Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.stop-heritage-crime.org Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage"

Transkrypt

1 Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage of May 2011 Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Zapobieganie przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu maja Legal and illicit trade with cultural heritage Research and education platform of experience exchange in the field of prevention from crime against cultural heritage

2 Programme / Program 11 th of May / 11 maja Registration, coffee Rejestracja, kawa Welcome address by Paulina Florjanowicz, Director of the National Heritage Board of Poland Powitanie, Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Welcome address by Sidsel Bleken, Counsellor, Royal Norwegian Embassy in Warsaw Powitanie, Sidsel Bleken, radca w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie Welcome address by Marianne Lehtimäki, Coordinator of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States Powitanie, Marianne Lehtimäki, koordynator Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Basenu Morza Bałtyckiego Chairperson of the first session Liv Ramskjaer, Arts Council Norway Prowadzenie pierwszej sesji Liv Ramskjaer, Norweska Rada ds. Sztuki Cooperation between central institutions fighting crime, and heritage protection institutions. Bartosz Skaldawski, Deputy Director of the National Heritage Board of Poland Współpraca między służbami zwalczającymi i przeciwdziałającymi przestępczości a instytucjami ochrony dziedzictwa. Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Museums, Cultural Property and Illicit Trade in Times of War and Conflict. Leif Pareli, The Norwegian Museum of Cultural History, ICOM Norway Muzea, dobra kultury i nielegalny obrót w czasie wojny i konfliktu zbrojnego. Leif Pareli, Norweskie Muzeum Historii Kultury/ ICOM Norwegia

3 Analysis of pathologies on the art and antiques market: forgery, fictitious prices, fiscal crimes, theft, smuggling. Janusz Miliszkiewicz, Rzeczpospolita daily newspaper Analiza patologii na rynku sztuki i antykwarycznym: fałszerstwa, fikcyjne ceny, przestępstwa skarbowe, kradzieże, przemyt. Janusz Miliszkiewicz, Rzeczpospolita Coffee break Przerwa kawowa Databases in use by the Police, Border Guard and Customs as a tool to fight crimes against monuments. Marcin Goch, Senior Specialist of the National Unit for Combating Crime, Polish Police Headquarters Bazy danych wykorzystywane przez służby policyjne, graniczne i celne w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom. Marcin Goch, Starszy Specjalista Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, Komenda Główna Policji The tourist: Can you build awareness of legal restrictions with the traveller? Lars Thykier, Managing Director of The Association of Danish Travel Agents and Tour Operators Turysta: czy można zwiększyć świadomość uregulowań prawnych wśród podróżujących? Lars Thykier, Dyrektor Zarządzający Duńskiego Stowarzyszenia Biur Podróży Methods of building awareness and prevention actions. Beata Naja, expert in Prevention Department of Polish National Police Headquarters Metody budowania świadomości społecznej i prewencja. Beata Naja, Specjalista w Wydziale Prewencji, Komenda Główna Policji Lunch Obiad

4 Chairperson of the second session Sindre Fjell, Head of Section for Legal Issues Riksantikvaren Prowadzenie drugiej sesji Sindre Fjell, Kierownik Działu Prawnego, Dyrekcji Dziedzictwa Kulturowego Analysis of threats concerning underwater heritage, and prevention methods. Iwona Pomian (Central Maritime Museum in Gdańsk), Frode Kvalø (Norwegian Maritime Museum) Analiza zagrożeń dziedzictwa podwodnego i metod jego ochrony. Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku), Frode Kvalø (Norweskie Muzeum Morskie) Regulations concerning cultural goods trade. Dr Katarzyna Zalasińska, Warsaw University Przepisy prawne regulujące obrót dobrami kultury. Dr Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski Case Studies Illicit objects: between legal framework and practical handling: recent cases from Norway. Håkon Ingvaldsen, University of Oslo Nielegalnie pozyskane artefakty ramy prawne, a praktyka: dwa przypadki z Norwegii. Håkon Ingvaldsen, Uniwersytet w Oslo Vrouw Maria wreck ship problems and good practices in the protection of underwater sites. Riikka Alvik, Maritime Archaeology Unit of The National Board of Antiquities, Finland Wrak Vrouw Maria problemy i dobre praktyki w ochronie stanowisk podwodnych. Riikka Alvik, Dział Archeologii Podwodnej Narodowej Rady Zabytków, Finlandia Discussion. End of day 1 Dyskusja. Koniec obrad Afternoon Warsaw Walk and Evening Dinner at Sekret restaurant Popołudniowy spacer po Warszawie i wieczorny obiad w restauracji Sekret

5 12 th of May / 12 maja Welcome coffee Kawa powitalna Chairperson of the third session Robert Domżał, Central Maritime Museum in Gdańsk Prowadzenie trzeciej sesji Robert Domżał, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku Methods of public communication. Axel Mykleby (Blue Shield Norway) and Tone C. Karlgård (Norwegian ICOM/Museum of Cultural History, University of Oslo) Metody komunikacji społecznej. Axel Mykleby (Błękitna Tarcza, Norwegia) i Tone C. Karlgård (ICOM Norwegia/ Norweskie Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo) Promotion and education. Some cases of practices around the world. Aleksandra Chabiera, Senior Specialist of Heritage Management, National Heritage Board of Poland Promocja i edukacja studia przypadków z różnych stron świata. Aleksandra Chabiera, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem, Narodowy Instytut Dziedzictwa Crimes against archaeological heritage in the context of public perception of archaeology. Marcin Sabaciński, National Heritage Board of Poland Przestępstwa przeciw dziedzictwu archeologicznemu w kontekście społecznego postrzegania archeologii. Marcin Sabaciński, Narodowy Instytut Dziedzictwa War and Crisis the Iraqi lesson. Prof. dr hab. Rafał Koliński, Head of Department of Archaeology of Mediterranean Civilizations, Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań Wojna i kryzys lekcja iracka. Prof. dr hab. Rafał Koliński, Kierownik Pracowni Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich, Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Coffee break Przerwa kawowa

6 Chairperson of the fourth session Paulina Florjanowicz, Director of the National Heritage Board of Poland Prowadzenie czwartej sesji Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa The 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Norwegian practice. Liv Ramskjaer, Arts Council Norway Konwencja UNESCO z 1970 roku dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury doświadczenia norweskie. Liv Ramskjaer, Norweska Rada ds. Sztuki Case Studies Project of protection of historical churches. Piotr Ogrodzki, Deputy Director of the National Institute of Museology and Collections Protection Projekt ochrony zabytkowych kościołów. Piotr Ogrodzki, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rules of cooperation between the National Heritage Board of Poland and Allegro in fighting the illicit trade in archaeological objects. Jakub Wrzosek, National Heritage Board of Poland Zasady współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z portalem aukcyjnym Allegro w zwalczaniu obrotu nielegalnymi zabytkami archeologicznymi. Jakub Wrzosek, Narodowy Instytut Dziedzictwa Antiques and antiquities trade in the Internet. Threats and Chances. Piotr Bykowski, Allegro Handel zabytkami w Internecie. Zagrożenia i szanse. Piotr Bykowski, Allegro Final discussion. End of Conference Dyskusja końcowa. Zakończenie konferencji Lunch Obiad

7 The project The illicit trade of cultural objects is increasing, especially in countries in crisis or at war. The primary aim of the project is to create a forum of exchange of experience between professionals involved in the fight against the illicit trade of cultural objects. Norway and Poland face different challenges with the practical implementation of international conventions, as well as national laws and regulations. For these reasons the exchange of practices and experience is useful for both parties. Another important goal of the project is the sharing of ideas on how to increase awareness on both illicit trade and information regarding import and export of cultural objects. This applies to both the general public as well as professionals working in the field of cultural heritage protection for example the Police and Customs authorities. Fighting illicit trade of cultural objects is central to the project. Sharing knowledge and experience on how to face this challenge can help generate new ideas - as well as the practical know-how and incentive to implement concrete action. Through this project, we wish to create an arena for cultural heritage administrators and institutions, Police and Customs officials, where participants can share their experience in the field of fighting illicit trade of cultural objects, crime against cultural heritage and discuss import and export regulations as well as the ethical questions these raise. And, to think of possible improvements. We hope through this project to raise awareness amongst the general public as well as employees in relevant sectors such

8 as the travel industry/tourism and antique trade. In addition, it is important to raise awareness amongst professionals directly involved; employees and administrators in relevant cultural institutions as well as the Police, Border guards Customs officials, or museums. Increased awareness on ethics, amongst those who have work related to the trade of cultural objects, as well as the general population, is a central aim of the project. The long term goal is that this will help reduce the number of offences committed. Within the project period, three workshops, the seminar and the exhibition at Travel Fair were organized. The final stage of the project will be the preparation of a publication (in Polish, Norwegian and English) which will contain the results and experiences from the workshops and articles written by partners and outside experts. Website documents the progress of the project, and provides information about law and regulations. The intention is that the website will become an active platform of debate and exchange of information, and thus encourage continued cooperation among professionals and institutions working in the field of cultural heritage protection.

9 Speakers Riikka Alvik archaeologist with archaeological research diver training. Curator at the National Board of Antiquities, Finland in the project Vrouw Maria Underwater ( ). Responsible for the archaeological research on wreck of Vrouw Maria. Ph.D. student at Helsinki University, the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (working title of her thesis is Things Onboard. Shipwreck Artefacts and Cultural Transmission in the Baltic Area in the Late 18 th Century ). She worked as a curator and project leader for the international Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites (MoSS) project between August 2003 and July Before her current post she worked in the Maritime Museum of Finland (her responsibilities included displaying maritime archaeology, planning an education room and exhibition for maritime archaeological research and conservation of waterlogged finds). Bjørgulf Andersen adviser in the Directorate of Customs and Excise, Department of Customs, VAT and Movement of Goods. Specialist in customs procedure, responsible for regulations and cooperation on a national level in regard to questions connected to cultural objects, food safety and CITES regulations. Sidsel Bleken art historian, counsellor at the Norwegian Embassy in Warsaw, responsible for the EEA and Norway grants, including the Cultural Exchange Fund. Involved in extensive work on cultural cooperation between Norway and Poland. Piotr Bykowski economist, banker, collector of antique shares and bonds. Since 2000, cooperates with the biggest Polish auction portal Allegro, as supervisor of antiques, art and collections category. Aleksandra Chabiera archaeologist, Senior Specialist in Heritage Management, National Heritage Board of Poland. Teaches public communication, project management and financing at post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage conducted by the National Heritage Board of Poland and the Adam Mickiewicz University in Poznań. Robert Domżał The Polish Maritime Museum in Gdansk, Maritime Archaeologist Manager of the Department of Shipbuilding History. Since 2005 has been working in the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Chairman of the Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage of the BSS. Paulina Florjanowicz Director of the National Heritage Board of Poland, archeologist. Expert in heritage policy and education. Member of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Expert in education for specialists dealing with prevention of crime against cultural heritage. Marcin Goch art historian, Senior Specialist of the National Unit for Combating Crime against National Heritage, Polish Police Headquarters. Specialist in the supervision over trade in heritage goods. Håkon Ingvaldsen Dr. Philos. in classical archaeology, University of Oslo. Research Assistant, Institute of Archaeology, Art History and Numismatics, Head of Department of coins and medals, exhibition and collection manager, Research Fellow, Norwegian Research Council, Associate Professor, Department of Archaeology, Museum of Cultural History and Deputy Head of Department of Archaeology. Responsible ex officio for Norwegian export permits of numismatic material, and for enforcing law regulation on numismatic finds. Prof. dr hab. Rafał Koliński Head of Department of Archaeology of Mediterranean Civilizations, Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań, where he lectures on Near Eastern Archaeology (under-graduate, graduate and post-graduate levels). Author of 2 books and about 40 papers on the archaeology of Mesopotamia, member of excavations projects in Iraq, Syria and Egypt since In 2003 spent two months in Camp Alpha (Babylon) in Iraq invited by the Coalition Provisional Authority. UNESCO expert in Iraqi cultural heritage.

10 Frode Kvalø Head of Archaeology, the Norwegian Maritime Museum in Oslo, specialist in the field of underwater heritage. For 15 years has been working as a maritime archaeologist in different institutions, among others as Senior Executive Officer designated to cultural underwater heritage at the Directorate for Cultural Heritage. At present, works on his doctor s thesis in archaeology at the University of Aarhus, Denmark. Marianne Lehtimäki Finnish architect with the Nordic Master in Architectural Heritage. She has worked as an architect in municipalities, design studios, at the Governing Body of Suomenlinna (World Heritage Site) and at the National Board of Antiquities. Since 2007, consulting coordinator of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States (MG). MG acts as an intergovernmental network on cultural heritage of the Council of the Baltic Sea. The network involves national authorities in charge of cultural heritage in the 11 Baltic Sea states (Norway and Iceland are included). MG acts as a spokesman for sustainable exploitation of cultural heritage assets in regional schemes and programs. Janusz Miliszkiewicz journalist, expert in collections, art market and museums. Since 2011 has been working in the Economic Section of Rzeczpospolita daily newspaper. Writes weekly his own column My collection about investing in art. Amongst others publications, wrote (with Mieczysław Morka as coauthor) Porczyńscy Collection an ingenious fraud? Axel Mykleby Ph.D. in art history, BA in history and German. Former Director of the Cultural Heritage Office in Oslo, Norway, Senior Adviser for the International Office, Office of Governing Mayor of Oslo. Private heritage consultant. Present Chair of The Norwegian Blue Shield Committee (co-founder of the committee), Treasurer of the Association of National Committee for the Blue Shield and member of the Norwegian Europa Nostra Committee. Former member of the ICOMOS Executive Committee, former President of ICOMOS Norway. Active member of the ICOMOS International Committee on Risk Preparedness. Among others, has been involved in works on EEA financial mechanism projects in Poland and Lithuania. Beata Naja sociotherapist, Police Officer, expert in the Prevention Office, Polish Police Headquarters. Implements prevention project on the central level that concerns, among others, prevention from crimes against heritage, and from trafficking. Cooperates with central institutions and NGOs. Worked in the Investigation Office and the Inner Control Office. Graduated from Warsaw University. Piotr Ogrodzki graduated from Warsaw University in law, and postdiploma studies in museology, with specialisation in art thefts. For 12 years Director of the Centre for Protection of Public Art Collections, since 2011 Deputy Director of the National Institute of Museology and Collections Protection. ICOM member, involved in works of the International Committee for Museums Safety (ICMS). Author of more than 100 articles about protection of monuments and museums, co-author of handbooks concerning sacral monuments protection and museums. Lectures at Polish universities on protection of monuments and museums collections. Decorated with the Medal for Merit to Culture Gloria Artis, for his work on cultural heritage protection. Leif Pareli graduated from universities of Oslo and Bergen in archaeology, history and social anthropology. Since 1984 curator with special responsibility for the collections of the Sami (formerly called the Lapps) and other minority issues in the Norwegian Museum of Cultural History (Norsk Folkemuseum) in Oslo. As board member and (since 2007) President of ICOM Norway, involved in the work against illicit trade in cultural property. One of the founders of the Norwegian Blue Shield Committee, its member and former Chairman, at present Vice-Chair. Also involved in the foundation of the Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS), was President of the working group/interim board until the founding conference of this organisation in The Hague in Member of ICOM s Disaster Relief Task Force, which deals with information and support to cultural property in danger of destruction in armed conflicts or other disaster situations. Presently engaged in the issue of repatriation of cultural heritage to indigenous peoples.

11 Iwona Pomian Head of Underwater Archaeology Department of The Polish Maritime Museum, curator. Inspector for the marine archaeology. Liv Ramskjær Senior Adviser, Department of Museum in Arts Council Norway. Provides counsel on issues concerning laws, regulations, applications for export permit and practices towards the administrative institutions, central services, relevant institutions and organisations and the general public. Marcin Sabaciński graduated from Warsaw University in archaeology and from Adam Mickiewicz University in Poznań in post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage. Expert in the field of threats to monuments at the Archaeology Department, National Heritage Board of Poland. Tone Cecilie Simensen Karlgård graduated from University of Oslo, Department of Social Anthropology. Education Officer at Museum of Cultural History, University of Oslo since Project manager of museum exhibitions, developing and realising educational programmes for school children, university students and the general public. Actively involved in projects concerning cultural diversity. Also worked on the development of a new museum of the east Sami population. Board member and secretary of Norwegian ICOM since Board member of ICME (the International Committee of Ethnographic Museums), leader of the Election Committee of DSV network of transnational art production in Norway. Recent publication: Mim a way to do diversity in Norwegian museums. Proceedings of the ICME-Conference in Seoul Research, Polish Academy of Sciences. Co-author of trainings for the Police, Border Guard and Customs on fighting crimes against archaeological heritage. Polish representative at European Heritage Legal Forum. Lars Thykier Managing Director of The Association of Danish Travel Agents and Tour Operators DRF, which organises app. 140 Danish travel agents and tour operators representing an annual travel related turnover of app. 2,5 billion Euros. He is involved, among other topics, in the development of national and international sustainable tourism programmes; an active member of the EU Commissions Tourism Sustainability Group. He has done extensive work focusing on responsible travel and tourism behaviour and is an advocate of increasing government and industry efforts that make travellers more competent and conscious buyers of travel products. Jakub Wrzosek archaeologist, Head of the Archaeology Department of the National Heritage Board of Poland, expert in the rescue archaeology. Dr Katarzyna Zalasińska assistant professor at faculty of Law and Administration, Warsaw University. Expert in legal monuments protection issues. British Institute of Art and Law graduate. Author of many publications, including Monuments protection jurisdiction with commentary or Legal protection of immovable monuments. Bartosz Skaldawski Deputy Director of the National Heritage Board of Poland. Expert in building public awareness and responsibility for heritage protection and prevention from crime against monuments. Teaches at post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage conducted by the National Heritage Board of Poland and the Adam Mickiewicz University in Poznań, and Culture Management in European Union organised by the Institute of Literary

12 Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 744 ACTA POLITICA NR 25 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish)

Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) Introduction of TAMPEP method Contents of the course þ Course of Prevention and hygiene (English) þ Curso de Prevencion e Higiene (Spanish) þ Kurs Zapobieganie chorobom i higiena (Polish) þ 7JDF AD,&,>H4&>Z,

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Welcome! >> 1. Dear Student,

Welcome! >> 1. Dear Student, Welcome! >> 1 Dear Student, Poland has been participating in SOCRATES-Erasmus since 1998. More than 200 Polish universities take part in the programme now and co-operate with around 1300 European universities.

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo