Serediuk. Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serediuk. Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION"

Transkrypt

1 Serediuk Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION 2010

2 Serediuk Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION Budapest 2010

3 TÁMOGATÓ / SPONSOR / SPONSOR ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / OGÓLNOKRAJOWY SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ NA WĘGRZECH (MAGYARORSZÁG / WĘGRY) / NATIONAL SELF-GOVERNMENT OF THE POLISH MINORITY IN HUNGARY A KIÁLLÍTÁST SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK / INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE WYSTAWĘ / INSTITUTIONS ORGANIZING THE EXHIBITION MAGYARORSZÁGI LENGYELSÉG MÚZEUMA ÉS LEVÉLTÁRA / MUZEUM I ARCHIWUM WĘGIERSKIEJ POLONII / POLISH MUZEUM AND ARCHIWES IN HUNGARY H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U. 10. MAGYARORSZÁGI LENGYEL ALKOTÓI FÓRUM / FORUM TWÓRCÓW POLONIJNYCH NA WĘGRZECH / POLISH FORUM OF CREATIVE PEOPLE IN HUNGARY H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U. 10. A KIÁLLÍTÁS RENDEZŐJE / REŻYSER WYSTAWY / EXHIBITION DESIGNER D. UDVARY ILDIKÓ, SEREDIUK PÉTER MUNKATÁRSAK / WSPÓŁPRACOWNICY /CONTRIBUTORS VIRÁGH JÓZSEF, SEBESTYÉNNÉ MURASIEWICZ MARIA A KIÁLLÍTÁS FELELŐS SZERVEZŐJE ÉS A KATALÓGUS SZERKESZTŐJE / ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY WYSTAWY I REDAKTOR KATALOGU / RESPONSIBLE ORGANIZER OF THE EXHIBITION AND EDITOR OF CATALOGUE SUTARSKI KONRAD FORDÍTÁS / PRZEKŁAD / TRANSLATION SUTARSKI KONRAD, SZENYÁN ERZSÉBET, VAJDA TÜNDE, GRAFIKAI TERV / OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN DUKAY BARNA KIADÓ / WYDAWCA / PUBLISHER MAGYARORSZÁGI LENGYELSÉG MÚZEUMA ÉS LEVÉLTÁRA / MUZEUM I ARCHIWUM WĘGIERSKIEJ POLONII H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U NYOMDA / DRUKARNIA / PRESS RITTER NYOMDA, BUDAPEST A KIÁLLÍTÁS NYITVATARTÁSA / CZAS TRWANIA WYSTAWY / OPEN TO THE PUBLIC 2010.II V.15. BUDAPEST 2010.

4 Etika és expresszió Serediuk Péter festőművész, grafikus Megnyilatkozni azt hiszem megnyílást jelent, ahogy beszélni igazán beszélni, hallgatást, meghallgatást. Röviden nyitottságot. Te ismered ezt a beszédet és ezt a hallgatást, mely több mint mi S vagyunk. (Pilinszky János) erediuk Péter bár idejében elindult - ha egyáltalán lehet ilyet mondani - a művészi megnyilatkozás útján, de az élet (sors, történelem?) más vizekre sodorta. A főáramból szinte észrevétlen került csendesebb, ismeretlenebb tájakra s itt bontakoztatta ki művészetét. Első önálló kiállításán, 1968-ban ismerte meg Pilinszky Jánost, aki haláláig atyai jó barátja és művészi témáinak, spirituális szemléletének ösztönzője volt. A hetvenes évek elején többször is szerepeltek művei Németországban ben Oldenburgban többek között Bak Imrével, Nádler Istvánnal, Attalai Gáborral, Schéner Mihállyal együtt állított ki. Jürgen Weichardt művészettörténész, az 1973-ban Wilhelmshavenben rendezett kiállítás kurátora már 1970-ben írt cikkében kiemeli sajátos, a tasizmushoz is kapcsolható grafikai technikáját, a feketefehér kontrasztjára építő finom átmenetek gazdag skáláját. S míg a 71-es kiállítás többi résztvevője határozott lépésekkel haladt előre a kortárs magyar művészet közegében, Serediuk Péter egyre inkább elmélyült abban a látszólagos hallgatásban és csendben, amelyben a munkái megszülettek. Érlelődött, nőtt az életmű, s bár számos kiállítása volt országszerte a szakmai visszajelzések, elemzések száma csekély. Ám művészettörténeti példák sokasága alapján jól tudjuk, hogy művészi kvalitás és elismerés nem jár karöltve. Ez a mostani kiállítás talán újabb fontos lépés a megnyilatkozás és megmérettetés útján. Serediuk Péter május 9-én született Budapesten. Édesapja Serediuk Mihály (Michał) lengyel volt, s ig fiát, Pétert is lengyel állampolgárként tartották nyílván. Ma magyar és lengyel állampolgár. S a magyar, lengyel, és tordai ősök révén erdélyi-székely identitás szövődik egybe festményeken és rajzokon, ahogy az itt a Kárpát-medencében gyakorta megesik. Édesanyja Kepes (Teleszky) Anna publicista, festőművész. Nevelőapja Kósa György zeneszerző, zongoraművész szoros kapcsolatban állt több kiváló személyiséggel köztük Bartók Bélával is - akik a művész szemléletének, alkotói magatartásának kialakulásában meghatározó szerepet játszottak. Tanulmányait Budapesten végezete, mesterei: Szentiványi Lajos festőművész, Hincz Gyula grafikusművész, Luzsicza Lajos festőművész, Tamás Ervin festőművész, Gráber Margit festőművész és Z. Gács György festőművész, anyai nagybátyja, akitől nemcsak a 3 művészet szemléletét, hanem a technika ismeretét és megbecsülését is elsajátította ben felvették a Művészeti Alap tagjai közé, s egyebek mellett a Lengyel Alkotói Fórum tagjaként is számos kiállításon szerepelt. Alkotásai megtalálhatók hazai és külföldi gyűjteményekben. Művészi nyelve nem köthető szorosan egyik meste-réhez sem. Szabadon és nyitottan fordult a kortárs művészet tendenciái, elméletei felé, de sosem vett át semmit felszínesen, divatból vagy manírból. Következetesen, mindig a mondanivalójához igazítva alakítja képi világát, s ehhez társul kifejezésmódja, techni-kája is. S bár számos művészettörténeti stílussal hozhatók párhuzamba művei, de sajátosságukat mégis éppen az eltérésekben ragadhatjuk meg leginkább. Serediuk Péter témái mindig szorosan kötődnek az emberi létezés drámáihoz, személyes vagy történelmi sorsfordulókhoz. Gyermekként apjával indult október 23-án forradalmat látni. A civilizációs szorongás sokféle árnya mellett a gyermekkori élmények hatása ma is elevenen él és hat munkáiban. Ősei útját követve jutott el mai lakóhelyére, Csabdi és Vasztélypuszta dombvidékére. A nyolcvanas évektől szoros szálak fűzik a Vas megyei Bögötéhez is, ahol egy XIX. századi romos kuriát vásárolt. A fővárosi életszakasz után vonzotta, s egyben el is szigetelte a természethez közeli, falusi emberek világa, mely művészetének egyik forrása és erőt adó táptalaja is lett. A művészi alkotás mellett alkalmazott- és reklámgrafikával is foglalkozik, évtizedek óta készít pla-kátokat, hanglemezborítókat. Könyveket illusztrál, könyv-borítókat, borcsomagolásokat, címereket, kalligrafált díszokleveleket, diplomákat, kitüntetéseket tervez.

5 Rajzai, illusztrációi, festményei egy része sajátos technikával készült. A XVII. századig visszanyúló ún. matricázás egyfajta egyedi változatával találkozhatunk ezeknél az olajfestményeknél. A lazúros festékkel befedett vászonról a felesleg kitörlése után jön létre a kompozícióserediuk ezt a technikát fejlesztette tovább. Nem csak visszatörli a felületet, hanem egy bizonyos olajos-terpentines ecsettel dolgozva, a tasizmushoz hasonlóan, szétfröccsenti a festéket a felületen, ami különlegesen érzékeny folthatásokat eredményez. Hasonló megoldásokkal találkozhatunk a kortárs magyar művészetben, többek között Korniss Dezső, Kokas Ignác egyes munkáiban is. Ezzel az eljárásmóddal készült 1989-ben a Hadak útja és a Mohács című szinte monokrom hideg színtartományokba zárt kompozíciója is. A két szürrealisztikus hangvételű alkotás jól példázza a technika sajátosságaiból adódó spontaneitást, a szemünk előtt megelevenedni, megszületni látszó formavilágot, mely a megfigyelés során lassan konkrét alakzatokká, harcosokká, lovakká, halottakkal telt csatamezővé, madárrá válik, miközben a folytonosan megtörő vonalak vibrálása, a fehérek hömpölygése és fényjátéka elmossa, feloldja, és egységbe fonja az ellentétes pólusokat, eget és földet, jót és rosszat. Mintha az egész jelenés a semmiből egy pillanatra elénk tárulna, hogy máris újra eltűnjön, s más alakzatokban szülessen újjá. S míg a Hadak útját a nyolcvanas években az erdélyi magyarok sorsa iránti aggodalom inspirálta, a Mohács című mű a történelmi tragédia felelevenítésével a jelennek tart tükröt. Hasonló eljárást követi tusrajzainak kialakításában is a papír és a tus tulajdonságait kihasználva, elsősorban a Pilinszky János verseihez készült illusztrációkban. A Francia fogoly, a Harbach, a Vesztőhely télen, az Őszi vázlat - hoz készült érzékeny rajzok vizuális megtestesítői a versekből áradó lecsupaszított, szikár közvetlenségnek. Irodalmi művekhez készült illusztrációinak szenvedélyessé érlelt egyedi technikája más-más hangzatokban szólal meg. Tombolnak, ívelnek, hömpölyögnek a vonalak Arany János Híd-avatás -ához és Tetemrehívás -ához készült lapjain, míg máskor néhány, leheletfinom, magányos vonal teremt különleges atmoszférát. Illusztrációiban a lengyel költők közül főleg Mickiewicz és Slowacki alkotásai jelennek meg. Az életmű nagyobb részét a grafikák teszik ki. Külön csoportot alkotnak a festmények közt is megtalálható görög és más mitológiai témájú ábrázolások. Ilyen például az Daidalosz és Ikarosz c. drámai erejű alkotás. Művészete lengyel vonatkozásban elsősorban Jacek Malczewski festővel mutat szellemi közösséget. Az általa festett arcokban, tájakban, ősei, rokonsága és a kollektív tudattalanban őrzött számos emlékkép kel életre. szimbolizmus, a kalligrafikus szemléletmód és egyfajta sajátos absztrahálás ötvözése. Katolikus neveltetése folytán képeinek egyik visszatérő szimbóluma a kereszt, melyet gyakorta csak a kompozícióba rejtve fedezhetünk fel. Ennek egyik példája a Lányaim egyedül című alkotás, melyen szinte érezhető a megfestés kalligrafikus spontaneitása. A gyermekei iránti szeretet és féltés mögötti szorongás a kép markáns, hideg kékségében, a formai visszafogottságban nyilvánul meg. S ha jól figyelünk, az ablakkeretbe rejtve megtaláljuk a keresztet is. A művész általában éjszaka, szinte egy lélegzetre festette meg hosszan érlelt témáit, az éj sötétje és csendje segítette az alkotásban. A Torony c. fiatalkori mű vastag festékréteggel kialakított drámai látomásában szimbolizmus és expresszionizmus sajátos keveredésének lehetünk tanúi. A színekben gazdag festékréteg erős plaszticitást kölcsönöz ennek a képnek. A Városmajori torony Bábel tornyaként magasodik a felfelé törekvő, ám a célig nem jutó, önpusztító emberek előtt. Serediuk munkáiban életének nemcsak eseményei, hanem különböző helyszínei is megelevenednek, szimbolikus jelentést nyernek. Ez történik a Vörös katedrális és a Nagyvárad tér c. képeken is. Mindkét esetben a művész életének egyik helyszíne, a Nagyvárad téri un. vörös ház a kép modellje. Az egyik kompozíción hideg sárgában oldódik, nyújtózik, formálódik a sarki ház, mely a másik képen szinte tűzben égve vonagló katedrálissá nehezül. A vörös és kék kontrasztjában, az izgatott ecsetkezelésben kibomló drámai jelenet különleges erejét a fekete árnyalakok démoni mozgása adja. A borozóból kijövő emberek, egyfajta haláltánc szereplőiként küzdenek a feléjük áramló szinte a néző által is érezhető izzó szélviharral, mely nem engedi el őket. Görnyednek, hajladoznak s az épülethez hasonlóan, lassan maguk is alaktalanná válnak e századvégi apokaliptikus kavargásban. A monumentális Apostol és a kompozíciójában hasonló kialakítású, Mennyből az angyal c. alkotás mintha már az előbbi drámai jelenetre adna feloldást. A főalak kiterjesztett, óvó keze védelmet, megbékélést ígér, ám a háttérben még ott tekeredik, vonaglik a vázlatszerűen megfestett ívekben, foltokban az idők során folytonosan felizzó háborúskodás. Forradalmak és háborúk, öldöklések és siratások tragédiái halnak egymásba. Serediuk Pétert nem érdekelte sosem önmagában a művészet elméleti, technikai vagy esztétikai vetülete. Etikai elkötelezettséggel alkot, reagál és együtt érez, részt vesz az emberi színjátékban, mely ha nem is vígjáték, de mindenképp katartikus élmény. D. Udvary Ildikó művészettörténész A grafikák másik csoportja, az Erdély és a Memento 1956 sorozat darabjai. Ezek a rézkarc és hidegtű technikával készült művek a klasszikus eljárásmód kiérleltségének, összefogottságának, mértéktartásának eleganciájára épülnek. Mind rajzaiban, mind festményeiben tetten érhető az expresszionizmus, a szürrealizmus, tasizmus, a 4

6 Etyka i ekspresja Péter Serediuk, artysta malarz, grafik Ujawniać się znaczy chyba pokazywać siebie, tak samo jak mówić, prawdziwie mówić oznacza słuchać, wsłuchiwać się. Czyli w istocie otwierać się. Ty znasz tę mowę i to wsłuchiwanie się, które są czymś więcej, aniżeli my sami. (János Pilinszky) Jakkolwiek Péter Serediuk wkroczył w odpowiednim czasie jeśli można się tak wyrazić na drogę artystycznego ujawniania się, to jednak życie (los, historia?) skierowało go na inne wody. W miejsce nurtu głównego prawie niezauważalnie znalazł się w okolicach, gdzie wody są bardziej spokojne, mniej zauważalne i tam rozwinął swoją twórczość plastyczną. Na jego pierwszą indywidualną wystawę zwrócił uwagę János Pilinszky, który od tej pory, do śmierci był przyjacielem Serediuka, jak ojciec w stosunku do syna i stał się inspiratorem artystycznej tematyki, duchowego wnętrza szeregu jego dzieł. W początkach lat siedemdziesiątych prace artystyczne Serediuka wielokrotnie eksponowane były w Niemczech Zachodnich. W 1971 roku na przykład zaprezentowane zostały w Oldenburgu wraz z dziełami Imrego Baka, Istvána Nádlera, Gábora Attalaiego i Mihálya Schénera. Historyk sztuki Jürgen Weichardt, będący kuratorem wystawy zorganizowanej w 1973 roku w Wilhelmshaven, już w artykule pisanym w 1970 roku podkreślał, łączącą się i z taszyzmem, specyficzną technikę graficzną Serediuka, bogatą skalę delikatnych modulacji, budowanych na kontraście czerni i bieli. O ile jednak pozostali uczestnicy wystawy z 1971 roku zdecydowanymi krokami parli dalej do przodu w węgierskim środowisku współczesnych sztuk plastycznych, on coraz bardziej zagłębiał się w pozornym milczeniu i w ciszy, w których rodziły się jego dalsze prace. Dzieło jego życia rosło i dojrzewało, a mimo tego ilość fachowych odnotowań, analiz tego stanu była nikła, jakkolwiek artysta miał sporo wystaw na terenie kraju. Na podstawie niezliczonych przykładów z zakresu historii sztuki dobrze wiemy jednak, że artystyczne kwalifikacje i uznanie dla nich nie zawsze idą w parze. Obecna wystawa może stanie się więc nowym i ważnym krokiem na drodze ujawnienia się artysty i prezentacji jego wartości. Péter Serediuk urodził się 9 maja 1944 roku, w Budapeszcie. Ojciec jego, Mihály (Michał) Serediuk był Polakiem, podobnie też Péter był do 1955 roku zarejestrowany jako obywatel polski. Obecnie posiada obywatelstwo węgierskie i polskie. A dzięki przodkom węgierskim, polskim oraz siedmiogrodzkim (seklerskim z okolic Tordy) ta różnorodna tożsamość wsnuwa się w jego malarstwo i rysunki, jak zdarza się to często w Niecce Karpackiej. Matka, Anna Kepes (Teleszky) była publicystką i artystą malarzem. Ojczym, György Kósa, będący kompozytorem i 5 pianistą, pozostawał w ścisłych kontaktach z szeregiem znakomitości, w tym i z Bélą Bartókiem co wyraźnie zaważyło na kształtowaniu się poglądów i twórczej postawy artysty. Serediuk nauki ukończył w Budapeszcie, jego mistrzami byli artyści malarze: Lajos Szentiványi, Lajos Luzsicza, Ervin Tamás, Margit Gráber, grafik Gyula Hincz oraz artysta malarz György Z. Gács, który, będąc mu wujem, wpłynął zarówno na jego światopogląd artystyczny, jak też na technikę plastyczną oraz szacunek dla niej. W 1977 roku Serediuk został przyjęty do węgierskiego Funduszu Artystycznego, poza tym, później, jako członek Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech był uczestnikiem szeregu wystaw. Jego dzieła znajdują się w zbiorach krajowych oraz zagranicznych. Język plastyczny Pétera Serediuka nie wiąże się wyraźnie z językiem żadnego ze swoich mistrzów. Artysta swobodnie otwierał się na tendencje i teorie panujące we współczesnej sztuce, jednak niczego nie przyjmował powierzchownie, jako mody, czy maniery. Swiat wizualny zawsze przyswajał sobie, naginając go konsekwentnie do potrzeb własnych wypowiedzi plastycznych. Dlatego też, jakkolwiek zauważa się łączność jego dzieł z całym szeregiem stylów artystycznych, to jednak ich właściwości zaznaczają się jednocześnie właśnie w odstępstwach od owych kierunków. Obierane przez Serediuka tematy zawsze ściśle wiążą się z dramatem ludzkiego istnienia, z przełomowymi wydarzeniami osobistymi, względnie historycznymi. On sam zresztą już jako dziecko wyruszył z ojcem 23 października 1956 roku, aby widzieć rewolucję. Obok mroku przeróżnych napięć cywilizacyjnych, żywy jest dlatego w jego dziełach, oddziaływujący na nie wpływ przeżyć okresu lat młodych. Podążając śladami swoich przodków Serediuk dotarł do miejsca obecnego zamieszkania, na pagórkowate ziemie wsi Csabdi oraz Vasztélypuszta (leżących na zachód od Budapesztu). Od lat osiemdziesiątych począwszy silnie związany jest również z miejscowością Bögöte w województwie Vas, gdzie nabył XIX-wieczny, zrujnowany dworek. Po okresie życia w stolicy pociągał go, choć jednocześnie izolował, bliski naturze świat ludzi wiejskich, który stał się jednym ze źródeł jego sztuki oraz dodającą sił glebą. Oprócz niezależnej twórczości artystycznej Serediuk zajmuje się grafiką użytkową i reklamową, od dziesięcioleci wykonując plakaty i oprawy płyt muzycznych. Jest projektantem ilustracji książkowych, okładek książkowych, opakowań winiarskich, herbów, kaligrafowanych dyplomów ozdobnych, wyróżnień, listów pochwalnych. Część jego rysunków, ilustracji, płócien wykonywana jest specjalną techniką. W przypadku prac olejnych mamy tu do czynienia ze szczególną, indywidualną odmianą matrycowania, pochodzącego z XVII wieku. Kompozycja powstaje w tym wypadku przez usuwanie nadmiaru lazurowej farby, którą pokrywane jest płótno. Serediuk dokonał dalszego rozwoju tej techniki. Nie tylko ściera z powierzchni niepotrzebne

7 ilości farby, ale, podobnie jak w taszyźmie, operując swoistym, olejowo-terpentynowym pędzlem doprowadza do roz- ekspresjonistycznego, taszystowskiego, symbolistycznego, jak i w pracach malarskich zauważalne jest łączenie oglądu prysku farby na płótnie, dzięki czemu osiąga niesłychanie kaligraficznego oraz swoistego abstrahowania. W wyniku delikatne efekty plamkowe. Z podobnymi rozwiązaniami katolickiego wychowania jednym z powtarzających się symboli jest krzyż, dający się zauważyć jako ukryty w kompozycji możemy spotkać się we współczesnej sztuce malarskiej, między innymi w niektórych pracach Dezsõ Kornissa, bądź jeden z jej elementów. Przykładem tego jest płótno Moje Ignáca Kokasa. Przy użyciu tej metody powstały takie kompozycje Serediuka, jak Szlak wojen, czy też Mohacz, zamkniśnie kaligraficzna spontaniczność jego malarstwa. Miłość do córki same, w którym to dziele wyczuwalna jest jednoczeęte w prawie że monochromatycznych, zimnych ramach kolorystycznych. Te dwa dzieła o surrealistycznym charakterze są poprzez zdecydowaną, zimną niebieskość i formalną dzieci oraz niepokój kryjący się za troską o nie, przejawia się dobrymi przykładami spontaniczności wynikającej ze specyfiki użytej techniki, przykładami rodzącego się niejako wprost przyglądamy, możemy zauważyć ukryty w okiennej ramie powściągliwość obrazu. Jeśli zaś płótnu dobrze się na naszych oczach świata form, który w trakcie obserwacji krzyż. Artysta zazwyczaj nocami, prawie na jednym oddechu powoli przybiera konkretne ksztalty, staje się terenem bitewnych zmagań, pełnym koni i walczących oraz poległych ność nocy i jej cisza wspomagały twórczość. W dramatycznej maluje przedtem długo dojrzewające tematy, jak gdyby ciem- wojowników, a i ptakiem, podczas czego nieustanna wibracja wizji młodzieńczego dzieła Wieża, utworzonej grubymi warstwami farb możemy być świadkami specyficznego połącze- wciąż załamujących się linii, kłębienie się bieli, gra świateł zacierają i usuwają przeciwstawność biegunów, nieba i ziemi, nia symbolizmu i ekspresjonizmu. Bogata kolorystycznie warstwa farby nadaje temu obrazowi silną plastyczność. Wieża dobra i zła, spinając je w jedność. Jak gdyby jakaś, wyłoniona z nicości, wielka wizja rozpościerała się przed nami przez budapeszteńskiej ulicy Városmajor, jako wieża Babel wznosi chwilę, natychmiast ponownie zanikając, by zrodzić się na się tutaj przed starającymi się ku górze, jednak celu nie nowo w zupełnie już innych kształtach. I o ile Szlak wojen osiągającymi, doprowadzającymi się do samozagłady zainspirowany został w latach osiemdziesiątych obawą o los ludźmi. W dziełach Serediuka nie tylko wydarzenia z jego siedmiogrodzkich Węgrów, o tyle dzieło noszące tytuł życia, ale i miejsca jego pobytu ożywają, uzyskują symboliczne znaczenie. Dzieje się to i na płótnach takich, jak Mohacz jest lustrem trzymanym czasom dzisiejszym przez przypominanie historycznej tragedii narodu. Czerwona katedra oraz Plac Nagyvárad. W obydwu Podobny do malarskiego zabieg techniczny stosuje przypadkach modelem stała się kamienica zwana czerwoną, artysta przy sporządzaniu rysunków tuszem, wykorzystując znajdująca się na placu Nagyvárad i będąca jednym z miejsc cechy papieru i tuszu, przede wszystkim podczas sporządzania ilustracji do wierszy Jánosa Pilinszkyego. Delikatne rysun- owa narożnikowa kamienica powstaje, smukleje, formuje się pobytu artysty w Budapeszcie. Na jednej z tych kompozycji ki wykonane do Francuskiego jeńca, Harbachu, Miejsca w zimnie żółci, podczas gdy na obrazie drugim wije się i straceń zimą, Jesiennego szkicu są wizualnym ucieleśnieniem promieniującej z wierszy nagiej i suchej bezpośredności. Szczególnej siły tej dramatycznej scenie, powstającej w kon- płonąc czerwonymi ogniami, ciężką katedrą się staje. Indywidualnie dobierana technika, wywołująca poczucie psychicznego napięcia, przystosowywana do ilustrowania dzieł pędzla udziela demoniczny ruch czarnych postaci-cieni. traście czerwieni i niebieskości, w nerwowym prowadzeniu literackich stwarza coraz to nowe harmonie. Szaleją, wyginają się i kłębią linie naniesione na kartony Otwarcia mostu ci zmagają się z wiejącym nad ich głowami, prawie wyczu- Wychodzący z winiarni ludzie, jako jacyś aktorzy tańca śmier- oraz Wezwania do zwłok Jánosa Aranya, podczas gdy w walnym i przez nas, wichrem, który nie puszcza ich stamtąd. innych przypadkach atmosferę tworzy zaledwie kilka, Garbią się, kulą i podobnie jak sam budynek stają się bezkształtni w apokaliptycznej zawierusze końca wieku. niesłychanie delikatnych, pojedyńczych linii. Wśród ilustracji znajdują się też prace poświęcone polskim poetom: Monumentalny Apostoł oraz podobny mu kompozycją Mickiewiczowi oraz Słowackiemu. Grafiki stanowią wogóle Anioł z niebios jak gdyby stanowiły rozwiązanie poprzedniej większą część dorobku artystycznego Serediuka. Osobną dramatycznej sceny. Postać główna stoi wyprostowana, grupą są tu tematy mitologiczne, podobnie zresztą jak dłonie udzielające schronienia obiecują nadejście pokoju, jakkolwiek i tutaj w tle toczą się, jak zawsze w dziejach, w kon- i w obrębie prac olejnych, takich jak na przykład Dedal i Ikar, która jest dziełem o niezwykłej sile dramatycznej. wulsyjnych drgawkach, szkicowo nakreślonymi łukami i plamami pędzla, rozżarzające się wciąż na nowo walki. Tak Artyzm Serediuka, w obrębie polskości, ukazuje najwięcej wspólnoty duchowej z malarzem symbolistą Jackiem nakładają się na siebie w śmierci tragedie rewolucji i wojen, Malczewskim. W malowanych przez niego twarzach, elementach pejzaży znajduje się wiele obrazów zachowanych w Powierzchnie teoretyczna, techniczna, czy też este- masakr i żałoby. podświadomej pamięci przodków, krewnych oraz zbiorowej. tyczna sztuki nigdy nie interesowały Pétera Serediuka same w Inną grupę grafik stanowią prace z serii sobie. On tworzy, reaguje i współodczuwa czując równocześnie odpowiedzialność etyczną, dopiero tak bierze udział w Siedmiogród i Memento Te dzieła miedziorytnicze oraz wykonane techniką zimnego rylca zbudowane zostały grze człowieczej, która nie będąc komedią, stanowi napewno na elegancji metody klasycznej dojrzałości, spójności elementów oraz umiarkowania. U Serediuka zarówno w rysunkach, Ildikó D. Udvary, historyk sztuki przeżycie katartyczne. Tłum. Konrad Sutarski 6

8 Hadak útj tja / Szlak woj ojen / The Road of Armies 100x125 cm, olaj / olej / oil 7 7

9 Mohács / Mohacz / Mohács 78x125 cm, olaj / olej / oil Búcsú / Pożegnanie / Farewell 66x113 cm, olaj / olej / oil 8 8

10 Lányaim egyedül / Moj oje córki same / My Daughters on their Own 70x100 cm, olaj / olej / oil Mennyből az angyal Márai Sándor / Anioł z niebios Sándora Máraiego / Angel from Heaven Sándor Márai 70x100 cm, olaj / olej / oil 9

11 Torony / Wieża / Tower 108x43 cm, olaj / olej / oil 1010

12 Daidalosz és Ikarosz / Dedal i Ikar / Daedalus and Icaros 130x100 cm, olaj / olej / oil 11

13 Apostol / Apostoł / Apostle 100x200 cm, olaj / olej / oil 12

14 13

15 Nagyvárad tér / Plac Nagyvárad / Nagyvárad Square 102x100 cm, olaj / olej / oil

16 Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Félmúlt / Przeszły niedokonany / Recent Past 37x27 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Találkozások II. / Spotkania II. / Encounters II, 33x26 cm diófapác / bejca dębowa / walnut stain Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Találkozások I. / Spotkania I. / Encounters I 37x26 cm, tus / tusz / india ink 15

17 Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Francia fogoly II. / Francuski jeniec II. / French Prisoner II 17x13 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Apokrif / Apokry f / Apocry phal 39x26 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Harbach x21 cm, tus / tusz / india ink 1616

18 Pilinszky ky János sorozat / Seria: János Pilinszky ky / János Pilinszky ky series Vacsora / Wieczerz rza / Supper 24,5x34,5 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky ky János sorozat / Seria: János Pilinszky ky / János Pilinszky ky series Őszi vázlat I. / Jesienny szkic I. / Autumn Sketch I 27x33,5, tus / tusz / india ink 1717

19 Erdélyi sorozat / Seria siedmiogrodzka / Transylvania series Harc a templomért rt II. / Walka o kościół II. Fight for the Church II, 28x22 cm, hidegtű / zimny rylec / cold needle

20 Ethics and Expression Péter Serediuk, painter and graphic artist Expression, I think, means opening up, just as speech means talking, listening and understanding openness, in short. And you know this talking and listening which are greater than we are. Péter Serediuk started his career as an artist in time, if one can put it that way at all, but the current of life (or fate, or history) has carried him onto different waters. Off the mainstream, he found his way to calmer, lesser known lands almost unnoticed, where his art evolved. At his first one-man show in 1968, he met János Pilinszky who became a fatherly friend and an inspiration to his themes and spiritual outlook until the poet s death. His works were on display on several occasions in Germany in the early 1970s. In 1971 he exhibited in Oldenburg with Imre Bak, István Nádler, Gábor Attalai and Mihály Schéner, among others. In an article, the art historian Jürgen Weichardt, curator of the 1973 exhibition in Wilhelmshaven, highlighted Serediuk s special graphic technique, a rich spectrum of fine transitions based on the contrast of black and white, which can be linked to Taschism. And while his fellow exhibitors advanced steadily on the Hungarian contemporary art scene, Serediuk became more and more immersed in the apparent silence in which he worked. His śuvre matured and expanded, and though he exhibited several times throughout the country, appraisals and analyses were few and far between. But examples abound in art history that artistic quality and recognition do not always go hand in hand. This exhibition may be another important step towards due appreciation. Péter Serediuk was born in Budapest in His Polish father, Mihály (Michał) Serediuk, was a Polish citizen, as was his son until 1955; today he is a dual citizen. As it often happens in the Carpathian Basin, his paintings and drawings reflect a composite of Hungarian, Polish and, on his mother s side, Transylvanian Székely identities. His mother, Anna Kepes (Teleszky), is a publicist and painter. His stepfather, composer and pianist György Kósa, who was in close contact with several eminent personalities of his time, among them Béla Bartók, played a definite role in developing Serediuk s artistic vision and attitude. He studied in Budapest under painters Lajos Szentiványi, Lajos Luzsicza, Ervin Tamás, Margit Gráber, 19 (János Pilinszky) György Z. Gács and the graphic artist Gyula Hincz. From György Z. Gács, his uncle on his mother s side, he acquired much of his views on art as well as a knowledge and appreciation of techniques. In 1977 he became a member of the Art Foundation and exhibited also as a member of the Polish Forum of Creative People in Hungary. His works are found in many collections in Hungary and abroad. His artistic idiom cannot be linked closely to any of his masters. He is open to contemporary artistic tendencies and theories, but he has never adopted anything from them superficially, out of fashion or mannerism. He develops his own pictorial world consistently; he has always adapted his mode of expression and technique to his own message. Though his works reveal a kinship with several artistic styles, their particular character is more evident in their difference from them. Serediuk s themes are closely connected with the drama of human condition and with personal or historical turning-points. As a child, he accompanied his father to see revolution on 23 October Alongside various shadows of civilisational angst, the impact of his childhood experiences is still alive and permeates his works. Following the road his ancestors walked, he found his present home in the hilly region of Csabdi and Vasztélypuszta. From the 1980s on, he has had strong links also with Bögöte in Vas County, where he bought a ruinous 19th-century country house. After spending a period of his life in the capital, he was attracted to and at the same time isolated in the world of rural people close to nature, which has become a source and inspiration of his art. Apart from painting and drawing, he has also also worked in applied graphics. For almost thirty years now, he has made and designed posters, record covers, book illustrations, more than 400 book covers, wine labels, coats-of-arms, calligraphic certificates, diplomas and decorations. Some of his sketches, illustrations, and paintings are made with a distinctive technique. He uses a kind of unique variant of so-called glossing in his paintings, which stretches back to the 17th century. The composition comes into being after the coating of the canvas with transparent glaze and the removal of any excess. This is a kind of reversed procedure perhaps best knowable by the general public today from the work of Endre Szász. Serediuk developed the technique further.

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013 Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH 50/50/50 Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska Współkuratorzy: Eulalia Domanowska & Jarosław Pajek Jan Fejkiel Bogusław Gradka Galeria Górna i

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

SAMOLUB THE SELF-SEEKER

SAMOLUB THE SELF-SEEKER Olaf Brzeski SAMOLUB THE SELF-SEEKER BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Instytut Adama Mickiewicza Wrocław Warszawa 2013 PRACE WORKS 8 Pamięci majora Józefa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

Adam Sobota: Fotografia jako terapia (skrót większej całości)

Adam Sobota: Fotografia jako terapia (skrót większej całości) KŁECKO - INACZEJ 1 Adam Sobota: Fotografia jako terapia (skrót większej całości) Fotografia od początku wspierała modernistyczne wymagania racjonalności, konkretu, jak też autonomii różnych dziedzin wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo