System sterowania robota mobilnego z percepcją otoczenia zarządzanego przez MQX RTOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System sterowania robota mobilnego z percepcją otoczenia zarządzanego przez MQX RTOS"

Transkrypt

1 Wrocław, dn r. Kurs: Sterowniki robotów Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski System sterowania robota mobilnego z percepcją otoczenia zarządzanego przez MQX RTOS Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń Autorzy: Michał Dziergwa Mariusz Orda

2 1 Wprowadzenie Grupa projektowa w składzie Michał Dziergwa i Mariusz Orda podjęła się zgodnie z dostarczonym planem działania próby obsługi modułowego systemu Tower firmy Freescale. Niniejszy raport zawiera opis konfiguracji, podłączenia oraz obsługi urządzenia TWR-MCF5225X-KIT. Główny obsługiwany moduł oparty jest na wysoce wydajnym mikroprocesorze MCF52259 z rodziny ColdFire. Wykorzystuje on architekturę 680x0, rozwijaną przez lata przez firmę Motorola, historycznie znaną m.in. z komputerów Amiga. Z pomocą drugiej wartstwy - komunikacji szeregowej TWR-SER - urządzenie umożliwia przesył informacji bezpośrednio do komputera (użyto przejściówki do USB przez wzgląd na brak portu szeregowego w laptopie). Ostatnim z elementów jest moduł obsługujący złączony z nim dotykowy ekran ciekłokrystalczny. Wraz z zestawem Tower dostarczone jest oprogramowanie CodeWarrior (30-dniowa wersja ewaluacyjna) pozwalające na programowanie mikrokontrolerów z rodziny ColdFire. Rysunek 1: TWR-MCF5225X-KIT firmy Freescale 2 MQX RTOS Aby wyjść naprzeciw rosnącym wymaganiom współczesnych aplikacji firma Freescale Semiconductors opracowała MQX system czasu rzeczywistego ze zintegrowanym stosem TCP/IP oraz USB dla mikrokontrolerów z rodziny ColdFire. Połączenie możliwości systemu MQX z szeroką ofertą dobrze wyposażonych mikrokontrolerów z rodziny ColdFire tworzy wydajną i stabilną platformę dla szerokiego wachlarza aplikacji. Freescale nieustannie rozszerza listę mikrokontrolerów ColdFire obsługiwanych przez MQX, obecnie są dostępne porty dla następujących podrodzin: MCF51CN, MCF5225X, MCF5223X, MCF5222X, MCF5227X oraz MCF5445X. MQX firmy Freescale jest systemem czasu rzeczywistego opartym o system priorytetów z optymalizacją przełączania kontekstów zadań, zapewniającym krótki i deterministyczny czas obsługi przerwań. Dzięki zaimplementowanej w nim konfigurowalności, MQX-RTOS umożliwia oszczędne gospodarowanie zasobami pamięciowymi, w skrajnym przypadku może zajmować tylko 6 kb pamięci Flash, w czym mieszczą się: kernel, systemy obsługi przerwań i semaforów, kolejki oraz menadżer pamięci. 3 Instalacja i konfiguracja Głównym celem grupy projektowej było stworzenie instrukcji umożliwiającej obsługę części układów zawartych na modułach. Opisywane urządzenie posiada niezwykle rozbudowane software - środowisko programistyczne CodeWarrior - poprzez które komunikowano się z mikroprocesorem. Oparogramowanie firmy

3 Freescale niezwykle ułatwia pracę z urządzeniem. W celu prawidłowej obsługi zestawu TWR-MCF5225X należy zaistalować kolejno z dołączonej płyty CD: środowisko programistyczne CodeWarrior dla architektury ColdFire v7.1. patch uaktualniający CodeWarrior do wersji v oprogramowanie Freescale MQX RTOS v Ważna uwaga: obecnie firma Freescale udostępnia jedynie sterowniki 32-bitowe dla systemu Windows. Polecanym rozwiązaniem w czasie pracy na systemie 64-bitowym jest instalacja maszyny wirtualnej z systemem Windows XP (rozwiązanie to jest skuteczne, przetestowane zostało na Windows 7, chociaż pomimo tego napotkano pewne błędy wynikające z braku obsługi niektórych sterowników). Po instalacji odpowiedniego oprogramowania należy złożyć zestaw Tower umieszczając moduły w odpowiednich slotach windy - należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób podłączenia modułów. Winda posiada część funkcjonalną (primary) i pomocniczą (secondary) a moduły mają podpisane brzegi. Do pełnej komunikacji, niezbędnej w następnych zadaniach, należy wykorzystując załączony kabel z zestawu podłączyć debugger (J17 na module TWR-MCF522X) do portu USB komputera oraz podłączyć port szeregowy modułu TWR-SER do portu szeregowego w komputerze (brak kabla w zestawie). Przy podłączeniu kabla USB po raz pierwszy system operacyjny Windows będzie chciał zainstalować sterowniki do obsługi debuggera, które powinny być znalezione automatycznie (gdyby tak się nie stało, znajdują się w podkatalogu drivers/osbdm w folderze z zainstalowanym programem CodeWarrior). Należy podążać za wskazówkami i zainstalować sterowniki. Należy pamiętać o tym, aby w przypadku zainstalowania projektu MQX w domyślnej lokalizacji (katalog Freescale w Program Files) przekompilować biblioteki MQX - więcej informacji dostarcza na ten temat katalog doc w folderze MQX 3.4. Po tych czynnościach zestaw Tower jest gotowy do pracy. 4 Kontroler HVAC Zadanie pierwsze obejmuje implementację sterownika sterującego ogrzewaniem, wentylacją oraz klimatyzacją. Nazwa wywodzi się od angielskiego akronimu, który można rozwinąć jako Heating, Ventilation, Air Conditioning. Podobne, bardziej zaawansowane urządzenia (na dużo większą skale) wykorzystywane są w budynkach biurowych czy drapaczach chmur. Istnieje wiele specjalistycznych firm z działu inżynierii sanitarnej, zajmujących się instalacją i programowaniem tego typu urządzeń. Poniżej podano proponowany sposób wykonania ćwiczenia: 1. W celu rozpoczęcia pracy, potrzeba uruchomić aplikację CodeWarrior IDE. 2. Należy otworzyć projekt z kontrolerem HVAC (polecenie Open z menu File) - domyślna ścieżka C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.4\demo\hvac\codewarrior\hvac twrmcf52259.mcp. 3. W otworzonym oknie należy wybrać z rozwijanej listy Int Flash Debug. Ikonki po prawej, które będą potrzebne do wykonania zadania, to kolejno Make (niebieska obramówka na rysunku), Debug (czerwona) i Run (żółta). Rysunek 2: Menu otworzonego projektu 4. W celu kompilacja należy nacisnąć przycisk Make (opcjonalnie nacisnąć klawisz F7). 5. W celu zmiany ustawień programatora należy wybrać z zakładki Tools opcję Flash Programmer. W domyślnie otwartej karcie Target Configuration opcja Use Custom Settings musi być niezaznaczona. Aby załadować ustawienia, trzeba kliknąć na przycisk Load Settings... znajdujący sie na samym dole i z listy wybrać MCF52259 INTFLASH.xml (powinna być ostatnią pozycją na liście). 6. Z zakładki programatora pokazanej na rysunku wybieramy trzecią pozycję Erase / Blank Check. Należy zaznaczyć zakładkę All Sectors i wybrać opcję Erase.

4 Rysunek 3: Menu opcji programatora 7. W celu zaprogramowania mikroprocesora, potrzeba wybrać Program z czwartego okna Program / Verify. W przypadku powodzenia operacji CodeWarrior wyświetli informację Completed Successfully. Po udanej operacji można zamknąć okno, powracając do głównego menu. 8. Zainstalowane narzędzia umożliwiają pracę z debuggerem. W celu jego otworzenia trzeba wybrać przez ikonę opisaną na rysunku 2. Po jej naciśnięciu wyświetlone zostanie wyświetlone okno sesji. Aby uruchomić kod, ponownie trzeba kliknąć Debug. 9. W celu nawiązania połączenia z Towerem przy pomocy portu szeregowego należy uruchomić terminal - umożliwiający przesył danych pomiędzy komputerem a układem. Najbardziej polecanym programem ze względu na duże możliwości i prostą, intuicyjną obsługę jest Bray s Terminal - w czasie pracy z zestawem skutecznie używano wersji Użyć można również programów HyperTerminal czy Termite - wszystkie programy są dostępne na licencji freeware (darmowe). Niezbędna jest wcześniejsza konfiguracja portu do ustawień programowych Towera: bitów na sekundę (bodów), brak bitów parzystości, 8 bitów danych i jeden stopu, sprzętowe sterowanie przepływem. Należy skonfigurować kolejno port - w tym celu potrzeba otworzyć Menadżer urządzeń (można go szybko uruchomić wpisując w menu start w polu uruchom mmc devmgmt.msc). Odnajdujemy w nim ustawienia naszego portu szeregowego (Właściwości ->Ustawienia portu), efekt przedstawiono na poniższych rysunkach. Rysunek 4: Widok portu COM w menadżerze urządzeń (użyta przejściówka do USB) Rysunek 5: Ustawienia portu szeregowego 10. W ten sam sposób należy ustawić opcje Bray s Terminala. Po ich wprowadzeniu, należy przycisnąć

5 Connect. Dane wysyłamy wpisując w polu Transmit, otrzymujemy je w oknie Recive. Po chwili, w czasie której nawiązywane jest połączenie, możemy rozpocząć pracę ze sterownikiem HVAC. Rysunek 6: Ustawienia portu szeregowego 11. Wciśnięcie klawisza Enter powinno zwrócić tekst shell>. Status sterownika będzie się od teraz uaktualniał co 15 sekund i zwracał dane na terminal. W celu uzyskania listy komend, należy wpisać help. Polecenie info zwraca nam aktualne ustawiania. Dodatkowo, Tower wyposażony jest w trzy diody sygnalizujące nam aktualny stan kontrolera: dioda LED1 sygnalizuje włączenie nawiewu, rozprowadzającego ciepłe lub zimne powietrze. Dioda LED2 oznajmia włączenie grzejnika, a dioda LED3 sygnalizuje włączenie chłodzenia. 12. Nawiew możną włączyć wpisując w konsoli fan on. Polecenie wyłączające fan off ustawia kontroler HVAC w trybie automatycznym. Możemy wówczas włączyć grzanie poleceniem hvac heat. 13. Przyciski SW1 i SW3 na górnej płycie Towera używane są odpowiednio do zwiększania i zmniejszania temperatury. Zmiana programowa temperatury pożądanej możliwa jest przy pomocy polecenie temp i następującej po niej temperaturze w stopniach Celsjusza (np. temp 19 ). 14. Zakończenie ćwiczenia możliwe jest poprzez wybranie w CodeWarriorze polecenia Kill w Debuggerze. 5 Telnet i FTP 1. Zatrzymać aplikacje jeśli jest uruchomiona (Debug >Kill). 2. Połączyć moduł TWR-SER z komputerem za pomocą kabla ethernetowego. 3. Domyślnym adresem IP modułu jest Zazwyczaj po podłączniu komputera bezpośrednio do modułu, komputer automatycznie otrzyma adres IP w tej samej podsieci co moduł ( x.x). W takim przypadku nie jest wymagana jego konfiguracja. (Uwaga - automatyczne uzyskiwanie adresu IP może potrwać nawet kilka minut. W tym czasie komputer może meldować ograniczony dostęp do sieci lub jego brak). 4. Można też ustawić adres IP manualnie. Należy wejść w Centrum sieci i udostępniania >Zmień ustawienia karty sieciowej >Połączenie lokalne, zapisać ustawienia a następnie ustawić adres IP i maskę podsieci Otworzyć w CodeWarriorze plik HVAC.h, znajdujący się w sekcji Source/HVAC/. 6. Odnaleźć linię kodu rozpoczynającą się od #define ENET IPADDR i ustawić docelowy adres IP używając makra IPADDR. Należy użyć adresu , jeśli nie został jeszcze ustawiony: #define ENET IPADDR IPADDR(169,254,3,3). 7. Zrobić to sam z wartością maskiadresu IP (ENET IPMASK): #define ENET IPMASK IPADDR(255,255,0,0). 8. W pliku HVAC.h włączyć RTCS i serwer Telnet zmieniając poniższe linie: #define DEMOCFG ENABLE RTCS 0 #define DEMOCFG ENABLE FTP SERVER 0 #define DEMOCFG ENABLE RTCS TELNET SERVER 0 w następującyc sposób: #define DEMOCFG ENABLE RTCS 1 #define DEMOCFG ENABLE FTP SERVER 0 #define DEMOCFG ENABLE RTCS TELNET SERVER 1 9. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację analogicznie do przykładu przedstawionego w pierwszym laboratorium.

6 10. Otworzyć wiersz polecenia Start >Programy >Akcesoria >Wiersz polecenia. 11. Wywołać sesję telnetową wpisując telnet Nastąpi połączenie z powłoką MQX poprzez telnet. Uwaga! System Windows 7/Vista ma domyślnie wyłączoną funkcjonalność klienta telnet. Należy włączyć Panel sterowania >Programy>Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Następnie należy wyszukać i zaznaczyć Klient Telnet. Rysunek 7: Nawiązywanie połączenia przez telnet Rysunek 8: Używanie poleceń Rysunek 9: Nawiązywanie połączenia przez telnet 12. Powłoka telnet ma swój własny zestaw poleceń, podobny do poleceń powłoki terminala z poprzedniego laboratorium. Wypróbować polecenia help i info. 13. W pliku HVAC.h wyłączyć serwer telnet i włączyć serwer FTP zmieniając poniższe linie: #define DEMOCFG ENABLE RTCS 1 #define DEMOCFG ENABLE FTP SERVER 0 #define DEMOCFG ENABLE RTCS TELNET SERVER 1 w następującyc sposób: #define DEMOCFG ENABLE RTCS 1 #define DEMOCFG ENABLE FTP SERVER 1 #define DEMOCFG ENABLE RTCS TELNET SERVER 0

7 14. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację tak jak w krokach 8-15 pierwszego laboratorium. 15. Otworzyć wiersz poleceń i przejść do folderu Freescale (wpisać c:, cd \, mkdir Freescale, cd Freescale ). 16. Rozpocząć sesję FTP wpisując w wierszu poleceń systemu Window ftp Nazwę użytkownika zostawić pustą wciskając enter. 6 System HVAC poprzez sieć 1. Stworzyć następujące połączenia: Podłączenie debuggera (J17 na module TWR-MCF522X) do portu USB komputera (kabel w zestawie) Podłączenie portu szeregowego modułu TWR-SER do portu szeregowego w komputerze (brak kabla w zestawie) Podłącznie portu Ethernet modułu TWR-SER do portu Ethernet komputera 2. Otworzyć projekt File >Open, znajdujący się w pliku C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.4\demo\web hvac\codewarrior\web hvac twrmcf52259.mcp 3. Domyślnym adresem IP modułu jest Zazwyczaj po podłączniu komputera bezpośrednio do modułu, komputer automatycznie otrzyma adres IP w tej samej podsieci co moduł ( x.x). W takim przypadku nie jest wymagana jego konfiguracja. (Uwaga - automatyczne uzyskiwanie adresu IP może potrwać nawet kilka minut. W tym czasie komputer może meldować ograniczony dostęp do sieci lub jego brak). Możliwa jest również zmiana adresu IP manualnie. Należy wejść w Centrum sieci i udostępniania>zmień ustawienia karty sieciowej>połączenie lokalne, zapisać ustawienia a następnie ustawić adres IP i maskę podsieci Otworzyć w CodeWarriorze plik HVAC.h, znajdujący się w sekcji Source/HVAC/. 5. Odnaleźć linię kodu rozpoczynającą się od #define ENET IPADDR i ustawić docelowy adres IP używając makra IPADDR. Należy użyć adresu , jeśli nie został jeszcze ustawiony: #define ENET IPADDR IPADDR(169,254,3,3) 6. Zrobić to sam z wartością maską adresu IP (ENET IPMASK): #define ENET IPMASK IPADDR(255,255,0,0) 7. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację tak jak w przykładzie pierwszego laboratorium. 8. Uruchomić przeglądarkę internetową i wyłączyć ustawienia proxy. Wpisać adres urządzenia w pasku przeglądarki (w tym przypadku ) 9. W przeglądarce powinna się pokazać strona powitalna serwera sieciowego. 10. Należy wejść na stronę kontroli systemu HVAC wybierając z menu HVAC demo znajdującego się po lewej stronie a następnie klikając link Change Settings. Możliwa jest zmiana ustawień systemu HVAC poprzez stronę internetową, jak również przez przyciski SW1 i SW3 - zadane ustawienia powinny pojawić się na stronie internetowej.. 7 Odnajdywanie błędu wykorzystując system TAD (Task Aware Debugging) w środowisku CodeWarrior 1. Zatrzymać aplikacje jeśli jest uruchomiona (Debug>Kill). 2. Otworzyć projekt (File>Open), znajdujący się w pliku C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.4\demo\hvac error\codewarrior\hvac error twrmcf52259.mcp 3. Włączyć task raportowania. Należy otworzyć plik hvac.h i zmienić w nim #define DEMOCFG ENABLE AUTO LOGGING 0 na: #define DEMOCFG ENABLE AUTO LOGGING 1

8 Rysunek 10: Strona główna demonstracyjnej strony internetowej Rysunek 11: Wyświetlanie ustawień na stronie internetowej Rysunek 12: Zmiana ustawień przez stronę internetową 4. Należy zauważyć, że pliki, które zostały dotknięte przez tą zmianę posiadają obok nazwy czerwony znaczek, informujący, że muszą zostać ponownie skompilowane, wgrane i uruchomione. 5. Otworzyć Bray s Terminal i połączyć z modułem. Co 15 sekund będzie się pojawiać informacja o obecnym stanie urządzenia. Informacja ta będzie się też wyświetlać po wciśnięciu guzika SW1 lub SW3. 6. Naciskać SW1 aż do otrzymania temperatury równej 24 stopnie, a następnie za pomocą SW3 powrócić do temperatury 20 stopni. Należy zauważyć, że w pewnym momencie przestaną się pojawiać komunikaty z informacjami. 7. Należy użyć TAD (Task Aware Debugging) do zidentyfikowania źródła błędu. W tym celu należy

9 Rysunek 13: Ukazany brak raportów po powrocie od temperatury 24 stopni zatrzymać aplikacje poprzez kliknięcie przycisku Break lub wybór opcji Break w menu Debug. Rysunek 14: Przycisk Break 8. Rozwinąć menu MQX. Włączyć te okna z informacjami, które mogą dostarczyć informacji o błędzie, który wystąpił. Rysunek 15: Menu MQX 9. Jednym z okien, któy pomogą szybko zweryfikować stan aplikacji jest okno Task Summary. Pomocne też może się okazać okno Check for Errors. 10. Task o nazwie HVAC używa wiadomości systemu MQX do przesyłania informacji taskowi raportowania - Log task (można sprawdzić funkcje HVAC LogCurrentState() oraz Log()). Task HVAC, jak wysyłający wiadomość zakłada, że wiadomość została skonsumowana porzez task raportowania i tym samym usunięta z puli wiadomości po wydrukowaniu tekstu w konsoli. Patrząc na kod błędu taska HVAC w oknie Task Summary jasne jest, że wiadomość nie mogła zostać wysłana ponieważ pula wiadomości jest już pełna. Można zweryfikować to przypuszczenie otwierając okno Message Pools z menu MQX i klikając dwukrotnie na jedyny wpis w tym oknie. 11. Pula wiadomości jest przepełniona. Problem leży po stronie odbiorcy, ponieważ to zawsze on ma obowiązek ponownego użycia lub zwolnienia wiadomości gdy przestaje już być potrzebna. Spoglądając na funkcję Logging task() znajdującą się w pliku Logging Task.c można zauważyć, że wiadomość

10 Rysunek 16: Okna Task Summary i Check for Errors Rysunek 17: Widok puli wiadomości jest odbierana poprzez: msg ptr=msgq receive(log qid,0); a następnie zawartość wiadomości jest wyświetlana: printf(msg ptr->message); Brakuje usunięcia wiadomości po jej wyświetleniu: msg free(msg ptr); Należy dodać tą linię, poczym skompilować, wgrać i uruchomić aplikację. Wiadomości są teraz poprawnie usuwane, co rozwiązuje problem. 8 Połączenie ethernet - port szeregowy 1. Stworzyć następujące połączenia: Podłączenie debuggera (J17 na module TWR-MCF522X) do portu USB komputera (kabel w zestawie) Podłączenie portu szeregowego modułu TWR-SER do portu szeregowego w komputerze (brak kabla w zestawie) Podłącznie portu Ethernet modułu TWR-SER do portu Ethernet komputera 2. Otworzyć projekt (File>Open), znajdujący się w pliku C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.4\demo \telnet to serial \codewarrior\telnet2ser twrmcf52259.mcp 2. Domyślnym adresem IP modułu jest Zazwyczaj po podłączeniu komputera bezpośrednio do modułu, komputer automatycznie otrzyma adres IP w tej samej podsieci co moduł ( x.x). W takim przypadku nie jest wymagana jego konfiguracja. (Uwaga - automatyczne uzyskiwanie adresu IP może potrwać nawet kilka minut. W tym czasie komputer może meldować ograniczony dostęp do sieci lub jego brak). Możliwa jest zmiana adresu IP manualnie. Należy wejść w Centrum

11 Rysunek 18: Eliminacja błędu sieci i udostępniania>zmień ustawienia karty sieciowej>połączenie lokalne, zapisać ustawienia a następnie ustawić adres IP i maskę podsieci Otworzyć w CodeWarriorze plik config.h, znajdujący się w sekcji Source. 4. Odnaleźć linię kodu rozpoczynającą się od #define ENET IPADDR i ustawić docelowy adres IP używając makra IPADDR. Należy użyć adresu , jeśli nie został jeszcze ustawiony: #define ENET IPADDR IPADDR(169,254,3,3) 5. Zrobić to sam z wartością maskiadresu IP (ENET IPMASK): #define ENET IPMASK IPADDR(255,255,0,0) 6. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację. 7. Uruchomić Bray s Terminal 8. Otworzyć wiersz polecenia Start>Programy>Akcesoria>Wiersz polecenia. Wywołać sesję telnetową wpisując telnet Konsola szeregowa i sesja telnetowa powinny być ze sobą połączone. Wpisz jakieś znaki w sesji telnetowej. Powinny się one pojawić oknie terminala. 10. Wpisać jakieś znaki w terminalu. Powinny się one pojawić w sesji telnetowej. 9 Dodawanie nowych zadań na podstawie przykładu HVAC 1. Należy otworzyć plik tasks.c znajdujący się w folderze Sources/HVAC i odnaleźć w nim tablicę zadań const TASK TEMPLATE STRUCT MQX template list[] i dodać linię : ADC TASK,ADC Task,1500,10, ADC,MQX AUTO START TASK,0,0, 2. W pliku hvac.h znajdującym się w tym samym folderze odnaleźć sekcję enum { HVAC TASK = 1, SWITCH TASK, SHELL TASK, LOGGING TASK, USB TASK, ALIVE TASK

12 Rysunek 19: Zmianiony plik tasks.c }; i zmodyfikować do poniższej postaci : enum { HVAC TASK = 1, SWITCH TASK, SHELL TASK, LOGGING TASK, USB TASK, ADC TASK, ALIVE TASK }; 3. W kodzie znajdującym się bezpośrednio poniżej dodać prototyp funkcji która ma się stać nowym taskiem : void ADC Task(void); 4. Dodać właściwą funkcję w pliku HVAC Task.c. Minimalny kod takiej funkcji przedstawiony jest poniżej: void ADC Task(void) {. while(1). {. time delay(500);. } } Ponieważ task odpalany jest w tle bez przerwy wymagane jest wykorzystanie nieskończonej pętli. Funkcja time delay(500) zwalnia zasoby mikroprocesora pozwalając na wykonywanie się pozostałych zadań. 5. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację analogicznie do przykładu przedstawionego w pierwszym laboratorium. 6. Zatrzymać aplikację za pomocą przycisku Break 7. Otworzyć okno Task Summary z rozwijanego menu MQX, w celu sprawdzenia, że istotnie dodany został nowy task o nazwie ADC 10 Przesyłanie pomiaru z ADC przez port szeregowy 1. Rozszerzyć do poniższej postaci funkcję ADC Task: void ADC Task(void) {. while(1)

13 . {. char ADC Message[LOG MESSAGE SIZE];. mqx int pomiar;. uint 32 i;. pomiar = ReadADC();. i=sprintf(adc Message, Pomiar wartości potencjometru : %d \n,pomiar);. Log(ADC Message);. time delay(500);. } } Funkcja ReadADC pobiera pomiar z przetwornika ADC. Domyślnie jest to pomiar wychylenia w osi Y akcelerometru. Inicjalizacja przetwornika odbywa się w zadaniu HeartBeat Task. Następnie odczytana wartość zapisywana jest w wiadomości, która następnie zostaje przesłana do zadania Logging Task za pomocą funkcji Log(). Rysunek 20: Widok plik ADC Task.c 2. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację analogicznie do przykładu przedstawionego w pierwszym laboratorium. 3. Otworzyć Bray s Terminal i połączyć się z Towerem. Oprócz informacji o stanie kontrolera HVAC co 0.5 sekundy pojawiać się będzie wynik pomiaru wychylenia w osi Y. 11 Generowanie sygnału PWM Rysunek 21: Widok ogólny Procesor Experta

14 1. Przedstawiony poniżej sposób generowania przebiegu prostokątnego w oparciu o kod utworzony przez aplikację Processor Expert jest tylko przykładem postępowania. Ma on za zadanie skrócić i ułatwić zadanie - równie dobrze można własnoręcznie napisać odpowiedni kod w oparciu o datasheeta układu MCF Stworzyć nowy projekt w programie CodeWarrior klikając File a następnie New Project. Wybrać procesor MCF52259, następnie trzykrotnie kliknąć dalej, wybrać Processor Expert a następnie zakończ. 3. Wybrać z rozwijanej listy INTERNAL RAM i kliknąć na ikonkę INTERNAL RAM Settings znajdującą się obok. 4. W zakładce Remote Debugging wybrać z rozwijanej listy opcję ColdFire v2-v4 JM60 OSBDM. Rysunek 22: Wybór programowanej rodziny mikroprocesorów 5. W oknie Bean Selector wybrać PWM. 6. Jako Output pin wybrać DTIN0 DTOUT0 PWM0 PTC0 7. Ustawić wg. uznania okres oraz wypełnienie. 8. Kliknąć ikonkę Debug i uruchomić aplikację w celu weryfikacji poprawności wygenerowanego kodu. 9. Otworzyć folder zawierający pliki źródłowe wygenerowane przez Processor Experta. 10. Przekopiować pliki PWM1.c i PE Timer.c, odpowiadające im pliki nagłówkowe oraz pliki PE Const.h, PE Error.h i PE Types.h do folderu w którym znajdują się pliki źródłowe projektu HVAC z poprzedniego ćwiczenia. 11. Otworzyć projekt z poprzedniego ćwiczenia. 12. Dodać przekopiowane pliki do folderu Sources/HVAC, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce folderu i wybierając Add Files Przekleić z pliku Cpu.c wygenerowanego przez Processor Experta część kodu inicjalizującą odpowiednie rejestry mikrokontrolera (Od setreg8(pwme,0x00) aż do setreg8(pwme, 0x01)) np. do zadania HeartBeat Task znajdującego się w pliku HVAC Task.c w folderze Sources/HVAC. 14. Otworzyć plik HVAC.h znajdujący się w folderze Sources/HVAC i załączyć przekopiowane wcześniej pliki nagłówkowe: #include PE Types.h #include PWM1.h 15. Z pliku PWM1.h usunąć następujące linie kodu: #include IO Map.h #include Cpu.h zamiast nich należy dodać #include hvac.h

15 16. Przekopiować następujące linie kodu z pliku nagłówkowego MCF52259.h do pliku HVAC.h: #define PWMSDN (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0024UL]))) #define PWME (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0000UL]))) #define PWMDTY0 (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B001CUL]))) #define PWMCNT0 (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B000CUL]))) #define PWMPER0 (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0014UL]))) #define PWMCTL (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0005UL]))) #define PWMSCLA (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0008UL]))) #define PWMPOL (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0001UL]))) #define PWMCLK (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0002UL]))) #define PWMPRCLK (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0003UL]))) #define PWMCAE (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x001B0004UL]))) #define PTCPAR (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x FUL]))) #define PTFPAR (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x UL]))) #define PTGPAR (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x UL]))) #define PTHPAR (*((volatile uint16*)(& IPSBAR[0x UL]))) #define PTEPAR (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x UL]))) #define ICR008 (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x00000C48UL]))) #define ICR048 (*((volatile uint8 *)(& IPSBAR[0x00000C70UL]))) #define IMRL0 (*((volatile uint32*)(& IPSBAR[0x00000C0CUL]))) #define IMRH0 (*((volatile uint32*)(& IPSBAR[0x00000C08UL]))) Rysunek 23: Drzewo projektu w aplikacji CodeWarrior 17. Skompilować, wgrać i uruchomić aplikację analogicznie do przykładu przedstawionego w pierwszym laboratorium. 18. Należy zaobserwować miganie diody wizualizującej nawiew. Okres może się różnić od zadanego w Processor Expercie, ponieważ prędkość taktowania mikrokontrolera może się w obu projektach różnić. 12 Podsumowanie Zestaw TWR-MCF5225X-KIT firmy Freescale dostarcza wielu przydatnych narzędzi związanych z obsługą mikrokontrolerów rodziny ColdFire. Umożliwia zarówno naukę oprogramowywania jak i wykorzystywania ich do różnych zastosowań hobbistycznych (czy wręcz przemysłowych, jak pokazuje przykład wykonywanego ćwiczenia obsługi sterownika HVAC). Wielką zaletą jest modułowość zestawu - umożliwia on dołączanie nowych rozszerzeń (także tych samodzielnie wykonanych) czy też wymianę istniejących. Omówione w sprawozdaniu ćwiczenia stanowią ledwie ułamek możliwych jego zastosowań. Przedstawione w powyższym sprawozdaniu przykłady nie stanowią kompletnego systemu sterowania robota mobilnego z percepcją otoczenia. Zamiast tego zawierają one wszystkie narzędzia i elementy potrzebne programiście do stworzenia takiego właśnie systemu.

16 Zestaw Tower nie jest pozbawiony wad. Szczególnie używanie systemu operacyjnego MQX wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Największą z nich jest czas programowania układu. Aby dokonać najdrobniejszej nawet zmiany w oprogramowaniu mikrokontrolera należy najpierw wykasować wewnętrzną pamięć flash a następnie wgrać do niej oprogramowanie. Cała operacja może trwać nawet do minuty. Mimo wszystko, duża ilość pomocy ze stron producenta i grup dyskusyjnych na temat systemu MQX sprawiają, że łatwo można się zapoznać z wieloma funkcjami i możliwościami, które oferuje.

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie Radio over IP. TRX RoIP TRX S.C. 07.02.2012 TRX RoIP Oprogramowanie Radio over IP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 07.02.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Spis treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo