E-learning oferta edukacyjna również dla szkół

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning oferta edukacyjna również dla szkół"

Transkrypt

1 Beata Szmulczyńska Narodowy Bank Polski E-learning oferta edukacyjna również dla szkół Pomimo wzrastającego zainteresowania szkół średnich zastosowaniem w procesie nauczania różnych narzędzi informatycznych, zjawisko to w szkolnictwie średniego szczebla nie jest częste. Chociaż szkoły są wyposażone w pracownie komputerowe, to nauczyciele nie przygotowują zajęć z wykorzystaniem komputerów. Z badań na temat praktyki realizowania podstaw przedsiębiorczości w wybranych szkołach, przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego w 2005 roku przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wynika, że nauczyciele rezygnują z atrakcyjnych metod w nauczaniu, gdyż są one czasochłonne i wymagają od nich zabiegów organizacyjnych (zdobycia dostępu do pracowni komputerowych z internetem zarezerwowanych wyłącznie na zajęcia informatyczne). W dalszym ciągu podstawowym środkiem dydaktycznym wskazywanym przez nauczyciela jest podręcznik 1. Tymczasem niespotykany dotychczas rozwój technologii informacyjnych i szybki postęp we wdrażaniu osiągnięć informacyjnych i telekomunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstw zmienił sposób funkcjonowania firm i zmienił oczekiwania pracodawców względem pracownika na rynku pracy. Dzięki nowym technologiom i usieciowieniu gospodarki przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w różnych krajach. Może poszukiwać rynków zbytu oraz wytwarzać cześć produkcji w innej firmie lub poza granicami kraju. Oznacza to również, że może poszukiwać tańszych lub lepiej płatnych wykwalifikowanych pracowników nie tylko w innych miastach kraju, ale również poza jego granicami 2. Konsekwencją obserwowanego usieciowienia gospodarki i jego oddziaływania na firmy i rynek pracy jest wzrastająca rola szkoły, a w szczególności nauczyciela, w kształtowaniu u uczniów umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się na 1 Więcej na ten temat w: D. Danilewicz (red.), Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa K. Rybiński, Globalizacja, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, materiał powielony. 1

2 globalnym rynku pracy i w globalnej gospodarce opartej na wiedzy 3. Umiejętnościami, jakie uczeń powinien posiąść, są: zdolność do wykorzystywania nowych technologii, umiejętność zastosowania istniejących narzędzi informacyjnych do rozwiązywania codziennych problemów, zdolność do szybkiego pozyskiwania nowych umiejętności, zdolność do pracy w zróżnicowanych środowiskach, często wirtualnych. Odpowiedzą na wyzwania, jakie stawia przed polskim systemem edukacji globalizacja, może być e-learning, czyli elektroniczna edukacja, wspomagająca proces nauczania. W placówkach dydaktycznych e-learning stosowany jest najczęściej jako strona internetowa z udostępnionymi kursami, ćwiczeniami, grami decyzyjnymi, symulacjami itp. Powszechnie wykorzystywanym w tym celu systemem informatycznym są platformy LMS (Learning Management System) oraz LCMS (Learning Content Management System) 4. Oprogramowania te umożliwiają przygotowanie i administrowanie szkoleniami elektronicznymi oraz planowaniem i organizacją nauki. Pozwalają one na uruchomienie kursu, śledzenie postępów słuchaczy w nim uczestniczących. Rejestrują wszystkie wyniki osiągnięte przez nich w trakcie przebiegu kursu, odnotowują ich obecność i postępy w nauce, np. zaliczenie poszczególnych jednostek dydaktycznych wchodzących w skład kursu. Ułatwia to nauczycielowi ocenę uczącego się jego postępów, samodzielnie przerobionego materiału oraz jeszcze niezrealizowanych tematów. Tworzy to szansę na skuteczną personalizacji zdalnego nauczania i doskonalenia wykorzystywanych metod i narzędzi. Z kolei korzyści, jakie przynosi e-learning uczącemu się to przed wszystkim możliwość wyboru czasu i miejsca nauki (szkoła, dom, biblioteka). A także dynamiczna, atrakcyjna prezentacja nauczanego zagadnienia. NBPortal.pl bezpłatna, powszechna, nowoczesna platforma e-learning NBPortal.pl jest nowoczesną platformą edukacyjną, dostępną dla wszystkich użytkowników internetu. Dostarcza wiedzy nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. Poszczególne elementy platformy mogą być wykorzystane bezpośrednio na lekcjach w szkole w ramach podstawy programowej do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach 3 Tamże. 4 K. Waćkowski, J.M. Chmielewski, Rola standaryzacji w platform w e-learningu, e-mentor 2007, nr 2 (19), s

3 ponadgimnazjalnych lub jako element uzupełniający program nauczania przedmiotów okołoekonomicznych w szkołach o profilu technicznym. NBPortal.pl oferuje łącznie ponad 200 godzin lekcji na temat przedsiębiorczości, finansów firmy, Unii Europejskiej, euro, inwestowania, bankowości dostępnych w formie e-learningu. Każdy kurs zamieszczony w NBPortal.pl składa się z kilkudziesięciu lekcji. Każda lekcja to kilkanaście minut multimedialnego wykładu z lektorem, animacją i krótkim filmem. Kursy multimedialne dostosowują się do zaangażowania i możliwości czasowych użytkowników. Za sprawą specjalnego systemu zapamiętywane są fragmenty wiedzy już przyswojonej przez kursanta. Specjalny blok zatytułowany Twoje postępy, a także ćwiczenia i testy na bieżąco informują o postępach w nauce. Taka budowa kursu sprawia, że treść nauczania jest łatwiejsza do zapamiętania. Rysunek 1. Prezentacja pt. To nie Fenicjanie wymyślili pieniądze Źródło: Na stronach NBPortal.pl dostępnych jest kilkadziesiąt krótkich prezentacji dotyczących przedsiębiorczości i ekonomii. Są one doskonałym środkiem dydaktycznym, który można wykorzystać na 45-minutowej lekcji z uczniami. Pracę z prezentacją ułatwia przejrzysty układ ekranu, podział materiału na oddzielne rozdziały oraz możliwość samodzielnego nawigowania (przesuwaniu w przód, cofaniu) materiału. Dzięki tym 3

4 rozwiązaniom użytkownik prezentacji w wybranym przez siebie tempie może poznawać przekazywane zagadnienia. Atrakcyjnym środkiem dydaktycznym, który można w łatwy sposób wykorzystać na zajęciach w klasie szkolnej, są również multimedialne lekcje dla uczniów oraz dołączone do nich konspekty dla nauczycieli. Każda multimedialna lekcja dla ucznia to kilkanaście minut wykładu z lektorem, przeplatanego ćwiczeniami sprawdzającymi poziom zrozumienia treści. Interesującym narzędziem e-learningu w NBPortal.pl są również gry decyzyjne i symulacje. NBPortal.pl proponuje naukę przedsiębiorczości z wykorzystaniem gier strategicznych, quizów i krzyżówek ekonomicznych. Rysunek 2: Multimedialna lekcja dla uczniów Źródło: Zabawy strategiczne i zręcznościowe zmuszają do myślenia i zdobywania wiedzy ekonomicznej. Gry zostały oparte na modelach prawdziwych sytuacji ekonomicznych, dlatego wyzwania, przed jakimi zostaje postawiony internauta, są bardzo trudne. Uczeń może wziąć udział w symulacji zarządzania bankiem, w której wcieli się w rolę prezesa banku komercyjnego. Jego zadaniem będzie maksymalizowanie zysku banku, którym zarządza. Z kolei w grze Kasa nowa zmierzy się z sytuacjami dnia codziennego zarządzaniem 4

5 budżetem domowym poprzez bilansowanie wydatków i przychodów. Gracz zadecyduje, czy zapłaci rachunek za telefon, pójdzie na studia podyplomowe, czy kupi samochód. Zestaw kilkudziesięciu haseł zaczerpniętych z życia gospodarczego, politycznego i społecznego znajduje się w krzyżówkach. Łączą one doskonałą rozrywkę z bardzo użyteczną wiedzą. Stanowią nieoceniony zbiór przydatnych terminów i pojęć, podanych w atrakcyjnej formie. NBPortal.pl dostarcza bezpłatnie wszystkim użytkownikom internetu narzędzia merytoryczne w postaci multimedialnych kursów e-learning, prezentacji, gier dydaktycznych oraz pomocy naukowych jakimi są zbiory wirtualnej biblioteki, wirtualny słownik ekonomiczny PWN. Podsumowanie Zdaniem Witolda Bieleckiego, kierownika Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, zaletą e-learningu jest forma zajęć zbliżona charakterem do prowadzenia przedsiębiorstwa w gospodarce sieciowej 5. W sieciowej gospodarce globalnej wiele transakcji zawieranych jest bez osobistego kontaktu z partnerami biznesowymi. Absolwenci szkoleń opartych o rozwiązania sieciowe są gotowi do prowadzenia negocjacji przez internet. Umieją również efektywnie pracować w wirtualnych zespołach zadaniowych, które stanowią podstawę organizacji wirtualnych. Globalizacja ma ogromny wpływ na każdego z nas, na kształt funkcjonowania przedsiębiorstw i całej gospodarki. Współczesny uczeń powinien być przygotowany do bycia w przyszłości mobilnym pracownikiem, ustawicznie podnoszącym kwalifikacje, konkurencyjnym w stosunku do innych na rynku pracy. Współczesny uczeń powinie być przygotowanym do sprawnej zmiany kwalifikacji w sytuacji utraty pracy w firmie lub w przemyśle, które nie wytrzymują globalnej gospodarki. Takiego przygotowanie dostarczy mu tylko nauka przedstawiano w ciekawiej i interesującej formie, która potrafi dostosować się do wymogów globalnego rynku. 5 W.T. Bielecki, Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, e-mentor 2007, nr 2 (19), s. 4. 5

6 Bibliografia W.T. Bielecki, Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, e-mentor 2007, nr 2 (19), s. 4. D. Danilewicz (red.), Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006 K. Rybiński, Globalizacja, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, materiał powielony. K. Waćkowski, J.M. Chmielewski, Rola standaryzacji w platform w e-learningu, e-mentor 2007, nr 2 (19), s. 25. Raport zbiorczy z badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w polskich szkołach ponadgimnazjalnych, CODN, Warszawa Abstract Although the interest of secondary schools in implementing different ICT tools into didactics is growing, it is still not very frequent. The schools are equipped well, but teachers do not conduct classes with the use of computers because it is time-consuming and requires additional organization. E-learning can be an answer to those problems. The paper presents a set of lessons scenarios available at NBPortal the educational website of the National Bank of Poland. Nota o Autorce Autorka jest pracownikiem Wydziału Badań i Marketingu w Narodowym Banku Polskim. Ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze dwóch specjalności: andragogika oraz edukacja społeczno-oświatowa. Jest autorką kliku artykułów w polskich czasopismach edukacyjnych. Od 2004 do chwili obecnej współtwórca i redaktor serwisu internetowego NBPortal.pl. 6

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni Materiały konferencyjne Zarządzanie Projektami Informatycznymi Dr inż. Waldemar Łabuda Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa w_labuda@poczta.wwsi.edu.pl studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery

E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery E-EDUKACJA W PRAKTYCE WYZWANIA I BARIERY E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-edukacja w praktyce wyzwania i bariery pod redakcją naukową Marcina

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo