FRITZ!Box Fon WLAN 7140

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRITZ!Box Fon WLAN 7140"

Transkrypt

1

2 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania, udostępnianego wyłącznie w tak zwanym formacie kodu wynikowego. Posiadacz licencji ma prawo do sporządzenia tylko jednej kopii oprogramowania, służącej wyłącznie do celów bezpieczeństwa (kopia zapasowa). AVM zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane. Bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia oraz za wyjątkiem ustawowo określonych przypadków, powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne publiczne prezentowanie edytowanie, dezasemblowanie, inżynieria wsteczna, tłumaczenie, dekompilowanie oraz każde inne otwieranie w całości lub we fragmentach i wynikającego z tego powielanie, rozpowszechnianie, jak również każde inne udostępnianie publiczne niniejszej dokumentacji lub oprogramowania zabronione. Pojedyncze numery licencyjne można znaleźć na dołączonej do produktu płycie CD w pliku LICENSE.TXT. Niniejsza dokumentacja oraz oprogramowanie zostały wykonane z największą starannością i przetestowane pod kątem poprawności z wykorzystaniem najnowszego stanu techniki. Za jakość, wydajność oraz dostępność na rynku produktu AVM w określonym celu, który wykracza poza zakres przeznaczenia przedstawiony w opisie produktu, AVM GmbH wyraźnie, jak i za cichym przyzwoleniem nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności. Posiadacz licencji ponosi wszelkie ryzyko, związane z niebezpieczeństwami i utratą jakości, które mogłyby pojawić się w wyniku stosowania niniejszego produktu. Za szkody, związane bezpośrednio bądź pośrednio z używania dokumentacji lub oprogramowania, jak również za przypadkowe szkody lub następstwa AVM ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku zamierzonego działania lub ewidentnego zaniedbania. AVM nie uznaje roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia składników sprzętowych lub oprogramowania bądź danych na skutek błędów bezpośrednich lub pośrednich oraz zniszczenia, jak również z tytułu kosztów (włącznie z kosztami telekomunikacyjnymi) związanych z dokumentacją lub oprogramowaniem oraz powstałych w wyniku błędnych instalacji, nie wykonanych przez AVM. Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje i oprogramowanie mogą w każdej chwili w celu realizacji postępu technicznego ulec zmianie bez specjalnego informowania o tym fakcie. Producent wraz ze swoim oryginalnym produktem oferuje gwarancję. Opis warunków gwarancji można znaleźć na dołączonej płycie CD produktu w pliku WARRANTY.PDF w folderze INFO. AVM GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Stan dokumentacji 04/2007 AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH Alt-Moabit 95 AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit Berlin Berlin AVM w Internecie: Znaki towarowe: O ile nie podano inaczej, wszystkie wymienione znaki towarowe są prawnie chronioną własnością AVM GmbH. Dotyczy to w szczególności nazw produktów i logo. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i / lub pozostałych krajach. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc., na który AVM GmbH ma licencję. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i firm są znakami danego właściciela. 2 FRITZ!Box Fon WLAN

3 Spis treści 1 Oto FRITZ!Box Fon WLAN Zawartość dostawy Wymagania dotyczące pracy Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do łącza DSL Podłączenie komputera Podłączenie komputera do portu LAN Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Połączenie z łączem ISDN Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Podłączenie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki Otwieranie interfejsu użytkownika 29 4 Połączenia internetowe FRITZ!Box Fon WLAN jako router DSL FRITZ!Box Fon WLAN jako modem DSL Konfiguracja do połączeń telefonicznych Wprowadzenie danych użytkownika i numeru telefonii internetowej Wprowadzenie numeru telefonu w telefonii stacjonarnej Konfigurowanie terminali analogowych Reguły wybierania telefonii internetowej i stacjonarnej Wybór ręczny rodzaju połączenia Jak działa telefonia internetowa? Akcesoria USB Podłączenie urządzenia USB Pamięć masowa USB Drukarka USB AVM FRITZ!WLAN USB Stick Hub USB FRITZ!Box Fon WLAN Spis treści 3

4 7 WLAN Wireless Local Area Networks Standardy Bezpieczeństwo Zakres częstotliwości Ustawienia sieciowe Podstawy Adres IP Serwer DHCP Podsieć Rozwiązywanie problemów Błędy podczas uruchamiania interfejsu użytkownika Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Fon WLAN Nie można utworzyć połączenia WLAN Ustawienia IP Odinstalowanie FRITZ!Box Fon WLAN Zakończenie połączenia z komputerem Odinstalowanie grupy programów Odinstalowanie portu drukarki Konfiguracja i obsługa przez telefon Obsługa routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140 przez telefon Konfiguracja routera FRITZ!Box Fon WLAN przez telefon Pozostałe cechy usług Przewodnik serwisu klienta Dokumentacje produktów Informacje w Internecie Aktualizacja Wsparcie zespołu serwisowego Informacje szczegółowe o produkcie Diody w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Sygnały dźwiękowe Kable i gniazdka Przycisk WLAN Dane techniczne routera FRITZ!Box Fon WLAN FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Spis treści

5 Indeks 131 Oświadczenie o zgodności z normami CE 134 FRITZ!Box Fon WLAN Spis treści 5

6 Symbole i wyróżnienia W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole ostrzeżeń i wskazówek: Symbol dłoni zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki, których zlekceważenie może doprowadzić do błędów w działaniu programu. FRITZ! udziela przydatnych wskazówek, które ułatwiają pracę. Poniżej przedstawiono przegląd wyróżnień zastosowanych w niniejszym podręczniku. Wyróżnienie Funkcja Przykład Cudzysłów Wielkie litery klawisze, przyciski, ikony programu, zakładki, menu, polecenia ścieżki i nazwy plików w postaci tekstu Start / Programy lub Enter SOFTWARE\INFO.PDF lub README.DOC Nawiasy ostre zmienne <napęd CD-ROM> Pismo maszynowe Kolor szary i kursywa dane i polecenia, wprowadzane za pomocą klawiatury informacje, wskazówki i ostrzeżenia a:\setup Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Klawisze numeryczne i funkcyjne telefonu klawisze numeryczne s klawisz gwiazdki R klawisz zawieszenia połączenia r klawisz krzyżyk (#) 6 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Symbole i wyróżnienia

7 Instrukcje i polecenia w telefonie M N O P D Q K NSt MSN ZRN/NSt ZRN Wybór numeru telefonu. Odebranie połączenia. Zakończenie połączenia. Rozmowa. Połączenia konferencyjne Słychać sygnał potwierdzenia. Słychać sygnał dzwonienia. Podaj numer wewnętrzny (NSt). Zamiast symbolu zastępczego NSt wpisz cyfrę 1, 2 lub wyższą; w zależności od tego, jaki numer wewnętrzny chcesz skonfigurować. Wpisz numer ISDN (MSN). Zamiast symbolu zastępczego MSN wpisz pełny wielokrotny numer abonenta (MSN) bez numeru kierunkowego. Wpisz albo zewnętrzny numer telefonu (ZRN) lub wewnętrzny numer telefonu (NSt), w zależności od tego, dokąd będą przekierowywane połączenia. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. Zamiast symbolu zastępczego ZRN wpisz pełny numer telefonu linii zewnętrznej. FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Symbole i wyróżnienia 7

8 Symbole oznaczające funkcje i cechy usług Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych i ISDN, jak również do telefonii internetowej (VoIP). Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych i ISDN. Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych ISDN. Funkcje i cechy usług mogą być wykorzystywane do połączeń stacjonarnych analogowych. Wskazówki bezpieczeństwa Z myślą o własnym bezpieczeństwie, a także w celu ochrony przed uszkodzeniem urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN, korzystając z urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN pamiętaj o przestrzeganiu następujących wskazówek. Nie instaluj urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN w czasie burzy. W czasie trwania burzy odłącz urządzenie FRITZ!Box Fon WLAN od zasilania elektrycznego. Nie dopuść do przedostania się cieczy do środka urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN, ponieważ mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym i zwarcia. Urządzenie FRITZ!Box Fon WLAN jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach zamkniętych. Nie próbuj otwierać obudowy urządzenia FRITZ!Box Fon WLAN. Otwarcie obudowy i nieprawidłowe wykonanie naprawy wiąże się w zagrożeniami utraty zdrowia użytkownika i uszkodzenia urządzenia. 8 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Wskazówki bezpieczeństwa

9 Wskazówki dotyczące utylizacji Ten produkt po zużyciu należy zgodnie z obowiązującymi przepisami WE o usuwaniu odpadów oddać do utylizacji jako zużyty sprzęt elektroniczny. FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Wskazówki dotyczące utylizacji 9

10 Oto FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN to router umożliwiający telefonowanie za pośrednictwem Internetu i sieci stacjonarnej. FRITZ!Box Fon WLAN umożliwia połączenie jednego lub kilku komputerów z dostępnym łączem DSL. Za pośrednictwem routera FRITZ!Box Fon WLAN każdy z podłączonych komputerów może łączyć się z Internetem. Router FRITZ!Box Fon WLAN jako punkt dostępowy WLAN stwarza możliwość bezprzewodowego połączenia komputera z dostępnym łączem DSL. Możliwości przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN Centrala telefoniczna do obsługi telefonii internetowej i stacjonarnej FRITZ!Box Fon WLAN 7140 jest centralą telefoniczną umożliwiającą przyłączenie analogowych aparatów telefonicznych. Do routera FRITZ!Box Fon WLAN można podłączyć dwa analogowe aparaty telefoniczne i telefonować za pośrednictwem Internetu, łącza ISDN lub analogowej sieci stacjonarnej. 10 FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140

11 Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Przyłączenie jednego lub kilku komputerów Za pośrednictwem czterech portów LAN, do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezpośrednio maksymalnie cztery komputery. Za pośrednictwem połączenia WLAN, do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezprzewodowo wiele komputerów. Do portów LAN można przyłączyć dodatkowo hub / switch sieciowy, umożliwiając w ten sposób przyłączenie do routera FRITZ!Box Fon WLAN kolejnych komputerów. Wszystkie komputery przyłączone do routera FRITZ!Box Fon WLAN znajdują się we wspólnym otoczeniu sieciowym umożliwiając wzajemne udostępnianie plików i drukarek. Dostęp do Internetu z wszystkich komputerów Na wszystkich komputerach przyłączonych do routera FRITZ!Box Fon WLAN można korzystać z Internetu. Ochrona za pomocą wbudowanego firewalla Jeżeli FRITZ!Box Fon WLAN jest wykorzystywany jako router DSL, to wbudowany w nim firewall chroni otoczenie sieciowe przed atakami z Internetu. Przyłącze do urządzeń USB FRITZ!Box Fon WLAN jest wyposażony w kontroler hosta USB, do którego można przyłączyć urządzenie pamięci masowej USB (dysk twardy, pamięć przenośną), drukarkę, AVM FRITZ!WLAN USB Stick lub hub USB. W celu umożliwienia współpracy z drukarką, router FRITZ!Box Fon WLAN jest wyposażony w serwer druku. Karta AVM FRITZ!WLAN USB Stick wykorzystuje technologię AVM Stick & Surf. Za pomocą tej technologii można odczytywać automatycznie z routera FRITZ!Box Fon WLAN ustawienia zabezpieczeń sieci WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN

12 Zawartość dostawy Port dla urządzeń sieciowych Do portów sieciowych LAN dostępnych w routerze FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć oprócz huba / switcha sieciowego dodatkowo inne urządzenia sieciowe, na przykład konsole do gier. Punkt dostępowy WLAN FRITZ!Box Fon WLAN może spełniać funkcję punktu dostępowego WLAN. Do routera FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć bezprzewodowo każdy komputer, który jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową. 1.1 Zawartość dostawy Opakowanie zawiera następujące elementy: FRITZ!Box Fon WLAN 7140 zasilacz z kablem zasilania do podłączenia do sieci elektrycznej, kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny o długości 4,25 m (szary / czarny) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN do splitera DSL oraz ISDN-NTBA lub analogowego przyłącza telefonicznego, kabel sieciowy (czerwony) do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN do komputera lub huba sieciowego, płyta CD FRITZ!Box Fon WLAN z z kreatorem instalacji dokumentacje do wszystkich dołączonych produktów AVM, 12 FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN 7140

13 1.2 Wymagania dotyczące pracy Wymagania dotyczące pracy W celu umożliwienia korzystania z routera FRITZ!Box Fon WLAN muszą być spełnione następujące wymagania: przeglądarka www z obsługą Java (na przykład Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej lub Netscape 4.0), przyłącze wieloterminalowe ISDN zgodne z protokołem Euro-ISDN DSS1 lub analogowe przyłącze telefoniczne, przyłącze DSL: Standard ITU G Annex A lub B (w zależności od modelu routera FRITZ!Box Fon WLAN) Do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem portu LAN do komputera, potrzebny jest komputer wyposażony w adapter sieciowy (karta sieciowa Standard-Ethernet 10/100 Base-T). Do przyłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN bezprzewodowo z siecią WLAN, potrzebny będzie komputer wyposażony w kartę sieciową WLAN (zgodną ze standardem IEEE b/g), na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. FRITZ!Box Fon WLAN Oto FRITZ!Box Fon WLAN

14 Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140 W tym rozdziale przedstawiono opisy związane z następującymi tematami: Pierwsze uruchomienie routera FRITZ!Box Fon WLAN zalecenie dotyczące sposobu postępowania Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do sieci elektrycznej, łącza DSL i ISDN lub do linii telefonicznej Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie do routera FRITZ!Box Fon WLAN jednego lub kilku komputerów Otwarcie interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN Korzystanie z kreatora instalacji na płycie CD Jeśli korzystasz z komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, możesz użyć na tym komputerze kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN. Kreator instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN zawiera opisy kolejnych kroków prowadzących do uruchomienia routera FRITZ!Box Fon WLAN. Włóż płytę CD FRITZ!Box Fon WLAN do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji uruchamia się automatycznie. W celu przygotowania routera FRITZ!Box Fon WLAN do pracy postępuj zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez kreatora instalacji. Podczas pierwszego uruchamiania routera FRITZ!Box Fon WLAN zalecamy skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD FRITZ!Box Fon WLAN. 14 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

15 Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Uruchomienie bez pomocy kreatora instalacji na płycie CD Jeśli nie zdecydujesz się na skorzystanie z kreatora instalacji na płycie CD, przestrzegaj zalecanej poniższej kolejności kroków pracy. 1. Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN na stronie Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do zasilania elektrycznego: patrz rozdział Podłączenie do zasilania elektrycznego na stronie Połączenie komputera z routerem FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Podłączenie komputera od strony Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do łącza DSL: patrz rozdział Podłączenie do łącza DSL na stronie Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box Fon WLAN poprzez sieć stacjonarną: podłączyć do sieci stacjonarnej. Sieć stacjonarna ISDN: Połączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN z łączem ISDN: patrz rozdział Połączenie z łączem ISDN od strony 26. Analogowa sieć stacjonarna: Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN do analogowej linii telefonicznej: patrz rozdział Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej od strony Aby umożliwić telefonowanie za pomocą routera FRITZ!Box Fon WLAN poprzez Internet i / lub analogową sieć stacjonarną: Podłączenie terminali analogowych do routera FRITZ!Box Fon WLAN: patrz rozdział Podłączenie telefonu, faksu, automatycznej sekretarki od strony 28. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

16 Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN 2.1 Ustawienie routera FRITZ!Box Fon WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN może albo stać albo wisieć. Przestrzegaj następujących wskazówek: Postaw lub zawieś router FRITZ!Box Fon WLAN w suchym i czystym miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nigdy nie stawiaj routera FRITZ!Box Fon WLAN na powierzchniach szczególnie wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury, ponieważ część dolna routera nagrzewa się podczas pracy. Jeśli będziesz chciał połączyć router FRITZ!Box Fon WLAN z komputerem za pośrednictwem kabla sieciowego, pamiętaj o maksymalnej długości kabla. Jeśli będziesz chciał utworzyć połączenie bezprzewodowe między routerem FRITZ!Box Fon WLAN a komputerem, postaw router w miejscu centralnym. Zwracaj uwagę na zachowanie dostatecznego odstępu od źródeł zakłóceń, takich jak urządzenia mikrofalowe i elektryczne z dużą obudową metalową. 16 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

17 2.2 Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłączenie do zasilania elektrycznego Podłącz router FRITZ!Box Fon WLAN do zasilania elektrycznego zgodnie z następującymi wskazówkami: 1. Weź do ręki zasilacz dołączony do zestawu z routerem FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Kabel zasilacza podłącz do gniazda z napisem Power znajdującego się całkiem z prawej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 3. Zasilacz podłącz do gniazdka sieciowego zasilania elektrycznego. Po upływie kilku sekund zaczyna migać zielona dioda Power/DSL sygnalizując w ten sposób gotowość pracy routera FRITZ!Box Fon WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

18 Podłączenie do łącza DSL 2.3 Podłączenie do łącza DSL Połączenie ze spliterem DSL Kabel Do podłączenia do splitera potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Szarą końcówkę rozgałęzienia Y podłącz do oznaczonego napisem DSL gniazda splitera DSL. Czarną końcówkę rozgałęzienia Y podłącz do przyłącza w spliterze DSL. 18 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

19 Podłączenie komputera Po upływie kilku sekund włącza się na stałe zielona dioda Power/DSL sygnalizując, że router FRITZ!Box Fon WLAN jest gotowy do pracy w Internecie za pośrednictwem łącza DSL. 2.4 Podłączenie komputera Jeśli chcesz skorzystać z Internetu w komputerze za pośrednictwem routera FRITZ!Box Fon WLAN lub otworzyć interfejs użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN, to musisz swój komputer podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN. Komputer można podłączyć do routera FRITZ!Box Fon WLAN dwoma sposobami: za pośrednictwem portu sieciowego w routerze FRITZ!Box Fon WLAN, bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Jeden komputer może być połączony z routerem FRITZ!Box Fon WLAN wyłącznie na jeden z dwóch sposobów. Do każdego z czterech portów sieciowych LAN w routerze FRITZ!Box Fon WLAN można przyłączyć jeden komputer. Oprócz tego kolejne komputery można połączyć jednocześnie z routerem FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem sieci WLAN. Podłączenie komputera do routera FRITZ!Box Fon WLAN nie zależy w żadnym stopniu od systemu operacyjnego, zainstalowanego na tym komputerze. Wszystkie komputery połączone z routerem FRITZ!Box Fon WLAN tworzą wspólne otoczenie sieciowe. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

20 Podłączenie komputera do portu LAN 2.5 Podłączenie komputera do portu LAN Jeśli chcesz podłączyć komputer do jednego z czterech portów LAN FRITZ!Box Fon WLAN, to sprawdź, czy Twój komputer jest wyposażony w adapter sieciowy (kartę sieciową). Port sieciowy jest przeważnie oznaczony symbolem lub napisem LAN. Podłączenie komputera do portu sieciowego w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Kabel Do przyłączenia komputera potrzebny będzie znajdujący się w zestawie z routerem FRITZ!Box Fon WLAN czerwony kabel sieciowy. 20 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

21 Podłączenie komputera do portu LAN Podłączenie 1. Weź do ręki kabel sieciowy. 2. Włącz komputer. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Linux, to skonfiguruj dostępną kartę sieciową za pomocą instalatora YaST ustawiając opcję DHCP, jeśli do tej pory nie zostało do wykonane. 3. Jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda karty sieciowej w komputerze. 4. Drugi koniec kabla sieciowego podłącz do jednego z czterech gniazd sieciowych LAN 1, LAN 2, LAN 3 lub LAN 4 w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. Nie musisz instalować w komputerze żadnych dodatkowych sterowników. Podłączenie następnych komputerów do portów LAN Do podłączenia następnych komputerów potrzebne będą dodatkowe kable sieciowe. Przed zakupem kabla sieciowego zapoznaj się dokładnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Kable sieciowe na stronie 129. Do dowolnego z czterech portów LAN dostępnych w routerze FRITZ!Box Fon WLAN możesz w każdej chwili podłączyć komputer. Jeśli musisz podłączyć więcej niż cztery komputery za pośrednictwem portów LAN FRITZ!Box Fon WLAN, to możesz również podłączyć hub lub switch sieciowy aby zwiększyć liczbę portów sieciowych. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

22 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN 2.6 Połączenie bezprzewodowe z komputerem za pośrednictwem sieci WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN można połączyć z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WLAN. Połączenie bezprzewodowe WLAN odbywa się niezależnie od używanego systemu operacyjnego. W każdym komputerze łączonym z routerem FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem sieci WLAN wymagana jest obsługa sieci WLAN w postaci zgodnej karty sieciowej WLAN, na przykład AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Pozostałe informacje na temat sieci WLAN znajdują się w rozdziale WLAN Wireless Local Area Networks od strony 48. Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Fon WLAN Router FRITZ!Box Fon WLAN posiada domyślnie ustawione wartości dotyczące bezpieczeństwa sieci WLAN. W celu pomyślnego utworzenia połączenia WLAN, wartości te musisz wprowadzić również w komputerze wyposażonym w kartę WLAN. W routerze FRITZ!Box Fon WLAN ustawiono fabrycznie następujące wartości: Ustawienie SSID (nazwa sieci radiokomunikacyjnej) Domyślna wartość FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Encryption method TKIP (WPA) Encryption WPA-PSK Key Klucz znajduje się na naklejkach pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box Fon WLAN. Network mode Infrastruktura Channel 6 22 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

23 Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Połączenie z kartą AVM FRITZ!WLAN USB Stick Jeśli do komunikacji bezprzewodowej korzystasz z karty WLAN AVM FRITZ!WLAN USB Stick, to technologia AVM Stick & Surf zapewni ci komfortowe połączenie komputera z routerem FRITZ!Box Fon WLAN: Kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick wsuń do gniazda kontrolera hosta USB w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. W routerze FRITZ!Box Fon WLAN zaczyna szybko migać dioda INFO. Ustawienia bezpieczeństwa sieci WLAN są automatycznie wysyłane do karty FRITZ!WLAN USB. Włączenie się na stałe diody INFO oznacza, że przesyłanie ustawień zakończyło się pomyślnie. Możesz wyjąć kartę z urządzenia. Teraz kartę AVM FRITZ!WLAN USB Stick podłącz do portu USB w komputerze. Ustawienia bezpieczeństwa zapisane na karcie zostaną zastosowane. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać w podręczniku AVM FRITZ!WLAN USB Stick. Połączenie z kartą WLAN innego producenta Włącz komputer. Zainstaluj w komputerze kartę WLAN wraz z dostępnym oprogramowaniem. Postępuj przy tym zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiedniej dokumentacji. Po zakończeniu instalacji dostępny staje się przeważnie interfejs użytkownika do zarządzania połączeniami WLAN. W systemie operacyjnym Windows interfejs użytkownika możesz otworzyć za pośrednictwem ikony dodanej podczas instalacji karty na pasku zadań lub w menu Start. Aby utworzyć połączenie WLAN z routerem FRITZ!Box Fon WLAN, możesz skorzystać z dostępnego w systemie operacyjnym oprogramowania WLAN lub z interfejsu użytkownika dostarczonego przez producenta karty. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

24 Połączenie z kartą WLAN innego producenta Tworzenie połączenia WLAN za pomocą dostarczonego przez producenta karty interfejsu użytkownika W tym opisie zastosowano wartości podane w rozdziale Ustawienia domyślne w routerze FRITZ!Box Fon WLAN na stronie 22. Jeśli chcesz utworzyć połączenie WLAN z wykorzystaniem tych wartości domyślnych, to dostępna karta WLAN musi obsługiwać protokół WPA. 1. W interfejsie użytkownika wybierz SSID (sieć radiokomunikacyjna) FRITZ!Box Fon WLAN Jeśli nie wyświetli się dostępna sieć radiowa, zwróć uwagę na wskazówki dostępne w rozdziale Karta sieciowa WLAN nie odnajduje routera FRITZ!Box Fon WLAN od strony Ustaw tryb sieci na Infrastruktura. 3. Wybierz szyfrowanie lub uwierzytelnienie WPA-PSK. 4. Jako klucz sieciowy podaj klucz domyślny. Klucz ten znajduje się na naklejce pod spodem urządzenia oraz na pudełku płyty CD FRITZ!Box Fon WLAN. Klucz sieciowy WLAN Przykładowa naklejka 5. Potwierdź wprowadzone dane przewidzianym do tego przyciskiem na interfejsie użytkownika (na przykład OK, Wyślij, Odeślij lub Połącz ). 24 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

25 Połączenie z kartą WLAN innego producenta 6. Zapoznaj się ze wskazówkami w rozdziale Otwieranie interfejsu użytkownika na stronie 29 i wskazówkami bezpieczeństwa dotyczącymi połączenia WLAN w rozdziale Bezpieczeństwo od strony 49. Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje mechanizmu szyfrowania WPA Jeśli używana karta WLAN nie obsługuje protokołu WPA, to musisz zmienić ustawienia WLAN w routerze FRITZ!Box Fon WLAN. W tym celu postępuj w niżej opisany sposób: Połącz router FRITZ!Box Fon WLAN za pośrednictwem kabla sieciowego z komputerem (patrz rozdział Podłączenie komputera do portu LAN na stronie 20). Otwórz interfejs użytkownika routera FRITZ!Box Fon WLAN (patrz rozdział Otwieranie interfejsu użytkownika na stronie 29). W menu WLAN / WLAN Security wybierz szyfrowanie WEP i wprowadź klucz sieciowy. Kliknij przycisk Apply. Wyświetla się okno z ustawieniami zabezpieczającymi WLAN. Wydrukuj wyświetlaną stronę klikając przycisk Print Page. Zamknij interfejs użytkownika i rozłącz połączenie między routerem FRITZ!Box Fon WLAN a komputerem. W tym celu wyjmij kabel sieciowy. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

26 Połączenie z łączem ISDN 2.7 Połączenie z łączem ISDN Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do łącza ISDN. Podłączenie do ISDN-NTBA Kabel Do utworzenia połączenia z łączem ISDN potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się po lewej stronie na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. 2. Czarny koniec kabla rozgałęzienia Y podłącz do gniazda ISDN-NTBA. 26 FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN 7140

27 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej 2.8 Podłączenie routera do analogowej linii telefonicznej Ten sposób podłączenia routera FRITZ!Box Fon WLAN można wykonać wyłącznie w przypadku dostępu do analogowej linii telefonicznej. Podłączenie do analogowej linii telefonicznej za pośrednictwem splitera DSL Kabel Do utworzenia połączenia z analogową linią telefoniczną potrzebny jest szaro-czarny kabel Y. Jest to kabel zespolony do łącza DSL / telefoniczny. Podłączenie 1. Szarą podłużną wtyczkę kabla podłącz do gniazda z napisem DSL/TEL znajdującego się całkiem z lewej strony na odcinku gniazd routera FRITZ!Box Fon WLAN. FRITZ!Box Fon WLAN Podłączenie routera FRITZ!Box Fon WLAN

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7200 All-in-One series. Podręczny przewodnik HP Photosmart C7200 All-in-One series Podręczny przewodnik Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo