Zaproszenie do współpracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do współpracy"

Transkrypt

1 Zaproszenie do współpracy

2 Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomimo, że PPP nie należy jeszcze do najpowszechniejszej i najczęściej wybieranej formy realizacji przedsięwzięć, a do tego niejednokrotnie budzi obawy samorządów, to właśnie projekty dotyczące termomodernizacji oraz zarządzania źródłami ciepła w budynkach komunalnych, jako jedyne, zakończyły się sukcesem w postaci podpisanej umowy z Partnerem Prywatnym. Miasto Radzionków, Gmina Karczew, a ostatnio również Miasto Sosnowiec wyłoniły firmę, która zrealizuje przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej w publicznych żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach pomocy społecznej, czy innych budynkach komunalnych. W trakcie postępowań są w chwili obecnej Miasto Bytom, Pułtusk i Świdnica. Mam nadzieje, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem i już wkrótce dołączą Państwo do wspomnianego grona gmin liderów PPP w termomodernizacji. Z poważaniem Małgorzata Okularczyk CZŁONEK ZARZĄDU

3 PREZENTACJA FIRMY działa na rynku usług doradczych od 2003 roku, realizując szerokie spektrum zleceń zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Pomagamy firmom, jednostkom samorządowym i organizacjom pozarządowym przygotować i zrealizować przedsięwzięcia, których efektem jest rozwój infrastruktury i zaplecza technicznego oraz rozwój zasobów ludzkich organizacji. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz rządowych programów grantowych. Realizujemy zadania zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczona kadra ekspertów i konsultantów to gwarancja sukcesu naszych Klientów. Najlepszym dowodem jest blisko 1000 przeprowadzonych od początku działalności projektów z zakresu pozyskiwania dotacji, specjalistycznego doradztwa prawno-podatkowego, analiz biznesowych i szkoleń. Collect Consulting to grupa specjalistów z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw, analiz finansowo-ekonomicznych, zarządzania projektami prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych, tworząca sprawnie działającą sieć na terenie całego kraju. Specyfiką działalności firmy jest realizacja projektów złożonych, których otoczenie prawne lub wysoki poziom innowacyjności wymagają weryfikacji i konsultacji ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki realizacji szeregu projektów, dysponujemy także doświadczeniem we współpracy z jednostkami decydującymi o przyznawaniu środków na realizację przedsięwzięć. w ramach projektów PPP świadczy kompleksowy zakres usług jako DORADCA ZINTEGROWANY obejmujący: Identyfikację możliwych metod i wariantów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem partnera prywatnego Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem podmiotu prywatnego Doradztwo i opracowanie wielowariantowych analiz prawno organizacyjnych Analizy optymalizacyjne (studium wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą kosztów i korzyści) Analizy i testowanie rynku Analizy marketingowe (książka popytu) Opracowanie materiałów do postępowania na wybór podmiotu prywatnego (dokumentacji technicznej np. program funkcjonalno-użytkowy, SIWZ, opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, wzoru umowy z podmiotem prywatnym lub umowy spółki, ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert) Udział w procedurze przetargowej na wybór podmiotu prywatnego Opracowanie mechanizmów i narzędzi do kontrolowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz monitorowania realizacji umowy z podmiotem prywatnym.

4 TERMOMODERNIZACJA W FORMULE PPP Partnerstwo Publiczno Prywatne U podstaw partnerstwa publiczno-prywatnego leży przesłanka partnerskiej współpracy w sferze usług publicznych, na przykład termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, przynoszącej konkretne korzyści społeczno ekonomiczne zarówno sektorowi publicznemu, jak i Inwestorowi Partnerowi Prywatnemu, wspólne dzielenie kosztów przedsięwzięcia oraz ryzyka jego realizacji. Przedmiot projektów termomodernizacyjnych w formule PPP: Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki pomocy społecznej, budynki administracyjno-biurowe itp.) oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, gazu) połączona z utrzymaniem obiektów przez okres kilku kilkunastu lat Najczęściej spotykany zakres projektów termomodernizacyjnych w formule PPP 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: analizy techniczno - ekonomiczne inwestycji, projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z oferowaną technologią; 2. Wykonanie robót budowlanych miedzy innymi w zakresie: ocieplanie ścian i stropodachów, wymiana okien, wymiana/ modernizacja instalacji CO, modernizacja oświetlenia, automatyka pomieszczeniowa, itp.; 3. Zainstalowanie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami; 4. Świadczenie usług zarządzania energią, mediami i wykonanymi ulepszeniami w celu uzyskania gwarantowanych przez Wykonawcę oszczędności w okresie spłaty oraz zachowania i przedłużenia wartości użytkowych wykonanych ulepszeń. Jak przygotować się do realizacji projektu termomodernizacyjnego w formule PPP 1. Wytypowanie i wybór budynków użyteczności publicznej planowanych do termomodernizacji 2. Sporządzenie kompleksowych audytów energetycznych pozwalających oszacować oszczędności energii 3. Wybór profesjonalnego doradcy, który przygotuje model oraz dokumentację pozwalającą na ogłoszenie postępowania na wybór partner partnera prywatnego oraz wesprze samorząd w procesie negocjacyjnym. 4. Ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego i przeprowadzenie negocjacji z oferentami, polegające przede wszystkim na rozpoznaniu proponowanych optymalnych rozwiązań służących realizacji przedmiotu zamówienia Najczęściej spotykane kryteria oceny ofert: Oszczędności w energii cieplnej Oszczędności w energii elektrycznej Podział zadań i ryzyk pomiędzy partnerami Cena Terminy i wysokość płatności

5 ŚCIEŻKA WSPÓŁPRACY oferuje Państwu usługę polegającą na wsparciu doradczym projektów PPP, których celem jest wyłonienie partnera prywatnego do realizacji inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Usługa obejmuje szczegółowo poniższe etapy: Etap 1. Koncepcja realizacji wraz z modelem organizacyjno-finansowym i ścieżką postępowania Wskazanie i analiza możliwych do zastosowania metod realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z udziałem partnera prywatnego Wybór najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego przede wszystkim aspekty: techniczne, prawno-organizacyjne, finansowe i ekonomiczne metody realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Etap 2. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w zależności od wybranej formuły realizacyjnej Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektów dokumentów wymaganych w postępowaniu na wyłonienie partnera prywatnego, w tym projektu: SIWZ (koncesji), w tym w szczególności opisu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert Wzoru umowy z podmiotem prywatnym Ogłoszenia o zamówieniu (koncesji) / zaproszenia do składania ofert, w tym opisu potrzeb i wymagań Zamawiającego w przypadku zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego Etap 3. Doradztwo na etapie prowadzenia postępowania Uczestnictwo w pracach komisji / Zespołu powołanego przez Zamawiającego w charakterze eksperta Opracowanie modyfikacji SIWZ oraz wzoru umowy z podmiotem prywatnym oraz wykonanie analiz prawnych, ekonomiczno-finansowych dotyczących ofert Sformułowanie końcowej opłacalności najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu porównania z opłacalnością tradycyjnej metody realizacji przedsięwzięcia Uczestnictwo w procesie podpisywania umowy

6 BIOGRAMY LIDERÓW Witold Grzybowski Partner Projektów PPP w Magister ekonomii i filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył kursy Marketing One Henley Center; Zaawansowany Marketing Consumer Marketing Henley Center, Marketing Międzynarodowy Philips Corporate Venlo; Cranfield School of Management Marketing Course I. Rozległe kontakty i znajomość firm oraz administracji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rosji oraz doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym czynią go jednym z najlepszych ekspertów w zakresie PPP w Polsce. Pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Egipcie, był odpowiedzialny za przygotowanie i komercyjny nadzór nad kontraktem szkoleniowym z włączeniem sprzętu latającego w Libii. Uczestniczył w programie Tacis oraz lokalnych programach rządowych w Rosji. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Członek Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Londynie, Thorn Emi Komitet Ochrony Środowiska oraz European Business Club. Odpowiedzialny za transformacje Polskiej Spółki Dystrybucyjnej w wyniku przejęcia przez British Petroleum Gas Division (budżet projektu 2 miliony Euro). Realizował kilkadziesiąt projektów z zakresu PPP, m.in. dla IMPEL Real Estate, UM Poznań, UM Lubin, a ostatnio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (projekt drogowy); jednym z najbardziej znanych była koordynacja finansowanego przez EBOR projektu Przygotowania Warszawskiego Metro i wsparcia Grupy Zadaniowej dla Partnerstwa Prywatno- Publicznego" w ramach konsorcjum ECORYS w Polsce. Pełnił funkcję eksperta w zadaniach realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzi kursy szkoleniowe i konferencje w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego.

7 Małgorzata Okularczyk Członek Zarządu Absolwentka Studium Profesjonalne Zarządzanie Projektami: Metodyka Projekt Management zgodna z wymogami International Project Management Association, aktualnie w trakcie przygotowań do Certyfikacji IPMA-4LC; absolwentka Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku, Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz studiów magisterskich Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, trener szkoleń, członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Polskiego Instytutu Biznesu, Doradca Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji. Ekspert wpisany do centralnej bazy ekspertów, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w obszarach tematycznych: adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz projekty innowacyjne. Autorka projektów, nadzorowała rozliczenie dla ponad 90 przedsięwzięć. Specjalistka w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Funduszu Spójności na lata , Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, innowacji i inicjatyw parkowych (parki naukowo-technologiczne), autorka specjalistycznych publikacji dotyczących finansowania zewnętrznego oraz PPP.

8 Mariusz Bryła Dyrektor Działu Doradztwa Absolwent Politechniki Śląskiej ze specjalizacją Projektowanie i Restrukturyzacja Zakładów Przemysłowych, oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Mariusz Bryła jest autorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz studiów wykonalności, a także autorem wielu projektów inwestycyjnych z zakresu Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Kluczowe projekty: Usługa doradcza polegająca na przygotowaniu od strony prawno-organizacyjno-ekonomicznej procesu wyłonienia zewnętrznego operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Audyt poprawności zastosowania formuły realizacyjnej partnerstwa publiczno- prywatnego w projekcie System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Analiza możliwości i opłacalności realizacji inwestycji pn. Zakład Przetwarzania odpadów przy Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu Analiza przed realizacyjna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektu pn. Zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice zawierająca, jako element główny Centrum Przesiadkowe w Bytomiu dla Urzędu Miasta w Bytomiu Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Centrum sportów wodnych modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm

9 WYBRANE (Z)REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO 1. Gmina Wałbrzych świadczenie kompleksowych usług doradczych i eksperckich w zakresie opracowania analizy prawnej, wstępnych założeń i modelu organizacyjno prawno finansowego oraz kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania dotyczącego wyłonienia Operatora Centrum Kongresowo Kulturalnego Zamek Książ, jak również w zakresie udziału eksperta w czynnościach postępowania. 2. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomicznofinansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 3. Miasto Łódź - w ramach zadania "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 wykonanie analiz przedrealizacyjnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu na około 32 tyś miejsc w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i ochrony środowiska) w procesie przygotowania i prowadzenia postepowania na wybór partnera prywatnego.

10 4. Gmina Dąbrowa Górnicza - wykonanie aktualnej analizy finansowo-ekonomicznej a także analizy prawno-podatkowej w zakresie znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia końcowego rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Gminą oraz analizy prawno-podatkowej w zakresie możliwości uzyskania jednorazowego zwrotu całego VAT naliczonego (od poniesionych nakładów inwestycyjnych) bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i oddaniu do eksploatacji dla przedsięwzięcia dotyczącego "Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej" 5. Gmina Dobrzeń Wielki - porządzenie analizy finansowo -ekonomicznej dla projektu realizowanego w formule PPP polegającego na oddaniu do eksploatacji partnerowi prywatnemu istniejącej sieci cieplnej 6. Skarb Państwa-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie - Stworzenie systemu zbierania danych o stanie rynku PPP w Polsce, raport pn. Partnerstwo Publiczno- Prywatne w Polsce w latach " 7. Gmina Sosnowiec - wykonanie kompleksowej usługi doradczej przy wyłonieniu operatora Sosnowieckiego Parku Technologicznego (SPNT); PROJEKT PN. "Gospodarcza Brama Śląska" 8. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej S.A. w Tychach - usługa doradczej w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy aquaparku z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno prywatnego. 9. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Częstochowie - Doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie realizacji przedsięwzięcia p.n. Rewitalizacja infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al.. Najświętszej Maryi Panny 49" z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Usługa doradcza na opracowanie dokumentacji dla projektu realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach partnerstwa publiczno prywatnego pn. Remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich będących w zarządzie DSDIK we Wrocławiu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 11. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym dla przedsięwzięcia pn. Centrum przesiadkowe w Zabrzu, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 12. Analiza otoczenia rynkowego oraz analiza prawno-finansowa funkcjonowania Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego na zlecenie Urzędu Miasta Sosnowiec. Przygotowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy Miasta z operatorem oraz opis algorytmu postępowania, którego efektem będzie wyłonienie operatora.

11 13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie - Sporządzenie analizy i opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego w 3 wariantach (minimalnym, maksymalnym i optymalnym) oraz doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Zleceniodawcy, a także wskazanie przesłanek oraz opisu procedury do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. 14. Audyt poprawności zastosowania formuły realizacyjnej partnerstwa publiczno- prywatnego w projekcie System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 15. Analiza możliwości i opłacalności realizacji inwestycji pn. Zakład Przetwarzania odpadów przy Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu 16. Studium Wykonalności dla projektu pn. Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. dla Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 17. Analiza przedrealizacyjna w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla projektu pn. Zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice-Pyrzowice zawierająca, jako element główny Centrum Przesiadkowe w Bytomiu dla Urzędu Miasta w Bytomiu 18. Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm 19. Analiza opłacalności inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla inwestycji pn. Centrum sportów wodnych modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie dla Urzędu Miasta Chełm 20. Doradztwo prawne w zakresie wyboru inwestora prywatnego dla projektu pn. Budowa ośrodka sportów zimowych w Chełmie, dla Urzędu Miasta Chełm 21. Analiza pn. Sposób wdrożenia przedsięwzięcia z udziałem Gminy Szczecin i partnera prywatnego w celu zaprojektowania i budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 22. Koncepcja oraz usługi doradcze dla przedsięwzięcia w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pn. Termy Warmińskie dla Powiatu Lidzbarskiego (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 23. Usługi doradcze w zakresie projektu pn. Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo Widowiskowej na granicy miasta Gdańska i Sopotu etap I (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP).

12 24. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie IMPEL Real Estate Sp. z o.o. (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 25. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szubinie (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP. 26. Analiza przedrealizacyjna w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym dla przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego dla użytku komunalnego, realizowanej z udziałem partnera prywatnego na zlecenie Urzędu Miejskiego Lubinie (Projekt Witold Grzybowski Główny Konsultant Collect Consulting w zakresie PPP). 27. Doradztwo finansowe w zakresie wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji przychodowych, kredyt EBI, Partnerstwo Publiczno Prywatne) pn. Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 28. Szkolenia z zakresu Partnerstwa Publicznego Prywatnego (przede wszystkim zagadnienia związane z kontrolą prawidłowości realizacji przedsięwzięć PPP, przykłady nieprawidłowości, formy przeprowadzania kontroli, ocenę PPP z punktu widzenia instytucji kontrolnych a także międzynarodowe standardy kontroli PPP) dla przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego, Prokuratury, Policji oraz Najwyższej Izby Kontroli na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 29. Cykl szkoleń z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (przede wszystkim przygotowanie projektu od koncepcji aż do uchwały, omówienie ustawy o PPP od strony prawnej i organizacyjne; rola instytucji pozarządowych w prawodawstwie dotyczącym PPP oraz kontrola realizacji projektu PPP) - na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do współpracy

Partnerstwo Publiczno Prywatne Analiza przedrealizacyjna projektu

Partnerstwo Publiczno Prywatne Analiza przedrealizacyjna projektu Partnerstwo Publiczno Prywatne Analiza przedrealizacyjna projektu Zaproszenie do współpracy 1 Szanowni Państwo, W ostatnich latach Partnerstwo Publiczno Prywatne zyskuje w Polsce nowe rzesze zwolenników.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu formułę współpracy z przy inwestycjach realizowanych w modelu partnerstwa publiczno prywatnego wraz z referencjami w przedmiotowym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP. Kompleksowa termomodernizacja. Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku Agenda PPP w polskim systemie prawa Ustawa o PPP z 2008 roku Stosunek do innych ustaw PPP a koncesja;

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Collect Consulting S..A.

Collect Consulting S..A. Oferta współpracy Katowice, czerwiec 2013 r. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę Collect Consulting S.A. dotyczącą doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego zwłaszcza w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP

REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP REALIZACJA INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH W FORMULE PPP Podstawy prawne PPP w Polsce USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego II FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Co z tym PPP? Czy i jak inwestować w przygotowanie projektów hybrydowych? Wsparcie dla projektów hybrydowych w ramach Platformy PPP Robert Kałuża Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,,

,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, ,,Co z tym partnerstwem publiczno prywatnym,, Plan prezentacji Wprowadzenie Wybór partnera prywatnego Praktyka doświadczenia Wielkiej Brytanii Partnerstwo Pilnie Potrzebne Polska rzeczywistość PPP bez

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI. Warszawa, 2010 r. DIW-V-49-86/10 L.dz... Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

MINISTER GOSPODARKI. Warszawa, 2010 r. DIW-V-49-86/10 L.dz... Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej MINISTER GOSPODARKI DIW-V-49-86/10 L.dz.... Warszawa, 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 7 października br. (znak:

Bardziej szczegółowo

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r.

Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa 18.04.2013 r. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie

Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie Partnerstwo Publiczno Prywatne Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie Dzień I 9.05.2012 9 10.05.2012 r. Płock, Orlen Arena Wystąpienia otwierające 10.00 10.30 Powitanie

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP

CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA WYBRANYCH DROGACH PUBLICZNYCH MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UDZIALE INWESTORA PRYWATNEGO W FORMULE PPP ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice MEMORANDUM INFORMACYJNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty

Rynek PPP w 2011 r. - Fakty Rynek PPP w 2011r. Rynek PPP w 2011 r. - Fakty w roku 2011 realizowanych było 7 projektów PPP, zaplanowano do realizacji 24 projektów (w roku 2009 realizowano 2 projekty PPP, a w fazie planowania 19 projektów,

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności przedsięwzięcia

Analiza wykonalności przedsięwzięcia Analiza wykonalności przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej 1.Wykonawca 2.Cele opracowania 3.Zakres prac Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20794-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S 014-020794 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Radzionków e-mail: m.szczygiel@radzionkow.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew 02.01.2013r. Burmistrz Karczewa podpisał umowę z Siemens Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza dr Rafał Cieślak radca prawny Zgierz, 27 sierpnia 2015 r. KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ Kancelaria świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl

Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości. www.plk-sa.pl Partnerstwo Publiczno-Prywatne budowa kolei duŝych predkości xxxxxxxxx, xxxxxxx2011 Program budowy linii duŝych prędkości w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie: - prace przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP

Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Partnerstwo Publiczno - Prywatne PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego System wsparcia PPP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platforma PPP Toruń, 31.05.2011 1 Agenda - Platforma współpracy w

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Niemczech.

Przegląd PPP w Niemczech. Przegląd PPP w Niemczech. Doświadczenia w Nadrenii Północnej - Westfalii Katowice, 22 września 2009 Regina Cablitz, Ministerstwo Finansów Nadrenii Północnej - Westfalii, Grupa robocza PPP PPP w Niemczech

Bardziej szczegółowo

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego PPP w sektorze drogowym - działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Mateusz Urasiński Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Płock, 22.11.2012 r. www.ppp.gov.pl Plan prezentacji Platforma

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 października 2015 r.

Warszawa, 28 października 2015 r. NBC Consulting Sp. z o. o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice tel./fax: +48 32 793 70 30 e-mail: biuro@nbcconsulting.pl www.nbcconsulting.pl Adres korespondencyjny: ul. Cicha 20, 40-116 Katowice Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r. 1 Agenda 1. Platforma PPP cele i działania 2. PPP w gospodarce odpadami

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej

Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej Efektywność energetyczna infrastruktury publicznej Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem dotacji NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski

Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa. Prelegent: Witold Grzybowski Tytuł prezentacji: Przygotowanie PPP jakie analizy powinny poprzedzać zawiązanie partnerstwa Prelegent: Witold Grzybowski Przygotowanie PPP analizy poprzedzające zawiązanie zanie partnerstwa 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2015 r.

w I półroczu 2015 r. IX posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Działania Platformy PPP w I półroczu 2015 r. Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Rynek PPP w Polsce w latach

Rynek PPP w Polsce w latach Rynek PPP w Polsce w latach 2009-2013 Warsztat PPP w sektorze efektywności energetycznej Tomasz Jagusztyn-Krynicki Sosnowiec, 21 maja 2014 80 Rynek PPP w Polsce w latach 2009-2013 70 60 22 50 32 40 39

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A.

Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. Oferta na przyłączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej organizowanego przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. 1 1. Opis projektu Efektywne zarządzanie energią istotnie wpływa na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ Szanowni Państwo, w związku z Państwa zainteresowaniem ograniczeniem kosztów energii elektrycznej, mam przyjemność przedłożyć

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania

Projekt: System gospodarki odpadami. dla Miasta Poznania Projekt: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania od planów do realizacji Anna Stachowiak Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Urząd Miasta Poznania 25 lipca 2013 r. 1 Plan wystąpienia Informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020

Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe Innowacyjne metody utrzymania dróg: finansowanie i technologie Wsparcie projektów hybrydowych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo