Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pańs twowa Wyżs za Szkoła Zawodowa w Sulechowie"

Transkrypt

1 Numer rejestru: ZP /13/R.IZ Sulechów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych wraz z niezbędną armaturą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1271), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach: r. oraz r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym: ZESTAW I Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty atestu higienicznego na meble laboratoryjne i dygestoria potwierdzającego dopuszczenie do zastosowania ich w laboratoriach? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga dołączenia atestu higienicznego. Pytanie 2. Pytanie dotyczy stołów przyściennych określonych w poz. 2 i poz. 6 (zał. nr do SIWZ); Jakie zadanie ma spełniać sterownik, w który ma zostać wyposażona nadstawka? Odpowiedź: Sterownik odpowiada za: włącznik/wyłącznik oświetlenia oraz funkcja czasowego włączenia/wyłączenia gniazd elektrycznych i oświetlenia. Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów kolumny w nadstawkach w zakresie ± 50 mm?. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 4. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty świadectw jakości zdrowotnej blatu wykonanego z konglomeratu kwarcowo-granitowego? Dokument potwierdza, iż oferowany blat jest w pełni bezpieczny dla zdrowia człowieka. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga takiego świadectwa. Pytanie 5. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą PN-EN Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania i metody badań wydanego przez niezależną jednostkę badawczą uprawnioną do przeprowadzenia tego typu badań? Certyfikat potwierdza przebadanie stanowiska pod kątem obciążenia m. in. blatów, drzwiczek, szafek szuflad i dopuszczenie ich do zastosowania w laboratorium z gwarancją najwyższej wytrzymałości mebli.

2 Pytanie 6. Odpowiednia wytrzymałość i trwałość mebli laboratoryjnych pozwala zapobiec poważnym urazom podczas użytkowania. Metody badań pozwalające na scharakteryzowanie powyższych właściwości ujęte zostały w normie PN-EN Czy w związku z wymogami bezpieczeństwa dla pracowników laboratorium Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu na zgodność z normą PN-EN wydanego przez niezależną od producenta akredytowaną jednostkę badawczą? Odpowiedź Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie Pytanie 7. Pytanie dotyczy poz. nr 10 (zał. nr 1 do SIWZ) prysznic bezpieczeństwa: Czy Zamawiający dopuści wykonanie prysznica bezpieczeństwa pokrytego chemoodporną powłoką o równoważnych właściwościach do ABS w kolorze zielonym lub czerwonym?. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 8. Pytanie dotyczy dygestoriów określonych w poz. nr 19, 20, 25, 27, 45: Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pracy przy dygestorium wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą PN-EN część 3 (*Wyciągi laboratoryjne Część 3: Metody badań), wystawionego przez niezależny instytut badawczy, mając uprawnienia do tego typu badań wraz z protokołem z przeprowadzenia badań? Dokument potwierdza kwalifikacje do wykonania urządzeń w pełni bezpiecznych, oznacza to m. in. że przepływ w komorze dygestorium został przebadany i została wyznaczona graniczna wartość przepływu poniżej której, praca przy dygestorium staje się niebezpieczna. Prawidłowa praca dygestorium pozwala na doprowadzenie substancji lotnych zagrażających zdrowiu i życiu jest realizowane z każdego punktu komory roboczej. W tego typu urządzeniach ważna jest również sygnalizacja błędu przepływu powietrza co również opisuje niniejsza norma. Pytanie 9. Czy Zamawiający wymaga zastosowania mechanizmu przesuwu okna dygestorium z użyciem chemoodpornych pasków zębatych pracujących na rolkach aluminiowych? Rozwiązanie tego typu znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy. Standardowo montowane linki stalowe na rolkach z tworzywa stanowią zagrożenie zerwania całego systemu zawieszenia okna, lub nierzadko z powodu zadziałania systemu zabezpieczającego przed niekontrolowanym spadkiem okna blokującego okno dygestorium do czasu przyjazdu serwisu. Rozwiązania alternatywne zawieszenia okna stosuje się obecnie w całej Unii Europejskiej znacznie ograniczając w ten sposób koszty serwisu i spełniając coraz bardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza wylewki wody czołowych europejskich producentów przeznaczone do użytku laboratoryjnego, lecz pokryte inną chemoodporną powłoką niż poliamid 11?. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 11. Pytanie dotyczy poz. nr 22, 59 (Zał. nr 1 do SIWZ) okap przyścienny: Jaki jest wymagany przepływ powietrza dla wbudowanego wentylatora wspomagającego? Odpowiedź: Wymagany przepływ powietrza dla wbudowanego wentylatora wspomagającego wynosi 600m 3 /h. Pytanie 12. Pytanie dotyczące poz. Nr 59 (zał. Nr 1 do SIWZ) okap przyścienny: jakie wymiary okapu należy wziąć pod uwagę? Odpowiedź: Wymiary okapu wynoszą 1200mm, 600mm, 525mm +/- 5%.

3 Pytanie 13. Pytanie dotyczy poz. nr 29 (Zał. nr 1 do SIWZ) odciąg punktowy: Jaki jest wymagany przepływ powietrza dla odciągu punktowego? Odpowiedź: Odciąg punktowy będzie podłączony do centrali wentylacyjnej wentylator nie jest wymagany. Pytanie 14. Wdrożenie przez producenta mebli laboratoryjnych systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N pozwala zapewnić wysokiej jakości meble laboratoryjne oraz dygestoria jak również wpływa na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów zgodnych z powyższymi normami wydanymi przez niezależną od producenta uprawnioną jednostkę certyfikującą? ZESTAW II Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza blat laminowany postforming o grubości 28 mm z wywinięciem laminatu pod spod blatu? Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza do pomieszczeń mikrobiologii blat laminowany postforming o grubości 28 mm z wywinięciem laminatu pod spod blatu o powierzchni gładkiej w kolorze białym mając na uwadze łatwość dezynfekcji? Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję stołu opartej na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg C? Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza aby blaty wykonane z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych były wykonane z wielkogabarytowej ceramiki litej? Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza kolumna nadstawki o przekroju trójkątnym o wymiarach 150 x 150 x 800 mm? Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie półek nadstawek ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną?

4 Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza aby wylewki wody dygestorium były powlekane chemoodporną powłoką epoksydową? Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza inny system kontroli przepływu powietrza spełniający wymagania normy PN EN 14175? Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza szafy na odczynniki o wymiarach 1100 x 510 x 1700 mm o odporności ogniowej 90 min z certyfikatem TUV o parametrach: Szafa wyposażona w 3 przedziały, przeznaczone kolejno do przechowywania cieczy łatwopalnych, toksycznych oraz kawasów i zasad. Pierwsza część przeznaczone na substancje łatwopalne : Wykona zgonie z wymogami normy PN EN , automatycznie uszczelnienie zgodnie z DIN 4102, wnętrze wyłożone materiałem odpornym na korozję i zarysowania, samozamykające się dziwi, wyposażone w zamek cylindryczny. system wentylujący wyposażony w dwa niezależne zawory zapewniające swobodną cyrkulację, zamykane automatycznie w przypadku pożaru gdy temperatura otoczenia przekroczy 70 C, zgodnie z PN EN 14470, wbudowany niezależny mechanizm automatycznie zamykający szafę w przypadku pożaru gdy temperatura otoczenia przekroczy 50 C, dolna półka w kształcie basenu wykonana ze stali malowanej chemoodporną epoksydową farbą proszkową. Druga część przeznaczona na kwasy i zasady: dwie wyjmowane, wykonane z elektro galwanizowanej stali pokrytej chemoodporna farbą Część trzecia na substancje chemiczne: dwie wyjmowane, wykonane z elektro galwanizowanej stali pokrytej chemoodporna farbą Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonania dygestorium z tolerancją wymiarową ± 5%? Pytanie 11. Czy chcąc zachować wymaganą jakość produkcji i dostawy mebli laboratoryjnych i dygestoriów Zamawiający wymaga aby producent musi posiadać wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania wg normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 i czy do oferty należy załączyć certyfikat? Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga ww. certyfikatów. Pytanie 12. Czy chcąc zachować wymaganą jakość oferowanych dygestoriów Zamawiający wymaga aby dygestoria były certyfikowane na zgodność z normą PN-EN przez notyfikowaną jednostkę badawczą i czy do oferty należy załączyć certyfikat? Pytanie 13. Czy chcąc zachować wymaganą jakość oferowanych mebli laboratoryjnych Zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne były certyfikowane na zgodność z normą PN-EN oraz PN-EN przez notyfikowaną jednostkę badawczą i czy do oferty należy załączyć certyfikat?

5 Pytanie 14. Prosimy o uściślenie co Zamawiający ma na myśli opisując stół przyścienny z nadstawką pozycja 6 budynek nr 1 - pomieszczenie nr 2 przez słowo sterownik. Odpowiedź: Sterownik odpowiada za: włącznik/wyłącznik oświetlenia oraz funkcja czasowego włączenia/wyłączenia gniazd elektrycznych i oświetlenia. REKTOR /--/ dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE, DYGESTORIA I MEBLE BIUROWE 20-950 Lublin, Aleje Racławickie 4 tel.: (08) 445 4 59, fax: (8) 445 4 63 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW ICBN, MEBLE LABORATORYJNE, STOŁY LABORATORYJNE,

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa i adres zamawiającego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/12/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/26/2015 Rzeszów, 21.04.2015r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 Wyjaśnienia treści siwz z

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo