Serediuk. Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serediuk. Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION"

Transkrypt

1 Serediuk Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION 2010

2 Serediuk Péter ETIKA ÉS EXPRESSZIÓ ETYKA I EKSPRESJA ETHICS AND EXPRESSION Budapest 2010

3 TÁMOGATÓ / SPONSOR / SPONSOR ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / OGÓLNOKRAJOWY SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ NA WĘGRZECH (MAGYARORSZÁG / WĘGRY) / NATIONAL SELF-GOVERNMENT OF THE POLISH MINORITY IN HUNGARY A KIÁLLÍTÁST SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK / INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE WYSTAWĘ / INSTITUTIONS ORGANIZING THE EXHIBITION MAGYARORSZÁGI LENGYELSÉG MÚZEUMA ÉS LEVÉLTÁRA / MUZEUM I ARCHIWUM WĘGIERSKIEJ POLONII / POLISH MUZEUM AND ARCHIWES IN HUNGARY H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U. 10. MAGYARORSZÁGI LENGYEL ALKOTÓI FÓRUM / FORUM TWÓRCÓW POLONIJNYCH NA WĘGRZECH / POLISH FORUM OF CREATIVE PEOPLE IN HUNGARY H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U. 10. A KIÁLLÍTÁS RENDEZŐJE / REŻYSER WYSTAWY / EXHIBITION DESIGNER D. UDVARY ILDIKÓ, SEREDIUK PÉTER MUNKATÁRSAK / WSPÓŁPRACOWNICY /CONTRIBUTORS VIRÁGH JÓZSEF, SEBESTYÉNNÉ MURASIEWICZ MARIA A KIÁLLÍTÁS FELELŐS SZERVEZŐJE ÉS A KATALÓGUS SZERKESZTŐJE / ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY WYSTAWY I REDAKTOR KATALOGU / RESPONSIBLE ORGANIZER OF THE EXHIBITION AND EDITOR OF CATALOGUE SUTARSKI KONRAD FORDÍTÁS / PRZEKŁAD / TRANSLATION SUTARSKI KONRAD, SZENYÁN ERZSÉBET, VAJDA TÜNDE, GRAFIKAI TERV / OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHIC DESIGN DUKAY BARNA KIADÓ / WYDAWCA / PUBLISHER MAGYARORSZÁGI LENGYELSÉG MÚZEUMA ÉS LEVÉLTÁRA / MUZEUM I ARCHIWUM WĘGIERSKIEJ POLONII H-1102 BUDAPEST, ÁLLOMÁS U NYOMDA / DRUKARNIA / PRESS RITTER NYOMDA, BUDAPEST A KIÁLLÍTÁS NYITVATARTÁSA / CZAS TRWANIA WYSTAWY / OPEN TO THE PUBLIC 2010.II V.15. BUDAPEST 2010.

4 Etika és expresszió Serediuk Péter festőművész, grafikus Megnyilatkozni azt hiszem megnyílást jelent, ahogy beszélni igazán beszélni, hallgatást, meghallgatást. Röviden nyitottságot. Te ismered ezt a beszédet és ezt a hallgatást, mely több mint mi S vagyunk. (Pilinszky János) erediuk Péter bár idejében elindult - ha egyáltalán lehet ilyet mondani - a művészi megnyilatkozás útján, de az élet (sors, történelem?) más vizekre sodorta. A főáramból szinte észrevétlen került csendesebb, ismeretlenebb tájakra s itt bontakoztatta ki művészetét. Első önálló kiállításán, 1968-ban ismerte meg Pilinszky Jánost, aki haláláig atyai jó barátja és művészi témáinak, spirituális szemléletének ösztönzője volt. A hetvenes évek elején többször is szerepeltek művei Németországban ben Oldenburgban többek között Bak Imrével, Nádler Istvánnal, Attalai Gáborral, Schéner Mihállyal együtt állított ki. Jürgen Weichardt művészettörténész, az 1973-ban Wilhelmshavenben rendezett kiállítás kurátora már 1970-ben írt cikkében kiemeli sajátos, a tasizmushoz is kapcsolható grafikai technikáját, a feketefehér kontrasztjára építő finom átmenetek gazdag skáláját. S míg a 71-es kiállítás többi résztvevője határozott lépésekkel haladt előre a kortárs magyar művészet közegében, Serediuk Péter egyre inkább elmélyült abban a látszólagos hallgatásban és csendben, amelyben a munkái megszülettek. Érlelődött, nőtt az életmű, s bár számos kiállítása volt országszerte a szakmai visszajelzések, elemzések száma csekély. Ám művészettörténeti példák sokasága alapján jól tudjuk, hogy művészi kvalitás és elismerés nem jár karöltve. Ez a mostani kiállítás talán újabb fontos lépés a megnyilatkozás és megmérettetés útján. Serediuk Péter május 9-én született Budapesten. Édesapja Serediuk Mihály (Michał) lengyel volt, s ig fiát, Pétert is lengyel állampolgárként tartották nyílván. Ma magyar és lengyel állampolgár. S a magyar, lengyel, és tordai ősök révén erdélyi-székely identitás szövődik egybe festményeken és rajzokon, ahogy az itt a Kárpát-medencében gyakorta megesik. Édesanyja Kepes (Teleszky) Anna publicista, festőművész. Nevelőapja Kósa György zeneszerző, zongoraművész szoros kapcsolatban állt több kiváló személyiséggel köztük Bartók Bélával is - akik a művész szemléletének, alkotói magatartásának kialakulásában meghatározó szerepet játszottak. Tanulmányait Budapesten végezete, mesterei: Szentiványi Lajos festőművész, Hincz Gyula grafikusművész, Luzsicza Lajos festőművész, Tamás Ervin festőművész, Gráber Margit festőművész és Z. Gács György festőművész, anyai nagybátyja, akitől nemcsak a 3 művészet szemléletét, hanem a technika ismeretét és megbecsülését is elsajátította ben felvették a Művészeti Alap tagjai közé, s egyebek mellett a Lengyel Alkotói Fórum tagjaként is számos kiállításon szerepelt. Alkotásai megtalálhatók hazai és külföldi gyűjteményekben. Művészi nyelve nem köthető szorosan egyik meste-réhez sem. Szabadon és nyitottan fordult a kortárs művészet tendenciái, elméletei felé, de sosem vett át semmit felszínesen, divatból vagy manírból. Következetesen, mindig a mondanivalójához igazítva alakítja képi világát, s ehhez társul kifejezésmódja, techni-kája is. S bár számos művészettörténeti stílussal hozhatók párhuzamba művei, de sajátosságukat mégis éppen az eltérésekben ragadhatjuk meg leginkább. Serediuk Péter témái mindig szorosan kötődnek az emberi létezés drámáihoz, személyes vagy történelmi sorsfordulókhoz. Gyermekként apjával indult október 23-án forradalmat látni. A civilizációs szorongás sokféle árnya mellett a gyermekkori élmények hatása ma is elevenen él és hat munkáiban. Ősei útját követve jutott el mai lakóhelyére, Csabdi és Vasztélypuszta dombvidékére. A nyolcvanas évektől szoros szálak fűzik a Vas megyei Bögötéhez is, ahol egy XIX. századi romos kuriát vásárolt. A fővárosi életszakasz után vonzotta, s egyben el is szigetelte a természethez közeli, falusi emberek világa, mely művészetének egyik forrása és erőt adó táptalaja is lett. A művészi alkotás mellett alkalmazott- és reklámgrafikával is foglalkozik, évtizedek óta készít pla-kátokat, hanglemezborítókat. Könyveket illusztrál, könyv-borítókat, borcsomagolásokat, címereket, kalligrafált díszokleveleket, diplomákat, kitüntetéseket tervez.

5 Rajzai, illusztrációi, festményei egy része sajátos technikával készült. A XVII. századig visszanyúló ún. matricázás egyfajta egyedi változatával találkozhatunk ezeknél az olajfestményeknél. A lazúros festékkel befedett vászonról a felesleg kitörlése után jön létre a kompozícióserediuk ezt a technikát fejlesztette tovább. Nem csak visszatörli a felületet, hanem egy bizonyos olajos-terpentines ecsettel dolgozva, a tasizmushoz hasonlóan, szétfröccsenti a festéket a felületen, ami különlegesen érzékeny folthatásokat eredményez. Hasonló megoldásokkal találkozhatunk a kortárs magyar művészetben, többek között Korniss Dezső, Kokas Ignác egyes munkáiban is. Ezzel az eljárásmóddal készült 1989-ben a Hadak útja és a Mohács című szinte monokrom hideg színtartományokba zárt kompozíciója is. A két szürrealisztikus hangvételű alkotás jól példázza a technika sajátosságaiból adódó spontaneitást, a szemünk előtt megelevenedni, megszületni látszó formavilágot, mely a megfigyelés során lassan konkrét alakzatokká, harcosokká, lovakká, halottakkal telt csatamezővé, madárrá válik, miközben a folytonosan megtörő vonalak vibrálása, a fehérek hömpölygése és fényjátéka elmossa, feloldja, és egységbe fonja az ellentétes pólusokat, eget és földet, jót és rosszat. Mintha az egész jelenés a semmiből egy pillanatra elénk tárulna, hogy máris újra eltűnjön, s más alakzatokban szülessen újjá. S míg a Hadak útját a nyolcvanas években az erdélyi magyarok sorsa iránti aggodalom inspirálta, a Mohács című mű a történelmi tragédia felelevenítésével a jelennek tart tükröt. Hasonló eljárást követi tusrajzainak kialakításában is a papír és a tus tulajdonságait kihasználva, elsősorban a Pilinszky János verseihez készült illusztrációkban. A Francia fogoly, a Harbach, a Vesztőhely télen, az Őszi vázlat - hoz készült érzékeny rajzok vizuális megtestesítői a versekből áradó lecsupaszított, szikár közvetlenségnek. Irodalmi művekhez készült illusztrációinak szenvedélyessé érlelt egyedi technikája más-más hangzatokban szólal meg. Tombolnak, ívelnek, hömpölyögnek a vonalak Arany János Híd-avatás -ához és Tetemrehívás -ához készült lapjain, míg máskor néhány, leheletfinom, magányos vonal teremt különleges atmoszférát. Illusztrációiban a lengyel költők közül főleg Mickiewicz és Slowacki alkotásai jelennek meg. Az életmű nagyobb részét a grafikák teszik ki. Külön csoportot alkotnak a festmények közt is megtalálható görög és más mitológiai témájú ábrázolások. Ilyen például az Daidalosz és Ikarosz c. drámai erejű alkotás. Művészete lengyel vonatkozásban elsősorban Jacek Malczewski festővel mutat szellemi közösséget. Az általa festett arcokban, tájakban, ősei, rokonsága és a kollektív tudattalanban őrzött számos emlékkép kel életre. szimbolizmus, a kalligrafikus szemléletmód és egyfajta sajátos absztrahálás ötvözése. Katolikus neveltetése folytán képeinek egyik visszatérő szimbóluma a kereszt, melyet gyakorta csak a kompozícióba rejtve fedezhetünk fel. Ennek egyik példája a Lányaim egyedül című alkotás, melyen szinte érezhető a megfestés kalligrafikus spontaneitása. A gyermekei iránti szeretet és féltés mögötti szorongás a kép markáns, hideg kékségében, a formai visszafogottságban nyilvánul meg. S ha jól figyelünk, az ablakkeretbe rejtve megtaláljuk a keresztet is. A művész általában éjszaka, szinte egy lélegzetre festette meg hosszan érlelt témáit, az éj sötétje és csendje segítette az alkotásban. A Torony c. fiatalkori mű vastag festékréteggel kialakított drámai látomásában szimbolizmus és expresszionizmus sajátos keveredésének lehetünk tanúi. A színekben gazdag festékréteg erős plaszticitást kölcsönöz ennek a képnek. A Városmajori torony Bábel tornyaként magasodik a felfelé törekvő, ám a célig nem jutó, önpusztító emberek előtt. Serediuk munkáiban életének nemcsak eseményei, hanem különböző helyszínei is megelevenednek, szimbolikus jelentést nyernek. Ez történik a Vörös katedrális és a Nagyvárad tér c. képeken is. Mindkét esetben a művész életének egyik helyszíne, a Nagyvárad téri un. vörös ház a kép modellje. Az egyik kompozíción hideg sárgában oldódik, nyújtózik, formálódik a sarki ház, mely a másik képen szinte tűzben égve vonagló katedrálissá nehezül. A vörös és kék kontrasztjában, az izgatott ecsetkezelésben kibomló drámai jelenet különleges erejét a fekete árnyalakok démoni mozgása adja. A borozóból kijövő emberek, egyfajta haláltánc szereplőiként küzdenek a feléjük áramló szinte a néző által is érezhető izzó szélviharral, mely nem engedi el őket. Görnyednek, hajladoznak s az épülethez hasonlóan, lassan maguk is alaktalanná válnak e századvégi apokaliptikus kavargásban. A monumentális Apostol és a kompozíciójában hasonló kialakítású, Mennyből az angyal c. alkotás mintha már az előbbi drámai jelenetre adna feloldást. A főalak kiterjesztett, óvó keze védelmet, megbékélést ígér, ám a háttérben még ott tekeredik, vonaglik a vázlatszerűen megfestett ívekben, foltokban az idők során folytonosan felizzó háborúskodás. Forradalmak és háborúk, öldöklések és siratások tragédiái halnak egymásba. Serediuk Pétert nem érdekelte sosem önmagában a művészet elméleti, technikai vagy esztétikai vetülete. Etikai elkötelezettséggel alkot, reagál és együtt érez, részt vesz az emberi színjátékban, mely ha nem is vígjáték, de mindenképp katartikus élmény. D. Udvary Ildikó művészettörténész A grafikák másik csoportja, az Erdély és a Memento 1956 sorozat darabjai. Ezek a rézkarc és hidegtű technikával készült művek a klasszikus eljárásmód kiérleltségének, összefogottságának, mértéktartásának eleganciájára épülnek. Mind rajzaiban, mind festményeiben tetten érhető az expresszionizmus, a szürrealizmus, tasizmus, a 4

6 Etyka i ekspresja Péter Serediuk, artysta malarz, grafik Ujawniać się znaczy chyba pokazywać siebie, tak samo jak mówić, prawdziwie mówić oznacza słuchać, wsłuchiwać się. Czyli w istocie otwierać się. Ty znasz tę mowę i to wsłuchiwanie się, które są czymś więcej, aniżeli my sami. (János Pilinszky) Jakkolwiek Péter Serediuk wkroczył w odpowiednim czasie jeśli można się tak wyrazić na drogę artystycznego ujawniania się, to jednak życie (los, historia?) skierowało go na inne wody. W miejsce nurtu głównego prawie niezauważalnie znalazł się w okolicach, gdzie wody są bardziej spokojne, mniej zauważalne i tam rozwinął swoją twórczość plastyczną. Na jego pierwszą indywidualną wystawę zwrócił uwagę János Pilinszky, który od tej pory, do śmierci był przyjacielem Serediuka, jak ojciec w stosunku do syna i stał się inspiratorem artystycznej tematyki, duchowego wnętrza szeregu jego dzieł. W początkach lat siedemdziesiątych prace artystyczne Serediuka wielokrotnie eksponowane były w Niemczech Zachodnich. W 1971 roku na przykład zaprezentowane zostały w Oldenburgu wraz z dziełami Imrego Baka, Istvána Nádlera, Gábora Attalaiego i Mihálya Schénera. Historyk sztuki Jürgen Weichardt, będący kuratorem wystawy zorganizowanej w 1973 roku w Wilhelmshaven, już w artykule pisanym w 1970 roku podkreślał, łączącą się i z taszyzmem, specyficzną technikę graficzną Serediuka, bogatą skalę delikatnych modulacji, budowanych na kontraście czerni i bieli. O ile jednak pozostali uczestnicy wystawy z 1971 roku zdecydowanymi krokami parli dalej do przodu w węgierskim środowisku współczesnych sztuk plastycznych, on coraz bardziej zagłębiał się w pozornym milczeniu i w ciszy, w których rodziły się jego dalsze prace. Dzieło jego życia rosło i dojrzewało, a mimo tego ilość fachowych odnotowań, analiz tego stanu była nikła, jakkolwiek artysta miał sporo wystaw na terenie kraju. Na podstawie niezliczonych przykładów z zakresu historii sztuki dobrze wiemy jednak, że artystyczne kwalifikacje i uznanie dla nich nie zawsze idą w parze. Obecna wystawa może stanie się więc nowym i ważnym krokiem na drodze ujawnienia się artysty i prezentacji jego wartości. Péter Serediuk urodził się 9 maja 1944 roku, w Budapeszcie. Ojciec jego, Mihály (Michał) Serediuk był Polakiem, podobnie też Péter był do 1955 roku zarejestrowany jako obywatel polski. Obecnie posiada obywatelstwo węgierskie i polskie. A dzięki przodkom węgierskim, polskim oraz siedmiogrodzkim (seklerskim z okolic Tordy) ta różnorodna tożsamość wsnuwa się w jego malarstwo i rysunki, jak zdarza się to często w Niecce Karpackiej. Matka, Anna Kepes (Teleszky) była publicystką i artystą malarzem. Ojczym, György Kósa, będący kompozytorem i 5 pianistą, pozostawał w ścisłych kontaktach z szeregiem znakomitości, w tym i z Bélą Bartókiem co wyraźnie zaważyło na kształtowaniu się poglądów i twórczej postawy artysty. Serediuk nauki ukończył w Budapeszcie, jego mistrzami byli artyści malarze: Lajos Szentiványi, Lajos Luzsicza, Ervin Tamás, Margit Gráber, grafik Gyula Hincz oraz artysta malarz György Z. Gács, który, będąc mu wujem, wpłynął zarówno na jego światopogląd artystyczny, jak też na technikę plastyczną oraz szacunek dla niej. W 1977 roku Serediuk został przyjęty do węgierskiego Funduszu Artystycznego, poza tym, później, jako członek Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech był uczestnikiem szeregu wystaw. Jego dzieła znajdują się w zbiorach krajowych oraz zagranicznych. Język plastyczny Pétera Serediuka nie wiąże się wyraźnie z językiem żadnego ze swoich mistrzów. Artysta swobodnie otwierał się na tendencje i teorie panujące we współczesnej sztuce, jednak niczego nie przyjmował powierzchownie, jako mody, czy maniery. Swiat wizualny zawsze przyswajał sobie, naginając go konsekwentnie do potrzeb własnych wypowiedzi plastycznych. Dlatego też, jakkolwiek zauważa się łączność jego dzieł z całym szeregiem stylów artystycznych, to jednak ich właściwości zaznaczają się jednocześnie właśnie w odstępstwach od owych kierunków. Obierane przez Serediuka tematy zawsze ściśle wiążą się z dramatem ludzkiego istnienia, z przełomowymi wydarzeniami osobistymi, względnie historycznymi. On sam zresztą już jako dziecko wyruszył z ojcem 23 października 1956 roku, aby widzieć rewolucję. Obok mroku przeróżnych napięć cywilizacyjnych, żywy jest dlatego w jego dziełach, oddziaływujący na nie wpływ przeżyć okresu lat młodych. Podążając śladami swoich przodków Serediuk dotarł do miejsca obecnego zamieszkania, na pagórkowate ziemie wsi Csabdi oraz Vasztélypuszta (leżących na zachód od Budapesztu). Od lat osiemdziesiątych począwszy silnie związany jest również z miejscowością Bögöte w województwie Vas, gdzie nabył XIX-wieczny, zrujnowany dworek. Po okresie życia w stolicy pociągał go, choć jednocześnie izolował, bliski naturze świat ludzi wiejskich, który stał się jednym ze źródeł jego sztuki oraz dodającą sił glebą. Oprócz niezależnej twórczości artystycznej Serediuk zajmuje się grafiką użytkową i reklamową, od dziesięcioleci wykonując plakaty i oprawy płyt muzycznych. Jest projektantem ilustracji książkowych, okładek książkowych, opakowań winiarskich, herbów, kaligrafowanych dyplomów ozdobnych, wyróżnień, listów pochwalnych. Część jego rysunków, ilustracji, płócien wykonywana jest specjalną techniką. W przypadku prac olejnych mamy tu do czynienia ze szczególną, indywidualną odmianą matrycowania, pochodzącego z XVII wieku. Kompozycja powstaje w tym wypadku przez usuwanie nadmiaru lazurowej farby, którą pokrywane jest płótno. Serediuk dokonał dalszego rozwoju tej techniki. Nie tylko ściera z powierzchni niepotrzebne

7 ilości farby, ale, podobnie jak w taszyźmie, operując swoistym, olejowo-terpentynowym pędzlem doprowadza do roz- ekspresjonistycznego, taszystowskiego, symbolistycznego, jak i w pracach malarskich zauważalne jest łączenie oglądu prysku farby na płótnie, dzięki czemu osiąga niesłychanie kaligraficznego oraz swoistego abstrahowania. W wyniku delikatne efekty plamkowe. Z podobnymi rozwiązaniami katolickiego wychowania jednym z powtarzających się symboli jest krzyż, dający się zauważyć jako ukryty w kompozycji możemy spotkać się we współczesnej sztuce malarskiej, między innymi w niektórych pracach Dezsõ Kornissa, bądź jeden z jej elementów. Przykładem tego jest płótno Moje Ignáca Kokasa. Przy użyciu tej metody powstały takie kompozycje Serediuka, jak Szlak wojen, czy też Mohacz, zamkniśnie kaligraficzna spontaniczność jego malarstwa. Miłość do córki same, w którym to dziele wyczuwalna jest jednoczeęte w prawie że monochromatycznych, zimnych ramach kolorystycznych. Te dwa dzieła o surrealistycznym charakterze są poprzez zdecydowaną, zimną niebieskość i formalną dzieci oraz niepokój kryjący się za troską o nie, przejawia się dobrymi przykładami spontaniczności wynikającej ze specyfiki użytej techniki, przykładami rodzącego się niejako wprost przyglądamy, możemy zauważyć ukryty w okiennej ramie powściągliwość obrazu. Jeśli zaś płótnu dobrze się na naszych oczach świata form, który w trakcie obserwacji krzyż. Artysta zazwyczaj nocami, prawie na jednym oddechu powoli przybiera konkretne ksztalty, staje się terenem bitewnych zmagań, pełnym koni i walczących oraz poległych ność nocy i jej cisza wspomagały twórczość. W dramatycznej maluje przedtem długo dojrzewające tematy, jak gdyby ciem- wojowników, a i ptakiem, podczas czego nieustanna wibracja wizji młodzieńczego dzieła Wieża, utworzonej grubymi warstwami farb możemy być świadkami specyficznego połącze- wciąż załamujących się linii, kłębienie się bieli, gra świateł zacierają i usuwają przeciwstawność biegunów, nieba i ziemi, nia symbolizmu i ekspresjonizmu. Bogata kolorystycznie warstwa farby nadaje temu obrazowi silną plastyczność. Wieża dobra i zła, spinając je w jedność. Jak gdyby jakaś, wyłoniona z nicości, wielka wizja rozpościerała się przed nami przez budapeszteńskiej ulicy Városmajor, jako wieża Babel wznosi chwilę, natychmiast ponownie zanikając, by zrodzić się na się tutaj przed starającymi się ku górze, jednak celu nie nowo w zupełnie już innych kształtach. I o ile Szlak wojen osiągającymi, doprowadzającymi się do samozagłady zainspirowany został w latach osiemdziesiątych obawą o los ludźmi. W dziełach Serediuka nie tylko wydarzenia z jego siedmiogrodzkich Węgrów, o tyle dzieło noszące tytuł życia, ale i miejsca jego pobytu ożywają, uzyskują symboliczne znaczenie. Dzieje się to i na płótnach takich, jak Mohacz jest lustrem trzymanym czasom dzisiejszym przez przypominanie historycznej tragedii narodu. Czerwona katedra oraz Plac Nagyvárad. W obydwu Podobny do malarskiego zabieg techniczny stosuje przypadkach modelem stała się kamienica zwana czerwoną, artysta przy sporządzaniu rysunków tuszem, wykorzystując znajdująca się na placu Nagyvárad i będąca jednym z miejsc cechy papieru i tuszu, przede wszystkim podczas sporządzania ilustracji do wierszy Jánosa Pilinszkyego. Delikatne rysun- owa narożnikowa kamienica powstaje, smukleje, formuje się pobytu artysty w Budapeszcie. Na jednej z tych kompozycji ki wykonane do Francuskiego jeńca, Harbachu, Miejsca w zimnie żółci, podczas gdy na obrazie drugim wije się i straceń zimą, Jesiennego szkicu są wizualnym ucieleśnieniem promieniującej z wierszy nagiej i suchej bezpośredności. Szczególnej siły tej dramatycznej scenie, powstającej w kon- płonąc czerwonymi ogniami, ciężką katedrą się staje. Indywidualnie dobierana technika, wywołująca poczucie psychicznego napięcia, przystosowywana do ilustrowania dzieł pędzla udziela demoniczny ruch czarnych postaci-cieni. traście czerwieni i niebieskości, w nerwowym prowadzeniu literackich stwarza coraz to nowe harmonie. Szaleją, wyginają się i kłębią linie naniesione na kartony Otwarcia mostu ci zmagają się z wiejącym nad ich głowami, prawie wyczu- Wychodzący z winiarni ludzie, jako jacyś aktorzy tańca śmier- oraz Wezwania do zwłok Jánosa Aranya, podczas gdy w walnym i przez nas, wichrem, który nie puszcza ich stamtąd. innych przypadkach atmosferę tworzy zaledwie kilka, Garbią się, kulą i podobnie jak sam budynek stają się bezkształtni w apokaliptycznej zawierusze końca wieku. niesłychanie delikatnych, pojedyńczych linii. Wśród ilustracji znajdują się też prace poświęcone polskim poetom: Monumentalny Apostoł oraz podobny mu kompozycją Mickiewiczowi oraz Słowackiemu. Grafiki stanowią wogóle Anioł z niebios jak gdyby stanowiły rozwiązanie poprzedniej większą część dorobku artystycznego Serediuka. Osobną dramatycznej sceny. Postać główna stoi wyprostowana, grupą są tu tematy mitologiczne, podobnie zresztą jak dłonie udzielające schronienia obiecują nadejście pokoju, jakkolwiek i tutaj w tle toczą się, jak zawsze w dziejach, w kon- i w obrębie prac olejnych, takich jak na przykład Dedal i Ikar, która jest dziełem o niezwykłej sile dramatycznej. wulsyjnych drgawkach, szkicowo nakreślonymi łukami i plamami pędzla, rozżarzające się wciąż na nowo walki. Tak Artyzm Serediuka, w obrębie polskości, ukazuje najwięcej wspólnoty duchowej z malarzem symbolistą Jackiem nakładają się na siebie w śmierci tragedie rewolucji i wojen, Malczewskim. W malowanych przez niego twarzach, elementach pejzaży znajduje się wiele obrazów zachowanych w Powierzchnie teoretyczna, techniczna, czy też este- masakr i żałoby. podświadomej pamięci przodków, krewnych oraz zbiorowej. tyczna sztuki nigdy nie interesowały Pétera Serediuka same w Inną grupę grafik stanowią prace z serii sobie. On tworzy, reaguje i współodczuwa czując równocześnie odpowiedzialność etyczną, dopiero tak bierze udział w Siedmiogród i Memento Te dzieła miedziorytnicze oraz wykonane techniką zimnego rylca zbudowane zostały grze człowieczej, która nie będąc komedią, stanowi napewno na elegancji metody klasycznej dojrzałości, spójności elementów oraz umiarkowania. U Serediuka zarówno w rysunkach, Ildikó D. Udvary, historyk sztuki przeżycie katartyczne. Tłum. Konrad Sutarski 6

8 Hadak útj tja / Szlak woj ojen / The Road of Armies 100x125 cm, olaj / olej / oil 7 7

9 Mohács / Mohacz / Mohács 78x125 cm, olaj / olej / oil Búcsú / Pożegnanie / Farewell 66x113 cm, olaj / olej / oil 8 8

10 Lányaim egyedül / Moj oje córki same / My Daughters on their Own 70x100 cm, olaj / olej / oil Mennyből az angyal Márai Sándor / Anioł z niebios Sándora Máraiego / Angel from Heaven Sándor Márai 70x100 cm, olaj / olej / oil 9

11 Torony / Wieża / Tower 108x43 cm, olaj / olej / oil 1010

12 Daidalosz és Ikarosz / Dedal i Ikar / Daedalus and Icaros 130x100 cm, olaj / olej / oil 11

13 Apostol / Apostoł / Apostle 100x200 cm, olaj / olej / oil 12

14 13

15 Nagyvárad tér / Plac Nagyvárad / Nagyvárad Square 102x100 cm, olaj / olej / oil

16 Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Félmúlt / Przeszły niedokonany / Recent Past 37x27 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Találkozások II. / Spotkania II. / Encounters II, 33x26 cm diófapác / bejca dębowa / walnut stain Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Találkozások I. / Spotkania I. / Encounters I 37x26 cm, tus / tusz / india ink 15

17 Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Francia fogoly II. / Francuski jeniec II. / French Prisoner II 17x13 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Apokrif / Apokry f / Apocry phal 39x26 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky János sorozat / Seria: János Pilinszky / János Pilinszky series Harbach x21 cm, tus / tusz / india ink 1616

18 Pilinszky ky János sorozat / Seria: János Pilinszky ky / János Pilinszky ky series Vacsora / Wieczerz rza / Supper 24,5x34,5 cm, tus / tusz / india ink Pilinszky ky János sorozat / Seria: János Pilinszky ky / János Pilinszky ky series Őszi vázlat I. / Jesienny szkic I. / Autumn Sketch I 27x33,5, tus / tusz / india ink 1717

19 Erdélyi sorozat / Seria siedmiogrodzka / Transylvania series Harc a templomért rt II. / Walka o kościół II. Fight for the Church II, 28x22 cm, hidegtű / zimny rylec / cold needle

20 Ethics and Expression Péter Serediuk, painter and graphic artist Expression, I think, means opening up, just as speech means talking, listening and understanding openness, in short. And you know this talking and listening which are greater than we are. Péter Serediuk started his career as an artist in time, if one can put it that way at all, but the current of life (or fate, or history) has carried him onto different waters. Off the mainstream, he found his way to calmer, lesser known lands almost unnoticed, where his art evolved. At his first one-man show in 1968, he met János Pilinszky who became a fatherly friend and an inspiration to his themes and spiritual outlook until the poet s death. His works were on display on several occasions in Germany in the early 1970s. In 1971 he exhibited in Oldenburg with Imre Bak, István Nádler, Gábor Attalai and Mihály Schéner, among others. In an article, the art historian Jürgen Weichardt, curator of the 1973 exhibition in Wilhelmshaven, highlighted Serediuk s special graphic technique, a rich spectrum of fine transitions based on the contrast of black and white, which can be linked to Taschism. And while his fellow exhibitors advanced steadily on the Hungarian contemporary art scene, Serediuk became more and more immersed in the apparent silence in which he worked. His śuvre matured and expanded, and though he exhibited several times throughout the country, appraisals and analyses were few and far between. But examples abound in art history that artistic quality and recognition do not always go hand in hand. This exhibition may be another important step towards due appreciation. Péter Serediuk was born in Budapest in His Polish father, Mihály (Michał) Serediuk, was a Polish citizen, as was his son until 1955; today he is a dual citizen. As it often happens in the Carpathian Basin, his paintings and drawings reflect a composite of Hungarian, Polish and, on his mother s side, Transylvanian Székely identities. His mother, Anna Kepes (Teleszky), is a publicist and painter. His stepfather, composer and pianist György Kósa, who was in close contact with several eminent personalities of his time, among them Béla Bartók, played a definite role in developing Serediuk s artistic vision and attitude. He studied in Budapest under painters Lajos Szentiványi, Lajos Luzsicza, Ervin Tamás, Margit Gráber, 19 (János Pilinszky) György Z. Gács and the graphic artist Gyula Hincz. From György Z. Gács, his uncle on his mother s side, he acquired much of his views on art as well as a knowledge and appreciation of techniques. In 1977 he became a member of the Art Foundation and exhibited also as a member of the Polish Forum of Creative People in Hungary. His works are found in many collections in Hungary and abroad. His artistic idiom cannot be linked closely to any of his masters. He is open to contemporary artistic tendencies and theories, but he has never adopted anything from them superficially, out of fashion or mannerism. He develops his own pictorial world consistently; he has always adapted his mode of expression and technique to his own message. Though his works reveal a kinship with several artistic styles, their particular character is more evident in their difference from them. Serediuk s themes are closely connected with the drama of human condition and with personal or historical turning-points. As a child, he accompanied his father to see revolution on 23 October Alongside various shadows of civilisational angst, the impact of his childhood experiences is still alive and permeates his works. Following the road his ancestors walked, he found his present home in the hilly region of Csabdi and Vasztélypuszta. From the 1980s on, he has had strong links also with Bögöte in Vas County, where he bought a ruinous 19th-century country house. After spending a period of his life in the capital, he was attracted to and at the same time isolated in the world of rural people close to nature, which has become a source and inspiration of his art. Apart from painting and drawing, he has also also worked in applied graphics. For almost thirty years now, he has made and designed posters, record covers, book illustrations, more than 400 book covers, wine labels, coats-of-arms, calligraphic certificates, diplomas and decorations. Some of his sketches, illustrations, and paintings are made with a distinctive technique. He uses a kind of unique variant of so-called glossing in his paintings, which stretches back to the 17th century. The composition comes into being after the coating of the canvas with transparent glaze and the removal of any excess. This is a kind of reversed procedure perhaps best knowable by the general public today from the work of Endre Szász. Serediuk developed the technique further.

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków Zbigniew Jaroszewicz Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18 03-805 Warszawa e-mail: mmtzjaroszewicz@post.pl 1 Jak oczy (i mózg) nas oszukują Widzenie

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie The farmer and the flute player Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES

KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH COLLECTIONS OF CERAMIC TILES INSPIROWANE DREWNEM INSPIRED BY WOOD KOLEKCJE COLLECTIONS 21,5 x 98,5 TROPHY 2 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 16 x 98,5 HASEL 6 THORNO 1 PAGO 20 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo