ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW"

Transkrypt

1 Strona 1 z 15 Wrocław, r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu oraz w jednostkach podległych ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Działając w imieniu i na rzecz Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: Pytanie 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące tj. do r. lub wprowadzenie zapisu iż wykonawca na 30 dni przed drugą rocznicą dokona analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i przedstawi ubezpieczającemu w oparciu o aktualne dane szkodowe i strukturę pracowników propozycję składki ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia na kolejny rok polisowy na warunkach OWU. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia na 24 miesiące tj. do r. lub wprowadzenia zapisu iż wykonawca na 30 dni przed drugą rocznicą dokona analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia i przedstawi ubezpieczającemu w oparciu o aktualne dane szkodowe i strukturę pracowników propozycję składki ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia na kolejny rok polisowy na warunkach OWU. Pytanie 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zasad Indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w oparciu o OWU wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby obowiązywały zasady Indywidualnej Kontynuacji ubezpieczenia wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, pkt. 16. Pytanie 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie katalogu poważnych zachorowań w oparciu o OWU wykonawcy (lista poważnych zachorowań: niewydolność nerek, schyłkowa niewydolność wątroby, przeszczep narządów, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, śpiączka, choroba Creutzfelda- Jackoba, HIV zawał serca, operacje pomostowania naczyń wieńcowych bypass, angioplastyka tętnic wieńcowych, operacja zastawek serca, udar

2 Strona 2 z 15 mózgu, operacja aorty, nowotwór złośliwy, anemia plastyczna, niezłośliwy guz mózgu, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, ciężkie oparzenia;)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego katalogu poważnych zachorowań. Podtrzymujemy zapisy SIWZ w tym zakresie. Podany w SIWZ katalog ciężkich zachorowań zawiera jednostki chorobowe obecnie występujące w ubezpieczeniu oraz zawiera nowe ryzyka dostępne na rynku ubezpieczeń co prowadzi do uszczelnienia ochrony w zakresie ubezpieczenia na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby na korzyść Ubezpieczonego. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza jedynie rozszerzenie a nie zawężenie katalogu ciężkich zachorowań. Wszystkie funkcjonujące na rynku ubezpieczeń na życie katalogi poważnych zachorowań wraz z definicjami są powszechnie dostępne. Wykonawca może aneksem rozszerzyć swoją ofertę w tym zakresie. Pytanie 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie klauzul leczenie specjalistyczne oraz karta apteczna z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż na dzień składania ofert ww. klauzule nie będą wymagane pod warunkiem rozszerzenia zakresu o ww. klauzule od początku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Rozszerzenie zakresu o ww. klauzule od dnia udzielania ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miało wpływu na wysokość składki (klauzule te zostaną ujęte w kalkulacji składki na dzień składania ofert). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia klauzul leczenie specjalistyczne oraz karta apteczna z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenia zapisu iż na dzień składania ofert ww. klauzule nie będą wymagane pod warunkiem rozszerzenia zakresu o ww. klauzule od początku udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 5 Czy zamawiający wyrazi zgodę na akceptację zakresu terytorialnego w odniesieniu do klauzuli obligatoryjnej pobyt w szpitalu poza terenem RP (K4) na terenie Europy, Kanady, USA i Australii? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższego zakresu terytorialnego w przypadku Klauzuli (K4) Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, na OIM/OIOM poza granice RP. Pytanie 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie klauzuli elektronicznego obsługi polis (K9) do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż dopuszcza się możliwość uruchomienia takiego systemu dla ubezpieczającego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli elektronicznego obsługi polis (K9) do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu iż dopuszcza się możliwość uruchomienia takiego systemu dla ubezpieczającego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

3 Strona 3 z 15 Pytanie 7 Prośba o potwierdzenie że zapis z zał. nr 1 do SIWZ dział II pakiet I pkt 4 staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia dotyczy umowy ubezpieczenia grupowego funkcjonującej u Zamawiającego, w której osoba była ubezpieczona bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, która zostanie zawarta z Wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis z zał. nr 1 do SIWZ dział II pakiet I pkt 4 staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia dotyczy umowy ubezpieczenia grupowego funkcjonującej u Zamawiającego, w której osoba była ubezpieczona bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia, która zostanie zawarta z Wykonawcą. Pytanie 8 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale II pakiet I pkt 19 Zamawiający podał definicję rekonwalescencji. Unikając wątpliwości interpretacyjnych oraz w celu precyzyjnego sporządzenia oferty i rzetelnego wyliczenia składki za ubezpieczenie, Wykonawca składa zapytanie czy Zamawiający zaakceptuje definicję rekonwalescencji stosowaną w OWU Wykonawcy, zgodnie z którą rekonwalescencja trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni bezpośrednio po minimum 14 dniowym pobycie w szpitalu pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne. Wykonawca wypłaca ubezpieczonemu świadczenie maksymalnie za 90 dni rekonwalescencji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję rekonwalescencji o ile nie zawęża ona definicji rekonwalescencji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet I, pkt. 19. Pytanie 9 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale II pakiet I pkt 24, Zamawiający podał definicję nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, gdzie w pkt a) definicji wskazał, że obejmuje ona swym zakresem m.in. takie pojazdy silnikowe jak: motocykle, motorowery, wózki widłowe i inne pojazdy jednośladowe. Z uwagi na określenie ceny za usługę lista powinna być zamknięta. Wykonawca prosi o precyzyjne określenie za jakiego typu pojazdy jednośladowe w rozumieniu definicji Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, czy w związku z tym Zamawiający może usunąć część definicji w brzmieniu: i inne pojazdy jednośladowe? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod częścią definicji i inne pojazdy jednośladowe ma na myśli skuter. Pytanie 10 W załączniku nr 1 do SIWZ w dziale IV pakiet I świadczenie dodatkowe S2 Wariant II, Zamawiający wskazał katalog poważnych zachorowań dziecka. Wcześniej w dziale II pakiet I pkt 34 zdefiniował jednostkę chorobową tężec w przypadku ciężkiej choroby ubezpieczonego. Definicja tężca wskazana w dziale II pakiet I pkt 34 jest definicją, która uwzględnia wystąpienie jednostki chorobowej u osoby dorosłej. Prośba o wyjaśnienie czy

4 Strona 4 z 15 Zamawiający oczekuje aby ta definicja miała zastosowanie w przypadku poważnego zachorowania dziecka czy zaakceptuje definicję tężca stosowaną w owu poważnego zachorowania dziecka w treści: tężec - który oznacza ostre zakażenie laseczką tężca, wymagające leczenia szpitalnego i przebiegające klinicznie jako postać uogólniona. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zachorowań na tężec u dzieci, które nie zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie Odpowiedź: Podana w pkt 34 definicja tężca dotyczy wyłącznie poważnego zachorowanie Ubezpieczonego osoby dorosłej, w zakresie poważnego zachorowania dziecka obowiązuje definicja tężca stosowana w owu Wykonawcy. Pytanie 11 Załącznik nr 1, SWZ, cz. V, (K11 c), Czy Zamawiający potwierdza, że opiekunem odpowiedzialnym za właściwe realizowanie zgłaszanych świadczeń może być osoba zatrudniona u Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za likwidację świadczeń. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opiekunem odpowiedzialnym za właściwe realizowanie zgłaszanych świadczeń powinna być minimum osoba zatrudniona u Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za likwidację świadczeń. Pytanie 12 SIWZ, pkt XII (opis sposobu obliczania ceny), ppkt 6 b) Czy Zamawiający uwzględnił również kurtaż brokerski w określonych kosztach w Pakiecie I i II. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty podane w SIWZ, cz. XII, pkt. 6b) obejmują także kurtaż brokerski w Pakiecie I i II. Pytanie 13 Czy w odniesieniu do dokumentu SIWZ, str.2, należy uznać, iż Zamawiającemu chodzi jedynie o Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu tj. o; Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Prokuratura Okręgowa w Legnicy Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Prokuratura Okręgowa w Świdnicy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu. Pytanie 14 SIWZ, dział IX zamówienia uzupełniające dla pakietu I i II prośba o doprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiający przewiduje przeprowadzenie zamówień publicznych, czy będą one dotyczyły możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia np. poprzez dokupienie dodatku, który nie został wskazany w SIWZ lub przedłużeniu obowiązujących warunków zgodnie z SIWZ.

5 Strona 5 z 15 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dla poszczególnych części proporcjonalnie do zamówienia podstawowego oraz zgodnie z jego przedmiotem. Pytanie 15 Załącznik nr 1, SWZ pkt 4 (str. 9), Czy Ubezpieczający dopuszcza różnicę w wysokości składki wynikającą z dodatkowej części życiowej w składce dla ubezpieczonego i braku tej części w składce dla członków rodzin? Jest to różnica rzędu 25 groszy miesięcznie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różnicę w wysokości składki wynikającą z dodatkowej części życiowej w składce dla ubezpieczonego i braku tej części w składce dla członków rodzin Załącznik nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet II, pkt. 4. Pytanie 16 Załącznik nr 1, SWZ, pkt 3 (str. 9), Czy w przypadku dziecka ubezpieczonego, Ubezpieczający dopuszcza definicję dziecka ubezpieczonego Dziecko dziecko własne a także przysposobione lub pasierb ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję dziecka ubezpieczonego wskazaną przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet II, pkt.3. Pytanie 17 Czy zamawiający zgodzi się rozszerzyć definicję partnera życiowego Załącznik nr 1, dział V Klauzule dodatkowe, klauzula (K12, (dotyczy Pakietu I), str. 24 z 26 oraz w cz. 2 ( pakiet II- ubezpieczenie zdrowotne) ust.3 ( str.9 z 26) o warunki, które pozwolą na wyeliminowanie ewentualnych nadużyć:, czyli brak pokrewieństwa między partnerem a pracownikiem? W związku z tym wykonawca zwraca się z prośba o zaakceptowanie następującej: Partner pracownika osoba wskazana przez pracownika, niebędąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z pracownikiem - również niebędącym w formalnym związku małżeńskim - we wspólnym pożyciu; partner życiowy nie może być spokrewniony z pracownikiem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję partnera życiowego wskazaną przez Wykonawcę. Pytanie 18 Czy osoby znajdujące się w strukturze Zamawiającego a mające przekroczony wiek 69 lat są osobami ubezpieczonym i w obecnym programie ubezpieczenia na Zycie? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt. 2 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie są ubezpieczone osoby, które przekroczyły wiek 69 lat.

6 Strona 6 z 15 Pytanie 19 Czy Zamawiający zgodzi się, że odpowiedzialność Wykonawcy będzie obowiązywać wobec ubezpieczonych do rocznicy przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 roku? życia? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt. 2 Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom Ubezpieczonym do końca trwania umowy. Pytanie 20 Prosimy o potwierdzenie, że zapisy tego punktu dotyczą ryzyk chorobowych tj. pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, operacji, leczenia specjalistycznego i karty aptecznej? Załącznik nr 1, Cz.II, pkt 3. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy zawarte we Załączniku nr 1 do SIWZ, cz. II, Pakiet I, pkt. 3 dotyczą ryzyk chorobowych tj. pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, operacji, leczenia specjalistycznego i karty aptecznej. Pytanie 21 Co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem zasada dotyczy również różnic programowych pojawiających się pomiędzy nowym a starym zakresem ubezpieczenia w zasadzie pre existingu? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.3 Odpowiedź: Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły w okresie ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela bez względu czy dane ryzyko było w zakresie ochrony u poprzedniego ubezpieczyciela. Pytanie 22 Czy Zamawiający w ryzyku śmierć dziecka zaakceptuje definicję Wykonawcy tzn. zgon dziecka zgon dziecka, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną miało ukończony 1 rok życia? W OWU wykonawcy zgon dziecka do 1 roku życia określone jest jako zgon noworodka. Wykonawca doda do ryzyk również ryzyko śmierci noworodka: zgon noworodka za zgon noworodka uważa się dziecko ubezpieczonego martwo urodzone, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 23 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka ubezpieczonego, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia.? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.8 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższej definicji zgonu dziecka Wykonawcy. Pytanie 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis ze współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci będą mogli przystąpić tylko do tej grupy, którą wybierze pracownik Zamawiającego? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.10 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tej kwestii.

7 Strona 7 z 15 Pytanie 24 Czy Zamawiający zaakceptuje w programie Indywidualnej Kontynuacji ograniczenie odpowiedzialności z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 70 roku życia ubezpieczonego? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.16 Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na powyższe ograniczenie. Pytanie 25 Czy Zamawiający zgodzi się, że dla części leczeń specjalistycznych: ablacji wszczepienia kardiowertera/defibrylatora wszczepienia rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) wypłata świadczenia stanowić będzie 50% kwoty bazowej? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.21 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ograniczenia w wypłacie świadczeń przez Wykonawcę. Pytanie 26 Czy Zamawiający uzna za zamienne świadczenie Karta Apteczna Wykonawcy: ubezpieczenie lekowe środki wypłacane ubezpieczonemu na zakup produktów dostępnych w aptekach, przysługujące ubezpieczonemu po pobycie w szpitalu? Przy założeniu spełnienia parametrów ilościowych i wysokości świadczenia zapisanych w SIWZ?. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.22 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza świadczenie ubezpieczenia lekowego zamiennie z Kartą Apteczną, pod warunkiem że nie będzie zawężała definicji zawartej w SIWZ. Pytanie 27 Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku wykonawcy: trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.23 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW. Pytanie 28 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję wypadku komunikacyjnego wykonawcy: wypadek komunikacyjny wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania

8 Strona 8 z 15 odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem: a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany: - działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub - wywróceniem się pojazdu, lub - pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego, b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer, c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.24 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję wypadku komunikacyjnego Wykonawcy. Pytanie 29 Czy Zamawiający uzna jako zamienny katalog ciężkich chorób wykonawcy: poważne zachorowanie jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela: katalog poważnych zachorowań: 1) nowotwór (guz) złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych, 5) niewydolność nerek, 6) przeszczepianie narządów, 7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, 8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, 9) paraliż, 10) utrata kończyn, 11) utrata wzroku, 12) utrata słuchu, 13) utrata mowy, 14) ciężkie oparzenia, 15) łagodny nowotwór mózgu 16) śpiączka, 17) choroba Creutzfeldta-Jacoba, 18) operacja aorty, 19) choroba Alzheimera, 20) schyłkowa niewydolność wątroby,

9 Strona 9 z 15 21) operacja zastawek serca, 22) stwardnienie rozsiane, 23) choroba Parkinsona, 24) anemia aplastyczna, 25) zapalenie mózgu, 26) schyłkowa niewydolność oddechowa, 27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 28) bąblowiec mózgu 29) zgorzel gazowa 30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie 31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu 32) ropień mózgu 33) sepsa 34) borelioza 35) tężec 36) wścieklizna 37) gruźlica 38) choroba Huntingtona 39) zakażona martwica trzustki 40) choroba neuronu ruchowego 41) bakteryjne zapalenie wsierdzia 42) utrata kończyn wskutek choroby 43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych 44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.27 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako zamienny powyższy katalog poważnych zachorowań Wykonawcy. Pytanie 30 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję sepsy wykonawcy Za sepsę uważa się tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną organizmu na zakażenie bakteriami, grzybami lub wirusami objawiającą się niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę Odpowiedzialnością nie są objęte przypadki sepsy wtórnej po zabiegach operacyjnych i/lub urazach. Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.28 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję sepsy Wykonawcy.

10 Strona 10 z 15 Pytanie 31 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję wścieklizny wykonawcy Za wściekliznę uważa się tylko taką ostrą chorobę zakaźną wymagającą leczenia w warunkach szpitalnych, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez potwierdzone w dokumentacji medycznej zakażenie wirusem wścieklizny (Rabies virus). Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.29 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję wścieklizny Wykonawcy. Pytanie 32 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu wykonawcy Za Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu uważa się tylko taką chorobę przenoszona przez kleszcze, która przebiega z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji i została potwierdzona badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie ustalone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.30 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu Wykonawcy. Pytanie 33 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję zgorzeli gazowej wykonawcy Za zgorzel gazową uważa się tylko taką zgorzel, która wymaga zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznania potwierdzonego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum? Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.31 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję zgorzeli gazowej Wykonawcy. Pytanie 34 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję bąblowca mózgu wykonawcy: Za bąblowiec mózgu uważa się tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.32 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję bąblowca mózgu Wykonawcy. Pytanie 35 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję ropnia mózgu wykonawcy:

11 Strona 11 z 15 Za ropień mózgu uważa się wyłącznie taki ropień, który jest usuniętą chirurgicznie zmianą w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.33 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję ropnia mózgu Wykonawcy. Pytanie 36 Czy Zamawiający zaakceptuje definicję tężca wykonawcy: Za tężec uważa się tylko taki tężec, który oznacza chorobę zakaźną spowodowaną neurotoksynami wytwarzanymi przez laseczki tężca (tetanospazminy). Charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśni szkieletowych w następstwie działania tetanospazminy na układ nerwowy. Odpowiedzialnością są objęte tylko pełnoobjawowe przypadki wymagające intensywnej terapii w warunkach szpitalnych. Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie. Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.34 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję tężca Wykonawcy. Pytanie 37 Czy Zamawiający zaakceptuje jako zamienną definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji wykonawcy: niezdolność do samodzielnej egzystencji zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela, Załącznik nr 1, II. Przedmiot Ubezpieczenia, I. Pakiet I., pkt.35 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji Wykonawcy. Pytanie 38 Czy Zamawiający zgodzi się, aby klauzula nie dotyczyła uszczerbku w wyniku wypadku i uszczerbku w wyniku zawału serca/udaru mózgu? Jeżeli wypadek lub zawał serca/ udar mózgu miał miejsce w poprzednim ubezpieczeniu (a przypuszczamy, że oba ryzyka Zamawiający ma aktualnie w ubezpieczeniu), to poprzedni ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty tego świadczenia. Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K1 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy wyłącznie uszczerbków zaistniałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

12 Strona 12 z 15 Pytanie 39 Czy Zamawiający zaakceptuje, że jeżeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia nastąpi zgon ubezpieczonego, który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowaniem, wówczas świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, do którego wypłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel, pomniejszane jest o kwotę świadczenia z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego.? Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K2 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ograniczenia. Pytanie 40 Czy Zamawiający zgodzi się na następujący zapis spełniający zakres tej klauzuli: Pobyt ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym świadczenie wypłacane jest z tytułu pobytu ubezpieczonego w oddziale rehabilitacyjnych szpitala spełniającego kryteria definicji (poniżej) szpital działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki lub inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień, oraz w specjalistycznym szpitalu rehabilitacyjnym prowadzącym leczenie rehabilitacyjne w warunkach szpitalnych. Odpowiedzialnością nie są objęte pobyty w szpitalach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych i innych placówkach o podobnym profilu. Odpowiedzialnością nie są również objęte pobyty związane z rehabilitacją psychiatryczną. Świadczenia płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym, maksymalnie za 90 dni pobytu. Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym musi rozpocząć się w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pobytem w szpitalu a pobytem w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym.

13 Strona 13 z 15 W przypadku pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie następujące wyłączenia odpowiedzialności i karencje: Ochroną ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu w związku z: 1) chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień, 2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek wypadku, 3) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu, 4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, 5) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 6) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, 7) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, 8) działaniami wojennymi, stanem wojennym, 9) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 10) pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, 11) wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie, 12) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów, 13) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV, 14) pozostawaniem ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo leczniczym. Świadczenie w tytułu rehabilitacji będzie wypłacone pod warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu Dziennego Świadczenia Szpitalnego Ubezpieczonego? Załącznik nr 1, V. Klauzule dodatkowe, K5 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w stosunku do klauzuli rozszerzającej odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie owu Wykonawcy w zakresie świadczeń szpitalnych o ile nie pozostają w sprzeczności z zapisami SIWZ dotyczącymi ryzyka leczenia szpitalnego. Ponadto Zamawiający potwierdza, że za pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub oddziale rehabilitacyjnym w brzmieniu klauzuli, podstawę do naliczania świadczenia stanowi

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13 Strona 1 z 13 Wrocław, 08.08.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 415/ 13 Katowice, dnia 17.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 POLICJA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 10 Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Stan na miesiąc listopad 2012 Liczba Pracownicy ogółem 877 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW Strona 1 z 28 Wrocław, 07.01.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie.

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie. Gdynia, dnia 24.12.2013 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 13.11.2014 r. Znak sprawy: ZP/73/96/2014/PN/73

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł Zgon w Rodzinie Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny R1u R2u R3u R4u R5w R6W Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł 1) 200 000,00 zł 1) 280 000,00 zł 1) 340

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na lipiec 2013 Liczba Pracownicy ogółem 204 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Zamawiający postanawia, że należy zastosować postanowienia SIWZ - szczególne regulacje ryzyk pkt XV.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający postanawia, że należy zastosować postanowienia SIWZ - szczególne regulacje ryzyk pkt XV. Łódź, 28 maja 2015r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin

Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Program Ubezpieczeniowy Policja 2015 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013 Załącznik 1 do SIWZ Niniejszy Załącznik winien zostać podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę oraz załączony jako integralna część oferty Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres obligatoryjny:

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Pracownicy ogółem 406

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Pracownicy ogółem 406 Strona 1 z 15 I. Podstawowe dane: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Liczba: Załącznik nr 1 Pracownicy ogółem 406 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na październik 2014 Liczba Pracownicy ogółem 473 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Liczba Pracownicy ogółem 535 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 2012-05-25 Do Wszystkich wykonawców ZP/17/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. przetargowego: Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WIZ.272.PN Wadowice, r.

WIZ.272.PN Wadowice, r. WIZ.272.PN.31.2015 Wadowice, 22.06.2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn. Wykonanie usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi i członków ich rodzin 1. Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

Główny cel ubezpieczenia. Początek ochrony ubezpieczeniowej. Koniec ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia dodatkowego

Główny cel ubezpieczenia. Początek ochrony ubezpieczeniowej. Koniec ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia dodatkowego Karta Produktu Programu ubezpieczeń dodatkowych Program Ochronny Plus W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych Program Ochronny Plus. Karta

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy WK.271.5.2013 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Księgowości 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 714-32-10 REG: 000517051 NIP: 732-10-03-17 (pieczęć wydziału zamawiającego) DRUK WZP-05 Załącznik

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu.

CO NOWEGO W PROGRAMIE? 2. Karta apteczna dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu. Szanowni pracownicy oraz funkcjonariusze POLICJI W załączeniu przekazujemy Państwu nowy program POLICJA 2015, który został przygotowany wspólnie z Waszymi związkami zawodowymi po wielomiesięcznych negocjacjach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Pracownicy ogółem 96 Liczba Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona. 17 październik 2012 Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie Platynowa Ochrona 17 październik 2012 Agenda Trochę faktów. Co z nich wynika? Po co Ubezpieczenie na Życie? Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Podstawowe informacje Program PRAKTYCZNIE DLA KAŻDEGO 1. Ubezpieczającym TUiR Warta 2. Ubezpieczony - zasady przystąpienia 3. Składka - 10 wariantów, pakiety 4. Atuty WDCIR 5.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 Szczecin, 03.02.2016 r. Dyrektor Sądu Okręgowego ul. Kaszubska 42 70-952 Szczecin ZP/1/PN/O1/2016 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochrona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Oznaczenie sprawy: BZU/04/03/16 ZAŁĄCZNIK 2 DO SIWZ Informacje ogólne : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający (Zamawiający). Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, 2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający określił definicję rekonwalescencji poszpitalnej. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Patrz również odp. na pyt 1.

Zamawiający określił definicję rekonwalescencji poszpitalnej. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Patrz również odp. na pyt 1. Pytanie 1 Czy Zamawiający uzna za zamienna definicje udaru mózgu wykonawcy w miejsce krwotoku śródmózgowego? udar mózgu powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Liczba Pracownicy ogółem 210 Załącznik nr 1 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników Urzędu Miasta Płocka

Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników Urzędu Miasta Płocka Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników Urzędu Miasta Płocka ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Od dnia 1 stycznia 2010 roku ochronę ubezpieczeniową dla pracowników Urzędu Miasta Płocka zapewnia Aviva

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy wszyscy. Mińsk Mazowiecki, dnia 23 września 2013 r. I.272.11.2013

Wykonawcy wszyscy. Mińsk Mazowiecki, dnia 23 września 2013 r. I.272.11.2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 23 września 2013 r. I.272.11.2013 Wykonawcy wszyscy Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo