Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE"

Transkrypt

1 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach z działalności Polskiej Sekcji IEEE w drugim półroczu 2005: Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji IEEE Volunteers Training Workshop organizowany przez PS-IEEE i Co-sponsorowany przez R8-IEEE Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję Protokół z walnego zebrania członków Polskiej Sekcji IEEE Wizyta Zarządu PS-IEEE w Wilnie Zatwierdzenie Litewskiej Sekcji IEEE Posiedzenie wyjazdowe Zarządu PS-IEEE w Wilnie Kontynuując tradycję organizowania posiedzeń wyjazdowych zapoczątkowaną przez poprzedniego Przewodniczącego Prof. Ryszarda S. Jachowicza, członkowie Zarządu Polskiej Sekcji na zaproszenie przewodniczącego Litewskiego Chapteru MTT/ED/AP Dr Iriny Nadionovej przebywali w dniach 26 i 27 lipca 2005 w Wilnie. Po przybyciu do Wilna, wieczorem w dniu 26 lipca 2005 gospodarze wydali kolację w pięknym i popularnym kompleksie restauracji Belmondos. Warto zaznaczyć, że uroczystość była podwójna gdyż w dniu 24 lipca 2005 otrzymaliśmy wiadomość, że oficjalnie została zatwierdzona Sekcja Litewska IEEE (więcej patrz w następnym punkcie). Dlatego gratulacjom i toastom nie było końca! Następnego dnia ( ) rano odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Polskiej i Litewskiej Sekcji w Bibliotece firmy GEOZONDAS Info, której dyrektorem jest Dr Boris Levitas R8 Section Development Coordinator. Obecni byli także wolontariusze IEEE zarówno z Politechniki Wileńskiej jak też Politechniki w Kownie. Przedyskutowano stan aktualny i możliwości dalszej współpracy obu Sekcji. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od Polskiej Sekcji, większość członków IEEE na Litwie pochodzi z przemysłu.

2 2 Był też czas na wspomnienia, gdyż obecni byli Prof. Józef Modelski V-ce Chair R8 Technical Activities oraz wspomniany już Prof. Ryszard S. Jachowicz, którzy walnie przyczynili się do powstania Chapteru a następnie rozwoju IEEE na Litwie. Wieczorem Polska Sekcja ufundowała uroczystą kolację w pięknie ulokowanej nad jeziorem restauracji Prie Maluno Podczas wspólnego obiadu 27 czerwca 2005 w restauracji Prie Maluno Boris Levitas i Irina Nadłonowa wręczyli przewodniczącemu Polskiej Sekcji Prof. M. P. Kaźmierkowskiemu obraz Wilna Wszystkie te wspaniałe i niezapomniane przeżycia zawdzięczamy Naszym gospodarzom i przyjaciołom Irinie Nadionovej i Borisowi Levitasowi, którym pragnę w tym miejscu gorąco podziękować zarówno w imieniu wszystkich uczestników spotkania jak tez w imieniu własnym. Powstała Litewska Sekcja IEEE W dniu została oficjalnie zatwierdzona Litewska Sekcja IEEE. Liczy ona aktualnie 54 osoby (minimalna liczba członków dla zarejestrowania sekcji wynosi 50, przy czym członkowie studenci nie są liczeni) oraz 3 Chaptery. Członkami założycielami, którzy złożyli i podpisali petycję byli dr Irina Nadionova oraz dr Boris Levitas, wieloletni działacze IEEE na Litwie. Jest to, więc trzecia nowa Sekcja obok Ukraińskiej i Białoruskiej, która została zainicjowana jako Chapter zagraniczny afiliowany przy Polskiej Sekcji IEEE. Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Litwy i życzymy Im wielu sukcesów oraz satysfakcji na samodzielnej drodze rozwoju!

3 3 Volunteers Training Workshop zorganizowany przez Polską Sekcję i kosponsorowany przez Region R8-IEEE, Riga, Łotwa W dniach w Gmachu Głównym Politechniki w Rydze, Łotwa, odbyły się drugie już Warsztaty z cyklu Volunteers Training zorganizowane przez Polską Sekcję pod patronatem Regionu R8 IEEE. Miejsce tegorocznych Warsztatów wybrano nieprzypadkowo, gdyż Łotwa jako jedyna z trzech dawnych republik Bałtyckich nie posiada jeszcze żadnej struktury organizacyjnej IEEE. Głównym celem takich imprez (zaproponowanych przez Margaritę Ericsson R8 Membership Development Chair poprzedniej kadencji) są spotkania z sąsiadujących krajów europejskich. Pierwsze Warsztaty odbyły się w październiku 2004 w Ohrid, (Macedonia), z udziałem przedstawicieli Sekcji z południowo-wschodniej Europy, Jugosławii i Macedonii. W Warsztatach w Rydze udział wzięło ponad 30 wolontariuszy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Po powitaniu i omówieniu przez Prof. Bruno Grasmanisa (zastępca Prorektora Politechniki w Rydze) stanu szkolnictwa wyższego i badań naukowych na Łotwie, pierwszy referat merytoryczny wygłosił Dyrektor Regionu 8 IEEE Prof. Baldomir Zajc (Slovenia). Prof. B. Zajc Dyrektor Regionu 8 IEEE Przedstawił on strukturę organizacyjną IEEE oraz zasady wolontariatu przyjęte w IEEE.

4 4 Prof. J. Modelski V-ce Dyrektor Regionu 8 IEEE Następnie V-ce Dyrektor R8 IEEE Prof. Józef Modelski (Polska) omówił problemy rozwoju IEEE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także podkreślił niezwykle istotną i inspirującą rolę Polskiej Sekcji w tworzeniu nowych chapterów i sekcji na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Kolejny mówca, Dr Alexander Szabo (Chorwacja), aktualnie R8 Membership Development Chair, przedstawił podstawowe dane o rozwoju IEEE w Regionie 8 oraz zaprezentował nowe inicjatywy w zakresie zwiększenia liczby członków oraz pozyskiwania wyższych stopni członkowstwa (Senior Member, Fellow Grad). Ostatni z przedstawicieli Zarządu Regionu 8 IEEE dr Boris Levitas (R8 Section Development Coordinator) przedstawił zasady tworzenia chapterów, sekcji oraz subsekcji IEEE a także wskazał kraje R8, które potencjalnie już spełniają te warunki. Następnie przewodniczący Sekcji z krajów uczestniczących w Warsztatach prezentowali stan rozwoju i nowe inicjatywy swoich Sekcji w kolejności: Sekcja Polska Marian P. Kaźmierkowski, Sekcja Białoruska Sergei Malyshev, Sekcja Litewska Irina Nadionowa, Sekcja Ukraińska Vladimir Tarasenko, Sekcja Rosyjska - (Północno-Zachodnia) Dimitry Vavilov i Alex Pasmurov.

5 5 Prof. M. P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS IEEE W imieniu wolontariuszy IEEE na Łotwie wystąpił Prof. Yuri Merkuriev, który zorganizował w Rydze (1-4 June, 2005) pod patronatem IEEE 19 th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 05). Warsztaty Volunteers Training, Politechnika Ryska. Od prawej Baldomir Zajc IEEE Region 8 Director, Alexander Szabo IEEE Region 8 Membership Development Chair Niezwykle ważne i interesujące były wystąpienia polskich seniorów działalności IEEE, którzy w bezpośredni i nieformalny sposób dzielili się osobistymi doświadczeniami z młodymi wolontariuszami IEEE na Łotwie. W tej części Warsztatów głos zabierali kolejno profesorowie: Ryszard S. Jachowicz

6 6 Junior Past Chair PS, Zbigniew Ciok Senior Past Chair PS, Zbigniew Czyż Secretary/Tresuarer PS, Jerzy Klamka Redaktor Naczelny czasopisma Elektronika, Zbigniew Dunajski Chapter Development PS oraz Ryszard R. Romaniuk Student Conselor. Warsztaty zakończono opracowaniem Podsumowania i wniosków, które wraz ze sprawozdaniem przekazano kierownictwu Regionu 8 IEEE. Dyrektor Zajc, zamykając Warsztaty, wyraził zadowolenie z ich przebiegu oraz przekonanie, iż przyczynią się one do szybkiego zarejestrowania Sekcji lub Subsekcji IEEE na Łotwie. Uczestnicy Volunteers Training, Restauracja Lido. Od prawej: Baldomir Zajc IEEE Region 8 Director, Leonid Ribicki Pro Rektor Politechniki Ryskiej. W ramach programu socjalnego uczestnicy zwiedzili Rygę oraz Wydział Elektryczny Politechniki. Natomiast Gala Dinner miała miejsce w pięknym kompleksie restauracji Lido, gdzie do uczestników Warsztatów dołączył przybyły z delegacji rządowej w Rzymie, Prorektor Politechniki ds. Nauki Prof. Leonid Ribicki. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE Organizator Warsztatów R8 IEEE w Rydze Kończąc, składam Państwu serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Zdrowia i Dobrych Wyborów w Nowym Roku 2006! Prof. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE

7 7 Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE na kadencję Zarząd Polskiej Sekcji IEEE uprzejmie zawiadamia, że powołana na posiedzeniu Zarządu w dniu r., zgodnie z regulaminem IEEE, Komisja Matka w składzie: Przewodniczący Członkowie - prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz, - prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok, - prof. dr hab. inż. Józef Modelski zaproponowała na członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od dnia r. do dnia r. następujące kandydatury: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz Skarbnik - prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, - prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, - mgr inż. Adam Czajka, - dr inż. Andrzej Miękinia. Zgodnie z regulaminem, Członkowie Sekcji mają prawo zgłosić dodatkowe kandydatury spośród członków Polskiej Sekcji IEEE ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. Termin zgłaszania dodatkowych kandydatur upływa w dniu 20 listopada 2005 r. Dodatkowe kandydatury stają się ważne, jeżeli zostaną zgłoszone pisemnie, przez co najmniej 10% członków Sekcji tj. przez 65 osób. Zgłoszenia dodatkowych kandydatur powinny być przesłane na ręce przewodniczącego Komisji Matki na adres: prof. dr hab. RYSZARD JACHOWICZ Inst. Systemów Elektronicznych PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/ Warszawa Obowiązujący w sprawach procedury wyborczej regulamin przewiduje alternatywnie: W razie braku dodatkowych ważnych zgłoszeń, zatwierdzenie propozycji Komisji Matki nastąpi na Walnym Zebraniu Polskiej Sekcji IEEE, które odbędzie się 20 grudnia 2005 r. (wtorek), o godzinie 13:00, w sali nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej. W przypadku zgłoszeń dodatkowych kandydatur, zostanie przeprowadzone głosowanie w drodze korespondencyjnej przed Walnym Zebraniem Sekcji, a wyniki jego będą zatwierdzone na wspomnianym wyżej Walnym Zebraniu. Prof. Marian P. Kaźmierkowski Przewodniczący PS-IEEE

8 8 Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiej Sekcji IEEE, zwołanego na dzień 20 grudnia 2005 roku, godz w gmachu Starej Kotłowni, Politechnika Warszawska, S. nr 4 Obecnych na Zebraniu wg listy obecności - 16 członków Polskiej Sekcji IEEE. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania: a) zatwierdzenie porządku obrad; b) wybór Przewodniczącego Zebrania. 2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu - Przewodniczący prof. Marian P. Kaźmierkowski 3. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej 4. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu 5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 6. Wybory nowego Zarządu: a) przedstawienie kandydatur przez Komisję Matkę - prof. Ryszard S. Jachowicz; b) dokonanie wyboru Zarządu; c) zatwierdzenie propozycji rozszerzonego składu Zarządu. 7. Przedstawienie programu działania nowego Zarządu 8. Dyskusja i wolne wnioski 9. Zamkniecie Zebrania Ad 1. Po słowach wstępnych Przewodniczącego Sekcji prof. Mariana Kaźmierkowskiego i zatwierdzeniu porządku obrad dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zebrania prof. Józefa Modelskiego. Ad 2. Sprawozdanie z dwuletniej działalności Sekcji przedstawił dotychczasowy Przewodniczący Sekcji prof. Marian Kaźmierkowski. Ad 3. Dr hab. Bartłomiej Beliczyński; jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Sekcji IEEE, odczytał protokół Komisji z kontroli działalności Zarządu Sekcji w okresie dwuletniej kadencji Zarządu wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Obok przewodniczącego, członkiem Komisji Rewizyjnej był prof. Cezary Zieliński. Ad 4. W dyskusji nad sprawozdaniem zarządu udział wzięli: prof. Ryszard R. Romaniuk, prof. Ryszard S. Jachowicz, prof. Zbigniew Dunajski oraz prof. Józef Modelski. Prof. Romaniuk podkreślił, że w minionej kadencji oprócz regularnych posiedzeń Zarządu Polskiej Sekcji odbyły się też zainicjowane jeszcze przez poprzedniego Przewodniczącego prof. Jachowicza spotkania wyjazdowe we Lwowie, Wilnie i w Rydze. Tak więc prof. Kaźmierkowski nie tylko pielęgnował tę tradycję, ale również znacznie rozbudował wprowadzając też spotkania Zarządu na gruncie prywatnym m.in. u prof. Jachowicza, prof. Dunajskiego oraz prof. Pacuta. Wspomniał również o Kongresie SPIE, który odbył się we wrześniu 2005 w Politechnice Warszawskiej pod auspicjami PS-IEEE. Kongres reprezentował b. wysoki poziom naukowy i obejmował 14 konferencji specjalistycznych. Prof. Jachowicz w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu przewodniczącemu prof. Kaźmierkowskiemu za 4-letnie jak się wyraził łączenie przyjaznej atmosfery z dobrymi wynikami działalności Polskiej Sekcji IEEE! Prof. Dunajski podkreślił pomoc Przewodniczącego w realizacji konferencji, w tym 5 th International Conference Mechatronic September 23-25, 2004 Warszawa.

9 9 Sekcji: Prof. Modelski zabierając głos jako ostatni w dyskusji uznał jako najważniejsze osiągnięcia - pomoc dla Sekcji i Chapterów krajów wschodnich (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa) i w wyniku również uznanie w Zarządzie Regionu 8 IEEE. - wysoka pozycja członków PS również w specjalistycznych Societes, - dobra atmosfera w Polskiej Sekcji! Ogólnie Sprawozdanie ustępującego Zarządu PS oceniono bardzo wysoko Ad 5. Po dyskusji nad sprawozdaniem Przewodniczącego Sekcji Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Członkowie Zarządu nie brali udziału w głosowaniu. Ad 6a. Komisja Matka działająca w składzie; prof. dr hab. Ryszard Jachowicz, prof. dr hab. Zbigniew Ciok, prof. dr hab. Józef Modelski zaproponowała na obieralnych członków Zarządu Polskiej Sekcji IEEE w nowej kadencji trwającej od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 30 grudnia 2007 r. następujące kandydatury: przewodniczący Sekcji - z-ca przewodniczącego sekretarz skarbnik - prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski dr inż. Adam Czajka dr inż. Andrzej Miękina Ad 6b. W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur przez członków Sekcji w regulaminowo wymaganym terminie, przyjęto do akceptującej wiadomości następującą propozycję Komisji Matki. Ad 6c. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Sekcji zaakceptowano nowy skład Zarządu Sekcji. Jednakże pełna lista członków dokooptowanych nowego Zarządu przedstawiona będzie na pierwszym posiedzeniu. Ad 7. Przewodniczący Sekcji przedstawił zebranym program działalności nowego Zarządu Sekcji przewidujący m.in.: zaproszenie członków spoza Warszawy do pracy w Zarządzie PS, zwiększenie atrakcyjności członkowstwa IEEE wobec dostępu czasopism w IEEE Xplore udostępnionym przez Biblioteki politechnik, ożywienie współpracy z innymi organizacjami krajowymi, pobudzenie zainteresowania przemysłu krajowego. Ad 8. W obszernej dyskusji omówiono aktualne problemy i przewidywane trudności w realizacji zadań Sekcji. Specjalną uwagę poświęcono następującym tematom: - utrzymania trendu tworzenia wybitnych osobowości Polskiej Nauki! W bazie danych Scopus czołowe pozycje naukowe zajmują członkowie Polskiej Sekcji IEEE (prof. Ryszard Romaniuk) - Prof. Jachowicz składając gratulacje Nowemu Zarządowi przypomniał zasadnicze punkty atrakcyjności członkowstwa IEEE : Polska Sekcja wnosi pierwszą opłatę członkowska za studentów, Członkowie otrzymują czasopismo SPECTRUM, Członkowie uzyskują ulgi konferencyjne (10-20%) Członkowie-studenci mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdów na konferencje organizowane przez IEEE Societes.

10 10 - Prof. Romaniuk zwrócił uwagę, ze Polska Sekcja SPIE dzięki działalności publikacyjnej ma wielokrotnie większe finanse aniżeli Polska Sekcja IEEE! - Prof. Modelski postulował: Akcje wzrostu liczby członków Senior Member, Pomoc w organizacji EUROCON 2007 w Krakowie, Spotkanie z Zarządem SEP. Ad 9. Zakończenie obrad. Symboliczne przekazanie flagi Polskiej Sekcji IEEE nowemu Przewodniczącemu Zarządu prof. Andrzejowi Pacutowi.Od lewej stoją: Prof. Józef Modelski Vice Dyrektor R8 IEEE, Prof. Ryszard S. Jachowicz Past President ( ), Prof. Zbigniew Ciok Past President ( ), Prof. Andrzej Pacut aktualny przewodniczący oraz prof. Marian P. Kaźmierkowski ustępujący przewodniczący ( ). Katarzyna M. Brzozowska - Sekretariat PS IEEE

11 11 Wiadomości z Chapterów IEEE Robotics & Automation Society W bieżącym roku odbyły się cztery zebrania Chapteru, w trakcie których wygłoszono następujące referaty: 1. Prof. Takateru Urakubo z Department of Applied Mathematics, Kobe University, Japonia, wygłosił referat pt.,,feedback stabilization of a two-wheeled mobile robot using potential functions'' (22 czerwca 2005r., godz. 8.30). 2. Prof. Takanori Fukao z Department of Mechanics, Kobe University, Japonia, wygłosił referat pt.,,image-based tracking control of an aerial blimp robot'' (27 czerwca 2005r., godz. 9.00). 3. Prof. Hiroshi Yabuno z Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba, Japonia, wygłosił referat pt.,,stabilization and Motion Control for Some Mechanical Systems: Application of Bifurcation Control'' (27 czerwca 2005r., godz ). 4. Prof. Yoshifumi Morita z Department of Computer Science and Engineering, Faculty of Engineering, Nagoya Institute of Technology, Japonia, wygłosil referat pt.,,lyapunov-based control of manipulators with link flexibility'' (28 czerwca 2005r., godz. 9.00). Ponadto R&A Society sponsoruje w bieżącym roku nasz Chapter w kwocie 1000$; Poland Section Chapter był oficjalnym sponsorem konferencji '5th Int. Workshop on Robot Motion and Control' (RoMoCo'05), która odbyła się w dniach czerwca Robotics & Automation Society jest cosponsorem '11th IEEE Int. Conference on Methods and Models in Automation and Robotics' ( ). Prof. K. Kozłowski przewodniczący Chapteru IEEE Computational Intelligence Society- Polish Chapter 1. Profesor Janusz Kacprzyk członek naszego Chapteru uzyskał nominację na stopień Fellow IEEE. 2. W ramach działalności Chapteru 9 grudnia 2005r na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się Seminarium na temat inteligentnych obliczeń i ich zastosowań. Wygłoszono referaty na temat nowych reguł rozmytego wnioskowania (Prof. Witold Kosiński), systemów agentowych (Prof. Robert Schaefer), algorytmów ewolucyjnych (Prof. Andrzej Obuchowicz) oraz zastosowań obliczeń inteligentnych w medycynie (Prof. Paweł Strumiłło). Wcześniej w dniach września 2005, pod patronatem Chapteru została zorganizowana XIV Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. W konferencji wzięło udział 170 uczestników. Prof. L. Rutkowski przewodniczący Chapteru IEEE Computer Society The new IEEE Computer Society Chapter at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology (GUT) has been established in June, 2005, by the decision of IEEE authorities. Preparatory works connected to initiative of a chapter foundation started at the beginning of Prior to that there were, at the Faculty, approximately 30 IEEE members taking part in activities of various societies (Section Poland, Region 8). Our first organizational meeting of the IEEE Computer Society Gdansk University of Technology (GUT) Chapter took place in July, 2005 and most of the Chapter members attended this meeting. Prof. Henryk Krawczyk, Dean of the Faculty of the Electronics, Telecommunications and Informatics, GUT, honored the meeting.

12 12 The meeting promoted the importance of foundation of the Gdansk Chapter and the necessity of establishing its Website. The meeting resulted also in election of the Chapter Officers: Prof. Jozef Wozniak became the Chair of the Chapter, Prof. Bozena Kostek, the Vice-Chair, and Dr. Wladyslaw Szczesniak the Chapter Secretary. During the discussion some suggestions and efforts have been made to create a platform for Chapter scientific meetings over the next academic year. Probably the most important conclusion of the meeting was targeting list of our meetings. In addition, we had in mind that the First IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety (TEHOSS 2005, supported by IEEE Region 8) was coming soon. The conference took place on September 28-30, 2005 at the Gdansk University of Technology and was an important event closing a double jubilee - the 100th anniversary of establishing the first higher technical school in the Pomeranian region and the 60th anniversary of the foundation of Gdansk University of Technology. The Honorary Committee included such distinguished members as Prof. Jerzy Hausner, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Labor of Polish Government, Prof. Michal Kleiber, Minister of Scientific Research and Information Technology, Prof. Janusz Rachon, Rector of the Gdansk University of Technology, and also not mentioning key local Pomeranian Province authorities. Computer Society GUT Chapter members played an essential role in all conference works. The International Programme Committee (IPC) was chaired by Prof. Andrzej Stepnowski, while the Organizing Committee (OC) was run by Prof. Kazimierz T. Kosmowski. Also other Comp Soc Chapter members Prof. J. Wozniak and Prof. H. Krawczyk participated in all IPC activities. Additionally Comp Soc GUT Chapter members Prof. A. Stepnowski, Prof. H. Krawczyk, Prof. J. Wozniak, Prof. J. Gorski, Prof. A. Czyzewski, Prof. R. Salamon, Prof. K. Kosmowski - presented several conference papers, published in the Conference Proceedings. During the second, general Chapter meeting, on Wednesday, November 8, 2005, the future plans were discussed and defined. They can be summarized as follows: Supporting new activities concerning organization of Faculty or joint inter- Faculty seminars, Patronage of the students contest on the best M.Sc. thesis in the area of IT, Providing local members with updated information on useful electronic databases with research and didactic materials, Promoting IEEE Comp. Society among students and the Faculty business partners. Prof. J. Woźniak przewodniczący Chapteru Power Electronics / Industrial Electronics International Conference on POWER ELECTRONICS AND INTEL- LIGENT CONTROL FOR ENERGY CONSERVATION PELINCEC2005 Warsaw, Poland, October 2005 A Great Success The PELINCEC 2005 Conference organized by Institute of Control and Industrial Electronics was held in the historical Main Building of Warsaw University of Technology, Poland, constructed in the second half of 19 th century, and has focused on promotion of Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation. This international event was Co-sponsored by IES/PELS Chapter of Poland Section IEEE. The Conference started on Sunday, October 16 th, 2005 with tutorials. The official Opening Ceremony, however, were held on Monday, 17 th October 2005, and has been followed by Opening Lecture: State of The Art And Developments of Medium Voltage Converters an Overview by an excellent speaker Prof. Steffen Bernet from TU Berlin, Germany. Significant developments in our fields of interest were also highlighted in other Plenary

13 13 Sessions with lectures presented by such excellent experts as Prof. Stanislaw Zak (Purdue University, USA): The Generalized Brain-State-In-A-Box (Gbsb) Neural Network: Model, Analysis, And Applications and Prof. Hirofumi Akagi (Tokyo University, Japan): Modern Active Filters And Traditional Passive Filters, respectively. Opening Ceremony in Audience Hall of the Main Building of Warsaw University of Technology name WATAB (Warsaw-Aachen-Torino- Aalborg-Berlin). In the three WATAB Sessions 12 papers were presented on Tuesday, 18 th October Warsaw power electronics industry has been represented by young and creative hightech companies: APS, BENNING, DACPOL and MEDCOM which have exhibited and informed about their main products. Finally, five tutorials offered by worldknown professors: Frede Blaabjerg (Aalborg University, Denmark), Domenico Casadei (University of Bologna, Italy), Jose Rodriguez (Technical University of Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile), Giovanni Serra, (University of Bologna, Italy) and Marek Zielinski (Nicolas Copernicus University, Torun, Poland) have considerably added to attractiveness of Technical Program. The Conference Social Program including a Welcome Piano Concert (Chopin music) in the Ostrogski Palace and a Gala Dinner (with folklore show) in the Physics Building of Warsaw University of Technology have guaranteed a nice time in Warsaw - city at the centre of the European history. Plenary Lectures by Prof. Steffen Bernet from the TU Berlin, Germany Over 230 abstracts have been submitted in response to the PELINCEC 2005 call for papers, and the International Program Committee have selected 180 (from 26 countries) out of them for publication. Approximately 1/3 of them have been presented in twelve Lecture Sessions, and the other part was discussed in Dialog Sessions. Additionally, Prof. Ralph Kennel from University of Wuppertal, Germany has organized Special Lecture Sessions on Predictive Control in Power Electronics. An important part of the PELINCEC 2005 Conference was PhD-Student Forum organized traditionally since 2002 under the During Piano Concert in Ostrogski Palace Of course, organization of such an excellent event would not be possible without financial sponsors. Therefore, we are grateful to European Community for financial support of our Centre of Excellence in Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation (Project No ENK6-CT ). Prof. M.P. Kaźmierowski, Prof. W. Koczara, Prof. L. M. Grzesiak Pelincec 2005 Co-Chairs

14 14 Zapraszamy do odwiedzenia strony www Polskiej Sekcji IEEE: oraz Regionu 8 Redakcja Newslettera: Website Administrator: mgr inż. Wojciech Kołomyjski Newsletter Editor: mgr inż. Patryk Antoniewicz, tel. (0-22) Materiały przeznaczone do zamieszczenia prosimy przesyłać Redakcji do końca lutego lub września. Zarząd Polskiej Sekcji IEEE Przewodniczący - Prof. Marian P. Kaźmierkowski wiceprzewodniczący - Prof. Andrzej Pacut skarbnik - Dr inż. Andrzej Miękina sekretarz - Dr inż. Mariusz Malinowski sekretariat - p. Katarzyna Brzozowska tel. (0-22) Adres Polskiej Sekcji IEEE Polska Sekcja IEEE Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW ul.koszykowa 75, Warszawa Newsletter Polskiej Sekcji IEEE ukazuje się 2 razy w roku, wiosną i jesienią.

15

16

17 HPSR Committees 7-9 June 2006, Poznan, Poland 2006 Technical Co-Sponsor Call for Papers 2006 Workshop on High Performance Switching and Routing Poznan, Poland June 7-9, Organized by Poznan University of Technology Institute of Electronics and Telecommunications The wide deployment of broadband access for end-user based on current DSL technologies and future subscriber optical access, and new broadband services like IPTV, IPHDTV, videoconferencing and high-speed data transmission imposes new requirements on IP networks. Transmission technologies based on DWDM systems allow to transmit information with speed of Tb/s on one fiber. High-capacity and high-speed routers become a inevitable in the network. On the other hand switching and routing devices are being introduced not only in Internet networks but also in Storage Area Networks and multiprocessor architectures and embedded systems. The scope of the High Performance Switching and Routing (HPSR) Workshop is focused on the technology of highspeed switches and routers, including the architectural and algorithmic aspects of high-speed IP networks, possibly adopting optical technologies and wireless user accesses. HPSR 2006 will comprise of technical sessions for presentation of novel research results, panel sessions for discussion of hot topics, and tutorials by leading experts. Submitted papers will undergo three independent reviews, and accepted papers will appear in the conference proceedings. Original papers are invited on such topics as (but not limited): High performance switch and router architectures o Analysis and simulation o Application routers o Electronic and optical switching fabrics o Field trials o Impact on higher layer protocols o Implementations o Innovative switch and router architectures o Measurements o Optical packet switches o Prototypes o Securing routers and switches o System development MPLS and GMPLS IP over optical networks Routing protocols WDM switching and routing Quality of service Performance measurement and evaluation Network management and operations Tariffing, accounting, and charging Traffic engineering and control High-speed packet processors Metering and monitoring Traffic measurement Protection and recovery Interconnects architectures Switching and routing in wireless networks Switches for Storage Area Networks Networks for grid computing Multiprocessor architectures and switching Important dates: Papers due: December 20, 2005 Notification of acceptance: February 15, 2006 Final camera-ready manuscript due: March 30, 2006 Tutorial submission: December 20, 2005 Instructions for Authors: High-quality original papers are solicited. Papers must be unpublished and must not be submitted for publication elsewhere. All papers will be reviewed by Technical Program Committee members and other experts to ensure high quality and relevance to the conference. Authors of accepted papers must attend the conference to present their contributions. Paper length should be 4-6 pages in two-columns IEEE Transactions style, 10pt. PDF format only is accepted. Submitted papers will undergo three independent reviews. Details on submission will be announced later. Tutorials: Tutorials provide overviews of current high interest topics. Proposal can be half or full day tutorials, and should be sent to Tutorials Chair HPSR 2006

18 Committees General Chair Wojciech Kabaciński, Poznan University of Technology, Poland Technical Program Co-Chairs Prosper Chemouil, France Telecom, France Eiji Oki, NTT, Japan Richard A Thompson. University of Pittsburgh, USA Finance Chair Publications Chair Tutorials Chair Organizing Chair Information Systems Chair Andrzej Dobrogowski, Poznan University of Technology, Poland Mariusz Żal, Poznan University of Technology, Poland Andrzej Jajszczyk, AGH University of Science and Technology, Poland Janusz Kleban, Poznan University of Technology, Poland Marek Michalski, Poznan University of Technology, Poland Advisory Committee Marco Ajmone Marsan, Italy Augusto Casaca, Portugal Tom Chen, USA Bijan Jabari, USA Andrzej Jajszczyk, Poland Ken Ichi Kitami, Japan Hussein Mouftah, Canada Chunming Qiao, USA Heinrich Stüttgen, Germany Steve Weinstein, USA Naoaki Yamanaka, Japan Technical Program Committee M. Aida, Japan N. Ansari, USA M. Atiquzzaman, USA A. Bianco, Italy J. Bowers, USA T. Braun, Switzerland P. Brown, France C.-J. Chang, Taiwan J. Chao, USA P. Chatzimisios, Greece J. Cheng, Taiwan T. Cicic, Norway M. Collier, Ireland G. Danilewicz, Poland P. De Sousa, Belgium P. Demeester, Belgium J. Duato, Spain M. Głąbowski, Poland M. Hamdi, China H. Harai, Japan J. Hui, USA Z. Hulicki, Poland A. Jamalipour, Australia S. Kaczmarek, Poland M. Karol, USA S. Kasahara, Japan D. Kofman, France V. Kumar, India G.-S. Kuo, Taiwan C.-T. Lea, China H.-H. Lee, Korea Y.-S. Lee, Korea F. Liotopoulos, Greece P. Lorenz, France C. Minkenberg, Switzerland M. Murata, Japan H. Nakamura, Japan H. Ngo, USA M. S. Nunes, Portugal S. Oueslati, France A. Pakstas, UK A. Pattavina, Italy E. Rathgeb, Germany L. Reynaud, France R. Rojas-Cessa, USA D. Serpanos, Greece A. Smiljanic, USA M. Song, USA M. Stasiak, Poland D. H. K. Tsang, China A. Wolisz, Germany G. Xue, USA M. Zitterbart, Germany P. Zwierzykowski, Poland HPSR 2006

19

20 Robotics and Automation Society Engineering in Medicine and Biology Society Announcement and Call for Papers BioRob 2006 The First IEEE / RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics General and Program Chair: Paolo Dario, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy General and Program Co-Chair: Deirdre Meldrum, University of Washington, Seattle, USA Joint EMBS/RAS Advisory Committee: RAS: Paolo Dario George Bekey Russ Taylor EMBS: Deirdre Meldrum Rolf Johansson Jaydev P. Desai Pisa, Tuscany, Italy February 20-22, The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics - BioRob is a joint effort of the two IEEE Societies of Robotics and Automation RAS- and Engineering in Medicine and Biology EMBS - The general scope of the BioRob Conference spans all over the fundamental theoretical and experimental challenges posed by the application of Robotics and Mechatronics in Medicine and Biology. The specific topic of the 2006 Conference is Biorobotics, an emerging and deeply interdisciplinary scientific-technological area. Based primarily on research in Robotics and Biomedical Engineering, Biorobotics is now spreading its scope over many other areas of engineering, of basic and applied sciences and even of humanities. The main focus of Biorobotics is to analyze biological systems from a biomechatronic point of view, trying to understand the scientific and engineering principles underlying their extraordinary performance. This profound understanding of how biological systems work, behave and interact can be used for two main objectives: to guide the design and fabrication of novel, high performance bio-inspired machines and systems, for many different potential applications; and to develop (nano, micro, macro) novel devices that can better act on, substitute parts of, and assist human beings, such as in diagnosis, surgery, prosthetics, rehabilitation and personal assistance. The First BioRob 2006 Conference will be a unique opportunity for scientists belonging to different disciplines to present their results, and to share and learn about research activities in this emerging and fast growing field. The IEEE RAS and EMBS share this vision and thus decided to jointly sponsor this Conference. The Program of the Conference aims at very high quality: it will include invited lectures by prominent scientists in different related fields; single track sessions on the main topics characterizing biorobotics; parallel organized sessions and mini-symposia on specific and emerging topics; poster sessions for interactive communication of ongoing work and student projects; exhibitions of projects results; video sessions; etc. The Conference location, Pisa, is a magnificent worldwide renowned town rich of history and traditions particularly suitable for hosting the participants of BioRob 2006 in a culturally stimulating setting, and also a leading place for Biorobotics research. Deadline for paper electronic submission: October 14, 2005 The topics of the Conference include, but are not limited to: - Bio-robotics - Neuro-robotics - Bionics - Biomechatronic robot design - Advanced components (sensors, actuators, energy supply, interfaces, communication, embedded control, others) - Biomimetic robotic systems - Biologically-inspired sensory-motor co-ordination - Bio-inspired learning in robots - Locomotion, manipulation, vision, sensing, and other functions, in robots and biological systems - New trends in robotics for endoluminal surgery - Modelling interaction between robots and biological tissues - New trends in robotics for rehabilitation and assistance - Biomechatronic human prostheses - Exoskeletons and augmenting devices - Robotics in computational biology - Micro/nano technologies and robots in medicine and biology

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok

III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok Białystok 18 th June 2014 III Scientific Conference of PhD Students of University of Bialystok International Cooperation and Regional Development Challenges, Perspectives Dear Sir/Madame, On behalf of

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę wiosennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Functioning and improvement of management systems

Functioning and improvement of management systems THE DEPARTMENT OF QUALITY MANAGEMENT OF CRACOW UNIVERISTY OF ECONOMICS with invite for IX NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE and II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE under the auspices of Cracow University

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1

Activities. May - 2011. Farewell. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 Activities May - 2011 Farewell Mr R.P. Singh Secretary, DIPP, Ministry of Commerce, India H.E. Mr Deepak Vohra Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland May, 2011 Page 1 POŻEGNANIE PANA AMBASADORA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej Nr 178

Program wizyty studyjnej Nr 178 Program wizyty studyjnej Nr 178 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 14-18.05.2012 New media in education and professional development of librarians (Nowe media w kształceniu

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców

I Międzynarodowa Debata Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców I Międzynarodowa Europejskiej Platformy Technologicznej ZrównowaŜonego Rozwoju Surowców European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources Zasoby Surowcowe Energia Środowisko Nowe Materiały

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo