Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angielski. metoda redpp.com. Kurs językowy Poziom 1, część 1"

Transkrypt

1 Kurs językowy Poziom 1, część 1 Angielski metoda redpp.com Zestaw do nauki metodą redpp.com zawiera: Książkę Nagrania pełną wersję wszystkich tekstów, ćwiczeń i wymowy (CD audio i mp3) Dodatkowo kod dostępu do kursu on-line

2 Ważna informacja! Tej książki nie można wypożyczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w całości, jak i w części. Spis treści Wstęp VI Lekcja 1 Two coffees for us Dwie kawy dla nas Określnik a/an Tworzenie regularnej liczby mnogiej Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it, us, them Przyimki for, with, without, in, at Spójnik and Odczytywanie liter a, a...e Angielski. Metoda redpp.com, poziom 1, część 1 Red Point Publishing Sp. z o.o ISBN Opracowanie wersji polskiej Teksty i adaptacja Eric Hawk, Jacek Szela Korekta Grzegorz Hetman, Aleksandra Solarewicz, Magdalena Steijger, David Young Opracowanie typograficzne HortNet Karol Piekarski Projekt okładki Studio Red Point Publishing Rysunki Luke Kalenski Copyright and patent law protected by Red Point Publishing Sp. z o.o., redpp.com Learning System is a registered trademark of Red Point Publishing Sp. z o.o. Chronione prawem autorskim i patentowym przez Red Point Publishing Sp. z o.o, redpp.com Learning System jest zarejestrowanym znakiem towarowym Red Point Publishing Sp. z o.o. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, duplicated by any means including electronic, mechanical, photocopying etc., nor by scanning or transferring to any other data carriers, including storage in retrieval systems without the prior permission of the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, powielana w jakikolwiek sposób (elektronicznie, mechanicznie, przez fotokopiowanie, nagrywanie itp.) ani skanowana i przenoszona na inne nośniki informacji; nie może też być przechowywana w elektronicznych systemach baz danych bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Lekcja 2 My house and your friends Mój dom i twoi przyjaciele Określnik the Zaimki osobowe dzierżawcze my, your, his, her, its, our, their Przyimki from, about, to Odczytywanie liter e, e...e Lekcja 3 Many problems and not much money Wiele problemów i niedużo pieniędzy Nieregularna liczba mnoga man-men/child-children Określniki ilościowe much, many, a lot (of) Przysłówki wzmacniające very, too, so Spójnik but Odczytywanie liter i, i...e Lekcja 4 Only a few minutes, very little time Tylko kilka minut, bardzo mało czasu Określniki ilościowe (a) few, (a) little Określniki jakościowe some, any Określniki wskazujące this/that, these/those Przysłówki miejsca close, far, here, there Przysłówek only Odczytywanie liter o, o...e Lekcja 5 Have you got any money? Czy masz jakieś pieniądze? Zaimki osobowe I, you, he, she, it, we, they Zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami have (got), has (got), had Krótkie odpowiedzi na tak i na nie Zaimek one Określnik no Okoliczniki czasu this week/last week etc. Określniki some, any jako zaimki Odczytywanie liter u, u...e Lekcja 6 Repetition Powtórzenie

3 IV Spis treści Spis treści V Lekcja 7 Are/were you tired? Czy jesteś/byłeś zmęczony? Czasownik być w formach teraźniejszych am, is, are i przeszłych was, were Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne z czasownikiem być Krótkie odpowiedzi na tak i na nie Pytania alternatywne ze spójnikiem or Odczytywanie liter ar, are Lekcja 8 Why are/were you worried? Dlaczego jesteś/byłeś zmartwiony? Pytania szczegółowe wh-questions Spójniki zdań podrzędnych when i because Podawanie wielkości miar Przysłówki częstotliwości always, ever, usually, rarely, never Odczytywanie liter ir, ire Lekcja 9 What is/was he good at? W czym on jest/był dobry? Zdania z przymiotnikami i towarzyszącymi im przyimkami, np. interested in, good at, worried about Pytania z przyimkiem na końcu What are you worried about? Pytania rozpoczynające się od who o podmiot i dopełnienie Who is he good to?/who is good to him? Scalenia czasownika być z zaimkami osobowymi i z przysłówkiem przeczącym not: he s not/he isn t Odczytywanie liter ur, ure Lekcja 10 There are people outside but it is cold Są ludzie na zewnątrz, ale jest zimno Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem it: It is cold outside Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there: There is a problem Zdania twierdzące, pytające i przeczące z obydwiema strukturami zdaniowymi Krótkie odpowiedzi na tak i na nie Okoliczniki miejsca in front of, behind, inside, outside, between, under, near, far Odczytywanie liter or, ore Lekcja 11 She is better at sports than us Jest lepsza w sporcie niż my Nieregularne stopniowanie przymiotników good, bad, much, many, little Nieregularne stopniowanie przysłówków well, badly, much, little Porównywanie wielkości za pomocą spójników than, (not) as as, of Odczytywanie liter ear Lekcja 12 They are the worst of all the students Są najgorsi ze wszystkich studentów Regularne stopniowanie przymiotników long, longer, longest Opisowe stopniowanie przymiotników expensive, more expensive, most expensive Porównywanie wielkości za pomocą spójników than, (not) as as, of Odczytywanie liter air Lekcja 13 Repetition Powtórzenie Lekcja 14 I work/worked a lot Pracuję/pracowałem dużo Czas teraźniejszy i przeszły czasowników regularnych dla I, you, we, they Przymiotniki i przysłówki o takiej samej formie I work hard/i hate hard work Okoliczniki częstotliwości once/twice a week Odczytywanie liter au, aw Lekcja 15 She studies/studied at the university Studiuje/studiowała na uniwersytecie Czas teraźniejszy i przeszły czasowników regularnych dla he, she, it Przysłówki częstotliwości always, never, rarely, usually i ich umiejscowienie w zdaniu Okoliczniki czasu at five o clock, in the afternoon, on Monday oraz ich umiejscowienie w zdaniu Odczytywanie liter eu, ew Lekcja 16 They speak/spoke English Mówią/mówili po angielsku Czas teraźniejszy i przeszły czasowników nieregularnych dla I, you, we, they Tworzenie przysłówków sposobu od przymiotników careful/carefully Przymiotniki o wyglądzie przysłówków lovely, friendly Przymiotniki i przysłówki o tej samej formie hard, fast Stopniowanie przysłówków sposobu Odczytywanie liter wa Lekcja 17 He tells/told us jokes Opowiada/opowiadała nam dowcipy Czas teraźniejszy i przeszły czasowników nieregularnych dla he, she, it Czasowniki nieprzechodnie live, work i czasowniki przechodnie z jednym like, have i dwoma buy, bring dopełnieniami Łączenie dopełnień za pomocą przyimków to, for, from oraz za pomocą innych przysłówków Odczytywanie liter qu, qua Lekcja 18 My girlfriend s birthday Urodziny mojej dziewczyny Dopełniacz s Anne s house/jake s car Czasowniki, po których występuje przyimek to, np. speak, explain, lie Czasowniki, po których nie występuje przyimek to, np. answer, call Rzeczownik w funkcji przymiotnika love story/movie star Rzeczowniki złożone football, weekend, newspaper Odczytywanie liter ow Zawartość bloków lekcji na poziomie 1 Załączniki Słownik angielsko-polski

4 VI Wstęp Metoda redpp.com to nowatorski i kompleksowy sposób nauki języka angielskiego od całkowitych podstaw do poziomu zaawansowanego. Metoda redpp.com kładzie nacisk na zrozumienie i przyswojenie poszczególnych struktur gramatycznych i słownictwa od początku nauki, a następnie świadome wykorzystanie ich w praktyce. Umiejętność posługiwania się nowo poznanymi elementami języka zdobywa się poprzez powtarzanie gotowych wzorów zdań i wypowiedzi, tzw. Patterns, oraz tworzenie własnych analogicznych wypowiedzi, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Kolejność wprowadzania zagadnień gramatycznych i słownictwa, odpowiednie pogrupowanie materiału, przejrzysty i czytelny sposób jego prezentacji, a także autorskie rozwiązania metodyczne i techniczne gwarantują łatwą, szybką i skuteczną naukę. Podział lekcji na działy służące opanowaniu poszczególnych sprawności językowych sprawia, że metoda redpp.com dostosowana jest do indywidualnych potrzeb uczącego się. Metoda redpp.com a inne metody Wstęp Metoda redpp.com, oprócz wielu autorskich rozwiązań metodycznych i technicznych, wykorzystuje sprawdzone i najbardziej skuteczne sposoby i techniki nauki języka obcego. Uwzględnia jednak tylko te elementy, które rzeczywiście przynoszą rezultaty. Dzięki temu gwarantuje wysoką jakość i skuteczność nauki. NIE MUSISZ WKUWAĆ NA PAMIĘĆ Materiał jest ułożony w taki sposób, że podświadomie wielokrotnie go powtarzasz, przerabiając poszczególne działy lekcji, przez co szybciej i trwalej zapamiętujesz bez konieczności wkuwania na pamięć. Nowe struktury gramatyczne są najpierw czytelnie przedstawione w dziale wzorów zdań i wypowiedzi Patterns, następnie w przejrzysty sposób omówione po polsku oraz zilustrowane wieloma przykładami w dziale Grammar. Po raz kolejny utrwalasz materiał gramatyczny, wykonując ćwiczenia w dziale Exercises. Nowe słowa i wyrażenia pojawiają się po raz pierwszy w dziale Wstęp Patterns. Niektóre spośród nich są następnie przedstawione w uwagach Remarks (podawane w nich skojarzenia ułatwiają zapamiętywanie słów) i omówione w dziale wymowy Spelling and pronunciation. Na końcu te same słowa wykorzystujesz w ćwiczeniach Exercises. Elementy języka wprowadzone w lekcjach wcześniejszych pojawiają się również w kolejnych. Dzięki temu, poznając nowe zagadnienia gramatyczne i słownictwo, przy okazji bezboleśnie utrwalasz przerobiony wcześniej materiał. Zawsze wiesz, co jest nowe, a co powinieneś już umieć, ponieważ w każdej lekcji nowe zwroty i wyrażenia są podkreślone. Odpowiednie opracowanie, zestawienie i prezentacja materiału sprawiają, że nie sposób go nie opanować podczas przerabiania lekcji. UCZYSZ SIĘ ZE WZORÓW ZDAŃ I WYPOWIEDZI Metoda redpp.com, jak i inne metody komunikacyjne, kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w każdej sytuacji. Nie wykorzystuje jednak do nauki języka żywych dialogów sytuacyjnych czy gotowych artykułów z gazet, w których wymieszanie wielu różnych konstrukcji gramatycznych utrudnia ich zrozumienie i w konsekwencji uniemożliwia łatwe zastosowanie w praktyce (szczególnie w początkowej fazie nauki). Metoda redpp.com uczy świadomego posługiwania się językiem za pomocą wzorów zdań i wypowiedzi. Są one dobrane w taki sposób, aby szybko i łatwo opanować konstrukcje gramatyczne i leksykalne niezbędne do formułowania własnych wypowiedzi. W metodzie redpp.com uczysz się świadomie posługiwać poznanymi słowami i konstrukcjami, dzięki czemu możesz wkrótce tworzyć własne, przydatne w życiu codziennym wypowiedzi oraz rozumieć teksty pisane i mówione. ROZUMIESZ WSZYSTKO OD POCZĄTKU NAUKI W metodzie redpp.com nabywanie zdolności komunikacyjnych odbywa się z pełnym zrozumieniem i ćwiczeniem gramatyki od samego początku. Nie powtarzasz mechanicznie za nauczycielem, lecz jesteś świadomym uczestnikiem lekcji. Dzięki temu już po krótkim czasie nauki potrafisz sam formułować proste wypowiedzi. Dodatkowo angażujesz i wykorzystujesz swój intelekt, przez co szybciej przyswajasz przerabiany materiał. To odróżnia metodę VII

5 VIII redpp.com od innych metod, które często kładą nacisk na nieświadome powtarzanie za lektorem lub pamięciowe odtwarzanie dialogów i scenek sytuacyjnych. EFEKTYWNIE WYKORZYSTUJESZ CZAS W metodzie redpp.com otrzymujesz tłumaczenia wszystkich zdań i wypowiedzi z języka angielskiego na polski na przeciwległych stronach książki. Dzięki temu, poznając nowe struktury gramatyczne i słownictwo, nie tracisz czasu na szukanie ich znaczenia w słowniku. Ponadto, pomocne są podkreślenia nowych słów i wyrażeń w każdej lekcji. W ten sposób optymalnie wykorzystujesz swój czas nauki. Przeznaczasz go wyłącznie na zdobywanie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi według podanych wzorów. Rozumienie słownictwa i zasad gramatyki od początku nauki jest niezwykle ważne. Daje sporą satysfakcję i motywuje do dalszej pracy. OPANOWUJESZ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE Metodę redpp.com zaprojektowano w taki sposób, aby oprócz mówienia rozwijać równocześnie pozostałe umiejętności językowe. Do ich opanowania służą poszczególne działy lekcji wraz z towarzyszącymi im nagraniami (CD audio i mp3) oraz inter aktywnym kursem on-line. Dlatego też jest to metoda odpowiednia zarówno dla osób, które chcą się nauczyć mówić po angielsku, jak i tych, które chcą się nauczyć pisać, rozumieć teksty pisane i ze słuchu oraz dogłębnie poznać gramatykę angielską, by móc przystąpić do egzaminów językowych. Odpowiedni dobór materiału i narzędzi do nauki w metodzie redpp.com jest gwarancją jednoczesnego opanowania wszystkich sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, prawidłowej wymowy oraz czytania i pisania bez korzystania z dodatkowych podręczników czy słowników. Autorskie rozwiązania metodyczne i techniczne ułatwiające i przyspieszające naukę Wstęp W metodzie redpp.com zastosowano szereg autorskich, nowatorskich rozwiązań metodycznych i technicznych (w tym chronionych Wstęp prawem patentowym), które mają na celu usprawnienie i przyspieszenie nauki. Należą do nich: dobór konstrukcji językowych i słownictwa we wzorach zdań i wypowiedzi zapewniający ich sprawne odróżnienie, zrozumienie i zapamiętanie; nagrania wszystkich zdań i wypowiedzi umożliwiające ćwiczenie czytania wraz z lektorem lub sprawdzanie rozumienia ze słuchu; nauka zasad wymowy w powiązaniu z pisownią wraz z nagraniami i interaktywnymi ćwiczeniami na stronie internetowej; nagrania wszystkich odpowiedzi do ćwiczeń umożliwiające wykonywanie poleceń na piśmie po wysłuchaniu odpowiedzi; odpowiedni dobór i układ materiału polegający na jego stopniowym rozszerzaniu, uzupełnianiu i zazębianiu się; układ lekcji z podziałem na działy służące opanowaniu poszczególnych umiejętności językowych; równoległe tłumaczenie tekstów wraz z podkreśleniami nowych słów, umożliwiające błyskawiczne odnalezienie znaczenia nowego słowa. W połączeniu z obrotowym grzbietem umożliwia to skuteczną naukę i powtarzanie słówek oraz wykonywanie tłumaczeń wystarczy złożyć książkę na pół; równoległe odpowiedzi do ćwiczeń: ćwiczenia i zadania znajdują się na nieparzystych stronach książki, a odpowiedzi do nich na parzystych, dzięki czemu nie trzeba dodatkowo korzystać z klucza odpowiedzi, wystarczy spojrzeć na przeciwległą stronę książki. Odpowiedzi są podane pełnymi zdaniami, co także służy utrwaleniu materiału; mały, poręczny format książki umożliwiający naukę w każdych warunkach (w autobusie, tramwaju, pociągu itp.). Ilość materiału jest przy tym taka sama, jak w książkach o większym formacie, dzięki pełnemu wykorzystaniu stron i odpowiedniemu rozmieszczeniu tekstu; czarno-biała kolorystyka stron umożliwiająca nanoszenie własnych kolorowych oznaczeń, np. trudniejszego zakresu materiału. Brak dodatkowych kolorów nie rozprasza podczas nauki i nie przyciąga wzroku w przypadkowe miejsca; dobór czcionek zastosowanych do słów polskich i angielskich zwiększający czytelność tekstu i przejrzystość informacji. IX

6 X Układ materiału w metodzie redpp.com W metodzie redpp.com materiał gramatyczny i leksykalny ułożony jest inaczej niż w tradycyjnych kursach i podręcznikach. Ważne i niezbędne do skutecznej komunikacji elementy, w tym trzy proste czasy i struktury służące budowaniu zdań złożonych, wprowadzone są na początku nauki (na poziomie 1). Posługując się nimi, możesz już na pierwszym poziomie stosukowo swobodnie się wypowiedzieć. Mniej istotne i rzadziej wykorzystywane w codziennej komunikacji konstrukcje językowe, w tym złożone czasy angielskie, zostały przesunięte na dalsze poziomy. W innych kursach umiejętność formułowania zdań złożonych wprowadzana jest znacznie później niż w metodzie redpp.com. Doświadczenie osób uczących się innymi metodami pokazuje, że przedstawienie dużej liczby czasów na początku nauki utrudnia ich opanowanie i zniechęca. Z tego względu warto rozpocząć naukę od poziomu 1 metody redpp.com, nawet jeśli uczyłeś się już angielskiego. Tym sposobem nie tylko sprawnie utrwalisz dotychczasowe umiejętności, ale też usystematyzujesz swoją wiedzę. Jednocześnie spora część materiału już na poziomie 1 może okazać się dla Ciebie nowa lub niedostatecznie opanowana. Co więcej, metoda redpp.com została zaprojektowana modułowo poszczególne poziomy nauki, choć są ze sobą powiązane, stanowią niezależne całości. Po każdym poziomie metody redpp.com możesz zakończyć naukę języka lub ją kontynuować. Zależy to od Twoich indywidualnych potrzeb. Narzędzia do nauki Układ książki W metodzie redpp.com dostajesz wszelkie niezbędne do nauki narzędzia: 1. poręczną i wygodną w użyciu książkę, zawierającą sprawdzone rozwiązania metodyczne i techniczne, usprawniające naukę; 2. pełną wersją nagrań wszystkich tekstów angielskich, ćwiczeń i wymowy na płytach CD audio i jako mp3; 3. wspomagający interaktywny kurs redpp.com on-line z nauką wymowy, dodatkowymi ćwiczeniami i testami (więcej informacji o kursie on-line na 4. bezpłatne konsultacje z nauczycielem on-line (niezastąpione, jeżeli uczysz się samodzielnie); Układ książki 5. jeżeli chcesz się uczyć jeszcze szybciej, a szczególny nacisk położyć na mówienie, możesz wziąć udział w kursie prowadzonym metodą redpp.com. Nie musisz korzystać z Internetu. Do skutecznej nauki wystarczy zestaw redpp.com (książka z nagraniami). Opcje nauki, jakie masz do dyspozycji, to: (1) książka i nagrania, (2) książka, nagrania i serwis redpp.com, (3) tylko kurs redpp.com on-line. Ucząc się metodą redpp.com, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych podręczników ani słowników. Wystarczy książka i nagrania. Poziomy nauki Nauka angielskiego metodą redpp.com odbywa się na czterech poziomach. Możesz rozpocząć ją w dowolnym momencie, sięgając po wybrany poziom lub jego elementy, dostosowane do Twojej znajomości języka. Specjalne ćwiczenia na rozróżnianie często mylonych słów Word Focus, pułapki testowe Test Traps w lekcjach powtórzeniowych Repetition, jak również dodatkowe zbiorcze zestawienia materiału i gramatyki znakomicie przygotowują też do wszelkiego typu egzaminów językowych. Każdy poziom nauki składa się z 54 lekcji zawartych w 3 książkach oraz 9 płyt CD audio. Prócz tego, każda książka zawiera kod dostępu do kursu redpp.com on-line. Na poziomie 1 poznajesz podstawowe słownictwo (ponad 1800 najczęściej używanych słów) i angielskie czasy proste (przeszły, teraźniejszy i przyszły). Zdobywasz umiejętność tworzenia użytecznych komunikacyjnie wypowiedzi, w tym zdań złożonych. Kurs na poziomie 1 zawiera całkowitą nowość: naukę prawidłowego czytania z liter po angielsku, dzięki której poprawnie przeczytasz (bez transkrypcji fonetycznej) i napiszesz każde nieznane angielskie słowo. Szczegółowy opis materiału na poziomie 1 znajduje się w książce w dziale Zawartość bloków lekcji. Jak się uczyć? Metodą redpp.com możesz uczyć się samodzielnie lub na kursach językowych. Dzięki temu, że jest to metoda wszechstronna i ukierunkowana na zaspokojenie różnorodnych potrzeb uczących się, możesz wybrać taki sposób nauki, który najbardziej Ci odpowiada. XI

7 XII Układ książki Układ książki XIII Każdy z nas ma swój ulubiony sposób przyswajania wiedzy i zdobywania umiejętności. Dlatego w metodzie redpp.com dostępne są wszystkie opcje nauki. Została ona tak zaprojektowana, aby w pełni zaspokoić potrzeby osób, które lubią pełny opis gramatyki, jak i tych, które wolą same dostrzegać prawidłowości w funkcjonowaniu języka. Dzięki dużej liczbie nagrań metoda zadowoli także osoby preferujące naukę ze słuchu. Jeżeli nie masz wypracowanego własnego stylu nauki, ucz się zgodnie z poleceniami z książki. Jeśli zależy ci na opanowaniu tylko niektórych sprawności językowych, możesz skoncentrować się na wybranych, interesujących Cię działach. DZIAŁY LEKCJI A OPANOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH Każda lekcja jest podzielona na 5 działów: (1) Wzory Patterns, (2) Pisownia i wymowa Spelling and pronunciation, (3) Gramatyka Grammar, (4) Ćwiczenia Exercises (5) Trudne słowa Word Focus. Działy są zaprojektowane w taki sposób, że koncentrując się na wybranym zagadnieniu, jednocześnie utrwalają wiedzę z innego zakresu. Dzięki takiemu układowi materiału nie tylko łatwo i szybko odnajdziesz sprawność językową, którą chcesz w danym momencie ćwiczyć, ale również możesz sam wybierać w zależności od celu nauki i indywidualnych potrzeb z którymi działami zapoznasz się wcześniej i na co położysz szczególny nacisk. DZIAŁ A WZORY PATTERNS Dział A zawiera przykłady angielskich zdań i wypowiedzi, które mają swoje równoległe tłumaczenia w części polskiej. Dobór konstrukcji językowych i słownictwa oparty jest za zasadzie kontrastów i (lub) podobieństw. Nowe słowa, zwroty i wyrażenia do aktywnego opanowania podkreślono zarówno w części angielskiej, jak i polskiej, co pozwala na ich szybkie i łatwe odszukanie, zrozumienie i przyswojenie w naturalnych kontekstach. Z działu Patterns uczysz się gramatyki, nowych słów i zwrotów. Jeżeli zależy Ci szczególnie na mówieniu, słuchaj często nagrań, czytaj na głos i sam wypowiadaj zdania. Jeżeli chcesz się nauczyć pisać, przepisuj zdania i wykonuj pisemne tłumaczenia na angielski. Słuchając nagrań, możesz sprawdzać, w jakim stopniu opanowałeś rozumienie ze słuchu, dzięki polskim tłumaczeniom znajdującym się w książce. DZIAŁ B PISOWNIA I WYMOWA SPELLING AND PRONUNCIATION Dział B składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera trudne i nieregularne w wymowie słowa wraz z opisem prawidłowej wymowy i przykładami innych podobnie wymawianych słów. Wszystkie wyrazy są tłumaczone na polski. Druga część przedstawia reguły właściwego czytania z liter, czyli zasady wymowy i pisowni angielskiej. Są one zilustrowane odpowiednio dobranymi wyrazami, niezwiązanymi z treścią danej lekcji. Tę część materiału można przerabiać całkowicie niezależnie od innych. Jeżeli chcesz się nauczyć prawidłowej wymowy, powtarzaj na głos słowa za lektorem. Jeśli chcesz się nauczyć pisać, zapisuj wyrazy ze słuchu na kartce. Jeżeli interesuje Cię tylko rozumienie ze słuchu, wykonuj specjalne ćwiczenia interaktywne na stronie DZIAŁ C GRAMATYKA GRAMMAR Dział C zawiera objaśnienie gramatyki (po polsku), ilustrowane wieloma przykładami zdań angielskich. W przejrzysty sposób są tu wyjaśnione zagadnienia gramatyczne, które zostały wprowadzone w dziale Patterns. Objaśnienia gramatyczne często nawiązują do struktur języka polskiego, aby pokazać istotne różnice i podobieństwa w składni angielskiej i polskiej, i tym samym uchronić Cię przed popełnianiem typowych błędów, tzw. kalek z języka polskiego. Szczegółowy spis zawartości materiału gramatycznego omawianego na danym poziomie znajduje się na końcu każdej książki w części pt. Zawartość bloków lekcji. W dziale C uczysz się formułować wypowiedzi i poznajesz zasady gramatyki. ĆWICZENIA EXERCISES Na końcu każdej lekcji znajdują się Ćwiczenia Exercises wraz z równoległymi odpowiedziami (kluczem). Ćwiczenia utrwalają słownictwo i materiał gramatyczny z danej lekcji, wprowadzony w dziale Patterns i wyjaśniony w dziale Grammar. Trudne słowa Word Focus to specjalne ćwiczenie na rozróżnianie i stosowanie słów, które ze względu na brzmienie, pisownię lub znaczenie sprawiają trudności i są często mylone. Dział Word Focus jest szczególnie przydatny do powtórek oraz

8 XIV dla osób planujących zdawanie egzaminów językowych. Może być przerabiany niezależnie od lekcji. Zarówno Exercises, jak i Word Focus mają równoległy układ odpowiedzi w pełnych zdaniach, dzięki czemu nie tracisz czasu na szukanie ich w kluczu. Wszystkie odpowiedzi do ćwiczeń (oznakowane jako A) w formie pełnych zdań są nagrane. W kursie redpp.com on-line znajdują się dodatkowe interaktywne ćwiczenia do Exercises i Word Focus z opcją częściowych podpowiedzi. Jeżeli chcesz się uczyć mówić, czytaj ćwiczenia na głos i rozwiązuj je ustnie. Jeśli chcesz się nauczyć pisać, wykonuj ćwiczenia pisemnie. Jeżeli interesuje Cię głównie rozumienie ze słuchu, słuchaj jak najczęściej nagrań i staraj się je zrozumieć. POZOSTAŁE CZĘŚCI LEKCJI W każdej lekcji (oprócz lekcji powtórzeniowej) znajduje się rysunek Dialogue Box, przedstawiający tzw. Social English, czyli typowe zwroty i wyrażenia grzecznościowe używane w życiu codziennym. Na końcu działu Patterns znajdują się uwagi i ciekawostki o słowach Remarks ułatwiające ich zapamiętywanie dzięki skojarzeniom. Wszystkie słowa z Remarks są nagrane i dostępne do odsłuchania w kursie redpp.com on-line. LEKCJA POWTÓRZENIOWA REPETITION Co kilka lekcji zaplanowana została lekcja powtórzeniowa, która składa się z Czytanki Reading, podsumowania gramatyki z ostatniego bloku lekcji Grammar oraz serii ćwiczeń Exercises i Word Focus. W lekcji powtórzeniowej znajdują się często ćwiczenia na utrwalanie nowych słów oraz typowe pułapki testowe Test Traps, przygotowujące bezpośrednio do egzaminów językowych i sprawdzające Twoje postępy w nauce. Dodatkowe testy znajdziesz w kursie redpp.com on-line. Tempo nauki Układ książki Metoda redpp.com zapewnia szybsze tempo nauki niż inne metody dzięki opisanym wcześniej rozwiązaniom metodycznym i technicznym. Materiał językowy został świadomie ułożony w taki sposób, aby już w pierwszym okresie nauki (poziom 1) stworzyć Układ książki Ci bardzo duże możliwości komunikacyjne. Satysfakcja, że po krótkim czasie możesz swobodnie się wypowiedzieć, zmobilizuje Cię do dalszej nauki i przejścia na poziom 2. Przy intensywnej nauce (od 4 do 6 godzin tygodniowo) jeden poziom metody redpp.com można opanować w ciągu pół roku (wszystkie 4 poziomy w ciągu dwóch lat). Przy nauce mniej intensywnej (2 3 godziny tygodniowo) opanowanie jednego poziomu zajmuje jeden rok, a wszystkich 4 poziomów cztery lata. Jeśli już wcześniej uczyłeś się angielskiego, opanowanie poziomu 1 może Ci zająć tylko trzy miesiące. System oznaczeń użyty w książce W książce zastosowano następujące oznaczenia: one /wun/ zapis wymowy zgodny z zasadami pisowni angielskiej one [łan] zapis wymowy za pomocą głosek polskich adress przykład nieprawidłowej pisowni lub gramatyki 1.01 symbol nagrania z numerem płyty i ścieżki dźwiękowej + symbol zdania twierdzącego symbol zdania przeczącego? symbol zdania pytającego pole do zaznaczania wykonanych ćwiczeń Zapis wymowy pomoc w nauce czytania Wszystkie angielskie słowa i zwroty występujące w książce są nagrane. Wyrazy o nietypowej wymowie zostały dodatkowo opisane i na grane w dziale Spelling and pronunciation. Towarzyszy im angielski zapis wymowy w nawiasach z pochyłych kresek //. Wy raz bądź jego fragment jest tam przepisany w taki sposób, że je go odczyt zgodnie z angielskimi zasadami odczytywania liter jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości. Zasadniczo istnieją trzy podstawowe sposoby zapisu wymowy nowych słów. Na przykładzie słowa one jeden przedstawiają się one następująco: 1. Zapis wymowy międzynarodowymi symbolami fonetycznymi [w n]. 2. Zapis wymowy polskimi dźwiękami [łan]. 3. Zapis wymowy zgodnie z angielskimi zasadami /wun/. W metodzie redpp.com zastosowano trzeci sposób zapisu wymowy, czyli zgodny z angielskimi zasadami wymowy, gdyż taki zapis jest najbardziej naturalny i jednocześnie pozwala nauczyć się prawidłowo odczytywać angielskie słowa. XV

9 XVI Układ książki Wstęp do wymowy XVII Przykłady zapisu wymowy: Wymowa wyrazu young [jang] młody zapisana będzie po angielsku jako /yung/; litera o nie występuje w zapisie wymowy, ponieważ nie jest ona wymawiana. Pozostałe litery czyta się zgodnie z angielskimi zasada mi: y jak polskie [j], u (w takim kontekście w sy labie zamkniętej) jak polskie [a]. Wymowa wyrazu woman [łumen] kobieta zapisana będzie po angielsku jako /wooman/, gdyż angielskie podwójne oo oznacza polski dźwięk [u], a angielskie w polskie [ł]. Wymowa wyrazu one [łan] jeden zapisana będzie po angielsku jako /wun/, gdyż angielskie w czytamy jak polskie [ł], a angielskie u w sylabie zamkniętej jak polskie [a]. Zatem polskie [łan] według angielskich zasad zapisane będzie jako /wun/. W taki sposób można zapisać po angielsku wymowę każdego wyrazu, w tym także obcego językowi angielskiemu. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy zapisać po angielsku wymowę polskiego imie nia Jurek, to otrzymalibyśmy /yoorek/. Tylko taki zapis umożliwiłby Anglikowi wymówienie tego imienia tak, jak wypowiada je Polak. Przedstawiony system oznaczania wymowy, w którym nie ma znaków międzynarodowej transkrypcji fonetycznej, jest stosowany w niektórych słownikach języka angielskiego. W tej książce został on użyty celowo. Z jakiego powodu? Po pierwsze, litery należy umieć odczytywać w sposób naturalny, tak jak to czynią Anglicy. Po drugie, zamiast uczyć się czytania znaków transkrypcji fonetycznej, lepiej od razu nauczyć się odczytywania liter. Znaki transkrypcji fonetycznej nie występują bowiem w żadnych tekstach anglojęzycznych, poza (nie wszystkimi) słownikami i podręcznikami do nauki angielskiego. Po trzecie, taki zapis wymowy pokazuje, że angielska pisownia, poza kilkoma wyjątkami, jest regularna i przewidywalna. Można się jej nauczyć i z powodzeniem stosować do prawidłowego czytania nowo poznanych słów. Nie trzeba za każdym razem zgadywać, jak dane słowo się wymawia, ani też sięgać po słownik. Dzięki zastosowanemu zapisowi wymowy i nagraniu wszystkich słów można szybko nauczyć się zależności między pisownią a wymową angielskich wyrazów. Ponadto na wewnętrznej stronie tylnej okładki znajduje się tabela, w której angielskim literom przypisane są najbliższe polskie dźwięki. Może ona być pomocna do odczytywania angielskiego zapisu wymowy w sytuacji, kiedy nie możemy wysłuchać nagrania. Wstęp do wymowy Nie jest prawdą choć tak się powszechnie sądzi że w języku angielskim nie ma żadnych reguł czytania i wymawiania słów. Podobnie błędne jest przekonanie, że aby prawidłowo przeczytać nieznany wyraz, konieczne jest zapoznanie się z jego zapisem wymowy w międzynarodowej transkrypcji fonetycznej. W języku angielskim istnieją jasne reguły czytania wyrazów. Opanowanie tych zasad pozwala na przeczytanie każdego nowego, niesłyszanego wcześniej wyrazu. Oczywiście, podobnie jak w każdym języku, są wyjątki, które trzeba zapamiętać. Pierwszy krok do nauki czytania to poznanie zasad wymowy samogłosek. WYMOWA SAMOGŁOSEK W języku angielskim każdą samogłoskę a, e, i, o, u, y czytamy na dwa sposoby: krótko lub długo. Sposób wymowy zależy od tego, czy dana samogłoska występuje w sylabie otwartej, czy w sylabie zamkniętej. Sylaba otwarta to taka, która kończy się na samogłoskę, jak w wyrazie hi cześć, no nie lub sky niebo. Sylaba zamknięta to taka, która kończy się na spółgłoskę, jak w wyrazie map mapa, fog mgła lub drug narkotyk. Samogłoska w sylabie otwartej ma długie (dyftongiczne) brzmienie: angielskie to polski dźwięk angielskie to polski dźwięk a [ej] i [aj] e [ij] y [aj] o [oł] u [ju] Samogłoska w sylabie zamkniętej ma krótkie (samogłoskowe) brzmienie: angielskie to polski dźwięk angielskie to polski dźwięk a [ae] i [y] e [e] y [y] o [o] u [a]

10 XVIII W wyrazach jednosylabowych zakończonych na e, jak np. name, hide, type, hope, mute, każda z samogłosek a, e, i, o, u, y występuje w tzw. sylabie historycznie otwartej (na-me, hi-de, ty-pe, mu-te) i dlatego ma długie (dyftongiczne) brzmienie: [ej], [ij], [aj], [oł], [ju], [aj], a końcowej litery e nie wymawia się. W wyrazach jednosylabowych niezakończonych na e, jak np. bag, sit, stop, cut, każda z samogłosek a, e, i, o, u, y występuje w sylabie zamkniętej i ma krótkie (samogłoskowe) brzmienie: [ae], [e], [y], [o], [a], [y]. Poniżej podajemy przykłady wyrazów jedno- i wielosylabowych, w których samogłoska ma albo krótkie, albo długie brzmienie, w zależności od tego, czy sylaba, w której występuje, jest zamknięta, czy otwarta. INTRODUCTION TO PRONUNCIATION 1.02 Wstęp do wymowy Litera a e i y o u Wstęp do wymowy Wyraz Sylaba Wymowa jednosylabowy wielosylabowy otwarta zamknięta [ej] name ma'ple [ae] ham ap'ple [ij] he delete' [e] ten send'er [aj] hide ri'fle [y] hit lit'tle [aj] type ty'rant [y] myth typ'ical [ou] hope o'pen [o] stop bot'tle [ju] mute consu'mer [a] but sum'mer Wstęp do wymowy Poznanie tej zasady ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej wymowy danego słowa, gdyż poza samogłoską akcentowaną pozostałe samogłoski w wyrazie wymawia się w sposób słaby (prawie tak, jakby ich w ogóle nie było). Przykładowo, w wyrazach ty'rant i typ'ical ważne jest prawidłowe odczytanie akcentowanej samogłoski y: w przypadku ty'rant wymawiamy ją jak polskie [aj], w przypadku typ'ical jak polskie [y], o czym informuje nas umiejscowienie znaku '. Nieakcentowana samogłoska a w obu słowach jest niemal niesłyszalna, co można by przedstawić w zapisie wymowy tych słów odpowiednio jako /ty'rnt/, /typ'icl/. Tak samo (za pomocą znaku ') oznaczony jest sposób wymowy samogłoski akcentowanej w wyrazach jednosylabowych. Na przykład: chi'ld ki'nd mo'st [czajld] [kajnd] [mołst] ale child'ren wind mob [czyldren] [łynd] [mob] Przedstawiony sposób zapisu akcentu i wymowy samogłosek stosowany jest w dziale Spelling and pronunciation każdej lekcji oraz w słowniku na końcu książki. XIX Pionowa górna kreska ' służy do zaznaczania akcentu. Jest umieszczana zaraz za sylabą akcentowaną. Jeżeli kreska znajduje się bezpośrednio po samogłosce, wówczas samogłoska ta ma długie brzmienie, jak w wyrazach ma'ple, ri'fle, ty'rant, o'pen, consu'mer. Jeśli między samogłoską a kreską oznaczającą akcent znajduje się spółgłoska, wówczas taka samogłoska ma krótkie brzmienie, jak w wyrazach ap'ple, send'er, lit'tle, typ'ical, bot'tle, sum'mer. Kreska ' pokazuje, czy sylaba jest otwarta, czy zamknięta, a więc wskazuje na to, czy wymawia się ją długo, czy krótko.

11 1/1 Lesson 1 Singular and plural; personal pronouns objective case Liczba mnoga i pojedyncza; zaimki osobowe w dopełnieniu Lekcja 1 1/2 Lesson 1 Two coffees for us A PATTERNS 1.03 Listen to the recording and read aloud. Learn all the underlined words and expressions. 1 a city❶ a coffee shop❷ you and me at a table one coffee for me and one coffee for you two coffees for us one coffee with sugar❸ and one coffee without sugar Lekcja 1 Dwie kawy dla nas A WZORY Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos. Naucz się wszystkich podkreślonych słów i wyrażeń. 1 jakieś miasto jakaś kawiarnia ty i ja przy stole jedna kawa dla mnie i jedna kawa dla ciebie dwie kawy dla nas jedna kawa z cukrem i jedna kawa bez cukru 2 Mike and Jane in a pub❹ one cola for her and one cola for him two colas for them one cola with ice and one cola without ice 2 Michał i Janina w jakimś pubie jedna cola dla niej i jedna cola dla niego dwie cole dla nich jedna cola z lodem i jedna cola bez lodu for me for you for him/her for us for you for them dla mnie dla ciebie dla niego/niej dla nas dla was dla nich 3 a university an old university 3 jakiś (pewien) uniwersytet jakiś (pewien) stary uniwersytet a country an interesting country jakiś (pewien) kraj jakiś (pewien) interesujący kraj 4 an address❺ a personal address 4 jakiś (pewien) adres jakiś (pewien) osobisty adres an ❻ a private jakiś (pewien) mail jakiś (pewien) prywatny mail a city an old city an address a private address jakieś miasto jakieś stare miasto jakiś adres jakiś prywatny adres

12 1/3 Lesson 1 Singular and plural; personal pronouns objective case Liczba mnoga i pojedyncza; zaimki osobowe w dopełnieniu Lekcja 1 1/4 5 a doctor, three doctors /-z/ a hospital, three hospitals /-z/ an actor, three actors /-z/ a film, three films /-z/ 5 jakiś lekarz, trzech lekarzy jakiś szpital, trzy szpitale jakiś aktor, trzech aktorów jakiś film, trzy filmy 6 a bank, four banks /-s/ a cashpoint, four cashpoints /-s/❼ a student, four students /-s/ a book, four books /-s/ 7 a house, five houses /-iz/ an address, five addresses /-iz/ a city, five cities /-z/ a university, five universities /-z/ 8 One coffee with sugar, please. One tea with milk, please.❽ One cola without ice, please.❾ One drink without lemon, please. 9 Two coffees with milk and sugar for us, please. Two teas with milk and sugar for us, please. Three colas with ice and without lemon for them, please. Three drinks with ice and without lemon for them, please. Dialogue Box 1.04 ❶ Cześć! ❷ Cześć! Hello!❶ Hi!❷ 6 jakiś bank, cztery banki jakiś bankomat, cztery bankomaty jakiś student, czterech studentów jakaś książka, cztery książki 7 jakiś dom, pięć domów jakiś adres, pięć adresów jakieś miasto, pięć miast jakiś uniwersytet, pięć uniwersytetów 8 Poproszę jedną kawę z cukrem. Poproszę jedną herbatę z mlekiem. Poproszę jedną colę bez lodu. Poproszę jeden napój bez cytryny. 9 Poproszę dla nas dwie kawy z mlekiem i cukrem. Poproszę dla nas dwie herbaty z mlekiem i cukrem. Proszę trzy cole z lodem i bez cytryny dla nich. Proszę trzy drinki z lodem i bez cytryny dla nich. REMARKS UWAGI ❶ City to pierwotnie miasto z katedrą, potem każde ważne miasto, w odróżnieniu od town mniejszego miasta. ❷ Shop sklep jest pokrewne polskiej szopie, w której niegdyś sprzedawano towary. ❸ Sugar jest pokrewny polskiemu cukier i niemieckiemu zucker. ❹ Pub pochodzi historycznie od public house dom publiczny. ❺ Address piszemy przez dwa d i dwa s. ❻ to skrót od electronic mail poczta elektroniczna. Tradycyjny sposób przesyłania listów nazywa się żartobliwie snail mail, czyli pocztą ślimaczą. ❼ Cash gotówka jest pokrewne polskiemu wyrazowi kasa. ❽ Tea wyraz ten jest obecny w języku polskim jako ostatnia sylaba słowa herbata ziele herbaciane. ❾ Ice znaczy lód, stąd nazwa kraju Iceland Islandia (Lodowa Kraina); porównajmy z Greenland Grenlandia (Zielona Kraina).

13 1/5 Lesson 1 Singular and plural; personal pronouns objective case Liczba mnoga i pojedyncza; zaimki osobowe w dopełnieniu Lekcja 1 1/6 B SPELLING AND PRONUNCIATION PISOWNIA I WYMOWA 1. Zwróć uwagę na wymowę następujących słów: 1.05 address' adres akcentuje się ostatnią sylabę: add RESS. coun'try /kun'try/ kraj wymawia się jakby nie było litery o. Pamiętaj, że literę u wymawia się zazwyczaj jak polskie [a]. four cztery wymawia się jak /for/. one jeden wymawia się jak /wun/, czyli jak polskie [łan]. Pamiętaj, że angielskie w zawsze wymawia się w ten sposób. su'gar cukier początkowe s wymawia się jak sh: /shoo'gar/. Pamiętaj, że litery oo wymawia się zazwyczaj jak polskie [u]. two dwa wymawia się jak /too/, czyli jak polskie [tu]. 2. Wymowa litery a w zależności od e na końcu wyrazu [ae] bad tap sat ant band rat ham gas [ej] name tape same tale made rate lame chase Uwaga! Angielskie wyrazy wymawiamy tak, jak wskazują litery. Spo sób wymawiania liter poznajemy z lekcji na lekcję. Każdy wyraz wystę pujący w tekstach, a czytany niezgodnie z zasadami, jest opatrzony informacją o wymowie, zamieszczoną w dziale B SPELLING AND PRONUNCIATION. Wszystkie wyrazy z tej sekcji są również nagrane. Objaśnienie nietypowego sposobu czytania wyrazu polega na tym, że jego wymowa jest zapisana za pomocą innych liter niż te, z których się składa (tzw. respelling przepisanie). Przykładowo, wymowa one jeden jest zapisana jako /wun/, wymowa two dwa jako /too/, wymowa sugar cukier jako /shoogar/. Odpowiednikiem takiego zapisu w książce do nauki języka polskiego byłoby zapisanie wymowy imienia Krzysztof jako /kszysztof/, rzeczownika mężczyzna jako /menszczyzna/, a przymiotnika miękki jako /mienki/. Każdy wyraz wielosylabowy, a czasami także jednosylabowy, opatrzony jest górną pionową kreską ' wskazującą akcent. Jest ona umieszczana tuż za akcentowaną samogłoską lub za następującą po niej spółgłoską. Kreska ta pokazuje również, w jaki sposób wymawia się samogłoskę: czy długo, jak w sylabie otwartej, np. i w wyrazie chi'ld [czajld] dziecko; czy krótko, jak w sylabie zamkniętej, np. i w wyrazie chil'dren [czyldren] dzieci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wstępie do wymowy na początku książki. Jeżeli nie możesz w danej chwili wysłuchać nagrania, a masz wątpliwości co do zapisu wymowy, możesz sięgnąć do indeksu wymowy na odwrocie przedniej okładki, gdzie angielskim literom zostały przypisane polskie odpowiedniki. Przyjęty w książce system podawania wymowy został użyty w celu przedstawienia zasad czytania angielskich wyrazów. Dzięki niemu bardzo szybko można samodzielnie nauczyć się wymawiać nieznane słowa, patrząc na ich pisownię. C GRAMMAR GRAMATYKA 1. Liczbę mnogą, poza wyjątkami, których jest niewiele, tworzy się za pomocą końcówek -s, -es, -ies. l.p. l.m. wymowa l.p. l.m. wymowa film films /z/ city cities /z/ bank banks /s/ address addresses /iz/ końcowe s najczęściej czyta się jak z, np. films, hospitals. końcowe s czyta się jak s po spółgłoskach f, k, t, p, np. banks. wyrazy zakończone na samogłoskę y, która występuje po spółgłosce, tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -ies i usunięcie litery y, np. cities, universities; jeżeli jednak przed y występuje samogłoska, to dodajemy tylko s, np.: boy chłopiec boys chłopcy, day dzień, days dnie. końcowe -es dodane do ch, tch, sh i ss oraz -s dodane do ce, ge i se tworzą dodatkową sylabę, np. boss es, ad dress es. 2. Wyraz a oznacza jeden, jakiś, pewien, taki i używa się go przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Formy an używa się wtedy, gdy następny wyraz zaczyna się od samogłoski. a city an address an old city jakieś/pewne miasto jakiś/pewien adres jakieś/pewne stare miasto ale: a cities an addresses an old cities 3. Zaimki osobowe, które odpowiadają na pytanie for dla (kogo, czego), without bez (kogo, czego) to: for me for you for him/her/it dla mnie dla ciebie dla niego/niej/tego for us for you for them dla nas dla was dla nich Te same zaimki odpowiadają na pytania: with z (kim): with me with you with him/her/it ze mną z tobą z nim/nią/tym with us with you with them z nami z wami z nimi

14 1/7 Lesson 1 Singular and plural; personal pronouns objective case Liczba mnoga i pojedyncza; zaimki osobowe w dopełnieniu Lekcja 1 1/8 Exercise 1A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos an artist artists 6 an actor actors 2 a student students 7 an engineer engineers 3 a dentist dentists 8 a hospital hospitals 4 a club clubs 9 a card cards 5 a country countries 10 a result results Exercise 2A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos a bank banks 6 a book books 2 a cashpoint cashpoints 7 an s 3 a boss bosses 8 a lemon lemons 4 a city cities 9 a university universities 5 a hospital hospitals 10 a house houses Exercise 3A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos a company (firma) 7 an address 2 an old company 8 artists 3 companies 9 an old artists 4 an address 10 an actor 5 addresses 11 an intelligent actor (inteligentny) 6 a private 12 an interesting city Exercise 4A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos one coffee with milk for him 2 two drinks for them 3 tea with lemon for her 4 two beers for them (piwa) 5 one coffee without milk and sugar for her 6 a cake for him and a cake for her (ciastko) Exercise 5A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos a coffee shop 2 an old university 3 a hospital and three doctors 4 a private address 5 two cities and four universities 6 One cola with ice and lemon, please. Exercise 1B. Utwórz liczbę mnogą. 1 an artist 6 an actor 2 a student 7 an engineer 3 a dentist 8 a hospital 4 a club 9 a card 5 a country 10 a result Exercise 2B. Utwórz liczbę pojedynczą. 1 banks 6 books 2 cashpoints 7 s 3 bosses 8 lemons 4 cities 9 universities 5 hospitals 10 houses Exercise 3B. Wstaw a/an lub pozostaw puste. 1 company 7 address 2 old company 8 artists 3 companies 9 old artist 4 address 10 actor 5 addresses 11 intelligent actor 6 private 12 interesting city Exercise 4B. Wstaw odpowiedni zaimek w miejsce podkreślonych imion. 1 one coffee with milk for Jack 2 two drinks for Susan and Tom 3 tea with lemon for Mary 4 two beers for James and Mark 5 one coffee without milk and sugar for Betty 6 a cake for Jake and a cake for Kate Exercise 5B. Przetłumacz. 1 jakaś kawiarnia 2 jakiś stary uniwersytet 3 jakiś szpital i trzech lekarzy 4 jakiś prywatny adres mailowy 5 dwa miasta i cztery uniwersytety 6 Poproszę jedną colę z lodem i cytryną.

15 2/1 Lesson 2 Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze Lekcja 2 2/2 Lesson 2 My house and your friends A PATTERNS 1.12 Listen to the recording and read aloud. Learn all the underlined words and expressions. 1 the same city the same coffee shop you and me at the same table a flower, a flower from me for you and a present, a present from you for me a talk, a talk about my plans and your plans a talk about our future Lekcja 2 Mój dom i twoi przyjaciele A WZORY Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos. Naucz się wszystkich podkreślonych słów i wyrażeń. 1 to samo miasto ta sama kawiarnia ty i ja przy tym samym stole kwiatek, kwiatek ode mnie dla ciebie i prezent, prezent od ciebie dla mnie rozmowa, rozmowa o moich planach i twoich planach rozmowa o naszej przyszłości 2 the same town Mike and Jane in the same pub the same drink for her and the same drink for him❶ the same drinks for them a chat, a chat about his work and her school a talk about their friends 2 to samo miasteczko Michał i Janina w tym samym pubie ten sam drink dla niej i ten sam drink dla niego te same drinki dla nich pogawędka, pogawędka o jego pracy i jej szkole rozmowa o ich kolegach (znajomych) my friend your friend his/her friend our friend your friend their friend mój kolega twój kolega jego/jej kolega nasz kolega wasz kolega ich kolega 3 a city the capital city a university the university in Cambridge an airport the airport in Warsaw a station the central station a president the American president a prime minister the French prime minister 4 a letter, the latest letter from me to you an , the latest from my boss to me a postcard, the first postcard from their holiday an SMS, the first SMS from my girlfriend❷ 3 jakieś miasto to miasto stołeczne jakiś uniwersytet to/ten uniwersytet w Cambridge jakieś lotnisko to lotnisko w Warszawie jakiś dworzec to/ten dworzec centralny jakiś prezydent to/ten amerykański prezydent jakiś premier to/ten francuski premier 4 jakiś list, ten ostatni list ode mnie do ciebie jakiś , ten ostatni od mojego szefa do mnie jakaś pocztówka, ta pierwsza pocztówka z ich wakacji jakiś SMS, ten pierwszy SMS od mojej dziewczyny

16 2/3 Lesson 2 Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze Lekcja 2 2/4 5 my car and your car our car❸ my friend and your friend our friend his country and her country their country his house and her house their house our country and its universities our city and its centre 5 mój samochód i twój samochód nasz samochód mój kolega i twój kolega nasz kolega jego kraj i jej kraj ich kraj jego dom i jej dom ich dom nasz kraj i jego uniwersytety nasze miasto i jego centrum 6 Your name Tom. Your surname Flintstone.❹ Your name Susan. Your surname Smith.❺ His name Will. His family name Wilson.❻ Her name Joanna. Her family name Cooper.❼ 7 Hans is an engineer. Hans is from Germany. Hans is a German engineer. Brenda is a teacher. Brenda is from England. Brenda is an English teacher. 8 John is an actor. John is from America. John is an actor from America. Jerry is a manager. Jerry is from Spain. Jerry is a manager from Spain. 9 Your name, please?❽ James. My name is James. name, surname, family name Dialogue Box 1.13 ❶ Powodzenia. ❷ Dziękuję Good luck.❶ Thank you.❷ 6 Twoje imię Tomasz. Twoje nazwisko Flintstone. Twoje imię Zuzanna. Twoje nazwisko Smith. Jego imię Wilhelm. Jego nazwisko Wilson. Jej imię Joanna. Jej nazwisko rodowe Cooper. 7 Hans jest inżynierem. Hans jest z Niemiec. Hans jest niemieckim inżynierem. Brenda jest nauczycielką. Brenda jest z Anglii. Brenda jest angielską nauczycielką. 8 Jan jest aktorem. Jan jest z Ameryki. Jan jest aktorem z Ameryki. Jerzy jest menedżerem. Jerzy jest z Hiszpanii. Jerzy jest menedżerem z Hiszpanii. 9 Poproszę pańskie/pani imię? Jakub. Nazywam się (moje imię jest) Jakub. imię, nazwisko, nazwisko rodowe REMARKS UWAGI ❶ Drink napój, drink to kolejne obok trunku germańskie słowo w języku polskim na oznaczenie napoju alkoholowego. ❷ SMS to skrót od short message system system krótkich wiadomości. ❸ Car samochód jest obecny w języku polskim w słowach auto kar, kar etka, kar eta. Car przed pojawieniem się samochodu oznaczało jakikolwiek wóz, również konny. ❹ Flintstone nazwisko to oznacza kamień krzemienia. Por. polskie flinta. ❺ Smith nazwisko to znaczy kowal. Por. polskie Kowalski. ❻ Wilson to syn Willa; inne angielskie nazwiska zakończone na son mają podobne znaczenie: Robertson syn Roberta, Stevenson syn Stefana itp. ❼ Cooper nazwisko to oznacza osobę robiącą beczki, czyli jest odpowiednikiem polskiego bednarza. ❽ Please proszę stosujemy prosząc o coś, a nie wręczając coś.

17 2/5 Lesson 2 Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze Lekcja 2 2/6 B SPELLING AND PRONUNCIATION PISOWNIA I WYMOWA 1. Zwróć uwagę na wymowę następujących słów: 1.14 Ca'mbridge literę a wymawia się jak w sylabie otwartej, czyli długo, jak polskie [ej]. friend wymawia się /frend/; jest tylko kilka wyrazów, w których litera i jest niema, np. par'liament parlament. pres'ent /z/ prezent, pres'ident prezydent jeśli litera s znajduje się w środku wyrazu, to wymawia się ją jak /s/ lub jak /z/. Jeżeli jednak s rozpoczyna wyraz, nigdy nie wymawia się jej jak /z/. talk wymawia się /tawk/, czyli tak jak polskie [tok]; jest to jeden z niewielu wyrazów, gdzie litera l jest niema. War'saw ostatnią sylabę wymawia się jak polskie [so], a nie [soł]. you wymawia się /yu/, czyli tak jak polskie [ju]. 2. Wyraz the wymawia się /th/, ale gdy następujący po nim wyraz zaczyna się od samogłoski, wówczas wymawia się go jak /thee/. Porównajmy: 1.15 the actor the good actor the old dog the address the personal address the address 3. Wymowa litery e w zależności od e na końcu wyrazu lub faktu, czy sylaba jest otwarta, czy zamknięta [e] ten send pet rest bet'ter ent'er cent're [i] mete delete' compete' scene me'ter Pete pe'nal C GRAMMAR GRAMATYKA 1. Wyraz the oznacza ten, ta, to, tenże, ów: the coffee ta kawa the airport to lotnisko the president ów prezydent the city to miasto Wyrazu the oraz wyrazów a/an używa się w angielskim częściej niż ich polskich odpowiedników ten, ta, to oraz jakiś, jeden, pewien, taki. Niemniej jednak język polski jest bardzo pomocny w określaniu, czy i kiedy należy użyć wyrazów a/an, the. Zasada jest prosta: jeśli użycie po polsku wyrazów ten, ta, to nie budzi naszego sprzeciwu, wówczas wiemy, że w odpowiednim angielskim zdaniu należy użyć the. Jeśli z kolei nie budzi sprzeciwu zastosowanie po polsku określeń jakiś, pewien, taki, jeden, wówczas wiemy, że należy posłużyć się wyrazem a/an w odpowiednim zdaniu angielskim. Jeśli użycie zarówno the, jak i a/an budzi sprzeciw, gdyż wypowiedź staje się nienaturalna, wówczas wiemy, że nie należy używać ani the, ani a/an. UWAGA! Nie należy uczyć się, że dany wyraz występuje zawsze w towarzystwie a/an, the lub zawsze samodzielnie. Faktycznie każdy wyraz może wystąpić w dowolnej kombinacji (car, a car, the car), a wszystko zależy od znaczenia wypowiedzi, jakie chcemy uzyskać oraz od kontekstu, i to zarówno słownego, jak i sytuacyjnego. Car wash I need a car. The car is in the garage. Myjnia samochodowa (mycie auta). Potrzebuję jakiegoś auta. (To) Auto jest w garażu. Inaczej przetłumaczymy zatem na angielski polskie zdania: Jak jest samochód po angielsku? Jakiś samochód tędy przejeżdżał. Popatrz na ten samochód. Potrzebujemy stali. Most zbudowano z takiej stali, która nie rdzewiała. Gdzie jest ta stal, którą zamówiliśmy? Wyraz the bywa częścią nazwy własnej i wtedy należy zapamiętać taką nazwę razem z the: the Empire State Building nazwa budynku w Nowym Yorku, the Kremlin Kreml, the English Channel Kanał La Manche (dosł: kanał angielski); ale: Heathrow Airport lotnisko Heathrow, Oxford University Uniwersytet w Oxfordzie, Victoria Station stacja Wiktorii. 2. Zaimki dzierżawcze, które odpowiadają na pytania czyj? czyja? czyje?, to: my mój our nasz your twój your wasz his/her/its jego/jej their ich 3. Wyraz its odnosi się do przedmiotów, ale na polski jest tłumaczony jako jego lub jej, w zależności od rodzaju gramatycznego, jaki dany przedmiot ma w języku polskim: our country and its universities nasz kraj i jego uniwersytety our school and its students nasza szkoła i jej uczniowie

18 2/7 Lesson 2 Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze Lekcja 2 2/8 Exercise 1A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos the friend 7 a student 2 an address 8 the plan 3 the address 9 the plans 4 a farmer (rolnik, farmer) 10 a car 5 an old farmer 11 the new car (nowe) 6 the old house 12 a house Exercise 2A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos My name is Jack. 2 My surname is Kowalski. 3 Hans is an engineer from Germany. 4 John is an actor from England. 5 Two coffees with milk, please. 6 Three drinks with ice for us, please. 7 One sandwich and one tea, please. (kanapka) 8 Flowers for you. Exercise 3A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos Hans is from Germany. 2 A flower from me for you. 3 Two coffees for us, please. 4 The latest from my boss. 5 A letter to you. 6 Three sandwiches for them. 7 Joseph is from Spain. 8 Five new s to Jane. Exercise 4A. Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos my friend 7 our friends 2 his car 8 their secretaries 3 your country 9 her boss 4 your postcard 10 our students 5 their engineers 11 our family 6 our future 12 her friend Exercise 1B. Przetłumacz, posługując się jedynie słowami a, an lub the. 1 ten kolega friend 7 jakaś studentka student 2 jakiś adres address 8 tenże plan plan 3 ten adres address 9 te plany plans 4 jakiś rolnik farmer 10 jakieś auto car 5 jakiś stary rolnik old farmer 11 to nowe auto new car 6 ten stary dom old house 12 jakiś dom house Exercise 2B. Przetłumacz. 1 Nazywam się Jacek. 2 Moje nazwisko to Kowalski. 3 Hans jest inżynierem z Niemiec. 4 Jan jest aktorem z Anglii. 5 Dwie kawy z mlekiem, proszę. 6 Trzy drinki z lodem dla nas, proszę. 7 Jedną kanapkę i jedną herbatę, proszę. 8 Kwiaty dla ciebie. Exercise 3B. Wstaw odpowiedni wyraz: from od, for dla, to do. 1 Hans is Germany. 2 A flower from me you. (dla) 3 Two coffees us, please. 4 The latest my boss. (od) 5 A letter you. (do) 6 Three sandwiches them. (dla) 7 Joseph is Spain. 8 Five new s Jane. (do) Exercise 4B. Przetłumacz. 1 mój kolega 7 nasi koledzy 2 jego samochód 8 ich sekretarki 3 wasz kraj 9 jej szef 4 twoja pocztówka 10 nasi studenci 5 ich inżynierowie 11 nasza rodzina 6 nasza przyszłość 12 jej koleżanka

19 3/1 Lesson 3 Quantifiers: much, many, a lot Wyrażenia ilościowe: dużo, wiele, mnóstwo Lekcja 3 3/2 Lesson 3 Many problems and not much money A PATTERNS 1.21 Listen to the recording and read aloud. Learn all the underlined words and expressions. 1 London, the city centre❶ a lot of men and a lot of women a lot of people inside the shops so many cars and so many buses❷ a lot of vehicles in the streets❸ so much traffic and so much noise a lot of pollution in the city centre Lekcja 3 Wiele problemów i niedużo pieniędzy A WZORY Wysłuchaj nagrania i przeczytaj na głos. Naucz się wszystkich podkreślonych słów i wyrażeń. 1 Londyn, centrum miasta dużo mężczyzn i dużo kobiet dużo ludzi wewnątrz sklepów tak wiele samochodów i tak wiele autobusów dużo pojazdów na ulicach taki duży (tak dużo) ruch i tak dużo hałasu dużo zanieczyszczeń w centrum miasta a lot of people = many people a lot of traffic = much traffic 2 Madrid, outside the city centre not many men and not many women not many people in the shops❹ not many cars and not many buses not many vehicles in the streets not much traffic and not much noise not much pollution outside the city centre 3 a lot of big cities in Asia but not many big cities in Australia a lot of very old universities in Europe but not many very old universities in America 4 a lot of money a good job❺ not much money a bad job a lot of free time a weekend not much free time a weekday 2 Madryt, poza centrum miasta mnóstwo ludzi = wielu ludzi ogromny ruch = duży ruch niewielu mężczyzn i niewiele kobiet niewielu ludzi w sklepach niewiele samochodów i niewiele autobusów niewiele pojazdów na ulicach niewielki ruch i niewiele hałasu niewiele zanieczyszczeń poza centrum miasta 3 dużo dużych miast w Azji ale niewiele dużych miast w Australii dużo bardzo starych uniwersytetów w Europie ale niewiele bardzo starych uniwersytetów w Ameryce 4 dużo pieniędzy dobra praca niedużo pieniędzy zła (kiepska) praca dużo wolnego czasu weekend niedużo wolnego czasu dzień powszedni

20 3/3 Lesson 3 Quantifiers: much, many, a lot Wyrażenia ilościowe: dużo, wiele, mnóstwo Lekcja 3 3/4 5 too many cars in one place a traffic jam too many people in one place a crowd too much sugar in ice-cream too sweet ice-cream too much salt in food too salty food 5 zbyt wiele samochodów w jednym miejscu korek uliczny zbyt wielu ludzi w jednym miejscu tłum zbyt wiele cukru w lodach za słodkie lody zbyt dużo soli w jedzeniu za słone jedzenie 6 a lot of men but one man a lot of women but one woman a lot of children but one child a lot of people but one person 7 here, in London close to my house there, in New York far away from London here close to us there far away from us here = close to us there = far away from us 8 One orange juice, please.❻ With a lot of ice, please. Two coffees, please.❼ Without much milk, please. 9 Here is the coffee for you. How much?/how much is it? Three euros, please. cola, tea, beer, coffee, wine, drink, mineral water Dialogue Box 1.22 Good luck with your exams.❶ Many thanks.❷ ❶ Powodzenia na egzaminach. ❷ Wielkie dzięki. 6 dużo mężczyzn, ale jeden mężczyzna dużo kobiet, ale jedna kobieta dużo dzieci, ale jedno dziecko dużo ludzi, ale jedna osoba 7 tutaj, w Londynie blisko (do) mojego domu tam, w Nowym Jorku daleko od Londynu tutaj blisko nas tam daleko od nas tutaj = blisko nas tam = daleko od nas 8 Proszę jeden sok pomarańczowy. Poproszę z dużą ilością lodu. Proszę dwie kawy. Proszę bez dużej ilości mleka. 9 Oto kawa dla pana/pani. Ile (jak dużo)?/ile (jak dużo) to kosztuje? Trzy euro, proszę. cola, herbata, piwo, kawa, wino, drink, woda mineralna REMARKS UWAGI ❶ Centre centrum piszemy center w ortografii amerykańskiej. ❷ Bus autobus jest końcówką łacińskiego wyrazu omni bus, który oznaczał pojazd dla wszystkich. ❸ Street ulica to słowo rozpowszechnione w językach europejskich (wł. strada, niem. Strasse), jak też pokrewne polskiemu wyrazowi autostrada. ❹ People ludzie to wyraz pokrewny polskiemu popularny. ❺ Money pieniądze są pokrewne polskiemu wyrazowi moneta; polski pieniądz to historyczny odpowiednik niemieckiego Pfennig i angielskiego penny. ❻ Orange pomarańcza wyraz ten jest obecny w polskiej oranżadzie, podobnie jak lemon cytryna w lemoniadzie. ❼ Two, niemieckie zwei/zwo oraz polskie dwa wywodzą się z tego samego źródła.

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Karolina Jekielek Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia Poziom elementary Samouczek języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia 3 Copyright by Karolina Jekielek & e-bookowo Projekt

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość kursów językowych

Nowa jakość kursów językowych Nowość! Szansa dla Twojej szkoły językowej! Oferujemy bezpłatne egzemplarze pokazowe książek 1 Oferta Metoda redpp.com Skuteczność i efektywność Autorskie rozwiązanie metodyczne Autorskie rozwiązanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

ZU_stronyTytulowe.indd 1 Copyright Red Point Publishing sp. z o.o.

ZU_stronyTytulowe.indd 1 Copyright Red Point Publishing sp. z o.o. 11 Zeszyt ucznia Poziom 1 Lekcje 1 18 ZU_stronyTytuloweindd 1 2009-05-19 08:54:17 Ważna informacja! Tej książki nie można wypożyczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w całości, jak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6. Język angielski SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4 6 Język angielski Nauczanie języka angielskiego II etap edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze odbywa się wg programu DKW -404-59/99 dla podręczników Project 2,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium

KRYTERIA OCENIANIA. Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium KRYTERIA OCENIANIA Express Publishing. Egzamin gimnazjalny. Repetytorium 1 SŁOWNICTWO MODUŁ 1 Temat lekcji: Człowiek ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia.

Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Tytuł: Hello Szybki angielski dla początkujących. Ćwiczenia. Autor: Dorota Bojewska ISBN: 978-83-927447-9-5 Wydawca: F.H. Eko Wyspa Gdynia 2012 Projekt okładki: Ewa Szelatyńska Materiały graficzne wykorzystane

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania programowe Język angielski zawodowy Kl. III technik informatyk 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 Lp Dział programu Poziomy wymagao Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeo:

Bardziej szczegółowo

Angielski dla leniwych prosta i skuteczna metoda nauki angielskiego oraz multimedialne kursy, które pozwalają ją stosować

Angielski dla leniwych prosta i skuteczna metoda nauki angielskiego oraz multimedialne kursy, które pozwalają ją stosować ADL Publishing Elżbieta Żółtak ul. Świeża 79 54-060 Wrocław tel. (71) 354 24 88 tel. kom. +48 889 460 797 www.angielskidlaleniwych.pl info@angielskidlaleniwych.pl Angielski dla leniwych prosta i skuteczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU I. SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W trakcie kształcenia wczesnoszkolnego

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo