NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN 1427 0633. str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER"

Transkrypt

1 NR 12 (217) WROCŁAW GRUDZIEŃ 2010 ISSN M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 M. KOWALSKI I K. KOWALSKA WŁAŚCICIELE HUMAN PARTNER

2

3 Dolnośląska Izba Gospodarcza Lower Silesian Chamber of Commerce Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wiesław Dreko, Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Grażyna Marciniak, Tadeusz Matusewicz, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Bogdan Żak Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Jowita Cetnar-Kupracz Specjalista ds. projektów międzynarodowych Joanna Wągiel Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Just Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Ewa Eliasiewicz-Skoberla Legalizacja dokumentów, Obsługa Sądu Arbitrażowego Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 4 BRANDENBURGIA EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011 STR. 5 EDUKACJA, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ STR. 6 DOLNY ŚLĄSK SAKSONIA. PARTNERZY W EUROPIE STR. 7 JAK ZGODNIE Z PRAWEM STOSOWAĆ REKLAMĘ PORÓWNAWCZĄ? STR. 8-9 PARTNER W ROZWOJU STR. 10 DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY PO RAZ XVII STR TECHNIKA I TECHNOLOGIA IMPULSY ROZWOJOWE STR. 12 PRZEDSIĘBIORCO, POZYSKAJ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ... W nowym 2011 roku wszystkim dolnośląskim przedsiębiorcom życzymy, by z nieustającą determinacją, popartą doświadczeniem, ciężką pracą i - niekiedy - intuicją, skutecznie zwalczali skutki światowej recesji, tak jak to czynili dotąd. Jeśli Polska pokazywana była w ostatnich latach jako zielona wyspa na unijnej mapie kryzysu, to Dolny Śląsk na mapie Polski jarzy się całą feerią barwnych wskaźników obrazujących zarówno wzrost gospodarczy, jak i wysoki poziom nastrojów społecznych. Dolnoślązacy mogą być dumni z własnych dokonań, dzięki którym region z impetem wkracza w ostatni rok przygotowań przed EURO 2012, niech więc najbliższych 12 miesięcy będzie kamieniem milowym w rozwoju Państwa firm Rada i pracownicy biura Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 3 Dolnośląska Izba Gospodarcza

4 BRANDENBURGIA EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011 WYRÓŻNIENIE I SZANSA DLA REGIONU Brandenburgia została w lutym 2010 wyróżniona w Europejskim Komitecie Regionów jako Europejski Region Przedsiębiorczości Komitet regionów powołał w 2009 r. do życia konkurs European Entrepreneurial Region EER ( Europejski Region Przedsiębiorczości ), planowany wstępnie jako projekt pilotażowy. Celem inicjatywy jest rozwój prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. Chodzi o regiony UE o wyróżniającej się koncepcji rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, bogactwo czy (ustawodawcze) kompetencje. Regionom, które sporządzą najbardziej wiarygodny i przyszłościowy plan działania, nadawany jest na rok tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Brandenburgia należy wspólnie z hiszpańskim regionem Murcia oraz hrabstwem Kerry w Irlandii do pierwszych trzech regionów, które uzyskały to wyróżnienie. Brandenburgia przekonała w konkurencji z innymi europejskimi regionami swoją kompleksową koncepcją wzmocnienia innowacyjności i kreatywności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kraj związkowy Brandenburgia chce się angażować na rzecz ożywienia przedsiębiorczości, podnoszenia zdolności innowacyjnej firm oraz kreatywności przedsiębiorczyń i przedsiębiorców. Jednocześnie Brandenburgia oznacza gospodarkę, która wie, że jej przyszłość zależy od modernizacji ekologicznej, oraz region gospodarczy równie atrakcyjny dla międzynarodowych przedsiębiorstw - jako lokalizacja inwestycji - jak i dla specjalistów i wykwalifikowanych pracowników - jako miejsce pracy i życia. Aby to się udało, kraj związkowy stworzył zintegrowany system zrównoważonego wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z wykorzystaniem środków Europejskiej Polityki Spójności. Otrzymane wyróżnienie zostało przyjęte w Brandenburgii z dużą uwagą. Parlament Brandenburgii jeszcze w lutym 2010 r. przyjął uchwałę zatytułowaną Brandenburgia Europejski Region Przedsiębiorczości 2011 zrównoważone wsparcie innowacyjności i kreatywności małych i średnich przedsiębiorstw. W uchwale parlament wzywa rząd kraju związkowego, aby wykorzystał to wyróżnienie dla jeszcze bardziej docelowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości a także dalszego wzmacniania ich znaczenia w świadomości społeczeństwa. W tym celu parlament postuluje przygotowanie strategii obejmującej następujące priorytety: Myśl najpierw o małych specjalne zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, łącznie z rzemiosłem; kontynuacja realizowanych z sukcesem działań na rzecz zapewnienia wykwalifikowanych kadr gospodarki i wspierania powstawania firm ; silniejsza internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw; wspieranie innowacji dalszy rozwój wspólnej strategii innowacyjności z Berlinem, rozbudowa transferu technologii, dalsze wsparcie asystentów innowacyjności i bonu innowacyjnego dla MSP i rzemiosła; wsparcie MSP w modernizacji ekologicznej; dalsze wsparcie przedsiębiorczości i motywacji do tworzenia nowych firm, również poprzez działania w szkolnictwie. Zgodnie z wnioskiem parlamentu rząd kraju związkowego opracowuje odpowiednią strategię, która jeszcze w tym roku ma zostać przyjęta przez brandenburski gabinet. Strategia nie wyznaczy sztywnej matrycy działań, lecz będzie opisywać założenia, które będą z biegiem czasu dalej rozwijane i adaptowane do aktualnych warunków. W tym procesie dalszego rozwoju powinni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich kręgów istotnych gospodarczo oraz przedsiębiorstwa z terenu kraju związkowego. Agencja Przyszłości Brandenburgii Sp. z o.o. (ZAB Zukunftsagentur Brandenburg GmbH), czyli brandenburska agencja rozwoju regionalnego, będzie odgrywać ważną rolę w realizacji strategii jako one-stop-agency, oferując swoje kompleksowe usługi dla MSP. ZAB jest partnerem europejskiej sieci Enterprise Europe Network, w której wspiera w szczególności transgraniczną współpracę MSP, zwłaszcza z Polską. Na koniec października jury, które przyznawało wyróżnienie, odwiedziło Brandenburgię, aby skontrolować realność politycznej wizji Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości w Brandenburgii. Szczególnie przekonująca dla gości była wizyta w fx.center w Babelsbergu oraz w Parku Naukowym i Go Inkubatorze w Golm. W rozmowach jury z przedstawicielami nowych mediów i branży kreatywnej oraz nauki, badań i rozwoju podkreślano, jak znaczącą rolę odgrywa dobrze dopasowane wsparcie innowacji szczególnie dla nowo założonych i młodych MSP z tych przyszłościowych branż, w szczególności w otoczeniu placówek naukowych. Goście byli też pod wrażeniem budowy lotniska BBI oraz informacji przedstawionych na spotkaniu z przedstawicielami spółki zarządzającej. Poinformowali oni w bardzo ciekawej prezentacji, jak dzięki przemyślanym procedurom przetargowym (podział zleceń na mniejsze partie) oraz ścisłe przestrzeganie warunków przejrzystości (np. udział przedstawiciela Transparency International w postępowaniach przetargowych) udało się nie tylko uniknąć sporów sądowych i przerw w budowie, ale również osiągnąć imponująco wysoki udział regionalnych MSP w zleceniach. Wnioski jury po dwudniowej wizycie były następujące: Brandenburgia znajduje się na bardzo dobrej drodze do realizacji wyznaczonych celów. Ponadto już dziś w zakresie innowacji i kreatywności kraj związkowy wnosi ważny wkład w realizację Strategii Europa Również idea inteligentnych, regionalnych strategii specjalizacji, które Komisja Europejska uznaje za warunek innowacji na szczeblu regionalnym, nie jest dla Brandenburgii nowa dzięki jej strategii rozwoju pod hasłem Wzmacnianie mocnych stron. Większość działań służących realizacji świetnej koncepcji Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości wspierane jest ze środków unijnych funduszy strukturalnych w Brandenburgii. Jest to jednocześnie doskonałe świadectwo znaczącego wkładu, jaki polityka spójności UE wnosi w poprawę konkurencyjności w całej UE i musi jeszcze stanowić po zakończeniu okresu wsparcia po roku Ale to wyróżnienie dla Brandenburgii oznacza też wiele więcej właśnie w takich regionach, które jak Brandenburgia muszą sobie radzić z konsekwencjami znaczących przemian demograficznych, wyróżnienie Europejski Region Przedsiębiorczości pokazuje nowe perspektywy. To wyróżnienie jest przesłaniem szczególnie dla młodych ludzi w Brandenburgii, że warto tu zostać i dalej angażować się w regionie. Firmom i specjalistom z całego świata sygnalizuje ono, że warto osiedlać się w Brandenburgii i skorzystać z szans i możliwości, które oferuje ten region orientujący się na przyszłościowe perspektywy rozwoju. Służy to wzmocnieniu kraju związkowego i całego regionu nadodrzańskiego. Widok na Park Naukowy i GO Inkubator w Golm. Fot. LUTZ HANNEMANN Reiner Kneifel-Haverkamp Kierownik Działu, Dept. 4, Unit 42 Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich tel Dolnośląska Izba Gospodarcza 4

5 EDUKACJA, ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, INTELIGENTNA ENERGIA TEMATY ROKU 2010 W DIG Koniec roku skłania do podsumowań i analizy zrealizowanych celów. Pozostając w tym nastroju przedstawiamy Państwu zestawienie projektów i przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez dział funduszy unijnych i programów pomocowych, koordynowany przez Sylwie Lasotę i Julitę Markiewicz-Patkowską. Warsztaty z tematyki Zarządzanie własnością intelektualną w MSP. I. PROJEKTY BADAWCZE 1. Projekt pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.2. Lata: Projekt realizowany w partnerstwie z Regionalną Szkołą Turystyczną z Polanicy- Zdroju, a jego celem było zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Efektem jest opracowanie diagnostyczne, które posłuży jako narzędzie do dalszej, samodzielnej pracy szkół hotelarsko-gastronomicznych na Dolnym Śląsku, przy modernizacji programów edukacyjnych i dostosowaniu ich do potrzeb i wymogów rynku pracy. Na stronach DIG w zakładce turystyka znajduje się pełny raport badawczy, jaki powstał w ramach projektu. 2. Projekt pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.2. Lata: Realizatorami projektu była Dolnośląska Izba Gospodarcza w partnerstwie z firmą Mirosław Wróbel Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz. W ramach projektu zdiagnozowano potrzeby edukacyjne w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży motoryzacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z opracowanie diagnostyczne, które dostępne jest na stronie 3. Projekt pt. Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII, Działanie 8.1. Lata: (projekt w realizacji). Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza wspiera realizację jako partner. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach planowanych w ramach projektu na 2011 rok dostępne są na stronie II. INTELIGENTNA ENERGIA. EFEKTYW- NE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZED- SIĘBIORSTWACH 4. Projekt pt. CHANGE ( Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm - Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs ) Inteligentna Energia dla Europy 2007 (Intelligent Energy Europe Programme 2007). Lata: r. Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 61 izb z 12 krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy i Szwecja), któremu przewodzi Eurochambres - Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych. Koordynatorem projektu w Polsce jest Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), a pozostałymi partnerami regionalnymi są Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku-Białej i Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Główny cel projektu to podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na temat efektywnego zużycia energii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii, poprzez zbudowaną sieć doradców izbowych w regionach. Więcej informacji o projekcie i jego realizacji można znaleźć na stronie internetowej Obrady grupy roboczej - spotkanie nauczycieli zawodu z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie Zarządzanie własnością intelektualną. Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej. Projektowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstwa z ochroną praw własności przemysłowej, szczegóły dostępne na stronie 6. Projekt pt. IP Hermes. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach realizowany przez KIG, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie Zarządzanie własnością intelektualną (projekt w trakcie realizacji). Celem jest zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia działań ochronnych, upowszechniając wiedzę i wskazując przedsiębiorcom konkretne przykłady, iż ochrona i czerpanie korzyści z nowo tworzonej własności przemysłowej są jednymi z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej, szczegółowe informacje dostępne są na stronie Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zawsze liczny udział w proponowanych przez nas przedsięwzięciach. Z życzeniami wielu sukcesów w Nowym 2011 roku, Sylwia Lasota Julita Markiwicz-Patkowska Organizatorzy i uczestnicy warsztatów dot. promocji zastosowania Inteligentnej Energii Wśród Małych i Średnich Firm. III. DIG wspiera Krajową Izbę Gospodarczą w przedsięwzięciach dotyczących tematyki ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. 5. Projekt pt. Zarządzanie własnością intelektualną współfinansowany ze środków Unii Uczestnicy warsztatów dot. promocji zastosowania Inteligentnej Energii Wśród Małych i Średnich Firm. 5 Dolnośląska Izba Gospodarcza

6 DOLNY ŚLĄSK SAKSONIA. PARTNERZY W EUROPIE Podpisanie porozumienia o współpracy DUG - IHK, 2010 Hasło to nabrało w roku 2010 szczególnego znaczenia. Zaobserwowaliśmy bowiem wyjątkowe ożywienie kontaktów pomiędzy regionami, firmami i mieszkańcami. Niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój współpracy ma doskonałe połączenie komunikacyjne (linie kolejowe, autostrada) pomiędzy stolicami naszych regionów. Jednak z moich obserwacji, popartych rozmowami i doradztwem wielu firmom (zwłaszcza saksońskim), mogę stwierdzić, że Polska, a w szczególności Dolny Śląsk stał się dla Saksończyków bardzo atrakcyjnym gospodarczo regionem. W ciągu tego roku sukces odniosło wiele pomysłów, które starałam się wprowadzić w życie. Przede wszystkim Dolnośląska Izba Gospodarcza podpisała umowę o współpracy i realizacji wspólnych projektów z Izbą Przemysłowo-Handlową z Drezna. W ramach niej zorganizowaliśmy Pierwsze Dolnośląsko-Saksońskie Forum Turystyczne (maj 2010), które będzie imprezą cykliczną, organizowaną raz do roku z udziałem władz regionów, przedstawicieli władz miast i miejscowości Saksonii i Dolnego Śląska oraz firm, stowarzyszeń i osób zainteresowanych współpracą. Kolejne Forum planowane jest wiosną 2011 roku. Byliśmy również współorganizatorem konferencji o Polsce w Görlitz we wrześniu br. Gościliśmy także we Wrocławiu wiele grup przedsiębiorców z Saksonii, przedstawiając im możliwości inwestycyjne, umożliwiając nawiązanie kontaktów biznesowych, pokazując region. Dolnośląskie firmy zapraszaliśmy do udziału w wyjazdach do Saksonii, a propozycje te cieszyły się zawsze ogromnym Państwa zainteresowaniem, m.in. cykl wyjazdów pn. Spotkania studyjne z Saksonią, z udziałem przedsiębiorców branży turystycznej, biur podróży, właścicieli hoteli, pensjonatów i zamków, czy wyjazd pod hasłem EnergyDesign w nowoczesnej architekturze oraz w budowlach zabytkowych. Szczególną uwagę w bieżącym roku poświeciłam edukacji zawodowej i współpracy w tym zakresie z naszym sąsiadem. Począwszy od diagnozy potrzeb edukacyjnych, zapotrzebowań na szkolenia zawodowe, po włączenie się w dyskusję dotyczącą propozycji zmian w szkolnictwie zawodowym. Ciekawym doświadczeniem był wspólny z dyrekcją Regionalnej Szkoły Turystycznej z Polanicy-Zdroju udział w praktycznym egzaminie zawodowym w hotelu Hilton w Dreźnie. Jako goście i recenzenci prac uczniów degustowałyśmy przygotowane przez nich potrawy. Mogliśmy również porównać sposób przeprowadzenia egzaminów w Polsce i w Niemczech. Cieszę się, że moje starania umożliwiły szkole nawiązanie bliskich kontaktów z pracodawcami w stolicy Saksonii, które zaowocowały organizacją praktyk dla uczniów szkoły w sieci Hilton (pierwsze praktyki zakończyły się w październiku br.). Bardzo konkretne wnioski z tej współpracy zaowocowały stworzeniem wspólnego projektu, który zostanie wdrożony w 2011 r. Kolejnym tematem, który będzie kontynuowany w przyszłym roku, to wsparcie dla współpracy miast i gmin w obu regionach. Miło mi, że coraz więcej gmin i miast po obu stronach granicy doceniło te wysiłki i zgłasza swój akces współpracy i podjęcia wspólnych działań pod hasłem Wspólny Region Europy Środkowej. Z życzeniami owocnej współpracy w 2011 roku - Sylwia Lasota - koordynator współpracy Wizyta przedsiębiorców z Saksonii we Wrocławiu Dolnośląska Izba Gospodarcza 6

7 JAK ZGODNIE Z PRAWEM STOSOWAĆ REKLAMĘ PORÓWNAWCZĄ? Reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługi, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług. Zachęta może być wyrażona bezpośrednio, np. przez użycie określeń odpowiadających konkretnym czynnościom, w wyniku których nastąpi zbyt towarów lub usług albo pośrednio - przez stworzenie sugestywnego obrazu towarów i usług, a także samego przedsiębiorcy, w stopniu nasuwającym adresatom nieodpartą chęć nabycia towarów i usług 1. Zgodnie z poglądem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojęcie reklamy należy rozpatrywać w oparciu o art. 2 lit. a) dyrektywy 2006/114/WE, zgodnie z którym reklamą jest przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań. Reklamą jest reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, katalog produktów, hasła zamieszczone na opakowaniach produktów, mogą nimi być również informacje zawarte na paragonie kasowym lub pisma kierowane przez przedsiębiorców do klientów. Definicja reklamy jest na tyle szeroka, iż obejmuje swoim zakresem wszystkie typy reklamy, w tym reklamę porównawczą. Definicja reklamy porównawczej została zawarta w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2. Reklamą porównawczą jest wypowiedź, która zachęca do nabycia towarów i usług reklamującego się, jak również do innego korzystania z towarów lub usług reklamującego przez bezpośrednie lub pośrednie odwołanie się do rozpoznawalnej oferty rynkowej innego przedsiębiorcy. W piśmiennictwie wyróżnia się pięć rodzajów porównań: a) porównanie do cudzych towarów lub usług, b) porównanie reklamującego do innego przedsiębiorstwa, c) odwołanie się do osoby innego przedsiębiorcy, d) odwołanie się do reklamy prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, e) systemowe porównania superlatywne. Dopuszczalność stosowania reklamy porównawczej wymaga wykazania jej zgodności z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, gdy łącznie spełnia przesłanki określone w art. 16 ust. 3 u.z.n.k.: 1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd. Za reklamę wprowadzającą w błąd uznaje się każdą reklamę, która w jakikolwiek sposób, łącznie ze sposobem jej prezentowania, oszukuje lub może oszukiwać osoby, do których jest skierowana lub do których dociera, i która ze względu na swój oszukańczy charakter może wpłynąć na ich decyzje gospodarcze lub która z tych powodów szkodzi, lub może szkodzić konkurentowi. Wskazać należy, iż wprowadzenie w błąd należy do jednego z najbardziej konsekwentnie zwalczanych przez ustawodawcę naruszeń uczciwych stosunków rynkowych; 2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu; 1 Tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia r., V CSK 83/05, lex nr Tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm., dalej powoływana jako u.z.n.k. 3 Dz. U Nr 171, poz Tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r., I Aca 367/98, Apel.-W-wa 1999/3/22. 5 Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-356/04 Lidl Belgium. 6 Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-59/05 Siemens, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Wyrok ETS z dnia r. W sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, pkt Tak: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia , I Aca 794/07, lex nr ) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena; 4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami lub usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi; 5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta; 6) w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem; 7) nie wykorzystuje w sposób nieuczciwy renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych; 8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru. Dopuszczalność reklamy porównawczej uzależniona została od tego, czy nie przedstawia ona towarów lub usług jako imitacji lub kopii innego towaru, który opatrzony jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub chronionymi nazwami handlowymi. Zgodnie art. 16 ust. 4 u.z.n.k. reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od warunków jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia oferty lub zawierać informacje, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasów towarów, bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne specjalne warunki będą obowiązywały (art. 16 ust. 4 u.z.n.k.). Sprzeczna z dobrymi obyczajami reklama porównawcza została również uznana przez ustawodawcę w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 3 za nieuczciwą praktykę rynkową, której stosowanie jest bezwzględnie zakazane. Reklama posiada szczególną moc sterowania wyborem adresata, stąd jest skutecznym instrumentem przedsiębiorców w walce o klientów, często w sposób nieuczciwy. Z nieuczciwym działaniem przedsiębiorców wprowadzającym w błąd w zakresie reklamy porównawczej mamy do czynienia, gdy w wyniku jej stosowania doszło lub mogło dojść do podjęcia przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej konsument by nie podjął. Gdy reklama w sposób obiektywny dokonuje porównania cech produktów lub usług spełniających te same potrzeby nie dochodzi do wprowadzenia w błąd, a tym samym reklama porównawcza jest zgodna z prawem. Należy jednak pamiętać, iż oceny takiej należy dokonywać z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, czyli osoby przeciętnie poinformowanej, rozumnej i uważnej. Uczciwa reklama porównawcza winna mieć charakter pozytywny, to znaczy winna zmierzać do zachęcania klientów do kupowania wyrobów reklamującej się firmy, a nie zniechęcać do nabywania wyrobów firm konkurujących przez podważenie ich rzetelności i jakości 4. Interpretacja przesłanek zgodności z prawem reklamy porównawczej przysparza w praktyce wiele trudności. Reklama porównuje w sposób obiektywny jedną lub kilka zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i reprezentatywnych cech towarów lub usług, gdy podane treści reklamowe są do zweryfikowania i sprawdzenia zarówno przez klientów oraz konkurentów. Reklama ma podać, gdzie i w jaki sposób podmioty zainteresowane mogą to uczynić 5. Użycie renomy konkurenta w reklamie porównawczej nie jest nieuczciwe, jeżeli reklama uwypukla różnice między produktami lub usługami w sposób obiektywny. Warunkiem uznania bezprawnego użycia renomy w reklamie porównawczej jest przeniesienie przez odbiorców reklamy renomy konkurenta na produkty lub usługi reklamującego się 6. Nie każde krytyczne odwołanie do konkurenta, jego towarów lub usług może być uznane jako dyskredytujące. Dozwolone jest ukazywanie różnicy cen między produktami lub usługami przez reklamującego się w sposób korzystny dla siebie, a nawet ukazywanie logo przedsiębiorstwa konkurencyjnego, jeżeli różnice cen są podane w sposób rzeczywisty i weryfikowalny 7. Porównanie cenowe nie dyskredytuje konkurenta tylko dlatego, że różnica cen między porównywanymi w reklamie produktami jest wyższa, niż przeciętna różnica cen między tymi produktami. Przejawem dyskredytowania konkurenta nie jest również świadome dokonywanie wielokrotnego porównania konkurencyjnych produktów w celu uzyskania znacznej różnicy cen. Liczba przeprowadzonych porównań w reklamie zależy od decyzji reklamującego się 8. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez ETS reklama porównawcza wprowadzałaby w błąd, gdyby możliwe było wykazanie, że znaczna część adresatów reklamy podejmuje decyzję o zakupie produktów sądząc błędnie, że przy obliczaniu ogólnego poziomu cen i kwoty oszczędności wzięto wszystkie towary reklamującego się, a nie wyłącznie towary wskazane w reklamie lub że konsument zaoszczędzi daną kwotę bez względu na wybór towarów i ich liczbę 9. Nie narusza dobrych obyczajów porównanie usług obu konkurentów przez wskazanie, iż usługi jednego konkurenta świadczone są dla dużej liczby klientów, w sposób zmechanizowany, a usługi drugiego konkurenta z uwagi na mniejszy zakres działalności w sposób zindywidualizowany. Należy również mieć na uwadze, iż ten kto zarzuca nieuczciwą konkurencję przez naruszenie dobrych obyczajów, sam powinien ich przestrzegać 10. Pamiętać należy, iż za niezgodną z prawem reklamę porównawczą zgodnie z art. 17 u.z.n.k. oprócz reklamującego się ponosi również odpowiedzialność agencja reklamowa lub inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Reklama porównawcza jest zatem dopuszczalna, gdy pomaga w dostarczeniu informacji konsumentowi i jednocześnie nie narusza interesów konkurenta w sposób większy, niż wymaga tego konieczność informowania konsumenta. Priorytetem i obowiązkiem ustawodawcy jest zapewnienie przejrzystości rynku, a temu właśnie sprzyja reklama porównawcza. Marta Kruk Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji współpracującym z Kancelarią Prawną VenaGroup z siedzibą we Wrocławiu. Jest również członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Sprostowanie: Przepraszamy autorkę artykułu Panią Martę Kruk za podanie na str. 13 numeru DIG październik 2010 r. błędnych informacji dotyczących posiadanych przez autorkę uprawnień zawodowych oraz przynależności do PIRP. 7 Dolnośląska Izba Gospodarcza

8 Firma doradczo-szkoleniowa Human Partner Sp. z o.o. z Wałbrzycha została laureatem ogólnopolskiego programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Różnorodność wiedzy, doświadczeń i kompetencji zespołu jest tym, co wyróżnia tę firmę na rynku. PARTNER W ROZWOJU Human Partner jest firmą doradczoszkoleniową, specjalizującą się w projektowaniu oraz prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje ogólne i menedżerskie. Drugim kluczowym obszarem jest doradztwo biznesowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz obsługą projektów, współfinansowanych z funduszy UE. - Szkolenia traktujemy jako najważniejszy element inwestycji w kapitał ludzki. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na jakość tej usługi podkreśla Kamila Kowalska, współwłaściciel i wiceprezes Zarządu. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów-praktyków, świadczących usługi dla międzynarodowych firm produkcyjnych, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkami wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych organizacji. Trenerzy Human Partner prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. Obecnie Human Partner oferuje pracodawcom bogaty wachlarz usług szkoleniowych, m.in.: Employeeship - budowanie zaangażowania pracowników Budowanie zespołów o wysokiej efektywności Jak wykorzystać mocne strony pracowników, czyli zarządzanie kompetencjami Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji Efektywne kierowanie rozwojem pracowników Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego Zarządzanie przez cele (MBO) Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera Trener doskonały - interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Kompleksowe podeście Konsultanci z Human Partner tworzą dedykowane projekty rozwojowe dla swoich Klientów, wykorzystując w tym celu zróżnicowane narzędzia. - Możemy zaprojektować i przeprowadzić kompleksowy projekt rozwojowy, którego efektem są oczekiwane i pozytywne zmiany wśród pracowników. Na samym początku współpracy wspólnie określamy, jakie kierunki rozwoju będą najbardziej użyteczne dla zespołu oraz jakie kompetencje swoich pracowników firma planuje rozwijać - tłumaczy Kamila Kowalska, która jest też certyfikowanym project-managerem. Ludzie i nowe rozwiązania - Najważniejsi są ludzie. A stały rozwój ich kompetencji traktujemy strategicznie. Wspieramy rozwój kapitału ludzkiego w firmach z sektora MŚP oraz w instytucji publicznych mówi Marcin Kowalski, prezes Zarządu. Human Partner tworzy zespół ludzi pasjonujących się tematyką rozwoju i szkoleń. - Stale pogłębiamy posiadaną wiedzę. Szukamy nieustannie nowych praktyk i rozwiązań, które weryfikujemy w projektach rozwojowych dodaje Marcin Kowalski. Firma współpracuje wyłącznie z doświadczonymi specjalistami, praktykami z różnych dziedzin, m.in. funduszy strukturalnych UE, socjologii, psychologii zarządzania, psychologii biznesu, badania rynku. Human Partner należy do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Dlaczego warto z nami współpracować? u W codziennej praktyce biznesowej stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, który jest wyznacznikiem świadczenia usług szkoleniowych na krajowym rynku. Kodeks dokładnie określa standardy świadczenia usług oraz relacje z Klientami. u Nasz zespół to wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają międzynarodowe certyfikaty trenerskie i coachingu oraz należą do orga- Przedsiębiorstwo Fair Play etyka i rzetelność mogą iść w parze! Przedsiębiorstwo Fair Play jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Przedsiębiorstwa Fair Play to firmy, które: postępują rzetelnie wobec klientów; ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań; terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa; uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji; stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu; wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe; ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego; potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców. Dolnośląska Izba Gospodarcza 8

9 Human Partner oferuje swoim klientom efektywne metody zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez: wykorzystanie sprawdzonych narzędzi diagnostycznych typu Extender DISC czy Thomas International itp.; analizowanie studiów przypadków, pracę nad rzeczywistymi przykładami z życia organizacji; symulację rzeczywistości biznesowej; prowadzenie sesji informacji zwrotnych (follow up); coaching; wykonywanie zadań do samodzielnej realizacji w praktyce firmowej (zadania wdrożeniowe); nagrania audio-video; filmy instruktażowe, szkoleniowe przygotowywane pod konkretne potrzeby organizacji; wykorzystanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. nizacji branżowych (Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, International Coaching Certification J. O Connora). u Wykorzystujemy sprawdzone i profesjonalne narzędzia diagnostyczne - Extended DISC, które wspomagają realizację projektów rozwojowych w organizacjach. Pozwalają optymalnie wpływać na dalszy rozwój pracowników po zakończonych szkoleniach. dziedzinie poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. u W relacjach z naszymi Klientami przestrzegamy kilku kluczowych zasad. Liczy się dla nas: - zaufanie naszych Klientów - otwartość i elastyczność w działaniu orientacja potrzeby na Klienta - rzetelność i jakość świadczonych usług doradczo-szkoleniowych. Kamila Kowalska Wykształcenie ekonomiczne, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych na SGH w Warszawie. Certified Project Management Associate IPMA. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association. u Posiadamy wiedzę ekspercką w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzania projektami szkoleniowymi. Przedstawiciel naszej firmy jest ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą w zakresie szkoleń oraz pozyskania środków z EFS na projekty szkoleniowe w 2011 roku. Marcin Kowalski Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw. Przewodniczący grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Przedstawiciele firmy Human Partner aktywnie uczestniczą w konferencjach tu podczas konferencji we Wrocławiu dla menedżerów sektora ochrony zdrowia. Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych ul. Moniuszki 1-3 tel tel./fax Dolnośląska Izba Gospodarcza

10 DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY PO RAZ XVII Nowi laureaci firmy małe: KORBANK Sp. z o.o. Wrocław, Dom Maklerski SA Wrocław, Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. Wrocław, Holografia Polska s.c. Pietrzykowice, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Szczawno-Zdrój, ZEMAR S.J. Trzebnica Nowi laureaci firmy duże: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych, HECTAS Usługi Sp. z o.o. Wrocław. Certyfikat po raz drugi: Centrum Kardiologiczne,,Pro Corde Sp. z o.o. Wrocław, Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS Sp.j. Wrocław, Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet Sp. z o.o. Wrocław, LG Chem Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne, 5 Października Kapituła Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych, której przewodniczy marszałek województwa, a w jej skład wchodzą samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy, zdecydowała o uhonorowaniu 24 firm tym wyróżnieniem. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie. Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. DCG wzoruje się na międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska nagroda Deminga, amerykańska Nagroda im. Malcolma Baldridge a czy Europejska Nagroda Jakości. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy znacznie poprawia wizerunek firmy, świadczy o jej rzetelności, sprawia, że przedsiębiorstwo jest postrzegane jako atrakcyjny pracodawca. Uroczysta Gala XVII edycji DCG odbyła się 12 października w Muzeum Narodowym. Certyfikat po raz trzeci: ARCHIKON Wrocław, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Wrocław, KON-REM Sp. z o.o. Wrocław, Eltur-Trans Sp. z o.o. Bogatynia, KRUK SA Wrocław, ENERGOSYSTEM Sp. z o.o. Wrocław, ELTUR- SERWIS Sp. z o.o. Bogatynia, Netline Group Sp. z o.o. Wrocław. Certyfikat po raz czwarty: UMET Sp. z o.o. Wrocław, KEA Sp. j. Wrocław, Certyfikat po raz piąty: DOZAMEL Sp. z o.o. Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego, GAZOPROJEKT SA Wrocław. TECHNIKA I TECHNOLOGIA IMPULSY ROZWOJOWE Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 2010 odbyło się w dniach października w Krzyżowej koło Świdnicy. W tym roku zorganizowane zostało pod hasłem Technika i technologia impulsy rozwojowe. Temat ten wyniknął z dwóch przesłanek. Po pierwsze, wiązał się on z obchodzoną przez Politechnikę Wrocławską setną rocznicą technicznego kształcenia wyższego w regionie. Organizatorzy chcieli wpisać doroczne spotkanie w Krzyżowej w ten jubileuszowy rok. Jednym z merytorycznych powodów tego tematu jest również toczona debata o przyszłości Europy Europa quo vadis? W zeszłym roku Forum przyjęło deklarację, w której wypunktowano racje toczenia takiej debaty, i to nie tylko w wąskich gronach polityków i specjalistów. Przyszłość Europy jest przyszłością każdego jej mieszkańca i dlatego jej kształt powinien być przedmiotem namysłu możliwie szerokich gremiów na pewno takich, jakie spotykają się w Krzyżowej. Nasz region, ze względu na swoje położenie oraz dzieje, ale też na strukturę swojego potencjału, jest najbardziej europejskim regionem Polski, toteż naturalne jest to, że europejska przyszłość powinna być też przedmiotem szczególnej troski jego elity. Więc dyskutowano nie tylko w Krzyżowej, ale i w innych układach, na przykład na międzynarodowej konferencji Europa quo vadis?, która odbyła się we Wrocławiu w czerwcu bieżącego roku - jako jeden z efektów przyjętej w ubiegłym roku deklaracji. Dotychczasowy przebieg debaty miał jednak jeden słaby punkt. Wśród podejmowanych kwestii niemal nieobecna była tematyka objęta hasłem tegorocznego Forum. Tymczasem oczywiste jest, że jednym z głównych powodów szczególnej roli Europy w nowożytnych dziejach ludzkości Dolnośląska Izba Gospodarcza 10

11 i szczególnej jej pozycji w niedawnej jeszcze przeszłości była przewaga technologiczna i dynamika technicznej innowacyjności Europejczyków. Widać ją doskonale w historii i pejzażu naszego regionu. W ostatnim 50-leciu Dolny Śląsk był znaczącym regionem na technologicznej mapie Polski. Mieliśmy silne ośrodki związane z elektroniką, do dziś prężnie działa wydobycie i przetwórstwo miedzi i energetyka. Nie do końca znamy i cenimy dokonania poprzednich pokoleń Dolnoślązaków, nie zawsze potrafimy je docenić, wyeksponować i zachować. Choć i tu można odnotować poprawę. Jedną z udanych inicjatyw ochrony i eksponowania dziedzictwa technicznego przedstawiono uczestnikom w ostatnim dniu Forum w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Jednakże ochrona dziedzictwa może jedynie tworzyć pewien klimat wokół myśli technicznej. Ważniejsze dla Europy, Polski, Dolnego Śląska jest spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się nad tym, co możemy zrobić dla przywrócenia wysokiej pozycji w technicznej i technologicznej innowacyjności, a w ślad za tym przywrócenia regionom europejskim wysokiego tempa rozwoju i wynikającej z niego pozycji w światowym rankingu. Uczestnicy dyskusji panelowej Energetyka XXI wieku perspektywa regionalna i transgraniczna : prof. Andrzej Wiszniewski PWr., Mariusz Swora - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Markus Reichel - DREBERIS GmbH, Henning Heidemanns - Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Edward Słoma - Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki, prof. Mariusz Orion-Jędrysek Uniwersytet Wrocławski, Adam Witek Dyrektor Departamentu Zarządzania i Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź SA, Piotr Woźniak - Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki UE. Uczestnicy dyskusji panelowej Rola nauk technicznych i ścisłych dla cywilizacyjnego i kulturowego rozwoju regionów europejskich : marszałek Grzegorz Roman, Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA, prof. Tadeusz Więckowski rektor PWr., Piotr Freyberg Członek Zarządu 3M Poland, prof. Jan Waszkiewicz inicjator Forum. Oczywisty był w tej sytuacji wybór honorowego patrona Forum - profesora Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. Forum tegoroczne odbyło się według scenariusza, który sprawdził się w toku corocznych spotkań. Pierwszego dnia oddano głos najważniejszym gościom i przeprowadzono pierwszą, związaną z tematyką Forum dyskusję panelową. Dyskusji takich było więcej. Kolejna kontynuowała tematykę energetyczną, której wiele miejsca Forum poświęca od lat. Warto może dodać, że jest ona kontynuowana i w ciągu roku dzięki zawiązanej tu, w Krzyżowej, Grupie Refleksji nad Rozwojem Energetyki w XXI wieku. Jedna z debat dotyczyła wejścia Polski do strefy euro. Była też debata podsumowująca dwudziestolecie polskich (i dolnośląskich) samorządów. Znalazło się też miejsce i czas na dyskusje w grupach roboczych, które w tym roku proponowały odmienną niż w ubiegłych latach problematykę. Osobnym ważnym wydarzeniem było wręczenie po raz trzeci Dolnośląskich Nagród Gospodarczych i - po raz drugi - Polsko-Niemieckiej Nagrody Gospodarczej. Laureatami DNG zostali PB Inter System i Politechnika Wrocławska. Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą odebrała w imieniu swoim i męża Elisabeth von Küster właściciel Pałacu Łomnica. Na Forum oczywiście znalazł się także czas i miejsce na rozmowy kuluarowe i na spotkania towarzyskie. Od lewej: Jun Myeon Seong Prezes Zarządu LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., Matthias Platzeck - Premier Brandenburgii, tłumaczka, Grzegorz Roman Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Marek Nowara, szef firmy PB Intersystem, członek DIG, odbiera prestiżową Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą 11 Dolnośląska Izba Gospodarcza

12 PRZEDSIĘBIORCO, POZYSKAJ DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach schematu 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Do uzyskania dotacji uprawnione są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa funkcjonujące dłużej niż 2 lata. Dotacja może być przeznaczona na tworzenie, modernizację działów B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R. W myśl zapisów dokumentacji programowej za dział B+R rozumiany jest samodzielny dział badawczo rozwojowy lub dział technologiczno konstrukcyjny wykazany w odpowiednim regulaminie organizacyjnym/statucie przedsiębiorstwa. Natomiast za dział B+R nie będzie uznawane laboratorium badające wymagane parametry jakości produkcji i produktów będących w ofercie przedsiębiorstwa (laboratorium kontroli jakości). Również szukanie nowych klientów dla wnioskodawcy czy też analiza rynku nie zostaną uznane za prace badawczo-rozwojowe. Priorytetowo będą traktowane projekty, które ubiegają się o wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w jednej z kluczowych dziedzin tematycznych: - bio - biotechnologia i bioinżynieria; postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska; nowe wyroby i techniki medyczne; - info - technologie informacyjne i telekomunikacyjne; sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej generacji; optoelektronika; nauki obliczeniowe; - techno - nowe materiały i technologie, nanotechnologie, projektowanie systemów specjalizowanych, mechatronika, technologia i inżynieria chemiczna. Działalność badawczo-rozwojowa dotyczyć może badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz powiązanych z nimi badań podstawowych. Nie otrzymają punktów projekty, w których utworzenie lub modernizacja działu B+R ma służyć prowadzeniu wyłącznie badań podstawowych, przy czym w myśl zapisów dokumentacji programowej: Badania podstawowe - oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie praktyczne; KONTAKT Enterprise Europe Network Wałbrzych Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2, tel , fax Sieć to po prostu najnowszy przykład tego, jak ważne jest dla mnie i innych członków Komisji stworzenie właściwego środowiska gospodarczego, w którym, mamy nadzieję, małe firmy będą mogły dostosować się do zmian i prosperować. Günter Verheugen - były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę przedsiębiorstw i przemysłu Informacje na temat Sieci: Sieć Enterprise Europe Network jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej ze środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata oraz budżetu Państwa Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów; Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług, takie jak: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji, opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych. Pamiętać należy, że wyniki działalności B+R powinny być potwierdzane odpowiednimi dokumentami, to jest raportami, orzeczeniami z badań, protokołami kwalifikowania technologii, opinii itp. Należy mieć na uwadze, iż dokumentacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki zakupionej infrastrukturze B+R będzie podlegała kontroli. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu powinna zawierać się w przedziale od 100 tys. zł do 8 mln zł, a poziom dofinansowania: 60 proc. - mikro- i małe, 50 proc. - średnie, i 40 proc. - duże firmy. Barbara Buryta Więcej informacji można uzyskać: Źródło: - Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , stan na dzień r. - Projekt instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z elementami biznes planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Schemat 1.1.C: Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej; Klauzula Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieniu, nie są odpowiedzialne za informacje przedstawione w ulotce. Poglądy wyrażone w ulotce są poglądami autora i nie muszą pokrywać się z działaniami Komisji Europejskiej. Dolnośląska Izba Gospodarcza 12

13 dości a r h c y n ł e P i ciepła ia n e z d o r a N o Ś w i ą, tsukcbesóowżi deugżo optymizmu w Nowym Roku Zdrowia życzy dolnośląski Szanowni Państwo, W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zostanie ogłoszony konkurs na: 4/2010 (8) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw na budowę i rozwój działów B+R w grudniu 2010 roku O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie firmy niezależnie od wielkości: mikro, małe, średnie i duże. Min. max. kwota wydatków kwalifikująca się do dotacji 50 tys tys. PLN. Wysokość dotacji do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Wydatki kwalifikujące się do dotacji: - wydatki na zakup maszyn, urządzeń, aparatury, środków transportu oraz pozostałych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, - wydatki na wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia prac B+R (patenty, licencje, zakup wzorów użytkowych, oprogramowania), - wydatki na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, - wydatki na nabycie nieruchomości zabudowanej, - roboty i materiały budowlane niezbędne do budowy, przebudowy i rozbudowy budynków, - analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z realizacją projektu, - wydatki na szkolenia specjalistyczne, które są konieczne do przeprowadzenia w celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji. 3/2010 (7) 2/2010 (6) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) kwartalnik cena 3 zł (w tym 7% VAT) maj / czerwiec / lipiec TYLKO U NAS NASZA SONDA 13 PARTNERZY OŁ ĘK A NASI PARTNERZY DŁ UG Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w przygotowaniu wniosku o dotację (w tym: ocena kwalifikowalności firmy i projektu oraz szans na dotację, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, pomoc w uzyskaniu wymaganych załączników, monitoring prawidłowości realizacji projektu, pomoc w zachowaniu odpowiednich procedur wyboru wykonawców/dostawców i innych wymogów programowych, rozliczenie projektu), serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami: Europejskie Centrum Doradztwa Biznesowego tel , kom Dolnośląska Izba Gospodarcza

14

15

16

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j 2 0 0 6 I S s N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo