Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych."

Transkrypt

1 Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu, tj. osób poszukujących wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w projektach społecznych.. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg

2 Spis treści Wstęp... 2 Jak zostać użytkownikiem Katalogu Innowacji Społecznych?... 3 Korzyści dla potencjalnych użytkowników... 3 Jak dotrzeć do Katalogu Innowacji Społecznych?... 4 Katalog Innowacji Społecznych - pierwsze kroki Krok I. Poruszanie w środowisku Katalogu Innowacji Społecznych Krok II. Wyszukiwanie projektów Krok III. Panel dodawania projektów Krok IV. Publikowanie projektów Krok V. Użytkownik niezalogowany a dodawanie projektów Krok VI. Statystyki publikowanych projektów

3 Wstęp Katalogu Innowacji Społecznych, czyli zbiór nowatorskich projektów społecznych wybranych, jako najbardziej efektywne i użyteczne w rozwiązywaniu 10 problemów społecznych. Istotą narzędzia jest stworzenie bazy wiedzy o innowacyjnych projektach, wyróżniającej się łatwością dostępu do wiedzy poprzez zastosowanie mechanizmów przeszukiwania i porównywania danych. W katalogu możemy wyróżnić dwa elementy składowe: Bazę danych projektów społecznych, opartych na usługach opisany według standardowego profilu opisu projektów. Formularzy służących do wprowadzania danych na temat nowych projektów oraz ich aktualizowania, a także przeglądania i współtworzenia bazy projektów. Katalog stworzony został w celu wyjścia naprzeciw potrzebie stworzenia narzędzia, które gromadziłoby wiedzę dotyczącą efektywnych działań społecznych oparto o programy pomocowe finansowania z różnych źródeł. Katalog Innowacji Społecznych przyczynia się do rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem realizowanych już projektów, na nowym gruncie i pozyskiwaniu wiedzy realizowanych wcześniej projektach. Baza danych w Katalogu, prezentuję szerszy zakres wiedzy w przystępnej formie. Ponadto w tradycyjnych bazach danych często informacje o projekcie nie są kompletne i stają się nieużyteczne, jako wzór rozwiązań możliwych do naśladowania. W odpowiedzi na ten problem w Katalogu zastosowano formularz opisowy zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące wielu płaszczyzn realizacji projektu takich jak: kwestia społeczna, finansowanie i nakłady, podstawy prawne, replikacja rozwiązań i aktualne dane kontaktowe. Użytkownikami Katalogu Innowacji Społecznych są: Administracja samorządowa, która zyskuje bezpośredni dostęp do wiedzy o podejmowanych w ich regionie i innych działaniach aktywizująco- wspierających, możliwość porównania i ocenienia, a także czerpanie wiedzy o nowych rozwiązaniach, które odniosły znaczące skutki w innych regionach. Czerpanie najefektywniejszych działań, w celu wykorzystywania ich w strategii rozwiązywani problemów społecznych.. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które dowiadują się o nowych metodach podejmowanych w zakresie różnych problemów społecznych, ponadto dowiadują się, które z podejmowanych działań dają najwyższe efekty i są dobrym wzorem do naśladowania. Jakie działania należy adresować do osób wspieranych by osiągnąć najwyższe efekty. Organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, które mają możliwość zaprezentowania i podzielenia się wypracowanymi przez ich działalność efektami, wskazania nowych metod prowadzenia działań aktywizująco- wspierających, ale również możliwość czerpania wiedzy o innych realizowanych projektach, które gwarantują przy pewnych poniesionych kosztach osiągnięcie wymiernych efektów, 2

4 Inne organizacje zajmujące się realizacją programów społecznych, które podobnie jak powyższe mogą czerpać wiedzę z doświadczeń innych organizacji z realizacji ich intersujących. Osoby wspierane w ramach projektów, poszukujące działań, które dadzą im gwarancję pomocy w postaci aktywizacyjno wspierającej, niezaspokajającej chwilowe potrzeby, ale dającej długofalowe efekty. Użytkownicy ci, mogą również ocenić projekt, w którym brali udział. Jak zostać użytkownikiem Katalogu Innowacji Społecznych? Użytkowników Katalogu Innowacji Społecznych dzielimy na użytkowników zalogowanych i niezalogowanych. Główną różnicą pomiędzy jednym a drugim użytkownikiem to ograniczona funkcjonalność modułów Katalogu dla niezalogowanej osoby, która pozwala na przeglądanie zasobów dyfuzora i statystyk. Natomiast użytkownik zalogowany posiada również możliwość bezpośredniego dodawania nowych danych do bazy dyfuzora oraz używania modułu komunikacji. Jak uzyskać większe prawa użytkownika? Otóż, żeby zostać użytkownikiem zalogowanym należy być pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego np.: Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Sekretarze, Radni i Skarbnicy gmin i powiatów, oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej w tym: Kierownicy, Główni księgowi i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dla uzyskania statusu użytkownika zalogowanego należy wysłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w formie papierowej, bądź w postaci maila na adres o utworzenie konta z unikatowym loginem, którego dane zostaną wysłane na podany w prośbie o wydanie loginy adres . Przy pierwszym logowaniu, użytkownik uzupełnia dane w swoim profilu, zmienia hasło dostępu i staje się pełnoprawnym użytkownikiem Katalogu. Co jeśli nie spełniasz wymogów by uzyskać login? Osoby nieposiadające konta użytkownika, nie pozostają na straconej pozycji, mimo iż mają ograniczone prawa użytkowania modułów, mogą przeglądać zasoby baz Dyfuzora, a nawet dodawać nowe materiały w module Katalogu Projektów. Proces dodawania nie odbywa się bezpośrednio za pomocą strony internetowej, ale poprzez pobranie formularza opisu projektów, wypełnieniu i odesłaniu na adres gdzie później zostanie on zweryfikowany przez Administratora narzędzia informatycznego i dodany do bazy danych. Korzyści dla potencjalnych użytkowników Poprawa standardu realizacji projektów, poprzez wykorzystanie dostępnych doświadczeń (unikanie powielania tych samych, nie efektywnych działań); Wykorzystywanie podobnych rozwiązań przez samorządy w celu prowadzenia nowego modelu polityki społecznej w społeczności lokalnej; 3

5 Możliwość dotarcia przez osoby wspierane do projektów gwarantujących trwalsze efekty, a nie tylko zaspokajających chwilowym potrzebom; Ocena społeczna projektów, dająca możliwość porównania efektywności projektów znajdujących siew bazie, oraz porównana ich z projektami realizowanymi w otoczeniu tych użytkowników; Tworzy mapę prezentującą częstość występowania problemów społecznych, w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego, co pozawala na analizować potrzeby osób wspieranych. Jak dotrzeć do Katalogu Innowacji Społecznych? Do Katalogu dotrzeć można na kilka sposobów: Poprzez wyszukiwarkę internetową wpisanie frazy Katalog Innowacji Społecznych, Poprzez wpisanie bezpośredniego adresu strony internetowej Poprzez wejście na stronę i przejście do zakładki produktów, wybranie zakładki narzędzia Katalogu, po otworzeniu się strony wybraniu linku przenoszącego do narzędzia informatycznego, lub pobranie formularza opisu projektów i wysłaniu go na adres e- mail: Katalog Innowacji Społecznych - pierwsze kroki. Użytkownik poszukujący Katalogu Innowacji Społecznych dociera do narzędzia informatycznego modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania uzyskując dostęp poszczególnych narzędzi, aby dostać się do Katalogu, może dostać się poprzez dwa przyciski narzędzi Dyfuzora i Katalogu. Rysunek 1. Strona główna modelu KKZ, przejście do Katalogu 4

6 Przejście poprzez przycisk Katalogu Innowacji Społecznych przenosi użytkownika bezpośrednio do panelu Katalogu, natomiast poprzez przycisk Dyfuzora przenosi użytkownika do panelu Dyfuzora, gdzie znajduję się również odniesienie do Katalogu Innowacji Społecznych. Rysunek 2. Przyciski odnoszące się do modułu Katalogu Projektów w Dyfuzorze. Dostęp przez menu górne. Do katalogu Innowacji Społecznych użytkownicy mogą przenosić się z dowolnych ekranów modelu Kalkulatora Kosztów Zaniechania poprzez przyciski na menu górnym (niedostępne tylko na panelu głównym modelu). Krok I. Poruszanie w środowisku Katalogu Innowacji Społecznych. Po wybraniu odpowiedniego przycisku przenosimy się do panelu Katalogu Innowacji Społecznych (inaczej modułu Katalogu Projektów), na którego skład wchodzą panele: Przeszukaj bazę projektów, czyli bazę projektów zawierającą wyszukiwarkę projektów; Dodaj projekt formularz opisu projektów, poprzez który wprowadzane są nowe pozycję do bazy Katalogu; Statystyki publikowanych projektów raporty dotyczące bazy projektów, pozwalające na ich analizę; Rysunek 3. Panel Katalogu Innowacji Społecznych 5

7 W kolejnych krokach przedstawiony jest proces przechodzenia poszczególnych paneli Katalogu Innowacji Społecznych. Krok II. Wyszukiwanie projektów. Użytkownik klikając na przycisk przeszukiwania projektów w panelu Katalogu, przenosi się do narzędzia wyszukiwarki, jaką jest opatrzona baza projektów opublikowanych. Dzięki wyszukiwarce użytkownik, nie musi przeglądać wszystkich pozycji w celu znalezienia najbardziej odpowiadających jego potrzebom, lecz odnosi się do interesujących go parametrów określając przedziały lub parametry, jakim powinien odpowiadać projekt. Panel dostępny jest dla wszystkich użytkowników Katalogu, aby przeszukiwać bazę projektów nie występuję potrzeba logowania się do narzędzia. Elementy składowe wyszukiwarki projektów, dzięki którym użytkownik może ograniczyć liczbę przeglądanych pozycji do tych odpowiadających jego potrzebom (użytkownik może określić dowolna liczbę parametrów): Słowo kluczowe słowo, które według użytkownika idealnie wpasowuję się w istotę poszukiwanego projektu; Rysunek 4. Wyszukiwanie - słowo kluczowe Projekt innowacyjny- czy poszukiwany projekt był lub nie był innowacyjny; Rysunek 5. Wyszukiwanie - innowacyjność projektu Problem społeczny- użytkownik może określić problem społeczny, na jaki odpowiadał poszukiwany projekt; Rysunek 6. Wyszukiwanie - problem społeczny Poziom dotkliwości problemu społecznego- użytkownik określa poziom dysfunkcyjności osób wspieranych w ramach poszukiwanego projektu; 6

8 Rysunek 7. Wyszukiwanie poziom dysfunkcyjności Działania pomocowe użytkownik może określić działania pomocowe (fakultatywne), jakie były realizowane w ramach poszukiwanych projektów, bądź, jakie sam planuje podjąć; Rysunek 8. Wyszukiwanie - Działania pomocowe Jakość osiągniętych rezultatów- użytkownik może określić, jakie poziom rezultatów osiągnięto w celu wyszukania najbardziej efektywnych projektów; Rysunek 9. Wyszukiwanie - Jakość rezultatów Wartość finansowa projektu i Średni koszt na uczestnika użytkownik może określić przedział finansowy, w jakim ma się mieścić projekt ogólnie, jaki przedział średnich kosztów na uczestnika projektu. Pozycję te są osobno i nie wymagają wspólnego wypełniania; Rysunek 10. Wyszukiwanie- Wartość finansowa projektu i Średni koszt na uczestnika Liczba uczestników zadania i Wiek uczestników zadania Użytkownik może określić do ilu osób był skierowany projekt, oraz przedział wiekowy osób wspieranych w projekcie; Rysunek 11. Wyszukiwanie - Liczba uczestników w projekcie i Wiek uczestników w projekcie Miejscowość, Gmina, Powiat wyszukać projekty po konkretnej lokalizacji; 7

9 Rysunek 12. Wyszukiwanie - Lokalizacja i Typ jednostki Typ jednostki użytkownik może określić typ jednostki realizującej projekt np. organizacja pozarządowa, jednostka samorządowa. Powyższe parametry zapewniają użytkownikom możliwość przeszukiwania bazy pod względem potrzeb użytkownika. Po naciśnięciu przycisku Szukaj użytkownik otrzymuje listę projektów odpowiadających parametrom przez niego określonych. Lista daje się sortować poprzez: liczbę osób objętych projektem; koszt ogólny; nazwę własną projektu. Wyszukane projekty zawierają krótki opis przedstawiający problem społeczny, lokalizację projektu oraz parametry projektu. Po naciśnięciu na dowolny wyszukany projekt otrzymujemy formularz opisu projektu (szczegółowy opis formularza opisu projektów znajduję się w Kroku III), składający się z 16 zakładek opisu projektu. Rysunek 13. Lista projektów po wykorzystaniu wyszukiwarki w Katalogu Użytkownik przeglądający projekt może, dokonać oceny wiedzy w nim zawartej poprzez nadanie punktacji (w postaci gwiazdek) w skali od 1-5 dla parametrów: Dostępności danych; Innowacyjności projektu; Jakości zaproponowanych rozwiązań? Efektywności; 8

10 Łatwości wdrożenia. Rysunek 14. Ocena społeczna projektu. Powyższa ocena pozawala na rekomendację efektywnych projektów dla innych użytkowników Katalogu Innowacji Społecznych. Krok III. Panel dodawania projektów. Jak dodać projekt? Panel Dodaj projekt jest panelem dostępnym tylko dla użytkowników zalogowanych, którzy po naciśnięciu przycisku panelu, zostają przeniesieni do formularza logowania do Katalogu Innowacji Społecznych. Po wprowadzeniu danych, użytkownik otrzymuję dostęp do formularza opisu projektów. Rysunek 15. Dodawanie projektów- ścieżka użytkownika zalogowanego. 9

11 1. Po wprowadzeniu danych i zalogowaniu się, użytkownikowi ukazuję się pierwsza zakładka opisu projektów o nazwie Informacje o realizatorze, przedstawiająca krótką charakterystykę realizatora projektu oraz jego lokalizację. Skład zakładki pierwszej: Nazwa własna projektu; Typ jednostki wdrażającej projekt, czyli typ jednostki realizującej projekt, Miejscowość, w której realizowany był projekt; Liczba mieszkańców- miejscowości, w której był realizowany projekt, bądź obszaru, jaki był objęty projektem; Województwo-, w którym realizowano projekt; Powiat-, w którym realizowano projekt; Gmina, w której realizowano projekt; Jednostka wdrażająca- nazwa własna jednostki realizującej projekt. Rysunek 16. Zakładka. 1 "Informacje o realizatorze" 2. Zakładka 2 Partnerstwo informuje użytkownika o tym czy projekt był realizowany w partnerstwie z inną instytucją. Użytkownik opisujący projekt w tej zakładce powinien określić czy projekt był realizowany w partnerstwie, kto wchodził w skład partnerstwa, oraz kto był liderem. 3. Zakładka 3 Okres realizacji projektu użytkownik podaję termin rozpoczęcia realizacji projektu i jego zakończenia. 4. Zakładka 4 Problem społeczny użytkownik określa problemy społeczne, jakich dotyczył realizowany projekt wybierając z listy, bądź dodając nowy, jeżeli taki wystąpił. 10

12 5. Zakładka 5 Odbiorcy działań użytkownik przedstawia nam krótką charakterystykę osób wspieranych w ramach realizowanego projektu; W skład zakładki 5 wchodzą: Wiek- należy określić przedział wiekowy osób wspieranych w projekcie; Płeć- należy określić płeć osób wspieranych w projekcie; Liczba osób wspieranych- należy określić liczbę osób wspieranych w projekcie; Wykształcenie- należy określić wykształcenie osób wspieranych; Status zawodowy osób wspieranych; Inne cech- użytkownik może wskazać inne cechy, jakimi można opisać osoby wspierane; 6. Zakładka 6 Potrzeby odbiorców użytkownik przedstawia nam potrzeby osób wspieranych, które miał za zadanie zaspokoić projekt. Należy przedstawić, co spowodowało realizację takiego, a nie innego projektu. Dla przedstawionych potrzeb należy wskazać sposób ich zdiagnozowania, wybierając jedną bądź więcej z wymiennych opcji, bądź dodanie innej, jaka miała miejsce a nie została określona w formularzu opisu projektów. 7. Zakładka 7 Problem, na jaki odpowiada projekt użytkownik przedstawia nam krótka charakterystykę merytoryczną projektu. W skład Zakładki 7 wchodzą: Opis dotychczasowej sytuacji w tej dziedzinie przed wdrożeniem należy opisać sytuacje osób wspieranych przed wdrożeniem projektu, wynikającą ze zdiagnozowanego problemu, jakiemu odpowiadał projekt. Cel projektu- należy wskazać cel projektu, jaki był zakładany do osiągnięcia. Podejmowane działania, aktualny, odpowiadający rzeczywistości krótki opis rozwiązańnależy przedstawić wszystkie zakładane działania, które były planowane do zrealizowania w ramach projekt wraz z krótkim opisem każdego z nich. Czym jest projekt? Do czego służy? Należy określić, czym był projekt, czemu miał służyć. Problem, na który odpowiada? Należy podać problem, na który odpowiadał projekt. Gdzie i jak był realizowany projekt? Należy podać lokalizację projektu oraz sposób jego realizacji. Podstawa prawna udzielenia wsparcia (akty prawne warunkujące udzielenie dotacji na projekt) należy wskazać, jakie prawne kryteria należało spełniać by można było otrzymać dofinansowanie na realizację projektu. 8. Zakładka 8 Innowacyjność uzasadnienie należy określić czy projekt był innowacyjny, a jeżeli tak to, co w projekcie było innowacyjne. W skład Zakładki 8 wchodzą: Cechy innowacji w projekcie- należy określić czy projekt był innowacyjny. Jeżeli projekt był innowacyjny użytkownik wypełnia pozostałe pozycje w zakładce 8; Określ innowacyjność rozwiązania zawartego w Twoich projekcie poprzez 6 kryteriów należy określić innowacyjność rozwiązań poprzez: nowość, adekwatność do potrzeb, zdolności wdrożeniowej, efektywności ekonomicznej, zdolności do lepszego wykorzystania 11

13 posiadanych zasobów i zwiększenia potencjału do dalszego rozwoju. Użytkownik musi określić, która z powyższych cech odnosi się do realizowanych przez niego działań. Opracowanie nowych rozwiązań należy wskazać czy opracowano nowe innowacyjnej rozwiązania. Nowatorskie zastosowanie obecnych rozwiązań- czy zastosowano w innowacyjny sposób standardowe działania. Inne, (jakie?)- czy wystąpiły inne innowacje. 9. Zakładka 9 Wskaźniki projektu opisuję nam działania podejmowane w ramach projektu, czyli to, co było realizowane w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W skład Zakładki 9 wchodzą: Działania pomocowe zakładane do realizacji liczbowo (produkty projektu) w pozycji tej użytkownik musi określić jednostkową stawkę (zł) za poszczególne działanie oraz jednostkę przyjętą dla poszczególnych działania (np. godziny, sztuki). Opis rezultatów- krótki opis osiągniętych rezultatów. Rezultat (działanie) % zakładanych do osiągnięcia (działania zrealizowane/działania zakładane do zrealizowania) - należy przedstawić w jakim procencie zrealizowano zakładanie do realizacji działania, czy były zrealizowane w całości bądź tylko częściowo. Rezultaty mierzone po realizacji projektu ocena rezultatów projektu nadawana przez realizatora. Monitoring dla projektów realizowanych w latach poprzednich należy określić czy wystąpił monitoring osób wspieranych oraz wskazać jak potoczyły się ich losy wskazując, jaki wpływ na nich miał projekt, w którym brali udział. 10. Zakładka 10 Koszty projektu opisuję nam, jakie koszty poniesiono w ramach realizacji projektu. W skład Zakładki 10 wchodzą: Koszty ogółem projektu/ nakład kosztów ogółem na jednego uczestnika projektu - realizator przedstawia nam, jaki koszt całkowity poniósł w ramach realizacji projektu oraz ile wydał na jedną osobę wspieraną w projekcie. Koszty działań pomocowych dla wszystkich uczestników/ koszt działań pomocowych na jednego uczestnika realizator wskazuję nam całkowity koszt działań bezpośrednio skierowanych do uczestników bez kosztów administracyjnych, oraz nakład na jedną osobę wspieraną. Koszty administracyjne-, czyli koszty poniesione w związku z działaniami administracyjnymi w projekcie. Źródło finansowania realizator określa źródła finansowani projektu. Procent dofinansowania ze źródeł zewnętrznych użytkownik określa, jaki procent kwoty ogólnej projektu stanowiły finanse zewnętrzne. Wkład własny realizator określa, jakim wkładem własnym dysponował. Jednostkowe stawki poszczególnych działań realizator przedstawia szczegółowe informacji o zrealizowanych działaniach (stawkę podjęto za jedną jednostkę działania, liczbę jednostek zrealizowanych, kwotę ogólną wydaną na dane działanie, wyjaśnienie podjętych stawek). 12

14 11. Zakładka 11 Rekomendacje uwagi realizatora dla przyszłych odbiorców realizator informuję przyszłych odbiorców rozwiązań zaprezentowanych w opisie o tym jak realizować projekt, na co zwracać uwagę by osiągnąć określone podobne bądź lepsze rezultaty. W skład Zakładki 11 wchodzą: Zalecenia pod względem ewaluacji- realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie ewaluacji projektu; Zalecenia pod względem monitoringu realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie monitoringu projektu; Zalecenia pod względem kontroli wewnętrznej i zewnętrznej- realizator wskazuję uwagi wynikłe w trakcie ewaluacji projektu; Rekomendacje bądź uwagi dotyczące aktów prawnych; Jakie instytucje powinny korzystać z doświadczeń/rozwiązań w projektach; Gdzie można korzystać z rozwiązań; Czy wdrożenie projektu wymaga współpracy innej instytucji/organizacji; Zakładany czas realizacji projektu najbardziej optymalny czas realizacji projektu; Czy przy realizacji projektu korzystano z doświadczeń/ rozwiązań stosowanych w ramach innych projektów, jeśli tak to, jakich? realizator wskazuję czy należy korzystać z doświadczeń innych organizacji. 12. Zakładka 12 Opinia dot. projektu opinia i ocena realizatora w skali od 1-5 na temat projektu jak ocenia: Dostępność danych zawartych w opisie; Innowacyjność działań podjętych; Jakość zaproponowanych rozwiązań; Efektywność projektu; Łatwość wdrożenia projektu według danych zawartych w opisie. 13. Zakładka 13 Dane kontaktowe realizator zapisuję danek kontaktowe do biura projektu, bezpośrednie dane do osób zajmujących się realizacji. 14. Zakładki 14 i 15 data wprowadzenia i aktualizacji automatycznie wypełniane pozycję. UWAGA: do przejść pomiędzy poszczególnymi zakładkami służ przyciski przejść dalej i cofnij znajdujące się na prawym pasku nawigacji lub bezpośrednio klikając na poszczególne zakładki. 13

15 Rysunek 17. Pasek prawy boczny Krok IV. Publikowanie projektów W trakcie wypełniania formularza użytkownik może zapisać projekt, jako szkic, który będzie znajdował się na jego unikatowym koncie i nie będzie dostępny dla innych użytkowników. Autor opisu zawsze może do niego wrócić, zaktualizować i opublikować go. Jak opublikować projekt? Użytkownik chcący opublikować projekt musi wypełnić formularz projektu, (co najmniej wszystkie pozycje wymaganie oznaczone *) i naciskając przycisk na prawym bocznym pasku menu Opublikuj, który spowoduję wysłanie projektu do akceptacji przez administratora. Po akceptacji projekt pojawia się w bazie projektów, dostępny do wglądu przez wszystkich użytkowników. Użytkownik zamieszczając projekt może pobrać potwierdzenie dodania do bazy danych, oraz może zgłosić chęć uzyskania Certyfikatu MCPS, jako lidera lokalnej polityki społecznej. O certyfikat mogą strać się najbardziej aktywni użytkownicy Katalogu Innowacji Społecznych. Krok V. Użytkownik niezalogowany a dodawanie projektów. Każdy użytkownik niezalogowany może zgłosić projekt do publikacji w bazie Katalogu Innowacji Społecznych. W tym celu należy pobrać formularz opisu projektu w formacie Excel zamieszczony na stronie wypełnić danymi dotyczącymi projektu i wysłać na adres Każdy przysłany przez użytkowników niezalogowanych formularz weryfikowany jest przez administratora Katalogu i zostaje opublikowany w jego bazie. Krok VI. Statystyki publikowanych projektów Panel poświęcony analizie projektów zamieszczonych w bazie projektów, dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy mogą zapoznać się z statystykami na temat projektów: 14

16 Liczby projektów według problemów społecznych-, czyli liczby projektów zamieszczonych w bazie odpowiadających danemu problemowi społecznemu; Rysunek 18. Panel statystyk - liczba projektów według problemów społecznych Liczby projektów w gminach/powiatach/województwach wskazanie liczby projektów występujących w poszczególnych regionach. Rysunek 19. Panel statystyk - liczba projektów w gminach Całkowita wartość projektów dla problemu społecznego wskazanie całkowitej wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego problemu społecznego; 15

17 Rysunek 20. Panel statystyk - Całkowita wartość projektów dla problemu społecznego Najczęściej poszukiwane problemy społeczne w projektach wskaźnik prezentujący, które z problemów społecznych są najczęściej wyszukiwane. Rysunek 21. Panel statystyk - Najczęściej poszukiwane problemy społeczne w projektach Przypisywane działania do problemu społecznego- wskaźnik najczęściej przypisywanych działań fakultatywnych takich jak szkolenia, turnusy rehabilitacyjne do problemów społecznych; 16

18 Rysunek 22. Panel statystyk - Przypisywane działania do problemu społecznego. Średnia stawka godzinowa dla poszczególnych działań przyjmowana w subregionach/powiatach/gminach, czyli stawka godzinowa za konkretne działanie fakultatywne. Rysunek 23. Panel statystyk - Średnia stawka godzinowa Miesięczny raport ze stanu bazy Katalogu raport wskazujący nam na liczbę nowych projektów, stan początkowy, miesiąc oraz zawierający odnośnik do nowych projektów. 17

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo