Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A."

Transkrypt

1 Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu 5 Odzyskanie hasła..6 Blokowanie konta...7 Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 1

2 I Postanowienia ogólne 1. W niniejszej Procedurze zarządzania dostępem do Portalu Sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. zwanej dalej Procedurą, określa się sposób rejestracji użytkowników oraz odzyskania hasła do Portalu sprzedażowego. 2. W niniejszej Procedurze stosuje się następujące definicje i określenia: a) Bank Bank Pocztowy S.A. b) hasło jest to ciąg, co najmniej 8 znaków, który zawiera: małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne (nie może zawierać polskich liter). c) identyfikator - jest to stały ciąg znaków nadany przez Bank, przypisany do Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Portalu. d) link element nawigacyjny (łącze) zaznaczony podkreśleniem oraz strzałką ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku). e) Poczta Poczta Polska S.A. f) Portal Portal sprzedażowy Banku Pocztowego dostępny pod adresem: https://portal.pocztowy.pl, g) strona logowania strona internetowa dostępna pod adresem https://portal.pocztowy.pl, zawierająca w lewym górnym roku okno Logowanie umożliwiające wpisanie Identyfikatora i Hasła. h) UP placówka Poczty Polskiej Urząd Pocztowy i) Użytkownik pracownik Poczty lub Banku, korzystający z Portalu lub ubiegający się o dostęp do korzystania z Portalu Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 2

3 3. Diagram procedury Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 3

4 II Rejestracja użytkowników w Portalu. 1. W celu dokonania rejestracji do Portalu sprzedażowego należy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter. 2. Następnie należy uruchomić Formularz rejestracji znajdujący się na dole strony. 3. W formularzu należy wybrać: uzyskanie dostępu do Portalu Sprzedażowego wypełnić wszystkie wymagane dane: dotyczące pracownika Poczty, placówki pocztowej, w której zatrudniony jest pracownik, osoby potwierdzającej zatrudnienie w Poczcie, a także odpowiedzieć na wybrane pytanie autoryzujące (w celu umożliwienia autoryzacji użytkownika podczas ewentualnej rozmowy telefonicznej z Call Center Banku lub do odzyskania utraconego Hasła dostępu do Portalu); wydrukować formularz i sprawdzić wpisane dane. 4. Po wydrukowaniu formularza i sprawdzeniu wpisanych danych należy wysłać elektronicznie formularz klikając przycisk Wyślij. 5. Po elektronicznym wysłaniu formularza w celu kontynuacji procedury należy : wydrukowany formularz przedłożyć do zatwierdzenia bezpośredniemu przełożonemu np. naczelnikowi urzędu, który składa w wyznaczonym miejscu na formularzu swój podpis z pieczątką imienną oraz datą. wykonać i zachować dla siebie kopię formularza, a oryginał odesłać do Banku pod adres: Bank Pocztowy S.A. ul. Jagiellońska 17, Bydgoszcz z dopiskiem Portal. Uwaga: Formularz bez akceptacji przełożonego nie będzie dalej procedowany w Banku. 6. W celu przyspieszenia procesu uzyskania dostępu do Portalu kopię podpisanego formularza można przesłać do Banku faksem na numer lub przesłać skan formularza na adres: Po jej otrzymaniu upoważniony pracownik Banku rozpocznie proces aktywacji dostępu do Portalu. 7. W celu zakończenia procesu uzyskania dostępu do Portalu, w dni robocze w godzinach użytkownik, który wypełnił formularz powinien po upływie 24 godzin od przesłania do Banku faksem/elektronicznie formularza rejestracji dokonać aktywacji dostępu, postępując zgodnie z pkt. III. Uwaga! Oryginał formularza rejestracji powinien wpłynąć do Banku w terminie 14 dni od dnia aktywowania dostępu do Portalu. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia aktywacji dostępu nie wpłynie do Banku oryginał formularza rejestracji dostęp do Portalu może zostać zablokowany. Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 4

5 III Aktywacja dostępu 1. W celu aktywacji dostępu należy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: https://portal.pocztowy.pl i zatwierdzić przyciskiem Enter. 2. Następnie w celu uruchomienia procesu aktywacji należy kliknąć w link Aktywacja dostępu znajdujący się na stronie Logowania. Należy uruchomić i przejść proces aktywacji dostępu (proces aktywacji kończy się zalogowaniem do Portalu).. 3. Aktywacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza, w którym należy: wpisać we właściwe pola swój numer PESEL i numer NIP dwa razy wpisać własne, osobiście ustalone hasło (musi składać się ono, z co najmniej z 8 znaków, zawierać małe lub wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, np. m0je_ha$lo) i zatwierdzić przyciskiem Aktywuj, 4. Należy koniecznie zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu swoje ustalone hasło i wyświetlony identyfikator. Dzięki nim użytkownik może logować się do Portalu. Uwaga! W przypadku braku możliwości aktywacji dostępu do Portalu (uzyskanie osobistego identyfikatora) problem należy zgłosić do Banku. Można to zrobić na dwa sposoby: a. wypełniając formularz elektroniczny Zgłoszenie do Banku Awarii / Błędu / Problemu dostępny na stronie logowania - czerwony przycisk Kontakt z Bankiem. b. dzwoniąc do Call Center Banku pod numer Bank rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 3 dni roboczych od wpływu informacji. Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 5

6 IV Odzyskanie hasła 1. W celu przeprowadzenia procesu odzyskania hasła należy wpisać w przeglądarce internetowej adres: https://portal.pocztowy.pl - i zatwierdzić przyciskiem Enter 2. Następnie uruchomić, wypełnić i wysłać do Banku formularz odzyskania hasła dostępny na stronie logowania. 3. W celu wypełnienia i wysłania formularza odzyskania hasła należy kliknąć w link Odzyskanie hasła. 4. Wypełnianie formularza: w formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane dane dotyczące pracownika Poczty, po wypełnieniu wszystkich danych należy sprawdzić wpisane dane i wysłać formularz. 5. Po upływie około 30 minut (do 1 godziny) od wysłania wniosku należy zalogować się do Portalu wpisując jednorazowo zamiast Hasła - swój numer NIP. Podczas tego procesu nastąpi ustalenie nowego hasła. Uwaga: W polu wpisz stare hasło użytkownik powinien wpisać swój numer NIP. W przypadku gdyby nie udało się ustalenie nowego hasła, należy zadzwonić pod numer: , od poniedziałku do piątku w godz , w soboty w godz Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 6

7 V Blokowanie konta 1. Dostęp użytkownika do Portalu jest blokowany (zablokowanie hasła) w przypadkach: ustania zatrudnienia użytkownika w Poczcie, zmiany warunków pracy w sposób skutkujący utratą statusu Użytkownika. 2. Bezpośredni przełożony w przypadku podjęcia informacji o fakcie planowanego zakończenia zatrudnienia lub zmiany warunków pracy w strukturach Poczty przez podległego Użytkownika, powinien przekazać tą informację do Banku w terminie min. 1 dzień roboczy przed datą zmiany poprzez:: elektroniczny wniosek wysłany na adres telefoniczne zgłoszenie na nr CallCenter Banku Pocztowego, tj drogą pisemną na adres Banku (Bank Pocztowy S.A. ul. Jagiellońska 17, Bydgoszcz z dopiskiem Portal ). 3. Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę UP oraz telefon kontaktowy pracownika dokonującego zgłoszenia, datę zakończenia / zmiany warunków pracy, klauzulę Proszę o zablokowanie dostępu do Portalu sprzedażowego dla Pana(i) imię i nazwisko, dotychczas pracującego w UP(nazwa). W przypadku pisemnego zgłoszenia informacja powinna zostać czytelnie podpisana i opatrzona pieczęcią UP. Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. 7

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011 » K O B i Z E «2 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID

Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Rejestracja konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID Instrukcja rejestracji konta Komornika / Asesora w portalu KomornikID System KomornikID pozwala użytkownikom na zakładanie kont użytkowników portalu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Osoby Fizycznej Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika LSI 2014+ zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo