Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Doroszkiewicz Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: lek. med. Ewa Rusiecka mgr Katarzyna Zarębska Opracowanie redakcyjne mgr Ewa Doroszkiewicz Konsultacja: mgr inż. Halina Śledziona Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[01].Z3.01 Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podstawowa terminologia z zakresu aseptyki i antyseptyki i metody dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady postępowania z odpadami medycznymi i materiałem skażonym biologicznie Organizacja stanowiska pracy Środki ochrony indywidualnej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dezynfekcja mechaniczna, fizyczna i chemiczna grupyfikacja preparatów dezynfekcyjnych. Środki chemiczne do dezynfekcji powierzchni i instrumentów stomatologicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zasady sporządzania, stosowania i przechowywania środków dezynfekcyjnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 50 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej wykonywania i dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy. W poradniku znajdziesz: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. 3

5 322[01].Z3 Sterylizacja i dezynfekcja 322[01].Z3.01 Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.02 Wykonywanie sterylizacji instrumentów, materiałów opatrunkowych i bielizny zabiegowej Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: pracować w grupie i indywidualnie samodzielnie analizować teksty źródłowe obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji wykazywać aktywność w dochodzeniu do wiedzy i umiejętności brać czynny udział w ćwiczeniach i dyskusji, przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty, przestrzegać przepisów bhp, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska, stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, rozróżniać grupy leków stosowanych w leczeniu chorób jamy ustnej, kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych, korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem, przygotować gabinet stomatologiczny do pracy, przygotować materiał stomatologiczny, przygotować aparaturę oraz instrumenty do zabiegów stomatologicznych, dobierać urządzenia oraz instrumenty do zabiegów stomatologicznych, wykonywać czynności związane z asystowaniem do zabiegów stomatologicznych, korzystać z wiedzy dotyczącej budowy,fizjologii i patologii narządu żucia, wykonywać czynności związane z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wyjaśnić pojęcia: dezynfekcja, antyseptyka, zakażenia krzyżowe, scharakteryzować metody dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy, scharakteryzować sposoby postępowania z odpadami medycznymi i materiałem skażonym biologicznie, zaplanować pracę z uwzględnieniem stosowanej metody dezynfekcyjnej, zorganizować stanowisko pracy do dezynfekcji, zgodnie z wymaganiami ergonomii, zastosować środki ochrony indywidualnej, określić zasady przeprowadzania dezynfekcji mechanicznej, dokonać dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy metodą mechaniczną, określić zasady przeprowadzania dezynfekcji fizycznej, dokonać dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy metodą fizyczną, dokonać dezynfekcji pomieszczenia gabinetu z zastosowaniem promieniowania niejonizującego i nadfioletowego (UV), określić zasady przeprowadzania dezynfekcji chemicznej, dokonać grupyfikacji preparatów dezynfekcyjnych i określić zakres ich działania, dobrać środki do dezynfekcji instrumentów stomatologicznych, dobrać środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni, zastosować procedury dotyczące przygotowania i stosowania środków dezynfekcyjnych, przygotować roztwór środka dezynfekcyjnego o określonym stężeniu, przeprowadzić dezynfekcję z zastosowaniem metody chemicznej, określić przyczyny małej aktywności biobójczej środka dezynfekcyjnego, określić zasady przechowywania środków dezynfekcyjnych, zastosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawowa terminologia z zakresu aseptyki i antyseptyki i metody dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy Materiał nauczania Dezynfekcja to sposób niszczenia form wegetatywnych bakterii łącznie z prątkami gruźlicy, grzybami i wirusami. Dezynfekcji w gabinecie stomatologicznym wymagają: 1. Narzędzia stomatologiczne,które ze względów technicznych nie mogą być sterylizowane, a kontaktują się z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi, 2. Narzędzia kontaktujące się z nieuszkodzoną powierzchnia skóry (wymagają dezynfekcji niskiego poziomu, która niszczy wegetatywne formy bakterii i grzybów). Dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym dotyczy: 1. Narzędzi i drobnych przedmiotów: dezynfekcja przez zanurzenie. 2. Powierzchni powierzchnie zabrudzone krwią czy śliną muszą być najpierw oczyszczone, tak aby usunąć z nich substancje organiczne, a następnie zwilżone preparatem do dezynfekcji: powierzchnia musi zostać wilgotna przez czas zalecany przez producenta preparatu. 3. Unitu poleca się stosowanie zastawek,które eliminują znacznie efekt zassania zwrotnego zainfekowanego materiału do końcówek tnących. Jeśli leczymy pacjenta z HIV lub HBV i dojdzie do zassania zakażonego materiału do unitu, wirusy mogą kolonizować wnętrze przewodów: i mogą zostać wprowadzone do jamy ustnej innych pacjentów. Poleca się zatem jałową kilkuminutową pracę unitu na początku każdego dnia pracy oraz sek. pomiędzy pacjentami. 4. Końcówek turbinowych, kątnic i prostnic które to wymagają wprawdzie sterylizacji w autoklawie-optymalnie po każdym pacjencie: dopuszcza się dezynfekcję tych końcówek pomiędzy pacjentami preparatami np. na bazie alkoholu(aerodesin, Incidur) Pozostawiamy preparat na końcówce po jej starannym oczyszczeniu przez czas potrzebny do zniszczenia drobnoustrojów (1 min. lub 15 min. w zależności od stosowanego preparatu).po skończonym dniu pracy końcówki sterylizujemy zgodnie ze wskazaniami producenta. 5. Wewnętrznej powierzchni przewodów ssaka i ślinociągu poprzez zastosowanie preparatów do dezynfekcji tych przewodów. Preparat należy zassać do wnętrza przewodu ssaka i ślinociągu i pozostawiamy tam 5 min., po czym przepłukujemy. Ten sam preparat służy do dezynfekcji miski spluwaczki. 6. Strzykawek wodno-powietrznych zaleca się stosowanie plastikowych osłon na strzykawki i wymiennych końcówek: metalowych lub plastikowych oraz stosowania jednorazowych końcówek na strzykawkę wodno-powietrzną. W trosce o pacjenta zaleca się także stosowanie materiałów do wypełnień czy systemów łączących w jednorazowych opakowaniach. Metody dezynfekcji Ze względu na metodę przeprowadzania wyróżniamy: 1. Dezynfekcję przez zanurzenie dotyczy narzędzi i drobnych przedmiotów, 2. Dezynfekcję powierzchni powierzchnie zabrudzone krwią czy śliną muszą być najpierw oczyszczone, tak aby usunąć z nich substancje organiczne, a następnie zwilżone preparatem do dezynfekcji: powierzchnia musi zostać wilgotna przez czas zalecany przez producenta preparatu. 7

9 3. Dezynfekcję unitu poleca się stosowanie zastawek, które eliminują znacznie efekt zassania zwrotnego zainfekowanego materiału do końcówek tnących. Jeśli leczymy pacjenta z HIV lub HBV i dojdzie do zassania zakażonego materiału do unitu, wirusy mogą kolonizować wnętrze przewodów: i mogą zostać wprowadzone do jamy ustnej innych pacjentów. Poleca się zatem jałową kilkuminutową pracę unitu na początku każdego dnia pracy oraz sek. pomiędzy pacjentami. Końcówki turbinowe, kątnice i prostnice wymagają wprawdzie sterylizacji w autoklawie optymalnie po każdym pacjencie: dopuszcza się dezynfekcję tych końcówek pomiędzy pacjentami preparatami np. na bazie alkoholu(aerodesin, Incidur) Pozostawiamy preparat na końcówce po jej starannym oczyszczeniu przez czas potrzebny do zniszczenia drobnoustrojów (1 min. lub 15 min. w zależności od stosowanego preparatu).po skończonym dniu pracy końcówki sterylizujemy zgodnie ze wskazaniami producenta. Problem wewnętrznej powierzchni przewodów ssaka i ślinociągu został rozwiązany dzięki preparatom do dezynfekcji tych przewodów. Preparat należy zassać do wnętrza przewodu ssaka i ślinociągu i pozostawiamy tam 5 min., po czym przepłukujemy. Ten sam preparat służy do dezynfekcji miski spluwaczki. Do ochrony przed zanieczyszczeniami i drobnoustrojami strzykawek wodno-powietrznych zaleca się stosowanie plastikowych osłon na strzykawki i wymiennych końcówek: metalowych lub plastikowych. Zaleca się stosowanie jednorazowych końcówek na strzykawkę wodno powietrzną. W trosce o pacjenta zaleca się także stosowanie materiałów do wypełnień czy systemów łączących w jednorazowych opakowaniach. Aseptyka jest to postępowanie zapobiegające zakażeniom. Ma ono na celu ochronę pacjenta przez drobnoustrojami chorobotwórczymi. Polega na: właściwej dezynfekcji i sterylizacji, odpowiednim przechowywaniu sterylnych narzędzi i materiałów, używaniu dla każdego pacjenta czystych, odkażonych przedmiotów, właściwym niszczeniu materiału skażonego, stosowaniu sprzętu jednorazowego użytku, używaniu odzieży ochronnej, rękawiczek, masek ochronnych, przestrzeganiu higieny osobistej. Antyseptyka to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich rozwoju. Zakażenie krzyżowe to zakażenie przeniesione z jednego pacjenta na drugiego przez ręce personelu. Pacjenci i zespół stomatologiczny mogą być, podczas przebywania w gabinecie stomatologicznym narażeni na kontakt z:wirusem cytomegalii, wirusem żółtaczki zakaźnej typu B i C, wirusem opryszczki zwykłej, prątkami gruźlicy, gronkowcem i paciorkowcem, innymi wirusami, bakteriami,grzybami i pierwotniakami bytującymi w jamie ustnej i drogach oddechowych. Drobnoustroje te w obrębie gabinetu stomatologicznego mogą być przenoszone poprzez: bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi, pośredni kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami(narzędzia, urządzenia lub powierzchnie w gabinecie), kontakt spojówki oka,błony śluzowej nosa i jamy ustnej z kropelkami pochodzącymi od zainfekowanej osoby zawierające drobnoustroje chorobotwórcze, wdychanie mikroorganizmów, które mogą pozostawać zawieszone w powietrzu przez długi czas. Inny podział obejmuje możliwość zakażenia: 8

10 drogą naczyń krwionośnych poprzez wszczepienie(podczas ukucia lub skaleczenie):w ten sposób przenosi się wirus HIV, wirusy zapalenia wątroby B,C,D,G, drogą powietrzną poprzez wdychanie :czynnikami są tu bliski kontakt lekarza i pacjenta i aerozol wytwarzany przez turbiny czy dmuchawy wodno-powietrzne, którego mgła może rozprzestrzeniać się w promieniu 2 m. W ten sposób dochodzi do przemieszczania się patogenów odpowiedzialnych za SARS, gruźlicę, różyczkę, grypę, błonicę, droga wodną źródłem przenoszącym drobnoustroje jest unit stomatologiczny: jego plastikowe przewody są siedliskiem drobnoustrojów pochodzących z jamy ustnej pacjenta (zassanie zwrotne). Siedliskiem drobnoustrojów są nie tylko plastikowe przewody,ale także kątnice i końcówki turbinowe oraz końcówki strzykawek wodno-powietrznych. Tą droga może dojść do zakażenia układu oddechowego przez bakterie typu Leginella, Pseudomonas czy Mycobacterium. poprzez kontakt przeniesienie infekcji ze skóry na błonę śluzową lub ze skóry na skórę (wirus opryszczki lub zakażenie bakteriami gronkowca) Stosując w gabinecie stomatologicznym procedury zabezpieczające przed zakażeniem krzyżowym musimy kierować się myślą, że pacjent nie tylko może ulec zakażeniu, ale i sam jest źródłem zakażenia często o tym nie wiedząc. Dlatego wszelkie procedury powinny być takie same do wszystkich pacjentów bez względu na ich stan zdrowia. Strategie zapobiegania zakażeniom krzyżowym: powierzchnia brudna nie może być zdezynfekowana lub wysterylizowana: zawsze zabrudzoną powierzchnie wycieramy serwetką zwilżoną preparatem dezynfekcyjnym. na czystą powierzchnię nanosimy preparat dezynfekujący i pozostawiamy go na powierzchni na czas określony przez producenta. najlepszą strategią oszczędzającą czas i minimalizująca koszty i wysiłki związane z dezynfekcją powierzchni jest stosowanie barier ochronnych(osłon rękawy,woreczki plastikowe lub impregnowane serwety na zagłówek unitu, na rękawy oraz końcówki turbinowe lub kątnice, na uchwyty lamp operacyjnych, uchwyty lamp polimeryzacyjnych Regularne stosowanie barier ochronnych jest sprawdzonym sposobem na dłuższe funkcjonowanie niektórych urządzeń np. osłonka na światłowód nie tylko chroni pacjenta przed potencjalną infekcja,ale także zabezpiecza światłowód przed zabrudzeniem materiałem kompozytowym oraz zarysowaniem. Postępowanie z narzędziami po przyjęciu pacjenta 1. Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze preparatu dezynfekcyjnego przestrzegając pełnego ich zanurzenia. 2. Przestrzegać czasu dezynfekcji. 3. Założyć rękawice ochronne i fartuch foliowy oraz osłonić twarz. 4. Wyjąć narzędzia z roztworu i umyć pod bieżącą wodą przy pomocy szczoteczki. 5. Wypłukać narzędzia wodą destylowaną. 6. Rozłożyć narzędzia na tkaninie bawełnianej (serwecie) i osuszyć. 7. Szczoteczkę po użyciu poddać dezynfekcji, myciu, płukaniu i osuszyć. 8. Pojemnik do dezynfekcji umyć wyparzyć i osuszyć. 9. Sprawdzić przy pomocy lupy dokładność mycia i stan narzędzi. 10. Narzędzia wymagające smarowania zabezpieczyć odpowiednim preparatem. 11. Zestawy, narzędzia dla jednego pacjenta zapakować w opakowanie sterylizacyjne, a do środka włożyć odpowiedni wskaźnik chemiczny służący do kontroli procesu sterylizacji. 12. Zamknąć opakowanie sterylizacyjne. 13. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia. Postępowanie z wiertłami po przyjęciu pacjenta 1. Przygotować odpowiedni pojemnik do dezynfekcji i opisać. 2. Przygotować odpowiedni roztwór dezynfekcyjny. 9

11 3. Prowadzić proces dezynfekcji wg instrukcji producenta. 4. Po dezynfekcji wiertła umyć (zalecane myjki ultradźwiękowe). 5. Umyte wiertła przełożyć do pojemnika z dziurkami (sitkiem) wypłukać pod bieżącą wodą i przemyć wodą destylowaną. 6. Osuszyć. 7. Sprawdzić ich czystość przy pomocy lupy i posegregować. 8. Zestawy wierteł dla każdego pacjenta zapakować w opakowanie papierowo-foliowe i przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia. 9. Po zakończeniu procesu sterylizacji nie wolno pozostawić wierteł w sterylizatorze do następnego dnia (rdzewieją).wiertła i instrumenty do natychmiastowego użycia włożyć do płytek Petriego wyłożonych materiałem pochłaniającym wilgoć, umieścić w komorze autoklawu pozostawiając uchylona płytkę Petriego.Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia i użyć natychmiast Postępowanie z końcówkami po przyjęciu pacjenta 1. Zdjąć końcówki z unitu, wyjąć wiertło. 2. Końcówkę oczyścić i przemyć gazikiem nasączonym preparatem dezynfekcyjnym o pełnym spektrum działania w krótkim czasie. 3. Zmyć preparat dezynfekcyjny gazikiem nasączonym wodą destylowaną. 4. Umyć i naoliwić wnętrze końcówki. 5. Końcówkę umieścić w opakowaniu papierowo-foliowym i przeprowadzić proces sterylizacji. 6. Dopuszcza się sterylizację bez opakowania w przypadku natychmiastowego użycia do zabiegu. 7. Końcówkę dmuchawki dezynfekować w roztworze metodą zanurzeniową. Zapobieganie powstawania biofilmu w elementach unitu 1. Powstawaniu biofilmu sprzyja twarda woda. 2. Filtry mikrobiologiczne do linii wodnej końcówek i strzykawek linii woda powietrze ograniczają zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 3. Okresowe płukanie unitu preparatami dezynfekcyjnymi redukuje liczbę bakterii w wypływającej wodzie. 4. W celu zmniejszenia liczby drobnoustrojów w wodzie wypływającej z unitu do pacjenta należy codziennie przed rozpoczęciem pracy uruchomić przepływ wody przez 2 3 min. Czynności wykonywane przed pierwszym pacjentem w gabinecie stomatologicznym. 1. Dezynfekcja spluwaczki preparatem o pełnym spektrum biobójczym (bakterie, grzyby, wirusy, prątki). 2. Płukanie przez 3 10 min preparatem dezynfekcyjnym unitu. Czynności wykonywane przed zabiegiem stomatologicznym. 1. Zakładamy nową końcówkę do ssaka i ślinociągu. 2. Podajemy jednorazowy kubek z wodą. 3. Zakładamy jednorazowe osłony na uchwyt lampy lub dezynfekujemy uchwyt lampy. 4. Zabezpieczamy fotel i ubranie pacjenta jednorazową serwetą. 5. Płuczemy jamę ustna pacjenta preparatem dezynfekcyjnym. 6. Myjemy i dezynfekujemy ręce. 7. Zakładamy osłonę na ubranie i twarz.8. Zakładamy jednorazowe rękawiczki. Czynności wykonywane po zabiegu stomatologicznym. 1. Usuwamy z narzędzi resztki materiału stomatologicznego i narzędzia umieszczamy w roztworze dezynfekcyjnym. 10

12 2. Usuwamy jednorazowe osłony zagłówka fotela, ramion i przewodów unitu, stolika, lampy lub dezynfekujemy te powierzchnie preparatem działającym na bakterie, grzyby, wirusy i prątki gruźlicy, w czasie 15 min. 3. Przecieramy preparatem dezynfekcyjnym przeźroczystą osłonę twarzy lub okulary, 4. Opróżniamy, myjemy i dezynfekujemy spluwaczkę. 5. Wymieniamy kubek. 6. Zdejmujemy wiertło z unitu, 7. Oczyszczamy końcówkę preparatem o pełnym spektrum działania (B, F, V, Tbc) w czasie 15 min, zmywamy wodą destylowaną lub myjemy w myjce ultradźwiękowej, oliwimy, pakujemy i sterylizujemy. 8. Przepłukujemy unit. 9. Po każdej czynności dezynfekujemy i myjemy zlew, umywalkę i używany blat stołu. Czynności wykonywane na koniec dnia pracy w gabinecie stomatologicznym. Wykonujemy wszystkie czynności takie jak po każdym zabiegu oraz: 1. Dezynfekujemy spluwaczkę preparatem o pełnym spektrum biobójczym, 2. Płuczemy unit preparatem dezynfekcyjnym, 3. Usuwamy bieliznę roboczą do worków foliowych i przekazujemy do prania, 4. Myjemy i dezynfekujemy duże powierzchnie poziome stosując preparaty o pełnym spektrum działania, w czasie działania 15 min., 5. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią, wydzieliną dezynfekcje przeprowadzamy od razu, 6. Myjemy toaletę i dezynfekujemy preparatem chlorowym, 7. Myjemy podłogę w poczekalni. Jeden raz w tygodniu myjemy i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie. Stosujemy zróżnicowane kolorystycznie ściereczki przeznaczonych do dezynfekcji różnych powierzchni Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiesz pod pojęciem dezynfekcja, aseptyka,antyseptyka, zakażenie krzyżowe? 2. Jakie znasz metody dezynfekcji instrumentów stomatologicznych? 3. Jakie metody dezynfekcji zastosujesz do dezynfekcji stanowisk pracy? 4. Jakie znasz metody dezynfekcji instrumentów i stanowiska pracy w gabinecie stomatologicznym? 5. Jakie czynności należy wykonać w gabinecie stomatologicznym przed pierwszym pacjentem? 6. Jakie czynności dotyczące profilaktyki zakażeń krzyżowych należy wykonać przed każdym zabiegiem stomatologicznym wykonywanym w gabinecie? 7. Co należy zdezynfekować na koniec dnia pracy w gabinecie stomatologicznym? 11

13 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę, wpisując definicję pojęć oraz podając przykłady działania. Karta pracy ćwiczeń. Termin/pojęcie definicja przykład dezynfekcja aseptyka antyseptyka zakażenie krzyżowe Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiale nauczania wiadomości na temat powyżej podanych pojęć, 2) wpisać definicje pojęć do karty pracy, 3) w małych zespołach ustalić przykład a następnie zapisać go na karcie pracy, 4) omówić efekty pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, długopis, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opracuj algorytm zapobiegania zakażeniom krzyżowym w gabinecie stomatologicznym uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń.: drogą naczyń krwionośnych, drogą powietrzną poprzez wdychanie, drogą wodną, poprzez kontakt. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiale nauczania wiadomości dotyczących drogi szerzenia się zakażeń i profilaktyki, 2) scharakteryzować każdą z dróg szerzenia się zakażeń, 3) opracować algorytm postępowania w profilaktyce, 4) zapisać przemyślenia na kartce A4, 5) przedstawić propozycje algorytmu na forum grupy. 12

14 Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Po analizie tekstu z poradnika dla ucznia dobierz metodę dezynfekcji do materiału dezynfekowanego i scharakteryzuj ją. Karta pracy Dezynfekcja metoda dezynfekcji charakterystyka instrumenty stomatologiczne końcówki stomatologiczne (wiertła) stanowisko pracy: podłogi, ściany, blaty, stoliki, unit, pomieszczenie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiale nauczania wiadomości na temat dotyczący metod dezynfekcji 2) pracować w zespołach dwuosobowych, 3) uzupełnić kartę pracy, 4) omówić wyniki pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić pojęcie dezynfekcja? 2) wyjaśnić pojęcie antyseptyka? 3) wyjaśnić pojęcie aseptyka? 4) wyjaśnić pojęcie zakażenie krzyżowe? 5) wymienić metody dezynfekcji stosowane w stomatologii? 6) opisać metody dezynfekcji instrumentów stomatologicznych? 7) przedstawić metody stosowane do dezynfekcji stanowisk pracy w gabinecie stomatologicznym? 13

15 4.2. Zasady postępowania z odpadami medycznymi i materiałem skażonym biologicznie. Organizacja stanowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej Materiał nauczania Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (Ustawa z 27 kwietnia 2008r. o odpadach Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz.251 i nr 88, poz.587) każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby: 1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów oraz podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 3) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub,których nie udało się poddać odzyskowi. Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określił szczegółowe zasady postępowania z odpadami medycznymi (DZ. U. nr. 162,poz.1153 z 23 sierpnia 2007r.) Zgodnie z ww. normami na każdym posiadaczu odpadów ciążą następujące obowiązki: 1) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza je w ilości powyżej 0,1 Mg (tony) rocznie, 2) przedkładanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 MG rocznie albo powyżej 5 MG rocznie innych odpadów niż niebezpieczne. W praktyce, jeżeli wytwarza się do 100kg (0,1 Mg) odpadów niebezpiecznych rocznie, to należy przedłożyć w starostwie jedynie informację o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami z podaniem kto je odbiera i utylizuje. Zgodnie z prawem odpady medyczne mogą być poddane wyłącznie spalaniu. Poradnie wytwarzające powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych, winny uzyskać od starostwa decyzję zatwierdzającą ich program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Odpady medyczne Odpady medyczne to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych. Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale ogólne, szpitale psychiatryczne, sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady leczniczo wychowawcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe). 14

16 Wzór przykładowej informacji lub programu gospodarki odpadami. [8] 15

17 Grupyfikacja odpadów medycznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi na podstawie art. 7ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39z 2007r., poz. 251 i Nr.88, poz.587). Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Odpady medyczne grupyfikuje się w następujący sposób: 1) odpady medyczne o kodach , , , ,zwane dalej odpadami zakaźnymi, są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia,że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów. 2) odpady medyczne o kodach , , zwane odpadmi specjalnymi, są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do,których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, albo mogą być źródłem skażenia środowiska. 3) odpady medyczne o kodach , , , , zwane odpadami pozostałymi, są to odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych Odpady medyczne zaliczane do niebezpiecznych nie mogą być poddawane odzyskowi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. Nr 8, poz. 102 i 103). W związku z tym odpady te poddawane są różnym sposobom unieszkodliwiania [2, 4], takie jak: 1. Termiczne przekształcanie odpadów, 2. Autoklawowanie, 3. Dezynfekcja termiczna, 4. Działanie mikrofalami, 5. Obróbka fizyczno-chemiczna. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zostały przedstawione są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103 i 104). Odpady amalgamatu dentystycznego oraz zużyte lecznicze kąpiele, które są aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych powinny poddawane być obróbce fizyczno-chemicznej. Leki cytotoksyczne oraz leki cytostatyczne unieszkodliwiane są jedynie w procesie termicznego przekształcania odpadów [4]. Pozostałe niebezpieczne odpady medyczne mogą być poddawane procesowi termicznego przekształcania odpadów lub innemu procesowi unieszkodliwiania, a więc: mogą być autoklawowane, poddawane dezynfekcji termicznej, działaniu mikrofal itd. Najbardziej popularnym sposobem unieszkodliwiania odpadów medycznych jest poddawanie ich procesowi termicznego przekształcania odpadów, czyli spalania w specjalnych spalarniach. Na terenie województwa śląskiego znajdują się 3 spalarnie odpadów medycznych i jedno urządzenie do sanitacji. Łączna zdolność przerobowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych wynosi Mg/rok. Zdolność przerobowa istniejących instalacji spalarni odpadów medycznych w województwie śląskim jest na dzień dzisiejszy wystarczająca. Problemem w dalszym funkcjonowaniu spalarni jest konieczność doposażenia instalacji do spalania w specjalistyczne urządzenia techniczne oraz 16

18 urządzenia do prowadzenia ciągłego monitoringu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002r. Nr 37, poz. 339). Przepisy Sanitarno-Epidemiologicznei procedury do stosowania w gabinetach stomatologicznych Schemat procedur do dostosowania do indywidualnych warunków istniejących w danym gabinecie/przychodni, na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów opracowany przez Zespół w składzie: dr Jadwiga Pawełek, mgr Adam Kosek, lek.dent. Andrzej Stopa.(Kraków) PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. z dnia 24 marca 2000)ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z dnia 31 października 2001 r.) Postępowanie z wiertłami po przyjęciu pacjenta 1. Przygotować odpowiedni pojemnik do dezynfekcji i opisać, Rys.1. Miniaturowa wanienka przeznaczona do dezynfekcji wierteł [źródło własne] Rys.2. Wanna Sekusept 2l do dezynfekcji narzędzi [źródło własne] 17

19 2. Przygotować odpowiedni roztwór dezynfekcyjny, 3. Prowadzić proces dezynfekcji wg instrukcji producenta, 4. Po dezynfekcji wiertła umyć (zalecane myjki ultradźwiękowe), 5. Umyte wiertła przełożyć do pojemnika z dziurkami (sitkiem) wypłukać pod bieżącą wodą i przemyć wodą destylowaną, 6. Osuszyć, 7. Sprawdzić ich czystość przy pomocy lupy i posegregować, 8. Zestawy wierteł dla każdego pacjenta zapakować w opakowanie papierowo-foliowe i przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia, 9. Po zakończeniu procesu sterylizacji nie wolno pozostawić wierteł w sterylizatorze do następnego dnia (rdzewieją), 10. Wiertła i instrumenty do natychmiastowego użycia włożyć do płytek Petriego wyłożonych materiałem pochłaniającym wilgoć, umieścić w komorze autoklawu pozostawiając uchylona płytkę Petriego. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia i użyć natychmiast. Postępowanie z końcówkami po przyjęciu pacjenta 1. Zdjąć końcówki z unitu, wyjąć wiertło, 2. Końcówkę oczyścić i przemyć gazikiem nasączonym preparatem dezynfekcyjnym o pełnym spektrum działania w krótkim czasie, 3. Zmyć preparat dezynfekcyjny gazikiem nasączonym wodą destylowaną, 4. Umyć i naoliwić wnętrze końcówki, 5. Końcówkę umieścić w opakowaniu papierowo foliowym i przeprowadzić proces sterylizacji, 6. Dopuszcza się sterylizację bez opakowania w przypadku natychmiastowego użycia do zabiegu, 7. Końcówkę dmuchawki dezynfekować w roztworze metodą zanurzeniową. Organizacja stanowiska pracy Warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu higieny w gabinecie stomatologicznym jest zorganizowanie zaplecza gabinetu oraz przestrzeni wokół pacjenta w sposób pozwalający na wydzielenie obszarów czystych i brudnych. sprzęt, instrumenty i materiały przygotowane do zabiegu powinny znajdować się w części czystej. przed zabiegiem na stoliku i tacach należy każdorazowo przygotować sprzęt dla jednego pacjenta ze sterylną końcówką włącznie. narzędzia po użyciu powinny być umieszczone w części brudnej gabinetu, gdzie należy je poddać dezynfekcji, i myciu i przygotowaniu do sterylizacji para wodną, najlepiej w autoklawie grupy B. Zapewnia to jednokierunkowy obieg narzędzi i wyklucza mieszanie wyrobów brudnych z jałowymi. podczas uruchamiania turbiny i mikrosilnika, wielokrotnie zwiększa się liczba bakterii rozproszonych w powietrzu, a najwyższe stopień osiąga w promieniu 2-3 m od fotela. powierzchnie narażone na osiadanie aerozolu rozpylonego z jamy ustnej należy dezynfekować po każdym pacjencie i w ten sposób zapobiec przenoszeniu infekcji przeciąć drogi ich szerzenia. Procedury higieniczne dotyczące personelu 1. Właściwe przygotowanie rąk do pracy oraz odpowiednia ich higiena: podczas pracy nie nosi się biżuterii, paznokcie muszą być krótkie, zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem, ręce należy myć:* przed przystąpieniem do pracy,* przed przyjęciem pacjenta,* przed założeniem rękawiczek,* po zdjęciu rękawiczek i fartucha,* gdy rękawiczki 18

20 zostaną zanieczyszczone krwią lub uszkodzone* przed jedzeniem, piciem oraz paleniem,* po skorzystaniu z toalety,* po zakończonym dniu pracy, 2. Obowiązuje mycie rąk higieniczne i higieniczna dezynfekcja. 3. Przed zabiegami chirurgicznymi obowiązuje mycie i dezynfekcja chirurgiczna oraz stosowanie sterylnych rękawiczek. 4. Przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego ręce należy osuszyć. 5. Punkt mycia rąk oddzielny od punktu mycia narzędzi. 6. Punkt mycia rąk wyposażony w:* baterie uruchamianą bez dotyku dłonią,* dozownik na mydło płynne,* dozownik na preparat do dezynfekcji rąk,* podajnik na ręczniki jednorazowego użycia,* kosz na użyte ręczniki. 7. Dozowniki muszą być opisane. 8. Nie można uzupełniać zawartości dozowników poprzez dolewanie. 9. Dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i osuszone. 10. Podczas pracy ręce muszą być osłonięte rękawiczkami, które zmieniamy po każdym pacjencie oraz w przypadku ich zanieczyszczenia krwią lub uszkodzenia. 11. Rękawiczki jednorazowego użycia nie można stosować wielokrotnie. 12. Brak zmiany rękawiczek i brak mycia rąk przyczyna powstania korzystnego dla drobnoustrojów środowiska sprzyjającego ich rozwojowi i wzrostu konsekwencją jest podrażnienie skóry rąk oraz możliwość wystąpienia zanokcicy paznokciowej wywołanej wirusem Herpes Simplex. 13. Mycie rąk i ich dezynfekcję należy prowadzić wg techniki Ayliffe. Procedury higieniczne dotyczące narzędzi i sprzętu medycznego Narzędzia medyczne po użyciu podlegają: dezynfekcji, myciu, suszeniu, przeglądowi, pakowaniu do sterylizacji, procesowi sterylizacji, magazynowaniu. Wszystkie narzędzia stomatologiczne należy traktować jako skażone i bezpośrednio po użyciu należy zanurzyć je w roztworze preparatu dezynfekcyjnego o działaniu biobójczym na B, F, V, Tbc. Postępowanie z ostrymi odpadami (igły, kaniule, ostrza, wiertła itp.) Rys.3. Pojemniki do segregacji ostrych odpadów [źródło własne] 1. Bezpośrednio po użyciu umieszczać ostre odpady w plastikowym, twardościennym pojemniku, nie oddzielając igieł od strzykawek. 2. Pojemniki napełniać do 2/3 objętości. 3. Pojemniki opisywać datą rozpoczęcia użytkowania i datą zamknięcia4. Pojemniki napełniamy maksymalnie przez 4 5 dni5. Do momentu odbioru do utylizacji, pojemniki 19

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Postępowania z odpadami medycznymi

Postępowania z odpadami medycznymi Strona: 1 z 11 Cel: Wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi. Przedmiot: Prawidłowe monitorowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami medycznymi. Zakres stosowania: oddziały szpitalne,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ..... opracował....... pieczątka zakładu data aktualizacji Podstawowe Procedury zapobiegania zakażeniom w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej OPRACOWANIE NA PODSTAWIE PODSTAWY PRAWNE:

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 9 OPRACOWAŁ Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego Ewa Ślązak DATA 20.02.2015 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 288 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 24 grudnia 2007 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Dezynfekcja

Oferta handlowa. Dezynfekcja Oferta handlowa Dezynfekcja... z namii to proste Uwaga! Narażasz bezpieczeństwo swoich pracowników i pacjentów! Według najnowszych statystyk, prowadzonych przez Centralny Rejestr Chorób Zawodowych IMP

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zakażenia w chirurgii.

Zakażenia w chirurgii. Zakażenia w chirurgii. Rola personelu pielęgniarskiego. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Cacałowska Dorota Zakażenia Zakażenia w chirurgii stanowią istotny problem współczesnej medycyny,

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D)

Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Skrypt Podstawowy: Reprocesowanie Wyrobów Medycznych (M D) Część I: Zasady Higieny (Buchrieser, Miorini) 1 Zasady higieny 1.1 Higiena osobista 2 Higiena rąk 2.1 Podstawy 2.2 Środki wspomagające higienę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wiek pracowników zakładów fryzjerskich oraz zakładów udzielających usług

Tabela 1. Wiek pracowników zakładów fryzjerskich oraz zakładów udzielających usług Woj. świętokrzyskie Zakłady fryzjerskie i zakłady udzielające usługi golenia 1. Ogólna charakterystyka W województwie świętokrzyskim w zakładach fryzjerskich oraz udzielających usług golenia najwięcej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-242/14 Zarządzenie Nr 112/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

SZP.III.240/02/14/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ SZP.III.240/02/4/P MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ Załącznik nr 2. Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Powierzchnia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych

Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład. adów w fryzjersko- kosmetycznych Aspekty prawne regulujące funkcjonowanie zakład adów w fryzjersko- kosmetycznych Arkadiusz Chełstowski Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie Potencjalne

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych W zakładach kosmetycznych często wykonywane są czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Podczas

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego. PLAN SZKOLENIA 1. Zapoznanie z narzędziami i oprzyrządowaniem implantologicznym. 2. Specyfika mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystanych w trakcie zabiegu implantacji. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania

Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Ewa Röhm-Rodowald, Bożenna Jakimiak Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych ocena ich skuteczności działania Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI PO DZIECKU ZAKAŻNYM W PRACOWNIACH DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1.Cel :ustalenie jednolitych zasad postępowania w procesie mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach RTG,USG

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2013 MATOSET : oferta setów do procedur CEWNIKOWANIE BZMM TZMO SA 2011-02-01 aktualizacja 11.04.2013 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myd je często. S.J.

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta? Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŻELAZNA FUNDACJA INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie odpadami weterynaryjnymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Zarządzanie odpadami weterynaryjnymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt turalnego. Z tego powodu nadzór nad postępowaniem z odpadami, z punktu widzenia epidemiologii oraz bezpieczeństwa środowiska, jest ważnym elementem w profi laktyce zakażeń i wymaga opracowania skutecznego

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu

Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 01 Dekontaminacja pomieszczeń gospodarczych oraz środków transportu Wydanie III z dnia 12.06.2013 r. Strona: 1 z 5 Cel: 1. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY PROCEDURA POSTĘPOWANIA POEKSPOZYCYJNEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA MATERIAŁ ZAKAŹNY 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika ekspozycji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA

PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA PRACOWNICY SALONÓW FRYZJERSKICH I WYKONUJĄCYCH USŁUGI GOLENIA 1. Ogólna charakterystyka grupy W przeprowadzonym badaniu na terenie województwa śląskiego wzięło udział 34 zakładów fryzjerskich, oraz wykonujących

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż:

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Kampus Banacha e-mail: Kampus Baza Pozostała e-mail: Oznaczenia: AV - wirusy GRZ - grzyby BA - bakterie ZOO - zoonozy

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu

Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu Wybrane procedury zapewniające bezpieczeństwo studentów podczas praktycznej nauki zawodu Barbara Prażmowska Wydział Nauk o Zdrowiu CM-UJ Zagadnienia Regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o.

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI 1 REMONDIS Medison PARTNER W GOSPODARCE ODPADAMI REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmuje swoim działaniem 13 województw, specjalizując

Bardziej szczegółowo

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

II. Narażenie występuje podczas wykonywania następujących czynności: realizacja zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 5 Ramowa procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników ksrg I. Materiał

Bardziej szczegółowo

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych.

HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. HIGIENA RĄK PROCEDURA (WZÓR) 1. CEL Celem procedury jest opisanie wytycznych dotyczących zasad higieny rąk dla pracowników medycznych. 2. ZAKRES Procedura dotyczy sposobu mycia i dezynfekcji rąk przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI SZKODLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI PRZY PRACACH CZYSZCZĄCYCH I DEZYNFEKCYJNYCH (opracowanie dla służb medycznych i służb utrzymania porządku

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM Powinny być stosowane w celu: 1. Redukcji lub eliminacji narażenia pracowników laboratoryjnych, innych osób i środowiska zewnętrznego na potencjalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opracowała: Jolanta Mitan Sekcja Higieny Komunalnej Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji Załącznik Nr 2/ 1 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji jedn. netto w zł ( x kol. 7 + ) 1 Zastosowanie:Płynny środek płuczący op. a. 65 L stosowany do maszynowego 5 L reprocesingu wyrobów

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA Preparaty w formie koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w profilaktyce szpitalnej. Posiadają szerokie spektrum działania. Dzięki

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej

Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych. w praktyce lekarskiej Przegląd przepisów prawnych dotyczących wymogów sanitarnoepidemiologicznych w praktyce lekarskiej Szkolenie wewnętrzne OIL Płock Lek. dent. Ewa Szczutowska 17.03.16r Przepisy regulujące wymogi sanitarno

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1 Co zaliczamy do szkodliwych czynników biologicznych? Szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU

Formularz wymagań jakościowych GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU Formularz wymagań jakościowych Załącznik nr 3A do SIWZ Nr SZW/NZ/2270-73/PN/2011 GRUPA I PREPARATY DO ODKAŻANIA SKÓRY RĄK PERSONELU PAKIET I SYSTEM ZAMKNIĘTY - zad. 1,2 GRUPA II PREPARATY MYCIE I DEZYNFEKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 19 kwietnia 2012 roku PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

materiały KATALOG PRODUKTÓW 2013

materiały KATALOG PRODUKTÓW 2013 materiały KATALOG PRODUKTÓW 2013 Bezaldehydowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi

2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie obsługi Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone

Bardziej szczegółowo

KODEKS KONTROLI ZAKAŻEŃ

KODEKS KONTROLI ZAKAŻEŃ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) Rezolucja Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) w sprawie odkażania, czyszczenia, dezynfekcji, sterylizacji, gospodarki odpadami oraz szerokiego

Bardziej szczegółowo

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych. Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Magdalena Sumlet Monika Kupiec Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych Higieniczne mycie rąk; Zmiana opatrunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski dn 14.05.2015 Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Znak sprawy FDZP.226.08.2015 Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 21. Postępowanie w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny Procedura 21 Postępowa w przypadku ekspozycji na materiał zakaźny 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów w trakcie praktycznej nauki zawodu. 2. TERMINOLOGIA Ekspozycja - naraże na

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania. sanitarno higieniczne. oraz sanitarno - techniczne. dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu. i odnowy biologicznej

Wymagania. sanitarno higieniczne. oraz sanitarno - techniczne. dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu. i odnowy biologicznej Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opracowała: Jolanta Mitan Sekcja Higieny Komunalnej Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska to nic innego jak

Ochrona środowiska to nic innego jak Eko-logicznie o odpadach medycznych Andrzej Wilk wiceprezes Zarządu Głównego PTTD Ochrona środowiska to nic innego jak ekologiczne postępowanie w celu ochrony natury i przyrody. Każdy przedsiębiorca jest

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Spektrum działania ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO DZIAŁANIE PRZECIWKO MIKROORGANIZMOM EN + 5 CYFR

Spektrum działania ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO DZIAŁANIE PRZECIWKO MIKROORGANIZMOM EN + 5 CYFR ETYKIETA = KARTA IDENTYFIKACJA ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO Przeznaczenie: określa, gdzie należy stosować środek dezynfekujący STĘŻENIE: wskazuje, czy produkt jest gotowy do użycia, czy jest skoncentrowany SPEKTRUM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł PAKIET NR 1 Stawka Podatku Kod odpadu: 18 01 03* - Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie.

Cena jednostkow a netto (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. oraz ilości. podatku VAT 1. Środek dezynfekcyjny oparty na aktywnym tlenie. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Pakiet 1 1. Środek dezynfekcyjny bez zawartości aldehydów Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Bardziej szczegółowo

Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa Elbląg Tel

Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa Elbląg Tel Studio Tatuażu Sabbath Art.Tatiana Wielgosz Mostowa 5 82-300 Elbląg Tel. 661 053 117 SPIS SPRAW I. Cel procedury II. III. Przedmiot procedury Zakres procedury IV. Zasady utrzymania higieny rąk personelu

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Cel instrukcji i miejsce stosowania...2 2 Osoby odpowiedzialne...2 3 Zaliczanie do odpadów promieniotwórczych...2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r. Projekt wstępny w sprawie dopuszczalnych wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Na podstawie art. co następuje: ustawy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl

Elżbieta Kutrowska. wwww.shl.org.pl Elżbieta Kutrowska Wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł PAKIET NR Odpady o kodzie 18 01 03* Stawka Podatku Kod odpadu: 18 01 03* - Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego)

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego) GRUPA GRUPA - ALKOHOLOWE PREPARATY DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Antyseptyki produkty lecznicze lub wyroby medyczne NR L.p. przedmiotu zamówienia KATALOGO Wartość

Bardziej szczegółowo