Stres z perspektywy motywacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stres z perspektywy motywacyjnej"

Transkrypt

1 Stres z perspektywy motywacyjnej Stosowana psychologia motywacji 2012/2013 dr Diana Malinowska dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ

2 Kluczowe zagadnienia Stres w środowisku zawodowym Model Wymagań Kontroli Karaska Model Wymagań Zasobów Bakkera i współpracowników Call center jako przykład środowiska stresogennego Schemat prewencji stresu w środowisku zawodowym

3 Prof. Cary Cooper o stresie

4 Stres... Stres Ocena sytuacji jako obciążającej, przekraczającej zasoby i zagrażającej dobrostanowi (Lazarus, 1966, Lazarus & Folkman, 1984) Poza optimum Zbyt dużo wyzwań: wyczerpanie Za mało wyzwań: nuda, frustracja

5 Stres w środowisku zawodowym Warunki pracy i środowiska zawodowe źródła stresu / stresory zawodowe those aspects of the design and management of work, and its social and organisational contexts, that have the potential for causing psychological or physical harm the International Labour Office (1986) Zawody najbardziej narażone na stres (Traversand & Cooper, 1993; Kahn, 1993;Young & Cooper, 1999) pracownik pogotowia ratunkowego pracownik opieki społecznej nauczyciel pracownik call center strażnik więzienny policjant

6 Lista stresorów w środowisku zawodowym (Cox, 1993)

7 Model Wymagań Kontroli Demand Control Model, DCM (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) Środowisko pracy reprezentowane przez kombinację wymagania / presja zadań Kontrola / swoboda decyzyjna o tym jak zrealizować wymagania w pracy Klasyfikacja stanowisk pracy high-job strain wysokie wymagania i mała kontrola low-job strain niskie wymagania i duża kontrola Hipoteza obciążenia (the strain hypothesis) Praca na stanowiskach wysoko obciążających wywołuje reakcję stresową podwyższony poziom ciśnienia krwi, kłopoty zdrowotne, wyczerpanie, lęk związany z pracą, niską satysfakcję z pracy

8 Model Wymagań Kontroli Demand Control Model, DCM (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) Walidacja hipotezy obciążenia Efekt główny wymagań i kontroli oraz/lub łączna interakcja efektów pomiędzy tymi charakterystykami (bez udziału trzeciej zmiennej) ale W mniej niż połowie badań o wysokiej jakości (42%) potwierdzono efekt interakcji pomiędzy wymaganiami a kontrolą (Barnett & Brennan, 1997; Bourbonnais et al., 1999; Bromet et al., 1988; Dollard, 1997; Parkes, 1982; Parkes et al., 1994; Steptoe et al., 1998; Vahtera et al., 2000) Znacząca większość badań wskazuje na istotność interakcji pomiędzy wymaganiami i kontrolą, jeśli wsparcie społeczne

9 Model Wymagań Zasobów Job Demands Model, JDM (Bakker et al., 2003) Krytyka Modelu Wymagań - Kontroli Dlaczego właśnie presja pracy jest zawsze najważniejszym wymaganiem? Czy w każdym zawodzie ta charakterystyka pracy jest najważniejsza, jeśli wiemy że zawody różnią się poziomem obciążeń poznawczych, emocjonalnych, itp.? Dlaczego inne charakterystyki pracy i środowiska są odrzucane?

10 Model Wymagań Zasobów Job Demands Model, JDM (Bakker et al., 2003) Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Wymagania w pracy Obciążenia Organizacyjne Konsekwencje indywidualne organizacyjne Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Organizacyjne Zasoby w pracy Motywacja

11 Model Wymagań Zasobów Efekt główny wymagań i zasobów Wymagania* wyczerpują zasoby pracownika, skłaniają do uruchamiania działań zaradczych i wzmożonego wysiłku, w konsekwencji pojawia się wyczerpanie energii i problemy zdrowotne (Demerouti et al., 2000, 2001a, b; Leiter, 1993) Presja pracy, wymagania emocjonalne, niejasność roli prowadzą do problemów ze snem, wyczerpania, pogorszenia stanu zdrowia (Doi, 2005; Halbesleben & Buckley, 2004) * Wymagania w pracy niekoniecznie są negatywne, mogą przekształcić się w stresory, kiedy ich spełnienie wymaga od pracownika zbyt dużego wysiłku (Meijman and Mulder, 1998) Zasoby mają potencjał motywacyjny (Bakker, Demerouti, De Boer, & Schaufeli, 2003) oddziałują na motywację wewnętrzną: stymulują rozwój pracownika, uczenie i doskonalenie oraz motywację zewnętrzną: są instrumentem do osiągnięcia celu Wsparcie społeczne, informacja zwrotna o wykonaniu zadania, autonomia stymulują motywację, prowadzą do zwiększenia zaangażowania w pracę i zaangażowania organizacyjnego (Demerouti et al., 2001; Salanova et al., 2005; Taris and Feij, 2004)

12 Model Wymagań Zasobów Efekt interakcji wymagań i zasobów w pracy Zasoby w pracy mogą działać jako bufor zabezpieczający przed szkodliwym wpływem wymagań w pracy na obciążenia zawodowe Działanie bufora (Kahn and Byosserie, 1992, p. 622) redukuje właściwości środowiska do wytwarzania specyficznych stresorów zmienia percepcję wywoływaną przez stresor modyfikuje reakcję wywołaną przez proces oceny redukuje szkodliwe konsekwencje tej reakcji

13 Model Wymagań Zasobów Bufory Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Wymagania w pracy Obciążenia Organizacyjne Konsekwencje indywidualne organizacyjne Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Organizacyjne Zasoby w pracy Motywacja

14 Model Wymagań Zasobów Bufory Bufory Wsparcie społeczne (e.g. Haines et al. 1991; Johnson and Hall, 1988) korzystne w realizacji celów instrumentalne wsparcie od współpracowników może wspomóc realizację zadań na czas i obniżyć wpływ przeciążenia pracą na doświadczane obciążenia (Van der Doef & Maes, 1999) Inne potencjalne bufory Informacja zwrotna (wzrost przewidywalności stresora) Jasność roli (wzrost przewidywalności stresora) Informacje od przełożonych (wzrost zrozumienia stresora) Autonomia (wzrost kontrolowalności stresora przez osobę, która jest na niego narażona)

15 Model Wymagań Zasobów Bufory Czy zasoby 'wpasowują' się w wymagania? (De Jonge & Dormann, 2003; Frese, 1999; Van der Doef & Maes, 1999) Autonomia oraz wsparcie społeczne buforują negatywne konsekwencje wymagań emocjonalnych / częstość ekspozycji na emocjonalnie wymagające sytuacje (skargi, nieuprzejmość, znieważanie) Autonomia i jakość relacji z przełożonym buforują negatywne konsekwencje nierównowagi praca - życie prywatne Autonomia buforuje negatywne konsekwencje przeciążenia pracą Różne zasoby mogą wchodzić w interakcję z wymaganiami, wspomagać radzenie sobie z nimi i chronić przed ich negatywnymi skutkami

16 Model Wymagań Zasobów Odwrotny wzorzec relacji? Klasyczne hipotezy Wymagania w pracy predyktorem obciążeń / stresu Zasoby predyktorem motywacji konwencjonalne powiązania pomiędzy zmiennymi potwierdzone w wielu badaniach (De Jonge et al., 2001; Dormann & Zapf, 2002; Wong et al., 1998) ale Czy na możliwy odwrotny kierunek zależności? Tak: badania longitudinalne (e.g., Zapf et al., 1996)

17 Model Wymagań Zasobów Odwrotny wzorzec relacji? Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Wymagania w pracy Obciążenia Organizacyjne Konsekwencje indywidualne organizacyjne Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Organizacyjne Zasoby w pracy Motywacja

18 Model Wymagań Zasobów Odwrotny wzorzec relacji? Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Wymagania w pracy Obciążenia Organizacyjne Spirala strat (Hobfoll, 2001, 2002), wyższy poziom stresu może powodować Poznawcze mniej korzystne warunki (w pracy) Emocjonalne Zasoby oceniają wymagania wmotywacja pracy jako w pracy Wypaleni pracownicy względnie Społeczne wysokie i częściej uskarżają się na przejawy stresu, w ten sposób Fizyczne tworzą negatywny klimat pracy i wzmacniają cyniczną postawę (Bakker & Schaufeli, 2000) Organizacyjne Wyczerpani pracownicy mogą nie realizować swoich obowiązków zgodnie z planem co sprzyja powstawaniu presji czasu i konfliktu roli (Demerouti et al., 2004)

19 Model Wymagań Zasobów Odwrotny wzorzec relacji? Tworzenie Poznawcze pracy (job crafting) kształtowanie i zmienianie pracy na stanowisku przez pracownika Emocjonalne (Wrzesniewski and Dutton, 2001, p. 180;Daniels, 2006) Społeczne Wymagania Obciążenia w pracy pracownicy mogą dostrzegać więcej zasobów Zaangażowani i Fizyczne uruchamiać je, np. poprzez inicjowanie kontaktów z kolegami lub lepiej Organizacyjne (racjonalniej) wykorzystują Poznawcze Emocjonalne Społeczne Fizyczne Organizacyjne Zasoby w pracy Motywacja

20 Wymagania i zasoby w firmie call center

21 Specyfika środowiska call center work environment in which the main business is mediated by a computer and telephone-based technologies that enable the efficient distribution of incoming calls (allocation of outgoing calls) to available staff, and permit the customeremployee interaction to occur simultaneously with the use of display screen equipment and the instant access to, and inputting of, information. It includes parts of companies dedicated to this activity, as well as whole companies that specialize in such services (Holman, 2005, p , based on Smith & Sprigg, 2001)

22 Lean production: obniżenie poziomu niepewności poprzez uproszczenie i standaryzację procesu produkcji, co prowadzi do wąskiego zakresu zadań i wysokiej standaryzacji (Batt & Moynihan, 2002)

23 Badania nad pracą w środowisku call center Sprigg & Jackson (2006)

24 Badania nad pracą w środowisku call center Sprigg & Jackson (2006) Wypowiedzi z badań jakościowych Stała kontrola pracy I think call centers in general can be very stressful work due to constant monitoring of advisors to be productive at all times there are very few jobs where people are expected to be accountable for each minute of the day. Przeciążenie pracą lots of pressure to take certain amount of calls Konflikt roli Managers say that quality is important, yet we have to keep to strict call per hour target Wykorzystanie zróżnicowanych umiejętności I find it very monotonous, and the job has no variation

25 Badania nad pracą w środowisku call center Sprigg & Jackson (2006)

26 Prewencja stresu Model zarządzania ryzykiem Etap 1: Ocena ryzyka Identyfikacja potencjalnych, znaczących źródeł stresu związanych z pracą i warunkami pracy dla konkretnej grupy pracowników

27 Prewencja stresu Model zarządzania ryzykiem Etap 2: 'tłumaczenie', planowanie, wdrażanie Dyskusja dotycząca zidentyfikowanych źródeł stresu, określenie patologii organizacyjnych, a nie tylko symptomów Wybór priorytetowych działań adresujących konkretne stresory Włączenie interwencji do istniejących planów zmian, unikanie 'rewolucji'

28 Prewencja stresu Model zarządzania ryzykiem Etap 3: ewaluacja, informacja zwrotna, uczenie organizacyjne Kluczowe pytanie: czy dzięki wprowadzonym działaniom cel został osiągnięty? Ocena procesu i efektów (Randall et al., 2001) Ilościowe i jakościowe wskaźniki Zaawansowanie procesu wdrożenia interwencji

29 Stres z perspektywy motywacyjnej Stosowana psychologia motywacji 2012/2013 dr Diana Malinowska dr hab. Aleksandra Tokarz, prof. UJ

Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout

Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout Energetyczne bankructwo. Syndrom Burnout Autor: Karina Atłas ("Energetyka" - kwiecień 2015) Średni roczny czas pracy przypadający na jednego polskiego pracownika wyniósł w 2012 roku 1929 godzin, co daje

Bardziej szczegółowo

Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo

Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo *Renata Grzywacz Katedra Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów Kierownik Katedry: prof.

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROCZNIK TOM XI OFICYNA WYDAWNICZA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI CHORZÓW 2014 Wydawnictwo ciągłe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STRES W PRACY TYMCZASOWEJ

STRES W PRACY TYMCZASOWEJ Anna Sowińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach STRES W PRACY TYMCZASOWEJ Wprowadzenie Rozwój niestandardowych form zatrudnienia należy traktować jako proces nieodwracalny. Wśród pozytywów w pierwszym

Bardziej szczegółowo

POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA SWING DO DIAGNOZY INTERAKCJI PRACA DOM I DOM PRACA

POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA SWING DO DIAGNOZY INTERAKCJI PRACA DOM I DOM PRACA Medycyna Pracy 2012;63(3):355 369 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Agnieszka Mościcka-Teske, Dorota Merecz PRACA ORYGINALNA POLSKA ADAPTACJA KWESTIONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej

Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych... 105 dr Małgorzata Adamska-Chudzińska Katedra Psychologii i Dydaktyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Niezawodność pracowników

Bardziej szczegółowo

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Państwo i Społeczeństwo 2014 (XIV) nr 3 Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Innovation in occupational health and safety as a business development

Bardziej szczegółowo

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Mgr Tomasz Hermaniuk Katedra Marketingu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Wprowadzenie Każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pomiar i analiza absencji pracowniczej

Pomiar i analiza absencji pracowniczej Pomiar i analiza absencji pracowniczej Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Łódzki Mierniki dotyczące poziomu absencji są wymieniane wśród informacji wykorzystywanych do oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ

PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ Medycyna Pracy 2008;59(3):247 254 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Bohdan Dudek PRACOHOLIZM SZKODLIWY SKUTEK NADMIERNEGO ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ WORKAHOLISM HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE.

SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE. SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE. STRESZCZENIE Wypalenie zawodowe pojawia się w sytuacji przewlekłego stresu, który jest charakterystyczny dla zawodów służb

Bardziej szczegółowo

Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW

Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW PROGRAM ZARZĄDZANIA STRESEM PROGRAM ZARZĄDZANIA STRESEM = STRATEGIA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH STRESOWI LUB OBNIŻAJĄCYCH JEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie przedsiębiorstwem Edukacja społeczna NUMER 89 lipiec sierpień 2013 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO Adres

Bardziej szczegółowo

Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy

Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy Funkcje działu personalnego a szacowanie wartości kapitału ludzkiego firmy Joanna Samul Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: j.samul@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.02.08

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 67 Nr kol. 1900 Martyna MICHALAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Kadrami MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Damian Michalik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Streszczenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne metody motywowania załogi stanowi

Bardziej szczegółowo

This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is

This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is Legal Informacja noticeprawna This publication of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 215 227 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz Bardzo wysoko oceniam zarówno pomysł napisania dzieła, jak również poziom tego przedsięwzięcia. Problem przedsiębiorczości nie znajdował dotychczas w Polsce należnego mu

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo