Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012

2 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, Wrocław ISBN Skład, druk i oprawa: Agencja Wydawnicza ARGI sc ul. Żegiestowska 11, Wrocław Projekt Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne państwo współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WSTĘP PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Tło historyczne Najważniejsze cechy projektów Rodzaje projektów Zarządzanie projektem Cykl życia projektu Procesy zarządzania projektem Środowisko projektu Interesariusze projektu Relacje między strukturą organizacyjną a zespołem realizującym projekt Obszary wiedzy w zarządzaniu projektami ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Idea analizy i definiowanie ryzyka Metody oceny ryzyka Proces i metody zarządzania ryzykiem w projektach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEKROCZENIA PLANOWANEGO TERMINU ZAKOŃCZENIA PROJEKTU Zarządzanie ryzykiem przekroczenia planowanego terminu zakończenia projektu na etapie planowania projektu Konstrukcja i ocena wrażliwości harmonogramu na podstawie oszacowań będących liczbami rzeczywistymi Konstrukcja i ocena wrażliwości harmonogramu na podstawie oszacowań będących zmiennymi losowymi Konstrukcja i ocena wrażliwości harmonogramu przy zastosowaniu buforów Zarządzanie ryzykiem przekroczenia planowanego terminu zakończenia projektu w fazie realizacji projektu Zarządzanie ryzykiem przekroczenia planowanego terminu zakończenia projektu w fazie realizacji projektu podejście klasyczne Zarządzanie ryzykiem przekroczenia planowanego terminu zakończenia projektu w fazie realizacji projektu metoda łańcucha krytycznego... 89

4 4 Spis treści 4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEKROCZENIA PLANOWANEGO BUDŻETU PROJEKTU Konstrukcja i ocena wrażliwości planowanego budżetu projektu Kontrola realizacji budżetu projektu metoda wartości uzyskanej ZASTOSOWANIE METODY MOCRA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM Opis metody Przykłady zastosowania metody ZAKOŃCZENIE SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL...146

5 WSTÊP Przyszłość nie jest deterministyczna, tylko probabilistyczna, czyli a priori obarczona ryzykiem. Ryzykiem wynikającym z faktu, że wszystkie zdarzenia zachodzące w przyszłości są mniej lub bardziej prawdopodobne. Żadne z nich nie jest do końca pewne, a także niemożliwe. Z pewnością dobrze, że tak jest, bo życie byłoby bardzo nudne, gdyby dało się je w całości przewidzieć. Postawienie jednak takiej tezy, że świat jest probabilistyczny, łatwej do udowodnienia empirycznie, determinuje potrzebę badania problemu ryzyka. Rozsądne jest bowiem, z punktu widzenia menedżera, zwłaszcza menedżera projektu, ale także dowódcy, czy innego decydenta, podejmowanie racjonalnych decyzji, obarczonych jak najmniejszym błędem, czyli odchyleniem od prognozy. Definiowanie i diagnozowanie ryzyka, to jednak trochę za mało. Należy nim prawidłowo zarządzać. W związku z tym można postawić kolejną tezę, że jednym z większych wyzwań, a zarazem trudności w realizacji projektów (zwanych czasami także przedsięwzięciami) jest umiejętność zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza jego prawidłowa identyfikacja i kwantyfikacja (opis ilościowy). Dlatego czytelnik będzie miał możliwość poznania metod oceny ryzyka, sposobów zmniejszania ryzyka, graficznej interpretacji poziomu ryzyka oraz szeregu innych metod i narzędzi przydatnych do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami w warunkach ryzyka. Rozważania teoretyczne, wzory i modele matematyczne, przedstawione w monografii, poparte są wieloma przykładami praktycznymi, które z pewnością pomogą lepiej zrozumieć istotę zjawiska. Ocena ryzyka odnoszona jest także do konkretnych wielkości fizycznych, takich jak czas projektu i koszt projektu. Monografia składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów, w których przedstawiono szerokie spektrum wiedzy dotyczącej problematyki zarządzania projektami. W pierwszym rozdziale skoncentrowano się na problematyce związanej z definiowaniem projektów, określeniem cech projektów, cyklu życia projektu oraz struktury zarządzania projektem. Ponadto sprecyzowano obszary tematyczne dotyczące przebiegu procesu zarządzania projektami. Dokonano także specyfikacji obszarów wiedzy związanych z projektami. W specyfikacji znalazła się problematyka obejmująca procesy zarządzania integracją projektu, zarządzania zakresem projektu, zarządzania czasem projektu, zarządzania kosztami projektu, zarządzania jakością w projekcie, zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie, zarządzania komunikacją w projekcie, zarządzania ryzykiem w projekcie oraz zarządzania zamówieniami w projekcie. Z pewnością

6 6 Wstęp przydatną wiedzą okaże się przegląd najbardziej popularnych metod w zakresie zarządzania projektami. Kolejny rozdział poświęcono problematyce związanej generalnie z problemami ryzyka. Znajdziemy w nim genezę zjawiska ryzyka oraz sposoby jego definiowania. Dowiemy się jak analizować ryzyko i z jakich metod skorzystać, aby nasza analiza była skuteczna. W materiale, tego rozdziału, umieszczone są także informacje, które pomogą zrozumieć ideę i proces zarządzania ryzykiem. Ważną, a być może najważniejszą, częścią tego rozdziału jest część empiryczna, w której przedstawiono metodę zarządzania ryzykiem. Opis rozpoczęto od modelu ideograficznego i matematycznego metody, jej szczegółowej charakterystyki oraz możliwości wykorzystania. W rozdziałach trzecim i czwartym umieszczono informacje dotyczące zarządzania ryzykiem przekroczenia planowanego terminu ukończenia projektu oraz zarządzania ryzykiem przekroczenia planowanego budżetu projektu. Przedstawiono w nich m. in. metody programowania sieciowego, łańcucha krytycznego i wartości uzyskanej. W ostatnim, piątym rozdziale przedstawiono obszerne przykłady zastosowania metody w procesie zarządzania ryzykiem. Przykłady oparto na praktycznych realizacjach projektów inżynierskich. Monografia spełnia cele dydaktyczno poznawcze. Może stanowić ciekawe uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w warunkach ryzyka.

7 1. PODSTAWY ZARZ DZANIA PROJEKTAMI 1.1. T³o historyczne W codziennym życiu podejmujemy się różnych wyzwań i działań i często nie mamy nawet świadomości, że to co robimy ma formę projektu. Przygotowanie podróży rodzinnej, remontowanie mieszkania, nasadzenia w przydomowym ogrodzie to przykłady przedsięwzięć, które wymagają różnego stopnia analizy umożliwiającej sprawną ich realizację. W praktyce przekonać się można, że projekty te realizujemy w bardzo przypadkowy sposób. Bez odpowiednich wyprzedzających przemyśleń podróż rodzinna nie dochodzi do skutku z uwagi na brak biletów lotniczych, które należało wykupić z wielotygodniowym wyprzedzeniem. Remont mieszkania musimy zakończyć we wczesnej jego fazie bo zbyt szybko wyczerpały się nam zaplanowane fundusze. A nasadzenia nowych roślin w ogrodzie trzeba przenieść na kolejny rok gdyż wybrana pora roku nie sprzyja ich rozwojowi. Wśród podobnych projektów funkcjonujemy na co dzień jednak nie poświęcając im odpowiedniej uwagi przed ich rozpoczęciem. W trakcie ich trwania przeważnie tracimy nad nimi kontrolę. Doprowadzamy do sytuacji, że większość z nich kończy się znacznie później lub drożej niż zaplanowano bądź w ogóle nie dochodzi do ich finalizacji. Pozostała część projektów jest przerywana lub w ogóle się nie rozpoczyna. Podróż rodzinna dochodzi do skutku ale bilety kupiono w ostatniej chwili u najdroższego na rynku przewoźnika. Remont mieszkania zakończono z miesięcznym opóźnieniem bo tyle czasu zajęło oczekiwanie na otrzymanie kredytu. Przerwano nasady roślin w ogrodzie by uniknąć większych strat. Określenie lub wyznaczenie momentu kiedy realizowane przez ludzi różne działania i przedsięwzięcia obrały miano projektu nie jest jednoznacznie możliwe. Posiadając dzisiejszą wiedzę w dziedzinie projektów i oceniając poczynania ludzi pierwotnych oraz kolejnych cywilizacji możemy stwierdzić, że dziedzina ta ma głębokie korzenie sięgające pierwszych logicznych i zorganizowanych czynności wykonywanych przez człowieka. Przybierały one charakter tymczasowych przedsięwzięć i głównie służyły osiągnięciu jakichś partykularnych korzyści takich jak: zdobycie żywności, terenów łowieckich, materiałów do budowy siedlisk, osiągnięcie i podtrzymanie władzy, zapewnienie bezpieczeństwa itd. Wszyscy znają powszechnie rozpoznawalne i pod każdym względem podziwiane starożytne budowle takie jak Egipskie Piramidy czy Wielki Mur Chiński. Trudno nie odnieść wrażenia, że podczas ich powstawania nie zastosowano wysoce skoordynowanych zabiegów organizacyjnych. Te wielkogabarytowe obiekty powstawały w specyficznych

8 8 Podstawy zarządzania projektami i trudnych warunkach zarówno terenowych jak i geograficznych. Wymagały dostarczenia, z bardzo odległych miejsc, niezliczonej ilości różnego typu budulca. A ostateczną formę budowle te mogły przyjąć wyłącznie dzięki pracy tysięcy osób stosownie zaangażowanych do poszczególnych etapów wykonawczych. Pomimo braku zaawansowanej technologii i wyrafinowanych narzędzi idee ich pomysłodawców skutecznie przeobraziły się w pożądany rezultat spełniając założone funkcje, w przypadku Egipskich Piramid religijno - obrządkowe i obronne w przypadku Wielkiego Muru Chińskiego. Pomiędzy pomysłem a finalnym efektem powstać więc musiał szczegółowy plan działania obejmujący m.in.: kolejność wykonania poszczególnych czynności, przydział robotników do ich realizacji, moment dostarczenia odpowiednio przygotowanego materiału budowlanego. Te pierwotne ale niebanalne projekty stanowią historyczny wkład w tworzenie obszaru wiedzy o projektach i zarządzaniu nimi. Jednak dopiero w połowie XIX wieku polityka i rozwijający się świat biznesu stały się poważnym impulsem do gwałtownego rozwoju pierwszych opisywanych zasad zarządzania. Ogromne rządowe projekty rozwoju transportu w Stanach Zjednoczonych wsparte decyzjami władz federalnych miały znaczący wpływ na proces formułowania metod zarządzania projektami. Istotnym przykładem był zapoczątkowany w 1865 roku rządowy projekt kolei transkontynentalnej, której trudna i skomplikowana budowa wymagała zorganizowania współdziałania pomiędzy wieloma tysiącami robotników oraz dostarczenia i przetworzenia masowych ilości materiałów. Żyjący w latach Frederick Taylor, uznawany za prekursora współczesnego zarządzania, rozpoczął erę szczegółowych badań nad wydajnością pracy. Taylor zauważył, że w ówczesnych przedsiębiorstwach podstawowym sposobem na poprawienie wydajności było wzmagająca się wymagalność pracodawców w stosunku do ich pracowników. Robotników zmuszano do coraz cięższej i dłuższej pracy. Taylor wykazał, że analizując system pracy można ją podzielić na mniejsze elementy aż do pojedynczego ruchu co znacząco miało wpłynąć na optymalizację pracy i wzrost wydajności nie koniecznie kosztem człowieka. Za swoje dokonania i niepodważalny wkład w naukę o zarządzaniu uzyskał miano The father of scientific management, które widnieje na jego grobie w Filadelfii. Śladem Fredericka Taylora poszedł jego współpracownik Henry Gantt ( ) prowadząc również badania nad pracą. W rezultacie obserwacji budowy okrętów wojennych podczas I wojny światowej, opracował graficzny sposób prezentacji realizacji sekwencyjnych działań wykonywanych w różnym czasie i wspólnie stanowiących złożone przedsięwzięcie projekt. Jego idea polega na rysowaniu pasków zadań i znaczników punktów kontrolnych. Graficznie zobrazowany na osi czasu pasek zadań symbolizuje czas trwania konkretnej czynności wraz z momentem jej rozpoczęcia i planowanym zakończeniem. Odzwierciedlenie w czasie dotyczy również znaczników punktów kontrolnych, tzw. kamieni milowych, wskazujących przewidziany moment zarządczej kontroli danego etapu prac. Kolejno ułożone paski zadań i znaczniki punktów kontrolnych czytelnie informują o właściwej kolejności wykonywania poszczególnych czynności, o czasie ich trwania, momencie rozpoczęcia i zakończenia. Tak opracowany graficzny schemat ilustruje również sumaryczny czas trwania całego przedsięwzięcia projektu.

9 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 9 O sile i skuteczności w zarządzaniu wykresów Gantta świadczy to że są stosowane do dzisiaj niemal w niezmienionej formie. Wykorzystywane są do planowania, realizacji i kontrolowania największych i najdroższych projektów. Na początku lat 90 XX twórcy komputerowej aplikacji Microsoft Office Project uzupełnili wykres Gantta o łączniki pomiędzy poszczególnymi paskami zadań. Wprowadzenie strzałek łączących poprzedniki z następnikami (zadnie następne) ułatwiło jednoznaczną interpretację zależności pomiędzy tymi zadaniami. Niemniejszy wkład w rozwój zarządzania projektami jak Gantt czy Taylor miał Karol Adamiecki. Obecny patron Akademii Ekonomicznej w Katowicach a za życia ( ) pracownik różnych sfer przemysłu hutniczego. Zajmując stanowiska w biurze technicznym, kierownika walcowni, szefa działu i dyrektora technicznego walcowni zdobywał szereg doświadczeń w zakresie organizacji procesów wytwórczych. Szybko dostrzegał nieracjonalnie następujące po sobie procesy produkcyjne. Prowadząc własne badania na rzeczywiście pracujących przy maszynach zespołach zadaniowych opracowywał nowe harmonogramy działań, które wówczas jeszcze nie były tak powszechnie stosowane. Jako jeden z pierwszych nadawał swoim harmonogramom postać wykreślną. Zastosowane przez Adamieckiego pojęcie harmonizacji pracy w czasie według niego było kluczem do powodzenia pracy zespołowej poprzez ścisłe uzgadnianie pracy ludzi i urządzeń. Większość jego usprawnień organizacyjnych i technologicznych w zakładach hutniczych wpływała na obniżanie kosztów wytwarzania. Współczesne zarządzanie projektami sięga połowy lat 40. XX wieku. Był to okres II wojny światowej, wzrost aktywności i stopniowy proces włączania się Stanów Zjednoczonych do udziału w wojnie prowadzonej na kontynencie europejskim. Z jednej strony malejąca podaż siły roboczej z drugiej strony wielkie rządowe i wojskowe projekty wymusiły koniczność zastosowania zmodyfikowanych struktur organizacyjnych i opracowania nowych metod planowania i kontroli dużych i złożonych technicznie przedsięwzięć. Jednym z takich projektów, obejmującym wiele zadań i interakcji w wielu momentach, był rozpoczęty 1941 roku projekt Manhattan. Obejmował on prace nad skonstruowaniem bomby atomowej. Ze względu na jego wojskowy i tajny charakter, opracowane na jego użytek metody nie zostały ujawnione. Po różnych zmianach zastosowano je ponownie na przełomie lat 50. i 60. podczas innych wojskowo - cywilnych przedsięwzięć jak projekt Polaris czy projekt Apollo. W 1957 r. wykorzystano metodę ścieżki krytycznej (CPM Critical Path Method) do harmonogramowania projektów o zdeterminowanym czasie realizacji zadań składowych. Natomiast w 1958 r. do harmonogramowania projektów z uwzględnieniem losowości czasu realizacji zadań użyto metodę PERT (Programm Evaluation and Review Technique). Metody sieciowe CPM i PERT stały się powszechnie obowiązujące i wykorzystywane do dzisiaj. W ich tle w oparciu o różne doświadczenia wielkich koncernów powstawały inne metody sieciowe jak: MPM (Metra Potential Method) w 1958 r., GAN (Generalized Activity Network) w 1962 r., PDM (Precedence Diagramming Method) w 1964 r., GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) w 1966 r.

10 10 Podstawy zarządzania projektami W drugiej połowie XX wieku zrealizowano szereg projektów znacząco dynamizujących rozwój zarządzania projektami. Stały się one fundamentem wiedzy i doświadczeń a jednocześnie zalążkiem technologicznej przemiany z której korzysta się obecnie. Wśród tych projektów lub ich rezultatów znajdują się: kolorowy telewizor wprowadzony na rynek w USA, program Polaris dla US Navy zakładający budowę systemu przenoszenia pocisków balistycznych na amerykańskich łodziach podwodnych o napędzie atomowym, program Apollo opracowany przez NASA zakładający loty kosmiczne z lądowaniem na księżycu, europejski program kosmicznych rakiet nośnych Ariane, powstały w kooperacji niemieckiej, brytyjskiej i włoskiej myśliwiec Tornado, komputer osobisty IBM, Airbus A320, projekt Spacelab jako wspólne przedsięwzięcie NASA i Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych zakładające zbudowanie wielomodułowego laboratorium kosmicznego. Dzięki takim i innym przedsięwzięciom, podczas których stosowano i rozwijano różne metody zarządzania, z biegiem czasu uogólniano doświadczenia wypracowując instrukcje postępowania zalecane podczas realizacji różnych projektów. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych w latach 80 tych i 90 tych powiązany z budową i wdrażaniem licznych systemów informatycznych pozwolił na zgromadzenie kolejnych doświadczeń wyzwalając proces standaryzowania i opisywania zaleceń, technik i narzędzi pracy nad projektem w postaci metodyk. Zaczęły więc powstawać metodyki zarządzania projektami, dla różnych dziedzin, jako techniki ułatwiające kierowanie projektem. Składając się z zasad wskazujących systematyczny sposób postępowania w różnych sytuacjach pozwalają na skuteczne unikanie zagrożeń i dążenie do pomyślnego zakończenia projektu. Dla menadżerów IBM błędy, porażki i niepowodzenia zakończonych projektów stały się inspiracją do opracowania metodyki PROMPT (Project Organisation, Management and Planning Techniques) przeznaczonej do budowania systemów informatycznych. Po kolejnych modyfikacjach i uogólnieniach powstała metodyka PRINCE2 (Projects In a Controlled Environment) jako zestaw narzędzi nadzorowania terminów, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka w projekcie. O skuteczności metodyki świadczy fakt stawania jej jako standardu rządowego Wielkiej Brytanii do opracowywania różnych projektów nie tylko informatycznych. Innym narodowym standardem zarządzania projektami zatwierdzonym przez American National Standards Istitute jest amerykański PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Jest to zbiór standardów, rozwiązań i uznanych praktyk w obszarze zarządzania projektami, który został opracowany i opublikowany przez PMI (Project Management Institute). Oprócz wymienionych standardów można spotkać się z innymi zbiorami zasad wspierającymi zarządzanie projektem. Niektóre z nich powstały jako dedykowane standardy w odpowiedzi na wewnętrzne potrzeby i zapotrzebowanie organizacji wykonującej specyficzne projekty. Część z nich staje się otwarta i uniwersalna pod względem dziedzin zastosowania i trafia na rynek do komercyjnego wykorzystania. Literatura dotycząca zarządzania projektami bardzo często odnosi się do rozwiązań i zastosowań takich metodyk jak: Six Sigma, XPM (Extreme Project Management), XPrince, SCRUM, TenStep.

11 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 11 Sztuka zarządzania projektami od wielu już lat rozwija się i zapewne ten proces będzie trwały. Ta wielodziedzinowa dyscyplina stała się obszarem ogromnego zainteresowania oferującą opisane i sprawdzone tzw. dobre praktyki oparte o wiedzę teoretyczną, umiejętności, kompetencje narzędzia i techniki. Stowarzyszenia zajmujące się rozwijaniem i propagowaniem wiedzy o zarządzaniu projektami skupiają wokół siebie tysiące członków. Stały się więc popularne procesy certyfikujące menadżerów projektów w różnych standardach. Akredytacje przechodzą wszyscy chętni, którzy chcą potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. W swoim zakresie certyfikacje na różnych poziomach prowadzą np. Office of Government Commerce (PRINCE2), Project Management Institute (PMBOK Guide), Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) jako polski odpowiednik International Project Management Association (IPMA). W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie współczesnych organizacji zarządzaniem projektami. Pojawiło się również duże zapotrzebowanie na kierowników projektów zarówno tych certyfikowanych jak i posiadających doświadczenie w pracy przy realizacji przedsięwzięć o różnej skali. Popyt na Project Managera wyzwolony został warunkami dynamicznego i wysoce konkurencyjnego rynku na którym organizacje zmuszone są podejmować samodzielne projekty o bardzo obszernym charakterze zarówno dziedzinowym jak i terytorialnym. Dlatego pojęcie zarządzanie przez projekty zyskuje na swym znaczeniu. Trudne warunki w jakich współczesne organizacje muszą występować zmusza je do przyjęcia podejścia zakładającego realizację swoich celów biznesowych poprzez stosowanie metod typowych dla zarządzania projektami Najwa niejsze cechy projektów Rozwijające się przedsiębiorstwa, administracja publiczna i obronna, szkolnictwo, służba zdrowia, produkcja i biznes cechuje różnorodność działań i wyodrębniających się z nich zadań. Są one złożonymi i wielopodmiotowymi przedsięwzięciami, które przeprowadza się według opracowanego planu z jednoczesnym wykorzystaniem odpowiednich metod. Przedsięwzięciem specjalnego rodzaju jest projekt. Definiuje się go jako tymczasową i niepowtarzalną sekwencję działań, wykonywanych zespołowo w zdefiniowanych i skończonych ramach czasowych. Projekt dąży do osiągnięcia określonych i unikalnych celów z wykorzystaniem szerokiej gamy zasobów spełniających oczekiwania sformułowane przez zamawiającego poprzez wytworzenie konkretnych rezultatów, którymi mogą być: prototypy urządzeń, które w innym projekcie poddane zostaną badaniom, testom przed uruchomieniem produkcji nowoczesnej maszyny, półprodukty np. części składowe lub podzespoły, które wykorzystane zostaną do opracowania lub zmontowania bardziej skomplikowanych urządzeń, gotowe do zastosowania i w pełni funkcjonalne produkty np. nowy komputer, oprogramowanie, obiekty budowlane, nowoczesna fabryka z gotową linią produkcyjną,

12 12 Podstawy zarządzania projektami opracowane na nowo lub zmodyfikowane usługi np. wzbogacona oferta biura turystycznego przez wprowadzenie innych niż do tej pory form wypoczynku, nowe procedury obsługi klienta lub sposoby postępowania w rejestracji pasażerów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Projekt jest specyficzną działalnością. Charakteryzuje ją wspomniana tymczasowość, niepowtarzalność jak również unikalność, złożoność, stopniowe doprecyzowanie ale przede wszystkim orientacja na cele. Cele projektu formułuje się we wczesnym etapie jego przygotowania. Na podstawie analizy problemu odzwierciedla się negatywne aspekty zastanej sytuacji, którą projekt ma poprawić. Analiza przedstawiona w formie diagramu nazywanego drzewem problemów w sposób uproszczony opisuje negatywną rzeczywistość definiując przyczyny zaistniałego stanu oraz mogące wystąpić następstwa nie podjęcia działań naprawczych. Odwrócenie sytuacji niekorzystnej na oczekiwaną poprzez przekształcenie drzewa problemów w drzewo celów prowadzi do identyfikacji potencjalnych rozwiązań poprawy sytuacji. Analiza problemów wyłania dane pozwalające na wyznaczenie celów projektu: produktowe, bezpośredni i ogólne. Na ich podstawie definiuje się środki jakimi należy się posłużyć realizując projekt a jednocześnie ocenia się jakie będą efekty ich zastosowania. Cele produktowe definiują konkretne produkty, produkty cząstkowe, wyroby, usługi lub inne rezultaty, które dostarczone na etapie realizacji projektu przyczyniają się do osiągnięcia celu bezpośredniego projektu. W formie trwałej korzyści uzyskanej wraz z zakończeniem projektu cel bezpośredni stanowi odpowiedź na potrzebę poprawy negatywnej sytuacji zidentyfikowanej na podstawie analizy problemów. Natomiast cele ogólne odnoszą się do przyszłości przedstawiając szerszą i dalszą perspektywę wpływu projektu na otoczenie. Bez względu na poziom cele muszą spełniać kryteria SMART, które wspomagają utrzymanie projektu w założonym zakresie. Zakres wyznacza granice (np. kosztu, czasu) jakich projekt przekroczyć nie powinien. Rozwijając akronim SMART cel powinien być specific (specyficzny), measurable (mierzalny), achievable (osiągalny), realistic (realistyczny), time oriented (terminowy). Cel specyficzny jest jednoznacznie i jasno sformułowany, szczegółowo wyjaśniający: co ma być osiągnięte i czego się oczekuje, dlaczego to co ma być zrobione jest takie ważne, kto będzie w to zaangażowany, gdzie będzie się to działo, jakie są ograniczenia i wymagania. Aby cel mógł być mierzalny potrzebne jest ustalenie konkretnych kryteriów oceniających postęp jego osiągania. Zespół realizujący dany cel musi być zorientowany w wartościach, poziomach lub kierunkach zbliżających do pomyślnego zakończenia. Porównanie wykonanej pracy z założoną wartością ociągnięcia celu pozwala na: pomiar stopnia jego realizacji, wyznaczenie tego co musi jeszcze być zrobione, ocenę stopnia odchyleń od założonego kierunku działań. Wyznaczenie wskaźnika celu daje odpowiedź na pytania: ile, jak długo i skąd wiadomo, że zostało to zakończone. Zidentyfikowane cele dla projektu powinny być osiągalne, realistyczne i znajdować się w zasięgu możliwości do realizacji przez organizację. Z jednej strony należy ocenić czy są one możliwe do osiągnięcia w bieżących warunkach i przy dostępnych w danym momencie zasobach. Z drugiej strony ocenia się również sensowność podejmowania działań kwalifikujących się poniżej lub powyżej norm wydajności organizacji. Dobrze sformułowany

13 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 13 realny cel wskazuje sposób jego spełnienia. Kolejnym kryterium formułowania celów dla projektu jest terminowość. Warunek ten należy rozumieć jako wyznaczony przedział czasu z datą graniczną, w ramach którego cel powinien zostać osiągnięty. Ustalenie czasu realizacji poszczególnych celów podnosi zaangażowanie i motywację zespołu wykonawczego w projekcie i stanowi wskaźnik porównawczy określający stopień wyprzedzenia lub opóźnienia działań odnoszących się do danego celu. Ograniczony czasowo cel pomoże znaleźć odpowiedź na pytania: ile czasu jeszcze pozostało, do kiedy ma to być zrealizowane. Projekty realizowane są w ściśle określonym czasie z wyraźnie wyznaczoną datą ich początku i końca. Mogą one trwać wiele lat a ponieważ nie są to procesy ciągłe kończą się wraz z osiągnięciem swoich celów. Czyni to projekty przedsięwzięciami tymczasowymi realizowanymi w przedziale czasu. Na czas realizacji projektu powoływany jest tymczasowy zespół, którego zadaniem jest wykonanie wszystkich czynności tak by projekt mógł się zakończyć w założonym czasie. Aby mogło to być możliwe konieczne jest opracowanie harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia zarówno poszczególnych etapów projektu jak i konkretnych zadań. Tymczasowy charakter projektów podkreślają szczególnie struktury organizacyjne, zespoły wykonawcze jak i środki przydzielone do realizacji działań w projekcie. Przeważnie po wytworzeniu końcowych rezultatów projektu następuje rozwiązanie tymczasowo powołanych struktur a ludzi i środki przydziela się do nowych zadań. Projekty charakteryzuje ich unikalność i niepowtarzalność. Odnosi się to między innymi do produktów, wyrobów, usług, i rezultatów projektu jak i do sposobu jego realizacji. Nie jest możliwe przeprowadzenie dwóch projektów w ten sam sposób. Zawsze będzie istniał szereg czynników, który będzie odróżniał projekty od siebie. Mogą to być aspekty organizacyjne, administracyjne, proceduralne, materiałowe lub techniczne. Szablonowość podejścia do realizacji projektu wzorem projektu zrealizowanego może być nieskuteczna. Realizacja projektu to w pewnym sensie wejście na teren nieznany i zetknięcie się z niespotykanymi do tej pory warunkami. Taki ruch bardzo silnie wiąże się więc z niepewnością i ryzykiem wystąpienia, w nowym obszarze działalności organizacji, zdarzeń niekorzystnych. Dotychczasowe doświadczenia realizujących projekt mogą się okazać niewystarczające np. do wczesnego zidentyfikowania problemów podczas realizacji nowego projektu. Złożoność projektów wynika z wieloprzedmiotowego i wielodyscyplinarnego charakteru przedsięwzięcia podczas którego koordynuje się szeroki wachlarz działań o różnym stopniu trudności. W planowanie, realizację i kontrolę projektów zaangażowanych jest wielu uczestników. Mogą to być małe dwuosobowego zespoły, pojedyncze działy przedsiębiorstwa jak i wielkie wspólnie kooperujące koncerny. Osiąganie celów projektu wymaga wykonania wielu różnych prac podzielonych na działania do których przydziela się ludzi i stosowne środki. Działania muszą być uporządkowane i wykonywane w odpowiedniej kolejności. Większość z nich musi zostać zrealizowana w pierwszej kolejności by inne mogły zostać wykonane później z wykorzystaniem wcześniej uzyskanych rezultatów. Jeśli istnieje takie uzasadnienie część działań może zostać wykonana równolegle z wykorzystaniem środków, które nie wymagają zaangażowania, w danym momencie, w innym miejscu. Bez centralnie podejmowanych decyzji koordynujących całościowy kompleks

14 14 Podstawy zarządzania projektami prac w projekcie może dojść do utraty możliwości realizowania jego celów a tym samym do porażki. Ze względu na niepowtarzalność i unikalność projektów nie ma pełnej możliwości korzystania z doświadczeń z realizacji poprzednich projektów nawet jeśli są podobne. Nie istnieją bowiem gotowe rozwiązania do zastosowania w nowych projektach. Dlatego to co ma być osiągnięte w projekcie nie zawsze jest możliwe do sprecyzowania w początkowym jego okresie. Charakterystyczne dla projektów jest więc stopniowe doprecyzowywanie polegające na opracowywaniu np. planów czy założeń projektu w szeregu następujących po sobie etapach, w których rozwija się kolejne szczegóły. Dlatego zakres projektu, czyli to co ma być zrobione, początkowo ustala się ogólnie. W dalszym etapie jest on uszczegóławiany wraz z dostępem do szerszych informacji i zrozumieniem celów projektu Rodzaje projektów Projekty można podzielić na cztery podstawowe grupy odzwierciedlające między innymi specyfikę ich realizacji oraz stopień trudności. Różnorodność projektów kategoryzuje się według: pochodzenia zlecenia, orientacji, innowacyjności oraz rozmiaru (rys. 1.1). RODZAJE PROJEKTÓW POCHODZENIE ZLECENIA PROJEKTÓW ORIENTACJA PROJEKTÓW STOPIEŃ INNOWACYJNOŚCI PROJEKTÓW ROZMIAR PROJEKTÓW WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE PROCESOWA OBIEKTOWA NISKI WYSOKI MAŁE ŚREDNIE DUŻE Rys Rodzaje projektów [16] Pierwsza kategoria wskazuje źródło, z którego wywodzi się zamówienie na wykonanie projektu. Zlecenie może pochodzić od zleceniodawcy zewnętrznego, którym jest klient przedsiębiorstwa. W tym przypadku klient zewnętrzny oczekuje dostarczenia mu konkretnego produktu. Strona dostarczająca (przedsiębiorstwo) produkt realizuje przedsięwzięcie, którego rezultat ma spełniać wymagania postawione przez zamawiającego. Zewnętrzne zamówienie może dotyczyć budowy obiektów budowlanych, maszyn, prowadzenia badań naukowych, organizacji i prowadzenia kampanii reklamowych itd. Wewnętrzne zlecenie pochodzi od kierownictwa przedsiębiorstwa i jest odpowiedzią na istniejące potrzeby rozwoju własnej organizacji. Wewnętrznie zaobserwowane mankamenty działalności mogą zostać poprawione własnymi siłami przedsiębiorstwa. Może się to odbyć przez uruchomienie projektu np. rozwijającego sieć dystrybucyjną, wprowadzającego nowy produkt na rynek, wdrażającego nowy system informatyczny do szybszej obsługi klientów przedsiębiorstwa.

15 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 15 Druga kategoria dzieli projekty na zorientowane procesowo i obiektowo. Projekty zorientowane procesowo mają na celu zmianę sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zmianę realizuje się poprzez projekty zakładające korektę starych lub opracowanie nowy procesów organizacyjnych i systemów działania w przedsiębiorstwie. Końcowym rezultatem projektu zorientowanego procesowo może być nowocześniejszy proces technologiczny w produkcji, zupełnie nowy proces dystrybucyjny, skorygowany system organizacyjny itp. Projekty zorientowane obiektowo nie mają znaczącego wpływu na reorganizację sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczą one przede wszystkim wytwarzania obiektów materialnych i ich przetworzenia, budowania, opracowania, produkowania. Będą nimi konkretne produkty, budynki, urządzenia techniczne itd. Trzecia kategoria projektów nawiązuje do ich definicji zakładającej, że projekt jest czymś nowym i niepowtarzalnym czyli jest działalnością innowacyjną. W zależności od stopnia oryginalności zastosowanych rozwiązań podczas ich realizacji wyróżnia się: projekty o wysokim stopniu innowacyjności i projekty o niskim stopniu innowacyjności. Przykładem projektu o wysokim stopniu innowacyjności będzie wznoszenie konstrukcji budowlanej z zastosowaniem nowatorskiego i pierwszy raz zastosowanego sposobu i łączenie elementów konstrukcyjnych powstającego obiektu. Natomiast modernizacja produkcji wytwarzanych od dawna znanych samochodów polegająca na wprowadzeniu niewielkiego ulepszenia w odprowadzaniu spalin będzie projektem raczej o niskim stopniu innowacyjności. Czwartą kategorią różnicującą projekty jest ich rozmiar wyznaczany na podstawie ilości zadań do zrealizowania, czasu trwania projektu, ilości osób zaangażowanych do zespołów projektowych, liczebności wykonawców i podwykonawców realizujących poszczególne części projektu, ilości zastosowanych materiałów i środków jak również nakładów finansowych przeznaczonych na wykonanie projektu. Małym projektem jest budowa domu jednorodzinnego, średnim budowa wielorodzinnego bloku mieszkalnego a wielkim budowa portu morskiego. Poza wymienionymi kryteriami projekt kategoryzuje się również według dziedzin zastosowania. Dlatego można się spotkać z projektami budowlanymi (inżynieryjnymi, konstrukcyjnymi, budownictwa przemysłowego, budownictwa mieszkaniowego) górniczymi, produkcyjnymi, zarządczymi, organizacyjnymi, inwestycyjnymi, biznesowymi, badawczymi, rozwojowymi, publicznymi, społecznymi, kulturalnymi i sportowymi Zarz¹dzanie projektem Unikalność samego przedsięwzięcia, jakim jest projekt, konieczność ścisłego realizowania celów jak i zaspokojenie jakościowych potrzeb klientów lub odbiorców produktów projektu, stawia przed wykonawcami projektu wielkie interdyscyplinarne wyzwanie. Aby sprostać wszystkim założeniom i doprowadzić przedsięwzięcie do finalnego sukcesu projekt musi być zarządzany. Najłatwiej zdefiniować zarządzanie projektami odnosząc się do czterech typów ograniczeń jakie będą występowały w każdym projekcie. Należą do nich: czas wyrażający sprecyzowany okres trwania projektu, budżet oznaczający ogólny koszt

16 16 Podstawy zarządzania projektami w jednostkach pieniężnych, zakres reprezentujący uzgodnione działania jak i wymagania w projekcie oraz jakość wyznaczająca poziom zaspokojenia oczekiwań zamawiającego. Symbolicznie parametry te stanowią tzw. trójkąt ograniczeń projektu (rys. 1.2) i pokazują jak wzajemnie na siebie oddziałując przyczyniają się do sukcesu projektu lub jego porażki. A) CZAS B) C) CZAS CZAS Rys Trójkąt ograniczeń. A) zależności w równowadze, B) przekroczenie czasu, C) zmiana zakresu. Trójkąt ograniczeń wyznacza ścisłe powiązania między tworzącymi go parametrami. Z tych prostych zależności, w kontekście projektu, dowiemy się m.in., że poziom ustalonego czasu i budżetu ulegnie zmianie na niekorzyść jeśli niespodziewanie poszerzy się zakres projektu. Można przyjąć, że jeśli zarządzający projektem nie zastosują odpowiednich działań pozostawiając czas i budżet na zaplanowanym poziomie, uzyskamy znaczące przeciążenie zasobów tj. ludzi, wyposażenia, narzędzi, materiałów i urządzeń. Ucierpi na tym jakość produktów czy usług wytwarzanych przez projekt co może przybliżyć projekt do porażki. Zasadniczym celem zarządzających projektem jest doprowadzenie projektu do sukcesu osiągając założone właściwości techniczne końcowego produktu w wyznaczonym wcześniej terminie i budżecie. Gwarancją powodzenia jest zarządzanie przedsięwzięciem w oparciu o zasadnicze procesy zarządzania projektami: rozpoczęcie (inicjowanie), planowanie, realizacja, monitorowanie, kontrola i zakańczane. Podczas tych procesów prowadzi się działania kierownicze harmonizujące inne działania jak operacyjne i wspierające. Obszar działań kierowniczych w projekcie obejmuje wyznaczanie celów, wypracowywanie planów, motywowanie i kontrolowanie. W obrębie działań operacyjnych, określanych

17 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 17 również podstawowymi, wykowywane są wszystkie prace dążące do wytworzenia rezultatu tj. produktu końcowego projektu będącego odpowiedzią na konkretną potrzebę inicjującą rozpoczęcie projektu. W praktyce działania podstawowe służą na przykład do opracowania, skonstruowania i wybudowania maszyny, którą zamawiający zamontuje na swojej linii produkcyjnej (linia produkcyjna jako produkt innego projektu). Trzeci obszar, działania wspierające (pomocnicze), zapewnia wsparcie pozostałych działań dostarczając obsługę administracyjną, prawną, finansowo-księgową, informatyczną itd. Dla zarządzania projektem kluczową rolę odgrywają działania kierownicze koordynujące wszystkie prace w projekcie z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i środków. Zarządzanie projektem, zgodnie z definicją amerykańskiego Project Management Institute [12], określa się jako dziedzinę wykorzystującą wiedzę, umiejętności, metody i techniki do spełniania potrzeb i oczekiwań zleceniodawców projektu. Stosowane do zarządzanie projektami metody dzieli się na miękkie, twarde i mieszane. Metody miękkie dotyczą przede wszystkim zasobów ludzkich w projekcie i budowania relacji między uczestnikami projektu. Kluczowym w tym obszarze jest więc zarządzanie zespołem tj. jego budowanie i formułowanie, motywowanie, identyfikowanie grupowych konfliktów ich minimalizowanie i unikanie. Ponadto metody miękkie odnoszą się również do zasad negocjacji z klientem, sponsorem projektu i jego dostawcami i podwykonawcami. Twarde metody zarządzania projektem opierają się na technikach analitycznych wspomagających: szacowanie czasu trwania działań (projektu), szacowania kosztów, harmonogramowanie i śledzenie projektu. Wybór i zastosowanie odpowiednich metod zarządzania projektem zależy od zespołu zarządzającego projektem a szczególnie od kierownika projektu. Jego wiedza, umiejętności i doświadczenie są pierwszym kluczem do sukcesu projektu. Na uniknięcie porażki, czyli w najgorszym przypadku niedokończenie projektu, składać się będą działania zarządcze, które skutecznie unikać będą zagrożeń. Natura i cechy projektu powodują przede wszystkim konflikty interpersonalne. Ich podłożem z reguły są: niska odporność na wprowadzanie zmian, które są niezwykle częste w przedsięwzięciach, wynikająca z naturalnego oporu na nowości i wiążące się z tym dodatkowe wyzwania, nieprzewidywalność samego przedsięwzięcia wzmagająca stres w oczekiwaniu na nowe zagrożenia, różnorodność interesów istotnych uczestników projektu polegająca na niezaspokojeniu oczekiwań co do przydziału zasobów, środków finansowych i pracy, zaniepokojenie i nerwowość w zespole spowodowana krótkim czasem na wykonanie zadań, obciążonym harmonogramem, poczuciem niestałości zatrudnienia, wyczerpującym się i zbyt małym budżetem, słabo zorganizowany zespół realizujący projekt bez jasno sprecyzowanych ról, podległości, nie określone kanały komunikacji, rozbieżności w zrozumieniu komunikatów, nadmierność informacji,

18 18 Podstawy zarządzania projektami nie sprzyjająca struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, o którą oparty jest projekt, wykazująca brak zrozumienia potrzeb projektu szczególnie dotyczących zasobów ludzkich konflikty na poziomie podziału czasu pracy między zadania etatowe i w projektowe Cykl ycia projektu Dla utrzymania kontroli i sprawności przebiegu realizacji projekt dzieli się na etapy Pozwala to z jednej strony na ścisłe połączenie projektu z działalnością operacyjną organizacji a z drugiej strony szczególnie ułatwia i wspomaga podejmowanie decyzji, co do dalszego przebiegu projektu, na podstawie uzyskanych efektów z dotychczasowo wykonanych prac. Projekt więc, w ogólny sposób dzieli się na etapy: początkowy inicjujący pierwsze działania w projekcie, pośredni zajmujący się wytwarzaniem zaplanowanych produktów projektu, końcowy (zamykający) podsumowujący całe przedsięwzięcie i przekazujący rezultaty projektu do użytku (rys. 1.3). POCZĄTKOWY (INICJUJĄCY) POŚREDNI NR 1 (ETAP n) POŚREDNI NR 2 (ETAP n+1) POŚREDNI NR n (ETAP n+2) KOŃCOWY (ZAMYKAJĄCY) Rys 1.3. Etapy w cyklu życia projektu [12] Układ kolejno występujących po sobie etapów prowadzących projekt od idei wstępnej do zakończenia jest cyklem życia projektu. Nie istnieje jeden wzorcowy cykl składający się z np. trzech etapów. Stosownie do potrzeb, mogą one zostać przez kierownika projektu dodatkowo podzielone na mniejsze podetapy. Zależne jest to od stopnia kontroli trudności pozyskiwania rezultatów cząstkowych. Przy założeniu, że każdy z zaproponowanych etapów kończy się dostarczeniem jakiegoś produktu zarządczego (np. plan inicjowania projektu), półproduktu, gotowego produktu lub innego jasno określonego rezultatu, kierownik po pozytywnej analizie wyników danego etapu podejmie decyzję o przejściu do kolejnego etapu (inaczej uruchomieniu kolejnego etapu). W sytuacji nie stwierdzenia zgodności z ustalonym wzorcem rezultatów wprowadzi on zawczasu przygotowane działania zaradcze lub zamknie projekt zanim spowodowane zostaną nie akceptowalne straty. Takie działania i decyzje zmniejszają ryzyko niepowodzenia projektu przed jego ostatecznym zakończeniem. Cykl życia projektu kończy się w momencie oddania wypracowanych rezultatów projektu lub konkretnych produktów do użytkowania. Zamyka się wówczas faza inwestycyjna, okres nakładów finansowych na realizację zasadniczego produktu, a rozpoczyna faza eksploatacyjna czyli okres czerpania zysków z wykorzystania rezultatów projektu. Potrzeba biznesowa a inaczej pomysł na coś nowego to zarówno początek cyklu życia produktu jak i impuls do uruchomienia działań, które przeobrażą się w projekt i jego poszczególne etapy. Cykl życia produktu, zawierający cykl życia projektu, zakończy się

19 Zarządzanie ryzykiem w projekcie 19 ostatecznie po zakończeniu fazy eksploatacyjnej produktu i jego złomowaniu, rozebraniu lub utylizowaniu (rys. 1.4). Procesy planowania Procesy inicjacji Procesy zamknięcia Procesy realizacji Procesy kontroli przygotowanie projektu inicjowanie projektu realizacja projektu zamykanie projektu użytkowanie produktów utylizacja produktów projektu cykl życia projektu Rys Cykl życia projektu a cykl życia produktu [11], [12] Procesy zarz¹dzania projektem W zależności od podejścia tj. zastosowanej metodyki zarządzania projektem, w cyklu życia projektu zostanie zastosowany szereg powtarzających się i wzajemnie nakładających na siebie i powiązanych ze sobą procesów. Procesy planowania Procesy inicjacji Procesy zamknięcia Procesy realizacji Procesy kontroli Rys Grupy procesów zarządzania projektem [12] Zaproponowany przez Project Management Institute model zarządzania projektami wyodrębnia pięć najważniejszych tzw. grup procesów zarządzania: inicjowanie (rozpoczęcie), planowanie, realizowanie, kontrolowanie i zamykanie (rys 1.5). Grupy procesów

20 20 Podstawy zarządzania projektami zarządzania wraz ze swoimi podprocesami wskazują na zastosowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności poprzez szereg działań dążących do osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Proces inicjacji przeprowadza się zarówno na potrzeby uruchomienia samego projektu jak i przy przechodzeniu pomiędzy poszczególnymi etapami przedsięwzięcia. W sposób ogólny opisuje się w tym procesie uzasadnienie dla rozpoczęcia projektu. Wyjaśnia się korzyści jakie wniesie projekt np. do organizacji, czym projekt będzie się zajmował, jakie są rezultaty do wytworzenia. Poza tym identyfikuje się sposób i koszt wytwarzania produktów przewidywanego projektu. Jeśli opracowane analizy wstępne są korzystne dla organizacji czy sponsora, jeśli wyraźnie widziane są przyszłe korzyści z przeprowadzenia projektu podejmuje się decyzje o jego uruchomieniu. Podobnie proces inicjacji rozpatruje możliwość uruchomienia kolejnego z rzędu etapu realizowanego już przedsięwzięcia. Ocenia się zgodność uzyskanych rezultatów z zakładanymi na koniec etapu poprzedzającego i w miarę pozytywnej oceny wydaje się pozwolenie na zamknięcie jednego etapu i rozpoczęcie kolejnego. Proces inicjowania obejmuje zbieranie i analizę danych istotnych do uruchomienia i przeprowadzenia projektu. Przed decyzją o przeznaczeniu środków finansowych na inicjację działań w projekcie definiuje i określa się m. in.: cele, strategię działania, wstępny budżet, udziałowców (osoby zaangażowane w projekt i zainteresowane wynikami projektu), potencjalne źródła i czynniki ryzyka, osoby funkcyjne w projekcie, wstępne zapotrzebowanie na zasoby. Proces planowania jest sekwencją powtarzających się działań. Obejmuje on przygotowanie planów szczegółowych składających się na plan kierowania projektem. Na jego podstawie uruchamiane są w odpowiednim momencie i przez wyznaczone osoby funkcyjne określone w planie działania. Unikalność projektu i jego cechy niepowtarzalności sprawiają, że planowanie w projekcie raz wykonane nie zwalnia zarządzających projektem od dalszego planowania. Rzadko się bowiem zdarza by można było przewidzieć wszystkie zagrożenia i wymuszane przez nie potencjalne zmiany. Stąd rozpiętość procesu planowania obejmuje inne procesy zarządzania projektami. Podczas realizacji przedsięwzięcia występują okoliczności, które zmuszają do stałej aktualizacji i trwałego doprecyzowywania planów tak by nie odejść od dążenia do osiągnięcia zasadniczych celów jakie wyznaczono dla projektu. W obrębie procesu planowania projektu wykonuje się następujące działania: powołanie zespołu realizującego projekt wyznaczenie osób funkcyjnych jak kierownika projektu i kierowników zespołów wykonawczych (zadaniowych), przydział odpowiedzialności i określenie członkom zespołów adekwatnych ról, opracowanie schematu organizacyjnego zespołu, zdefiniowanie zakresu projektu określenie co ma być zrobione podczas realizacji przedsięwzięcia tak by osiągnięte zostały jego cele, opracowanie struktury podziału pracy (WBS Work Breakdown Structure) i planu zarządzania zakresem, doprecyzowanie zakresu, sprecyzowanie zadań do zrealizowania w projekcie opracowanie listy zadań sekwencyjnie ułożonych wraz z relacjami pomiędzy nimi, budowanie diagramu sieciowego projektu, szacowanie czasu trwania każdego zadania i przydzielanie do nich zasobów,

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy zarządzania projektami

1. Podstawy zarządzania projektami ~ 1 ~ 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1. Wstęp do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia i definicje Projekt (przedsięwzięcie) to unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo