Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW"

Transkrypt

1 Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW grudzień 2014

2 Spis treści Konfiguracja systemu kadry-płace...3 Dokumenty...3 Ewidencja czasu pracy...3 Pracownicy...4 Wynagrodzenia...4 Ustawienia globalne...5 Konfiguracja słowników...5 Słowniki kadrowe...5 Słowniki płacowe...5 Kolumny Kod oraz Nazwa...6 Kolumna Aktywne...6 Słowniki kadrowe...6 Dni świąteczne...6 Adresy miejsc pracy...7 Etaty...7 Grupy pracowników...8 Kategorie obowiązków...8 Kwalifikacje pracowników...9 Obowiązki pracowników...10 Przyczyny rozwiązania umowy...10 Relacje rodzinne...10 Stanowiska pracowników...11 Staż pracy...11 Struktura firmy...12 Typy pracowników...13 Typy szkoleń...13 Typy szkoleń ważność...13 Słowniki płacowe...14 Grupy kodów płacowych...14 Kody płacowe...15 Progi podatkowe...16 Stałe płacowe...16 Stałe płacowe typy...17 Typy list płac...17 ZUS - Płatnik...18 Urzędy skarbowe...20 jerp - System Kadry i płace str. 2

3 Konfiguracja systemu kadry-płace Dostęp do strony konfigurującej Kadr Płac możemy uzyskać poprzez wejście w menu do gałęzi Administracja Konfiguracja systemu Konfiguracja Kadr i Płac. Znajdują się tam ustawienia modułów podzielone na 5 sekcji: Dokumenty, Ewidencja, Pracownicy, Wynagrodzenia, Ustawienia globalne. W dalszej części dokumenty zostaną omówione znaczenie pól znajdujących się w kolejnych sekcjach. Dokumenty Sekcja Dokumenty dotyczy konfiguracji wyglądu wydruku dokumentów kadrowo-płacowych. Poszczególne pola konfiguracji (rys. 1) oznaczają: Czy na wydruku aktywna sekcja Do wiadomości? określa, czy poniżej sekcji odbiorcy dokumentu oraz poniżej treści dokumentu ma pojawiać się sekcja Do wiadomości. Dodatkowa informacja o pracodawcy pozwala dopisać dodatkowy stały ciąg do linii zawierającej nazwę jednostki w sekcji odbiorcy dokumentu. Reprezentant pracodawcy określa nazwę domyślnego reprezentanta pracodawcy. rys. 1 Sekcja Dokumenty Ewidencja czasu pracy W sekcji Ewidencji czasu pracy zawarte są parametry przyspieszające proces tworzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników. Poszczególne pola konfiguracji (rys. 2) oznaczają: Czy zegary we/wy aktywne? (T-Tak, N-Nie) określa, czy moduł ewidencji czasu pracy ma umożliwiać pobieranie odbić wejścia i wyjścia pracownika z zegarów rejestracji czasu pracy. Domyślne godziny pracy [h] umożliwia wprowadzanie domyślnych godzin czasu pracy, które później są powielane do kolumny Harmonogram od / do w ewidencji miesięcznej pracownika. Godzina rozpoczynająca dobę dnia świątecznego [h] określa, od której godziny doby zaczyna się doba świąteczna, co ma wpływ na naliczanie nadgodzin. Godziny nocne [h] określa, od której godziny rozpoczynają i kończą się godziny nocne, ma to wpływ na automatyczne naliczanie dodatku za godziny nocne. Nominalny czas pracy [h]- dobowy wymiar czasu pracy dla osób nie posiadających zaświadczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Nominalny czas pracy (niepełnosprawni) [h] dobowy wymiar czasu pracy dla osób jerp - System Kadry i płace str. 3

4 posiadających zaświadczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zaokrąglenie dla ewidencji [min] ilość minut zaokrąglenia dla kolumn Harmonogram od/do oraz Realny od/do w miesięcznej ewidencji czasu pracy. rys. 2 Sekcja Ewidencja czasu pracy Pracownicy Sekcja Pracownicy zawiera ogólne parametry dotyczące akt osobowych oraz konfigurację notyfikacji mailowej dla zdarzeń kadrowych takich jak zatrudnienie pracownika oraz odejście pracownika (rys. 3). Konfigurację kont pocztowych należy wykonać wcześniej poprzez wybranie z menu Administracja Konfiguracja systemu Profile kont pocztowych. rys. 3 Sekcja Pracownicy Wynagrodzenia Sekcja Wynagrodzenia posiada podstawowe parametry związane z naliczaniem wynagrodzeń dla umowy o pracę (np. Czy pracodawca opłaca zasiłki ZUS?) oraz umów zleceń i umów o dzieło. rys. 4 Sekcja Wynagrodzenia jerp - System Kadry i płace str. 4

5 Ustawienia globalne rys. 5 Sekcja Ustawienia globalne Sekcja Ustawienia globalne umożliwia modyfikację globalną nazwę firmy, która pojawia się w nagłówkach i stopkach systemu FK i PK oraz na wszelkich wydrukach. Istnieje również możliwość zmiany skrótu firmy. Konfiguracja słowników Dostęp do stron konfigurujących ustawienia słowników kadr lub płac można uzyskać poprzez wejście w menu do gałęzi Administracja Słowniki Kadry/Płace. W dokumencie opisany jest także słownik Urzędów Skarbowych (Administracja Słowniki System Urzędy Skarbowe). Słowniki kadrowe W wyżej wymienionej ścieżce znajdują się następujące słowniki kadrowe: Dni świąteczne, Adresy miejsc pracy, Etaty, Grupy pracowników, Kategorie obowiązków, Kwalifikacje pracownika, Obowiązki pracowników, Przyczyny rozwiązanie umowy, Relacje rodzinne, Stanowiska pracowników, Staż pracy, Struktura firmy, Typy pracowników, Typy szkoleń, Typy szkoleń ważność. Słowniki płacowe W wyżej wymienionej ścieżce znajdują się następujące słowniki płacowe: Grupy kodów, Kody płacowe, jerp - System Kadry i płace str. 5

6 Progi podatkowe, Stałe płacowe, Stałe płacowe - typy, Typy list płac, ZUS Płatnik: o Kody oddziałów NFZ, o Kody pracy o szczególnym charakterze, o Kody pracy w szczególnych warunkach, o Kody przyczyn wyrejestrowania ubezpieczonego, o Kody stopnia niepełnosprawności, o Kody świadczenia/przerwy, o Kody tytułu ubezpieczeń, o Prawo do emerytury, renty. W dalszej części dokumenty zostaną omówione konfiguracje kolejnych słowników. Kolumny Kod oraz Nazwa Większość słowników kadrowych posiada parę kolumn Kod oraz Nazwa. Kod jest wartością, która po wprowadzeniu do systemu nie może być zmieniona. Natomiast Nazwa może być dowolnie zmieniana, gdyż jest ona używana, jako wartość wyświetlana w systemie zamiast kodu. Zmiana nazwy spowoduje, że każdy obiekt, który używał dotychczas danej wartości słownikowej dalej będzie jej używał, lecz pod zmienioną nazwą. Dla słowników płacowych dotyczących kodów płacowych relacja kolumny Kod oraz Nazwa nie występuje, tzn. Kod jest w nich wartością modyfikowalną. Kolumna Aktywne Pole aktywne oznacza czy dana wartość słownikowa będzie dostępna w systemie tzn. czy będzie dostępna podczas wyboru wartości ograniczonych słownikiem. Z punktu widzenia użytkownika dezaktywowanie wartości słownikowej jest równoznaczne z usunięciem jej, z możliwością przywrócenia. Słowniki kadrowe Dni świąteczne Słownik ten zawiera dni świąteczne oraz wolne od pracy obowiązujące w wybranym roku kalendarzowym. Aby zobaczyć dni świąteczne na dany rok należy wpisać w pole Rok świąt rok, z którego chcemy zobaczyć święta (rys. 6). Aby dodać nowe święto wciskamy przycisk Dodaj, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz, w którym możemy wprowadzić dane kolejnego święta. Pole Aktywne oznacza czy dane święto jest używane w systemie, np. przy tworzeniu miesięcznej ewidencji czasu pracy pracowników. jerp - System Kadry i płace str. 6

7 Adresy miejsc pracy rys. 6 Sekcja słownika Dni świąteczne Słownik ten zawiera adresy miejsc pracy pracowników (rys. 7). Pozwala to na przyspieszenie pracy użytkownika, ponieważ nie ma potrzeby wprowadzania danych o miejscu pracy dla każdego pracownika, lecz wystarczy wybrać z wprowadzonych do słownika miejsc. Przycisk Dodaj tworzy nowy wiersz, w którym możemy wpisać dane kolejnego miejsca pracy. rys. 7 Sekcja słownika Adresy miejsc pracy Etaty Słownik etaty pozwala na określenie różnych typów etatów, na które mogą być zatrudnieni pracownicy firmy (rys. 8). Pole Etykieta oznacza nazwę, pod jaką etat będzie dostępny w systemie. Natomiast pola licznik i mianownik odpowiadają stosunkowi godzin danego etatu do etatu pełnego (Licznik - liczba godzin danego etatu/mianownik pełny etat). jerp - System Kadry i płace str. 7

8 rys. 8 Sekcja słownika Etaty Grupy pracowników Słownik Grup pracowników pozwala na określenie grup, do których następnie będą przypisani pracownicy (rys. 9). Zakres od/do pozwala dodatkowo wykonać grupowanie pracowników wg numeru ewidencji pracowników. Kategorie obowiązków rys. 9 Sekcja słownika Grupy pracowników Słownik przedstawiający kategorie, do których mogą należeć obowiązki pracowników, które występują w formularzach umów o pracę i aneksu (rys. 10). Przełącznik Aktywne oznacza czy można aktualnie użyć tej kategorii obowiązków. rys. 10 Sekcja słownika kategorie obowiązków jerp - System Kadry i płace str. 8

9 Kwalifikacje pracowników Słownik przechowujący typy kwalifikacji pracowników. Jest on podzielony na grupy kwalifikacji: funkcja, język, lekarz medycyny, lekarz inny, prawo jazdy. Po wybraniu grupy zostają wyświetlone kwalifikacje należące do danej grupy (rys. 11, 12). rys. 11 Sekcja słownika Kwalifikacje pracowników wybrana grupa kwalifikacji Język rys. 12 Sekcja słownika Kwalifikacje pracowników wybrana grupa kwalifikacji Prawo jazdy jerp - System Kadry i płace str. 9

10 Obowiązki pracowników Słownik zawierający obowiązki pracowników. Każdy obowiązek musi być przypisany do kategorii obowiązków wybranej z listy (rys. 13). rys. 13 Sekcja słownika Obowiązki pracowników Przyczyny rozwiązania umowy Słownik zawierający przyczyny rozwiązania umowy, które dostępne są dla użytkownika formularz rozwiązania umowy (rys. 14). w rys. 14 Fragment sekcji słownika Przyczyny rozwiązania umowy Relacje rodzinne Słownik zawierający możliwe relacje rodzinne (rys. 15) oraz przypisane im odpowiednie kody ZUS Stopnia pokrewieństwa, które używane są w automatycznym tworzeniu dokumentów zgłoszeniowych ZUS-ZCNA. rys. 15 Sekcja słownika Relacje rodzinne jerp - System Kadry i płace str. 10

11 Stanowiska pracowników Słownik zawierający stanowiska, które mogą zajmować pracownicy znajdujący się w systemie (rys. 16). Pole Typ dla szkoleń oznacza, jaki typ pracownika ma stanowisko w module SZKOLENIA, co przekłada się odpowiednio na termin ważności szkoleń bhp, a także na rodzaj wystawianego zaświadczenia. Pole Typ dodatkowy oznacza, jaki typ pracownika ma stanowisko przy m.in. liczeniu dodatku stażowego. Natomiast pola Wynagrodzenie od/do wyznaczają wartości graniczne pensji osób na danym stanowisku (widełki stanowiska). rys. 16 Sekcja słownika Stanowisk pracowników Staż pracy Słownik zawierający powiązanie zdarzeń kadrowych pracownika (rys.17) podzielonych na cztery grupy Nagroda, Praca, Szkoła, Wojsko z typem stażu pracy, do którego jest zaliczany (kolumna Zaliczany do) oraz typem zatrudnienia (aktualny/poprzedni). Aby zaznaczyć kilka stażów należy zaznaczać typy stażów klikając prawym przyciskiem myszki i równocześnie przytrzymując przycisk CTRL na klawiaturze. rys. 17 Sekcja słownika Staż pracy jerp - System Kadry i płace str. 11

12 Struktura firmy Słownik przedstawia strukturę firmy w formie hierarchicznej używając postaci graficznej (rys. 18). Aby zobaczyć strukturę firmy w danym okręgu należy dokonać wyboru okręgu z listy znajdującej się nad tabelą oraz określić datę określającą, z którego dnia ma być wyświetlana struktura. W tabeli znajdują się wypisane działy, przedział czasowy, w którym są aktywne (dla działów aktywnych ciągle jest to wartość bezterminowo) oraz kolumna z identyfikatorem pracownika oraz polami mówiącymi o tym czy dany użytkownik systemu ma w systemie możliwość dostępu do wybranego działu. Po wciśnięciu Utwórz nowy dział lub naciśnięciu na dowolny z już istniejących działów zostajemy przeniesieni na ekran informacji szczegółowych o dziale (rys. 19). Pole Dział nadrzędny wskazuje na to w skład którego działu wchodzi wybrany dział, natomiast pole Pozycja decyduje o tym na której pozycji w dziale nadrzędnym ma znajdować się wybrany dział. Pozostawienie niewypełnionych dat ważności powoduje wybranie bezterminowej aktywności działu. Poniżej znajdują się trzy sekcje, w których możemy podejrzeć dodatkowe informacje o dziale po kliknięciu ikony plusa w odpowiedniej sekcji. rys. 18 Sekcja słownika Struktura firmy rys. 19 Dodawanie nowego działu do słownika Struktura firmy jerp - System Kadry i płace str. 12

13 Typy pracowników Słownik zawierający typy pracowników występujące w firmie oraz informacje powiązane z tymi typami tj. wymiar urlopu, wymiar urlopu powiększony i próg przejścia pracownika na wyższy wymiar urlopu (rys. 20). rys. 20 Sekcja słownika Typy pracowników Typy szkoleń Słownik zawierający typy szkoleń (rys. 21). Nazwa typu szkolenia służy jako podstawa generowania nazw dla szkoleń tworzonych w trybie szybkim (dla pojedynczego pracownika). rys. 21 Sekcja słownika Typy szkoleń Typy szkoleń ważność Słownik zawierający ilość czasu jaką ważne jest każde ze szkoleń (rys. 22). Ilość ta może być zależna od typu pracownika, który w nim uczestniczył i jest wyrażona w latach. rys. 22 Sekcja słownika Typy szkoleń ważność jerp - System Kadry i płace str. 13

14 Słowniki płacowe Grupy kodów płacowych Słownik ten zawiera grupy kodów płacowych zdefiniowane w systemie. Służą one do podziału kodów płacowych na grupy kodów płacowych mających powiązanie ze sobą, dzięki temu w miejscach gdzie wyświetlane są kody płacowe są one podzielone na strony, które zawierają kody z podobnego obszaru. Po wciśnięciu ikony lupy przy którejś z grup zostajemy przeniesieni na stronę zawierającą szczegółowe informacje o tej grupie (rys. 23). Dodatkowo zawiera ona informację o tym jaki typ listy płac prezentuje dana grupa kodów oraz które kody płacowe są elementami tej grupy kodów. rys. 23 Sekcja słownika Grupy kodów rys. 24 Fragment strony przedstawiającej szczegóły grupy kodów jerp - System Kadry i płace str. 14

15 Kody płacowe Słownik ten zawiera wszystkie kody płacowe występujące w systemie. Reprezentują one wszystkie składniki, kroki algorytmu brane po uwagę podczas wyliczania płac pracowników. Kolumna Odcinek uproszczony wskazuje na to czy dany kod płacowy ma być dostępny na odcinku płacowym uproszczonym, analogiczne informacje w odniesieniu do odcinka szczegółowego znajdują się w kolumnie Odcinek szczegółowy. Kolumna status jest odpowiednikiem pola Aktywne. Po wciśnięciu ikony lupy przechodzimy na stronę informacji szczegółowych o kodzie płacowym (rys. 25). rys. 25 Fragment sekcji słownika Kody płacowe rys. 26 Strona przedstawiająca szczegóły kodu płacowego jerp - System Kadry i płace str. 15

16 Progi podatkowe Słownik zawierający informacje o stosowanych progach podatkowych w wybranym roku podatkowym (rys. 27). Zawiera wartości podstawy podatkowej, dla której stosowany jest dany próg, wysokość podatku wyrażoną w procentach oraz kwotę ulgi podatkowej. Stałe płacowe rys. 27 Sekcja słownika Progi podatkowe Słownik zawierający listę stałych płacowych używanych w wybranym roku podatkowym. Stałe te są używane do obliczania składników wynagrodzenia pracowników i podzielone są na dwie sekcje. W części pierwszej (rys. 28) stałe płacowe są wyrażone bezpośrednio w złotówkach, natomiast w części drugiej (rys. 29) podane są wartości procentowe, oddzielnie dla pracownika, oddzielnie dla zakładu. Przycisk Importuj wartości z poprzedniego roku skopiuje wartości stałych wprowadzone na rok poprzedni. rys. 28 Sekcja słownika Stałe płacowe odpowiadająca za stałe wyrażone bezpośrednią wartością rys. 29 Sekcja słownika Stałe płacowe odpowiadająca za stałe wyrażone wartościami procentowymi jerp - System Kadry i płace str. 16

17 Stałe płacowe typy Słownik zawierający definicje typów stałych płacowych (rys. 30). Pozwala na dodawanie nowych stałych oraz edytowanie już istniejących. Kolumna Typ decyduje o tym czy dana stała płacowa wyrażana jest wartością czy też wartością procentową. Kolumna Strona mówi o tym, kogo dotyczy dana stała pracownika, zakładu czy obu stron. Typy list płac rys. 30 Sekcja słownika Stałe płacowe typy Słownik przechowujący typy list płac (rys. 31). Zawiera informację o tym, z jakim typem umowy powiązana jest lista płac oraz czy dana lista płac obejmuje wyłącznie zatrudnionych pracowników. Po kliknięciu na ikonę lupy zostajemy przeniesieni na stronę szczegółów zawierającą oprócz wcześniej wymienionych informacji listę kodów płacowych należących do tego typu listy płacowej (rys. 32). jerp - System Kadry i płace str. 17

18 rys. 31 Sekcja słownika Typy list płac rys. 32 Sekcja przedstawiająca szczegóły typu listy płac ZUS - Płatnik Słowniki mieszczące się w gałęzi ZUS Płatnik dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj są to słowniki zawierające kolumny Kod, Nazwę oraz znacznik Aktywne oznaczający czy dana wartość słownikowa jest aktywna (rys. 33). Drugi rodzaj, oprócz tej wartości zawiera także znacznik widoczność (rys. 34). Znacznik widoczności odpowiada czy w podpowiedziach w formularzach ma pojawiać się dany wiersz. Do pierwszej grupy należą: Kody oddziałów NFZ, Kody przyczyn wyrejestrowania ubezpieczonego, Kody stopnia niepełnosprawności, Kody świadczenia/przerwy, Prawo do emerytury, renty. W drugiej grupie znajdują się: jerp - System Kadry i płace str. 18

19 Kody pracy o szczególnym charakterze, Kody pracy w szczególnych warunkach, Kody tytułu ubezpieczeń. rys. 33 Słownik grupy pierwszej na przykładzie Praw do emerytury, renty rys. 34 Fragment słownika grupy drugiej na przykładzie Kodów tytułu ubezpieczenia jerp - System Kadry i płace str. 19

20 Urzędy skarbowe Aby dostać się do słownika urzędów skarbowych należy wejść w menu w pozycje Administracja Słowniki System Urzędy Skarbowe. Słownik ten zawiera listę urzędów skarbowych znajdujących się w wybranym mieście (rys. 35). Aby wyszukać Urząd Skarbowy z miasta, które nas interesuje wybieramy to miasto z listy znajdującej się nad tabelą zawierającą urzędy i wciskamy przycisk Szukaj. Do każdego urzędu skarbowego można określić jego adres, kilka numerów rachunku bankowego w zależności od typu podatku. Aby dodać nowy US należy wcisnąć przycisk Dodaj, wprowadzić dane urzędu, a następnie kliknąć Zapisz. rys. 35 Sekcja słownika Urzędy Skarbowe wyświetlone US z Białegostoku jerp - System Kadry i płace str. 20

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TETA Web Profil: UP_Pracownik w TG UNIT4 Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 23 53-137 Wrocław, ul. Strzegomska 150 A tel. (071) 323 40 00; fax (071) 32340 01 Spis treści I. NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika INSIGNUM Moduł Kadry Płace Instrukcja użytkownika Wersja 3.8.1 / wrzesień 2007 Spis treści Rozpoczęcie pracy z programem... 5 Właściwości programu... 5 Korzystanie z programu... 6 Rozpoczęcie pracy...

Bardziej szczegółowo

pakiet KADRY I PŁACE

pakiet KADRY I PŁACE Dr inż. HALINA CHŁODNICKA SAGE SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE LABORATORIUM Rzeszów 2014 Spis treści 1. Zakładanie nowej firmy 2. Definiowanie słowników i sprawdzanie parametrów 3. Wprowadzenie wzorców czasu

Bardziej szczegółowo

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę Wprowadzenie danych pracownika Kolejno można rozpocząć wprowadzać dane pracownika przypisując go do wskazanego działu poprzez kliknięcie na daną komórkę organizacyjną w lewej części i dodaj w prawej części

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe Wzorce tygodniowe Po wprowadzeniu wzorca dla dnia roboczego pracy, można ustalić wzorce tygodniowe, czyli określić wygląd tygodnia pracy - jakie będą go tworzyły dni robocze, dni wolne np. soboty, niedziele,

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ KADRY

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ KADRY Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ KADRY grudzień 2014 Spis treści Kartoteka osób...4 Lista pracowników...4 Wyszukiwanie pracowników...4 Kartoteka pracownika...5 Dane podstawowe...5 Część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników

Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników Wprowadzanie danych osobowych i adresowych pracowników W sytuacji, gdy do programu Kadry Optivum lub Płace Optivum zostaje dodany pracownik (zarejestrowane są jego dane osobowe i adresowe), automatycznie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 UWAGA! Jest to wersja bez migracji z wersji Kadr i Płac Premium. Klienci, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net.

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net. 5. Pracownicy Znajdujesz się w module PRACOWNICY, gdzie masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu Twojego salonu, ustalając grafik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus)

Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Kontrola wysokości potrąceń (moduł Płace i Kadry Plus) Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WPROWADZENIE... 3 2. DEFINIOWANIE OGRANICZEŃ W KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców?

Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Jak wykonać przeniesienie kontaktów do Firmowej Książki Odbiorców? Krok 1: Uruchomienie przenoszenia kontaktów Aby uruchomić przenoszenie kontaktów, wejdź do Książki Odbiorców i kliknij w Przenoszenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl SYSTEM KADRY ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl 1 WSTĘP Nadrzędnym operatorem, posiadającym wszystkie uprawnienia jest administrator.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. Heleny Chodkowskiej OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2014 ROK 2015/2016 instrukcja wypełniania wniosku wrzesień 2015 Drodzy Studenci, poniżej została przedstawiona instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Praca zbiorowa styczeń 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu........................... 3 2 Aby utworzyć grupę pracowników.................... 3 3 Wybór okresu...............................

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ PŁACE

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ PŁACE Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY i PŁACE MODUŁ PŁACE grudzień 2014 Spis treści Wynagrodzenia...3 Utwórz listę płac...3 Edycja listy płac...4 Wynagrodzenie pracownika...6 Drukowanie listy płac...7

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA PRCODAWCÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU PRCODAWCY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Informacja o migracji danych z programu Symfonia Kadry i Płace Migracja danych do aktualnej wersji KDF 2010.b

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Generator dokumentów

Generator dokumentów Generator dokumentów (aktualizacja 23 kwietnia 2017) Abstrakt W poradniku opisano możliwości programu w zakresie tworzenia i wykorzystywania w programie własnych dokumentów przygotowywanych w programach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Witkac sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk, www.witkac.pl, biuro@witkac.pl, tel. 881 519 871 Wersja 3 Data Opracował/a Wprowadzone zmiany 09.05.2016

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU www.sportzona.pl/app/mainpage/sumo 1 SPIS TREŚCI 1. SportZona część serwisu poświęcona SUMO. 2. Logowanie się

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Program Płace VULCAN potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela.

Program Płace VULCAN potrafi na podstawie zgromadzonych danych wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela. Płace VULCAN Jak naliczyć nauczycielowi przysługującą mu nagrodę jubileuszową? Nagrodę jubileuszową nauczyciela nalicza się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MENiS z 30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE V2 SPIS TREŚCI 1. SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ W SYSTEMIE.... 3 2. ZLECENIE ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo