WODOCIĄGI ZACHODNIPOMORSKIE SP Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIĄGI ZACHODNIPOMORSKIE SP Z O.O."

Transkrypt

1 WODOCIĄGI ZACHODNIPOMORSKIE SP Z O.O. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 2002 ul. I Brygady Legionów 8-10, Goleniów Telefony: tel.: , fax: Udział Województwa w %: 100,00 Historia Spółki "Wodociągi Zachodniopomorskie" sięga 1979 r., kiedy to powstał Wojewódzki Zakład Usług Wodnych - zakład budżetowy Wojewody Szczecińskiego. Od momentu powstania, główna działalność skupiała się na eksploatacji ujęć i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi. Teren działania obejmował obszary wiejskie województwa szczecińskiego. W 1991 r. zmianie uległa nazwa i brzmiała - Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych. Od 01stycznia 1999 r. w wyniku reformy samorządowej Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych przejęty został przez samorząd województwa zachodniopomorskiego. W roku 2002 Zakład zmienił formę organizacyjną i z dniem r. został przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE". Spółka jest następcą prawnym zakładu i weszła w jego ogół praw i obowiązków. Podstawową działalnością spółki "Wodociągi Zachodniopomorskie" jest eksploatacja ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Spółka prowadzi działalność na terenie 28 gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w dziewięciu powiatach. Obecnie prowadzi eksploatację: ponad dwustu ujęć różnej wielkości - wśród obsługiwanych stacji nie brak małych obiektów wiejskich, produkujących 20m 3 /dobę, jak też stacji zasilających w wodę duże systemy wodociągowe (często na obszarach miejskich), produkujących m 3 / dobę, ponad m wodociągowej sieci przesyłowej i rozdzielczej, zaopatrującej w wodę około punktów, ponad 27 oczyszczalni - różnego typu, wielkości, pracujących głównie w oparciu o biologiczno - mechaniczną technologię oczyszczania ścieków, na zasadach osadu czynnego; wśród eksploatowanych oczyszczalni są zarówno małe oczyszczalnie mechaniczne (stopniowo eliminowane) o przepustowości 30m 3 /dobę, jak i nowoczesne oczyszczalnie mechaniczno biologiczne o przepustowości ponad 2.000m 3 /dobę; nie brak wśród nich oczyszczalni o wysoko zaawansowanym stopniu zautomatyzowania i zinformatyzowania; (w Lubiatowie gm. Przelewice, w Barzkowice gm. Stargard Szcz.) posiadają w pełni skomputeryzowany system monitoringu zlewni umożliwiający natychmiastową reakcję na wszelkie awarie, ponad m sieci kanalizacyjnej. Artur Krasiński Prezes Zarządu Andrzej Ogłodziński - Przewodniczący Jerzy Marcinkiewicz - Członek Piotr Pilipczuk - Członek

2 Osoba odpowiedzialna za Spółkę z ramienia Wydziału Rolnictwa i Rybactwa sprawującego nadzór merytoryczny: Krzysztof Ślusarek ( nadzór właścicielski: Grażyna Myczkowska ( Piotr Gumowski ( Marcin Kozłowski ( KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 1995 ul. Przemysłowa 8, Koszalin Telefony: tel.: , fax: Udział Województwa w %: 91,45 Spółka została zawiązana 27 XII 1995 przez Wojewodę Koszalińskiego reprezentującego Skarb Państwa, który objął udziały w kwocie zł. Obecnie większościowym akcjonariuszem spółki jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług, podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społecznym, zorientowanym na rozwój gospodarczy oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu. Mirosław Pawlak Prezes Zarządu Jakub Rembowski - Przewodniczący Andrzej Durka - Członek Jerzy Lis - Członek

3 ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 1994 ul. Św.Ducha 2, Szczecin Telefony: tel.: , fax: Udział Województwa w %: 99,48 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 r. z inicjatywy ówczesnego Wojewody Szczecińskiego. Obecnie głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom. ZARR S.A. jest zarejestrowana jako Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla sektora MSP oraz należy do sieci BC-NET, jest także zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Unii Europejskiej jako pozarządowa organizacja non-profit pod numerem POL Celem działania Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, polegających głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej i doradczej. Dlatego też Agencja świadczy usługi z zakresu doradztwa i szkoleń (Punkt Konsultacyjny KSU, WPP, ROEFS). Agencja zajmuje się również wspieraniem rozwoju innowacyjności oraz kojarzeniem partnerów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez udział w projektach międzynarodowych (Projekty UE). ZARR SA jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie. Magdalena Kotnis Prezes Zarządu Rafał Wiechecki - Przewodniczący Henryk Rak Sekretarz Marta Beńko - Członek

4 ZACHODNIOPOMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 2002 pl. Hołdu Pruskiego 9, Szczecin Telefony: Tel.: (91) Fax.: (91) Udział Województwa w %: 33,77 Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został założony w 2002 roku z inicjatywy samorządu województwa zachodniopomorskiego i zajmuje się obsługą oraz finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Fundusz jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) realizującą zapisy strategii rozwoju województwa, wpisującą się w perspektywę finansową RPO Fundusz jest liderem w Polsce i w naszym regionie w realizacji Projektu Jeremie. W ofercie Funduszu jest pełna obsługa firm pod względem finansowym i doradczym. Poręczane są kredyty, leasingi, wadia, a we współpracy z partnerami, zapewnia się każdej firmie możliwość przygotowania biznes planu, napisania wniosku o wsparcie unijne, przygotowania montażu finansowego i zapewnienia środków potrzebnych na inwestycję. Adam Badach Prezes Zarządu Waldemar Tarczyński - Przewodniczący Łukasz Frankiewicz Wiceprzewodniczący Marek Gil - Sekretarz Jacek Madej - Członek Hanna Fludra - Członek

5 PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW SP. Z O.O. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 1998 ul. Glewice 1a, Goleniów Telefony: Tel.: (91) , fax +48 (91) Udział Województwa w %: 11,70 Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. utworzony został umową Spółki z dnia 30 września 1998 roku. Celem Spółki jest rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego, a także administrowanie i zarząd oddanymi Spółce nieruchomościami. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność" (kod IATA: SZZ, kod ICAO: EPSC) międzynarodowy port lotniczy położony 33 km na północny wschód od centrum Szczecina przy drodze krajowej nr 6 (Goleniów Gdynia) w pobliżu wsi Glewice. Swoim zasięgiem obejmuje około 1,6 mln mieszkańców. Lotnisko w liczbach: Długość drogi startowej: 2500 x 60 [m] Wielkość płyt postojowych: m/2, m/2, m/2, m/2 Ilość samolotów obsługiwanych jednocześnie: 6 Powierzchnia terminala: 2,6 tyś m/2 Informacja na temat systemów nawigacyjnych: ILS kategoria 1 Lotnisko dysponuje 5 stanowiskami postojowymi dla samolotów kategorii A, B i C. Droga startowa (2500 x 60m) wyposażona jest w ILS Cat. I na kierunku 31. Lotnisko nie posiada radaru zbliżania, obowiązują podejścia zgodnie z opublikowanymi podejściami, zbliżanie jest objęte kontrolą proceduralną. W dwóch salach przylotowych oddzielających ruch krajowy od zagranicznego w ciągu godziny można dokonać odprawy do 500 osób. Dziadosz Maciej Prezes Zarządu Kobierski Remigiusz - Przewodniczący Mync Piotr - Wiceprzewodniczący Katarzyna Ronikier-Dolańska - Członek Włosek Przemysław - Członek Aleksandra Michalska - Fronczykowska Członek Tadeusz Redmann - Członek

6 Rok rozpoczęcia działalności: 1999 UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.,,Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna ul. ks. Piotra Ściegiennego, Kołobrzeg, Telefony: tel.: , fax: , Udział Województwa w %: 100,00 W roku 1953 zarządzeniem Ministra Zdrowia powołano Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Kołobrzeg" z zadaniem m.in. prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, sanatoryjnego i szpitalnego, eksploatowania i przerobu naturalnych surowców leczniczych, prowadzenia prac naukowo - badawczych nad lecznictwem i profilaktyką balneologiczną. 1 lutego 1999 roku Przedsiębiorstwo Państwowe "Uzdrowisko Kołobrzeg" przekształcone zostało w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. W dniu r. została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Zachodniopomorskim umowa nieodpłatnego zbycia akcji. Przedmiot działalności spółki obejmuje: 1) Działalność podstawową /leczniczą/, polegającą na świadczeniu usług leczniczych na rzecz kuracjuszy w ramach: Lecznictwa zamkniętego prowadzonego przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. we własnych obiektach szpitalno sanatoryjnych, dla kuracjuszy kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla kuracjuszy kierowanych na pełnopłatne pobyty sanatoryjne. Lecznictwa otwartego polegającego na świadczeniu usług, przede wszystkim udzielaniu zabiegów balneologicznych kuracjuszom obcych sanatoriów, ludności miejscowej, jak i osobom z poza Kołobrzegu ze skierowaniami na leczenie ambulatoryjne. 2) Działalność handlową: sprzedaż borowiny i solanki z własnych zasobów; 3) Działalność pomocniczą: wydobycie borowiny dla potrzeb baz zabiegowych oraz do sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych; ujęcia źródeł solankowych dla potrzeb baz zabiegowych oraz do sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych; usługi hotelowe, żywieniowe, turystyczne, wynajem pomieszczeń; transport osobowy i ciężarowy dla potrzeb własnych spółki; Mateusz Korkuć Prezes Zarządu Agata Haraj Członek Zarządu Paweł Hryciów Przewodniczący Bartosz Michalski Wiceprzewodniczący Katarzyna Kaczmarek Sekretarz Beata Tokarzewska Członek Zenon Podstawski Członek

7 UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE S.A.,,Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna Rok rozpoczęcia działalności: 1998 ul. Feliksa Nowowiejskiego 2, Świnoujście Telefony: tel , fax Udział Województwa w %: 100,00 Na podstawie uchwały Ministra Skarbu Państwa 1 lipca 1959 roku zostało powołane Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko w Świnoujściu. W grudniu 1998 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego przekształcone zostało w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa i przyjęło swą dotychczasową nazwę, Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna. W dniu 27 grudnia 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Zachodniopomorskim zawarta została umowa nieodpłatnego zbycia akcji Uzdrowisko Świnoujście S.A. Podstawową ofertę Spółki stanowi lecznictwo uzdrowiskowe, sanatoryjne, szpitalne i ambulatoryjne, prowadzone w 8 ośrodkach położonych w dzielnicy nadmorskiej Świnoujścia o profilach: - kardiologicznym, - dermatologicznym, - pulmonologicznym, - reumatologicznym, - endokrynologicznym. W ramach szerokiej oferty świadczeń medycznych Spółka zajmuje się również: - rehabilitacją ogólnoustrojową, w tym narządów ruchu, - rehabilitacją kobiet po mastektomii, a także - leczeniem otyłości. : Dariusz Śliwiński Prezes Zarządu Bożena Foryś Członek Zarządu Stanisław Iwan Przewodniczący Andrzej Posłuszny Wiceprzewodniczący Aleksandra Namyślak Sekretarz (przedstawiciel załogi) Bartłomiej Mroczkowski Członek Karolina Romańska Członek (przedstawiciel załogi)

8 PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. Przewozy Regionalne sp. z o.o. Rok rozpoczęcia działalności: 2001 ul. Wileńska 14a, Warszawa Telefony: Tel.: lub , fax +48 (22) (ogólny adres do korespondencji) Udział Województwa w %: 5,8 Przewozy Regionalne sp. z o.o. powstała na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.). Formalne wydzielenie ze struktury Polskich Kolei Państwowych nastąpiło w dniu 1 października 2001 roku. Spółka jest przedsiębiorstwem transportowym prowadzącym działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. W dniu 22 grudnia 2008 roku wszystkie udziały należące dotąd do PKP S.A. zostały przeniesione na Skarb Państwa i na mocy ustawy, w tym samym dniu, na rzecz samorządów województw. Jedynymi udziałowcami spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. są obecnie samorządy województw. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jest największym w Polsce pasażerskim przewoźnikiem kolejowym. Przewozy Regionalne wykonują usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego. Zdecydowana większość realizowanych przez przewoźnika zadań to działalność o charakterze służby publicznej, która świadczona jest na zamówienie urzędów marszałkowskich organizatorów regionalnego transportu kolejowego, w oparciu o umowy zawierane na świadczenie usług publicznych. Niewielka część przewozów dalekobieżnych realizowanych w ramach oferty Interregio ma charakter komercyjny i stanowi uzupełnienie podstawowej oferty przewozowej. Misją spółki jest świadczenie usług w zakresie przewozów osób na zasadach określonym w prawodawstwie krajowym i europejskim, z dążeniem do zachowania i zwiększania poziomu bezpieczeństwa przewozów, jako nadrzędnej wartości w działalności Spółki Przewozy Regionalne. Tabor jakim dysponuje Spółka (wg stanu na dzień 11 listopada 2014 r.): elektryczne zespoły trakcyjne 820 szt. lokomotywy elektryczne 32 szt. lokomotywy spalinowe 85 szt. wagony 415 szt. autobusy szynowe 128 szt. Coraz większą część przewozów Spółka wykonuje taborem, który udostępniają jej samorządy województw sytuacja taka występuje na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Tomasz Pasikowski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wojciech Kroskowski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Dariusz Liszewski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-eksploatacyjnych Wojciech Świnder - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Czajor - Członek Rady Nadzorczej Jacek Dmowski - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Dzierwa - Członek Rady Nadzorczej Wiesława Franus - Członek Rady Nadzorczej

9 Urszula Jeziorna - Członek Rady Nadzorczej Zofia Kochan - Członek Rady Nadzorczej Mirosław Maniecki - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Matera - Członek Rady Nadzorczej Stefan Mucha - Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Pachis - Członek Rady Nadzorczej Norbert Radek - Członek Rady Nadzorczej Dariusz Rzepka - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Sromała - Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej Jan Śmietanko - Członek Rady Nadzorczej Ewa Wiszniewska - Członek Rady Nadzorczej Teresa Woźniak - Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Zajkowska - Członek Rady Nadzorczej Osoby odpowiedzialne za Spółkę z ramienia Wydziału Infrastruktury i Transportu sprawującego nadzór merytoryczny i właścicielski: Piotr Gliwa ( Daniel Paszun (

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA SIERADZKA Politechnika Radomska FUNDUSZE POŻYCZKOWE INSTRUMENT FINANSOWEGO WSPARCIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 wersja rozszerzona Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis Treści 1. Gliwice

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo