4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)"

Transkrypt

1 / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from - to 1. Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Lodz, Poland, June 2005 Degrees and Diplomas obtained HABILITATION in SOCIOLOGY M.A. SOCIAL WELFARE POLICY 2. School of Social Work, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada Nicolaus Copernicus University of Torun, Poland, March, 1991 Ph.D. in SOCIOLOGY 4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) 7. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic) Language Reading Speaking Writing POLISH Mother tongue ENGLISH RUSSIAN 2 2 2

2 / 2 8. Membership of professional bodies: - Member of the National Board of Polish Association of Social Policy, - Member of Polish Association of Schools of Social Work - Life Memebership Clare Hall Cambridge University, Cambridge, Great Britain, - Member of Editorial Board of publishing series Problems of Social Work, Social Work Section of Polish Sociological Association - Member of Editorial Board of Applied Social Studies Recent Developments, International and Comparative Perspectives - Member of Editorial Board of Vademecum of Social Services Human Resources - Member of Editorial Board of European Studies on Inequalities and Social Cohesion - Member of Editorial Board of Culture and Education Other skills: computer literacy, driving licence 9. Present position: Director of Social Services Educational Centre, Lodz University, Lodz, Poland, Professor in the Institute of Sociology, University of Lodz, Lodz, Poland, Professor and the Head of Family Studies Department in The Chair of Humanities in Medical University in Lodz 10. Years within the firm: 25 years of work for University of Lodz 11. Key qualifications: - teaching and training of social workers and welfare managers - research skills based on many studies on social policy, social services and social work - experience of work as a consultant in welfare agency - experience of work as a consultant for local foundation

3 3 13. Specific experience in the region: Country Date from Date to Continuity and Change in Lodz Families research run with W.Warzywoda- Kruszyńska within the Central Program of Fundamental Research Conditions and Transformation of Contemporary Polish Families coordinated by Zbigniew Tyszka. Participation in the international research on the young families in which the following members take part: Department of General Sociology, Institute of Sociology, Lodz University, Poland, Department of Child and Family Development, University of Georgia, Athens, U.S., Academy of Sciences of Russia, Moscow, Russia, Child and Youth of Georgia Fund, Tbilisi, Republic of Georgia. Managing Director in Tempus Phare JEP Public Administration Workers in the State Welfare System, coordinated by Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Institute of Sociology, University of Lodz and Human Resources Analysis on the State Social Welfare System in the Central Macroregion; for Tempus JEP The Patterns of Social Services Intervention in Poverty Pockets, research project within group research Forms of indigence and social threats and their spatial distribution on the teritory of Lodz, headed by W.Warzywoda- Kruszynska Social and State Partners in Solving Social Problems at Local Level individual research grant by Research Support Scheme Soros Foundation Participation in research team in international research project Improving political responses to socioeconomic changes in families in Europe coordinated by Linda Hantrais, Centre of European Studies, Loughborough University, Great Britain (5thFramework Program) Preparation of chapter on Poland for Social Services in Europe An Annotated Bibliography,Editors Helmut K. Anhei er and Sarabajaya Kumar Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science, published by Observatory for the Development of Social Services in Europe Preparation of report on Poland as a part of international research Visions and Roles of Foundations in Europe led by Helmut K. Anheier Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science

4 4 Member of research team in the international research project Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities coordinated by Wielislawa Warzywoda Kruszynska, Institute of Sociology, University of Lodz, Poland (6 th Framework Program) Preparation of report on Poland for research project Labour Supply in Care Services for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Member of research team in the project Multidimensional diagnosis of socioeconomic situation of Polish women, run by Polish Social Policy Association for the Ministry of Labour and Social Policy, (SPO RZL 1.6.1b), Poland The head of research project The diagnosis of socio-economic situation of rural women in Poland run by Polish Social Policy Association for the Ministry of Labour and Social Policy, (SPO RZL 1.6.1b), Poland Member of Research team in the Project Creating and development of Social services standards coordinated by Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, WRZOS, Research and Educational Project financed by EU within EFS 2010 Expert in the Project Equal Chances on Labor Market for people 50 + coordinated by Lodz University, Research and Educational Project financed by EU within EFS Expert for Monitoring and Evaluation in the Project Education for flexicurity for knowledge based economy for humanities and social sciences in Lodz University Research and Educational Project financed by EU within EFS

5 5 14. Professional experience Date from Date to Location Company Position Description Lodz, POLAND TRADE SCHOOL COMPLEX No5 school pedagogue worked with socially maladjusted adolescents 1983 up to now Lodz, POLAND Dpt. of General Sociology, Institute of Sociology, Lodz University junior lecturer assistant adjunct senior lecturer academic teacher ( sociology, social policy social services and social work) and researcher on social problems, social policy and social services Lodz, Poland Department of Social Services in Lodz part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc Lodz,Poland Foundation Liberation Part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc up to now Lodz, Poland Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz Plock, Poland Paweł Włodkowic High School Sieradz,Poland High School of Humanities and Economics Skierniewice, Poland State High Professional School Director of Social Services Educational Centre adjunct professor professor teaching, training of welfare managers and social workers preparing expertises for regional welfare authorities teaching sociology, social policy and social services classes teaching sociology, social policy, social services and social work classes teaching sociology, social policy, social services and social work classes 5

6 up till now Lodz, Poland Medical University professor teaching sociology, social policy, social services and social work classes 6

7 7 Books (17) 1. Bnińska Z., Grotowska-Leder J., Kawka Z., Krzyszkowski J., Rokicka E., Taran M., Falecki W. (1986),: Nauczyciel o swojej pracy, Łódź: Zakład Socjologii Ogólnej UŁ, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego. 2. Warzywoda-Kruszyńska, W., J. Krzyszkowski, (1991), Młode małżeństwa w wielkim mieście, wydane CPBP 09.02, 3. Krzyszkowski J. (1997), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, nakładem Tempus JEP 9924/96, Omega-Praksis, Łódź 4. Warzywoda-Kruszyńska, W., Krzyszkowski, J., red. (1999), Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź 5. Warzywoda-Kruszyńska W., Krzyszkowski J. red. (1999), Education of social workers on the Eve of the European Union s Enlargement, Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, 6. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder,J., Krzyszkowski J., (2003), Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 7. Krzyszkowski J. Majer R. red., (2004), Problemy społeczne, polityka społeczna, pomoc społeczna Wymiar polski i europejski, Wydawnictwo Auxilio Venire, Częstochowa, 8. Krzyszkowski J.,(2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9. Krzyszkowski J., Piątek K.,(2006), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Wydawca Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 10. Krzyszkowski J., Skrzyński M., Kutyło Ł.(2007), Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w województwie łódzkim, Wydawnictwo ASM, Kutno 11. Krzyszkowski, J. Marks, M. Lisek-Michalska, J., Przywojska, J. (2007), Uwarunkowania pracy zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, 12. Krzyszkowski J. (2008), red. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 13. Krzyszkowski, J. (2008) ed. Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, 14. Krzyszkowski, J. (2008), Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, (Social Care. Sociological Framework), Wydawnictwo Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, (in Polish), 15. Krzyszkowski, J.(2010), Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2010, ( Information Biulettin. Social News) edited by, redakcja Jerzy Krzyszkowski, 16. Krzyszkowski J. (red.) (2010), Być seniorem w województwie łódzkim, ( To be an Old Man in Lodz Voivodeship) Wydawnictwo RCPS, Łódź 17. Krzyszkowski. J. Judd B. Temple B. (red.) (2011), Polish Journey s Through Welfare Systems, ELIPSA, Warszawa ARTICLES (81) 1. Krzyszkowski, J., (1985),Społeczne i materialne uwarunkowania doboru małżeńskiego, w: Pokolenia, No 8, ss Krzyszkowski, J., (1986), Model małżeństwa i rodziny w świadomości nupturientów, w: Pokolenia, No 3, ss Krzyszkowski, J.,(1988), Młodzi przed ślubem - bariery małżeńskiego startu doby kryzysu, w: Badania nad rodziną a polityka społeczna, (wyd.) Z. Tyszka, Pomorze, Bydgoszcz, ss

8 4. Krzyszkowski.,(1989), Uwarunkowania realizacji modelu partnerskiego w małżeństwie, w: Problemy Rodziny, Nr. 6, s Krzyszkowski, J.(1989), Młode małżeństwa i rodziny w kryzysie, Pokolenia, Nr 2, s.82-94, 6. Krzyszkowski, J.,(1991), Przedmałżeńskie perspektywy sukcesu rodzinnego młodzieży miejskiej, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 21, s , 7. Warzywoda-Kruszyńska, W.,J.Krzyszkowski, (1991), Problemy ciągłości i zmiany w rodzinach łódzkich - wstępna analiza wyników, w: Rodziny polskie o różnym statusie społecznym i środowiskowym, (wyd.) Z. Tyszka, Poznań CPBP , s Krzyszkowski, J. (1992), Familiocentryzm a praktyka życia rodzinnego młodych Polaków, w: Jugend und Wertewandel in Polen und der Bundesrespublik Deutschland, Deutsches Jugendinstitut (Hrs) Monachium, ss Krzyszkowski, J. (1995) Ageing population in Poland as a challenge for social work, w: Die Herausforderung des Alters The Challenge of Age Social Work Responses in Europe Report on the 2nd European Social Work Symposium, Mönchengladbach, ss , 10. Krzyszkowski, J. (1995), Sytuacja społeczna a system pomocy społecznej, w: Materiały Konferencyjne Forum Łódź Zdrowe Miasto, Łódź, ss. 11. Krzyszkowski, J. (1997),Dylematy polityki społecznej i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, w: Polityka Społeczna nr 1, ss Krzyszkowski, J.,(1997), Polityka społeczna i pomoc społeczna na poziomie lokalnym, w: Polityka Społeczna nr 7, ss Krzyszkowski, J., (1998), Środowiskowa pomoc społeczna w Łodzi. Determinanty funkcjonowania, koncepcje zmian, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J. (1998),Środowiskowa pomoc społeczna w enklawach biedy, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss , 15. Krzyszkowski, J. (1998), Ewaluacja w pomocy społecznej i pracy socjalnej, w: Zeszyty Naukowe WSHE, Tom III, Nauki Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek, ss Krzyszkowski, J., (1998), Analiza zasobów ludzkich pomocy społecznej w makroregionie centralnym. Potrzeby szkoleniowe pracowników pomocy społecznej i sposoby ich zaspokajania, w: Pracownik socjalny jako profesjonalista, MOPS, Katowice, ss Krzyszkowski, J. (1999), Infrastruktura społeczna na poziomie lokalnym w przededniu reformy administracyjnej. Przypadek Łodzi, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, vol. 11., ss Krzyszkowski, J. (1999),Organizacja publicznego systemu pomocy społecznej w Polsce, w: Praca socjalna w Polsce. Badania. Kształcenie. Potrzeby praktyki., Wydawnictwo Śląsk, Katowice, ss Krzyszkowski.,(1999), Program pracy MOPS w Łodzi z podopiecznymi nadużywającymi alkoholu jako przykład współpracy publicznej i pozarządowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, w: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J. (1999), Potrzeby szkoleniowe pracowników socjalnych i sposoby ich zaspokajania w Ośrodku Kształcenia Służb Społecznych UŁ, w: Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, (red.) Warzywoda-Kruszyńska, Krzyszkowski J., Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, ss , 21. Krzyszkowski, J. (1999) Social welfare management education: the case of Łódź University, w: European Journal of Social Work, Bulletin, Issue 3 November: Volume 2, ss , 22. Krzyszkowski, J. (1999), Program pracy MOPS w Łodzi z podopiecznymi nadużywającymi alkoholu jako przykład współpracy publicznej i pozarządowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, w: Praca socjalna i pomoc społeczna. Aspekty teoretyczne kształcenie aplikacja, red. Malikowski, M., Wydawnictwo Sulima Mana, Rzeszów, ss Krzyszkowski, J. (2000),Jakość i standardy w pracy socjalnej i pomocy społecznej w literaturze brytyjskiej, w: Polityka społeczna nr 8, ss , 8 8

9 24. Krzyszkowski, J.,(2000), Menedżerowie w pomocy społecznej, w: Ryzyka transformacji systemowej, praca zbiorowa (pod red.) W. Warzywoda-Kruszyńska, J.Grotowska-Leder, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J., (2000), Educational needs of social workers and the ways of their meeting in Social Services Educational Centre Lodz University, w: Education of social workers on the Eve of the European Union s Enlargement, (red.) Warzywoda-Kruszyńska, Krzyszkowski J., Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, ss , 26. Warzywoda-Kruszyńska,W. Grotowska-Leder, J., Krzyszkowski, J.,(2000) Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie jako rezultat diagnozy społecznej, w: Ryzyka transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), red. Warzywoda-Kruszyńska, W., Grotowska-Leder, J., Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki, Łódź, ss , 27. Warzywoda-Kruszyńska, W., J.Krzyszkowski (2001),Socio-demographic change in Poland w: Spatio- Temporal Dimensions of Economic and Social Change in Europe, (red.) Louise Appleton, Cross-National Research Papers, Sixth Series, Loughborough,ss., 28. Warzywoda - Kruszyńska, W., J. Krzyszkowski (2001), Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej w: Współczesne rodziny polskie ich stan i kierunek przemian, (red.) Zbigniew Tyszka, Poznań, 29. Krzyszkowski, J. (2001), Social Policy Developments and Implications for the Social Professions: The Case of Poland, w: Social Work, Volume 8 N o 1/2001, ss Krzyszkowski, J., (2001), Budowa kapitału społecznego. Nowa koncepcja polityki społecznej na poziomie lokalnym, w: Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi, (red.) Danuta Walczak-Duraj, Politeo, Płock, ss , 31. Krzyszkowski, J. (2001), Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym, w: Problemy polityki społecznej 3/2001, ss Krzyszkowski, J. (2002), Pracownicy socjalni województwa łódzkiego o sobie i swojej pracy, w: Humanizacja Pracy 3(207)/2002, ss , 33. Krzyszkowski, J. (2002) Nowa rola służb społecznych w jednoczącej się Europie a pomoc społeczna w Polsce w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, (red.) Krzysztof Frysztacki i Krzysztof Piątek, Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, ss.83-98, 34. Warzywoda-Kruszyńska,W., J.Grotowska-Leder, J.Krzyszkowski (2002), Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie w Łodzi jako rezultat diagnozy społecznej, w: Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy. (red.) Tarkowska, E., Oficyna Naukowa, Warszawa, ss , 35. Krzyszkowski, J., (2003), Determinanty funkcjonowania pomocy społecznej w czasach globalizacji, w: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, (Kantowicz E., Olubiński A., red.), Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss , 36. Krzyszkowski J. (2003), Infrastruktura socjalna i zasoby ludzkie pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Warzywoda- Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., Łódź: Instytut Socjologii UŁ, ss , 37. Krzyszkowski J. (2003), Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych w walce z biedą, w: Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss.43-46, 38. Krzyszkowski, J. (2003), Determinanty funkcjonowania lokalnej pomocy społecznej. Interakcje organizacyjnoinstytucjonalne na szczeblu lokalnym, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Warzywoda-Kruszyńska,W. Grotowska-Leder, J., Krzyszkowski, J., Instytut Socjologii,UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski J. (2003), Lokalna polityka społeczna w działaniu. Analiza powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie łódzkim, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta (Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ, ss

10 40. Krzyszkowski J. (2003), Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos ekspertów, w: W stronę aktywnej polityki społecznej (Kaźmierczak T., Rymsza M., red.) Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss , 41. Krzyszkowski J. (2003) Social Services System in Poland w: Old and New Poverty in Post-communist Europe, ( Bocheńska-Seweryn M., Grotowska-Leder J. red.), Zeszyty Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ss Krzyszkowski J., (2003), A Synopsis of the Social Services System, w: Social Services in Europe. An Annotated Bibliography by Anheier H.K University of California & London School of Economics and Political Science, Londyn, ss , 43. Krzyszkowski J., (2003) Preparing Social Professionals for Building Social Capital to Combat Social Exclusion at local Level w: Social Work Education and Practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses (Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss , 44. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., (2003) Action Research for Combating Social Exclusion in Underdeveloped Regions of Poland (the Case of Lodz) w: Social Work Education and practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses, Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka, E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss , 45. Krzyszkowski, J. (2003), Social Care and Social Work in Poland since 1989: Evidence from Recent Research, w: Social Work in Europe, Volume 10, Number 3, ss.71-76, 46. Krzyszkowski, J. Warzywoda Kruszyńska, W., Grotowska Leder, J. Mikołajczyk Lerman, G., (2003), Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie dzieci, w: Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, Warszawa 47. Krzyszkowski, J. (2004), Globalizacja a państwo opiekuńcze, w: Socjologia i polityka społeczna, a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. Wódz, K. I K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, ss , 48. Krzyszkowski, J. (2004), Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową, w: Problemy społeczne pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, red. Krzyszkowski, J. I R. Majer, Auxilio Venire, Częstochowa, ss , 49. Krzyszkowski, J., (2004), Social Policy,Social Services and Exclusion: the Case of Poland. General Introduction to Social Policy and Social Services in Poland after 1989, w: Social Mobility and Exclusion, red. Rokicka, E., Starosta, P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss Krzyszkowski, J., (2004), Kapitał społeczny a pomoc społeczna, w: Frąckiewicz, L. i Rączaszek A.(red.), Kapitał społeczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss , 51. Krzyszkowski, J., (2005), Dla kogo inkluzja, dla kogo ekskluzja. Instytucja pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego, w: Frąckiewicz L.(red.) Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss , 52. Krzyszkowski, J., (2006), Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkania w Polsce i w innych krajach UE, w: Kowaleski, J.T., Szukalski, P., (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, ss , 53. Krzyszkowski, J., (2006), The Phenomenon of Social Care in Łódź until the World War II, w: Szczepaniak Wiecha, I., Małek, A., Slany, K.(red.), Issues Throughout the History of Social Work in Poland and the World, Jagiellonian University Press, ss , 54. Krzyszkowski, J., (2006), Fenomen pomocy społecznej w Łodzi do II wojny światowej, w: Szczepaniak Wiecha, I., Małek, A., Slany, K.(red.), Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss Krzyszkowski, J., Marks, M., (2006), Niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i niewykorzystane zasoby pracy mieszkańców wsi badania w województwie łódzkim, w: Krzyszkowski, J., Piątek, K., (red.) Rozwiązywanie problemów społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, ss , 10 10

11 56. Krzyszkowski, J., Marks, M., (2006), Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim, w: Twoja wiedza - twój sukces. Edycja Edukacja kluczem do przyszłości, Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa, ss.19-27, 57. Krzyszkowski, J., (2007), Poland, w: Anheier, H. K., Daly, S. (eds.), The Politics of Foundations. A Comparative Approach, Routledge, ss , 58. Krzyszkowski, J. Grotowska Leder, J. (2007), Action Research jako metoda badań społecznych dla praktyki pracy socjalnej, w: Badania w pracy socjalnej/społecznej przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Murynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss Krzyszkowski, J. (2008), Badania porównawcze w polityce społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, w: Wokół polityki społecznej, red. Głąbicka K. i M. Grewiński, Wydawnictwo PTPS, WSP TWP, ISP UW, ss Krzyszkowski, J. (2008), Aktywność ekonomiczna kobiet wiejskich, w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, , 61. Krzyszkowski, J. (2008), Organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi w Europie, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Pomoc społeczna. Historia i współczesność, w: Praca Socjalna, nr 3, ss Krzyszkowski, J. (2008), Wzloty i upadki, czyli mozolne tworzenie polityki publicznej w obrębie pomocy społecznej, w: Dialog nr 3/2008, ss Krzyszkowski, J. M. Marks, J. Lisek Michalska, J. Przywojska, (2008), Kobiety na rynku pracy na terenach niskozurbanizowanych, w: Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, red J. Auleytner, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ss , 65. Krzyszkowski, J. (2008), Wprowadzenie, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red.wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Polityka społeczna i służby społeczne wobec problemów kobiet wiejskich wnioski i rekomendacje z badań, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red.wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), The Need for Diagnosis of Rural Women s Socio-Professional Situation, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, ed. Krzyszkowski, J. Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Local Authorities and Their Social Policy Towards Rural Women, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Krzyszkowski, J. eds., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss , 70. Krzyszkowski, J. (2008), Social Policy and Social Service Units in the Face of the Problems of Rural Women, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Krzyszkowski, J. ed., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss , 71. Krzyszkowski, J. (2008), O potrzebie nowego zarządzania pomocą społeczną, w: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro, Czapka, M. Frąckiewicz, L. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ss Krzyszkowski, J. (2008), Samorząd terytorialny jako podmiot lokalnej polityki społecznej, w: Polityka aktywizacji w Polsce, red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss Krzyszkowski, J. (2008), Between Welfare State and Welfare Society. The Case of Home Care Services for the Old People in Poland, w: The Ageing Societies of Central and Eastern Europe: Some Problems Some Solutions, eds. A. Hoff, J. Perek-Bialas, ss , Jagiellonian University Press, 11 11

12 74. Krzyszkowski, J. (2008), Social Policy and Social Problems in Central and Eastern Europe and the EU. The Case of the Care Sector in Poland, w: Socio-Economic Models and Policies to Support Actice Citizens: Czech Republic and Europe, Michal Mejstrik (eds), Charles University in Prague Faculty of Social Sciences 75. Krzyszkowski, J. Przywojska, J. (2009), Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej, w: Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ss , 76. Krzyszkowski, J. (2010), Social Welfare - An Unexploited Resource at the Disposal of Public Social Policy in Poland, w: European Society in Transition, Social Development and Social Work, Dan Sandu (ed), LIT Verlag Dr. W. Hopf Berlin Krzyszkowski, J. (2010), Uwarunkowania budowy lokalnych sieci wsparcia, w: Lokalne sieci wsparcia, red. M. Gagacka i K. Głąbicka, PTPS i Politechnika Radomska Krzyszkowski, J.(2010), Łódź i region łódzki problemy społeczne, polityka społeczna i pomoc społeczna, w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne, red. Jerzy Krzyszkowski, nr 1/ Krzyszkowski, J. (2010), Third Sector Organizations in Social Services in Poland: Old Problems and New Challenges, w: Third Sector Organizations Facing Turbulent Environments, Adalbert Evers and Annette Zimmer (eds.), Nomos, Baden- Baden 80. Krzyszkowski J. (2010), Środowiskowa pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, w: Być seniorem w województwie łódzkim, Wydawnictwo RCPS Łódź 81. Krzyszkowski J. (2011), Social Services in Poland history, development, problems and prospects, w: Polish Journey s Through Welfare Systems, 12 12

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo