Serwer NAS. Przewodnik użytkownika. Dotyczy modeli: ID dokumentu : Oparto na wersji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer NAS. Przewodnik użytkownika. Dotyczy modeli: ID dokumentu : Oparto na wersji:"

Transkrypt

1 Serwer NAS Przewodnik użytkownika Dotyczy modeli: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+,DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 ID dokumentu : Synology _UserGuide_NASeries_ _plk Oparto na wersji: DSM

2 INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Wszystkie tytuły, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktów Synology, zwanych dalej "Produktem" lub "Produktami" (włączając, ale nie ograniczając się do projektu i wyglądu produktu, oprogramowania firmware, oraz jakichkolwiek odpowiednich multimediów, obrazów, zdjęć, animacji, filmów, muzyki, tekstu i appletów włączonych do Produktów), dołączonych podręczników i innych dokumentów oraz dokumentacji elektronicznej dostępnej online, należą do Synology Inc. O ile wyraźnie nie udzielono licencji na piśmie przez Synology Inc., żadna forma dostarczenia Produktów nie oznacza żadnej licencji na żadne z powyższych praw. Copyright Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. INFORMACJA O ZNAKACH TOWAROWYCH Synology i inne nazwy Produktów Synology są właściwymi znakami lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Synology Inc. Microsoft, Windows series, oraz Internet Explorer to znaki towarowe Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS series to znaki towarowe Apple Computer, Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Inne wymienione nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. OGRANICZONA GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Synology zapewnia ograniczoną gwarancję na swoje Producty tylko pierwszemu podmiotowi lub osobie, która zakupiła Produkt od Synology lub autoryzowanego dystrybutora lub detalisty. Synology gwarantuje, że każdy element sprzętowy Produktów będzie wolny od fizycznych defektów w materiałach i wykonaniu przez dwa lata od daty zakupu (trzy lata dla DS508, RS408, RS408-RP i RS407), lub że Produkt będzie naprawiony lub wymieniony według uznania Synology. Jeśli Produkt okaże się uszkodzony podczas okresu gwarancji, możesz skontaktować się z lokalnym sprzedawcą aby uzyskać pomoc. Musisz dostarczyć dowód zakupu i numer kodu paskowego z opakowania Produktu kiedy prosisz o pomoc. Produkty Synology sa urządzeniami szkieletowymi, więc Synology nie udziela gwarancji na zainstalowane twarde dyski ani na kompatybilność ze wszystkimi twardymi dyskami. SYNOLOGY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ZGODNIE Z WARUNKAMI TEJ GWARANCJI, JEŻELI PRODUKT JEST INSTALOWANY I UŻYWANY INACZEJ NIŻ OKREŚLONO LUB OPISANO W SPECYFIKACI I OPISIE PRODUKTU, PRODUKT ZOSTAŁ ZMIENIONY LUB ZMODYFIKOWANY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ PODMIOT INNY NIZ SYNOLOGY, LUB AWARIA PRODUKTU MOŻE BYĆ PRZYPISANA PRZYCZYNOM ZA KTÓRE SYNOLOGY NIE JEST ODPOWIEDZIALNA. SYNOLOGY NIE DAJE GWARANCJI ANI DEKLARACJI, WYRAŻONEJ, DOMYŚLNEJ, ANI PRAWNEJ, W STOSUNKU DO SWOICH PRODUKTÓW LUB ZAWARTOŚCI I UŻYCIA TEJ DOKUMENTACJI, ORAZ KAŻDEGO DOŁĄCZONEGO OPROGRAMOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE ZAPEWNIA ICH JAKOŚCI LUB WYDAJNOŚCI DLA JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE WSZYSTKIE DANE PRZECHOWYWANE W PRODUKTACH SYNOLOGY SĄ ZAWSZE BEZPIECZNE BEZ RYZYKA ICH UTRATY. SYNOLOGY PRZYPOMINA O OKRESOWYM ROBIENIU KOPII ZAPASOWYCH DANYCH. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SYNOLOGY NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA W ŻADEN SPOSÓB ZA SZKODY, WŁĄCZAJĄC W TO OSZCZĘDNOŚCI, UTRACONE ZYSKI LUB INNE PRZYPADKOWE LUB BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW SYNOLOGY LUB WYNIKAJĄCEJ Z TEGO UŻYCIA UTRATY DANYCH. 1

3 TA GWARANCJA DAJE CI OKREŚLONE PRAWA, MOŻESZ TEŻ MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY ZA USZKODZENIA LUB BŁĘDNE DZIAŁANIE SPRZĘTU JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY LUB WYMIANY JAK OKREŚLONO W TEJ GWARANCJI. DLA KLIENTÓW OPRÓCZ BEZPOŚREDNIO WYRAŻONEJ W TYM OŚWIADCZENIU GWARANCJI, SYNOLOGY ZAPRZECZA WSZELKIM INNYM GWARANCJOM I WARUNKOM BEZPOŚREDNIO WYRAŻONYM LUB DOMYŚLNYM, PRAWNYM I INNYM NA PRODUKTY, WŁĄCZAJĄC ALE NEI OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOMYŚLNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY CZY DOSTOSOWANIA DO SZCZEGÓLNEGO CELU. ŻADNE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE CZY DOMYŚLNE NIE BĘDĄ STOSOWNE PO UPŁYWIE OKRESU TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NEI ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH DOMYŚLNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, LUB OGRANICZENIA TRWANIA DOMYŚLNYCH WARUNKÓW LUB GWARANCJI, DLATEGO TO OGRANICZENIE MOŻE CIĘ NIEDOTYCZYĆ. OCHRONA TĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ KOŃCZY SIĘ KIEDY SPRZEDASZ LUB W INNY SPOSÓB PRZEKAŻESZ PRODUKT INNEMU PODMIOTOWI. SYNOLOGY NIE AKCEPTUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ZADOŚCUCZYNIENIA ZAPEWNIONE PRZE TĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ ANI ZA SPECJALNE, NIEBEZPOŚREDNIE LUB INCYDENTALNE SZKODY, WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH WNIESIONYCH PRZECIW TOBIE W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI, ZA PRODUKTY NIE BĘDĄCE DOSTEPNE DO UŻYTKU, RAZ ZA UTRACONE DANE LUB OPROGRAMOWANIE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY JAKĄ ZAPŁACIŁEŚ ZA PRODUKT BĘDACY PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA. TO MAKSYMALNA KWOTA DO KTÓREJ SYNOLOGY JEST ODPOWIEDZIALNE. PRODUKTY SYNOLOGY INC. NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU MEDYCZNEGO, RATOWANIA ŻYCIA I INNYCH ZASTOSOWAŃ PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Dla celów tego dokumentu, termin "Spór" oznacza każdy spór, kontrowersję lub roszczenie wynikające lub związane z (i) tą Umową, jej interpretacją, złamaniem, zakończeniem, stosowaniem lub ważnością, (ii) związanym zamówieniem, dostawą, odbiorem i użytkowaniem każdego produktu lub usługi Synology, oraz iii) każdego innego sporu między Tobą a Synology; termin "Synology" oznacza Synology, Inc, jej właścicieli, licencjobiorców, spółek zależnych, dyrektorów, urzędników, pracowników, beneficjentów, agentów, osób przypisanych, dostawców części (sprzętu i oprogramowania), oraz każdej strony trzeciej zapewniającej produkty lub usługi zakupione od lub dystrybuowane przez Synology; termin "Ty" oznacza Ciebie, oraz osób związanych z Tobą jak członkowie rodziny czy podopieczni. Dla konsumentów w USA, Ty i Synology zgadzacie się, że każdy Spór między Tobą a Synology będzie rozwiązywany wyłącznie i ostatecznie według aktualnych reguł handlowych American Arbitration Association, chyba, że poniżej stwierdzono inaczej. Arbitraż będzie przeprowadzony przez jednego arbitra i ograniczony wyłącznie do sporu między Tobą a Synology. Arbitraż, ani żadna jego część nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Arbitraż odbędzie się w King County, Washington przez przedstawienie dokumentów, telefonicznie, online lub osobiście zgodnie z wolą arbitra na żądanie stron. Strona wygrana w każdym amerykańskim i nieamerykańskim arbitrażu lub innym procesie prawnym otrzyma zwrot wszystkich kosztów i uzasadnionych opłat dla prawników, w tym opłaty za arbitraż wniesionej przez wygraną stronę. Każda decyzje będąca wynikiem 2

4 takiego arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca dla stron i nie może zostać poddana osądowi właściwego sądu. Rozumiesz, że w razie braku tego oświadczenia, miałbyś prawo do rozstrzygania sporu przed sądem, w tym prawo do wnoszenia roszczeń w sporze zbiorowym lub na bazie sporu zbiorowego, oraz, że świadomie wyrażasz rezygnację z tych praw i zgadzasz się na rozwiązywanie wsyzstkic sporów przez wiążący arbitraż zgodnie z tym paragrafem. Dla konsumentów spoza USA, wszystkie spory będą ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż przeprowadzony przez trzech niezależnych arbitrów zgodnie z procedurami Prawa o Arbitrażu Republiki Chin (Tajwan) i powiązanymi przepisami. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, Republika Chin (Tajwan), a procedury będą prowadzone w języku angielskim, lub za zgoda obu stron w języku chińskim (mandaryńskim). Wyrok arbitrażu będzie ostateczny i wiążący dla stron i może być zmieniony we właściwym sądzie. ZMIANY Synology zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji swoich Produktów, oraz innych produktów, oprogramowania i powiązanej dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia. Synology Inc. zastrzega sobie prawo do zmian w tej publikacji i zmiany jej treści bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich zmianach. 3

5 Spis treści Informacje o tym Przewodniku użytkownika... 6 Poznaj swój serwer Synology... 7 Wprowadzenie... 7 Przechowywanie i udostępnianie plików przez Internet... 7 Kopie zapasowe danych z PC i serwera... 7 Przesyłanie danych przez FTP... 7 Zarządzanie plikami z poziomu przeglądarki 7 Udostępnianie zdjęć, filmów i blogów na Photo Station Rozrywka dzięki danym przechowywanym na serwerze... 8 Natychmiastowa radość z muzyki kiedy chcesz... 8 Programowanie własnej strony internetowej... 8 Nagrywanie video z kamer IP... 8 Serwer drukarki USB... 8 Specyfikacja... 9 Modele z 1 kieszenią... 9 Modele z 2 kieszeniami Modele z 4 kieszeniami Modele z 5 kieszeniami Ograniczenia Wygląd i 2-kieszeniowe Disk Station kieszeniowa Cube/Disk Station kieszeniowa 1U Rack Station kieszeniowa Disk Station Tabela opisu diod wskaźników i 2-kieszeniowe modele Modele z 4 kieszeniami Modele z 5 kieszeniami Zarządzanie serwerem Synology Interfejs zarządzania przez sieć Użycie narzędzia konfiguracji Ręczny dostęp do interfejsu zarządzania przez 26 Zarządzanie serwerem Synology Łączenie z dwóch różnych sieci* Zarządzanie wolumenem* Zarządzanie wolumenem* Naprawianie wolumenu przez Hot Swapping* Dołączanie do domeny Windows* Dostęp do serwera Synology poprzez Telnet/SSH Dostęp do Serwera Synology przez NFS Resetowanie hasła administratora Ponowna instalacja serwera Synology Dostęp do danych serwera Synology Foldery współdzielone Wbudowane w system Utworzone przez Administratora Ustawianie kontroli dostępu Użyj sieciowego Kosza Ustawienia kodowania Dostęp do folderów współdzielonych Z tej samej sieci Z innej sieci

6 Rozwiązania kopii zapasowej serwera i kopii zapasowej PC Lokalna kopia zapasowa Sieciowa kopia zapasowa Kopiowanie danych osobistych Przed rozpoczęciem Minimalne wymagania systemowe Instalacja Synology Data Replicator Używanie Synology Data Replicator Kopiowanie ustawień serwera Synology Serwer Synology na PC Serwer Synology na inny serwer Synology Udostępnianie drukarki USB Dodatkowe funkcje Audio Station Usługa itunes Usługa multimedia Download Station Włączanie Download Station Instalowanie Download Redirector Web Station Włączanie Web Station i MySQL Włączanie Wirtualny Host Szczegółowy opis Web Station Photo Station Włączanie Photo Station Szczegółowy opis Photo Station Surveillance Station Włączanie Surveillance Station Szczegółowy opis Surveillance Station USBCopy* Ustawianie lokalizacji docelowej USBCopy Powiadomienia Aktualizacja firmware Powiększanie pojemności przechowywania Zewnętrzny HDD Zewnętrzny HDD USB Zewnętrzny HDD SATA* Zamiana na większy wewnętrzny HDD Dla modeli z jedną zatoką* Dla wolumenu Basic lub RAID 0 w modelach z dwiema lub więcej zatokami* Dla wolumenu RAID 1 w modelach z dwiema lub więcej zatokami* Dla wolumenu RAID 5 lub RAID 6 w modelach z czterema lub więcej zatokami* Dodawanie HDD do Wolumenu RAID 5/RAID 6* Rozwiązywanie problemów Dodatek Zalecane urządzenia peryferyjne Rekomendowany serwer NTP

7 Informacje o tym Przewodniku użytkownika Ten przewodnik użytkownika obejmuje wszystkie funkcje serwera Synology NAS. Niektóre z funkcji mogą być dostępne tylko w określonych modelach. Odwołaj się do Specyfikacja produktu aby uzyskać dalsze informacje. 6

8 Poznaj swój serwer Synology Wprowadzenie Gratulujemy zakupu Serwera NAS Synology ( Serwer Synology ). Serwer Synology jest zaprojektowany specjalnie do następujących celów: Przechowywanie i udostępnianie plików przez Internet Użytkownicy Windows i Mac mogą łatwo współdzielić pliki przez Intranet lub Internet. Obsługa języków Unicode pozwala łatwo udostępniać z Serwera Synology pliki w różnych językach. Kopie zapasowe danych z PC i serwera Serwer Synology zapewnia różnorodne rozwiązania kopii zapasowych aby kopiować dane z PC na Serwer Synology, z serwera na zewnętrzny twardy dysk lub inny Serwer Synology lub serwer kompatybilny z rsync. Przesyłanie danych przez FTP Serwer Synology zapewnia usługę FTP z ograniczeniem szerokości łącza i anonimowym logowaniem. Dla bezpieczeństwa przesyłanych danych w zaawansowanych modelach jest też dostępne FTP przez SSL lub FTP przez TLS. Zarządzanie plikami z poziomu przeglądarki www File Station umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie plikami na Serwerze Synology przez interfejs www. Wystarczy przejść przeglądarką do Synology File Station, aby uzyskać kolejny sposób dostępu do plików. Udostępnianie zdjęć, filmów i blogów na Photo Station 3 Photo Station 3 daje Ci wolność dzielenia się zdjęciami i filmami przez Internet bez skomplikowanego wgrywania. Kontrola nad albumem zapewnia, że zawartość jest udostępniana właściwym osobom. Odwiedzający mogą komentować Twoje zdjęcia. Co więcej, nowy zintegrowany system blogowania pozwala łatwo dzielić się swoim życiem i przemyśleniami w Internecie. 7

9 Rozrywka dzięki danym przechowywanym na serwerze Download Station pozwala Ci pobierać pliki z Internetu na serwer Synology przez BitTorrent, FTP, oraz HTTP. Co więcej, jeśli masz w sieci LAN podłączone UPnP DMA możesz włączyć Usługę Multimediów i udostępniać pliki multimedialne na serwerze Synology. Jeśli chcesz udostępniać i odtwarzać tylko liki mp3 na serwerze Synology, możesz włączyć Usługę itunes, i cieszyć się muzyką przez wszystkich klientów itunes w sieci LAN. Wbudowany przycisk Copy na urządzeniu pozwala natychmiast kopiować zdjęcia z kamery na serwer Synology. Natychmiastowa radość z muzyki kiedy chcesz Audio Station pozwala użytkownikom na łączenie muzyki z serwera Synology w listy odtwarzania, odtwarzanie muzyki z serwera Synology, podłaczonego ipod'a a nawet radia internetowego. Dzięki głośnikom USB podłączonym do serwera Synology lub strumieniowaniu muzyki do podłączonego komputera, możesz pławić się w dźwiękach kiedykolwiek zechcesz. Programowanie własnej strony internetowej Dzięki funkcji Web Station można łatwo skonfigurować osobistą lub firmową stronę internetową. Dzięki integracji z PHP i MySQL, użytkwonik może skonfigurować także bloga a nawet sklep internetowy. Nagrywanie video z kamer IP "Surveillance Station" pozwala na zarządzanie, oglądanie i nagrywanie video z wielu* kamer IP w Internecie. Dzięki dostępowi do interfejsu zarządzania Surveillance Station przez www możesz w czasie rzeczywistym oglądać obraz monitorowany przez kamerę i nagrywać video stale lub w trybie wykrywania ruchu. Serwer drukarki USB Możesz udostępniać drukarkę USB 2.0 przez sieć LAN. * Obsługiwane tylko w określonych modelach. Odwołaj się do tabelę Specyfikacja produktu. 8

10 Specyfikacja Modele z 1 kieszenią Element DS107 DS107+ DS108j Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. pojemność 1 TB 1 TB 1 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Nie Interfejs zewnętrznego HDD USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Tak Tak Tak Wentylator systemu X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Waga 0.81Kg 0.81Kg 0.81Kg Obsługiwani klienci Windows 2000 i nowsze Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP 2 System plików Typ wolumenu Certyfikaty 2(64MB)/ 5(128MB) EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Podstawowy FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B Hibernacja HDD Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Nie Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Tak Tak Tak Nie Nie Tak Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 1 9

11 Modele z 2 kieszeniami Element DS207 DS207+ DS209+ Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. pojemność 2 TB 2 TB 2 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Nie Interfejs zewnętrznego HDD USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Tak Tak Tak Wentylator systemu X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Waga 0.98Kg 0.98Kg 0.98Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 Certyfikaty FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B Hibernacja HDD Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Tak Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Nie Nie Tak Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 10

12 Modele z 4 kieszeniami Element CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. pojemność 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Dyski twarde Hot-swap Nie Nie Tak Tak Tak Interfejs zewnętrznego HDD USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 Port LAN Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nie Nie Nie Nie Nie Wentylator systemu X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Wentylator zasilania Nie Nie Nie Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 168 X 184 X X 184 X X 430,5 X 457,5 X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 457,5 X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X 430,5 X 570,5 Waga 2.23Kg 2.23Kg 7.2Kg 7.1Kg 9.68Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Max. Kont grup Max. Folderów współdzielonych Max. jednoczesnych połączeń Max. obsługiwanych kamer IP 2/ System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 RAID 5 Certyfikaty FCC Class B CE Class B BSMI Class B VCCI Class B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Class A CE Class A VCCI Class A FCC Class A CE Class A VCCI Class A Hibernacja HDD Tak Tak Tak Tak Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak Tak Tak Tak Tak NTP Tak Tak Tak Tak Tak FTP przez SSL/TLS Tak Tak Tak Tak Tak Połączenie HTTPS Tak Tak Tak Tak Tak Domena ADS Windows Tak Tak Tak Tak Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Tak Tak Tak Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie zasilania Nie Tak Nie Tak Tak Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 90V do 230V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 11

13 Modele z 5 kieszeniami Element DS508 Wewnętrzny HDD 3.5 SATA (II) x 5 Max. pojemność 5 TB Dyski twarde Hot-swap Tak Interfejs zewnętrznego HDD USB X2, esata X1 Port LAN Gigabit X 2 USBCopy Nie Wentylator systemu X 2 (80mmX80mm) Wentylator zasilania X 1 (40mmX40mm) Rozmiar (Wys.xSzer.xGł.) (mm) 177 X 203 X 242 Waga 4.75Kg Windows 2000 i nowsze Obsługiwani klienci Mac OS X 10.3 i nowsze Max. Kont użytkowników 2,048 Max. Kont grup 256 Max. Folderów współdzielonych 200 Max. jednoczesnych połączeń 256 Max. obsługiwanych kamer IP 10 System plików EXT3 FAT (tylko zewnętrzny dysk) NTFS (tylko odczyt zewnętrznego dysku) Typ wolumenu Podstawowy RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Certyfikaty BSMI Class B VCCI Class B Hibernacja HDD Tak Powiadomienia o wydarzeniach Tak NTP Tak FTP przez SSL/TLS Tak Połączenie HTTPS Tak Domena ADS Windows Tak Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa Tak Zaplanowane wyłączenie/wyłączenie Tak zasilania Lokalizacja językowa Konsumpcja energii i wymagania środowiskowe Angielski Niemiecki Francuski Włoski Hiszpański Duński Norweski Polski Szwedzki Niderlandzki Rosyjski Japoński Koreański Chiński Tradycyjny Chiński Uproszczony Napięcie sieciowe: 100V do 240V AC Częstotliwość: 50Hz do 60Hz Temperatura pracy 40 do 95 F (5 do 35 C) Temperatura przechowywania: 15 do 155 F (-10 do 70 C) Wilgotność względna: 5% do 95% RH Maksymalna wysokość pracy 10,000 ft Uwaga: Najnowsze specyfikacje produktu znajdziesz na 12

14 Ograniczenia 1. Obsługuje do 1 drukarki USB. 2. Funkcja USBCopy obsługuje tylko dyski USB z systemem plików FAT Niektore kamery cyfrowe, np. Canon są definiowane jako urządzenia przechwytujące stały obraz. Dla takich urządzeń serwer Synology obsługuje tylko funkcję USB Copy (Bez funkcji udostępniania USB). 4. Dla użytkowników Mac serwer Synology obsługuje jedynie drukarki USB z PostScript. 13

15 Wygląd 1 i 2-kieszeniowe Disk Station Widok z przodu Widok z tyłu Wentylator Przycisk USBCopy port esata Przycisk POWER Port USB Port LAN RESET Przycisk Port prądu stałego 12V Nazwa artykułu Przycisk Power Przycisk COPY Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Przycisk COPY świeci się kiedy podłączysz urządzenie USB Device (na przykład: aparat cyfrowy, dysk USB flash). Naciśniecie przycisku skopiuje dane z urządzenia USB na dysk wewnętrzny serwera Synology. 14

16 Port USB Inteligentny wentylator Port esata Przedni i tylni panel Panel tylni Panel przedni Serwer Synology oferuje 3 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, drukarek, oraz innych urządzeń USB. Jeden jest z przodu i dwa z tyłu. Wentylator wydmuchuje nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamia się automatycznie wraz ze startem serwera. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Port esata służy do połączenia z zewnętrznym SATA HDD. Przycisk RESET Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Wejście prądu stałego 12V Panel tylni Port prądu stałego 12V to miejsce gdzie podłączasz zasilacz. 4-kieszeniowa Cube/Disk Station Widok z przodu Diody wskaźników Przycisk Power Diody wskaźników 15

17 Widok z tyłu Wejście prądu stałego LAN USB Wentylator RESET Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, drukarek, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Wentylator wydmuchuje nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamia się automatycznie wraz ze startem serwera. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Przycisk RESET Panel tylni 3. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 4. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Wejście zasilania Panel tylni Port prądu stałego to miejsce gdzie podłączasz zasilacz. 16

18 4-kieszeniowa 1U Rack Station Widok z przodu Przycisk Power Diody wskaźników Widok z tyłu Zasilanie Wentylator LAN USB Konsola Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Lokalizacja Panel tylni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Na tylnym panelu są 3 wentylatory. Wentylatory wydmuchują nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamiają się automatycznie wraz ze startem serwera Synology. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. 17

19 Port konsoli Panel tylni Port konsoli to miejsce gdzie łączysz serwer Synology bezpośrednio z komputerem. Przycisk RESET Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Port zasilania Panel tylni Port zasilania to miejsce gdzie podłączasz kabel zasilania. 5-kieszeniowa Disk Station Widok z przodu Diody wskaźników Wskaźnik aktywności Wskaźnik stanu Przycisk POWER Blokada tacki Tacka twardego dysku 18

20 Widok z tyłu Zasilanie Konsola Port USB esata Wentyla RESET LAN Nazwa artykułu Przycisk Power Diody wskaźników Tacka twardego dysku Lokalizacja Panel przedni Panel przedni Panel przedni Opis Przycisk Power jest używany do włączania i wyłączania serwera Synology. Aby wyłączyć serwer Synology naciśnij przycisk Power i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego a dioda Power nie zacznie mrugać. Proces wyłączania potrwa 30 sekund. Diody wskaźników pokazują stan systemu i wewnętrznego dysku. Na przednim panelu jest 5 tacek twardych dysków. Każda tacka jest zaprojektowana aby utrzymywac w pionie twardy dysk. Blokada tacki twardego dysku Panel przedni Każda z 5 tacek twardych dysków jest wyposażona w blokadę podróżną. Użyj dołączonego okrągłego klucza aby blokować/odblokować tackę w systemie. Port USB Panel tylni Serwer Synology oferuje 2 porty USB dla dodawania zewnętrznych dysków twardych, oraz innych urządzeń USB. Wentylator Panel tylni Na tylnym panelu są 2 wentylatory. Wentylatory wydmuchują nadmiar ciepła z serwera Synology. Uruchamiają się automatycznie wraz ze startem serwera Synology. Jeśli wentylator jest uszkodzony, system wydaje dźwięk co sekundę. Port konsoli Panel tylni Port konsoli to miejsce gdzie łączysz serwer Synology bezpośrednio z komputerem. Przycisk Panel tylni 1. Aby przywrócić IP, DNS, hasło konta 19

21 RESET administratora, zresetować konto guest do stanu włączone. (zobacz rozdział Resetowanie hasła administratora.) 2. Aby ponownie zainstalować serwer Synology. (zobacz rozdział Ponowna instalacja serwera Synology.) Port LAN Panel tylni Na tylnym panelu są 2 wentylatory. Do portu LAN podłączasz kabel sieciowy RJ-45. Port zasilania Panel tylni Port zasilania to miejsce gdzie podłączasz kabel zasilania. esata Panel tylni Port esata służy do połączenia z zewnętrznym SATA HDD. 20

22 Tabela opisu diod wskaźników 1 i 2-kieszeniowe modele Diody wskaźników STATUS LAN DYSK / esata Kolor Stan Opis Zielony Stałe Wolumen normalny Pomarańczowy Zielony/Pomarańczo wy Zielony Zielony Stałe Miga Miga Stałe Miga Wył. Miga Wył. Dostępna powierzchnia wolumenu < 1GB Firmware systemu niezainstalowany Wolumen uszkodzony lub zdegradowany Brak wolumenu Sprawdzanie pamięci Sieć włączona Sieć aktywna Brak sieci Dysk jest udostępniony Brak wewnętrznego dysku Pomarańczowy Miga Nie można odczytać/zapisać Stałe Wykryty dysk USB USBCopy Zielony Miga Kopiowanie danych Wył. Brak załączonego dysku USB Stałe System gotowy Zasilanie Niebieski Miga Uruchamianie Zamykanie Wył. Wyłącz 21

23 Modele z 4 kieszeniami Diody wskaźników Kolor Stan Opis Zielony Stałe Wolumen normalny STATUS Pomarańczowy Stałe Dostępna powierzchnia wolumenu < 1GB Firmware systemu niezainstalowany Miga Wolumen uszkodzony lub zdegradowany Brak wolumenu LAN DYSK 1~4 Zielony/Pomarańczo wy Zielony Zielony Miga Stałe Miga Wył. Stałe Miga Wył. Sprawdzanie pamięci Sieć włączona Sieć aktywna Brak sieci Dysk gotowy Dysk jest udostępniony Brak wewnętrznego dysku Pomarańczowy Miga Nie można odczytać/zapisać Stałe System gotowy Zasilanie Niebieski Miga Uruchamianie Zamykanie Wył. Wyłącz RPS-STATUS* Zielony Stałe Miga Działają dwa redundantne źródła zasilania 1 RPS nie działa Tylko * RS408-RP 22

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120709 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania serwera Synology DiskStation... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0411. (Dla ADM 1.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0411. (Dla ADM 1.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0411 (Dla ADM 1.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II

TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II TS-209II Turbo NAS Podręcznik Użytkownika Konfiguracja obudowy marki QNAP na przykładzie TS-209II 1 Przedmowa Dziękujemy za używanie produktów QNAP. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika

Thecus. N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800. Instrukcja użytkownika Thecus N3200XXX/N0503 Seria N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Seria N7700 N2200XXX N8200XXX/Seria N8800 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika

WD My Cloud Mirror. Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika WD My Cloud Mirror Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Seagate Central

Podręcznik Użytkownika Seagate Central Podręcznik Użytkownika Seagate Central Model SRN01C Podręcznik Użytkownika Seagate Central 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave, a także Seagate

Bardziej szczegółowo