NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER"

Transkrypt

1 NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

2

3 Dolnośląska Izba Gospodarcza Lower Silesian Chamber of Commerce Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wiesław Dreko, Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Grażyna Marciniak, Tadeusz Matusewicz, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Bogdan Żak Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Jowita Cetnar-Kupracz Specjalista ds. projektów międzynarodowych Joanna Wągiel Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Just Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Ewa Eliasiewicz-Skoberla Legalizacja dokumentów, Obsługa Sądu Arbitrażowego Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 4 BRANDENBURGIA EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011 STR. 5 EDUKACJA, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ STR. 6 DOLNY ŚLĄSK SAKSONIA. PARTNERZY W EUROPIE STR. 7 JAK ZGODNIE Z PRAWEM STOSOWAĆ REKLAMĘ PORÓWNAWCZĄ? STR. 8-9 PARTNER W ROZWOJU STR. 10 DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY PO RAZ XVII STR TECHNIKA I TECHNOLOGIA IMPULSY ROZWOJOWE STR. 12 PRZEDSIĘBIORCO, POZYSKAJ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ... W nowym 2011 roku wszystkim dolnośląskim przedsiębiorcom życzymy, by z nieustającą determinacją, popartą doświadczeniem, ciężką pracą i - niekiedy - intuicją, skutecznie zwalczali skutki światowej recesji, tak jak to czynili dotąd. Jeśli Polska pokazywana była w ostatnich latach jako zielona wyspa na unijnej mapie kryzysu, to Dolny Śląsk na mapie Polski jarzy się całą feerią barwnych wskaźników obrazujących zarówno wzrost gospodarczy, jak i wysoki poziom nastrojów społecznych. Dolnoślązacy mogą być dumni z własnych dokonań, dzięki którym region z impetem wkracza w ostatni rok przygotowań przed EURO 2012, niech więc najbliższych 12 miesięcy będzie kamieniem milowym w rozwoju Państwa firm Rada i pracownicy biura Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 3 Dolnośląska Izba Gospodarcza

4 BRANDENBURGIA EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011 WYRÓŻNIENIE I SZANSA DLA REGIONU Brandenburgia została w lutym 2010 wyróżniona w Europejskim Komitecie Regionów jako Europejski Region Przedsiębiorczości Komitet regionów powołał w 2009 r. do życia konkurs European Entrepreneurial Region EER ( Europejski Region Przedsiębiorczości ), planowany wstępnie jako projekt pilotażowy. Celem inicjatywy jest rozwój prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. Chodzi o regiony UE o wyróżniającej się koncepcji rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, bogactwo czy (ustawodawcze) kompetencje. Regionom, które sporządzą najbardziej wiarygodny i przyszłościowy plan działania, nadawany jest na rok tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Brandenburgia należy wspólnie z hiszpańskim regionem Murcia oraz hrabstwem Kerry w Irlandii do pierwszych trzech regionów, które uzyskały to wyróżnienie. Brandenburgia przekonała w konkurencji z innymi europejskimi regionami swoją kompleksową koncepcją wzmocnienia innowacyjności i kreatywności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kraj związkowy Brandenburgia chce się angażować na rzecz ożywienia przedsiębiorczości, podnoszenia zdolności innowacyjnej firm oraz kreatywności przedsiębiorczyń i przedsiębiorców. Jednocześnie Brandenburgia oznacza gospodarkę, która wie, że jej przyszłość zależy od modernizacji ekologicznej, oraz region gospodarczy równie atrakcyjny dla międzynarodowych przedsiębiorstw - jako lokalizacja inwestycji - jak i dla specjalistów i wykwalifikowanych pracowników - jako miejsce pracy i życia. Aby to się udało, kraj związkowy stworzył zintegrowany system zrównoważonego wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z wykorzystaniem środków Europejskiej Polityki Spójności. Otrzymane wyróżnienie zostało przyjęte w Brandenburgii z dużą uwagą. Parlament Brandenburgii jeszcze w lutym 2010 r. przyjął uchwałę zatytułowaną Brandenburgia Europejski Region Przedsiębiorczości 2011 zrównoważone wsparcie innowacyjności i kreatywności małych i średnich przedsiębiorstw. W uchwale parlament wzywa rząd kraju związkowego, aby wykorzystał to wyróżnienie dla jeszcze bardziej docelowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości a także dalszego wzmacniania ich znaczenia w świadomości społeczeństwa. W tym celu parlament postuluje przygotowanie strategii obejmującej następujące priorytety: Myśl najpierw o małych specjalne zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, łącznie z rzemiosłem; kontynuacja realizowanych z sukcesem działań na rzecz zapewnienia wykwalifikowanych kadr gospodarki i wspierania powstawania firm ; silniejsza internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw; wspieranie innowacji dalszy rozwój wspólnej strategii innowacyjności z Berlinem, rozbudowa transferu technologii, dalsze wsparcie asystentów innowacyjności i bonu innowacyjnego dla MSP i rzemiosła; wsparcie MSP w modernizacji ekologicznej; dalsze wsparcie przedsiębiorczości i motywacji do tworzenia nowych firm, również poprzez działania w szkolnictwie. Zgodnie z wnioskiem parlamentu rząd kraju związkowego opracowuje odpowiednią strategię, która jeszcze w tym roku ma zostać przyjęta przez brandenburski gabinet. Strategia nie wyznaczy sztywnej matrycy działań, lecz będzie opisywać założenia, które będą z biegiem czasu dalej rozwijane i adaptowane do aktualnych warunków. W tym procesie dalszego rozwoju powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich kręgów istotnych gospodarczo oraz przedsiębiorstwa z terenu kraju związkowego. Agencja Przyszłości Brandenburgii Sp. z o.o. (ZAB Zukunftsagentur Brandenburg GmbH), czyli brandenburska agencja rozwoju regionalnego, będzie odgrywać ważną rolę w realizacji strategii jako one-stop-agency, oferując swoje kompleksowe usługi dla MSP. ZAB jest partnerem europejskiej sieci Enterprise Europe Network, w której wspiera w szczególności transgraniczną współpracę MSP, zwłaszcza z Polską. Na koniec października jury, które przyznawało wyróżnienie, odwiedziło Brandenburgię, aby skontrolować realność politycznej wizji Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości w Brandenburgii. Szczególnie przekonująca dla gości była wizyta w fx.center w Babelsbergu oraz w Parku Naukowym i Go Inkubatorze w Golm. W rozmowach jury z przedstawicielami nowych mediów i branży kreatywnej oraz nauki, badań i rozwoju podkreślano, jak znaczącą rolę odgrywa dobrze dopasowane wsparcie innowacji szczególnie dla nowo założonych i młodych MSP z tych przyszłościowych branż, w szczególności w otoczeniu placówek naukowych. Goście byli też pod wrażeniem budowy lotniska BBI oraz informacji przedstawionych na spotkaniu z przedstawicielami spółki zarządzającej. Poinformowali oni w bardzo ciekawej prezentacji, jak dzięki przemyślanym procedurom przetargowym (podział zleceń na mniejsze partie) oraz ścisłe przestrzeganie warunków przejrzystości (np. udział przedstawiciela Transparency International w postępowaniach przetargowych) udało się nie tylko uniknąć sporów sądowych i przerw w budowie, ale również osiągnąć imponująco wysoki udział regionalnych MSP w zleceniach. Wnioski jury po dwudniowej wizycie były następujące: Brandenburgia znajduje się na bardzo dobrej drodze do realizacji wyznaczonych celów. Ponadto już dziś w zakresie innowacji i kreatywności kraj związkowy wnosi ważny wkład w realizację Strategii Europa Również idea inteligentnych, regionalnych strategii specjalizacji, które Komisja Europejska uznaje za warunek innowacji na szczeblu regionalnym, nie jest dla Brandenburgii nowa dzięki jej strategii rozwoju pod hasłem Wzmacnianie mocnych stron. Większość działań służących realizacji świetnej koncepcji Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości wspierane jest ze środków unijnych funduszy strukturalnych w Brandenburgii. Jest to jednocześnie doskonałe świadectwo znaczącego wkładu, jaki polityka spójności UE wnosi w poprawę konkurencyjności w całej UE i musi jeszcze stanowić po zakończeniu okresu wsparcia po roku Ale to wyróżnienie dla Brandenburgii oznacza też wiele więcej właśnie w takich regionach, które jak Brandenburgia muszą sobie radzić z konsekwencjami znaczących przemian demograficznych, wyróżnienie Europejski Region Przedsiębiorczości pokazuje nowe perspektywy. To wyróżnienie jest przesłaniem szczególnie dla młodych ludzi w Brandenburgii, że warto tu zostać i dalej angażować się w regionie. Firmom i specjalistom z całego świata sygnalizuje ono, że warto osiedlać się w Brandenburgii i skorzystać z szans i możliwości, które oferuje ten region orientujący się na przyszłościowe perspektywy rozwoju. Służy to wzmocnieniu kraju związkowego i całego regionu nadodrzańskiego. Widok na Park Naukowy i GO Inkubator w Golm. Fot. LUTZ HANNEMANN Reiner Kneifel-Haverkamp Kierownik Działu, Dept. 4, Unit 42 Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich tel Dolnośląska Izba Gospodarcza 4

5 EDUKACJA, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, INTELIGENTNA ENERGIA TEMATY ROKU 2010 W DIG Koniec roku skłania do podsumowań i analizy zrealizowanych celów. Pozostając w tym nastroju przedstawiamy Państwu zestawienie projektów i przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez dział funduszy unijnych i programów pomocowych, koordynowany przez Sylwie Lasotę i Julitę Markiewicz-Patkowską. Warsztaty z tematyki Zarządzanie własnością intelektualną w MSP. I. PROJEKTY BADAWCZE 1. Projekt pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.2. Lata: Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalną Szkołą Turystyczną z Polanicy- Zdroju, a jego celem było zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Efektem jest opracowanie diagnostyczne, które posłuży jako narzędzie do dalszej, samodzielnej pracy szkół hotelarsko-gastronomicznych na Dolnym Śląsku, przy modernizacji programów edukacyjnych i dostosowaniu ich do potrzeb i wymogów rynku pracy. Na stronach DIG w zakładce turystyka znajduje się pełny raport badawczy, jaki powstał w ramach projektu. 2. Projekt pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.2. Lata: Realizatorami projektu była Dolnośląska Izba Gospodarcza w partnerstwie z firmą Mirosław Wróbel Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz. W ramach projektu zdiagnozowano potrzeby edukacyjne w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z opracowanie diagnostyczne, które dostępne jest na stronie 3. Projekt pt. Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII, Działanie 8.1. Lata: (projekt w realizacji). Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera realizację jako partner. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach planowanych w ramach projektu na 2011 rok dostępne są na stronie II. INTELIGENTNA ENERGIA. EFEKTYW- NE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZED- SIĘBIORSTWACH 4. Projekt pt. CHANGE ( Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm - Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs ) Inteligentna Energia dla Europy 2007 (Intelligent Energy Europe Programme 2007). Lata: r. Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 61 izb z 12 krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy i Szwecja), któremu przewodzi Eurochambres - Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych. Koordynatorem projektu w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), a pozostałymi partnerami regionalnymi są Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku-Białej i Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na temat efektywnego zużycia energii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii, poprzez zbudowaną sieć doradców izbowych w regionach. Więcej informacji o projekcie i jego realizacji można znaleźć na stronie internetowej Obrady grupy roboczej - spotkanie nauczycieli zawodu z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie Zarządzanie własnością intelektualną. Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej. Projektowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstwa z ochroną praw własności przemysłowej, szczegóły dostępne na stronie 6. Projekt pt. IP Hermes. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach realizowany przez KIG, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie Zarządzanie własnością intelektualną (projekt w trakcie realizacji). Celem jest zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia działań ochronnych, upowszechniając wiedzę i wskazując przedsiębiorcom konkretne przykłady, iż ochrona i czerpanie korzyści z nowo tworzonej własności przemysłowej są jednymi z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej, szczegółowe informacje dostępne są na stronie Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zawsze liczny udział w proponowanych przez nas przedsięwzięciach. Z życzeniami wielu sukcesów w Nowym 2011 roku, Sylwia Lasota Julita Markiwicz-Patkowska Organizatorzy i uczestnicy warsztatów dot. promocji zastosowania Inteligentnej Energii Wśród Małych i Średnich Firm. III. DIG wspiera Krajową Izbę Gospodarczą w przedsięwzięciach dotyczących tematyki ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. 5. Projekt pt. Zarządzanie własnością intelektualną współfinansowany ze środków Unii Uczestnicy warsztatów dot. promocji zastosowania Inteligentnej Energii Wśród Małych i Średnich Firm. 5 Dolnośląska Izba Gospodarcza

6 DOLNY ŚLĄSK SAKSONIA. PARTNERZY W EUROPIE Podpisanie porozumienia o współpracy DUG - IHK, 2010 Hasło to nabrało w roku 2010 szczególnego znaczenia. Zaobserwowaliśmy bowiem wyjątkowe ożywienie kontaktów pomiędzy regionami, firmami i mieszkańcami. Niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój współpracy ma doskonałe połączenie komunikacyjne (linie kolejowe, autostrada) pomiędzy stolicami naszych regionów. Jednak z moich obserwacji, popartych rozmowami i doradztwem wielu firmom (zwłaszcza saksońskim), mogę stwierdzić, że Polska, a w szczególności Dolny Śląsk stał się dla Saksończyków bardzo atrakcyjnym gospodarczo regionem. W ciągu tego roku sukces odniosło wiele pomysłów, które starałam się wprowadzić w życie. Przede wszystkim Dolnośląska Izba Gospodarcza podpisała umowę o współpracy i realizacji wspólnych projektów z Izbą Przemysłowo-Handlową z Drezna. W ramach niej zorganizowaliśmy Pierwsze Dolnośląsko-Saksońskie Forum Turystyczne (maj 2010), które będzie imprezą cykliczną, organizowaną raz do roku z udziałem władz regionów, przedstawicieli władz miast i miejscowości Saksonii i Dolnego Śląska oraz firm, stowarzyszeń i osób zainteresowanych współpracą. Kolejne Forum planowane jest wiosną 2011 roku. Byliśmy również współorganizatorem konferencji o Polsce w Görlitz we wrześniu br. Gościliśmy także we Wrocławiu wiele grup przedsiębiorców z Saksonii, przedstawiając im możliwości inwestycyjne, umożliwiając nawiązanie kontaktów biznesowych, pokazując region. Dolnośląskie firmy zapraszaliśmy do udziału w wyjazdach do Saksonii, a propozycje te cieszyły się zawsze ogromnym Państwa zainteresowaniem, m.in. cykl wyjazdów pn. Spotkania studyjne z Saksonią, z udziałem przedsiębiorców branży turystycznej, biur podróży, właścicieli hoteli, pensjonatów i zamków, czy wyjazd pod hasłem EnergyDesign w nowoczesnej architekturze oraz w budowlach zabytkowych. Szczególną uwagę w bieżącym roku poświeciłam edukacji zawodowej i współpracy w tym zakresie z naszym sąsiadem. Począwszy od diagnozy potrzeb edukacyjnych, zapotrzebowań na szkolenia zawodowe, po włączenie się w dyskusję dotyczącą propozycji zmian w szkolnictwie zawodowym. Ciekawym doświadczeniem był wspólny z dyrekcją Regionalnej Szkoły Turystycznej z Polanicy-Zdroju udział w praktycznym egzaminie zawodowym w hotelu Hilton w Dreźnie. Jako goście i recenzenci prac uczniów degustowałyśmy przygotowane przez nich potrawy. Mogliśmy również porównać sposób przeprowadzenia egzaminów w Polsce i w Niemczech. Cieszę się, że moje starania umożliwiły szkole nawiązanie bliskich kontaktów z pracodawcami w stolicy Saksonii, które zaowocowały organizacją praktyk dla uczniów szkoły w sieci Hilton (pierwsze praktyki zakończyły się w październiku br.). Bardzo konkretne wnioski z tej współpracy zaowocowały stworzeniem wspólnego projektu, który zostanie wdrożony w 2011 r. Kolejnym tematem, który będzie kontynuowany w przyszłym roku, to wsparcie dla współpracy miast i gmin w obu regionach. Miło mi, że coraz więcej gmin i miast po obu stronach granicy doceniło te wysiłki i zgłasza swój akces współpracy i podjęcia wspólnych działań pod hasłem Wspólny Region Europy Środkowej. Z życzeniami owocnej współpracy w 2011 roku - Sylwia Lasota - koordynator współpracy Wizyta przedsiębiorców z Saksonii we Wrocławiu Dolnośląska Izba Gospodarcza 6

7 JAK ZGODNIE Z PRAWEM STOSOWAĆ REKLAMĘ PORÓWNAWCZĄ? Reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługi, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług. Zachęta może być wyrażona bezpośrednio, np. przez użycie określeń odpowiadających konkretnym czynnościom, w wyniku których nastąpi zbyt towarów lub usług albo pośrednio - przez stworzenie sugestywnego obrazu towarów i usług, a także samego przedsiębiorcy, w stopniu nasuwającym adresatom nieodpartą chęć nabycia towarów i usług 1. Zgodnie z poglądem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojęcie reklamy należy rozpatrywać w oparciu o art. 2 lit. a) dyrektywy 2006/114/WE, zgodnie z którym reklamą jest przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań. Reklamą jest reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, katalog produktów, hasła zamieszczone na opakowaniach produktów, mogą nimi być również informacje zawarte na paragonie kasowym lub pisma kierowane przez przedsiębiorców do klientów. Definicja reklamy jest na tyle szeroka, iż obejmuje swoim zakresem wszystkie typy reklamy, w tym reklamę porównawczą. Definicja reklamy porównawczej została zawarta w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2. Reklamą porównawczą jest wypowiedź, która zachęca do nabycia towarów i usług reklamującego się, jak również do innego korzystania z towarów lub usług reklamującego przez bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do rozpoznawalnej oferty rynkowej innego przedsiębiorcy. W piśmiennictwie wyróżnia się pięć rodzajów porównań: a) porównanie do cudzych towarów lub usług, b) porównanie reklamującego do innego przedsiębiorstwa, c) odwołanie się do osoby innego przedsiębiorcy, d) odwołanie się do reklamy prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, e) systemowe porównania superlatywne. Dopuszczalność stosowania reklamy porównawczej wymaga wykazania jej zgodności z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, gdy łącznie spełnia przesłanki określone w art. 16 ust. 3 u.z.n.k.: 1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd. Za reklamę wprowadzającą w błąd uznaje się każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, łącznie ze sposobem jej prezentowania, oszukuje lub może oszukiwać osoby, do których jest skierowana lub do których dociera, i która ze względu na swój oszukańczy charakter może wpłynąć na ich decyzje gospodarcze lub która z tych powodów szkodzi, lub może szkodzić konkurentowi. Wskazać należy, iż wprowadzenie w błąd należy do jednego z najbardziej konsekwentnie zwalczanych przez ustawodawcę naruszeń uczciwych stosunków rynkowych; 2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu; 1 Tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r., V CSK 83/05, lex nr Tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm., dalej powoływana jako u.z.n.k. 3 Dz. U Nr 171, poz Tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r., I Aca 367/98, Apel.-W-wa 1999/3/22. 5 Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-356/04 Lidl Belgium. 6 Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-59/05 Siemens, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Tak: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia , I Aca 794/07, lex nr ) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena; 4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami lub usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi; 5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta; 6) w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem; 7) nie wykorzystuje w sposób nieuczciwy renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych; 8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru. Dopuszczalność reklamy porównawczej uzależniona została od tego, czy nie przedstawia ona towarów lub usług jako imitacji lub kopii innego towaru, który opatrzony jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub chronionymi nazwami handlowymi. Zgodnie art. 16 ust. 4 u.z.n.k. reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od warunków jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia oferty lub zawierać informacje, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasów towarów, bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne specjalne warunki będą obowiązywały (art. 16 ust. 4 u.z.n.k.). Sprzeczna z dobrymi obyczajami reklama porównawcza została również uznana przez ustawodawcę w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 3 za nieuczciwą praktykę rynkową, której stosowanie jest bezwzględnie zakazane. Reklama posiada szczególną moc sterowania wyborem adresata, stąd jest skutecznym instrumentem przedsiębiorców w walce o klientów, często w sposób nieuczciwy. Z nieuczciwym działaniem przedsiębiorców wprowadzającym w błąd w zakresie reklamy porównawczej mamy do czynienia, gdy w wyniku jej stosowania doszło lub mogło dojść do podjęcia przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej konsument by nie podjął. Gdy reklama w sposób obiektywny dokonuje porównania cech produktów lub usług spełniających te same potrzeby nie dochodzi do wprowadzenia w błąd, a tym samym reklama porównawcza jest zgodna z prawem. Należy jednak pamiętać, iż oceny takiej należy dokonywać z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, czyli osoby przeciętnie poinformowanej, rozumnej i uważnej. Uczciwa reklama porównawcza winna mieć charakter pozytywny, to znaczy winna zmierzać do zachęcania klientów do kupowania wyrobów reklamującej się firmy, a nie zniechęcać do nabywania wyrobów firm konkurujących przez podważenie ich rzetelności i jakości 4. Interpretacja przesłanek zgodności z prawem reklamy porównawczej przysparza w praktyce wiele trudności. Reklama porównuje w sposób obiektywny jedną lub kilka zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech towarów lub usług, gdy podane treści reklamowe są do zweryfikowania i sprawdzenia zarówno przez klientów oraz konkurentów. Reklama ma podać, gdzie i w jaki sposób podmioty zainteresowane mogą to uczynić 5. Użycie renomy konkurenta w reklamie porównawczej nie jest nieuczciwe, jeżeli reklama uwypukla różnice między produktami lub usługami w sposób obiektywny. Warunkiem uznania bezprawnego użycia renomy w reklamie porównawczej jest przeniesienie przez odbiorców reklamy renomy konkurenta na produkty lub usługi reklamującego się 6. Nie każde krytyczne odwołanie do konkurenta, jego towarów lub usług może być uznane jako dyskredytujące. Dozwolone jest ukazywanie różnicy cen między produktami lub usługami przez reklamującego się w sposób korzystny dla siebie, a nawet ukazywanie logo przedsiębiorstwa konkurencyjnego, jeżeli różnice cen są podane w sposób rzeczywisty i weryfikowalny 7. Porównanie cenowe nie dyskredytuje konkurenta tylko dlatego, że różnica cen między porównywanymi w reklamie produktami jest wyższa, niż przeciętna różnica cen między tymi produktami. Przejawem dyskredytowania konkurenta nie jest również świadome dokonywanie wielokrotnego porównania konkurencyjnych produktów w celu uzyskania znacznej różnicy cen. Liczba przeprowadzonych porównań w reklamie zależy od decyzji reklamującego się 8. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez ETS reklama porównawcza wprowadzałaby w błąd, gdyby możliwe było wykazanie, że znaczna część adresatów reklamy podejmuje decyzję o zakupie produktów sądząc błędnie, że przy obliczaniu ogólnego poziomu cen i kwoty oszczędności wzięto wszystkie towary reklamującego się, a nie wyłącznie towary wskazane w reklamie lub że konsument zaoszczędzi daną kwotę bez względu na wybór towarów i ich liczbę 9. Nie narusza dobrych obyczajów porównanie usług obu konkurentów przez wskazanie, iż usługi jednego konkurenta świadczone są dla dużej liczby klientów, w sposób zmechanizowany, a usługi drugiego konkurenta z uwagi na mniejszy zakres działalności w sposób zindywidualizowany. Należy również mieć na uwadze, iż ten kto zarzuca nieuczciwą konkurencję przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegać 10. Pamiętać należy, iż za niezgodną z prawem reklamę porównawczą zgodnie z art. 17 u.z.n.k. oprócz reklamującego się ponosi również odpowiedzialność agencja reklamowa lub inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Reklama porównawcza jest zatem dopuszczalna, gdy pomaga w dostarczeniu informacji konsumentowi i jednocześnie nie narusza interesów konkurenta w sposób większy, niż wymaga tego konieczność informowania konsumenta. Priorytetem i obowiązkiem ustawodawcy jest zapewnienie przejrzystości rynku, a temu właśnie sprzyja reklama porównawcza. Marta Kruk Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji współpracującym z Kancelarią Prawną VenaGroup z siedzibą we Wrocławiu. Jest również członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Sprostowanie: Przepraszamy autorkę artykułu Panią Martę Kruk za podanie na str. 13 numeru DIG październik 2010 r. błędnych informacji dotyczących posiadanych przez autorkę uprawnień zawodowych oraz przynależności do PIRP. 7 Dolnośląska Izba Gospodarcza

8 Firma doradczo-szkoleniowa Human Partner Sp. z o.o. z Wałbrzycha została laureatem ogólnopolskiego programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Różnorodność wiedzy, doświadczeń i kompetencji zespołu jest tym, co wyróżnia tę firmę na rynku. PARTNER W ROZWOJU Human Partner jest firmą doradczoszkoleniową, specjalizującą się w projektowaniu oraz prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje ogólne i menedżerskie. Drugim kluczowym obszarem jest doradztwo biznesowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz obsługą projektów, współfinansowanych z funduszy UE. - Szkolenia traktujemy jako najważniejszy element inwestycji w kapitał ludzki. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na jakość tej usługi podkreśla Kamila Kowalska, współwłaściciel i wiceprezes Zarządu. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów-praktyków, świadczących usługi dla międzynarodowych firm produkcyjnych, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkami wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych organizacji. Trenerzy Human Partner prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. Obecnie Human Partner oferuje pracodawcom bogaty wachlarz usług szkoleniowych, m.in.: Employeeship - budowanie zaangażowania pracowników Budowanie zespołów o wysokiej efektywności Jak wykorzystać mocne strony pracowników, czyli zarządzanie kompetencjami Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji Efektywne kierowanie rozwojem pracowników Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego Zarządzanie przez cele (MBO) Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera Trener doskonały - interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Kompleksowe podeście Konsultanci z Human Partner tworzą dedykowane projekty rozwojowe dla swoich Klientów, wykorzystując w tym celu zróżnicowane narzędzia. - Możemy zaprojektować i przeprowadzić kompleksowy projekt rozwojowy, którego efektem są oczekiwane i pozytywne zmiany wśród pracowników. Na samym początku współpracy wspólnie określamy, jakie kierunki rozwoju będą najbardziej użyteczne dla zespołu oraz jakie kompetencje swoich pracowników firma planuje rozwijać - tłumaczy Kamila Kowalska, która jest też certyfikowanym project-managerem. Ludzie i nowe rozwiązania - Najważniejsi są ludzie. A stały rozwój ich kompetencji traktujemy strategicznie. Wspieramy rozwój kapitału ludzkiego w firmach z sektora MŚP oraz w instytucji publicznych mówi Marcin Kowalski, prezes Zarządu. Human Partner tworzy zespół ludzi pasjonujących się tematyką rozwoju i szkoleń. - Stale pogłębiamy posiadaną wiedzę. Szukamy nieustannie nowych praktyk i rozwiązań, które weryfikujemy w projektach rozwojowych dodaje Marcin Kowalski. Firma współpracuje wyłącznie z doświadczonymi specjalistami, praktykami z różnych dziedzin, m.in. funduszy strukturalnych UE, socjologii, psychologii zarządzania, psychologii biznesu, badania rynku. Human Partner należy do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Dlaczego warto z nami współpracować? u W codziennej praktyce biznesowej stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, który jest wyznacznikiem świadczenia usług szkoleniowych na krajowym rynku. Kodeks dokładnie określa standardy świadczenia usług oraz relacje z Klientami. u Nasz zespół to wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty trenerskie i coachingu oraz należą do orga- Przedsiębiorstwo Fair Play etyka i rzetelność mogą iść w parze! Przedsiębiorstwo Fair Play jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Przedsiębiorstwa Fair Play to firmy, które: postępują rzetelnie wobec klientów; ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań; terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji; stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu; wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe; ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego; potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców. Dolnośląska Izba Gospodarcza 8

9 Human Partner oferuje swoim klientom efektywne metody zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez: wykorzystanie sprawdzonych narzędzi diagnostycznych typu Extender DISC czy Thomas International itp.; analizowanie studiów przypadków, pracę nad rzeczywistymi przykładami z życia organizacji; symulację rzeczywistości biznesowej; prowadzenie sesji informacji zwrotnych (follow up); coaching; wykonywanie zadań do samodzielnej realizacji w praktyce firmowej (zadania wdrożeniowe); nagrania audio-video; filmy instruktażowe, szkoleniowe przygotowywane pod konkretne potrzeby organizacji; wykorzystanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. nizacji branżowych (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, International Coaching Certification J. O Connora). u Wykorzystujemy sprawdzone i profesjonalne narzędzia diagnostyczne - Extended DISC, które wspomagają realizację projektów rozwojowych w organizacjach. Pozwalają optymalnie wpływać na dalszy rozwój pracowników po zakończonych szkoleniach. dziedzinie poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. u W relacjach z naszymi Klientami przestrzegamy kilku kluczowych zasad. Liczy się dla nas: - zaufanie naszych Klientów - otwartość i elastyczność w działaniu orientacja potrzeby na Klienta - rzetelność i jakość świadczonych usług doradczo-szkoleniowych. Kamila Kowalska Wykształcenie ekonomiczne, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych na SGH w Warszawie. Certified Project Management Associate IPMA. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. u Posiadamy wiedzę ekspercką w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzania projektami szkoleniowymi. Przedstawiciel naszej firmy jest ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą w zakresie szkoleń oraz pozyskania środków z EFS na projekty szkoleniowe w 2011 roku. Marcin Kowalski Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Przewodniczący grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Przedstawiciele firmy Human Partner aktywnie uczestniczą w konferencjach tu podczas konferencji we Wrocławiu dla menedżerów sektora ochrony zdrowia. Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych ul. Moniuszki 1-3 tel tel./fax Dolnośląska Izba Gospodarcza

10 DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY PO RAZ XVII Nowi laureaci firmy małe: KORBANK Sp. z o.o. Wrocław, Dom Maklerski SA Wrocław, Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. Wrocław, Holografia Polska s.c. Pietrzykowice, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Szczawno-Zdrój, ZEMAR S.J. Trzebnica Nowi laureaci firmy duże: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych, HECTAS Usługi Sp. z o.o. Wrocław. Certyfikat po raz drugi: Centrum Kardiologiczne,,Pro Corde Sp. z o.o. Wrocław, Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. Wrocław, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet Sp. z o.o. Wrocław, LG Chem Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne, 5 Października Kapituła Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych, której przewodniczy marszałek województwa, a w jej skład wchodzą samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy, zdecydowała o uhonorowaniu 24 firm tym wyróżnieniem. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie. Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. DCG wzoruje się na międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska nagroda Deminga, amerykańska Nagroda im. Malcolma Baldridge a czy Europejska Nagroda Jakości. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy znacznie poprawia wizerunek firmy, świadczy o jej rzetelności, sprawia, że przedsiębiorstwo jest postrzegane jako atrakcyjny pracodawca. Uroczysta Gala XVII edycji DCG odbyła się 12 października w Muzeum Narodowym. Certyfikat po raz trzeci: ARCHIKON Wrocław, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Wrocław, KON-REM Sp. z o.o. Wrocław, Eltur-Trans Sp. z o.o. Bogatynia, KRUK SA Wrocław, ENERGOSYSTEM Sp. z o.o. Wrocław, ELTUR- SERWIS Sp. z o.o. Bogatynia, Netline Group Sp. z o.o. Wrocław. Certyfikat po raz czwarty: UMET Sp. z o.o. Wrocław, KEA Sp. j. Wrocław, Certyfikat po raz piąty: DOZAMEL Sp. z o.o. Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego, GAZOPROJEKT SA Wrocław. TECHNIKA I TECHNOLOGIA IMPULSY ROZWOJOWE Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 2010 odbyło się w dniach października w Krzyżowej koło Świdnicy. W tym roku zorganizowane zostało pod hasłem Technika i technologia impulsy rozwojowe. Temat ten wyniknął z dwóch przesłanek. Po pierwsze, wiązał się on z obchodzoną przez Politechnikę Wrocławską setną rocznicą technicznego kształcenia wyższego w regionie. Organizatorzy chcieli wpisać doroczne spotkanie w Krzyżowej w ten jubileuszowy rok. Jednym z merytorycznych powodów tego tematu jest również toczona debata o przyszłości Europy Europa quo vadis? W zeszłym roku Forum przyjęło deklarację, w której wypunktowano racje toczenia takiej debaty, i to nie tylko w wąskich gronach polityków i specjalistów. Przyszłość Europy jest przyszłością każdego jej mieszkańca i dlatego jej kształt powinien być przedmiotem namysłu możliwie szerokich gremiów na pewno takich, jakie spotykają się w Krzyżowej. Nasz region, ze względu na swoje położenie oraz dzieje, ale też na strukturę swojego potencjału, jest najbardziej europejskim regionem Polski, toteż naturalne jest to, że europejska przyszłość powinna być też przedmiotem szczególnej troski jego elity. Więc dyskutowano nie tylko w Krzyżowej, ale i w innych układach, na przykład na międzynarodowej konferencji Europa quo vadis?, która odbyła się we Wrocławiu w czerwcu bieżącego roku - jako jeden z efektów przyjętej w ubiegłym roku deklaracji. Dotychczasowy przebieg debaty miał jednak jeden słaby punkt. Wśród podejmowanych kwestii niemal nieobecna była tematyka objęta hasłem tegorocznego Forum. Tymczasem oczywiste jest, że jednym z głównych powodów szczególnej roli Europy w nowożytnych dziejach ludzkości Dolnośląska Izba Gospodarcza 10

11 i szczególnej jej pozycji w niedawnej jeszcze przeszłości była przewaga technologiczna i dynamika technicznej innowacyjności Europejczyków. Widać ją doskonale w historii i pejzażu naszego regionu. W ostatnim 50-leciu Dolny Śląsk był znaczącym regionem na technologicznej mapie Polski. Mieliśmy silne ośrodki związane z elektroniką, do dziś prężnie działa wydobycie i przetwórstwo miedzi i energetyka. Nie do końca znamy i cenimy dokonania poprzednich pokoleń Dolnoślązaków, nie zawsze potrafimy je docenić, wyeksponować i zachować. Choć i tu można odnotować poprawę. Jedną z udanych inicjatyw ochrony i eksponowania dziedzictwa technicznego przedstawiono uczestnikom w ostatnim dniu Forum w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Jednakże ochrona dziedzictwa może jedynie tworzyć pewien klimat wokół myśli technicznej. Ważniejsze dla Europy, Polski, Dolnego Śląska jest spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się nad tym, co możemy zrobić dla przywrócenia wysokiej pozycji w technicznej i technologicznej innowacyjności, a w ślad za tym przywrócenia regionom europejskim wysokiego tempa rozwoju i wynikającej z niego pozycji w światowym rankingu. Uczestnicy dyskusji panelowej Energetyka XXI wieku perspektywa regionalna i transgraniczna : prof. Andrzej Wiszniewski PWr., Mariusz Swora - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Markus Reichel - DREBERIS GmbH, Henning Heidemanns - Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Edward Słoma - Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki, prof. Mariusz Orion-Jędrysek Uniwersytet Wrocławski, Adam Witek Dyrektor Departamentu Zarządzania i Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź SA, Piotr Woźniak - Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE. Uczestnicy dyskusji panelowej Rola nauk technicznych i ścisłych dla cywilizacyjnego i kulturowego rozwoju regionów europejskich : marszałek Grzegorz Roman, Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA, prof. Tadeusz Więckowski rektor PWr., Piotr Freyberg Członek Zarządu 3M Poland, prof. Jan Waszkiewicz inicjator Forum. Oczywisty był w tej sytuacji wybór honorowego patrona Forum - profesora Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Forum tegoroczne odbyło się według scenariusza, który sprawdził się w toku corocznych spotkań. Pierwszego dnia oddano głos najważniejszym gościom i przeprowadzono pierwszą, związaną z tematyką Forum dyskusję panelową. Dyskusji takich było więcej. Kolejna kontynuowała tematykę energetyczną, której wiele miejsca Forum poświęca od lat. Warto może dodać, że jest ona kontynuowana i w ciągu roku dzięki zawiązanej tu, w Krzyżowej, Grupie Refleksji nad Rozwojem Energetyki w XXI wieku. Jedna z debat dotyczyła wejścia Polski do strefy euro. Była też debata podsumowująca dwudziestolecie polskich (i dolnośląskich) samorządów. Znalazło się też miejsce i czas na dyskusje w grupach roboczych, które w tym roku proponowały odmienną niż w ubiegłych latach problematykę. Osobnym ważnym wydarzeniem było wręczenie po raz trzeci Dolnośląskich Nagród Gospodarczych i - po raz drugi - Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej. Laureatami DNG zostali PB Inter System i Politechnika Wrocławska. Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą odebrała w imieniu swoim i męża Elisabeth von Küster właściciel Pałacu Łomnica. Na Forum oczywiście znalazł się także czas i miejsce na rozmowy kuluarowe i na spotkania towarzyskie. Od lewej: Jun Myeon Seong Prezes Zarządu LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., Matthias Platzeck - Premier Brandenburgii, tłumaczka, Grzegorz Roman Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Marek Nowara, szef firmy PB Intersystem, członek DIG, odbiera prestiżową Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą 11 Dolnośląska Izba Gospodarcza

12 PRZEDSIĘBIORCO, POZYSKAJ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach schematu 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Do uzyskania dotacji uprawnione są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa funkcjonujące dłużej niż 2 lata. Dotacja może być przeznaczona na tworzenie, modernizację działów B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R. W myśl zapisów dokumentacji programowej za dział B+R rozumiany jest samodzielny dział badawczo rozwojowy lub dział technologiczno konstrukcyjny wykazany w odpowiednim regulaminie organizacyjnym/statucie przedsiębiorstwa. Natomiast za dział B+R nie będzie uznawane laboratorium badające wymagane parametry jakości produkcji i produktów będących w ofercie przedsiębiorstwa (laboratorium kontroli jakości). Również szukanie nowych klientów dla wnioskodawcy czy też analiza rynku nie zostaną uznane za prace badawczo-rozwojowe. Priorytetowo będą traktowane projekty, które ubiegają się o wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w jednej z kluczowych dziedzin tematycznych: - bio - biotechnologia i bioinżynieria; postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska; nowe wyroby i techniki medyczne; - info - technologie informacyjne i telekomunikacyjne; sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji; optoelektronika; nauki obliczeniowe; - techno - nowe materiały i technologie, nanotechnologie, projektowanie systemów specjalizowanych, mechatronika, technologia i inżynieria chemiczna. Działalność badawczo-rozwojowa dotyczyć może badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz powiązanych z nimi badań podstawowych. Nie otrzymają punktów projekty, w których utworzenie lub modernizacja działu B+R ma służyć prowadzeniu wyłącznie badań podstawowych, przy czym w myśl zapisów dokumentacji programowej: Badania podstawowe - oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne; KONTAKT Enterprise Europe Network Wałbrzych Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2, tel , fax Sieć to po prostu najnowszy przykład tego, jak ważne jest dla mnie i innych członków Komisji stworzenie właściwego środowiska gospodarczego, w którym, mamy nadzieję, małe firmy będą mogły dostosować się do zmian i prosperować. Günter Verheugen - były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę przedsiębiorstw i przemysłu Informacje na temat Sieci: Sieć Enterprise Europe Network jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata oraz budżetu Państwa Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów; Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług, takie jak: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji, opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych. Pamiętać należy, że wyniki działalności B+R powinny być potwierdzane odpowiednimi dokumentami, to jest raportami, orzeczeniami z badań, protokołami kwalifikowania technologii, opinii itp. Należy mieć na uwadze, iż dokumentacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki zakupionej infrastrukturze B+R będzie podlegała kontroli. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu powinna zawierać się w przedziale od 100 tys. zł do 8 mln zł, a poziom dofinansowania: 60 proc. - mikro- i małe, 50 proc. - średnie, i 40 proc. - duże firmy. Barbara Buryta Więcej informacji można uzyskać: Źródło: - Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , stan na dzień r. - Projekt instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Schemat 1.1.C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej; Klauzula Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieniu, nie są odpowiedzialne za informacje przedstawione w ulotce. Poglądy wyrażone w ulotce są poglądami autora i nie muszą pokrywać się z działaniami Komisji Europejskiej. Dolnośląska Izba Gospodarcza 12

13 dości a r h c y n ł e P i ciepła ia n e z d o r a N o Ś w i ą, tsukcbesóowżi deugżo optymizmu w Nowym Roku Zdrowia życzy dolnośląski Szanowni Państwo, W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zostanie ogłoszony konkurs na: 4/2010 (8) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw na budowę i rozwój działów B+R w grudniu 2010 roku O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie firmy niezależnie od wielkości: mikro, małe, średnie i duże. Min. max. kwota wydatków kwalifikująca się do dotacji 50 tys tys. PLN. Wysokość dotacji do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Wydatki kwalifikujące się do dotacji: - wydatki na zakup maszyn, urządzeń, aparatury, środków transportu oraz pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, - wydatki na wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia prac B+R (patenty, licencje, zakup wzorów użytkowych, oprogramowania), - wydatki na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, - wydatki na nabycie nieruchomości zabudowanej, - roboty i materiały budowlane niezbędne do budowy, przebudowy i rozbudowy budynków, - analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z realizacją projektu, - wydatki na szkolenia specjalistyczne, które są konieczne do przeprowadzenia w celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji. 3/2010 (7) 2/2010 (6) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) maj / czerwiec / lipiec TYLKO U NAS NASZA SONDA 13 PARTNERZY OŁ ĘK A NASI PARTNERZY DŁ UG Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w przygotowaniu wniosku o dotację (w tym: ocena kwalifikowalności firmy i projektu oraz szans na dotację, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, pomoc w uzyskaniu wymaganych załączników, monitoring prawidłowości realizacji projektu, pomoc w zachowaniu odpowiednich procedur wyboru wykonawców/dostawców i innych wymogów programowych, rozliczenie projektu), serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami: Europejskie Centrum Doradztwa Biznesowego tel , kom Dolnośląska Izba Gospodarcza

14

15

16

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie ZA POLECENIE. Program PARTNERSKI

Wynagrodzenie ZA POLECENIE. Program PARTNERSKI Program PARTNERSKI Wynagrodzenie ZA POLECENIE Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego). Udostępnianie, rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej Realizacja projektów Unii Europejskiej w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej SYLWIA LASOTA JULITA MARKIEWICZ - PATKOWSKA Szanowni Państwo, w tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału

FORUM PRACODAWCÓW Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału FORUM PRACODAWCÓW 206 Grzegorz Studziński Specjalista ds. transferu technologii Broker Wydziału PLAN PREZENTACJI. Programy Regionalne dla Województwa Śląskiego na lata 204-2020, 2. Programy krajowe PARP,

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO INNOMOTO Porozumienie na rzecz ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej POMIĘDZY:

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo