Profil przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Stron 1/38

2 Spis treści Wizj i cele Dne ekonomiczne Loklizcj Zsd funkcjonowni firmy Orgnizcje i stowrzyszeni ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Technologie i globlne zleŝne Certyfikty Stron 2/38

3 Struktur włsnościow firmy Struktur włsnościow firmy Stron 3/38

4 Struktur włsnościow firmy Rok złoŝeni: 1945 Siedzib firmy: Espelkmp, Niemcy Firm nleŝy w 100% do rodziny Hrting Struktur włsnościow firmy Stron 4/38 Dietmr Hrting Prezes/Wspólnik Mrgrit Hrting Wiceprezes i wspólnik Philip F. W. Hrting Wiceprezes d/s telekomunikcji i sieci Mres W. M. Hrting-Hertz Wiceprezes d/s ekonomicznych, kontroli i podtków

5 Wizj i cele Wizj / Cele Stron 5/38

6 Wizj DąŜymy do: ksztłtowni przyszłości technologicznej Wizj / Cele cywilizcji uzyskni pozycji globlnego tworzeni technologii i urządzeń słuŝących ludziom Stron 6/38 Oprcowno: 1996

7 Cele nszego Wizj / Cele przedsiebiorstw DąŜymy do: zwiększeni korzyści nszych Klientów dzięki wprowdzeniu nowoczesnych technologii zwiększeni nszego udziłu n rynkch rozwijjących się tworzeni nszych przedsięwzięć i zrządzni nimi w sposób ciągły i skuteczny kreowni dobrych stosunków międzyludzkich Stron 7/38 pozostni niezleŝną firmą, nleŝącą w cłości do rodziny.

8 Dne ekonomiczne Dne ekonomiczne Stron 8/38

9 Dne ekonomiczne Rok obrchunkowy 2007/2008 Obrót cłkowity: 385 mln EURO (rocznie 345 mln EURO) Ilość osób ztrudnionych ogółem: (przeciętnie w 2007/2008 r.) Dne ekonomiczne Stron 9/38 Niemcy (rocznie 37.6 %) 147 mln EURO (rocznie 130 mln EURO) 38,2 % 7,5 % 37,9 % 15,5 % Ameryk (rocznie 8.7 %) 29 mln EURO (rocznie 30 mln EURO) 0,9 % Azj (rocznie 14.7 %) 60 mln EURO (rocznie EURO 51 mln) ROW (rocznie 1.6 %) 4 mln EURO (rocznie 5 mln EURO) EMEA (oprócz Niemiec) (rocznie 37.5 %) 146 mln EURO (rocznie 129 mln EURO)

10 Loklizcj Loklizcj Stron 10/38

11 w Niemczech Osnbrück Berlin Siedzib Espelkmp Hnnover Frnkfurt Monchium w rozwiniętym gospodrczo regionie Est-Westphli-Lippe Stron 11/38

12 Loklizcj zkłdów produkcyjnych Niemcy Espelkmp 1 Espelkmp 2 Espelkmp 3 Espelkmp 4 Espelkmp 5 Loklizcj GB/ Northmpton CH/Biel US/Elgin CN/Zhuhi RO/Sibiu Stron 12/38

13 Dne ekonomiczne Rok obrchunkowy 2007/2008 Ameryk Obrót 29 mln EURO EMEA (oprócz Niemiec) Obrót 146 mln EURO Niemcy Obrót 147 mln EURO Azj Obrót 60 mln EURO ROW Obrót 4 mln EURO Loklizcj Stron 13/38 Obrót cłkowity 385 mln EURO Pond 3200 ztrudnionych osób n cłym świecie Przedstwicielstw i dystrybutorzy w pond 40 krjch 10 zkłdów produkcyjnych 9 plcówek bdwczych Biur sprzedŝy

14 Zsd funkcjonowni firmy Zsd funkcjonowni firmy Stron 14/38

15 Zsd funkcjonowni firmy Model Zsd funkcjonowni firmy K I E R O W N I C T W O Cele i strtegi Zrządznie zsobmi ludzkimi i kpitł intelektulny Środki i zsoby Prtnerstwo Procesy zorientowne n Klient Entuzjzm Klient Indywidulne zngŝownie Przedsiębiorstwo oprte n wiedzy PrzynleŜność do korporcji Budownie sieci Wyniki i wrtości Potencjł Ciągłe udoskonlnie Sukces Stron 15/38

16 Hlis System szkoleni i doskonleni w firmie Stron 16/38

17 Orgnizcje i stowrzyszeni Orgnizcje i stowrzyszeni Stron 17/38

18 Orgnizcje i stowrzyszeni Firm jest między innymi reprezentown w nstępujących krjowych i międzynrodowych orgnizcjch i stowrzyszenich: Ekonomi Technologi Stndryzcj Orgnizcje krjowe BDI BVL DGFP GPM MTM VDA 3-D MID ivam OWL Mschinenbu PNO VDE DIN DKE VDB VDMA VDI VDSI Orgnizcje i stowrzyszeni Orgnizcj międzynrodowe ZVEI EFQM EITI imaps IPC IWPC CEN CENELEC IEC IECQ ODVA PICMG ISO VITA ISO/IEC JTC1 Dl poznni cłej nzwy proszę kliknąć n skrót Stron 18/38

19 ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Stron 19/38

20 BliŜsze dne o ktywności włścicieli Dietmr Hrting m znczący udził we współprcy z wielom orgnizcjmi i stowrzyszenimi. Prezes Germn Institute for Stndrdistion (DIN) (Niemieckiego Instytutu Normlizcji) (CENELEC - Europen Committee for Electrotechnicl Stndrdistion (Europejskiego Komitetu Normlizcyjnego ds. Elektrotechniki ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Prezes honorowy ZVEI - Germn Electricl nd Electronic Mnufcturers Assocition (Stowrzyszeni Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) Stron 20/38 Członek Zrządu BDI (Federtion of Germn Industries - Federcji Przedsiębiorstw Niemieckich)

21 BliŜsze dne o ktywności włścicieli Dietmr Hrting Przewodniczący Germn Commission for Electricl, Electronic & Informtion Technologies of DIN nd VDE (Niemieckiej Komisji d/s Elektrotechniki, Elektroniki orz Technologii Informcjnych Orgnizcji DIN i VDE) Exhibitors Bord Hnover Fir (Zrządu Trgów w Hnnowerze) Zstępc Przewodniczącego Rdy Ndzorczej ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Deutsche Messe AG, Hnnover Członek regionlnego zespołu dordców dl Zgłębi Ruhry i Westflii firm Dresdner Bnk AG i Allinz Deutschlnd AG grupy EXPRESS (Expert Pnel for the Review of Europen Stndrdistion) w Unii Europejskiej Odznczeni Stron 21/38 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 1998 Niedersächsisches Verdienstkreuz 1. Klsse, 2004 Honorowy Złoty Medl Trgów od Deutschen Messe AG, 2008 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 2009

22 ZngŜownie w sprwy ekonomiczne i socjlne ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Mrgrit Hrting Zgdnieni socjlne odgrywją znczącą rolę w polityce firmy. Mrgrit Hrting jest ktywnym członkiem i przewodniczącą kilku orgnizcji chryttywnych i kulturlnych. Przewodnicząc Philhrmonic Society, Est Westfli Lippe (Towrzystw Filhrmonicznegow powiecie Lippe we Wschodniej Westflii) Honorow przewodnicząc Industril Loction Promotion Interest District of Minden-Lübbecke (Przemysłowej Grupy Interesów Powitu Minden-Lübbecke) Espelkmp Assocition of Culture nd Thetre (Stowrzyszeni dl Kultury i Tetru w Espelkmp) Wiceprezes Stron 22/38 Izby Hndlowo - Przemysłowej Wschodniej Westflii, Bielefeld

23 ZngŜownie w sprwy ekonomiczne i socjlne Mrgrit Hrting ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Członek Rdy Powierniczej Ngrody Pokojowej Westflii instytucji "Wirtschftliche Federlny KrzyŜ Zsługi Gesellschft für Westflen und Lippe e. V." Pierwszej Klsy, 1998 Rdy Powierniczej Fundcji Sprksse Minden-Lübbecke for promotion of rt nd culture Rdy Powierniczej Westphlin/Lippe University Society, Bielefeld Rdy Powierniczej University of Applied Science w Bielefeld Odznczeni Medl Espelkmp, 2002 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 2009 Zgromdzeni Ogólnego Izby Hndlowo-Przemysłowej Wschodniej Westflii, Bielefeld Stron 23/38

24 Technologie i zleŝne Technologie i globlne zleŝne Stron 24/38

25 obszr dziłń w zkresie technologii Nsze technologie Nsze rozwiązni Nsze rynki 7 zleŝnych o zsięgu globlnym 10 zkłdów produkcyjnych (DE, CH, GB, RO, CN, US) Technologie i globlne zleŝne Stron 25/38 Przedstwicielstw i dystrybutorzy w pond 40 krjch Pond 400 inŝynierów i nukowców

26 Grup KGA Electric GmbH & Co. KG T e l e k o m u n i k c j i s i e c i Electronics GmbH & Co. KG Integrted Solution Ltd. AG Mitronics Loklizcj Stron 26/38 Ameryk USA Knd Meksyk Brzyli Dni Niemcy Belgi Frncj Finlndi Wielk Brytni Włochy Holndi Norwegi Austri Polsk EMEA Portugli Rumuni Rosj Szwecj Szwjcri Hiszpni Republik Czesk Turcj Węgry UAE Azj Hong Kong Chiny Jponi Kore Singpur Mlezj Tjwn Wietnm Indie Austrli Systems GmbH & Co. KG Applied Technologies GmbH & Co. KG Automotive GmbH & Co. KG

27 Komunikcj i sieci - trójkąt zleŝności Stron 27/38

28 Komunikcj i sieci Komunikcj i sieci Technologie instlcyjne Automtion IT Urządzeni telekomunikcyjne Płyty typu bckplne VAB Globl Rynki docelowe Energi Trnsport Mszyny Automtyk Urządzeni przemysłowe Telekomunikcj Zintegrowne systemy komputerowe Medycyn Trnsmisje rdiowe Stron 28/38

29 Electric Złącz przemysłowe i urządzeni Robotyk Technologie i globlne zleŝne Przemysł obrbirek Energi Trnsport Elektronik przemysłow Automtyk Stron 29/38

30 Electronics Złącz elektroniczne Trnsport kolejowy Technologie i globlne zleŝne Mszyny / Automtyk przemysłow Energi / Profesjonlne zsilnie Dostęp bezprzewodowy Stron 30/38

31 Mitronics Technologie i globlne zleŝne 3D-MID, wielofunkcyjny zespół rozwiązń i trnsponder RFID Wielofunkcyjne pkiety MEMS i mtryce dl czujników w telekomunikcji, sprzęcie medycznym i przemyśle smochodowym Kilk technologii gęstego upkowni stosownych w produktch, zmniejszjące ich wryjność orz koszty InŜynieri i kontrktowe usługi produkcyjne Psywny trnsponder UHF RFID dl zstosowń przemysłowych (w produkcji i logistyce trnsportowej) Stron 31/38

32 HIS - zintegrowne rozwiązni firmy Stron 32/38 Zintegrowne rozwiązne oprte n wykorzystniu płyt typu bckplne Projektownie, modelownie, symulcj i weryfikcj rozwiązń płyt typu bckplne o wysokich prmetrch Produkcj i testownie złoŝonych, wielowrstwowych płyt typu bckplne, w których zstosowno róŝne, zwnsowne technologie Stosownie metody łńcuch wrtości orz metodologii wytwrzni Uniform Globl Footprint w dziłnich n terenie Europy, Azji i Ameryki. Njwżniejsze rynki: medyczny, przemysłowy, środków trnsportu, trnsmisji rdiowych i telekomunikcyjny

33 Automotive Mechtronik, technologie połczeń i systemy solenoidów Przemysł smochodowy Technologie medyczne Energi i dystrybucj energii Rynek EDP Technologie i globlne zleŝne Stron 33/38

34 Applied Technologies Nrzędzi i montŝ - technologi Mtryce do formowni wtryskowego Technologie i globlne zleŝne Mtryce do odlewni ciśnieniowego Technologie wytłczni i gięci Systemy montŝowe Nrzędzi do utomtycznego ncinni InŜynieri produktów i jednostki produkcyjne Stron 34/38 Technologie powłok wytłcznych Prtner we współprcy w dziedzinie rozwoju produkcji seryjnej

35 Systems Technologie i globlne zleŝne Obudowy i systemy wyposŝeni sklepów Towerline: utomty sprzedjące instlowne wewnątrz pomieszczeń Smokythek: wyposżenie sklepów detlicznych Towerline Shop: młe sklepy n stcjch benzynowych i in. - wyposżenie dl stcji benzynowych i sklepów Rozwiązni systemowe i obudowy n specjlne Ŝyczenie Stron 35/38

36 Certyfikty Certyfikty Stron 36/38

37 Certyfikty Wszystkie certyfikty są uznwne n cłym świecie 1991 ISO 9001 Espelkmp 1994 ISO 9001 Biel Certyfikty 1994 Lbortorium kredytowne, DIN EN ISO/IEC KTA EG Öko-Audit zgodnie z (EWG) Nr. 1836/ ISO ISO 9001 Grup 2000 CECC / IECQ Aprobt Techniczn Stron 37/ Certyfikt CCC 2006 Certyfikt IRIS (Interntionl Rilwy Industry Stndrd) 2007 ISO/TS 16949

38 Dziękujemy z uwgę Stron 38/38

39 Stron 39/38

40 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Ekonomi Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 40/381/6 BDI BVL DGFP GPM MTM VDA VDB VDMA ZVEI Federtion of Germn Industry (Federcj Przedsiębiorstw Niemieckich) Germn Logistics Assocition (Niemieckie Towrzystwo Logistyczne) Germn Assocition for Personnel Mngement (Niemieckie Stowrzyszenie Zrządzni Zsobmi Ludzkimi) Germn Project Mngement Assocition (Niemieckie Stowrzyszenie Zrządzni Projektmi) Methods-Time-Mesurement (Metody Pomiru Czsu) Assocition of the Germn Automotive Industry (Stowrzyszenie Niemieckich, Motoryzcyjnych Orgnizcji Przemysłowych) Assocition of Germn Rilwy Industry (Stowrzyszenie Niemieckich Producentów Urządzeń dl Kolei) Assocition of Germn Mechnicl Engineering (mchine nd production plnts) - (Stowrzyszenie Niemieckich Inynierów Mechników - Mszyny i Systemy Produkcyjne) Germn Electricl nd Electronic Mnufcturers Assocition (Stowrzyszenie Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) Dodtek

41 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Technologi 3-D MID Reserch Assocition Molded Interconnect Devices 3-D MID (Stowrzyszenie Nukowe zjmujące się technologimi 3-D MID wytłczni urządzeń łączeniowych) ivam Interest for the Dissemintion of Micro structuring Applictions (Orgnizcj dl rozpowszechnini ukłdów mikrostrukturlnych) OWL-Mschinenbu Est Westfli Lippe - Mchine Mnufcturing (Orgnizcj Producentów Mszyn) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 41/382/6 PNO VDE VDI VDI Profibus User (Stowrzyszenie UŜytkowników Systemu Profibus) Assocition of Germn Electricl Engineers (Stowrzyszenie Niemieckich InŜynierów Elektryków) Orgniztion of Germn Engineers (Orgnizcj Niemieckich InŜynierów zjmujących się zgdnienimi bezpieczeństw) Orgniztion of Germn Engineers (Orgnizcj Niemieckich InŜynierów zjmujących się zgdnienimi bezpieczeństw) Dodtek

42 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Stndryzcj DIN DKE Germn Institute for Stndrdiztion (Niemiecki Instytut Normlizcji) Germn Commission for Electricl, Electronic & Informtion Technologies of DIN nd VDE (Niemieck Komisj d/s elektrotechniki, elektroniki orz technologii informcjnych orgnizcji DIN i VDE) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 42/383/6 Dodtek

43 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Ekonomi EFQM Europen Foundtion for Qulity Mngement (Europejsk Fundcj Zrządzni Jkością) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 43/384/6 Dodtek

44 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Technologi Orgnizcje i stowrzyszeni EITI imaps IPC IWPC ODVA Europen Interconnect Inititive (Europejsk Inicjtyw d/s technologii łączeniowych) Interntionl Microelectronics nd Pckging Society (Międzynrodowe Stowrzyszenie Mikroelektroniki i Technik Opkowni) Institute for Interconnecting nd Pckging Electronic Circuits (Instytut Technologii Łączeniowych i Pkowni Ukłdów Elektronicznych) Interntionl Wireless Industry Consortium (Międzynrodowe Konsorcjum Przemysłu Systemów Bezprzewodowych) Open DeviceNet Vendors Assocition (Stowrzyszenie Sprzedwców Systemów Oprtych n Technologii DeviceNet) PICMG PCI Industril Computer Mnufctures (Grup Producentów Komputerów Przemysłowych) Stron Stron dodtku 44/385/6 VITA VMEbus Interntionl Trde Assocition (Międzynrodowe Stowrzyszenie Hndlowe zjmujące się sprwmi związnymi z mgistrlmi VMEbus) Dodtek

45 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Stndryzcj Orgnizcje i stowrzyszeni CEN CENELEC IEC IECQ ISO Europen Committee for Stndrdiztion (Europejski Komitet Normlizcyjny) Europen Committee for Electrotechnicl Stndrdiztion (Europejski Komitet Normlizcji Elektrotechniki) Interntionl Electrotechnicl Commission (Międzynrodow Komisj Elektrotechniki) Qulity ssessment system for electronic components (System Oceny Jkości Elementów Elektronicznych) Interntionl Orgniztion for Stndrdiztion (Międzynrodow Orgnizcj Normlizcyjn) Stron Stron dodtku 45/386/6 ISO/IEC JTC1 Interntionl Orgniztion for Stndrdiztion/ Interntionl Electrotechnicl Commission Joint Technicl Committee (ISO/IEC JTC1 - Międzynrodow Orgnizcj Normlizcyjn/Międzynrodow Komisj Elektrotechniki Komitet d/s złącz) Dodtek

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

bez opłat a) lokalnych, strefowych i do numerów skróconych oraz do numerów 39x w dni robocze w godz. 0 24 bez opłat

bez opłat a) lokalnych, strefowych i do numerów skróconych oraz do numerów 39x w dni robocze w godz. 0 24 bez opłat PLAN BIZNES 180 Rodzj usługi netto 23% brutto 1. Abonment telefoniczny opłt miesięczn obejmuje pkiet 180 minut pierwszych połączeń loklnych, strefowych, międzystrefowych, do numerów 39x orz połączeń międzynrodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI. Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej INŻYNIERI PRODUKCJI Dr hab. inż. JN FELB Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRM WYKŁDU WSTĘP ORGNIZCJ PRODUKCJI STEROWNIE PRODUKCJĄ LOGISTYK

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 Wojskowy Szpitl Kliniczny z Polikliniką Smodzielny Publiczny Zkłd Opieki Zdrowotnej w Krkowie Sekcj Zmówień Publicznych (budynek nr 45) Tel. (012) 630 80 57, (012) 630 80 58, tel/fx (012) 630 80 59 Godziny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie.

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów. MAZOWIECKIE\ \ \ \ 443614\116212\\\\ Obywatelskie OSP. Obywatelskie. profesjonalnie. Wyniki konkursu FIO w 2015 r. 4 projekty dwuletnie L.p. Sum Nzw orgnizcji Oferent / Siedzib Oferent \ rejestr Oferent / 1 6353 3170 Federcj Orgnizcji Pozrządowych Mist Biłystok PODLASKIE\ \ \ \ Biłostocki

Bardziej szczegółowo

typ instyt ucji ulica Polki, oberki i krakowiaki. Inne Mazowiecka 47B

typ instyt ucji ulica Polki, oberki i krakowiaki. Inne Mazowiecka 47B Wykz ofert odrzuconych pod względem formlnym, złożonych w otwrtym konkursie ofert dl orgnizcji pozrządowych orz innych podmiotów wymienionych w rt. 3 ust. 3 ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One

Najlepsze rozwiązania IT Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One Prezentacja rozwiązań produkcyjnych dla SAP Business One O nas Na rynku od 1999, Obroty w 2007r. 7 mln zł, 21 pracowników, 7 osób w dziale SAP Business One, 2 osoby w dziale rozwoju oprogramowania, obsługujemy

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. TECHNIKUM (przedmioty zawodowe)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. TECHNIKUM (przedmioty zawodowe) Wykz podręczników n rok szkolny 2012/201 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnoksztłcących w Kędzierzynie-Koźlu TECHNKUM (przedmioty zwodowe) Przedmiot Relizcj Tytuł Technik elektronik elektryczn i elektroniczn

Bardziej szczegółowo

Oryginalny pojemnik z kolorowym atramentem Brother Sposób obliczania deklarowanej wydajności pojemnika na podstawie standardu ISO/IEC24711

Oryginalny pojemnik z kolorowym atramentem Brother Sposób obliczania deklarowanej wydajności pojemnika na podstawie standardu ISO/IEC24711 Oryginalny pojemnik z kolorowym atramentem Brother Sposób obliczania deklarowanej wydajności pojemnika na podstawie standardu ISO/IEC24711 Spis treści 1. Wstęp 2. Informacje ogólne o standardzie ISO/IEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1

SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1 2 Ludność n 1 km w 213 r. 2 Inhbitnts per km in 213 3-134 15-299 1-149 5-99 17-49 Produkt krjowy brutto w 214 r. Gross domestic product in 214 12,2 zmin w stosunku do 21 r. (w ) / percent chnge to 21 3,

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

Introduction to the Semantic Web

Introduction to the Semantic Web AGH, Informtyk Stosown, Podstwy inżynierii wiedzy 08.05.2012 r. Driusz Jni Piotr Toisz Introduction to the Semntic We Wyniki nliztor formtu RDF orgnizcji W3C No. Suject Predicte Oject 1 http://www.knzki.com/works/2004/imgdsc/minid

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji SGH

Księga identyfikacji SGH Złącznik do zrządzeni Rektor nr 7 z dni 8 lutego 2016 r. Księg identyfikcji SGH 01 Spis treści WSTĘP 04 WSTĘP godło i logo opis 04 WSTĘP logo pole ochronne 04 WSTĘP wrinty zstosowń 04 WSTĘP stosownie znków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r.

UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 10.2004 r. Formt informcji o udzielonych dotcjch do publikcji w Internecie UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA ZATWIERDZONE W 102004 r ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 2002/000-580-0605-01-4 Progrm Rozwoju Przedsiębiorstw woj Lubuskie

Bardziej szczegółowo

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny?

Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? Jakość wymagań a wymagania jakości Czy możliwa jest obiektywizacja oceny? 14:45 15:15 Bogdan Bereza @ victo.eu @ I Konferencja SASO - Inżynieria Jakości Oprogramowania Poznań, 25 września 2014 1(20) Automated

Bardziej szczegółowo

infolinia 0800 201211

infolinia 0800 201211 neo.pl Ogólnopolski dostwc usług internetowych infolini 0800 201211 NEO.pl internetowe rozwizni dl biznesu Spis tresci Aktuln ofert cenow sieci hostingowej NEO.pl...3 Ogólne informcje dotyczce usług w

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

II ROK I ROK. 3 semestr. 8 semestr Lp.

II ROK I ROK. 3 semestr. 8 semestr Lp. ydził Budownictw i Architektury Uchwł Rdy ydziłu z dni lutego 8r. (z późniejszymi zminmi) stndrdy ksztłceni (przepis prwny): Rozporządzenie Ministr Nuki i Szkolnictw yższego z dni lipc r. (Dz. U. nr 6,

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Powłoki do posadzek przemysłowych

Powłoki do posadzek przemysłowych Powłoki do posadzek przemysłowych Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oświetleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonły mterił konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymły, trwły, ndjący się do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ ZORGANIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU ERA AUTOMATYKI, ROBOTYKI I MECHATRONIKI kierunki zamawiane na Politechnice Wrocławskiej Dla grupy 22 studentów I stopnia studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Modelowanie integracji kooperujących przedsiębiorstw w organizacjach sieciowych

Modelowanie integracji kooperujących przedsiębiorstw w organizacjach sieciowych Modelownie integrcji kooperujących przedsięiorstw 97 Aleksnder Moczł Ktedr InŜynierii Produkcji, Akdemi Techniczno-Humnistyczn w Bielsku-Biłej E-mil: moczl@th.ielsko.pl Modelownie integrcji kooperujących

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku

WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania WEILBURGER Graphics na targach PACK PRINT INTERNATIONAL 2015 w Bangkoku Gerhardshofen, 21. październik 2015 WEILBURGER Graphics GmbH wspólnie ze swoim

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ dot. implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (R) (pisma, spotkania, tłumaczenia, umowy)

TERMINARZ dot. implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP (R) (pisma, spotkania, tłumaczenia, umowy) lp. TERMINARZ dot. implementji Międzynrodowej Klsyfikji Prktyki Pielęgnirskiej ICNP (R) (pism, spotkni, tłumzeni, umowy) rok dt jse relizująy zdnie nzw spotkni/imprezy/zproszeni (SPOTKANIA/ DYSEMINACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfik powiązń regionlnych w Azji i Pcyfiku Pweł Szwiec: Integrcj w Azji Wschodniej genez, przejwy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechnizm orgnizcyjny procesów

Bardziej szczegółowo

Dynamizm i potencjał sektora egambling akcje małych spółek jako istotny element portfela.

Dynamizm i potencjał sektora egambling akcje małych spółek jako istotny element portfela. Dynamizm i potencjał sektora egambling akcje małych spółek jako istotny element portfela. Wojciech Trzaska dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Konferencja Profesjonalny Inwestor 2008 Międzyzdroje bet-at-home.com

Bardziej szczegółowo

Targówek. ul. św. Wincentego. Mieszkania z MDM MIESZKANIA W DOBRYM TONIE Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI HQE

Targówek. ul. św. Wincentego. Mieszkania z MDM MIESZKANIA W DOBRYM TONIE Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI HQE Trgówek ul. św. Wincentego Mieszkni z MDM MIESZKNI W DOBRYM TONIE Z CERTYFIKTEM JKOŚCI HQE Muzyczne inspircje Dogodn komunikcj Nstrój się n Trgówek W szybszym tempie Osiedle L Melodie położone jest w północnowschodniej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r.

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministr Środowisk 1) z dni 20 czerwc 2005 r. zmienijące rozporządzenie w sprwie kryteriów bilnsowości złóż koplin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dni 29 czerwc 2005 r.) N podstwie rt. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Całkiem jak nowe. Wymienne turbosprężarki firmy BorgWarner

Całkiem jak nowe. Wymienne turbosprężarki firmy BorgWarner Całkiem jak nowe. Wymienne turbosprężarki firmy BorgWarner Wymienne turbosprężarki Całkiem jak nowe. Wymienne turbosprężarki firmy BorgWarner Czy szukasz ekonomicznego zamiennika wysokiej jakości dla oryginalnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne rozwiązania Produkcja automatyczna

Inteligentne rozwiązania Produkcja automatyczna Inteligentne rozwiązania Produkcja automatyczna Naszą wizją jest zaproponowanie naszym klientom najlepszych rozwiązań w elementach optoelektrycznych, wiązkach kablowych i podzespołach. 1. Profil przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo