w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."

Transkrypt

1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. Kontrakt K-LMS Dostawa i wdrożenie centralnej platformy e-learning oraz opracowanie treści w ramach realizacji Projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 Spis treści 1. Wstęp Projekt SEKAP Organizacja projektu SEKAP Opis projektu SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD) z Systemem Przepływu Pracy (SPP) System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP Platforma Formularzy Elektronicznych (PFE) System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) System Płatności Platforma e-usług Publicznych (PeUP) Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Infrastruktura indywidualna w projekcie SEKAP Określenie kontraktu (grupy zadań) Zakres kontraktu Słownik pojęć Zakres przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne Wymagania organizacyjne Wymagania prawne Nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Infrastruktura teleinformatyczna Wymagania wydajnościowe Wymagania szczegółowe Wymagania dla kursów e-learning Wymagania dla szkolenia e-learning Wymagania dla każdego slajdu (ekranu) szkolenia Produkty składające się na kompletne szkolenie e-learning Funkcjonalność platformy e-learning Wymagania ogólne Zarządzanie kursami...44 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 33

2 Zarządzanie uczestnikami kursu (kursantami) Poziomy uprawnień użytkowników systemu Tworzenie kursów Egzaminy Interfejs użytkownika Komunikacja Konfiguracja systemu Wymagane dodatkowe oprogramowanie na stacji roboczej kursanta Bezpieczeństwo Ewaluacja Raportowanie Wsparcie dla szkoleń tradycyjnych Skalowalność Moduł do ankietowania Szczegółowy zakres poszczególnych zadań Zakres zadania 1 - Dostawa licencji na centralną platformę e-learning Zakres zadania 2 - Instalacja platformy e-learning Zakres zadania 3 Wdrożenie platformy e-learning i szkolenie administratorów Zakres zadania 4 - Opracowanie treści materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do zdalnego nauczania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych SEKAP Zakres zadania 5 - Wsparcie techniczne oraz konserwacja systemu Dokumentacja Plan Realizacji Kontraktu Ramowy Plan Realizacji Kontraktu Dokumentacja użytkownika Dokumentacja techniczna (powykonawcza i eksploatacyjna) Odbiory Metody kontroli jakości Testy akceptacyjne Inwentaryzacja dokumentacji Gwarancja i serwis gwarancyjny Definicje Warunki gwarancji Parametry świadczenia serwisu gwarancyjnego Dostępność Serwisu Czas Reakcji Serwisu Czas Naprawy Asysta techniczna Wymogi dotyczące licencjonowania...63 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 34

3 1. Wstęp 1.1. Projekt SEKAP2 Przedmiotem projektu są zaplanowane w roku 2010 dostawy, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz sprzętu komputerowego składającego się na Platformę e-usług Publicznych Województwa Śląskiego (PeUP) administrowaną przez przez ŚCSI. Zostanie rozszerzony rodzajowy zakres katalogu usług udostępnianych drogą elektroniczną oraz powstaną nowe moduły oprogramowania systemu obiegu dokumentów SOD, wdrożonego w projekcie SEKAP w Urzędzie Marszałkowskim oraz w 53 partnerskich powiatach i gminach. Dla kadr jednostek współpracujących z PeUP, zaplanowany jest pakiet szkoleń seminaryjnych oraz warsztatów praktycznych, kompleksowo wspomaganych kursami w metodyce e-learning. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym będą systematycznie upowszechniać nową formułę pracy e-urzędów Organizacja projektu SEKAP2 Projekt realizowany jest zgodnie z metodyką PRINCE2. W związku z tym zostały powołane role Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu (ze strony Zamawiającego), Głównego Użytkownika, wynikające z zastosowanej metodyki zarządzania projektem. Wykonawca ma obowiązek ukształtować strukturę organizacyjną projektu po stronie Wykonawcy zgodnie z zastosowaną metodyką zarządzania projektem. W swojej ofercie Wykonawca musi zawrzeć Ramowy Plan Realizacji Kontraktu będący zarysem ostatecznego Planu Realizacji Kontraktu, który Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Opis projektu SEKAP Zakres projektu SEKAP obejmował stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 54 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach projektu składają się urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie. W ramach projektu SEKAP zostało dostarczone następujące oprogramowanie: System Obiegu Dokumentów (w tym System Przepływu Pracy), System Bezpieczeństwa, Platforma Formularzy Elektronicznych, System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego, System Płatności, Platforma e-usług Publicznych. Projekt SEKAP obejmuje ponadto Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Zostały w nim umieszczone urządzenia teleinformatyczne, z których w sposób zdalny poprzez sieć teleinformatyczną korzystają partnerzy projektu. Na serwerach umieszczonych w CPD zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie stworzone w ramach projektu. Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 35

4 Dla Partnerów projektu zostały zakupione urządzenia teleinformatyczne, takie jak komputery, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej. Dołączenie tych urządzeń do indywidualnych zasobów informatycznych Partnerów projektu umożliwiło efektywne korzystanie z aplikacji stworzonych w ramach projektu. W ramach projektu powstało również Centrum Certyfikacji SEKAP, które wystawia certyfikaty niekwalifikowane obywatelom i podmiotom gospodarczym zamierzającym bezpiecznie komunikować się z SEKAP i inicjować e-usługi Publiczne System Obiegu Dokumentów (SOD) z Systemem Przepływu Pracy (SPP) W ramach projektu SEKAP został zbudowany i wdrożony System Obiegu Dokumentów, którego częścią jest System Przepływu Pracy. System Obiegu Dokumentów służy do przyjmowania, przechowywania i przetwarzania dokumentów oraz prowadzenia spraw przez urzędy zgodnie z Instrukcjami Kancelaryjnymi, przepisami prawa oraz przyjętą u Partnerów organizacją pracy. Obsługuje również informację o dokonanych płatnościach związanych z przetwarzanymi dokumentami i sprawami. System Obiegu Dokumentów jest systemem klasy workflow, umożliwiającym definiowanie i monitorowanie ścieżek procedowania spraw i korespondencji, wyznaczanie zadań, terminów tych zadań oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie System Bezpieczeństwa i Centrum Certyfikacji SEKAP System Bezpieczeństwa to zestaw aplikacji odpowiedzialnych za zabezpieczenie oprogramowania i danych przed nieautoryzowanym dostępem poprzez sieć Internet. W zakres systemu wchodzi ochrona antywirusowa, programy typu antyspam (filtrowanie wiadomości konta pocztowego, wykrywanie spamu), programy typu spyware (zabezpieczenie przed udostępnianiem informacji o użytkowniku i jego działaniach na komputerze). Składniki Systemu Bezpieczeństwa zostały zainstalowane zarówno na terminalach i komputerach urzędników korzystających z Systemu Obiegu Dokumentów, jak i w Centrum Przetwarzania Danych. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle powiązane jest Centrum Certyfikacji SEKAP odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów dla komunikacji z SEKAP. Centrum Certyfikacji wydaje certyfikaty zarówno urzędnikom, mieszkańcom jak i podmiotom gospodarczym - wszystkim, którzy zdecydują się na inicjowanie e-usług publicznych poprzez komunikację z SEKAP. Z Systemem Bezpieczeństwa ściśle wiąże się polityka bezpieczeństwa informacji, która stanowi zestaw procedur postępowania, które zapewniają bezpieczeństwo informacji w związku z realizacją Projektu Platforma Formularzy Elektronicznych (PFE) Platforma Formularzy Elektronicznych umożliwia definiowanie i zarządzanie formularzami elektronicznymi dla określonych kategorii spraw załatwianych przez urzędy. Platforma Formularzy Elektronicznych posiada swój lokalny komponent - Moduł Formularzy Elektronicznych, który umożliwia Partnerom pracę nad formularzami oraz ich wyświetlanie również bez połączenia z CPD. Zarówno w Module centralnym PFE, jak i MFE zawarty jest Edytor e-formularzy System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (SAWPE) System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego jest aplikacją weryfikującą podpis elektroniczny. Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 36

5 System Płatności System Płatności wspomaga rozliczanie opłat skarbowych i innych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. System Płatności udostępnia informację o należnych i dokonanych płatnościach oraz generuje identyfikatory płatności. Jeżeli obywatel wnosząc przelew wprowadzi odpowiedni identyfikator w pole "tytuł przelewu", urzędnik będzie mógł sprawdzić tytuł płatności i odpowiednio go zaksięgować. Część funkcjonalności związana z identyfikacją płatności przez urząd jest realizowana lokalnie u Partnerów przez tzw. Lokalny Komponent Systemu Płatności Platforma e-usług Publicznych (PeUP) Platforma e-usług Publicznych jest odpowiedzialna za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Partnerów Projektu usług publicznych drogą elektroniczną. Komponenty Platformy e-usług Publicznych: Interfejs e-usług Publicznych (interfejs użytkownika, poprzez który obywatel lub przedsiębiorca komunikuje się z SEKAP w zakresie inicjowania e-usług publicznych) Broker Integracyjny SEKAP (odpowiedzialny za zarządzanie komunikacją poszczególnych aplikacji SEKAP) Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Współdzielone zasoby oprogramowania stworzone w ramach projektu SEKAP zostały zainstalowane w bezpiecznym środowisku hostingowym. CPD spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa dla tego typu ośrodka, zarówno zabezpieczające przed próbami nieautoryzowanego dostępu poprzez sieć teleinformatyczną, jak i chroniące zasoby przed ingerencją fizyczną. W bezpiecznym środowisku CPD są przechowywane wszystkie dane związane ze świadczeniem usług publicznych z wykorzystaniem aplikacji SEKAP. Wyjątek stanowią dane źródłowe dla Systemu Obiegu Dokumentów (skany dokumentów papierowych, informacje otrzymane pocztą elektroniczną), które są gromadzone na lokalnych serwerach bazodanowych. Składniki Centrum Przetwarzania Danych: serwery bazodanowe (macierz dyskowa), serwery aplikacyjne działające w układzie równoważenia obciążenia (praca w modelu równoważenia obciążenia pozwala na redundancję serwerów aplikacyjnych oraz równomierne rozłożenie ruchu obsługiwanego przez aplikacje), serwery webowe (odpowiedzialne za dostarczanie stron webowych do przeglądarek internetowych użytkowników oraz plików poprzez protokół HTTP), urządzenia sieci teleinformatycznej, w tym routery, sprzętowe ściany ogniowe oraz przełączniki sieciowe (odpowiedzialne za przepływ danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami teleinformatycznymi środowiska hostingowego oraz za komunikację z siecią Internet), urządzenia taśmowe (odpowiedzialne za przechowywanie kopii zapasowych danych oraz oprogramowania), wewnętrzny system bezpieczeństwa CPD (zabezpieczenia sprzętowe oraz programowe serwerów oraz fizyczne zabezpieczenie CPD przed włamaniem), Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 37

6 infrastruktura sieciowa (łącze podstawowe o gwarantowanej przepustowości oraz alternatywne łącze zabezpieczające) Infrastruktura indywidualna w projekcie SEKAP W celu realizacji projektu SEKAP wszyscy Partnerzy zostali wyposażeni w odpowiednie urządzenia teleinformatyczne działające w lokalnym środowisku Partnera (infrastruktura indywidualna). Są to serwery, komputery, urządzenia sieciowe, skanery, zestawy do podpisów elektronicznych itp Określenie kontraktu (grupy zadań) Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji kontraktów w ramach realizacji projektu Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 : K-LMS 1.5. Zakres kontraktu Dostawa i wdrożenie centralnej platformy e-learning oraz opracowanie treści kursów do zdalnego nauczania W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wytworzyć, dostarczyć, zainstalować i wdrożyć następujące produkty: Symbol LMS 1.6. Słownik pojęć Nazwa Platforma centrala e-learning SEKAP Projekt SEKAP Projekt SEKAP2 Zamawiający System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP). Realizowany w latach projekt System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) - dostawa oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi i instalacyjnymi dla 54 jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Centrum Przetwarzania Danych", współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wartość projektu ok. 22 mln. zł. Projekt Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim -SEKAP2, który stanowi kontynuację projektu SEKAP. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) - jednostka budżetowa, która w imieniu Województwa Śląskiego zarządza, monitoruje i rozlicza projekt SEKAP2. Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 38

7 Partnerzy Doradca Technologiczny LMS (Learning Management System) jako element e- learning) Jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego uczestniczące w realizacji projektu SEKAP (7 powiatów ziemskich, 10 miast na prawach powiatu, 36 gmin, Urząd Marszałkowski) oraz podmioty realizujące zadania publiczne posiadające siedzibę na obszarze województwa śląskiego, które podpiszą umowę o przyłączeniu do projektu SEKAP, SEKAP2 (w tym inne jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, szkoły). Podmiot wyłoniony na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawujący nadzór oraz świadczący kompleksowe usługi doradcze dla Zamawiającego przy realizacji projektu SEKAP2. Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu lub szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Kurs przeznaczony jest zarówno dla nazwanych użytkowników SEKAP (pracowników administracji publicznej woj. Śląskiego) oraz nienazwanych (anonimowych) użytkowników (obywatele lub przedsiębiorcy) Zakres przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie obejmuje realizację następujących zadań: Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 2. Wymagania ogólne Dostawa licencji na centralną platformę e-learning Instalacja platformy e-learning Wdrożenia platformy e-learning i szkolenie administratorów Opracowanie treści materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do zdalnego nauczania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych SEKAP Gwarancja, serwis gwarancyjny, wsparcie techniczne oraz konserwacja systemu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania służącego do obsługi e-learning przez dostarczenie (instalację) platformy e-learning, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie wdrożenia i szkoleń dla użytkowników w oparciu o zainstalowana platformę w ramach SEKAP 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić i dostarczyć licencję niewyłączną na czas nieoznaczony na oprogramowanie wykonane przez niego w ramach oddanej do użytkowania platformy. Ponadto, Wykonawca musi dostarczyć dane niezbędne do legalnego korzystania z oprogramowania, w szczególności dokumentację i instrukcję obsługi, a także przeprowadzić szkolenie administratorów i użytkowników w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 2. Zamawiający posiada 1 lokalizację swojej siedziby w Katowicach przy ul. Powstańców 34, jedną serwerownię (CPD) z własną infrastrukturą zlokalizowaną w lokalu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 39

8 3. W ramach zamówienia będą prowadzone ograniczone działania na rzecz Partnerów Zamawiającego, które są wskazane w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, nie więcej jednak niż dla 100 osób. 4. Całość zebranego materiału informacyjnego i opracowanej dokumentacji systemu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w postaci edytowalnych plików zapisanych na płytach CD/DVD, natomiast materiał treści dydaktyczno-szkoleniowych do zdalnego nauczania w formacie SCORM, w postaci plików zapisanych na płytach CD/DVD. Dokumentację w postaci papierowej Wykonawca przekazuje w 1 wydrukowanym egzemplarzu Wymagania organizacyjne 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kontraktu zgodnie z metodyką Prince2. 2. Realizacja niniejszego kontraktu, w świetle metodyki Prince2, jest realizacją grupy zadań i z punktu widzenia zarządzania projektem Wykonawca musi zastosować się przy realizacji kontraktu do wszelkich uwarunkowań metodyki Prince2 właściwych dla grupy zadań. 3. Szczegółowe zasady organizacyjne realizacji całego projektu zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w celu doprecyzowania zapisów Planu Realizacji Kontraktu Wymagania prawne Wszystkie produkty składające się na realizację przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi prawne adekwatnie do celu i roli jaką odgrywają w zakresie realizacji zamówienia. Rozwiązania wchodzące w skład Systemu są zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów oraz realizacji e-usług. System oraz treść kursów są zgodne w szczególności z następującymi przepisami: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U r. Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U r. Nr 133 poz. 883) wraz z aktami wykonawczymi, 4. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U r. Nr 11 poz. 95) wraz z aktami wykonawczymi, 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U r. Nr 112 poz ) wraz z aktami wykonawczymi, 6. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U r. Nr 130 poz. 1450) wraz z aktami wykonawczymi, 7. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U r. Nr 167 poz. 1131) wraz z aktami wykonawczymi, 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U r. Nr 144 poz. 1204) wraz z aktami wykonawczymi, 9. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 40

9 10. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U r. Nr 126 poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi Nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Z uwagi na wejście w życie z dniem 17 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne wymagane jest, aby wdrażany system oraz opracowany materiał dydaktyczny, uwzględniał wymogi rozporządzeń wydanych na mocy nowelizacji ustawy w zakresie, w jakim mają te wymogi zastosowanie do przedmiotu zamówienia Infrastruktura teleinformatyczna Zamawiający udostępni do realizacji niniejszego kontraktu następujące elementy infrastruktury teleinformatycznej: 1. Serwery WWW 1 sztuka o przykładowej konfiguracji: a) 2 procesory Intel Xeon 4C Model L5520 taktowane zegarem 2.26GHz, b) 8 GB RAM, c) 2 dyski HDD o pojemności 146 GB każdy, d) brak systemu operacyjnego. 2. Serwer aplikacyjny / serwer bazy danych 1 sztuka o przykładowej konfiguracji: a) 2 procesory Intel Xeon 4C Model L5520 taktowane zegarem 2.26GHz, b) 24 GB RAM, c) 2 dyski HDD o pojemności 146 GB każdy, d) kontrolery Fibre Channel umożliwiające podłączenie ich do sieci SAN w celach backupu oraz podłączenia woluminu przechowującego bazę danych na macierzy dyskowej, e) brak systemu operacyjnego. 3. Przestrzeń dyskową o rozmiarze 500 GB na macierzy Fibre Channel Wymagania wydajnościowe System musi zapewniać możliwość jednoczesnego korzystania przez osób nazwanych (pracowników administracji publicznej woj. Śląskiego) oraz nienazwanych (obywatele lub przedsiębiorcy) użytkowników. 3. Wymagania szczegółowe 3.1. Wymagania dla kursów e-learning 1. Wykonawca przygotuje w całości szkolenia w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem SCORM. 2. Kurs ma być zrealizowany w języku polskim Wymagania dla szkolenia e-learning Każde szkolenie w ramach kursu musi: 1. umożliwiać przerwanie w dowolnym momencie szkolenia, a później kontynuowanie procesu nauki z miejsca, w którym zakończono naukę, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 41

10 2. składać się z minimum 80 slajdów z których minimum 15% ma charakter multimedialny (bez uwzględniania szablonu strony), 3. rejestrować na platformie e-learning (LMS) minimum: a) dla jednostek wiedzy uczących i ćwiczeniowych: i) ilość podejść, ii) czas spędzony na realizacji jednostki wiedzy dla każdego podejścia, iii) status (ukończone / nieukończone), iv) po zakończeniu kreślonej ilość materiału wynik osiągnięty, b) dla jednostek wiedzy weryfikujących wiedzę (testy wiedzy, testy umiejętności): i) ilość podejść, ii) czas spędzony na realizacji jednostki wiedzy dla każdego podejścia, iii) wynik poprawnie udzielonych odpowiedzi / poprawnie wykonanych kroków do wszystkich pytań w teście / kroków testu), iv) status (zaliczone / niezaliczone). 4. posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku w całym szkoleniu lub na pojedynczych ekranach, 5. posiadać możliwość wyświetlania (wywoływania) filmów oraz animacji flash oraz dołączania do kursów załączników w formie plików.pdf,.doc,.jpg,.tiff,.bmp,.avi,.mov,.mp3,.mp4,.ppt,.swf,.odt,.ods,.odp, HTML, 6. zawierać szczegółowy spis zawartości zawartych w kolejnych ekranach (mapę lekcji), 7. zawierać panel nawigacyjny umożliwiającego natychmiastowe przejście do dowolnego slajdu, zawierać pasek postępu lub licznik ekranów (na którym ekranie znajduje się użytkownik / ile ekranów jest w lekcji lub szkoleniu), oraz elementy dodatkowe, takie jak: słownik pojęć / leksykon, pomoc, materiały dodatkowe, 8. zawierać testy etapowe (po każdym rozdziale lub pojedynczej lekcji) oraz test końcowy, opracowane na podstawie treści szkolenia i weryfikujące zdobytą wiedzę i umiejętności, 9. w przypadku testu wyboru (test wiedzy) test powinien umożliwiać losowanie minimum 5 pytań z puli minimum 50 pytań i ponadto testy powinny być ograniczone czasem na ich realizację, 10. testy powinny zawierać podsumowanie i analizę osiągniętych wyników, 11. możliwość ustawienia przejścia do następnych lekcji po osiągnięciu określonej ilość punktacji z poprzedniej lekcji lub testu, 12. każda partia materiału (moduł, temat) powinna składać się z części informacyjnej (teoretycznej), ćwiczeniowej (ćwiczenia typu selftest ) oraz egzaminacyjnej / testowej (testy wiedzy, testy umiejętności), 13. każda jednostka wiedzy (lekcja informacyjna, lekcja ćwiczeniowa, test wiedzy, test umiejętności etc.) powinna rozpoczynać się graficznym intro (wstępem) zawierającym logo SEKAP, oznaczenie wskazujące na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie, tytuł szkolenia, tytuł jednostki wiedzy, przyciski nawigacyjne, 14. każda lekcja ucząca powinna być zakończona podsumowaniem wiadomości przekazanych w lekcji. Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 42

11 Wymagania dla każdego slajdu (ekranu) szkolenia Każdy ekran musi: 1. zawierać nagłówek z tytułem ekranu, 2. zawierać stopkę lub element tekstowy umieszczony w dolnej części ekranu z tytułem szkolenia, 3. zawartość tekstową lub graficzną ekranu, 4. panel nawigacyjny, 5. każdy slajd powinien być czytelny przez zastosowanie: a) właściwego dobór kolorów tekstu, tła i elementów multimedialnych, b) wielkość czcionki tekstu podstawowego pomiędzy 12 pkt a 24 pkt, c) ilość znaków tekstu nie większa niż (zapewniająca jego czytelność), 6. rozdzielczość slajdu min. 800*600 pikseli, 7. elementy graficzne o sugerowanej rozdzielczości 300 na 200 pikseli (w przypadku, gdy materiał graficzny będzie zaburzał strukturę strony WWW dopuszcza się jego optymalizację), 8. minimum 15% ilości slajdów ma charakter multimedialny z elementami interaktywnymi (bez uwzględniania szablonu strony) Produkty składające się na kompletne szkolenie e-learning Produktami składającymi się na kompletne szkolenie e-learning będą: 1. projekt funkcjonalno-graficzny dla szkolenia zawierający opis layout u graficznego szkolenia oraz opis funkcjonalności szkolenia, 2. struktura merytoryczna szkolenia z podziałem na jednostki wiedzy (lekcje, ćwiczenia, testy) pogrupowane w tematy lub moduły, 3. scenariusze / skrypty poszczególnych jednostek wiedzy, 4. pliki szkolenia w wersji on-line w standardzie SCORM gotowe do publikacji na platformie e-learning, 5. pliki szkolenia w wersji off-line umieszczone na płycie CD z mechanizmem autostart i stroną startową zawierającą linki do wszystkich jednostek wiedzy zgodnie ze strukturą merytoryczną szkolenia, 6. pliki źródłowe (pliki źródłowe materiałów graficznych oraz samego szkolenia). Produkty 1, 2 oraz 3 będą podlegały akceptacji Zamawiającego na etapie opracowywania szkolenia Funkcjonalność platformy e-learning Wymagania ogólne 1. Łatwość obsługi systemu przejrzysty interfejs użytkownika wraz z udostępnioną dokumentacją użytkowania systemu 2. Elastyczny system zarządzania kursami i tworzeniem treści dydaktycznych, 3. Archiwizacja zawartości kursów i elementów kursu (import/export kursów), 4. Zarządzanie systemem oraz dostęp do udostępnionych treści w dowolnej przeglądarce internetowej obsługujące technologie: XHTML, XSLT, CSS2, Javascript 1.7, Java, ramki, XML i formaty graficzne JPG, GIF, PNG, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 43

12 5. System dostępny poprzez Internet (ogólna dostępność poprzez Internet z uwzględnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa), 6. Budowa modularna i możliwość integracji z innymi systemami działającymi w środowisku teleinformatycznym klienta, 7. Możliwość skalowalności systemu (praca w klastrze), 8. Możliwość pracy w środowisku wirtualnym platformy serwerowej, 9. Zgodność z obowiązującymi standardami komunikacyjnymi SCORM, 10. Obsługa czcionek wielojęzykowych UTF 8, 11. Udostępnienie narzędzi w ramach platformy do tłumaczenia celem modyfikacji znaczeń (przystosowanie słownictwa do wymagań klienta) bądź do utworzenia interfejsu w innym języku, 12. Zarządzanie użytkownikami, grupami i rolami, 13. Możliwość pracy w grupach roboczych, 14. Możliwość tworzenia kont przez użytkowników (samodzielna rejestracja) z funkcją zatwierdzenia bądź nie przez administratora systemu, 15. Różne metody uwierzytelnienia (wewnętrzna, współpraca z usługą katalogową LDAP), 16. Pełnotekstowe wyszukiwanie w zasobach edukacyjnych, w formatach html, txt, pdf, doc, xls, odt, ods, 17. Współdzielenie zasobów z innymi użytkownikami Platformy e-learning, 18. Zdalne zarządzanie plikami: uwierzytelniony dostęp do plików przez WebDAV (ang. Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) jako rozszerzony protokół HTTP/1.1 umożliwiajacy publikowanie i blokowanie zasobów oraz zarządzanie zasobami w sieci Web). 19. Możliwość personalizacji wyglądu graficznego strony wg wymagań klienta 20. Powiadamianie em i przez kanał RSS o zmianach i zapowiedziach w zakresie ofert szkoleniowych dostępnych na platformie Zarządzanie kursami 1. System umożliwia zarządzanie kursami z poziomu przeglądarki internetowej, 2. System umożliwia samodzielne umieszczanie treści szkoleniowych (kursów, egzaminów, ankiet) na platformie, 3. System ma możliwość zabezpieczenia w systemie, dostępu do wybranych szkoleń na zasadzie warunków (np. aby otrzymać dostęp do szkolenia A, należy zaliczyć szkolenie/egzamin B), 4. System umożliwia aktualizację szkoleń, 5. System posiada opcję wyszukiwania kursów w systemie, 6. System umożliwia grupowanie kursów w dziedziny, do których dostęp mają jedynie wybrani trenerzy przypisani do wybranych dziedzin, 7. System umożliwia publikację kursów, które są widoczne dla wszystkich użytkowników systemu lub dla tych, którzy otrzymali dostęp, 8. System obsługuje standard SCORM, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 44

13 9. System dopuszcza umieszczanie dokumentów zewnętrznych w formatach, które są interpretowane (wyświetlane) przez przeglądarkę internetową:.doc,.xls,.txt,.pdf,.jpg,.ppt,.odt,.ods,.odp jako strony kursu, 10. System umożliwia umieszczanie szkoleń otwartych, ogólnodostępnych dla kursantów zalogowanych, bez konieczności przypisywania, 11. System umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie kursów (tzw. Katalog szkoleń), 12. System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe treści w kursach w formatach.html,.doc,.pdf,.xls,.odt,.ods, 13. System umożliwia definiowanie sposobu udostępniania kursu (wg daty, wg grupy użytkowników), 14. System umożliwia tworzenie struktury kursów w postaci sekcji i rozdziałów do których mogą być przypisane elementy kursu, 15. System umożliwia tworzenie elementów kursu jak: materiały szkoleniowe (edytor HTML, import dokumentów w formacie.pdf,.doc,.xls,.odt,.ods i inne), ankiety, zadania, fora dyskusyjne, materiały SCORM, oceny, słowniki pojęć, foldery wymiany plików, formularze kontaktowe, 16. System umożliwia tworzenie testów wiedzy (pytania wyboru pojedynczego, wielokrotnego, porównania z właściwą odpowiedzią, test luki) w tym możliwość generowania losowej kolejności pytań oraz zdefiniowania liczby podejść do testu, 17. System umożliwia tworzenie zadań przez nauczycieli z możliwością oceny wyników pracy kursantów, 18. System umożliwia określanie sposobu zapisywania na kursy (predefiniowane lub samozapisywanie się), 19. System umożliwia definiowanie zakładek (bookmarks) do często używanych kursów, 20. System umożliwia tworzenie notatek przez użytkowników, 21. System umożliwia archiwizowanie całego kursu lub jego składników (takich jak: testy i ankiety, wyników kursów, zadań i ich rozwiązań, for dyskusyjnych) na zewnętrzne nośniki danych, 22. System posiada tzw. Tablicę ogłoszeń (zapowiedzi), 23. System umożliwia tworzenie zasobów typu Wiki, 24. System posiada dokumentację i pomoc on line zgodnie z zapisami rozdziału 5.3 Dokumentacja użytkownika, Zarządzanie uczestnikami kursu (kursantami) 1. System posiada opcję wyszukiwania użytkowników w systemie. 2. System umożliwia integrację z ActiveDirectory oraz integrację z usługami katalogowymi LDAP, 3. Mechanizm uwierzytelniania i autoryzowania użytkownika (w tym identyfikacja po loginie i haśle), 4. Mechanizm resetowania hasła użytkownika w przypadku jego zapomnienia z możliwością ustanowienia nowego hasła (drogą ową), 5. Możliwość samodzielnej rejestracji i zakładania kont przez dowolnych użytkowników, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 45

14 6. System umożliwia rejestrację i zgłoszenia dla osób spoza systemu (nieposiadających konta w systemie), 7. System umożliwia przypominanie hasła poprzez wysłanie przypomnienia na adres kursanta, 8. System umożliwia zarządzanie uczniami z poziomu przeglądarki internetowej, 9. System umożliwia zdefiniowanie co najmniej kont nazwanych użytkowników. 10. Możliwość importu i eksportu bazy użytkowników z podstawowymi danymi takimi jak: imię, nazwisko, , dane kontaktowe, nazwa instytucji, nazwa grupy (np. w formacie.xls). Import użytkowników i haseł obejmować będzie jednorazowo zdefiniowanych użytkowników w Systemie Obiegu Dokumentów, 11. Definiowanie uprawnień dla użytkowników (zarządzanie rolami, prawem dostępu do zasobów platformy itd.), 12. Dostępne role: administratorzy, autorzy, współautorzy, użytkownicy zarejestrowani/anonimowi (goście), 13. Definiowanie grup roboczych związanych z pracą nad kursami lub grup społecznościowych, 14. Usuwanie i blokowanie wybranych użytkowników, 15. Personalizacja ustawień danych profilu użytkownika, w tym fotografii użytkownika oraz możliwość określenia, które dane mają być dostępne publicznie w ramach tzw. Wizytówki, 16. Definiowanie, które dane w profilu użytkownika mogą być przez niego modyfikowane samodzielnie Poziomy uprawnień użytkowników systemu 1. Użytkownicy systemu powinni posiadać role (student, nauczyciel, administrator) w zależności, od których mają oni różne prawa i mogą wykonywać różne zadania oraz mieć dostęp do wybranych poziomów zarządzania systemem. Jeden użytkownik powinien mieć możliwość posiadania kilku ról Tworzenie kursów 1. System umożliwia tworzenie kursów na podstawie gotowych szablonów oraz możliwość tworzenia własnych szablonów, 2. System umożliwia prace w oparciu o zdefiniowane szablony stron oraz możliwość tworzenia własnych, 3. Szata graficzna eksportowanych kursów w oparciu o zdefiniowane szablony eksportu oraz możliwość tworzenia własnych. System musi umożliwiać definiowanie kilku szat graficznych oraz zmienianie ich w zależności od preferencji użytkowników, 4. System umożliwia wprowadzanie i modyfikowanie treści artykułów poprzez edytor WYSWIG z poziomu przeglądarki internetowej Egzaminy 1. System musi udostępniać możliwość konfiguracji egzaminów: mieszanie pytań, losowanie z puli pytań, definiowanie progu zaliczenia, definiowanie czasu trwania egzaminu, ustawianie wag do pytań. 2. System nie wymaga od autora testów znajomości jakiegokolwiek języka programowania (tworzenie testów opiera się na wbudowanych edytorach i kreatorach oraz narzędziach wirtualnych). Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 46

15 3. System musi pozwalać prowadzić rejestr certyfikatów z przeprowadzonych egzaminów. Każdy certyfikat ma indywidualny identyfikator pozwalający jednoznacznie określić kiedy i dla kogo został wystawiony. Certyfikat nie jest wydawany wyłącznie w formie papierowej jest on zapisywany również w systemie, co sprawia, że można go wydrukować w każdej chwili. Takie rozwiązanie umożliwia również elektroniczną kontrolę, weryfikację cech certyfikatu Interfejs użytkownika 1. System musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim oraz być w pełni przystosowany do obsługi języka polskiego, Komunikacja 1. System musi umożliwiać komunikację zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, FAQ, wiadomości ), jak i synchronicznym (komunikator, chat) wraz z możliwością przekazu audio, 2. System umożliwia wysyłanie powiadomień do kursantów em: a) o rozpoczynającym się kursie, b) o zbliżającym się terminie zaliczenia egzaminu, 3. System umożliwia wysyłanie komunikatów , 4. System umożliwia prowadzenie pomocy on-line poprzez czat, który jest wspomagany przez bazę wiedzy Konfiguracja systemu 1. System umożliwia samodzielną konfiguracje i diagnostykę systemu z poziomu przeglądarki internetowej, 2. Dostęp i konfiguracja systemu odbywać się może zarówno poprzez Internet, jak i Intranet, 3. Możliwość szybkiego włączania i wyłączania wybranych funkcjonalności i modułów systemu Wymagane dodatkowe oprogramowanie na stacji roboczej kursanta 1. System musi działać na komputerze Kursanta bez użycia pluginów, kontrolek ActiveX, appletów Java czy zainstalowanego plugin u Flashplayer (nie dotyczy samych szkoleń e- learning) Bezpieczeństwo 1. System posiada kontrolę dostępu do systemu poprzez logowanie z wykorzystaniem protokołu SSL, Ewaluacja 1. System umożliwia przygotowanie ankiety oceniającej poziom satysfakcji kursanta z odbytego szkolenia Raportowanie 1. Tworzenie raportów z wyników poszczególnych użytkowników z kursów/szkoleń (najczęściej przedstawiane w % i pokazujące czy użytkownik zaliczył szkolenie/kurs), 2. Tworzenie raportów o liczbie użytkowników i ich aktywności w poszczególnych kursach/szkoleniach, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 47

16 3. Zapisywanie wyników raportów w formatach.xls lub.doc. 4. Tworzenie raportów z rejestru wydanych certyfikatów z przypisaniem do określonego kursu Wsparcie dla szkoleń tradycyjnych 1. System wspomaga i zarządza organizacją tradycyjnego nauczania (nie poprzez system e- learning) możliwość umieszczania informacji w systemie o organizacji tradycyjnych szkoleń Skalowalność 1. System umożliwia szybką rozbudowę i modyfikację oraz dostosowanie go do większej liczby użytkowników (skalowalność), 2. System umożliwia rozbudowę do architektury rozproszonej. Poszczególne serwery pomocnicze, całość jest synchronizowana i nadzorowana przez serwer centralny Moduł do ankietowania 1. tworzenie, w prosty sposób (bez ingerencji w kod programu) nowych ankiet z poziomu użytkownika posiadającego prawa Administratora 2. tworzone ankiet złożonych z pytań z zdefiniowanymi następującymi formami odpowiedzi: a) tekstu, b) pola opcji, c) pola wyboru, d) listy wyboru, e) skali, f) siatki (w wariancie pól wyboru lub opcji), g) rankingu, h) dowolnego łączenia wszystkich powyższych form (np. odpowiedź z użyciem pola opcji wraz z polem text jako komentarz), 3. przechodzenie do kolejnych scenariuszy pytań w zależności od wybranej odpowiedzi [definiowanie różnych ścieżek pytań, których realizacja jest wymuszona wyborem odpowiedniej odpowiedzi (struktura drzewa pyta)], 4. ustawiania dla każdego pytania/odpowiedzi parametru wymagalności definiującego warunek przejścia do następnego pytania, 5. realizację następujących typów badań ankietowych: a) otwartych (anonimowych dla każdego użytkownika, który znajdzie się na stronie internetowej ankiety), b) zamkniętych (ankieta jest anonimowa jednakże dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła wspólnego dla wszystkich uczestników), c) spersonalizowanych (lista odbiorców definiowana wg. określonych kryteriów, możliwość identyfikacji osoby udzielającej odpowiedzi np. poprzez wcześniejszy), 6. zautomatyzowane definiowanie odpowiednich grup odbiorców dla realizacji ww. typów badań ankietowych, 7. automatycznego generowania raportów z przeprowadzonych raportów zawierających wykresy do plików.rtf i pdf, Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 48

17 8. możliwość formatowania wyglądu każdego wyświetlanego wyniku oraz generowanego z niego raportu, 9. eksport wyników ankiet do plików.xls i.csv. 4. Szczegółowy zakres poszczególnych zadań 4.1. Zakres zadania 1 - Dostawa licencji na centralną platformę e-learning Zadanie obejmuje: 1. Dostawa licencji platformy e-learning na centralną platformę serwerową Zamawiającego wraz z oprogramowaniem systemu operacyjnego oraz motorem bazy danych, 2. Dostawa licencji oprogramowania umożliwiającego edycję kursów multimedialnych dostarczonych w ramach niniejszego postępowania przetargowego oraz tworzenie nowych w tej samej technologii (umożliwiającej zapis w formacie SCORM) przez 5 użytkowników, 3. Dostawa nośników w postaci płyt CD/DVD z wersją instalacyjną platformy e-learning, oprogramowaniem systemu operacyjnego oraz motor bazy danych, 4. Dostawa nośników w postaci płyt CD/DVD z kodami źródłowymi platformy e-learning. 5. Dostawa dokumentacji użytkownika (zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale 5.3), 6. Dostawa dokumentacji technicznej (zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale 5.4) Zakres zadania 2 - Instalacja platformy e-learning 1. Instalacja i skonfigurowanie platformy e-learning wraz z systemem operacyjnym oraz motorem bazy danych na centralnej platformie serwerowej udostępnionej przez Zamawiającego zgodnie dokumentacją techniczną systemu. 2. Testowe uruchomienie platformy e-learning, 3. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych (zgodnie z zapisami Planu Realizacji Kontraktu), 4. Wyczyszczenie platformy e-learning z danych testowych, 5. Produkcyjne uruchomienie platformy e-learning 4.3. Zakres zadania 3 Wdrożenie platformy e-learning i szkolenie administratorów Wykonawca przeprowadzi szkolenia administratorów Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz Partnerów określonych w Załączniku nr 6: 1. dwanaście ośmiogodzinnych (1-dniowych) szkoleń z zakresu podstawowej obsługi panelu administracyjnego platformy e-learning. Grupy szkoleniowe będą liczyć do 10 osób wskazanych przez Zamawiającego. 2. trzech ośmiogodzinnych (3-dniowych) szkoleń z zakresu zaawansowanej obsługi panelu administracyjnego platformy e-learning oraz oprogramowania do edycji kursów e-learning Grupy szkoleniowe będą liczyć do 10 osób wskazanych przez Zamawiającego. 3. W ramach każdego szkolenia Wykonawca zapewni: a) odpowiednią salę (zlokalizowaną na terenie Katowic 1 ) wyposażoną w stanowiska komputerowe, umożliwiające płyną, indywidualną pracę z platformą e-learning, 1 Na potrzeby szkoleń dla pracowników Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, istnieje możliwość organizacji szkoleń w siedzibie Zamawiającego Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 49

18 każdemu uczestnikowi szkolenia, zlokalizowaną na terenie centrum Katowic z zapewnieniem dogodnego dojazdu komunikacją publiczną, b) ekran wraz z rzutnikiem cyfrowym umożliwiający czytelną i widoczną dla wszystkich uczestników szkolenia prezentację wykonywanych operacji w panelu administracyjnym platformy e-learning, c) dwie 15-minutowe przerwy kawowe (dla każdego uczestnika szkolenia będzie zapewniona kawa lub herbata oraz kruche ciasteczka), d) jedną 45-minutową przerwę obiadową (dla każdego uczestnika szkolenia Wykonawca zapewni dwudaniowy obiad, kawę lub herbatę do wyboru oraz odpowiednie warunki umożliwiające swobodne spożycie posiłku). e) Jednorazowy cykl szkoleń nie może przekraczać 7 godzin zajęć. 4. Pierwsza tura szkoleń (o charakterze podstawowym) musi zostać rozpoczęta nie później niż w terminie 14 dni od daty oddania do eksploatacji platformy e-learning Będzie trwała maksymalnie 2 miesiące. W trakcie tego okresu zostanie zrealizowanych 12 szkoleń. Szczegółowy harmonogram ich realizacji zostanie ustalony przez Zamawiającego. Szkolenie będzie obejmowało całość treści dotyczących obsługi panelu administracyjnego platformy e- learning, ze szczególnym uwzględnieniem: a) omówienia wszystkich podstawowych funkcji platformy. b) publikowania szkoleń oraz tworzenia różnych wariantów realizacji procesu nauczania (np. układ kursu tygodniowy lub tematyczny) oraz grup tematycznych szkoleń, c) zarządzania profilami użytkowników (dodawania, usuwanie, modyfikowanie, przeglądanie, zmianę rang (właściwości) i selekcję za pomocą określonych filtrów) d) tworzenie grup szkoleniowych (wg określonych kryteriów) oraz szczegółowe definiowanie prawa dostępu dla wybranej grupy użytkowników (np. tematu szkolenia, czasu dostępu do szkolenia, maksymalnej liczby możliwości podejścia do testu końcowego itp.), e) tworzenia/edycji/usuwania testów sprawdzających oraz przypisywania im ustawiania szczegółowych parametrów (np. próg zdawalności) oraz funkcji (np. warunkiem przejścia do kursu B jest zdanie testu znajdującego się na końcu kursu A), f) korzystania z modułu raportowego i ankietowego, g) definiowania nowych raportów i ankiet. 5. Druga tura szkoleń (zakres zaawansowany) musi zostać rozpoczęta po zakończeniu pierwszej tury szkoleń, w nie później niż 14 dni od daty zakończenia realizacji Zadania 4. W trakcie tego okresu zostanie zrealizowanych 3 szkoleń. Szczegółowy harmonogram ich realizacji zostanie ustalony przez Zamawiającego. Szkolenia będą obejmować swoim zakresem obsługę panelu administracyjnego platformy e-learning w stopniu zaawansowanym. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy z panelem administracyjnym platformy w pierwszym okresie jego funkcjonowania. 6. Całość materiału szkoleniowego, na każde prowadzone szkolenie, przedstawiana jest w postaci prezentacji multimedialnych (.pps lub.ppsx), które Wykonawca przekaże, w wersji edytowanej (.ppt lub.pptx) a pozostałe materiały informacyjne w postaci plików.doc lub.docx, Zamawiającemu. Do celów publikacji w/w materiałów szkoleniowych w systemie e- learning Wykonawca dodatkowo opracuje powyższe materiały i przekaże Zamawiającemu Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 50

19 także w standardach SCORM. Każdy uczestnik kursu szkoleniowego otrzyma skrypt szkoleniowy zawierający materiał w postaci wydruku prezentacji i dodatkowych materiałów uzupełniających. Materiały szkoleniowe i prezentacje, oraz lekcje e-learning muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 7. Wynikiem realizacji zadania jest: a) zbiór materiałów szkoleniowych do wykorzystania w systemie e-learning; b) listy obecności uczestników szkoleń z każdej grupy i cyklu szkoleniowego; c) ankiety badania efektywności szkolenia; d) wyniki przeprowadzonych egzaminów; e) rejestr wydanych certyfikatów; 4.4. Zakres zadania 4 - Opracowanie treści materiałów dydaktyczno-szkoleniowych do zdalnego nauczania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych SEKAP Wykonawca przygotuje i zainstaluje na platformie e-learning 11 (o numeracji od I do XI) szkoleń do samokształcenia obejmujących swoim zakresem merytorycznym następującą tematykę: 1. Szkolenia adresowane dla interesanta administracji publicznej (dla obywatela lub przedsiębiorcy): I. Szkolenia z zakresu podstaw wykorzystania e-administracji: a) Co umożliwia e-administracja b) Korzyści ze stosowania rozwiązań e-administracji c) Bezpieczeństwo e-administracji d) Warunki korzystania z rozwiązań e-administracji e) Bariery wykorzystania e-administracji f) W jakim kierunku zmierza e-administracja II. Szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów prawnych (ustawy i rozporządzenia) dotyczące e-administracji: a) Prawa obywatela i przedsiębiorcy związane z wykorzystaniem e-administracji b) Podstawy prawne wykorzystywania e-administracji c) Obowiązki obywatela i przedsiębiorcy d) W jakim kierunku zmierza prawodawstwo III. Szkolenia dotyczące wykorzystania podpisu elektronicznego SEKAP i zaufanego profilu epuap: a) Co to jest podpis elektroniczny i dlaczego jest on tak istotny b) Rodzaje podpisu elektronicznego, zaufany profil epuap c) Prawa i obowiązki w zakresie korzystania z podpisu elektronicznego oraz zaufanego profilu epuap d) Korzystanie z podpisu elektronicznego na platformie SEKAP e) Korzystanie z zaufanego profilu epuap w ramach platformy SEKAP IV. Szkolenia z Dostępu do Informacji Publicznej: a) Co to jest prawo do informacji publicznej b) Co jest informacją publiczną Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 51

20 c) Sposoby uzyskiwania informacji publicznej d) Postępowanie przed organami administracji publicznej w celu uzyskania informacji publicznej e) Informacja publiczna na platformie SEKAP 2. Szkolenia adresowane dla pracowników administracji publicznej biorących udział w SEKAP: V. Cel, przeznaczenie, zadania i funkcje realizowane przez SEKAP: a) Czym jest SEKAP, b) Podstawy prawne działania SEKAP c) SEKAP a inne systemy w e-administracji d) Funkcje udostępniane przez SEKAP e) Korzyści dla Partnera wynikające ze współpracy z SEKAP f) Role ŚCSI i Partnerów (odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron) g) Sposób regulacji stosunków prawnych pomiędzy ŚCSI a Partnerami h) Organizacja współpracy z ŚCSI VI. Metodyka zarządzania projektami Prince2 (wersja 2009) zastosowana w realizacji SEKAP i SEKAP2: a) Podstawowe zagadnienia związane z metodyką Prince2, b) Porównanie metodyki Prince z wersją wcześniejszą c) Omówienie procesów, komponentów, technik metodyki Prince2 d) Doświadczenia ŚCSI oraz dobrych praktyk stosowania metodyki e) Prince2 a polskie prawodawstwo (w szczególności Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych) VII. Biblioteka ITIL v3 zastosowana w ramach SEKAP2: a) Podstawowe zagadnienia związane z ITIL, b) ITIL a bezpieczeństwo c) Omówienie podstawowych ról, procesów biblioteki d) Elementy biblioteki ITIL, które warto wykorzystać w urzędzie e) Elementy biblioteki ITIL wykorzystywane w projekcie SEKAP2 VIII. Podstawy obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji zgodnie z przepisami prawa: a) Informacje podstawowe o obiegu dokumentów b) Informacje podstawowe o archiwizacji dokumentów IX. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenia z nią związane: a) Cel, zakres stosowania ustawy b) Definicje (w tym odniesienie do definicji z innych aktów prawnych) c) Omówienie poszczególnych zagadnień merytorycznych wynikających z zapisów ustawy X. Praktyczne zasady realizacji obowiązków wynikających z KPA oraz instrukcji kancelaryjnej: Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia strona 52

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 Zielona Góra, 06.02.2013 r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie:

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: . Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: element multimedialny lub interaktywny Odpowiedź: Pytanie: W pozycji Dodatkowe informacje pkt. 1 a) czytamy: przygotowanie elektronicznej (edytowalnej) wersji dokumentu, stanowiącego podział treści na ekrany zgodnie z treściami kształcenia dostarczonymi od Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy:

Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP. zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: Umowa o współpracy w ramach systemu SEKAP zawarta w dniu.. w Katowicach (zwana dalej Umową) pomiędzy: 1. Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: zwanym dalej Liderem a

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Śląskim - SEKAP2 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 6

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Zamawiający - Warszawa, 08/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo