Serwer NAS. Przewodnik użytkownika. Dotyczy modeli: ID dokumentu : Oparto na wersji:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer NAS. Przewodnik użytkownika. Dotyczy modeli: ID dokumentu : Oparto na wersji:"

Transkrypt

1 Serwer NAS Przewodnik użytkownika Dotyczy modeli: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+,DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 ID dokumentu : Synology _UserGuide_NASeries_ _plk Oparto na wersji: DSM

2 INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Wszystkie tytuły, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktów Synology, zwanych dalej "Produktem" lub "Produktami" (włączając, ale nie ograniczając się do projektu i wyglądu produktu, oprogramowania firmware, oraz jakichkolwiek odpowiednich multimediów, obrazów, zdjęć, animacji, filmów, muzyki, tekstu i appletów włączonych do Produktów), dołączonych podręczników i innych dokumentów oraz dokumentacji elektronicznej dostępnej online, należą do Synology Inc. O ile wyraźnie nie udzielono licencji na piśmie przez Synology Inc., żadna forma dostarczenia Produktów nie oznacza żadnej licencji na żadne z powyższych praw. Copyright Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. INFORMACJA O ZNAKACH TOWAROWYCH Synology i inne nazwy Produktów Synology są właściwymi znakami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Synology Inc. Microsoft, Windows series, oraz Internet Explorer to znaki towarowe Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series to znaki towarowe Apple Computer, Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne wymienione nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Synology zapewnia ograniczoną gwarancję na swoje Producty tylko pierwszemu podmiotowi lub osobie, która zakupiła Produkt od Synology lub autoryzowanego dystrybutora lub detalisty. Synology gwarantuje, że każdy element sprzętowy Produktów będzie wolny od fizycznych defektów w materiałach i wykonaniu przez dwa lata od daty zakupu (trzy lata dla DS508, RS408, RS408-RP i RS407), lub że Produkt będzie naprawiony lub wymieniony według uznania Synology. Jeśli Produkt okaże się uszkodzony podczas okresu gwarancji, możesz skontaktować się z lokalnym sprzedawcą aby uzyskać pomoc. Musisz dostarczyć dowód zakupu i numer kodu paskowego z opakowania Produktu kiedy prosisz o pomoc. Produkty Synology sa urządzeniami szkieletowymi, więc Synology nie udziela gwarancji na zainstalowane twarde dyski ani na kompatybilność ze wszystkimi twardymi dyskami. SYNOLOGY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ZGODNIE Z WARUNKAMI TEJ GWARANCJI, JEŻELI PRODUKT JEST INSTALOWANY I UŻYWANY INACZEJ NIŻ OKREŚLONO LUB OPISANO W SPECYFIKACI I OPISIE PRODUKTU, PRODUKT ZOSTAŁ ZMIENIONY LUB ZMODYFIKOWANY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ PODMIOT INNY NIZ SYNOLOGY, LUB AWARIA PRODUKTU MOŻE BYĆ PRZYPISANA PRZYCZYNOM ZA KTÓRE SYNOLOGY NIE JEST ODPOWIEDZIALNA. SYNOLOGY NIE DAJE GWARANCJI ANI DEKLARACJI, WYRAŻONEJ, DOMYŚLNEJ, ANI PRAWNEJ, W STOSUNKU DO SWOICH PRODUKTÓW LUB ZAWARTOŚCI I UŻYCIA TEJ DOKUMENTACJI, ORAZ KAŻDEGO DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE ZAPEWNIA ICH JAKOŚCI LUB WYDAJNOŚCI DLA JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE WSZYSTKIE DANE PRZECHOWYWANE W PRODUKTACH SYNOLOGY SĄ ZAWSZE BEZPIECZNE BEZ RYZYKA ICH UTRATY. SYNOLOGY PRZYPOMINA O OKRESOWYM ROBIENIU KOPII ZAPASOWYCH DANYCH. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SYNOLOGY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA W ŻADEN SPOSÓB ZA SZKODY, WŁĄCZAJĄC W TO OSZCZĘDNOŚCI, UTRACONE ZYSKI LUB INNE PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW SYNOLOGY LUB WYNIKAJĄCEJ Z TEGO UŻYCIA UTRATY DANYCH. 1

3 TA GWARANCJA DAJE CI OKREŚLONE PRAWA, MOŻESZ TEŻ MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY ZA USZKODZENIA LUB BŁĘDNE DZIAŁANIE SPRZĘTU JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY LUB WYMIANY JAK OKREŚLONO W TEJ GWARANCJI. DLA KLIENTÓW OPRÓCZ BEZPOŚREDNIO WYRAŻONEJ W TYM OŚWIADCZENIU GWARANCJI, SYNOLOGY ZAPRZECZA WSZELKIM INNYM GWARANCJOM I WARUNKOM BEZPOŚREDNIO WYRAŻONYM LUB DOMYŚLNYM, PRAWNYM I INNYM NA PRODUKTY, WŁĄCZAJĄC ALE NEI OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOMYŚLNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY CZY DOSTOSOWANIA DO SZCZEGÓLNEGO CELU. ŻADNE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE CZY DOMYŚLNE NIE BĘDĄ STOSOWNE PO UPŁYWIE OKRESU TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NEI ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH DOMYŚLNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, LUB OGRANICZENIA TRWANIA DOMYŚLNYCH WARUNKÓW LUB GWARANCJI, DLATEGO TO OGRANICZENIE MOŻE CIĘ NIEDOTYCZYĆ. OCHRONA TĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ KOŃCZY SIĘ KIEDY SPRZEDASZ LUB W INNY SPOSÓB PRZEKAŻESZ PRODUKT INNEMU PODMIOTOWI. SYNOLOGY NIE AKCEPTUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ZADOŚCUCZYNIENIA ZAPEWNIONE PRZE TĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ ANI ZA SPECJALNE, NIEBEZPOŚREDNIE LUB INCYDENTALNE SZKODY, WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH WNIESIONYCH PRZECIW TOBIE W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI, ZA PRODUKTY NIE BĘDĄCE DOSTEPNE DO UŻYTKU, RAZ ZA UTRACONE DANE LUB OPROGRAMOWANIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY JAKĄ ZAPŁACIŁEŚ ZA PRODUKT BĘDACY PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. TO MAKSYMALNA KWOTA DO KTÓREJ SYNOLOGY JEST ODPOWIEDZIALNE. PRODUKTY SYNOLOGY INC. NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU MEDYCZNEGO, RATOWANIA ŻYCIA I INNYCH ZASTOSOWAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Dla celów tego dokumentu, termin "Spór" oznacza każdy spór, kontrowersję lub roszczenie wynikające lub związane z (i) tą Umową, jej interpretacją, złamaniem, zakończeniem, stosowaniem lub ważnością, (ii) związanym zamówieniem, dostawą, odbiorem i użytkowaniem każdego produktu lub usługi Synology, oraz iii) każdego innego sporu między Tobą a Synology; termin "Synology" oznacza Synology, Inc, jej właścicieli, licencjobiorców, spółek zależnych, dyrektorów, urzędników, pracowników, beneficjentów, agentów, osób przypisanych, dostawców części (sprzętu i oprogramowania), oraz każdej strony trzeciej zapewniającej produkty lub usługi zakupione od lub dystrybuowane przez Synology; termin "Ty" oznacza Ciebie, oraz osób związanych z Tobą jak członkowie rodziny czy podopieczni. Dla konsumentów w USA, Ty i Synology zgadzacie się, że każdy Spór między Tobą a Synology będzie rozwiązywany wyłącznie i ostatecznie według aktualnych reguł handlowych American Arbitration Association, chyba, że poniżej stwierdzono inaczej. Arbitraż będzie przeprowadzony przez jednego arbitra i ograniczony wyłącznie do sporu między Tobą a Synology. Arbitraż, ani żadna jego część nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Arbitraż odbędzie się w King County, Washington przez przedstawienie dokumentów, telefonicznie, online lub osobiście zgodnie z wolą arbitra na żądanie stron. Strona wygrana w każdym amerykańskim i nieamerykańskim arbitrażu lub innym procesie prawnym otrzyma zwrot wszystkich kosztów i uzasadnionych opłat dla prawników, w tym opłaty za arbitraż wniesionej przez wygraną stronę. Każda decyzje będąca wynikiem 2

4 takiego arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca dla stron i nie może zostać poddana osądowi właściwego sądu. Rozumiesz, że w razie braku tego oświadczenia, miałbyś prawo do rozstrzygania sporu przed sądem, w tym prawo do wnoszenia roszczeń w sporze zbiorowym lub na bazie sporu zbiorowego, oraz, że świadomie wyrażasz rezygnację z tych praw i zgadzasz się na rozwiązywanie wsyzstkic sporów przez wiążący arbitraż zgodnie z tym paragrafem. Dla konsumentów spoza USA, wszystkie spory będą ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż przeprowadzony przez trzech niezależnych arbitrów zgodnie z procedurami Prawa o Arbitrażu Republiki Chin (Tajwan) i powiązanymi przepisami. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, Republika Chin (Tajwan), a procedury będą prowadzone w języku angielskim, lub za zgoda obu stron w języku chińskim (mandaryńskim). Wyrok arbitrażu będzie ostateczny i wiążący dla stron i może być zmieniony we właściwym sądzie. ZMIANY Synology zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji swoich Produktów, oraz innych produktów, oprogramowania i powiązanej dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. Synology Inc. zastrzega sobie prawo do zmian w tej publikacji i zmiany jej treści bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich zmianach. 3

5 Spis treści Informacje o tym Przewodniku użytkownika... 6 Poznaj swój serwer Synology... 7 Wprowadzenie... 7 Przechowywanie i udostępnianie plików przez Internet... 7 Kopie zapasowe danych z PC i serwera... 7 Przesyłanie danych przez FTP... 7 Zarządzanie plikami z poziomu przeglądarki 7 Udostępnianie zdjęć, filmów i blogów na Photo Station Rozrywka dzięki danym przechowywanym na serwerze... 8 Natychmiastowa radość z muzyki kiedy chcesz... 8 Programowanie własnej strony internetowej... 8 Nagrywanie video z kamer IP... 8 Serwer drukarki USB... 8 Specyfikacja... 9 Modele z 1 kieszenią... 9 Modele z 2 kieszeniami Modele z 4 kieszeniami Modele z 5 kieszeniami Ograniczenia Wygląd i 2-kieszeniowe Disk Station kieszeniowa Cube/Disk Station kieszeniowa 1U Rack Station kieszeniowa Disk Station Tabela opisu diod wskaźników i 2-kieszeniowe modele Modele z 4 kieszeniami Modele z 5 kieszeniami Zarządzanie serwerem Synology Interfejs zarządzania przez sieć Użycie narzędzia konfiguracji Ręczny dostęp do interfejsu zarządzania przez 26 Zarządzanie serwerem Synology Łączenie z dwóch różnych sieci* Zarządzanie wolumenem* Zarządzanie wolumenem* Naprawianie wolumenu przez Hot Swapping* Dołączanie do domeny Windows* Dostęp do serwera Synology poprzez Telnet/SSH Dostęp do Serwera Synology przez NFS Resetowanie hasła administratora Ponowna instalacja serwera Synology Dostęp do danych serwera Synology Foldery współdzielone Wbudowane w system Utworzone przez Administratora Ustawianie kontroli dostępu Użyj sieciowego Kosza Ustawienia kodowania Dostęp do folderów współdzielonych Z tej samej sieci Z innej sieci

6 Rozwiązania kopii zapasowej serwera i kopii zapasowej PC Lokalna kopia zapasowa Sieciowa kopia zapasowa Kopiowanie danych osobistych Przed rozpoczęciem Minimalne wymagania systemowe Instalacja Synology Data Replicator Używanie Synology Data Replicator Kopiowanie ustawień serwera Synology Serwer Synology na PC Serwer Synology na inny serwer Synology Udostępnianie drukarki USB Dodatkowe funkcje Audio Station Usługa itunes Usługa multimedia Download Station Włączanie Download Station Instalowanie Download Redirector Web Station Włączanie Web Station i MySQL Włączanie Wirtualny Host Szczegółowy opis Web Station Photo Station Włączanie Photo Station Szczegółowy opis Photo Station Surveillance Station Włączanie Surveillance Station Szczegółowy opis Surveillance Station USBCopy* Ustawianie lokalizacji docelowej USBCopy Powiadomienia Aktualizacja firmware Powiększanie pojemności przechowywania Zewnętrzny HDD Zewnętrzny HDD USB Zewnętrzny HDD SATA* Zamiana na większy wewnętrzny HDD Dla modeli z jedną zatoką* Dla wolumenu Basic lub RAID 0 w modelach z dwiema lub więcej zatokami* Dla wolumenu RAID 1 w modelach z dwiema lub więcej zatokami* Dla wolumenu RAID 5 lub RAID 6 w modelach z czterema lub więcej zatokami* Dodawanie HDD do Wolumenu RAID 5/RAID 6* Rozwiązywanie problemów Dodatek Zalecane urządzenia peryferyjne Rekomendowany serwer NTP

7 Informacje o tym Przewodniku użytkownika Ten przewodnik użytkownika obejmuje wszystkie funkcje serwera Synology NAS. Niektóre z funkcji mogą być dostępne tylko w określonych modelach. Odwołaj się do Specyfikacja produktu aby uzyskać dalsze informacje. 6

8 Poznaj swój serwer Synology Wprowadzenie Gratulujemy zakupu Serwera NAS Synology ( Serwer Synology ). Serwer Synology jest zaprojektowany specjalnie do następujących celów: Przechowywanie i udostępnianie plików przez Internet Użytkownicy Windows i Mac mogą łatwo współdzielić pliki przez Intranet lub Internet. Obsługa języków Unicode pozwala łatwo udostępniać z Serwera Synology pliki w różnych językach. Kopie zapasowe danych z PC i serwera Serwer Synology zapewnia różnorodne rozwiązania kopii zapasowych aby kopiować dane z PC na Serwer Synology, z serwera na zewnętrzny twardy dysk lub inny Serwer Synology lub serwer kompatybilny z rsync. Przesyłanie danych przez FTP Serwer Synology zapewnia usługę FTP z ograniczeniem szerokości łącza i anonimowym logowaniem. Dla bezpieczeństwa przesyłanych danych w zaawansowanych modelach jest też dostępne FTP przez SSL lub FTP przez TLS. Zarządzanie plikami z poziomu przeglądarki www File Station umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie plikami na Serwerze Synology przez interfejs www. Wystarczy przejść przeglądarką do Synology File Station, aby uzyskać kolejny sposób dostępu do plików. Udostępnianie zdjęć, filmów i blogów na Photo Station 3 Photo Station 3 daje Ci wolność dzielenia się zdjęciami i filmami przez Internet bez skomplikowanego wgrywania. Kontrola nad albumem zapewnia, że zawartość jest udostępniana właściwym osobom. Odwiedzający mogą komentować Twoje zdjęcia. Co więcej, nowy zintegrowany system blogowania pozwala łatwo dzielić się swoim życiem i przemyśleniami w Internecie. 7

9 Rozrywka dzięki danym przechowywanym na serwerze Download Station pozwala Ci pobierać pliki z Internetu na serwer Synology przez BitTorrent, FTP, oraz HTTP. Co więcej, jeśli masz w sieci LAN podłączone UPnP DMA możesz włączyć Usługę Multimediów i udostępniać pliki multimedialne na serwerze Synology. Jeśli chcesz udostępniać i odtwarzać tylko liki mp3 na serwerze Synology, możesz włączyć Usługę itunes, i cieszyć się muzyką przez wszystkich klientów itunes w sieci LAN. Wbudowany przycisk Copy na urządzeniu pozwala natychmiast kopiować zdjęcia z kamery na serwer Synology. Natychmiastowa radość z muzyki kiedy chcesz Audio Station pozwala użytkownikom na łączenie muzyki z serwera Synology w listy odtwarzania, odtwarzanie muzyki z serwera Synology, podłaczonego ipod'a a nawet radia internetowego. Dzięki głośnikom USB podłączonym do serwera Synology lub strumieniowaniu muzyki do podłączonego komputera, możesz pławić się w dźwiękach kiedykolwiek zechcesz. Programowanie własnej strony internetowej Dzięki funkcji Web Station można łatwo skonfigurować osobistą lub firmową stronę internetową. Dzięki integracji z PHP i MySQL, użytkwonik może skonfigurować także bloga a nawet sklep internetowy. Nagrywanie video z kamer IP "Surveillance Station" pozwala na zarządzanie, oglądanie i nagrywanie video z wielu* kamer IP w Internecie. Dzięki dostępowi do interfejsu zarządzania Surveillance Station przez www możesz w czasie rzeczywistym oglądać obraz monitorowany przez kamerę i nagrywać video stale lub w trybie wykrywania ruchu. Serwer drukarki USB Możesz udostępniać drukarkę USB 2.0 przez sieć LAN. * Obsługiwane tylko w określonych modelach. Odwołaj się do tabelę Specyfikacja produktu. 8

10 Specyfikacja Modele z 1 kieszenią Element DS107 DS107+ DS108j Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. pojemność 1 TB 1 TB 1 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Nie Interfejs zewnętrznego HDD USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Tak Tak Tak Wentylator systemu X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Waga 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Obsługiwani klienci Windows 2000 i nowsze Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP 2 System plików Typ wolumenu Certyfikaty 2(64MB)/ 5(128MB) EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Podstawowy FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B Hibernacja HDD Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Nie Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Tak Tak Tak Nie Nie Tak Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 1 9

11 Modele z 2 kieszeniami Element DS207 DS207+ DS209+ Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. pojemność 2 TB 2 TB 2 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Nie Interfejs zewnętrznego HDD USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Tak Tak Tak Wentylator systemu X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Waga 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 Certyfikaty FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B Hibernacja HDD Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Tak Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Nie Nie Tak Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 10

12 Modele z 4 kieszeniami Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. pojemność 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Tak Tak Tak Interfejs zewnętrznego HDD USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nie Nie Nie Nie Nie Wentylator systemu X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Wentylator zasilania Nie Nie Nie Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 570,5 Waga 2.23Kg 2.23Kg 7.2Kg 7.1Kg 9.68Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP 2/ System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 RAID 5 Certyfikaty FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Class A CE Class A VCCI Class A FCC Class A CE Class A VCCI Class A Hibernacja HDD Tak Tak Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Tak Tak Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Tak Tak Tak Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Nie Tak Nie Tak Tak Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 11

13 Modele z 5 kieszeniami Element DS508 Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x 5 Max. pojemność 5 TB Dyski twarde Hot-swap Tak Interfejs zewnętrznego HDD USB X2, esata X1 Port LAN Gigabit X 2 USBCopy Nie Wentylator systemu X 2 (80mmX80mm) Wentylator zasilania X 1 (40mmX40mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 177 X 203 X 242 Waga 4.75Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników 2,048 Max. Kont grup 256 Max. Folderów współdzielonych 200 Max. jednoczesnych połączeń 256 Max. obsługiwanych kamer IP 10 System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Certyfikaty BSMI Class B VCCI Class B Hibernacja HDD Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak NTP Tak FTP przez SSL/TLS Tak Połączenie HTTPS Tak Domena ADS Windows Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie Tak zasilania Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 100V do 240V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 12

14 Ograniczenia 1. Obsługuje do 1 drukarki USB. 2. Funkcja USBCopy obsługuje tylko dyski USB z systemem plików FAT Niektore kamery cyfrowe, np. Canon są definiowane jako urządzenia przechwytujące stały obraz. Dla takich urządzeń serwer Synology obsługuje tylko funkcję USB Copy (Bez funkcji udostępniania USB). 4. Dla użytkowników Mac serwer Synology obsługuje jedynie drukarki USB z PostScript. 13

15 Wygląd 1 i 2-kieszeniowe Disk Station Widok z przodu Widok z tyłu Wentylator Przycisk USBCopy port esata Przycisk POWER Port USB Port LAN RESET Przycisk Port prądu stałego 12V Nazwa artykułu Przycisk Power Przycisk COPY Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Przycisk COPY świeci się kiedy podłączysz urządzenie USB Device (na przykład: aparat cyfrowy, dysk USB flash). Naciśniecie przycisku skopiuje dane z urządzenia USB na dysk wewnętrzny serwera Synology. 14

16 Port USB Inteligentny wentylator Port esata Przedni i tylni panel Panel tylni Panel przedni Serwer Synology oferuje 3 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, drukarek, oraz innych urządzeń USB. Jeden jest z przodu i dwa z tyłu. Wentylator wydmuchuje nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamia się automatycznie wraz ze startem serwera. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Port esata służy do połączenia z zewnętrznym SATA HDD. Przycisk RESET Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Wejście prądu stałego 12V Panel tylni Port prądu stałego 12V to miejsce gdzie podłączasz zasilacz. 4-kieszeniowa Cube/Disk Station Widok z przodu Diody wskaźników Przycisk Power Diody wskaźników 15

17 Widok z tyłu Wejście prądu stałego LAN USB Wentylator RESET Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, drukarek, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Wentylator wydmuchuje nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamia się automatycznie wraz ze startem serwera. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Przycisk RESET Panel tylni 3. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 4. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Wejście zasilania Panel tylni Port prądu stałego to miejsce gdzie podłączasz zasilacz. 16

18 4-kieszeniowa 1U Rack Station Widok z przodu Przycisk Power Diody wskaźników Widok z tyłu Zasilanie Wentylator LAN USB Konsola Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Lokalizacja Panel tylni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Na tylnym panelu są 3 wentylatory. Wentylatory wydmuchują nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamiają się automatycznie wraz ze startem serwera Synology. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. 17

19 Port konsoli Panel tylni Port konsoli to miejsce gdzie łączysz serwer Synology bezpośrednio z komputerem. Przycisk RESET Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Port zasilania Panel tylni Port zasilania to miejsce gdzie podłączasz kabel zasilania. 5-kieszeniowa Disk Station Widok z przodu Diody wskaźników Wskaźnik aktywności Wskaźnik stanu Przycisk POWER Blokada tacki Tacka twardego dysku 18

20 Widok z tyłu Zasilanie Konsola Port USB esata Wentyla RESET LAN Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Tacka twardego dysku Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Na przednim panelu jest 5 tacek twardych dysków. Każda tacka jest zaprojektowana aby utrzymywac w pionie twardy dysk. Blokada tacki twardego dysku Panel przedni Każda z 5 tacek twardych dysków jest wyposażona w blokadę podróżną. Użyj dołączonego okrągłego klucza aby blokować/odblokować tackę w systemie. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Na tylnym panelu są 2 wentylatory. Wentylatory wydmuchują nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamiają się automatycznie wraz ze startem serwera Synology. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Port konsoli Panel tylni Port konsoli to miejsce gdzie łączysz serwer Synology bezpośrednio z komputerem. Przycisk Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta 19

21 RESET administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Na tylnym panelu są 2 wentylatory. Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Port zasilania Panel tylni Port zasilania to miejsce gdzie podłączasz kabel zasilania. esata Panel tylni Port esata służy do połączenia z zewnętrznym SATA HDD. 20

22 Tabela opisu diod wskaźników 1 i 2-kieszeniowe modele Diody wskaźników STATUS LAN DYSK / esata Kolor Stan Opis Zielony Stałe Wolumen normalny Pomarańczowy Zielony/Pomarańczo wy Zielony Zielony Stałe Miga Miga Stałe Miga Wył. Miga Wył. Dostępna powierzchnia wolumenu < 1GB Firmware systemu niezainstalowany Wolumen uszkodzony lub zdegradowany Brak wolumenu Sprawdzanie pamięci Sieć włączona Sieć aktywna Brak sieci Dysk jest udostępniony Brak wewnętrznego dysku Pomarańczowy Miga Nie można odczytać/zapisać Stałe Wykryty dysk USB USBCopy Zielony Miga Kopiowanie danych Wył. Brak załączonego dysku USB Stałe System gotowy Zasilanie Niebieski Miga Uruchamianie Zamykanie Wył. Wyłącz 21

23 Modele z 4 kieszeniami Diody wskaźników Kolor Stan Opis Zielony Stałe Wolumen normalny STATUS Pomarańczowy Stałe Dostępna powierzchnia wolumenu < 1GB Firmware systemu niezainstalowany Miga Wolumen uszkodzony lub zdegradowany Brak wolumenu LAN DYSK 1~4 Zielony/Pomarańczo wy Zielony Zielony Miga Stałe Miga Wył. Stałe Miga Wył. Sprawdzanie pamięci Sieć włączona Sieć aktywna Brak sieci Dysk gotowy Dysk jest udostępniony Brak wewnętrznego dysku Pomarańczowy Miga Nie można odczytać/zapisać Stałe System gotowy Zasilanie Niebieski Miga Uruchamianie Zamykanie Wył. Wyłącz RPS-STATUS* Zielony Stałe Miga Działają dwa redundantne źródła zasilania 1 RPS nie działa Tylko * RS408-RP 22

ID Dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017

ID Dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017 ID Dokumentu: Synology_QIG_1bayCL_20111017 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym miejscu. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006

P-793H. 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 P-793H 4-portowy modem G.SHDSL.bis z bramą zabezpieczającą Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Informacje

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.21 Wydanie 1, 6/2011 Zawartość Panele urządzenia... 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo