Publikacje w latach prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje w latach 1999-2008 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki"

Transkrypt

1 Publikacje w roku Zarządzanie PWE Warszawa MIS Systemy informatyczne zarządzania Placet Virtual Technologies Concepts, Methods, Tools and Applications [ed] Information Science Reference, Hershey New York 2008 trzy tomy 4. Jakość produktu (absolwenta) a jakość procesu (kształcenia) w warunkach wprowadzenia e- learningu. W pracy zbiorowej, Dylematy kształcenia w uczelniach wyższych, str , Politechnika Rzeszowska Wirtualizacja jako strategia rozwoju przedsiębiorczości, w pracy zbiorowej ; Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight, Politechnika Rzeszowska Rzeszów tom 1 str. s , Publikacje w roku How the application of Management Information System (MIS) affects business value (BV) in the airline industry w monografii pod red M. Khosrow- Pour p.t Managing Worldwide Operations and Communications with Information Technology IDEA Group Pub, Vancouver E-edukacja a edukacja tradycyjna dylematy wyboru, w pracy zbiorowej : Zastosowanie E- learningu w kształceniu ekonomistów, Kielce, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2007, s Nowe wezwania w praktyce zarządzania, Eksport & Import nr 6/2007 str Technologie wirtualne jako narzędzie pozwalające na rozszerzenie możliwości zastosowania metod i technik współczesnego zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 10 s 21-41, Rzeszów Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna- Analiza porównawcza systemów zarządzania, Myśl ekonomiczna i prawna, Wyd. WSHiP, Zeszyt 1 (16) 2007, str84 ( współautor W. Jakubowska). 6. Project Management Essentials Reality for Business and Government, redakcja naukowa i artykuł wprowadzający, Wyd. naukowe Akapit, Kraków Wstęp do informatyki w zarządzaniu, monografia Wydawnictwo naukowe Wydziału Zarządzania UW Warszawa 2007 ( współautor T. Gwiazda)

2 8. Kapitał intelektualny w procesie zarządzania wiedzą: relacje i czynniki, Problemy Zarządzania Nr 4/2007 Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania UW ( Zarządzanie wiedzą) s School of Information and Knowledge Management as a New Trend In the Development of Organizational and Management Science, in Management in Poland after Accession to the EU, ed. A.Nowak, B.Glinka, P. Hensel, Wyd Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007 p Rola informatyki w procesie podejmowania decyzji i jej wpływ na wartość firmy, w monografii p.t Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wyd Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane-Nysa 2007 Publikacje w roku Transfer of Information and Knowledge in the Project Management, in Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management ed by E. Coakes, S. Clarke, IDEA Group Reference, London Melbourne, 2006 p Technologia informacyjna w organizacji., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr 3-4 r. 2006, str E edukacja na rynku usług edukacji wyższej, w pracy zbiorowej pod red. J Dietla i Z.Sapijaszki, Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja edukacji przedsiębiorstwa, Łódź 2006 s Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r ( red. naukowa: Jerzy Kisielnicki, Robert Chibowski, Olga Sobolewska) ( objętość 10 arkuszy) 5. Informatyka w globalnym świecie, red naukowa wyd..pjwstk 2006 (objętość 30 arkuszy) 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, r współautorzy, Stanisława Borkowska, Henryk Król, Antoni Ludwiczyński, Alicja Miś, Aleksy Pocztowski 7. Administration Process Reengineering - A Projekt to Improve Sector Activities, Modeling and Desing. w: The Proceedings of 20th IPMA World Congress on Project Management., str , China Machine Press, r. 2006

3 8. Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych. w: Etyka w życiu gospodarczym., str , Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, r współautor: Tomasz Ochinowski 9. Informacyjna technologia w usprawnieniu administracji publicznej. w: Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania. Studia przypadków, str. 9-23, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r Strategia konwergencji małych i średnich firm na przykładzie organizacji e-biznesowych i t- biznesowych. w: Informatyka w globalnym świecie., str , Wyd. PJWSTK, r The convergence strategy in small and medium sized companies exemplified by e-business and t-business organizations w: Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, red M. Khosrow -Pour, IDEA Group Pub, Washington, Rozwój zastosowań informatyki, Redakcja naukowa, Wydawnictwo PTI Katowice 2006 (współautorzy J.K. Gabara i M.Miłosz) 13. Strategia konwergencji jako megatrend we współczesnym świecie. W [racy zbiorowej, Megatrendy we współczesnym Świeciem red. M. Zajchowska, Wyd. Wydz. Zarz. UW 2006 Publikacje w roku Systemy informacyjne biznesu, ( współautor H. Sroka ) wyd. III uzupełnione i poprawione, Placet Informatyka w zarządzaniu, Redakcja naukowa, WZUW, Warszawa Szkoła zarządzania informacja i wiedzą jako nowy kierunek rozwoju nauk organizacji i zarządzania, w Zeszycie naukowym WZ UW, Informatyka w zarządzaniu, Nr 1 / 2005 s 8 18, 4. Etyka w organizacji wirtualnej, ( współautor T. Ochinowski) w pracy zbiorowej pod red. J.Studzińskiego, Zastosowanie informatyki w Nauce, Technice i Zarządzaniu, Badania Systemowe zeszyt 41, IBS PAN Warszawa 2005 str Efektywność i skuteczność zarządzania w organizacjach zorientowanych projektowo i rola w nich technologii informacyjnej ( współautor S.Sroka), w pracy zbiorowej Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji red E. Skrzypek, UMCS Lublin 2005 s

4 6. Virtualization as a Process of Transformation of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Global Virtual Organization, in M.L.W.Fong, E- collaborations and Virtual Organizations, IRM Press, Hershey. London, 2005 p Efficiency and Effectiveness of Management in Project Oriented Organizations: The Role of Information Technology, (współautor S.Sroka) in: Managing Modern Organizations with Information Technology, ed by M.Khosrow Pour, IGB, Hershey, 2005 p Electronic banking as a direction for development of banking services, What makes the application of Information Technology (IT) effective in development of electronic banking? (współautorka S.Filipek) in: Managing Modern Organizations with Information Technology, ed by M.Khosrow Pour, IGP, Hershey 2005 p Referaty na Konferencjach międzynarodowych w 2005 roku 1. Konferencja międzynarodowa Managing Modern Organizations with Information Technology organizowana przez IRMA ( Information Resources Management Association San Diego, USA 2. May Efficiency and Effectiveness of Management in Project Oriented Organizations: The Role of Information Technology, 4. Electronic banking as a direction for development of banking services, What makes the application of Information Technology (IT) effective in development of electronic banking? ( wspólautor S.Filipek) 5. 2.Kongres międzynarodowy 19 th IPMA ( International Project Management Associated) World Congress. New- Delhi, Indie, November 6. The Management Process in the Project Team - communication and organization aspects Publikacje w roku Informatyka we współczesnym świecie, Monografia, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzy Kisielnicki, Jerzy Nowak, Janusz Grabara, Wyd. WNT Warszawa Wstęp do informatyki w zarządzaniu, współautor z T. Gwiazdą, Wydawnictwo naukowe WZ UW, Warszawa Zarządzanie organizacją, Wyd. WSHiP, Warszawa Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania, Monografia, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzy Kisielnicki, Wyd. PJWSTK, Warszawa 2004.

5 5. Virtualization as a Process of Transition of Small and Medium Enterprise in the Global Virtual Organization rozdział w pracy zbiorowej, E- Colaborations and Virtual Organizatios. Ed. M.W.L.Fong, IRM Press Hershey London 2004, strony , 6. Management System in the Project Team, materiały międzynarodowej konferencji BIS Poznań, Wyd. Akademia Ekonomiczna Poznań 2004, strony Company Transformation as a Precondition for Becoming a Player on the Global Market - The Application of Re-engineering and X-engineering approaches in Transsystem S.A. Co. ( współautor S.Sroka) 15th IRMA International Conference, Innovations Through Information Technology., May 23-26, New Orleans, Louisiana, USA, strony Communication in the Project Team and a Role of a Project Leader Hierarchical and Network Approach15th IRMA International Conference, Innovations Through Information Technology. May 23-26, New Orleans, Louisiana, USA, 2004 strony Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji i zarządzania czyli rozważania nad rolą TI, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr. 1027, Wrocław 2004 strony Zarządzanie wiedzą w literaturze przedmiotu oraz publikacjach Jerzego Zielińskiego i jego przyjaciół, Monografia poświęcona 50 lat pracy naukowej Profesora Jerzego Zielińskiego, Wyd. Biblioteka, Łódź strony Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, w pracy zbiorowej pod redakcją W.Abramowicza, A.Nowickiego, M.Owoca, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wyd AE we Wrocławiu 2004, strony Publikacje w 2003 roku 1. Management Infrastructure in the Process of Knowledge Management - An Attempt at Diagnosis of the State and Potential of Polish Businesses Konferencja międzynarodowa Gospodarka oparta na Wiedzy, 22 wrzesień 2003., WSPiZ Warszawa The Impact of Information Technology (IT) on Economic Development of Small and Medium Size Enterprises (SMEs) in the Global Market, 6 th International Conference on Business Information Systems, Colorado Springs, USCS, Virtualization as a New Trend of Applications of the Global IT, Congress IRMA Information Technology and Organizations, Philadelphia, Pennsylvania.18-21, May, E-commerce as a Strategy for Enterprise Development, 7 th International Conference of the

6 International Society for DSS Szczyrk Informatyka w gospodarce globalnej, Letnia szkoła PTI, Szczyrk, czerwiec Wirtualizacja jako współczesna strategia biznesu, w pracy zbiorowej Systemy wspomagania organizacji pod. Red. T.Porębskiej-Miąc i H.Sroki, Wyd, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ( 2003) Katowice str Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (redakcja całości) oraz autor rozdziału System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, Monografie i opracowania, WSHiP Warszawa 2003.( 12 arkuszy) 8. Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku, (red naukowa całości) oraz rozdział Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą Wyd Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2003 ( 30 arkuszy) 9. Informatyka w gospodarce globalnej ( jeden z trzech redaktorów) oraz rozdziału Polska w procesie integracji z Unią Europejską Szanse i zagrożenia, WNT, Warszawa 2003 ( 30 arkuszy) 10. E-commerce as a Strategy for Enterprice Development rozdział w monografii DSS in the Uncertainty of the Internet Age, Akademia Ekonomiczna Katowice 2003 ( 1 arkusz) 11. Wirtualizacja jako szansa zaistnienia MŚP na europejskim i globalnym rynku, w pracy zbiorowej Nowe możliwości i metody działań MSP w układach wirtualnych, Wyd WSE-I w Warszawie i SIMP str Publikacje w latach Re-engineering, Problems with Theory and Practical Application, in BIS 99 ed. W.Abramowicz, M.Orlowska,Springer-Verlag, London Berlin Management Ethics in Virtual Organisations, in Managing Information Technology Resources in Organisations in the Next Millennium, ed. M.Khosrowpour, IDEA Group Pub.1999, Hershey USA- London. 3. Reenginering jako metoda usprawnienia funkcjonowania administracji państwowej, w mat. konferencji Systemy Wspomagania Organizacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Usprawnienie funkcjonowania organizacji administracji publicznej z zastosowaniem BPR, mat. konferencji: Systemy informacji zarządczej, Akademia Techniczno- Rolnicza w Bydgoszczy 1999

7 5. Dlaczego baza danych? Wynagrodzenia nr 20 / 1999 s Relacje między zarządzaniem a informatyką oraz informatyką a zarządzaniem, mat. konferencji Piąte Forum Teleinformatyki pt. Zarządzanie informatyką w firmie i instytucji Legionowo Usprawnienia administracji publicznej, MBA 1/2000 s Wirtualna organizacja przyszłość biznesu, Manager 1/2000 s Wirtualne czyli inteligentne, w Zarządzanie XXI wieku, Infor wyd specjalne październik s Polityka gospodarcza wobec wyzwań globalnej technologii informacyjnej; Możliwości zagrożenia działania, Materiały Rady Ekonomicznej przy Premierze Rządu RP, Warszawa Problemy etyczne w e-commerce, Infoman 6-7/2000 s Efektywność zastosowania systemów informatycznych klasy MRP II / ERP- mat konferencji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Jurata, czerwiec Systemy informatyczne dla wspomagania funkcjonowania działu płac, Wynagrodzenia 8/2000 s Ocena opłacalności zastosowania systemów informatycznych klasy ERP, mat konferencji ATR Bydgoszcz i IBS PAN, wrzesień, Ciechocinek Inteligentny Budynek problemy teotetyczne i praktyczne Budowy Systemu Zarządzaniem Budynkiem( Bilding Management Systems)., w materiałach konferencji SWD Ustroń listopad ( współautor B.Ekstowicz) 16. Wirtualna organizacja jako organizacja globalna, Materiały konferencji WIP Politechniki Warszawskiej. Kazimierz Dolny listopad Administration Process Reengineering- theory and practical approach. mat Kongresu 18. IFORS Seul, czerwiec Reengineering in upgrading of public adminstration: modeling and design, International Journal of services technology and management, vol.1 4/2000 p. 331 ( współautor L.Grochowski) 20. Total Quality Management in Creating information Systems for public administrationtheoretical and practical approach,in Economic aspects of Quality Management, Proceeding from an International Conference, Skopije November 2000.s.229

8 21. Adminstration Process Reengineering, in Report on Management, V Edition, materiały międzynarodowej konferencji WSPiZ, wrzesień, Warsaw Komputerowe wspomaganie menedżera personalnego, mat konferencji Menedżer personalny I dekady XXI wieku, październik Podstawy informatyki w zarządzaniu, Wyd. Wydziału Zarządzania- UW, Warszawa Informatyczne systemy zarządzania, Infor, Warszawa Zarządzanie Organizacją, WSHiP, Warszawa, 2001 wydanie poprawione i uzupełnione. 26. Systemy Informacyjne Biznesu, Placet, Warszawa 2001 wydanie II ( wraz z H. Sroką.) 27. Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wyd. Wydziału Zarządzania- UW, Warszawa Information Technology as a Factor Stimulating the Process of Globalisation-, Journal of Transforming Economies and Societies, vol.8 No 1/2001 p Wirtualna organizacja jako organizacja globalna, w pracy zbiorowej Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, red T Krupa, WNT Warszawa 2001 str Organizacja jako organizacja przyszłości w mat konferencji Wizja organizacji przyszłości, WSHiP Warszawa 2001 str Nowa ekonomia fakt czy fikcja ( współautor Z.Szyjewski) Telenet Forum 10/2001 s Nowa ekonomia- zarządzanie przepływem pracy ( współautor Z.Szyjewski) Telenet Forum 11/2001 s Modern Organizatios in Virtual Communities, (ed). IDEA Group Pub. Herhey, London IT in Improvement of Public Adminstraton in. Cases on Information Technology, IDEA Group Pub. Hershey, London, Melbourne, Nowa ekonomia- jako platforma współdziałania Wschód- Zachód ( współautor Z.Szyjewski), w pracy zbiorowej Międzynarodowa współpracy krajów Europy Środkowowschodniej w warunkach globalizacji, Wyd. Wydziału Zarządzania UW red. M.Zajchowska-Lipiec, Warszawa 2002 str Nowa gospodarka i nowa infrastruktura informacyjna funkcjonowania światowego rynku. w pracy zbiorowej Nowa gospodarka i stare problemy, red. G.Kołodko i M.Piątkowski, Wyd Wspiz, Warszawa 2002, str Virtual Organization as a Chance for Enterprise Development, in Modern Organization in Virtual Communities ed Jerzy Kisielnicki IDEA Group Pub. Herhey, London 2002 p Infrastruktura zarządzania- Polska w Europie, MBA,str 20-24, Nr 1-2, 2002

9 39. Anglojęzyczne podręczniki i monografie z zakresu MIS. MBA nr 1-2, 2002, str Virtualization and its role in society diagnostic attempt str ,in Issues and Trends of Information Technology Management in Contemporary Organizations ed by Mehdi Khosrow-Pour, Seattle IT szansą Polski w procesie integracji z UE, w pracy zbiorowej: Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie tom I str43-53, red. J.W.Owsińskiego i A. Straszaka, Akademicka Oficyna Wydawnicza, W-wa Wpływ Nowej Ekonomii na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw ( współautor Z,Szyjewski) w pracy zbiorowej Efektywność zastosowań systemów informatycznych tom I str red J.Garbara, J.Nowak, WN-T Warszawa Wirtualizacja jako współczesna strategia biznesu, w pracy zbiorowej Systemy wspomagania organizacji pod. Red. T.Porębskiej-Miąc i H.Sroki, Wyd, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ( 2003) Katowice str Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (red) oraz rozdział System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, Monografie i opracowania, WSHiP Warszawa 2003.( 12 arkuszy) 45. Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku, ( red) oraz rozdział Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą Wyd Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2003 ( 30 arkuszy) 46. Informatyka w gospodarce globalnej ( jeden z trzech redaktorów) oraz rozdziału Polska w procesie integracji z Unią Europejską Szanse i zagrożenia, WNT, Warszawa 2003 ( 30 arkuszy) 47. E-commerce as a Strategy for Enterprice Development rozdział w monografii DSS in the Uncertainty of the Internet Age, Akademia Ekonomiczna Katowice 2003 ( 1 arkusz)

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010

Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej. w latach 2008-2010 Jerzy Kisielnicki Informacja o działalności naukowej i organizacyjnej w latach 2008-2010 Członkostwo w komitetach naukowych konferencji i redakcjach czasopism: Członek komitetów redakcyjnych następujących

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szapiro Skrócone CV

Tomasz Szapiro Skrócone CV www.szapiro.net 2012 1 Tomasz Szapiro Skrócone CV KONTAKT: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa e-mail: tszapiro@gmail.com http://www.szapiro.net WYKSZTAŁCENIE:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS Tematyka prowadzonych badań naukowych W zakresie badań statutowych realizowano prace dotyczące tematu: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnych (ZZO), Modelowanie przepływów

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 113 122 Janusz Myszczyszyn SYSTEMY INFORMATYCZNE KLASY ERP JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF

Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej numer 1(1) październik 2009, Rok wyd. I ISSN: 2080-8461 kwartalnik_1.indb 1 10/12/09 3:24:51 PM Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Informacja dot. Specjalizacji Informatyczne Systemy Zarządzania. Autor opracowania: Bartosz Wachnik Warszawa marzec 2013 Strona 1 z 17 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo