Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie 9 1. Zarządzanie projektem jako proces 21 Cztery etapy Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie Dobór osób 35 Kto jest kim w zarządzaniu projektem Sponsor projektu 36 Menedżer projektu 39 Lider zespołu projektowego 41 Członkowie zespołu projektowego 48 Charakterystyka efektywnych zespołów projektowych 57 Podsumowanie Pisemny plan 69 Twoje wytyczne Upoważnienie do działania 70 Sprecyzuj cele 73 Ustal ramy czasowe 75

2 6 Spis treści Konkretnie określ zakres projektu 76 Podsumowanie Ramy działania 81 Ważne pierwsze kroki Decyzje, decyzje 82 Wyszukiwanie i usuwanie nierozwiązanych zagadnień 87 Dokumentowanie decyzji i działań 88 Tworzenie planu komunikacji 90 Kontaktowanie się uczestników 96 Opracowanie budżetu 101 Podsumowanie Podział pracy 105 Od ogromu pracy do małych zadań Struktura podziału pracy 107 Oszacowanie czasu i środków 110 Przydział pracy 112 Szczegółowy przykład 114 Czy możemy iść dalej? 114 Podsumowanie Terminarz prac 119 Ustaw konia przed zaprzęgiem Zbadanie zależności pomiędzy zadaniami 121 Utworzenie wstępnego terminarza prac 123 Optymalizacja terminarza prac 129 Korzystanie z oprogramowania planistycznego 131 Podsumowanie 132

3 Spis treści 7 7. Adaptacja i kompromisy 133 Dalsze udoskonalanie Kiedy projekt nie spełnia oczekiwań 134 Założenia wyzwania 136 Ponowne ustalenie zadań i terminów 140 Podsumowanie Zarządzanie ryzykiem 143 Badanie mglistego horyzontu Czym jest zarządzanie ryzykiem? 145 Określenie i hierarchizacja zagrożeń dla projektu 146 Podjęcie działań pozwalających uniknąć kluczowych zagrożeń lub je zminimalizować 149 Opracowanie planów awaryjnych dla potencjalnych zagrożeń 151 Podsumowanie Adaptacja projektu 155 Czego nie można przewidzieć Źródła i konsekwencje nieprzewidywalnego ryzyka 158 Podejście adaptacyjnego zarządzania 161 Podsumowanie Dobry początek 169 Ważne wymogi projektu Dlaczego ważny jest początek 171 Stworzenie mechanizmów integracji 174 Ustalenie norm zachowania 174 Podsumowanie 178

4 8 Spis treści 11. Utrzymywanie kursu 179 Zachowanie kontroli Monitorowanie i kontrola projektu 181 Rozwiązywanie problemów personalnych 187 Rola komunikacji 193 Rozwiązywanie problemów 195 Podsumowanie Faza końcowa 199 Zakończenie Ocena pracy 201 Dokumentacja 202 Nabywanie doświadczeń 204 Świętowanie 208 Podsumowanie 208 Dodatek A: Przydatne narzędzia 211 Dodatek B: Poradnik skutecznych zebrań 215 Przypisy 219 Słowniczek 223 Lektura uzupełniająca 229 Indeks 233 O konsultancie przedmiotu 237 O autorze 238

5 Wprowadzenie Zarządzanie projektami jest ważną dla współczesnego menedżera dziedziną zarządzania dostarczającą mu wielu narzędzi i technik, szczególnie przydatnych w przypadku dużych zadań, zadań niepowtarzalnych oraz takich, które wymagają wielu różnych umiejętności. Zarządzanie projektem rozumiemy jako przydział, kontrolę i wykorzystanie zasobów służących do osiągnięcia w określonym czasie pewnego celu. Taka forma zarządzania koncentruje się na charakterystycznych cechach projektu, a mianowicie na zestawach zadań, które (1) są ukierunkowane na osiągnięcie niepowtarzalnego celu (na przykład zaprojektowanie nowego samolotu komercyjnego) oraz (2) są określone w czasie, z wyraźnie wyznaczonym początkiem i końcem. Do takiej definicji projektu pasuje na przykład projektowanie nowego samochodu osobowego. Jego cel może być określony jako: przetestowany na rynku, niepowtarzalny zestaw specyfikacji pojazdu, który należy wyprodukować. Kiedy takie specyfikacje są gotowe, a nowy pojazd kierowany jest do produkcji, projekt zostaje zakończony; natomiast odpowiedzialność za produkcję samochodu, marketing, sprzedaż i serwis przekazana zostaje do odpowiednich działów lub jednostek. Gwałtowne zmiany i intensywna konkurencja sprawiają, że coraz więcej zadań organizowanych jest w formie projektów. Zmiany technologiczne oraz coraz większe wymagania klientów wpływają na styl pracy staje się ona mniej rutynowa i mniej powtarzalna, to znaczy jest bardziej

6 10 Zarządzanie projektami małymi i dużymi wyjątkowa i trudniejsza do zorganizowania w ramach poszczególnych działów, pochłoniętych codziennymi operacjami. Równocześnie wzrost konkurencji zmusza firmy do szybszej pracy. Zakończenie projektu w odpowiednim czasie i w ramach wyznaczonego budżetu wymaga oczywiście dobrego zarządzania. Im większy projekt, tym trudniejszy jest proces kierowania nim. Menedżer projektu musi przekształcić niejasne koncepcje zarządu w wymierny system, który wykorzystuje wiele różnych dziedzin wiedzy, umiejętności i zasobów do osiągnięcia ważnego celu organizacyjnego. Jednym słowem, zarządzanie projektem i ludzie, którzy są za to odpowiedzialni pomaga organizacjom wykonać duże, ważne zadania. Korzyści płynące ze skutecznego zarządzania projektem mogą być ogromne. Oto tylko kilka z nich: Wykonywanie zadań na czas i zgodnie z budżetem. Takie postępowanie zwiększa przewidywalność operacji biznesowych. Skrócenie czasu opracowania nowych produktów. Poprzez wyszukiwanie sposobów osiągnięcia celu w rozsądnym czasie zarządzanie projektem zmniejsza podejmowane ryzyko. Efektywne wykorzystanie zasobów. Dobre zarządzanie projektem nie pozwala na marnowanie pieniędzy czy czasu wartościowych pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, nie będziemy zaskoczeni faktem, że techniki zarządzania projektami mają zastosowanie w dużych pracach budowlanych, w opracowywaniu samolotów wojskowych i komercyjnych, przy tworzeniu stron internetowych, filmów i w wielu innych złożonych zadaniach nawet w kampaniach politycznych.

7 Wprowadzenie 11 Początki Wyznaczanie celów, organizowanie, planowanie i kierowanie pojęcia kluczowe w zarządzaniu projektami nie są niczym nowym, i w taki czy inny sposób były stosowane już od dawna. Wielkie konstrukcje świata starożytnego piramidy egipskie, rzymskie monumentalne budowle, drogi i wodociągi miały wiele cech współczesnych projektów. Żadna z nich nie powstałaby bez znajomości inżynierii, finansowania, pracy ludzkiej i oczywiście zarządzania. Koniec wieku dziewiętnastego również charakteryzował się powstawaniem projektów o zaskakujących rozmiarach i złożoności: pierwsze drapacze chmur, transkontynentalne linie kolejowe czy potężne statki parowe. Na początku dwudziestego wieku innowatorzy w dziedzinie inżynierii lądowej zaczynali myśleć bardziej systematycznie o stojących przed nimi zadaniach. Zaczęli słuchać zwolenników zarządzania naukowego i w latach trzydziestych wdrożono niektóre techniki stosowane przez współczesnych menedżerów projektów. Przy projektowaniu zapory Hoovera, zbudowanej pomiędzy rokiem 1931 a 1935, wykorzystywano narzędzie planowania graficznego, które opracował Henry Laurence Gantt był to, obecnie powszechnie znany i stosowany, wykres Gantta. Podczas II wojny światowej w Projekcie Manhattan opracowano pierwszą broń nuklearną. Pod koniec lat pięćdziesiątych DuPont, wspierany technologią komputerową Remington Rand Univac, zastosował obecnie niezwykle popularną metodę ścieżki krytycznej w celu skoordynowania złożonego procesu funkcjonowania zakładu i serwisu. Mniej więcej w tym samym czasie firma konsultingowa Booz Allen & Hamilton współpracowała z marynarką USA nad utworzeniem techniki oceny i kontroli programu (PERT), którą wykorzystano następnie w pracach nad

8 12 Zarządzanie projektami małymi i dużymi niezwykle złożonym programem nuklearnej łodzi podwodnej Polaris. Od tamtego czasu techniki zarządzania projektami wyszły poza ramy początkowych dziedzin, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo i przemysł obronny, i zostały spopularyzowane w wielu innych branżach. Być może również twoja firma powołała projekt związany z instalacją oprogramowania do planowania zasobów firmy, budowy strony internetowej czy innego ważnego przedsięwzięcia. Niektóre firmy są wręcz zorganizowane wokół dużych projektów. Zamiast organizować swoje działania wewnątrz tradycyjnych działów (finanse, marketing itp.), firmy te prowadzą swoje operacje w kilku kluczowych projektach, które wyznaczają ich funkcjonowanie. Jedną z takich firm jest Microsoft. Chociaż firma posiada tradycyjne działy, zespoły projektowe Microsoftu (Office, Windows itp.) są znacznie ważniejsze dla funkcjonowania firmy i determinują jej działania. Wzrost profesjonalizmu Techniki zarządzania projektami rozpowszechniły się w firmach z wielu różnych branż, nie zaskakuje więc fakt, że firmy te są coraz lepiej przygotowane do planowania i strukturyzacji pracy. Techniki konieczne w pracy nad projektami stały się przedmiotem szkoleń, usług konsultantów i programów certyfikacyjnych. Wzrost profesjonalizmu w zarządzaniu projektami można postrzegać poprzez rozwój organizacji. Na przykład niderlandzkie Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektowego (International Project Management Association; posiada oddziały w całej Europie Wschodniej, Rosji i wielu krajach rozwijających się. Organizuje szkolenia

9 Wprowadzenie 13 i konferencje z zakresu zarządzania projektami oraz sponsoruje publikacje techniczne. Równocześnie Instytut Zarządzania Projektami (Project Management Institute; z siedzibą w USA, niedaleko Filadelfii, posiada ponad członków w 125 krajach na całym świecie. Instytut ten sponsoruje badania i publikacje oraz prowadzi rygorystyczny, oparty na egzaminach program certyfikacji promujący zarządzanie projektowe. Wspiera on również badania mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania oraz organizuje szkolenia w formie okresowych seminariów i kursów on-line. Jedyną ciemną stroną wzrostu profesjonalizmu i wiedzy z zakresu zarządzania projektami jest fakt, że chociaż ludzie wiedzą doskonale, jak planować swoją pracę i realizować plany, to jednak bardzo trudno jest przewidzieć wszystko z góry. Przyszłość potrafi zaskakiwać w trakcie rozwoju projektu. Jest to szczególnie kłopotliwe w szybko rozwijających się branżach. Każda książka poświęcona temu tematowi przypomina, że menedżerowie muszą wykazywać się odpowiednią elastycznością, aby zmierzyć się z takimi niespodziankami. Wszyscy to rozumieją. Dlatego więcej uwagi poświęca się zarządzaniu ryzykiem, dziedzinie zarządzania projektowego, która usiłuje przewidzieć, co może się nie udać i jaktemu zapobiegać. Co się stanie, jeżeli prototyp okaże się porażką? A jeśli klient zmieni wymagania, zanim zakończymy projekt? Aby radzić sobie z takimi zagrożeniami, opracowuje się plany awaryjne. Niestety ludzie nie potrafią przewidzieć wszystkiego, podobnie jak nie potrafią przewidzieć wszystkich szans dostrzeżonych w trakcie prac nad projektem szans, które powinny zachęcać do porzucenia początkowego planu i opracowania nowego. Co gorsza, gdy plany i terminarze zostaną już uzgodnione i przedstawione w formie oficjalnych dokumentów, często stają się nietykalne. Ci, którzy nie trzymają się planów lub nie pracują zgodnie z terminarzem

10 14 Zarządzanie projektami małymi i dużymi projektu czy budżetem, ryzykują utratę wsparcia ze strony zarządu. Traktując plany i terminarze jako nie podlegające żadnym zmianom, zarząd czasem mimowolnie prowokuje zachowania dysfunkcyjne, w których problemy są starannie ukrywane, a osoby dostrzegające problem są ignorowane lub wykluczane z zespołu. Nie jest to rzadki problem. Każdy, kto ma doświadczenie na tym polu, może wskazać projekt, który pozornie przebiegał poprawnie, lecz kończył się porażką, gdyż ludzie bali się wcześniej ujawnić istniejące trudności. Takie ukrywane złe informacje niezmiennie ujawniane są w końcowych tygodniach czy miesiącach, gdy jest już za późno na naprawę. Takim problemem behawioralnym zajmiemy się w dwóch miejscach niniejszej książki, dotyczących sytuacji, w których wyważone planowanie i adaptacja są najważniejsze. Menedżerowie projektów muszą nauczyć się spełniać oczekiwania określone na początku projektu oraz umieć w trakcie pracy dokonywać odpowiednich poprawek. O czym jest ta książka? Podobnie jak inne książki z serii Harvard Business Essentials, również ta publikacja nie ma na celu zrobienia z czytelników ekspertów, ani też nie stanowi obszernego przeglądu prac naukowych. Dostarcza natomiast praktycznych porad, które umożliwiają szybkie osiągnięcie skuteczności w działaniu. Zajmuje się dwoma zasadniczymi aspektami poruszanego zagadnienia: (1) technikami zarządzania projektem (projektowaniem, planowaniem, wykonaniem itd.) oraz (2) wieloma zagadnieniami związanymi z pracą zespołową, które są absolutnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Komponent zespołu w zarządzaniu projektem ma kluczowe znaczenie, a mimo to jest pomijany w wielu książkach.

11 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 przedstawia ogólny obraz, pokrótce opisując cztery procesy związane z pracą nad projektem: określenie i zorganizowanie projektu, planowanie, zarządzanie realizacją i zakończenie projektu. Kolejne rozdziały opisują te procesy szczegółowo. Rozdział 2 przedstawia osoby uczestniczące w projekcie: sponsora, menedżera projektu, liderów zespołu i członków zespołu. Każda z tych osób ma swoją funkcję i obowiązki, które są tutaj opisane. Następny rozdział, rozdział 3, stanowi podręcznik operacyjny pracy zespołowej. Jak każdy zespół, tak i zespół projektowy potrzebuje planu, który określi, co należy zrobić, jaki jest termin wykonania prac, jakie środki są dostępne oraz czego oczekują sponsor i inne zainteresowane osoby. W przypadku braku podpisanego planu pracy zespół nie może mieć pewności co do celów czy oczekiwań decydentów. Co gorsza, pod koniec pracy sponsor może powiedzieć: Nie o to mi chodziło!. A to się niestety zdarza. Po opracowaniu planu projekt musi się rozpocząć. Lecz nie tak szybko. Należy rozwiązać wewnętrzne problemy i uzgodnić sposób działania. Oznacza to sposób podejmowania decyzji, metodę kontroli nierozwiązanych zagadnień, plan komunikacji z członkami projektu i decydentami itp. Takie wewnętrzne zagadnienia omówiono w rozdziale 4. Rozdział 5 wprowadza jedną z podstawowych technik zarządzania projektem: strukturę podziału pracy (work breakdown structure WBS). Nie można profesjonalnie rozplanować projektu, jeżeli nie opanowaliśmy tej techniki. WBS rozkłada projekt na mniejsze zadania wraz z określeniem czasu i zasobów niezbędnych do ich wykonania. Jeżeli wiemy już, co trzeba zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, można przejść do następnego rozdziału, poświęconego wyznaczaniu czasu realizacji poszczególnych prac. Prace nad

12 16 Zarządzanie projektami małymi i dużymi terminarzem można rozpocząć po zrozumieniu zależności istniejących pomiędzy zadaniami określonymi poprzez WBS. Zależności są ważne. Na przykład kiedy wstajemy rano, należy wziąć prysznic zanim się ubierzemy, prawda? A w trakcie ubierania się skarpetki trzeba założyć przed włożeniem butów. Wykonywanie tych zadań w złej kolejności prowadzi do chaosu. Tak samo jest w przypadku projektów; niektóre zadania muszą zaczekać na zakończenie innych lub ich częściowe ukończenie. Inne można wykonywać równolegle. Takie zależności omówimy w rozdziale 6, w którym przeczytamy o wykorzystaniu takich narzędzi jak wykresy Gantta czy PERT do planowania pracy. Wyjaśniono tam również ważne zagadnienie ścieżki krytycznej. Struktura podziału pracy i planowanie często ujawniają niezgodności pomiędzy tym, co możliwe, a oczekiwaniami decydentów. Być może, na przykład, szef oczekuje zakończenia projektu w ciągu czterech miesięcy, przy budżecie dolarów. Udana realizacja przy takich założeniach jest jednak niemożliwa, potrzebne będą kompromisy i poprawki które są tematem rozdziału 7. Rozdział 8 porusza zagadnienie zarządzania ryzykiem. Planowanie projektu dotyczy przyszłości, która może przynosić niespodzianki i trudności. Jakie są największe niebezpieczeństwa czyhające na twój projekt? Czy naukowcy poradzą sobie z opracowaniem działającego prototypu w przewidzianym terminie? A może kluczowy dostawca zakończy działalność lub dostarczy materiały o niższej jakości? Rozdział ten pokaże, jak można zidentyfikować istniejące ryzyko, podjąć działania zmierzające do jego uniknięcia lub zminimalizowania jego skutków oraz opracować plany awaryjne. Zagadnienie ryzyka będzie kontynuowane w rozdziale 9, lecz teraz skoncentrujemy się na zagrożeniach, których nie można przewidzieć czy zidentyfikować. Rozdział ten propo-

13 Wprowadzenie 17 nuje rozwiązanie polegające na adaptacyjnym zarządzaniu projektem. Podejście takie kładzie nacisk na podział pracy na małe jednostki, po których następuje ocena i usunięcie nieprawidłowości, szybkie cykle, wczesną ocenę osiągnięć i szybkie uczenie się członków zespołu. Rozdział 10 dotyczy dwóch przygotowawczych szczegółów, którymi należy się zająć: ważnym aspektem właściwego rozpoczęcia projektu oraz zagadnieniem pracy zespołowej. Fragment poświęcony rozpoczęciu projektu wyjaśnia, dlaczego i jak należy zorganizować uroczyste rozpoczęcie projektu. Takie spotkanie musi zasygnalizować rozpoczęcie ważnego przedsięwzięcia zgodnego z najwyższymi celami organizacji i zarazem przynoszącego korzyści wszystkim jego uczestnikom. Powinno również dostarczać wyraźnych dowodów, że zarząd będzie wspierał wysiłki zespołu. Druga część rozdziału 10 stanowi poradnik opisujący podstawy dobrej pracy zespołowej. Wyjaśnia, w jaki sposób przywódcy muszą ustalić normy zachowania, takie jak obecność na zebraniach, sposób przepływu informacji, znaczenie poufności pewnych zagadnień itp. Jeżeli ludzie nie rozumieją, że muszą funkcjonować jako zespół, osiągnięcie sukcesu jest mało prawdopodobne. Rozdział 11 zawiera wskazówki dla menedżerów projektu i liderów zespołu, jak utrzymywać właściwy kurs projektu. Kiedy zasoby są ograniczone a terminy ściśle wyznaczone, nie można pozwolić sobie na nieskoordynowane działania. Każdy musi pracować na osiągnięcie jednego, wspólnego celu. Rozdział ten oferuje cztery sposoby kontrolowania projektu: budżet jako środek kontroli postępu prac, zamienianie bezproduktywnych konfliktów we współdziałanie, komunikację oraz rozwiązywanie problemów. Rozdział 12 zajmuje się ostatnią, czwartą fazą projektu: jego zakończeniem. Zakończenie jest niemal tak samo ważne jak udane rozpoczęcie projektu. Jest to moment przekazania

14 18 Zarządzanie projektami małymi i dużymi wyników sponsorowi i innym zainteresowanym osobom, podziękowania uczestnikom za ich wkład, uczczenia zakończenia projektu, udokumentowania prac, a także próby wyciągnięcia praktycznej nauki na przyszłość. Ze wszystkich tych elementów nauka może być aspektem najważniejszym. Wszyscy muszą sobie zadać pytanie: Gdybyśmy mieli zacząć od początku, co byśmy zmienili? Odpowiedź na to pytanie pomoże w pracy nad następnymi projektami. I nie popełnijcie błędu, przyszłe projekty na pewno się pojawią. Końcowa część niniejszej książki zawiera cztery elementy, które mogą okazać się przydatne. Pierwszy z nich to zestaw arkuszy roboczych do zarządzania projektem i listy kontrolne. Ich bezpłatne interaktywne wersje oraz wersje innych narzędzi omówionych w serii Business Harvard Essentials można pobrać z oficjalnej strony internetowej Sprawdź je. Istnieją duże szanse, że okażą się przydatne. Drugi element to Poradnik skutecznych zebrań. Projekty zazwyczaj charakteryzują się znaczną liczbą spotkań. Niektóre osoby nie przepadają za zebraniami, i często mają rację, ponieważ wiele zebrań to zwykła strata czasu. Jednak zebrania są bardzo ważne, a ich skuteczne prowadzenie nadaje bieg wydarzeniom. I wówczas nie jest to strata czasu. Ten krótki poradnik pomoże przygotować się do zebrań, prowadzić je w efektywny sposób oraz organizować działania będące logicznym następstwem zebrań. Trzecim elementem dodatkowym jest słowniczek pojęć. Każda dziedzina charakteryzuje się specjalistycznym słownictwem, a zarządzanie projektami nie stanowi tu wyjątku. Kiedy napotkasz słowo wyróżnione kursywą, oznacza to, że pojęcie to jest wyjaśnione w słowniczku. I w końcu Lektura uzupełniająca podsuwa książki i artykuły, które dalej rozwijają temat niniejszej książki. Jeżeli

15 Wprowadzenie 19 chcesz dogłębniej zbadać aspekty zarządzania projektami, skorzystaj z polecanych materiałów dodatkowych. Treść niniejszej książki oparta jest w znacznym stopniu na kilku książkach, artykułach i publikacjach on-line Harvard Business School Publishing, a szczególnie na modułach poświęconych zarządzaniu projektami i przewodzeniu zespołom z serwisu internetowego Harvard ManageMentor. Wszystkie pozostałe źródła podano w przypisach.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL

ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL biuletyn informacyjny: ZWIĘKSZ EFEKTY SWOJEJ PRACY: PRZEWODNIK DLA MENEDŻERÓW DOTYCZĄCY ŁĄCZENIA METODOLOGII AGILE I WATERFALL Metody zarządzania realizacją projektów ulegają zmianom. Zespoły, niegdyś

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo