DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania):"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE

2 NAZWA FUNDACJI Fundacja Komunikacji Społecznej SIEDZIBA ul. Francuska 34/4, Warszawa DATA REJESTRACJI I NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ 12 marca 1999 rok, nr 5654 REGON DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): 1. Jarosław Dominik Bajdowski - ul. Sewastopolska 2 m 2, Warszawa 2. Karolina Kwaśnik-Kubicka - ul. Wiktorska 17 m 3, Warszawa 3. Paweł Michał Prochenko - ul. Dedala 8 m 25, Warszawa CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja została powołana w celu promocji i rozwoju reklamy społecznej i marketingu społecznego w Polsce. Reklama społeczna to jedna z form komunikatu polegająca na uświadamianiu problemu społecznego i wezwania do określonego działania pro społecznego. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych, (czyli wpływanie na poprawę relacji społecznych i zapobieganie negatywnym postawom społecznym takim jak uzależnienia: alkoholizm, narkomania oraz przemoc, brak tolerancji, 2. prowadzenie seminariów, kursów i wykładów związanych z promocją i planowaniem kampanii społecznych, 3. przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie reklamy społecznej, 4. stworzenie archiwum informacji reklamy społecznej, 5. organizowanie badań skuteczności i efektywności reklamy społecznej i innych badań dotyczących postaw pro społecznych. MISJA Misją Fundacji Komunikacji Społecznej jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany na lepsze. Fundacja Komunikacji Społecznej działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publicznego narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej. Fundacja Komunikacji Społecznej prowadzi projekty w trzech obszarach: DIAGNOZA SPOŁECZNA - poprzez różnego rodzaju badania ilościowe i jakościowe Fundacja Komunikacji Społecznej wskazuje na przyczyny i powody problemów społecznych w Polsce i krajach partnerskich, a także określa najbardziej efektywne sposoby komunikowania o wybranych zagadnieniach społecznych i mierzy ich rezultaty. TWORZENIE STANDARDÓW POPRZEZ DZIAŁANIE - łączenie doświadczeń ekspertów z różnorodnych środowisk - komunikacji marketingowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Fundacja Komunikacji Społecznej tworzy forum wymiany wiedzy i umiejętności i staje się ośrodkiem inicjowania wspólnych przedsięwzięć z dziedziny marketingu społecznego, dostarczając organizacjom społecznym nowego i znaczącego narzędzia do realizacji ich zadań statutowych. EDUKACJA - poprzez pracę na przykładach z niepowtarzalnej kolekcji kampanii społecznych z całego świata, a także wykorzystując doświadczenia własne, Fundacja Komunikacji Społecznej umożliwia przedstawicielom różnorodnych środowisk doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie marketingu społecznego, pomagając w tworzeniu skuteczniejszych kampanii społecznych.

3 FKS W ROKU 2004 Program BYĆ RODZICEM W kwietniu 2004 r. FKS uruchoiła program Być Rodzicem. Celem Programu stało się promowanie dobrej komunikacji w rodzienie a tym samym wsparcie i inspirowanie rodziców i opiekunów do pozytywnych relacji z dziećmi. FKS przeprowadziła badanie opinii społecznej na reprezentatywnej grupie Polaków (1005 osób). Współorganizatorem i realizatorem badania jest TNS OBOP. Głównym celem badania było scharakteryzowanie relacji między rodzicami a dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem, sposobów komunikowania się w rodzinie oraz podziału obowiązków między partnerami w kontekście sprawowania opieki nad dziećmi. Wyniki tego badania wykorzystano w publicystycznej kampanii "Tata i ja" do przygotowywania dalszych działań w celu bardziej precyzyjnego określenia na czym opiera się komunikacja między rodzicami i dziećmi. Celem kampanii jest wspieranie tatów w budowaniu dobrego kontaktu z dziećmi i poszukiwaniu swojego sposobu na bycie tatą. Więcej na Realizacja kampanii "Tata i ja" Jest to pierwsza społeczna kampania na produkcie, która nie namawia konsumenta do zakupu danego produktu, dlatego, że jakaś część zysku z jego sprzedaży zostanie przekazana na cel społeczny. Fundacja Komunikacji Społecznej w ramach programu BYĆ RODZICEM zorganizowała w 2004 r. publicystyczną kampanię społeczną "Tata i ja". Celem kampanii było wspieranie tatów w budowaniu dobrego kontaktu z dziećmi i poszukiwaniu swojego sposobu na bycie tatą. W ramach kampanii przygotowano spot telewizyjny (pięć różnych wersji), w którym udział wzięli członkowie powołanej w ramach kampanii Koalicji Tatów oraz wykorzystano etykiety opakowań wody mineralnej Dobrawa - głównego sponsora kampanii gdzie umieszczonych zostało sześć charakterystycznych rysunków. Przedstawiają one różne zabawy i gry, które są formami spędzania czasu wolnego taty z dzieckiem. Rysunkom towarzyszą dwuznaczne zwroty skierowane do taty: "Tato naucz mnie...". W ramach kampanii powołano Koalicję Tatów w skład której weszli znani i nie znani tatusiowie z Polski, którzy zgodzili się dzielić publicznie swoim ojcowskim doświadczeniem. Przygotowaliśmy również spot telewizyjny (pięć różnych wersji), w którym udział wzięli członkowie Koalicji oraz etykiety opakowań wody mineralnej Dobrawa - głównego sponsora kampanii - gdzie umieszczonych zostało sześć charakterystycznych rysunków dotyczących relacji tata-dziecko. Bliżej siebie, dalej od narkotyków Wynikiem współpracy Fundacji Komunikacji Społecznej i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest zainaugurowana 28 kwietnia 2005 r. kampania na temat dobrych relacji w rodzinie "Bliżej siebie, dalej od narkotyków". To pierwsza w Polsce kampania antynarkotykowa skierowana do rodziców. FKS odpowiadała za komunikacyjną strategię zmiany społecznej kampanii, jej organizatorem i inicjatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a autorem strategii reklamowej - agencja reklamowa martis.

4 Program - Komunikowanie na rzecz CSR Celem programu było zaangażowanie biznesu i mediów, w działania mające na celu kształtowania świadomości konsumenckiej na temat roli społecznej odpowiedzialności firm, wypracowanie standardów działań w tym zakresie, stworzenie kapitału na realizację kampanii edukacyjnych na temat zjawiska CSR. Szeroko zakrojone działania mają na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego z udziałem oraz za sprawą biznesu w Polsce. W ramach programu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce badania dotyczące postrzegania zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu - Corporate Social Responsibility (CSR) przez opinię publiczną oraz liderów opinii w Polsce, na podstawie których w siedzibie Business Centre Club odbyła się dyskusja w oparciu o tezy wynikające z analizy danych badawczych - perspektywy i wyzwania w komunikowaniu i edukacji CSR w Polsce Przeprowadzenia kampanii "Znak ma znaczenie" FKS przeprowadziła kampanię Znak ma znaczenie. "Zielone znaki" to edukacja na temat znaczenia czterech wybranych przez nas symboli ekologicznych "Ozone Friendly", "Zielone Płuca Polski", "Recyrkulacja surowców" oraz "Produkt nie testowany na zwierzętach". Celem I etapu kampanii było zachęcenie odbiorców do zapoznania się ze znaczeniem znaków umieszczanych na produktach, aby mieć możliwość podejmowania świadomych i etycznych decyzji przy ich zakupie. Grupą docelową kampanii były kobiety w wieku lat. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych programu: Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy były wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut IPSOS na przełomie 2002/2003("Postawy Polaków wobec społecznej odpowiedzialności biznesu"), które wykazały, że Polacy podejmując decyzje o zakupie produktów, mimo że przede wszystkim przekonuje ich jego cena i jakość, "chcieliby móc" kierować się również społeczną odpowiedzialnością firmy oferującej dany towar, np. poszanowaniem przez nią środowiska naturalnego. Projekty dotyczące HIV/AIDS PUBlicity Against AIDS 2004 W 2003 roku Fundacja Komunikacji Społecznej zainicjowała projekt PUBlicznie Razem Przeciw AIDS. Jego ogólnym celem była budowa międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych zdolnej do aktywnej współpracy na polu rozmaitych inicjatyw obywatelskich. Intencją Fundacji było stworzenie takiego modelu współpracy, w którym ukraińscy i białoruscy partnerzy nie byliby zepchnięci do roli wykonawców, ale mogli aktywnie uczestniczyć w tworzeniu kształtu przyszłych kampanii. Strategia ta przyniosła skutki w trakcie realizacji projektu 1000 km Przeciw AIDS, polegającego na przeprowadzeniu skutecznej kampanii informacyjno-prewencyjnej HIV/AIDS na terenach przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi oraz zainicjowaniu dalszej współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi tą problematyką. Podczas realizacji kampanii wykorzystywano z jednej strony innowacyjne sposoby komunikowania na rzecz problemu społecznego, udostępnione przez specjalistów w dziedzinie marketingu społecznego z FKS, z drugiej pomysłowość i doskonałą znajomość specyfiki zachowań poszczególnych grup zawodowych i społecznych, będące kapitałem wniesionym do akcji przez lokalnych partnerów. Założeniem projektu "PUBlicity against AIDS" była organizacja kampanii prewencyjnej HIV/AIDS, w tym samym czasie, o tym samym przesłaniu, w trzech językach, w trzech graniczących ze sobą krajach - Polsce,

5 Białorusi i Ukrainie. Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem "Klub Kobiet Aktywnych" z Brześcia (Białoruś) oraz Fundacją "Avante" ze Lwowa (Ukraina). Celem programu było dotarcie z informacją o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS do osób przekraczających granice naszych trzech krajów i tym samym zmniejszenie rozwoju epidemii tej niebezpiecznej choroby. To właśnie w ramach tego programu stworzono trójstronną kampanię, której efektem było nie tylko udana akcja profilaktyczna z dziedziny ochrony zdrowia, ale budowa zrozumienia i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w trzech krajach. Normalnie Test grudnia w Światowy Dzień AIDS ruszyła zainicjowana przez Fundację Komunikacji Społecznej międzynarodowa kampania społeczna NORMALNIE TEST wspierana przez Krajowe Centrum ds. AIDS i realizowana przy współpracy Fundacji Avante ze Lwowa. Projekt polega na prezentacji przygód plastelinowej postaci - Stefana (Stiopy). Stefan to pomysł na dotarcie z tematem HIV/AIDS do młodzieży w wieku lat w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Szacunkowe dane UNAIDS wskazują, że około 1% populacji Ukrainy, Białorusi i Rosji jest zakażonych wirusem HIV. Plasuje to te kraje w niechlubnej czołówce Europy. Kampania nie straszy i nie jest mentorska, kreuje bezpieczny styl życia, w tym również robienie testów na HIV, jako rzecz normalną, zwyczajną i codzienną. Emitowane spoty to ilustracja z Dziennika Stefana z Plasteliny, dla którego wszystko jest normalne: rzeczy mają swoje podstawowe, dosłowne znaczenie, a wykonanie testu na HIV jest równie normalne, dosłowne i jednoznaczne jak wizyta u fryzjera. Decyzja o wykonaniu testu serologicznego jest obciążona ładunkiem znaczeń i podtekstów, co utrudnia jej podjęcie, zwłaszcza gdy decydująca się osoba robi to jawnie. Kampania NORMALNIE TEST redukuje te obciążenia. Usuwa barierę, która sprawia, że 'Test to nie to, co myślisz'. Daje odbiorcy możliwość wykonania testu bez obciążeń. Powstaje więc platforma ułatwiająca nawiązanie otwartej komunikacji na temat HIV/AIDS z młodym odbiorcą i z jego otoczeniem, bez ściągania na siebie podejrzeń, jak to może mieć miejsce w przypadku komunikacji otwartej. Wykonanie testu nie oznacza, tego co mogłoby oznaczać, że np. masz na sumieniu rozwiązłość, lecz po prostu test na HIV - nic mniej i nic więcej... Młodzież w przedziale wiekowym lata charakteryzuje się intensywnymi poszukiwaniami stałych partnerów/partnerek, co wiąże się z częstymi ich zmianami. Osoby deklarujące kontakty płciowe z więcej niż jednym partnerem w poszczególnych grupach wiekowych to odpowiednio: lat - 32%, lat - 30%, lata - 40%. Pomysł kampanii został "przetestowany" na tzw. brudnych fokusach. Okazało się, że młodzież bardzo dobrze przyjęła Strefana a projekt uważa za oryginalny - co w kontekście dotarcia do tej grupy wiekowej wydaje się bardzo istotne. Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem bliższej znajomości ze Stefanem zapraszamy do odwiedzenia strony Projekty na rzecz walki z wykluczeniem społecznym Schizofrenia otwórzcie drzwi Podczas Ogólnopolskiego Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię (12 września), organizowanego w ramach ogólnoświatowego programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", dzięki

6 zaangażowaniu Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259a oraz przy ul. Św. Wincentego 85 w Warszawie, została opracowana seria spotów radiowych, które były nadawane przez rozgłośnie regionalne w całej Polsce. Koncepcja spotów radiowych polegała na nagraniu autentycznych wypowiedzi osób chorych. Dzięki temu odbiorca mógł się przekonać, że jeśli chodzi o codzienne sprawy życiowe, radości i troski, relacje rodzinne oraz zainteresowania, to ludzie ci niczym nie różnią się od tzw. normalnych, a niewłaściwe postrzeganie choroby bardziej przeszkadza im w funkcjonowaniu w społeczeństwie aniżeli fakt, że muszą się z nią zmagać. Celem programu "Schizofrenia - Otwórzcie Dzrzwi" jest zmiana uproszczonego i krzywdzącego postrzegania osób chorych na schizofrenię oraz stworzenie chorym warunków do reintegracji ze społeczeństwem. W Polsce program jest realizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Program Przeciwdziałania Przymuszonej Prostytucji Fundacja Komunikacji Społecznej jest twórcą strategii kamapanii Programu Przeciwdziałania Przymuszanej Prostytucji w ramach współpracy z Caritas Polska i w ramach tego projektu brała udział w przygotowaniu badań jakościowych kreacji. W ramach kampanii przygotowano spot telewizyjny i radiowy, ulotki oraz plakaty dystrybuwane poprzez nośniki indoorowe. Więcej na FINANSOWANIE 2004 Fundacja Komunikacji Społecznej swoją działalność opiera na współpracy zarówno z instytucjami grantodawczymi (granty), jednostkami administracji państwowej (dotacje) jak również podmiotami komercyjnymi (sponsoraty i darowizny). Struktura przychodów FKS w 2004 roku: Fundacja Charlesa Stewarta MOTTA (grant instytucjonalny) PLN Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (dotacja) PLN Krajowe Centrum ds. AIDS (dotacja) PLN Daimler Chrysler Automotive Poland (darowizna) 3000 PLN CARITAS POLSKA (umowa o współpracy) PLN przychody finansowe PLN łącznie ,69 PLN Wszystkie środki zostały wykorzystane na realizację celów statutowych w ramach projektów. W imieniu Zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej: Paweł Prochenko Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo