Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009-2010) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie (2009-2010)"

Transkrypt

1 Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( ) UKRAINE / UKRAINA GEORGIA / GRUZJA AZERBAIJAN / AZERBEJDŻAN BELARUS / BIAŁORUŚ MOLDOVA / MOŁDAWIA ARMENIA / ARMENIA

2 Poland s Development Co-operation and the Eastern Partnership ( ) Polska współpraca na rzecz rozwoju a Partnerstwo Wschodnie ( )

3 Prepared by / Opracowanie Anna Fundakowska Translation into English / Przekład na język angielski Tomasz Korybski Proof-reading and corrections / Redakcja i korekta Ewa Sulima-Kotarska, Aleksandra Zieleniec Graphic design / Projekt graficzny Agnieszka Ścisłowska Photo editor / Fotoedytor Adam Adamus Authors of photographs / Autorzy zdjęć Association for Economic Development of Municipalities / Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin (34, 35), eu2009.cz (7), Aleksander Kalandadze (29), Teresa Krakowska (28), Marcin Łojek (58), Mirosław Matreńczyk (28, 76), Victor Maurer (77), Lela Merabishvili (29), Anna Radecka (28), Kazimierz Tuszyński (59), Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (6, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44, 45, 58, 64, 65), Polish Embassy in Yerevan / Ambasada RP w Erywaniu (77). Printed by / Druk PPGK S.A. Drukarnia KART Printed on paper manufactured from 100% recycled paper / Wydrukowano na papierze produkowanym w 100% z makulatury (RAL-UZ 14 Blue Angel Certificate) / (certyfikat RAL-UZ 14 Blue Angel )

4 CONTENTS / SPIS TREŚCI INTRODUCTION WSTĘP VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. History of the Eastern Partnership Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 2. Financing of the Eastern Partnership Finansowanie Partnerstwa Wschodniego 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego BILATERAL ACTIVITIES OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE FRAMEWORK OF THE PARTNERSHIP S FOUR PLATFORMS DZIAŁANIA BILATERALNE MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH RP MIESZCZĄCE SIĘ W TEMATYCE CZTERECH PLATFORM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Poland s development assistance to the Eastern Partnership countries Polska pomoc rozwojowa na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego 2. Selected projects implemented in the years as part of Poland s development co-operation in the framework of the Partnership s four platforms Wybrane projekty zrealizowane w latach w ramach polskiej współpracy rozwojowej mieszczące się w tematyce czterech platform Partnerstwa Wschodniego I. Platform on democracy, good governance and stability Platforma ds. demokracji, dobrego rządzenia i stabilności II. Platform on economic integration and convergence with EU policies Platforma ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE III. Platform on energy security Platforma ds. bezpieczeństwa energetycznego IV. Platform on contacts between people Platforma ds. kontaktów międzyludzkich SUMMARY PODSUMOWANIE 78 79

5 4 Drawing upon Poland s experience of a successful social and economic transformation, our country and Sweden proposed a joint endeavour of the Eastern INTRODUCTION Partnership (EaP). Its aim is to support the development of six countries of Eastern Europe and Southern Caucasus: Ukraine, Belarus and Moldova as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. The Eastern Partnership introduces a new quality in the relations between the European Union and the partners invited to the initiative. The Partnership is meant to be beneficial to both the countries interested in accession and the countries which only count on a broadened economic co-operation with EU countries. The choice of the Partnership s four platforms democracy, good governance and stability; economic integration and convergence with EU policies; energy security; contacts between people is by no means accidental. Supporting these areas is significant not only from the perspective of Poland as a neighbour of the Partnership s two largest beneficiaries, but also from the perspective of the EU as a whole. Poland firmly recognizes the importance of external aid for transformation: not only financial aid, but also practical assistance supporting development of democratic institutions. An important facet of the Partnership is support for development of civil society, which constitutes the first step in the process of democratisation. Although the Partnership was officially inaugurated on May 7, 2009, during the Czech presidency, Poland s involvement in assisting EaP countries dates back to a decade earlier. The activities of the Polish Know How Foundation, which operated under patronage of the President of the Republic of Poland, are a convincing example of the early support. The Foundations activities were funded from the state budget and aimed at delivering assistance to countries undergoing transformation towards the competition-based free-market economy, private entrepreneurship as well as supporting the countries economic, social and political development. Institutionalisation of Poland s development co-operation accelerated significantly when our country joined the European Union in One year later, in September 2005, the Development Co-operation Department was established and built into the structure of the Ministry of Foreign Affairs (MFA). Since then (and also due to the fact that Ukraine and Belarus have been included in the list of recipients of ODA by OECD s Development Assistance Committee), our bilateral involvement in support for our eastern neighbours has been growing. Out of the six EaP countries, as many as four (Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) have become priority countries of the Polish bilateral development co-operation. This publication is an attempt at showing to what extent the Polish bilateral development co-operation carried out in 2009 and 2010 matches the boundaries drawn by the four platforms of the Eastern Partnership. The examples of a few dozen implemented projects presented here lead us to the firm conviction that Poland s development co-operation is consistent with the programme of the Eastern Partnership not only geographically but also thematically.

6 5 Polska, wykorzystując własne doświadczenia udanej transformacji społeczno-gospodarczej, zgłosiła wspólnie ze Szwecją projekt Partnerstwa Wschodniego. Jego celem miało być wsparcie rozwoju sześciu państw WSTĘP Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego Ukrainy, Białorusi i Mołdawii oraz Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Partnerstwo Wschodnie wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy Unią Europejską a zaproszonymi do udziału w nim państwami. Korzyści z uczestnictwa w Partnerstwie Wschodnim mają czerpać zarówno państwa zainteresowane pełną integracją europejską, jak i te, które liczą jedynie na poszerzoną współpracę gospodarczą z państwami UE. Wybór czterech platform tematycznych Partnerstwa Wschodniego demokracja, dobre rządzenie i stabilność; integracja gospodarcza i konwergencje z politykami sektorowymi UE; bezpieczeństwo energetyczne; kontakty międzyludzkie nie był przypadkowy. Wsparcie rozwoju tych obszarów jest istotne nie tylko z punktu widzenia Polski jako sąsiada dwóch największych beneficjentów Partnerstwa Wschodniego, ale również z perspektywy Unii Europejskiej. Polska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne w procesie zachodzących przemian jest wsparcie z zewnątrz, nie tylko finansowe, ale również w praktyce w budowaniu demokratycznych instytucji. Stąd też ważnym aspektem Partnerstwa Wschodniego jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, od którego rozpoczyna się proces budowania demokracji. Oficjalna inauguracja Partnerstwa Wschodniego nastąpiła 7 maja 2009 roku podczas czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, niemniej pomocowe zaangażowanie Polski na rzecz krajów objętych Partnerstwem ma dłuższą historię. Wystarczy wspomnieć działającą pod patronatem Prezydenta RP i finansowaną z budżetu państwa Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Wiedzieć Jak, której misją było udzielanie pomocy krajom w ich transformacji systemowej w kierunku konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej i prywatnej przedsiębiorczości oraz wspomaganie ich rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Instytucjonalizacja polskiej współpracy rozwojowej uległa zdecydowanemu przyśpieszeniu wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Rok później, we wrześniu 2005 roku, w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych utworzono Departament Współpracy Rozwojowej. Od tego czasu, także z uwagi na umieszczenie Ukrainy i Białorusi na liście państw-beneficjentów oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD), rośnie zaangażowanie Polski na rzecz wschodnich sąsiadów. Spośród sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego aż cztery (Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) uzyskały status krajów priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej. Niniejsza publikacja jest próbą ukazania, w jakiej mierze polska dwustronna współpraca rozwojowa, realizowana w latach ze środków będących w dyspozycji MSZ, wpisuje się w platformy tematyczne Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentowane przykłady kilkudziesięciu zrealizowanych projektów potwierdzają zbieżność nie tylko geograficzną, ale też tematyczną polskiego programu współpracy rozwojowej z programem Partnerstwa Wschodniego.

7 6 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP An informal meeting of EU and EaP ministers of foreign affairs in Sopot Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE oraz krajów Partnerstwa Wschodniego w Sopocie

8 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 7 Inauguration of the Eastern Partnership in Prague Inauguracja Partnerstwa Wschodniego szczyt w Pradze

9 8 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 1. History of the Eastern Partnership 1. History of the Eastern Partnership The accession of ten new member states in 2004 gave the European Union new external borders. It also created an opportunity to tighten co-operation with Eastern European neighbours with whom we have always shared a system of similar values and bonds resulting from history, culture and economy. The initial reaction of the EU to the new reality was establishing the European Neighbourhood Policy. The European Neighbourhood Policy (ENP) is a response of the EU member states to the new opportunities and challenges created as a result of the Union s enlargement in The most significant principle of the initiative is to tighten relations between the EU and its southern as well as eastern neighbours through acting in favour of increased stability, security and welfare in ENP s 16 addressees: Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Moldova, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Ukraine. The basic instruments of this policy are bilateral Action Plans developed with each partner country. The plans contain reform agendas in areas like political co-operation, security co-operation, trade and economy, integration of transport, energy, protection of the natural environment, academic and cultural exchange as well as contacts between people. The financing mechanism for the ENP is the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). When Bulgaria and Romania joined the European Union in 2007, there appeared a pressing need to create a comprehensive multilateral co-operation package for the EU s eastern neighbours, based on the solutions previously developed for the southern neighbours: the Barcelona Process (created in 1995) and the Union for the Mediterranean (created at the end of 2007/beginning of 2008). Work on the political concept directed to the countries of Eastern Europe and Southern Caucasus began in 2007 at the initiative of Poland and Sweden. The project s addressees were six countries in the area covered by ENP: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The Eastern Partnership was inaugurated on May 7, 2009 during the Prague summit of the Czech presidency, with representatives of all EU member states and representatives of the six partner countries. According to the Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, the Partnership has several main objectives. These are: leading to a political association, creation of deep and comprehensive free trade areas between the EU and the partner countries, ongoing liberalisation of the visa regime with a view to abandon the visa requirement, creation of a multilateral co-operation structure in the form of four platforms (democracy, good governance and stability; economic integration and convergence with EU policies; energy security; contacts between people). Acting in line with the principles is meant to lead to an approximation of the partner countries to the EU. The role of the Eastern Partnership, based on EU values, standards and norms, is to facilitate a closer co-operation in the areas described by the European Neighbourhood Policy both in the context of bilateral relations between the partner countries and the EU and in the context of multilateral co-operation. The political operation of the initiative is performed by the European External Action Service (EEAS), a body which assists the High Commissioner for Foreign and Security Policy and which was established by the Lisbon Treaty. 1 Rotational support for EEAS is provided by the EU presidencies. 1 Since December 1, 2009, this position has been held by Catherine Ashton.

10 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 9 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego Rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw w 2004 roku na nowo nakreśliło jej zewnętrzne granice oraz stworzyło szansę zacieśnienia stosunków z sąsiadami na wschodzie Europy, z którymi UE od zawsze łączył podobny system wartości oraz więzi historyczne, kulturowe i gospodarcze. Reakcją UE na nową rzeczywistość było ustanowienie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Europejska Polityka Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy, ENP) stanowi odpowiedź państw członkowskich Unii Europejskiej na nowe możliwości i wyzwania, jakie powstały na skutek przesunięcia jej granic w 2004 roku. Najważniejszym założeniem tej inicjatywy jest pogłębienie relacji UE i jej południowych oraz wschodnich sąsiadów przez wzmocnienie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu 16 adresatów tej polityki: Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Mołdawii, Autonomii Palestyńskiej, Syrii, Tunezji i Ukrainy. Podstawowym elementem tej polityki są dwustronne Plany działania (Action Plans) uzgadniane z każdym krajem partnerskim. Zawierają one koncepcje reform w takich dziedzinach, jak: współpraca w sprawach politycznych i bezpieczeństwa, kwestie gospodarcze i handlowe, integracja transportu, energia, ochrona środowiska, wymiana naukowa i kulturalna oraz kontakty międzyludzkie. Mechanizmem finansowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jest Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Wraz z przystąpieniem do UE Bułgarii i Rumunii w 2007 roku nasiliła się potrzeba przygotowania kompleksowej oferty wielostronnej współpracy ze wschodnimi sąsiadami Unii, wzorowanej na rozwiązaniach odnoszących się do jej południowych sąsiadów na istniejącym od 1995 roku procesie barcelońskim oraz na tworzonej na przełomie 2007 i 2008 roku Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego. Prace nad koncepcją polityczną adresowaną do państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego rozpoczęły się już w 2007 roku; zainicjowały je Polska oraz Szwecja. Projekt został skierowany do sześciu krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Inicjatywę Partnerstwa Wschodniego (PW) zainaugurowano 7 maja 2009 roku podczas szczytu w Pradze, w trakcie czeskiej prezydencji w Unii, z udziałem reprezentantów wszystkich państw Unii Europejskiej oraz przedstawicieli sześciu krajów partnerskich. Zgodnie z przyjętą Wspólną deklaracją praskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego do głównych celów PW należą: doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia, utworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu UE z państwami partnerskimi, postępująca liberalizacja reżimu wizowego z perspektywą zniesienia obowiązku wizowego oraz utworzenie struktury współpracy wielostronnej z państwami partnerskimi w postaci czterech platform tematycznych ds. demokracji, dobrego rządzenia (good governance) i stabilności; ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE; ds. bezpieczeństwa energetycznego; ds. kontaktów międzyludzkich. Realizacja założeń Partnerstwa Wschodniego ma doprowadzić do rzeczywistego zbliżenia krajów partnerskich z Unią. Partnerstwo, oparte na unijnych wartościach, standardach i normach, służyć ma pogłębianiu współpracy w dziedzinach opisanych przez Europejską Politykę Sąsiedztwa zarówno dwustronnej między UE a poszczególnymi państwami, jak i wielostronnej. Obsługę polityczną inicjatywy zapewnia Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), organ pomocniczy powołanego Traktatem

11 10 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 1. History of the Eastern Partnership The fundament of multilateral co-operation in the frame of the Eastern Partnership are the bi-annual meetings of heads of EU states or governments. The aim of the meetings is to define general directions of co-operation. In turn, the meetings of ministers of foreign affairs are to be held annually and are devoted to a summary of progress in implementation of joint endeavours as well as development of detailed guidelines for future actions. The most important domains of activity have formed the Partnership s four thematic platforms: I. Democracy, good governance and stability, comprising three panels: - Panel no. 1 integrated border management, - Panel no. 2 fight against corruption, - Panel no. 3 administrative reform. II. Economic integration and convergence with EU policies, comprising three panels: - Panel no. 1 support for small and medium-sized enterprises, - Panel no. 2 support for trade, - Panel no. 3 protection of the environment and climate change. 2 III. Energy security. IV. Contacts between people. 3 Each platform has its fundamental objectives which are periodically updated and equipped with corresponding work programmes. Progress review meetings take place twice a year at the level of senior officials involved in reforms of particular policy areas. 4 There is also a possibility to invite third countries and organisations, including NGOs, or to co-operate on an ad hoc basis if their presence may contribute to a more effective implementation of EaP projects. Poland s objectives during the Presidency of the Council of the European Union: while leading the work of the European Union in the second half of 2011, Poland intends to add a new momentum to the Eastern Partnership. From this perspective, the most important political event will be the Second Eastern Partnership Summit in Warsaw, on September 29-30, The Polish presidency aims at achieving significant progress in negotiation of association agreements and agreements on Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA). Another priority refers to acceleration of the visa liberalisation process. Moreover, co-operation enhancement is planned which will lead to inclusion of the partners in the common sectoral policy and a gradual opening of the EU s programmes for EaP countries. This pertains particularly to education, science, culture, economy, infrastructure, agriculture, border services and statistical services. All these areas will be discussed in the context of the Partnership at a number of ministerial meetings and conferences which have been planned as part of the Polish presidency. For example, in November 2011, Poznań will host a few hundred delegates to another Civil Society Forum of the Eastern Partnership See: Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, Brussels, June 5, 2009, Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Brussels, May 7, 2009,

12 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 1. Historia powstania Partnerstwa Wschodniego 11 z Lizbony wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. 1 Europejską Służbę wspiera rotacyjnie kraj przewodniczący Radzie UE. Podstawę współpracy wielostronnej w ramach PW stanowią zwoływane co dwa lata spotkania głów państw lub szefów rządów krajów członkowskich UE i krajów partnerskich. Na spotkaniach tych wyznaczane są ogólne kierunki współpracy. Z kolei coroczne zebrania ministrów spraw zagranicznych są poświęcone podsumowaniu postępów w realizacji wspólnych projektów oraz wypracowaniu szczegółowych wskazówek do dalszych działań. Najważniejsze dziedziny działań zostały ujęte w cztery platformy tematyczne: I. Demokracja, dobre rządzenie i stabilność obejmująca trzy panele: - Panel nr 1 zintegrowane zarządzanie granicami. - Panel nr 2 walka z korupcją. - Panel nr 3 reforma administracyjna. II. Integracja gospodarcza i konwergencje z politykami sektorowymi UE obejmująca trzy panele: - Panel nr 1 wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. - Panel nr 2 wspieranie handlu. - Panel nr 3 ochrona środowiska i zmiany klimatyczne. 2 III. Bezpieczeństwo energetyczne. IV. Kontakty międzyludzkie. 3 Każda platforma tematyczna ma wyznaczone cele podstawowe, które są okresowo aktualizowane, wraz z programem towarzyszących im prac. Spotkania mające na celu przegląd poczynionych postępów odbywają się dwa razy w roku na szczeblu wyższych urzędników zaangażowanych w reformy w poszczególnych dziedzinach polityki. 4 Do współpracy mogą być zaproszone państwa trzecie oraz organizacje, w tym pozarządowe na zasadzie ad hoc, jeżeli ich obecność może się przyczynić do skuteczniejszej realizacji projektów Partnerstwa Wschodniego. Cele Polski podczas przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej: kierując pracami Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku, Polska zamierza nadać nowy impuls Partnerstwu Wschodniemu. Najważniejszym wydarzeniem politycznym będzie II Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w dniach września 2011 roku w Warszawie. Celem polskiej prezydencji jest znaczący postęp w negocjacjach dotyczących umów stowarzyszeniowych oraz porozumień o kompleksowych i pogłębionych strefach wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA). Jednym z priorytetów jest także przyśpieszenie procesu liberalizacji wizowej. Planuje się pogłębienie współpracy zmierzającej do włączenia wschodnich partnerów do wspólnej polityki sektorowej i stopniowego otwierania programów unijnych na państwa PW, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, gospodarki, infrastruktury, rolnictwa oraz służb celnych i statystycznych. Zaplanowano liczne spotkania ministerialne oraz konferencje tematyczne poświęcone rozwojowi współpracy z krajami PW w tych sferach. W listopadzie 2011 roku Poznań gościć będzie kilkuset uczestników kolejnego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego Od 1 grudnia 2009 r. funkcję tę sprawuje Catherine Ashton. Zob. Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, Bruksela, 5 czerwca 2009 r., Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Bruksela, 7 maja 2009 r.,

13 12 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 2. Financing of the Eastern Partnership 2. Financing of the Eastern Partnership The European Commission has earmarked EUR 600 million for the initiative of the Eastern Partnership spread over the years , of which EUR 350 million are newly- -allocated resources. Eastern Partnership 2010 Allocation of funds for the EaP between (million EUR) Financing of the EaP projects is also effected through other EU financing mechanisms. The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) provides funding for projects supporting the civil society and observation of human rights. The Neighbourhood Investment Facility (NIF) serves as support tool for infrastructural investments in the field of energy, transport, environmental protection, the private sector (in particular, small and medium-sized enterprises) and the social sector. The Commission has allocated EUR 700 million to the NIF for the years Financial support for projects implemented in the partner countries is also offered by international financial institutions. The European Investment Bank (EIB) is the initiator of the Eastern Partners Facility programme which provides EUR 1.5 billion for loans and bank guarantees to EU enterprises investing in Eastern European countries. As much as two-thirds of this amount has been allocated to the six partner countries of the Eastern Partnership. The funds which the EIB has earmarked for investment in Eastern Europe can also be used to implement development projects in the area, mainly in the field of modernisation of transport and communication, protection of the natural environment and development of small and medium-sized enterprises. Moreover, the EIB has launched the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EaPTATF), whose task is to support the development potential of EaP countries through financing of feasibility studies, legal and institutional expert opinions, project management, environmental impact studies and social activities. The Fund will be financed from voluntary contributions made by EU member states, the Commission, the beneficiaries and the third countries which express interest (the planned initial budget of the Fund amounts to EUR 10 million). It is also possible to acquire funds from beyond the European Union. Development programmes may be co-financed by member states, members of the European Economic Area, international organisations as well as enterprises and economic entities Vademecum on financing in the frame of the Eastern Partnership, EC, September 24, 2010, The Eastern Partnership Brochure. The MFA s Department of Public and Cultural Diplomacy, Warsaw 2011.

14 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 2. Finansowanie Partnerstwa Wschodniego Finansowanie Partnerstwa Wschodniego Na lata Komisja Europejska przeznaczyła na realizację celów Partnerstwa Wschodniego 600 mln EUR, z czego 350 mln EUR to nowe środki wyasygnowane na ten cel. Rozłożenie funduszy na rzecz Partnerstwa Wschodniego w kolejnych latach 5 (w mln EUR) Partnerstwo Wschodnie Projekty Partnerstwa Wschodniego są również finansowane za pośrednictwem innych mechanizmów finansowych, jakimi dysponuje Unia Europejska. Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR) finansuje projekty wspierające społeczeństwo obywatelskie i poszanowanie praw człowieka. Sąsiedzki Fundusz Inwestycyjny (Neighbourhood Investment Facility, NIF) służy wspieraniu inwestycji infrastrukturalnych z zakresu energetyki i transportu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju sektora prywatnego (w szczególności małej i średniej przedsiębiorczości) oraz społecznego. Na lata Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel kwotę 700 mln EUR. Wsparcie finansowe projektów w krajach partnerskich oferują również międzynarodowe instytucje finansowe. Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank, EIB) jest inicjatorem programu Eastern Partners Facility, który zapewnia środki w wysokości 1,5 mld EUR na kredyty i gwarancje dla przedsiębiorstw unijnych inwestujących w państwach Europy Wschodniej. Aż 2 / 3 tych środków przeznaczono dla państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Do realizacji projektów można też wykorzystywać środki już wcześniej przeznaczone przez EBI na inwestycje w krajach Europy Wschodniej, głównie unowocześnianie transportu i komunikacji, ochronę środowiska oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. EBI uruchomił ponadto Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EaPTATF), który ma za zadanie wesprzeć potencjał rozwojowy krajów PW, m.in. przez finansowanie studiów wykonalności, ekspertyz prawno-instytucjonalnych, zarządzania projektami i badań wpływu projektów na środowisko i życie społeczne. Fundusz będzie finansowany z dobrowolnych wpłat państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, krajów-beneficjentów, a także zainteresowanych krajów trzecich (planowany wstępny budżet: 10 mln EUR). Możliwe jest także pozyskiwanie funduszy spoza budżetu Unii Europejskiej. Programy mogą być współfinansowane przez państwa członkowskie, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, organizacje międzynarodowe oraz przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze Vademecun on financing in the frame of the Eastern Partnership, EC, 24 września 2010 r., Broszura Partnerstwo Wschodnie, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Warszawa 2011.

15 14 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) 3. The Eastern Partnership: calendar of events ( ) May 26-27, 2008, Brussels (Belgium): June 19-20, 2008, Brussels: October 3, 2008, Brussels: December 3, 2008, Brussels: March 19-20, 2009, Brussels: May 7, 2009, Prague (Czech Republic): January 26, 2010, Madrid (Spain): May 24, 2010, Sopot (Poland): September 29-30, 2011, Warsaw (Poland): During General Affairs and External Relations Council (GAERC) meeting, ministers of foreign affairs of Poland and Sweden, Radosław Sikorski and Carl Bildt, present a concept of co-operation with six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The initiative of the Eastern Partnership is preliminarily approved at a session of the Council of the European Union. Consultations between Poland, Sweden and the European Commission with representatives of the Czech presidency take place. As a result of the talks, the Commission receives an extended and detailed non-paper on the Eastern Partnership. The European Commission adopts the Communiqué on the Eastern Partnership. 7 The European Council expresses its unanimous support for the ambitious project of the Eastern Partnership, which thus becomes an integral part of the European foreign policy. 8 Inauguration of the Eastern Partnership in Prague during the Czech presidency, with representatives of all EU countries and the six partner countries; aims and mechanisms of the Eastern Partnership are presented in a joint declaration of EU and EaP countries. 9 An international seminar on the Eastern Partnership; among other outcomes of the event, the idea is born to create a Group of Friends of the Eastern Partnership. An informal meeting of EU and EaP Ministers of Foreign Affairs. Launching the Group of Friends of the Eastern Partnership (currently called the Information-Co-ordination Group). The Second Eastern Partnership Summit, chaired by the President of the European Council Herman Van Rompuy Communication from the Commission to the European Parliament: the Eastern Partnership (2008) 823, European Council Presidency Conclusions (7880/09), Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Brussels, May 7, 2009,

16 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 3. Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) Kalendarium wydarzeń Partnerstwa Wschodniego ( ) maja 2008 roku, Bruksela (Belgia): czerwca 2008 roku, Bruksela: 3 października 2008 roku, Bruksela: 3 grudnia 2008 roku, Bruksela: marca 2009 roku, Bruksela: 7 maja 2009 roku, Praga (Czechy): 26 stycznia 2010 roku, Madryt (Hiszpania): 24 maja 2010 roku, Sopot (Polska): września 2011 roku, Warszawa (Polska): Podczas spotkania Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji, Radosław Sikorski oraz Carl Bildt, przedstawili projekt współpracy z sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Na posiedzeniu Rady Europejskiej wstępnie zaakceptowano inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Konsultacje Polski i Szwecji z Komisją Europejską z udziałem przedstawicieli prezydencji czeskiej, podczas których nastąpiło przekazanie Komisji rozszerzonego i uszczegółowionego non-paper na temat Partnerstwa Wschodniego. Komisja Europejska wydała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego. 7 Rada Europejska wyraziła jednogłośne poparcie dla ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który stał się tym samym integralną częścią europejskiej polityki zagranicznej. 8 Inauguracja inicjatywy Partnerstwa Wschodniego z udziałem reprezentantów wszystkich państw UE i sześciu krajów partnerskich. Cele i mechanizm działania Partnerstwa Wschodniego określono we wspólnej deklaracji państw UE i krajów partnerskich. 9 Międzynarodowe seminarium poświęcone PW, podczas którego narodził się m.in. pomysł powołania Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego. Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE oraz krajów Partnerstwa Wschodniego. Powołanie Grupy Przyjaciół Partnerstwa Wschodniego (obecnie nazywanej Grupą Informacyjno- -Koordynacyjną). II Szczyt Partnerstwa Wschodniego, któremu przewodniczyć będzie szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy Komunikat KE nt. PW, KOM (2008) 823, Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej (7880/09), Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Bruksela, 7 maja 2009 r.,

17 16 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Slovakia Słowacja Hungary Węgry Poland Polska Lviv Lwów Romania Rumunia Dniester Dniestr Rivne Równe Belarus Białoruś Zhytomyr Żytomierz Moldova Mołdawia Kyiv Kijów Vinnytsia Winnica Dnieper Dniepr Mykolayiv Mikołajów Odessa Odessa Dnipropetrovsk Dniepropetrowsk Kryvyy Rih Krzywy Róg Sevastopol Sewastopol BLACK SEA MORZE CZARNE Poltava Połtawa Simferopol Symferopol Russia Rosja Kharkiv Charków Donetsk Donieck Zaporizhzhya Zaporoże Mariupol Mariupol SEA OF AZOV MORZE AZOWSKIE UKRAINE Luhansk Ługańsk Official name: Ukraine Capital city: Kyiv Area: 630,700 km² Official language: Ukrainian Population: 45 million Currency: grivna (UAH) Neighbouring countries: Belarus, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia GDP: USD billion Per capita GDP: USD 6,700 Human Development Index: 69 (2010) Official Development Assistance in 2009: USD 668 million Main donor countries: EU, USA, Germany, Japan Viktor Yanukowych s win in the presidential elections of February 2010 has not only led to profound changes on Ukraine s political scene, but also triggered a reorientation in the country s foreign policy, which now focuses on retaining good relations with both Russia and the West, while co-operating actively with other key countries, predominantly China. On the one hand, Ukraine has decided to withdraw from applying for NATO membership and has agreed to extend the period of presence of Russia s Black Sea Fleet until On the other hand, Ukraine still declares EU membership as the priority of the country s foreign policy. Since 2007, Brussels and Kyiv have been negotiating the Association Agreement, and the talks on DCFTA (formally an element of Agreement) began in The importance of the Association Agreement exceeds the bilateral framework as the former is meant to be a master copy for analogous documents which the European Union intends to sign with the remaining EaP countries.

18 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 4. Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego 17 UKRAINA Oficjalna nazwa państwa: Ukraina Stolica: Kijów Powierzchnia: km² Język oficjalny: ukraiński Populacja: 45 mln Waluta: hrywna (UAH) Kraje sąsiadujące: Białoruś, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry PKB: 136,4 mld USD PKB per capita: 6700 USD Human Development Index: 69 miejsce na 169 państw (2010 r.) Wielkość pomocy rozwojowej w 2009 r.: 668 mln USD Najwięksi donatorzy: UE, Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia Kyiv Kijów Zwycięstwo Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich w lutym 2010 roku doprowadziło nie tylko do głębokich zmian na ukraińskiej scenie politycznej, ale również do znaczącej reorientacji w polityce zagranicznej, polegającej na utrzymywaniu dobrych stosunków zarówno z Rosją, jaki i z Zachodem, z jednoczesną aktywną współpracą z innymi kluczowymi państwami przede wszystkim z Chinami. Z jednej strony Ukraina zdecydowała się zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w NATO oraz wyraziła zgodę na przedłużenie okresu stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie do 2042 roku. Z drugiej nadal deklaruje jako priorytet w polityce zagranicznej integrację europejską. Od 2007 roku Unia negocjuje z Ukrainą umowę stowarzyszeniową. Rok później rozpoczęły się rozmowy w sprawie porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu DCFTA, które formalnie będzie częścią składową umowy stowarzyszeniowej. Znaczenie takiej umowy wychodzi poza stosunki bilateralne, gdyż ma ona być wzorem dla analogicznych umów, które UE chciałaby podpisać z pozostałymi krajami Partnerstwa Wschodniego.

19 18 VADEMECUM OF THE EASTERN PARTNERSHIP 4. Basic information on the beneficiaries of the Eastern Partnership Latvia Łotwa Russia Rosja BELARUS Polotsk Połock W. Dwina Dźwina Vitebsk Witebsk Official name: Republic of Belarus Lithuania Litwa Maladzyechna Mołodeczno Orsha Orsza Capital city: Minsk Area: 207,600 km² Poland Polska Brest Brześć Hrodna Grodno Pinsk Pińsk Baranovichi Baranowicze Salihorsk Soligorsk Minsk Mińsk Babruysk Bobrujsk Dniepr Mozyr Mozyrz Dnieper Mogilev Mohylew Gomel Homel Official languages: Belarusian, Russian Population: 9.5 million Currency: Belarusian ruble (BYR) Neighbouring countries: Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine GDP: USD 54.7 billion Ukraine Ukraina Pripyat Prypeć Per capita GDP: USD 13,600 Human Development Index: 61 (2010) Official Development Assistance in 2009: USD 98 million Main donor countries: Germany, Poland, EU, USA Belarus is an authoritarian country where the decisive position is held by the president. The remaining institutions such as the two chambers of the Belarusian parliament or the government play a secondary role in the country s political system. The situation in Belarus is often criticised by the West, with accusations of recurring violation of human rights and the principles of democracy. Membership in the EU is not a goal of the Belarusian foreign policy and the country s authorities have consistently underlined that EU is predominantly their important economic partner, a source of investment and modern technologies. From the beginning of the Eastern Partnership initiative, Belarus has been interested in active participation in the project, seeing it as an opportunity to improve relations with the EU. Belarus has been particularly active in fields like economy, energy, transport and logistics, cross-border co-operation and protection of the environment.

20 VADEMECUM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 4. Podstawowe dane o krajach-beneficjentach Partnerstwa Wschodniego 19 BIAŁORUŚ Oficjalna nazwa państwa: Republika Białorusi Stolica: Mińsk Powierzchnia: km² Języki oficjalne: białoruski, rosyjski Populacja: 9,5 mln Waluta: rubel białoruski (BYR) Kraje sąsiadujące: Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Ukraina PKB: 54,7 mld USD PKB per capita: USD Human Development Index: 61 (2010 r.) Wielkość pomocy rozwojowej w 2009 r.: 98 mln USD Najwięksi donatorzy: Niemcy, Polska, UE, Stany Zjednoczone Minsk Mińsk Białoruś jest krajem o ustroju autorytarnym, w którym najważniejszą pozycję zajmuje prezydent. Pozostałe instytucje, takie jak dwuizbowy parlament czy rząd, odgrywają drugorzędną rolę w systemie władzy. Sytuacja na Białorusi jest przedmiotem częstej krytyki ze strony państw Zachodu, które oskarżają Mińsk o notoryczne łamanie praw człowieka i zasad demokracji. Członkostwo w Unii Europejskiej nie jest celem polityki zagranicznej Białorusi. Władze od lat konsekwentnie podkreślają, iż UE jest dla ich kraju przede wszystkim ważnym partnerem gospodarczym, źródłem pozyskiwania inwestycji oraz nowoczesnych technologii. Białoruś od początku wyrażała duże zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w PW, widząc w tym szanse poprawy relacji z Unią. Szczególną aktywność przejawiała w takich sferach, jak: gospodarka, energetyka, transport i logistyka, współpraca transgraniczna oraz ochrona środowiska.

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców:

Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: ERASMUS MUNDUS Program Erasmus Mundus obejmuje trzy działania, z tego dwa istotne dla studentów i wykładowców: Działanie 1 wspólne studia magisterskie (działanie 1A) i doktoranckie ( działanie 1B) charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską

Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską DEPARTAMENT CEŁ MINISTERSTWO FINANSÓW Program Zintegrowanego Bezpieczeństwa Chemicznego na Ukrainie Udział Służby Celnej w rozwoju współpracy z Ukrainą Doświadczenia RP z procesu integracji z Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Nieformalne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych nt. Partnerstwa Wschodniego

Nieformalne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych nt. Partnerstwa Wschodniego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieformalne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych nt. Partnerstwa Wschodniego Sopot, 24 maja 2010 r. Partnerstwo Wschodnie (PW) to pierwsza całościowa inicjatywa wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Potrzeby rozwojowe: 16 wybranych wskaźników dot. kapitału społecznego

Potrzeby rozwojowe: 16 wybranych wskaźników dot. kapitału społecznego Kryteria brane pod uwagę przy określaniu priorytetów geograficznych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2016-2020 Potrzeby rozwojowe wybrane wskaźniki rozwojowe BŚ i rankingi międzynarodowe (np.

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzyb, Tomasz Pilawka

Andrzej Grzyb, Tomasz Pilawka Andrzej Grzyb, Tomasz Pilawka ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ O KRAJE PARTNERSTWA WSCHODNIEGO I JEGO POTENCJALNY WPŁYW NA WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ Streszczenie: Nowe warunki dla funkcjonowania Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Programy Współpracy Transgranicznej: opcje finansowania

Programy Współpracy Transgranicznej: opcje finansowania 1 Programy Współpracy Transgranicznej: opcje finansowania Postępy od TACIS CBC na ENPI CBC III Generacja: 2007-2013 Nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Wspólny Program Operacyjny dla basenu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2013 LEKCJE SZKOLENIA w lubelskich liceach W NUMERZE POLECAMY : Promocja zatrudnienia Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Tempus w pigułce wczoraj i dziś PHARE 1989 (Poland Hungary Assistance for Restructuring Economy) Tempus 1990 (Trans-European Mobility Scheme for

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA INSTRUMENTY

PODSTAWA PRAWNA INSTRUMENTY PARTNERZY POŁUDNIOWI Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) dotyczy dziesięciu sąsiadujących z Unią Europejską na wschodnich i południowych wybrzeżach Morza Śródziemnego państw ościennych: Algierii, Egiptu,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Roczny plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na 2015 r.

Roczny plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej na 2015 r. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. DWR.0121.59.2014 / 1/BM Akceptuje: 2014-11-28 X TO Tomasz Orłowski Podsekretarz Stanu Podpisany przez: Orlowski Tomasz Roczny plan ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

raca Polaków w Niemczech

raca Polaków w Niemczech Edward Marek raca Polaków w Niemczech P ółtora wieku emigracji zarobkowej Warszawa 2008 3 Spis treści WPROWADZENIE... 9 Rozdział pierwszy WYCHODŹSTWO ZAROBKOWE POLAKÓW DO NIEMIEC DO ZAKOŃCZENIA I WOJNY

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Propozycja Komisji Europejskiej ws. rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Propozycja Komisji Europejskiej ws. rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Bruksela, dnia 26 maja 2011 r. Sprawozdanie nr 47/2011 Propozycja Komisji Europejskiej ws. rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Więcej pieniędzy z Unii Europejskiej za więcej reform na rzecz demokratyzacji

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych

Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych Z A M O Ś Ć, 2 1 M A J A 2015 Znaczenie Programu Polska Białoruś Ukraina w kształtowaniu rozwoju obszarów transgranicznych B O G D A N K A W A Ł K O D Y R E K T O R DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ Plan

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates

Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates Możliwości finansowania inwestycji samorządowych przez międzynarodowe instytucje finansowe Dr Richard Mbewe Mbewe & Associates Agenda Międzynarodowe Instytucje Finansowe (MIF) definicje i cele Wspólne

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo