Wprowadzenie do tematyki SCL co zmienia i dlaczego jest potrzebny?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do tematyki SCL co zmienia i dlaczego jest potrzebny?"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do tematyki SCL co zmienia i dlaczego jest potrzebny? Dr Dorota PIOTROWSKA Dr Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka, Eksperci bolońscy Warszawa 6 grudnia 2013 r. Seminarium Bolońskie Czym jest kształcenie zorientowane na studenta

2 Wiele różnych nazw.. 2 Student Centered System, Student Centered Learning Learning Centered System Student Centered Instruction Learner Centered Teaching Shift from teaching to learning.. ale czy nie o to samo chodzi?

3 LCS co to jest? 3 LCS to: Learning Centered System system zorientowany na uczenie się - w przeciwieństwie do systemu zorientowanego na nauczanie Learner Centered System system zorientowany na uczącego się, studenta, słuchacza, doktoranta w przeciwieństwie do systemu zorientowanego na nauczyciela

4 Podstawowe cechy systemu LCS 4 1. Program kształcenia (kierunkowe efekty kształcenia) w pierwszej kolejności zaspakaja interesy studentów a nie koniecznie interesy kadry i uczelni Interesy te są często rozbieżne 2. Podstawowym najważniejszym efektem kształcenia jest umiejętność uczenia się O różnym stopniu samodzielności w zależności od stopnia studiów 3. Wysiłek kadry i studentów jest odpowiednio zrównoważony

5 5 Inne cechy systemu LCS (też bardzo ważne) Infrastruktura uczelni jest dostosowana do uczenia się (a nie nauczania) Metody pedagogiczne nastawione są na uczenie się System oceniania postępów studentów jest nastawiony na wspomaganie uczenia się Organizacja procesu kształcenia oraz program i plan studiów są dogodne dla studentów

6 Program kształcenia.. 6 Zawiera efekty kształcenia wynikające z ze spójnej koncepcji kwalifikacji Jest zbudowany zgodnie z uświadomionym i nieuświadomionym interesem studentów Nie ma modułów, przedmiotów tylko dlatego (głównie dlatego), że istnieje potrzeba zapewnienia pensum dydaktycznego kadrze Kadra jest zatrudniana pod kątem działalności dydaktycznej, a nie badawczej.

7 Uniwersytet Boloński 7 Założony w 1088 roku, został ufundowany przez studentów, stosunkowo majętnych i dojrzałych, którzy założyli zrzeszenie, po łacinie universitas. Studenci negocjowali z nauczycielami w kwestii czesnego i ustalali reguły kształcenia. Rektora zatrudniali studenci aby działał w ich imieniu i zatrudniał kadrę zgodnie z ich oczekiwaniami

8 Uniwersytety szkockie XV wieku Glasgow, Aberdeen, St. Andrews. 8 Przyjmowały każdego, kto pragnął studiować jakikolwiek z wykładanych przedmiotów i zwracały uwagę na oczekiwania otoczenia, tak by oferować nowe dziedziny studiów przydatne studentom. Wielkość pensji szkockiego profesora była całkowicie uzależniona od liczby studentów, których był w stanie do siebie przyciągnąć.

9 Umiejętność uczenia się 9 Dzisiejszy absolwent musi uczyć się przez całe życie LLL Również, albo przede wszystkim nie będąc nauczanym uczenie się nieformalne (intencjonalne i nieintencjonalne) W czasie studiów musi nauczyć się uczyć i wyrobić sobie nawyk uczenia się (bez oczekiwania na nauczanie) Podstawowym warunkiem wdrożenia uczenia się przez całe życie dorosłych jest umiejętność samodzielnego uczenia się

10 10 LLL w 2011 r. (PRZEDZIAŁ WIEKOWY lata) 32 % 25% 24 % 5%<

11 Polska Rama Kwalifikacji poziom 6 Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne P O Z I O M 6 W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej zna i rozumie: w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej potrafi: innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko W związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej jest gotów do: kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

12 Polska Rama Kwalifikacji poziom 7 Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne P O Z I O M 7 W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej zna i rozumie: w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności W dziedzinie uczenia się, twórczości lub w odniesieniu do działalności zawodowej potrafi: wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska W związku z dziedziną uczenia się, twórczości lub działalności zawodowej jest gotów do: tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią

13 13 Planowanie i odpowiedzialność za własne uczenie się Aby to osiągnąć Student musi dokonywać wyborów uczenia się w czasie studiów. Elastyczny program studiów Mobilność studentów wybór uczelni, modułów Konieczna jest tu pomoc opiekuna w świadomym podejmowaniu wyborów a następnie refleksji nad rezultatami podjętych decyzji.

14 Wysiłek studenta i kadry 14 Wysiłek studenta i kadry muszą być odpowiednio zrównoważone Student musi się uczyć. nie może spodziewać się, że zostanie nauczony bez własnego wysiłku. Musi wykazywać postawę czynną, być aktywnym. Nauczyciel musi wspomagać studenta w uczeniu się. Pomoc musi mieć miejsce tam gdzie jest najbardziej potrzebna i efektywna. Równomierność rozłożenia wysiłku w cyklu studiów, roku akademickim, semestrze Perspektywa kadry równa liczba godzin zajęć, godzin kontaktowych Perspektywa studentów równomierny nakład pracy studenta około 30 ECTS/semestr

15 Prowadzenie przedmiotu model kształcenia odwróconego (flipped education) Praca z nauczycielem Praca własna Praca własna Praca z nauczycielem kształcenie odwrócone kształcenie tradycyjne źródło: Google Graphics Z prezentacji A. Kraśniewskiego

16 Infrastruktura uczelni 16 Budynki i kampus uczelni powinien być dostosowany do efektywnego uczenia się Miejsca do pracy własnej Miejsca do pracy grupowej studentów, spotkań z opiekunami Sprzęt wspomagający (drukarki, projektory, tablice) Miejsca, w których studenci mogą realizować swoje pasje i dzielić się nimi z innymi studentami Bufety, stołówki (w miejscu uczenia się) Również miejsca do odpoczynku

17 17

18 Metody pedagogiczne 18 Jak wspomóc rozwój wyższych kompetencji kognitywnych?

19 19 Problem based learning i wszystkie jego odmiany Project organised based learning Design based learning Active Learning (Bonwell & Eison, 1991) Collaborative Learning (Bruffee, 1984) Inquiry-based Learning Cooperative Learning (Johnson, Johnson, & Smith, 1991) Peer Led Team Learning (Tien, Roth, & Kampmeier, 2001) Team-based Learning (Michaelson, Knight, & Fink, 2004) Peer Instruction (Mazur, 1997) Inquiry Guided Learning Just-in-Time Teaching Small Group Learning Question-directed Instruction

20 20 Czym się różni PBL od tradycyjnego podejścia? Omówienie całej wiedzy potrzebnej do rozwiązania problemu TRADYCYJNE PODEJŚCIE Przyswojenie wiedzy Rozwiązanie problemu ilustrującego możliwość zastosowania wiedzy Zdefiniowanie problemu PBL Zidentyfikowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania problemu Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązania problemu

21 Tu mamy typowe zajęcia Ale czy tu możemy mówić o zajęciach?

22 Siła napędowa uczenia się - motywacja 22 The Motivation to Learn Begins with a Problem

23 System oceniania postępów 23 Ocena formująca Ocena ipsatywna Egzaminowanie (assessment) jako główna siła napędowa uczenia się Studenci osiągną takie efekty jakich będziemy wymagać (niekoniecznie na egzaminie końcowym) Odpowiedzialność studenta za zademonstrowanie swoich efektów uczenia się (self assessment)

24 Students can escape bad teaching; they can t escape bad assessment. David Boud

25 Organizacja procesu kształcenia 25 O podziale na moduły powinny decydować efekty kształcenia a nie obszary działalności kadry. Miejsce spotkań ze studentami dogodne dla studentów a niekoniecznie dla kadry. Plan zajęć, podział na formy i ich rozplanowanie zgodne z potrzebami w miejsce nastawionego na ułatwienia organizacyjne.

26 A po co to wszystko? 26 Na kadrze i uczelni spoczywa odpowiedzialność aby jak najbardziej efektywnie tzn. najmniejszym nakładem czasu, pracy i pieniędzy uzyskać efekt jak najlepszego przygotowania największej liczby młodzieży do życia w społeczeństwie, zatrudnienia i uczenia się przez całe życie

27 Dziękuję za uwagę

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia)

Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Budowa przedmiotu/modułu dla programu studiów (w oparciu o efekty kształcenia) Tomasz Saryusz Wolski Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań 23.02.2012 Dostosowanie modułów, przedmiotów do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/modułów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 27 marca 2012r. Jaki jest cel naszego wystąpienia? Jak definiować efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

Analityk informacji i raportów medialnych (262201)

Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303)

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303) Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (251303) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo