4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)"

Transkrypt

1 / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from - to 1. Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Lodz, Poland, June 2005 Degrees and Diplomas obtained HABILITATION in SOCIOLOGY M.A. SOCIAL WELFARE POLICY 2. School of Social Work, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada Nicolaus Copernicus University of Torun, Poland, March, 1991 Ph.D. in SOCIOLOGY 4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) 7. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic) Language Reading Speaking Writing POLISH Mother tongue ENGLISH RUSSIAN 2 2 2

2 / 2 8. Membership of professional bodies: - Member of the National Board of Polish Association of Social Policy, - Member of Polish Association of Schools of Social Work - Life Memebership Clare Hall Cambridge University, Cambridge, Great Britain, - Member of Editorial Board of publishing series Problems of Social Work, Social Work Section of Polish Sociological Association - Member of Editorial Board of Applied Social Studies Recent Developments, International and Comparative Perspectives - Member of Editorial Board of Vademecum of Social Services Human Resources - Member of Editorial Board of European Studies on Inequalities and Social Cohesion - Member of Editorial Board of Culture and Education Other skills: computer literacy, driving licence 9. Present position: Director of Social Services Educational Centre, Lodz University, Lodz, Poland, Professor in the Institute of Sociology, University of Lodz, Lodz, Poland, Professor and the Head of Family Studies Department in The Chair of Humanities in Medical University in Lodz 10. Years within the firm: 25 years of work for University of Lodz 11. Key qualifications: - teaching and training of social workers and welfare managers - research skills based on many studies on social policy, social services and social work - experience of work as a consultant in welfare agency - experience of work as a consultant for local foundation

3 3 13. Specific experience in the region: Country Date from Date to Continuity and Change in Lodz Families research run with W.Warzywoda- Kruszyńska within the Central Program of Fundamental Research Conditions and Transformation of Contemporary Polish Families coordinated by Zbigniew Tyszka. Participation in the international research on the young families in which the following members take part: Department of General Sociology, Institute of Sociology, Lodz University, Poland, Department of Child and Family Development, University of Georgia, Athens, U.S., Academy of Sciences of Russia, Moscow, Russia, Child and Youth of Georgia Fund, Tbilisi, Republic of Georgia. Managing Director in Tempus Phare JEP Public Administration Workers in the State Welfare System, coordinated by Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Institute of Sociology, University of Lodz and Human Resources Analysis on the State Social Welfare System in the Central Macroregion; for Tempus JEP The Patterns of Social Services Intervention in Poverty Pockets, research project within group research Forms of indigence and social threats and their spatial distribution on the teritory of Lodz, headed by W.Warzywoda- Kruszynska Social and State Partners in Solving Social Problems at Local Level individual research grant by Research Support Scheme Soros Foundation Participation in research team in international research project Improving political responses to socioeconomic changes in families in Europe coordinated by Linda Hantrais, Centre of European Studies, Loughborough University, Great Britain (5thFramework Program) Preparation of chapter on Poland for Social Services in Europe An Annotated Bibliography,Editors Helmut K. Anhei er and Sarabajaya Kumar Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science, published by Observatory for the Development of Social Services in Europe Preparation of report on Poland as a part of international research Visions and Roles of Foundations in Europe led by Helmut K. Anheier Civil Society Studies Centre, London School of Economics and Political Science

4 4 Member of research team in the international research project Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities coordinated by Wielislawa Warzywoda Kruszynska, Institute of Sociology, University of Lodz, Poland (6 th Framework Program) Preparation of report on Poland for research project Labour Supply in Care Services for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Member of research team in the project Multidimensional diagnosis of socioeconomic situation of Polish women, run by Polish Social Policy Association for the Ministry of Labour and Social Policy, (SPO RZL 1.6.1b), Poland The head of research project The diagnosis of socio-economic situation of rural women in Poland run by Polish Social Policy Association for the Ministry of Labour and Social Policy, (SPO RZL 1.6.1b), Poland Member of Research team in the Project Creating and development of Social services standards coordinated by Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, WRZOS, Research and Educational Project financed by EU within EFS 2010 Expert in the Project Equal Chances on Labor Market for people 50 + coordinated by Lodz University, Research and Educational Project financed by EU within EFS Expert for Monitoring and Evaluation in the Project Education for flexicurity for knowledge based economy for humanities and social sciences in Lodz University Research and Educational Project financed by EU within EFS

5 5 14. Professional experience Date from Date to Location Company Position Description Lodz, POLAND TRADE SCHOOL COMPLEX No5 school pedagogue worked with socially maladjusted adolescents 1983 up to now Lodz, POLAND Dpt. of General Sociology, Institute of Sociology, Lodz University junior lecturer assistant adjunct senior lecturer academic teacher ( sociology, social policy social services and social work) and researcher on social problems, social policy and social services Lodz, Poland Department of Social Services in Lodz part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc Lodz,Poland Foundation Liberation Part time consultant making evaluations, preparing social programmes etc up to now Lodz, Poland Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz Plock, Poland Paweł Włodkowic High School Sieradz,Poland High School of Humanities and Economics Skierniewice, Poland State High Professional School Director of Social Services Educational Centre adjunct professor professor teaching, training of welfare managers and social workers preparing expertises for regional welfare authorities teaching sociology, social policy and social services classes teaching sociology, social policy, social services and social work classes teaching sociology, social policy, social services and social work classes 5

6 up till now Lodz, Poland Medical University professor teaching sociology, social policy, social services and social work classes 6

7 7 Books (17) 1. Bnińska Z., Grotowska-Leder J., Kawka Z., Krzyszkowski J., Rokicka E., Taran M., Falecki W. (1986),: Nauczyciel o swojej pracy, Łódź: Zakład Socjologii Ogólnej UŁ, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Dziewiarskiego. 2. Warzywoda-Kruszyńska, W., J. Krzyszkowski, (1991), Młode małżeństwa w wielkim mieście, wydane CPBP 09.02, 3. Krzyszkowski J. (1997), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, nakładem Tempus JEP 9924/96, Omega-Praksis, Łódź 4. Warzywoda-Kruszyńska, W., Krzyszkowski, J., red. (1999), Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź 5. Warzywoda-Kruszyńska W., Krzyszkowski J. red. (1999), Education of social workers on the Eve of the European Union s Enlargement, Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, 6. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder,J., Krzyszkowski J., (2003), Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 7. Krzyszkowski J. Majer R. red., (2004), Problemy społeczne, polityka społeczna, pomoc społeczna Wymiar polski i europejski, Wydawnictwo Auxilio Venire, Częstochowa, 8. Krzyszkowski J.,(2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9. Krzyszkowski J., Piątek K.,(2006), Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, Wydawca Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 10. Krzyszkowski J., Skrzyński M., Kutyło Ł.(2007), Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym. Badania w województwie łódzkim, Wydawnictwo ASM, Kutno 11. Krzyszkowski, J. Marks, M. Lisek-Michalska, J., Przywojska, J. (2007), Uwarunkowania pracy zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, 12. Krzyszkowski J. (2008), red. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 13. Krzyszkowski, J. (2008) ed. Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, 14. Krzyszkowski, J. (2008), Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, (Social Care. Sociological Framework), Wydawnictwo Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, (in Polish), 15. Krzyszkowski, J.(2010), Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne nr 1/2010, ( Information Biulettin. Social News) edited by, redakcja Jerzy Krzyszkowski, 16. Krzyszkowski J. (red.) (2010), Być seniorem w województwie łódzkim, ( To be an Old Man in Lodz Voivodeship) Wydawnictwo RCPS, Łódź 17. Krzyszkowski. J. Judd B. Temple B. (red.) (2011), Polish Journey s Through Welfare Systems, ELIPSA, Warszawa ARTICLES (81) 1. Krzyszkowski, J., (1985),Społeczne i materialne uwarunkowania doboru małżeńskiego, w: Pokolenia, No 8, ss Krzyszkowski, J., (1986), Model małżeństwa i rodziny w świadomości nupturientów, w: Pokolenia, No 3, ss Krzyszkowski, J.,(1988), Młodzi przed ślubem - bariery małżeńskiego startu doby kryzysu, w: Badania nad rodziną a polityka społeczna, (wyd.) Z. Tyszka, Pomorze, Bydgoszcz, ss

8 4. Krzyszkowski.,(1989), Uwarunkowania realizacji modelu partnerskiego w małżeństwie, w: Problemy Rodziny, Nr. 6, s Krzyszkowski, J.(1989), Młode małżeństwa i rodziny w kryzysie, Pokolenia, Nr 2, s.82-94, 6. Krzyszkowski, J.,(1991), Przedmałżeńskie perspektywy sukcesu rodzinnego młodzieży miejskiej, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 21, s , 7. Warzywoda-Kruszyńska, W.,J.Krzyszkowski, (1991), Problemy ciągłości i zmiany w rodzinach łódzkich - wstępna analiza wyników, w: Rodziny polskie o różnym statusie społecznym i środowiskowym, (wyd.) Z. Tyszka, Poznań CPBP , s Krzyszkowski, J. (1992), Familiocentryzm a praktyka życia rodzinnego młodych Polaków, w: Jugend und Wertewandel in Polen und der Bundesrespublik Deutschland, Deutsches Jugendinstitut (Hrs) Monachium, ss Krzyszkowski, J. (1995) Ageing population in Poland as a challenge for social work, w: Die Herausforderung des Alters The Challenge of Age Social Work Responses in Europe Report on the 2nd European Social Work Symposium, Mönchengladbach, ss , 10. Krzyszkowski, J. (1995), Sytuacja społeczna a system pomocy społecznej, w: Materiały Konferencyjne Forum Łódź Zdrowe Miasto, Łódź, ss. 11. Krzyszkowski, J. (1997),Dylematy polityki społecznej i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii, w: Polityka Społeczna nr 1, ss Krzyszkowski, J.,(1997), Polityka społeczna i pomoc społeczna na poziomie lokalnym, w: Polityka Społeczna nr 7, ss Krzyszkowski, J., (1998), Środowiskowa pomoc społeczna w Łodzi. Determinanty funkcjonowania, koncepcje zmian, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J. (1998),Środowiskowa pomoc społeczna w enklawach biedy, w: Żyć i pracować w enklawach biedy, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss , 15. Krzyszkowski, J. (1998), Ewaluacja w pomocy społecznej i pracy socjalnej, w: Zeszyty Naukowe WSHE, Tom III, Nauki Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek, ss Krzyszkowski, J., (1998), Analiza zasobów ludzkich pomocy społecznej w makroregionie centralnym. Potrzeby szkoleniowe pracowników pomocy społecznej i sposoby ich zaspokajania, w: Pracownik socjalny jako profesjonalista, MOPS, Katowice, ss Krzyszkowski, J. (1999), Infrastruktura społeczna na poziomie lokalnym w przededniu reformy administracyjnej. Przypadek Łodzi, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, vol. 11., ss Krzyszkowski, J. (1999),Organizacja publicznego systemu pomocy społecznej w Polsce, w: Praca socjalna w Polsce. Badania. Kształcenie. Potrzeby praktyki., Wydawnictwo Śląsk, Katowice, ss Krzyszkowski.,(1999), Program pracy MOPS w Łodzi z podopiecznymi nadużywającymi alkoholu jako przykład współpracy publicznej i pozarządowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, w: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J. (1999), Potrzeby szkoleniowe pracowników socjalnych i sposoby ich zaspokajania w Ośrodku Kształcenia Służb Społecznych UŁ, w: Kształcenie pracowników socjalnych w przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej, (red.) Warzywoda-Kruszyńska, Krzyszkowski J., Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, ss , 21. Krzyszkowski, J. (1999) Social welfare management education: the case of Łódź University, w: European Journal of Social Work, Bulletin, Issue 3 November: Volume 2, ss , 22. Krzyszkowski, J. (1999), Program pracy MOPS w Łodzi z podopiecznymi nadużywającymi alkoholu jako przykład współpracy publicznej i pozarządowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, w: Praca socjalna i pomoc społeczna. Aspekty teoretyczne kształcenie aplikacja, red. Malikowski, M., Wydawnictwo Sulima Mana, Rzeszów, ss Krzyszkowski, J. (2000),Jakość i standardy w pracy socjalnej i pomocy społecznej w literaturze brytyjskiej, w: Polityka społeczna nr 8, ss , 8 8

9 24. Krzyszkowski, J.,(2000), Menedżerowie w pomocy społecznej, w: Ryzyka transformacji systemowej, praca zbiorowa (pod red.) W. Warzywoda-Kruszyńska, J.Grotowska-Leder, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski, J., (2000), Educational needs of social workers and the ways of their meeting in Social Services Educational Centre Lodz University, w: Education of social workers on the Eve of the European Union s Enlargement, (red.) Warzywoda-Kruszyńska, Krzyszkowski J., Katedra Socjologii Ogólnej UŁ, Łódź, ss , 26. Warzywoda-Kruszyńska,W. Grotowska-Leder, J., Krzyszkowski, J.,(2000) Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie jako rezultat diagnozy społecznej, w: Ryzyka transformacji systemowej (na przykładzie Łodzi), red. Warzywoda-Kruszyńska, W., Grotowska-Leder, J., Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki, Łódź, ss , 27. Warzywoda-Kruszyńska, W., J.Krzyszkowski (2001),Socio-demographic change in Poland w: Spatio- Temporal Dimensions of Economic and Social Change in Europe, (red.) Louise Appleton, Cross-National Research Papers, Sixth Series, Loughborough,ss., 28. Warzywoda - Kruszyńska, W., J. Krzyszkowski (2001), Przemiany składu rodziny oraz wzorców dzietności i wzorców zatrudnienia w Polsce na tle Unii Europejskiej w: Współczesne rodziny polskie ich stan i kierunek przemian, (red.) Zbigniew Tyszka, Poznań, 29. Krzyszkowski, J. (2001), Social Policy Developments and Implications for the Social Professions: The Case of Poland, w: Social Work, Volume 8 N o 1/2001, ss Krzyszkowski, J., (2001), Budowa kapitału społecznego. Nowa koncepcja polityki społecznej na poziomie lokalnym, w: Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi, (red.) Danuta Walczak-Duraj, Politeo, Płock, ss , 31. Krzyszkowski, J. (2001), Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym, w: Problemy polityki społecznej 3/2001, ss Krzyszkowski, J. (2002), Pracownicy socjalni województwa łódzkiego o sobie i swojej pracy, w: Humanizacja Pracy 3(207)/2002, ss , 33. Krzyszkowski, J. (2002) Nowa rola służb społecznych w jednoczącej się Europie a pomoc społeczna w Polsce w: Wielowymiarowość pracy socjalnej, (red.) Krzysztof Frysztacki i Krzysztof Piątek, Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, ss.83-98, 34. Warzywoda-Kruszyńska,W., J.Grotowska-Leder, J.Krzyszkowski (2002), Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie w Łodzi jako rezultat diagnozy społecznej, w: Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy. (red.) Tarkowska, E., Oficyna Naukowa, Warszawa, ss , 35. Krzyszkowski, J., (2003), Determinanty funkcjonowania pomocy społecznej w czasach globalizacji, w: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, (Kantowicz E., Olubiński A., red.), Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss , 36. Krzyszkowski J. (2003), Infrastruktura socjalna i zasoby ludzkie pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Warzywoda- Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., Łódź: Instytut Socjologii UŁ, ss , 37. Krzyszkowski J. (2003), Instytucje i organizacje społeczne jako partnerzy władz samorządowych w walce z biedą, w: Samorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy, Warzywoda-Kruszyńska W., Instytut Socjologii UŁ, Łódź, ss.43-46, 38. Krzyszkowski, J. (2003), Determinanty funkcjonowania lokalnej pomocy społecznej. Interakcje organizacyjnoinstytucjonalne na szczeblu lokalnym, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta, Warzywoda-Kruszyńska,W. Grotowska-Leder, J., Krzyszkowski, J., Instytut Socjologii,UŁ, Łódź, ss Krzyszkowski J. (2003), Lokalna polityka społeczna w działaniu. Analiza powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie łódzkim, w: Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta (Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., red.), Łódź: Instytut Socjologii UŁ, ss

10 40. Krzyszkowski J. (2003), Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos ekspertów, w: W stronę aktywnej polityki społecznej (Kaźmierczak T., Rymsza M., red.) Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss , 41. Krzyszkowski J. (2003) Social Services System in Poland w: Old and New Poverty in Post-communist Europe, ( Bocheńska-Seweryn M., Grotowska-Leder J. red.), Zeszyty Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ss Krzyszkowski J., (2003), A Synopsis of the Social Services System, w: Social Services in Europe. An Annotated Bibliography by Anheier H.K University of California & London School of Economics and Political Science, Londyn, ss , 43. Krzyszkowski J., (2003) Preparing Social Professionals for Building Social Capital to Combat Social Exclusion at local Level w: Social Work Education and Practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses (Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss , 44. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J., (2003) Action Research for Combating Social Exclusion in Underdeveloped Regions of Poland (the Case of Lodz) w: Social Work Education and practice in Today's Europe. Challenges and the Diversity of Responses, Labonte-Roset C., Marynowicz-Hetka, E., Szmagalski J., red.), Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice, ss , 45. Krzyszkowski, J. (2003), Social Care and Social Work in Poland since 1989: Evidence from Recent Research, w: Social Work in Europe, Volume 10, Number 3, ss.71-76, 46. Krzyszkowski, J. Warzywoda Kruszyńska, W., Grotowska Leder, J. Mikołajczyk Lerman, G., (2003), Lokalna strategia przeciwdziałania biedzie dzieci, w: Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych, Warszawa 47. Krzyszkowski, J. (2004), Globalizacja a państwo opiekuńcze, w: Socjologia i polityka społeczna, a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, red. Wódz, K. I K. Piątek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, ss , 48. Krzyszkowski, J. (2004), Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową, w: Problemy społeczne pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, red. Krzyszkowski, J. I R. Majer, Auxilio Venire, Częstochowa, ss , 49. Krzyszkowski, J., (2004), Social Policy,Social Services and Exclusion: the Case of Poland. General Introduction to Social Policy and Social Services in Poland after 1989, w: Social Mobility and Exclusion, red. Rokicka, E., Starosta, P., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss Krzyszkowski, J., (2004), Kapitał społeczny a pomoc społeczna, w: Frąckiewicz, L. i Rączaszek A.(red.), Kapitał społeczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss , 51. Krzyszkowski, J., (2005), Dla kogo inkluzja, dla kogo ekskluzja. Instytucja pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego, w: Frąckiewicz L.(red.) Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss , 52. Krzyszkowski, J., (2006), Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkania w Polsce i w innych krajach UE, w: Kowaleski, J.T., Szukalski, P., (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, ss , 53. Krzyszkowski, J., (2006), The Phenomenon of Social Care in Łódź until the World War II, w: Szczepaniak Wiecha, I., Małek, A., Slany, K.(red.), Issues Throughout the History of Social Work in Poland and the World, Jagiellonian University Press, ss , 54. Krzyszkowski, J., (2006), Fenomen pomocy społecznej w Łodzi do II wojny światowej, w: Szczepaniak Wiecha, I., Małek, A., Slany, K.(red.), Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss Krzyszkowski, J., Marks, M., (2006), Niezaspokojone potrzeby opiekuńcze i niewykorzystane zasoby pracy mieszkańców wsi badania w województwie łódzkim, w: Krzyszkowski, J., Piątek, K., (red.) Rozwiązywanie problemów społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich, ss , 10 10

11 56. Krzyszkowski, J., Marks, M., (2006), Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim, w: Twoja wiedza - twój sukces. Edycja Edukacja kluczem do przyszłości, Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna, Warszawa, ss.19-27, 57. Krzyszkowski, J., (2007), Poland, w: Anheier, H. K., Daly, S. (eds.), The Politics of Foundations. A Comparative Approach, Routledge, ss , 58. Krzyszkowski, J. Grotowska Leder, J. (2007), Action Research jako metoda badań społecznych dla praktyki pracy socjalnej, w: Badania w pracy socjalnej/społecznej przegląd dokonań i perspektywy, red. E. Murynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Prylińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss Krzyszkowski, J. (2008), Badania porównawcze w polityce społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej, w: Wokół polityki społecznej, red. Głąbicka K. i M. Grewiński, Wydawnictwo PTPS, WSP TWP, ISP UW, ss Krzyszkowski, J. (2008), Aktywność ekonomiczna kobiet wiejskich, w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, , 61. Krzyszkowski, J. (2008), Organizacja i zarządzanie usługami opiekuńczymi w Europie, w: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Pomoc społeczna. Historia i współczesność, w: Praca Socjalna, nr 3, ss Krzyszkowski, J. (2008), Wzloty i upadki, czyli mozolne tworzenie polityki publicznej w obrębie pomocy społecznej, w: Dialog nr 3/2008, ss Krzyszkowski, J. M. Marks, J. Lisek Michalska, J. Przywojska, (2008), Kobiety na rynku pracy na terenach niskozurbanizowanych, w: Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, red J. Auleytner, Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ss , 65. Krzyszkowski, J. (2008), Wprowadzenie, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red.wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Polityka społeczna i służby społeczne wobec problemów kobiet wiejskich wnioski i rekomendacje z badań, w:. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Krzyszkowski J. (2008), red.wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), The Need for Diagnosis of Rural Women s Socio-Professional Situation, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, ed. Krzyszkowski, J. Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss Krzyszkowski, J. (2008), Local Authorities and Their Social Policy Towards Rural Women, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Krzyszkowski, J. eds., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss , 70. Krzyszkowski, J. (2008), Social Policy and Social Service Units in the Face of the Problems of Rural Women, w: Diagnosis of the Social and Professional Situation of Rural Women in Poland, Krzyszkowski, J. ed., Wydawnictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa, ss , 71. Krzyszkowski, J. (2008), O potrzebie nowego zarządzania pomocą społeczną, w: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro, Czapka, M. Frąckiewicz, L. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, ss Krzyszkowski, J. (2008), Samorząd terytorialny jako podmiot lokalnej polityki społecznej, w: Polityka aktywizacji w Polsce, red. A. Karwacki, H. Kaszyński, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss Krzyszkowski, J. (2008), Between Welfare State and Welfare Society. The Case of Home Care Services for the Old People in Poland, w: The Ageing Societies of Central and Eastern Europe: Some Problems Some Solutions, eds. A. Hoff, J. Perek-Bialas, ss , Jagiellonian University Press, 11 11

12 74. Krzyszkowski, J. (2008), Social Policy and Social Problems in Central and Eastern Europe and the EU. The Case of the Care Sector in Poland, w: Socio-Economic Models and Policies to Support Actice Citizens: Czech Republic and Europe, Michal Mejstrik (eds), Charles University in Prague Faculty of Social Sciences 75. Krzyszkowski, J. Przywojska, J. (2009), Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej, w: Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ss , 76. Krzyszkowski, J. (2010), Social Welfare - An Unexploited Resource at the Disposal of Public Social Policy in Poland, w: European Society in Transition, Social Development and Social Work, Dan Sandu (ed), LIT Verlag Dr. W. Hopf Berlin Krzyszkowski, J. (2010), Uwarunkowania budowy lokalnych sieci wsparcia, w: Lokalne sieci wsparcia, red. M. Gagacka i K. Głąbicka, PTPS i Politechnika Radomska Krzyszkowski, J.(2010), Łódź i region łódzki problemy społeczne, polityka społeczna i pomoc społeczna, w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne, red. Jerzy Krzyszkowski, nr 1/ Krzyszkowski, J. (2010), Third Sector Organizations in Social Services in Poland: Old Problems and New Challenges, w: Third Sector Organizations Facing Turbulent Environments, Adalbert Evers and Annette Zimmer (eds.), Nomos, Baden- Baden 80. Krzyszkowski J. (2010), Środowiskowa pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, w: Być seniorem w województwie łódzkim, Wydawnictwo RCPS Łódź 81. Krzyszkowski J. (2011), Social Services in Poland history, development, problems and prospects, w: Polish Journey s Through Welfare Systems, 12 12

CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience

CURRICULUM VITAE. Education: Present position: Professional Experience CURRICULUM VITAE Family name: Krzyszkowski First names: Jerzy Franciszek Date of birth: 29.10.1958 Nationality: Polish Civil Status: Married with child (son Michal) Education: June 2005 Faculty of Economics

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Administrative Experience in Educational Environment: Head, The Extramural Studies in Sociology.

CURRICULUM VITAE. Administrative Experience in Educational Environment: Head, The Extramural Studies in Sociology. Jolanta Grotowska-Leder Institute of Sociology University of Lodz Poland Phone: 48 42/635 55 35 e-mail: leder@interia.pl Scientific title and degrees CURRICULUM VITAE 2006 Professor of Sociology University

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tytuł profesora: Uniwersytet Łódzki. Profesor nadzw. UŁ. Od 1 stycznia 2001.

CURRICULUM VITAE. Tytuł profesora: Uniwersytet Łódzki. Profesor nadzw. UŁ. Od 1 stycznia 2001. CURRICULUM VITAE Nazwisko i imię: ROKICKA EWA 1. Ukończone studia wyŝsze: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 1968 1973, data ukończenia studiów: 19 czerwca 1973 uzyskany tytuł: magister

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

Konferencje: 2000-2014

Konferencje: 2000-2014 Konferencje: 2000-2014 1. Konferencje międzynarodowe A. nazwa konferencji I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praca socjalna z perspektywy XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina B. data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bergmann POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW POLSKICH KOBIET W OKRESIE PRZEMIAN TRANSFORMACYJNYCH PRÓBA CHARAKTERYSTYKI 75 Katarzyna

Magdalena Bergmann POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC PROBLEMÓW POLSKICH KOBIET W OKRESIE PRZEMIAN TRANSFORMACYJNYCH PRÓBA CHARAKTERYSTYKI 75 Katarzyna SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I Nauki społeczne wobec problemów społecznych, polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce 11 Krzysztof Frysztacki, Hubert Kaszyński SOCJOLOGICZNA PRACA

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw. Udział w konferencjach od 2006 r.: 1. Prawno-instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw) referat wygłoszony na konferencji Model

Bardziej szczegółowo

Projekt Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego WZLOT

Projekt Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego WZLOT Projekt Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego WZLOT www.wzlot.uni.lodz.pl współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. Social Policy

Polityka społeczna. Social Policy Kod UTH/HES/ST/I Wersja Wydział Nazwa kolejna Polityka społeczna Social Policy Rok akademi cki 2014-2015 Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom kształcenia (studiów) Forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

POLISH PENITENTIARY SYSTEM

POLISH PENITENTIARY SYSTEM POLISH PENITENTIARY SYSTEM Central Board of Prison Service La Direction Centrale d Administration Pénitentiaire Office of Director General of Prison Service 15 Regional Directorates of Prison Service ()

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH ZAKŁAD BADAŃ WSCHODNICH SUB Hamburg A/505401 Jarosław Ćwiek-Karpowicz Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i współczesność) Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Joanna Lajstet. PhD studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Faculty of the Humanities, specialisation: SOCIOLOGY

Joanna Lajstet. PhD studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, Faculty of the Humanities, specialisation: SOCIOLOGY Joanna Lajstet joanna.lajstet@gmail.com Quality of Life Research Center Institute of Sociology Nicolaus Copernicus University Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, Poland EDUCATION 2015 2010 2011 2002 2007

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wybrane publikacje (z lat 2012-2014)

Wybrane publikacje (z lat 2012-2014) Wybrane publikacje (z lat 2012-2014) I. Publikacje książkowe Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych,

Bardziej szczegółowo

Monika Maksim, Ph.D.

Monika Maksim, Ph.D. Address of Employer: Nicolaus Copernicus University Faculty of Economic Sciences and Management Gagarina 13a 87-100 Toruń, Poland phone: +48 (56) 611 22 91 email: mouso@umk.pl mobile: +48 605 267 790 Personal

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238.

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238. I. PUBLIKACJE MONOGRAFIE 2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 238. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PRACACH ZBIOROWYCH

Bardziej szczegółowo

Część 1. O roli usług społecznych wobec rodziny rozważania teoretyczne i koncepcyjne w kontekście wybranych problemów społeczno-ekonomicznych

Część 1. O roli usług społecznych wobec rodziny rozważania teoretyczne i koncepcyjne w kontekście wybranych problemów społeczno-ekonomicznych Spis treści Wstęp... 9 Część 1. O roli usług społecznych wobec rodziny rozważania teoretyczne i koncepcyjne w kontekście wybranych problemów społeczno-ekonomicznych Sławomir Maciejewski, Dobro rodziny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo