dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 ZNAK: ZGGŚ-2222sc/14/2007 Bodzentyn, dnia r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach etap II 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska, Bodzentyn tel.(0-41) , ) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej EURO 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W siedzibie zamawiającego lub za strony internetowej zamawiającego (www.zggs.com.pl). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem Paweł Wikło 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami oraz włączenie do systemu dodatkowego ujęcia wody w Płuckach etap II dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

2 Przedmiot i zakres opracowania Zakres projektowanej sieci wodociągowej obejmuje zakres od węzła nr 8.1 (bez przejścia przez drogę krajową Nr 74 czyli odcinek między węzłami ) do węzła 36.6 wraz z ulicą Zapłotnią. Długości sieci wodociągowej w zależności od średnicy: dł. sieci wodociągowej Ø 100 mm 185 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 225 mm 3312 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 160 mm mb, dł. sieci wodociągowej Ø 90 mm 581 mb, dł. sieci wodociągowej Ø 63 mm 738 mb. Długości przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach: przyłącza wodociągowe w m. Sędek Ø 40/32 mm 1875 mb, przyłącza wodociągowe w m. Czyżów Ø 40/32 mm 3653,30 mb, przyłącza wodociągowe w m. Łagów ul. Zapłotnia Ø 40/32 mm 112,30 mb, przyłącza wodociągowe o Ø zew. 40 mm 306,0 mb, przyłącza wodociągowe o Ø zew. 50 mm 197,0 mb, Wszystkie rury wodociągowe warstwowe z PE-HD PE 100 PN 10 SDR 17 z warstwą ochronną ze spienionego PE gr. 3 mm z wtopioną miedzianą wkładką sygnalizacyjną. Przejścia pod drogami powiatowymi i gminnymi wykonać metodą przewiertu, w rurach ochronnych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. Opis przepompowni P1, P2, P3: W przepompowniach zastosowane zostaną pompy wielostopniowe pionowe o następujących parametrach: Wydajność maksymalna dla celów p.poż. - Q max = 10,8 dm 3 /s. Wydajność maksymalna dla celów bytowo gospodarczych - Q max =5,1dm 3 /s. Wysokość podnoszenia: Hp = 36,1 [ msł H 2 O] dla przepompowni P1 Hp = 32,6 [ msł H 2 O] dla przepompowni P2 Hp = 32,7 [ msł H 2 O] dla przepompowni P3 Zasilanie z napływem Zestaw został dobrany na wydajność Q = Q p.poż + 0,15Q gosp Dobrano zestawy typu /pompownia sieciowa/ - K-COR-4MVI3203/CR-P+WMS Całkowita moc zainstalowana 12 kw (4 x 3 kw) Liczba pomp - 4 szt na każdej z przepompowni Zestawy zostaną zamontowane w kontenerach o wymiarach 5,00 x 2,44 x 2,70 m. Zestaw hydroforowy:

3 zestaw hydroforowy wyposażony w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości zabudowaną w szafie sterowniczej, wszystkie części pompy i orurowania muszą posiadać atest PZH (orurowanie z rur stalowych stal nierdzewna), pompy: wykonanie materiałowe: -komora stopni, płaszcz ciśnieniowy stal nierdzewna, -wał stal nierdzewna, -stopa pompy, -uszczelki EPDM, -uszczelnienie mechaniczne węglik krzemu/grafit niezależne od kierunku obrotów. Wał pompy oraz wał silnika połączone za pomocą sprzęgła łubkowego. Możliwość zastosowania każdego silnika Norm ( budowa V1) dzięki zastosowaniu oddzielnego łożyska tocznego w latarni. Silnik o mocy 5,5kW, 3~400V o klasie izolacji F, stopień ochrony IP54 zestaw hydroforowy wyposażony w membranowy zbiornik ciśnieniowy 8l/PN16, zestaw hydroforowy wyposażony w szafę sterowniczą z mikroprocesorowym regulatorem, który będzie realizował n/w funkcje: Urządzenie sterujące dla cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajności urządzeń pompowych z jedną do sześciu pompami pracujących równolegle z silnikami trójfazowymi o mocy znamionowej do P2 = 5,5 kw, dla dopasowania do obciążenia w zależności od następujących programowalnych wielkości regulowanych. Systemy ilościowe: - stała różnica ciśnień (dp-c) - różnica ciśnień uzależniona od przepływu (dp-q ) - zmienna różnica ciśnień (dp-v) - stałe ciśnienie (p-c) Wyposażenie seryjne: - Jednostka sterująca z mikroprocesorem, podświetlonym wyświetlaczem alfanumerycznym LC, klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora i przetwornicy częstotliwości, potwierdzaniem wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem wartości. - Wyłącznik główny ZAŁ/WYŁ - Wybór rodzaju pracy ręczna automatyka każdej pompy za pomocą klawiatury foliowej. - Przełącznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci każdej pompy. - Szafa sterownicza z przetwornicą częstotliwości stanowiącą połączoną elektrycznie, gotową do podłączenia jednostkę.

4 - Część mocy każdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego prądu, podłączeniem do pełnego zabezpieczenia silnika (WSK i PTC) (styk zabezpieczenia uzwojeń i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami podłączeniowymi. Funkcje regulacyjne i sterujące, - Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajności pomp przy pełnym obciążeniu. - Regulator PID. - Obniżenie na drugą wartość zadaną względnie na minimalną prędkość obrotową za pomocą zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przełączaniem czas letni/ zimowy. - Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urządzeniach z kilkoma pompami - Liczniki czasu pracy całego urządzenia i poszczególnych pomp - Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy częstotliwości - Pamięć historii danych eksploatacyjnych i komunikatów o awariach. - Automatyczne, zależne od obciążenia dołączania od 1 do 4 pomp obciążenia szczytowego na pracę z sieci. - Automatyczne przełączanie awaryjne na nie pracującą pompę (nie pracujące pompy). - Automatyczne awaryjne przełączanie z pracy z przetwornicy częstotliwości na pracę z sieci. - Krótka praca próbna nie pracujących pomp co 24 godziny. - Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp - Zdalne sterowanie stanów pracy, - Załączanie/ wyłączanie z priorytetem *) - Wartość zadana (0-10 V) - Zabezpieczenie przed brakiem wody (tylko przy podwyższaniu ciśnienia)*) - Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjałowy styk przełączny. *) bezpotencjałowy styk rozwierny realizowany przez użytkownika Urządzenie sterujące nadaje się do podłączenia do sieci trójfazowych 3 x 400 V/50 Hz według IEC 38. Wykonanie szafy sterowniczej jako urządzenia wolnostojące, stopień ochronny IP 54 (wymuszona wentylacja za pomocą wmontowanego wentylatora) Kontener: Budynek pompowni wykonany z kontenera stalowego ustawionego na fundamencie żelbetowym z uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi Konstrukcja kontenera: - konstrukcja nośna wykonana jako rama stalowa - ściany wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 100 mm o współczynniku przenikalności cieplnej k=0,35 W/m 2 K - stropodach wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 125 mm, współczynniku przenikalności cieplnej k=0,28 W/m 2 K - drzwi wejściowe stalowe, ocieplane o szerokości 900 mm Wyposażenie kontenera:

5 - instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i oświetlenie wewnętrzne - grzejnik elektryczny 1000 W z regulatorem temperatury - umywalka z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej - osuszacz powietrza - wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu hydroforu - rurociągi wewnętrzne z rur i kształtek kwasoodpornych DN200, połączenia rurociągów z armaturą kołnierzową - zasuwy kołnierzowe DN200 z napędem ręcznym dźwigniowym - przepływomierz DN150 Dodatkowo kontener ma zostać wyposażony w: - oświetlenie zewnętrzne lampa halogenowa 500W zamocowana na budynku - instalacja alarmowa Dla celów eksploatacyjnych przewiduje się dla każdej przepompowni teren ogrodzony z bramą i furtką, plac utwardzony kostką brukową lub płytami bet. Wszystkie pompy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny pochodzić od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001 i powinny spełniać wymagania techniczne dla pomp wielostopniowych pionowych. Szczegółowe dane dotyczące zakresu prac związanych z budową wodociągu wraz z przyłączami do m. Sędek i Czyżów (etap II) zawarte są w projekcie budowlano wykonawczym oraz specyfikacji technicznej dołączonych jako załączniki do SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również odbudowa po przejściu wodociągiem drogi gminnej ul. Zapłotniej w m. Łagów, odcinek długości 470 mb. Jako podbudowę wykorzystano istniejącą nawierzchnię tłuczniową. Na odcinku od km do km zaprojektowano jezdnię szerokości 3,0 m ze względu na małą szerokość pasa drogowego, natomiast na pozostałym odcinku założono jezdnie szerokość 5,0 m. Na całym odcinku ulica będzie posiadać obustronny krawężnik betonowy 15x30x100. Projektowana jezdnia na poszerzeniach: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnio 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna 0-40 cm gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna cm gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm. Projektowana jezdnia w osi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. średnio 3 cm,

6 wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 10 cm gr. średnia. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa gr. 6 cm, szara, podsypka cementowo-wapniowa 1: 4 gr. 5 cm lub kruszywo o frakcji 2 4 (5 8) mm, podsypka piaskowa gr. 5 cm, grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie. Konstrukcja wjazdów do posesji: kostka betonowa gr. 8 cm kolor czerwony, podsypka cementowo piaskowa 1: 4 gr. 5 cm lub kruszywo o frakcji 2 4 (5 8) mm gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu, warstwa filtracyjna z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu. Odwodnienie: utrzymano odwodnienie powierzchniowe. Przedmiot zamówienia obejmuje także przestawienie 5 szt. słupów telefonicznych zlokalizowanych przy odbudowywanej drodze ul. Zapłotniej w Łagowie, wskazanych na mapie sytuacyjno wysokościowej projektu drogi (ul. Zapłotniej) wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. Cena zaoferowana przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki: O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: A/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych B/ złożą na piśmie ofertę spełniającą wszystkie warunki specyfikacji i zawierającą wszystkie wymagane załączniki C/ wpłacą na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości ,00 zł

7 słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100. D/ dołączą do oferty zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową oferenta, wynosząca min ,00 zł. E/ terminu płatności 30 dni, F/ udzielą gwarancji 3 lata, G/ wykonał min. 2 roboty tego samego rodzaju o wartości co najmniej ,00 zł każda. II. Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: A) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy na załączniku nr 1 do formularza oferty; B) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; C) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; D) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; E) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; F) Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych i aktualne dokument stwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa na załączniku nr2 do formularza oferty; G) Wykaz, co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres ten jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i wykonanych na wartość min ,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dokumentów

8 potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - na załączniku nr 3 do formularza oferty. Zamawiający jako roboty tego samego rodzaju uzna następujące prace: roboty budowlane związane z układaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wykonywaniem innego rodzaju sieci ciśnieniowych H) Informacja na temat części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom na załączniku nr 4 do formularza oferty; I) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokumenty, o których mowa w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r. (Dz.U. nr 87 poz. 605 z dnia r) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. J) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., muszą być złożone przez każdego z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt 7.6, 7.7., winien przedłożyć Wykonawca lub Wykonawcy tak aby łącznie spełnić wymagania określone w pkt 5 i 6 Instrukcji dla Wykonawców. K) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. L) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek firmy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wynoszącą, co najmniej ,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert na załączniku nr 5 do oferty. Ł) Opis wyposażenia sprzętowego i technicznego przewidzianego do realizacji niniejszego zamówienia na załączniku nr 6 do oferty. M) Harmonogram rzeczowo-finansowy na załączniku nr 7 do oferty. N) Oświadczenie o formie i lokacie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 8 do oferty. O) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń - na załączniku nr 9 do oferty. III. Forma dokumentów 1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9 IV. Ocena spełnienia określonych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. 8) Informacja na temat wadium: Wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena ) miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, pok. Nr 13 do dnia r. godz ) Termin związania ofertą - okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 12) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15) Zamawiający zakłada możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nieprzekraczających łącznie 10 % wartości realizowanego zamówienia netto lub dodatkowych jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6. Roboty uzupełniające dotyczyć mogą jedynie budowy nowych przyłączy wodociągowych do rozbudowywanego wodociągu na obszarze objętym w/w inwestycją. 16) Płatności: Płatności będą następowały w dwóch etapach: I etap r., etap II do r., z tym, że płatność za etap I będzie wynosić nie więcej niż 30 % wartości brutto umowy. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

10 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Pytanie nr 1: W przedmiarach robót podano, iż kontenery pompowni mają być wyposażone w agregaty prądotwórcze. Proszę o podanie typów agregatów prądotwórczych, które mają obsługiwać pompownie oraz miejsca ich usytuowania. Informujemy, że podane jako wyposażenie pompowni agregaty prądotwórcze nie są wymagane przy wycenie kosztorysowej II etapu inwestycji, ponieważ podczas wykonywania I etapu w/w inwestycji Zamawiający zakupił agregaty prądotwórcze, w tym jeden samojezdny o mocy 40 kw. (Przedmiar i kosztorys ślepy wodociąg Sędek, Czyżów, gm. Łagów poz. 42 d.4. powinno zostać kontenery pompowni szt. 3). Pytanie nr 2: Jeden z oferentów pyta, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sporządzaniu oferty dotyczącej przetargu na w/w zadanie w związku ze zmianą przepisu od dnia r. dotyczącą zastosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zamawiający informuje, że obowiązująca stawka podatku VAT dla robót objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 22%. Preferencyjna stawka 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia r. od podatku od towarów i usług (dz. U. z dnia r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) obowiązywała jedynie do 31 grudnia 2007 r. Pytanie nr 3: Jeden z oferentów zauważył rozbieżności w związku z opisami zestawów hydroforowych podanych w SIWZ (rozdział 2), a rzeczywistymi parametrami podanych zestawów. Oferent zauważył, że zestaw został dobrany w oparciu o 4 pompy 30 MIV3203. Zgodnie z podanym wzorem (Q = Q p.poż. + Q gosp. ) wydajność zestawu wynosi 11,57 l/s, a już jedna z tych pomp w punkcie pracy ma zbliżona wydajność do całego zestawu. Podano również moc zestawu 12 kw, tymczasem jedna pompa posiada moc 5,5 kw czyli moc zestawu powinna wynosić 22 kw. W związku z powyższym oferent prosi o podanie wysokości podnoszenia i wydajności wymaganej dla zestawu. Zamawiający informuje, że oferenci powinni przyjąć do przygotowania oferty na w/w zadanie takie zestawy hydroforowe, o parametrach, jakie zostały podane w SIWZ oraz specyfikacji technicznej. Pytanie nr 4: Jeden z oferentów prosi o dokonanie stosownej korekty zapisu 4 ust. 2 wzoru umowy, gdyż postanowienia SIWZ przewidują udział podwykonawców w realizacji robót. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (pkt. 7, ppkt. 7.9) oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ dopuszcza powierzenie części robót podwykonawcom, a 4 ust. 2 umowy zostanie dostosowany do konkretnej oferty złożonej w przetargu na w/w zadanie.

11 Pytanie nr 5: Oferent pyta, czy Zamawiający wykreśli zapis: z tytułu wadliwie opracowanej dokumentacji technicznej z treści 6 ust. 3 wzoru umowy jako nieuprawnionego. Nie ma bowiem podstawy do obarczenia Wykonawcy wadami projektowymi przedmiotowego zamówienia co wynika z treści 6 ust. 3 wzoru umowy. Oferent wnosi o stosowne przeredagowanie przepisu lub zrezygnowanie z brzmienia mając na uwadze m.in. wyrok SN z r. III CKN 629/98, OSNC 2000/9/173 (wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad art. 651 k.c.). Nie można uznać za uzasadnione powoływanie się na treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r., sygn akt III CKN 629/98 i żądanie na tej podstawie zmiany treści projektu umowy w przepisie 6 ust. 3. Należy mieć na uwadze, że Sąd Najwyższy wydaje wyroki w konkretnych sprawach, w oparciu o konkretny stan faktyczny. Wyroki zapadłe w takich spawach dotyczą tylko tych spraw, co odnosi się również do zawartych w nich ocen prawnych. Oczywiście mogą one stanowić wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni konkretnych przepisów prawnych. W powyższym wyroku i jego uzasadnieniu zawarte są oceny prawne dotyczące wykładni przepisu art. 651 k.c. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy stwierdza, cytuję: (...) ze sformułowania treści umowy nie wynika, aby pozwany przyjął na siebie obowiązki dalej idące niż wynikające z art. 651 k.c. Jakkolwiek bowiem strony umowy mogą rozszerzyć zakres obowiązków określonych ustawą, jednak wymaga to jednoznacznego określenia. Skoro zatem przepis art. 651 jest przepisem względnie obowiązującym, a jego treść może być zmieniona w umowie łączącej strony np. poprzez rozszerzenie wskazanych w tym przepisie obowiązków wykonawcy, to zapis zawarty w par. 6 ust. 3 projektu umowy, jest zgody z prawem i nie będzie zmieniony. Pytanie nr 6: Zgodnie z projektem budowlanym oraz opisem technicznym na sieci wodociągowej Ø 160 znajdują się komory redukcyjne o średnicy Ø 1500 z zaworami regulacyjnymi, zaś w książce przedmiarów brak jakiejkolwiek pozycji na ten temat. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w urządzenia, chyba, że powyższe urządzenia należy wliczyć w kalkulację innych materiałów. Urządzenia, które zostały ujęte w projekcie budowlanym oraz opisie technicznym dla w/w zadania, a nie ujęte w przedmiarach robót dla tego zadania, należy wliczyć w kalkulacje pozostałych materiałów. Pytanie nr 7: Czy dołączony do oferty kosztorys ofertowy musi mieć identyczną formę jak wzór kosztorysu dołączonego do specyfikacji? Czy kosztorys ofertowy można przedstawić w podobnej formie, lecz w innym programie kosztorysowym? Kosztorys ofertowy dołączony do oferty nie musi mieć identycznej formy jak załączony jako wzór do specyfikacji i można go wykonać w innym programie kosztorysowym, jednakże musi zawierać wszystkie pozycje kosztorysowe przedstawione we zworze.

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZNAK: ZGGŚ-2222sc/03/2007 Bodzentyn, dnia 26.11.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Rozbudowa wodociągu grupowego Łagów do m. Sędek i Czyżów wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/11/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/11/2009 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/11/2009 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99 300 Kutno tel.: (024) 355 23 45, 355 23 46; faks 355 23 44, OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gora.com.pl Sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzone na podstawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawskopomorskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawskopomorskie, MÓJ REGION W EUROPIE Brześć Kujawski: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego. Numer ogłoszenia: 301505-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugostrowek.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugostrowek.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl Ostrówek: Modernizacja drogi gminnej nr 112611L dojazdowej do użytków

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Rozbiórka obiektów kubaturowych zlokalizowanych przy ul. Wielopole 7, Słowackiego 152 i Słowackiego 154 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 274903-2011; data zamieszczenia: 20.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń Numer ogłoszenia: 140251-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krastudy-Nowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wik.turawa.pl Kotórz Mały: Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI Numer ogłoszenia: 396328-2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Realizacja budynku odpadów medycznych, archiwum i magazynu w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Teresin mazowieckie

Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Teresin mazowieckie FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Teresin Adres pocztowy: ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. Leszno: Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap Numer ogłoszenia: 158349-2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: SVA K:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Adres pocztowy: 07-410 Ostrołęka Ulica: Lokalna 2 Miejscowość: Ostrołęka Kod pocztowy: 07-410 Województwo:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu pn."przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne"

Ogłoszenie o zamówieniu pn.przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.07.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn."przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne" Poświętne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: SVA K: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Weryfikacja dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich dla przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego oraz Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 5 2015-04-20 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pekom.com.pl Żary: DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH Numer ogłoszenia: 89636-2015;

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Nowe Warpno: Remont drogi gminnej na dz. nr 575 dr, 578 dr. i 579 położonych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Sieć zintegrowana 2008/S 216-287544 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Katowice: Sieć zintegrowana 2008/S 216-287544 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Katowice: Sieć zintegrowana 2008/S 216-287544 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, PL-40-006 Katowice.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSCKR-271.1.2016 Gorlice 14.06.2016 ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Bystra 156, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 18

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w

Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w 1 z 6 2015-07-07 15:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033.

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033. OGŁOSZENIE Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Chotcza - Józefów, Chotcza Górna, Chotcza Dolna na terenie Gminy Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 845-2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 845-2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Numer ogłoszenia: 845-2010; data zamieszczenia: 04.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks Zabrnie: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zabrniu Numer ogłoszenia: 217818-2010; data zamieszczenia: 21.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest Mstów: Szlak Reszków Muzyka i Konie, budowa odcinków ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Rędziny. Numer ogłoszenia: 19788 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 ZP I/2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Zaprojektowanie i wykonanie systemu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Gdańsk: Zaprojektowanie i wykonanie systemu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Gdańsk: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitorowania pracy przepompowni wód deszczowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-05-19 14:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Remont pomieszczeń budynku starej kotłowni z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Gózd: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gózd: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gózd: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 301 z dnia 08.11.2006 poz. 56874 Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Pozyskiwanie danych i przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo