OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER"

Transkrypt

1 KONGRES CONTACT PROFIT CENTER 2013 Sekcja tematyczna: OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W CALL/CONTACT CENTER lutego 2013 r., Warszawa Hotel Sheraton Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię dystrybucji połączeń BRE Bank Wsparcie efektywności procesu sprzedaży telefonicznej a efektywność operacyjna (przychodowa) zleceniobiorcy P4 Szybciej, taniej, lepiej... efekt '3 w 1' Raiffeisen Polbank Automatyzacja procesów realizacji usług ServiceDesk w systemie Support Center Sygnity Poprawa efektywności operacyjnej CC ENERGA Zarządzanie czasem pracy Agentów oraz planami sprzedażowymi na skraju maksymalnego zysku i pełnej motywacji BRE Bank Motywacja i praca zespołowa kluczem do optymalizacji pracy w Call Center Medicover Dokąd prowadzi ustawiczna optymalizacja kosztów zatrudnienia w Call Center? agiel SPONSORZY: PATRONI:

2 Podczas pierwszej edycji kongresu Zarządzanie Call/Contact Center mieliśmy przyjemność gościć wybitnych ekspertów, którzy otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie przekształcenia Contact Center w Profit Center, zwiększenia przychodów w CC, a także skutecznej rekrutacji oraz motywacji pracowników. Podczas drugiej edycji kongresu Zarządzanie Contact Profit Center poruszaliśmy praktyczne tematy, związane z efektywnym i skutecznym prowadzeniem CC pod kątem zarządzania zespołem oraz procesami operacyjnymi. Tym razem mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa po raz trzeci do udziału w Spotkaniu praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu Contact Profit Center. To wydarzenie będzie w całości poświęcone dwóm najważniejszym aspektom funkcjonowania CC: optymalizacji kosztów prowadzenia Call/Contact Center oraz skutecznej motywacji pracowników (pozafinansowej vs. finansowej). To będzie wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najciekawszymi rozwiązaniami na rynku CC w ostatnim czasie. Do ponownego zobaczenia na naszym Spotkaniu ;) Julia Ivanova Project Manager Spotkanie skierowane jest m.in. do: Dyrektorów, Kierowników, Managerów Call i Contact Center Dyrektorów, Kierowników, Managerów Sprzedaży i Marketingu Dyrektorów, Kierowników, Managerów Sprzedaży i Obsługi Klienta Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Efektywności przychodowo kosztowej Dyrektorów, Kierowników, Naczelników, Managerów Biura Telefonicznej Obsługi Klienta Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. Obsługi i Rozwoju Dyrektorów, Kierowników, Managerów Departamentu Zarządzania Operacjami Dyrektorów, Kierowników, Managerów Działu Planowania i Efektywności Operacyjnej Dyrektorów, Kierowników, Managerów Pionu Rynku Masowego Dyrektorów, Kierowników, Managerów Departamentu Reklamacji Dyrektorów, Kierowników, Managerów Biura Windykacji Telefonicznej Dyrektorów, Kierowników, Managerów Biura Telemarketingu/Telesprzedaży

3 Wtorek, 26 lutego Moderator: Micha Karzel, Suasor Call Center Consulting 9:30 Rejestracja, poranna kawa, wr czanie materia ów, przywitanie uczestników Lunch Szybciej, taniej, lepiej... efekt '3 w 1' na praktycznym przyk adzie Pytania fundamentalne: dlaczego, co i jak? Nie tylko technologia, nie zapominajmy o ludziach, procesach i... Klientach Na co warto zwróci uwag, jakich b dów nie pope nia? Dobre wyniki broni si same Jacek Pó niewski, Raiffeisen Polbank Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologi dystrybucji po cze Routing jako miejsce spotkania strategii obs ugi ze strategi biznesow Obszary pracy i g ównych korzy ci Studium przypadku mbanku i MultiBanku Wyzwania technologiczne nowych kana ów komunikacji (czat, audio, wideo) ukasz Opoka, BRE Bank Przerwa na kaw Przerwa na kaw Automatyzacja procesów realizacji us ug ServiceDesk w systemie Support Center - "Ma pia" utylizacja Konsultantów - de nicja i skutki Co wypada, a czego nie powinno si automatyzowa Zmiana za klikni - maksymalizacja szczelno ci procesu naliczania SLA Wp yw optymalizacji na relacje: cz owiek - maszyna Marek Guss, Sygnity Wsparcie efektywno ci procesu sprzeda y telefonicznej a efektywno operacyjna (przychodowa) zleceniobiorcy Wielko wska ników efektywno ciowych determinowana wiadomo ci Klienta Optymalizacja wska ników procesu sprzeda y przy wspó pracy ze Zleceniodawc - omówienie BC Przychód operacyjny Zleceniobiorcy vs. efekt wspólnych dzia a Marcin Gruszecki, P Zako czenie pierwszego dnia Spotkania Spotkanie Zarządzanie Contact Profit Center, w którym uczestniczyłam w dniach czerwca 2012 okazało się niezwykle żywym, merytorycznym i wiele wnoszącym do mojego rozumienia zawodowego świata wydarzeniem. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami, otwarcie przedyskutować kwestie, co do postrzegania których się różnimy, zaczerpnąć od siebie nawzajem. Nie były to akademickie dywagacje i teoretyczne rozważania, a rozmowy ludzi z call centrowego pola wiedzących, że stałe poszukiwanie inspiracji i permanentna zmiana wpisane są w nasze skuteczne funkcjonowanie. Piszę się na kolejne i serdecznie polecam. Agnieszka Kar owicz, Dyrektor Call Center - agiel

4 Środa, 27 lutego Moderator: Micha Karzel, Suasor Call Center Consulting 9.30 Rejestracja, poranna kawa i przywitanie Lunch Poprawa efektywno ci operacyjnej CC Upraszczanie procesów Zwi kszanie kompetencji pracowników, FLE Specjalizacja a czenie zada CC a mo liwo ci generowania dodatkowego przychodu Jacek Staruch, ENERGA Obs uga i Sprzeda Motywacja i praca zespo owa kluczem do optymalizacji pracy w Call Center Big Brtother w Call Center przegl d procesów Perfekcyjna Pani Domu optymalizacja procesów 300% Normy optymalizacja celów Milionerzy motywacja Mam Talent inicjatywa i praca zespo owa Marcin Sawicki, Medicover Przerwa na kaw Przerwa na kaw Zarz dzanie czasem pracy Agentów oraz planami sprzeda owymi na skraju maksymalnego zysku i pe nej motywacji Cienka granica pomi dzy rozrzutno ci nansow a ambitnymi planami sprzeda owymi Jako i sprzeda jeden kierunek wiadomo biznesowa pracowników Efektywno jako element oszcz dno ci i motywacji Micha Grabowski, BRE Bank Czy sta nas na taniej? Dok d prowadzi ustawiczna optymalizacja kosztów zatrudnienia w Call Center? Re eksje z pewnej organizacji po przej ciach: wp yw formy zatrudnienia na poziom rotacji i zwi zane z tym koszty Realna efektywno w zale no ci od przynale no ci, tj. zatrudnienie ma znaczenie Wygrane bitwy, przegrane wojny: krótko i d ugoterminowe skutki restrukturyzacji kosztowych w obszarze zatrudnienia Agnieszka Kar owicz, agiel Zako czenie spotkania, uroczyste wr czanie certy katów Po raz pierwszy uczestniczyłem w Kongresie Call/Contact Center, organizowanym przez BMS Polska, ale bardzo się cieszę, że wreszcie wziąłem udział. Moje Call Center jest typu B2B w odróżnieniu od większości uczestników, którzy zarządzają Call Center typu B2C i dlatego nie uczestniczyłem w wielu innych spotkaniach organizowanych przez BMS. Tym razem uznałem, iż tematyka rekrutacji, oceny pracowników, motywacji jest w wielu aspektach niezależna od typu organizacji Call Center i nie zawiodłem się. Prezentacje z wielu różnych sektorów biznesu wskazywały na oczywiste podobieństwa zarówno z perspektywy problemów, jak i sposobów ich rozwiązywania. Bardzo podobała mi się otwartość prelegentów na pytania, czasami bardzo szczegółowe. Nie wyczuwało się w czasie spotkania relacji wykładowca-słuchacz, lecz bardziej partner-partner, co sprzyjało dyskusji. Doskonała atmosfera Kongresu była widoczna również w czasie rozmów kuluarowych, gdzie bardzo łatwo można było nawiązać kontakt z uczestnikami spotkania. Jednym słowem bardzo dobrze przygotowane spotkanie, prelegenci z dużym doświadczeniem i miła atmosfera. BRAWO! Piotr Tamas, ALCATEL-LUCENT Kongres Zarządzanie Call/Contact Center, który odbył się w dniach października, został przeprowadzony profesjonalnie pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i jakościowym. Zarówno prowadzący, jak i moderatorzy poszczególnych dni stanęli na wysokości zadania. Spotkanie prowadzone było w sposób otwarty i zorientowany na potrzeby uczestników. Polecam spotkania organizowane przez Business Media Solutions. Bart omiej S dek, ARTERIA

5 Agnieszka Kar owicz, Dyrektor Call Center - agiel S.A. Od kilkunastu lat związana z rynkiem Call Center, głównie w sektorze telekomunikacyjnym, ostatnio finansowo-bankowym. Zarządzała kilkusetosobowymi jednostkami obsługowo-sprzedażowymi, zarówno wewnątrz organizacji, jak i outsourcingowymi. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu Call Center wirtualnie zintegrowanym zlokalizowanym w kilku punktach w kraju, zarówno w aspekcie zarządzania ruchem przychodzącym, jak i wynikami jakościowo-sprzedażowymi. Zarządzanie dużymi kampaniami telemarketingowymi oraz cross i up sellingiem w Call Center obsługowym poprzez budowanie skutecznych systemów oceny i motywacyjnych. Jacek Staruch, Dyrektor Pionu Sprzeda y i Obs ugi Rynku Masowego - ENERGA Obs uga i Sprzeda Sp. z o.o. Od 3 lat zarządza branżą obsługi Klienta Masowego, w tym także Call Center. W tym okresie odpowiedzialny między innymi za stworzenie nowoczesnej organizacji obsługowo-sprzedażowej dla RM i rozwój zdalnej obsługi Klienta: Call Center, e-bok. Wcześniej bogate doświadczenie w branży telekomunikacyjnej zdobyte dzięki zarządzaniu sprzedażą. Absolwent SGGW w Warszawie i studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Gdańskim. ukasz Opoka, Wicedyrektor ds. Rozwoju w Biurze Obs ugi Klienta BRE Bank S.A. Z branżą Contact Center związany od 6 lat, od początku kariery zawodowej w BRE Banku. Zaczynał na stanowisku Analityka w Wydziale Planowania i Rozwoju. Następnie pełnił rolę Kierownika Projektu i Naczelnika tego wydziału, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i integrację systemu Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence w mbanku, MultiBanku oraz innych spółkach BRE Banku. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora ds. Rozwoju w Biurze Obsługi Klienta BRE Banku, odpowiedzialny za strategię obsługi, kształt systemowych i technologicznych rozwiązań w Contact Center. Od kilku miesięcy kieruje również projektem uruchomienia wideorozmów w ramach budowy Nowego mbanku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, uzyskał tytuł magistra informatyki w zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz absolwent Coventry University, gdzie uzyskał tytuł magistra (MSc) z dziedziny Business Procesess Management. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej w kolegium Analiz Ekonomicznych. Entuzjasta zagadnień z zakresu zarządzania projektami, certyfikowany Six Sigma Black Belt. Jacek Pó niewski, Kierownik Zespo u Rozwoju Technologii Obs ugi Klienta i Analiz - Raiffeisen Polbank Swoją karierę zawodową rozpoczynał w ramach IT w obszarze utrzymania systemów bankowych. Od 6 lat związany bezpośrednio z branżą Call/Contact Center po stronie biznesowej. Lider projektu 'New Contact Center' oraz uczestnik wielu innych inicjatyw projektowych z obszaru technologii i obsługi Klienta w zakresie usprawnienia procesów, zarządzania innowacjami i programami zmian. Z powodzeniem wykorzystuje bogate doświadczenie zdobyte w IT do szybkiego reagowania na wymagania biznesowe, optymalizację procesów obsługowych i wsparciowych. Marcin Gruszecki, Kierownik Sprzeda y Telefonicznej P4 Sp. z o.o. Swoją karierę w branży Call / Contact Center rozpoczął 10 lat temu. Przez cały ten czas związany jest ze sprzedażą telefoniczną zarówno przychodzącą, jak i wychodzącą. Zarządzał operacyjnie zarówno kilkudziesięcioosobowymi strukturami sprzedaży i obsługi Klienta, jak i kilkusetosobową siecią Call Center, tworzącą telefoniczny kanał sprzedaży. Dodatkowe doświadczenie w obszarze jakości sprzedaży zdobył przez wdrożenie i rozwój zespołu weryfikatorów jakości rozmów telefonicznych w P4 Sp. z o.o., gdzie pracuje od 2009 r. W P4 Sp. z o.o. odpowiada za telefoniczny kanał sprzedaży, jego efektywność operacyjną i optymalizację kosztową. Do jego obowiązków należy również zabezpieczenie zasobów baz danych o wysokim potencjale zapewniających funkcjonowanie kanału sprzedaży. Marcin Sawicki, Kierownik Dzia u Call Center Medicover Sp. z o.o. Od ponad 12 lat związany z branżą Call Center. Od 1996 do 2007 pracował w Polkomtel S.A. Swoją pracę zawodową rozpoczął od Konsultanta, budując doświadczenie na wielu stanowiskach. Od 1998 r. w Polkomtel S.A. jako Kierownik Sekcji w Zespole Wspierania Sprzedaży Call Center. Był jedną z osób, która organizowała pracę tego zespołu od momentu powstania. Głównymi zadaniami było wspieranie partnerów handlowych w czasie obsługi klienta, w czasie sprzedaży, jak i po sprzedaży. Odpowiedzialny za projekt systemu komunikacji internetowej, pomiędzy organizacją a partnerami handlowymi. Od 2007 roku pracuje w Medicover, był odpowiedzialny za zbudowanie Call Center w nowej lokalizacji, a następnie scentralizowanie telefonicznej obsługi klienta ze wszystkich regionów. Był w projekcie wdrażania CRM w całej organizacji. Zarządza wieloma procesami obsługi klienta, począwszy od telefonicznej obsługi, poprzez serwis on-line, a na budowaniu IVR skończywszy. W pracy ceni sobie kreatywne podejście do codziennych obowiązków i ciągłe odkrywanie w nich nieodkrytego. Micha Grabowski, Mened er w Wydziale Zarz dzania Sprzeda Telefoniczn BRE Bank S.A. W BRE Banku odpowiedzialny za efektywność przychodowo kosztową oraz zarządzanie realizacją kampanii outboundowych w Wydziale. W ostatnim okresie Project Manager kampanii antychurnowej Klientów mbanku. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Informatyka i Ekonometria. Marek Guss, Mened er Zespo u Centrum Obs ugi Klienta (ServiceDesk, HelpDesk, Zarz dzanie Sieciami) Sygnity S.A. Od 6 lat zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem serwisowych procesów realizacyjnyh na rzecz Centrum Obsługi Klienta Sygnity S.A. Przebył pełną drogę przez kolejne role projektowe - od Konsultanta ServiceDesk do Menedżera Zespołu. Certyfikowany specjalista Microsoft, realizator usług 1 i 2 linii wsparcia w różnorodnych środowiskach IT. Po przejściu do backoffice wyspecjalizował się w raportowaniu oraz zarządzaniu danymi operacyjnymi. Obecnie, poza dowodzeniem jednostką COK, wspiera działania menedżerów, logistyków i handlowców - głównie w aspekcie projektowania procesów oraz skutecznego ich odwzorowywania w narzędziach IT. Wyznawca nowej szkoły zarządzania, która świadomość i zdrowy rozsądek stawia ponad szablony, procedury i instrukcje.

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER INTELLIGENCE

CUSTOMER INTELLIGENCE Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA CUSTOMER INTELLIGENCE Mierzalność i ROI w zarządzaniu z klientem WŚRÓD PRELEGENTÓW: SOCIALBAKERS

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY 10-11 PAŹDZIERNIKA 2013, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA SALES V KONFERENCJA PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY WŚRÓD INSPIRATORÓW M.IN.: Kinga Baranowska Marcin Ludwicki Krystian Kulczycki

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Konferencja Szanowni Państwo, Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Serdecznie witam Państwa na organizowanej już po raz siódmy konferencji KORELACJE. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Doroczne spotkanie najlepszych ekspertów branży logistycznej 7-8 października 2014 r., Regent Warsaw Hotel XI FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 2014 2014 Szanowni Państwo, Już po raz 11. zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Konferencja Sales do 5 sierpnia 1000 zł taniej! Performance JAK MAKSYMALIZOWAĆ ROI W NOWYCH STRATEGIACH SPRZEDAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grupa Empik Media & Fashion Michał Grom Dyrektor ds. e-commerce, Prezes E-commerce services. Sklepy Komfort Anna Heimberger Dyrektor Marketingu

Grupa Empik Media & Fashion Michał Grom Dyrektor ds. e-commerce, Prezes E-commerce services. Sklepy Komfort Anna Heimberger Dyrektor Marketingu 17-18 PAŹDZIERNIKA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa FORUM e-h NDEL ROZWÓJ OPTYMALIZACJA TRENDY Doroczne, strategiczne spotkanie handlu detalicznego on-line WŚRÓD PRELEGENTÓW: Avans Ecommerce

Bardziej szczegółowo

Grupa Empik Media & Fashion Michał Grom Dyrektor ds. e-commerce, Prezes E-commerce services. Sklepy Komfort Anna Heimberger Dyrektor Marketingu

Grupa Empik Media & Fashion Michał Grom Dyrektor ds. e-commerce, Prezes E-commerce services. Sklepy Komfort Anna Heimberger Dyrektor Marketingu 17-18 PAŹDZIERNIKA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa FORUM e-h NDEL ROZWÓJ OPTYMALIZACJA TRENDY Doroczne, strategiczne spotkanie handlu detalicznego on-line WŚRÓD PRELEGENTÓW: Avans Ecommerce

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OPTYMALNY. 25-26 czerwca 2012 r., Piła. case studies Sprawdzone. Wspólna kolacja. Praktycy dla praktyków

MAGAZYN OPTYMALNY. 25-26 czerwca 2012 r., Piła. case studies Sprawdzone. Wspólna kolacja. Praktycy dla praktyków strategia, zarządzanie, optymalizacja procesów, automatyzacja, minimalizacja kosztów, wykorzystanie zasobów Forum MASTERCLASS praktycy dla praktyków - liczne case studies i dyskusje Organizator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo