Raportujemy! MS Consulting Group s.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raportujemy! MS Consulting Group s.c."

Transkrypt

1 Raportujemy! MS Consulting Group s.c. Sporządził: Robert Król Stanowisko: Konsultant ds. CSR Raport warto przesłać do GRI na adres: Global Reporting Initiative P.O. Box EA Amsterdam The Netherlands Fax:

2 Firma Oświadczenie Właścicieli, na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Misją naszej Firmy jest: Świadczenie usług doradztwa biznesowego na NAJWYŻSZYM poziomie przynoszącym realne, długofalowe KORZYŚCI naszym Klientom. "Do najbardziej ożywczych rzeczy w biznesie należy rozpoczęcie czegoś nowego na bazie czegoś starego" Jack Welch Przyszłe losy Twojej firmy zależą od możliwości wygenerowania środków na realizacje projektów inwestycyjnych. Dlatego naszym celem jest skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych na rozwój Twojej Firmy. MS Consulting Group to zespół doskonale wykształconych i doświadczonych analityków, z których umiejętności skorzystało ponad 400 Przedsiębiorstw. Naszym atutem jest bogate doświadczenie biznesowe zarówno w small biznesie jak i firmach korporacyjnych. W naszym zespole znajdują się ekonomiści, finansiści, inżynierowie, informatycy absolwenci prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych. Mocną stroną naszej firmy jest współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesowego, jednostkami naukowo-badawczymi oraz wiodącymi producentami oprogramowania informatycznego. Wspieramy rozwój biznesu przez pozyskiwanie bezzwrotnych środków pomocowych dla Przedsiębiorców oraz Konsorcjów. Świadczymy również usługi doradcze z zakresu analiz rynkowych, powiązań kooperacyjnych, wdrażania systemów informatycznych. Przygotowujemy biznesplany dla przedsięwzięć inwestycyjnych do banku, a także aplikacje do Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Profil organizacji Nazwa organizacji. [GRI G3: S. 21] MS Consulting Group s.c.

3 Główne marki, produkty i/lub usługi. [GRI G3: S. 21] Doradztwo dotacyjne (europejskie): Ocenimy opłacalność projektu inwestycyjnego, wskazujemy optymalne źródło finansowania oraz przygotujemy niezbędną dokumentację. Doradzamy wdrożenie jakich innowacyjnych rozwiązań, wpłynie na podniesienie konkurencyjności firmy. Przygotowujemy oraz rozliczamy projekty dofinansowane ze środków UE. Obsługujemy uzyskane dotacje (opracowywanie wniosków o płatność i rozliczanie inwestycji). Doradztwo biznesowe: Konstruujemy biznes plany, analizy ekonomiczne i finansowe, biznes plany do banku, dokumentację do stref ekonomicznych. Przygotowujemy studium wykonalności, strategie rozwoju. Doradztwo strategiczne obejmujące m.in. reorganizację firmy, opracowanie i ocenę strategii rozwoju i strategii marketingowej oraz możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz technik zarządzania przedsiębiorstwem.

4 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture. [GRI G3: S. 21] Struktura organizacyjna firmy tworzona jest na podstawie dopasowania charakterystyki pracy do realnych potrzeb klientów i odpowiedzialności pracowników. Firma posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, w skład której wchodzą właściciele firmy oraz Dział Projektów odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, który częściowo powiązany jest z Działem Rozliczeń. Dział ten weryfikuje podejmowane decyzje na tle poniesionych wydatków i zaplanowanych budżetów. Z kolei w ramach Działu Administracji w firmie MS Consulting Group S.C., działają zespoły zajmujące się sekretariatem, zadaniami porządkowymi, socjalnymi oraz zadaniami ogólnymi. Warto również zaznaczyć, że firma preferuje model zatrudnienia etatowego. Właściciele Dział projektów Dział rozliczeń Administracja Lokalizacja siedziby głównej organizacji. [GRI G3: S. 21] ul. Zana 11a, Lublin

5 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. [GRI G3: S. 21] Firma realizuje swoje działania na terenie Unii Europejskiej, koncentrując swoje działania na obszarze Polski. Forma własności i struktura prawna organizacji. [GRI G3: S. 21] Spółka cywilna Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. [GRI G3: S. 21] Głównym przedmiotem działalności firmy jest doradztwo z zakresu zarządzania projektami dotacyjnymi lub biznesowymi. W związku ze swoim profilem działalności firma działa na rynku ogólnopolskim. Firma posiada klientów we wszystkich 16 województwach. Co pozwala na budowanie bogatego know-how w oparciu o realizowane zlecenia. Usługi kierowane są do przedsiębiorców. MS CG s.c. do tej pory zrealizowała ponad 400 projektów dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Realizowane do tej pory typy projektów to: B+R ICT Projekty Inwestycyjne Projekty na OZE Wpieranie zarządzania projektami Szeroki wachlarz świadczonych usług pozwala na kompleksową obsługę klientów oraz możliwość pozyskiwania kolejnych zleceń w oparciu o te już zrealizowane. O czym świadczy wskaźnik pozyskiwanych klientów z polecenia, który wynosi aż 70%. Pozostała sprzedaż odbywa się poprzez sprzedawców 20% oraz poprzez stronę internetową 10%.

6 Elementem wyróżniającym firmę na tle konkurencji jest inicjatywa powołania instytucji otoczenia biznesu, wspierającą startupy. Jest to trend dopiero rozwijający się w kraju, który w krajach wysoko rozwiniętych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów. Struktura klientów z uwzględnieniem charakteru działalności: Firmy produkcyjne 70% Firmy usługowe 20% Firmy handlowe 10% Atutem wyróżniającym firmę na tle konkurencji jest fakt, iż firma znacząco odznacza się w obszarze, w którym działa poprzez aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach branżowych tj. Wschodni Klaster ICT. Systematycznie bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach kluczowych dla regionu, w których czynnie działa oraz aktywnie uczestniczy w misjach gospodarczych poza terytorium Polski. Ponadto w otoczeniu MŚP, firma propaguje realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) i green NMS, między innymi takich jak: wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B, modernizację aparatury i sprzętu na bardziej ekologiczną oraz wspieranie projektów, które znacząco wpływają na poprawę ochrony środowiska naturalnego. Skala działalności [GRI G3: S. 21] Skala działalności w obszarze zatrudnienia MS Consulting Group S.C. na moment tworzenia strategii, zatrudnia dwanaście osób, w tym jedenaście kobiet. Umowę o pracę na czas nieokreślony posiada 90% pracowników, pozostałe 10% - na czas określony. Firma nie ma zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a dwie osoby to praktykanci/stażyści. Firma systematycznie organizuje programy stażowe oraz praktyki dla studentów i absolwentów szkół wyższych. W ramach zrealizowanych programów praktyk, stałe zatrudnienie otrzymało siedem osób. Wśród zatrudnionych osób znajdują się absolwenci, zarówno uczelni polskich, jak i zagranicznych, którzy ukończyli studia na kierunkach takich jak ekonomia, finanse czy informatyka. Firma systematycznie zachęca swoich pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez zapewnienie licznych szkoleń i konferencji w całej Polsce. Natomiast pracownicy działu zarządzania i audytu posiadają prestiżowe certyfikaty IPMA (International Project Management Association) o zasięgu globalnym. Od kilku lat firma prężnie się rozwija, przez co zatrudnia dodatkowych pracowników. Pracodawca zasilając personel przedsiębiorstwa, bierze pod uwagę taki cechy jak: bogate doświadczenie, wykształcenie wyższe, czy dobre referencje, co dobrze rokuje na przyszłość. Właściciele firmy wykazują chęć zasilenia grona wykwalifikowanych pracowników. Dlatego coraz częściej zatrudniają młode i ambitne osoby po studiach, poświęcając im czas na wdrożenie się, szkolenia, zdobycie certyfikatów, które będą czynnikiem wyróżniającym zatrudniony personel od personelu w pozostałych firmach działających na rynku lokalnym.

7 Poniżej przedstawiono zrealizowaną przez przedsiębiorstwo samoocenę, w zakresie relacji z pracownikami: Warunki pracy pracowników x bdb db dost ndst Poziom BHP x bdb db dost ndst Terminowość wypłat wynagrodzeń x bdb db dost ndst Stosunki międzyludzkie x bdb db dost ndst Rozwiązywanie sporów pracowniczych x bdb db dost ndst System motywowania pracowników bdb x db dost ndst Terminowość płatności x bdb db dost ndst Czytelny system awansowania bdb x db dost ndst Charakterystyka relacji Firma zatrudnia pracowników wyłącznie na umowy o pracę, a średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwie plasuje się na poziomie rynkowym. Wynagrodzenia są wypłacane w należytym terminie, a świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również są opłacane terminowo. Każdy pracownik posiada odpowiednio dobrze wyposażone stanowisko pracy oraz zapewnione są odpowiednie warunki pracy pod względem BHP i PPOŻ. Każdego roku wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia wstępne z BHP i instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Co roku także każdy pracownik zostaje poddany ocenie ryzyka zawodowego na przydzielonym stanowisku. Pod względem świadczeń pozapłacowych, pracodawca zapewnia wszystkim pracownikom dwie imprezy integracyjne w roku, co umożliwia zacieśnienie więzi między pracownikami i w pływa na dobrą atmosferę w biurze. Na podstawie dobrych wyników w pracy, pracownicy systematycznie są wynagradzani biletami do kina lub karnetami na siłownie. Dla bardziej wymagających gwarantowane są cykliczne szkolenia uwzględniające preferencje szkoleniowe pracowników. Z uwagi na fakt, iż kadra pracownicza jest dość młoda, zdarza się, że pracownicy wykonują pracę niesystematycznie bądź skracają czas przebywania w pracy. Rzadko się zdarza, aby pracownik został w pracy po godzinach. W przedsiębiorstwie powstały również działy, w których nierzadko ma miejsce brak współpracy, pomimo, iż są ze sobą ściśle powiązane, co niepokoi właścicieli firmy. Z tego powodu właśnie organizowane są imprezy integracyjne, aby zapobiec takim zachowaniom. Aspekt różnorodności i wysokie kwalifikacje pracowników, stają się przyczyną donosicielstwa, co jest negatywnie spostrzegane przez otoczenie.

8 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. [GRI G3: S. 21] W raportowanym okresie nie dochodziło do znaczących zmian struktur własności, ani jej rozmiaru. Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 21] Brak nagród w tym okresie. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. [GRI G3: S. 22] Brak struktur nadzorczych. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). [GRI G3: S. 22] Brak struktur nadzorczych. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego). [GRI G3: S. 22] Brak struktur nadzorczych.

9 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego. Brak struktur nadzorczych. Parametry Raportu Okres raportowania [GRI G3: S. 21] 2014r. Data publikacji ostatniego raportu. [GRI G3: S. 21] Przedmiotowy raport jest pierwszym raportem GRI organizacji. Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd). [GRI G3: S. 21] Raporty przedstawiane będą każdego roku działalności. Osoba kontaktowa. [GRI G3: S. 21] Magdalena Sobczak - Solarska Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy). [GRI G3: S. 22] Raport obejmuje całą działalność firmy.

10 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. [GRI G3: S. 22] Brak ograniczeń w zakresie zasięgu raportu. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji. [GRI G3: S. 22] Nie dotyczy. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). [GRI G3: S. 22] Nie dotyczy. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. [GRI G3: S. 22] Nie dotyczy. Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie Angażowanie Interesariuszy

11 Informacje wskazane poniżej dotyczą ogólnych przypadków angażowania interesariuszy przez organizację w raportowanym okresie i nie ograniczają się wyłącznie do angażowania interesariuszy przy okazji i dla celów sporządzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. W wyniku analizy struktury kosztów i przychodów oraz dotychczasowej działalności firmy, wyróżnieni zostali następujący interesariusze: 1. Pracownicy. 2. Stażyści, praktykanci. 3. Klienci. 4. Partnerzy biznesowi. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. [GRI G3: S. 24] Interesariusze wybrani zostali w wyniku analizy struktury kosztów i przychodów oraz dotychczasowej działalności firmy. Prezentacja wyników Wskaźnik: Poziom przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do płacy minimalnej (Gospodarka, GRI:EC5) Wynik za rok n: 175% Wynik za rok n-1: 133% Wynik za rok n-2: 130% Trend(CAGR): 10%

12 Komentarz: Średnia roczna stopa wzrostu wskazuje na pozytywny trend w zakresie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w firmie identyfikuje fakt, iż troska o godziwe warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników są istotnym elementem w budowaniu strategii firmy. Różnica w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do minimalnego, jest znaczna, szczególnie w minionym roku. Z analizy wskaźnika GRI:EC5, wnioskować można, że trend się utrzyma. Co jest istotną informacją dla otoczenia firmy, definiując ją jako solidnego pracodawcę. Wskaźnik: Procedury wspierające zatrudnienie osób z rynku lokalnego oraz procent wyższego szczebla kierowniczego zatrudnionego z rynku lokalnego (Gospodarka, GRI:EC7) Wynik: Firma realizuje cykliczny program praktyk. Program skierowany jest głównie do otoczenia lokalnego firmy. Praktykanci rozpoczynający udział w programie nabywają doświadczeń i wiedzy. Firma angażuje się w rozwój praktykantów oferując im profesjonalne stanowiska pracy. Jeżeli praktykanci zdobyli wymagany poziom wiedzy i umiejętności często podejmując pracę w formie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Firma czuje się odpowiedzialna za wspieranie społeczności lokalnej, dlatego też podejmuje działania w celu rozwoju programu praktyk. Wskaźnik: Całkowite wydatki na ochronę środowiska (Środowisko, GRI:EN30) Wskaźnik za rok n: zł Wskaźnik za rok n-1: 2300 zł Wskaźnik za rok n-2: 1800 zł Trend(CAGR): Komentarz: Średnia roczna stopa wzrostu wskazuje na znaczną poprawę działań w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Wydatki poniesione na działalność CSR w tym obszarze znacząco wzrosły. Zaleca się kontynuowanie działań w tym obszarze.

13 Wskaźnik: Całkowita liczba pracowników z podziałem na rodzaj kontraktu (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) z podziałem na płeć (Stosunki pracy, GRI:LA1) Wynik: Łączna liczba pracowników: 12 osób. W tym 11 kobiet i 1 mężczyzna Komentarz: Proporcje zatrudnienia wskazują na fakt, iż firma bardzo dobrze działa w obszarze wyrównywania szans. Wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi 92% w odniesieniu do całkowitego zatrudnienia. Proporcje zatrudniania są warte naśladowania i wyróżniają firmę na tle konkurencji. Wskaźnik: Średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownika (Stosunki pracy, GRI:LA10) Wynik za rok n: 200 godz. Wynik za rok n-1: 60 godzin. Wynik za rok n-2: 10 godzin Trend: Komentarz: Średnia roczna stopa wzrostu wskazuje na działania wspierające aspekt stosunków pracy przez firmę. Widać znaczny postęp we wspieraniu rozwoju kompetencji pracowników. Firma zapewnia i wspiera swoich pracowników w procesie dokształcania. Umożliwiając udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Wskaźnik: Skład kadry zarządzającej i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. (Stosunki pracy, GRI:LA13) Wynik: kadra kierownicza firmy składa się z 3 kobiet i 1 mężczyzny. Komentarz: Proporcje zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych wskazują na fakt, iż firma bardzo dobrze działa w obszarze wyrównywania szans. Wskaźnik zatrudnienia kobiet na stanowiskach

14 managerskich wynosi 75%. Proporcje zatrudniania są warte naśladowania i wyróżniają firmę na tle konkurencji. Wskaźnik: Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet (Stosunki pracy, GRI:LA14) Trend: Brak dysproporcji w stosunku podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Komentarz: Firma realizuje politykę równości wynagrodzeń bez względu na płeć. Wskaźnik: Wykaz zaangażowania w zadania lokalnej społeczności, wskazanie osiągniętego wpływu, zastosowanych programów rozwoju (Społeczności lokalne, GRI:SO1) Wynik: Wsparcie finansowe dla domu pogodnej starości BETANIA w Lublinie Wsparcie finansowe dla ogniska baletowego w Lublinie Komentarz: Firma realizuj działania na rzecz społeczności lokalnej. Zakres wsparcia jest zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i finansowym. Podjęte działania wskazują na fakt, iż firma jest aktywnym uczestnikiem życia lokalnego. Wskaźnik: Procent pracowników przeszkolonych z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych (Uczciwe praktyki operacyjne, SO3) Wynik za rok n: 0% Wynik za rok n-1: 0% Wynik za rok n-2: 0% Trend: brak przeszkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych

15 Komentarz: Zaleca się poprawę wskaźnika w kolejnych okresach raportowania Wskaźnik: Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. (Zagadnienia konsumenckie, GRI:PR5) Wynik: Firma w badanym okresie wprowadziła elektroniczny system ankietowy w celu badania satysfakcji klientów. Komentarz: Firma podjęła działania w celu weryfikacji satysfakcji klientów. Badania życia produktów i wprowadzenia zmian optymalizacyjnych w celu podnoszenia zadowolenia klienta z oferowanych usług. System został wprowadzony w 2014 r. co nie pozwala na badanie trendu i określenie wpływu na relację z klientem. Jednak pozwala wnioskować że proces ten będzie posiadał pozytywny trend i spowoduje wzrost zadowolenia klientów.

16 Deklaracja własna poziomu raportowania Niniejszym oświadczam, iż według mojego rozumienia, ten raport spełnia wymogi zawarte w Wytycznych G3 GRI na poziomie aplikacji C. Imię i Nazwisko: Magdalena Sobczak - Solarska Stanowisko: Właściciel Podpis:

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo