Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu. Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu. Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18"

Transkrypt

1 Działania Województwa Małopolskiego zmierzające do rozwoju potencjału regionu Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 1/18

2 Geneza projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Województwo Małopolskie od lat realizuje zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego - wdrażane są projekty oraz narzędzia, które przyczyniają się do minimalizacji wykluczenia cyfrowego oraz zjawiska marginalizacji społecznej. Technologie informacyjne i komunikacyjne są jednym z najważniejszych sektorów gospodarki. Ich zastosowanie jest warunkiem efektywności i konkurencyjności wszystkich pozostałych sektorów gospodarki. Dynamiczny rozwój sektora IT oraz branż okołoinformatycznych generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. Równie ważne jak dostęp do szybkich łączy i usług elektronicznych są umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. 2/18

3 Geneza projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Projekt miał odpowiedzieć na następujące problemy: zbyt mała liczba pracowników dla branży IT na małopolskim rynku pracy, kwalifikacje kadr odbiegają od oczekiwań pracodawców, brak danych dotyczących zasobów ludzkich dostępnych dla branży IT, brak danych dotyczących potrzeb rekrutacyjnych firm, duże zróżnicowanie w zakresie umiejętności stosowania technik ICT przez mieszkańców Małopolski - zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, brak podstawowych umiejętności komputerowych utrudnia sytuację na rynku pracy oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. niedostosowanie oferty szkoleniowej do zapotrzebowania. 3/18

4 Geneza projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Wizja systemu podnoszenia kompetencji IT mieszkańców Małopolski, obejmowała zróżnicowane grupy mieszkańców Małopolski, w tym: korzystających z technologii IT dla swoich celów prywatnych pracowników posługujących się technologiami IT w pracy specjalistów IT Obszar oddziaływania systemu miał być maksymalnie szeroki, tak aby jego działania miały istotny wpływ na aspekty społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne związane z rozwojem społeczeństwa i Małopolski. 4/18

5 Informacje o projekcie Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Opracowano założenia systemu, a jego celem jest Kompleksowy rozwój kompetencji IT mieszkańców Małopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki i zwiększenia aktywności społecznej w regionie. Wdrożenie systemu umożliwi: podniesienie umiejętności wykorzystywania technologii IT w całokształcie życia społecznego mieszkańców Małopolski, większe uczestnictwo społeczeństwa w korzystaniu z usług teleinformacyjnych w życiu codziennym, większe wykorzystanie technologii IT w firmach, nie tylko branży informatycznej, przyspieszenie powstawania lub rozwoju firm związanych z technologiami IT. 5/18

6 Informacje o projekcie Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Inicjatorem i twórcą założeń projektu - Zespół ds. Kształcenia Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych Realizacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Okres realizacji: Wartość projektu: zł Szczegółowe informacje o projekcie w kolejnych prezentacjach oraz na stronie projektu 6/18

7 Podsumowanie projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT OSIĄGNIĘCIA: Zdiagnozowanie rynku edukacji IT w Małopolsce Opracowanie założeń systemu podwyższania kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Przeszkolenie 284 osób w ramach szkoleń weryfikujących założenia systemu PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU: Założenia systemu zostały uwzględnione przy opracowaniu Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz Regionalnej Strategii Innowacji na lata Rozważana jest możliwość wdrożenia systemu w oparciu o struktury Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego Popularyzacja systemu doprowadzi do wzrost świadomości instytucji szkolących, szkół wyższych, sektora biznesu i administracji dotyczącego zapotrzebowania rynku pracy i potrzeb mieszkańców Małopolski w zakresie umiejętności IT. 7/18

8 Wybrane projekty i inicjatywy WM związane z rozwojem regionu w zakresie IT Podnoszenie umiejętności informatycznych mieszkańców Małopolski powinno być powiązane z projektami realizowanymi w Małopolsce i stanowić ich uzupełnienie. Przykładowe projekty WM: Regionalne Forum Telemedyczne - INTERREG IVC Wirtualne Muzea Małopolski Działanie 1.2 MRPO Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Działanie 1.2 MRPO Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Poddziałanie POKL Małopolska Noc Naukowców 7 PR Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy POKL: Małopolskie Targi Innowacji 2012 Małopolskie Targi Innowacji 2012 Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości 8/18

9 Rozwój telemedycyny w Małopolsce Regionalne Forum Telemedyczne RTF Cel projektu: Stworzenie sieci regionów europejskich, posiadających doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań telemedycznych. Korzyści z wdrożenia projektu: poznanie know-how i najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań telemedycznych wdrożonych w regionach partnerskich RTF, skorzystanie z rekomendacji partnerów projektu RTF dotyczących wdrażania regionalnej polityki i strategii telemedycznej, opracowanie dobrych praktyk dotyczących wczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowonaczyniowego (w tym praktyki z Małopolski), cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Budżet całkowity projektu: EUR, w tym koszt udziału Małopolski: EUR - UE (85%), WM (15%) Realizacja: w latach /18

10 Regionalny System Digitalizacji w Małopolsce Wirtualne Muzea Działanie 1.2 MRPO Cel projektu: Stworzenie Regionalnego Systemu Digitalizacji, obejmującego utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacyjnej oraz Portalu Internetowego pn. Wirtualne Muzea Małopolski prezentującego obiekty kulturowe z Małopolski w formie fotorealistycznych modeli 3D oraz zasoby muzealne poszczególnych muzeów Małopolski. Digitalizacja pozwoli na zachowanie i rozpowszechnianie zabytkowych zbiorów Małopolski bez zagrożenia ich bezpowrotnej utraty. Budżet: Całkowita wartość projektu: zł w tym: MRPO (85%), WM (15%) Realizacja: w latach przez Województwo Małopolskie (Lidera Projektu) oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (Partnera Projektu). 10/18

11 Biuletyn Informacji Publicznej i Cyfrowy Urząd Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce Działanie 1.2 MRPO Cel projektu: Przebudowa Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski umożliwiającego kontakt on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej, w szczególności pobieranie opłat drogą elektroniczną wraz z ich billingiem. Przebudowa i rozwój Biuletynu Informacji Publicznej w celu automatyzacji procesów informacyjnych (w tym publikowania informacji publicznych) realizowanych przez JST z poziomu systemów elektronicznego obiegu dokumentów Dostawa, instalacja oraz utrzymanie odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Budżet: Całkowita wartość projektu: ,77 zł w tym MRPO (75%), WM (25%) Realizacja: w latach /18

12 Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Cel projektu: opracowanie skutecznego systemu brokerskiego, będącego modelem współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu poprzez m.in..: wsparcie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, dobre praktyki z zakresu transferu technologii i innowacji, granty na innowacje pomysły, wyznaczanie kierunków rozwoju technologii ICT, w obszarach technologicznych: bezdotykowy interfejs, systemy inteligentne i uniwersalny dostęp do informacji, wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii w Małopolsce poprzez m.in. podniesienie kompetencji mieszkańców w zakresie: ICT (tworzenie grafiki, multimediów, stron internetowych, język programowania, bazy danych, mobilne systemy operacyjne) prowadzenia działalności w branży nowych technologii IPMA International Project Management Association, z zakresu zarządzania projektami, certyfikacja IPMA. Realizacja: w latach przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 12/18

13 W ramach Projektu realizowane są również przedsięwzięcia mające na celu szeroką promocję branży ICT: Europejski Festiwal Gier (II edycja kwiecień 2013 r.) międzynarodowa konferencja wydawców i deweloperów gier wideo, wykłady, panele dyskusyjne, networking, gala rozdania nagród, udział firm reprezentujących branżę: Reality Pump, Vinci Games, Future Reality Games, Cd-Projekt RED, Teyon. Zagraniczne gwiazdy: James Seaman -Topware Interactive. Konferencja branżowa (maj 2013 r.) Małopolskie Forum Innowacyjnych Technologii popularyzacja technologii, promocja badań, promocja projektów i możliwości ich wykorzystania oraz prezentacja potencjału Małopolski w obszarze IT. 13/18

14 Małopolska Noc Naukowców Cele: popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie, zwiększenie publicznego uznania dla naukowców i ich pracy, a także popularyzacja i promocja nauki, poprzez: wykłady, pokazy, demonstracje, warsztaty, spektakle naukowe, imprezy. Koordynacja: Województwo Małopolskie. Wydarzenie od 6 lat organizowane w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, duże zainteresowanie w tym roku udział wzięło udział ok. 46 tys. osób, 15 instytucji partnerskich - małopolskie szkoły wyższe, instytuty badawcze, instytucje kultury, zaangażowanych około 700 naukowców, w 2012 r. tematyka skupiona była m.in. wokół nowoczesnych technologii. 14/18

15 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce Cel: wsparcie w postaci profesjonalnych szkoleń i warsztatów na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania źródeł jej finansowania, poprzez: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania z przedsiębiorcami, doradztwo zawodowe. Partnerstwo: szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców w 2012 r. w przedsięwzięcie zaangażowało się 38 instytucji partnerskich. Koordynacja: Województwo Małopolskie. W 2012 w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce w 9 miastach (tj. w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej i Oświęcimiu oraz powiecie gorlickim) wzięło udział osób. W ramach programu odbyło się ponad 30 szkoleń i seminariów, prawie 40 warsztatów, 3 konferencje, prawie 20 spotkań z przedsiębiorcami, około 15 wykładów, gry, konkursy w tym grę Cashflow, indywidualne konsultacje, dyskusje i debaty, w tym debatę oxfordzką łącznie ok. 160 wydarzeń. 15/18

16 Małopolskie Targi Innowacji 2012 Małopolskie Targi Innowacji to miejsce spotkań, rozmów, wymiany informacji i nawiązywania kontaktów biznesowych między firmami, instytucjami naukowymi, klientami i innymi partnerami. Na Małopolskich Targach Innowacji spotykają się małopolscy przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, studenci, przedstawiciele administracji i wszyscy Ci, którzy są zainteresowani innowacjami, przedsiębiorczością, transferem technologii i współpracą na linii biznes-nauka. W 2012 roku na Małym Rynku w Krakowie odbyła się piąta edycja Targów. Wzięło w niej udział 51 wystawców, z czego 30 stanowili przedsiębiorcy, a 21 instytucje. Targom towarzyszyła konferencja oraz panele dyskusyjne. 16/18

17 Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości Cel konkursu: wyłonienie obiecujących biznesplanów zawierających innowacyjne pomysły lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Nagrody: miejsce I ,00 złotych brutto miejsce II ,00 złotych brutto miejsce III ,00 złotych brutto Kto może uczestniczyć: doktoranci małopolskich szkół wyższych oraz doktoranci placówek naukowych, które mają siedzibę lub oddział na terenie Małopolski. Jak wziąć udział w konkursie: przygotować biznesplan i wypełnić formularze umieszczone na stronie Ogłoszenie III edycji konkursu i rozpoczęcie naboru prac konkursowych: styczeń 2013 r. Więcej informacji: 17/18

18 Dziękuję za uwagę Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 18/18

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo