Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,"

Transkrypt

1 Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland. The survey was carried out by the agency Ipsos Marketing at the end of 2011 on behalf of the Chamber and in cooperation with the University of St.Gallen. The results show a very positive image of Switzerland, Swiss accuracy and reliability. They do not differ significantly from similar surveys conducted in other European countries. However, Switzerland has a rather conservative image of a country of banks, cheese and picturesque resorts, which contradicts the top position of Switzerland among innovative economies. The official visit of the Swiss Minister of Economy Mr. Schneider- Ammann to Poland was a very important event for the Polish-Swiss relations. Such high level visits are an indication of close relations between Poland and Switzerland. They also demonstrate Poland s growing prestige in Switzerland and our country s image of an important partner for Swiss entrepreneurs. The last part of Mr. Ammann s stay in Poland was a Gala Dinner at the Hyatt Hotel in Warsaw and a visit to the Euroglass production plants in Ujazd, which made a great impression on the participants. As I had an opportunity to visit the plant of Glas Trösch Holding AG with the Swiss delegation I can say that with all certainty. Another event which corresponds well with those aforementioned was the presentation of the trademark swissstandards.pl to the media at the press conference on 9 th February A large group of journalists present at the conference showed great interest in Swiss standards promoted by the Chamber. The event was connected with the launching of a new website of the trademark and the premiere of a short film explaining the origins and values of swissstandards.pl. Media coverage of the events and further information are available at the website of our trademark. I would like to thank you all for coming to our New Year s meeting in Polonia Hotel in such a great number and wish you once more a successful year 2012! Marek Kondrat President of the Chamber Drodzy Czytelnicy, Polacy nie tylko lubią, ale też cenią Szwajcarię i Szwajcarów tak w skrócie można przedstawić przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce wyniki badań programu Swissness Worldwide. Badania wykonane zostały pod koniec 2011 roku przez agencję Ipsos Marketing na zlecenie naszej Izby i przy współudziale Uniwersytetu St. Gallen. Potwierdziły one bardzo pozytywny wizerunek Szwajcarii, szwajcarskiej dokładności i sumienności. Wyniki badań nie odbiegały znacząco od wcześniej przeprowadzonych ankiet w innych krajach europejskich. Warto zauważyć, że jedyną znaczącą różnicą był dość konserwatywny wizerunek Szwajcarii, jako kraju banków, sera i pięknych alpejskich kurortów, co stoi w sprzeczności z ostatnimi wynikami innowacyjności gospodarek, w których Szwajcaria zajęła po raz kolejny czołowe miejsce. Bardzo ważnym wydarzeniem dla relacji polsko-szwajcarskich była wizyta Ministra Gospodarki Szwajcarii, Pana Schneider-Ammanna w Polsce. Wizyty na tak wysokim szczeblu są wyrazem znakomitych bilateralnych relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią. Wskazują też na rosnący prestiż Polski w Szwajcarii oraz na postrzeganie naszego kraju jako ważnego partnera dla szwajcarskich przedsiębiorców. Podsumowaniem tej udanej wizyty była Gala Dinner w hotelu Hyatt w Warszawie oraz zwiedzanie zakładów Euroglass w Ujeździe, które zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. Jako że wspólnie z delegacją szwajcarską miałem okazję odwiedzić zakłady Glas Trösch Holding AG, piszę o tym Państwu z pełnym przekonaniem. We wspomniane powyżej wydarzenia doskonale wpisuje się medialna inauguracja znaku swissstandards.pl, której punktem kulminacyjnym była konferencja prasowa w dniu 9 lutego Promowane przez nas szwajcarskie standardy w biznesie wzbudziły duże zainteresowanie licznie zgromadzonych dziennikarzy. Konferencja ta połączona była z otwarciem nowego portalu znaku oraz premierą klipu wideo przedstawiającego genezę i promowane przez swissstandards.pl wartości. Relacje z tych wydarzeń i informacje medialne są obszernie przedstawione na stronie internetowej naszego znaku. Pragnę podziękować wszystkim Państwu za bardzo liczne przybycie na nasze Noworoczne Spotkanie w hotelu Polonia i jeszcze raz życzyć udanego roku 2012! Marek Kondrat Prezes Izby

2 Spotkanie Noworoczne New Year s Meeting The New Year s Meeting is a traditional annual event organized for all member companies and for representatives of institutions and companies which cooperate with the Chamber. This year s meeting was held on 9th February in Sala Ludwikowska at the Polonia Palace Hotel in Warsaw. The evening began with a summary of the research on the image of Switzerland in Poland conducted within the framework of Swissness Worldwide. The results were presented by Mr. Stephan Feige from the University of St.Gallen. After the presentation the participants watched a short film about the trademark swissstandards.pl. Presidents of companies owning the trademark explained the meaning of Swissness and talked about Swiss standards in business conduct and benefits for company s image connected with joining the program swissstandards.pl. The official beginning of the meeting was followed by a networking part. It was a great opportunity to meet new business partners thanks to the great number of participants. The special guest of the event was the Ambassador of Switzerland Mr. Lukas Beglinger. Spotkanie Noworoczne to tradycyjna coroczna impreza, na którą zapraszane są wszystkie firmy członkowskie Izby oraz przedstawiciele instytucji, z którymi Izba współpracuje. Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lutego w Sali Ludwikowskiej w Hotelu Polonia w Warszawie. Wieczór rozpoczął się od prezentacji wyników badania wizerunku Szwajcarii w Polsce przeprowadzonego w ramach programu Swissness Worldwide. Zaprezentował je Stephan Feige z Uniwersytetu St.Gallen. Następnie odbyła się projekcja krótkiego filmu poświęconego znakowi gwarancyjnemu swissstandards.pl. Prezesi firm posiadających znak swissstandards.pl wypowiedzieli się na temat pojęcia szwajcarskości, szwajcarskich standardów w biznesie oraz korzyści wizerunkowych związanych z przystąpieniem do programu swissstandards.pl. Po oficjalnej części spotkania przyszła kolej na część networkingową. Wysoka frekwencja sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów. Gościem honorowym był Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger. Sponsorami spotkania były firmy / The event was sponsored by: 1 Jolanta Samochowiec Mathys (Prezes/ President Swisschamber Poland, ), Marek 2 Kondrat (Prezes/ President Swisschamber Poland) 3 5 Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland), Stephan Feige (htp St.Gallen Managementberatung AG), Marek von Bastian Brzeziński (Vice-President, Danka) 4 6 Jan Szustkiewicz (Ministerstwo Gospodarki / Ministry of Economy), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii/ Swiss Ambassador) 76,09,0,0 100,43,0,0 03_04

3 Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare The Polish Swiss Forum for Dialogue 21st Century Healthcare The Polish-Swiss Forum for Dialogue The 21st Century Healthcare is an opportunity to discuss ideas and solutions for an optimal healthcare model in Poland. Organized by the Polish-Swiss Chamber of Commerce under the auspices of the Ambassador of Switzerland, the meeting allows key players of the Polish healthcare system to meet and discuss challenges, exchange opinions and join forces to elaborate solutions best suiting the needs of the Polish society. Guests include international experts who share their expertise in healthcare models and efficient mechanisms of dialogue used abroad. We believe that a transparent dialogue between stakeholders in the healthcare system offers the opportunity to contribute to the effectiveness of the system and to bring about acceptable solutions, ultimately benefiting patients. We believe that in this dialogue, exchange of experiences, best practices and benchmarking are of great value. Drawing from the Swiss tradition of public debate, the Polish-Swiss Chamber of Commerce wants to facilitate this process. The Polish-Swiss Forum for Dialogue contributes to building trust and consensus through dialogue among all stakeholders in the healthcare system. Preventive medicine and health promotion new perspectives for land. The Polish healthcare system was represented by: Hanna Zych-Cisoń, Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship Piotr Dąbrowski, Director of the Public Health Department at the Ministry of Health prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Wojciech Matusewicz, President of the Agency for Health Technology Assessment Prof. Bolesław Samoliński, Head of the Priorities Subcommittee of the Ministry of Health Witold Tomaszewski, Chief Sanitary Inspectorate The discussion was moderated by Anna Koprowicz, Polish Radio Szczecin and Ulrich Schwendimann, Managing Director of the Polish- Swiss Chamber of Commerce. The main topic of the meeting was financing health prevention and health promotion with the funds of the public and private sectors and through joint initiatives. In Switzerland the cooperation between the public and private sectors is common practice. In Poland it is rather rare and the issue of health prevention has only recently been gaining attention. However, the Polish panelists could proudly present examples of successful projects in the field of health promotion, such as Keep fit! carried out by the Chief Sanitary Inspectorate or the program of early detection of lung cancer by Prof. Tomasz Grodzki. Detailed information about the event a film and a bulletin is available at under Events (Archive). Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare stwarza możliwość dyskusji, której celem jest wypracowanie optymalnego modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Cykl spotkań organizowany jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą pod patronatem Ambasadora Szwajcarii. Dzięki Forum Dialogu przedstawiciele polskiego systemu ochrony zdrowia mogą omawiać wyzwania, przedstawiać swoje opinie oraz szukać rozwiązań dopasowanych do potrzeb polskiego społeczeństwa. W spotkaniach biorą udział zagraniczni eksperci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz mechanizmów skutecznego prowadzenia dialogu stosowanymi w innych krajach. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia może przyczynić się do poprawy jego funkcjonowania oraz do wypracowania rozwiązań, które okażą się korzystne dla pacjentów. Szczególnie ważnym elementem formuły otwartego dialogu jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy. Czerpiąc ze szwajcarskiej tradycji debat publicznych, Polsko-Szwajcarska Izba pragnie ułatwić ten proces. Poprzez swoją formułę Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu pomaga zbudować zaufanie oraz osiągnąć kompromis pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia. Profilaktyka i promocja zdrowia nowe perspektywy dla państwa i samorządu to temat drugiego spotkania z serii Forum Dialogu, które odbyło się 30 listopada 2011 w Pałacu Staszica w Warszawie. W forum uczestniczyli prelegenci ze Szwajcarii - deputowany do Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej, Członek Parlamentarnej Komisji Zdrowia, dr Ignazio Cassis oraz Prezes Szwajcarskiej Agencji Promocji Zdrowia dr Thomas Mattig. Polską stronę reprezentowali: Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu realizowane jest we współpracy z: / The Polish-Swiss Forum for Dialogue is organized in cooperation with: Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Piotr Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej Prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia Witold Tomaszewski, Główny Inspektorat Sanitarny Dyskusję poprowadzili red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin oraz Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Głównym tematem spotkania były możliwości finansowania profilaktyki i promocji zdrowia poprzez łączenie środków pochodzących z sektorów publicznego i prywatnego oraz poprzez wspólne inicjatywy. W Szwajcarii współpraca sektora publicznego z prywatnym jest na porządku dziennym. W Polsce tego typu rozwiązania są rzadko stosowane, a profilaktyka zdrowia dopiero nabiera znaczenia. Jednakże polscy prelegenci mogli pochwalić się przykładami udanych projektów z zakresu promocji zdrowia, takimi jak program Trzymaj formę! opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, czy program wczesnego wykrywania raka płuc realizowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Grodzkiego. Szczegółowa relacja z wydarzenia film oraz biuletyn dostępna jest na stronie w zakładce Wydarzenia (Archiwum). Patronat / Patronage: 1 Wojciech Matusewicz (Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej/ President of the Agency for Health Technology Assessment), dr Marek Balicki (health minister in the years ), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland) 2 prof. Tomasz Grodzki, Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland), Hanna Zych-Cisoń (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego / Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship), Witold Tomaszewski (Główny Inspektorat Sanitarny/ Chief Sanitary Inspectorate) 3 dr Ignazio Cassis 4 5 dr Thomas Mattig 6 Anna Koprowicz, Witold Tomaszewski prof. Bolesław Samoliński, Wojciech Matusewicz, Piotr Dąbrowski, prof. Tomasz Grodzki, Hanna Zych-Cisoń, dr Ignazio Cassis, dr Thomas Mattig, Ulrich Schwendimann 05_06 the national and local government was the topic of the second Forum for Dialogue organized on 30th November 2011 in Staszic Palace in Warsaw. Among the participants from Switzerland were the panelists: dr Ignazio Cassis, member of the Swiss Federal Parliament and member of the Committee for Social Security and Public Health of the National Council, and dr Thomas Mattig, Director of Health Promotion Switzer

4 Gala Dinner z udziałem szwajcarskiego ministra gospodarki Gala Dinner with the Head of the Swiss Federal Department of Economic Affairs On 16th February a gala dinner was held at the Hyatt Hotel in Warsaw on the occasion of Federal Councilor Johann Schneider-Ammann s visit to Poland. The meeting was organized by the Swiss Embassy in cooperation with the Polish-Swiss Chamber of Commerce. Among the guests attending the meeting were politicians and representatives of companies not only from Poland but also from Switzerland. The performance of Swiss musician Nicolas Senn set another Swiss accent to the event. Mr. Johann Schneider-Ammann s official visit to Poland included i.a. business presentations Impact of UEFA EURO 2012 on the Polish Economy and Prospects of the Polish service sector. Furthermore, the delegation visited the production site of Euroglas in Ujazd. 1 Barbara Beglinger, Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Erich Trösch (Prezes / President Glas Trösch Holding AG), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) Johann N. Schneider-Ammann 4 16 lutego 2012 w hotelu Hyatt w Warszawie odbyła się uroczysta kolacja z okazji oficjalnej wizyty w Polsce szwajcarskiego ministra gospodarki Johanna Schneider-Ammanna. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ambasadę Szwajcarii przy współpracy z Polsko- -Szwajcarską Izbą Gospodarczą. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele polityki i świata biznesu zarówno z Polski, jak i ze Szwajcarii. Wieczór uświetnił występ szwajcarskiego muzyka Nicolasa Senna. W ramach oficjalnej wizyty w Polsce Johanna Schneider-Ammanna odbyły się także m.in. prezentacje biznesowe Wpływ UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski i Perspektywy dla polskiego rynku usług. Delegacja zwiedziła również zakłady Euroglas w Ujeździe. Nicolas Senn Forbo Flooring Systems światowe wykładziny obiektowe Od ponad stu lat Forbo Flooring Systems, będące częścią Grupy Forbo notowanej na SIX Swiss Exchange, specjalizuje się w tworzeniu lepszych środowisk pracy i życia poprzez produkowanie niezwykle funkcjonalnych wykładzin podłogowych do wszelkich zastosowań. Będąc liderem w sprzedaży gotowych rozwiązań firma dostarcza nie tylko wysokiej jakości wykładziny (linoleum, PVC i tekstylne) i maty wejściowe, ale również kompletne systemy od chemii budowlanej po akcesoria wykończeniowe i środki do pielęgnacji. Podążając za trendami w architekturze, a także rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania zrównoważone, oferujemy coraz bardziej innowacyjne projekty wzornicze i kolorystyczne. Nowe kolekcje powstają przy współpracy z wiodącymi architektami i projektantami światowej sławy (Alessandro Mendini, Peter Struycken, Ettore Sottsass). Każdy rok obfituje w nowości w różnych grupach produktowych. Inspirację do tworzenia deseni i kolorów czerpiemy z otaczającego nas świata, przez co kolekcje stają się naturalnym elementem nie tylko naszych wnętrz, ale i życia codziennego. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji nasze marki, m.in. Marmoleum, Artoleum, Eternal, Sarlon, Step, Colorex, Flotex, Tessera, Westbond, Coral i Nuway są synonimem wysokiej jakości, trwałości, funkcjonalności i estetyki. Na całym świecie sektor budowlany jest postrzegany jako ten, który w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Dlatego właśnie każda firma będąca częścią tego łańcucha budowlanego jest zobligowana do redukcji emisji CO2 oraz ciągłego ulepszania profilu ekologicznego swoich produktów i procesów. W minionym roku nasza sztandarowa kolekcja wykładzin linoleum Marmoleum otrzymała srebrny certyfikat Cradle-to-Cradle. Jesteśmy pierwszą firmą stosującą analizę LCA (z ang. Life Cycle Assessment Ocena Cyklu Życia Produktu) do oceny wpływu na środowisko naturalne. W oparciu o LCA w 2009 r. na nadchodzące lata wyznaczyliśmy sobie cel zminimalizowania wpływu środowiskowego o 25% do końca 2015r. Wszyscy w firmie uważamy, że wszelkie inwestycje nie są jedynie kosztem związanym z prowadzeniem działalności, ale są naszą powinnością i jedyną słuszną drogą do noszenia miana odpowie- dzialnego dostawcy na rynku wykładzin podłogowych. Ta dewiza, którą kierujemy się od lat, pozwala nam na wyposażanie w miliony metrów kwadratowych wykładzin takie obiekty, jak biura, budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, edukacyjne i handlowe, hale sportowe, restauracje, obiekty przemysłowe, pomieszczenia specjalistyczne, mieszkania prywatne i wiele innych. Forbo Flooring Systems worldwide inspiration in commercial flooring Forbo Flooring, part of Forbo Group (present on SIX Swiss Exchange) is the world leader in linoleum. Our brands Marmoleum and Artoleum are sold worldwide and can rely on more than 100 years of experience. Our linoleum floors are made of natural raw materials making it an ecological floor with a beautiful and colourful design. We create better environments by manufacturing functional and well-designed floor coverings for all purposes. Forbo extensive offer covers products for preparing subfloors, flooring materials (linoleum, PVC, textiles) in rolls and tiles, finishing accessories and floor care systems. On a global scale building & construction is widely seen as the largest contributor to global warming. As such every participant in the supply chain of this industry has the obligation to strive to a reduction of CO2 emissions and to look for continuous improvement in the sustainable characteristics of its products and processes, leading to a lower burden on the environment, in order to create an ever improving environmental footprint. In 2011 our Marmoleum got Cradle to Cradle Certificate. We are first to use LCA in our business; based on this we fight for reducing environmental impact by 25% till At Forbo, we consider the investments we make in our people, processes and products not a cost of doing business, but rather as our responsibility and the only just way to being a responsible supplier in the flooring industry. This motto allows us to install millions of square meters of our floor coverings in worldwide projects, such as offices, public use buildings, health care units, retail and education, sports, leisure and many more. 07_08 Forbo Flooring Poland ul. Wolsztyńska Poznań tel fax

5 CEO Forum CEO Forum CEO forum is a series of meetings held for the presidents of companies affiliated to the Chamber. The main idea behind the formula is to enable the CEOs to exchange experience and discuss solutions and strategies in a small group. This year the Chamber organized two CEO forums. The first one differed significantly from other meetings from the series because it was organised together with the Polish-German Industry of Trade and Commerce (AHK Poland) and took place in the evening. The CEOs from both chambers met at the Teatr Polski in Warsaw and had the opportunity to visit i.a. the backstage. They were guided by the actor Andrzej Seweryn who has been the Director of the Polski Teatr since CEO Forum to cykl spotkań skierowanych do dyrektorów zarządzających firm członkowskich Izby. Głównym założeniem forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań w kameralnym gronie. W tym roku Izba zorganizowała już dwa spotkania z serii CEO Forum. Pierwsze z nich miało nietypową formułę ze względu na to, że odbyło się w godzinach wieczornych i zostało zorganizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Prezesi firm zrzeszonych w obu izbach spotkali się w Teatrze Polskim w Warszawie i mieli okazję m.in. zwiedzić jego kulisy. Gości oprowadził aktor Andrzej Seweryn, który od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego. Podczas drugiego spotkania CEO Forum zaprezentowane i dyskutowane były badania dotyczące postaw i zachowań polskich menedżerów. Badania przeprowadzone zostały przez firmę Deininger Consulting we współpracy z Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie. Wyniki zostały przedstawione w Biuletynie na stronach During the second CEO Forum the results of a research on the attitudes and behaviours of Polish managers were presented to the participants and later discussed. The research had been conducted by Deininger Consulting in cooperation with the Warsaw School of Economics (SGH). To read the results see p of the Bulletin. 1 2 Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland), Andrzej Seweryn, Michael Kern (Dyrektor Generalny / General Manager, AHK Polska) 3 4 Andrzej Seweryn, Maria Montowska (AHK Polska) 5 Krzysztof Szadurski (Prezes / President Hotele Warszawskie Syrena ) 09_10

6 Szwajcaria w Polsce Wizerunek Szwajcarii w Polsce - badanie Swissness Worldwide Switzerland in Poland The image of Switzerland in Poland the study Swissness Worldwide Badanie zrealizowane przez / Research conducted by: Tradition 1. CH 2. GER 3. Japan 4. USA 5. China TO WHAT EXTENT DO YOU ASSOCIATE... TO SWITZERLAND? Watches / Jewellery Banking Cheese Chocolate Chemicals/ Pharmaceuticals Environmental Technology, Renewable Energy, Cleantech Research / Science Architecture / Design Food / Bewerages (excluding cheese and chocolate) Machinery, Plant Manufacturing and Engineering IT Hard- / Software Clothing / Fashion reliability 1. CH 2. GER 3. Japan 4. USA 5. China High quality 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China sympathy 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China not at all strongly Partnerzy / Partners: exclusivity 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China Swissness Worldwide is a project of the University of St. Gallen carried out worldwide in order to explore the perception of Swiss products and companies, as well as the perception of Switzerland as a brand. At the end of the last year the research was conducted for the first time in Poland on behalf of the Polish-Swiss Chamber of Commerce. In December 2011 the agency Ipsos Marketing surveyed a group of ca people in the whole country representative for gender, age, education and place of living, including managers of higher level and company owners. The Poles value Switzerland Switzerland enjoys an excellent image and is at the same time perceived as a friendly country. The Poles associate Swiss products and brands with reliability, highest quality and exclusiveness. As a result, they are ready to accept higher prices of Swiss goods. On the other hand, Swiss products are not associated with innovation despite the results of the Innovation Union Scoreboard report commissioned by the European Committee, where Switzerland remains the European innovation leader. The image of Switzerland in Poland is more conservative than in neighbouring countries Since not many Poles have ever been to Switzerland, the image of the country is built mainly on the basis of information presented by the media. Consequently, Switzerland is perceived in Poland in a more traditional way than in other countries such as Germany or France, which have more direct contact to Switzerland, e.g. due to more frequent visits. In Poland, Switzerland is a symbol of highest standards and reliability, and is associated mostly with such products as watches, chocolate and cheese. Mutual benefits for the image Stephan Feige, Project Manager of htp St. Gallen Managementberatung AG, believes that the brand Switzerland creates a symbiotic relationship with Swiss enterprises: When companies stress their Swiss origin, they benefit from the image of Switzerland. By offering products that fit the image they, in turn, support the positive reputation of Switzerland abroad. Swissness Worldwide to projekt realizowany przez Uniwersytet St. Gallen na całym świecie, którego celem jest zbadanie wizerunku szwajcarskich produktów i przedsiębiorstw oraz percepcji Szwajcarii jako marki. Pod koniec ubiegłego roku badanie Swissness Worldwide zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce na zlecenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. W grudniu 2011 roku Agencja Ipsos Marketing przebadała grupę ponad 1050 osób na terenie całego kraju, reprezentatywną pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz wielkości miejsca zamieszkania, w tym kadrę menedżerską wyższego szczebla i właścicieli firm. Polacy cenią Szwajcarię Szwajcaria cieszy się renomą, a jednocześnie jest postrzegana jako sympatyczny kraj. Polacy kojarzą produkty i marki szwajcarskie z niezawodnością, najwyższą jakością i ekskluzywnością, co sprawia, że są skłonni za nie więcej zapłacić. Innowacyjność nie jest uznawana za mocną stronę szwajcarskich wyrobów, pomimo że według Innovation Union Scoreboard, raportów przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, Szwajcaria konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera innowacyjności w Europie. Wizerunek Szwajcarii w Polsce bardziej konserwatywny niż w krajach z nią sąsiadujących Jako że wciąż niewielu Polaków odwiedza Szwajcarię, wizerunek kraju budowany jest głównie na podstawie informacji przekazywanych przez media. W efekcie Szwajcaria jest postrzegana w Polsce bardziej tradycyjnie niż w krajach, które mają z nią więcej kontaktu, np. poprzez podróże, jak to się dzieje w przypadku Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Szwajcaria jest dla Polaków synonimem wysokich standardów oraz solidności i kojarzona jest głównie z takimi wyrobami jak zegarki, czekolada czy ser. Wzajemne korzyści wizerunkowe Stephan Feige, Project Manager htp St. Gallen Managementberatung AG, twierdzi, że Szwajcaria jako marka tworzy wraz ze szwajcarskimi przedsiębiorstwami pewnego rodzaju symbiozę: Firmy korzystają z wizerunku Szwajcarii podkreślając szwajcarskość swoich usług. Jednocześnie oferując produkty odpowiadające temu wizerunkowi wspierają pozytywne postrzeganie Szwajcarii za granicą. 11_12

7 Szwajcarska jakość w Polsce konferencja prasowa Swiss quality in Poland press conference On 9th February 2012 the Polish-Swiss Chamber of Commerce organized a press conference at which it officially launched the quality trademark swissstandards.pl. The trademark has been created to promote Swiss standards of quality and business conduct in Poland. It is based on three values: quality, reliability and innovation. The trademark enables companies to distinguish themselves on the market and benefit from the positive image of Switzerland and Swiss products. The official introduction of the trademark had been preceded by a study on the image of Switzerland in Poland conducted by Ipsos Marketing within the program Swissness Worldwide created by the University of St. Gallen. The results of the research were presented during the conference by a representative of the University Mr Stephan Feige. The opinion of Switzerland creates a clear, coherent and positive image. Swiss products and services possess a very good reputation being associated with prestige, quality, reliability, exclusiveness and tradition. The results of a short survey conducted by Ipsos Marketing among the journalists attending the conference confirmed the positive image. During the conference a short film was shown in which the presidents of Swiss companies explained the idea of Swissness and presented the benefits of joining the program swissstandards.pl. Finally, the journalists could taste Swiss specialties prepared by Kurt Scheller. At present, there are 12 users of the trademark: Alpiq, Brugg, Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia and Zehnder Polska. 9 lutego 2012 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zorganizowała konferencję prasową, na której oficjalnie przedstawiła znak jakości swissstandards.pl. Głównym celem znaku jest propagowanie szwajcarskich standardów jakości i postępowania w obrocie gospodarczym. Fundamentem swissstandards.pl są trzy wartości: jakość, niezawodność i innowacyjność. Dzięki znakowi firmy mogą wyróżnić się na rynku i skorzystać z pozytywnego wizerunku Szwajcarii i szwajcarskich produktów. Oficjalne wprowadzenie znaku poprzedziły badania wizerunku Szwajcarii w Polsce przeprowadzone przez Ipsos Marketing w ramach programu Swissness Worldwide opracowanego przez Uniwersytet St. Gallen. Wyniki badania zaprezentował podczas konferencji przedstawiciel Uniwersytetu Stephan Feige. Wizerunek Szwajcarii tworzy wyraźny, spójny i dobry obraz. Szwajcarskie produkty i usługi mają bardzo pozytywną opinię, kojarząc się z renomą, jakością, niezawodnością, ekskluzywnością i tradycją. Ipsos Marketing przeprowadził krótkie badanie wśród zgromadzonych dziennikarzy, które potwierdziło powyższe wyniki. W trakcie konferencji został pokazany krótki film, w którym prezesi szwajcarskich firm tłumaczą pojęcie szwajcarskości oraz korzyści z przystąpienia do programu swissstandards.pl. Na koniec dziennikarze mogli spróbować szwajcarskich specjałów kulinarnych przygotowanych przez Kurta Schellera. Obecnie znak swissstandards.pl posiada 12 firm: Alpiq, Brugg, Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia oraz Zehnder Polska. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Detailed information about the program is available at the website 1 od lewej / from the left: Stephan Feige, Jolanta Samochowiec Mathys, Marek Kondrat, Ulrich Schwendimann 2 3 Stephan Feige (University of St.Gallen) 4 Kurt Scheller, Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland) 5 po lewej / on the left: Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland) 6 po lewej/ on the left: Jolanta Samochowiec Mathys 13_14

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce

Sprawozdanie Roczne. Annual Report. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza. Polish-Swiss Chamber of Commerce Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 02-626 tel. +48 22 322 76 25 fax +48 22 322 76 26 email: swisschamber@swisschamber.pl www.swisschamber.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo