Uniwersytet Wirtualny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Wirtualny"

Transkrypt

1 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja pod patronatem: Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr. hab. Jana Szmidta Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje: Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Sponsorzy: XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 1

2 Spis treści Spis treści Sesja Plenarna Zarządzanie wiedzą i e-nauczanie w procesie kształcenia studentów... 6 E-learning w uczelni technicznej z perspektywy Akademii Górniczo-Hutniczej... 7 Platforma edukacyjna we współczesnej uczelni... 8 Sesja równoległa 2A... 9 Zarządzanie procesem doboru ścieżek kształcenia na platformie e-student Możliwości wykorzystania platformy moodle na przykładzie platformy edukacyjnej koweziu Zapobieganie niepowodzeniom edukacyjnym w e-nauczaniu: wykorzystanie narzędzia Spector Model platformy edukacyjnej do realizacji e-kształcenia metodą projektów Platforma edukacyjna okno-pw: funkcje i realizacja Sesja równoległa 2B E-podręcznik przyszłość szkoły zaczyna się dziś Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań Możliwości wykorzystania przez platformy e-learningowej w pracy dydaktycznej nauczycieli Inicjatywy e-learning w systemie doskonalenia nauczycieli inspiracje, wyzwania, realizacje.. 21 Aktywności uczestników na przykładzie kursów przeznaczonych dla nauczycieli realizowanych w formie zdalnej na platformie edukacyjnej koweziu Sesja równoległa 3A Diagnoza wybranych obszarów kształcenia na odległość w Polsce Co Bronisław Malinowski ma do portali społecznościowych? Otwarta edukacja w środowisku 3D na przykładzie infolit ischool Wspomaganie zarządzania uczelnią przy użyciu metod analitycznych hurtowni danych Efektywne narzędzie e-learningowe do podnoszenia kwalifikacji medycznych Modele sieci produkcyjnej dla zadań zarządzania wiedzą Sesja równoległa 3B Zastosowanie narzędzia ewaluacyjnego na przykładzie internetowego rozpoziomowania studentów UW Czynniki sukcesu we wdrażaniu e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim Interkulturowe QQanie polsko-chińskie Kryteria jakości w kursach w pełni e-learningowych i mieszanych E-learning 2.0 w nowoczesnej dydaktyce akademickiej. Doświadczenia UG XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 2

3 Budowa repozytoriów materiałów dydaktycznych: metoda i narzędzia Sesja plenarna Application of e-learning Technology to traditional University education process Podcast, captation, visio...transition of the digital images usage from distant learning to face to face Affective Computing for Intelligent Tutoring Systems Sesja plenarna Open Universities Worldwide: Current Challenges and Future Prospects Guglielmo Marconi University A new approach in Higher Education Sesja równoległa 6A Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Zdalny eksperyment naukowo-badawczy w systemie nauczania na odległość Wirtualne laboratorium z dziedziny fizyki, elektrotechniki i elektroniki w dydaktyce wyższej uczelni Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Plagiaty rozwiązań zadań programistycznych w zdalnym nauczaniu Sesja równoległa 6B Pionierskie instytucje kształcenia zdalnego w Polsce w latach 60-tych i 70-tych XX wieku Wykorzystanie mapy myśli do poprawy kreatywnego myślenia w procesie e-edukacji Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Wirtualne koła naukowe praca z uczniem zdolnym na platformie e-learningowej Budowanie i wzmacnianie motywacji na kursach e-learningowych dla uczniów Sesja równoległa 7A Zdalne systemy pomiarowe nowy wymiar e-badań i e-nauczania System e-lab elementy elektroniki i optoelektroniki System e-lab laboratorium techniki mikrofalowej i optofalowej Internetowe Laboratorium Fizyki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej Architektura i techniczne rozwiązania w Internetowym Laboratorium Fizyki oraz perspektywy ich rozwoju Laboratorium Internetowe (najbliższej) Przyszłości Sesja równoległa 7B Sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu Pedagogiczne aspekty e-edukacji Czy współczesna edukacja korzysta z osiągnięć technologii online? Otwartość jako pozytywny wirus w projektach Europejskich Gry symulacyjne w nauczaniu przez internet XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 3

4 Sesja plenarna Wykorzystanie portalu dydaktycznego w nauce języków programowania Doświadczenia i metodologia e-nauczania na UW. Paradoksy i sofizmaty e-nauczania Kształcenie przez Całe Życie w przestrzeni Otwartych Zasobów Edukacyjnych Sesja plakatowa "Living learning" jako środowisko współpracy organizacji Zastosowanie szkolenia hybrydowego w nauczaniu metod statystycznych Podręczniki akademickie na nośnikach przenośnych Poglądy studentów na naukę języka obcego a strategie pracy na platformie internetowej XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 4

5 E-Edukacja w Uczelni Sesja Plenarna 1 E-Edukacja w Uczelni XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 5

6 E-Edukacja w Uczelni ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I E-NAUCZANIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Lech BANACHOWSKI, Jerzy Paweł NOWACKI Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, e-nauczanie, proces kształcenia studentów, e- portfolia, repozytorium, technologie informatyczne, uczenie się przez całe życie Streszczenie Najważniejszym procesem uczelnianym jest proces kształcenia studentów. W związku z tym zasadniczą kwestią na uczelni jest pytanie, co zrobić, aby był on realizowany lepiej, z większymi korzyściami dla studentów i uczelni? Autorzy proponują zastosowanie w tym celu metod zarządzania wiedzą i e-edukacji. Rozważone zostaną następujące zagadnienia: ulepszanie procesów uczelnianych a zarządzanie wiedzą, zależności między zarządzaniem wiedzą a e-nauczaniem, użycie e-portfolii oraz budowa systemów informatycznych wspomagających nauczanie i zarządzanie wiedzą w PJWSTK. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 6

7 E-Edukacja w Uczelni E-LEARNING W UCZELNI TECHNICZNEJ Z PERSPEKTYWY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Jan KUSIAK Centrum e-learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza e-learning, rozumiany jako wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych do wspierania procesu uczenia się, wkracza coraz szerzej do szkół, uczelni i instytucji kształcenia, jak również do samokształcenia przez całe życie. Jakie jest miejsce i funkcja e-learningu w technicznej uczelni? Czy rozwiązania e- learningowe stosowane w naukach humanistycznych lub przyrodniczych znajdują zastosowanie na studiach o profilu technicznym? A wreszcie jaki ma być e-learning z perspektywy inżynierów? W referacie przedstawione zostaną, przez pryzmat doświadczeń Akademii Górniczo- Hutniczej, odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Zaprezentowane zostaną również przyjęte w AGH założenia dla rozwijania i popularyzacji e-learningu w czterech głównych obszarach strategicznych: infrastrukturze metodyce rozwoju współpracy Przy realizacji zadań w wyżej wymienionych obszarach uwzględniane są następujące priorytety: autonomia wydziałów Uczelni elastyczność wysoka jakość otwartość innowacyjność W referacie przedstawione zostaną założenia polityki realizacji podstawowych celów statutowych Centrum e-learningu (CeL) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, zarówno w ramach Uczelni, jak również w innych instytucjach kształcenia bezpośrednio z nią związanych. Omówione zostaną wybrane inicjatywy podejmowane w tym zakresie, jak również uzyskane wyniki na przykładzie ukończonych projektów. Centrum e-learningu AGH należy do jednej z najdłużej działających jednostek tego typu w kraju. Powołane zostało do życia w 1996 roku jako Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej (OEN). Zadaniem tej jednostki była szeroko rozumiana pomoc dla pracowników AGH w sprawach związanych z nauczaniem na odległość, wykorzystaniem komputera i Internetu w dydaktyce, a także zapewnienie im możliwości kształcenia ustawicznego. W ciągu kolejnych lat CeL rozwijał się podejmując i realizując nowe zadania, często wykraczające poza macierzystą Uczelnię. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 7

8 E-Edukacja w Uczelni PLATFORMA EDUKACYJNA WE WSPÓŁCZESNEJ UCZELNI Arkadiusz ORŁOWSKI, Marian RUSEK Streszczenie: Katedra Informatyki SGGW, Warszawa, Poland Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW, Warszawa, Poland Platformy edukacyjne coraz częściej pośredniczą pomiędzy nauczycielem i uczniem na wszystkich poziomach edukacji. Jakość tego pośrednictwa, a więc w dużej mierze jakość nauczania, zależy od właściwego wyboru platformy edukacyjnej. Kryteria takiego wyboru powinny uwzględniać przede wszystkim cele edukacyjne, budżet i posiadane zasoby teleinformatyczne. Oczywiście wybór platformy jest dopiero początkiem a nie końcem budowy infrastruktury edukacyjnej. Niezbędne jest bowiem ciągłe doskonalenie i adaptacja platformy do zmieniających się warunków środowiska edukacyjnego oraz rosnących wymagań uczestników procesu dydaktycznego. Konieczne jest także bieżące uwzględnianie nowych rozwiązań technologicznych. Tematem wystąpienia jest analiza różnych typów platform edukacyjnych wykorzystywanych w środowisku akademickim, z uwzględnieniem ich specyfiki, funkcjonalności i przydatności w kontekście meandrów procesu dydaktycznego. Uwzględnimy platformy nauczania synchronicznego i asynchronicznego oraz omówimy problemy ich wzajemnej integracji. Podzielimy się wieloletnimi doświadczeniami z projektowania, wdrażania, wykorzystywania i integracji różnych platform, eksponując przykłady nietypowych i niestandardowych rozwiązań. Przybliżymy ideę serwisów społecznościowych jako platform edukacyjnych. Przedstawimy także problemy z adaptacją platform edukacyjnych do nauczania (i uczenia się) studentów niepełnosprawnych. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 8

9 Platforma edukacyjna Sesja równoległa 2A Platforma edukacyjna XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 9

10 Platforma edukacyjna ZARZĄDZANIE PROCESEM DOBORU ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA NA PLATFORMIE E-STUDENT Barbara DĘBSKA, Agnieszka KUBACKA Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Słowa kluczowe: kształcenie na odległość, ocenianie kształtujące, ścieżka kształcenia Streszczenie E-learning zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników i użytkowników. Głównym modelem wykorzystywanym w kształceniu akademickim jest tzw. metoda blended learning. Jest to forma hybrydowa, łącząca w sobie kształcenie tradycyjne oraz kształcenie metodą na odległość. Uczenie się jest podstawową umiejętnością człowieka rozwijaną przez całe życie, a jego efekty są poddawane ciągłej ocenie. Sprawdzanie wiedzy jest zarazem integralną częścią każdego procesu nauczania. Model oceniania, który zyskuje coraz większe uznanie i jest coraz częściej wykorzystywany, to tzw. ocenianie kształtujące, nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć [1]. Dzięki takiej formie sprawdzania nabytej wiedzy zwiększa się efektywność samokształcenia. Metoda ta polega na zbieraniu takich informacji o osobie uczącej się, które pozwolą obserwować przebieg procesu uczenia się, modyfikować dalsze kształcenie oraz przekazywać informację zwrotną pomagającą studentowi w dalszej nauce [1]. Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego poziomu zrozumienia materiału, które pozwala określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać (definicja Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Przeanalizowanie metod klasyfikacji zastosowanych na platformie Moodle pozwala stwierdzić, że jest to ocenianie podsumowujące, tzn. ocena wystawiana jest na podstawie wyniku testu i służy jedynie analizie treści tego, czego student się nauczył. Po zapoznaniu się z definicją oceniania kształtującego i przeanalizowaniu czynników branych pod uwagę przy tego typu ocenie uznano, że jest ono bardziej efektywne, pomaga zaprojektować cały proces kształcenia studenta, a nie tylko sprawdzić w sposób wyrywkowy (pytania są losowane) jego wiedzę. Na tej podstawie opracowano nowy model oceniania studentów wykorzystujących do samokształcenia materiały dydaktyczne zaimplementowane na portalu e-student, zbudowanym na platformie Moodle. Testowanie skuteczności działania systemu oceniania przeprowadzono na grupie studentów I roku kierunku Informatyka PWSZ w Krośnie, którzy korzystali z materiałów kursu podczas nauki treści przedmiotu Algorytmy i struktury danych. Główna idea opracowanego algorytmu klasyfikacji studenta i skierowania go na właściwą ścieżkę kształcenia polegała na doborze odpowiednich cech niejawnych [2] pozyskanych podczas realizacji toku nauczania na danym kursie, a następnie wykorzystaniu ich w taki sposób, aby utworzyć najefektywniejszą ścieżkę kształcenia danego studenta [3]. Do cech tych należą XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 10

11 Platforma edukacyjna m. in. wynik testu, czas rozwiązania testu, liczba podejść do rozwiązania testu oraz indeks dotychczasowej ścieżki kształcenia [3]. Celem wystąpienia podczas konferencji będzie szczegółowe przedstawienie opracowanej metody klasyfikacji studentów. 1. Leśnikowska K., Ocenianie kształtujące, 2. B. Dębska, A. Kubacka, Metody personalizacji portali internetowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa B. Dębska, A. Kubacka, Adaptacja treści edukacyjnych portalu dydaktycznego do zmieniających się możliwości percepcyjnych studentów, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2009 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 11

12 Platforma edukacyjna MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PLATFORMY MOODLE NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY EDUKACYJNEJ KOWEZIU Andrzej BRZOZOWSKI Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie Słowa kluczowe: platforma Moodle Streszczenie Platforma Moodle jest z pewnością najlepiej znaną platformą e-learningową, gdyż jest najczęściej stosowaną przestrzenią, którą można znaleźć na stronach internetowych wielu instytucji edukacyjnych. Stosowana jest od wielu lat przez szkoły, placówki edukacyjne, ośrodki doskonalenia nauczycieli - lecz, co należy podkreślić platformy Moodle pojawiły się wcześniej na Uczelniach (np. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i inne). Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie dostrzegając korzyści wynikające z wykorzystania platformy Moodle na potrzeby realizacji zadań statutowych, stosuje ją od 2005 r. Z każdym rokiem nabieramy coraz większego doświadczenia, zarówno w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem platformą Moodle, jak i merytorycznych związanych z prowadzeniem różnorodnych zajęć edukacyjnych. Platforma Edukacyjna KOWEZiU (zbudowana na platformie Moodle) jest przestrzenią, na której prowadzimy: kursy on-line, Edukacyjną Przestrzeń Witrualną (EPW), Wirtualną Przestrzeń Roboczą (WPR), Projekty Systemowe KOWEZiU. Dodatkowo, dla naszych pracowników, umieściliśmy przestrzeń - Intranet KOWEZiU miejsce przeznaczone do zarządzania informacją. Każda z wymienionych przestrzeni jest wykorzystywana nieco inaczej, gdyż tego wymaga specyfika każdej z wymienionej wyżej przestrzeni. Część przestrzeni jest dostępna dla wszystkich chętnych, część tylko dla wybranej grupy osób. Specyfika tych przestrzeni, która będzie szczegółowo przedstawiona na wykładzie, wymaga zastosowania wybranych składowych i zasobów dostępnych na platformie Moodle. Przez cały czas pracy na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU staramy się poprawiać, doskonalić, modyfikować i zmieniać to wszystko, co wpływa na poprawę jakości naszych usług elektronicznych. Rozwój e-learningu oraz TI motywuje nas do wdrażania nowych rozwiązań oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 12

13 Platforma edukacyjna ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM EDUKACYJNYM W E-NAUCZANIU: WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA SPECTOR Maciej SŁOMCZYŃSKI, Dorota SIDOR, Tomasz RYBICKI Uniwersytet Warszawski: Wydział Pedagogiczny, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Słowa kluczowe: e-nauczanie, profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych, monitorowanie aktywności, Moodle Streszczenie W 2011 roku Uniwersytet Warszawski przeprowadził pilotażowy projekt badawczy, którego celem było zweryfikowanie hipotezy, w jakim stopniu dostęp do informacji ukazujących charakterystykę organizacji procesu uczenia się jest powiązany z poczuciem skuteczności, poziomem motywacji, preferowaną formą kształcenia oraz wrażeniem obecności prowadzącego. Środkiem prowadzącym do celu było wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli sprawniej zarządzać organizacją uczenia się i nauczania w kształceniu asynchronicznym, a co za tym idzie, oferować wsparcie w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii niepowodzeń dydaktycznych studentom i nauczycielowi. Mechanizm wdrażany był za pomocą modułu (aplikacji) rozszerzającego możliwości platformy edukacyjnej Moodle. Aplikacja dostarczała informacji o aktywności studenta na platformie edukacyjnej w oparciu o jej bieżący monitoring. W pierwszym etapie, przeprowadzeniu zajęć on-line z wykorzystaniem aplikacji, wzięło udział 180 studentów studiów dziennych Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu ankietowym przebadano 152 studentów. Wyniki badania nie potwierdziły relacji występujących miedzy zmienną niezależną a zmiennymi zależnymi. Jednocześnie spośród 50 osób badanych, które podjęły się próbę oceny znaczenia wprowadzenia monitoringu aktywności za pomocą aplikacji SPECTOR, większość wskazywała na jej istotność w procesie kształtowania motywacji i planowania nauki, co pozwala przypuszczać, że założenia projektu były prawidłowe, jednak potrzebne są bardziej dokładne narzędzia pomiaru niż ogólne badanie ankietowe. Zdaniem autorów rozbieżność między wynikami można tłumaczyć różnicami indywidualnymi w zakresie stylów działania oraz błędem atrybucji w odniesieniu do samoregulacji procesu uczenia się. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 13

14 Platforma edukacyjna MODEL PLATFORMY EDUKACYJNEJ DO REALIZACJI E-KSZTAŁCENIA METODĄ PROJEKTÓW Piotr KOPCIAŁ Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Słowa kluczowe: platformy edukacyjne, Project Based e-learning, metoda projektów Streszczenie Referat jest poświęcony budowie modelu systemu informatycznego - platformy edukacyjnej - służącego do realizacji kształcenia na odległość metodą projektów. Do realizacji koncepcji kształcenia zdalnego metodą projektów (ang. Project-Based e- Learning, w skrócie e-pbl) należy odpowiednio zaprojektować system informatyczny, uwzględniając współczesną metodykę modelowania systemów informatycznych, metodykę realizacji zajęć e-pbl oraz możliwości współczesnych narzędzi informacyjnokomunikacyjnych (ICT) Web 2.0 i Web 3.0. W referacie zostanie również przedstawiona analiza możliwości dostępnych platform edukacyjnych pod kątem realizacji e-pbl. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 14

15 Platforma edukacyjna PLATFORMA EDUKACYJNA OKNO-PW: FUNKCJE I REALIZACJA Adam CELLARY, Paweł WNUK Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Słowa kluczowe: okno, studia na odległość, platforma e-learningowa, witryny, sas Streszczenie Coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych oferuje przez internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Przeprowadzono wiele badań, w celu określenia skuteczności nauczania online. Wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Mimo wszystko, istnieje przekonanie iż kursy online mają istotny wpływ na sukcesy uczniów. Podstawowe elementy skutecznego kursu online to: znajomość uczestników kursu przez wykładowców (oraz wzajemne) tworzenie kursu na podstawie jasno sprecyzowanych celów elastyczne i intuicyjne środowisko nauki dostępność serwisu i pomocy (zarówno dla studentów jak I dla wykładowcy) dostępność materiałów, linków pomocniczych i listy zasobów stałe aktualizowanie informacji testy on-line prosta I skuteczna obsługa studentów poprzez e-dziekanat OKNO czyli Ośrodek Kształcenia Na Odległość działający przy Politechnice Warszawskiej na zasadzie połączenia trzech Wydziałów: Mechatroniki, Elektroniki i Elektrycznego posiada swój dedykowany system nauczania na odległość. Jego widoczną końcówką jest system tzw. witryn - czyli miejsca, gdzie studenci i wykładowcy spotykają się w internecie. Witryny posiadają funkcjonalności, które są w stanie w pełni przygotować studenta do obrony pracy i ukończenia studiów. Za ich pośrednictwem student może zapisać się na wybrany przedmiot, uzyskać o danym przedmiocie więcej informacji, zrobić test on-line, czy wysłać do wykładowcy projekt. Student ma również dostęp do specjalnej e-dyploteki czyli miejsca, gdzie zamieszczane są podręczniki I prezentacje. Również a pośrednictwem systemu Witryn wykładowcy mogą uzupełnić informacje o prowadzonym przedmiocie, oraz porozumieć się ze studentami. Równolegle rozwinięty został też system SAS czyli System Administracji Studentami. Z poziomu tego systemu możliwa jest całkowita administracja studentami, pracownikami, przedmiotami oraz całymi studiami (terminami zjazdów, czy sesją wrześniową). XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 15

16 E-edukacja w szkole średniej Sesja równoległa 2B E-edukacja w szkole średniej XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 16

17 E-edukacja w szkole średniej E-PODRĘCZNIK PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY ZACZYNA SIĘ DZIŚ Anna ANTOSIAK-WÓJCIK, Monika WASILEWSKA Young Digital Planet Słowa kluczowe: e-podręcznik, matematyka, szkoła ponadgimnazjalna Streszczenie Projekt "e-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś..." jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Projektu powstaje elektroniczny podręcznik do matematyki dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. A także poradnik metodyczny, modelowe konspekty zajęć dla nauczycieli oraz testy pomiaru dydaktycznego. W testowaniu e-podręcznika bierze udział 20 klas i 20 nauczycieli/nauczycielek z województwa pomorskiego, które w ramach Projektu wyposażone zostaną w zestawy multimedialne. Celem ogólnym Projektu e-podręcznik przyszłość szkoły zaczyna się dziś jest opracowanie innowacyjnego podręcznika elektronicznego do matematyki, dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, a także rozwój oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań i form nauczania poprzez wypracowanie standardu podręcznika elektronicznego (e-podręcznika) w Polsce, przetestowanie ergonomii I użyteczności elektronicznego podręcznika do matematyki; doskonalenie umiejętności sprawnego i efektywnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań we współczesnej szkole, poprawa efektywności nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, poprzez zastosowanie nowatorskich narzędzi i form nauczania, zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką oraz przedmiotami ścisłymi, poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć oraz kształtowanie kompetencji w zakresie TIK, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Istotną cechą podręczników wydawanych w formie elektronicznej, jest ich dostępność. Badania wykazują, że na poziomie ponadgimnazjalnym uczniowie niezwykle rzadko kupują podręczniki zaledwie 12% spośród nich zaopatruje się w nowe książki. (badanie Millward Brown SMG/KRC, XI.2008). Wprowadzenie e-podręcznika już w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych daje ogromne szanse na zmianę negatywnego podejścia uczniów do nauki matematyki, a nauczyciele otrzymają narzędzia pozwalające na uatrakcyjnienie zajęć, rozbudzenie w uczniach ciekawości, budowę własnego autorytetu. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 17

18 E-edukacja w szkole średniej CZY NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJĄ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W KSZTAŁCENIU? RAPORT Z BADAŃ Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna PIETRASZEK Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH Słowa kluczowe: nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), proces kształcenia, szkoła ponadgimnazjalna, nauczyciel, przedsiębiorczość Streszczenie Celem badania była analiza sposobu wykorzystywania przez nauczycieli przedsiębiorczości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesie kształcenia w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. Autorów interesowało, czy i w jaki sposób nauczyciele stosują ICT w edukacji, jak oceniają własne kompetencje posługiwania się nowoczesnymi technologiami, jakie dostrzegają bariery w ich stosowaniu oraz w jakim zakresie chcieliby rozwijać swoje kompetencje technologiczne. Do realizacji celów badania wykorzystano skonstruowaną w tym celu ankietę online oraz zogniskowany wywiad grupowy. Kwestionariusze wypełniło 300 osób nauczycieli przedsiębiorczości z liceów i techników z różnych województw. Dodatkowo 8 osób wzięło udział w wywiadzie fokusowym. Wyniki badań wskazują, że respondenci wykorzystują ICT w procesie kształcenia i dobrze oceniają swoje kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami takimi jak internet, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, czat i forum dyskusyjne. Słabiej oceniają oni natomiast umiejętności korzystania z serwisów społecznościowych, blogów, platform e-learningowych, programów do publikacji filmów, czytników e-booków i tabletów oraz programów do tworzenia podcastów. Nauczycielom trudność sprawia zdefiniowanie mniej oczywistych pojęć, takich jak Web 2.0, webquest, blended-learning czy podcast. Z tego też względu te nowoczesne formy/metody kształcenia oraz takie narzędzia jak smartfony czy tablety nie są popularne w dydaktyce. Proces przygotowywania się nauczycieli do zajęć obejmuje najczęściej przeglądanie stron internetowych lub edukacyjnych płyt CD w celu znalezienia specjalistycznych informacji, stworzenia dokumentu tekstowego czy prezentacji multimedialnej. Zajęcia prowadzone są z głównie wykorzystaniem komputera i projektora (przedstawienie stron internetowych lub prezentacji multimedialnych przygotowanych przez nauczyciela lub uczniów) oraz telewizora (wyświetlenie filmów wideo/dvd). Wykorzystywana jest również poczta elektroniczna oraz edukacyjne programy komputerowe. Część badanych XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 18

19 E-edukacja w szkole średniej odpowiedziała, że wskazuje uczniom określone strony internetowe jako źródło wiedzy do rozwiązania zadań projektowych/webquestów. Znikoma liczba nauczycieli, tworzy strony WWW poświęcone wybranym zagadnieniom omawianym w toku kształcenia. Pomimo że w szkołach (głównie w liceach) są dostępne tablice interaktywne, niewielu nauczycieli z nich korzysta. Badanie potwierdziło powszechne odczucie, że istnieje zależność między deklarowanym poziomem umiejętności korzystania z ICT a ich stosowaniem w dydaktyce (chętniej wykorzystywane są te narzędzia, które nauczyciele już znają). Stwierdzono także istotne statystycznie różnice w zakresie oceny własnych kompetencji z zakresu ICT pomiędzy nauczycielami z liceów ogólnokształcących i techników (uczący w liceach lepiej oceniają własne umiejętności, dysponują również lepiej wyposażonymi w sprzęt technologiczny salami). Z deklaracji badanych jasno wynika, że tym, co utrudnia i opóźnia zastosowanie ICT w kształceniu jest brak sprzętu, z którym borykają się w szkołach, brak czasu oraz blokady mentalne nauczycieli. Mało powszechne jest bowiem traktowanie ucznia jako partnera i akceptowanie faktu, że w świecie nowoczesnych technologii porusza się on z większą sprawnością niż nauczyciel, co może zostać wykorzystane w procesie kształcenia z korzyścią dla wszystkich jego uczestników. Czynnikiem, który mógłby ułatwić rozpowszechnianie ICT w kształceniu byłoby doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny tak, by w każdej klasie zapewniony został stały dostęp do tych urządzeń. Poszerzona powinna również zostać oferta bezpłatnych szkoleń dotyczących nowoczesnych technologii w dydaktyce. Największe oczekiwania nauczycieli w tym zakresie związane są z projektowaniem prezentacji multimedialnych, ze wspieraniem tradycyjnego kształcenia e-learningiem, z programami umożliwiającymi prowadzenie zajęć i ze sprawdzaniem wiedzy online. Uczestniczący w badaniu nauczyciele wykazali także zainteresowanie możliwością wykorzystania wirtualnych bibliotek i słowników, e-booków a także poznaniem sposobów zastosowania filmów i zdjęć w procesie kształcenia oraz ich publikowaniem online. Wyniki badań sugerują konieczność uświadamiania nauczycieli w zakresie potencjału nowoczesnych technologii oraz stworzenia im możliwości praktycznego przećwiczenia obsługi konkretnych narzędzi. Wzrost wiedzy w tym zakresie jest (obok dostępności sprzętu) jednym z warunków stosowania ICT w kształceniu. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż nauczyciele mają świadomość, że nowoczesne narzędzia są jedynie środkami przekazywania wiedzy w procesie dydaktycznym i nie powinny dominować nad efektami kształcenia. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 19

20 E-edukacja w szkole średniej MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRZEZ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ W PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI Marlena PLEBAŃSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Słowa kluczowe: e-learning, platformy e-learningowe, dydaktyka e-learning Streszczenie W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania multimedialnych form kształcenia w pracy dydaktycznej nauczyciela z uczniem. Artykuł prezentuje możliwości eksploatacji różnorodnych funkcjonalności platformy e-learningowej w procesach dydaktycznych opartych na klasycznym e-learningu jak również w procesach blended learningowych dominujących w środowisku szkolnym. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania platformy e-larningowej EduPortal wykorzystywanej w projekcie e-akademia Przyszłości przez ponad 25 tysięcy użytkowników na terenie całej Polski. Przedstawia możliwość zastosowania zarówno asynchronicznych jak i synchronicznych komponentów edukacyjnych w pracy z uczniem min bazy wiedzy multimedialnych materiałów dydaktycznych, chatów, komunikatorów, blogów, forów dyskusyjnych, dziennika edukacyjnego czy scenariuszy lekcji. Demonstruje możliwości wykorzystania platformy e-learningowej przez nauczycieli różnych grup przedmiotowych, min: biologia, chemia, fizyka, matematyka, j, angielski, wos, informatyka, etc jak również modele pracy jakie nauczycieli z uczniami stosowane przez nauczycieli na poziomie gimnazjum. Ponadto w artykule zaprezentowane zostały wyniki wykorzystania funkcjonalności platformy e-learningowej. EduPortal uzyskane w pierwszym roku realizacji projektu e- Akademie przyszłości. z uwzględnieniem podziału czasowego oraz geograficznego. XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka, czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska 20

Społeczna Akademia Nauk Co Bronisław Malinowski ma do portali społecznościowych?

Społeczna Akademia Nauk Co Bronisław Malinowski ma do portali społecznościowych? Społeczna Akademia Nauk Co Bronisław Malinowski ma do portali społecznościowych? Zbigniew Meger Bronisław Kacper Malinowski (1884-1942) Polski antropolog, podróżnik, etnolog i socjolog. Ukończył liceum

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW WARSZTATY nt. programu kompetencji nauczycieli odnoszących się do dydaktyki cyfrowej Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba grup: 2 (łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 1 (9)/2015, str. 90 94 e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji Anita Dąbrowicz-Tlałka Politechnika Gdańska anita@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020

Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020 Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020 Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014

Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Doświadczenia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego Witold Woźniak Gronowo, 28 października 2014 Dlaczego potrzebne są zmiany Aby: Dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt,,holistyczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej przygotowany w ramach projektu Szukając Einsteina

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo