PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej, która jest połączeniem tradycji polskiej Bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do rachunku Bankowego i całego pakietu związanych z nim usług. Bankowość Elektroniczna została stworzona dla Państwa, natomiast niniejszy Przewodnik ułatwi korzystanie z niej. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie Ul. Daszyńskiego Dzierżoniów 1

2 1. Wstęp Zasady bezpiecznego korzystania z Systemu Bankowości Elektronicznej System Bankowości Elektronicznej IBANK Instalacja programu JAVA w systemie operacyjnym Pierwsze uruchomienie aplikacji na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox Logowanie Zmiana hasła przy logowaniu Informacje ogólne Aktualizacja sald Stan konta Historia Konta Zlecenia oczekujące - Klient indywidualny Zlecenia odrzucone Książka adresowa Wzorce zleceń Lista wzorców i podstawowe operacje Autoryzacja wprowadzania i modyfikacji wzorców Definiowanie nowego wzorca Polecenie przelewu Wprowadzanie przelewu Autoryzacja kluczem sprzętowym Autoryzacja kodem SMS: restrykcyjna/ wymagająca Autoryzacja kodem SMS: mniej restrykcyjna/ wymagająca Zlecenia stałe Wyświetlanie zleceń stałych Nowe zlecenie stałe Szczegóły zlecenia stałego Lista nieaktywnych zleceń stałych Lokaty Zakładanie nowej lokaty Przeglądanie szczegółów lokaty Zrywanie lokaty Lista zerwanych lokat Kredyty Opcje kredytów Doładowania telefonu Opcje doładowania Przykład doładowania Książka telefoniczna

3 3.18 Zmiana hasła Ustawienia domyślne Formularz ustawień domyślnych Opis parametrów domyślnych Przelew walutowy Nowy przelew walutowy Koniec pracy System Bankowości Elektronicznej CallCenter Podstawowe usługi CallCenter Rozszerzone usługi CallCenter System Bankowości Elektronicznej informacja SMS Automatyczna informacja SMS Informacja SMS na żądanie Zastrzeżenie środków dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej

4 1. Wstęp Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku Bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank będzie mógł przeprowadzać przez Internet takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków, drukowanie wyciągów, realizacja przelewów (ELIXIR, SORBNET, ZUS, US, międzynarodowy), założenie zlecenia stałego, założenie i zerwanie lokaty, a nawet doładowanie konta telefonu komórkowego. Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, dostępne przez całą dobę i cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z Systemu jest posiadanie komputera wyposażonego w przeglądarkę stron WWW, system JAVA w wersji 7 minimum update 9 i dostęp do Internetu. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie Systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. Z usług Bankowych za pośrednictwem Internetu mogą korzystać tylko klienci zarejestrowani w systemie I-Bank. Rejestrację przeprowadzi uprawniony pracownik Banku. 2. Zasady bezpiecznego korzystania z Systemu Bankowości Elektronicznej Po pierwsze bezpieczeństwo! Przy projektowaniu i budowie Systemu wykorzystaliśmy najnowsze rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności ale i bezpieczeństwo. System bezpieczeństwa tworzymy wspólnie z Państwem. Poniżej wskazujemy elementy tego systemu gwarantowane przez Bank, w dalszej części rozdziału przedstawiamy katalog zasad bezpieczeństwa zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi. Szyfrowa transmisja danych Stosujemy szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 256 bitów. Zapewnia on poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://. Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator i hasło, PIN, kod SMS) oraz na tym CO MASZ (klucz sprzętowy, Kod SMS). Rejestracja aktywności Ze względów bezpieczeństwa wszelkie ślady aktywności na koncie są rejestrowane. Automatyczne wylogowanie Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę oraz ponownie zalogować się. Blokada konta W przypadku trzech błędnych prób zalogowania się do Systemu Bankowości Elektronicznej I-BANK następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu od- 4

5 blokowania konta należy skontaktować się z Doradcą Call Center pod numerem infolinii (w godzinach pracy Banku). Odblokowanie konta może wiązać się z potrzebą osobistej wizyty w placówce Banku. Zastrzeżenie środków dostępu W przypadku zagubienia, kradzieży klucza sprzętowego, kodów dostępu, a także utraty telefonu komórkowego należy dokonać natychmiastowej blokady konta przez kilkukrotne (minimum 4) wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania oraz niezwłocznie zgłosić ich zastrzeżenie: w dni robocze w godzinach pracy Banku w placówce Bankowej lub telefonicznie pod numerem , w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Banku: pod numerem telefonu Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są Hasła jednorazowe SMS, zgłosić ten fakt do Banku. Zasady ustanawiania haseł Składa się z 4 do 16 znaków (same cyfry bądź minimum jedna cyfra i litery) Małe i duże litery są rozróżniane Nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź) Nie należy stosować znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, Logowanie do Systemu Bankowości Elektronicznej WWW Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek (w wersjach minimalnych bądź wyższych): Internet Explorer (wersja minimalna 6.x) Mozilla Firefox (wersja minimalna 2.x) Google Chrome Systematycznie należy czyścić cache przeglądarki: Tymczasowe pliki internetowe Pliki Cookie Podczas wprowadzania identyfikatora i hasła nie wolno zezwalać na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę Nigdy nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy samodzielnie wprowadzać jej adres lub logować się bezpośrednio ze strony Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK Nigdy nie należy logować się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę nawet jeśli adres strony jest prawidłowy może prowadzić do fałszywych witryn Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzić, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od https://, natomiast na stronie internetowej musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki By sprawdzić, czy strona jest autentyczna można kliknąć na kłódkę, aby zobaczyć, czy certyfikat cyfrowy został wydany na Bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony należy przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych lub haseł lub ich aktualizację należy przerwać logowanie i skontaktować się niezwłocznie z Bankiem Podczas logowania wpisuje się identyfikator i hasło (w przypadku autoryzacji kluczem sprzętowym dodatkowo klucz PIN). Należy pamiętać, iż Bank podczas logowania i użytkowania systemu nigdy nie prosi Klienta o udzielanie informacji na temat danych osobowych, haseł, PIN-ów, numerów lub modeli telefonów. Jeżeli podczas logowania nastąpi prośba o podanie którychkolwiek z tych danych, należy taką stronę niezwłocznie opuścić i powiadomić Bank. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktować się niezwłocznie z Bankiem pod numerem Korzystanie Systemu Bankowości Elektronicznej - WWW Po zalogowaniu się do Systemu nie należy zostawiać komputera bez opieki 5

6 Korzystając z Systemu powinno się używać tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Koniec Pracy. Należy co jakiś czas zmieniać hasła stałe i chronić je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc Podczas korzystania z Systemu nie należy używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach strony Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogować się i sprawdzić, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie Należy aktualizować system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje np. przeglądarki internetowe, oprogramowanie JAVA Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe Należy używać aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów - blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem Nie należy korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank w miejscach ogólnie dostępnych np. kawiarenkach internetowych, publiczne hotspoty Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - CallCenter Należy pamiętać, że przed podaniem jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej rachunku Bank powinien uwierzytelnić osobę dzwoniącą Należy pamiętać, że uzyskanie informacji o ofercie Banku lub połączenie z Doradcą Call Center nie wymaga wprowadzania Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK-u) ani żadnego telekodu Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - SMS Nigdy nie należy wysyłać wiadomości SMS zawierających kody dostępu (Identyfikator ID, hasło, PIN) na żadne numery telefonów. Bank nie prosi o takie informacje. 3. System Bankowości Elektronicznej IBANK - WWW W celu poprawnego działania Systemu Bankowości Elektronicznej I-BANK sprzęt komputerowy Posiadacza powinien spełniać następujące wymagania: 1) jeden z systemów: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub kolejne nowsze wersje, 2) dostęp do sieci Internet, 3) przeglądarkę internetowa z zainstalowaną aplikacją Java, w wersji minimum 7 update 9, umożliwiającą stosowanie protokołu SSL bit, 4) złącze USB w przypadku korzystania z autoryzacji kluczem sprzętowym lub telefon komórkowy z numerem operatora krajowego w przypadku autoryzacji kodem SMS. Po podpisaniu umowy Umowy Bankowości Elektronicznej Klient otrzymuje z Banku: I. W przypadku autoryzacji z wykorzystaniem klucza sprzętowego: 1) klucz sprzętowy USB, zawierający certyfikat (elektroniczny podpis Klienta). Certyfikat zawarty na kluczu sprzętowym jest rejestrowany na okres trzech lat. Po tym okresie należy zgłosić się do Banku w celu ponownego utworzenia certyfikatu. Za odnowienie certyfikatu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. 2) kartę rejestracyjną, która zawiera: a) modulo - numer Bankowy jednoznacznie identyfikujący klienta b) identyfikator - unikalny numer dysponenta rachunku c) hasło - hasło jednorazowe umożliwiające pierwsze zalogowanie się do systemu I-Bank. Klient może być zobowiązany do zmiany hasła. d) PIN - kod PIN do autoryzacji przelewów i logowania II. W przypadku autoryzacji z wykorzystaniem kodu SMS: 6

7 1) kartę rejestracyjną, która zawiera: a) modulo - numer Bankowy jednoznacznie identyfikujący klienta b) identyfikator - unikalny numer dysponenta rachunku c) hasło - hasło jednorazowe umożliwiające pierwsze zalogowanie się do systemu I-Bank. Klient może być zobowiązany do zmiany hasła. 2) Dodatkowo, w Systemie zostanie zarejestrowany certyfikat z numer telefonu komórkowego klienta, na który będą przesyłane kody SMS. Po wystawieniu zlecenia System wyliczy z jego treści kod SMS i prześle go na wskazany numer telefonu. Klient zobowiązany jest przepisać odczytany kod na formularz zlecenia. Certyfikat z numerem telefonu klienta jest rejestrowany na okres trzech lat. Po tym okresie należy zgłosić w Banku potrzebę ponownej rejestracji certyfikatu z numeru telefonu (osobiście, telefonicznie, bądź przez panel klienta na stronie jeżeli Bank umożliwi taką opcję). Oprócz tego należy zgłosić do Banku każdy przypadek zmiany numeru telefonu. Za odnowienie certyfikatu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji System I-Bank w wersji z kodami SMS obsługuje tylko klientów indywidualnych - każdy z dysponentów posiada pełne prawa do rachunku, do autoryzacji zlecenia jest wymagany jeden podpis. Różnice w systemach operacyjnych i konfiguracji komputerów mogą być przyczyną tego, że wygląd okien, komunikatów oraz kolejność ich wyświetlania przez Państwa komputer - mogą różnić się od podanych w instrukcji. Instrukcja ma charakter poglądowy i jej zadaniem jest zobrazowanie standardowego przebiegu aktywacji systemu I- Bank oraz rozwiązanie podstawowych trudności lub wątpliwości. 3.1 Instalacja programu JAVA w systemie operacyjnym Jeżeli Klient korzysta z autoryzacji kodem SMS, instalacja Java nie jest wymagana Przy autoryzacji kluczem sprzętowym USB prawidłowe działanie oprogramowania I-Bank wymaga, by na komputerze klienta Banku był zainstalowany pakiet oprogramowania JAVA w wersji przynajmniej 7 update 9. Proces instalacji jest omówiony poniżej na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox 3.5. Uwaga. Warunkiem pełnej i kompletnej instalacji jest to, by przeprowadzający ją użytkownik miał pełne uprawnienia dostępu do komputera (uprawnienia administratora). Oprogramowanie JAVA należy pobrać ze strony java.com wpisując adres do paska adresowego przeglądarki. Program wyświetli stronę główną java.com Należy kliknąć przycisk 7

8 Na ekranie pojawi się okno: W tym miejscu należy ponownie kliknąć przycisk jak wyżej. W odpowiedzi zostanie wyświetlone okno. W oknie tym należy wybrać przycisk. To, co stanie się dalej, zależy od konfiguracji przeglądarki. A) Ustawienia umożliwiają wskazanie na dysku miejsca, w którym będzie zapisany plik. Wyświetlone jest okno, w którym wskazuje się lokalizację 8

9 Najwygodniej jest zapisać plik na Pulpicie komputera klikając ikonę którą będzie zapisany plik:.. Upewniamy się co do nazwy, pod i wybieramy przycisk Po zakończeniu pobierania na pulpicie pojawi się plik instalacji.. Należy kliknąć go dwukrotnie aby rozpocząć proces 9

10 B) Może się zdarzyć, że przeglądarka nie zapyta o miejsce zapisania pliku. W takim przypadku zostanie wyświetlone okno informacyjne o pobieranym pliku. Klikamy prawym przyciskiem myszy na łącze i wybieramy opcję Otwórz. Potwierdzamy żądanie uruchomienia programu klikając przycisk. 10

11 Kreator instalacji wyświetli ekran powitalny; należy kliknąć przycisk instalacji. aby rozpocząć właściwy proces Program po zakończeniu instalacji wyświetli ekran podsumowujący instalację, należy kliknąć przycisk Po tej operacji komputer jest gotowy do obsługi I-Banku. 3.2 Pierwsze uruchomienie aplikacji na przykładzie przeglądarki Mozilla Firefox Uruchomić przeglądarkę internetową np. i w polu "Adres" wpisać adres Banku: 11

12 https://ibank.bsdzierzoniow.pl bądź przejść na stronę Banku i wybrać z menu: I-Bank -> logowanie 3.3 Logowanie Po wybraniu opcji logowania do systemu I-Bank na ekranie zostanie wyświetlony formularz rejestracji. Do wypełnienia są pola: Identyfikator użytkownika - podany na karcie rejestracyjnej klienta, wydanej klientowi przez Bank, Hasło - hasło odczytane z tejże karty rejestracyjnej. Przy wpisywaniu kodów trzeba zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter. Przełączenie klawiatury w tryb wpisywania dużych liter będzie sygnalizowane komunikatem: Przycisk Logowanie uruchamia program. Przebieg logowania zależy od metody autoryzacji dostępu do konta. Metoda ta jest ustawiana w Banku przy zakładaniu konta (w razie potrzeby może być później zmieniona). Jeśli ustawiona jest autoryzacja w oparciu o klucz cyfrowy, to wtedy procedura autoryzacji na podstawie klucza cyfrowego staje się niezbędnym elementem procedury logowania. Przebieg autoryzacji w oparciu o klucz cyfrowy w procesie logowania - opisano w dalszej części tego podrozdziału (punkt Autoryzacja kluczem cyfrowym). Pewne parametry (opcje) konta są definiowane w Banku przy zakładaniu każdego konta. Jednym z takich parametrów jest wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu. Uaktywnienie tej opcji przez Bank, stanowi dodatkowe zabezpieczenie dostępu do konta. W takim przypadku klient przy pierwszym logowaniu (a o takim jest mowa w tej części dokumentacji) jest zobligowany do zmiany hasła. Procedurę zmiany hasła przy pierwszym logowaniu opisano w kolejnym podrozdziale. Jeśli parametr nie jest ustawiony to zmiana hasła nie będzie wymagana. Autoryzacja podpisem cyfrowym. W tej chwili program rozpocznie instalację bibliotek do obsługi kluczy cyfrowych. Na ekranie pojawi się okno z komunikatem o wczytywaniu bibliotek. W zależności od przepustowości łącza internetowego proces trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. 12

13 Następnie przez krótką chwilę program będzie szukał kluczy cyfrowych podłączonych do portów USB komputera. W tym czasie prywatny klucz cyfrowy klienta powinien być włożony do portu USB komputera (może być też włożony wcześniej). Brak klucza zostanie zasygnalizowany komunikatem: W takim przypadku należy włożyć klucz do gniazda USB komputera i przycisnąć przycisk. klucza program wyświetli nazwisko dysponenta i nazwę klienta. Po rozpoznaniu Do formularza należy wpisać kod PIN odczytany z karty rejestracji otrzymanej z Banku. Można to zrobić używając klawiatury komputera lub przy pomocy myszki wybierając znaki z klawiatury wyświetlonej na ekranie. Obraz klawiatury można przywołać przyciskiem. 13

14 Wprowadzony PIN należy zatwierdzić przyciskiem dysponenta.. Włożony klucz musi należeć do zalogowanego 3.4 Zmiana hasła przy logowaniu Niezależnie od wybranego sposobu autoryzacji podczas pierwszej rejestracji na ekranie pojawi się komunikat: Nowe hasło należy wpisać w pola formularza. Zamiast liter będą wyświetlane gwiazdki *. Jest to zabezpieczenie przed podejrzeniem hasła przez postronne osoby. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy je zatwierdzić przyciskiem. Przy wpisywaniu haseł trzeba zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter. Przełączenie klawiatury w tryb wpisywania dużych liter będzie sygnalizowane komunikatem:. Dalsza praca z programem zależy od wybranego trybu autoryzacji. a) Autoryzacja na podstawie podpisu cyfrowego. Przy autoryzacji podpisem cyfrowym zostanie wyświetlony formularz, do którego należy wpisać kod PIN odczytany z karty rejestracyjnej. 14

15 i następnie wcisnąć przycisk. b) Autoryzacja na podstawie kodu SMS W tej metodzie autoryzacji program najpierw wczyta niezbędne biblioteki a następnie wyświetli formularz, do którego należy wpisać kod SMS. Kod zostanie wysłany na telefon komórkowy klienta po ok s. Należy go odczytać z telefonu, wpisać do formularza, i zatwierdzić przyciskiem. Po prawidłowej zmianie hasła na ekranie pojawi się informacja 15

16 3.5 Informacje ogólne Po zalogowaniu się do systemu I-Bank jest wyświetlany główny widok aplikacji. Po lewej stronie ekranu jest menu programu, czyli opcje-zakładki, w których dostępne są funkcje aplikacji. Centralna część ekranu to panel informacyjnokontrolny. Są na nim wyświetlane aktualne komunikaty przekazane przez system oraz dostępne są przyciski i odnośniki umożliwiające wykonanie operacji na koncie lub wyświetlenie dalszych informacji. Przykład - tuż po zalogowaniu w panelu informacyjnym wyświetlane są informacje o stanie realizacji zleceń dostępne z menu po wybraniu. Przykład - dwie spośród opcji menu dotyczą zleceń wprowadzonych przez klienta wcześniej: - zlecenia wprowadzone i oczekujące na realizację - zlecenia wprowadzone i odrzucone Informacje i funkcje dostępne na ekranie w związku z tymi zleceniami - zaprezentowane są poniżej. Szczegółowy opis funkcjonalności w ramach tych dwóch opcji jest w kolejnych rozdziałach. Informacja o zleceniach oczekujących na realizację Zlecenia przesłane do Banku, ale jeszcze nie wykonane -są do wglądu w. Zlecenia odrzucone Jeśli na rachunku klienta zabraknie środków na realizację zlecenia, to zlecenie zostanie odrzucone. W opcji (aktywnej automatycznie tuż po zalogowaniu) będzie wyświetlany komunikat: Wszystkie zlecenia odrzucone można przeglądać w opcji 16

17 Uwaga. W niektórych Bankach w przypadku braku środków na rachunku zlecenia nie są odrzucane, ale ciągle oczekują na realizację. 3.6 Aktualizacja sald po wybraniu pozycji z menu nastąpi proces komunikacji z systemem Bankowym i odczyt aktualnego salda oraz limitów dla rachunków klienta. 3.7 Stan konta Wartość środków na rachunkach klienta sprawdza się w opcji. Wyświetlana jest tabela z informacjami o rachunkach klienta z podaniem daty i godziny ostatniej aktualizacja danych. Kolumny tabeli: Nazwy oraz numery rachunków dostępnych przez Internet, Waluta w jakiej przelew został wykonany, Salda rachunków (salda na koniec ostatniego dnia, kiedy były księgowania na rachunku lub salda z uwzględnieniem dokumentów zaksięgowanych w dniu bieżącym), Dostępne środki, Operacje kartowe (prezentuje kwotę nierozliczonych, a pomniejszających limit operacji dokonanych kartą płatniczą. Po kliknięciu na kwotę uzyskujemy dostęp do szczegółowych informacji o każdej transakcji) Historie rachunków, Wyciągi kont, Uwaga. Kolumny: Limit Jednorazowy, Limit Dzienny, Limit Miesięczny, widoczne są w przypadku rachunku ze zdefiniowanym limitem. Jeśli limit nie został zdefiniowany kolumny nie będą widoczne. 17

18 3.8 Historia Konta - numer wybranego rachunku klienta - lista rozwijana z wyborem typu operacji; możliwości wyboru są jak na rysunku poniżej. - zadanie okresu czasu jako kryterium wyboru operacji do wyświetlenia. - od daty do daty - datę należy wpisać w formacie RRRR-MM-DD (RRRR - rok,, MM - miesiąc, DD - dzień; jako znak oddzielając akceptowany jest wyłącznie myślnik). - wybór liczby ostatnio minionych dni, których ma dotyczyć informacja; podpowiadana jest liczba 30 dni; - wyświetlone będą operacje z ostatniego miesiąca. - ustawienia kryteriów decydujących o tym, które operacje wyświetlić. - podanie nazwy adresata przelewu; wyświetlane będą przelewy na rzecz zadanego odbiorcy. - wyświetlane będą przelewy, które mają podany tytuł. - zakres kwoty przelewu jako kryterium wyboru operacji do wyświetlenia -wyświetlane będą przelewy, których kwota mieści się w zadanym zakresie. - wyświetlenie wykazu pasującego do ustawionych kryteriów. - przejście do strony poprzedniej. Po wybraniu opcji wyciągi, następuje przeniesienie do okna, w którym należy wybrać za jaki okres wyciągi mają być pokazane: 18

19 - wyświetlenie wykazu pasującego do ustawionych kryteriów. - przejście do strony poprzedniej. Po wybraniu opcji Pokaż raport pojawi się okno z listą wyciągów: Po wybraniu opcji Wyciąg okresowy zostanie wygenerowany dokument PDF zawierający wszystkie wyciągi znajdujące się na liście. Aby przejść do wybranego wyciągu, należy w odpowiednim wierszy kliknąć napis Pokarz. Pojawi się ekran ze szczegółami wyciągu. Aby wydrukować dokument należy wcisnąć klawisz Do Druku. Na ekranie pojawi się okno zawierające podgląd na drukowany dokument. Następnie należy ustawić kursor w oknie i wcisnąć prawy klawisz myszki. Pojawi się lista dostępnych funkcji. Wybranie opcji Drukuj otworzy okno programu zarządzającego drukarkami. Można w nim wybrać odpowiednią drukarkę, ustawić parametry wydruku i wydrukować dokument. 3.9 Zlecenia oczekujące - Klient indywidualny Po wybraniu widok jest jak na rysunku poniżej. Panel zleceń oczekujących zawiera następujące elementy/pola: Tabela zleceń oczekujących - główna część widoku. Składa się z następujących kolumn: Zaznaczenie. Wybranie zleceń do ewentualnego dalszego przetwarzania. Liczba i sumaryczna wartość zleceń zaznaczonych wyświetlana jest jako komunikat: Ilość zleceń zaznaczonych:... Łączna kwota... walutowe:... (opis poniżej). - data na którą miał być lub będzie realizowany przelew. - waluta w której została wprowadzony przelew. 19

20 - tytuł przelewu. - dane identyfikujące adresata przelewu. - wyświetlenie danych zlecenia. - wyświetlenie priorytetu zlecenia. - wyświetlenie statusu zlecenia. - lista rachunków do wyboru; w tabeli będą zlecenia oczekujące dla rachunku wybranego z listy. Możliwe jest dokonanie wyboru Wszystkie. - podsumowanie wartości wszystkich zleceń wyświetlonych w tabeli. i wartości tych zleceń z tabeli, które zostały zaznaczone. - ponowne wczytanie tabeli zleceń oczekujących. - podsumowanie liczby Po kliknięciu odnośnika w wierszu wybranego zlecenia - wyświetlone zostaną dane tego zlecenia. - przeniesienie do poprzedniego okna Zlecenia odrzucone Opcja umożliwia podgląd operacji, które zostały odrzucone. Po wybraniu wyświetlony panel jak na rysunku poniżej. zostanie 20

21 - lista rachunków do wyboru; w tabeli będą zlecenia odrzucone z rachunku wybranego z listy. Możliwe jest dokonanie wyboru Wszystkie. Tabela zleceń oczekujących - główna część widoku. Składa się z następujących kolumn: Kontrahent - nazwa adresata przelewu, Kwota przelewu, Waluta w jakiej został wykonany przelew, Tytuł przelewu, Przyczyna niepowodzenia operacji, Po kliknięciu odnośnika na rysunku poniżej. przy wybranym zleceniu - wyświetlane są informacje szczegółowe o tym zleceniu, jak - poprawienie przelew i ponowne wystawienie. Zostanie wyświetlony formularz przelewu, którego zatwierdzenie wymaga autoryzacji na zasadach przedstawionych w innym rozdziale. - usunięcie zlecenia. Wymagane jest uwierzytelnienie: - W przypadku autoryzacji kluczem sprzętowym kodem PIN (klucz musi być włożony do portu USB) - W przypadku autoryzacji kluczem sprzętowym - hasłem logowania (tym samym, które jest używane przy logowaniu na stronie). 21

22 3.11 Książka adresowa Każde zlecenie dotyczące rachunku wiąże się z wypełnieniem formularza, którego obowiązkowym oczywistym elementem są dane adresata (odbiorcy). Wprowadzając przelew w zwykły sposób dane te wpisuje się z klawiatury. Wielokrotne wprowadzanie przelewu na ten sam rachunek oznacza powtarzanie wpisywania danych tego samego odbiorcy. Jest to czasochłonne i może prowadzić do pomyłek i dodatkowych utrudnień. Ułatwieniem dla wprowadzania danych adresata jest książka adresowa, która jest spisem odbiorców przelewów (planowanych lub już zrealizowanych). Jeśli adresat planowanego zlecenia jest w spisie, to umieszczenie jego danych na formularzu sprowadza się do wybrania ich z listy bez konieczności wpisywania z klawiatury. Jest to wygodne i bezpieczne, a jedynym oczywistym wymaganiem jest stworzenie wpisu w książce adresowej. Uwaga. Przy tworzeniu każdego przelewu, którego adresat nie figuruje w książce adresowej - zaleca się najpierw (przed wprowadzaniem przelewu) stworzyć wpis z danymi adresata w książce. Dzięki temu umieszczenie tych danych na przelewie będzie już tylko prostą czynnością wybrania ich z książki adresowej. Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki, zwiększa wygodę i oszczędza czas. Uwaga. Zapisanie zmian wymaga każdorazowo autoryzacji. Autoryzacja ta zależy od ustawień dla rachunku dokonanych w Banku. Jest to autoryzacja na podstawie kodu SMS albo klucza cyfrowego. Uwaga. Ułatwieniem przy wprowadzaniu przelewów są też Wzorce zleceń opisane w kolejnym rozdziale oraz Ustawienia domyślne opisane w jednym z kolejnych rozdziałów. Ustawień dokonuje się w opcji. Zostanie wyświetlona tabela z uprzednio zdefiniowanymi wpisami oraz odnośniki i przyciski umożliwiające wyświetlanie, przetwarzanie i dodawanie danych. Jest też krótka informacja dotycząca opcji książki. Wprowadzenie i modyfikowanie wpisów 22

23 Wybieramy jedno z dwóch: (jeśli chcemy wprowadzić do książki nowy wpis) wskazujemy istniejący wpis i wybieramy, a następnie (jeśli chcemy zmodyfikować istniejący wpis) Formularz, który zostanie wyświetlony wygląda dla obu przypadków podobnie (kiedy modyfikujemy już istniejące dane - jest już wypełniony danymi). Konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką. W przypadku autoryzacji kodem SMS, należy zaznaczyć jedną z opcji: - autoryzacja przelewów na ten rachunek będzie dokonywana na podstawie hasła logowania - tego samego, którego klient używa do logowania do systemu. Jest to zabezpieczenie mniej rygorystyczne od kodu SMS (poznanie hasła przez osobę nieupoważnioną wystarczy do przejęcia kontroli (autoryzowania) przelewów z konta). - autoryzacja przelewów na ten rachunek będzie dokonywana na podstawie kodu SMS: przy zatwierdzeniu formularza przelewu wymagane będzie wpisanie kodu, który klient otrzyma w momencie zatwierdzania w komunikacie SMS z Banku. (Szczegóły są w części dotyczącej wprowadzania przelewów). Jest to zabezpieczenie bardziej rygorystyczne - poznanie hasła przez osoby postronne nie wystarcza do przejęcia kontroli nad przelewami z konta. Należy pamiętać, że przy zatwierdzaniu przelewu konieczny będzie dostęp do telefonu. Zapisanie zmian wymaga autoryzacji, która zostanie przeprowadzona po wciśnięciu klawisza. Uwaga. Zmiana wpisu w książce adresowej autoryzowana jest zawsze według procedury restrykcyjnej z rozdziału Autoryzacja restrykcyjna/wymagająca. Wybrany sposób autoryzacji będzie przeprowadzony przy każdym przelewie adresowanym na ten rachunek. Pominięcie tego ustawienia skutkuje wyświetleniem komunikatu 23

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo