Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE"

Transkrypt

1 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach z działalności Polskiej Sekcji IEEE w drugim półroczu 2005: Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji IEEE Volunteers Training Workshop organizowany przez PS-IEEE i Co-sponsorowany przez R8-IEEE Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję Protokół z walnego zebrania członków Polskiej Sekcji IEEE Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji IEEE Posiedzenie wyjazdowe Zarządu PS-IEEE w Wilnie Kontynuując tradycję organizowania posiedzeń wyjazdowych zapoczątkowaną przez poprzedniego Przewodniczącego Prof. Ryszarda S. Jachowicza, członkowie Zarządu Polskiej Sekcji na zaproszenie przewodniczącego Litewskiego Chapteru MTT/ED/AP Dr Iriny Nadionovej przebywali w dniach 26 i 27 lipca 2005 w Wilnie. Po przybyciu do Wilna, wieczorem w dniu 26 lipca 2005 gospodarze wydali kolację w pięknym i popularnym kompleksie restauracji Belmondos. Warto zaznaczyć, że uroczystość była podwójna gdyż w dniu 24 lipca 2005 otrzymaliśmy wiadomość, że oficjalnie została zatwierdzona Sekcja Litewska IEEE (więcej patrz w następnym punkcie). Dlatego gratulacjom i toastom nie było końca! Następnego dnia ( ) rano odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Polskiej i Litewskiej Sekcji w Bibliotece firmy GEOZONDAS Info, której dyrektorem jest Dr Boris Levitas R8 Section Development Coordinator. Obecni byli także wolontariusze IEEE zarówno z Politechniki Wileńskiej jak też Politechniki w Kownie. Przedyskutowano stan aktualny i możliwości dalszej współpracy obu Sekcji. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od Polskiej Sekcji, większość członków IEEE na Litwie pochodzi z przemysłu.

2 2 Był też czas na wspomnienia, gdyż obecni byli Prof. Józef Modelski V-ce Chair R8 Technical Activities oraz wspomniany już Prof. Ryszard S. Jachowicz, którzy walnie przyczynili się do powstania Chapteru a następnie rozwoju IEEE na Litwie. Wieczorem Polska Sekcja ufundowała uroczystą kolację w pięknie ulokowanej nad jeziorem restauracji Prie Maluno Podczas wspólnego obiadu 27 czerwca 2005 w restauracji Prie Maluno Boris Levitas i Irina Nadłonowa wręczyli przewodniczącemu Polskiej Sekcji Prof. M. P. Kaźmierkowskiemu obraz Wilna Wszystkie te wspaniałe i niezapomniane przeżycia zawdzięczamy Naszym gospodarzom i przyjaciołom Irinie Nadionovej i Borisowi Levitasowi, którym pragnę w tym miejscu gorąco podziękować zarówno w imieniu wszystkich uczestników spotkania jak tez w imieniu własnym. Powstała Litewska Sekcja IEEE W dniu została oficjalnie zatwierdzona Litewska Sekcja IEEE. Liczy ona aktualnie 54 osoby (minimalna liczba członków dla zarejestrowania sekcji wynosi 50, przy czym członkowie studenci nie są liczeni) oraz 3 Chaptery. Członkami założycielami, którzy złożyli i podpisali petycję byli dr Irina Nadionova oraz dr Boris Levitas, wieloletni działacze IEEE na Litwie. Jest to, więc trzecia nowa Sekcja obok Ukraińskiej i Białoruskiej, która została zainicjowana jako Chapter zagraniczny afiliowany przy Polskiej Sekcji IEEE. Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Litwy i życzymy Im wielu sukcesów oraz satysfakcji na samodzielnej drodze rozwoju!

3 3 Volunteers Training Workshop zorganizowany przez Polską Sekcję i kosponsorowany przez Region R8-IEEE, Riga, Łotwa W dniach w Gmachu Głównym Politechniki w Rydze, Łotwa, odbyły się drugie już Warsztaty z cyklu Volunteers Training zorganizowane przez Polską Sekcję pod patronatem Regionu R8 IEEE. Miejsce tegorocznych Warsztatów wybrano nieprzypadkowo, gdyż Łotwa jako jedyna z trzech dawnych republik Bałtyckich nie posiada jeszcze żadnej struktury organizacyjnej IEEE. Głównym celem takich imprez (zaproponowanych przez Margaritę Ericsson R8 Membership Development Chair poprzedniej kadencji) są spotkania z sąsiadujących krajów europejskich. Pierwsze Warsztaty odbyły się w październiku 2004 w Ohrid, (Macedonia), z udziałem przedstawicieli Sekcji z południowo-wschodniej Europy, Jugosławii i Macedonii. W Warsztatach w Rydze udział wzięło ponad 30 wolontariuszy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Po powitaniu i omówieniu przez Prof. Bruno Grasmanisa (zastępca Prorektora Politechniki w Rydze) stanu szkolnictwa wyższego i badań naukowych na Łotwie, pierwszy referat merytoryczny wygłosił Dyrektor Regionu 8 IEEE Prof. Baldomir Zajc (Slovenia). Prof. B. Zajc Dyrektor Regionu 8 IEEE Przedstawił on strukturę organizacyjną IEEE oraz zasady wolontariatu przyjęte w IEEE.

4 4 Prof. J. Modelski V-ce Dyrektor Regionu 8 IEEE Następnie V-ce Dyrektor R8 IEEE Prof. Józef Modelski (Polska) omówił problemy rozwoju IEEE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także podkreślił niezwykle istotną i inspirującą rolę Polskiej Sekcji w tworzeniu nowych chapterów i sekcji na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Kolejny mówca, Dr Alexander Szabo (Chorwacja), aktualnie R8 Membership Development Chair, przedstawił podstawowe dane o rozwoju IEEE w Regionie 8 oraz zaprezentował nowe inicjatywy w zakresie zwiększenia liczby członków oraz pozyskiwania wyższych stopni członkowstwa (Senior Member, Fellow Grad). Ostatni z przedstawicieli Zarządu Regionu 8 IEEE dr Boris Levitas (R8 Section Development Coordinator) przedstawił zasady tworzenia chapterów, sekcji oraz subsekcji IEEE a także wskazał kraje R8, które potencjalnie już spełniają te warunki. Następnie przewodniczący Sekcji z krajów uczestniczących w Warsztatach prezentowali stan rozwoju i nowe inicjatywy swoich Sekcji w kolejności: Sekcja Polska Marian P. Kaźmierkowski, Sekcja Białoruska Sergei Malyshev, Sekcja Litewska Irina Nadionowa, Sekcja Ukraińska Vladimir Tarasenko, Sekcja Rosyjska - (Północno-Zachodnia) Dimitry Vavilov i Alex Pasmurov.

5 5 Prof. M. P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS IEEE W imieniu wolontariuszy IEEE na Łotwie wystąpił Prof. Yuri Merkuriev, który zorganizował w Rydze (1-4 June, 2005) pod patronatem IEEE 19 th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 05). Warsztaty Volunteers Training, Politechnika Ryska. Od prawej Baldomir Zajc IEEE Region 8 Director, Alexander Szabo IEEE Region 8 Membership Development Chair Niezwykle ważne i interesujące były wystąpienia polskich seniorów działalności IEEE, którzy w bezpośredni i nieformalny sposób dzielili się osobistymi doświadczeniami z młodymi wolontariuszami IEEE na Łotwie. W tej części Warsztatów głos zabierali kolejno profesorowie: Ryszard S. Jachowicz

6 6 Junior Past Chair PS, Zbigniew Ciok Senior Past Chair PS, Zbigniew Czyż Secretary/Tresuarer PS, Jerzy Klamka Redaktor Naczelny czasopisma Elektronika, Zbigniew Dunajski Chapter Development PS oraz Ryszard R. Romaniuk Student Conselor. Warsztaty zakończono opracowaniem Podsumowania i wniosków, które wraz ze sprawozdaniem przekazano kierownictwu Regionu 8 IEEE. Dyrektor Zajc, zamykając Warsztaty, wyraził zadowolenie z ich przebiegu oraz przekonanie, iż przyczynią się one do szybkiego zarejestrowania Sekcji lub Subsekcji IEEE na Łotwie. Uczestnicy Volunteers Training, Restauracja Lido. Od prawej: Baldomir Zajc IEEE Region 8 Director, Leonid Ribicki Pro Rektor Politechniki Ryskiej. W ramach programu socjalnego uczestnicy zwiedzili Rygę oraz Wydział Elektryczny Politechniki. Natomiast Gala Dinner miała miejsce w pięknym kompleksie restauracji Lido, gdzie do uczestników Warsztatów dołączył przybyły z delegacji rządowej w Rzymie, Prorektor Politechniki ds. Nauki Prof. Leonid Ribicki. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE Organizator Warsztatów R8 IEEE w Rydze Kończąc, składam Państwu serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Zdrowia i Dobrych Wyborów w Nowym Roku 2006! Prof. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE

7 7 Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że powołana na posiedzeniu Zarządu w dniu r., zgodnie z regulaminem IEEE, Komisja Matka w składzie: Przewodniczący Członkowie - prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz, - prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok, - prof. dr hab. inż. Józef Modelski zaproponowała na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od dnia r. do dnia r. następujące kandydatury: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz Skarbnik - prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, - prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, - mgr inż. Adam Czajka, - dr inż. Andrzej Miękinia. Zgodnie z regulaminem, Członkowie Sekcji mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury spośród członków Polskiej Sekcji IEEE ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. Termin zgłaszania dodatkowych kandydatur upływa w dniu 20 listopada 2005 r. Dodatkowe kandydatury stają się ważne, jeżeli zostaną zgłoszone pisemnie, przez co najmniej 10% członków Sekcji tj. przez 65 osób. Zgłoszenia dodatkowych kandydatur powinny być przesłane na ręce przewodniczącego Komisji Matki na adres: prof. dr hab. RYSZARD JACHOWICZ Inst. Systemów Elektronicznych PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/ Warszawa Obowiązujący w sprawach procedury wyborczej regulamin przewiduje alternatywnie: W razie braku dodatkowych ważnych zgłoszeń, zatwierdzenie propozycji Komisji Matki nastąpi na Walnym Zebraniu Polskiej Sekcji IEEE, które odbędzie się 20 grudnia 2005 r. (wtorek), o godzinie 13:00, w sali nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej. W przypadku zgłoszeń dodatkowych kandydatur, zostanie przeprowadzone głosowanie w drodze korespondencyjnej przed Walnym Zebraniem Sekcji, a wyniki jego będą zatwierdzone na wspomnianym wyżej Walnym Zebraniu. Prof. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE

8 8 Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiej Sekcji IEEE, zwołanego na dzień 20 grudnia 2005 roku, godz w gmachu Starej Kotłowni, Politechnika Warszawska, S. nr 4 Obecnych na Zebraniu wg listy obecności - 16 członków Polskiej Sekcji IEEE. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania: a) zatwierdzenie porządku obrad; b) wybór Przewodniczącego Zebrania. 2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu - Przewodniczący prof. Marian P. Kaźmierkowski 3. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej 4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 6. Wybory nowego Zarządu: a) przedstawienie kandydatur przez Komisję Matkę - prof. Ryszard S. Jachowicz; b) dokonanie wyboru Zarządu; c) zatwierdzenie propozycji rozszerzonego składu Zarządu. 7. Przedstawienie programu działania nowego Zarządu 8. Dyskusja i wolne wnioski 9. Zamkniecie Zebrania Ad 1. Po słowach wstępnych Przewodniczącego Sekcji prof. Mariana Kaźmierkowskiego i zatwierdzeniu porządku obrad dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zebrania prof. Józefa Modelskiego. Ad 2. Sprawozdanie z dwuletniej działalności Sekcji przedstawił dotychczasowy Przewodniczący Sekcji prof. Marian Kaźmierkowski. Ad 3. Dr hab. Bartłomiej Beliczyński; jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Sekcji IEEE, odczytał protokół Komisji z kontroli działalności Zarządu Sekcji w okresie dwuletniej kadencji Zarządu wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Obok przewodniczącego, członkiem Komisji Rewizyjnej był prof. Cezary Zieliński. Ad 4. W dyskusji nad sprawozdaniem zarządu udział wzięli: prof. Ryszard R. Romaniuk, prof. Ryszard S. Jachowicz, prof. Zbigniew Dunajski oraz prof. Józef Modelski. Prof. Romaniuk podkreślił, że w minionej kadencji oprócz regularnych posiedzeń Zarządu Polskiej Sekcji odbyły się też zainicjowane jeszcze przez poprzedniego Przewodniczącego prof. Jachowicza spotkania wyjazdowe we Lwowie, Wilnie i w Rydze. Tak więc prof. Kaźmierkowski nie tylko pielęgnował tę tradycję, ale również znacznie rozbudował wprowadzając też spotkania Zarządu na gruncie prywatnym m.in. u prof. Jachowicza, prof. Dunajskiego oraz prof. Pacuta. Wspomniał również o Kongresie SPIE, który odbył się we wrześniu 2005 w Politechnice Warszawskiej pod auspicjami PS-IEEE. Kongres reprezentował b. wysoki poziom naukowy i obejmował 14 konferencji specjalistycznych. Prof. Jachowicz w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu przewodniczącemu prof. Kaźmierkowskiemu za 4-letnie jak się wyraził łączenie przyjaznej atmosfery z dobrymi wynikami działalności Polskiej Sekcji IEEE! Prof. Dunajski podkreślił pomoc Przewodniczącego w realizacji konferencji, w tym 5 th International Conference Mechatronic September 23-25, 2004 Warszawa.

9 9 Sekcji: Prof. Modelski zabierając głos jako ostatni w dyskusji uznał jako najważniejsze osiągnięcia - pomoc dla Sekcji i Chapterów krajów wschodnich (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa) i w wyniku również uznanie w Zarządzie Regionu 8 IEEE. - wysoka pozycja członków PS również w specjalistycznych Societes, - dobra atmosfera w Polskiej Sekcji! Ogólnie Sprawozdanie ustępującego Zarządu PS oceniono bardzo wysoko Ad 5. Po dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczącego Sekcji Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Członkowie Zarządu nie brali udziału w głosowaniu. Ad 6a. Komisja Matka działająca w składzie; prof. dr hab. Ryszard Jachowicz, prof. dr hab. Zbigniew Ciok, prof. dr hab. Józef Modelski zaproponowała na obieralnych członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 30 grudnia 2007 r. następujące kandydatury: przewodniczący Sekcji - z-ca przewodniczącego sekretarz skarbnik - prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski dr inż. Adam Czajka dr inż. Andrzej Miękina Ad 6b. W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur przez członków Sekcji w regulaminowo wymaganym terminie, przyjęto do akceptującej wiadomości następującą propozycję Komisji Matki. Ad 6c. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Sekcji zaakceptowano nowy skład Zarządu Sekcji. Jednakże pełna lista członków dokooptowanych nowego Zarządu przedstawiona będzie na pierwszym posiedzeniu. Ad 7. Przewodniczący Sekcji przedstawił zebranym program działalności nowego Zarządu Sekcji przewidujący m.in.: zaproszenie członków spoza Warszawy do pracy w Zarządzie PS, zwiększenie atrakcyjności członkowstwa IEEE wobec dostępu czasopism w IEEE Xplore udostępnionym przez Biblioteki politechnik, ożywienie współpracy z innymi organizacjami krajowymi, pobudzenie zainteresowania przemysłu krajowego. Ad 8. W obszernej dyskusji omówiono aktualne problemy i przewidywane trudności w realizacji zadań Sekcji. Specjalną uwagę poświęcono następującym tematom: - utrzymania trendu tworzenia wybitnych osobowości Polskiej Nauki! W bazie danych Scopus czołowe pozycje naukowe zajmują członkowie Polskiej Sekcji IEEE (prof. Ryszard Romaniuk) - Prof. Jachowicz składając gratulacje Nowemu Zarządowi przypomniał zasadnicze punkty atrakcyjności członkowstwa IEEE : Polska Sekcja wnosi pierwszą opłatę członkowska za studentów, Członkowie otrzymują czasopismo SPECTRUM, Członkowie uzyskują ulgi konferencyjne (10-20%) Członkowie-studenci mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdów na konferencje organizowane przez IEEE Societes.

10 10 - Prof. Romaniuk zwrócił uwagę, ze Polska Sekcja SPIE dzięki działalności publikacyjnej ma wielokrotnie większe finanse aniżeli Polska Sekcja IEEE! - Prof. Modelski postulował: Akcje wzrostu liczby członków Senior Member, Pomoc w organizacji EUROCON 2007 w Krakowie, Spotkanie z Zarządem SEP. Ad 9. Zakończenie obrad. Symboliczne przekazanie flagi Polskiej Sekcji IEEE nowemu Przewodniczącemu Zarządu prof. Andrzejowi Pacutowi.Od lewej stoją: Prof. Józef Modelski Vice Dyrektor R8 IEEE, Prof. Ryszard S. Jachowicz Past President ( ), Prof. Zbigniew Ciok Past President ( ), Prof. Andrzej Pacut aktualny przewodniczący oraz prof. Marian P. Kaźmierkowski ustępujący przewodniczący ( ). Katarzyna M. Brzozowska - Sekretariat PS IEEE

11 11 Wiadomości z Chapterów IEEE Robotics & Automation Society W bieżącym roku odbyły się cztery zebrania Chapteru, w trakcie których wygłoszono następujące referaty: 1. Prof. Takateru Urakubo z Department of Applied Mathematics, Kobe University, Japonia, wygłosił referat pt.,,feedback stabilization of a two-wheeled mobile robot using potential functions'' (22 czerwca 2005r., godz. 8.30). 2. Prof. Takanori Fukao z Department of Mechanics, Kobe University, Japonia, wygłosił referat pt.,,image-based tracking control of an aerial blimp robot'' (27 czerwca 2005r., godz. 9.00). 3. Prof. Hiroshi Yabuno z Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba, Japonia, wygłosił referat pt.,,stabilization and Motion Control for Some Mechanical Systems: Application of Bifurcation Control'' (27 czerwca 2005r., godz ). 4. Prof. Yoshifumi Morita z Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Engineering, Nagoya Institute of Technology, Japonia, wygłosil referat pt.,,lyapunov-based control of manipulators with link flexibility'' (28 czerwca 2005r., godz. 9.00). Ponadto R&A Society sponsoruje w bieżącym roku nasz Chapter w kwocie 1000$; Poland Section Chapter był oficjalnym sponsorem konferencji '5th Int. Workshop on Robot Motion and Control' (RoMoCo'05), która odbyła się w dniach czerwca Robotics & Automation Society jest cosponsorem '11th IEEE Int. Conference on Methods and Models in Automation and Robotics' ( ). Prof. K. Kozłowski przewodniczący Chapteru IEEE Computational Intelligence Society- Polish Chapter 1. Profesor Janusz Kacprzyk członek naszego Chapteru uzyskał nominację na stopień Fellow IEEE. 2. W ramach działalności Chapteru 9 grudnia 2005r na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się Seminarium na temat inteligentnych obliczeń i ich zastosowań. Wygłoszono referaty na temat nowych reguł rozmytego wnioskowania (Prof. Witold Kosiński), systemów agentowych (Prof. Robert Schaefer), algorytmów ewolucyjnych (Prof. Andrzej Obuchowicz) oraz zastosowań obliczeń inteligentnych w medycynie (Prof. Paweł Strumiłło). Wcześniej w dniach września 2005, pod patronatem Chapteru została zorganizowana XIV Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. W konferencji wzięło udział 170 uczestników. Prof. L. Rutkowski przewodniczący Chapteru IEEE Computer Society The new IEEE Computer Society Chapter at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology (GUT) has been established in June, 2005, by the decision of IEEE authorities. Preparatory works connected to initiative of a chapter foundation started at the beginning of Prior to that there were, at the Faculty, approximately 30 IEEE members taking part in activities of various societies (Section Poland, Region 8). Our first organizational meeting of the IEEE Computer Society Gdansk University of Technology (GUT) Chapter took place in July, 2005 and most of the Chapter members attended this meeting. Prof. Henryk Krawczyk, Dean of the Faculty of the Electronics, Telecommunications and Informatics, GUT, honored the meeting.

12 12 The meeting promoted the importance of foundation of the Gdansk Chapter and the necessity of establishing its Website. The meeting resulted also in election of the Chapter Officers: Prof. Jozef Wozniak became the Chair of the Chapter, Prof. Bozena Kostek, the Vice-Chair, and Dr. Wladyslaw Szczesniak the Chapter Secretary. During the discussion some suggestions and efforts have been made to create a platform for Chapter scientific meetings over the next academic year. Probably the most important conclusion of the meeting was targeting list of our meetings. In addition, we had in mind that the First IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety (TEHOSS 2005, supported by IEEE Region 8) was coming soon. The conference took place on September 28-30, 2005 at the Gdansk University of Technology and was an important event closing a double jubilee - the 100th anniversary of establishing the first higher technical school in the Pomeranian region and the 60th anniversary of the foundation of Gdansk University of Technology. The Honorary Committee included such distinguished members as Prof. Jerzy Hausner, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Labor of Polish Government, Prof. Michal Kleiber, Minister of Scientific Research and Information Technology, Prof. Janusz Rachon, Rector of the Gdansk University of Technology, and also not mentioning key local Pomeranian Province authorities. Computer Society GUT Chapter members played an essential role in all conference works. The International Programme Committee (IPC) was chaired by Prof. Andrzej Stepnowski, while the Organizing Committee (OC) was run by Prof. Kazimierz T. Kosmowski. Also other Comp Soc Chapter members Prof. J. Wozniak and Prof. H. Krawczyk participated in all IPC activities. Additionally Comp Soc GUT Chapter members Prof. A. Stepnowski, Prof. H. Krawczyk, Prof. J. Wozniak, Prof. J. Gorski, Prof. A. Czyzewski, Prof. R. Salamon, Prof. K. Kosmowski - presented several conference papers, published in the Conference Proceedings. During the second, general Chapter meeting, on Wednesday, November 8, 2005, the future plans were discussed and defined. They can be summarized as follows: Supporting new activities concerning organization of Faculty or joint inter- Faculty seminars, Patronage of the students contest on the best M.Sc. thesis in the area of IT, Providing local members with updated information on useful electronic databases with research and didactic materials, Promoting IEEE Comp. Society among students and the Faculty business partners. Prof. J. Woźniak przewodniczący Chapteru Power Electronics / Industrial Electronics International Conference on POWER ELECTRONICS AND INTEL- LIGENT CONTROL FOR ENERGY CONSERVATION PELINCEC2005 Warsaw, Poland, October 2005 A Great Success The PELINCEC 2005 Conference organized by Institute of Control and Industrial Electronics was held in the historical Main Building of Warsaw University of Technology, Poland, constructed in the second half of 19 th century, and has focused on promotion of Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation. This international event was Co-sponsored by IES/PELS Chapter of Poland Section IEEE. The Conference started on Sunday, October 16 th, 2005 with tutorials. The official Opening Ceremony, however, were held on Monday, 17 th October 2005, and has been followed by Opening Lecture: State of The Art And Developments of Medium Voltage Converters an Overview by an excellent speaker Prof. Steffen Bernet from TU Berlin, Germany. Significant developments in our fields of interest were also highlighted in other Plenary

13 13 Sessions with lectures presented by such excellent experts as Prof. Stanislaw Zak (Purdue University, USA): The Generalized Brain-State-In-A-Box (Gbsb) Neural Network: Model, Analysis, And Applications and Prof. Hirofumi Akagi (Tokyo University, Japan): Modern Active Filters And Traditional Passive Filters, respectively. Opening Ceremony in Audience Hall of the Main Building of Warsaw University of Technology name WATAB (Warsaw-Aachen-Torino- Aalborg-Berlin). In the three WATAB Sessions 12 papers were presented on Tuesday, 18 th October Warsaw power electronics industry has been represented by young and creative hightech companies: APS, BENNING, DACPOL and MEDCOM which have exhibited and informed about their main products. Finally, five tutorials offered by worldknown professors: Frede Blaabjerg (Aalborg University, Denmark), Domenico Casadei (University of Bologna, Italy), Jose Rodriguez (Technical University of Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile), Giovanni Serra, (University of Bologna, Italy) and Marek Zielinski (Nicolas Copernicus University, Torun, Poland) have considerably added to attractiveness of Technical Program. The Conference Social Program including a Welcome Piano Concert (Chopin music) in the Ostrogski Palace and a Gala Dinner (with folklore show) in the Physics Building of Warsaw University of Technology have guaranteed a nice time in Warsaw - city at the centre of the European history. Plenary Lectures by Prof. Steffen Bernet from the TU Berlin, Germany Over 230 abstracts have been submitted in response to the PELINCEC 2005 call for papers, and the International Program Committee have selected 180 (from 26 countries) out of them for publication. Approximately 1/3 of them have been presented in twelve Lecture Sessions, and the other part was discussed in Dialog Sessions. Additionally, Prof. Ralph Kennel from University of Wuppertal, Germany has organized Special Lecture Sessions on Predictive Control in Power Electronics. An important part of the PELINCEC 2005 Conference was PhD-Student Forum organized traditionally since 2002 under the During Piano Concert in Ostrogski Palace Of course, organization of such an excellent event would not be possible without financial sponsors. Therefore, we are grateful to European Community for financial support of our Centre of Excellence in Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation (Project No ENK6-CT ). Prof. M.P. Kaźmierowski, Prof. W. Koczara, Prof. L. M. Grzesiak Pelincec 2005 Co-Chairs

14 14 Zapraszamy do odwiedzenia strony www Polskiej Sekcji IEEE: oraz Regionu 8 Redakcja Newslettera: Website Administrator: mgr inż. Wojciech Kołomyjski Newsletter Editor: mgr inż. Patryk Antoniewicz, tel. (0-22) Materiały przeznaczone do zamieszczenia prosimy przesyłać Redakcji do końca lutego lub września. Zarząd Polskiej Sekcji IEEE Przewodniczący - Prof. Marian P. Kaźmierkowski wiceprzewodniczący - Prof. Andrzej Pacut skarbnik - Dr inż. Andrzej Miękina sekretarz - Dr inż. Mariusz Malinowski sekretariat - p. Katarzyna Brzozowska tel. (0-22) Adres Polskiej Sekcji IEEE Polska Sekcja IEEE Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW ul.koszykowa 75, Warszawa Newsletter Polskiej Sekcji IEEE ukazuje się 2 razy w roku, wiosną i jesienią.

15

16

17 HPSR Committees 7-9 June 2006, Poznan, Poland 2006 Technical Co-Sponsor Call for Papers 2006 Workshop on High Performance Switching and Routing Poznan, Poland June 7-9, Organized by Poznan University of Technology Institute of Electronics and Telecommunications The wide deployment of broadband access for end-user based on current DSL technologies and future subscriber optical access, and new broadband services like IPTV, IPHDTV, videoconferencing and high-speed data transmission imposes new requirements on IP networks. Transmission technologies based on DWDM systems allow to transmit information with speed of Tb/s on one fiber. High-capacity and high-speed routers become a inevitable in the network. On the other hand switching and routing devices are being introduced not only in Internet networks but also in Storage Area Networks and multiprocessor architectures and embedded systems. The scope of the High Performance Switching and Routing (HPSR) Workshop is focused on the technology of highspeed switches and routers, including the architectural and algorithmic aspects of high-speed IP networks, possibly adopting optical technologies and wireless user accesses. HPSR 2006 will comprise of technical sessions for presentation of novel research results, panel sessions for discussion of hot topics, and tutorials by leading experts. Submitted papers will undergo three independent reviews, and accepted papers will appear in the conference proceedings. Original papers are invited on such topics as (but not limited): High performance switch and router architectures o Analysis and simulation o Application routers o Electronic and optical switching fabrics o Field trials o Impact on higher layer protocols o Implementations o Innovative switch and router architectures o Measurements o Optical packet switches o Prototypes o Securing routers and switches o System development MPLS and GMPLS IP over optical networks Routing protocols WDM switching and routing Quality of service Performance measurement and evaluation Network management and operations Tariffing, accounting, and charging Traffic engineering and control High-speed packet processors Metering and monitoring Traffic measurement Protection and recovery Interconnects architectures Switching and routing in wireless networks Switches for Storage Area Networks Networks for grid computing Multiprocessor architectures and switching Important dates: Papers due: December 20, 2005 Notification of acceptance: February 15, 2006 Final camera-ready manuscript due: March 30, 2006 Tutorial submission: December 20, 2005 Instructions for Authors: High-quality original papers are solicited. Papers must be unpublished and must not be submitted for publication elsewhere. All papers will be reviewed by Technical Program Committee members and other experts to ensure high quality and relevance to the conference. Authors of accepted papers must attend the conference to present their contributions. Paper length should be 4-6 pages in two-columns IEEE Transactions style, 10pt. PDF format only is accepted. Submitted papers will undergo three independent reviews. Details on submission will be announced later. Tutorials: Tutorials provide overviews of current high interest topics. Proposal can be half or full day tutorials, and should be sent to Tutorials Chair HPSR 2006

18 Committees General Chair Wojciech Kabaciński, Poznan University of Technology, Poland Technical Program Co-Chairs Prosper Chemouil, France Telecom, France Eiji Oki, NTT, Japan Richard A Thompson. University of Pittsburgh, USA Finance Chair Publications Chair Tutorials Chair Organizing Chair Information Systems Chair Andrzej Dobrogowski, Poznan University of Technology, Poland Mariusz Żal, Poznan University of Technology, Poland Andrzej Jajszczyk, AGH University of Science and Technology, Poland Janusz Kleban, Poznan University of Technology, Poland Marek Michalski, Poznan University of Technology, Poland Advisory Committee Marco Ajmone Marsan, Italy Augusto Casaca, Portugal Tom Chen, USA Bijan Jabari, USA Andrzej Jajszczyk, Poland Ken Ichi Kitami, Japan Hussein Mouftah, Canada Chunming Qiao, USA Heinrich Stüttgen, Germany Steve Weinstein, USA Naoaki Yamanaka, Japan Technical Program Committee M. Aida, Japan N. Ansari, USA M. Atiquzzaman, USA A. Bianco, Italy J. Bowers, USA T. Braun, Switzerland P. Brown, France C.-J. Chang, Taiwan J. Chao, USA P. Chatzimisios, Greece J. Cheng, Taiwan T. Cicic, Norway M. Collier, Ireland G. Danilewicz, Poland P. De Sousa, Belgium P. Demeester, Belgium J. Duato, Spain M. Głąbowski, Poland M. Hamdi, China H. Harai, Japan J. Hui, USA Z. Hulicki, Poland A. Jamalipour, Australia S. Kaczmarek, Poland M. Karol, USA S. Kasahara, Japan D. Kofman, France V. Kumar, India G.-S. Kuo, Taiwan C.-T. Lea, China H.-H. Lee, Korea Y.-S. Lee, Korea F. Liotopoulos, Greece P. Lorenz, France C. Minkenberg, Switzerland M. Murata, Japan H. Nakamura, Japan H. Ngo, USA M. S. Nunes, Portugal S. Oueslati, France A. Pakstas, UK A. Pattavina, Italy E. Rathgeb, Germany L. Reynaud, France R. Rojas-Cessa, USA D. Serpanos, Greece A. Smiljanic, USA M. Song, USA M. Stasiak, Poland D. H. K. Tsang, China A. Wolisz, Germany G. Xue, USA M. Zitterbart, Germany P. Zwierzykowski, Poland HPSR 2006

19

20 Robotics and Automation Society Engineering in Medicine and Biology Society Announcement and Call for Papers BioRob 2006 The First IEEE / RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics General and Program Chair: Paolo Dario, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy General and Program Co-Chair: Deirdre Meldrum, University of Washington, Seattle, USA Joint EMBS/RAS Advisory Committee: RAS: Paolo Dario George Bekey Russ Taylor EMBS: Deirdre Meldrum Rolf Johansson Jaydev P. Desai Pisa, Tuscany, Italy February 20-22, The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics - BioRob is a joint effort of the two IEEE Societies of Robotics and Automation RAS- and Engineering in Medicine and Biology EMBS - The general scope of the BioRob Conference spans all over the fundamental theoretical and experimental challenges posed by the application of Robotics and Mechatronics in Medicine and Biology. The specific topic of the 2006 Conference is Biorobotics, an emerging and deeply interdisciplinary scientific-technological area. Based primarily on research in Robotics and Biomedical Engineering, Biorobotics is now spreading its scope over many other areas of engineering, of basic and applied sciences and even of humanities. The main focus of Biorobotics is to analyze biological systems from a biomechatronic point of view, trying to understand the scientific and engineering principles underlying their extraordinary performance. This profound understanding of how biological systems work, behave and interact can be used for two main objectives: to guide the design and fabrication of novel, high performance bio-inspired machines and systems, for many different potential applications; and to develop (nano, micro, macro) novel devices that can better act on, substitute parts of, and assist human beings, such as in diagnosis, surgery, prosthetics, rehabilitation and personal assistance. The First BioRob 2006 Conference will be a unique opportunity for scientists belonging to different disciplines to present their results, and to share and learn about research activities in this emerging and fast growing field. The IEEE RAS and EMBS share this vision and thus decided to jointly sponsor this Conference. The Program of the Conference aims at very high quality: it will include invited lectures by prominent scientists in different related fields; single track sessions on the main topics characterizing biorobotics; parallel organized sessions and mini-symposia on specific and emerging topics; poster sessions for interactive communication of ongoing work and student projects; exhibitions of projects results; video sessions; etc. The Conference location, Pisa, is a magnificent worldwide renowned town rich of history and traditions particularly suitable for hosting the participants of BioRob 2006 in a culturally stimulating setting, and also a leading place for Biorobotics research. Deadline for paper electronic submission: October 14, 2005 The topics of the Conference include, but are not limited to: - Bio-robotics - Neuro-robotics - Bionics - Biomechatronic robot design - Advanced components (sensors, actuators, energy supply, interfaces, communication, embedded control, others) - Biomimetic robotic systems - Biologically-inspired sensory-motor co-ordination - Bio-inspired learning in robots - Locomotion, manipulation, vision, sensing, and other functions, in robots and biological systems - New trends in robotics for endoluminal surgery - Modelling interaction between robots and biological tissues - New trends in robotics for rehabilitation and assistance - Biomechatronic human prostheses - Exoskeletons and augmenting devices - Robotics in computational biology - Micro/nano technologies and robots in medicine and biology

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2013 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (51) Grudzień 2014 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najgorętsze życzenia

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report

Institute of Control and Computation Engineering. 2006 Annual Report Institute of Control and Computation Engineering 2006 Annual Report Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute of Control and Computation Engineering Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2007 Institute of Computer Science (Instytut Informatyki) ul. Nowowiejska 15/19,

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011 Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland Meetings & Events Industry Report 211 www.poland-convention.pl Krzysztof Celuch Ewa Dziedzic Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo