Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems Bio-Algorithms and Med-Systems"

Transkrypt

1

2 SCOPE Bio-Algorithms and Med-Systems is published semiannually by Collegium Medicum Jagiellonian University through the Academic Library of the Jagiellonian University. Bio-Algorithms and Med-Systems aims to cover a whole spectrum of interdisciplinary subjects, particularly those focused on medicine. The development of highly specialized disciplines has resulted in their isolation. Collaboration between them is needed to produce better practical applications. Bio-Algorithms and Med-Systems is intended to present scientific problems that have developed in one discipline and which require collaboration with researchers in other fields. At the end of their manuscripts, the authors of papers for the journal are encouraged to present a chart for collaboration among groups representing the disciplines needed as partners. An example of such a chart is presented on the cover of the volume. The author of the opening paper may propose a system for collaboration, presenting the disciplines deemed necessary to accomplish the project. A partner who decides to join a particular system should cite the original paper. The partnership may be extended beyond the original system proposed by the author of the opening paper. Bio-Algorithms and Med-Systems is published in traditional printed form as well as in an electronic version. Standards for the printed version: 1. No color illustrations 2. Text length maximum 12 pages of 12 points Times New Roman, double spaced, including tables, figures and reference list 3. Text length for e-learning papers is limited to 4 pages of double columns: one column in English and the other in the author s native language. Electronic version: 1. Any number of color figures allowed 2. No text length limitation 3. Include an e-learning description of the problem to facilitate the participation of non-specialist collaborators The language of the journal is English, language correctness is the author s responsibility (only the first volume accepts Polish texts). The E-learning papers as described above should satisfy the following expectations: 1. Project-related aimed at mutual education of the participants in the project. 2. e-learning not related to the project should present new discoveries, historical analysis, important issues. 3. General e-learning publications should contain the following parts: A why the problem was selected, B what is new in the presented discipline, C to whom the E-learning material is addressed, D list of references not more than 4 years old, E figures and tables common for both columns (English and author s native language) All papers are evaluated and the reviewers opinions are also printed to allow continuation of the discussion. The example of the collaboration system shown on the cover page can be understood as follows: 1. An author specialist in biochemistry presents a new technique for medical diagnosis and patient monitoring during therapy (chemo- and/or radio-therapy) 2. To verify the results of the new technique, collaboration with a clinical medicine physician is sought when one responds, he or she writes a new paper reporting how the method works 3. A specialist in physics is needed to construct a physical model in a version for mass production 4. A specialist in informatics is needed to prepare a computer program to evaluate the graphic version of the results (electrophoresis/chromatography images) 5. A specialist in statistics is needed to make a comparative (versus other techniques) and complex analysis of the newly introduced technique 6. On the diagram, the disciplines sought are distinguished from those already collaborating in the project 7. E symbols inform that the e-learning system is presented in an electronic version of the paper 8. The number of partners is not limited The participation of companies is also possible. The conditions for collaboration are set individually according to legal regulations. Legal expertise will also be presented in the form of a paper. The discussion network for the participants in each project can be organized according to the participants expectations (in encrypted form if necessary). The legal expertise as well as the discussion network (including encryption) is the editorial board s responsibility. Additional information can be found at

3 SŁOWO WSTĘPNE W maju 2005 roku odbyła się w Krakowie kolejna konferencja z cyklu Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych. Konferencja ta, organizowana co 5 lat, począwszy od 1975 roku rejestrowała wiele zmian, podążając za rozwojem różnych dyscyplin naukowych, od cybernetyki (a także filozofii) poczynając a na bioinformatyce i korzystającej z rozwiązań czysto technicznych i inżynierskich telemedycynie kończąc. Cechą charakterystyczną wszystkich odbytych spotkań jest działalność uczestników w środowisku wysoce interdyscyplinarnym. Punktem centralnym jest jednak medycyna w jej czysto praktycznym znaczeniu, ale też w ujęciu naukowym odwołującym się do analizy zjawisk na poziomie molekularnym, poszukującej mechanizmów funkcjonujących w układach żywych odpowiedzialnych za poszczególne funkcje biologiczne. Podczas kolejnych sesji stawało się jasne, że wiele dzieje się w prezentowanych dyscyplinach. Okazało się też, że brakuje kontaktów pomiędzy dyscyplinami, które współpracując mogłyby doprowadzić do konkretnych efektów w postaci nowych technologii, nowych praktycznych rozwiązań w postaci sprzętu medycznego itp. Niektóre rozwiązania informatyczne mogłyby świetnie wspomagać pewne rozwiązania w dziedzinie diagnostyki klinicznej czy też projektowaniu sprzętu rehabilitacyjnego. W końcowej, podsumowującej konferencję, dyskusji padł pomysł powołania pewnego interdyscyplinarnego forum, umożliwiającego wzajemne kontakty przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, w tym także kontakty robocze. Nie wyklucza się także udziału w tymże forum firm, które zainteresowane pewnymi rozwiązaniami technicznymi mogą znaleźć miejsce dla siebie jako producenci sprzętu, bazującego na inżynierskich rozwiązaniach proponowanych przez specjalistów omawianych dyscyplin. Mamy nadzieję, że takim forum wymiany myśli o interdyscyplinarnym charakterze stanie się zaprezentowane czasopismo Bio-Algorithms and Med-Systems. Komitet Redakcyjny Bio-Algorithms and Med-Systems zaopatrzył publikacje dodatkowo w schematy, które w skrótowy sposób obrazują możliwość współpracy potrzebnej do pełnej realizacji projektu. Schematy te w sposób bardzo zwięzły i skrótowy wskazują na tematykę już podjętą i rozwijaną (co uwidocznione jest w postaci tekstu pisanego kursywą). Pozostałe okna (zwykły tekst) prezentują tematykę, której opracowanie jest oczekiwane przez potencjalnych partnerów i udziałowców w realizacji projektu. Struktura, w tym też liczba uczestników jest płynna i może podlegać stałej modyfikacji w zależności od rozwoju danego projektu. Docelowo czasopismo będzie wydawane w języku angielskim. Wyjątkowo pierwszy tom obejmujący głównie prace związane z prezentacjami w ramach konferencji wydany został ze znaczną przewagą artykułów w języku polskim. Plany drukowania także recenzji będą realizowane, poczynając od drugiego tomu. Mamy nadzieję, że czasopismo, przy znaczącym udziale Czytelników, osiągnie swój cel w postaci rozpropagowania aktywności naukowej w trudnej sferze działalności interdyscyplinarnej. Zapraszamy potencjalnych partnerów do podejmowania tematyki zaprezentowanej na stronach tego czasopisma. Irena Roterman-Konieczna Kraków, 20 września 2005

4 Contents / Spis treści OPENING PAPER / ARTYKUŁ OTWIERAJĄCY 1 Einstein s miraculous year 1905 Lucjan Piela ARTIFICIAL INTELLIGENCE / SZTUCZNA INTELIGENCJA 3 Analiza możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie sądowej Elżbieta Filipowicz, Joanna Kwiecień, Małgorzata Kłys, Bogusław Filipowicz 9 Porównanie metody knn i techniki sieci neuronowych w klasyfikacji badań spirometrycznych Joanna Grabska-Chrząstowska, Wiesław Libuszowski, Waldemar Tomalak 13 Podobieństwa samooptymalizujących sieci neuronowych do biologicznych sieci neuronowych Adrian Horzyk 21 The usefulness of pattern recognition methods and artificial neural networks in occupational medicine Emilia Kolarzyk, Jacek Kwiatkowski, Jadwiga Helbin, Agata Pietrzycka 27 Badanie właściwości asocjacyjnych maszyny LSM złożonej z neuronów Hodgkina-Huxleya Siemowit Muszyński, Wiesław A. Kamiński 31 Algorytmy ewolucyjne w realizacji systemów uczących się Leszek Nowak, Mariusz Święcicki, Piotr Wais 37 Reinforcement learning algorithm based on psychological model of autonomous system Mariusz Święcicki, Piotr Wais, Wiesław Wajs 45 Zastosowanie standardu HL7 dla automatycznego pozyskiwania wiedzy i przetwarzania jej w drodze analizy analogii przyczynowo-skutkowych Michał Turek 51 Zastosowanie sieci immunologicznej do drążenia danych Wiesław Wajs, Mariusz Święcicki, Piotr Wais, Hubert Wojtowicz, Paweł Janik 57 Abductive logic programming in allergy diagnosis Piotr Walecki, Wojciech Lasoń, Grzegorz Porębski, Krystyna Obtułowicz 61 Systemowy algorytm ewolucyjny (SAE) Jerzy Rudolf Tchórzewski BIOCYBERNETICS / BIOCYBERNETYKA 65 Wirtualny układ oddechowy i jego wykorzystanie w testowaniu metod sztucznej wentylacji i wspomagania oddychania Tomasz Gólczewski, Marek Darowski 73 Nowe spojrzenie na genezę pierwotnego nadciśnienia tętniczego hipoteza cybernetyczna Tomasz Gólczewski 81 Na autonomiczny układ nerwowy wpływa dynamika zmian przepływu krwi Tomasz Gólczewski 87 Analiza aktywności fali wolnej w przewodzie pokarmowym szczura z zastosowaniem metody FFT Aleksandra Jung, Grzegorz Królczyk, Piotr Thor

5 89 Patogenny deficyt motoryczny snu i koncepcja prewencji oddziaływaniami harmonicznymi Maciej Pokora 99 Neuromodulacja błędna czynności motorycznych żołądka Jacek Sobocki, Piotr Thor, Grzegorz Królczyk, Roman M. Herman 103 Tympanometria wieloczęstotliwościowa a cybernetyczna fazowość analizatora słuchowego Paweł Trąbka-Zawicki, Elżbieta Reroń, Jan Trąbka BIOINFORMATICS / BIOINFORMATYKA 107 Training set size in ensemble feature selection for clinical proteomics Tomasz Arodź 111 Wykorzystanie bioinformatyki w biotechnologii Anna Dobrowolska 113 Kompleksy białek i układów ciekłokrystalicznych. Możliwość zastosowań praktycznych Anna Drozd, Leszek Konieczny, Janina Rybarska, Barbara Stopa, Barbara Piekarska, Irena Roterman, Marcin Król, Paweł Spólnik, Grzegorz Zemanek 117 Konstrukcja sekwencji konsensusowych rodziny białek β-spektryn o różnych parametrach progowych oraz weryfikacja ich użyteczności Anna Fogtman, Jacek Leluk, Bogdan Lesyng 121 Implementacja oszacowania stopnia podobieństwa białek na poziomie struktury pierwszorzędowej oraz konstrukcja drzew filogenetycznych dla białek homologicznych Elżbieta Gajewska, Jacek Leluk 125 Zmienność mutacyjna w homologicznych rodzinach kinaz Jacek Kuśka, Jacek Leluk, Bogdan Lesyng 129 Analiza danych z mikromacierzy DNA metody, narzędzia Henryk Maciejewski, Łukasz Konarski, Anna Jasińska, Maria Drath 133 Tworzenie i rozdział kompleksów białek surowicy z bawnikami supramolekularnymi w elektroforezie dwukierunkowej próba opracowania komputerowej techniki analizy obrazu rozdziałowego Janina Rybarska, Paweł Spólnik, Anna Drozd, Leszek Konieczny, Barbara Piekarska, Barbara Stopa, Grzegorz Zemanek, Marcin Król, Irena Roterman BIOMEDICAL ENGINEERING / INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 139 Tworzenie systemu wspomagającego organizowanie konferencji medycznych zgodnie z modelem kaskadowym cyklu życia oprogramowania Michał Całka, Przemysław Guzik, Jan Kniat, Grzegorz Konieczka, Radosław Luboch, Karol Sawczyk, Edward Jacek Gorzelańczyk 143 Analiza biomechaniczna sztucznego krążka międzykręgowego Paweł Borkowski 145 Modelowanie sztucznych układów mięśniowych z aktuatorami pneumatycznymi Ryszard Dindorf 157 Zintegrowane symulatory chodu w zastosowaniu do syntezy algorytmów sterowania Piotr Kaczmarek, Andrzej Kasiński 165 Wspomagany komputerowo wielościeżkowy system egzaminowania studentów medycyny Andrzej Kononowicz, Marta Żabińska-Popiela, Irena Roterman-Konieczna, Józef Krzysiek 171 Zastosowanie wielorozdzielczej analizy sygnału do opisu aktywności mięśnia podczas chodu Przemysław Mazurkiewicz 175 Metody badań ekspresji mowy u osób po usunięciu krtani Rafał Pietruch, Marta Michalska, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka

6 183 Metoda wymuszania ujemnych impulsów ciśnienia w pomiarach parametrów diagnostycznych układu oddechowego Piotr Piwowar 191 Aplikacja oparta na bibliotece VTK wspomagająca zabiegi bronchoskopowe Mirosław Socha, Mariusz Duplaga 197 Stabilność endoprotez cementowych stawu biodrowego w świetle badań histopatologicznych, numerycznych i eksperymentalnych Jerzy Włodarski MODELING AND SIMULATION / MODELOWANIE I SYMULACJA 205 Comparison of dialysis adequacy indices calculated according to one and two compartment model Małgorzata Dębowska, Jacek Waniewski 209 Compartmental model of fluid and solute absorption in peritoneal dialysis Magda Gałach, Andrzej Weryński 213 Symulacyjny model rodziny pszczelej Andrzej Izworski, Andrzej Migacz, Marcin Michałek 217 Model zespołu synaps zapamiętujących komórki piramidowej hipokampa Edward Jacek Gorzelańczyk, Michał Huflejt, Jan Kniat, Ewa Laskowska, Janusz Murakowski, Piotr Woźniak 221 Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo Krzysztof Kaganek, Helena Stanuch 227 Modelowanie poziomu ekspresji genu TNFα,TNF RI,TNF RII w komórkach raka jelita grubego Teresa Kokot, Ewa Nowakowska-Zajdel, Janusz Wierzgoń, Andrzej Kozowicz, Małgorzata Muc-Wierzgoń 233 Model symulacyjny wymiany gazowej tlenu Wojciech Lasoń, Piotr Bogdał, Piotr Walecki, Wiesław Pyrczak 237 Terapia fotodynamiczna nowotworów upigmentowanych. Modelowanie własności optycznych melaniny metodami Monte Carlo Zenon Matuszak, Aneta Sawow, Marta Wasilewska-Radwańska 241 Przystosowanie modelu systemu wzrokowego muchy do analizy ruchu drogowego Zbigniew Mikrut, Michał Zajączkowski 247 Ontologia mammografii struktura modelu, definicje i instancje pojęć Teresa Podsiadły-Marczykowska, Anna Guzik 253 Neuronowy model doświadczenia Pawłowa. Badanie zespołu odruchów warunkowych Krzysztof Sokalski 259 Bistability in epileptic phenomena Piotr Suffczyński, Stiliyan Kalitzin, Fernando Lopes da Silva 267 ADD, HKD i ADHD w świetle hipotezy dipolowej Piotr Walecki, Jan Trąbka 273 Modelowanie transportu obrazu modyfikowanymi włóknami polimerowymi Mariusz Wójcik 277 Optymalizacja kodu Monte Carlo do symulacji czasu przelotu fotonów w strukturach tkankowych Norbert S. Żołek, Adam Liebert, Roman Maniewski

7 PATTERN RECOGNITION / ROZPOZNAWANIE WZORÓW 281 Pola elektromagnetyczne w badaniach biomedycznych układy ekspozycyjne i modelowanie numeryczne Paweł Bieńkowski, Tomasz Długosz 287 Komputerowe metody detekcji nowotworów piersi w zdjęciach mammograficznych Witold Dzwinel, Krzysztof Boryczko, Tomasz Arodź, Marcin Kurdziel 291 Analiza obciążeń pracą na podstawie wskaźnika wykorzystania rezerwy tętna i obciążeń statycznych metodą OWAS Anna Groborz, Tadeusz Juliszewski, Marcin Gonciarz 297 Nowe metody pomiaru i analizy patologicznego drżenia kończyn górnych Andrzej Izworski, Marcin Michałek, Monika Rudzińska 301 Are the earth magnetic field and Schumann resonance matter to global human activity? Stanisław Micek, Grzegorz Micek 307 Lokalizacja kluczowych cech rozpoznawanych obiektów na podstawie analizy ścieżki wzrokowej obserwatora Zbigniew Mikrut, Piotr Augustyniak 311 Wykorzystanie gramatyk grafowych do syntaktycznego opisu przestrzennych struktur naczyń wieńcowych Marek R. Ogiela, Mirosław Trzupek 317 Komputerowa analiza obrazu w ocenie zmian zachodzących w strefach granicznych: kość-cement-implant Jerzy Włodarski 321 Neuronal movement detector in the model of simulated mammalian visual system Grzegorz M. Wójcik, Wiesław A. Kamiński 325 Problemy związane z topografią elektrod dla badań EEG system ich digitalizacji Tomasz Zyss 333 Zastosowanie videodermatoskopii w diagnostyce zmian barwnikowych skóry Ewa Żabińska-Płazak, Anna Wojas-Pelc, Grzegorz Dyduch 339 Szacowanie istotności statystycznej zmian w mocy sygnału EEG związanego z bodźcem Jarosław Żygierewicz, Piotr Durka, Joanna Mazurkiewicz, Nathan Crone, Piotr Franaszczuk TELEMEDICINE / TELEMEDYCYNA 349 Automatyczny system zdalnego nadzoru kardiologicznego oparty na profesjonalnych relacjach wśród lekarzy Piotr Augustyniak 355 Usprawnienie przewlekłej opieki nad chorymi na astmę oskrzelową przy pomocy narzędzi teleinformatycznych Mariusz Duplaga, Grażyna Bochenek, Łukasz Kasper, Magdalenia Twardowska, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Andrzej Szczeklik 361 Telekonsultacje chirurgiczne na obecnym etapie rozwoju teleinformatyki medycznej w Polsce na przykładzie regionu Małopolska Janusz Legutko, Ewa Woźniakiewicz, Stanisław Grzesik, Mirosław Szura 365 Zastosowanie kryptografii w telekonsultacji kardiologicznej Krzysztof Sarapata, Grzegorz Bilo, Wiesław Pyrczak, Andrzej Kononowicz, Irena Roterman-Konieczna, Kalina Kawecka-Jaszcz

8 PHILOSPHY / FILOZOFIA 369 Cybernetyczne związki nauki ze sztuką Jan Trąbka, Paweł Trąbka-Zawicki 373 Genetic Immortality in the light of Holistic Pedagogy Andrzej Szyszko-Bohusz 375 Znaczenie modeli w hipotezie Gai Honorata Korpikiewicz 381 O relacji liczby do rzeczy Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski

9

10 BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS JOURNAL EDITED BY MEDICAL COLLEGE JAGIELLONIAN UNIVERSITY Vol. 1, No. 1/2, 2005, pp Einstein s miraculous year 1905 In the paths of humanity there are sometimes real breakthroughs of incredible consequences. The case of Albert Einstein is certainly of this kind. Einstein was born in Ulm (Germany) in 1879 and graduated from the Technical University of Zurich. As a teenager he was similar to his peers, not showing any extraordinary abilities. Maybe,e he could be distinguished from colleagues by having a higher level of self-confidence and a strongly marked independence of mind. This is perhaps the reason why he started his career as a simple clerk in the Berne Patent Office. Being afraid of his supervisor, he used to read physics books hidden in a drawer, which he later called the Department of Physics. In these circumstances it is difficult to understand, how it was possible that this young man could have had ideas that would later overthrow nineteenth century physics. In 1905, at the age of 26, Einstein published three fundamental papers: the theory of relativity, Brownian motion, and the photoelectric effect. These papers were truly revolutionary, surpassing anything published by Einstein later. The first work introduced new understanding of space and time; the second explained a strange permanent motion of small particles by irregular collisions with molecules of the neighbourhood. The third paper treated light as... particles, whereas there existed thousands of experiments showing the wave-like characteristic of light. Robert Millikan decided to falsify experimentally Einstein's hypothesis about light. However, after ten years of investigations, Millikan acknowledged that he could no longer fail to support Einstein's explanation, however absurd it may look. This conversion of a sceptic inclined the Nobel Committee to grant Einstein the Nobel Prize in 1923 for his work on the elementary charge of electricity and on the photo-electric effect''. Today we know that light consists of particles (photons), we may even count them one by one (they may exhibit however their wave-like nature as well). It is worth noting that Isaac Newton was the first to think of light as particles, but his hypothesis seemed to be overthrown by the wave theory of light (diffraction, interference, etc.). The consequences of Einstein s discoveries in the miraculous year 1905 are enormous, especially in our understanding of the Universe, but also in practical applications. As it turned out later, the very existence of atoms and molecules is related to their property called the spin, which is of purely relativistic nature. Thus, the world as we see it simply could not exist if the relativistic effects were switched off (i.e. if the speed of light was infinite). Einstein s relativity theory has practical every-day applications in nuclear physics (related also to nuclear medicine). Brownian motions are observed in microscopes, and therefore indirectly related to biological and medical practice. The photoelectric effect explained by Einstein has direct consequences in biology and medicine. OPENING PAPER

11 2 L. Piela, Einstein s miraculous year 1905 OPENING PAPER One hundred years after Einstein s miraculous year 1905, the photoelectric detectors are ubiquitous in high-tech medical equipment, so crucial in medicine. What can we learn from Einstein s story? I think the most important message is that in science nothing should be treated as evident, and that human ideas are able to break courageously all limits and be incredibly bright and independent. This could open new possibilities, which, as in Einstein s case, may change profoundly mankind s perspectives. Starting a new interdisciplinary scientific journal represents however an occasion to pose a related question to the medical and technical communities. This kind of question was confronted by Einstein years after his breathtaking theoretical discoveries, immediately after nuclear bombs were dropped in Hiroshima and Nagasaki. The destructive energy of the bomb comes from Einstein s famous E=mc 2. Should medical research be as courageous and absolutely independent, breaking anything we know, like Einstein s ideas did? In my opinion the honest answer should be yes, it should be courageous, but not absolutely free, not at any price. In any science, and first of all in biology and medicine, we have to be at the same time courageous and wise, because permitting any experiment would open the path to experiments on you and me. May the scientists who will make the present journal future development think as independently as Einstein, and act in such a way as to preserve human dignity: that of their patients and their own. Lucjan Piela Professor of Chemistry Warsaw University Warsaw, 12 th September, 2005

12 BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS JOURNAL EDITED BY MEDICAL COLLEGE JAGIELLONIAN UNIVERSITY Vol. 1, No. 1/2, 2005, pp ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W MEDYCYNIE SĄDOWEJ Artificial intelligence ANALYSIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS APPLICATION IN FORENSIC MEDICINE ELŻBIETA FILIPOWICZ *, JOANNA KWIECIEŃ **, MAŁGORZATA KŁYS ***, BOGUSŁAW FILIPOWICZ ** * Szpital Uniwersytecki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ** Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, *** Katedra Medycyny Sądowej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Streszczenie. Artykuł opisuje zastosowanie nowych systemów bioinformatycznych w medycynie sądowej. Systemy biometryczne już znalazły zastosowanie między innymi w geometrycznej identyfikacji twarzy. Są one niezbędne w identyfikacji osobowej oraz w poszukiwaniu osób zaginionych. W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój badań nad chromosomem Y, co pozwoliło na postęp w medycynie sądowej. Metody sztucznej inteligencji mogą być pomocne w badaniach spornego ojcostwa i ewolucji człowieka. Bioinformatyka oraz metody biologii molekularnej, metody multiplex PCR będą pełnić bardzo ważną funkcję w analizie sądowej DNA oraz w historycznych i genealogicznych badaniach. Słowa kluczowe: medycyna sądowa, systemy biometryczne, chromosom Y, multiplex PCR, pojedyncze nukleotydowe polymorfizmy Abstract. This article reviews new bioinformatic systems in forensic medicine. Biometric systems are already used in forensic medicine for face geometry identification. They are necessary in personal identification and missing persons investigations. The field of Y-chromosome analysis and its application to forensic science has undergone rapid improvement in recent years. Artificial Intelligence is usefull in paternity testing and in human evolutionary study. Bioinformatic systems and multiplex PCR assay will play an important role in the future of forensic DNA typing and historical and genealogical research. Key words: forensic medicine, biometric systems, Y-chromosome, multiplex PCR, single nucleotide polymorphisms 1. Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie sądowej. Systemy biometryczne mogą być stosowane do identyfikacji osobowej w medycynie sądowej. Systemy biometryczne są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się działów informatyki na świecie. Kontrola biometryczna oparta jest na specyficznych cechach organizmu, które są charakterystyczne dla każdego człowieka [2], [3], [10], [11]. W chwili obecnej najpopularniejsze techniki biometryczne można podzielić na następujące grupy: - systemy oparte o rozpoznawanie linii papilarnych, - systemy oparte o rozpoznawanie geometrii twarzy, - systemy oparte o rozpoznawanie mowy, - systemy oparte o rozpoznawanie cech charakterystycznych tęczówki oka. Aktualnie dostępne są nowe systemy: - oparte o rozpoznawanie DNA, - oparte o rozpoznawanie obrazu żył, - oparte o rozpoznawanie dna oka. Systemy biometryczne są potrzebne w medycynie sądowej celem identyfikacji osobowej. Są proste w instalacji, niezawodne i tanie, jeśli chodzi o koszty utrzymania oraz konserwacji. Ogólne zasady biometryki opierają się na zapisywaniu w pamięci komputera określonego i niepowtarzalnego wzoru wybranej cechy, przechowywaniu tej informacji, a następnie dopasowaniu określonej cechy podczas procesu weryfikacji w oparciu o zapisany wzorzec [2], [3], [10], [11]. Identyfikacja w medycynie sądowej polega więc na automatycznym rozpoznaniu nieznanej osoby poprzez badanie jednej lub kilku jej cech biometrycznych. System porównuje aktualny obraz zapisany przez odpowiednie urządzenie z wzorcami zapisanymi w scentralizowanej bazie danych. Liczone jest prawdopodobieństwo przyporządkowane każdemu obrazowi. Jeśli przekracza ono ustaloną wartość krytyczną, system uznaje, że nieznana osoba została zidentyfikowana. Jeśli kilka obrazów przekracza ową wartość, przyjmuje się najbardziej prawdopodobny obraz za prawdziwy.

13 Artificial intelligence 4 E. Filipowicz et al., Analiza możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie sądowej Linie papilarne są bardzo ważną cechą każdego ludzkiego organizmu, gdyż pozwalają jednoznacznie zidentyfikować człowieka. Podstawę identyfikacji odcisków palców stanowią tzw. minutie. Są to punkty, które zaznaczają początek i koniec charakterystycznych miejsc oraz miejsca przecięcia, widoczne nawet gołym okiem. Czytniki wykorzystujące systemy biometryczne pozwalają na szybkie i dokładne identyfikowanie danej osoby. Istnieją dwa rodzaje takich urządzeń: w jednym weryfikacja odbywa się w samym czytniku, w drugim zaś proces ten odbywa się w komputerze PC połączonym z małym skanerem, niewymagającym trudnego oprogramowania. Niektóre czytniki działają na zasadzie fotografowania opuszki palca przyłożonego do czytnika. Kod opisujący palec może być zapisany jako ciąg symboli liter i cyfr, a więc kodem ASCII. Możemy go bez trudu przechowywać w dowolnej bazie danych, a na dodatek zajmuje on bardzo mało miejsca w pamięci [10], [11]. Ludzkie oko posiada wiele cech, które mają zastosowanie w biometryce. Nie istnieją dwie tęczówki, których szczegółowy opis matematyczny byłby identyczny, nawet bliźnięta jednojajowe mają różne tęczówki. U każdego człowieka występują odmienne tęczówki w prawym i w lewym oku; są niezmienne począwszy od 18 miesiąca życia aż do śmierci. Unikalność jest jednym z najważniejszych problemów dotyczących systemów biometrycznych. Obrazem jest siateczka tkanki łącznej oraz innych widzianych elementów. Taki kod, zawierający skrócony opis punktów charakterystycznych, jest następnie porównywany z zapisanym obrazem w bazie danych [10], [11]. Systemy rozpoznające geometrię twarzy są najbardziej naturalnymi sposobami identyfikacji biometrycznej. Technologia rozpoznawania twarzy obecnie jest rozwijana w dwóch kierunkach: pomiaru twarzy i tzw. metody eigenface (właściwych twarzy). Technologia pomiaru twarzy polega na pomiarze specyficznych cech twarzy i relacji pomiędzy tymi pomiarami [10], [11]. Punkty pomiarowe pokazano na rys. 1. Markowa, które uznane są za najbardziej przydatne do rozpoznawania właściwości cech. Gdy wzorzec sam służy jako odniesienie i jest przechowywany w pamięci, podejście bazujące na ukrytym modelu Markowa reprezentuje odniesienie przez model, tym samym wykazując wyższy stopień abstrakcji i elastyczności [2], [3], [4]. Ukryty model Markowa HMM jest procesem stochastycznym w podwójnym sensie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu stochastycznego, który nie jest obserwowany a ukryty, a pewne informacje o nim można wydobyć, posługując się innym zbiorem procesów stochastycznych, które produkują sekwencje obserwowanych symboli. Ukryty model Markowa jest scharakteryzowany przez łańcuch Markowa o skończonej liczbie stanów i zbiór dystrybucji wyjściowych. Parametry przejścia pomiędzy stanami w łańcuchu Markowa modelują zmiany widmowe. Analiza tych dwóch typów zmian jest podstawą, na której opiera się rozpoznawanie właściwości cech tęczówki czy geometrii twarzy. W celu zdefiniowania symboli do utworzenia ukrytego modelu Markowa, musi być opracowany proces wydobywania cech oparty na analizie konturu. Aby ułatwić przetwarzanie wzorców, zastosowano technikę zwaną transformacją miejscowej projekcji konturu RPCT, która transformuje złożony wzór lub wzór wielokonturowy w jeden zewnętrzny kontur. Przy wykorzystaniu tej techniki miejscowa projekcja i przetwarzanie konturu są dokonywanie współbieżnie. Podstawowa zasada, na której się opiera ta metoda polega na tym, że wszystkie piksele wzorca są rzutowane na podstawy projekcyjne (ang. projection bases). Następnie dokonywana jest ekstrakcja z wzorca łańcucha konturu (ang. contour chain). Wszystkie te operacje przekształcają obraz w jeden kontur. Metoda RPCT może zostać podzielona na cztery typy technik transformacyjnych, w zależności od wyboru baz projekcyjnych, jak przedstawiono na rys. 2. Rys. 1. Przykład punktów pomiarowych twarzy Metoda eigenface polega na porównywaniu uzyskanego obrazu z gotowymi wzorcami umieszczonymi w pamięci. Jest podobna do metody stosowanej w kryminalistyce czyli portretów pamięciowych. Technologia identyfikacji opierającej się na eigenface jest w początkowym stadium rozwoju i jest bardzo obiecująca. Tworzenie modeli stochastycznych jest elastyczną i najbardziej ogólną metodą wykorzystywaną do zagadnień systemów biometrycznych. Istnieje wiele nie w pełni jasnych i dających się z trudem zdefiniować aspektów, związanych z rozpoznaniem danej cechy. Modele probabilistyczne są bowiem najbardziej odpowiednie w rozwiązywaniu zagadnień związanych z występowaniem niepewnych bądź niekompletnych informacji. Modele stochastyczne są ukrytymi modelami Rys. 2. Cztery typy przekształcenia RPCT: a) HRPCT pozioma (ang. horizontal RPCT), b) VRPCT pionowa (ang. vertical RPCT), c) HVRPCT poziomo-pionowa (ang. horinzontal-vertical RPCT), d) DDRPCT diagonalno-diagonalna (ang. diagonal-diagonal RPCT) Rys. 3 przedstawia schemat blokowy ogólnej struktury systemu rozpoznawania znaków należących do zbiorów znaków o dużej liczności. Proces rozpoznawania znaków składa się z fazy treningowej i fazy klasyfikacji. Zaproponowano również użycie preklasyfikatora, który odgrywa istotną rolę w procesie wstępnej redukcji kandydatów do dalszego rozpoznawania.

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title)

Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Poznań University of Economics Algorithm for Bi-criteria

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2 Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP Wydanie książki w części sponsorował również bank PKO BP

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI

JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI JUBILEUSZ PROF. STEFANA RASZEJI PL ISSN 0324-8267 Indeks 351857 kwartalnik 2012 tom 62, nr 3 lipiec-wrzesień www.amsik.pl Czasopismo indeksowane: INDEX MEDICUS / MEDLINE Index Copernicus (2011): 6,31 Organ

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu prof. dr hab. Ludosław Drelichowski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab. Ryszard Choraś prof.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji

Daniel Komar Hybrydowy algorytm mrówkowy wykorzystujący algorytm genetyczny do wyznaczania trasy w systemie nawigacji Spis treści Contents RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Czesław Kościelny Realizacja szyfru bezkluczowego" c80k395 do kryptograficznej ochrony załączników poczty elektronicznej w

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo