Komitet Nauk Pedagogicznych. Kto jest KIM XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW. Wrocław-Wojanów r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komitet Nauk Pedagogicznych. Kto jest KIM XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW. Wrocław-Wojanów 23-28.09.2013 r."

Transkrypt

1 Komitet Nauk Pedagogicznych Kto jest KIM XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW Wrocław-Wojanów r.

2

3 KTO JEST KIM? XXVII LSMP Wrocław Wojanów Dr Hana Cervinkowa Nazwa uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją Specjalności: antropologia kulturowa Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa Nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Pedagogiki Szkolnej Specjalności: socjopedagogika szkoły, teoria wychowania i samowychowania Prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica Nazwa uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Specjalności: pedagogika specjalna Prof. UAM dr hab. Marek Krajewski Nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej Specjalności: socjologia kultury, socjologia sztuki Prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica Specjalności: dydaktyka, filozofia wychowania, pedagogika ogólna rozumiana jako krytyczna filozofia edukacji, teoria nauczania, specyfika zawodu nauczycielskiego, kształcenie nauczycieli Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński Nazwa uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Specjalności: pedagogika, socjologia edukacji i wychowania, teorie i badania socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne na temat związków rozwoju i zmiany człowieka, edukacji i społeczności w sytuacji gwałtownej zmiany politycznej i kulturowej Prof. KUL dr hab. Marian Nowak Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katedra Pedagogiki Ogólnej Specjalności: pedagogika ogólna, pedagogika kultury, teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika personalistyczna Wrocław-Wojanów r. 3

4 Prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz Specjalności: pedagogika ogólna, pedagogika rodziny, pedagogika szkoły Prof. UW-M dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Specjalności: pedagogika społeczna, (nie)równości i edukacja, rodzina (specyfika współczesnego rodzinnego środowiska wychowawczego), kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe Prof. zw. dr hab. Marek Pawlak Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Specjalności: zarządzanie projektami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, informatyka w zarządzaniu Prof. zw. dr hab. Eugenia Potulicka Nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Pedagogiki Porównawczej Specjalności: reformy edukacji na świecie, ich uwarunkowania i skutki, w szczególności neoliberalne reformy edukacji; porównawcza charakterystyka systemów szkolnych w krajach europejskich i pozaeuropejskich; edukacja a wartości społeczno-kulturowe w świetle teorii Bourdieu i Brunera, edukacja obywatelska i międzykulturowa Dr hab. Robert Szwed Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Specjalności: opinia publiczna i komunikacja polityczna Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Specjalności: pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, teoria wychowania, pedagogika wczesnoszkolna Prof. zw. dr hab. Elżbieta Tarkowska Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN Specjalności: socjologia i antropologia czasu, socjologia kultury, socjologia ubóstwa Dr Jacek Wasilewski Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Specjalności: retoryka(mówienie publiczne oraz konstrukcja i funkcjonowanie komunikatu medialnego), struktura komunikacji i komunikatów perswazyjnych (od orędzia do plotki) oraz zagadnienia kategorii gender w języku i poprawności politycznej 4 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

5 UCZESTNICY XXVII LSMP Mgr Magdalena Bełza Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Zainteresowania naukowe: pedagogika specjalna porównawcza, edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, surdopedagogika, funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej Adres Dr Dorota Bis Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Zainteresowania naukowe: media, edukacja medialna, komunikacja, komunikowanie społeczne Adres Mgr Barbara Biskup Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Zainteresowania naukowe: pedagogika krytyczna, teoria gender, teoria queer, zastosowanie dramy w edukacji, aktywność obywatelska Adres Dr Ewa Bochno Nazwa uczelni: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zakład Pedagogiki Szkolnej Zainteresowania naukowe: główny obszar naukowych zainteresowań dotyczy szkoły jako kontekstu rozwojowego, zmian modelu uniwersytetu, funkcjonowania współczesnych wspólnot czy grup rówieśniczych. Adres Dr Ireneusz Bochno Nazwa uczelni: Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Zainteresowania naukowe: szkoła jako kontekst rozwojowy, migracje zarobkowe młodzieży, europejski rynek pracy Adres Dr Katarzyna Braun Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, wolontariat, społeczne zaangażowanie młodzieży, aspiracje życiowe młodzieży, sytuacja dzieci-uchodźców w polskiej szkole Adres Wrocław-Wojanów r. 5

6 Mgr Urszula Bukowska Zainteresowania naukowe: rodzina i jej przemiany, szeroko pojęta edukacja Adres Mgr Tomasz Charysz Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: pedagogika szkoły wyższej, wartości a wychowanie w szkole wyższej, dydaktyka Adres Dr Maksymilian Chutoriański Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Ogólnej Zainteresowania naukowe: filozoficzne i humanistyczne podstawy edukacji, kwestie związane z rozwojem i wychowaniem moralnym, zagadnienia dotyczące podmiotu w edukacji Adres Mgr AleksanderCywiński Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: prawo rodzinne, prawa człowieka Adres Dr Celina Czech-Włodarczyk Nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Pedagogiki Porównawczej Zainteresowania naukowe: zmiany w systemach edukacji na świecie, wielokulturowość, ideologie i ich wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze, ekonomia, zmiany w zakresie systemów politycznych Adres Dr Magdalena Czubak-Koch, Zakład Metodologii badań Społecznych i Andragogiki Zainteresowania naukowe: andragogika, całożyciowe uczenie się, uczenie się ludzi dorosłych w środowisku pracy Adres Mgr Ilona Fajfer-Kruczek Nazwa uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Specjalnej Zainteresowania naukowe: społeczne konteksty niepełnosprawności, wybrane aspekty resocjalizacji i profilaktyki społecznej Adres 6 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

7 Mgr Monika Gałkowska Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Zainteresowania naukowe: arteterapia, wspomaganie rozwoju plastycznego dzieci i młodzieży, wspieranie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi Adres Dr Mariola Gańko-Karwowska Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki Ogólnej Adres Mgr Ewa Gawlik Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: opieka, piecza zastępcza, niepełnosprawność Adres Mgr Magdalena Giercarz-Borkowska Zainteresowania naukowe: dziecko zdolne, edukacja domowa, wolność w edukacji Adres Dr Przemysław Grzybowski Nazwa uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza, pedagogika międzykulturowa, wychowanie do cierpienia, edukacja w środowiskach defaworyzowanych Adres Mgr Anna Irasiak Nazwa uczelni: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Zainteresowania naukowe: pedagogika międzykulturowa oraz budowanie międzykulturowej tożsamości w kontekście środowiska osób niesłyszących, kultura Głuchych, język migowy w edukacji dziecka głuchego. Adres Mgr Anna Jakubowska Adres Mgr Dariusz Januszewski Zainteresowania naukowe: pedagogika specjalna, niepełnosprawność, codzienność rodziny osoby niepełnosprawnej Adres Wrocław-Wojanów r. 7

8 Dr Marek Jeziorański Nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, teorie wychowania, antropologiczne, ontologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy wychowania, ideologia/e w pedagogice, badania jakościowe w pedagogice Adres Mgr Monika Kalinowska Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: gerontologia społeczna, gerontopedagogika, funkcjonowanie osób starszych we współczesnym społeczeństwie i kulturze (m. in. w kontekście teorii stereotypu i zjawisk takich jak dyskryminacja, uprzedzenia i ageizm) Adres Mgr Izabela Kamińska Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej Zainteresowania naukowe: zainteresowania badawcze skupiają się wokół pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową, szczególnie asystentury rodzinnej, metody biograficznej, a także teorii ugruntowanej Adres Mgr Joanna Klusiak-Kaźmierczak Zainteresowania naukowe: pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, socjologia, szkolnictwo specjalne, rodziny w obliczu niepełnosprawności Adres Dr Anna Kola Nazwa uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Studiów Edukacyjno-Kulturowych Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji (szkoły wyższej), praca socjalna, pedagogika społeczna Adres Mgr Jarosław Korczak Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Edukacyjnej Zainteresowania naukowe: profilaktyka społeczna, resocjalizacja, pedeutologia, uzależnienia Adres Dr Alicja Korzeniecka-Bondar Nazwa uczelni: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Zainteresowania naukowe: doświadczanie czasu, warunki życia i pracy nauczycieli, łączenie teorii i praktyki pedagogicznej Adres 8 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

9 Mgr Grzegorz Kozdraś Nazwa uczelni: Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych, Zakład Dydaktyki i Metodologii Badań Pedagogicznych Zainteresowania naukowe: teoria wychowania, pedagogika Budo, teoretyczne i empiryczne aspekty samowychowania, pedagogika i psychologia humanistyczna, wychowanie przez sport, doskonalenie procesu kształcenia i wychowania na poziomie szkoły podstawowej Adres Dr Marta Krasuska-Betiuk Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka kształcenia nauczycieli, wczesnoszkolna edukacja polonistyczna Adres Mgr Mariola Królewska-Gambal Zainteresowania naukowe: socjologia, pedagogika społeczna Adres Mgr Tomasz Leś Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, metodologia, filozofia wychowania Adres Mgr Marzena Major Zainteresowania naukowe: nauki humanistyczne, pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, komunikacja interpersonalna, tożsamość, wychowanie, neurologopedia oraz oligofrenopedagogika Adres Dr Małgorzata Makiewicz Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Matematyki Zainteresowania naukowe: kultura matematyczna, twórczość i wyobraźnia, fotoedukacja Adres Mgr Aneta Makowska Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Ogólnej Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, kulturalizm F. Znanieckiego Adres Wrocław-Wojanów r. 9

10 Dr Mateusz Marciniak Nazwa uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pracownia Pedagogiki Szkolnej Zainteresowania naukowe: społeczeństwo konsumpcyjne, kultura konsumpcyjna, kapitał społeczny, młodzież akademicka, szkolnictwo wyższe Adres Dr Tomasz Michalewski Nazwa uczelni: Uniwersytet Opolski, Instytut Studiów Edukacyjnych Zainteresowania naukowe: pedagogika kultury, pedagogika społeczna, socjologia miasta Adres Dr Piotr Mikiewicz, Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, kapitał społeczny Adres Dr Justyna Miko-Giedyk Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedeutologii Zainteresowania naukowe: pedeutologia, socjologia edukacji, pedagogika społeczna Adres Dr Jacek Moroz Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Katedra Dydaktyki Ogólnej Zainteresowania naukowe: filozofia edukacji, konstruktywizm epistemologiczny i dydaktyczny Adres Mgr Karol Motyl Nazwa uczelni: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Zainteresowania naukowe: śmiech, humor, komizm w edukacji Adres Mgr Joanna Mysiakowska Mgr Beata Nosek Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Zainteresowania naukowe: edukacja obywatelska, samorządność uczniowska, społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor, partycypacja społeczna Adres 10 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

11 Mgr Iwona Omelańczuk Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Terapeutycznej Zainteresowania naukowe: diagnoza i terapia dzieci z rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcie psychologiczne rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością Adres Dr Anna Perkowska-Klejman Nazwa uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Społecznej Zainteresowania naukowe: refleksyjność w edukacji, refleksyjna praktyka, myślenie refleksyjne, metodyka edukacji refleksyjnej, relacje społeczne w edukacji, pedagogiczne studia na temat funkcjonowania nauczyciela, kompetencje nauczycieli w sferze interpersonalnej Adres Mgr Barbara Polakiewicz Zainteresowania naukowe: kompetencje osobowościowe współczesnych pedagogów, budowanie przez pedagogów autorytetu i sympatii u podopiecznych (uczniów i wychowanków) Adres Dr Zofia Remiszewska Nazwa uczelni: Uniwersytet Opolski, Instytut Studiów Edukacyjnych Zainteresowania naukowe: aksjologia, sfera publiczna Adres Mgr Marcin Rojek Nazwa uczelni: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Zainteresowania naukowe: uczenie się człowieka dorosłego, w szczególności uczenie się nauczycieli, uczenie się w miejscu pracy i w związku z wykonywana pracą Adres Mgr Anna Różdżyńska Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Szkolnej Zainteresowania naukowe: śmiech, humor w szkole, szkoła jako miejsce rozwoju ucznia Adres Wrocław-Wojanów r. 11

12 Dr Jolanta Sajdera Nazwa uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej Zainteresowania naukowe: znaczenie kontekstu społecznego instytucji edukacyjnej, specyfika wspólnoty doświadczeń interakcyjnych, wykorzystanie metodologii jakościowej do badania procesów społeczno- kulturowych w funkcjonowaniu instytucji przedszkola niepublicznego Adres Mgr Izabela Serafin Zainteresowania naukowe: gerontologia, a zwłaszcza gerontologia społeczna i geragogika, codzienność życia ludzi starszych, andragogika specjalna Adres Mgr Anna Sierecka Zainteresowania naukowe: problematyka funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczenia choroby Adres Mgr Beata Skotnicka Zainteresowania naukowe: edukacja, socjalizacja, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, edukacja zdrowotna Adres Mgr Barbara Smoter Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Szkolnej Zainteresowania naukowe: pedagogika krytyczna, socjobiologia, pedagogika szkolna, socjologia kultury Adres Mgr Katarzyna Smoter Nazwa uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Szkolnej Zainteresowania naukowe: kategoria Innego w pedagogice, kultura współczesna, edukacja medialna, dzieciństwo jako kontekst kulturowy Adres Mgr Maciej Sokołowski-Zgid Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: gender studies, płeć w edukacji, tożsamości płciowe w procesach edukacyjnych, obiektywna hermeneutyka Adres 12 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

13 Mgr Łukasz Stankiewicz Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: szkolnictwo wyższe; powiązania pomiędzy szkołami wyższymi, gospodarką i społeczeństwem; modele systemów szkolnictwa wyższego; teoria instytucjonalna Adres Dr Karolina Starego Nazwa uczelni: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej Zainteresowania naukowe: pedagogika krytyczna i emancypacyjna, paradygmat krytyczny w badaniach społecznych, teoria radykalnej i strukturalnej pracy socjalnej w pomocy społecznej Adres Mgr Mieszko Sujak Zainteresowania naukowe: psychologia procesów poznawczych, psychologia Internetu, pokolenie sieci Adres Dr Katarzyna Szorc Nazwa uczelni: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Zainteresowania naukowe: świat emocji nauczycieli, kompetencje nauczycielskie stan realny i pożądany/konieczny, rozwój zawodowy bariery, ograniczenia, szanse rozwoju, nauczyciel w obliczu reform edukacyjnych szanse i zagrożenia Adres Dr Agnieszka Szplit Nazwa uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej Zainteresowania naukowe: pedeutologia, edukacja językowa, edukacja wczesnoszkolna, psychodydaktyka Adres Dr Oskar Szwabowski Nazwa uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki Zainteresowania naukowe: edukacja wyższa, polityczne i ekonomiczne uwikłania edukacji, (post) autonomizm Adres Mgr Monika Taras Zainteresowania naukowe: sztuka-estetyka, filozofia, psychologia Adres Wrocław-Wojanów r. 13

14 Dr Alicja Tupieka-Buszmak Nazwa uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki, Instytut Muzyki, Zakład Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej Zainteresowania naukowe: aktywizujące formy kontaktu z muzyką, alternatywne formy ekspresji artystycznej, problematyka znaczenia i komunikacji w sztuce, problematyka momentów skokowych w aktywności zawodowej (występy, koncerty, twórczość) oraz codzienności w życiu nauczycieli muzyki, animatorów kultury muzycznej i artystów Adres Dr Daniel Wiśniewski Nazwa uczelni: Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno Pedagogiczny, Instytut Studiów Edukacyjnych, Zakład Dydaktyki i Metodologii Badań Pedagogicznych Zainteresowania naukowe: aspiracje, globalizacja, kultura, międzykulturowość, wielokulturowość Adres 14 XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania

Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. Zakres tematyczny: - edukacja zagraniczna. - historia wychowania Lista seminariów doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 Prowadzący: Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk Zakres tematyczny: - pedagogika porównawcza - edukacja zagraniczna - historia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW

XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW Komitet Nauk Pedagogicznych PAN XXVII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW Wrocław-Wojanów 23-28.09.2013 r. PROGRAM RAMOWY 23 września 2013 r. (poniedziałek) 9:00 Przyjazdy gości, zakwaterowanie, powitania,

Bardziej szczegółowo

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104

dr Ryszard Frankowski , godz p , godz gr. ABC godz gr. DE s.103/104 Lp. TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ - KIERUNEK PEDAGOGIKA Studia stacjonarne I rok sem. I rok akademicki 2011/2012 Sesja egzaminacyjna 1.02.-13.02.2012 r. Sesja poprawkowa 14.02 17.02.2012 r. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na )

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na ) Czas trwania zajęć: 5 godz. zajęć 9.00-13.10 7 godz. zajęć 9.00-15.00 HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU 2017/18 (stan na 20.11.2017) Data zajęć Kierunek studiów Tematyka zajęć Ilość godz.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ lp. 1. Nazwisko i imię promotora Ciążela Anzej tytuł naukowy hab., SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Katea/Zakład Zakładu Pedagogiki Kultury Temat - zagadnienia 1. Kulturowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016/2017

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016/2017 Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016/ Kierunek: Pedagogika, semestr 1, studia I stopnia, niestacjonarne, Socjologia ogólna prof. B. Gębski Pojęcia i systemy pedagogiczne prof. M. Gejdoš

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

XXVI LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW Śniadanie dla nocujących gości, zakwaterowanie Przyjazdy gości, zakwaterowanie, powitania, uściski

XXVI LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW Śniadanie dla nocujących gości, zakwaterowanie Przyjazdy gości, zakwaterowanie, powitania, uściski 1 XXVI LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW ŚWIATY ŻYCIA CODZIENNEGO UCZESTNIKÓW INTERAKCJI WYCHOWAWCZYCH. EKSPLORACJE ANALIZY - INTERPRETACJE PROGRAM RAMOWY Czas Poniedziałek, 17 września 2012 7.45-9.00 Śniadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Wydział Nauk Społecznych nstytut Pedagogiki Kierunek: PEDAGOGKA SPECJALNA STUDA STACJONARNE STOPNA Plan roczny 2015/2016 ROK 2015/2016 (edycja 2015/2016 2016/2017)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia semestr I zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia Historia filozofii 30 30 1 3 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Młodych Pedagogów. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem... Sandomierz 15 20.09.2014 r. INFORMATOR

Młodych Pedagogów. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem... Sandomierz 15 20.09.2014 r. INFORMATOR XXVIII LETNIA SZKOŁA MŁODYCH PEDAGOGÓW SANDOMIERZ 15 20.09.2014 r. XXVIII PROGRAM Letnia RAMOWY Szkoła Młodych Pedagogów Sandomierz 15 20.09.2014 r. Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem...

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki

SEMINARIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI. Zakład Wczesnej Edukacji. Katedra Podstaw Pedagogiki SEMINARIA STUDIA STACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora 1 Józefa Bałachowicz tytuł naukowy 2. Danuta Gielarowska Sznajder Prof. Katedra/Zakład Zakład Wczesnej Katedra Podstaw

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

OPIEKUNOWIE GRUP W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

OPIEKUNOWIE GRUP W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 OPIEKUNOWIE GRUP W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Specjalność/kierunek Rok studiów Imię i nazwisko osoby pełniącej wychowanie I mgr Maria Szecówka-Nowak wychowanie II mgr Helena Golusik Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki :

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 04- Zestawienie zajęć wykładowców wg harmonogramu Rok akademicki : 201-2018 Zestawienie zajęć za : Wszystkie miesiące wg harmonogramów 201-2018

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO STAN 112013 INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ dr Remigiusz Kijak Dorosłość i seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (rozprawa habilitacyjna) 2009

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI ROK AKADEMICKI 2015/16 SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE STOPNIA INSTYTUT PEDAGOGIKI lp. Nazwisko i imię promotora ROK AKADEMICKI 2015/16 tytuł naukowy /zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Rodzina, szkoła i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017

PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 2016/2017 Rok I, sem. 1 Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka dr hab. n. med. J. Gnus 15 30 1+2 Zo+E Emisja głosu i ergonomia mgr M. Zygmaniak-Lesiak

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne L.p. Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwisko wykładowcy Przedmiot I termin II termin termin poprawkowy

Bardziej szczegółowo

I ROK PEDAGOGIKI 3 - LETNIE STUDIA LICENCJACKIE Studia stacjonarne Semestr I (zimowy) rok akademicki 2017/2018

I ROK PEDAGOGIKI 3 - LETNIE STUDIA LICENCJACKIE Studia stacjonarne Semestr I (zimowy) rok akademicki 2017/2018 I ROK PEDAGOGIKI Semestr I (zimowy) rok akademicki 2017/2018 7 grup ćwiczeniowych kon/ 1 Pedagogika ogólna 30 30 2 Psychologia ogólna 3 Historia wychowania 15 30 W: dr Monika Humeniuk Ćw: dr Monika Humeniuk

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Semestr I PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM spółczesne koncepcje filozofii i etyki 15 15 x 3 Logika ybrane zagadnienia socjologii 15 15 x 3 Antropologia kulturowa 15 15 x 2 Nowe orientacje w edukacji 15 15

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM spółczesne koncepcje filozofii i etyki 9 9 x 3 Logika ybrane zagadnienia socjologii 9 9 x 3 Antropologia kulturowa 9 9 x 2 Nowe orientacje

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo