Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.stop-heritage-crime.org Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage"

Transkrypt

1 Legal and illicit trade with cultural heritage. Prevention from crime against cultural heritage of May 2011 Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Zapobieganie przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu maja Legal and illicit trade with cultural heritage Research and education platform of experience exchange in the field of prevention from crime against cultural heritage

2 Programme / Program 11 th of May / 11 maja Registration, coffee Rejestracja, kawa Welcome address by Paulina Florjanowicz, Director of the National Heritage Board of Poland Powitanie, Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Welcome address by Sidsel Bleken, Counsellor, Royal Norwegian Embassy in Warsaw Powitanie, Sidsel Bleken, radca w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie Welcome address by Marianne Lehtimäki, Coordinator of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States Powitanie, Marianne Lehtimäki, koordynator Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Basenu Morza Bałtyckiego Chairperson of the first session Liv Ramskjaer, Arts Council Norway Prowadzenie pierwszej sesji Liv Ramskjaer, Norweska Rada ds. Sztuki Cooperation between central institutions fighting crime, and heritage protection institutions. Bartosz Skaldawski, Deputy Director of the National Heritage Board of Poland Współpraca między służbami zwalczającymi i przeciwdziałającymi przestępczości a instytucjami ochrony dziedzictwa. Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Museums, Cultural Property and Illicit Trade in Times of War and Conflict. Leif Pareli, The Norwegian Museum of Cultural History, ICOM Norway Muzea, dobra kultury i nielegalny obrót w czasie wojny i konfliktu zbrojnego. Leif Pareli, Norweskie Muzeum Historii Kultury/ ICOM Norwegia

3 Analysis of pathologies on the art and antiques market: forgery, fictitious prices, fiscal crimes, theft, smuggling. Janusz Miliszkiewicz, Rzeczpospolita daily newspaper Analiza patologii na rynku sztuki i antykwarycznym: fałszerstwa, fikcyjne ceny, przestępstwa skarbowe, kradzieże, przemyt. Janusz Miliszkiewicz, Rzeczpospolita Coffee break Przerwa kawowa Databases in use by the Police, Border Guard and Customs as a tool to fight crimes against monuments. Marcin Goch, Senior Specialist of the National Unit for Combating Crime, Polish Police Headquarters Bazy danych wykorzystywane przez służby policyjne, graniczne i celne w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom. Marcin Goch, Starszy Specjalista Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, Komenda Główna Policji The tourist: Can you build awareness of legal restrictions with the traveller? Lars Thykier, Managing Director of The Association of Danish Travel Agents and Tour Operators Turysta: czy można zwiększyć świadomość uregulowań prawnych wśród podróżujących? Lars Thykier, Dyrektor Zarządzający Duńskiego Stowarzyszenia Biur Podróży Methods of building awareness and prevention actions. Beata Naja, expert in Prevention Department of Polish National Police Headquarters Metody budowania świadomości społecznej i prewencja. Beata Naja, Specjalista w Wydziale Prewencji, Komenda Główna Policji Lunch Obiad

4 Chairperson of the second session Sindre Fjell, Head of Section for Legal Issues Riksantikvaren Prowadzenie drugiej sesji Sindre Fjell, Kierownik Działu Prawnego, Dyrekcji Dziedzictwa Kulturowego Analysis of threats concerning underwater heritage, and prevention methods. Iwona Pomian (Central Maritime Museum in Gdańsk), Frode Kvalø (Norwegian Maritime Museum) Analiza zagrożeń dziedzictwa podwodnego i metod jego ochrony. Iwona Pomian (Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku), Frode Kvalø (Norweskie Muzeum Morskie) Regulations concerning cultural goods trade. Dr Katarzyna Zalasińska, Warsaw University Przepisy prawne regulujące obrót dobrami kultury. Dr Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski Case Studies Illicit objects: between legal framework and practical handling: recent cases from Norway. Håkon Ingvaldsen, University of Oslo Nielegalnie pozyskane artefakty ramy prawne, a praktyka: dwa przypadki z Norwegii. Håkon Ingvaldsen, Uniwersytet w Oslo Vrouw Maria wreck ship problems and good practices in the protection of underwater sites. Riikka Alvik, Maritime Archaeology Unit of The National Board of Antiquities, Finland Wrak Vrouw Maria problemy i dobre praktyki w ochronie stanowisk podwodnych. Riikka Alvik, Dział Archeologii Podwodnej Narodowej Rady Zabytków, Finlandia Discussion. End of day 1 Dyskusja. Koniec obrad Afternoon Warsaw Walk and Evening Dinner at Sekret restaurant Popołudniowy spacer po Warszawie i wieczorny obiad w restauracji Sekret

5 12 th of May / 12 maja Welcome coffee Kawa powitalna Chairperson of the third session Robert Domżał, Central Maritime Museum in Gdańsk Prowadzenie trzeciej sesji Robert Domżał, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku Methods of public communication. Axel Mykleby (Blue Shield Norway) and Tone C. Karlgård (Norwegian ICOM/Museum of Cultural History, University of Oslo) Metody komunikacji społecznej. Axel Mykleby (Błękitna Tarcza, Norwegia) i Tone C. Karlgård (ICOM Norwegia/ Norweskie Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo) Promotion and education. Some cases of practices around the world. Aleksandra Chabiera, Senior Specialist of Heritage Management, National Heritage Board of Poland Promocja i edukacja studia przypadków z różnych stron świata. Aleksandra Chabiera, Starszy Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem, Narodowy Instytut Dziedzictwa Crimes against archaeological heritage in the context of public perception of archaeology. Marcin Sabaciński, National Heritage Board of Poland Przestępstwa przeciw dziedzictwu archeologicznemu w kontekście społecznego postrzegania archeologii. Marcin Sabaciński, Narodowy Instytut Dziedzictwa War and Crisis the Iraqi lesson. Prof. dr hab. Rafał Koliński, Head of Department of Archaeology of Mediterranean Civilizations, Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań Wojna i kryzys lekcja iracka. Prof. dr hab. Rafał Koliński, Kierownik Pracowni Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich, Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Coffee break Przerwa kawowa

6 Chairperson of the fourth session Paulina Florjanowicz, Director of the National Heritage Board of Poland Prowadzenie czwartej sesji Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa The 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Norwegian practice. Liv Ramskjaer, Arts Council Norway Konwencja UNESCO z 1970 roku dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury doświadczenia norweskie. Liv Ramskjaer, Norweska Rada ds. Sztuki Case Studies Project of protection of historical churches. Piotr Ogrodzki, Deputy Director of the National Institute of Museology and Collections Protection Projekt ochrony zabytkowych kościołów. Piotr Ogrodzki, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rules of cooperation between the National Heritage Board of Poland and Allegro in fighting the illicit trade in archaeological objects. Jakub Wrzosek, National Heritage Board of Poland Zasady współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z portalem aukcyjnym Allegro w zwalczaniu obrotu nielegalnymi zabytkami archeologicznymi. Jakub Wrzosek, Narodowy Instytut Dziedzictwa Antiques and antiquities trade in the Internet. Threats and Chances. Piotr Bykowski, Allegro Handel zabytkami w Internecie. Zagrożenia i szanse. Piotr Bykowski, Allegro Final discussion. End of Conference Dyskusja końcowa. Zakończenie konferencji Lunch Obiad

7 The project The illicit trade of cultural objects is increasing, especially in countries in crisis or at war. The primary aim of the project is to create a forum of exchange of experience between professionals involved in the fight against the illicit trade of cultural objects. Norway and Poland face different challenges with the practical implementation of international conventions, as well as national laws and regulations. For these reasons the exchange of practices and experience is useful for both parties. Another important goal of the project is the sharing of ideas on how to increase awareness on both illicit trade and information regarding import and export of cultural objects. This applies to both the general public as well as professionals working in the field of cultural heritage protection for example the Police and Customs authorities. Fighting illicit trade of cultural objects is central to the project. Sharing knowledge and experience on how to face this challenge can help generate new ideas - as well as the practical know-how and incentive to implement concrete action. Through this project, we wish to create an arena for cultural heritage administrators and institutions, Police and Customs officials, where participants can share their experience in the field of fighting illicit trade of cultural objects, crime against cultural heritage and discuss import and export regulations as well as the ethical questions these raise. And, to think of possible improvements. We hope through this project to raise awareness amongst the general public as well as employees in relevant sectors such

8 as the travel industry/tourism and antique trade. In addition, it is important to raise awareness amongst professionals directly involved; employees and administrators in relevant cultural institutions as well as the Police, Border guards Customs officials, or museums. Increased awareness on ethics, amongst those who have work related to the trade of cultural objects, as well as the general population, is a central aim of the project. The long term goal is that this will help reduce the number of offences committed. Within the project period, three workshops, the seminar and the exhibition at Travel Fair were organized. The final stage of the project will be the preparation of a publication (in Polish, Norwegian and English) which will contain the results and experiences from the workshops and articles written by partners and outside experts. Website documents the progress of the project, and provides information about law and regulations. The intention is that the website will become an active platform of debate and exchange of information, and thus encourage continued cooperation among professionals and institutions working in the field of cultural heritage protection.

9 Speakers Riikka Alvik archaeologist with archaeological research diver training. Curator at the National Board of Antiquities, Finland in the project Vrouw Maria Underwater ( ). Responsible for the archaeological research on wreck of Vrouw Maria. Ph.D. student at Helsinki University, the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (working title of her thesis is Things Onboard. Shipwreck Artefacts and Cultural Transmission in the Baltic Area in the Late 18 th Century ). She worked as a curator and project leader for the international Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites (MoSS) project between August 2003 and July Before her current post she worked in the Maritime Museum of Finland (her responsibilities included displaying maritime archaeology, planning an education room and exhibition for maritime archaeological research and conservation of waterlogged finds). Bjørgulf Andersen adviser in the Directorate of Customs and Excise, Department of Customs, VAT and Movement of Goods. Specialist in customs procedure, responsible for regulations and cooperation on a national level in regard to questions connected to cultural objects, food safety and CITES regulations. Sidsel Bleken art historian, counsellor at the Norwegian Embassy in Warsaw, responsible for the EEA and Norway grants, including the Cultural Exchange Fund. Involved in extensive work on cultural cooperation between Norway and Poland. Piotr Bykowski economist, banker, collector of antique shares and bonds. Since 2000, cooperates with the biggest Polish auction portal Allegro, as supervisor of antiques, art and collections category. Aleksandra Chabiera archaeologist, Senior Specialist in Heritage Management, National Heritage Board of Poland. Teaches public communication, project management and financing at post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage conducted by the National Heritage Board of Poland and the Adam Mickiewicz University in Poznań. Robert Domżał The Polish Maritime Museum in Gdansk, Maritime Archaeologist Manager of the Department of Shipbuilding History. Since 2005 has been working in the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Chairman of the Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage of the BSS. Paulina Florjanowicz Director of the National Heritage Board of Poland, archeologist. Expert in heritage policy and education. Member of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. Expert in education for specialists dealing with prevention of crime against cultural heritage. Marcin Goch art historian, Senior Specialist of the National Unit for Combating Crime against National Heritage, Polish Police Headquarters. Specialist in the supervision over trade in heritage goods. Håkon Ingvaldsen Dr. Philos. in classical archaeology, University of Oslo. Research Assistant, Institute of Archaeology, Art History and Numismatics, Head of Department of coins and medals, exhibition and collection manager, Research Fellow, Norwegian Research Council, Associate Professor, Department of Archaeology, Museum of Cultural History and Deputy Head of Department of Archaeology. Responsible ex officio for Norwegian export permits of numismatic material, and for enforcing law regulation on numismatic finds. Prof. dr hab. Rafał Koliński Head of Department of Archaeology of Mediterranean Civilizations, Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University in Poznań, where he lectures on Near Eastern Archaeology (under-graduate, graduate and post-graduate levels). Author of 2 books and about 40 papers on the archaeology of Mesopotamia, member of excavations projects in Iraq, Syria and Egypt since In 2003 spent two months in Camp Alpha (Babylon) in Iraq invited by the Coalition Provisional Authority. UNESCO expert in Iraqi cultural heritage.

10 Frode Kvalø Head of Archaeology, the Norwegian Maritime Museum in Oslo, specialist in the field of underwater heritage. For 15 years has been working as a maritime archaeologist in different institutions, among others as Senior Executive Officer designated to cultural underwater heritage at the Directorate for Cultural Heritage. At present, works on his doctor s thesis in archaeology at the University of Aarhus, Denmark. Marianne Lehtimäki Finnish architect with the Nordic Master in Architectural Heritage. She has worked as an architect in municipalities, design studios, at the Governing Body of Suomenlinna (World Heritage Site) and at the National Board of Antiquities. Since 2007, consulting coordinator of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States (MG). MG acts as an intergovernmental network on cultural heritage of the Council of the Baltic Sea. The network involves national authorities in charge of cultural heritage in the 11 Baltic Sea states (Norway and Iceland are included). MG acts as a spokesman for sustainable exploitation of cultural heritage assets in regional schemes and programs. Janusz Miliszkiewicz journalist, expert in collections, art market and museums. Since 2011 has been working in the Economic Section of Rzeczpospolita daily newspaper. Writes weekly his own column My collection about investing in art. Amongst others publications, wrote (with Mieczysław Morka as coauthor) Porczyńscy Collection an ingenious fraud? Axel Mykleby Ph.D. in art history, BA in history and German. Former Director of the Cultural Heritage Office in Oslo, Norway, Senior Adviser for the International Office, Office of Governing Mayor of Oslo. Private heritage consultant. Present Chair of The Norwegian Blue Shield Committee (co-founder of the committee), Treasurer of the Association of National Committee for the Blue Shield and member of the Norwegian Europa Nostra Committee. Former member of the ICOMOS Executive Committee, former President of ICOMOS Norway. Active member of the ICOMOS International Committee on Risk Preparedness. Among others, has been involved in works on EEA financial mechanism projects in Poland and Lithuania. Beata Naja sociotherapist, Police Officer, expert in the Prevention Office, Polish Police Headquarters. Implements prevention project on the central level that concerns, among others, prevention from crimes against heritage, and from trafficking. Cooperates with central institutions and NGOs. Worked in the Investigation Office and the Inner Control Office. Graduated from Warsaw University. Piotr Ogrodzki graduated from Warsaw University in law, and postdiploma studies in museology, with specialisation in art thefts. For 12 years Director of the Centre for Protection of Public Art Collections, since 2011 Deputy Director of the National Institute of Museology and Collections Protection. ICOM member, involved in works of the International Committee for Museums Safety (ICMS). Author of more than 100 articles about protection of monuments and museums, co-author of handbooks concerning sacral monuments protection and museums. Lectures at Polish universities on protection of monuments and museums collections. Decorated with the Medal for Merit to Culture Gloria Artis, for his work on cultural heritage protection. Leif Pareli graduated from universities of Oslo and Bergen in archaeology, history and social anthropology. Since 1984 curator with special responsibility for the collections of the Sami (formerly called the Lapps) and other minority issues in the Norwegian Museum of Cultural History (Norsk Folkemuseum) in Oslo. As board member and (since 2007) President of ICOM Norway, involved in the work against illicit trade in cultural property. One of the founders of the Norwegian Blue Shield Committee, its member and former Chairman, at present Vice-Chair. Also involved in the foundation of the Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS), was President of the working group/interim board until the founding conference of this organisation in The Hague in Member of ICOM s Disaster Relief Task Force, which deals with information and support to cultural property in danger of destruction in armed conflicts or other disaster situations. Presently engaged in the issue of repatriation of cultural heritage to indigenous peoples.

11 Iwona Pomian Head of Underwater Archaeology Department of The Polish Maritime Museum, curator. Inspector for the marine archaeology. Liv Ramskjær Senior Adviser, Department of Museum in Arts Council Norway. Provides counsel on issues concerning laws, regulations, applications for export permit and practices towards the administrative institutions, central services, relevant institutions and organisations and the general public. Marcin Sabaciński graduated from Warsaw University in archaeology and from Adam Mickiewicz University in Poznań in post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage. Expert in the field of threats to monuments at the Archaeology Department, National Heritage Board of Poland. Tone Cecilie Simensen Karlgård graduated from University of Oslo, Department of Social Anthropology. Education Officer at Museum of Cultural History, University of Oslo since Project manager of museum exhibitions, developing and realising educational programmes for school children, university students and the general public. Actively involved in projects concerning cultural diversity. Also worked on the development of a new museum of the east Sami population. Board member and secretary of Norwegian ICOM since Board member of ICME (the International Committee of Ethnographic Museums), leader of the Election Committee of DSV network of transnational art production in Norway. Recent publication: Mim a way to do diversity in Norwegian museums. Proceedings of the ICME-Conference in Seoul Research, Polish Academy of Sciences. Co-author of trainings for the Police, Border Guard and Customs on fighting crimes against archaeological heritage. Polish representative at European Heritage Legal Forum. Lars Thykier Managing Director of The Association of Danish Travel Agents and Tour Operators DRF, which organises app. 140 Danish travel agents and tour operators representing an annual travel related turnover of app. 2,5 billion Euros. He is involved, among other topics, in the development of national and international sustainable tourism programmes; an active member of the EU Commissions Tourism Sustainability Group. He has done extensive work focusing on responsible travel and tourism behaviour and is an advocate of increasing government and industry efforts that make travellers more competent and conscious buyers of travel products. Jakub Wrzosek archaeologist, Head of the Archaeology Department of the National Heritage Board of Poland, expert in the rescue archaeology. Dr Katarzyna Zalasińska assistant professor at faculty of Law and Administration, Warsaw University. Expert in legal monuments protection issues. British Institute of Art and Law graduate. Author of many publications, including Monuments protection jurisdiction with commentary or Legal protection of immovable monuments. Bartosz Skaldawski Deputy Director of the National Heritage Board of Poland. Expert in building public awareness and responsibility for heritage protection and prevention from crime against monuments. Teaches at post-diploma studies Protection and management of archaeological heritage conducted by the National Heritage Board of Poland and the Adam Mickiewicz University in Poznań, and Culture Management in European Union organised by the Institute of Literary

12 Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011

ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 ZARZĄDZANIE ZBIORAMI MUZEUM ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE MUZEUM BRYTJSKO-POLSKIE WYKŁADY Z ZAKRESU MUZEOLOGII 14 LISTOPADA 2 GRUDNIA 2011 MUSEUM COLLECTIONS MANAGING MUSEUM MANAGING AND FOUND RAISING BRITISH

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Mandat projektu BaltMet Promo (BaltMet Promo Mandate) Unia Europejska, Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej Nr 178

Program wizyty studyjnej Nr 178 Program wizyty studyjnej Nr 178 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 14-18.05.2012 New media in education and professional development of librarians (Nowe media w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz

Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Niedziela, 28 lutego 14:50 Wylot z Warszawy Przylot do Londynu g. 16:40 Program wizyty studyjnej XX Promocji KSAP w Londynie Londyn 28.02 5.03.2010 Opiekunowie: Michał Mierzwa, Marcin Sakowicz Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN.

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. Hanna Lewandowska, 6 listopada 2012, Bydgoszcz www.cobraman-ce.eu Konferencja projektu SHIFT-X Dziedzictwo poprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Report The Conference 11.06.2013

Report The Conference 11.06.2013 Report The Conference 11.06.2013 A conference summarizing project Transnational Cooperation Against Violence was held in June 2013 in Karpacz. The conference was attended by participants of the project

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo