Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie 33"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie 9 1. Zarządzanie projektem jako proces 21 Cztery etapy Określanie i organizowanie projektu 24 Planowanie projektu 30 Zarządzanie wykonaniem projektu 32 Zamknięcie projektu 32 Podsumowanie Dobór osób 35 Kto jest kim w zarządzaniu projektem Sponsor projektu 36 Menedżer projektu 39 Lider zespołu projektowego 41 Członkowie zespołu projektowego 48 Charakterystyka efektywnych zespołów projektowych 57 Podsumowanie Pisemny plan 69 Twoje wytyczne Upoważnienie do działania 70 Sprecyzuj cele 73 Ustal ramy czasowe 75

2 6 Spis treści Konkretnie określ zakres projektu 76 Podsumowanie Ramy działania 81 Ważne pierwsze kroki Decyzje, decyzje 82 Wyszukiwanie i usuwanie nierozwiązanych zagadnień 87 Dokumentowanie decyzji i działań 88 Tworzenie planu komunikacji 90 Kontaktowanie się uczestników 96 Opracowanie budżetu 101 Podsumowanie Podział pracy 105 Od ogromu pracy do małych zadań Struktura podziału pracy 107 Oszacowanie czasu i środków 110 Przydział pracy 112 Szczegółowy przykład 114 Czy możemy iść dalej? 114 Podsumowanie Terminarz prac 119 Ustaw konia przed zaprzęgiem Zbadanie zależności pomiędzy zadaniami 121 Utworzenie wstępnego terminarza prac 123 Optymalizacja terminarza prac 129 Korzystanie z oprogramowania planistycznego 131 Podsumowanie 132

3 Spis treści 7 7. Adaptacja i kompromisy 133 Dalsze udoskonalanie Kiedy projekt nie spełnia oczekiwań 134 Założenia wyzwania 136 Ponowne ustalenie zadań i terminów 140 Podsumowanie Zarządzanie ryzykiem 143 Badanie mglistego horyzontu Czym jest zarządzanie ryzykiem? 145 Określenie i hierarchizacja zagrożeń dla projektu 146 Podjęcie działań pozwalających uniknąć kluczowych zagrożeń lub je zminimalizować 149 Opracowanie planów awaryjnych dla potencjalnych zagrożeń 151 Podsumowanie Adaptacja projektu 155 Czego nie można przewidzieć Źródła i konsekwencje nieprzewidywalnego ryzyka 158 Podejście adaptacyjnego zarządzania 161 Podsumowanie Dobry początek 169 Ważne wymogi projektu Dlaczego ważny jest początek 171 Stworzenie mechanizmów integracji 174 Ustalenie norm zachowania 174 Podsumowanie 178

4 8 Spis treści 11. Utrzymywanie kursu 179 Zachowanie kontroli Monitorowanie i kontrola projektu 181 Rozwiązywanie problemów personalnych 187 Rola komunikacji 193 Rozwiązywanie problemów 195 Podsumowanie Faza końcowa 199 Zakończenie Ocena pracy 201 Dokumentacja 202 Nabywanie doświadczeń 204 Świętowanie 208 Podsumowanie 208 Dodatek A: Przydatne narzędzia 211 Dodatek B: Poradnik skutecznych zebrań 215 Przypisy 219 Słowniczek 223 Lektura uzupełniająca 229 Indeks 233 O konsultancie przedmiotu 237 O autorze 238

5 Wprowadzenie Zarządzanie projektami jest ważną dla współczesnego menedżera dziedziną zarządzania dostarczającą mu wielu narzędzi i technik, szczególnie przydatnych w przypadku dużych zadań, zadań niepowtarzalnych oraz takich, które wymagają wielu różnych umiejętności. Zarządzanie projektem rozumiemy jako przydział, kontrolę i wykorzystanie zasobów służących do osiągnięcia w określonym czasie pewnego celu. Taka forma zarządzania koncentruje się na charakterystycznych cechach projektu, a mianowicie na zestawach zadań, które (1) są ukierunkowane na osiągnięcie niepowtarzalnego celu (na przykład zaprojektowanie nowego samolotu komercyjnego) oraz (2) są określone w czasie, z wyraźnie wyznaczonym początkiem i końcem. Do takiej definicji projektu pasuje na przykład projektowanie nowego samochodu osobowego. Jego cel może być określony jako: przetestowany na rynku, niepowtarzalny zestaw specyfikacji pojazdu, który należy wyprodukować. Kiedy takie specyfikacje są gotowe, a nowy pojazd kierowany jest do produkcji, projekt zostaje zakończony; natomiast odpowiedzialność za produkcję samochodu, marketing, sprzedaż i serwis przekazana zostaje do odpowiednich działów lub jednostek. Gwałtowne zmiany i intensywna konkurencja sprawiają, że coraz więcej zadań organizowanych jest w formie projektów. Zmiany technologiczne oraz coraz większe wymagania klientów wpływają na styl pracy staje się ona mniej rutynowa i mniej powtarzalna, to znaczy jest bardziej

6 10 Zarządzanie projektami małymi i dużymi wyjątkowa i trudniejsza do zorganizowania w ramach poszczególnych działów, pochłoniętych codziennymi operacjami. Równocześnie wzrost konkurencji zmusza firmy do szybszej pracy. Zakończenie projektu w odpowiednim czasie i w ramach wyznaczonego budżetu wymaga oczywiście dobrego zarządzania. Im większy projekt, tym trudniejszy jest proces kierowania nim. Menedżer projektu musi przekształcić niejasne koncepcje zarządu w wymierny system, który wykorzystuje wiele różnych dziedzin wiedzy, umiejętności i zasobów do osiągnięcia ważnego celu organizacyjnego. Jednym słowem, zarządzanie projektem i ludzie, którzy są za to odpowiedzialni pomaga organizacjom wykonać duże, ważne zadania. Korzyści płynące ze skutecznego zarządzania projektem mogą być ogromne. Oto tylko kilka z nich: Wykonywanie zadań na czas i zgodnie z budżetem. Takie postępowanie zwiększa przewidywalność operacji biznesowych. Skrócenie czasu opracowania nowych produktów. Poprzez wyszukiwanie sposobów osiągnięcia celu w rozsądnym czasie zarządzanie projektem zmniejsza podejmowane ryzyko. Efektywne wykorzystanie zasobów. Dobre zarządzanie projektem nie pozwala na marnowanie pieniędzy czy czasu wartościowych pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, nie będziemy zaskoczeni faktem, że techniki zarządzania projektami mają zastosowanie w dużych pracach budowlanych, w opracowywaniu samolotów wojskowych i komercyjnych, przy tworzeniu stron internetowych, filmów i w wielu innych złożonych zadaniach nawet w kampaniach politycznych.

7 Wprowadzenie 11 Początki Wyznaczanie celów, organizowanie, planowanie i kierowanie pojęcia kluczowe w zarządzaniu projektami nie są niczym nowym, i w taki czy inny sposób były stosowane już od dawna. Wielkie konstrukcje świata starożytnego piramidy egipskie, rzymskie monumentalne budowle, drogi i wodociągi miały wiele cech współczesnych projektów. Żadna z nich nie powstałaby bez znajomości inżynierii, finansowania, pracy ludzkiej i oczywiście zarządzania. Koniec wieku dziewiętnastego również charakteryzował się powstawaniem projektów o zaskakujących rozmiarach i złożoności: pierwsze drapacze chmur, transkontynentalne linie kolejowe czy potężne statki parowe. Na początku dwudziestego wieku innowatorzy w dziedzinie inżynierii lądowej zaczynali myśleć bardziej systematycznie o stojących przed nimi zadaniach. Zaczęli słuchać zwolenników zarządzania naukowego i w latach trzydziestych wdrożono niektóre techniki stosowane przez współczesnych menedżerów projektów. Przy projektowaniu zapory Hoovera, zbudowanej pomiędzy rokiem 1931 a 1935, wykorzystywano narzędzie planowania graficznego, które opracował Henry Laurence Gantt był to, obecnie powszechnie znany i stosowany, wykres Gantta. Podczas II wojny światowej w Projekcie Manhattan opracowano pierwszą broń nuklearną. Pod koniec lat pięćdziesiątych DuPont, wspierany technologią komputerową Remington Rand Univac, zastosował obecnie niezwykle popularną metodę ścieżki krytycznej w celu skoordynowania złożonego procesu funkcjonowania zakładu i serwisu. Mniej więcej w tym samym czasie firma konsultingowa Booz Allen & Hamilton współpracowała z marynarką USA nad utworzeniem techniki oceny i kontroli programu (PERT), którą wykorzystano następnie w pracach nad

8 12 Zarządzanie projektami małymi i dużymi niezwykle złożonym programem nuklearnej łodzi podwodnej Polaris. Od tamtego czasu techniki zarządzania projektami wyszły poza ramy początkowych dziedzin, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo i przemysł obronny, i zostały spopularyzowane w wielu innych branżach. Być może również twoja firma powołała projekt związany z instalacją oprogramowania do planowania zasobów firmy, budowy strony internetowej czy innego ważnego przedsięwzięcia. Niektóre firmy są wręcz zorganizowane wokół dużych projektów. Zamiast organizować swoje działania wewnątrz tradycyjnych działów (finanse, marketing itp.), firmy te prowadzą swoje operacje w kilku kluczowych projektach, które wyznaczają ich funkcjonowanie. Jedną z takich firm jest Microsoft. Chociaż firma posiada tradycyjne działy, zespoły projektowe Microsoftu (Office, Windows itp.) są znacznie ważniejsze dla funkcjonowania firmy i determinują jej działania. Wzrost profesjonalizmu Techniki zarządzania projektami rozpowszechniły się w firmach z wielu różnych branż, nie zaskakuje więc fakt, że firmy te są coraz lepiej przygotowane do planowania i strukturyzacji pracy. Techniki konieczne w pracy nad projektami stały się przedmiotem szkoleń, usług konsultantów i programów certyfikacyjnych. Wzrost profesjonalizmu w zarządzaniu projektami można postrzegać poprzez rozwój organizacji. Na przykład niderlandzkie Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektowego (International Project Management Association; posiada oddziały w całej Europie Wschodniej, Rosji i wielu krajach rozwijających się. Organizuje szkolenia

9 Wprowadzenie 13 i konferencje z zakresu zarządzania projektami oraz sponsoruje publikacje techniczne. Równocześnie Instytut Zarządzania Projektami (Project Management Institute; z siedzibą w USA, niedaleko Filadelfii, posiada ponad członków w 125 krajach na całym świecie. Instytut ten sponsoruje badania i publikacje oraz prowadzi rygorystyczny, oparty na egzaminach program certyfikacji promujący zarządzanie projektowe. Wspiera on również badania mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania oraz organizuje szkolenia w formie okresowych seminariów i kursów on-line. Jedyną ciemną stroną wzrostu profesjonalizmu i wiedzy z zakresu zarządzania projektami jest fakt, że chociaż ludzie wiedzą doskonale, jak planować swoją pracę i realizować plany, to jednak bardzo trudno jest przewidzieć wszystko z góry. Przyszłość potrafi zaskakiwać w trakcie rozwoju projektu. Jest to szczególnie kłopotliwe w szybko rozwijających się branżach. Każda książka poświęcona temu tematowi przypomina, że menedżerowie muszą wykazywać się odpowiednią elastycznością, aby zmierzyć się z takimi niespodziankami. Wszyscy to rozumieją. Dlatego więcej uwagi poświęca się zarządzaniu ryzykiem, dziedzinie zarządzania projektowego, która usiłuje przewidzieć, co może się nie udać i jaktemu zapobiegać. Co się stanie, jeżeli prototyp okaże się porażką? A jeśli klient zmieni wymagania, zanim zakończymy projekt? Aby radzić sobie z takimi zagrożeniami, opracowuje się plany awaryjne. Niestety ludzie nie potrafią przewidzieć wszystkiego, podobnie jak nie potrafią przewidzieć wszystkich szans dostrzeżonych w trakcie prac nad projektem szans, które powinny zachęcać do porzucenia początkowego planu i opracowania nowego. Co gorsza, gdy plany i terminarze zostaną już uzgodnione i przedstawione w formie oficjalnych dokumentów, często stają się nietykalne. Ci, którzy nie trzymają się planów lub nie pracują zgodnie z terminarzem

10 14 Zarządzanie projektami małymi i dużymi projektu czy budżetem, ryzykują utratę wsparcia ze strony zarządu. Traktując plany i terminarze jako nie podlegające żadnym zmianom, zarząd czasem mimowolnie prowokuje zachowania dysfunkcyjne, w których problemy są starannie ukrywane, a osoby dostrzegające problem są ignorowane lub wykluczane z zespołu. Nie jest to rzadki problem. Każdy, kto ma doświadczenie na tym polu, może wskazać projekt, który pozornie przebiegał poprawnie, lecz kończył się porażką, gdyż ludzie bali się wcześniej ujawnić istniejące trudności. Takie ukrywane złe informacje niezmiennie ujawniane są w końcowych tygodniach czy miesiącach, gdy jest już za późno na naprawę. Takim problemem behawioralnym zajmiemy się w dwóch miejscach niniejszej książki, dotyczących sytuacji, w których wyważone planowanie i adaptacja są najważniejsze. Menedżerowie projektów muszą nauczyć się spełniać oczekiwania określone na początku projektu oraz umieć w trakcie pracy dokonywać odpowiednich poprawek. O czym jest ta książka? Podobnie jak inne książki z serii Harvard Business Essentials, również ta publikacja nie ma na celu zrobienia z czytelników ekspertów, ani też nie stanowi obszernego przeglądu prac naukowych. Dostarcza natomiast praktycznych porad, które umożliwiają szybkie osiągnięcie skuteczności w działaniu. Zajmuje się dwoma zasadniczymi aspektami poruszanego zagadnienia: (1) technikami zarządzania projektem (projektowaniem, planowaniem, wykonaniem itd.) oraz (2) wieloma zagadnieniami związanymi z pracą zespołową, które są absolutnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Komponent zespołu w zarządzaniu projektem ma kluczowe znaczenie, a mimo to jest pomijany w wielu książkach.

11 Wprowadzenie 15 Rozdział 1 przedstawia ogólny obraz, pokrótce opisując cztery procesy związane z pracą nad projektem: określenie i zorganizowanie projektu, planowanie, zarządzanie realizacją i zakończenie projektu. Kolejne rozdziały opisują te procesy szczegółowo. Rozdział 2 przedstawia osoby uczestniczące w projekcie: sponsora, menedżera projektu, liderów zespołu i członków zespołu. Każda z tych osób ma swoją funkcję i obowiązki, które są tutaj opisane. Następny rozdział, rozdział 3, stanowi podręcznik operacyjny pracy zespołowej. Jak każdy zespół, tak i zespół projektowy potrzebuje planu, który określi, co należy zrobić, jaki jest termin wykonania prac, jakie środki są dostępne oraz czego oczekują sponsor i inne zainteresowane osoby. W przypadku braku podpisanego planu pracy zespół nie może mieć pewności co do celów czy oczekiwań decydentów. Co gorsza, pod koniec pracy sponsor może powiedzieć: Nie o to mi chodziło!. A to się niestety zdarza. Po opracowaniu planu projekt musi się rozpocząć. Lecz nie tak szybko. Należy rozwiązać wewnętrzne problemy i uzgodnić sposób działania. Oznacza to sposób podejmowania decyzji, metodę kontroli nierozwiązanych zagadnień, plan komunikacji z członkami projektu i decydentami itp. Takie wewnętrzne zagadnienia omówiono w rozdziale 4. Rozdział 5 wprowadza jedną z podstawowych technik zarządzania projektem: strukturę podziału pracy (work breakdown structure WBS). Nie można profesjonalnie rozplanować projektu, jeżeli nie opanowaliśmy tej techniki. WBS rozkłada projekt na mniejsze zadania wraz z określeniem czasu i zasobów niezbędnych do ich wykonania. Jeżeli wiemy już, co trzeba zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, można przejść do następnego rozdziału, poświęconego wyznaczaniu czasu realizacji poszczególnych prac. Prace nad

12 16 Zarządzanie projektami małymi i dużymi terminarzem można rozpocząć po zrozumieniu zależności istniejących pomiędzy zadaniami określonymi poprzez WBS. Zależności są ważne. Na przykład kiedy wstajemy rano, należy wziąć prysznic zanim się ubierzemy, prawda? A w trakcie ubierania się skarpetki trzeba założyć przed włożeniem butów. Wykonywanie tych zadań w złej kolejności prowadzi do chaosu. Tak samo jest w przypadku projektów; niektóre zadania muszą zaczekać na zakończenie innych lub ich częściowe ukończenie. Inne można wykonywać równolegle. Takie zależności omówimy w rozdziale 6, w którym przeczytamy o wykorzystaniu takich narzędzi jak wykresy Gantta czy PERT do planowania pracy. Wyjaśniono tam również ważne zagadnienie ścieżki krytycznej. Struktura podziału pracy i planowanie często ujawniają niezgodności pomiędzy tym, co możliwe, a oczekiwaniami decydentów. Być może, na przykład, szef oczekuje zakończenia projektu w ciągu czterech miesięcy, przy budżecie dolarów. Udana realizacja przy takich założeniach jest jednak niemożliwa, potrzebne będą kompromisy i poprawki które są tematem rozdziału 7. Rozdział 8 porusza zagadnienie zarządzania ryzykiem. Planowanie projektu dotyczy przyszłości, która może przynosić niespodzianki i trudności. Jakie są największe niebezpieczeństwa czyhające na twój projekt? Czy naukowcy poradzą sobie z opracowaniem działającego prototypu w przewidzianym terminie? A może kluczowy dostawca zakończy działalność lub dostarczy materiały o niższej jakości? Rozdział ten pokaże, jak można zidentyfikować istniejące ryzyko, podjąć działania zmierzające do jego uniknięcia lub zminimalizowania jego skutków oraz opracować plany awaryjne. Zagadnienie ryzyka będzie kontynuowane w rozdziale 9, lecz teraz skoncentrujemy się na zagrożeniach, których nie można przewidzieć czy zidentyfikować. Rozdział ten propo-

13 Wprowadzenie 17 nuje rozwiązanie polegające na adaptacyjnym zarządzaniu projektem. Podejście takie kładzie nacisk na podział pracy na małe jednostki, po których następuje ocena i usunięcie nieprawidłowości, szybkie cykle, wczesną ocenę osiągnięć i szybkie uczenie się członków zespołu. Rozdział 10 dotyczy dwóch przygotowawczych szczegółów, którymi należy się zająć: ważnym aspektem właściwego rozpoczęcia projektu oraz zagadnieniem pracy zespołowej. Fragment poświęcony rozpoczęciu projektu wyjaśnia, dlaczego i jak należy zorganizować uroczyste rozpoczęcie projektu. Takie spotkanie musi zasygnalizować rozpoczęcie ważnego przedsięwzięcia zgodnego z najwyższymi celami organizacji i zarazem przynoszącego korzyści wszystkim jego uczestnikom. Powinno również dostarczać wyraźnych dowodów, że zarząd będzie wspierał wysiłki zespołu. Druga część rozdziału 10 stanowi poradnik opisujący podstawy dobrej pracy zespołowej. Wyjaśnia, w jaki sposób przywódcy muszą ustalić normy zachowania, takie jak obecność na zebraniach, sposób przepływu informacji, znaczenie poufności pewnych zagadnień itp. Jeżeli ludzie nie rozumieją, że muszą funkcjonować jako zespół, osiągnięcie sukcesu jest mało prawdopodobne. Rozdział 11 zawiera wskazówki dla menedżerów projektu i liderów zespołu, jak utrzymywać właściwy kurs projektu. Kiedy zasoby są ograniczone a terminy ściśle wyznaczone, nie można pozwolić sobie na nieskoordynowane działania. Każdy musi pracować na osiągnięcie jednego, wspólnego celu. Rozdział ten oferuje cztery sposoby kontrolowania projektu: budżet jako środek kontroli postępu prac, zamienianie bezproduktywnych konfliktów we współdziałanie, komunikację oraz rozwiązywanie problemów. Rozdział 12 zajmuje się ostatnią, czwartą fazą projektu: jego zakończeniem. Zakończenie jest niemal tak samo ważne jak udane rozpoczęcie projektu. Jest to moment przekazania

14 18 Zarządzanie projektami małymi i dużymi wyników sponsorowi i innym zainteresowanym osobom, podziękowania uczestnikom za ich wkład, uczczenia zakończenia projektu, udokumentowania prac, a także próby wyciągnięcia praktycznej nauki na przyszłość. Ze wszystkich tych elementów nauka może być aspektem najważniejszym. Wszyscy muszą sobie zadać pytanie: Gdybyśmy mieli zacząć od początku, co byśmy zmienili? Odpowiedź na to pytanie pomoże w pracy nad następnymi projektami. I nie popełnijcie błędu, przyszłe projekty na pewno się pojawią. Końcowa część niniejszej książki zawiera cztery elementy, które mogą okazać się przydatne. Pierwszy z nich to zestaw arkuszy roboczych do zarządzania projektem i listy kontrolne. Ich bezpłatne interaktywne wersje oraz wersje innych narzędzi omówionych w serii Business Harvard Essentials można pobrać z oficjalnej strony internetowej Sprawdź je. Istnieją duże szanse, że okażą się przydatne. Drugi element to Poradnik skutecznych zebrań. Projekty zazwyczaj charakteryzują się znaczną liczbą spotkań. Niektóre osoby nie przepadają za zebraniami, i często mają rację, ponieważ wiele zebrań to zwykła strata czasu. Jednak zebrania są bardzo ważne, a ich skuteczne prowadzenie nadaje bieg wydarzeniom. I wówczas nie jest to strata czasu. Ten krótki poradnik pomoże przygotować się do zebrań, prowadzić je w efektywny sposób oraz organizować działania będące logicznym następstwem zebrań. Trzecim elementem dodatkowym jest słowniczek pojęć. Każda dziedzina charakteryzuje się specjalistycznym słownictwem, a zarządzanie projektami nie stanowi tu wyjątku. Kiedy napotkasz słowo wyróżnione kursywą, oznacza to, że pojęcie to jest wyjaśnione w słowniczku. I w końcu Lektura uzupełniająca podsuwa książki i artykuły, które dalej rozwijają temat niniejszej książki. Jeżeli

15 Wprowadzenie 19 chcesz dogłębniej zbadać aspekty zarządzania projektami, skorzystaj z polecanych materiałów dodatkowych. Treść niniejszej książki oparta jest w znacznym stopniu na kilku książkach, artykułach i publikacjach on-line Harvard Business School Publishing, a szczególnie na modułach poświęconych zarządzaniu projektami i przewodzeniu zespołom z serwisu internetowego Harvard ManageMentor. Wszystkie pozostałe źródła podano w przypisach.

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania projektami

Metodyka zarządzania projektami Metodyka zarządzania projektami Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Gliwice 2015 r. Wykłady: Zarządzanie projektem Andrzej Karbownik https://woiz.polsl.pl/moodle/file.php?file=/185/wyklad.pdf 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Plan Czym jest zarządzanie projektami? Jakie są rodzaje podejść do zarządzania projektami? Jakie są grupy procesów w ramach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon****

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 Na czym polega projekt WolontariatPLUS? 1. Koncentracja na tym, co jest dzisiaj ważne 2. Przygotowanie 500 Liderów Wolontariatu 3. Praca zespołowa projekty ŚDM 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Planowanie projektu Magdalena Marczewska Poziom wykorzystania zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC. Jan Anisimowicz Łukasz Krzewicki 10 Marzec 2016

W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC. Jan Anisimowicz Łukasz Krzewicki 10 Marzec 2016 W jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC. Jan Anisimowicz Łukasz Krzewicki 10 Marzec 2016 Prelegenci C&F Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL947S Zarządzanie Ryzykiem i Utrzymanie Ciągłości Działania w Kontekście Bezpieczeństwa Informacji Information Security Risk Management and Business Continuity Dni: 2 Opis:

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy

Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Katowice, 25.11.2010 r. Idealna strona internetowa dla Twojej firmy Warsztaty prowadzenie Zofia Oslislo 1 Czy potrzebuję (nowej) strony internetowej? mogę zwiększyć sprzedaż, gdy pozwolę klientom kupować

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cykl organizacyjny le Chateliera

Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny Cykl określa etapy postępowania, które należy zachować, jeśli się chce, aby jakiekolwiek działanie przebiegało w sposób sprawny. 1 Etapy w cyklu organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu -

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Przed seminarium otrzymasz bonusowe narzędzia w mailu: Przegląd najbardziej zyskownych branż i generatorów pomysłów na biznes dzięki temu otrzymasz inspirację

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl GanttProject /Microsoft Project Danuta Golec dgolec@takdg.pl Organizacja ceremonii ślubnej Remont Prezes, zarząd Informatyka Usługi i wsparcie Marketing i sprzedaż Badania i rozwój Korporacyjny Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at

Ryzyko to nasza działalność. www.riskexperts.at Ryzyko to nasza działalność 1 Bezpieczeństwo to podstawowy wymóg Bezpieczeństwo nie może być traktowane jako oddzielne wymaganie, jednakże zrozumienie potencjalnego ryzyka stanowi podstawę do zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie C-7, p. 801, tel.:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty IT w praktyce biznesowej

Projekty IT w praktyce biznesowej Projekty IT w praktyce biznesowej Wojciech Murzyn wojciech@murzyn.pl (501) 217 547 1 Korzyści z inwestycji w IT 10% szefów firm uważa, że inwestycje w IT przyniosły planowane, duże korzyści 10% 47% 43%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo