Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego"

Transkrypt

1 Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego Marcin Faleńczyk Dr Tomasz Kalinowski Dr Maciej Tarkowski Gdańsk 2015

2 Streszczenie Województwo pomorskie należy do grupy regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności inwestycyjnej i posiada pod tym względem stabilną pozycję. Największą atrakcyjnością cechuje się dla działalności zaawansowanej technologicznie, zaś najmniejszą dla działalności przemysłowej. Mocną stroną są zasoby pracy i wysoka jakość życia. Słabą stroną jest dostępność transportowa, która jednak z biegiem lat ulega poprawie. Dominującą branżą pod względem BIZ jest BPO/SSC oraz produkcja (maszyny i urządzania), które łącznie stanowią 50% inwestycji. Największe zainteresowanie regionem wykazują inwestorzy z krajów nordyckich. Zaskakuje w porównaniu do innych regionów dość słaba aktywność inwestorów niemieckich. Mimo że Pomorze jest traktowane przez Niemców jako atrakcyjne miejsce ze względów turystycznych, jak i kulturalnych, to przewagi te nie zostały w pełni wykorzystane. Zaznaczył, że szansą dla Pomorza mogłyby być nowe inwestycje, które bazowałyby na możliwości oferowania kompleksowych usług turystycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz wellnessowych dla turystów niemieckich w sposób, jaki wykorzystały to województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. W tej dziedzinie konieczny jest lepiej zorganizowany wysiłek promocyjny regionu na rynkach zewnętrznych. Największym wyzwaniem na najbliższe lata jest dostępność zasobów ludzkich, przyciąganie talentów do regionu oraz wykorzystanie rozwoju portów morskich. Region będzie musiał się także zmierzyć z takimi zagadnieniami jak: zróżnicowanie wewnętrzne atrakcyjności inwestycyjnej, znaczenie otoczenia instytucjonalnego, ucieczka vs. zakorzenienie. Spis treści Streszczenie... 2 Wprowadzenie... 3 Atrakcyjność Pomorza (M. Tarkowski)... 3 Inwestycje zagraniczne w woj. pomorskim (M. Faleńczyk)... 8 Perspektywa inwestorów niemieckich (T. Kalinowski) Wnioski i rekomendacje (T. Kalinowski) Metodologia i źródła informacji

3 Wprowadzenie Celem niniejszego materiału jest zarysowanie sytuacji województwa pomorskiego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i atrakcyjności inwestycyjnej. W pierwszej kolejności omówiona została sytuacja Pomorza pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, następnie sytuacja pod względem obecności inwestorów zagranicznych z zaznaczeniem trendów i wyzwań. Następnie zaprezentowana została perspektywa inwestorów niemieckich. Na zakończenie przedstawione zostały wnioski oraz powiązane z nimi rekomendacje. Atrakcyjność Pomorza (M. Tarkowski) Województwo pomorskie należy do grupy regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności zajmuje 6. pozycję w rankingu krajowym 1. Pozycja ta jest w miarę stabilna od kilku lat. Mocną stroną województwa jest ponadprzeciętna aktywność informacyjna i najlepiej ocenione Regionalne Centrum Obsługi Inwestora w toku certyfikacji przeprowadzonej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ (za dotychczasową współpracę w zakresie obsługi inwestorów, przygotowanie merytoryczne i techniczne do obsługi inwestora oraz umiejętność prezentacji oferty inwestycyjnej regionu). Ponadto Pomorskie cechuje wysoka chłonność rynku. Jego specyficzną cechą jest wyraźnie ponadprzeciętna zamożność gospodarstw domowych. Słabą stroną zaś jest niski poziom bezpieczeństwa powszechnego. Działalność przemysłowa Województwo pomorskie cechuje przeciętna lub niska (w zależności od podregionu), na tle innych regionów, atrakcyjność dla działalności przemysłowej. Jest to naszą najsłabszą stroną województwo pomorskie odprzemysłowiło się. Mamy pewne atuty są to niezłe zasoby pracy, środowisko gospodarcze, w sensie obecności poddostawców, z którymi można współpracować, niezła dostępność transportowa szczególnie dla tych firm, którym zależy, żeby być blisko portów. Z perspektywy potencjalnego inwestora koszty pracy są u nas dosyć wysokie, ale zapewne z perspektywy rozwoju regionu chcielibyśmy mieć jak najwięcej inwestorów, którzy dobrze płacą. 1 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk

4 Rysunek 1. Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta na tle innych podregionów dla działalności przemysłowej Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk 2014, s. 21. Działalność usługowa Województwo pomorskie cechuje najwyższa lub niska atrakcyjność inwestycyjna dla działalności usługowej. W szczególności podregion trójmiejski zajmuje 7. miejsce w kraju dla tego typu działalności. Działalność usługowa rozumiana jako nowoczesne usługi biznesowe obejmuje: centra usług wspólnych (SSC), centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i outsourcingu IT (ITO). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce cechuje się dużą dynamiką rozwoju - wzrost zatrudnienia od początku 2012 r. wyniósł 50%, od początku 2013 r. powstało 66 nowych centrów usług, zaś udział centrów, które rozszerzyły zakres usług (w ostatnich latach) wynosi 87% 2. W przypadku SSC/BPO/ITO podstawowym czynnikiem atrakcyjności Trójmiasta są przede wszystkim zasoby pracy. Na niekorzyść działają dość wysokie koszty pracy (szczególnie w sektorze ICT) oraz niska dostępność transportowa. W przypadku działalności usługowej dostępność transportowa ma 2 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, 2014, ABSL, s. 8. 4

5 znaczenie jako połączenia między głównymi miastami w Polsce województwo pomorskie jest zaś nieco na uboczu, co wynika z położenia geograficznego i jest niezależne od istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej czy lotniczej. Rysunek 2. Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta na tle innych podregionów dla działalności usługowej Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk 2014, s. 27. Działalność zaawansowana technologicznie Pod względem działalności zaawansowanej technologicznie (działalność R&D) województwo pomorskie cechuje się najwyższą lub niską atrakcyjnością inwestycyjną. W szczególności rysują się przewagi Trójmiasta podregion trójmiejski zajmuje wysoką 5. pozycję w rankingu krajowym. W tym przypadku znaczenie oprócz zasobów pracy, ma infrastruktura społeczna i jakość środowiska przyrodniczego. Na niekorzyść działa jednak niska dostępność transportowa rozumiana jako codzienna komunikacja dla mieszkańców. Generalnie nie jest źle, ale do innych większych miast nam brakuje. 5

6 Rysunek 3. Atrakcyjność inwestycyjna Trójmiasta na tle innych podregionów dla działalności R&D Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk 2014, s. 34. Zasoby pracy Trójmiasto jest czwartą aglomeracją w Polsce pod względem udziału w zatrudnieniu. Ma ponad dwukrotnie mniejszy wskaźnik (wynoszący 9) niż lider zestawienia Kraków (24). Następne w kolejności są największe polskie aglomeracje Warszawa z wynikiem 17 i Wrocław (16). Niewątpliwie pozycja Trójmiasta jest lepsza niż wynikałoby to z twardej analizy czynnikowej. Zasoby pracy w Trójmieście kształtują się następująco: Około 95 tys. studentów i 25 tys. absolwentów rocznie Około 21 tys. studentów kierunków ekonomiczno-administracyjnych i około 13 tys. inżynieryjno-technicznych Języki (poza angielskim): niemiecki, rosyjski, w mniejszym stopniu francuski, hiszpański, specjalizacja języki skandynawskie Warto zaznaczyć, że specjalizacją regionalną są języki skandynawskie na kierunku skandynawistyka kształci Uniwersytet Gdański. 6

7 Rysunek 4. Absolwenci szkół wyższych w Trójmieście Źródło: BDL GUS Jakość życia Wyróżnikiem Pomorza jest wysoka jakość życia. Według Diagnozy społecznej z 2013 r. mieszkańców Pomorza cechuje względnie wysoki odsetek zadowolonych z miejsca zamieszkania, relatywnie bardzo dobra ocena poziomu cywilizacyjnego, dobrobytu materialnego i kapitału społecznego. W województwie pomorskim są również korzystne środowiskowe warunki życia oraz bogata infrastruktura czasu wolnego. Ucieczka vs. zakorzenienie Obecnie żyjemy w takim świecie, gdzie z punktu widzenia inwestorów przestrzeń jest śliska, czyli dzisiaj jest tu, a jutro może być, gdzie indziej i w gruncie rzeczy niewiele go to kosztuje. Jest to nawiązanie do tytuły artykułu Sticky Places in Slippery Space 3. W związku z tym zadanie regionu powinno polegać na tym, żeby robić wszystko, aby inwestor przykleił się, zakorzenił i poniósł takie koszty, które w przypadku wyjścia zostaną bezpowrotnie utracone. Te koszty to przede wszystkim kapitał ludzki. Rysunek 5. Jaka przyszłość? Źródło: Opracowanie własne 3 Ann Markusen, Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, Economic Geography Vol. 72, No. 3 (Jul., 1996), pp

8 Inwestycje zagraniczne w woj. pomorskim (M. Faleńczyk) W 2014 roku w województwie pomorskim zrealizowano 19 inwestycji, dzięki którym zostało utworzonych 2785 miejsc pracy (przy udziale Invest in Pomerania). Od 2011 roku można zaobserwować znaczący wzrost inwestycji jest to efekt działań inicjatywy Invest in Pomerania, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Inicjatywę tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania inicjatywy. Tabela 1. Projekty obsłużone przez Invest in Pomerania Zapytania PAIIZ Własne Inwestycje Miejsca pracy Źródło: Invest in Pomerania Zgodnie z wynikami badania 4 województwo w 2007 roku charakteryzowało: Niska rozpoznawalność regionu Pryzmat upadających stoczni Słaba infrastruktura drogowa i kolejowa Niska rozpoznawalność uczelni wśród biznesu Pomorską specyfiką jest istotna obecność inwestorów z krajów nordyckich Norwegii, Finlandii i Danii. Dość istotne znaczenie mają również inwestycje polskich oraz amerykańskich firm. Mniejsze znaczenie niż w ogólnokrajowych statystykach mają inwestorzy z Niemiec. 4 Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego z uwzględnieniem branż priorytetowych, IBnGR, PwC, Gdańsk

9 Rysunek 6. Inwestorzy Invest in Pomerania według kraju pochodzenia inne 37% państwa nordyckie 16% Polska 13% Indie 2% Benelux 3% Chiny 4% Wielka Brytania 5% Niemcy 7% USA 13% Źródło: Invest in Pomerania Inwestycja Weyerhaeuser Jedną ze zrealizowanych inwestycji w województwie pomorskim jest projekt amerykańskiej firmy Weyerhaeuser - jednego z największych na świecie przetwórców drewna. Inwestycja mieści się na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa w gdańskiej dzielnicy Kokoszki. Fabryka Weyerhaeuser Poland została oficjalnie otwarta w maju 2013 roku. Jest ona pierwszą fabryką należącą do koncernu Weyerhaeuser w Europie. Ma powierzchnię 17 tys. m kw., a koszt jej budowy to ok. 200 mln złotych. Fabryka przetwarza gotową masę, tzw. włókninę, która służy do produkcji pieluszek dla niemowląt. Głównym odbiorcą surowca jest firma Procter&Gamble. Obecnie w fabryce zatrudnionych jest na stałe ponad 75 osób. Są to przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści. Planowane zatrudnienie docelowe to 110 pracowników. Wzrost ten będzie przebiegał stopniowo do 2016 roku. Ponadto fabryka podejmie stałą współpracę z lokalnymi firmami z takich branż jak IT, budownictwo, serwis elektroniczny, ochrona, usługi porządkowe. Niedługo ma rozpocząć się rozbudowa fabryki w Kokoszkach. Inwestycja Weyerhaeuser miała burzliwy przebieg. Kiedy w październiku 2009 r. koncern kupił działkę w przetargu rozpoczęły się protesty ekologów i okolicznych mieszkańców. Uczestniczyli oni w całym procesie dotyczącym wydania decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę. Ich zastrzeżenia dotyczyły hałasu, zapachu i kwasu poliakrylowego. Osoby mieszkające w sąsiedztwie fabryki obawiały się o zdrowie i możliwość wystąpienia awarii. Pomimo odwołań, inwestycji nie udało się zablokować. Historia tej inwestycji pokazuje, jak ważne dla przyszłych inwestycji w województwie pomorskim jest uzgodnienie decyzji z mieszkańcami i konsultacje społeczne. Szczególne znaczenie ma to w 9

10 przypadku działalności przemysłowej, która często wiąże się z pewnymi obciążeniami dla środowiska co w przypadku Pomorza jest jednym z jego atutów. Źródło: Dominującą branżą jest BPO/SSC (28%) oraz produkcja - maszyny i urządzania (22%), które łącznie stanowią 50% zrealizowanych inwestycji. Na trzecim miejscu znajduje się logistyka, w szczególności logistyka morska. Kolejne pozycje zajmują sektor ICT, motoryzacja, produkcja materiałów budowlanych, energetyka oraz przetwórstwo (rolno-spożywcze). Inwestycja Intel Technology Poland Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe Intel powstało w 1999 roku. Jest ono jednym z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 850 najwyższej klasy specjalistów i liczba ta nieprzerwanie rośnie. W 2012 roku zatrudnił 260 nowych pracowników, a w tym roku planuje zwiększyć zatrudnienie o około 300 osób. Gdański oddział jest zbiorem wysokiej klasy specjalistów IT, którzy pracują głównie w sektorze Research & Development m.in. grafiką wbudowaną w procesory, HD audio, interfejsami kontaktu z komputerem do sterowania głosem. Zespoły badawcze pracują nad rozwiązaniami serwerowymi dla światowych gigantów technologicznych, które będą się sprzedawały za 2-3 lata. O wyborze Gdańska zdecydowała silna pozycja lokalnych uczelni oraz duży potencjał pracowników dostępnych na rynku. Lokalny rynek jest w stanie dostarczyć pracowników o wymaganym doświadczeniu w ICT. Niedawno powołano do życia jednostkę specjalizującą się w obsłudze wewnętrznych i zewnętrznych procesów personalnych w całym regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Powołano organizację Global Employee Support. Grupa ta zajmuje się wsparciem pracowników z obszaru całej Europy w obsłudze ich zapytań związanych z relacjami pracowniczymi, wynagrodzeniami, oraz innymi problemami tego typu. Historia Intela pokazuje jak ważna jest opieka poinwestycyjna i współpraca z inwestorem. Zadowoleni inwestorzy, którzy wybrali region, są najlepszym źródłem kolejnych inwestycji. Źródło: Wyzwania na najbliższe lata to: Dostępność zasobów ludzkich Przyciąganie zasobów ludzkich, w szczególności talentów Reindustrializacja Wykorzystanie rozwoju portów morskich 10

11 Perspektywa inwestorów niemieckich (T. Kalinowski) Kryzys ekonomiczno-finansowy, który ujawnił słabość struktur gospodarczych niektórych gospodarek peryferiów Europy, zmienił również pozycję Polski na mapie wiarygodności gospodarczej i pośrednio atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. W Niemczech Polska zaczęła być postrzegana przez ostatnie lata jako oaza stabilności, dynamiki i rynek o dużych szansach rozwojowych na kolejne lata w przeciwieństwie do maruderskiego południa Europy. Z niemieckiej perspektywy należy również podkreślić drugi ważny aspekt zmniejszające zainteresowanie współpracą handlowo-inwestycyjną z dotychczas ważnym (a wcześniej postrzeganym również jako strategicznym ) partnerem gospodarczym jakim jest Rosja, a w dalszej kolejności z Ukrainą i Białorusią. Polska pośrednio profituje z tej zmiany, gdyż na europejskiej mapie dobrych lokalizacji inwestycyjnych i przyszłych rynków do ekspansji pole to zostało w oczywisty sposób zawężone. Z drugiej strony, nie możemy jednak mówić o boomie inwestycyjnym na Polskę w Niemczech. Skala rocznych transferów niemieckich inwestycji bezpośrednich do Polski ulegała w ostatnich latach lekkiemu spowalnianiu. Według danych Niemieckiego Banku Federalnego (Bundesbanku) wysokość rocznego transferu niemieckich inwestycji bezpośrednich do Polski wynosiła odpowiednio: ,1 mld, ,0 mld, ,6 mld. Zbliżone dane podaje również odpowiednia statystyka NBP. W relacjach handlowych obserwowaliśmy odmienną tendencję. Kolejne lata były kolejnymi rekordami w wysokości obrotów, a ostatni rok (wstępne dane GUS) to dynamika naszego eksportu do Niemiec na poziomie +9,5%, natomiast importu to +6,9%. Powoli zaczyna rosnąć udział niemieckiego rynku w polskim eksporcie i imporcie. Zainteresowanie kapitału niemieckiego polskimi regionami od lat nie wykazuje zbyt dużych zmian. Największym wzięciem cieszą się województwa mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie. Pomorskie pozostawało w tym zakresie na uboczu. Świadczą o tym dobitnie zarówno dane PAIiIZ, jak i Invest in Pomerania. Na 348 największych inwestorów niemieckich w Polsce, w naszym regionie jest właściwie tylko 10 liczących się niemieckich firm. Są to Deutsche Lufthansa AG, Dr. Oetker, ERGO i Munich Re (inwestorzy w Ergo Hestia), Franz Cordesmeyer i Hemelter Muehle (inwestorzy w Gdańskich Młynach), IBM GmbH, Metro Group AG, SAG International GmbH, Bayer, ThyssenKrupp, Allianz oraz Stadtwerke Leipzig GmbH. Nie w każdym przypadku chodziło tu o lokalizację siedziby spółki w regionie. Z 367 projektów, które były realizowane przez Invest in Pomerania tylko 6% dotyczyło inwestorów z Niemiec. Należy to podkreślić wobec faktu, że Niemcy są faktycznie inwestorem nr 1 w Polsce niekoniecznie w sensie statystycznym, ale rzeczywistym kapitał niemiecki inwestuje w Polsce poprzez swoje spółki-córki, zarejestrowane w Niderlandach, Wielkiej Brytanii czy Luksemburgu. Również listy niemieckiej obecności inwestycyjnej na Pomorzu według dwóch innych źródeł Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) oraz obu SSE (pomorskiej i słupskiej) wyglądają nad wyraz skromnie. Biorąc pod uwagę trzy podstawowe typy aktywności gospodarczej działalność przemysłową, usługową oraz zaawansowaną technologicznie, województwo pomorskie i jego podregiony plasują 11

12 się w stawce przeciętnej i niskiej dla działalności przemysłowej, najwyższej i niskiej dla działalności usługowej oraz najwyższej i niskiej dla działalności zaawansowanej technologicznie. Ta uśredniona dla całego kapitału zagranicznego ocena jest również ważna dla kapitału niemieckiego. Potencjalny i rzeczywisty kapitał przemysłowy z Niemiec kieruje się na Dolny i Górny Śląsk, do mazowieckiego oraz Wielkopolski. Kapitał dla działalności usługowej oraz w sektorach zaawansowanych technologii z Niemiec zaczyna powoli coraz chętniej spoglądać na Pomorze. Wnioski i rekomendacje (T. Kalinowski) Atuty inwestycyjne fakty i zmiany Jednym z podstawowych atutów inwestycyjnych Pomorza jest stosunkowo szeroki obszar specjalnych stref ekonomicznych pomorskiej i słupskiej SSE. Wobec właściwie braku innych znaczących mechanizmów przyciągania inwestorów, SSE stają się jednym z podstawowych atutów atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Równie ważnym atutem jest dostępność absolwentów wyższych uczelni technicznych, w tym szczególnie Politechniki Gdańskiej. Znaczenie obecności absolwentów innych uczelni jest znacznie mniejsze z wyjątkiem tych absolwentów, którzy mogą wyróżnić się kompetencjami dla centrów BPO, zatem ekonomistów o specjalności finanse, HR, marketing, logistyka, władających kilkoma językami obcymi. W tym kontekście panujący stosunkowo wysoki poziom płac w regionie jest jednak anty-bodźcem dla potencjalnych inwestorów. Do stref jednym tchem należy doliczyć obecność obu parków naukowo-technologicznych (Gdańsk i Gdynia) oraz obecność regionalnej Doliny Krzemowej. Dla Pomorza Gdańskiego przez lata istotnym antybodźcem była jego dostępność komunikacyjna. Aspekt ten przez ostatnie lata uległ zdecydowanej poprawie. Chodzi tu o bliskość do centrów gospodarczych Europy zachodniej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. Jest ona ważna dla działalności przemysłowej, która w przypadku gospodarki regionu nie jest mocno istotna, natomiast dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie szczególną rolę odgrywa systematycznie rozszerzana oferta połączeń lotniczych oraz również połączenia autostradowe. Dodatkowym atutem jest szybki wzrost gdańskiego DCT, który poprawia dostępność regionu, w tym jako hubu dla transportu międzynarodowego, skutecznie konkurując tu z portem w Hamburgu. Dla inwestorów zagranicznych niemniej ważne są miękkie aspekty atrakcyjności inwestycyjnej. Mieszczą się tu klimaty nostalgii historycznej, atrakcyjności turystycznej, flairu, czy oferty kulturalnej. Pomimo oczywistej historii Pomorza nie obserwujemy ponadprzeciętnego zainteresowania kapitału niemieckiego naszym regionem. Inwestorzy z Niemiec chętnie podkreślają niemiecką spuściznę cywilizacyjną, ale odgrywa ona tylko pewną rolę dla już osiadłych menedżerów, a nie w procesie inwestycyjnym. Pomorze jest traktowane przez Niemców jako ogólnie atrakcyjne miejsce do mieszkania również ze względów turystycznych, jak i kulturalnych. Coraz mniejsze znaczenia mają tu 12

13 negatywne przypadki kradzieży niemieckich samochodów, typowe dla lat przedakcesyjnych (do UE i strefy Schengen). Przewagi w dziedzinie turystyki nie zostały jednak w pełni wykorzystane. Mam tu na myśli nowe inwestycje, które bazowałyby na możliwości oferowania kompleksowych usług turystycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz wellnessowych dla turystów niemieckich w sposób, jaki wykorzystały to województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. W tej dziedzinie konieczny jest lepiej zorganizowany wysiłek promocyjny regionu na rynkach zewnętrznych. Przykładem nieprofesjonalnego działania w tym zakresie jest forma obecności województwa na największych targach turystycznych na świecie ITB w Berlinie w 2014 r. Pozostawała ona w sprzeczności z ogólnie wysokim poziomem aktywności regionu wobec inwestorów zagranicznych, realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz obie SSE. Zróżnicowanie wewnętrzne atrakcyjności inwestycyjnej regionu Województwo pomorskie jest wyjątkowo niejednolite w kwestii atrakcyjności inwestycyjnej wobec inwestorów zagranicznych. Obok bardzo atrakcyjnej metropolii trójmiejskiej oraz obszarów SSE w regionie, pozostała jego część jest atrakcyjna przeciętnie lub wręcz nieatrakcyjna. Aglomeracja trójmiejska oraz obszary SSE są w stanie niejako samodzielnie i automatycznie pozyskiwać coraz skuteczniej nowych inwestorów. Szczególnie w przypadku Trójmiasta widoczne jest to po udanych, nowych inwestycjach na terenie powierzchni biurowych klasy A w kompleksach: Olivia Business Centre, Neptun, Alchemia, łużycka Office Port oraz Tensor. Tam nowe firmy przyszły same. Następne będą lokalizowane w oddanych kolejno nowych modułach. Dla obszarów poza aglomeracją trójmiejską i SSE nie widzę zorganizowanego działania, które dawałoby szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów. Znaczenie otoczenia instytucjonalnego W skali kraju aktywną rolę wobec inwestorów w regionach miały spełniać COIE sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów serwis Ministerstwa Gospodarki. W układzie zewnętrznym taką rolę spełniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w ambasadach Polski za granicą. Klikając na mapę naszego regionu na stosownej stronie (www.wybor.coie.gov.pl) uzyskamy informację w województwie pomorskim COIE nie funkcjonuje, proszę wybrać inną placówkę COIE. Na pierwszy rzut oka wydaje się to rozwiązaniem niekorzystnym. Tymczasem według dość powszechnej opinii obsługa inwestora w naszym regionie jest realizowana w sposób efektywny przez wyspecjalizowane instytucje: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Invest in Pomerania, 13

14 InvestGDA, najnowszy portal Investgdynia.pl. Choć dla inwestora zewnętrznego takie zróżnicowanie może wydawać się nieprzejrzyste, a szczególnie brak regionalnego one-stop-shop dziwne, to powyższe zsumowane aktywności wymienionych instytucji spełniają pokładane w nich nadzieje. W połączeniu z intensywniejszą współpracą między regionem a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) całość wysiłku promocyjnego mogłaby być zapewne jeszcze wyższa. Patrząc na region nieco zewnętrznym okiem, w tym przez pryzmat niemiecki, warte rozważenia byłoby skonstruowanie precyzyjniejszego przekazu promocyjnego dla inwestora zagranicznego, który mógłby od razu chwytać. Przekaz taki musiałby być elementem szerszej akcji promocyjnej, zaprogramowanej na dłuższy czas. Musiałby on obejmować przesłanie, w skład którego wchodziłyby nasze atuty z mocnym podkreśleniem wolności gospodarczej, tradycji, coraz lepszej dostępności komunikacyjnej, wysokiej jakości życia oraz przesłania, że zależy nam głównie na inwestorach w branżach usługowych i zaawansowanych technologicznie. Dzięki takiemu ostrzejszemu wyprofilowaniu mielibyśmy szansę lepiej sprzedawać nasze przewagi lokalizacyjne na mocno konkurencyjnej mapie europejskich regionów. Metodologia i źródła informacji Materiał został przygotowany z wykorzystaniem analizy danych zastanych (desk research), a także na podstawie doświadczeń autorów zebranych w trakcje współpracy z inwestorami / potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi ulokowaniem inwestycji w województwie pomorskim. Rekomendacje i wnioski zaprezentowane w opracowaniu są w dużych stopniu odzwierciedleniem problemów sygnalizowanych przez samych przedsiębiorców. Informacje wykorzystane w analizie pochodzą również z takich źródeł jak: Niemiecki Bank Federalny (Bundesbank), Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych GUS, Invest in Pomerania, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), M. Nowicki (red.), A. Hildebrandt, P. Susmarski, M. Tarkowski, M. Wandałowski, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk 2014, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego z uwzględnieniem branż priorytetowych, IBnGR, PwC, Gdańsk 2011, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, ABSL,

Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju

Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju Inwestycje zagraniczne na Pomorzu - stan obecny i dalsze perspektywy rozwoju The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund . INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na Pomorzu - perspektywy rozwoju na lata

Inwestycje na Pomorzu - perspektywy rozwoju na lata Inwestycje na Pomorzu - perspektywy rozwoju na lata 2017-2020 The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund . INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE I ICH

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Branża BPO/SSC w województwie pomorskim

Branża BPO/SSC w województwie pomorskim Branża BPO/SSC w województwie pomorskim Gdańsk, 7.03.2013 The Project has been co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund BEST CITY OF THE YEAR 2012 Centra usługowe Centra

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski Ekspertyza wykonana w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz dofinansowana przez: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych

Analiza i perspektywy rozwoju sektorów priorytetowych Wrocław, 16.02.2015 Agenda 1. POLSKA GOSPODARKA NA TLE EUROPY I ŚWIATA 2. DOLNY ŚLĄSK W PORÓWNANIU DO INNYCH REGIONÓW 3. POZIOM ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ W REGIONIE 4. STRATEGICZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze

Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Przedsięwzięcie strategiczne w obszarze szkolnictwa zawodowego odpowiedzią na potrzeby gospodarcze Adam Krawiec Dyrektor Departament Edukacji i Sportu UMWP POMORSKIE PERSPEKTYWY ZAWODOWE Gdańsk, 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Dr Aleksandra Borowicz Stanisław Szultka Marcin Wandałowski Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Porządek prezentacji Atrakcyjność inwestycyjna co

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim Rynek pracy tymczasowej w województwie mazowieckim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie mazowieckim nie można było jednoznacznie mówić w kontekście pracy tymczasowej o rynku pracownika

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim Gdańsk, 05.03.2012 The Project has been co- financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach

Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach Regionalny rynek pracy w kluczowych sektorach 2 2 Dolny Śląsk - historia sukcesu Czołowe miejsca w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej województw 1 miejsce Aktywność wobec inwestorów 1 miejsce Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA. Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA. Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Państwowa

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach 18.03.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce PAIiIZ Warszawa, 4 października 2006 Największe BIZ według wartości skumulowanych Inwestor France Telecom Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Fiat KBC

Bardziej szczegółowo

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05

W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 W rytm Krakowa 2015-06-01 12:06:05 2 Dynamiczny i nowoczesny Kraków nadaje rytm całej gospodarce Małopolski. Potencjał intelektualny i naukowy dawnej stolicy Polski tworzy zaplecze kadrowe jego najbardziej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki 31 marca, 2017

Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki 31 marca, 2017 Znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki 31 marca, 2017 WE CARE MORE Jakość życia jako jeden z istotnych czynników wpływających na relokację pracowników Prezentacja wyników

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim Rynek pracy tymczasowej w województwie małopolskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers Polska - jako lokalizacja dla Centrów w Usług Wspólnych Poland as the destination for Shared Service Centers 29 maja 2009 Agenda Dlaczego inwestorzy są obecnie zainteresowani budową centrów usług wspólnych

Bardziej szczegółowo

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski

2edycja! Budownictwo. drogowe. w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata Data wydania: III kwartał Języki raportu: polski, angielski 2edycja! Budownictwo drogowe w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2014 Data wydania: III kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Budownictwo drogowe w Polsce czy wiesz... jest to największy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE

2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE 2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż w 2014 roku łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo Praca stała? Zatrudnia budownictwo W II kw. 2011 roku, w serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl, ukazało się 8600 ofert pracy. Największą popularnością cieszyły się ogłoszenia z Pomorza. Jednak tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA PAIiIZ zrealizowane inwestycje (przykłady) Nowa dynamika Polska

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych PKB per capita Polski to tylko 45% PKB per capita USA Połowa

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy?

Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy? 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Kompetencje przyszłości: czy uczelnie mogą (i powinny) kształcid na potrzeby rynku pracy? Prof. Jarosław Górniak Dr Grzegorz Żmuda Dr Piotr Prokopowicz Warszawa 26 maja 2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A

MAZOWSZE P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U C E N T R U M O B S Ł U G I I N W E S T O R A I E K S P O R T E R A P A R T N E R D L A T W O J E G O B I Z N E S U UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek UNIA EUROPEJSKA Wspólny rynek Globalny partner handlowy POLSKA Centralne położenie MOSKWA 1200 km MOSKWA LONDYN 1449 km LONDYN

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 13:16:42 2 Finlandia jest dla inwestorów zagranicznych bardzo atrakcyjnym rynkiem. Technologie na najwyższym poziomie, innowacje wprowadzane do każdej gałęzi gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013

PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 PLANOWANE OTWARCIE: IV KWARTAŁ 2013 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I REGIONU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZECIN...Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Pracownik IT - dlaczego odchodzi i jak go zatrzymać?

Pracownik IT - dlaczego odchodzi i jak go zatrzymać? Pracownik IT - dlaczego odchodzi i jak go zatrzymać? Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego How Dzień dobry cool

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo