Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,"

Transkrypt

1 Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland. The survey was carried out by the agency Ipsos Marketing at the end of 2011 on behalf of the Chamber and in cooperation with the University of St.Gallen. The results show a very positive image of Switzerland, Swiss accuracy and reliability. They do not differ significantly from similar surveys conducted in other European countries. However, Switzerland has a rather conservative image of a country of banks, cheese and picturesque resorts, which contradicts the top position of Switzerland among innovative economies. The official visit of the Swiss Minister of Economy Mr. Schneider- Ammann to Poland was a very important event for the Polish-Swiss relations. Such high level visits are an indication of close relations between Poland and Switzerland. They also demonstrate Poland s growing prestige in Switzerland and our country s image of an important partner for Swiss entrepreneurs. The last part of Mr. Ammann s stay in Poland was a Gala Dinner at the Hyatt Hotel in Warsaw and a visit to the Euroglass production plants in Ujazd, which made a great impression on the participants. As I had an opportunity to visit the plant of Glas Trösch Holding AG with the Swiss delegation I can say that with all certainty. Another event which corresponds well with those aforementioned was the presentation of the trademark swissstandards.pl to the media at the press conference on 9 th February A large group of journalists present at the conference showed great interest in Swiss standards promoted by the Chamber. The event was connected with the launching of a new website of the trademark and the premiere of a short film explaining the origins and values of swissstandards.pl. Media coverage of the events and further information are available at the website of our trademark. I would like to thank you all for coming to our New Year s meeting in Polonia Hotel in such a great number and wish you once more a successful year 2012! Marek Kondrat President of the Chamber Drodzy Czytelnicy, Polacy nie tylko lubią, ale też cenią Szwajcarię i Szwajcarów tak w skrócie można przedstawić przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce wyniki badań programu Swissness Worldwide. Badania wykonane zostały pod koniec 2011 roku przez agencję Ipsos Marketing na zlecenie naszej Izby i przy współudziale Uniwersytetu St. Gallen. Potwierdziły one bardzo pozytywny wizerunek Szwajcarii, szwajcarskiej dokładności i sumienności. Wyniki badań nie odbiegały znacząco od wcześniej przeprowadzonych ankiet w innych krajach europejskich. Warto zauważyć, że jedyną znaczącą różnicą był dość konserwatywny wizerunek Szwajcarii, jako kraju banków, sera i pięknych alpejskich kurortów, co stoi w sprzeczności z ostatnimi wynikami innowacyjności gospodarek, w których Szwajcaria zajęła po raz kolejny czołowe miejsce. Bardzo ważnym wydarzeniem dla relacji polsko-szwajcarskich była wizyta Ministra Gospodarki Szwajcarii, Pana Schneider-Ammanna w Polsce. Wizyty na tak wysokim szczeblu są wyrazem znakomitych bilateralnych relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią. Wskazują też na rosnący prestiż Polski w Szwajcarii oraz na postrzeganie naszego kraju jako ważnego partnera dla szwajcarskich przedsiębiorców. Podsumowaniem tej udanej wizyty była Gala Dinner w hotelu Hyatt w Warszawie oraz zwiedzanie zakładów Euroglass w Ujeździe, które zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. Jako że wspólnie z delegacją szwajcarską miałem okazję odwiedzić zakłady Glas Trösch Holding AG, piszę o tym Państwu z pełnym przekonaniem. We wspomniane powyżej wydarzenia doskonale wpisuje się medialna inauguracja znaku swissstandards.pl, której punktem kulminacyjnym była konferencja prasowa w dniu 9 lutego Promowane przez nas szwajcarskie standardy w biznesie wzbudziły duże zainteresowanie licznie zgromadzonych dziennikarzy. Konferencja ta połączona była z otwarciem nowego portalu znaku oraz premierą klipu wideo przedstawiającego genezę i promowane przez swissstandards.pl wartości. Relacje z tych wydarzeń i informacje medialne są obszernie przedstawione na stronie internetowej naszego znaku. Pragnę podziękować wszystkim Państwu za bardzo liczne przybycie na nasze Noworoczne Spotkanie w hotelu Polonia i jeszcze raz życzyć udanego roku 2012! Marek Kondrat Prezes Izby

2 Spotkanie Noworoczne New Year s Meeting The New Year s Meeting is a traditional annual event organized for all member companies and for representatives of institutions and companies which cooperate with the Chamber. This year s meeting was held on 9th February in Sala Ludwikowska at the Polonia Palace Hotel in Warsaw. The evening began with a summary of the research on the image of Switzerland in Poland conducted within the framework of Swissness Worldwide. The results were presented by Mr. Stephan Feige from the University of St.Gallen. After the presentation the participants watched a short film about the trademark swissstandards.pl. Presidents of companies owning the trademark explained the meaning of Swissness and talked about Swiss standards in business conduct and benefits for company s image connected with joining the program swissstandards.pl. The official beginning of the meeting was followed by a networking part. It was a great opportunity to meet new business partners thanks to the great number of participants. The special guest of the event was the Ambassador of Switzerland Mr. Lukas Beglinger. Spotkanie Noworoczne to tradycyjna coroczna impreza, na którą zapraszane są wszystkie firmy członkowskie Izby oraz przedstawiciele instytucji, z którymi Izba współpracuje. Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 lutego w Sali Ludwikowskiej w Hotelu Polonia w Warszawie. Wieczór rozpoczął się od prezentacji wyników badania wizerunku Szwajcarii w Polsce przeprowadzonego w ramach programu Swissness Worldwide. Zaprezentował je Stephan Feige z Uniwersytetu St.Gallen. Następnie odbyła się projekcja krótkiego filmu poświęconego znakowi gwarancyjnemu swissstandards.pl. Prezesi firm posiadających znak swissstandards.pl wypowiedzieli się na temat pojęcia szwajcarskości, szwajcarskich standardów w biznesie oraz korzyści wizerunkowych związanych z przystąpieniem do programu swissstandards.pl. Po oficjalnej części spotkania przyszła kolej na część networkingową. Wysoka frekwencja sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów. Gościem honorowym był Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger. Sponsorami spotkania były firmy / The event was sponsored by: 1 Jolanta Samochowiec Mathys (Prezes/ President Swisschamber Poland, ), Marek 2 Kondrat (Prezes/ President Swisschamber Poland) 3 5 Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland), Stephan Feige (htp St.Gallen Managementberatung AG), Marek von Bastian Brzeziński (Vice-President, Danka) 4 6 Jan Szustkiewicz (Ministerstwo Gospodarki / Ministry of Economy), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii/ Swiss Ambassador) 76,09,0,0 100,43,0,0 03_04

3 Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare The Polish Swiss Forum for Dialogue 21st Century Healthcare The Polish-Swiss Forum for Dialogue The 21st Century Healthcare is an opportunity to discuss ideas and solutions for an optimal healthcare model in Poland. Organized by the Polish-Swiss Chamber of Commerce under the auspices of the Ambassador of Switzerland, the meeting allows key players of the Polish healthcare system to meet and discuss challenges, exchange opinions and join forces to elaborate solutions best suiting the needs of the Polish society. Guests include international experts who share their expertise in healthcare models and efficient mechanisms of dialogue used abroad. We believe that a transparent dialogue between stakeholders in the healthcare system offers the opportunity to contribute to the effectiveness of the system and to bring about acceptable solutions, ultimately benefiting patients. We believe that in this dialogue, exchange of experiences, best practices and benchmarking are of great value. Drawing from the Swiss tradition of public debate, the Polish-Swiss Chamber of Commerce wants to facilitate this process. The Polish-Swiss Forum for Dialogue contributes to building trust and consensus through dialogue among all stakeholders in the healthcare system. Preventive medicine and health promotion new perspectives for land. The Polish healthcare system was represented by: Hanna Zych-Cisoń, Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship Piotr Dąbrowski, Director of the Public Health Department at the Ministry of Health prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Wojciech Matusewicz, President of the Agency for Health Technology Assessment Prof. Bolesław Samoliński, Head of the Priorities Subcommittee of the Ministry of Health Witold Tomaszewski, Chief Sanitary Inspectorate The discussion was moderated by Anna Koprowicz, Polish Radio Szczecin and Ulrich Schwendimann, Managing Director of the Polish- Swiss Chamber of Commerce. The main topic of the meeting was financing health prevention and health promotion with the funds of the public and private sectors and through joint initiatives. In Switzerland the cooperation between the public and private sectors is common practice. In Poland it is rather rare and the issue of health prevention has only recently been gaining attention. However, the Polish panelists could proudly present examples of successful projects in the field of health promotion, such as Keep fit! carried out by the Chief Sanitary Inspectorate or the program of early detection of lung cancer by Prof. Tomasz Grodzki. Detailed information about the event a film and a bulletin is available at under Events (Archive). Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu 21st Century Healthcare stwarza możliwość dyskusji, której celem jest wypracowanie optymalnego modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Cykl spotkań organizowany jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą pod patronatem Ambasadora Szwajcarii. Dzięki Forum Dialogu przedstawiciele polskiego systemu ochrony zdrowia mogą omawiać wyzwania, przedstawiać swoje opinie oraz szukać rozwiązań dopasowanych do potrzeb polskiego społeczeństwa. W spotkaniach biorą udział zagraniczni eksperci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz mechanizmów skutecznego prowadzenia dialogu stosowanymi w innych krajach. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia może przyczynić się do poprawy jego funkcjonowania oraz do wypracowania rozwiązań, które okażą się korzystne dla pacjentów. Szczególnie ważnym elementem formuły otwartego dialogu jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy. Czerpiąc ze szwajcarskiej tradycji debat publicznych, Polsko-Szwajcarska Izba pragnie ułatwić ten proces. Poprzez swoją formułę Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu pomaga zbudować zaufanie oraz osiągnąć kompromis pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia. Profilaktyka i promocja zdrowia nowe perspektywy dla państwa i samorządu to temat drugiego spotkania z serii Forum Dialogu, które odbyło się 30 listopada 2011 w Pałacu Staszica w Warszawie. W forum uczestniczyli prelegenci ze Szwajcarii - deputowany do Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej, Członek Parlamentarnej Komisji Zdrowia, dr Ignazio Cassis oraz Prezes Szwajcarskiej Agencji Promocji Zdrowia dr Thomas Mattig. Polską stronę reprezentowali: Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu realizowane jest we współpracy z: / The Polish-Swiss Forum for Dialogue is organized in cooperation with: Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Piotr Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia prof. dr hab. Tomasz Grodzki, Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej Prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia Witold Tomaszewski, Główny Inspektorat Sanitarny Dyskusję poprowadzili red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin oraz Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Głównym tematem spotkania były możliwości finansowania profilaktyki i promocji zdrowia poprzez łączenie środków pochodzących z sektorów publicznego i prywatnego oraz poprzez wspólne inicjatywy. W Szwajcarii współpraca sektora publicznego z prywatnym jest na porządku dziennym. W Polsce tego typu rozwiązania są rzadko stosowane, a profilaktyka zdrowia dopiero nabiera znaczenia. Jednakże polscy prelegenci mogli pochwalić się przykładami udanych projektów z zakresu promocji zdrowia, takimi jak program Trzymaj formę! opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, czy program wczesnego wykrywania raka płuc realizowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Grodzkiego. Szczegółowa relacja z wydarzenia film oraz biuletyn dostępna jest na stronie w zakładce Wydarzenia (Archiwum). Patronat / Patronage: 1 Wojciech Matusewicz (Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej/ President of the Agency for Health Technology Assessment), dr Marek Balicki (health minister in the years ), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland) 2 prof. Tomasz Grodzki, Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland), Hanna Zych-Cisoń (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego / Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship), Witold Tomaszewski (Główny Inspektorat Sanitarny/ Chief Sanitary Inspectorate) 3 dr Ignazio Cassis 4 5 dr Thomas Mattig 6 Anna Koprowicz, Witold Tomaszewski prof. Bolesław Samoliński, Wojciech Matusewicz, Piotr Dąbrowski, prof. Tomasz Grodzki, Hanna Zych-Cisoń, dr Ignazio Cassis, dr Thomas Mattig, Ulrich Schwendimann 05_06 the national and local government was the topic of the second Forum for Dialogue organized on 30th November 2011 in Staszic Palace in Warsaw. Among the participants from Switzerland were the panelists: dr Ignazio Cassis, member of the Swiss Federal Parliament and member of the Committee for Social Security and Public Health of the National Council, and dr Thomas Mattig, Director of Health Promotion Switzer

4 Gala Dinner z udziałem szwajcarskiego ministra gospodarki Gala Dinner with the Head of the Swiss Federal Department of Economic Affairs On 16th February a gala dinner was held at the Hyatt Hotel in Warsaw on the occasion of Federal Councilor Johann Schneider-Ammann s visit to Poland. The meeting was organized by the Swiss Embassy in cooperation with the Polish-Swiss Chamber of Commerce. Among the guests attending the meeting were politicians and representatives of companies not only from Poland but also from Switzerland. The performance of Swiss musician Nicolas Senn set another Swiss accent to the event. Mr. Johann Schneider-Ammann s official visit to Poland included i.a. business presentations Impact of UEFA EURO 2012 on the Polish Economy and Prospects of the Polish service sector. Furthermore, the delegation visited the production site of Euroglas in Ujazd. 1 Barbara Beglinger, Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Erich Trösch (Prezes / President Glas Trösch Holding AG), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador) Johann N. Schneider-Ammann 4 16 lutego 2012 w hotelu Hyatt w Warszawie odbyła się uroczysta kolacja z okazji oficjalnej wizyty w Polsce szwajcarskiego ministra gospodarki Johanna Schneider-Ammanna. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ambasadę Szwajcarii przy współpracy z Polsko- -Szwajcarską Izbą Gospodarczą. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele polityki i świata biznesu zarówno z Polski, jak i ze Szwajcarii. Wieczór uświetnił występ szwajcarskiego muzyka Nicolasa Senna. W ramach oficjalnej wizyty w Polsce Johanna Schneider-Ammanna odbyły się także m.in. prezentacje biznesowe Wpływ UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski i Perspektywy dla polskiego rynku usług. Delegacja zwiedziła również zakłady Euroglas w Ujeździe. Nicolas Senn Forbo Flooring Systems światowe wykładziny obiektowe Od ponad stu lat Forbo Flooring Systems, będące częścią Grupy Forbo notowanej na SIX Swiss Exchange, specjalizuje się w tworzeniu lepszych środowisk pracy i życia poprzez produkowanie niezwykle funkcjonalnych wykładzin podłogowych do wszelkich zastosowań. Będąc liderem w sprzedaży gotowych rozwiązań firma dostarcza nie tylko wysokiej jakości wykładziny (linoleum, PVC i tekstylne) i maty wejściowe, ale również kompletne systemy od chemii budowlanej po akcesoria wykończeniowe i środki do pielęgnacji. Podążając za trendami w architekturze, a także rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania zrównoważone, oferujemy coraz bardziej innowacyjne projekty wzornicze i kolorystyczne. Nowe kolekcje powstają przy współpracy z wiodącymi architektami i projektantami światowej sławy (Alessandro Mendini, Peter Struycken, Ettore Sottsass). Każdy rok obfituje w nowości w różnych grupach produktowych. Inspirację do tworzenia deseni i kolorów czerpiemy z otaczającego nas świata, przez co kolekcje stają się naturalnym elementem nie tylko naszych wnętrz, ale i życia codziennego. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji nasze marki, m.in. Marmoleum, Artoleum, Eternal, Sarlon, Step, Colorex, Flotex, Tessera, Westbond, Coral i Nuway są synonimem wysokiej jakości, trwałości, funkcjonalności i estetyki. Na całym świecie sektor budowlany jest postrzegany jako ten, który w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Dlatego właśnie każda firma będąca częścią tego łańcucha budowlanego jest zobligowana do redukcji emisji CO2 oraz ciągłego ulepszania profilu ekologicznego swoich produktów i procesów. W minionym roku nasza sztandarowa kolekcja wykładzin linoleum Marmoleum otrzymała srebrny certyfikat Cradle-to-Cradle. Jesteśmy pierwszą firmą stosującą analizę LCA (z ang. Life Cycle Assessment Ocena Cyklu Życia Produktu) do oceny wpływu na środowisko naturalne. W oparciu o LCA w 2009 r. na nadchodzące lata wyznaczyliśmy sobie cel zminimalizowania wpływu środowiskowego o 25% do końca 2015r. Wszyscy w firmie uważamy, że wszelkie inwestycje nie są jedynie kosztem związanym z prowadzeniem działalności, ale są naszą powinnością i jedyną słuszną drogą do noszenia miana odpowie- dzialnego dostawcy na rynku wykładzin podłogowych. Ta dewiza, którą kierujemy się od lat, pozwala nam na wyposażanie w miliony metrów kwadratowych wykładzin takie obiekty, jak biura, budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, edukacyjne i handlowe, hale sportowe, restauracje, obiekty przemysłowe, pomieszczenia specjalistyczne, mieszkania prywatne i wiele innych. Forbo Flooring Systems worldwide inspiration in commercial flooring Forbo Flooring, part of Forbo Group (present on SIX Swiss Exchange) is the world leader in linoleum. Our brands Marmoleum and Artoleum are sold worldwide and can rely on more than 100 years of experience. Our linoleum floors are made of natural raw materials making it an ecological floor with a beautiful and colourful design. We create better environments by manufacturing functional and well-designed floor coverings for all purposes. Forbo extensive offer covers products for preparing subfloors, flooring materials (linoleum, PVC, textiles) in rolls and tiles, finishing accessories and floor care systems. On a global scale building & construction is widely seen as the largest contributor to global warming. As such every participant in the supply chain of this industry has the obligation to strive to a reduction of CO2 emissions and to look for continuous improvement in the sustainable characteristics of its products and processes, leading to a lower burden on the environment, in order to create an ever improving environmental footprint. In 2011 our Marmoleum got Cradle to Cradle Certificate. We are first to use LCA in our business; based on this we fight for reducing environmental impact by 25% till At Forbo, we consider the investments we make in our people, processes and products not a cost of doing business, but rather as our responsibility and the only just way to being a responsible supplier in the flooring industry. This motto allows us to install millions of square meters of our floor coverings in worldwide projects, such as offices, public use buildings, health care units, retail and education, sports, leisure and many more. 07_08 Forbo Flooring Poland ul. Wolsztyńska Poznań tel fax

5 CEO Forum CEO Forum CEO forum is a series of meetings held for the presidents of companies affiliated to the Chamber. The main idea behind the formula is to enable the CEOs to exchange experience and discuss solutions and strategies in a small group. This year the Chamber organized two CEO forums. The first one differed significantly from other meetings from the series because it was organised together with the Polish-German Industry of Trade and Commerce (AHK Poland) and took place in the evening. The CEOs from both chambers met at the Teatr Polski in Warsaw and had the opportunity to visit i.a. the backstage. They were guided by the actor Andrzej Seweryn who has been the Director of the Polski Teatr since CEO Forum to cykl spotkań skierowanych do dyrektorów zarządzających firm członkowskich Izby. Głównym założeniem forum jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań w kameralnym gronie. W tym roku Izba zorganizowała już dwa spotkania z serii CEO Forum. Pierwsze z nich miało nietypową formułę ze względu na to, że odbyło się w godzinach wieczornych i zostało zorganizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Prezesi firm zrzeszonych w obu izbach spotkali się w Teatrze Polskim w Warszawie i mieli okazję m.in. zwiedzić jego kulisy. Gości oprowadził aktor Andrzej Seweryn, który od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego. Podczas drugiego spotkania CEO Forum zaprezentowane i dyskutowane były badania dotyczące postaw i zachowań polskich menedżerów. Badania przeprowadzone zostały przez firmę Deininger Consulting we współpracy z Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie. Wyniki zostały przedstawione w Biuletynie na stronach During the second CEO Forum the results of a research on the attitudes and behaviours of Polish managers were presented to the participants and later discussed. The research had been conducted by Deininger Consulting in cooperation with the Warsaw School of Economics (SGH). To read the results see p of the Bulletin. 1 2 Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland), Andrzej Seweryn, Michael Kern (Dyrektor Generalny / General Manager, AHK Polska) 3 4 Andrzej Seweryn, Maria Montowska (AHK Polska) 5 Krzysztof Szadurski (Prezes / President Hotele Warszawskie Syrena ) 09_10

6 Szwajcaria w Polsce Wizerunek Szwajcarii w Polsce - badanie Swissness Worldwide Switzerland in Poland The image of Switzerland in Poland the study Swissness Worldwide Badanie zrealizowane przez / Research conducted by: Tradition 1. CH 2. GER 3. Japan 4. USA 5. China TO WHAT EXTENT DO YOU ASSOCIATE... TO SWITZERLAND? Watches / Jewellery Banking Cheese Chocolate Chemicals/ Pharmaceuticals Environmental Technology, Renewable Energy, Cleantech Research / Science Architecture / Design Food / Bewerages (excluding cheese and chocolate) Machinery, Plant Manufacturing and Engineering IT Hard- / Software Clothing / Fashion reliability 1. CH 2. GER 3. Japan 4. USA 5. China High quality 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China sympathy 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China not at all strongly Partnerzy / Partners: exclusivity 1. CH 2. Japan 3. GER 4. USA 5. China Swissness Worldwide is a project of the University of St. Gallen carried out worldwide in order to explore the perception of Swiss products and companies, as well as the perception of Switzerland as a brand. At the end of the last year the research was conducted for the first time in Poland on behalf of the Polish-Swiss Chamber of Commerce. In December 2011 the agency Ipsos Marketing surveyed a group of ca people in the whole country representative for gender, age, education and place of living, including managers of higher level and company owners. The Poles value Switzerland Switzerland enjoys an excellent image and is at the same time perceived as a friendly country. The Poles associate Swiss products and brands with reliability, highest quality and exclusiveness. As a result, they are ready to accept higher prices of Swiss goods. On the other hand, Swiss products are not associated with innovation despite the results of the Innovation Union Scoreboard report commissioned by the European Committee, where Switzerland remains the European innovation leader. The image of Switzerland in Poland is more conservative than in neighbouring countries Since not many Poles have ever been to Switzerland, the image of the country is built mainly on the basis of information presented by the media. Consequently, Switzerland is perceived in Poland in a more traditional way than in other countries such as Germany or France, which have more direct contact to Switzerland, e.g. due to more frequent visits. In Poland, Switzerland is a symbol of highest standards and reliability, and is associated mostly with such products as watches, chocolate and cheese. Mutual benefits for the image Stephan Feige, Project Manager of htp St. Gallen Managementberatung AG, believes that the brand Switzerland creates a symbiotic relationship with Swiss enterprises: When companies stress their Swiss origin, they benefit from the image of Switzerland. By offering products that fit the image they, in turn, support the positive reputation of Switzerland abroad. Swissness Worldwide to projekt realizowany przez Uniwersytet St. Gallen na całym świecie, którego celem jest zbadanie wizerunku szwajcarskich produktów i przedsiębiorstw oraz percepcji Szwajcarii jako marki. Pod koniec ubiegłego roku badanie Swissness Worldwide zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce na zlecenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. W grudniu 2011 roku Agencja Ipsos Marketing przebadała grupę ponad 1050 osób na terenie całego kraju, reprezentatywną pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz wielkości miejsca zamieszkania, w tym kadrę menedżerską wyższego szczebla i właścicieli firm. Polacy cenią Szwajcarię Szwajcaria cieszy się renomą, a jednocześnie jest postrzegana jako sympatyczny kraj. Polacy kojarzą produkty i marki szwajcarskie z niezawodnością, najwyższą jakością i ekskluzywnością, co sprawia, że są skłonni za nie więcej zapłacić. Innowacyjność nie jest uznawana za mocną stronę szwajcarskich wyrobów, pomimo że według Innovation Union Scoreboard, raportów przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, Szwajcaria konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera innowacyjności w Europie. Wizerunek Szwajcarii w Polsce bardziej konserwatywny niż w krajach z nią sąsiadujących Jako że wciąż niewielu Polaków odwiedza Szwajcarię, wizerunek kraju budowany jest głównie na podstawie informacji przekazywanych przez media. W efekcie Szwajcaria jest postrzegana w Polsce bardziej tradycyjnie niż w krajach, które mają z nią więcej kontaktu, np. poprzez podróże, jak to się dzieje w przypadku Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Szwajcaria jest dla Polaków synonimem wysokich standardów oraz solidności i kojarzona jest głównie z takimi wyrobami jak zegarki, czekolada czy ser. Wzajemne korzyści wizerunkowe Stephan Feige, Project Manager htp St. Gallen Managementberatung AG, twierdzi, że Szwajcaria jako marka tworzy wraz ze szwajcarskimi przedsiębiorstwami pewnego rodzaju symbiozę: Firmy korzystają z wizerunku Szwajcarii podkreślając szwajcarskość swoich usług. Jednocześnie oferując produkty odpowiadające temu wizerunkowi wspierają pozytywne postrzeganie Szwajcarii za granicą. 11_12

7 Szwajcarska jakość w Polsce konferencja prasowa Swiss quality in Poland press conference On 9th February 2012 the Polish-Swiss Chamber of Commerce organized a press conference at which it officially launched the quality trademark swissstandards.pl. The trademark has been created to promote Swiss standards of quality and business conduct in Poland. It is based on three values: quality, reliability and innovation. The trademark enables companies to distinguish themselves on the market and benefit from the positive image of Switzerland and Swiss products. The official introduction of the trademark had been preceded by a study on the image of Switzerland in Poland conducted by Ipsos Marketing within the program Swissness Worldwide created by the University of St. Gallen. The results of the research were presented during the conference by a representative of the University Mr Stephan Feige. The opinion of Switzerland creates a clear, coherent and positive image. Swiss products and services possess a very good reputation being associated with prestige, quality, reliability, exclusiveness and tradition. The results of a short survey conducted by Ipsos Marketing among the journalists attending the conference confirmed the positive image. During the conference a short film was shown in which the presidents of Swiss companies explained the idea of Swissness and presented the benefits of joining the program swissstandards.pl. Finally, the journalists could taste Swiss specialties prepared by Kurt Scheller. At present, there are 12 users of the trademark: Alpiq, Brugg, Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia and Zehnder Polska. 9 lutego 2012 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zorganizowała konferencję prasową, na której oficjalnie przedstawiła znak jakości swissstandards.pl. Głównym celem znaku jest propagowanie szwajcarskich standardów jakości i postępowania w obrocie gospodarczym. Fundamentem swissstandards.pl są trzy wartości: jakość, niezawodność i innowacyjność. Dzięki znakowi firmy mogą wyróżnić się na rynku i skorzystać z pozytywnego wizerunku Szwajcarii i szwajcarskich produktów. Oficjalne wprowadzenie znaku poprzedziły badania wizerunku Szwajcarii w Polsce przeprowadzone przez Ipsos Marketing w ramach programu Swissness Worldwide opracowanego przez Uniwersytet St. Gallen. Wyniki badania zaprezentował podczas konferencji przedstawiciel Uniwersytetu Stephan Feige. Wizerunek Szwajcarii tworzy wyraźny, spójny i dobry obraz. Szwajcarskie produkty i usługi mają bardzo pozytywną opinię, kojarząc się z renomą, jakością, niezawodnością, ekskluzywnością i tradycją. Ipsos Marketing przeprowadził krótkie badanie wśród zgromadzonych dziennikarzy, które potwierdziło powyższe wyniki. W trakcie konferencji został pokazany krótki film, w którym prezesi szwajcarskich firm tłumaczą pojęcie szwajcarskości oraz korzyści z przystąpienia do programu swissstandards.pl. Na koniec dziennikarze mogli spróbować szwajcarskich specjałów kulinarnych przygotowanych przez Kurta Schellera. Obecnie znak swissstandards.pl posiada 12 firm: Alpiq, Brugg, Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia oraz Zehnder Polska. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie Detailed information about the program is available at the website 1 od lewej / from the left: Stephan Feige, Jolanta Samochowiec Mathys, Marek Kondrat, Ulrich Schwendimann 2 3 Stephan Feige (University of St.Gallen) 4 Kurt Scheller, Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland) 5 po lewej / on the left: Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland) 6 po lewej/ on the left: Jolanta Samochowiec Mathys 13_14

8 Wiadomości od firm członkowskich Postawy i zachowania polskich menedżerów News from member companies Attitudes and Behaviours of Polish Managers Main conclusions Attitudes and Behaviours of Polish managers mark their similarity with foreign colleagues. At the same time, managers in Poland show a relatively strong tendency to control people and to doubt any deeper, inherent motivation of subordinates. This area offers the largest potential for change on the way of transforming a manager into a leader. In the management process, there are no substantial differences between the Attitudes and Behaviours of men and women. The strongest parameter differentiating Attitudes and Behaviours in Competitive advantage of companies is nowadays more and more strongly based on their ability to use the intellectual and motivation potential of their entire staff. In connection with the above, one of the most intriguing questions is that about the attitudes and behaviour styles of Polish managers towards their employees. The study participants consisted of 455 managers of a balanced age, managerial experience, company size (number of employees), and managed team size. The study was based on a fundamental concept created by D. McGregor and called Theory X-Y. According to this concept, managers can be classified into two basic groups depending on their (frequently concealed) attitudes to and opinions about employees. Managers following Theory X assume employees are inherently lazy, lacking initiative, and treating work as an unpleasant obligation completed just for the purpose of earning their living. Theory Y managers assume their employees want to develop at work, are capable of independent thinking, aim at reaching higher goals (not just material), and, if given the right conditions, have a lot to offer. Taking into account the explicit attribution of each question to Attitudes and Behaviours as well as to X and Y styles, we calculated the average values of the said parameters for the entire study. As for Attitudes, the average Y value is 3.61 (scale of 1 to 5 with 3 marking the middle of the scale), whereas the average X value of 2.63 is much lower. This conclusion is further and really strongly enhanced by the Behaviours section. The average Y value amounts to as much as 4.34, whereas the average X value to Even the most sceptical interpretation of the above outcomes needs to admit that, as much as the managers may not commonly apply them, they at least perfectly know which Attitudes and Behaviours are preferred and considered effective. the human resources management is the managers age (i.e. professional and life experience). A clear rule is visible in this respect, namely the longer the experience, the more the management model shifts towards Y, with model X being much more characteristic of young and less experienced managers. In addition, the larger the company, the more visible the weakening of style X with a slight increase in the intensity of style Y. The other parameters subject to analysis, e.g. an MBA programme, team size or company location (Mazovia, the rest of the country), do not significantly impact the differentiation of the Attitudes or Behaviours of Polish managers. Przewaga konkurencyjna firm opiera się obecnie coraz bardziej na zdolności do wykorzystywania potencjału intelektualnego i motywacyjnego wszystkich pracowników. W związku z powyższym, jednym z pytań, jakie się obecnie rodzi jest to dotyczące postaw i stylu działania polskich menedżerów w odniesieniu do pracowników. Mając je na uwadze zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu badania wśród polskich menedżerów pracujących w spółkach międzynarodowych. W badaniu wzięła udział grupa 455 osób o zrównoważonej strukturze wieku, doświadczenia, wielkości firmy (liczba pracowników), wielkości zarządzanego zespołu. Przeprowadzone badania opierają się na fundamentalnej koncepcji D. McGregora zwanej teorią X-Y. Zgodnie z tą koncepcją menedżerów można podzielić na dwie podstawowe grupy w zależności od ich (często ukrytych) postaw i opinii o pracownikach. Menedżerowie wyznający teorię X są przekonani, że pracownicy są z natury leniwi, pozbawieni inicjatywy, a pracę traktują jako przykry obowiązek, Główne wnioski Postawy i Zachowania polskich menedżerów są zbliżone do stylu menedżerów z krajów zachodnich. Jednocześnie widoczna jest w Polsce stosunkowo silna tendencja do kontroli i wątpliwości w głębszą, wewnętrzną motywację podwładnych. Właśnie w tym obszarze jest największy potencjał do zmian na ścieżce przemiany menedżera w lidera. W procesie zarządzania nie ma istotnych różnic między Postawami i Zachowaniami kobiet i mężczyzn. Najsilniejszym parametrem wpływającym na różnicowanie Postaw i Zachowań w zarządzaniu ludźmi jest wiek menedżera (czyli doświad- wykonując ją prawie wyłącznie, żeby zdobyć środki na życie. Menedżerowie typu Y są przekonani, że ich pracownicy chcą się w pracy rozwijać, potrafią myśleć niezależnie, dążą do osiągania wyższych celów (nie tylko materialnych) i gdy stworzy im się odpowiednie warunki, mają bardzo wiele do zaoferowania. Uwzględniając jednoznaczne przyporządkowanie każdego pytania do Postaw i Zachowań oraz do stylów X i Y obliczyliśmy wartości średnie tych parametrów dla całego badania. W przypadku Postaw średnia wartość Y wynosi 3,61 (skala od 1 do 5, środek skali to 3), podczas gdy średnia X dużo mniej, bo 2,63. Zjawisko ulega bardzo silnemu wzmocnieniu w przypadku Zachowań. Średnia wartość Y wyniosła aż 4,34, a średnia wartość X 2,79. W bardziej sceptycznej interpretacji powyższych wyników można powiedzieć, że badani przynajmniej świetnie wiedzą, jakie Postawy i Zachowania są preferowane i uznawane za skuteczne, nawet jeśli jeszcze ich powszechnie nie stosują. czenie zawodowe i życiowe). Widać tutaj jednoznaczną regułę im dłuższe doświadczenie, tym bardziej model zarządzania przesuwa się w kierunku Y, podczas gdy model X jest znacznie bliższy młodym i mniej doświadczonym menedżerom. Im większa firma, tym bardziej maleje natężenie stylu X i nieco rośnie natężenie stylu Y. Pozostałe analizowane parametry - studia MBA, wielkość zespołu, lokalizacja firmy (mazowieckie, reszta kraju) - nie wpływają w znaczący sposób na różnicowanie Postaw i Zachowań polskich menedżerów. Jacek Miroński Dariusz Użycki Profesor w Szkole Głównej Handlowej (SGH), Kierownik Zakładu Komunikacji w Biznesie Managing Director, Deininger Consulting Sp. z o.o. Professor at the Warsaw School of Economics (SGH), Head of Business Communication Department 15_16

9 Spotkania Speed Business Meeting Speed Business Meetings Speed Business Meeting is a new, special type of networking meetings. Each event consists of a few 15-minute-sessions, during which participants have the opportunity to exchange business cards with persons sitting at the same table and to briefly present their companies. After each session the participants swap places and get to know their new neighbours. Thanks to this formula guests can easily make a great number of business contacts during one meeting. Usually, there is a business cocktail, the so called Business Mixer, organised after the Speed Business Meeting. It is a good occasion for longer discussions with newly met persons. The last Speed Business Meeting was held on 7th March 2012 in the Hotel IBB ANDERSIA in Poznan. The event was organized in cooperation with the Belgian, British, French and Scandinavian chambers of commerce. The meeting was sponsored i.a. by Hicron. Speed Business Meeting to rodzaj spotkań networkingowych o nowej, nietypowej formule. Każde spotkanie podzielone jest na kilka 15-minutowych sesji, podczas których goście mają okazję wymienić się wizytówkami z osobami siedzącymi przy tym samym stole oraz krótko przedstawić swoją firmę. Po zakończonej sesji uczestnicy przesiadają się i poznają kolejne osoby. Tego typu formuła pozwala na nawiązanie dużej ilości kontaktów w trakcie jednego spotkania. Zazwyczaj tuż po zakończeniu Speed Business Meeting organizowany jest koktajl biznesowy, tzw. Business Mixer, który stanowi okazję do dłuższych rozmów z nowopoznanymi osobami. Ostatni Speed Business Meeting odbył się 7 marca 2012 w Hotelu IBB ANDERSIA w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z izbami gospodarczymi: belgijską, brytyjską, francuską i skandynawską. Sponsorem wydarzenia była m.in. firma Hicron. Nasi nowi członkowie New Member Companies Data Protector Ciszewskiego 15, Warszawa Deininger Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, Warszawa Gudel Sp. z o.o. Karpacka 24/4, Bielsko-Biała Wsparcie informatyczne z szybkim, 10 minutowym czasem reakcji na awarię, zarządzanie procesami informatycznymi, szkolenia z zasad komunikacji biznesowej dla działów IT, organizacja i opracowanie procedur dla działów informatyki. Deininger Consulting został założony w 1981 r. i jest jedną z najbardziej cenionych firm Executive Search/ Management Consulting w Niemczech. Dzięki siedzibie we Frankfurcie nad Menem oraz sieci przedstawicielstw firma obsługuje klientów na całym świecie. Otwarte w 2007 r. biuro warszawskie jest odpowiedzialne za region CEE, Rosję i kraje WNP. Firma Güdel od 1954 r. dostarcza komponenty oraz kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Komponenty mają zastosowanie w budowie maszyn. Moduły, roboty i systemy Güdel służą do automatyzacji obróbki, transportu międzyoperacyjnego oraz automatyzacji pras, pakowania, paletyzacji i sortowania. tel fax IT support with quick 10-minute failure response time, IT process management, training on principles of business communication for IT departments, organization and development of procedures for IT departments. tel fax Founded in 1981, Deininger Consulting is one of the best recognized executive search and management consultancies in Germany. Headquartered in Frankfurt am Main, the company serves its Clients globally through a network of own offices. Warsaw office was established in 2007, being responsible for CEE, Russia & CIS markets. tel fax Güdel company has provided components and complete solutions for industry since The components are used in machinery construction. Güdel modules, robots and systems are used to processing, transportation and intermediate transport automation also automation of packaging, palletizing and sorting Forbo Flooring Poland Wolsztyńska 2, Poznań tel fax Forbo Flooring, część szwajcarskiej Grupy Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe flokowane, igłowane, w płytkach oraz systemy mat wejściowych łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia. Forbo Flooring Systems is part of the Forbo Group, a global leader in flooring, bonding and movement systems, and offers a full range of flooring products for both commercial and residential markets. High quality linoleum, vinyl, needle felt and entrance flooring products combine functionality, colour and design, giving you total flooring solutions for any environment. 17_18

10 Nasi nowi członkowie New Member Companies Fidexperta - Treuhand & Steuerberatungsgesellschaft mbh Alte Landstrasse 129c CH-8804 Au-Wädenswil (Zurich) fidexperta.treuhandgesellschaft.ch FIDEXPERTA - szwajcarska spółka powiernicza z siedzibą w Zurychu świadcząca usługi doradcze dla polskich firm prowadzących działalność na rynku szwajcarskim lub pragnących poprzez Szwajcarię rozszerzyć swoją działalność na inne kraje. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony interne- tel fax FIDEXPERTA is an independent Swiss Fiduciary Company in Zurich and supports Polish entrepreneurs/firms wishing to do business successfully in Switzerland or to do international business through Switzerland. Learn more about our tailor-made services by visiting our webpage. Oak Group Aleksandra Perlińska Uniwersytecka 4 / 9, Warszawa OAK GROUP dokłada wszelkich starań by organizowane przez Państwa wyjazdy integracyjne, szkolenia, pikniki czy konferencje na długo zostawały w pamięci ich uczestników. Kierując się dewizą EVENT TO WĘCEJ NIŻ WYDARZENIE, realizujemy stworzone dla Państwa oryginalne scenariusze dbając tel We, the OAK GROUP, do our best to ensure your team building events, training courses, lawn parties and conferences remain unforgettable for the participants. Following our motto AN EVENT IS MORE THAN JUST AN EXPERIENCE, we implement unique scenarios prepared especially for you with towej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe o perfekcję w każdym szczególe. care for perfection in every detail. informacje o naszych usługach dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. INFRAenergy Sp. z o.o. Obornicka 229, Poznań INFRAenergy to nowoczesna firma oferująca systemy grzewcze na podczerwień dla mieszkań i domów jednorodzinnych jak również biur oraz budynków użyteczności publicznej. Opierając się na technologii know- -how i doświadczeniu dostarczamy energooszczędne i niezawodne grzejniki infrared o unikalnym, ponadczasowym designie, zaprojektowanym przez uznanych szwajcarskich i liechtensztańskich projektantów. Technologia INFRAenergy zapewnia przyjemne ciepło bez obaw o koszty, a słowo grzejnik nabiera nowego znaczenia i staje się elemen- tel INFRAenergy offers modern infrared heating systems for apartments, houses, office spaces and public buildings. Based on know-how technology and best experiences we deliver energy saving and reliable heaters of unique and timeless design created by Swiss and Liechtenstein designers. The technology of INFRAenergy ensures nice warmth without any concerns about expenses, and the word heater gets a new meaning and becomes part of interior decoration. Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-Patentowa Mysia 5, Warszawa Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Specjalność Kancelarii stanowią problemy na styku prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Patentowym i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory przemysłowe) w Alicante oraz sądami administracyjnymi, cywilnymi, karnymi oraz sądami europejskimi w Luksemburgu. tel fax The law firm specializes in the fields of Intellectual Property Law, Copyright Law, Unfair Competition Law and The Law on Counteracting Monopolistic Practices. Our firm excels in matters involving the Polish Law at the junction with the EU Law in the field of Intellectual Property and Copyright Law. We represent our Clients before the Polish Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (trademarks, industrial designs) in Alicante as well as before Polish administrative, civil and criminal courts and European courts in Luxemburg. tem dekoracyjnym wnętrza. Mensys Group Polska Sp. z o.o. Aurum Business Center Waliców 11, Warszawa Mensys Group to rekrutacyjna firma konsultingowa specjalizująca się w proaktywnym poszukiwaniu wykwalifikowanego personelu z różnych branż. Nasz team to posiadający wysokie umiejętności specjaliści i wielojęzyczni konsultanci, którzy skupiają się na tel tel Mensys Group is a recruitment consultancy that specialises in the proactive search of qualified personnel in various industries. Our team is comprised of skilled and multilingual consultants who focus solely on providing recruitment solutions to niche ar- Wetrok Polska S.A. Łączyny 4B, Warszawa Wetrok Polska, przedstawiciel szwajcarskiej firmy Wetrok AG, to czołowy dostawca urządzeń czyszczących oraz profesjonalnych środków chemicznych do utrzymania czystości. Oferowane produkty gwarantują najwyższą jakość, doskonałe parametry techniczne oraz konkurencyjne ceny. Zakres działania obejmuje obszar całej Polski. tel tel Wetrok Polska - subsidiary of Swiss company Wetrok AG. Leading supplier of cleaning equipment and chemicals for professional use. The products we offer, guarantee the highest quality, perfect technical parameters and competitive prices. The scope of activities covers the whole area of Poland. rekrutacji w obszarach niszowych branż: IT/ eas within the following industries: IT/engi- inżynieria, produkcja, biotechnologia, far- neering, manufacturing, biotech & pharma, macja, energia i usługi, bankowość/finanse, energy & utilities, banking/finance and sales sprzedaż i marketing. & marketing. 19_20

11 Wiadomości od firm członkowskich 15-lat Diners Club w Polsce!!! News from member companies 15 th Anniversary of Diners Club in Poland! Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że rok 2012 jest dla Diners Club Polska rokiem jubileuszowym, ponieważ obchodzimy 15-lecie naszej obecności na rynku polskim. Z tej okazji, dla Państwa jako członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej Diners Club Polska przygotował specjalną ofertę Programu Kart Firmowych Diners Club skierowanego do korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. We are pleased to inform you that 2012 marks an important anniversary for Diners Club Polska as we are celebrating 15 years of our operations on the Polish market. On this occasion, specifically for the members of the Polish Swiss Chamber of Commerce, Diners Club Polska developed a special offering of the Diners Club Corporate Card Programme aimed at large corporations as well as small and medium-sized enterprises. Diners Club jest prekursorem rynku kart płatniczych dla firm i w roku 1975 wydał pierwszą taką kartę na świecie. Od tego czasu nieustannie doskonali swoje produkty i usługi dążąc do zapewnienia optymalnych narzędzi i uslug finansowych na najwyzszym poziomie swoim klientom. W ramach Programu Kart Firmowych na szczególną uwagę zasługują 2 karty: Diners Club is a pioneer of the payment cards market, with its first payment card issued in Since then, the company has been continuously improving its products and services, aiming to provide its customers with streamlined payment instruments. Within the Corporate Cards Programme, two cards are particularly interesting: Diners Club Travel Account a central account for the settlement of business travel costs, which provides such benefits as non-interest-bearing loan of up to 59 days and insurance coverage for every employee when they travel abroad, and Diners Club LOT Corporate Card: a card targeted at company management and frequent business travellers, which offers among others access to special comfort zones called Diners Club lounges in many airports around the world and business class check-in in all Polish airports (when flying PLL LOT airlines). Diners Club Travel Account - centralne konto do rozliczania podróży służbowych firmy, zapewniające firmie takie korzyści jak: korzystanie z nieoprocentowanego kredytu nawet do 59 dni, czy ubezpieczenie każdego pracownika podczas podróży zagranicznej, oraz kartę firmową Diners Club LOT: kartę przeznaczoną dla kierownictwa firmy oraz osób często podróżujących, umożliwiającą m.in. wstęp do specjalnych stref komfortu - saloników Diners Club na wielu lotniskach na świecie, czy odprawę na stanowiskach business-class na wszystkich lotniskach w Polsce (przy lotach liniami PLL LOT). Diners Club Polska Sp. z o.o. Tel

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse

Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse Polsko-Szwajcarskie relacje gospodarcze stan aktualny, trendy, szanse 9 września 2014 r. World Trade Center Poznań Embassy of Switzerland Marta Stępień Polsko-Szwajcarska Izba 1 Agenda 1 Szwajcaria w pigułce

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2012 V Europejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8 listopada 2012 Łódź 8 listopada 2012 partnerzy Consulat honoraire de France à Lodz Konsulat honorowy Francji w Łodzi VEuropejskie Forum - Łódzkie 2012 Łódź 7-8

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo