Profil przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Stron 1/38

2 Spis treści Wizj i cele Dne ekonomiczne Loklizcj Zsd funkcjonowni firmy Orgnizcje i stowrzyszeni ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Technologie i globlne zleŝne Certyfikty Stron 2/38

3 Struktur włsnościow firmy Struktur włsnościow firmy Stron 3/38

4 Struktur włsnościow firmy Rok złoŝeni: 1945 Siedzib firmy: Espelkmp, Niemcy Firm nleŝy w 100% do rodziny Hrting Struktur włsnościow firmy Stron 4/38 Dietmr Hrting Prezes/Wspólnik Mrgrit Hrting Wiceprezes i wspólnik Philip F. W. Hrting Wiceprezes d/s telekomunikcji i sieci Mres W. M. Hrting-Hertz Wiceprezes d/s ekonomicznych, kontroli i podtków

5 Wizj i cele Wizj / Cele Stron 5/38

6 Wizj DąŜymy do: ksztłtowni przyszłości technologicznej Wizj / Cele cywilizcji uzyskni pozycji globlnego tworzeni technologii i urządzeń słuŝących ludziom Stron 6/38 Oprcowno: 1996

7 Cele nszego Wizj / Cele przedsiebiorstw DąŜymy do: zwiększeni korzyści nszych Klientów dzięki wprowdzeniu nowoczesnych technologii zwiększeni nszego udziłu n rynkch rozwijjących się tworzeni nszych przedsięwzięć i zrządzni nimi w sposób ciągły i skuteczny kreowni dobrych stosunków międzyludzkich Stron 7/38 pozostni niezleŝną firmą, nleŝącą w cłości do rodziny.

8 Dne ekonomiczne Dne ekonomiczne Stron 8/38

9 Dne ekonomiczne Rok obrchunkowy 2007/2008 Obrót cłkowity: 385 mln EURO (rocznie 345 mln EURO) Ilość osób ztrudnionych ogółem: (przeciętnie w 2007/2008 r.) Dne ekonomiczne Stron 9/38 Niemcy (rocznie 37.6 %) 147 mln EURO (rocznie 130 mln EURO) 38,2 % 7,5 % 37,9 % 15,5 % Ameryk (rocznie 8.7 %) 29 mln EURO (rocznie 30 mln EURO) 0,9 % Azj (rocznie 14.7 %) 60 mln EURO (rocznie EURO 51 mln) ROW (rocznie 1.6 %) 4 mln EURO (rocznie 5 mln EURO) EMEA (oprócz Niemiec) (rocznie 37.5 %) 146 mln EURO (rocznie 129 mln EURO)

10 Loklizcj Loklizcj Stron 10/38

11 w Niemczech Osnbrück Berlin Siedzib Espelkmp Hnnover Frnkfurt Monchium w rozwiniętym gospodrczo regionie Est-Westphli-Lippe Stron 11/38

12 Loklizcj zkłdów produkcyjnych Niemcy Espelkmp 1 Espelkmp 2 Espelkmp 3 Espelkmp 4 Espelkmp 5 Loklizcj GB/ Northmpton CH/Biel US/Elgin CN/Zhuhi RO/Sibiu Stron 12/38

13 Dne ekonomiczne Rok obrchunkowy 2007/2008 Ameryk Obrót 29 mln EURO EMEA (oprócz Niemiec) Obrót 146 mln EURO Niemcy Obrót 147 mln EURO Azj Obrót 60 mln EURO ROW Obrót 4 mln EURO Loklizcj Stron 13/38 Obrót cłkowity 385 mln EURO Pond 3200 ztrudnionych osób n cłym świecie Przedstwicielstw i dystrybutorzy w pond 40 krjch 10 zkłdów produkcyjnych 9 plcówek bdwczych Biur sprzedŝy

14 Zsd funkcjonowni firmy Zsd funkcjonowni firmy Stron 14/38

15 Zsd funkcjonowni firmy Model Zsd funkcjonowni firmy K I E R O W N I C T W O Cele i strtegi Zrządznie zsobmi ludzkimi i kpitł intelektulny Środki i zsoby Prtnerstwo Procesy zorientowne n Klient Entuzjzm Klient Indywidulne zngŝownie Przedsiębiorstwo oprte n wiedzy PrzynleŜność do korporcji Budownie sieci Wyniki i wrtości Potencjł Ciągłe udoskonlnie Sukces Stron 15/38

16 Hlis System szkoleni i doskonleni w firmie Stron 16/38

17 Orgnizcje i stowrzyszeni Orgnizcje i stowrzyszeni Stron 17/38

18 Orgnizcje i stowrzyszeni Firm jest między innymi reprezentown w nstępujących krjowych i międzynrodowych orgnizcjch i stowrzyszenich: Ekonomi Technologi Stndryzcj Orgnizcje krjowe BDI BVL DGFP GPM MTM VDA 3-D MID ivam OWL Mschinenbu PNO VDE DIN DKE VDB VDMA VDI VDSI Orgnizcje i stowrzyszeni Orgnizcj międzynrodowe ZVEI EFQM EITI imaps IPC IWPC CEN CENELEC IEC IECQ ODVA PICMG ISO VITA ISO/IEC JTC1 Dl poznni cłej nzwy proszę kliknąć n skrót Stron 18/38

19 ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Stron 19/38

20 BliŜsze dne o ktywności włścicieli Dietmr Hrting m znczący udził we współprcy z wielom orgnizcjmi i stowrzyszenimi. Prezes Germn Institute for Stndrdistion (DIN) (Niemieckiego Instytutu Normlizcji) (CENELEC - Europen Committee for Electrotechnicl Stndrdistion (Europejskiego Komitetu Normlizcyjnego ds. Elektrotechniki ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Prezes honorowy ZVEI - Germn Electricl nd Electronic Mnufcturers Assocition (Stowrzyszeni Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) Stron 20/38 Członek Zrządu BDI (Federtion of Germn Industries - Federcji Przedsiębiorstw Niemieckich)

21 BliŜsze dne o ktywności włścicieli Dietmr Hrting Przewodniczący Germn Commission for Electricl, Electronic & Informtion Technologies of DIN nd VDE (Niemieckiej Komisji d/s Elektrotechniki, Elektroniki orz Technologii Informcjnych Orgnizcji DIN i VDE) Exhibitors Bord Hnover Fir (Zrządu Trgów w Hnnowerze) Zstępc Przewodniczącego Rdy Ndzorczej ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Deutsche Messe AG, Hnnover Członek regionlnego zespołu dordców dl Zgłębi Ruhry i Westflii firm Dresdner Bnk AG i Allinz Deutschlnd AG grupy EXPRESS (Expert Pnel for the Review of Europen Stndrdistion) w Unii Europejskiej Odznczeni Stron 21/38 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 1998 Niedersächsisches Verdienstkreuz 1. Klsse, 2004 Honorowy Złoty Medl Trgów od Deutschen Messe AG, 2008 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 2009

22 ZngŜownie w sprwy ekonomiczne i socjlne ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Mrgrit Hrting Zgdnieni socjlne odgrywją znczącą rolę w polityce firmy. Mrgrit Hrting jest ktywnym członkiem i przewodniczącą kilku orgnizcji chryttywnych i kulturlnych. Przewodnicząc Philhrmonic Society, Est Westfli Lippe (Towrzystw Filhrmonicznegow powiecie Lippe we Wschodniej Westflii) Honorow przewodnicząc Industril Loction Promotion Interest District of Minden-Lübbecke (Przemysłowej Grupy Interesów Powitu Minden-Lübbecke) Espelkmp Assocition of Culture nd Thetre (Stowrzyszeni dl Kultury i Tetru w Espelkmp) Wiceprezes Stron 22/38 Izby Hndlowo - Przemysłowej Wschodniej Westflii, Bielefeld

23 ZngŜownie w sprwy ekonomiczne i socjlne Mrgrit Hrting ZngŜownie w orgnizcjch i stowrzyszenich Członek Rdy Powierniczej Ngrody Pokojowej Westflii instytucji "Wirtschftliche Federlny KrzyŜ Zsługi Gesellschft für Westflen und Lippe e. V." Pierwszej Klsy, 1998 Rdy Powierniczej Fundcji Sprksse Minden-Lübbecke for promotion of rt nd culture Rdy Powierniczej Westphlin/Lippe University Society, Bielefeld Rdy Powierniczej University of Applied Science w Bielefeld Odznczeni Medl Espelkmp, 2002 Federlny KrzyŜ Zsługi Pierwszej Klsy, 2009 Zgromdzeni Ogólnego Izby Hndlowo-Przemysłowej Wschodniej Westflii, Bielefeld Stron 23/38

24 Technologie i zleŝne Technologie i globlne zleŝne Stron 24/38

25 obszr dziłń w zkresie technologii Nsze technologie Nsze rozwiązni Nsze rynki 7 zleŝnych o zsięgu globlnym 10 zkłdów produkcyjnych (DE, CH, GB, RO, CN, US) Technologie i globlne zleŝne Stron 25/38 Przedstwicielstw i dystrybutorzy w pond 40 krjch Pond 400 inŝynierów i nukowców

26 Grup KGA Electric GmbH & Co. KG T e l e k o m u n i k c j i s i e c i Electronics GmbH & Co. KG Integrted Solution Ltd. AG Mitronics Loklizcj Stron 26/38 Ameryk USA Knd Meksyk Brzyli Dni Niemcy Belgi Frncj Finlndi Wielk Brytni Włochy Holndi Norwegi Austri Polsk EMEA Portugli Rumuni Rosj Szwecj Szwjcri Hiszpni Republik Czesk Turcj Węgry UAE Azj Hong Kong Chiny Jponi Kore Singpur Mlezj Tjwn Wietnm Indie Austrli Systems GmbH & Co. KG Applied Technologies GmbH & Co. KG Automotive GmbH & Co. KG

27 Komunikcj i sieci - trójkąt zleŝności Stron 27/38

28 Komunikcj i sieci Komunikcj i sieci Technologie instlcyjne Automtion IT Urządzeni telekomunikcyjne Płyty typu bckplne VAB Globl Rynki docelowe Energi Trnsport Mszyny Automtyk Urządzeni przemysłowe Telekomunikcj Zintegrowne systemy komputerowe Medycyn Trnsmisje rdiowe Stron 28/38

29 Electric Złącz przemysłowe i urządzeni Robotyk Technologie i globlne zleŝne Przemysł obrbirek Energi Trnsport Elektronik przemysłow Automtyk Stron 29/38

30 Electronics Złącz elektroniczne Trnsport kolejowy Technologie i globlne zleŝne Mszyny / Automtyk przemysłow Energi / Profesjonlne zsilnie Dostęp bezprzewodowy Stron 30/38

31 Mitronics Technologie i globlne zleŝne 3D-MID, wielofunkcyjny zespół rozwiązń i trnsponder RFID Wielofunkcyjne pkiety MEMS i mtryce dl czujników w telekomunikcji, sprzęcie medycznym i przemyśle smochodowym Kilk technologii gęstego upkowni stosownych w produktch, zmniejszjące ich wryjność orz koszty InŜynieri i kontrktowe usługi produkcyjne Psywny trnsponder UHF RFID dl zstosowń przemysłowych (w produkcji i logistyce trnsportowej) Stron 31/38

32 HIS - zintegrowne rozwiązni firmy Stron 32/38 Zintegrowne rozwiązne oprte n wykorzystniu płyt typu bckplne Projektownie, modelownie, symulcj i weryfikcj rozwiązń płyt typu bckplne o wysokich prmetrch Produkcj i testownie złoŝonych, wielowrstwowych płyt typu bckplne, w których zstosowno róŝne, zwnsowne technologie Stosownie metody łńcuch wrtości orz metodologii wytwrzni Uniform Globl Footprint w dziłnich n terenie Europy, Azji i Ameryki. Njwżniejsze rynki: medyczny, przemysłowy, środków trnsportu, trnsmisji rdiowych i telekomunikcyjny

33 Automotive Mechtronik, technologie połczeń i systemy solenoidów Przemysł smochodowy Technologie medyczne Energi i dystrybucj energii Rynek EDP Technologie i globlne zleŝne Stron 33/38

34 Applied Technologies Nrzędzi i montŝ - technologi Mtryce do formowni wtryskowego Technologie i globlne zleŝne Mtryce do odlewni ciśnieniowego Technologie wytłczni i gięci Systemy montŝowe Nrzędzi do utomtycznego ncinni InŜynieri produktów i jednostki produkcyjne Stron 34/38 Technologie powłok wytłcznych Prtner we współprcy w dziedzinie rozwoju produkcji seryjnej

35 Systems Technologie i globlne zleŝne Obudowy i systemy wyposŝeni sklepów Towerline: utomty sprzedjące instlowne wewnątrz pomieszczeń Smokythek: wyposżenie sklepów detlicznych Towerline Shop: młe sklepy n stcjch benzynowych i in. - wyposżenie dl stcji benzynowych i sklepów Rozwiązni systemowe i obudowy n specjlne Ŝyczenie Stron 35/38

36 Certyfikty Certyfikty Stron 36/38

37 Certyfikty Wszystkie certyfikty są uznwne n cłym świecie 1991 ISO 9001 Espelkmp 1994 ISO 9001 Biel Certyfikty 1994 Lbortorium kredytowne, DIN EN ISO/IEC KTA EG Öko-Audit zgodnie z (EWG) Nr. 1836/ ISO ISO 9001 Grup 2000 CECC / IECQ Aprobt Techniczn Stron 37/ Certyfikt CCC 2006 Certyfikt IRIS (Interntionl Rilwy Industry Stndrd) 2007 ISO/TS 16949

38 Dziękujemy z uwgę Stron 38/38

39 Stron 39/38

40 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Ekonomi Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 40/381/6 BDI BVL DGFP GPM MTM VDA VDB VDMA ZVEI Federtion of Germn Industry (Federcj Przedsiębiorstw Niemieckich) Germn Logistics Assocition (Niemieckie Towrzystwo Logistyczne) Germn Assocition for Personnel Mngement (Niemieckie Stowrzyszenie Zrządzni Zsobmi Ludzkimi) Germn Project Mngement Assocition (Niemieckie Stowrzyszenie Zrządzni Projektmi) Methods-Time-Mesurement (Metody Pomiru Czsu) Assocition of the Germn Automotive Industry (Stowrzyszenie Niemieckich, Motoryzcyjnych Orgnizcji Przemysłowych) Assocition of Germn Rilwy Industry (Stowrzyszenie Niemieckich Producentów Urządzeń dl Kolei) Assocition of Germn Mechnicl Engineering (mchine nd production plnts) - (Stowrzyszenie Niemieckich Inynierów Mechników - Mszyny i Systemy Produkcyjne) Germn Electricl nd Electronic Mnufcturers Assocition (Stowrzyszenie Niemieckich Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych) Dodtek

41 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Technologi 3-D MID Reserch Assocition Molded Interconnect Devices 3-D MID (Stowrzyszenie Nukowe zjmujące się technologimi 3-D MID wytłczni urządzeń łączeniowych) ivam Interest for the Dissemintion of Micro structuring Applictions (Orgnizcj dl rozpowszechnini ukłdów mikrostrukturlnych) OWL-Mschinenbu Est Westfli Lippe - Mchine Mnufcturing (Orgnizcj Producentów Mszyn) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 41/382/6 PNO VDE VDI VDI Profibus User (Stowrzyszenie UŜytkowników Systemu Profibus) Assocition of Germn Electricl Engineers (Stowrzyszenie Niemieckich InŜynierów Elektryków) Orgniztion of Germn Engineers (Orgnizcj Niemieckich InŜynierów zjmujących się zgdnienimi bezpieczeństw) Orgniztion of Germn Engineers (Orgnizcj Niemieckich InŜynierów zjmujących się zgdnienimi bezpieczeństw) Dodtek

42 Krjowe orgnizcje i stowrzyszeni Stndryzcj DIN DKE Germn Institute for Stndrdiztion (Niemiecki Instytut Normlizcji) Germn Commission for Electricl, Electronic & Informtion Technologies of DIN nd VDE (Niemieck Komisj d/s elektrotechniki, elektroniki orz technologii informcjnych orgnizcji DIN i VDE) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 42/383/6 Dodtek

43 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Ekonomi EFQM Europen Foundtion for Qulity Mngement (Europejsk Fundcj Zrządzni Jkością) Orgnizcje i stowrzyszeni Stron Stron dodtku 43/384/6 Dodtek

44 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Technologi Orgnizcje i stowrzyszeni EITI imaps IPC IWPC ODVA Europen Interconnect Inititive (Europejsk Inicjtyw d/s technologii łączeniowych) Interntionl Microelectronics nd Pckging Society (Międzynrodowe Stowrzyszenie Mikroelektroniki i Technik Opkowni) Institute for Interconnecting nd Pckging Electronic Circuits (Instytut Technologii Łączeniowych i Pkowni Ukłdów Elektronicznych) Interntionl Wireless Industry Consortium (Międzynrodowe Konsorcjum Przemysłu Systemów Bezprzewodowych) Open DeviceNet Vendors Assocition (Stowrzyszenie Sprzedwców Systemów Oprtych n Technologii DeviceNet) PICMG PCI Industril Computer Mnufctures (Grup Producentów Komputerów Przemysłowych) Stron Stron dodtku 44/385/6 VITA VMEbus Interntionl Trde Assocition (Międzynrodowe Stowrzyszenie Hndlowe zjmujące się sprwmi związnymi z mgistrlmi VMEbus) Dodtek

45 Międzynrodowe orgnizcje i stowrzyszeni Stndryzcj Orgnizcje i stowrzyszeni CEN CENELEC IEC IECQ ISO Europen Committee for Stndrdiztion (Europejski Komitet Normlizcyjny) Europen Committee for Electrotechnicl Stndrdiztion (Europejski Komitet Normlizcji Elektrotechniki) Interntionl Electrotechnicl Commission (Międzynrodow Komisj Elektrotechniki) Qulity ssessment system for electronic components (System Oceny Jkości Elementów Elektronicznych) Interntionl Orgniztion for Stndrdiztion (Międzynrodow Orgnizcj Normlizcyjn) Stron Stron dodtku 45/386/6 ISO/IEC JTC1 Interntionl Orgniztion for Stndrdiztion/ Interntionl Electrotechnicl Commission Joint Technicl Committee (ISO/IEC JTC1 - Międzynrodow Orgnizcj Normlizcyjn/Międzynrodow Komisj Elektrotechniki Komitet d/s złącz) Dodtek

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfik powiązń regionlnych w Azji i Pcyfiku Pweł Szwiec: Integrcj w Azji Wschodniej genez, przejwy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechnizm orgnizcyjny procesów

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji

Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Księga Zintegrowanego Zarządzania Jakość Środowisko BHP Bezpieczeństwo Informacji Spis treści 1 Słowo wstępne od Zarządu 3 2 Zasady korporacji 4 3 Profil firmy 6 4 Polityka firmy 7 5 Orientacja na klienta

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej Systemy ochrony przeciwpożarowej The art of handling air Człowiek na pierwszym miejscu Prawdziwą miarą skuteczności systemów wentylacji i klimatyzacji są ludzie. Człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu.

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Analiza branży gier. w Polsce i w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Analiza branży gier w Polsce i w Berlinie Berlin, styczeń 2014 1 Wydawca wersji polskiej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA TOWARÓW ORAZ USŁUG NA RYNKU NIEMIECKIM Przewodnik dla polskich przedsiębiorców Markus Milz Kolonia, grudzień 2010 r. Wydawca: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulat Generalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OFERTA HANDLOWA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA BIM - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OFERTA HANDLOWA Konstrukcje Architektur Instlcje budolne Instlcje przemysłoe Mechnik Infrstruktur i geodezj Integrcj i zrządznie procesmi projektoymi Certyfikcj energetyczn

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY

Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY Część IV DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Relpol Spółka

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o.

DEKRA Certification Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner. 2012 DEKRA Certification Sp. z o.o. Sp. z o.o. Kompetentny, Niezawodny i Rzetelny Partner DEKRA SE Firma z tradycją W Berlinie zarejestrowane zostaje stowarzyszenie DEKRA Rozwój sieci diagnostycznej na terenie Niemiec Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo