Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Korzystanie z podlczenia do sieci komputerowej Korzystanie z polczenia równoleglego Okrelanie ustawie interfejsu Instalacja Sterownika Drukarki Kiedy niniejsze urzdzenie i komputer s polczone za pomoc polczenia sieciowego Instalowanie sterownika drukarki przy uyciu kreatora dodawania drukarek Odinstalowanie sterownika drukarki Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows 98/Me...

3 Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows 2000/NT Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows XP/Server Wspólne elementy sterownicze Ustawienia Zakladka Setup (Ustawienia) Zakladka Paper (Papier). 5-7 C Zakladka Quality (Jako)...

4 5-8 Zakladka Device Option Setting (Ustawianie opcji urzdzenia). 5-8 Zakladka Job Management (Zarzdzanie zadaniem) Ustawianie Device Options (Opcje urzdzenia) Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Metody podlczenia do sieci, które mona wybra w kadym systemie operacyjnym Windows Ustawianie adresu IP dla tego urzdzenia Uzyskiwanie dostpu do PageScope Web Connection Drukowanie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Operacje na tym urzdzeniu Ustawienia sterownika drukarki Drukowanie LPR (Windows 2000/XP/NT 4. 0/Server 2003) 6-10 Operacje wykonywane na tym urzdzeniu 6-10 Ustawienia sterownika drukarki

5 Drukowanie IPP (Windows 2000/XP/Server 2003) Operacje na tym urzdzeniu Instalacja Sterownika Drukarki Uywanie funkcji skanowania rodowisko wymagane do wykonywania funkcji skanowania Obslugiwane formaty plików Scan to Scan to FTP Server...

6 Scan to PC Scan to HDD Scan to Internet FAX Internet FAX Reception C350 8 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) rodowisko operacyjne..

7 . 8-1 Instalacja sterownika TWAIN Ustawianie limitu czasu blokowania panelu sterowania dla sterownika TWAIN 8-2 Pobieranie obrazów z wykorzystaniem sterownika TWAIN Ustawianie Okna dialogowego Opcji. 8-6 Wyszukiwanie skanera Korzystanie z funkcji skrzynki Przegld rodowisko wymagane dla funkcji skrzynki Korzystanie z funkcji skrzynki..

8 Korzystanie z programu PageScope Web Connection Wymagania systemowe Udostpnianie PageScope Web Connection Operacje Uklad strony Logowanie si w trybie Administratora Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Wymagania systemowe Obslugiwane formaty plików.

9 Instalowanie programu BOX Utility Korzystanie z funkcji skrzynki Rejestrowanie kopiarki Podlczanie kopiarki 11-7 Glówne okno Okno wywietlania obrazów C Rozwizywanie problemów Brak moliwoci drukowania...

10 Nie mona zdefiniowa danych ustawie lub drukowa zgodnie z podanymi ustawieniami C350 Witamy 1 Witamy Niniejsza instrukcja obslugi opisuje funkcje druku i skanowania oraz dzialanie kontrolera drukarki dla kolorowej cyfrowej kopiarki Konica Minolta C Prezentacja produktu Kontroler drukarki jest urzdzeniem slucym do dodawania funkcji drukowania, drukowania sieciowego skanowania oraz funkcji skrzynki dla kopiarki C350. Dostpne funkcje kontrolera drukarki G G G G G G G Drukowanie z komputera (z wykorzystaniem sterownika drukarki PCL5) Obsluga protokolów sieci komputerowej TCP/IP, NetBEUI i IPX/SPX Drukowanie bezporednie w sieci z wykorzystaniem funkcji druku systemu Windows, LPR lub IPP Przekazywanie i informowanie w ramach sieci komputerowej o skanowanych danych obrazów z wykorzystaniem tej maszyny Operacje wysylki faksów z wykorzystaniem Internetu (Wysylka/odbiór faksów internetowych) Przekazywanie danych obrazów zapisanych na twardym dysku tej maszyny Okrelanie ustawie dla tej maszyny i kontrolera drukarki z komputera klienta w ramach sieci komputerowej (z wykorzystaniem przegldarki internetowej) Pobieranie obrazów z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego w komputerze (z wykorzystaniem sterownika TWAIN) G C Znaki firmowe i prawa autorskie Znaki firmowe G G G Witamy KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA i PageScope s znakami firmowymi firmy KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Ethernet jest zastrzeonym znakiem firmowym Xerox Corporation. Microsoft, Windows oraz Windows NT s albo zastrzeonymi znakami firmowymi, albo znakami firmowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach. Novell oraz NetWare s zastrzeonymi znakami firmowymi Novell, Inc. PCL jest zastrzeonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited. Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape s znakami firmowymi Netscape Communications Corporation. Wszelkie inne nazwy produktów i marek s znakami firmowymi lub zastrzeonymi znakami firmowymi ich odpowiednich firm lub organizacji. Oprogramowanie to oparte jest w czci na pracach Independent JPEG Group. G G G G BOX Utility G Compact-VJE Copyright VACS Corp. Copyright 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Prosimy zwróci uwag, e ekrany wywietlaczy stosowane w niniejszej instrukcji, mog si róni od ekranów aktualnie wywietlanych na ekranie komputera Uytkownika. Równie, dane techniczne oraz inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji, s przedmiotem zmian wprowadzanych bez powiadamiania. 1-2 C350 Zanim zaczniesz korzysta z kontrolera Zanim zaczniesz korzysta z kontrolera rodowisko operacyjne Kontroler drukarki funkcjonuje w nastpujcym rodowisku operacyjnym. Komputer System operacyjny IBM PC lub kompatybilny Windows 98/98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0 (SP6a lub póniejszy), lub Windows Server MB lub wicej Sposób podlczenia Protokól Podlczenie równolegle Przegldarka Internetowa (przy wykorzystaniu podlczenia Przegldarki Internetowej PageScope) Ethernet 10Base-T/100Base-TX TCP/IP, NetBEUI lub IPX/SPX (NetWare 4.x, 5.x i 6) RAM Podlczenie do sieci komputerowej IEEE1284 (Standard/Nibble/ECP) (Wymagany jest opcjonalny pakiet interfejsu lokalnego). Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub póniejsza (zgodna z JavaScript) lub Netscape Communicator wersja 4.5 lub póniejsza (zgodna z JavaScript) 2.2 Akcesoria CD-ROM zawierajcy sterownik drukarki CD-ROM zawierajcy sterownik drukarki zawiera nastpujce programy: G G G G G G Sterownik drukarki dla systemu operacyjnego Windows Font Manager Sterownik TWAIN BOX Utility Instrukcja uytkownika (niniejsza instrukcja: plik PDF) Najnowsze informacje (Readme.

11 txt) C Zanim zaczniesz korzysta z kontrolera Uwaga Plik Readme. txt zawiera wane informacje aktualizacyjne. Naley si z nimi zapozna. Aby moliwe bylo wykorzystywanie funkcji "Zapisz na twardym dysku", "Dystrybucja" (do drukowania stron z numerem dystrybucji), Skanuj na twardy dysk lub funkcji Skrzynki (BOX Utility), w maszynie tej musi by zainstalowany opcjonalny dysk twardy. (Aby moliwe bylo wykorzystywanie funkcji "Dystrybucja", w maszynie musi by zainstalowane dodatkowe 256 MB pamici RAM). 2-2 C350 Podlczanie do komputera 3 3 Podlczanie do komputera W celu wyslania danych druku z komputera do maszyny lub pobrania skanowanych danych z wykorzystaniem tej maszyny, niezbdne jest jej podlczenie do komputera. S dwa sposoby podlczenia niniejszej maszyny do komputera. Do podlczenia tej maszyny do komputera przez sie komputerow moe by wykorzystane przylcze sieciowe lub do podlczenia maszyny bezporednio do komputera mona wykorzysta polczenie równolgle. Podlczenie do sieci komputerowej Polczenie równolegle Do podlczenia tej maszyny do sieci komputerowej naley wykorzysta kabel Ethernet. Do podlczenia tej maszyny bezporednio do portu równoleglego komputera naley wykorzysta kabel równolegly. Uwaga W celu podlczenia maszyny do komputera za pomoc polczenia równoleglego, wymagany jest opcjonalny pakiet interfejsu lokalnego. C Podlczanie do komputera Korzystanie z podlczenia do sieci komputerowej Aby wykorzystywa t maszyn w rodowisku sieci komputerowej, do podlczenia do sieci naley stosowa kable 10Base-T/100Base-TX (kabel sieci Ethernet). Wane Naley stosowa kabel klasy 5 lub 5E, który spelnia wymagania normy 10Base-T/100Base-TX. Naley zawsze stosowa ekranowany kabel 10Base-T/100Base-TX. Nie stosowanie si do tych zalece moe spowodowa zaklócenia czstotliwoci radiowych. Opis czynnoci przy podlczaniu maszyny 1 Upeu kreatora dodawania drukarek Uwaga Aby wykona zadania drukowania IPP, sterownik drukarki musi by zainstalowany w taki sposób, aby drukowanie IPP moglo by ustawione, kiedy sterownik drukarki jest instalowany. Aby dowiedzie si wicej na temat drukowania IPP, naley zajrze do "Drukowanie IPP (Windows 2000/XP/Server 2003)" na stronie C350 Instalacja Sterownika Drukarki Dla Windows 98/Me/2000/NT Podczas dzialania Windows wloy dostarczon plyt CD-ROM do napdu CD-ROM komputera. 2 W systemie Windows, klikn na przycisk [Start], wskaza "Settings", a nastpnie klikn "Printers". 3 Dwukrotnie klikn na ikon "Add Printer". Zostanie uruchomiony Kreator dodawania drukarek. 4 Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. 5 Na ekranie wyboru zlcza drukarki, wybra Local printer. Uwaga Aby pozna szczególy instalacji sterownika drukarki w rodowisku sieciowym, naley zajrze do "6 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows". Poniewa konieczne jest wczeniejsze okrelenie innych ustawie sieciowych podczas instalowania sterownika drukarki przy uyciu polczenia sieciowego, tym razem naley zainstalowa go wykorzystujc polczenie lokalne. 6 Klikn na przycisk [Next]. 7 Nacisn przycisk [Have disk]. 8 Klikn na przycisk [Browse]. C Instalacja Sterownika Drukarki 9 Zalenie od wersji systemu Windows, okreli katalog na plycie CD-ROM zawierajcej sterownik drukarki, a nastpnie klikn na przycisk [OK]. H H H H Dla Windows 98: (CD-ROM)\Driver\English\Printer\Win9xME Dla Windows Me: (CD-ROM)\Driver\English\Printer\Win9xME Dla Windows 2000: (CD-ROM)\Driver\English\Printer\Win2KXP Dla Windows NT 4.0: (CD-ROM)\Driver\English\Printer\WinNT40 10 Klikn na przycisk [OK]. Pojawi si lista drukarek. 11 Klikn na przycisk [Next]. 12 Okreli port polczenia. W tym przypadku wybra LPT1. 13 Aby przeprowadzi instalacj, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Uwaga Nie naley jeszcze wykonywa wydruku próbnego. Mona go wykona dopiero po okreleniu ustawie sieciowych. 14 Po zakoczeniu instalacji, naley upewni si, czy ikona zainstalowanej drukarki pojawila si w oknie "Printers". 15 Wyj plyt CD-ROM z napdu CD-ROM. Koczy to instalacj sterownika drukarki. 4-4 C350 Instalacja Sterownika Drukarki Dla Windows XP/Server Podczas dzialania Windows zaladowa dolczon plyt CD-ROM do napdu CD-ROM komputera. 2 W systemie Windows, klikn na przycisk [Start], a nastpnie "Printers and Faxes". 3 Dla Windows XP, klikn Add a printer w menu Printer Tasks. Dla Windows Server 2003, klikn dwukrotnie ikon "Add printer". Windows XP Windows Server 2003 Nastpi uruchomienia Kreatora dodawania drukarek. 4 Klikn na przycisk [Next]. C Instalacja Sterownika Drukarki 5 Wybra Local printer attached to this computer, a nastpnie klikn przycisk [Next]. Wyczyci okienko opcji Automatically detect and install my Plug and Play printer. Uwaga Aby pozna szczególy instalacji sterownika drukarki w rodowisku sieciowym, naley zajrze do "6 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows". Poniewa konieczne jest wczeniejsze okrelenie innych ustawie sieciowych podczas instalowania sterownika drukarki przy uyciu zlcza sieciowego, tym razem naley zainstalowa go wykorzystujc polczenie lokalne. 6 Pojawi si okno dialogowe Select Printer Port. W tym przypadku wybra LPT1, a nastpnie klikn przycisk [Next]. 7 Nacisn przycisk [Have Disk]. 8 Klikn na przycisk [Browse]. 9 Okreli katalog na plycie CD-ROM (\Driver\English\Printer\Win2KXP), która zawiera sterownik drukarki dla Windows XP/Server 2003, a nastpnie klikn przycisk [OK]. 4-6 C350 Instalacja Sterownika Drukarki 4 10 Klikn na przycisk [OK]. Pojawi si lista drukarek. 11 Klikn na przycisk [Next]. 12 Aby rozpocz instalacj naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Uwaga Po okreleniu ustawie sieciowych mona wykona wydruk testowy. 13 Po zakoczeniu instalacji, naley upewni si, czy ikona zainstalowanej drukarki pojawila si w oknie "Printers and Faxes". 14 Wyj plyt CD-ROM z napdu CD-ROM. Koczy to instalacj sterownika drukarki. C Instalacja Sterownika Drukarki Odinstalowanie sterownika drukarki Jeeli zajdzie konieczno usunicia sterownika drukarki, na przyklad kiedy chce si przeinstalowa sterownik drukarki, naley postpowa zgodnie z ponisz procedur, aby go usun. Odinstalowanie sterownika drukarki 1 Dla Windows 98/Me/2000/NT, klikn na przycisk [Start], wskaza "Settings", a nastpnie klikn "Printers". Dla Windows XP/Server 2003, klikn na przycisk [Start], a nastpnie klikn na "Printers and Faxes". 2 W oknie "Printers" (dla Windows XP/Server 2003, "Drukarek i faksów"), wybra ikon drukarki, któr chce si usun. 3 Nacisn przycisk [Delete] na klawiaturze komputera, aby usun sterownik drukarki.

12 4 Aby przeprowadzi odinstalowanie, naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Po usuniciu sterownika drukarki, ikona drukarki zniknie z okna "Printers" (dla Windows XP/Server 2003, "Printers and Faxes"). Czynno ta koczy procedur odinstalowania 4-8 C350 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki 5 5 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Okno dialogowe ustawie sterownika drukarki moe zosta wywietlone z okna "Printers" (dla Windows XP/Server 2003, "Printers and Faxes") systemu operacyjnego Windows. Ustawienia okrelone w oknie dialogowym ustawie sterownika drukarki wywietlone przy uyciu poniszej procedury bd stosowane przy drukowaniu z jakiejkolwiek aplikacji. Przypomnienie Aby okreli ustawienia uytkownika, naley klikn "Print" w menu aplikacji, a nastpnie klikn przycisk [Properties] znajdujcy si obok nazwy drukarki w oknie dialogowym Print. Okrelone tutaj ustawienia odnosz si jedynie do aktualnego pliku. C Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows 98/Me Procedura wywietlenia 1 W przypadku systemu Windows, klikn przycisk [Start], wskaza na "Settings", a nastpnie klikn na "Printers". 2 Wybra ikon "KONICA MINOLTA C350 PCL5c". 3 W menu "File" klikn na "Properties". Pokae si przedstawione poniej okno dialogowe ustawie sterownika drukarki. Uwaga Aby ustawi sterownik drukarki, uy ustawie znajdujcych si na 5 zakladkach na górze okna dialogowego. 5-2 C350 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows 2000/NT 4.0 Procedura wywietlenia 1 W przypadku systemu Windows, klikn przycisk [Start], wskaza na "Settings", a nastpnie klikn na "Printers". 2 Wybra ikon "KONICA MINOLTA C350 PCL5c". 3 Aby wywietli zakladk "Device Option Setting", klikn "Properties" w menu "File". 4 Aby wywietli zakladk "Setup", "Paper", "Quality", lub "Job Management", naley wypelni nastpujc procedur po wybraniu ikony w kroku 2. H H Dla Windows 2000: W menu "File", klikn "Printing Preferences". Dla Windows NT 4.0: W menu "File", klikn "Document Defaults" Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki w Windows XP/Server 2003 Procedura wywietlenia 1 W przypadku systemu Windows, klikn przycisk [Start], a nastpnie klikn "Printers and Faxes". 2 Wybra ikon "KONICA MINOLTA C350 PCL5c". 3 Aby wywietli zakladk "Device Option Setting", klikn "Properties" w menu "File". 4 Aby wywietli zakladk "Setup", "Paper", "Quality" lub "Job Management", naley klikn na "Printing Preferences" w menu "File", po wybraniu ikony w kroku 2. C Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Wspólne elementy sterownicze Poniszy tekst opisuje ustawienia ogólne oraz przyciski, które s opisane na wszystkich piciu zakladkach ("Setup", "Paper", "Quality", "Device Option Setting", oraz "Job Management"). OK Klikn ten przycisk, aby zamkn okno dialogowe ustawie sterownika drukarki i zapisa wszelkie dokonane zmiany. Cancel Klikn ten przycisk, aby anulowa wszelkie dokonane zmiany i zamkn okno dialogowe. Apply Klikn ten przycisk aby zapisa wszelkie dokonane zmiany bez zamykania okna dialogowego ustawie sterownika drukarki. Help Klikn ten przycisk aby wywietli pomoc dla kadego z elementów znajdujcych si na aktualnie wywietlanym ekranie. 5-4 C350 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Easy Set Aktualne ustawienia na kadej z zakladek mog zosta zapisane jako zestaw i wywolane kiedy chce si ich uy ponownie. 5 Aby zapisa aktualne ustawienia, klikn przycisk [Save]. Pojawi si okno dialogowe zapisywania Nazwy Zestawu latwego do ustawienia. Wprowadzi nazw zestawu (10 znaków lub mniej), a nastpnie klikn przycisk [OK]. Po zapisaniu ustawie jako zestawu mog one zosta przywolane po wybraniu odpowiadajcej im nazwy z menu rozwijalnego. Wybra "Default" z menu rozwijalnego, aby przywróci ustawienia domylne zakladki. Kiedy istniejcy zestaw ustawie jest wybrany z menu rozwijalnego, przycisk ten zmienia si na przycisk [Delete]. Klikn przycisk [Delete], aby usun aktualnie wybrany zestaw. C Page Layout/Printer Figure Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Kiedy wybrany zostanie Page Layout, wywietlony zostanie podgld wygldu strony taki, jaki zostal okrelony w aktualnych ustawieniach sterownika drukarki, a obraz podgldu moe zosta obejrzany przed wlaciwym drukowaniem. Kiedy które z ustawie zostanie zmienione, wygld strony równie ulega zmianie. Kiedy wybrany zostanie Printer Figure, wywietlony zostanie rysunek drukarki pokazujcy wszystkie opcje, takie jak kaseta papieru, które s zainstalowane na tym urzdzeniu. 5-6 C350 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Ustawienia Zakladka Setup (Ustawienia) Element N-up Watermark Duplex/Booklet Paper Source Opis Drukuje wiele stron na jednym arkuszu. Drukuje znak wodny na stronach. Tekst znaku wodnego moe zosta zmieniony lub edytowany. Wybiera ustawienie drukowania dwustronne lub broszury. Okrela ródlo papieru i typ papieru. ródlo papieru dla okladki przedniej, tylnej okladki lub dla przekladania folii OHP moe równie zosta okrelone. Wybra typ papieru okrelony dla tego urzdzenia. Okrela ustawienia wyjciowe takie jak zszywanie, dziurkowanie lub skladanie. Output Setting Zakladka Paper (Papier) Element Original Document Size Output Paper Size Opis Okrela rozmiar oryginalnego dokumentu. Mona równie okreli rozmiar papieru uytkownika. Okrela rozmiar wyjcia papieru. Mona równie okreli wspólczynnik powikszenia lub zmniejszenia. Okrela liczb kopii do wykonania. Okrela, czy arkusze wychodzce z urzdzenia maj by poukladane w komplety. Okrela orientacj drukowania. Copies Collate Orientation C Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Zakladka Quality (Jako) Element Select Color or Grayscale Opis Wybiera tryb koloru. Jeli wybrany zostanie "Color (Manual)", kliknicie przycisku [Detail of Color Settings] wywietli okno dialogowe Detail of Color Settings, gdzie mog by okrelone szczególy ustawie koloru. Wybiera tryb odpowiadajcego koloru. Text: Tryb Tekst, Photo: Tryb Fotografia Okrela, czy ma zosta uyta czcionka drukarki. Okrela rozdzielczo druku ( dpi stala). Okrela, czy czcionka zostanie zaladowana jako mapa bitowa, czy jako program (czcionka wektorowa). Ustawia tryb nablyszczania. Exposure Modes Use Printer Font Resolution Download as Bitmap Glossy Mode 5.

13 3.4 Zakladka Device Option Setting (Ustawianie opcji urzdzenia) Element Device Option Job Owner (Default User Name) Access Number (Default Access Number) About Opis Okrela opcje zainstalowane w tym urzdzeniu. Ustawia domyln nazw uytkownika, która jest pokazywana jako nazwa uytkownika zadania na panelu sterowania tego urzdzenia. Ustawia warto domyln dla numeru dostpu (haslo). Pozwala na obejrzenie wersji sterownika drukarki. 5-8 C350 Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Zakladka Job Management (Zarzdzanie zadaniem) Element Store Job Opis Okrela metod zapisu zadania. Delete After Printing: Usuwa zadanie po wykonaniu drukowania. Print and Hold: Czasowo zapisuje zadanie po wykonaniu drukowania. Store to HDD: Zapisuje zadanie na twardy dysk do momentu, a zostanie ono usunite z urzdzenia. Store to Memory: Zapisuje zadanie w pamici do momentu, a zostanie ono usunite z urzdzenia. Proof and Print: Drukuje jedynie pierwszy zestaw nalecy do zadania, a reszt zapisuje w pamici. Lock Job: Blokuje zadanie i okrela haslo. Okrela nazw uytkownika zadania oraz nazw zadania. Drukuje numer dystrybucji w tle. Okrela przypisany numer dostpu (haslo), kiedy tryb Zliczania kopii jest ustawiony na tym urzdzeniu. Job Owner Distribution Access Code Przypomnienie Aby dowiedzie si wicej na temat ustawie sterownika drukarki, naley zajrze do Instrukcji uytkownika kontrolera drukarki C350. C Dokonywanie ustawie sterownika drukarki Ustawianie Device Options (Opcje urzdzenia) Mona uaktywni opcje zainstalowane na tym urzdzeniu ze sterownika drukarki. Opis procedury ustawiania 1 Wywietli okno dialogowe ustawie sterownika drukarki (patrz "Wywietlanie okna dialogowego ustawie sterownika drukarki" na stronie 5-2), a nastpnie klikn zakladk "Device Option Setting". 2 Z listy Installable Options, wybra urzdzenie, które chce si zainstalowa, a nastpnie klikn przycisk [Add]. Naley upewni si, czy wybrane urzdzenie figuruje na licie Installed options. Uwaga Jeli opcje zainstalowane w tym urzdzeniu nie s skonfigurowane w zakladce "Device Option Setting", nie bdzie moliwe ich wykorzystanie przez sterownik drukarki. Po zainstalowaniu opcji w tym urzdzeniu naley upewni si, czy zostaly one ustawione w zakladce "Device Option Setting" C350 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Metody podlczenia do sieci, które mona wybra w kadym systemie operacyjnym Windows Rozdzial ten opisuje ustawienia, które musz zosta okrelone dla drukowania sieciowego. Procedury ustawie róni si w zalenoci od uywanej metody drukowania sieciowego (Windows, LPR, lub drukowanie IPP). Wybra najlepsz metod drukowania sieciowego dla swojego rodowiska Windows. Drukowanie sieciowe z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Drukowanie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Uywany protokól Windows 98/98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows NT 4.0 Windows Server 2003 NetBEUI Drukowanie LPR Drukowanie IPP TCP/IP TCP/IP Uwaga Aby wykona drukowanie z Windows, w komputerze musi by zainstalowany protokól NetBEUI. Przed ustawieniem drukowania sieciowego naley zajrze do procedury opisanej w "4 Instalacja Sterownika Drukarki" i zainstalowa sterownik drukarki. Aby wykona drukowanie sieciowe naley zmieni port drukarki dla zainstalowanego sterownika drukarki na zlcze sieciowe, a nastpnie zmieni ustawienia w tym urzdzeniu zgodnie z potrzebami. Dla polczenia IPP konieczne jest rozpoczcie od kroku instalacji sterownika drukarki. C Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Drukowanie sieciowe w rodowisku NetWare Wersja NetWare NetWare 4.x NetWare 5.x/6 Uywany protokól IPX IPX TCP/IP Emulacja NDS/Bindery NDS NDPS(lpr) Tryb uslugowy PSerwer/NPrinter PSerwer Przypomnienie Aby dowiedzie si wicej na temat procedur drukowania w otoczeniu NetWare, naley zajrze do Instrukcji uytkownika kontrolera drukarki C C350 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Ustawianie adresu IP dla tego urzdzenia Najpierw, naley uy panelu sterowania tego urzdzenia aby przypisa Adres IP do tego urzdzenia. Uwaga Podczas okrelania ustawie sieciowych naley postpowa zgodnie z instrukcjami administratora sieci. Opis procedury ustawiania 1 Nacisn przycisk [Uytkowe] na panelu sterowania tego urzdzenia, dotkn [Trybu administratora], a nastpnie wprowadzi kod dostpu administratora. 2 Dotkn [Ustawienie sieciowe], [Ustawienia glówne], a nastpnie [TCP/IP]. 3 Okreli ustawienia dla nastpujcych. H H H Adres IP: Ustawi Adres IP dla tego urzdzenia. Maska: Ustawi mask podsieci dla sieci, do której jest si podlczonym. Adres bramki: Ustawi domylny adres bramki dla sieci, do której jest si podlczonym. Uwaga Mimo, e Adres IP jest wprowadzony bez uywania serwera DHCP w procedurze tu opisanej, moliwe jest równie automatyczne przypisanie Adresu IP z serwera DHCP. Kiedy "DHCP" jest ustawiony na "Moliwe", ustawienia adresu IP, maski podsieci C Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows oraz adresu bramki s automatycznie przypisane z serwera DHCP w sieci, nie jest wic konieczne przypisywanie ich rcznie. Jednake, naley pamita o nastpujcych uwagach podczas ustawiania "DHCP" na "Moliwe": Naley sprawdzi u administratora sieci, czy serwer DHCP istnieje. Jeeli serwer DHCP nie istnieje, naley pamita by okreli ustawienia dla "Adresu IP", "Maski", oraz "Adresu bramki". Jeeli ustawienia dla Adresu IP oraz innych elementów zostaly przypisane przy uyciu serwera DHCP, istnieje moliwo automatycznego zmienienia ich. Jeli ustawienia dla Adresu IP i innych elementów zostaly zmienione, jeeli Adres IP zostal wykorzystany do okrelenia drukarki znajdujcej si w sieci do drukowania, istnieje moliwo, e drukowanie nie bdzie moliwe poniewa urzdzenie nie moe komunikowa si z sieci. Jeeli "DHCP" zostal ustawiony na "Moliwe", zalecane jest aby Adres IP przypisany do tego urzdzenia w ustawieniach serwera DHCP byl staly. 4 Aby zastosowa ustawienia, naley zrestartowa urzdzenie (wylczy je, a nastpnie wlczy). Wlczy ponownie to urzdzenie, aby uaktywni Adres IP. 6-4 C350 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Uzyskiwanie dostpu do PageScope Web Connection Ustawienie Adresu IP dla tego urzdzenia pozwala na uzyskanie dostpu do PageScope Web Connection. Uyj przegldarki internetowej, aby bezporednio uzyska dostp do PageScope Web Connection Procedura dostpu 1 Uruchomi przegldark internetow. 2 W polu URL wprowadzi Adres IP tego urzdzenia tak, jak pokazano to poniej, a nastpnie nacisn przycisk [Enter]. H Przyklad: Jeli adres IP tego urzdzenia jest 192.

14 Pojawi si strona pocztkowa programu PageScope Web Connection Aby dowiedzie si wicej na temat PageScope Web Connection naley zajrze do "10 Korzystanie z programu PageScope Web Connection". C Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Drukowanie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows Mona wykorzysta drukowanie z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows, aby drukowa bezporednio w sieci Microsoft. Uwaga Aby przeprowadza drukowanie pod systemem Windows, w komputerze Uytkownika musi by zainstalowany protokól NetBEUI Operacje na tym urzdzeniu Ustawi Adres IP na tym urzdzeniu. ustawienia opisane poniej dla drukowania z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows w programie PageScope Web Connection 6-6 C350 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows Opis procedury ustawiania 6 1 Uruchomi program PageScope Web Connection 2 Wprowadzi kod dostpu administratora i zalogowa si w trybie administratora. 3 Na zakladce "Network" klikn Common Setting (Ustawienia Glówne), a nastpnie klikn Windows Configuration (Konfiguracj Windows) w podmenu, które si pojawilo. 4 Okreli ustawienia dla nastpujcych. H H H H Enable Windows Printing Service (Uaktywni uslug drukowania w Windows): Ustawi, czy ma by wykorzystywana usluga drukowania w Windows. W tym przypadku wybra "Enable". NetBIOS Name (Nazwa NetBIOS): Okreli nazw NetBIOS (do 15 znaków alfanumerycznych). Wybra Network, a nastpnie klikn przycisk [Browse]. IPP: Ustawi, czy ma zosta wykonane drukowanie IPP. W tym przypadku wybra "Enable". Accept IPP Jobs: Ustawia, czy ma by uywana funkcja odbioru IPP. systemu Windows XP, klikn Add a printer w menu Printer Tasks. W oknie dialogowym lokalnej lub sieciowej drukarki wybra Network printer, a nastpnie klikn przycisk [Next]. 6 W oknie dialogowym Locate Your Printer, wybra Connect to a printer on the Internet or on your intranet. 7 W polu URL wprowadzi URL dla tego urzdzenia w nastpujcym formacie, a nastpnie klikn przycisk [Next]. H Przyklad: Jeli adres IP dla tej maszyny jest /ipp 8 Kiedy pojawi si okno dialogowe potwierdzania klikn przycisk [OK]. 9 Nacisn przycisk [Have Disk]. 10 Klikn na przycisk [Browse], na plycie CD- ROM okreli katalog zawierajcy sterownik drukarki (\Driver\English\Printer\Win2KXP), a nastpnie klikn na przycisk [OK]. 11 Sprawdzi, czy komunikat "KONICA MINOLTA C350 PCL5c" jest wywietlony na licie Printers, a nastpnie klikn przycisk [Next]. 12 Wybra, czy drukarka ma by drukark domyln, a nastpnie klikn przycisk [Next] C350 Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows 6 13 Klikn przycisk [Next], aby wyj z Kreatora dodawania drukarek. W momencie kiedy ustawienia dla drukarki zostaly okrelone, mona uywa drukarki w taki sam sposób, jak domylnej drukarki lokalnej. Podobnie, jeli ustawi si udostpnienie drukarki w systemie Windows, moe ona by uywana jako drukarka sieciowa przez inne komputery Windows pracujce w sieci. C Drukowanie sieciowe w rodowisku Windows 6-18 C350 Uywanie funkcji skanowania 7 7 Uywanie funkcji skanowania Rozdzial ten opisuje procedury konfiguracji i dzialania funkcji skanowania. Do konfigurowania funkcji skanowania stosowany jest panel sterowania maszyny lub program PageScope Web Connection. W celu uzyskania szczególowych informacji na temat procedury konfiguracji programu PageScope Web Connection oraz procedury logowania si w trybie Administratora, patrz "10 Korzystanie z programu PageScope Web Connection". W maszynie tej dostpne s nastpujce typy funkcji skanowania. Naley wykorzysta typ odpowiadajcy rodowisku sieciowemu Uytkownika i aplikacji. Scan to Scan to FTP Server Scan to PC Scan to HDD Internet FAX Wysyla zeskanowane dane jako zalcznik do a. Wysyla zeskanowane dane do serwera FTP. Wysyla zeskanowane dane do komputera z zastosowaniem serwera FTP. Wysyla zeskanowane dane na opcjonalny dysk twardy. Dolcza zeskanowane dane do a i wysyla go do urzdzenia obslugujcego wysylanie faksów przez Internet. Otrzymane dane obrazu mog by dodatkowo wydrukowane. Przypomnienie W celu uzyskania informacji na temat procedur konfiguracji i obslugi kadego trybu Skanowania, patrz Instrukcja uytkownika kontrolera drukarki C350. C Uywanie funkcji skanowania rodowisko wymagane do wykonywania funkcji skanowania Do wysylania danych obrazu (realizacja funkcji faksu z uyciem Internetu - wysylanie i odbiór) z wykorzystaniem funkcji skanowania wymagane jest nastpujce rodowisko. Uwaga Wszystkie funkcje skanowania mog by stosowane wylcznie w rodowisku sieciowym TCP/IP. rodowisko wymagane do wysylania danych obrazu Scan to Serwer pocztowy (w sieci) rodowisko wymagane do odbioru danych obrazu Komputer pocztowy klienta Inne ograniczenia Na serwerze pocztowym moe by okrelona maksymalna wielko pliku. Scan to FTP server Scan to PC Serwer FTP (w sieci) Zastosowanie serwera FTP (w komputerze odbiorcy) Opcjonalny dysk twardy (zainstalowany w tej maszynie) Serwer pocztowy (w sieci) Komputer klienta FTP Komputer klienta Scan to HDD Przegldarka Internetowa lub BOX Utility Odbiorca musi mie urzdzenie, które moe odbiera faksy wysylane przez Internet. Na serwerze pocztowym moe by okrelona maksymalna wielko pliku. Serwer pocztowy Scan to Internet FAX Internet FAX reception 7-2 C350 Uywanie funkcji skanowania Obslugiwane formaty plików Do skanowania danych mona wybra format pliku TIFF, PDF lub JPEG. Plik do transmisji jest tworzony zgodnie z okrelonym formatem pliku. W zalenoci od okrelonego formatu pliku, do nazwy pliku dolczane jest jedno z poniszych rozszerze..pdf dla formatu PDF,.jpg dla formatu JPEG lub.tif dla formatu TIFF Uwaga W zalenoci od okrelonego ustawienia Trybu Koloru, niektóre formaty plików nie mog by wybrane. PDF Pelny kolor Skala szaroci Czarny O O O TIFF O JPEG O O Uwaga Formatu pliku nie mona wybra w operacji skanowania do wysylania faksów przez Internet. W przypadku tej operacji, dane s wysylane w formacie TIFF (ustawienie trybu koloru "Czarnego", dpi). Jeeli skanowanych jest wiele stron dokumentu, gdy wybrany jest format JPEG, dane s wysylane po jednej stronie. Przyklad: jeeli skanowanych jest 10 stron, wysylanych jest 10 plików JPEG. C Scan to Uywanie funkcji skanowania Wysyla dane obrazu zeskanowane za pomoc tej maszyny jako plik dolczony do adresu . Odpowiedni do przesylania plików grafik o malej rozdzielczoci. Wymaga rodowiska sieciowego z serwerem pocztowym. Serwer pocztowy Komputer klienta Komputer klienta 7-4 C350 Uywanie funkcji skanowania 7 7.

15 4 Scan to FTP Server Wysyla dane obrazu zeskanowane za pomoc tej maszyny do okrelonego folderu na serwerze FTP. Odpowiedni do przesylania plików grafik o wysokiej rozdzielczoci. Wymaga rodowiska sieciowego z serwerem FTP. Pozwala wybra, czy ma by zastosowana funkcja powiadamiania o u, która wysyla komunikat o e- mailu zawierajcy informacj wskazujc miejsce zapisania danych obrazu. (Do stosowania funkcji powiadamiania o u wymagany jest serwer pocztowy). Moliwy jest dostp do serwerów FTP w Internecie poprzez serwer proxy. (W takim przypadku wymagany jest serwer proxy). Serwer FTP Komputer klienta Serwer pocztowy C Scan to PC Uywanie funkcji skanowania Wysyla dane obrazu zeskanowane za pomoc tej maszyny bezporednio do komputera z zastosowaniem serwera FTP. Wymaga zastosowania w komputerze serwera FTP i podczas odbioru danych obrazu program uytkowy musi dziala. Komputer klienta Serwer FTP Program uytkowy 7-6 C350 Uywanie funkcji skanowania Scan to HDD Wysyla dane obrazu zeskanowane za pomoc tej maszyny do okrelonego folderu (skrzynki) na twardym dysku zainstalowanym w tej maszynie. Odpowiedni do przesylania plików grafik o wysokiej rozdzielczoci. Pozwala wybra, czy ma by zastosowana funkcja powiadamiania o u, która wysyla komunikat o u zawierajcy informacj wskazujc miejsce zapisania danych obrazu. (Do stosowania funkcji powiadamiania o u wymagany jest serwer pocztowy). Uwaga Aby korzysta z funkcji skanowania, w maszynie musi by zainstalowany opcjonalny twardy dysk. Skrzynka Komputer Opcjonalny Twardy dysk Serwer pocztowy C Scan to Internet FAX Uywanie funkcji skanowania Dolcza dane obrazu zeskanowane za pomoc tej maszyny do a i wysyla go do urzdzenia obslugujcego wysylanie faksów przez Internet. Dane obrazu s wysylane z ustawieniem trybu kolorowego jako "Czarny" w formacie TIFF z rozdzielczoci dpi. Przypomnienie Przed wyslaniem danych dokumentu z zastosowaniem wysylania faksów przez Internet, naley wczeniej sprawdzi, czy odbiorca jest w stanie odbiera faksy internetowe. Czarny Format TIFF dpi Urzdzenie obslugujce wysylanie faksów przez Internet Wydruk Serwer pocztowy 7-8 C350 Uywanie funkcji skanowania Internet FAX Reception Odbiera e wysylane z urzdzenia obslugujcego wysylanie faksów przez Internet i drukuje dane. Mona odebra nastpujce dane obrazów. G Ustawienie trybu kolorowego jako "Czarny", format TIFF, dpi/ dpi Urzdzenie obslugujce wysylanie faksów przez Internet Wydruk Serwer pocztowy C Uywanie funkcji skanowania 7-10 C350 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) 8 8 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) TWAIN jest interfejsem stosowanym do importowania obrazów zeskanowanych za pomoc pewnych urzdze do rónych platform komputera. W tym przypadku, TWAIN ma zwizek ze sterowaniem skanerem maszyny i importowaniem zeskanowanych danych do programu uytkowego. Aby móc korzysta z interfejsu TWAIN, w komputerze musi by zainstalowany sterownik TWAIN i w maszynie wymagana jest konfiguracja interfejsu TWAIN. Funkcja ta dostpna jest tylko wówczas, kiedy interfejs stosowany jest w sieci. 8.1 rodowisko operacyjne Sterownik TWAIN dziala w nastpujcym rodowisku. Komputer System operacyjny IBM PC lub kompatybilny Windows 98/98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP lub Windows NT 4.0 (SP6a lub póniejszy) 8.2 Instalacja sterownika TWAIN Instalacja 1 Na dostarczonej plycie CD-ROM otworzy folder (\Driver\English\TWAIN) zawierajcy sterownik TWAIN. 2 Klikn dwukrotnie plik "Setup.exe" w celu uruchomienia programu instalacyjnego. 3 Przeprowadzi instalacj stosujc si do instrukcji pojawiajcych si na ekranie. C Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) Ustawianie limitu czasu blokowania panelu sterowania dla sterownika TWAIN Za pomoc programu PageScope Web Connection lub panelu sterowania maszyny ustawi czas blokowania panelu sterowania dla sterownika TWAIN w celu importowania obrazów do komputera. Korzystanie z programu PageScope Web Connection 1 Uruchomi program PageScope Web Connection. 2 Wprowadzi kod dostpu administratora i zalogowa si w trybie Administratora. 3 Na zakladce "Network", klikn TWAIN Configuration w menu. 4 Okreli ustawienia dla nastpujcych pozycji. H Operation Lock Time: Ustawi czas blokowania panelu sterowania do wykonywania operacji skanowania za pomoc sterownika TWAIN z komputera. 8-2 C350 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) Korzystanie z panelu sterowania maszyny 8 1 Na panelu sterowania maszyny nacisn przycisk [Utility], dotkn przycisk [Admin. Mode], a nastpnie wprowadzi kod dostpu administratora. 2 Dotkn [Network Setting], a nastpnie [Twain]. 3 Okreli ustawienia dla parametru "Operation Lock Time for TWAIN". C Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) Pobieranie obrazów z wykorzystaniem sterownika TWAIN Procedura pobierania 1 Ustawi dokument w maszynie. 2 W programie uytkowym stosowanym do pobierania obrazów przeprowadzi operacj skanowania za pomoc sterownika TWAIN (na przyklad, klikn "Select Device" w menu "File"). 3 Wybra miejsce docelowe dla skanowanych danych (adres IP:numer portu). Na licie miejsc pobierania pojawi si dostpne w sieci urzdzenia TWAIN. Aby przeszuka miejsca docelowe, naley klikn przycisk [Setting] i okreli warunki w pojawiajcym si oknie dialogowym. (Patrz "Wyszukiwanie skanera" na stronie 8-7.) 4 Klikn przycisk [OK] aby otworzy okno dialogowe skanowania. 5 Okreli ustawienia dla nastpujcych pozycji. 8-4 C350 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) H H 8 H H H H H H H H Paper Size: Ustawi format papieru, który ma by skanowany. Resolution: Okreli ustawienia rozdzielczoci. Ustawienia: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi lub 200 dpi Pixel Type: Okreli typ danych do skanowania. Ustawienia: "Full Color", "Grey Scale" lub "Black & White" Place: Ustawia tryb skanowania dokumentu. Jeeli tryb "Duplex" ustawiony jest jako "On", "Place" ustawione jest jako "APD". Ustawienia: "Glass" lub "APD" Duplex: Ustawia, czy dokument skanowany jest dokumentem dwustronnym. Ustawienia: "On" lub "Off" Separate Scan: Okrela sposób przetwarzania wielu dokumentów. Low Density Adjustment: Okrela, czy usuwa tlo.

16 Klawisz [Prescan]: Przeprowadza test skanowania. Klawisz [Scan]: Skanowanie danych oraz import danych do programu uytkowego. Klawisz [Option]: Otwiera okno dialogowe Opcji. Patrz "Ustawianie Okna dialogowego Opcji" na stronie Klikn na klawisz [Scan]. Dokument jest skanowany, a skanowane dane s importowane do programu uytkowego. C Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) Ustawianie Okna dialogowego Opcji Klikn na przycisk [Option] w oknie dialogowym Scan, aby otworzy niej pokazane okno dialogowe. Uytkownik moe poda zakres i przeprowadzi obcinanie. Przecign wskanik, aby wybra cz obrazu, która ma by przycita, a nastpnie klikn na przycisk [Select]. (Mona wybra maksymalnie 5 obszarów). 8-6 C350 Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) Wyszukiwanie skanera Klikn na przycisk [Setting] w oknie dialogowym wykorzystywanym do wybierania przeznaczenia skanowanych danych, aby otworzy okno dialogowe wykorzystywane do wyszukiwania skanerów. Mona poda nastpujce warunki wyszukiwania. Broadcast Przeszukiwanie odbywa si z wykorzystaniem protokolu transmisji. IP Port Base Broadcast Okrela numer portu do odszukania. Realizuje wyszukiwanie. Multicasting Przeszukiwanie odbywa si z wykorzystaniem protokolu transmisji pod adres grupowy. Max Hop for Search IP Port Base Multicasting Liczba routerów do wyszukiwania jest ustawiona jako stala wynoszca 0. Wartoci tej nie mona zmienia. Okrela numer portu do odszukania. Realizuje wyszukiwanie. C Skanowanie obrazów z uyciem interfejsu TWAIN (Funkcja skanowania komputerowego) 8-8 C350 Korzystanie z funkcji skrzynki 9 9 Korzystanie z funkcji skrzynki Rozdzial ten opisuje procedury przekazywania danych obrazów zachowanych w skrzynkach na dysku twardym maszyny z pomoc funkcji skrzynki. Uwaga Aby korzysta z tych funkcji, w maszynie musi by zainstalowany opcjonalny twardy dysk. Przypomnienie Odnonie procedury zachowywania obrazów w skrzynkach na dysku twardym maszyny, patrz Kontroler drukarki C350 w Instrukcji uytkownika. 9.1 Przegld W maszynie tej dostpne s nastpujce funkcje skrzynki. Naley wykorzysta typ odpowiadajcy rodowisku sieciowemu Uytkownika i aplikacji. Funkcja Forward to Forward to FTP Server Forward to PC Opis Przekazuje dane obrazu znajdujcego si w skrzynce przez dolczenie danych do wiadomoci . Przekazuje dane obrazu znajdujcego si w skrzynce do serwera FTP. Przekazuje dane obrazu znajdujcego si w skrzynce do komputera z wykorzystaniem serwera FTP. C Korzystanie z funkcji skrzynki rodowisko wymagane dla funkcji skrzynki Aby moliwe bylo przekazywanie danych obrazu z wykorzystaniem funkcji skrzynki, wymagane jest nastpujce rodowisko. Uwaga Wszystkie funkcje skrzynki mog by stosowane wylcznie w rodowisku sieciowym TCP/IP. rodowisko wymagane do przekazywania danych obrazu Forward to Serwer pocztowy (w sieci) rodowisko wymagane do odbioru danych obrazu Komputer pocztowy klienta Inne ograniczenia Na serwerze pocztowym moe by okrelona maksymalna wielko pliku. Forward to FTP Server Forward to PC Serwer FTP (w sieci) Zastosowanie serwera FTP (w komputerze odbiorcy) Komputer klienta FTP Komputer klienta 9-2 C350 Korzystanie z funkcji skrzynki Korzystanie z funkcji skrzynki Aby moliwe bylo wykorzystywanie funkcji skrzynki, Uytkownik musi uaktywni funkcje skrzynki z panelu sterowania maszyny. Procedura konfiguracji 1 Na panelu sterowania maszyny nacisn przycisk [Uytkowe], dotkn przycisk [Tryb Admin.], a nastpnie wprowadzi kod dostpu administratora. 2 Dotkn przycisk [Ust. Admin.], a nastpnie [Funkcja Skrzynki] (strona 2/4). 3 Dotkn przycisk [Zezwala], a nastpnie [Zapisz]. Przypomnienie W celu uzyskania informacji na temat procedur konfiguracji i obslugi funkcji skrzynki, patrz Instrukcja uytkownika kontrolera drukarki C350. C Korzystanie z funkcji skrzynki 9-4 C350 Korzystanie z programu PageScope Web Connection Korzystanie z programu PageScope Web Connection PageScope Light jest programem sterujcym urzdzeniem, dostarczanym przez serwer HTTP, wbudowanym w kontrolerze drukarki. W celu umoliwiania latwej zmiany ustawie kopiarki, naley uruchomi przegldark Internetow w komputerze znajdujcym si w sieci komputerowej i udostpni program PageScope Web Connection Wymagania systemowe Sie komputerowa Program uytkowy komputera Protokól sieci Ethernet oraz TCP/IP Przegldarka Internetowa: Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub póniejsza (aktywny program JavaScript) Netscape Communicator wersja 4.5 lub póniejsza (aktywny program JavaScript) 10.2 Udostpnianie PageScope Web Connection Program PageScope Web Connection jest dostpny bezporednio z poziomu przegldarki internetowej. Procedura 1 Uruchomi przegldark internetow. 2 W pasku Adresu, wprowadzi Adres IP maszyny tak, jak pokazano poniej. Nastpnie nacisn, przycisk [Enter]. Przyklad: Jeli Adres IP maszyny jest Pojawi si strona pocztkowa programu PageScope Web Connection. Przypomnienie Poniej znajduje si URL gdy aktywny jest SSL/TLS. https://<ip_adres_dla_kopiarki>/ W celu uzyskania informacji na temat procedury ustawiania adresu IP tej maszyny, patrz "Ustawianie adresu IP dla tego urzdzenia" na stronie 6-3. C Operacje Korzystanie z programu PageScope Web Connection Dzialanie programu PageScope Web Connection jest identyczne z tym dla stron sieci Internetowej. Uytkownik moe klikn lcze na stronie, aby przej do adresu docelowego lcza lub klikn przycisk [Wstecz] (lub [W przód]), aby wywietli poprzedni (lub nastpn) stron Uklad strony Strona, która niezwlocznie si pojawi po udostpnieniu programu PageScope Web Connection nazywana jest stron trybu Uytkownika. Stron t mog przeglda wszyscy uytkownicy. Przez wprowadzenie odpowiedniego kodu dostpu w polu Kodu Administratora na stronie Uytkownika, mona wywietli stron Trybu Administratora. (Patrz "Logowanie si w trybie Administratora" na stronie ) Uklad strony programu PageScope Web Connection pokazany jest poniej. Przypomnienie Jeeli Uytkownik chce zmieni jzyk wywietlacza programu PageScope Web Connection, powinien si zalogowa w trybie Administratora i zmieni ustawienie w menu wykorzystujc funkcj "PageScope Web Connection Setting" Logo KONICA MINOLTA Klikn w logo, by przej do nastpujcej strony Internetowej (Strona Internetowa KONICA MINOLTA) C350 Korzystanie z programu PageScope Web Connection 10 Klikn w logo PageScope Web Connection, aby wywietli informacje o wersji. 2. Wywietlacz statusu Statusy sekcji drukarki tej maszyny oraz sekcji skanera, wywietlane s z uyciem ikon oraz tekstu.

17 Kiedy maszyna funkcjonuje normalnie, pojawi si komunikat "Ready". Jeli w maszynie pojawi si bld, pokazywane s: status tego problemu/ bldu oraz inne informacje. 3. Zakladki Wywietlane s kategorie, które mog by sterowane przez program PageScope Web Connection. W trybie Uytkownika (User Mode) wywietlane s nastpujce zakladki. G G G G G System (system) Job (Zadanie) File (Plik) Print (Drukowanie) Scan (Skanowanie) W celu otrzymania szczególowych informacji na temat kadej zakladki, prosimy zapozna si z nastpujcymi dzialami. 4. Menu Zestawione s informacje i ustawienia dla wybranej zakladki. Menu, które si pojawia jest róne, w zalenoci od wybranej zakladki. 5. Wywietlacz informacji i ustawie Wywietlane s szczególowe informacje na temat wybranej pozycji z menu. 6. Kod administratora Wprowadzi kod dostpu administratora i zalogowa si w trybie Administratora Logowanie si w trybie Administratora Istnieje moliwo przelczania si pomidzy trybem Uytkownika i trybem Administratora. Jednake, aby okrela konfiguracj systemu lub sieci komputerowej Uytkownik musi wej w tryb Administratora. C Korzystanie z programu PageScope Web Connection Procedura logowania W polu Administrator's Code na stronie Trybu Uytkownika, wprowadzi haslo administratora (kod dostpu administratora) tej maszyny, a nastpnie klikn przycisk [Log-in]. Pojawi si strona Trybu Administratora. Aby powróci do Trybu Uytkownika, naley klikn na przycisk [Log-out]. Uwaga Kiedy Uytkownik jest zalogowany w trybie Administratora, panel sterowania maszyny jest zablokowany i nie moe by uywany. W zalenoci od statusu maszyny, Uytkownik moe nie móc zalogowa si w trybie Administratora. Kiedy Uytkownik jest zalogowany w trybie Administratora i przez ustawiony przedzial czasu nie jest wykonywana adna operacja, wystpi przekroczenie limitu czasu i nastpi wylogowanie z trybu Administratora. Czas do przekroczenia limitu okrelany jest z wykorzystaniem pozycji "Time (Zegar zerowania panelu sterowania)" na stronie "Administrator Settings". Jeeli czas ustawiony jest w zakresie od 1 do 5 minut, czas do przekroczenia limitu ustawiany jest na 5 minut. Jeli "Panel Reset Timer" ustawiony jest na "No", czas do przekroczenia limitu ustawiany jest na 10 minut. Jeeli na panelu sterowania tej maszyny aktywna jest blokada dostpu dla osób nieuprawnionych, a Uytkownik wprowadzi trzykrotnie 10-4 C350 Korzystanie z programu PageScope Web Connection 10 nieprawidlowy kod dostpu administratora, logowanie jest okrelone jako niewane i nie bdzie moliwe zalogowanie si w trybie Administratora. W celu umoliwienia dostpu, trzeba ponownie uruchomi maszyn (wylczy i wlczy ponownie). C Korzystanie z programu PageScope Web Connection 10-6 C350 Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Program BOX Utility wykorzystywany jest do pobierania, drukowania lub wysylania jako zalcznik do a, danych obrazu, który zostal zapisany na twardym dysku z wykorzystaniem operacji skanowania do HDD. Dane s wymieniane z drukark z uyciem serwera FTP. Uwaga Aby korzysta z tego programu uytkowego, w maszynie musi by zainstalowany opcjonalny twardy dysk. Funkcje programu BOX Utility: G G G G G G Wywietlanie listy danych obrazu zapisanych na twardym dysku zainstalowanym w tej maszynie. Przegldanie i sprawdzanie danych obrazu zapisanych na twardym dysku. Obraz moe by powikszony lub zmniejszony. Wywietlanie listy miniatur rysunków danych obrazu. Drukowanie danych wybranego obrazu. Latwe wysylanie danych obrazu z zastosowaniem a, serwera FTP lub SMB. Zbiorcze zapisywanie lub przywracanie obrazów (tylko administrator). C Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Wymagania systemowe Komputer Komputer osobisty IBM lub kompatybilny z Pentium II 450 MHz ze 128 MB lub wicej (zalecane Pentium III 1 GHz z 256 MB lub wicej) Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP lub Windows NT 4.0 (SP 6a lub póniejszy) Wymagana jest sie komputerowa TCP/IP. Aby drukowa obrazy musi by zainstalowany sterownik drukarki. Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat (do wywietlania plików PDF*) Adobe Acrobat 5. 0 (do wywietlania miniatur plików PDF) System operacyjny Otoczenie sieciowe Sterownik Aplikacje (programy uytkowe) * Pliki PDF mona wywietli, jeeli zainstalowana jest inna aplikacja, która umoliwia wywietlanie plików PDF i jeeli przypisane jest do niej rozszerzenie Obslugiwane formaty plików Program BOX Utility obsluguje nastpujce formaty pliku. Format pliku JPEG TIFF Obslugiwane funkcje Tryb kolorowy: Pelny kolor lub skala szaroci Mona samemu okreli wspólczynnik kompresji. Tryb kolorowy: Czarny Priorytetowa metoda kompresji dla trybu monochromatycznego: MH lub MMR Tryb kolorowy: Pelny kolor, skala szaroci lub czarny Priorytetowa metoda kompresji dla trybu monochromatycznego: MH lub MMR PDF 11-2 C350 Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Instalowanie programu BOX Utility Uwaga Jeeli dziala jakikolwiek inny program uytkowy, naley go zamkn przed uruchomieniem instalacji. Jeeli dziala jaki inny program uytkowy, program moe nie zosta poprawnie zainstalowany. Procedura 1 Otworzy folder zawierajcy program uytkowy BOX Utility znajdujcy si na dolczonej plycie CD ROM (folder "BoxUtility"). 2 Klikn dwukrotnie plik "Setup.exe" w celu uruchomienia programu instalacyjnego. 3 Wykona instalacj zgodnie z pojawiajcymi si instrukcjami. 4 Jeeli pojawi si ekran potwierdzajcy potrzeb zrestartowania komputera, naley zrestartowa komputer. C Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Korzystanie z funkcji skrzynki Aby moliwe bylo wykorzystywanie funkcji uytkowych skrzynki, Uytkownik musi uaktywni funkcje skrzynki z panelu sterowania maszyny. Procedura Instalacji 1 Na panelu sterowania maszyny nacisn przycisk [Uytkowe], dotkn przycisk [Tryb Administratora], a nastpnie wprowadzi kod dostpu administratora. 2 Dotkn przycisk [Ust.Admin], nastpnie [Funkcja Skrzynki] (strona 2/4). 3 Dotkn przycisk [Zezwala], a nastpnie [Zapisz] C350 Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Rejestrowanie kopiarki Aby odszuka dane obrazu zawarte na twardym dysku kopiarki, kopiarka ta musi by zarejestrowana w programie uytkowym. Mona zarejestrowa maksymalnie do 10 kopiarek. Opis procedury rejestracji 1 Klikn przycisk [Start], a nastpnie "Programs" "KONICA MINOLTA" "BOX Utility" "BOX Utility", aby uruchomi program BOX Utility. 2 W menu "Setup", klikn na "Register MFP Controller". Pojawia si okno dialogowe Setup. 3 Klikn na przycisk [New Registration].

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 4 Wprowadzi nazw dla rejestracji w polu Name (maks.16 znaków) oraz adres IP kopiarki w polu Host. Przypomnienie W polu nazwy nie mog by wykorzystywane nastpujce symbole. \/:*?"<> W celu uzyskania informacji na temat procedury ustawiania adresu IP tej maszyny, patrz "Ustawianie adresu IP dla tego urzdzenia" na stronie 6-3. C Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) 5 Nacisn klawisz [Enter] klawiatury komputera i klikn klawisz [OK]. Rejestracja zapisana. Uytkownik moe równie edytowa, lub usuwa zarejestrowane urzdzenia i zmienia kolejno ich wywietlania w oknie dialogowym Register MFP Controller C350 Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Podlczanie kopiarki Podlcz kopiark, aby udostpni dane obrazów zapisane na twardym dysku kopiarki. Opis czynnoci przy podlczaniu maszyny 1 W menu "Communicate", klikn na "Connect". Mona równie klikn na pasku narzdziowym. Pojawi si okno dialogowe uywane do wybierania przeznaczenia. 2 Jeeli zarejestrowanych jest wiele kopiarek, z listy rozwijalnej Connecting MFP, naley wybra t kopiark, która bdzie podlczona. Lista rozwijalna Connecting MFP wywietla nazwy rejestracyjne, które zostaly wprowadzone w "Rejestrowanie kopiarki" (patrz "Rejestrowanie kopiarki" na stronie 11-5). 3 Klikn przycisk [Connect]. Podlczenie jest ustanowione i na dysku twardym kopiarki pojawi si skrzynki. 4 Wybra skrzynk zawierajca dane obrazu, który Uytkownik chcialby obejrze. Jeli wybrana jest skrzynka uytkownika, naley wprowadzi haslo dla tej skrzynki w polu Password. C Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) 5 Klikn przycisk [Connect]. Pojawi si lista danych obrazów znajdujcych si w wybranej skrzynce. Odlczanie kopiarki Aby odlczy kopiark, naley klikn "Disconnect" w menu "Communicate", lub klikn na pasku narzdziowym C350 Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Glówne okno Po podlczeniu kopiarki i wybraniu skrzynki, wywietlona zostanie lista danych obrazów. Przypomnienie Odnonie procedur obslugi w oknie listy, patrz Instrukcja uytkownika kontrolera drukarki C350. C Korzystanie z programu BOX Utility (funkcja skrzynek) Okno wywietlania obrazów Okno wywietlania obrazu otwiera si, gdy Uytkownik wybierze plik z glównego okna, a nastpnie kliknie "Open" w menu "Command". W oknie wywietlania obrazów Uytkownik moe przeprowadza niej wymienione operacje. Zapisywanie pliku obrazu W menu "File", Klikn na "Save As". Pojawi si okno dialogowe Zapisywania pliku. Wywietlanie podgldu wydruku Przed wydrukowaniem wywietlanego obrazu Uytkownik moe wywietli próbk podgldu. W menu "File", klikn na "Print Preview". Pojawi si ekran podgldu wydruku C350 Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów Brak moliwoci drukowania Niniejszy rozdzial wyjania sposoby wykrywania i usuwania ewentualnych usterek. Kiedy maszyna nie realizuje drukowania, pomimo wydania polecenia drukuj z komputera, naley przeprowadzi niej opisane procedury rozwizywania problemów. Objaw Pojawi si komunikat, stwierdzajcy, e "brak podlczonych drukarek", "brak papieru", lub "Bld druku LPT1". Maszyna nie rozpoczyna drukowania, pomimo e przetwarzanie zadania druku przez komputer zostalo zakoczone. Prawdopodobna przyczyna Wystpil jaki bld w maszynie. Odlczony jest kabel drukarki lub kabel sieciowy. Sposób usunicia usterki Sprawdzi panel sterowania maszyny. Sprawdzi, czy s prawidlowo podlczone kabel drukarki lub sieciowy. Wystpil jaki bld w maszynie. Odlczony jest kabel drukarki lub kabel sieciowy. Wybrany sterownik drukarki do realizacji drukowania nie jest sterownikiem kompatybilnym z kontrolerem drukarki. Zadanie druku ustawione w tej maszynie, opónia drukowanie. Zadanie druku jest zablokowane. Sprawdzi panel sterowania maszyny. Sprawdzi, czy s prawidlowo podlczone kabel drukarki lub sieciowy. Sprawd nazw drukarki wybran w oknie dialogowym Drukuj. Sprawdzi kolejno zada na ekranie Zada Aktywnych na panelu sterowania maszyny. Sprawdzi, czy zadanie druku nie jest zablokowane na ekranie Zada Zablokowanych na panelu sterowania maszyny. Jeeli jest zablokowane, naley je odblokowa. si okno dialogowe Konfliktów. zostala niewlaciwa kombinacja funkcji. Podano nieprawidlowe ustawienia. Kombinacja funkcji, cho moliwa w sterowniku drukarki, nie jest moliwa z t maszyn. Format papieru, zorientowanie oraz inne ustawienia podane w aplikacji, maj wyszy priorytet od ustawie podanych w sterowniku drukarki. Sposób usunicia usterki Nie naley próbowa wybiera ustawie, które s przyciemnione. Sprawdzi ustawienia i prawidlowo zdefiniowa funkcje. Sprawdzi kade ustawienie sterownika drukarki. Wprowadzi prawidlowe ustawienia w aplikacji. Znak wodny nie moe by drukowany. Znak wodny nie jest prawidlowo ustawiony. Nasycenie czerni znaku wodnego ustawione jest na zbyt niskim poziomie. Znaki wodne nie mog by drukowane w zastosowaniach graficznych. Sprawd ustawienia znaku wodnego. Sprawd ustawienia Cieniowania (Shading). W tym przypadku znak wodny nie bdzie drukowany. Sprawdzi kade ustawienie sterownika drukarki. Funkcja zszywania nie moe by definiowana. Zszywanie nie jest moliwe, jeeli "Media Type" (Rodzaj mediów) ustawiony jest jako "Thick" (Karton) lub "Transparency" (Folia przezroczysta) C350 Rozwizywanie problemów 12 Prawdopodobna przyczyna Liczba stron, które mog by zszywane, gdy zainstalowany jest finiszer FS-501: Maksymalnie 30 stron Liczba stron, które mog by zszywane, gdy zainstalowany jest finiszer FS-601: Maksymalnie 50 stron na papierze o formacie A4/Letter lub mniejszym oraz maksymalnie 25 stron na papierze o formacie B4/Legal lub wikszym Liczba stron, które mog by zszywane na rodku, gdy zainstalowany jest finiszer FS-601: Maksymalnie 10 stron Zszywanie nie bdzie moliwe, jeli dokument zawiera strony o innych formatach. Sprawd dokument. Sposób usunicia usterki Zmie ustawienia kopiowania. Objaw Zszywanie nie moe by realizowane. Pozycja zszywania nie jest zgodna z oczekiwan. Ustawienie zorientowania jest nieprawidlowe. W oknie dialogowym konfiguracji "Page Layout" (Ustawienia strony) sterownika drukarki sprawdzi pozycj zszywania. Sprawdzi kade ustawienie sterownika drukarki. Funkcja dziurkowania nie moe by definiowana. Dziurkowanie nie moe by definiowane jeli wybrano "Booklet" (Broszura), "Transparency" (Folia przezroczysta), "Thick2" (Karton2), "Thick3" (Karton3) lub "Envelope" (Koperta). Zadrukowane strony mog by wyprowadzane bez dziurkowania, jeli ródlo papieru ma nieprawidlowe zorientowanie papieru.

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Printer/Scanner Unit Type 3045. Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Printer/Scanner Unit Type 3045 Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Czynnoãci wstêpne Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà elektronicznà Wysyâanie zeskanowanych plików przy uåyciu

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Podâàczanie urzàdzenia Podrêcznik ustawieñ systemowych Funkcje kopiarki / serwera dokumentów Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

Podrêcznik ustawieñ ogólnych Instrukcja obsâugi Podrêcznik ustawieñ ogólnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Podâàczanie urzàdzenia Ustawienia systemowe Funkcje kopiarki/serwera dokumentów Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresów i

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL:

Sharpdesk Instrukcja instalacji CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: MODEL: CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania Instrukcja obsâugi

FAX Option Type 3030. Poradnik faksowania <Funkcje podstawowe> Instrukcja obsâugi FAX Option Type 3030 Instrukcja obsâugi Poradnik faksowania 1 2 3 4 5 Pierwsze kroki Wysyâanie faksów Korzystanie z funkcji faksu internetowego Programowanie Rozwiàzywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik skanowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik skanowania 1 2 3 4 5 6 7 Wysyâanie zeskanowanych plików pocztà e-mail Wysyâanie zeskanowanych plików do folderu Zapisane pliki przy uåyciu funkcji skanera Dostarczanie zeskanowanych

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Dział Techniczny, wersja 1.1. ABC konfiguracji systemów drukowania, skanowania i faksowania sieciowego w urządzeniach Kyocera w środowisku Windows.

Dział Techniczny, wersja 1.1. ABC konfiguracji systemów drukowania, skanowania i faksowania sieciowego w urządzeniach Kyocera w środowisku Windows. ABC konfiguracji systemów drukowania, skanowania i faksowania sieciowego w urządzeniach Kyocera w środowisku Windows. Uwaga! Poniższy dokument jest tylko zbiorem podstawowych kroków i wskazówek pomocnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Strona... WPROWADZENIE... SPIS TREŚCI 5 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DOSTARCZONEGO... Z URZĄDZENIEM) 7 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA (DLA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-3501N MX-4500N MX-4501N CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania Instrukcję należy przechowywać w pobliżu na wypadek późniejszych

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C2 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania MODEL: MX-2010U MX-2310U CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA MODEL: MX-M8N MX-M6N MX-M45N MX-M50N CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania

Instrukcja instalacji oprogramowania CYFROWY KOLOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY Instrukcja instalacji oprogramowania PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo