Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3 Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% S łupsk WRZESIEN 2012

2 Przedmiar Strona 2/14 Nr Podstawa Opis robót JmIlość 1 KNR /04 2 KNR /07 3 KNR /03 4 KNR /09 5 KNR /08 6 KNR /03 7 KNR /03 8 KNR K /03 9 KNR /05 10 KNR / REMONT TARASU 1.1 Roboty przygotowawcze Zabezpieczenie stolarki folią. Analogia zabezpieczenie stolarki otworowej oraz ścian ceglanych Zerwanie posadzki cementowej. Analogia posadzka cementowa wraz z płytkami ceramicznymi na niej 7cm m2 7,200 1,5*3,72 razem Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład-analogia izolacja pozioma Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-skucie cegły pod taśmę uszczelniającą (1,5*2+3,72*2)*0,07 m2 0,731 razem m2 0,731 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15cm. Analogia wartswy az do sklepienia założono grubośc 20 cm 5,58*0,2 m3 1,116 razem m3 1,116 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład-analogia izolacja pozioma-dodatkowa warstwa Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach. Analogia wyrównaie powierzchni pod nowe posadzki 1.2 Roboty remontowe Impregnacja hydrofobowa porowatych materiałów ceramicznych (1,5*2+3,72*2)*0,5 m2 5,220 razem m2 5,220 Posadzki z płytek klinkierowych Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia szczelina dylatacyjna-system Izohan 11 Kalkulacja Wykonanie nowej kratki ściekowej wraz z podłączeniem indywidualna 12 KNR-W /01 13 KNR-W /03 14 KNR /09 15 KNR K /02 16 KNR /01 17 KNR K /01 18 KNR /03 19 KNR /01 20 KNR /09 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm m 5,580 kpl 1,000 (2,5 dopłaty) Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia styropian dylatacja obwodowa posadzki gr. 1 cm 1,5*2+3,72*2 m 10,440 razem m 10,440 Wtopienie taśmy uszczelniającej na styku ściana/podłoga Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami. Analogia wyrównianie powierzchni bruzdy pod taśmę usczelniającą Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ekofolią wysokociśnieniową IZOHAN 2 składnikową w strefie stawiania ścian murowanych Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z płyt styropianowych na sucho na wierzchu konstrukcji-styropian twardy posadzkowy Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia styropian dylatacja obwodowa posadzki gr. 1 cm m 10,440 m 10,440 m 10,440

3 Przedmiar Strona 3/14 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 21 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 1116/01 22 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm 1116/03 (2,5 dopłaty) 23 KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową VEDAG Vedatect V60 S4, gr. 4mm Analogia izolacja pozioma tarasu 24 KNR /01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z keramzytu - uzupelnienie i wyrównanie wypełnień nad skle[ieniem przyjęto średnią gr. 5 cm 5,58*0,05 m3 0,279 razem m3 0, Kalkulacja wymiana progu drewnianego - RMS - kształt rodzaj materiału i sposob wymiany należy ustalić z WUOZ w Gdasku indywidualna pddził w Słupsku kpl 1, Rusztowania i zabezpieczenia 26 KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m 1606/01 m2 35, KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 30m 1613/05 m2 35, NNRNKB (z.viii) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (wg tab. 22a) /0100 m2 35, KNR 2-02 Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 1614/04 m2 3, KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dlugosci do 30m z od strony elewacji frontowej i od strony dachu 1664/03 kpl 1, Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych 31 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0108/11 m3 2, KNR /12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 12) m3 2, Kalkulacja Utylizacja materiałów porozbiórkowych gruzu, papy itp indywidualna kpl 1,000

4 Kosztorys Strona 4/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1.0 REMONT TARASU 1.1 Roboty przygotowawcze 1 KNR /04 Zabezpieczenie stolarki folią. Analogia zabezpieczenie stolarki otworowej oraz ścian ceglanych 7,2 m2 Tynkarze gr.ii r-g 0,64 4,608 Robotnicy gr.i r-g 0,05 0,360 Folia m2 1,1 7,920 Gwoździe budowlane kg 7 0,050 pomocnicze % 0,04 Razem pozycja Cena jednostkowa 2 KNR /07 Zerwanie posadzki cementowej. Analogia posadzka cementowa wraz z płytkami ceramicznymi na niej 7cm Robotnicy gr.i r-g 0,74 4,129 Razem pozycja Cena jednostkowa 3 KNR /03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład-analogia izolacja pozioma Robotnicy gr.i r-g 0,41 2,288 Razem pozycja Cena jednostkowa 4 KNR /09 Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-skucie cegły pod taśmę uszczelniającą 0,731 m2 Cieśle gr.ii r-g 0,17 0,124 Robotnicy gr.i r-g 2,45 1,791 Razem pozycja Cena jednostkowa 5 KNR /08 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15cm. Analogia wartswy az do sklepienia założono grubośc 20 cm 1,116 m3 Robotnicy gr.i r-g 5,69 6,350 Razem pozycja Cena jednostkowa 6 KNR /03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład-analogia izolacja pozioma-dodatkowa warstwa Robotnicy gr.i r-g 0,41 2,288 Razem pozycja Cena jednostkowa 7 KNR /03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach. Analogia wyrównaie powierzchni pod nowe posadzki Robotnicy gr.i r-g 4,8 26,784 pomocnicze % 2 Razem pozycja Cena jednostkowa RAZEM: Roboty przygotowawcze Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0%

5 Kosztorys Strona 5/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Razem Razem element 1.2 Roboty remontowe 8 KNR K /03 Impregnacja hydrofobowa porowatych materiałów ceramicznych 5,22 m2 Robotnicy r-g 0,08 0,418 DEITEROL S - rozpuszczalnikowy hydrobowy środek impregnacyjny dm3 0,5 2,610 pomocnicze % 2 Razem pozycja Cena jednostkowa 9 KNR /05 Posadzki z płytek klinkierowych Posadzkarze gr.ii r-g 1,43 7,979 Robotnicy gr.i r-g 0,75 4,185 Płytki klinkierowe m2 1,03 5,747 Zaprawa m3 0,021 0,117 Kwas solny techniczny 5% kg 0,3 1,674 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 0,08 0,446 Środek transportowy m-g 0,08 0,446 Razem pozycja Cena jednostkowa 10 KNR /09 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia szczelina dylatacyjna-system Izohan 5,58 m Robotnicy gr.i r-g 0,1574 0,878 Sznur uszczelniający kg 1,8 10,044 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 11 Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowej kratki ściekowej wraz z podłączeniem 1 kpl Razem pozycja 12 KNR-W /01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Robotnicy r-g 0,759 4,235 Zaprawa m3 0,0272 0,152 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,474 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0387 0,216 Środek transportowy m-g 03 2 Razem pozycja Cena jednostkowa 13 KNR-W /03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm (2,5 dopłaty)

6 Kosztorys Strona 6/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy r-g 0,0602 0,840 Zaprawa m3 0,0105 0,146 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0149 0,208 Razem pozycja Cena jednostkowa 14 KNR /09 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia styropian dylatacja obwodowa posadzki gr. 1 cm 10,44 m Robotnicy gr.i r-g 0,1574 1,643 Styropian gr. 1cm mb ,962 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 15 KNR K /02 Wtopienie taśmy uszczelniającej na styku ściana/podłoga 10,44 m Robotnicy r-g 0,08 0,835 Ekofolia wysokociśnieniowa IZOHAN 2 składnikowa kg 0,2 2,088 Taśma uszczelniająca IZOHAN 120/120 m 1,08 11,275 pomocnicze % 2 Razem pozycja Cena jednostkowa 16 KNR /01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami. Analogia wyrównianie powierzchni bruzdy pod taśmę usczelniającą 10,44 m Tynkarze gr.iii r-g 0,21 2,192 Robotnicy gr.ii r-g 0,03 0,313 Robotnicy gr.i r-g 0,12 1,253 Zaprawa Remmers Grundputz WTA kg 0 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,104 Razem pozycja Cena jednostkowa 17 KNR K /01 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ekofolią wysokociśnieniową IZOHAN 2 składnikową w strefie stawiania ścian murowanych Robotnicy r-g 0,21 1,172 Ekofolia wysokociśnieniowa IZOHAN 2 składnikowa kg 4,5 25,110 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,056 Razem pozycja Cena jednostkowa

7 Kosztorys Strona 7/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 18 KNR /03 Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej poziomej z płyt styropianowych na sucho na wierzchu konstrukcji-styropian twardy posadzkowy Murarze gr.ii r-g 0,125 0,698 Robotnicy gr.i r-g 0,011 0,061 Płyty styropianowe twarde gr. 14 cm m3 0,16 0,893 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 2 0,011 Środek transportowy m-g 3 0,017 Razem pozycja Cena jednostkowa 19 KNR /01 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW Dekarze gr.ii r-g 0,188 1,049 Robotnicy gr.i r-g 0,025 0,140 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,3 1,674 Folia m2 1,08 6,026 Klej winylowy Pronakryl B kg 0,01 0,056 pomocnicze % 1 Wyciąg m-g 29 0,016 Środek transportowy m-g 44 0,025 Razem pozycja Cena jednostkowa 20 KNR /09 Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja połaci od konstrukcji-analogia styropian dylatacja obwodowa posadzki gr. 1 cm 10,44 m Robotnicy gr.i r-g 0,1574 1,643 Styropian gr. 1cm mb ,962 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 21 KNR-W /01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Robotnicy r-g 0,759 4,235 Zaprawa m3 0,0272 0,152 Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,474 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0387 0,216 Środek transportowy m-g 03 2 Razem pozycja Cena jednostkowa 22 KNR-W /03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm

8 Kosztorys Strona 8/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena (2,5 dopłaty) Robotnicy r-g 0,0602 0,840 Zaprawa m3 0,0105 0,146 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0149 0,208 Razem pozycja Cena jednostkowa 23 KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową VEDAG Vedatect V60 S4, gr. 4mm Analogia izolacja pozioma tarasu r-g 0,216 1,205 Papa termozgrzewalna podkładowa VEDAG Vedatect V60 S4, gr. 4mm m2 1,15 6,417 Gaz propan-butan kg 0,23 1,283 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 48 0,027 Środek transportowy m-g 0,0122 0,068 Razem pozycja Cena jednostkowa 24 KNR /01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z keramzytu - uzupelnienie i wyrównanie wypełnień nad skle[ieniem przyjęto średnią gr. 5 cm 0,279 m3 Betoniarze gr.ii r-g 2,79 0,778 Robotnicy gr.i r-g 2,47 0,689 Beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu m3 1,03 0,287 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 25 Kalkulacja indywidualna wymiana progu drewnianego - RMS - kształt rodzaj materiału i sposob wymiany należy ustalić z WUOZ w Gdasku pddził w Słupsku 1 kpl Razem pozycja RAZEM: Roboty remontowe Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Razem element 1.3 Rusztowania i zabezpieczenia 26 KNR /01 Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m 35 m2 Monterzy gr.ii r-g 0, ,248 Robotnicy gr.i r-g 0,1652 5,782 Płyty pomostowe robocze m2 0,0134 0,469 Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm m Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m

9 Kosztorys Strona 9/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Haki do muru kg 0,025 0,875 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,018 0,630 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie rurowe punktowe m-g 0,199 6,965 Razem pozycja Cena jednostkowa 27 KNR /05 Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 30m 35 m2 Monterzy gr.ii r-g 19 0,067 Rury stalowe o średnicy 48,3x3,2mm m 03 0,010 Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów szt 01 4 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 01 4 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie rurowe punktowe m-g 05 0,018 Razem pozycja Cena jednostkowa 28 NNRNKB /0100 (z.viii) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (wg tab. 22a) 35 m2 razem r-g 0,0319 1,116 Siatka m2 0,1405 4,918 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 29 KNR /04 Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 3 m2 razem r-g 1,43 4,290 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,25 0,750 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m3 8 0,024 Krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.ii m3 0,01 0,030 Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.iii m3 1 3 pomocnicze % 1,5 Razem pozycja Cena jednostkowa 30 KNR AT /03 Zsyp budowlany do gruzu o dlugosci do 30m z od strony elewacji frontowej i od strony dachu 1 kpl Monterzy gr.ii r-g 3,8 3,800 Robotnicy gr.i r-g 0,69 0,690 Zsyp budowlany do gruzu m-g 2,13 2,130 Razem pozycja Cena jednostkowa RAZEM: Rusztowania i zabezpieczenia Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Razem element 1.4 Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych

10 Kosztorys Strona 10/14 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 31 KNR /11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 2,6 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,86 2,236 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,5 1,300 Razem pozycja Cena jednostkowa 32 KNR /12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 12) 2,6 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,02 0,624 Razem pozycja Cena jednostkowa 33 Kalkulacja indywidualna Utylizacja materiałów porozbiórkowych gruzu, papy itp 1 kpl Razem pozycja RAZEM: Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Razem element OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Łącznie Podatek VAT 23% Ogółem kosztorys

11 Tabela elementów Strona 11/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem 1.0REMONT TARASU 1.1 Roboty przygotowawcze 1.2 Roboty remontowe 1.3 Rusztowania i zabezpieczenia 1.4 Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych Razem Podatek VAT 23% Ogółem kosztorys

12 Zestawienie robocizny Strona 12/14 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarze gr.ii r-g 0,778 2 Cieśle gr.ii r-g 0,124 3 Dekarze gr.ii r-g 1,049 4 Monterzy gr.ii r-g 21,115 5 Murarze gr.ii r-g 0,698 6 Posadzkarze gr.ii r-g 7,979 7 razem r-g 5,406 8 r-g 1,205 9 Robotnicy gr.i r-g 63, Robotnicy gr.ii r-g 0, Robotnicy r-g 12, Tynkarze gr.ii r-g 4, Tynkarze gr.iii r-g 2,192 Razem 121,234

13 Zestawienie materiałów Strona 13/14 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane kl.ii gr.50mm m Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 4 3 Beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu m3 0,287 4 DEITEROL S - rozpuszczalnikowy hydrobowy środek impregnacyjny dm3 2,610 5 Deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.iii m3 3 6 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m3 0,024 7 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 6 8 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,630 9 Ekofolia wysokociśnieniowa IZOHAN 2 składnikowa kg 27, Folia m2 13, Gaz propan-butan kg 1, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0, Gwoździe budowlane kg 0, Haki do muru kg 0, Klej winylowy Pronakryl B kg 0, Krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.ii m3 0, Kwas solny techniczny 5% kg 1, Masa asfaltowa izolacyjna kg 0, Papa termozgrzewalna podkładowa VEDAG Vedatect V60 S4, gr. 4mm m2 6, Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1, Płytki klinkierowe m2 5, Płyty pomostowe robocze m2 0, Płyty styropianowe twarde gr. 14 cm m3 0, Rury stalowe o średnicy 48,3x3,2mm m 0, Siatka m2 4, Styropian gr. 1cm mb 21, Sznur uszczelniający kg 10, Taśma uszczelniająca IZOHAN 120/120 m 11, Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów szt 4 30 Zaprawa m3 0,714 Razem

14 Zestawienie sprzętu Strona 14/14 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Rusztowanie rurowe punktowe m-g 6,983 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,056 3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 1,924 4 Środek transportowy m-g 0,559 5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,104 6 Wyciąg m-g 1,348 7 Zsyp budowlany do gruzu m-g 2,130 Razem 13,104

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2009-07-28 Budowa: oś. Na Skarpie w Krakowie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Likwidacja usterek - strop nad parterem (pom. nr T 1.38) Obiekt: Budynek Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Rozdrażew Projektowanie drogowe i nadzór

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem

Kosztorys Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Budynek kuchni z zapleczem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Ofertowy Rozbiórka budynku na stanicy harcerskiej w Strącznie nr ew. 109/400 Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek kuchni z zapleczem Strączno

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Domek jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony Roboty ogólnobudowlane Koszalin, ul. Rodos 7.

Kosztorys ofertowy. Domek jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony Roboty ogólnobudowlane Koszalin, ul. Rodos 7. Wartość kosztorysowa 5.974,72 Podatek VAT 23,00% 1.374,19 Cena kosztorysowa 7.348,91 Słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 91/100 zł Kosztorys ofertowy Obiekt Branża Lokalizacja Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa

Kosztorys Ofertowy. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Wymiana stolarki okiennej drewnianej 45420000-7 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego

Przedmiar robót. Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Przedmiar robót Przedszkole Nr 10 w Krakowie, ul. Strąkowa 7 - remont pokrycia dachowego Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego. Inwestor: ZEO w Krakowie, Kraków, ul. Ułanów 9 Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : ul. Sukiennicza 30, wiebodzin INWESTOR : GMINA WIEBODZIN ADRES INWESTORA : 66-200 wiebodzin, ul. Rynkowa 2 NARZUTY

Bardziej szczegółowo

1 z 26 2016-04-26 11:07

1 z 26 2016-04-26 11:07 odos KS 1 z 26 2016-04-26 11:07 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: ślepy 2/2 Remont budowlano konserwatorski elewacji od strony ulicy Loretańskiej. Obiekt Budowa Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/2013

Przedmiar robót 2/2013 Przedmiar robót 2/2013 Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16 działki nr 66/4, 66/5, 37/1, 37/2 Inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY SZCZECIN UL. MARIACKA 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Dubois 36 INWESTOR : ZBILK - ZAKŁAD BUDśETOWY ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane

Przedmiar robót Roboty budowlane Przedmiar robót Roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45.21.42.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe Budowa Zespół Szkół w Borowym

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Koszalin ul. Grunwaldzka 13 Koszty zakupu Koszalin 08.2017 Kosztorys Strona 2/8 Nr Podstawa, opis robót,

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014. Stawka roboczogodziny : 4 kw. 13 : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU -SEKRETARIAT, KSIĘGOWOŚĆ ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie. Wymiana nawierzchni korytarza na Ip w budynku szkolnym Roboty budowlane

Przedmiar robót. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie. Wymiana nawierzchni korytarza na Ip w budynku szkolnym Roboty budowlane Przedmiar robót Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Budowa Inwestor Wymiana nawierzchni korytarza na Ip w budynku szkolnym 45000000-7 Roboty budowlane Osiedle Szkolne 18 31-977 Kraków oś. Szkolone 18 31-977 Kraków

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Remont ogrodzenia budynku UP Koszalin 1 remont attyki Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU GIMNAZJUM ORAZ BUDOWA BOISKA

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. 01-673-Warszawa, ulica Podleśna 61. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

KOSZTORYS ŚLEPY. 01-673-Warszawa, ulica Podleśna 61. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 01-673-Warszawa, ulica Podleśna 61 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wejścia głównego ADRES INWESTYCJI : 01-673-Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Przedmiar Robót - załącznik nr 1 do SIWZ

Ramowy Przedmiar Robót - załącznik nr 1 do SIWZ Ramowy Przedmiar Robót - załącznik nr 1 do SIWZ Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Zespół Zamkowy w Malborku i Zamek w Kwidzynie, Prace budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) wybrane mogiły część 1 Obiekt Remont mogił wojennych w kwaterze Lotników i Żołnierzy Polskich 1939 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie Kod CPV 45453000-7,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Budynek UP - Tyczyn - Robotyh remontowo-budowlane - wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej Tyczyn POCZTA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r.

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor REMONT KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K-41/A ul. Mariacka w Kołobrzegu Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg KOŁOBRZEG 08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Element 1 : NAPRAWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ul. BATOREGO 59-67 1.1 KNR 202/1604/2 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe - elewacja północna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y

Kosztorys. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa. Obiekt Ul. Kwiatowa Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Kosztorys Obiekt Budowa Dzia ka nr 966/2 Inwestor Urz d Miasta i Gminy Szamotu y "Rekomendacja Jako ci" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa Jabłonowo Pomorskie, ul. Kościelna Inwestor Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Kod CPV 45000000 Roboty budowlane Budowa Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSIR sektor

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45261920-9 - Konserwacja dachów 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

a.element : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego

a.element : Roboty dekarskie-lewa strona od ul.piłsudzkiego OFERTOWY dachowego ul.korczaka 1 Data : 2006-06-08 Str: 1 Budowa : Obiekt : Budynek KOSZTORYS Budynek Remont pokrycia Przedszkole nr 1 Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni.

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Obiekt Budowa Inwestor Krosino 14, 78-300 Świdwin Gmina Świdwin,

Bardziej szczegółowo