Oferta szkoleń i doradztwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkoleń i doradztwa"

Transkrypt

1 Zobaczyć inaczej BIZNES INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA Oferta szkoleń i doradztwa

2 Jeżeli: Działania jednostek organizacyjnych dublują się, ponieważ przebieg procesów biznesowych nie jest opisany. W firmie brak jest jasno ustalonych reguł załatwiania powtarzających się reklamacji w procesie obsługi klienta. Zbyt często trzeba uiszczać wysokie kary za opóźnienia w dostawach dla kontrahentów. Uruchamiane projekty nie mają ściśle zdefiniowanego uzasadnienia biznesowego lub tracą je w trakcie swojego trwania. biznes Kierownictwu firmy trudno ocenić, na jakim etapie i w jakiej kondycji są projekty. Harmonogramy prac nie odzwierciedlają niezbędnych działań. Koszty przekroczyły zaplanowany poziom, a informacja o tym dotarła do Zarządu z dużym opóźnieniem, uniemożliwiając podjęcie szybkich działań naprawczych. Dane konieczne do podjęcia decyzji są trudne do pozyskania, a ich opracowanie wymaga każdorazowo długiej i mozolnej pracy. Nikomu nie udaje się zapanować nad wielością wersji dokumentów powstających w pracy zespołowej.... to znaczy, że istnieje przestrzeń do wprowadzenia zmian, służących poprawie funkcjonowania Państwa organizacji. Zapraszamy do wspólnej analizy powyższych zagadnień w celu określenia możliwości przełamania barier. Mamy do zaoferowania ekspercką wiedzę i unikalne doświadczenie w zakresie modelowania procesów, zarządzania projektami oraz zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych wspomagających i ułatwiających codzienną pracę. 1

3 Jak działa organizacja? Zarządy firm często stają przed dylematem, w jaki sposób ma być zarządzana ich organizacja: projektowo, procesowo, czy też w sposób uwzględniający oba typy działalności. Intuicja nie jest właściwym narzędziem umożliwiającym rozwiązywanie tego typu dylematów, gdy trzeba operować modelami rzeczywistości o bardzo wielu zmiennych. STRATEGIA ZMIANY EWOLUCYJNE ZARZĄDZANIE SŁABE I SPORADYCZNE ZAANGAŻOWANIE ŁAD ORGANIZACYJNY SILNE I CZĘSTE KONFLIKTY RADYKALNE ZMIANY NIEWIELKIE ZAGROŻENIE DZIAŁAJĄCY BIZNES PROCESY STABILNE RELACJE MIĘDZYLUDZKIE ZARZĄDZANIE SILNE I NIEUSTANNE ZAANGAŻOWANIE ZMIANA BIZNESOWA PROJEKT WYSOKIE RYZYKO UPORZĄDKOWANIE I POWTARZALNOŚĆ KULTURA I TRADYCJA TYMCZASOWA STRUKTURA ZMIANA UZASADNIONA BIZNESOWO Standardy i metodyki, z którymi zapoznajemy naszych klientów w procesie edukacyjnym i doradczym, pozwalają odwzorować złożoną rzeczywistość za pomocą uproszczonych modeli, wystarczających do odzwierciedlenia faktycznych warunków środowiska firmy. Przekazujemy wiedzę płynącą ze współczesnych teorii zarządzania, niezbędną do podjęcia optymalnych decyzji oraz pomagamy zdobyć umiejętności konieczne do ich realizacji. 2

4 Procesy i projekty w biznesie SUKCES W POŁĄCZENIU = ŁAD ORGANIZACYJNY! Oferujemy szkolenia dostarczające umiejętności właściwego planowania, efektywnego wdrażania oraz zarządzania procesami i projektami, doboru najlepszych metodyk i standardów, a także skutecznej kontroli realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Uczymy biznesowego wykorzystania aplikacji biurowych oraz narzędzi i platform informatycznych do wsparcia procesów pracy w środowisku lokalnym, mobilnym i rozproszonym: Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie projektami, Narzędzia informatyczne dla biznesu. Nasza starannie przygotowana oferta edukacyjna dostarcza bogatych możliwości naszym klientom, ponieważ: kładziemy nacisk na biznesowe wykorzystanie wiedzy, śledzimy trendy i stale aktualizujemy naszą ofertę, przekazujemy praktyczną wiedzę o zarządzaniu i obalamy mity, promujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania - znamy ich zalety i wady, skupiamy się na zastosowaniach, a nie na narzędziach, wykładowcami są doświadczeni trenerzy - praktycy, nasze szkolenia mają często formę warsztatową, uczymy konkretnych umiejętności. Szkolenia to jednak zaledwie początek drogi, którą przebywamy z naszymi klientami. W kolejnych krokach oferujemy usługi analityczne i doradcze w zakresie zarządzania przedsięwzięciami i procesami. Podejmujemy się prowadzenia projektów na zlecenie oraz projektowania i wdrażania biur projektów. Wykonujemy także inne usługi związane z zarządzaniem organizacjami oraz zaawansowanym wykorzystaniem narzędzi informatycznych w praktyce biznesowej firm. Naszym celem jest pomoc w rozwoju biznesu naszym klientom. Działamy programowo, nie akcyjnie. 3

5 Zarządzanie procesami biznesowymi Zarządzanie Procesami Biznesowymi (BPM Business Process Management) pomaga rozwiązać szereg problemów istotnych w zarządzaniu działalnością operacyjną organizacji: Jak uzyskać zindywidualizowaną ocenę firmy? procesy Jak zmodyfikować strukturę organizacyjną w celu osiągnięcia większej efektywności? Jak mierzyć skuteczność procesów? Jak przygotować się do rzetelnego wdrożenia systemu zarządzania jakością? Jak zmniejszyć liczbę błędnie zrealizowanych zamówień? Jak zaprojektować wymagania dla nowego systemu informatycznego, by skutecznie wspierał działania biznesowe? Na rynku funkcjonuje wiele błędnych przekonań dotyczących zarządzania procesami biznesowymi. Zarządzanie Procesami Biznesowymi to dziedzina wiedzy, która pozwala przeprowadzić analizę działań operacyjnych, postawić diagnozę, uporządkować i opisać procesy, a w efekcie skutecznie udoskonalić biznes. Naszym celem jest zastąpienie funkcjonujących na rynku mitów praktyczną i aktualną wiedzą o procesowym zarządzaniu firmą oraz pomoc w jej wdrożeniu w organizacji klienta. Najważniejszą wartością, którą klient może uzyskać z udziału w szkoleniach z obszaru Zarządzania Procesami Biznesowymi, jest nabycie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów, w tym: dynamicznego Zarządzania Procesami Biznesowymi, które podlegają ciągłym i szybkim zmianom, ewolucyjnych zmian działających procesów, budowania mechanizmów kontrolowanego delegowania zadań wykonawcom procesów, dokumentowania procesów w trakcie ich wykonywania, formalnego zapisu procesów biznesowych za pomocą notacji BPMN. 4

6 Oferta szkoleniowa szkolenia koncentrują się wokół tematyki: szkolenia Nasze Procesowego zarządzania organizacją Analizy i modelowania procesów Definiowania i optymalizacji procesów Analizy istotności zdarzeń biznesowych Jeśli w Państwa organizacji zdarza się, że pracownicy muszą podejmować decyzje posługując się jedynie intuicją; jeśli panuje przekonanie, że procesy biznesowe występują tylko w korporacjach; jeśli każde działanie szeregowego pracownika wymaga akceptacji najwyższej instancji przełożonego, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Procesowego zarządzania organizacją. Na szkoleniach z tego obszaru przekazujemy wiedzę na temat teorii zarządzania procesowego, analizy zdarzeń biznesowych zachodzących w organizacji, definiowania reguł biznesu i poprawnego zarządzania zasobami. Uczestnicy zapoznają się z elementami koniecznymi do definiowania procesu i zarządzania procesowego. Szkolenia i konsultacje skierowane są do osób mających wpływ i możliwość dokonania zmian w organizacji, kadry zarządzającej, analityków biznesowych oraz działów i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za definiowanie reguł i procedur w organizacji. Jeśli w Państwa organizacji opisy procesów stanowią jedynie przyczynowo - skutkowy ciąg zdarzeń i zamiast oczekiwanych zysków z wdrożenia zarządzania procesowego stworzony został jedynie zbędny formalizm, spowalniający podejmowanie decyzji i utrudniający realizację zadań, to zapraszamy na szkolenia z zakresu Analizy i modelowania procesów. Na szkoleniach przekazujemy wiedzę o podstawowych i zaawansowanych zagadnieniach dotyczących procesów biznesowych, zapoznajemy z metodami przeprowadzania analizy i formalnymi metodami zapisu, jak BPMN i UML, ćwiczymy umiejętności modelowania i optymalizacji procesów. Szkolenia adresowane są do osób odpowiedzianych za analizę, wdrożenie i optymalizację procesów biznesowych w organizacji. 5

7 Jeśli w wyniku błędnie opisanego procesu wystąpił w Państwa organizacji paraliż decyzyjny, a pracownicy nie wiedzą, jakie podejmować działania. Jeśli mimo posiadania certyfikatu ISO 9001:2008 procesy nie przebiegają zgodnie z założeniami, to zapraszamy na szkolenia z Definiowania i optymalizacji procesów. Szkolenia przekazują wiedzę dotyczącą tworzenia właściwej definicji i opisu procesu, sposobów określania zakresu projektu analitycznego i wdrożeniowego, oraz zasad tworzenia poprawnej dokumentacji. Wiedza ta pozwoli kontrolować koszty wdrożenia oraz prewencyjnie eliminować problemy zarządzania organizacją, wynikające z niewłaściwego opisu procesów. Dzięki zrozumieniu zasad analizy oraz znajomości zachodzących procesów, możliwe jest wyeliminowanie ryzyka zablokowania ich przepływu. Szkolenia skierowane są do osób wdrażających filozofię procesowego zarządzania organizacją i zarządzających organizacją procesową. Jeśli podejmowali Państwo próbę wdrożenia zarządzania procesowego, wspomagając się przy opisie procesów jedynie zewnętrznymi konsultantami i wdrożenie nie powiodło się. Jeśli zamodelowany proces odnosił się szczegółowo do wszystkich zadań realizowanych w firmie a jego implementacja wywołała efekt odwrotny od oczekiwanego poprzez wydłużenie się czasu podejmowania decyzji i finalizacji zadań, to proponjemy udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących Analizy istotności zdarzeń biznesowych. Kluczowym elementem szkolenia jest aktywne współtworzenie opisu procesów przez jego uczestników. Odbywa się ono poprzez wprowadzenie do zajęć przykładów z Państwa organizacji. Możliwość tworzenia reguł biznesowych w miejscu ich zastosowania, przyczynia się do zwiększenia efektywności szkolenia oraz wzrostu zaangażowania uczestników w procesie uczenia się. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, to najważniejsze zadnie realizowane przez program szkolenia. Szkolenia adresowane są do wszystkich uczestników procesów w organizacji. 6

8 wsparcie Zastosowanie w praktyce organizacyjnej wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach prowadzi do uzyskania namacalnych korzyści: lepszej organizacji pracy, obniżenia kosztów, szybszej od konkurencji reakcji na oczekiwania odbiorców i zmiany zachodzące na rynku. Czy to jednak wystarczy? Gdy firma decyduje się na przemodelowanie organizacji, zachodzi wiele zmian w jej procesach biznesowych. Organizacja musi wówczas znacznie zmodyfikować, albo wręcz od początku zamodelować schematy procesów. Pierwsze modele często obarczone są błędami i wymagają optymalizacji. Obszar ten to kolejna płaszczyzna do współpracy z Altkom Akademią. Służymy pomocą przy modelowaniu, analizie i optymalizacji procesów, a także przy wdrożeniu metodyk poprawy jakości: Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen. 7

9 Zarządzanie projektami Świadectwem profesjonalizmu oraz warunkiem odniesienia sukcesu w zarządzaniu przedsięwzięciami jest dysponowanie przez kierownika projektu ugruntowanym warsztatem zawodowym, obejmującym: umiejętność zastosowania uznanych metodyk, znajomość wspierających je technik, Kompetencje społeczne biegłe posługiwanie się wspomagającymi pracę narzędziami informatycznymi, wysokie kompetencje zarządzania ludźmi. PODSTAWY Metodyki i standardy Narzędzia Techniki WIEDZA EKSPERCKA Wymienione obszary tworzą Kwadrat Kompetencji Zarządzania Projektami. Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez trenerów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas pracy projektowej w biznesie, zweryfikowanymi w trakcie setek godzin szkoleniowych w gronie firm z różnych branż. Potwierdzeniem najwyższych kompetencji Altkom Akademii w obszarze szkoleń z zarządzania projektami są międzynarodowe certyfikaty, reprezentujące podejście zwinne i kaskadowe. Altkom Akademia jest akredytowaną firmą szkoleniową w zakresie metodyki PRINCE2. Prowadzimy też szkolenia akredytowne z zarządzania ryzykiem i zarządzania biurem portfela Programu Projektu. Oferujemy szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz egzaminy na poziomie Foundation i Practitioner. Posiadamy status Global Registered Education Provider (REP) nadawany przez Project Management Institute (PMI ). Realizujemy szkolenia zaaprobowane przez PMI oparte na PMBOK Guide. Umożliwiamy pozyskanie punktów PDU niezbędnych do utrzymania tytułu PMP. Jesteśmy członkiem instytucjonalnym International Project Management Association Polska. Nasze szkolenia są zgodne z wytycznymi IPMA w zakresie metodyki IPMA ICB. Jako jedna z niewielu organizacji w Polsce oferujemy szkolenia akredytowane z egzaminem ze zwinnej metodyki Agile Project Management, na podstawie akredytacji otrzymanej od APMG-International AgilePM. Zarządzania zespołem, uczymy także w oparciu o metodykę SCRUM. Przygotowujemy do egzaminu Professional Scrum Master. PRINCE2, M_o_R, P3O are registered trade marks of AXELOS Limited. Logo Swirl is a trade mark of AXELOS Limited. PMI, PMP i PMBOK Guide are registered marks of Project Management Institute Inc. ICB is a registered trade mark of IPMA in Switzerland and other countries. The APMG-International AgilePM and Swirl Device logo is a trade mark of The APM Group Limited. 8

10 Oferta szkoleniowa szkolenia Szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania projektami kierujemy do osób, które: Rozpoczynają swoją karierę zawodową związaną z zarządzaniem projektami - by zbudować solidne podstawy do rozwijania kompetencji. Zamierzają poznać międzynarodowe standardy i metodyki kaskadowe i zwinne - by uczyć się nie tylko na własnych błędach i doświadczeniach. Planują opanowanie narzędzi wspierających prowadzenie projektów - by usprawnić wykonywanie zadań przez zespół projektowy. Chcą poznać zaawansowane techniki - by opanować tajniki zarządzania harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem oraz wieloma innymi obszarami w projektach. Dostrzegają, że profesjonalne zarządzanie projektem wymaga pracy z ludźmi, a więc wysokich kompetencji społecznych, pozwalających odpowiednio przygotować zespół, a następnie poprowadzić go z sukcesem przez wiele projektów. Czy to jednak wystarczy? Gdy firma przekształca się w organizację projektową, pojawia się potrzeba przeniesienia wiedzy poszczególnych pracowników na wiedzę organizacji. Altkom Akademia proponuje szkolenia, jako skuteczną drogę do pozyskania kompetencji w zakresie wdrożeń standardów zarządzania projektami oraz tworzenia biur projektów. 9

11 Ale szkolenia to nie wszystko wsparcie Zdobyta wiedza powinna zostać dobrze ugruntowana - tylko wtedy może być właściwie wykorzystywana. Dlatego dodatkowo oferujemy naszym klientom: Doradztwo przy tworzeniu biura projektów i zarządzaniu nim, w zakresie: analiz, koncepcji, strategii oraz nadzoru merytorycznego nad tworzeniem biura projektów i wdrażaniem metodyki zarządzania projektami w organizacji, wsparcia merytorycznego kierowników biura projektów, analizy potrzeb szkoleniowych w organizacji pod kątem budowania organizacji projektowej. Mini-audyty projektów oraz zasad stosowania metodyk zarządzania projektami w organizacji. Gry i warsztaty strategiczne pozwalające na weryfikację własnych kompetencji w rzeczywistym środowisku projektowym oraz określanie ścieżek rozwojowych dla zespołów i organizacji. Outsourcing kierowników projektów oraz usług wirtualnego biura projektu. 10

12 narzędzia 11 Narzędzia informatyczne dla biznesu Analizowanie i przetwarzanie informacji, praca grupowa i komunikacja oraz gromadzenie i korzystanie ze wspólnych zasobów wiedzy stoją u podstaw każdej organizacji, przedsięwzięcia projektowego czy procesu. Aplikacje informatyczne służące do analizy, interpretacji oraz prezentacji danych, to podstawowe narzędzia pracy kadry zarządzającej każdego szczebla, specjalistów różnych dziedzin, a także szeregowych pracowników. W obszarze Narzędzia informatyczne dla biznesu Altkom Akademia oferuje szkolenia pozwalające uczestnikom nabyć i udoskonalić umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych: pakietów biurowych, portali korporacyjnych, narzędzi wymiany informacji i komunikacji. Dobre ich opanowanie pozwoli łatwiej i efektywniej rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i wydajności pracy. Szkolenia skierowane są do wszystkich użytkowników narzędzi informatycznych: kadry menedżerskiej, specjalistów, analityków danych, pracowników operacyjnych, członków zespołów projektowych. Oferta została podzielona na grupy z myślą o funkcjonalnym wykorzystaniu różnych narzędzi informatycznych: Analiza danych i modele biznesowe Zbieranie, przetwarzanie i prezentacja danych Przetwarzanie tekstu i grafiki Tworzenie prezentacji i publikacji Publikacja w sieci Narzędzia wspierające zarządzanie projektami Praca grupowa i komunikacja Adobe Dreamweaver PRZETWARZANIE Adobe Photoshop TEKSTU I GRAFIKI Adobe Illustrator PUBLIKACJA Adobe Acrobat MS PowerPoint PREZENTACJA MS Word zaawansowany OO Impress MS Visio OO Writer MS Word podstawowy KOMUNIKACJA PRACA GRUPOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MS Outlook podstawy MS Outlook w pracy grupowej Business Contact Manager MS Visio SharePoint MS Project Enterprise Project Management MS Excel i VBA MS Excel statystyka MS Excel w biznesie MS Excel zaawansowany OO Calc MS Excel podstawy MS Access i VBA MS Access Business Objects Crystal reports MODELOWANIE BIZNESOWE ZBIERANIE PRZETWARZANIE PREZENTACJA DANYCH ANALIZA DANYCH ANALIZA DANYC

13 Oferta szkoleniowa szkolenia Wprowadzają Państwo nowe produkty na rynek? Trzeba oszacować przyszłe koszty i przychody uwzględniając wartość pieniądza w czasie, wyznaczyć próg rentowności lub przeanalizować różne warianty cenowe? Wybierając ścieżkę kursów Analiza danych i modele biznesowe - poznają Państwo możliwości, zastosowania MS Excel w tym kontekście. Co miesiąc muszą Państwo tworzyć raporty podsumowujące dużą ilość danych z różnych źródeł i tworzyć z nich prezentacje? Za każdym razem mozolnie trzeba przetwarzać obszerne tabele? Wybierając ścieżkę Zbieranie, przetwarzanie i prezentacja danych - nauczą się Państwo efektywnie wykorzystywać aplikację MS Accsess do zautomatyzowania procesów pobierania danych, tworzenia z nich raportów oraz eksportowania gotowych raportów w postaci tabel do arkuszy MS Excel ub prezentacji MS PowerPoint. Państwa prezentacje składają się głównie z czystego tekstu? Jedyne elementy graficzne to nieruchome obrazki pobrane z galerii clipartów? Aby nauczyć się tworzyć własne interaktywne i oryginalne elementy graficzne oraz komponować je w atrakcyjną, należy skorzystać ze szkoleń z obszaru Tworzenie prezentacji i publikacji. Korzystają Państwo z edytora tekstu jak z maszyny do pisania? Codziennie muszą Państwo redagować podobne dokumenty, w których zmienia się tylko nieznaczna cześć, na przykład tabelka z cennikiem stworzonym za pomocą programu MS Excel? Wysyłają Państwo dziesiątki prawie jednakowych pism, w których zmianie ulegają tylko nagłówki z nazwiskiem adresata? Na szkoleniach z Przetwarzania tekstu i grafiki - nauczą się Państwotworzenia profesjonalnych szablonów dokumentów i wypełniania ich treścią, która zostanie sformatowana automatycznie. Dowiedzą się Państwo jak wykorzystać program MS Word do zorganizowania korespondencji seryjnej. 12

14 Oferta szkoleniowa szkolenia Państwa strona WWW została stworzona przez zewnętrzną firmę? Każda jej modyfikacja wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla dostawcy? Wybierając szkolenie Publikacja w sieci - nauczą się Państwo samodzielnie modyfikować swoją stronę, umieszczać na niej nowe treści i elementy graficzne. Poznali Państwo metodyki zarządzania projektami? Wiedzą już jak zarządzać zasobami, definiować zadania i kamienie milowe? Stoją Państwo przed koniecznością przygotowania planu projektu? Dzięki odpowiednim dla tego zadania narzędziom, np. aplikacji MS Project, mogą Państwo podnieść efektywność swojej pracy. Tego jak z nich korzystać, dowiedzą się Państwo wybierając szkolenie z obszaru Narzędzia wspierające zarządzanie projektami. Stosują Państwo metody pracy grupowej? Pracownicy wymieniają się danymi i dokumentami za pomocą urządzeń przenośnej pamięci? Codzienną troską jest kontrola nad spójnością i poprawnością danych, po to aby wszyscy pracowali na aktualnych wersjach dokumentów? Na szkoleniach Praca grupowa dowiedzą się Państwo, jak za pomocą narzędzi wspomagających pracę grupową typu SharePoint współdzielić informacje i dokumenty w intranecie. Na szkoleniach Komunikacji dowiedzą się Państwo, jak planować i przydzielać zadania korzystając z aplikacji MS Outlook. 13

15 Metodyka pracy z klientem metodyka W zależności od potrzeb, naszym klientom oferujemy: Szkolenia otwarte według standardowych programów w wielu różnych terminach we wszystkich ośrodkach Altkom Akademii, Szkolenia zamknięte zakresem tematycznym, poziomem zaawansowania oraz terminami i lokalizacją dostosowane do potrzeb klienta, Projekty edukacyjne będące odpowiedzią na precyzyjnie zbadane potrzeby szkoleniowe. Wspólnie z klientem określamy zakres szkoleń, dopasowanie do specyfiki, metody i terminy realizacji, sposób pomiaru efektywności procesu edukacyjnego oraz wsparcie poszkoleniowe. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w doborze szkoleń najlepiej dopasowanych do warunków organizacyjnych firmy oraz wiedzy i potrzeb uczestników szkoleń. Organizacja szkoleń Zajęcia standardowo realizowane są w profesjonalnie wyposażonych ośrodkach Altkom Akademii, przygotowanych do prowadzenia szkoleń z najnowszych technologii informatycznych. Ośrodki zapewniają, komfortowe sale, z możliwością dostępu do komputerów i Internetu oraz catering w trakcie zajęć. Na życzenie klienta możliwe jest zorganizowanie szkolenia w jego siedzibie lub innej lokalizacji. Terminy realizacji szkoleń otwartych planujemy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i publikujemy na bieżąco na stronie Terminy szkoleń zamkniętych dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta. 14

16 René Magritte, Homesickness, 1941 obraz olejny, Galeria Isy Brachot, Bruksela Kontakty Warszawa , ul. Chłodna 51 telefon: Gdynia , ul. Władysława IV 43 telefon: Poznań , ul. Baraniaka 88B telefon: Łódź , Al. Kościuszki 103/105 telefon: Infolinia Kraków , ul. Mogilska 65 telefon: Wrocław , ul. Bema 2 telefon: Katowice , ul. Sobieskiego 11 telefon:

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Project Managera

Akademia Project Managera Profil uczestnika - kierownicy projektów, - liderzy wdrażania zmian, - grupy KAIZEN, - członkowie zespołów projektowych, - kierownictwo wyższego szczebla, Akademia Project Managera - szefowie biur projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów?

Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Jak skutecznie rozwijać kwalifikacje kadry zarządzającej w zarządzaniu projektami i portfelem projektów? Adam Bondarczuk - Inter Partner Assistance Polska S. A. Tomasz Nędzi skills sp. z o.o. W jakim celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation Terminy szkolenia 23-25 wrzesień 2015r., Warszawa - Akademia Szybkiej Nauki 7-9 październik 2015r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Jakie standardy / metodyki zarządzania projektami są stosowane w Twojej organizacji? PMBOK Guide (lub modyfikacja) 36 60 %

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą DOSTĘPNE KURSY: BIZNES Własna firma Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat jak założyć i prowadzić własną firmę ze wszystkimi związanymi z tym formalnościami. Zarządzanie małą firmą Szkolenie pozwala

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 FINANSE I CONTROLLING Analiza finansowa - jak podejmować właściwe decyzje finansowe Controlling dla zaawansowanych warsztaty Finanse dla niefinansistów - jak zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Statystyczne Zarządzanie Jakością Statystyczne Zarządzanie Jakością Opis Obecnym wyzwaniem dla większości procesów produkcyjnych jest utrzymanie powtarzalnej jakość zgodnie z oczekiwaniami klientów nie dla partii pięciu sztuk ale dla serii

Bardziej szczegółowo

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company

Klucz do procesu doskonalenia. dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts. Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Klucz do procesu doskonalenia dzięki Lean Six Sigma dla Green Belts Praktyczne szkolenia prowadzone przez Lean Six Sigma Company Co to jest Green Belt? Dobrze wyszkolony Green Belt wie jak działają procesy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Zarządzanie projektami w WS w Toruniu Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami po Twojej stronie Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez budowę efektywnej organizacji i kultury projektowej Możliwość szybkiej adaptacji do zmian może

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania

Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Katalog szkoleń certyfikowanych Testowanie Oprogramowania Szanowni Państwo, Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to dwie uznane ścieżki szkoleniowe dla testerów ISTQB oraz ISEB. Dostarczamy pełny zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. MS Access poziom zaawansowany. tel.: ; fax: ;

SZKOLENIE. MS Access poziom zaawansowany. tel.: ; fax: ; SZKOLENIE MS Access poziom zaawansowany tel.: +48 22-100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 Szanowni Państwo! Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości. Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTÓW 1. Nazwa studiów podyplomowych: Certyfikowany Kierownik Projektów 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Certyfikowany Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Stażysta / Analityk Biznesowy

Stażysta / Analityk Biznesowy Oferta pracy Stażysta / Analityk Biznesowy Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji 2014-12-10 Szanowni Państwo, oferuję Państwu możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo