REKOMENDACJE w zakresie budowania społecznego zaufania do służby cywilnej oraz komunikacji z mediami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJE w zakresie budowania społecznego zaufania do służby cywilnej oraz komunikacji z mediami"

Transkrypt

1 REKOMENDACJE w zakresie budowania społecznego zaufania do służby cywilnej oraz komunikacji z mediami

2 Spis treści 1. Wyniki badań: Postawy wobec państwa Wiedza na temat służby cywilnej i jej źródła Stereotyp urzędnika i jego zmiana Wizerunek służby cywilnej Praca w służbie cywilnej Wybrane zasady służby cywilnej 2. REKOMENDACJE Główne cele komunikacji społecznej służby cywilnej Główne grupy docelowe Zasady komunikowania się ze środkami masowego przekazu Rekomendacje

3 3 Postawy wobec państwa

4 Postawy wobec państwa Próba reprezentatywna; N=1003 Badanie ilościowe Odczucia wobec państwa Proszę powiedzieć co przede wszystkim czuje Pan/i myśląc o naszym państwie? Szacunek 23,7% Spokój, bezpieczeństwo, zaufanie 20,7% Sympatię 14,6% Lęk 14,9% Niechęć 11,4% Wstyd 10,2% Trudno powiedzieć 4,4%

5 Postawy wobec państwa Próba reprezentatywna; N=1003 Badanie ilościowe Oczekiwania wobec państwa Czy Pana/i zdaniem do obowiązków państwa powinno należeć, czy też nie powinno należeć: Zapewnienie każdemu obywatelowi bezpieczeństwa, ochrony przed przestępczością Zapewnienie godziwego poziomu życia ludziom starym Zapewnienie chorym bezpłatnej opieki zdrowotnej Zapewnienie każdemu obywatelowi bezwzględnego poszanowania jego prywatnej własności Dbanie o rozwój polskiej kultury i zachowanie polskich tradycji Udzielenie pomocy finansowej studentom z rodzin o niskich dochodach Zapewnienie pracy każdemu, kto chce pracować Wprowadzenie surowych przepisów prawnych, ograniczających niszczenie środowiska naturalnego Zapewnienie przemysłowi pomocy niezbędnej dla jego rozwoju Zapewnienie godziwych warunków mieszkaniowych dla tych, których na to nie stać Zapewnienie każdemu możliwości bezpłatnej nauki na studiach wyższych Zmniejszenie różnic w dochodach między bogatymi i biednymi Zapewnienie godziwego poziomu życia bezrobotnym Kontrolowanie cen 98% 97% 97% 96% 95% 94% 94% 93% 91% 90% 89% 82% 82% 80% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 8% 9% 15% 13% 17% Pow inno należeć do obow iązków państw a Nie pow inno należeć do obow iązków państw a Trudno pow iedzieć

6 Postawy wobec państwa Próba reprezentatywna; N=1003 Badanie ilościowe Zaufanie społeczne Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/i, że można ufać większości ludzi, czy też sądzi Pan/i, że w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Trudno powiedzieć 0,8% Większości ludzi można ufać 16,6% Ostrożności nigdy za wiele 82,6%

7 7 Wiedza na temat SC i jej źródła

8 Wiedza na temat służby cywilnej i jej źródła Próba reprezentatywna; N=1003 Badanie ilościowe Znajomość służby cywilnej Czy kiedykolwiek słyszał/a Pan/i o służbie cywilnej? Z czym kojarzy się Panu/i pojęcie służba cywilna? Z czym jeszcze? Proszę przypomnieć sobie wszystko co Pan/i na ten temat słyszał/a. Nie 60% Tak 40% Urzędy, urzędnicy Administracja - ogólnie Służby mundurow e Służba państw u, ojczyźnie, praca na rzecz kraju Dbanie o dobro obyw ateli, pomoc obyw atelom Ministerstw a, Ministrow ie Administracja rządow a Administracja państw ow a Apolityczność/Neutralność Samorządy Odpow iedzialność Wysokie stanow isko Urzędnicy mianow ani Obrona cyw ilna Ciągłość funkcjonow ania państw a Profesjonalizm, kompetencje Premier zw ierzchnikiem Bezpieczeństw o Rząd Inne Nie w iem/nie pamiętam 14% 12% 12% 9% 8% 8% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 11% 5% 46%

9 Wiedza na temat służby cywilnej i jej źródła Badanie jakościowe Administracja wiedza obywateli Zarówno badanie ekspertów, urzędników jak i samych obywateli pokazało, że : Obywatele zwykle nie znają pojęcia służba cywilna Obywatele mają niski poziom wiedzy o administracji ogólnie, a w tym o służbie cywilnej; często nie rozróżniają administracji rządowej i samorządowej. Główne źródła wiedzy o administracji: Media, Negatywne doświadczenia z urzędami, Zasłyszane historie powielające stereotypy. Powszechne jest przekonanie o powiązaniu administracji z polityką. ADMINISTRACJA RZĄDOWA POLITYKA ADMINISTRACJA SAMORZADOWA [O urzędnikach] My nawet nie wiemy, co oni robią tak naprawdę, nie mówią o tym. To są rzeczy zastrzeżone. To jest źle, bo społeczeństwo nie wie o co chodzi. (Warszawa, lat, bez wiedzy) 9

10 Wiedza na temat służby cywilnej i jej źródła Analiza treści Materiały nt. służby cywilnej mają silnie wartościujący charakter W czyich wypowiedziach pojawiają się elementy ocenne? Czy cały materiał ma wydźwięk ocenny (wartościujący) w stosunku do podmiotu? Pozytywne Negatywne Pozytywne i negatywne nie wystepują oceny 0% 20% 40% 60% 80% 100% Obywatela (n=44) 2% 82% 9% 7% Dziennikarza (n=62) 13% 63% 10% 15% Osoby reprezentującej organizację pozarządową (n=23) 13% 61% 17% 9% Jeśli materiał ma wydźwięk ocenny Jaki jest to wydźwięk? 12% Eksperta (n=113) 8% 58% 19% 16% Pozytywny Polityka (n=55) 9% 55% 22% 15% Negatywny Osoba reprezentująca Służbę Cywilną (n=44) 59% 30% 11% 88% Osoby reprezentującej władzę wykonawczą (n=29) 55% 28% 17%

11 Wiedza na temat służby cywilnej i jej źródła Analiza treści Praca urzędów i urzędników jest często opisywana językiem nacechowanym emocjonalnie i krytycznie`

12 12 Stereotyp urzędnika i jego zmiana

13 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie jakościowe - obywatele Urzędnicy opinie i wiedza obywateli BRAK KRYTYCZNEJ REFLEKSJI: Pierwsze skojarzenia są stereotypowe tj. mało absorbująca i mało wymagająca praca za niezbyt duże pieniądze Po namyśle: pojawia się refleksja, że praca ta może być stresująca i wymagająca wiedzy oraz konkretnych kompetencji BRAK WIEDZY NA TEMAT: jakie dokładnie urzędnicy muszą mieć kompetencje i kwalifikacje jak są rozliczani ze swojej pracy jak trudna i wymagająca jest to praca 13

14 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie ilościowe Motywy działań urzędników Czy Pana/i zdaniem urzędnicy podejmując decyzje kierują się przede wszystkim: Trudno powiedzieć 14,6% Interesem publicznym 30,1% Interesem wybranych środowisk 32,4% Interesem własnym 23,0% Próba reprezentatywna; N=1003

15 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie jakościowe - obywatele Stereotyp zderza się z doświadczeniem i zmieniającą się rzeczywistością Nieliczne, własne doświadczenia Powszechny stereotyp procedury uciążliwe ale potrzebne; dające poczucie stabilności i kontroli procesu Bardziej jesteśmy dzisiaj klientami, nie petentami tylko klientami bardziej, po prostu urząd jest jakąś firmą i po prostu świadczy usługi. (Poznań, lat, bez wiedzy)

16 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Analiza dyskursu Stereotyp urzędu i urzędnika i jego przemiany

17 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie ilościowe Wizyta w urzędzie Czy w tym roku załatwiał/a Pan/i jakieś konkretne sprawy w jakimkolwiek urzędzie? Nie 68,4% Tak 31,6% Czy był/a Pan/i zadowolony/a z tego, w jaki sposób został/a Pan/i wtedy obsłużony? 42,6% 28,2% 7,7% 10,9% 10,6% Bardzo niezadowolony/a Raczej niezadowolony/a Ani zadowolony/a, ani nie zadowolony/a Raczej zadowolony/a Bardzo zadowolony/a Osoby, które w ostatnim roku załatwiały sprawy w urzędzie; N=317

18 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie ilościowe Wizyta w urzędzie oceny urzędników Czy urzędnicy obsługujący Pana/Panią podczas załatwiania tej sprawy: Znali się na swojej pracy, byli kompetentni 7% 9% 83% Byli wobec Pana/i uprzejmi i życzliwi 11% 8% 81% Obsłużyli Pana/Panią prawidłowo i rzetelnie 11% 8% 81% Sprawnie załatwili wszelkie formalności 14% 6% 79% Załatwiali w międzyczasie inne sprawy - prywatne lub zawodowe 75% 4% 17% Sugerowali Panu/i wręczenie prezentu lub łapówki w celu załatwienia lub przyspieszenia sprawy 95% 1% 3% Nie Ani tak, ani nie Tak Trudno powiedzieć Osoby, które w ostatnim roku załatwiały sprawy w urzędzie; N=317

19 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie ilościowe Ocena zmian w polskich urzędach Jak Pana/i zdaniem zmieniała się sytuacja w polskich urzędach administracji rządowej w ciągu ostatnich 5 lat? Czy zaobserwował/a poprawę czy też pogorszenie w pracy urzędów? 10,6% 25,4% 46,5% (10,8%) (40,4%) Załatwiali sprawę w urzędzie 21,9% 17,6% 8,9% 1,7% 3,5% Bardzo się pogorszyło Raczej się pogorszyło Ani się poprawiło, ani pogorszyło Raczej się poprawiło Bardzo się poprawiło Trudno powiedzieć Próba reprezentatywna; N=1003

20 Stereotyp urzędnika i jego zmiana Badanie ilościowe Ocena zmian w polskich urzędach Co się poprawiło? Stosunek do klienta 36% Jakość obsługi klienta 31% Szybkość załatwiania spraw 25% Kompetencje 17% Kolejki 9% Organizacja, komputeryzacja 4% Mniejsza korupcja i znajomości 1% Inne 4% Osoby, które zaobserwowały poprawę pracy urzędów. N=343

21 21 Wizerunek służby cywilnej

22 Wizerunek służby cywilnej Badanie ilościowe Prestiż społeczny urzędnika Przeczytam teraz Panu/i listę różnych zawodów. Dla każdego z nich proszę powiedzieć, jak dużym szacunkiem i poważaniem cieszy się on, Pana/i zdaniem, wśród Polaków. Średnia na skali: 1. Brak szacunku i poważania Bardzo duży szacunek i poważaniem Strażak Profesor uniwersytetu Lekarz Żołnierz oficer zawodowy Górnik Sędzia Inżynier Pielęgniarka Nauczyciel Adwokat Przedsiębiorca Policjant Dziennikarz Robotnik wykwalifikowany (np. murarz, tokarz) Rolnik Kierowca autobusu Wysoki urzędnik administracji rządowej Sprzedawca w sklepie Urzędnik administracji samorządowej Ksiądz Urzędnik administracji rządowej niższego szczebla Polityk 8,21 7,86 7,66 7,55 7,35 7,35 7,23 7,07 6,96 6,93 6,43 6,40 6,35 6,25 6,19 6,11 5,89 5,89 5,83 5,77 5,64 4,46 Próba reprezentatywna; N=1003

23 23 Praca w SC

24 Praca w SC Badanie jakościowe - obywatele PRACA w służbie cywilnej/ administracji ZALETY STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO stała praca dość odporna na wahania rynku DODATKOWE KORZYŚCI dostęp do osób i informacji możliwość załatwienia własnych spraw pakiet socjalny (premie, grusza itp.) RÓWNOWAGA pomiędzy pracą a życiem osobistym szczególnie ważna dla kobiet ROZWÓJ ZAWODOWY szkolenia kontakty z luźmi możliwość awansu dogodne warunki pracy (infrastruktura, godziny) PRESTIŻ SPOŁECZNY uznanie otoczenia, władza szczególnie na wyższym i średnim szczeblu bardziej doceniany w mniejszych miastach WADY DOŚĆ NISKIE ZAROBKI w porównaniu z sektorem biznesu FRUSTRUJĄCA/ STRESUJĄCA PRACA rutyna - powtarzalne nudne zadania konieczność stałego dokształcania się w zakresie przepisów trudni klienci odpowiedzialność za decyzje (moralna, finansowa) bezsilność (wobec krępujących procedur, przepisów) wpływ polityki na karierę (awans może być utrudniony) BRAK UZNANIA SPOŁECZNEGO nieliczne opinie TRUDNO ZMIERZYĆ EFEKTY PRACY to może wpływać na brak satysfakcji 24

25 Praca w SC Badanie ilościowe Praca w administracji rządowej Jak Pana/i ocenia, w jakim stopniu atrakcyjna dla młodych ludzi w Polsce jest praca w administracji rządowej? 41,7% 19,1% 19,5% 8,7% 8,1% 2,9% W ogóle nie atrakcyjna Raczej nie atrakcyjna Ani atrakcyjna, ani nie atrakcyjna Raczej atrakcyjna Bardzo atrakcyjna Trudno powiedzieć Próba reprezentatywna; N=1003

26 Praca w SC Badanie ilościowe Służba cywilna: system otwarty czy zamknięty Jakie są Pana/i zdaniem możliwości zatrudnienia dla kogoś, kto chciałby pracować w urzędzie administracji rządowej? 35,9% 35,4% 12,3% 7,8% 2,6% 5,8% Bardzo trudne Raczej trudne Ani łatw e, ani trudne Raczej łatw e Bardzo łatw e Trudno pow iedzieć Próba reprezentatywna; N=1003

27 27 REKOMENDACJE w zakresie budowania społecznego zaufania do służby cywilnej oraz komunikacji z mediami

28 Główne cele komunikacji społecznej służby cywilnej: 1. Doprowadzenie do prawidłowej identyfikacji pojęcia służba cywilna. 2. Wytworzenie u odbiorców skojarzenia służba cywilna = profesjonalizm. 3. Budowanie zaufania do służby cywilnej kruszenie stereotypów. 4. Promocja służby cywilnej jako dobrego pracodawcy.

29 Główne grupy docelowe: 1. Przedstawiciele partii politycznych, społecznych środowisk opiniotwórczych (tzw. liderów opinii) należą do nich m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele środowisk akademickich oraz wyspecjalizowanych instytucji badawczych (tzw. think tank ów), a także politycy, zwłaszcza zaangażowani w działania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej (np. członkowie komisji parlamentarnych zajmujących się sprawami administracji publicznej itd.). 2. Dziennikarze i publicyści (przedstawiciele mediów muszą być traktowani jako grupa priorytetowa).

30 Główne grupy docelowe: 3. Osoby uczące się zarówno studenci uczelni wyższych (zwłaszcza kierunków związanych z prawem, administracją, zarządzaniem), jak i uczniowie kończący naukę w szkołach średnich planujący dalszą ścieżkę edukacji. 4. Osoby ubiegające się o pracę w służbie cywilnej (w tym osoby niepełnosprawne). 5. Członkowie korpusu służby cywilnej, szczególnie mianowani urzędnicy służby cywilnej oraz dyrektorzy generalni urzędów, rzecznicy prasowi urzędów, ale także osoby odpowiedzialne w poszczególnych urzędach za szkolenia oraz kierowanie kluczowymi komórkami organizacyjnymi.

31 Zasady komunikowania się ze środkami masowego przekazu: Zasada jawności i przejrzystości Zasada pewności Zasada przewidywalności Zasada szybkiego reagowania Zasada otwartego dialogu

32 REKOMENDACJE: Uświadamianie członków korpusu służby cywilnej Logo służby cywilnej Ukazywanie służby cywilnej jako pracodawcy godnego zaufania Kruszenie stereotypów

33 REKOMENDACJE: Uświadamianie członków korpusu służby cywilnej Aktywna postawa w kontaktach z mediami Aktywna współpraca dyrektora generalnego z kierownictwem urzędu Przegląd Służby Cywilnej Biuletyn Służby Cywilnej

34 Dziękuję za uwagę! Łukasz Wielocha Departament Służby Cywilnej Kancelaria Premiera Rady Ministrów (0-22)

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. redakcja naukowa Barbara Kudrycka. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

ROZWÓJ KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. redakcja naukowa Barbara Kudrycka. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ROZWÓJ KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ redakcja naukowa Barbara Kudrycka Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku 1 Redakcja naukowa Barbara Kudrycka Recenzent Witold Mikułowski Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo