Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II"

Transkrypt

1 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja Studium podyplomowe KIS (PŁ) mgr inŝ. Adam Sobczyk

2 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Terminarz zajęć Sobota, : Wykład / Laboratorium, Wykład / Laboratorium, Niedziela, : Wykład / Laboratorium, Wykład / Laboratorium. Wszystkie zajęcia odbywają się w salach: E109, E309, E311.

3 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Cel kursu i wymagania wstępne Cel kursu - nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny konfiguracji usług i aplikacji serwerowych: konfiguracja filtru pakietów netfilter z uŝyciem tablic iptables narzędzie do realizacji funkcji routingu oraz firewall a, usługa DNS z uŝyciem programu bind mechanizmy i protokoły, Usługa samba w GNU/Linux jako darmowy odpowiednik SMB ( Otoczenie sieciowe ) w systemach Windows. Nawiązanie współpracy, Usługi HTTP i FTP z uŝyciem aplikacji Apache w środowisku izolowanym za pomocą chroot, Usługa na przykładzie oprogramowania postfix, połączenia szyfrowane i sieci VPN, realizowane z uŝyciem protokołów IPSec. Wymagania wstępne - wiedza na temat aspektów funkcjonowania sieci komputerowej: warstw otwartego modelu ISO/OSI, stosów protokołów TCP/IP oraz UDP/IP, połączenia i podstawowa obsługa w systemach operacyjnych MS Windows oraz GNU/Linux, podstawy funkcjonowania urządzeń sieciowych, teorii informacji oraz kryptografii.

4 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Zakres wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych 1. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie GNU/LINUX. Routing statyczny, 2. Usługa DNS - konfiguracja serwera bind, 3. Zasada działania protokołu HTTP. Konfiguracja serwera apache, 4. Zasada działania protokołów FTP. Konfiguracja serwera vsftpd, 5. Samba jako serwer plików w 'Otoczeniu sieciowym' MS Windows, 6. Kryptografia symetryczna i asymetryczna, certyfikaty, podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego PKI 7. System pocztowy na przykładzie Postfix, 8. Szyfrowanie połączenia przy wykorzystaniu IPSec. 9. Filtracja i modyfikacja pakietów za pomocą iptables. Mechanizm NAT - konfiguracja zaawansowana.

5 Usługa serwera FTP. Konfiguracja serwera FTP vsftpd FTP, vsftpd co to takiego? Instalacja serwera vsftpd Konfiguracja serwera vsftpd

6 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi FTP co to takiego? FTP (File Transfer Protocol) - protokół sieci IP typu klient-serwer, umoŝliwia przesyłanie plików z/do serwera przez sieć TCP/IP. Zdefiniowany przez IETF w RFC 959. Do komunikacji wykorzystywane są dwa połączenia TCP: połączenie kontrolne, m.in. do przesyłania polecenia dla serwera, połączenie robocze do transmisji danych (payload). FTP moŝe działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym, w zaleŝności od tego, w jakim jest trybie, uŝywa innych portów do komunikacji (20 i 21): w trybie aktywnym uŝywa portu 21 dla poleceń (połączenie zestawiane przez klienta) oraz 20 do przesyłu danych (połączenie nawiązywane przez serwer), w trybie pasywnym wykorzystuje port 21 do poleceń i port 1024 do transmisji danych (obydwa połączenia zestawiane przez klienta). W sieciach ukrytych za firewallem (FW) komunikacja z aktywnymi serwerami FTP jest moŝliwa pod warunkiem, Ŝe odpowiednie porty na FW nie są zablokowane ani uŝywane do innych celów. MoŜliwe jest uŝywanie wielu serwerów FTP za jednym FW pod warunkiem wydzielenia portów dla kaŝdego serwera. Serwer FTP moŝe pozwalać na dostęp bez podawania hasła (user: 'anonymous' lub własny adres ). Nazwa uŝytkownika jest zwykle logowana w historii działania serwera FTP razem z IP klienta. Klient FTP - program komputerowy korzystający z protokołu FTP do łączenia się z serwerem FTP w celu przesyłania plików. Najprostsze klienty FTP są dostarczane z systemami operacyjnymi. Dzisiejsze przeglądarki takŝe internetowe mają wbudowane funkcje klienta FTP.

7 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi vsftpd co to takiego? vsftpd ("Very Secure FTP Daemon") to serwer FTP dla systemów UNIX i GNU/Linux (udostępniany na zasadach licencji GPL). Uchodzi za prawdopodobnie najbezpieczniejszy i najszybszy serwer FTP w swojej kategorii. Właściwości vsftpd (wg autorytatywnych wypowiedzi jego twórców oraz opinii licznych uŝytkowników): Wirtualne konfiguracje IP, Wirtualni uŝytkownicy, Konfiguracja samodzielna ( standalone ) lub wywoływana przez daemon a inetd, Bogata konfiguracja w odniesieniu do poszczególnych uŝytkowników, MoŜliwość limitowania pasma przydzielanego poszczególnym uŝytkownikom, Dedykowane konfiguracje dla poszczególnych IP, Osobne limity transferu dla poszczególnych IP, Implementacja protokołu IPv6, Szyfrowanie całej sesji z zastosowaniem zintegrowanego protokołu SSL. Więcej informacji na ten temat:

8 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Instalacja serwera vsftpd Instalacja pakietu vsftpd : aptitude install vsftpd Alternatywne (i zalecane) rozwiązanie, to uŝycie MenedŜera instalacji i aktualizacji aplikacji czyli Synaptic -> Prekonfigurowany skrypt servera vsftpd zaczyna działać w systemie zaraz po instalacji. Przy kaŝdej zmianie konfiguracji vsftpd (przy aktywnym działaniu serwera FTP) uŝywamy polecenia: /etc/init.d/vsftpd reload Zastosowanie parametru reload do restartu nie ingeruje w istniejące połączenia.

9 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Konfiguracja serwera vsftpd (1) Oprogramowanie vsftpd moŝe uruchamiać się w dwóch trybach: Normal mode vsftpd jest wywoływany przez demon xinetd oprogramowanie, za pomocą którego uruchamiane jest wiele procesów tak jakby grupuje uruchomiane procesy pod swoją nazwą zarządzając nimi. Demon xinetd będzie przywoływał vsftpd za kaŝdym razem kiedy klient będzie próbował się łączyć. Jest to domyślny tryb. Stand-alone w tym trybie vsftpd uruchamia się jako demon bezpośrednio utrzymując połączenia klientów. Działając w tym trybie moŝemy uŝywać skryptu inicjacyjnego: /etc/init.d/vasftpd start stop reload restart Tryb uruchamiania vsftpd deklarujemy w pliku konfiguracyjnym: /etc/vsftpd.conf ustawiając parametr: Listen=Yes FTP wykorzystuje dwa połączenia. Pierwsze to połączenie kontrolne ustanawiane przez usera w chwili połączenia z serwerem (port 20). Drugie do transferu danych - Server ftp ustanawia je jeśli uŝytkownik o to zapyta (port 21).

10 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Konfiguracja serwera vsftpd (2) Po instalacji zostaje stworzony katalog /home/ftp. Jeśli logujemy się jako anonymous, to zostaniemy połączeni właśnie z tym katalogiem. Podstawowa konfiguracja zezwala jedynie na zalogowanie się i oglądanie zasobów katalogu /home/ftp. Sprawdzamy domyślną konfigurację poprzez zalogowanie się na konto anonymous za pomocą dowolnego klienta FTP lub wpisując z linii komend: ftp localhost Próbujemy sprawdzić, czy mamy prawa do zapisu i edycji plików w katalogu: /home/ftp Jeśli mamy problemy z dostępem do katalogu /home/ftp, sprawdzamy czy jego uprawnienia są ustawione na 755 i czy ich uŝytkownikiem jest root (lub ekwiwalentny uŝytkownik) za pomocą komendy: ls ld /home/ftp Kolejny katalog np.: /home/ftp/upload moŝe mieć jako właściciela konkretnego uŝytkownika serwera FTP.

11 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Konfiguracja serwera vsftpd (3) Plik konfiguracyjny znajduje się w kat.: /etc/vsftpd.conf. Dla porządku warto stworzyć dedykowany folder: /etc/vsftpd, w którym będą przechowywane pliki konfiguracyjne, odnoszące się do głównego pliku konfiguracyjnego: vsftpd.conf. Struktura głównego pliku konfiguracyjnego: listen=yes # działanie w trybie standalone background=yes #jeśli opcja listen=yes, to działanie w tle listen_port=21 #port, na którym nasłuchuje ftp banner_file=/etc/vsftpd/vsftpd.banner #deklaracja pliku z bannerem powitalnym max_clients=100 #maksymalna liczba połączonych uŝytkowników; 0 oznacza nielimitowany dostęp max_per_ip=2 #maksymalna liczba połączonych osób z tego samego adresu IP userlist_enable=yes #deklaracja listy dostępu uŝytkowników; jeśli parametr jest na YES to rozpoczyna rozpatrywanie parametru userlist_deny userlist_deny=yes #parametr jeśli jest na YES, to zabrania się dostępu uŝytkownikom zadeklarowanym w liście vsftpd.users userlist_file=/etc/vsftpd/vsftpd.users #deklaracja listy uŝytkowników local_enable=yes #umoŝliwienie logowanie lokalnemu uŝytkownikowi anonymous_enable=yes #zezwolenie na logowanie się jako anonymous no_anon_password=yes #brak pytania o hasło dla 'anonymous anon_mkdir_write_enable=yes #pozwolenie na tworzenie katalogów przez anonymous anon_upload_enable=yes #zezwolenie na upload plików przez anonymous do katalogu /home/ftp

12 Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Konfiguracja serwera vsftpd (4) Domyślnie uŝytkownik anonymous jest schroot owany po instalacji servera vsftpd inaczej niŝ lokalni uŝytkownicy, Wszyscy nowo dodani uŝytkownicy vsftpd są domyślnie chroot owani i nie będą mogli wychodzić poza własne katalogi domowe. chroot_local_user=yes #chrootowanie lokalnego usera chroot_list_enable=yes #ścieŝka do listy pozostałych chroot owanych uŝytkowników: chroot_list_file=/etc/vsftpd/vsftpd.chroot_list write_enable=yes #pozwolenie na do uploadowania plików przez lokalnego usera local_umask=022 #maska 022 pozwala na ściąganie zasobów stworzonych przez innych userów ftp_username=ftp #nazwa dla uŝytkownika anonymous accept_timeout=30 #parametry połączenia dual_log_enable=yes log_ftp_protocol=yes pam_service_name=vsftpd #parametry szyfrowania rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key xferlog_enable=yes #logowanie xferlog_file=/var/log/vsftpd.log xferlog_std_format=yes Aby połączyć się z serwerem ftp w konsoli poleceń wpisujemy: ftp adres_servera_ftp Oprogramowanie serwera vsftpd uruchamia się przy starcie systemu.

13 Samba jako serwer plików w otoczeniu sieciowym Windows Charakterystyka ogólna cechy funkcjonalne zakres stosowalności Zadania: Instalacja serwera Samba Udostępnianie zasobów systemom Windows

14 Samba Cechy funkcjonalne i zakres stosowalności (1) Oprogramowanie dla serwera plików i drukarek, współpracujące takŝe z platformą Windows. Przeznaczone dla platformy Linux/Unix i rozpowszechniane na licencji GNU. Protokół transmisji wykorzystywany przez Sambę i systemy Microsoftu to SMB (ang. Server Message Block). Jako protokół transportowy niŝszej warstwy uŝywany jest TCP/IP (w Windows protokołem transportowym moŝe być równieŝ NetBEUI i IPX, ale w nowszych wersjach TCP/IP jest domyślną opcją). Pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym nie tylko w ramach jednej sieci lokalnej mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows, ale takŝe mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów plików i drukarek.

15 Samba Cechy funkcjonalne i zakres stosowalności (2) Serwer Samby moŝe udostępniać systemom Windows drukarkę LINUX ową lub systemom UNIX dawać dostęp do plików środowiska Windows NT / Server. Serwer Samby moŝe być wykorzystany takŝe jako darmowy odpowiednik serwera Windows NT / Windows Server. Samba jest dziełem Andrew Tridgella, który obecnie kieruje grupą programistów Samby ze swojego domu w Canberrze w Australii. Projekt ruszył w 1991 roku, kiedy na potrzeby swojej lokalnej sieci Tridgell napisał program serwera plików, który obsługiwał protokół DEC firmy Digital Pathworks. Choć wówczas nie był tego świadom, protokół ten okazał się później protokołem SMB. Po kilku latach Tridgell rozwinął swój serwer SMB i zaczął dystrybuować go w Internecie pod nazwą SMB Server. Nazwę tę trzeba było zmienić nosił ją produkt innej firmy. I tak właśnie powstała 'Samba' :).

16 Samba Cechy funkcjonalne i zakres stosowalności (3) Po nawiązaniu połączenia SMB dostarcza czterech podstawowych typów funkcji: Obsługi sesji negocjowanie i nawiązywanie połączeń sieciowych między systemami oraz uwierzytelniania i weryfikowania uprawnień dostępu do usług dla kaŝdej ze stron Obsługi plików otwieranie, odczyt i zapis zdalnych plików oraz współdzielonych katalogów Drukowania aplikacje przesyłają Ŝądania wydruków do zdalnych urządzeń Wymiany komunikatów aplikacje przesyłają komunikaty o charakterze kontrolnym, statusowym lub informacyjnym. Samba zawiera zarówno oprogramowanie klienckie jak i serwerowe. W nowszych wersjach systemów Windows wprowadzono udoskonalony protokół SMB o nazwie CIFS (ang. Common Internet File System). CIFS został przyjęty jako standard, który rozszerza moŝliwości SMB o wymianę zasobów z uŝyciem HTTP (URL) czy DNS. Więcej inf. ogólnych:

17 Samba Instalacja serwera 'Samba' Instalujemy pakiety: aptitude install samba samba-common smbaclient system-config-samba gdzie: system-config-samba prosty program do współdzielenia zasobów i dodawania userów, samba oprogramowanie serwera samba, samba-common zbiór oprogramowania pomocniczego, smbclient klient serwera samby. Serwer SAMBA składa się z dwóch deamonów: smbd obsługuję udostępnianie plików i usług drukowania dla klientów Windows, nmbd odwzorowuje nazwy systemu Windows na adresy IP uŝywane przez systemy Linux. Pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze: /etc/samba/smb.conf. Sambę moŝna skonfigurować na trzy sposoby: ręcznie modyfikując plik konfiguracyjny smb.conf (preferowane), korzystając z pakietu SWAT (pakiet ten działa jedynie z pakietem xinetd, który musi być zainstalowany) i konfigurując plik smb.conf poprzez www. W przeglądarce wpisujemy: (do tego wymagane są paczki swat i xinetd ), Z uŝyciem graficznego oprogramowania system-config-samba lub gadmin-samba. Po kaŝdej ręcznej zmianie w pliku smb.conf restartujemy Sambę poleceniem: sudo /etc/init.d/samba restart

18 Samba Konfiguracja serwera 'Samba' (1) Plik konfiguracyjny moŝe być podzielony na wiele sekcji identyfikowanych nazwami w nawiasach kwadratowych. Są to między innymi: [global], [home], [printers], [nasz_katalog]. Sekcja [global] zawiera całościowe informacje konfiguracyjne jak ustawienie sieci, uwierzytelnianie, drukarki (przykład poniŝej): netbios name = TWOJA_NAZWA server string =NAZWA_SERWERA_WYSWIETLANA_W_OTOCZENIU_WINDOWS workgroup = TWOJA_GRUPA_ROBOCZA_SIECI security = share encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd name resolve order = lmhosts host wins bcast socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 hosts allow = /24 max connections = 10 username map = /etc/samba/smbusers printcap name =/etc/printcap load printers = yes printing =lprn log file = /var/log/samba/samba.log max log size = 1000

19 Samba Konfiguracja serwera 'Samba' (2) security - definiuje typ zabezpieczeń uŝytkownika (hasło i nazwa - domyślnie z pliku /etc/passwd) encrypt passwords - wprowadza szyfrowanie haseł smb passwd file - połoŝenie pliku smbpasswd zawierającego zaszyfrowane hasła do Samby name resolve order - określa kolejność rozwiązywania nazw: lmhost lokalna konfiguracja, host sprawdzanie pliku /etc/host, wins sprawdzanie bazy WINS bądź DNS (zaleŝnie od konfiguracji), bcast wysyła Ŝądania na adres rozgłoszeniowy. socket options - słuŝy do dostrajania wydajności (opcja), w przykładzie ustala bufory TX/RX na 8 KB hosts allow - lista komputerów (adresy IP lub nazwy) z informacją o dostępie do usługi max connections - limit liczby maksymalnych połączeń do zasobów username map - mapowanie uŝytkowników Windows-Linux (stosowany w starszych implementacjach) printcap name - identyfikuje plik z nazwami drukarek, które mogą być współdzielone load printers - określa czy drukarki wymienione w pliku /etc/printcap mogą być udostępnione printing - określa system wydruku uŝywany przez serwer log file - definiuje połoŝenie pliku dziennika max log size - maksymalny rozmiar pliku dziennika w kilobajtach. Po przekroczeniu tej wartości smbd zamyka dziennik i nadaje rozszerzenie.old

20 Samba Konfiguracja serwera 'Samba' (3) Sekcja [home] - specjalny udział serwera samby pozwalający na zdalne logowanie do zasobów danego uŝytkownika po uprzednim uwierzytelnieniu (do zasobu ma prawa tylko i wyłącznie zalogowany uŝytkownik). Zawartość tej sekcji nie jest widoczna w otoczeniu sieciowym w celu dostania się do katalogu domowego trzeba posiadać konto do serwera Samby. Jeśli konto uŝytkownika było dodane wcześniej niŝ serwer samby został zainstalowany to wykonujemy: sudo smbpasswd a nazwa_usera // -a add SMB password hasło naleŝy do konta samby i zostało zapisane w pliku /etc/samba/smbpasswd a następnie zmapować uŝytkownika linuxowego oraz windowsowego (wyłącznie w przypadku, gdy nazwa konta windowsowego róŝni się od nazwy konta na Linuksie). W pliku: dodajemy wpisy: /etc/samba/smbusers uŝytkownik_linux = uŝytkownik_windows MoŜna dopisać kilku windows_user do pojedynczej nazwy linux_user np.: linux_user=windows1_user windows2_user win3_user Jeśli uŝytkownik nie posiada konta w systemie Linux, dodajemy go tak samo, jak do systemu np. uŝywając narzędzia: a następnie nadajemy mu hasło do Samby: users-admin (System Administracja UŜytkownicy i grupy) smbpasswd nazwa_usera

21 Samba Konfiguracja serwera 'Samba' (4) Za udostępnianie drukarek odpowiadają sekcje [printers] i [print$] Sekcja [printers] określa sposób, w który Samba ma obsługiwać Ŝądania identyfikacji drukarek oraz Ŝądań wydruku od klientów Windows Sekcja[printer$] - definiuje zasób systemu Windows, który słuŝy do udostępniania sterowników drukarek klientom systemu Windows [printers] Comment = drukarki Browseable = no Path = /tmp Printable = yes Public = no //katalog buforujący wydruk [printer$] //udostępnia sterowniki klientom windows Comment = sterowniki Path = /var/lib/samba/printers Browseable = yes Read Only = yes

22 Samba Konfiguracja serwera 'Samba' (5) Współdzielenie katalogów wymaga utworzenia sekcji w katalogu konfiguracyjnym smb.conf (w przykładzie udostępniamy folder /home/host1 ) [host1] Comment = dokumentacja path = /home/host1 browseable =YES public = YES create mask = 0775 directory mask = 0775 Browseable - widoczność udziału na liście przeglądania Public - dostęp publiczny create mask - Określa z jakimi prawami są tworzone pliki directory mask - Określa z jakimi prawami są tworzone katalogi Aby dodać udostępniony folder moŝemy: Skorzystać z programów (przez sudo ) shares-admin lub system-config-samba, Dodać ręcznie wpisy - korzystając z opcji: klikamy prawy przycisk myszy na folderze, który chcemy udostępnić i wybieramy opcję współdzielenia (folder powinien pojawić się automatycznie w otoczeniu sieciowym Windows).

23 Kryptografia symetryczna i asymetryczna, certyfikaty, podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego PKI Kryptografia symetryczna wady i zalety Kryptografia asymetryczna, certyfikaty, podpis elektroniczny Infrastruktura i zastosowania PKI

24 Kryptografia, PKI Kryptografia symetryczna wady i zalety (1) Kryptografia symetryczna jest odmianą szyfrowania, w której informacja wejściowa (jawna) ulega przekształceniu na zaszyfrowaną za pomocą takiego samego klucza, który zostanie uŝyty do odszyfrowania. Bezpieczeństwo tej koncepcji szyfrowania zaleŝy przede wszystkim od: długości klucza N, przekładającej się zwykle wprost na ilość dostępnych róŝnych kluczy M w postępie wykładniczym: M=2^N odporności na ataki typu brute force, oparte o systematyczne próby zastosowania kolejnych dostępnych kluczy. Jest ona oczywiście tym większa, im większa jest liczba dostępnych kluczy M oraz bardziej czasochłonne procedury szyfrowania i deszyfracji, odporności na inne rodzaje ataków (np. metody słownikowe, oparte zwykle o tzw. rainbow tables ).

25 Kryptografia, PKI Kryptografia symetryczna wady i zalety (2) Tradycyjnie stosowane szyfry (np.. historyczny juŝ szyfr Cezara ) mają charakter symetryczny. Wynika to z faktu, Ŝe szyfrowanie asymetryczne, wynalezione i wdroŝone w II poł. XXw., wymaga zastosowania złoŝonego aparatu matematycznego i znacznej mocy obliczeniowej komputerów. Szyfry symetryczne dzielą się na szyfry: blokowe operujące na blokach danych o stałej, z góry zdefiniowanej długości, zwykle będącej całkowitą wielokrotnością jednego bajtu (k*8b), strumieniowe, przetwarzające szyfrowany ciąg danych wejściowych w sposób ciągły (bez dzielenia na bloki danych). Druga z tych metod szyfrowania jest trudniejsza do rozszyfrowania z uwagi na brak moŝliwości prostej ekstrakcji wyróŝnionych bloków danych. Do popularnych szyfrów symetrycznych naleŝą m.in.: AES, Blowfish, DES i jego odmiany 3DES, DESX oraz IDEA. Wszystkie one są wciąŝ z powodzeniem współcześnie stosowane.

26 Kryptografia, PKI Kryptografia symetryczna wady i zalety (3) Do głównych zalet kryptografii symetrycznej naleŝą: względna prostota implementacji (deszyfracja jest prostą odwrotnością szyfrowania), proste zarządzanie kluczami (obie strony wykorzystują ten sam klucz). Przykład: proste szyfrowanie ciągów binarnych za pomocą sumowania modulo 2 (operacja XOR) z wybranym kluczem binarnym (tu: ): Dane wejściowe: Ciąg kluczy: Zaszyfrowane: Odszyfrowane: Zdecydowane wady szyfrowania symetrycznego wynikają wprost z jego zalet (w zaleŝności od warunków zastosowania): prostota implementacji ułatwia złamanie szyfru, obie strony wykorzystują ten sam klucz prawdopodobieństwo jego utraty rośnie dwukrotnie, dodatkowo, wejście w posiadanie jednego jedynego klucza umoŝliwia zarówno odczytywanie cudzych komunikatów jak i fałszowanie nowych wiadomości (podszywanie się). Tych wad nie posiada szyfrowanie asymetryczne!!!

27 Kryptografia, PKI Kryptografia asymetryczna, certyfikaty, podpis elektroniczny (1)

28 Kryptografia, PKI Infrastruktura i zastosowania PKI (1)

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows Polecenia sieciowe trybu MS DOS. arp - informacje lub edycja tablicy translacji IP finger - informacje o uŝytkownikach ftp - przesyłanie plików hostname - nazwa bieŝącego komputera ipconfig - szczegóły

Bardziej szczegółowo

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii

Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii Tunelowanie, VPN i elementy kryptografii 1. Wprowadzenie: W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały firmy

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB Uwaga: to tylko ramka - idz do strony glownej ASK ZATORZE Siec TCP/IP Otoczenie Sieciowe Poczta Usnet FTP Konto Shellowe Czat IRC Serwer PROXY Otoczenie sieciowe - Sieć SMB utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne

Sieci Komputerowe. Cele oraz Podejście. Definicja sieci. Protokół. Typy sieci. Sieci równorzędne Cele oraz Podejście Sieci Komputerowe poznanie elementów sprzętowych sieci lokalnych, zasady działania sieci protokoły stosowane w sieciach planowanie sieci Podejście - sieć - część infrastruktury IT (podejście

Bardziej szczegółowo