PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia r. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA JAWORZNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

2 W I półroczu 2013 roku w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na terenie miasta Jaworzna pobrano ogółem: 53 próbki do badań fizykochemicznych. 54 próbki do badań bakteriologicznych. Badania wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom miasta Jaworzna obejmowały zakres badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego określony w w/w rozporządzeniu. W ramach prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie monitoringowych badań wody próbki pobierano w 30 stałych punktach monitoringowych. Punkty monitoringowe w I półroczu 2013r. były zlokalizowane w następujących obiektach (tabela nr 1): Tabela 1. Wykaz stałych punktów monitoringowych (poboru próbek wody) w 2013r. Lp. Punkt monitoringowy Adres punktu monitoringowego 1. Szpital Wielospecjalistyczny - szatnia ul. Chełmońskiego 28 (Śródmieście) 2. Myjnia - wypust ul. Bogusławskiego 30 (Osiedle Gigant) 3. Hotel Pańska Góra - wypust ul. Krakowska 1 (Śródmieście) 4. Zgromadzenie Sióstr Serafitek - wypust ul. Rudników 4 (Byczyna) 5. PSSE - pokój nr 7 ul. Pocztowa 7 (Śródmieście) 6. Dom prywatny - wypust ul. Bławatka 1 (Szczakowa) 7. Apteka - wypust ul. Ks. Mroczka 72a (CięŜkowice) 8. Szkoła Podstawowa nr 19 - kuchnia ul. Kasztanowa 33 (Jeziorki) 9. Szkoła Podstawowa nr 10 - łazienka ul. Koszarowa 20 (Szczakowa) 10. Plebania - wypust ul. Zwycięstwa 33 (Jeleń) 11. Oczyszczalnia Ścieków - laboratorium ul. Dąb (Jeleń - Dąb) 12. Przedszkole Miejskie nr 18 - kuchnia ul. Korczyńskiego 12 (Byczyna) 13. Gimnazjum nr 6 - kuchnia ul. Chropaczówka 101 (Długoszyn) 14. Piaskownia - laboratorium ul. Bukowska 12 (Szczakowa) 15. Zespół Szkół Nr 4 - wypust ul. Spółdzielcza 9 (Dąbrowa Narodowa) 16. Zespół Szkół Ogólnokształcących - wypust ul. Towarowa 61 (Osiedle PodłęŜe) 17. Dom prywatny - kuchnia ul. Katowicka 18 (Dąbrowa Narodowa) 18. Przychodnia Zdrowia Łubowiec - wypust ul. Katowicka 59 (Łubowiec) 2

3 19. Dom prywatny - wypust ul. Wysoki Brzeg 17 (Wysoki Brzeg) 20. Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych - wypust ul. Sulińskiego 41 (Sobieski) 21. Zbiornik Warpie - wypust ul. Północna (Warpie) 22. Szkoła Podstawowa nr 5 - łazienka ul. Puszkina 5 (Osiedle Stałe) 23. Przychodnia Zdrowia Elvita - wypust ul. Partyzantów 9 (Osiedle Stałe) 24. Szkoła Podstawowa nr 14 - kuchnia ul. Niemcewicza 7 (Bory) 25. Dom prywatny - kuchnia ul. Krakowska 163 (Cezarówka Dolna) 26. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - łazienka ul. Wolności 11 (Szczakowa) 27. SUW Galmany ul. Galmany 1 (Śródmieście) 28. SUW Dobra ul. Podlesie 93 (Szczakowa) 29. SUW Jarosław Dąbrowski ul. Dolna (Jeleń) 30. SUW Bielany ul. Chłopickiego (Bielany) W okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. w ramach prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie monitoringowych badań wody na terenie miasta Jaworzna kwestionowano łącznie: - 2 próbki wody z powodu przekroczeń parametrów fizykochemicznych (przekroczone były wskaźniki: Ŝelazo, mętność). - 3 próbki z powodu złej jakości mikrobiologicznej (wskaźniki przekraczające dopuszczalną normę to: Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) oraz bakterie grupy coli). W ramach wzmoŝonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z ujęcia Dobra, wykonano 21 badań próbek wody na zawartość metali cięŝkich (pobór był dokonywany zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem). Tabela 2. Ilość pobranych próbek wody do spoŝycia w I półroczu 2013r. Liczba pobranych próbek wody do badań Liczba pobranych próbek wody do badań Liczba kwestionowanych próbek ze względu na parametry fizykochemicznych mikrobiologicznych fizykochemiczne mikrobiologiczne ogółem ogółem ogółem % próbek ogółem % próbek ,7% 3 5,5% 3

4 Pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W I półroczu 2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie nadzorował prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Zgodnie z przesłanymi danymi od r.do r. MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie pobrano ogółem 765 prób w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Odnotowane przekroczenia stanowiły 16,2% ogólnego poboru prób i dotyczyły chwilowego pogorszenia jakości wody. Pod kątem fizykochemicznym kwestionowano 14,1% próbek wody oraz 2,1% próbek z powodu przekroczenia mikrobiologicznego. Ilość próbek wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego była zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i były związane z awariami sieci wodociągowej oraz zakłóceniami przepływu w czasie prowadzenia na sieci wodociągowej prac remontowych i modernizacyjnych. W I półroczu 2013r. odnotowano 290 awarii oraz 90 interwencji na złą jakość wody w mieście. Najwięcej awarii wystąpiło w dzielnicach: CięŜkowice, Długoszyn, Góra Piasku, Śródmieście, Jeleń. W przypadku interwencji mieszkańców oraz awarii sieci wodociągowej przedsiębiorstwo podjęło działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdziło prawidłowymi wynikami badań próbek wody. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe to: Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Na Błoniach do ul. Dąb w Jaworznie przebudowa sieci ok m w trakcie realizacji, Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na odcinku od ul. Szklarskiej do ul. Batorego w Jaworznie wodociąg 981 m, Przebudowa sieci wodociągowej ul. Towarowa w Jaworznie wodociąg fi 355 mm 739 m, fi 50 mm 65 m, fi 32 mm 197 m. Nową inwestycją MPWiK Sp z o.o. w Jaworznie jest Stacja Uzdatniania Wody na ujęciu Piaskownia w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa rurociągu magistralnego Ø 450 mm ze Stacji do ul. Szklarskiej w Jaworznie. Ujęcie wody powierzchniowej Piaskownia zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta koło Zalewu Sosina. Woda ujmowana jest ujęciem typu brzegowego z Kanału Centralnego. Maksymalna wydajność ujęcia wynosi m 3 /dobę. 4

5 Działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r, Nr 212, poz. 1263); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w sprawozdaniach od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie stwierdza, Ŝe w I półroczu 2013r. mieszkańcy Jaworzna korzystali z wody do spoŝycia o jakości odpowiadającej stawianym jej wymaganiom. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JAWORZNIE Celina Galera-Cebo 5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE

RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE RAPORT ROCZNY 2010 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Wstęp 5 Sprawozdanie Finansowe 7 Infrastruktura Wodociągowa 11 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 Wstęp 7 Sprawozdanie finansowe 9 Infrastruktura wodociągowa 13 Infrastruktura kanalizacyjna 17 Polityka cenowa 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.02.2006r. dotycząca

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo