Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych."

Transkrypt

1 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu, tj. osób poszukujących wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w projektach społecznych.. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg

2 Spis treści Wstęp... 2 Jak zostać użytkownikiem Katalogu Innowacji Społecznych?... 3 Korzyści dla potencjalnych użytkowników... 3 Jak dotrzeć do Katalogu Innowacji Społecznych?... 4 Katalog Innowacji Społecznych - pierwsze kroki Krok I. Poruszanie w środowisku Katalogu Innowacji Społecznych Krok II. Wyszukiwanie projektów Krok III. Panel dodawania projektów Krok IV. Publikowanie projektów Krok V. Użytkownik niezalogowany a dodawanie projektów Krok VI. Statystyki publikowanych projektów

3 Wstęp Katalogu Innowacji Społecznych, czyli zbiór nowatorskich projektów społecznych wybranych, jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu 10 problemów społecznych. Istotą narzędzia jest stworzenie bazy wiedzy o innowacyjnych projektach, wyróżniającej się łatwością dostępu do wiedzy poprzez zastosowanie mechanizmów przeszukiwania i porównywania danych. W katalogu możemy wyróżnić dwa elementy składowe: Bazę danych projektów społecznych, opartych na usługach opisany według standardowego profilu opisu projektów. Formularzy służących do wprowadzania danych na temat nowych projektów oraz ich aktualizowania, a także przeglądania i współtworzenia bazy projektów. Katalog stworzony został w celu wyjścia naprzeciw potrzebie stworzenia narzędzia, które gromadziłoby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych oparto o programy pomocowe finansowania z różnych źródeł. Katalog Innowacji Społecznych przyczynia się do rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem realizowanych już projektów, na nowym gruncie i pozyskiwaniu wiedzy realizowanych wcześniej projektach. Baza danych w Katalogu, prezentuję szerszy zakres wiedzy w przystępnej formie. Ponadto w tradycyjnych bazach danych często informacje o projekcie nie są kompletne i stają się nieużyteczne, jako wzór rozwiązań możliwych do naśladowania. W odpowiedzi na ten problem w Katalogu zastosowano formularz opisowy zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące wielu płaszczyzn realizacji projektu takich jak: kwestia społeczna, finansowanie i nakłady, podstawy prawne, replikacja rozwiązań i aktualne dane kontaktowe. Użytkownikami Katalogu Innowacji Społecznych są: Administracja samorządowa, która zyskuje bezpośredni dostęp do wiedzy o podejmowanych w ich regionie i innych działaniach aktywizująco- wspierających, możliwość porównania i ocenienia, a także czerpanie wiedzy o nowych rozwiązaniach, które odniosły znaczące skutki w innych regionach. Czerpanie najefektywniejszych działań, w celu wykorzystywania ich w strategii rozwiązywani problemów społecznych.. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które dowiadują się o nowych metodach podejmowanych w zakresie różnych problemów społecznych, ponadto dowiadują się, które z podejmowanych działań dają najwyższe efekty i są dobrym wzorem do naśladowania. Jakie działania należy adresować do osób wspieranych by osiągnąć najwyższe efekty. Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, które mają możliwość zaprezentowania i podzielenia się wypracowanymi przez ich działalność efektami, wskazania nowych metod prowadzenia działań aktywizująco- wspierających, ale również możliwość czerpania wiedzy o innych realizowanych projektach, które gwarantują przy pewnych poniesionych kosztach osiągnięcie wymiernych efektów, 2

4 Inne organizacje zajmujące się realizacją programów społecznych, które podobnie jak powyższe mogą czerpać wiedzę z doświadczeń innych organizacji z realizacji ich intersujących. Osoby wspierane w ramach projektów, poszukujące działań, które dadzą im gwarancję pomocy w postaci aktywizacyjno wspierającej, niezaspokajającej chwilowe potrzeby, ale dającej długofalowe efekty. Użytkownicy ci, mogą również ocenić projekt, w którym brali udział. Jak zostać użytkownikiem Katalogu Innowacji Społecznych? Użytkowników Katalogu Innowacji Społecznych dzielimy na użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. Główną różnicą pomiędzy jednym a drugim użytkownikiem to ograniczona funkcjonalność modułów Katalogu dla niezalogowanej osoby, która pozwala na przeglądanie zasobów dyfuzora i statystyk. Natomiast użytkownik zalogowany posiada również możliwość bezpośredniego dodawania nowych danych do bazy dyfuzora oraz używania modułu komunikacji. Jak uzyskać większe prawa użytkownika? Otóż, żeby zostać użytkownikiem zalogowanym należy być pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego np.: Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Sekretarze, Radni i Skarbnicy gmin i powiatów, oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej w tym: Kierownicy, Główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dla uzyskania statusu użytkownika zalogowanego należy wysłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w formie papierowej, bądź w postaci maila na adres o utworzenie konta z unikatowym loginem, którego dane zostaną wysłane na podany w prośbie o wydanie loginy adres . Przy pierwszym logowaniu, użytkownik uzupełnia dane w swoim profilu, zmienia hasło dostępu i staje się pełnoprawnym użytkownikiem Katalogu. Co jeśli nie spełniasz wymogów by uzyskać login? Osoby nieposiadające konta użytkownika, nie pozostają na straconej pozycji, mimo iż mają ograniczone prawa użytkowania modułów, mogą przeglądać zasoby baz Dyfuzora, a nawet dodawać nowe materiały w module Katalogu Projektów. Proces dodawania nie odbywa się bezpośrednio za pomocą strony internetowej, ale poprzez pobranie formularza opisu projektów, wypełnieniu i odesłaniu na adres gdzie później zostanie on zweryfikowany przez Administratora narzędzia informatycznego i dodany do bazy danych. Korzyści dla potencjalnych użytkowników Poprawa standardu realizacji projektów, poprzez wykorzystanie dostępnych doświadczeń (unikanie powielania tych samych, nie efektywnych działań); Wykorzystywanie podobnych rozwiązań przez samorządy w celu prowadzenia nowego modelu polityki społecznej w społeczności lokalnej; 3

5 Możliwość dotarcia przez osoby wspierane do projektów gwarantujących trwalsze efekty, a nie tylko zaspokajających chwilowym potrzebom; Ocena społeczna projektów, dająca możliwość porównania efektywności projektów znajdujących siew bazie, oraz porównana ich z projektami realizowanymi w otoczeniu tych użytkowników; Tworzy mapę prezentującą częstość występowania problemów społecznych, w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego, co pozawala na analizować potrzeby osób wspieranych. Jak dotrzeć do Katalogu Innowacji Społecznych? Do Katalogu dotrzeć można na kilka sposobów: Poprzez wyszukiwarkę internetową wpisanie frazy Katalog Innowacji Społecznych, Poprzez wpisanie bezpośredniego adresu strony internetowej Poprzez wejście na stronę i przejście do zakładki produktów, wybranie zakładki narzędzia Katalogu, po otworzeniu się strony wybraniu linku przenoszącego do narzędzia informatycznego, lub pobranie formularza opisu projektów i wysłaniu go na adres e- mail: Katalog Innowacji Społecznych - pierwsze kroki. Użytkownik poszukujący Katalogu Innowacji Społecznych dociera do narzędzia informatycznego modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania uzyskując dostęp poszczególnych narzędzi, aby dostać się do Katalogu, może dostać się poprzez dwa przyciski narzędzi Dyfuzora i Katalogu. Rysunek 1. Strona główna modelu KKZ, przejście do Katalogu 4

6 Przejście poprzez przycisk Katalogu Innowacji Społecznych przenosi użytkownika bezpośrednio do panelu Katalogu, natomiast poprzez przycisk Dyfuzora przenosi użytkownika do panelu Dyfuzora, gdzie znajduję się również odniesienie do Katalogu Innowacji Społecznych. Rysunek 2. Przyciski odnoszące się do modułu Katalogu Projektów w Dyfuzorze. Dostęp przez menu górne. Do katalogu Innowacji Społecznych użytkownicy mogą przenosić się z dowolnych ekranów modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania poprzez przyciski na menu górnym (niedostępne tylko na panelu głównym modelu). Krok I. Poruszanie w środowisku Katalogu Innowacji Społecznych. Po wybraniu odpowiedniego przycisku przenosimy się do panelu Katalogu Innowacji Społecznych (inaczej modułu Katalogu Projektów), na którego skład wchodzą panele: Przeszukaj bazę projektów, czyli bazę projektów zawierającą wyszukiwarkę projektów; Dodaj projekt formularz opisu projektów, poprzez który wprowadzane są nowe pozycję do bazy Katalogu; Statystyki publikowanych projektów raporty dotyczące bazy projektów, pozwalające na ich analizę; Rysunek 3. Panel Katalogu Innowacji Społecznych 5

7 W kolejnych krokach przedstawiony jest proces przechodzenia poszczególnych paneli Katalogu Innowacji Społecznych. Krok II. Wyszukiwanie projektów. Użytkownik klikając na przycisk przeszukiwania projektów w panelu Katalogu, przenosi się do narzędzia wyszukiwarki, jaką jest opatrzona baza projektów opublikowanych. Dzięki wyszukiwarce użytkownik, nie musi przeglądać wszystkich pozycji w celu znalezienia najbardziej odpowiadających jego potrzebom, lecz odnosi się do interesujących go parametrów określając przedziały lub parametry, jakim powinien odpowiadać projekt. Panel dostępny jest dla wszystkich użytkowników Katalogu, aby przeszukiwać bazę projektów nie występuję potrzeba logowania się do narzędzia. Elementy składowe wyszukiwarki projektów, dzięki którym użytkownik może ograniczyć liczbę przeglądanych pozycji do tych odpowiadających jego potrzebom (użytkownik może określić dowolna liczbę parametrów): Słowo kluczowe słowo, które według użytkownika idealnie wpasowuję się w istotę poszukiwanego projektu; Rysunek 4. Wyszukiwanie - słowo kluczowe Projekt innowacyjny- czy poszukiwany projekt był lub nie był innowacyjny; Rysunek 5. Wyszukiwanie - innowacyjność projektu Problem społeczny- użytkownik może określić problem społeczny, na jaki odpowiadał poszukiwany projekt; Rysunek 6. Wyszukiwanie - problem społeczny Poziom dotkliwości problemu społecznego- użytkownik określa poziom dysfunkcyjności osób wspieranych w ramach poszukiwanego projektu; 6

8 Rysunek 7. Wyszukiwanie poziom dysfunkcyjności Działania pomocowe użytkownik może określić działania pomocowe (fakultatywne), jakie były realizowane w ramach poszukiwanych projektów, bądź, jakie sam planuje podjąć; Rysunek 8. Wyszukiwanie - Działania pomocowe Jakość osiągniętych rezultatów- użytkownik może określić, jakie poziom rezultatów osiągnięto w celu wyszukania najbardziej efektywnych projektów; Rysunek 9. Wyszukiwanie - Jakość rezultatów Wartość finansowa projektu i Średni koszt na uczestnika użytkownik może określić przedział finansowy, w jakim ma się mieścić projekt ogólnie, jaki przedział średnich kosztów na uczestnika projektu. Pozycję te są osobno i nie wymagają wspólnego wypełniania; Rysunek 10. Wyszukiwanie- Wartość finansowa projektu i Średni koszt na uczestnika Liczba uczestników zadania i Wiek uczestników zadania Użytkownik może określić do ilu osób był skierowany projekt, oraz przedział wiekowy osób wspieranych w projekcie; Rysunek 11. Wyszukiwanie - Liczba uczestników w projekcie i Wiek uczestników w projekcie Miejscowość, Gmina, Powiat wyszukać projekty po konkretnej lokalizacji; 7

9 Rysunek 12. Wyszukiwanie - Lokalizacja i Typ jednostki Typ jednostki użytkownik może określić typ jednostki realizującej projekt np. organizacja pozarządowa, jednostka samorządowa. Powyższe parametry zapewniają użytkownikom możliwość przeszukiwania bazy pod względem potrzeb użytkownika. Po naciśnięciu przycisku Szukaj użytkownik otrzymuje listę projektów odpowiadających parametrom przez niego określonych. Lista daje się sortować poprzez: liczbę osób objętych projektem; koszt ogólny; nazwę własną projektu. Wyszukane projekty zawierają krótki opis przedstawiający problem społeczny, lokalizację projektu oraz parametry projektu. Po naciśnięciu na dowolny wyszukany projekt otrzymujemy formularz opisu projektu (szczegółowy opis formularza opisu projektów znajduję się w Kroku III), składający się z 16 zakładek opisu projektu. Rysunek 13. Lista projektów po wykorzystaniu wyszukiwarki w Katalogu Użytkownik przeglądający projekt może, dokonać oceny wiedzy w nim zawartej poprzez nadanie punktacji (w postaci gwiazdek) w skali od 1-5 dla parametrów: Dostępności danych; Innowacyjności projektu; Jakości zaproponowanych rozwiązań? Efektywności; 8

10 Łatwości wdrożenia. Rysunek 14. Ocena społeczna projektu. Powyższa ocena pozawala na rekomendację efektywnych projektów dla innych użytkowników Katalogu Innowacji Społecznych. Krok III. Panel dodawania projektów. Jak dodać projekt? Panel Dodaj projekt jest panelem dostępnym tylko dla użytkowników zalogowanych, którzy po naciśnięciu przycisku panelu, zostają przeniesieni do formularza logowania do Katalogu Innowacji Społecznych. Po wprowadzeniu danych, użytkownik otrzymuję dostęp do formularza opisu projektów. Rysunek 15. Dodawanie projektów- ścieżka użytkownika zalogowanego. 9

11 1. Po wprowadzeniu danych i zalogowaniu się, użytkownikowi ukazuję się pierwsza zakładka opisu projektów o nazwie Informacje o realizatorze, przedstawiająca krótką charakterystykę realizatora projektu oraz jego lokalizację. Skład zakładki pierwszej: Nazwa własna projektu; Typ jednostki wdrażającej projekt, czyli typ jednostki realizującej projekt, Miejscowość, w której realizowany był projekt; Liczba mieszkańców- miejscowości, w której był realizowany projekt, bądź obszaru, jaki był objęty projektem; Województwo-, w którym realizowano projekt; Powiat-, w którym realizowano projekt; Gmina, w której realizowano projekt; Jednostka wdrażająca- nazwa własna jednostki realizującej projekt. Rysunek 16. Zakładka. 1 "Informacje o realizatorze" 2. Zakładka 2 Partnerstwo informuje użytkownika o tym czy projekt był realizowany w partnerstwie z inną instytucją. Użytkownik opisujący projekt w tej zakładce powinien określić czy projekt był realizowany w partnerstwie, kto wchodził w skład partnerstwa, oraz kto był liderem. 3. Zakładka 3 Okres realizacji projektu użytkownik podaję termin rozpoczęcia realizacji projektu i jego zakończenia. 4. Zakładka 4 Problem społeczny użytkownik określa problemy społeczne, jakich dotyczył realizowany projekt wybierając z listy, bądź dodając nowy, jeżeli taki wystąpił. 10

12 5. Zakładka 5 Odbiorcy działań użytkownik przedstawia nam krótką charakterystykę osób wspieranych w ramach realizowanego projektu; W skład zakładki 5 wchodzą: Wiek- należy określić przedział wiekowy osób wspieranych w projekcie; Płeć- należy określić płeć osób wspieranych w projekcie; Liczba osób wspieranych- należy określić liczbę osób wspieranych w projekcie; Wykształcenie- należy określić wykształcenie osób wspieranych; Status zawodowy osób wspieranych; Inne cech- użytkownik może wskazać inne cechy, jakimi można opisać osoby wspierane; 6. Zakładka 6 Potrzeby odbiorców użytkownik przedstawia nam potrzeby osób wspieranych, które miał za zadanie zaspokoić projekt. Należy przedstawić, co spowodowało realizację takiego, a nie innego projektu. Dla przedstawionych potrzeb należy wskazać sposób ich zdiagnozowania, wybierając jedną bądź więcej z wymiennych opcji, bądź dodanie innej, jaka miała miejsce a nie została określona w formularzu opisu projektów. 7. Zakładka 7 Problem, na jaki odpowiada projekt użytkownik przedstawia nam krótka charakterystykę merytoryczną projektu. W skład Zakładki 7 wchodzą: Opis dotychczasowej sytuacji w tej dziedzinie przed wdrożeniem należy opisać sytuacje osób wspieranych przed wdrożeniem projektu, wynikającą ze zdiagnozowanego problemu, jakiemu odpowiadał projekt. Cel projektu- należy wskazać cel projektu, jaki był zakładany do osiągnięcia. Podejmowane działania, aktualny, odpowiadający rzeczywistości krótki opis rozwiązańnależy przedstawić wszystkie zakładane działania, które były planowane do zrealizowania w ramach projekt wraz z krótkim opisem każdego z nich. Czym jest projekt? Do czego służy? Należy określić, czym był projekt, czemu miał służyć. Problem, na który odpowiada? Należy podać problem, na który odpowiadał projekt. Gdzie i jak był realizowany projekt? Należy podać lokalizację projektu oraz sposób jego realizacji. Podstawa prawna udzielenia wsparcia (akty prawne warunkujące udzielenie dotacji na projekt) należy wskazać, jakie prawne kryteria należało spełniać by można było otrzymać dofinansowanie na realizację projektu. 8. Zakładka 8 Innowacyjność uzasadnienie należy określić czy projekt był innowacyjny, a jeżeli tak to, co w projekcie było innowacyjne. W skład Zakładki 8 wchodzą: Cechy innowacji w projekcie- należy określić czy projekt był innowacyjny. Jeżeli projekt był innowacyjny użytkownik wypełnia pozostałe pozycje w zakładce 8; Określ innowacyjność rozwiązania zawartego w Twoich projekcie poprzez 6 kryteriów należy określić innowacyjność rozwiązań poprzez: nowość, adekwatność do potrzeb, zdolności wdrożeniowej, efektywności ekonomicznej, zdolności do lepszego wykorzystania 11

13 posiadanych zasobów i zwiększenia potencjału do dalszego rozwoju. Użytkownik musi określić, która z powyższych cech odnosi się do realizowanych przez niego działań. Opracowanie nowych rozwiązań należy wskazać czy opracowano nowe innowacyjnej rozwiązania. Nowatorskie zastosowanie obecnych rozwiązań- czy zastosowano w innowacyjny sposób standardowe działania. Inne, (jakie?)- czy wystąpiły inne innowacje. 9. Zakładka 9 Wskaźniki projektu opisuję nam działania podejmowane w ramach projektu, czyli to, co było realizowane w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W skład Zakładki 9 wchodzą: Działania pomocowe zakładane do realizacji liczbowo (produkty projektu) w pozycji tej użytkownik musi określić jednostkową stawkę (zł) za poszczególne działanie oraz jednostkę przyjętą dla poszczególnych działania (np. godziny, sztuki). Opis rezultatów- krótki opis osiągniętych rezultatów. Rezultat (działanie) % zakładanych do osiągnięcia (działania zrealizowane/działania zakładane do zrealizowania) - należy przedstawić w jakim procencie zrealizowano zakładanie do realizacji działania, czy były zrealizowane w całości bądź tylko częściowo. Rezultaty mierzone po realizacji projektu ocena rezultatów projektu nadawana przez realizatora. Monitoring dla projektów realizowanych w latach poprzednich należy określić czy wystąpił monitoring osób wspieranych oraz wskazać jak potoczyły się ich losy wskazując, jaki wpływ na nich miał projekt, w którym brali udział. 10. Zakładka 10 Koszty projektu opisuję nam, jakie koszty poniesiono w ramach realizacji projektu. W skład Zakładki 10 wchodzą: Koszty ogółem projektu/ nakład kosztów ogółem na jednego uczestnika projektu - realizator przedstawia nam, jaki koszt całkowity poniósł w ramach realizacji projektu oraz ile wydał na jedną osobę wspieraną w projekcie. Koszty działań pomocowych dla wszystkich uczestników/ koszt działań pomocowych na jednego uczestnika realizator wskazuję nam całkowity koszt działań bezpośrednio skierowanych do uczestników bez kosztów administracyjnych, oraz nakład na jedną osobę wspieraną. Koszty administracyjne-, czyli koszty poniesione w związku z działaniami administracyjnymi w projekcie. Źródło finansowania realizator określa źródła finansowani projektu. Procent dofinansowania ze źródeł zewnętrznych użytkownik określa, jaki procent kwoty ogólnej projektu stanowiły finanse zewnętrzne. Wkład własny realizator określa, jakim wkładem własnym dysponował. Jednostkowe stawki poszczególnych działań realizator przedstawia szczegółowe informacji o zrealizowanych działaniach (stawkę podjęto za jedną jednostkę działania, liczbę jednostek zrealizowanych, kwotę ogólną wydaną na dane działanie, wyjaśnienie podjętych stawek). 12

14 11. Zakładka 11 Rekomendacje uwagi realizatora dla przyszłych odbiorców realizator informuję przyszłych odbiorców rozwiązań zaprezentowanych w opisie o tym jak realizować projekt, na co zwracać uwagę by osiągnąć określone podobne bądź lepsze rezultaty. W skład Zakładki 11 wchodzą: Zalecenia pod względem ewaluacji- realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie ewaluacji projektu; Zalecenia pod względem monitoringu realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie monitoringu projektu; Zalecenia pod względem kontroli wewnętrznej i zewnętrznej- realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie ewaluacji projektu; Rekomendacje bądź uwagi dotyczące aktów prawnych; Jakie instytucje powinny korzystać z doświadczeń/rozwiązań w projektach; Gdzie można korzystać z rozwiązań; Czy wdrożenie projektu wymaga współpracy innej instytucji/organizacji; Zakładany czas realizacji projektu najbardziej optymalny czas realizacji projektu; Czy przy realizacji projektu korzystano z doświadczeń/ rozwiązań stosowanych w ramach innych projektów, jeśli tak to, jakich? realizator wskazuję czy należy korzystać z doświadczeń innych organizacji. 12. Zakładka 12 Opinia dot. projektu opinia i ocena realizatora w skali od 1-5 na temat projektu jak ocenia: Dostępność danych zawartych w opisie; Innowacyjność działań podjętych; Jakość zaproponowanych rozwiązań; Efektywność projektu; Łatwość wdrożenia projektu według danych zawartych w opisie. 13. Zakładka 13 Dane kontaktowe realizator zapisuję danek kontaktowe do biura projektu, bezpośrednie dane do osób zajmujących się realizacji. 14. Zakładki 14 i 15 data wprowadzenia i aktualizacji automatycznie wypełniane pozycję. UWAGA: do przejść pomiędzy poszczególnymi zakładkami służ przyciski przejść dalej i cofnij znajdujące się na prawym pasku nawigacji lub bezpośrednio klikając na poszczególne zakładki. 13

15 Rysunek 17. Pasek prawy boczny Krok IV. Publikowanie projektów W trakcie wypełniania formularza użytkownik może zapisać projekt, jako szkic, który będzie znajdował się na jego unikatowym koncie i nie będzie dostępny dla innych użytkowników. Autor opisu zawsze może do niego wrócić, zaktualizować i opublikować go. Jak opublikować projekt? Użytkownik chcący opublikować projekt musi wypełnić formularz projektu, (co najmniej wszystkie pozycje wymaganie oznaczone *) i naciskając przycisk na prawym bocznym pasku menu Opublikuj, który spowoduję wysłanie projektu do akceptacji przez administratora. Po akceptacji projekt pojawia się w bazie projektów, dostępny do wglądu przez wszystkich użytkowników. Użytkownik zamieszczając projekt może pobrać potwierdzenie dodania do bazy danych, oraz może zgłosić chęć uzyskania Certyfikatu MCPS, jako lidera lokalnej polityki społecznej. O certyfikat mogą strać się najbardziej aktywni użytkownicy Katalogu Innowacji Społecznych. Krok V. Użytkownik niezalogowany a dodawanie projektów. Każdy użytkownik niezalogowany może zgłosić projekt do publikacji w bazie Katalogu Innowacji Społecznych. W tym celu należy pobrać formularz opisu projektu w formacie Excel zamieszczony na stronie wypełnić danymi dotyczącymi projektu i wysłać na adres Każdy przysłany przez użytkowników niezalogowanych formularz weryfikowany jest przez administratora Katalogu i zostaje opublikowany w jego bazie. Krok VI. Statystyki publikowanych projektów Panel poświęcony analizie projektów zamieszczonych w bazie projektów, dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy mogą zapoznać się z statystykami na temat projektów: 14

16 Liczby projektów według problemów społecznych-, czyli liczby projektów zamieszczonych w bazie odpowiadających danemu problemowi społecznemu; Rysunek 18. Panel statystyk - liczba projektów według problemów społecznych Liczby projektów w gminach/powiatach/województwach wskazanie liczby projektów występujących w poszczególnych regionach. Rysunek 19. Panel statystyk - liczba projektów w gminach Całkowita wartość projektów dla problemu społecznego wskazanie całkowitej wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego problemu społecznego; 15

17 Rysunek 20. Panel statystyk - Całkowita wartość projektów dla problemu społecznego Najczęściej poszukiwane problemy społeczne w projektach wskaźnik prezentujący, które z problemów społecznych są najczęściej wyszukiwane. Rysunek 21. Panel statystyk - Najczęściej poszukiwane problemy społeczne w projektach Przypisywane działania do problemu społecznego- wskaźnik najczęściej przypisywanych działań fakultatywnych takich jak szkolenia, turnusy rehabilitacyjne do problemów społecznych; 16

18 Rysunek 22. Panel statystyk - Przypisywane działania do problemu społecznego. Średnia stawka godzinowa dla poszczególnych działań przyjmowana w subregionach/powiatach/gminach, czyli stawka godzinowa za konkretne działanie fakultatywne. Rysunek 23. Panel statystyk - Średnia stawka godzinowa Miesięczny raport ze stanu bazy Katalogu raport wskazujący nam na liczbę nowych projektów, stan początkowy, miesiąc oraz zawierający odnośnik do nowych projektów. 17

Instrukcja obsługi - Dyfuzor Innowacji Społecznych

Instrukcja obsługi - Dyfuzor Innowacji Społecznych Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi - Dyfuzor Innowacji Społecznych. Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki

Bardziej szczegółowo

Katalog Innowacji Społecznych

Katalog Innowacji Społecznych Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4x6 21 INSTRUKTAŻOWY PAKIET 3-134 4900 80+126 848 343+48x8x95-5/4 5x5x678+9 345+23x87 3-12 3 +4)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze

Instrukcja poruszania się po generatorze Instrukcja poruszania się po generatorze Spis treści I. Dla nowych oferentów:... 2 Krok I. REJESTRACJA... 2 Krok II. LOGOWANIE... 3 II. Dla Oferentów posiadających już konto w Generatorze:... 3 Krok I.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii ingowych.

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii  ingowych. OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii e-mailingowych. Bezpłatny system, który umożliwia w bardzo prosty sposób wysyłać maile do wielu osób jednocześnie. Proste i intuicyjne

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VII Promocja integracji społecznej / 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI

INSTRUKCJA REJESTRACJI INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH SPIS TREŚCI Katalog Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

INSTRUKCJA dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl INSTRUKCJA dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Administrator Szkoły, należy uruchomić stronę http://www.plagiat.pl/ (Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu działaj.barycz.pl dla grantobiorcy:

Instrukcja obsługi serwisu działaj.barycz.pl dla grantobiorcy: Instrukcja obsługi serwisu działaj.barycz.pl dla grantobiorcy: Serwis działaj.barycz.pl służy promocji Programu Działaj Lokalnie realizowanego na obszarze Doliny Baryczy. Administratorem serwisu jest Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać rezerwację ze strony?

Jak dokonać rezerwację ze strony? Jak dokonać rezerwację ze strony? System Rezerwacyjny Funclub Sp. z o.o. Instrukcja dokonywania rezerwacji internetowych na serwisie Spis treści: 1. Wstęp 2. Strona internetowa i system rezerwacyjny 3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla SAS. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Szkolny Administrator

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA

PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA PREZENTACJA NARZĘDZI MODELU KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA COPYRIGHT BY MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Biuro Projektu: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS

Dokumentacja Użytkownika systemu SMERiS systemu SMERiS w ramach projektu Systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Wersja: 1.10 Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web?

Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Jak stworzyć własny blog w kreatorze Click Web? Zdobycie zaufania internautów to największe wyzwanie biznesu w Sieci. Dlatego musisz wykorzystać każdą okazję, aby przekonać użytkowników do Twojego profesjonalizmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013)

Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) Instrukcja wypełniania Generatora Sprawozdań PO FIO 2013 (dotyczy organizacji, które zawarły umowy na realizację zadania publicznego w roku 2013) I. Uwagi ogólne uruchomienie generatora sprawozdań PO FIO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Nauki krótki przewodnik i tutorial. Opracował: Michał Wojasiński, IChiP e- mail: m.wojasinski@ichip.pw.edu.pl

Baza Danych Nauki krótki przewodnik i tutorial. Opracował: Michał Wojasiński, IChiP e- mail: m.wojasinski@ichip.pw.edu.pl Baza Danych Nauki krótki przewodnik i tutorial Opracował: Michał Wojasiński, IChiP e- mail: m.wojasinski@ichip.pw.edu.pl Zakładanie konta w serwisie RDPW i Bazie Danych Nauki Klasyczne logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.

Użytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6. Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania

Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Dokumentacja Rodzica aplikacji Twoje zadania Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Baza Projektów POKL. Marta Gawlik Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolska Baza Projektów POKL. Marta Gawlik Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małopolska Baza Projektów POKL Marta Gawlik Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małopolska Baza Projektów POKL Plan prezentacji: 1. Opis 2. Graficzny podział

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja działania Awruk E-sklep Instrukcja działania Awruk E-sklep Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania aplikacji udostępnianej przez firmę Awruk. W niektórych przypadkach przedstawiony jest pewien schemat postępowania, który

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: KROK 1 WYSZUKIWANIE KURSÓW Wyszukać kurs można na trzy sposoby: I. Wybierając kategorię kursu z paska w górnej części ekranu: Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: II. Wybierając

Bardziej szczegółowo

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego

W kolejnym etapie wypełniamy wszystkie pola formularza (rys. 3) potrzebne do utworzenia konta pocztowego Jak stworzyć wizytówkę firmy w Google Maps? Tworzenie wizytówki Google odbywa się w trzech etapach: 1. Założenie konta pocztowego w Google 2. Stworzenie wizytówki w Google Maps 3. Publikacja wizytówki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy

Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Poradnik jak dokonać zakupów na stronie internetowej firmy Spis stron 1. Zakupy przy użyciu standardowego przeglądania kategorii... 2 2. Zakupy przy wykorzystaniu pola SZUKAJ.... 4 3. Finalizacja zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo