SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMORSKI DOM NADZIEI ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMORSKI DOM NADZIEI ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI POMORSKI DOM NADZIEI ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja Pomorski Dom Nadziei Gdańsk ul. Rzączyńskiego 1B/18 2. Fundacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 16 lipca 2004 r. pod nr KRS W dn. 6 grudnia 2005r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną. Pomorski Dom Nadziei posiada numer identyfikacyjny REGON: Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 3. Dane dotyczące członków Zarządu i Rady Fundacji (funkcja oraz imię i nazwisko) Skład Zarządu Fundacji Pomorski Dom Nadziei: a. Prezes Andrzej Słupski b. Wiceprezes Adam Hęćko c. Skarbnik Cezary Urbaniak d. Członkowie: Sylwia Milczarek-Wołodko Jacek Krysiak Skład organu nadzoru - Rady Fundacji Pomorski Dom Nadziei:

2 a. Przewodniczący Eliza Weirowska b. Członkowie: dr n. med. Maria Jankowska lek. med. Ewa Zarazińska ks. Adam Suszko SAC Fundacja Pomorski Dom Nadziei nie posiada jednostek organizacyjnych, sprawozdanie finansowe sporządza Zarząd. 4. Cele statutowe organizacji Podstawowe cele działań Fundacji a. Doraźna pomoc mieszkaniowa i socjalna, wsparcie psychiczne i prawne osobom wychodzącym z nałogu narkomanii, żyjącym z HIV/AIDS oraz prostytuującym się. b. Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym. c. Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytuujących się. d. Organizacja kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie. e. Popularyzacja idei tolerancji. 5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Zasady działania Organizacja wspiera osoby zakażone HIV i chore na AIDS oraz walczące z chorobą narkomanii, kreuje postawy obywatelskie mające na celu akceptację społeczną i pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. Prowadzimy szkolenia zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkomanii. Inicjujemy i realizujemy, samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami, rozmaite przedsięwzięcia. Formy i zakres działania W 2010r. Fundacja prowadziła 6 programów: 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Działający od 2005r. w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej przy ul. Długiej, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV został przeniesiony. Od połowy lutego 2010r. jedyny w Trójmieście PKD rozpoczął działalność w NZOZ INVICTA obok Dworca kolejowego Gdańsk Gł. ul Podwale Grodzkie 2. Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz Razem przez cały rok wykonano 1253 badania, z których 26 okazało się pozytywnymi. 2. Turnus terapeutyczno-integracyjny W pierwszych dniach września zorganizowany został w miejscowości Jantar na Mierzei Wiślanej już po raz 6 turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji. Niestety, z powodu mniejszych od planowanych pozyskanych środków uczestnikami turnusu było 21 osób, z których 18 to niebiorący narkomani żyjący z HIV/AIDS w wieku lata. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników. Wykład dr n.med. Marii Jankowskiej - lekarza-specjalisty chorób zakaźnych, znacząco zwiększył 2/7

3 poziom wiedzy o HIV i AIDS, Po wykładzie odbyły się cieszące się dużym powodzeniem indywidualne konsultacje o charakterze zarówno medycznym, jak i interwencji kryzysowej. Specyfika turnusu, status serologiczny jego uczestników, niejednokrotnie nie akceptowanie choroby oraz sytuacja w jakiej się oni znajdują, Warsztaty z psychologiem i terapeutą uzależnień pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów. 3. "Profilaktyka HIV/AIDS młodzież ponadgimnazjalna" Realizowany od 2005r. program, adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół średnich, spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wyraża opinię, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. W 2010r. projekt prowadziliśmy w szkołach ponadgimnazjalnych w Sopocie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Cykl zajęć z młodzieżą "Profilaktyka HIV/AIDS" ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. Zajęcia z jedną grupą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w jednodniowych odstępach, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Bardzo dobrze zostały odebrane spotkania z zakażonym HIV byłym narkomanem opowiadającym o swoim życiu. Łącznie przeprowadziliśmy 63 czterogodzinne spotkania, w których uczestniczyło 1563 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz środki własne Fundacji. 4. Konkurs wiedzy o HIV/AIDS Realizowany po raz drugi projekt "Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS" miał na celu osiągnięcie następujących rezultatów: wzrost zainteresowania tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w gdańskich szkołach ponadgimnazjalnych, zwiększenie świadomości i wzrost wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS, spopularyzowanie tematyki HIV/AIDS, wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS, zminimalizowanie stereotypów o HIV i AIDS oraz wypromowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS, stworzenie uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami i uczennicami. Powyższe cele służyły kreacji postaw, opinii i przekonań młodzieży, które są fundamentem postępowania, m.in. przy dokonywaniu wyboru, czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież, w przeróżnych sytuacjach społecznych, m.in. z rówieśnikami, może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Mamy nadzieję zatem, że projekt Konkurs wiedzy o HIV/AIDS" przyczynił się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS. Rezultaty projektu zostały zmierzone przy pomocy ankiet ewaluacyjnych dołączonych do kwestionariuszy z pytaniami testowymi. Wyniki ankiet potwierdzają, że program "Konkurs 3/7

4 wiedzy o HIV/AIDS", osiąga zakładane rezultaty. W każdej ze szkół laureatki i laureaci "Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS" zostali wyróżnieni nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, nośniki danych pendrive) zakupionymi ze środków finansowych współorganizatorów programu - Urzędów Miast Gdańsk i Sopot oraz środków własnych Fundacji. 5. Kampania informacyjno - edukacyjna "Bezpieczne Gruchanie" Ten nowy, skierowany do młodzieży akademickiej, projekt dotyczący tematyki HIV/AIDS miał na celu następujące rezultaty: zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie tematyki HIV/AIDS, wypromowanie adresu i godzin pracy nowej siedziby Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Gdańsku wykonującego anonimowo i bezpłatnie testy wykrywające HIV i oferującego poradnictwo przed i po teście, spopularyzowanie i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS, podwyższenie wiedzy młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV, wypromowanie bezpiecznych zachowań seksualnych, zniwelowanie stereotypów oraz wy promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS. Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji mogą wpływać na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. na ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież akademicka w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Wyrażamy zatem nadzieję, że kampania "Bezpieczne Gruchanie" przyczyni się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie. Czynne było stoisko z ulotkami, długopisami, ołówkami, spinaczami i smyczami promującymi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący testy wykrywające HIV, a dla osób rozwiązujących test wiedzy o HIV/AIDS czekały koszulki. Była to przede wszystkim okazja by porozmawiać z certyfikowanymi Edukatorami HIV/AIDS, dopytać i wyjaśnić kwestie sporne. Szacujemy, że Kampania "Bezpieczne Gruchanie" objęła swym zasięgiem około 3000 dziennych studentek i studentów następujących gdańskich uczelni wyższych: Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański. Realizatorzy projektu zachęcali osoby korzystające z ulotek, materiałów promocyjnych do rozwiązywania quizu wiedzy o HIV/AIDS. Udzielono 300 porad i konsultacji, a 158 osób rozwiązywało test. 6. Obchody Światowego Dnia AIDS 2010 "Epidemiologia zakażenia HIV ", "Zrób test - daj szansę swojemu dziecku", "Czy czeka nas epidemia chorób przenoszonych drogą płciową" i inne tematy były poruszane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w Dworze Artusa w Gdańsku. W tym roku odbywa się ona pod hasłem "HIV/AIDS - zadbajmy o zdrowie naszych dzieci". Konferencja została zorganizowana przez Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy m.in. z Fundacją Pomorski Dom Nadziei. Po konferencji jej uczestnicy wraz z przechodniami zapalili, przy "Fontannie Neptuna", 4/7

5 ułożone w kształcie czerwonej kokardki znicze - symbol solidarności się z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. 6. Fundacja Pomorski Dom Nadziei nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie realizowała w 2010r. odpłatnych świadczeń. 7. W 2010r. Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 8. Wpływy w 2010r. wyniosły ,45 zł. i pochodziły za źródeł: Granty na programy (z budżetu państwa i gmin) Darowizny 1% podatku Działalność gospodarcza Pozostałe przychody Razem: 9. wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły ,57 zł. w tym: koszty realizacji programów Administracja (materiały pocztowe i biurowe) Pozostałe koszty Działalność gospodarcza Razem: ,24 zł ,00 zł ,19 zł. nie dotyczy 683,43 zł ,45 zł ,24 zł ,05 zł ,28 zł. nie dotyczy ,57 zł. 10. Dane o: a. zatrudnieniu Pomorski Dom Nadziei nie zatrudnia pracowników etatowych, a członkowie władz statutowych pełnią swe funkcje społecznie. b. nagrody - 0,00 zł. c. wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Rady 0,00 zł. d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło ,00 zł. e. pożyczkach pieniężnych - nie dotyczy f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2010 roku) NORDEA BANK POLSKA III O/Gdańsk Nr PL rachunek bieżący 66,98 zł. NORDEA BANK POLSKA III O/Gdańsk Nr PL rachunek Nordea Progres ,46 zł. NORDEA BANK POLSKA III O/Gdańsk Nr PL rachunek celowy ,41 zł. g. posiadanych na dzień obligacjach i akcjach nie występują h. nabytych nieruchomościach nie występują i. nabytych pozostałych środkach trwałych nie występują j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych AKTYWA 5/7

6 Aktywa trwałe 0 zł. - środki trwałe 0 zł. - wartości niematerialne i prawne 0 zł. - należności długoterminowe 0 zł. - Inwestycje długoterminowe nie występują Aktywa obrotowe ,37 zł. - należności i roszczenia 486,30 zł. - środki pieniężne ,07 zł. PASYWA Fundusze własne ,13 zł. - fundusz statutowy zł. - wynik finansowy z rozliczenia lat ubiegłych 0 zł. - wynik finansowy za 2010 r ,13 zł. - fundusz z aktualizacji wyceny 0 zł. Zobowiązania -zobowiązania krótkoterminowe ,24 zł Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów 0 zł. 11. Fundacja Pomorski Dom Nadziei nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe, a prowadziła działalność w formie wspierania wykonania zadania. 12. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 13. Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, VAT). 14. W 2010r. w organizacji przeprowadzone były 2 kontrole: a. Dnia r. z Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańsk, która dotyczyła merytorycznej realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: zapobieganie i zwalczanie AIDS Wnioski pokontrolne: Kontrolę przeprowadzono wyrywkowo. Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono przeszkody w realizacji zadnia w pełnej kwocie wynikającej z umowy. W związku z powyższym - nie wniesiono zastrzeżeń. b. Dnia r. z Krajowego Centrum ds. AIDS, która dotyczyła działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Gdańsku w NZOZ INVICTA przy ul. Podwale Grodzkie 2 za 2010r. Wnioski pokontrolne: Zadanie zrealizowane w kategoriach merytorycznych prawidłowo, rozliczone na podstawie deklarowanej kompletnej liczby dokumentów rachunkowych i sprawozdane. Ze względu na stwierdzony brak w dokumentacji źródłowej biletów za przejazd oraz wystawionych delegacji za przejazd na kwotę łączną 115 zł Krajowe Centrum ds. AIDS zobowiązuje Fundację Pomorski Dom Nadziei do wpłaty wyżej wymienionej kwoty 115 zł oraz odsetek ustawowych obliczonych za okres od r. do daty przewidywanego wpływu na rachunek bankowy Zleceniodawcy, wymieniony w treści umowy dotacyjnej. 6/7

7 Wyjaśnienie odnośnie przesunięcia w kosztorysie na kwotę 257,50 zł zostały zaakceptowane przez KC ds. AIDS jako uzasadnione w kontekście założeń oferty konkursowej złożonej przez Fundację. Zwrócono uwagę, że zgodnie z warunkami umowy, przesunięcia między kategoriami kosztorysu powinny mieć w przypadku istotnych zmian określonych w treści umowy zawsze drogę pisemną, a uprzedzenie o takim fakcie Zleceniodawcy powinno być zawsze wyrażone w określonym czasie, zgodnie z postanowieniami umowy. Inne uchybienia nie zostały stwierdzone. 15. Organizacja nie posiada struktury obejmującej jednostki organizacyjne. 16. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji Pomorski Dom Nadziei za rok obrotowy 2010 zatwierdził Zarząd: 1. prezes Fundacji Andrzej Słupski 2. wiceprezes Fundacji Adam Hęćko 3. członek Zarządu Sylwia Milczarek-Wołodko 4. członek Zarządu Małgorzata Paliwoda 5. członek Zarządu Jacek Krysiak 7/7

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo