FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRITZ!Box Fon WLAN 7140"

Transkrypt

1

2 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, udostępnianego wyłącznie w tak zwanym formacie kodu wynikowego. Posiadacz licencji ma prawo do sporządzenia tylko jednej kopii oprogramowania, służącej wyłącznie do celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa). AVM zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia oraz za wyjątkiem ustawowo określonych przypadków, powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne publiczne prezentowanie edytowanie, dezasemblowanie, inżynieria wsteczna, tłumaczenie, dekompilowanie oraz każde inne otwieranie w całości lub we fragmentach i wynikającego z tego powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne udostępnianie publiczne niniejszej dokumentacji lub oprogramowania zabronione. Pojedyncze numery licencyjne można znaleźć na dołączonej do produktu płycie CD w pliku LICENSE.TXT. Niniejsza dokumentacja oraz oprogramowanie zostały wykonane z największą starannością i przetestowane pod kątem poprawności z wykorzystaniem najnowszego stanu techniki. Za jakość, wydajność oraz dostępność na rynku produktu AVM w określonym celu, który wykracza poza zakres przeznaczenia przedstawiony w opisie produktu, AVM GmbH wyraźnie, jak i za cichym przyzwoleniem nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności. Posiadacz licencji ponosi wszelkie ryzyko, związane z niebezpieczeństwami i utratą jakości, które mogłyby pojawić się w wyniku stosowania niniejszego produktu. Za szkody, związane bezpośrednio bądź pośrednio z używania dokumentacji lub oprogramowania, jak również za przypadkowe szkody lub następstwa AVM ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zamierzonego działania lub ewidentnego zaniedbania. AVM nie uznaje roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia składników sprzętowych lub oprogramowania bądź danych na skutek błędów bezpośrednich lub pośrednich oraz zniszczenia, jak również z tytułu kosztów (włącznie z kosztami telekomunikacyjnymi) związanych z dokumentacją lub oprogramowaniem oraz powstałych w wyniku błędnych instalacji, nie wykonanych przez AVM. Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje i oprogramowanie mogą w każdej chwili w celu realizacji postępu technicznego ulec zmianie bez specjalnego informowania o tym fakcie. Producent wraz ze swoim oryginalnym produktem oferuje gwarancję. Opis warunków gwarancji można znaleźć na dołączonej płycie CD produktu w pliku WARRANTY.PDF w folderze INFO. AVM GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Stan dokumentacji 04/2007 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH Alt-Moabit 95 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit Berlin Berlin AVM w Internecie: Znaki towarowe: O ile nie podano inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są prawnie chronioną własnością AVM GmbH. Dotyczy to w szczególności nazw produktów i logo. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i / lub pozostałych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., na który AVM GmbH ma licencję. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i firm są znakami danego właściciela. 2 FRITZ!Box Fon WLAN

3 Spis treści 1 Oto FRITZ!Box Fon WLAN Zawartość dostawy Wymagania dotyczące pracy Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do łącza DSL Podłączenie komputera Podłączenie komputera do portu LAN Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Połączenie z łączem ISDN Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Podłączenie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Otwieranie interfejsu użytkownika 29 4 Połączenia internetowe FRITZ!Box Fon WLAN jako router DSL FRITZ!Box Fon WLAN jako modem DSL Konfiguracja do połączeń telefonicznych Wprowadzenie danych użytkownika i numeru telefonii internetowej Wprowadzenie numeru telefonu w telefonii stacjonarnej Konfigurowanie terminali analogowych Reguły wybierania telefonii internetowej i stacjonarnej Wybór ręczny rodzaju połączenia Jak działa telefonia internetowa? Akcesoria USB Podłączenie urządzenia USB Pamięć masowa USB Drukarka USB AVM FRITZ!WLAN USB Stick Hub USB FRITZ!Box Fon WLAN Spis treści 3

4 7 WLAN Wireless Local Area Networks Standardy Bezpieczeństwo Zakres częstotliwości Ustawienia sieciowe Podstawy Adres IP Serwer DHCP Podsieć Rozwiązywanie problemów Błędy podczas uruchamiania interfejsu użytkownika Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Fon WLAN Nie można utworzyć połączenia WLAN Ustawienia IP Odinstalowanie FRITZ!Box Fon WLAN Zakończenie połączenia z komputerem Odinstalowanie grupy programów Odinstalowanie portu drukarki Konfiguracja i obsługa przez telefon Obsługa routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140 przez telefon Konfiguracja routera FRITZ!Box Fon WLAN przez telefon Pozostałe cechy usług Przewodnik serwisu klienta Dokumentacje produktów Informacje w Internecie Aktualizacja Wsparcie zespołu serwisowego Informacje szczegółowe o produkcie Diody w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Sygnały dźwiękowe Kable i gniazdka Przycisk WLAN Dane techniczne routera FRITZ!Box Fon WLAN FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Spis treści

5 Indeks 131 Oświadczenie o zgodności z normami CE 134 FRITZ!Box Fon WLAN Spis treści 5

6 Symbole i wyróżnienia W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole ostrzeżeń i wskazówek: Symbol dłoni zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki, których zlekceważenie może doprowadzić do błędów w działaniu programu. FRITZ! udziela przydatnych wskazówek, które ułatwiają pracę. Poniżej przedstawiono przegląd wyróżnień zastosowanych w niniejszym podręczniku. Wyróżnienie Funkcja Przykład Cudzysłów Wielkie litery klawisze, przyciski, ikony programu, zakładki, menu, polecenia ścieżki i nazwy plików w postaci tekstu Start / Programy lub Enter SOFTWARE\INFO.PDF lub README.DOC Nawiasy ostre zmienne <napęd CD-ROM> Pismo maszynowe Kolor szary i kursywa dane i polecenia, wprowadzane za pomocą klawiatury informacje, wskazówki i ostrzeżenia a:\setup Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Klawisze numeryczne i funkcyjne telefonu klawisze numeryczne s klawisz gwiazdki R klawisz zawieszenia połączenia r klawisz krzyżyk (#) 6 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Symbole i wyróżnienia

7 Instrukcje i polecenia w telefonie M N O P D Q K NSt MSN ZRN/NSt ZRN Wybór numeru telefonu. Odebranie połączenia. Zakończenie połączenia. Rozmowa. Połączenia konferencyjne Słychać sygnał potwierdzenia. Słychać sygnał dzwonienia. Podaj numer wewnętrzny (NSt). Zamiast symbolu zastępczego NSt wpisz cyfrę 1, 2 lub wyższą; w zależności od tego, jaki numer wewnętrzny chcesz skonfigurować. Wpisz numer ISDN (MSN). Zamiast symbolu zastępczego MSN wpisz pełny wielokrotny numer abonenta (MSN) bez numeru kierunkowego. Wpisz albo zewnętrzny numer telefonu (ZRN) lub wewnętrzny numer telefonu (NSt), w zależności od tego, dokąd będą przekierowywane połączenia. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Symbole i wyróżnienia 7

8 Symbole oznaczające funkcje i cechy usług Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych i ISDN, jak również do telefonii internetowej (VoIP). Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych i ISDN. Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych ISDN. Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych. Wskazówki bezpieczeństwa Z myślą o własnym bezpieczeństwie, a także w celu ochrony przed uszkodzeniem urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN, korzystając z urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN pamiętaj o przestrzeganiu następujących wskazówek. Nie instaluj urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN w czasie burzy. W czasie trwania burzy odłącz urządzenie FRITZ!Box Fon WLAN od zasilania elektrycznego. Nie dopuść do przedostania się cieczy do środka urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym i zwarcia. Urządzenie FRITZ!Box Fon WLAN jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach zamkniętych. Nie próbuj otwierać obudowy urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN. Otwarcie obudowy i nieprawidłowe wykonanie naprawy wiąże się w zagrożeniami utraty zdrowia użytkownika i uszkodzenia urządzenia. 8 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Wskazówki bezpieczeństwa

9 Wskazówki dotyczące utylizacji Ten produkt po zużyciu należy zgodnie z obowiązującymi przepisami WE o usuwaniu odpadów oddać do utylizacji jako zużyty sprzęt elektroniczny. FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Wskazówki dotyczące utylizacji 9

10 Oto FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN to router umożliwiający telefonowanie za pośrednictwem Internetu i sieci stacjonarnej. FRITZ!Box Fon WLAN umożliwia połączenie jednego lub kilku komputerów z dostępnym łączem DSL. Za pośrednictwem routera FRITZ!Box Fon WLAN każdy z podłączonych komputerów może łączyć się z Internetem. Router FRITZ!Box Fon WLAN jako punkt dostępowy WLAN stwarza możliwość bezprzewodowego połączenia komputera z dostępnym łączem DSL. Możliwości przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN Centrala telefoniczna do obsługi telefonii internetowej i stacjonarnej FRITZ!Box Fon WLAN 7140 jest centralą telefoniczną umożliwiającą przyłączenie analogowych aparatów telefonicznych. Do routera FRITZ!Box Fon WLAN można podłączyć dwa analogowe aparaty telefoniczne i telefonować za pośrednictwem Internetu, łącza ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. 10 FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140

11 Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Przyłączenie jednego lub kilku komputerów Za pośrednictwem czterech portów LAN, do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezpośrednio maksymalnie cztery komputery. Za pośrednictwem połączenia WLAN, do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezprzewodowo wiele komputerów. Do portów LAN można przyłączyć dodatkowo hub / switch sieciowy, umożliwiając w ten sposób przyłączenie do routera FRITZ!Box Fon WLAN kolejnych komputerów. Wszystkie komputery przyłączone do routera FRITZ!Box Fon WLAN znajdują się we wspólnym otoczeniu sieciowym umożliwiając wzajemne udostępnianie plików i drukarek. Dostęp do Internetu z wszystkich komputerów Na wszystkich komputerach przyłączonych do routera FRITZ!Box Fon WLAN można korzystać z Internetu. Ochrona za pomocą wbudowanego firewalla Jeżeli FRITZ!Box Fon WLAN jest wykorzystywany jako router DSL, to wbudowany w nim firewall chroni otoczenie sieciowe przed atakami z Internetu. Przyłącze do urządzeń USB FRITZ!Box Fon WLAN jest wyposażony w kontroler hosta USB, do którego można przyłączyć urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy, pamięć przenośną), drukarkę, AVM FRITZ!WLAN USB Stick lub hub USB. W celu umożliwienia współpracy z drukarką, router FRITZ!Box Fon WLAN jest wyposażony w serwer druku. Karta AVM FRITZ!WLAN USB Stick wykorzystuje technologię AVM Stick & Surf. Za pomocą tej technologii można odczytywać automatycznie z routera FRITZ!Box Fon WLAN ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN

12 Zawartość dostawy Port dla urządzeń sieciowych Do portów sieciowych LAN dostępnych w routerze FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć oprócz huba / switcha sieciowego dodatkowo inne urządzenia sieciowe, na przykład konsole do gier. Punkt dostępowy WLAN FRITZ!Box Fon WLAN może spełniać funkcję punktu dostępowego WLAN. Do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezprzewodowo każdy komputer, który jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. 1.1 Zawartość dostawy Opakowanie zawiera następujące elementy: FRITZ!Box Fon WLAN 7140 zasilacz z kablem zasilania do podłączenia do sieci elektrycznej, kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny o długości 4,25 m (szary / czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN do splitera DSL oraz ISDN-NTBA lub analogowego przyłącza telefonicznego, kabel sieciowy (czerwony) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN do komputera lub huba sieciowego, płyta CD FRITZ!Box Fon WLAN z z kreatorem instalacji dokumentacje do wszystkich dołączonych produktów AVM, 12 FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140

13 1.2 Wymagania dotyczące pracy Wymagania dotyczące pracy W celu umożliwienia korzystania z routera FRITZ!Box Fon WLAN muszą być spełnione następujące wymagania: przeglądarka www z obsługą Java (na przykład Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej lub Netscape 4.0), przyłącze wieloterminalowe ISDN zgodne z protokołem Euro-ISDN DSS1 lub analogowe przyłącze telefoniczne, przyłącze DSL: Standard ITU G Annex A lub B (w zależności od modelu routera FRITZ!Box Fon WLAN) Do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem portu LAN do komputera, potrzebny jest komputer wyposażony w adapter sieciowy (karta sieciowa Standard-Ethernet 10/100 Base-T). Do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN bezprzewodowo z siecią WLAN, potrzebny będzie komputer wyposażony w kartę sieciową WLAN (zgodną ze standardem IEEE b/g), na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN

14 Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140 W tym rozdziale przedstawiono opisy związane z następującymi tematami: Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Fon WLAN zalecenie dotyczące sposobu postępowania Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do sieci elektrycznej, łącza DSL i ISDN lub do linii telefonicznej Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie do routera FRITZ!Box Fon WLAN jednego lub kilku komputerów Otwarcie interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN Korzystanie z kreatora instalacji na płycie CD Jeśli korzystasz z komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, możesz użyć na tym komputerze kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN. Kreator instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN zawiera opisy kolejnych kroków prowadzących do uruchomienia routera FRITZ!Box Fon WLAN. Włóż płytę CD FRITZ!Box Fon WLAN do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji uruchamia się automatycznie. W celu przygotowania routera FRITZ!Box Fon WLAN do pracy postępuj zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez kreatora instalacji. Podczas pierwszego uruchamiania routera FRITZ!Box Fon WLAN zalecamy skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN. 14 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

15 Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Jeśli nie zdecydujesz się na skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD, przestrzegaj zalecanej poniższej kolejności kroków pracy. 1. Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN na stronie Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do zasilania elektrycznego: patrz rozdział Podłączenie do zasilania elektrycznego na stronie Połączenie komputera z routerem FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Podłączenie komputera od strony Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do łącza DSL: patrz rozdział Podłączenie do łącza DSL na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box Fon WLAN poprzez sieć stacjonarną: podłączyć do sieci stacjonarnej. Sieć stacjonarna ISDN: Połączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN z łączem ISDN: patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN od strony 26. Analogowa sieć stacjonarna: Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do analogowej linii telefonicznej: patrz rozdział Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej od strony Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box Fon WLAN poprzez Internet i / lub analogową sieć stacjonarną: Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Podłączenie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki od strony 28. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

16 Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN 2.1 Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN może albo stać albo wisieć. Przestrzegaj następujących wskazówek: Postaw lub zawieś router FRITZ!Box Fon WLAN w suchym i czystym miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie stawiaj routera FRITZ!Box Fon WLAN na powierzchniach szczególnie wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury, ponieważ część dolna routera nagrzewa się podczas pracy. Jeśli będziesz chciał połączyć router FRITZ!Box Fon WLAN z komputerem za pośrednictwem kabla sieciowego, pamiętaj o maksymalnej długości kabla. Jeśli będziesz chciał utworzyć połączenie bezprzewodowe między routerem FRITZ!Box Fon WLAN a komputerem, postaw router w miejscu centralnym. Zwracaj uwagę na zachowanie dostatecznego odstępu od źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia mikrofalowe i elektryczne z dużą obudową metalową. 16 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

17 2.2 Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłącz router FRITZ!Box Fon WLAN do zasilania elektrycznego zgodnie z następującymi wskazówkami: 1. Weź do ręki zasilacz dołączony do zestawu z routerem FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Kabel zasilacza podłącz do gniazda z napisem Power znajdującego się całkiem z prawej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 3. Zasilacz podłącz do gniazdka sieciowego zasilania elektrycznego. Po upływie kilku sekund zaczyna migać zielona dioda Power/DSL sygnalizując w ten sposób gotowość pracy routera FRITZ!Box Fon WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

18 Podłączenie do łącza DSL 2.3 Podłączenie do łącza DSL Połączenie ze spliterem DSL Kabel Do podłączenia do splitera potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Szarą końcówkę rozgałęzienia Y podłącz do oznaczonego napisem DSL gniazda splitera DSL. Czarną końcówkę rozgałęzienia Y podłącz do przyłącza w spliterze DSL. 18 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

19 Podłączenie komputera Po upływie kilku sekund włącza się na stałe zielona dioda Power/DSL sygnalizując, że router FRITZ!Box Fon WLAN jest gotowy do pracy w Internecie za pośrednictwem łącza DSL. 2.4 Podłączenie komputera Jeśli chcesz skorzystać z Internetu w komputerze za pośrednictwem routera FRITZ!Box Fon WLAN lub otworzyć interfejs użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN, to musisz swój komputer podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN. Komputer można podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN dwoma sposobami: za pośrednictwem portu sieciowego w routerze FRITZ!Box Fon WLAN, bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Jeden komputer może być połączony z routerem FRITZ!Box Fon WLAN wyłącznie na jeden z dwóch sposobów. Do każdego z czterech portów sieciowych LAN w routerze FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć jeden komputer. Oprócz tego kolejne komputery można połączyć jednocześnie z routerem FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem sieci WLAN. Podłączenie komputera do routera FRITZ!Box Fon WLAN nie zależy w żadnym stopniu od systemu operacyjnego, zainstalowanego na tym komputerze. Wszystkie komputery połączone z routerem FRITZ!Box Fon WLAN tworzą wspólne otoczenie sieciowe. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

20 Podłączenie komputera do portu LAN 2.5 Podłączenie komputera do portu LAN Jeśli chcesz podłączyć komputer do jednego z czterech portów LAN FRITZ!Box Fon WLAN, to sprawdź, czy Twój komputer jest wyposażony w adapter sieciowy (kartę sieciową). Port sieciowy jest przeważnie oznaczony symbolem lub napisem LAN. Podłączenie komputera do portu sieciowego w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Kabel Do przyłączenia komputera potrzebny będzie znajdujący się w zestawie z routerem FRITZ!Box Fon WLAN czerwony kabel sieciowy. 20 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

21 Podłączenie komputera do portu LAN Podłączenie 1. Weź do ręki kabel sieciowy. 2. Włącz komputer. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Linux, to skonfiguruj dostępną kartę sieciową za pomocą instalatora YaST ustawiając opcję DHCP, jeśli do tej pory nie zostało do wykonane. 3. Jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda karty sieciowej w komputerze. 4. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do jednego z czterech gniazd sieciowych LAN 1, LAN 2, LAN 3 lub LAN 4 w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. Nie musisz instalować w komputerze żadnych dodatkowych sterowników. Podłączenie następnych komputerów do portów LAN Do podłączenia następnych komputerów potrzebne będą dodatkowe kable sieciowe. Przed zakupem kabla sieciowego zapoznaj się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Kable sieciowe na stronie 129. Do dowolnego z czterech portów LAN dostępnych w routerze FRITZ!Box Fon WLAN możesz w każdej chwili podłączyć komputer. Jeśli musisz podłączyć więcej niż cztery komputery za pośrednictwem portów LAN FRITZ!Box Fon WLAN, to możesz również podłączyć hub lub switch sieciowy aby zwiększyć liczbę portów sieciowych. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

22 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN 2.6 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN można połączyć z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Połączenie bezprzewodowe WLAN odbywa się niezależnie od używanego systemu operacyjnego. W każdym komputerze łączonym z routerem FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem sieci WLAN wymagana jest obsługa sieci WLAN w postaci zgodnej karty sieciowej WLAN, na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Pozostałe informacje na temat sieci WLAN znajdują się w rozdziale WLAN Wireless Local Area Networks od strony 48. Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. W celu pomyślnego utworzenia połączenia WLAN, wartości te musisz wprowadzić również w komputerze wyposażonym w kartę WLAN. W routerze FRITZ!Box Fon WLAN ustawiono fabrycznie następujące wartości: Ustawienie SSID (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Domyślna wartość FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Encryption method TKIP (WPA) Encryption WPA-PSK Key Klucz znajduje się na naklejkach pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box Fon WLAN. Network mode Infrastruktura Channel 6 22 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

23 Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Jeśli do komunikacji bezprzewodowej korzystasz z karty WLAN AVM FRITZ!WLAN USB Stick, to technologia AVM Stick & Surf zapewni ci komfortowe połączenie komputera z routerem FRITZ!Box Fon WLAN: Kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick wsuń do gniazda kontrolera hosta USB w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. W routerze FRITZ!Box Fon WLAN zaczyna szybko migać dioda INFO. Ustawienia bezpieczeństwa sieci WLAN są automatycznie wysyłane do karty FRITZ!WLAN USB. Włączenie się na stałe diody INFO oznacza, że przesyłanie ustawień zakończyło się pomyślnie. Możesz wyjąć kartę z urządzenia. Teraz kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick podłącz do portu USB w komputerze. Ustawienia bezpieczeństwa zapisane na karcie zostaną zastosowane. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać w podręczniku AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Połączenie z kartą WLAN innego producenta Włącz komputer. Zainstaluj w komputerze kartę WLAN wraz z dostępnym oprogramowaniem. Postępuj przy tym zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiedniej dokumentacji. Po zakończeniu instalacji dostępny staje się przeważnie interfejs użytkownika do zarządzania połączeniami WLAN. W systemie operacyjnym Windows interfejs użytkownika możesz otworzyć za pośrednictwem ikony dodanej podczas instalacji karty na pasku zadań lub w menu Start. Aby utworzyć połączenie WLAN z routerem FRITZ!Box Fon WLAN, możesz skorzystać z dostępnego w systemie operacyjnym oprogramowania WLAN lub z interfejsu użytkownika dostarczonego przez producenta karty. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

24 Połączenie z kartą WLAN innego producenta Tworzenie połączenia WLAN za pomocą dostarczonego przez producenta karty interfejsu użytkownika W tym opisie zastosowano wartości podane w rozdziale Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Fon WLAN na stronie 22. Jeśli chcesz utworzyć połączenie WLAN z wykorzystaniem tych wartości domyślnych, to dostępna karta WLAN musi obsługiwać protokół WPA. 1. W interfejsie użytkownika wybierz SSID (sieć radiokomunikacyjna) FRITZ!Box Fon WLAN Jeśli nie wyświetli się dostępna sieć radiowa, zwróć uwagę na wskazówki dostępne w rozdziale Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Fon WLAN od strony Ustaw tryb sieci na Infrastruktura. 3. Wybierz szyfrowanie lub uwierzytelnienie WPA-PSK. 4. Jako klucz sieciowy podaj klucz domyślny. Klucz ten znajduje się na naklejce pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box Fon WLAN. Klucz sieciowy WLAN Przykładowa naklejka 5. Potwierdź wprowadzone dane przewidzianym do tego przyciskiem na interfejsie użytkownika (na przykład OK, Wyślij, Odeślij lub Połącz ). 24 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

25 Połączenie z kartą WLAN innego producenta 6. Zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Otwieranie interfejsu użytkownika na stronie 29 i wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi połączenia WLAN w rozdziale Bezpieczeństwo od strony 49. Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje protokołu WPA, to musisz zmienić ustawienia WLAN w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. W tym celu postępuj w niżej opisany sposób: Połącz router FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem kabla sieciowego z komputerem (patrz rozdział Podłączenie komputera do portu LAN na stronie 20). Otwórz interfejs użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN (patrz rozdział Otwieranie interfejsu użytkownika na stronie 29). W menu WLAN / WLAN Security wybierz szyfrowanie WEP i wprowadź klucz sieciowy. Kliknij przycisk Apply. Wyświetla się okno z ustawieniami zabezpieczającymi WLAN. Wydrukuj wyświetlaną stronę klikając przycisk Print Page. Zamknij interfejs użytkownika i rozłącz połączenie między routerem FRITZ!Box Fon WLAN a komputerem. W tym celu wyjmij kabel sieciowy. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

26 Połączenie z łączem ISDN 2.7 Połączenie z łączem ISDN Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do łącza ISDN. Podłączenie do ISDN-NTBA Kabel Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się po lewej stronie na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Czarny koniec kabla rozgałęzienia Y podłącz do gniazda ISDN-NTBA. 26 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

27 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej 2.8 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do analogowej linii telefonicznej. Podłączenie do analogowej linii telefonicznej za pośrednictwem splitera DSL Kabel Do utworzenia połączenia z analogową linią telefoniczną potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska

FRITZ!Box. Instalacja, configuracja i obsługa. Fon WLAN 7170. Wersja polska FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Wersja polska Instalacja, configuracja i obsługa Wskazówki prawne Wskazówki prawne FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box 7272. Podłączanie i korzystanie z Internetu

FRITZ!Box 7272. Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 7272 Podłączanie i korzystanie z u Info Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa Nie należy instalować urządzenia FRITZ!Box podczas burzy. FON S0 DSL/TEL FON 1 FON 2 LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 3272 Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa WPS 1 FRITZ!Box 3272 1 zasilacz Info Podłączanie i korzystanie z Internetu FRITZ!Box 3272 1 skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 7490

Podłączanie i korzystanie z Internetu. FRITZ!Box 7490 Podłączanie i korzystanie z u FRITZ!Box 7490 DECT Zawartość opakowania Wskazówki bezpieczeństwa Power / DSL Fixed Line Info FON 1 Podłączanie i korzystanie z u FRITZ!Box 7490 Nie należy instalować urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G

Szybki. Internet. dla Firm. podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szybki Internet dla Firm podręcznik użytkownika Modem Pirelli DRG A125G Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1

P-2602R/RL-DxA. Szybki start. ADSL2+ VoIP IAD. Wersja 1.00. Wydanie 1 P-2602R/RL-DxA ADSL2+ VoIP IAD Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Maj 2008 Przegląd Zintegrowane urządzenie dostępowe (IAD) Prestige 2602R/RL-DxA to ruter ADSL2+ wyposażony w dwa porty telefoniczne do

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo