Sobór Watykański II - obrona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sobór Watykański II - obrona"

Transkrypt

1 Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych lefebrystami, tradycji i modernizmu, książki "Ostatnia bitwa szatana". Artykuł jest odpowiedzią na zarzuty wobec Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Poruszam również kwestie Bractwa św. Piusa, zwanych lefebrystami, tradycji i modernizmu, książki "Ostatnia bitwa szatana". Z powodu obszerności tego materiału zdecydowałem się go podzielić na poszczególne rozdziały i utworzyć do niego spis treści: WSTĘP I. MODERNIZM KATOLICKI 1. Czym jest modernizm 2. Czy jest on zagrożeniem dla wiary? 3. Potrzeba dopuszczenia elementów modernizmu - biblijne dowody 4. Modernizm - dopuścić źle, odrzucić też nie dobrze Sobór Watykański II - obrona 1

2 5. Problem ewolucjonizmu II. TRADYCJONALIZM 1. Zgubne skutki radykalnego tradycjonalizmu (spór akomodacyjny) 2. Czy jedność w liturgii jest potrzebna i czy jest możliwa? 3. Niekonsekwencja sceptyków 4. Czy Sobór Watykański II odarł obecną mszę z jej świętości? III. EKUMENIZM IV. JAN PAWEŁ II - BEZPARDONOWY ATAK NA BŁOGOSŁAWIONEGO KOŚCIOŁA 1. Papież na usługach masonerii? 2. Czy mamy prawo od papieża oczekiwać perfekcjonizmu? V. "OSTATNIA BITWA SZATANA" - SŁóW KILKA O MASOŃSKIEJ PUBLIKACJI BĘDĄCEJ POŻYWKĄ DLA SPISKOWYCH TEORII BRACTWA ŚW. PIUSA. Tym samym zachęcam do zapoznania się z tym artykułem (jeśli nie w całości, to przynajmniej wybiórczo) i przekazania go ludziom, którzy szerzą, lub ulegają błędom propagowanymi przez różnej maści tradycjonalistów, lefebrystów i sedewakantystów, a którzy ostatnimi czasy wykazują swoją wzmożoną aktywność. To jeszcze nie jest finalna wersja, będą poprawki i uzupełnienia, ale mimo tego postanowiłem udostępnić w takiej wersji, jaka jest. WSTĘP Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na różnorakie publikacje, wypowiedzi które dość surowo odnoszą się do Soboru Watykańskiego II, oraz bezpardonowo atakują błogosławionego Jana Pawła II i innych papieży, którzy popierali ten sobór poprzez przypisywanie im rzekomych niegodziwości i różnych grzechów, aby wcisnąć nam do świadomości że złe owoce mogło wydać tylko złe drzewo. Oprócz ustosunkowania się do zagadnienia tytułowego, poruszę tutaj takie kwestie jak lefebryści, sedewakantyści, tradycjonalizm i modernizm w kościele katolickim, oraz wspomnę o popularnej masońskiej publikacji "Ostatnia bitwa szatana" promowanej przez co niektórych sympatyków sedewakantystów. Temat Bractwa św. Piusa jeszcze tak niedawno zupełnie mnie nie interesował - słyszałem o nich tylko tyle, że lubują się w przedsoborowej tradycji, oraz uczęszczają na Msze w języku łacińskim. Od niedawna daje się o nich słyszeć coraz częściej, a wchodząc na strony niektórych popularnych blogerów, którzy z nimi sympatyzują, zacząłem czuć co raz większy niesmak widząc, co oni zaczynają wypisywać o Janie Pawle II, o Stolicy Apostolskiej, o obowiązującej nauce katolickiej, o posoborowym Kościele. Dało się tam odczuć, że oni dopatrują się w jego strukturach na najwyższych szczeblach dominujących wpływów masonerii, których zadaniem miałoby być rozkład tejże instytucji oraz doszczętne zniszczenie wiary. Ten atak na Kościół miałby się dokonać poprzez: WSTĘP 2

3 dopuszczenie modernizmu, który niegdyś został jednoznacznie i stanowczo potępiony przez papieża Piusa X; sprzeniewierzenie się tradycji (zarzut ten szczególnie dotyczy wprowadzenia tzw. nowej Mszy, która zastąpiła Mszę łacińską); wprowadzenie ekumenizmu I. MODERNIZM KATOLICKI 1. Czym jest modernizm Modernizm katolicki jest to nurt w filozofii i teologii występujący na przełomie XIX i XX wieku, który próbuje uzgodnić wiarę z wartościami niechrześcijańskimi. Został on stanowczo potępiony i zakazany przez papieża - św. Piusa X, który dostrzegł w nim kolebkę wszelkich herezji. Nic dziwnego, że papież zareagował tak ostro, gdyż wtedy wraz z postępem nauki zaczęły jak grzyby po deszczu narastać herezje, które kwestionowały prawdziwość katolickich dogmatów, odzierały chrześcijaństwo z tego, co nadprzyrodzone, z cudów Chrystusa. Dążenia modernistów były ukierunkowane przede wszystkim na wyjaśnienie prawd wiary i samej wiary za pomocą nauki i ludzkiego intelektu. I co tu się dziwić takiej, a nie innej reakcji papieża, który swoją mocną ręką i stanowczą decyzją powiedział temu zjawisku "nie", oraz położył tamę na wszelkie jego przejawy. Wobec takiego zagrożenia wiary należało bezwzględnie zabronić tej nauki nie pozostawiając absolutnie żadnego wyjątku, lub ustępstwa od reguły. Od tamtego momentu wszyscy biskupi, księża i nauczyciele religii byli obowiązani do składania przysięgi antymodernistycznej, która to została zniesiona dopiero przez papieża Pawła VI w 1967 roku. W tym miejscu często różnoracy tradycjonaliści zadają pytanie, czy jeden papież może znosić to, co zostało ustanowione przez poprzednika. Otóż może, co ma swoje podłoże biblijne: Mt 16,19 "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie»." (por Mt 18,18). Temat ten szerzej dyskutuję w artykule Nieomylność papieża, a kwestia ekumenizmu[ 1 ]. 2. Czy jest on zagrożeniem dla wiary? Nasuwa się wobec tego pytanie - czy modernizm powinien być przez nas potępiony, czy nie? w pewnym wymiarze tak, a w pewnym nie. Taka forma i skala tegoż nurtu, z jakim zetknął się św. Pius X wciąż wymaga przez nas stanowczego potępienia i odcięcia się od niego (mój ojciec opowiadał mi, że miał kiedyś komentarz biblijny, w którym wytłumaczono w sposób naukowy wszystkie nadprzyrodzone zjawiska - np. przejście przez Morze Czerwone było możliwe, bo czasem mogą powstać takie wiatry, które potrafią rozdzielić wodę na dwie części). Jednakże życie, archeologia, odkrycia naukowe (w tym również biblistyka), pokazały, że nawet w tym, co kiedyś było uznane za herezję można znaleźć iskierkę prawdy. I ten problem zaistniał już na wiele lat przed objęciem pontyfikatu przez papieża Piusa X. Weźmy np. wątek Galileusza. Przez długie wieki Kościół nauczał, że to Słońce kręci się wokół Ziemi. Nauka ta została zanegowana między innymi przez niego, a na którą zwierzchnicy kościelni nie chcieli przystać (choć nie ukrywam, że Kościół miał ku temu pewne słuszne powody). Jego dzieła zostały wpisane do indeksu ksiąg zakazanych, a zdjęte z tegoż spisu w roku, czyli na kilkadziesiąt lat przez pontyfikatem Piusa X. W tym miejscu należałoby zadać pytanie, dlaczego radykalni tradycjonaliści nie zarzucają papieżowi, iż nie cofnął tej decyzji Kościoła i powtórnie nie umieścił tych dzieł Galileusza w indeksie ksiąg zakazanych? Może Kościół powinien trzymać się wiernie I. MODERNIZM KATOLICKI 3

4 swoich nauk i tradycji i powrócić do tej teorii, że to jednak słońce się kręci wokół ziemi, a nie odwrotnie... Wszystko da się wytłumaczyć! Jak powiedział mi pewien blogger o nazwie "Gajowy Marucha", to tylko kwestia odpowiednich układów współrzędnych, przyjęcia pewnego punktu odniesienia[ 2 ]... No cóż mi więc pozostaje... Mogę mu podpowiedzieć jeszcze kilka innych podobnych teorii - np. że to nie samochód jedzie, tylko ziemia się pod nim kręci - z czymś takim ma realne szanse zrobić w internecie niemałą karierę. 3. Potrzeba dopuszczenia elementów modernizmu - biblijne dowody Dla mnie osobiście ojcem dobrego "modernizmu" był sam św. Augustyn, a to wszystko za sprawą jego jednej mądrej wypowiedzi: "Nie czytamy w Ewangelii, by Pan powiedział: posyłam wam Pocieszyciela, który by was pouczał o biegu słońca i księżyca. Chrześcijan bowiem chciał wykształcić, nie matematyków". I ja pod tym stwierdzeniem podpisuję się dwiema rękami. Biblia to nie jest podręcznik do historii lub astronomii. Ona ma na celu kształtować naszą świętość, postawę, wiarę i oddanie Bogu. Nie można odmówić racji profesor Annie Świderkównie, która w swojej książce "Rozmowy o Biblii"[ 3 ] pisała, że celem natchnionych autorów nie było wierne przedstawienie dziejów Izraela i wierne odtworzenie procesu stwarzania. Ich coś innego interesowało. Oni na kartach Biblii utrwalili natchnioną mądrość Bożą zawartą w ustnych przekazach i opowieściach obecnych w ustnych tradycjach. Aby przekonać się o tym, że nie zależało im na takiej precyzji, wystarczy tylko sięgnąć do dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, gdzie mamy dwa różne opisy stworzenia człowieka. Pierwszy (Rdz 1,1-2,3) został napisany przez tradycję kapłańską, a drugi (Rdz 2,4-23) przez Jahwstyczną. Aby się przekonać, że te dwa opisy zostały napisane przez różnych autorów, wystarczy zwrócić uwagę na jeden szczegół - w pierwszym opisie na określenie Boga zostało użyte słowo "Bóg" (hebr. elohim), a w drugim opisie mamy "Jahwe" (hebr. tetragram JHWH). Można to dostrzec w przekładzie Biblii poznańskiej: opis stworzenia opis stworzenia Aby ukazać, że te dwa opisy nie są ze sobą zgodne, wystarczy postawić pytanie, co było wcześniej stworzone? Czy człowiek, czy zwierzęta? Wg pierwszego opisu zwierzęta (człowiek został stworzony dnia szóstego na końcu po wszystkim innym), a w drugim opisie czytamy, że Bóg stworzył człowieka, a potem stwierdził, że niedobrze być człowiekowi samemu. Wówczas stworzył zwierzęta i przyprowadził do człowieka, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Lecz on nazwał je istotą żywą, lecz nie odnalazł w nich odpowiedniej dla siebie pomocy. Dopiero wówczas Bóg pogrążył go w śnie i z jego żebra utworzył kobietę. Aby o tym przekonać się na własne oczy, odsyłam do dwóch powyższych linków. Drugim przykładem takiej sprzeczności jest opis biblijnego potopu. Ta biblijna historia jest zmiksowanym tekstem przynajmniej z dwóch niezależnych źródeł. W jednym z nich czytamy, że Bóg do arki kazał wprowadzić po siedem par zwierząt czystych, a w drugim opisie mowa o tym, że nie siedem, ale tylko po jednej parze zwierząt zarówno czystych jak i nieczystych. Rdz 7,1-3 Potem Jahwe powiedział do Noego: Wejdź do arki razem z całą swoją rodziną; [...] (2) Ze wszystkich zwierząt czystych wybierz sobie po siedem samców i samic, ze zwierząt nieczystych natomiast [tylko] po dwie sztuki: samca i samicę. (3) Z ptactwa [weź] także po siedem samców i samic [...]. Po czym w ósmym wersecie mamy: I. MODERNIZM KATOLICKI 4

5 (8) Spośród zwierząt czystych i nieczystych, jak i spośród ptactwa i wszelkich płazów (9) weszły za Noem do arki po dwie sztuki samiec i samica jak mu to Bóg nakazał. No wiec w końcu jak Bóg kazał? Wprowadzić czystych zwierząt po jednej, czy po siedem par do arki? Kto odpowie? 4. modernizm - dopuścić źle, odrzucić też nie dobrze Niestety nie uciekniemy ot tych problemów takich jak powyższe sprzeczności. Jeśli będziemy tak bezwzględnie odrzucali wszelkie przejawy "modernizmu", to przyjdą tzw. "racjonaliści" i te sprzeczności nam wytkną, zwrócą dodatkowo uwagę na niekonsekwencje związane z wielowiekową wiarą kościoła w geocentryczność. Jaki będzie tego skutek? Ano taki, że przekonają ludzi do swoich racji, bo ci oczekują przekonujących argumentów, nie naciąganych. Przesłaniem Ewangelii nie jest nauka o obrotach ciał niebieskich, o dziejach wszechświata. Ona nie uczy nas historii, ale tego, jak być świętym człowiekiem, ukazuje nam mądrość i miłość Bożą. Mówiąc o modernizmie nie musimy wcale akceptować którejkolwiek skrajności, nie ma potrzeby wyjaśniania różnych cudów i epizodów wręcz nieprawdopodobnych za pomocą nauki. Jeśli nauka i odkrycia archeologiczne nam bezwzględnie i w przekonywujący sposób coś udowadniają, to nie możemy tego ignorować. Jeśli nauka nie potrafi czegoś jednoznacznie udowodnić, to taka nauka nas nie interesuje. Dla przykładu: nie obchodzi nas to, że żadna gwiazda na niebie nie ma możliwości wskazania czegokolwiek na ziemi, więc należałoby uznać historię o mędrcach ze wschodu za legendę. Skoro Bóg potrafił dokonać cudu słońca w Fatimie, to również mógł za pomocą gwiazdy wskazać miejsce narodzenia Zbawiciela. 5. problem ewolucjonizmu Niejednokrotnie zetknąłem się z bezpardonowymi atakami na błogosławionego Jana Pawła II (niektórzy mieniący siebie katolikami nie wahają wyzywać go od antypapieża i sprowadzać wręcz do roli antychrysta - to odniesienie w sposób szczególny do sedewakantystów), że ten rzekomo odrzucił kreacjonizm i uznał naukę ewolucjonistów, którzy głoszą, iż człowiek od małpy pochodzi. Jest to oczywista nieprawda, gdyż Jan Paweł II nigdy nie odrzucił kreacjonizmu, a jedynie uznał, że teoria ewolucji nie powinna być przez Kościół odrzucana, gdyż nie sprzeciwia się objawieniu Bożemu. Jan Paweł II nigdy nie wypowiedział się, czy to ewolucjoniści, czy może kreacjoniści mają rację. Ta kwestia jest na dzień dzisiejszy nie do rozstrzygnięcia, lecz z punktu widzenia naszej wiary nie ma największego znaczenia. Pod takimi poglądami podpisuję się całym sercem. Jeszcze raz przypominam, że sama Biblia w dwóch opisach stworzenia człowieka nas poucza, iż nie należy jej rozpatrywać w kategoriach nauk przyrodniczych, historycznych i naukowych, lecz religijnych i teologicznych. I to było jedno z najmądrzejszych posunięć papieża, ponieważ dzięki takiemu postawieniu sprawy zatrzymał w kościele zarówno tych, którzy są wierni wielowiekowemu nauczaniu Kościoła, jak i tych, którzy teorię kreacjonizmu nie są w stanie pogodzić ze swoją logiką. Nie ma sensu tracić wiernych z powodu kwestii spornych, które nie są najważniejszymi z punktu widzenia naszej wiary. Jeszcze raz przypominam słowa św. Augustyna, że Bóg chciał sobie wykształcić chrześcijan, nie matematyków, więc to jest właściwym przesłaniem natchnionej księgi, a nie roztrząsanie faktów historycznych. Choć przyznam szczerze, że ja osobiście przychylam się do teorii kreacjonizmu (jeśli są dwa sprzeczne opisy, to wcale nie oznacza, że żaden z nich nie jest prawdziwy, a drugi alegorią), a ewolucjoniści swoich teorii nie opierają na niczym lepszym, jak na domniemaniach, spekulacjach, nieudowodnionych założeniach i wierze, że tak właśnie było. Mówiąc żartobliwie, to oni nawet nie są w stanie wykazać, że to człowiek do małpy pochodzi, a nie małpa od człowieka ;-) Nie mniej jednak wykluczyć się tego nie da, a jeśli to okazałoby się prawdą, to w zasadzie nie ma większego znaczenia z punktu widzenia naszej wiary, gdyż ewolucjonizm w żaden sposób nie implikuje przypadkowości w rozwoju życia (podobnie jak liczby pseudolosowe - pozornie wyglądają tak samo jak liczby losowe, lecz w rzeczywistości ich wartości są w 100% zdeterminowane) - tak samo i tutaj - wszystko I. MODERNIZM KATOLICKI 5

6 mogło być dokładnie zaplanowane i przewidziane przez Stwórcę, który zaplanował i postanowił, że kluczowym efektem (dajmy na to np. wielkiego wybuchu) ma być ziemia i człowiek na podobieństwo Boże. II. TRADYCJONALIZM Sobór Watykański II - obrona 1. Zgubne skutki radykalnego tradycjonalizmu (spór akomodacyjny) Spór ten polegał na tym, że Kościół katolicki był o jeden krok od nawrócenia Chin. Jezuiccy misjonarze, którzy prowadzili tam działalność misyjną zaszczepiali tam chrześcijaństwo dostosowując jego formę i liturgię do panujących tam zwyczajów i kultury. W pewnym momencie przybyli tam Franciszkanie i Dominikanie, którzy usiłowali narzucić bardziej tradycyjne metody chrystianizacji, w wyniku czego zrodził się konflikt, który przeniósł się do Stolicy Apostolskiej. Ta zabroniła stosowania tam rytów chińskich, w wyniku czego całą działalność misyjna zakończyła się fiaskiem, a wszyscy misjonarze zostali wyrzuceni z Chin i zakazano im kontynuowania swojej działalności [ 4 ] Także widzimy, że kierowanie się sztywnymi zasadami tradycjonalizmu zaowocowało jedną z największych katastrof chrześcijaństwa. Ktoś najwyraźniej zapomniał, że jego istotą jest zbliżanie ludzi do Boga, nawracanie do Chrystusa, a nie stanie na straży perfekcjonizmu liturgicznego. Dziś w Chinach kościół jest prześladowany, a kto wie, czy gdyby nie tamten potworny błąd, to nie mogli oni być naszymi sojusznikami w walce z antychrześcijaństwem. 2. Czy jedność w liturgii jest potrzebna i czy jest możliwa? Lecz czy ten fakt ma jakieś znaczenie dla większości tradycjonalistów? Mam wrażenie, że chyba nie. Wg nich najsłuszniejszą formą liturgii, to ta sprzed Soboru Watykańskiego II. Szkoda, że nie dostrzegają, iż ludzie i kultura zrobiły ogromny krok do przodu, a ich zdaniem cały postęp powinien stanąć w miejscu i ani kroku dalej. Tym samym oni mają pretensję z powodu odstąpienia od wiekowej tradycji, a cała masa ludzi (szczególnie tych młodych) ma z kolei pretensję, że kościół się zatrzymał w rozwoju, że jest zacofany, staroświecki, brak w nim powiewu świeżości, a oni (jak często twierdzą) "mają dość tych obleśnych organistów i ich oklepanych pieśni, które powtarzają od kilkudziesięciu lat". Ci ludzie spoglądają kątem oka na spotkania zielonoświątkowców niejednokrotnie zazdroszcząc im, że u nich to wszystko tętni życiem, Duchem Świętym i tam prawdziwie można odnaleźć atmosferę modlitwy, takiej modlitwy, jakiej oni oczekują. Oni potrzebują właśnie takich klimatów, aby odnaleźć się w modlitwie, a nie tego, co proponują tradycjonaliści... Dzisiaj świat oferuje im przeróżne atrakcje, a oni oczekują, że ktoś, lub coś wyjdzie na przeciw ich potrzebom duchowym, przekaże im właściwe wartości i jeszcze umiejętnie połączy to z pięknem i jakąś atrakcyjnością. Idźmy w tych rozważaniach dalej i zadajmy pytanie, czy udałoby się zaszczepić msze łacińskie w Afryce?... Tam w pewnych rejonach dominuje msza zairska, która ma w sobie elementy rytualnego tańca. Dla ludzi żyjących w tamtej kulturze jest nie do pomyślenia, aby Boga można było chwalić inaczej, niż przez taniec... Kolejna sprawa, to msze dla dzieci. Czy im też powinniśmy zaaplikować łacinę połączoną z chorałem gregoriańskim? W sumie można, tyle że nie zdziwmy się, że wówczas te dzieciaki będą ciągnięte do kościoła za dwie ręce po ziemi przez ich rodziców... Swego czasu słyszałem o pewnych księżach, którzy zapuszczają długie włosy i idą z Ewangelią do patologicznej młodzieży, havy metalowców niejednokrotnie pogrążonych w różnych nałogach i rozwiązłości. Dla nich częstokroć organizowane są msze, na których zostają pogwałcone wszelkie możliwe kanony. Nie mniej jednak to właśnie to jest wypełnieniem przesłania ewangelicznego, by iść do tych, którzy źle się mają. W każdym razie lepsze jest to, niżby mieli wrócić do narkotyków, rozwiązłości, alkoholu itp., a tak oni II. TRADYCJONALIZM 6

7 małymi krokami podchodzą do Boga. Jak apostołowie nawracali pogan, to ograniczali się w nakazach i zakazach do minimum, aby "nie czynić im trudności w nawracaniu się do Boga". Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 15-ym im kazano na początek jedynie powstrzymać się od nierządu, od tego co zadławione i od krwi. Nie można oczekiwać, że afrykańskie kościoły dostosowałyby się do ujednoliconego kanonu rytu trydenckiego, tak samo jak i my nie przyjęlibyśmy ich rytualnych tańców w swojej kulturze. O ujednoliceniu nie ma mowy. Na ich przykładzie widzimy doskonale, jak ważne są uwarunkowania kulturowe, a te niestety z biegiem czasu się u nas zmieniają. Jeślibyśmy wrócili do rytu trydenckiego, to z pewnością 1% katolików sympatyzujących z Bractwem św. Piusa przyklasnęłoby w dłonie, ale za to kilkadziesiąt procent wiernych, którzy nie podzielają ich poglądów wywołałoby awanturę, wielu młodych by odeszło, bo nie potrafiłoby się odnaleźć w średniowieczu (w potocznym tego słowa znaczeniu). Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2013 roku papież Franciszek zwrócił duchownym uwagę na problem masowego odchodzenia młodych ludzi do protestantów[ 5 ]. Proszę zwrócić uwagę czytelniku - ludzie przechodzą do protestantów, a nie do prawosławnych, lub grekokatolików, gdzie ta tradycja liturgiczna jest pielęgnowana od stuleci. Reasumując, muszę powiedzieć, że nie dość że w żaden sposób nie podzielam stanowiska lefebrystów, aby wrócić do przedsoborowej tradycji, to wręcz dostrzegam potrzebę przeprowadzenia odważnych, gruntownych reform w liturgii, aby nie odstawać tak rażąco od zmieniającej się kultury i oczekiwań społecznych. Nie mniej jednak moim zdaniem, dla ludzi którzy tego potrzebują, msza w starym rycie powinna być dostępna, a ich potrzeba pielęgnowania przedsoborowej tradycji respektowana. 3. niekonsekwencja sceptyków Sobór Watykański II - obrona Lefebryści stanowczo sprzeciwiają się wszelkim reformom wprowadzanym do Kościoła. Jednakże jest to pewna nielogiczna niekonsekwencja, Jednakże zobaczmy, jak wyglądały nauka, zwyczaje i tradycja pierwszych chrześcijan: posiadali wspólnotę majątkową (Dz 2,44; 4,32) odprawiali msze w ojczystym języku na mszach spożywali wspólnotowe uczty (agape) (1 Kor 11,18-22 i i świadectwa z pierwszych wieków) kobiety musiały nakrywać głowy w czasie nabożeństwa (1 Kor 11,4-10) było dopuszczone niewolnictwo (Kol 3,22; Kol 4,1; 1P 2,18) nie było celibatu, a wręcz w Biblia wyraźnie na to przyzwalała (biskup powinien być mężem jednej żony - 1 Tm 3,2). Przez kilka pierwszych wieków komunia była przyjmowana na rękę [6] Nasuwa się pytanie - dlaczego nie mają pretensji do okresu przed-trydenckiego za to, że również zostały wprowadzane reformy? Dlaczego chcą się wrócić do zwyczajów akurat z 16 wieku, a nie do tych panujących za pierwszych chrześcijan? Ponadto w okresie od soboru trydenckiego (który przez lefebrystów jest uważany za najwłaściwszy i obowiązujący) do Soboru Watykańskiego drugiego: Przez długi czas uważano, że słońce kręci się wokół ziemi, a dzieło Galileusza zostało zdjęte z ksiąg zakazanych w 1835 roku - na długo przed pontyfikatem św. Piusa X. No więc jak to jest z tą niezmiennością nauk, których to wg niektórych krewkich sympatyków Bractwa powinniśmy się trzymać? II. TRADYCJONALIZM 7

8 w konstytucji apostolskiej Piusa IV zakazano wiernym korzystać z niekatolickich wydań Biblii, a korzystanie z katolickich przekładów na języki nowożytne było dozwolone tylko za zgodą proboszcza lub spowiednika. Benedykt XIV, w konstytucji Sollicita ac provida z 9 lipca 1753, zniósł wszelkie ograniczenia w korzystaniu z katolickich wydań Pisma Świętego[ 7 ]. No jak to możliwe? Tradycjonaliści mają pretensję, że kościół wycofał z mszy język łaciński i wprowadził języki ojczyste, a nie mają pretensji, że to samo się stało z językiem w Biblii? Reformy również nie były obce papieżowi św. Piusowi X - wszak to on zmniejszył wiek, w którym dzieci przystępowały do pierwszej komunii wprowadzona została komunia pod jedną postacią, aby odróżnić się od protestantów. zniesiona została święta inkwizycja Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć, że ewolucja jest częścią tradycji kościoła, a radykalny tradycjonalizm nie ma w niczym oparcia, oprócz wydumanym i życzeniowym założeniom radykalnych tradycjonalistów. 4. Czy Sobór Watykański II odarł obecną mszę z jej świętości? Wielokrotnie rozmawiając z sympatykami Bractwa św. Piusa daje się słyszeć zarzut, iż nowa msza została pozbawiona swojego sacrum, oraz prawdziwego szacunku dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa poprzez zwrócenie się kapłanów w stronę wiernych, a za razem stanięcie tyłem do tabernakulum, w którym przebywa Najświętsze Ciało Jezusa. Jednakże ten zarzut jest niesłuszny, gdyż podczas mszy obecność Jezusa jest na ołtarzu, a wręcz ten ołtarz symbolizuje nam samego Chrystusa[ 8 ]. To na nim przecież dokonuje się cud eucharystyczny. W związku z tym nie można zarzucać, iż kapłani sprawujący mszę nie stoją przodem do Chrystusa - nie, a wręcz należy zauważyć, że w tym momencie staje się on obiektem w centrum wszelkiej uwagi - otoczony z jednej strony wiernymi, a z drugiej strony celebransami. To właśnie podczas mszy przede wszystkim na tym stole ofiarnym uobecnia się Chrystus, a nie w tabernakulum. W Nowej Mszy kładzie się pewien akcent na przeistoczenie - a mianowicie do pewnego czasu Jezus jest obecny tylko duchowo, a po przeistoczeniu również cieleśnie. Z drugiej strony, to należy nadmienić, że podczas Mszy Trydenckiej elementem kluczowym nie jest zwrócenie się kapłana w kierunku tabernakulum (które przecież przez cały czas jest zamknięte), ale zwrócenie się w kierunku wschodnim. Właśnie tak wówczas budowano kościoły - z ołtarzem zwróconym w kierunku na wschód. I to właśnie było kluczowe w przedsoborowej mszy - kierunek wschodni, a nie kierunek na tabernakulum. Trudno mi powiedzieć w oparciu o jakie przesłanki narodził się zwyczaj, aby budować świątynie w ściśle określonym kierunku (w tym przypadku wschodnim) -ale niewykluczone że może mieć to swoje korzenie w judaizmie, z którego wyrosły pewne idee i zwyczaje. Jak wiadomo synagogi też mają narzucony swój ściśle określony kierunek - na Jerozolimę. Natomiast moim zdaniem twórców Nowej Mszy należy pochwalić za wprowadzenie tej zmiany, która ukierunkowuje się na ołtarz i stawia go w centrum naszej uwagi. Taka wizja chwały jest obecna w Nowym Testamencie: Ap 4,4-11 Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach siedziało dwudziestu czterech Starców odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. [...] Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a pośrodku tronu i dokoła tronu cztery Istoty żyjące, pełne oczu z przodu i z tyłu [...] i bez wytchnienia mówią dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi [...] upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków" II. TRADYCJONALIZM 8

9 Ap 5:11 bp "I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt" W tych fragmentach z Apokalipsy św. Jana mamy wizje chwały dla Boga i Baranka - ci którzy oddają mu chwałę są dokoła tronu, a nie zwróceni w kierunku wschodnim... Innym częstym zarzutem jest obecność muzyki, która wg sympatyków Bractwa św. Piusa jest pozbawiona należytej powagi, podniosłości, dostojności i majestatu. Mowa tu przede wszystkim o mszach dla dzieci i młodzieży, na których używa się różnorakich gitar, instrumentów perkusyjnych, syntezatorów i innych instrumentów, które przed Soborem Vaticanum II były zwyczajnie niedopuszczalne. Aby odpowiedzieć im na te pretensje, należałoby chyba przywołać jeden ważny epizod ze Starego Testamentu z Drugiej Księgi Samuela, rozdział szósty (2 Sm 6,12nn), w którym Mikal wypominała królowi Dawidowi, iż ten skakał i tańczył przed Arką Pana przy skocznej muzyce. Ona również uważała, że takie zachowanie nie przystoi Królowi, że nie było w tym należytej powagi. Niestety, ale tak się składa, że ta opowieść miała finał bardzo przykry właśnie dla niej, bo to jej postawa została skrytykowania, a ona sama została ukarana przez Pana bezdzietnością. Wobec tego chciałbym jeszcze raz podkreślić, że dla Boga liczy się przede wszystkim to, co jest w sercu - Boga można chwalić i w powadze i w radości, i w modlitwach i radosnych pieśniach Jk 5,13. Jak wyżej wspomniałem, to niektóre murzyńskie ludy nie wyobrażają sobie oddawania czci bez rytualnego tańca. III. EKUMENIZM Przyznam szczerze, że za każdym razem jestem zdumiony podejściem sceptyków do tego zagadnienia. Nie potrafię pojąć na jakiej podstawie oni to potępiają, bo jak do tej pory to zetknąłem się co najwyżej z wyrazem ich wielkiego oburzenia opartego na ich subiektywnych odczuciach i nic po za tym nie dostrzegłem. To że oni uważają to za niestosowne, nie oznacza automatycznie, że to stosowne nie jest. Ja z kolei w ekumenizmie[ 9 ] akurat widzę dobro. Nie można zamykać drogi zbawienia dla innowierców, odwracać się do nich plecami. Bóg i o nich zabiega, co nie raz dał do zrozumienia na kartach ST (np. Księga Jonasza), NT (Łk 4,25-27; Dz 10,45; 11,18m 13,46 itp) Oni nie przyjdą do Boga tylko dlatego, że u nas jest prawdziwy Bóg, a u nich nie... oni potrzebują świadectwa, przyjaźnie wyciągniętej ręki, dla nich ich przekonania i wiara jest tak samo święta, jak i dla nas. Nie wyobrażam sobie dialogu, jeśli pomiędzy stronami są jakieś uprzedzenia, animozje. Bez okazania sympatii, poszanowania, wyciągniętej ręki i stawiania na równi z sobą nie ma mowy o przystąpieniu do rozmowy, która zmierzałaby do wspólnego poszukiwania prawdy. W tym dialogu nie ma miejsca na doktrynalne kompromisy, ale wspólne poszukiwanie prawdy, bo ona jest jedna, niezmienna i nie podlegająca negocjacjom. Jeśli papież ustawił posążek Buddy na ołtarzu, albo ucałował Koran, to nie dlatego, aby wprowadzić u nas w kościele elementy kultu Buddy w zamian za elementy kultu Chrystusa u buddystów, oraz przyznać, że to Koran w pewnych punktach ma wyższość nad Biblią, ale aby ukazać im, że do ich wiary odnosi się z szacunkiem, oraz w tym dialogu nie stawia siebie wyżej, niż nich. Jeśli Jan Paweł II miał do wyboru: albo taki sposób postępowania, albo nic. Wybrał to pierwsze. Wiec pytanie do sceptyków, dlaczego moje podejście miałoby być gorsze od waszego? Przed udzieleniem tej odpowiedzi warto wczytać się w słowa Jezusa: J 10,16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. III. EKUMENIZM 9

10 IV. JAN PAWEŁ II - BEZPARDONOWY ATAK NA BŁOGOSŁAWIONEGO KOŚCIOŁA 1. Papież na usługach masonerii? Ileż to zarzutów powstaje pod jego adresem - zwolennicy lefebrystów nie ustają w rozdzieraniu szat i wykrzykiwaniu pod jego adresem "miałeś chamie złoty róg". Aby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić stronę znanego bloggera Gajowego Maruchy i poczytać kilka tamtejszych artykułów. To jemu przypisuje się najwięcej grzechów i winę za rozkwit modernizmu. Jednakże te wszystkie zarzuty są niesprawiedliwe. Doskonale pamiętamy tamte czasy i wielu z nas zetknęło się z informacjami, jak ten nasz błogosławiony stawiał opór silnym naciskom (i to ze strony samych duchownych), aby przede wszystkim zliberalizować takie kwestie jak: kapłaństwo kobiet eutanazja antykoncepcja celibat związki homoseksualne Weźmy dla przykładu naciski dotyczące kapłaństwa kobiet. Z tego co mi wiadomo, to Jan Paweł II w tym celu zwołał biblistów, aby ci zbadali ten wątek pod kątem nauczania Biblijnego. Ci z kolei orzekli, że Pismo Święte w żaden sposób nie zaprzecza tej koncepcji (i ja osobiście nie potrafię odmówić im racji, gdyż sam fakt powoływania przez Jezusa wyłącznie mężczyzn można wytłumaczyć ówczesnymi uwarunkowaniami historyczno-kulturowymi). Jednakże papież stanowczo się temu sprzeciwił i ogłosił iż w KK nie ma miejsca na kapłaństwo kobiet, gdyż za tym przemawia nauczanie biblijne, wieloletnia tradycja kościoła i że to powinno być uznane za ostateczne (LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS[ 10 ]). Inną kwestią jest antykoncepcja. W tym przypadku papież nie był związany żadnym nauczaniem biblijnym - cała ta nauka Kościoła oparta jest na pewnych wywodach logicznych, których ja osobiście nie potrafiłbym w żaden sposób wybronić. Mimo iż zupełnie podzielam podejście papieża w kwestiach kapłaństwa kobiet (choć ja osobiście to trochę inaczej uzasadniam), to jednak w kwestii antykoncepcji osobiście nie potrafię dostrzec logicznego uzasadnienia. A mimo tego Jan Paweł II również i w tej kwestii zachował konserwatywną postawę i powiedział temu stanowczo "NIE". Także widzimy, że to na tym polu toczyła się zacięta walka, która została przez nich przegrana. Natomiast ich argumentacja, że przegrał z nimi, że jednak masoneria osiągnęła swoje cele, jest niewiele warta - zawsze można coś wynaleźć, co papież zrobił i wciskać ludowi, że to było wolą masońską, a nie Bożą. Gdyby czegoś nie zrobił, wtedy można by było mu zarzucać, że niezrobienie tego to również sprawa masońska. 2. Czy mamy prawo od papieża oczekiwać perfekcjonizmu? Nie można wykluczyć, że czasem Jan Paweł II mógł się mylić, nie wykluczone, że w swoim życiu popełniał błędy. Jednakże proponuję rozważyć następujące kwestie: a) Nie oczekujmy od żadnego człowieka nieomylności, bezbłędności, perfekcyjności. Papież w swoim życiu zrobił na prawdę wiele - tysiące rzeczy. Wnikliwie szukając zawsze da się wynaleźć coś, co będzie budzić u pewnych ludzi kontrowersje. Ostatecznie, to nikt nie jest nie omylny, ale niech ktoś znajdzie mi takiego człowieka ostatnich czasów, który w swoim życiu zrobił aż tyle dobra w stosunku do zła (a w zasadzie tego, IV. JAN PAWEŁ II - BEZPARDONOWY ATAK NA BŁOGOSŁAWIONEGO KOŚCIOŁA 10

11 co każdemu z nas się wydaje, że było to zło) więcej niż Jan Paweł II. b) Nie oczekujmy, że papież powinien znać przyszłość, znać myśli, wiedzieć, czym to się skończy. c) Nie osądzajmy człowieka na podstawie skutków, jakie jego działanie wywołało (sprawa dotyczy np. wstąpienia do Unii Europejskiej). Boski sąd wygląda następująco: Rz 14,22-23 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem." Zwróćmy uwagę, że to nasze zamiary, nasze intencje, przekonania świadczą o tym, czy grzeszymy, czy nie. Prosiłbym również skutków nie utożsamiać z owocami. Ga 5,22-23 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. d) Szkoda, że tak bardzo koncentrujemy się na tym, co nam się nie podoba. Jedno mądre powiedzenie głosi: "Raz źle robiłem, krzyczeli wciąż na nowo. Zrobiłem dobrze dwakroć nie padło ani słowo" Jan Paweł II zjednał serca, przyciągnął młodzież do kościoła i na długie lata zostawił dobry ślad w historii chrześcijaństwa. Cała masa ludzi otrzymała dar nawrócenia, zbudował pozytywny wizerunek kościoła, powstrzymał w znacznym stopniu laicyzację i utrzymywał kościół w ryzach. O nikim złego słowa nie powiedział, na każdym kroku szukał pojednania, szanował również tych, którzy z punktu widzenia światopoglądu byli jego przeciwnikami. Jego świętość została potwierdzona również po śmierci poprzez cud uzdrowienia. e) Każdy człowiek jest inny, każdy ma swój własny styl, temperament itp. Jeden ma naturę łagodną, a inny surową. Nie osądzajmy ludzi przez pryzmat naszych oczekiwań. f) Miejmy więcej zaufania do papieży. To nie jest byle kto, to jest jedna osoba wybrana z całego świata. Ma odpowiednią wiedzę, wykształcenie, ugruntowaną wiarę i pod tym kątem jest również wybierana. Do tego pamiętajmy, że otrzymaliśmy obietnicę od Jezusa, że będzie z nami na zawsze i nas wszystkiego nauczy. W kościele nie ma demokracji, więc mimo wszystko powinniśmy dostosować się do tej swoistej monarchii. Właśnie w ten sposób powstawały schizmy, rozłamy, że znajdywali się ludzie krytyczni, którym coś się nie spodobało i postanowili nie popuścić. Nie da się zadowolić wszystkie oczekiwania. Niektórzy woleliby, aby nie było ekumenizmu, ja wolałbym, aby jednak był. Ja z kolei jestem zwolennikiem antykoncepcji, ale mówię trudno, zostanę i się dostosuję. Jak by tak każdy postanowił postawić na swoim, to nie byłoby mowy o jakiejkolwiek jedności. V. "OSTATNIA BITWA SZATANA" - SŁóW KILKA O MASOŃSKIEJ PUBLIKACJI BĘDĄCEJ POŻYWKĄ DLA SPISKOWYCH TEORII BRACTWA ŚW. PIUSA. Ostatnio w sieci pojawiła się masońska publikacja pod tytułem "Ostatnia bitwa szatana", z której wynika, że apostazja, odstępstwo (nazywane tam również dymem szatana), przed którym przestrzegała Matka Boża z V. "OSTATNIA BITWA SZATANA" - SŁóW KILKA O MASOŃSKIEJ PUBLIKACJI BĘDĄCEJ POŻYWKĄ 11 DL

12 Fatimy weszło do kościoła, co zaowocowało Soborem Watykańskim II, który to wprowadził do Kościoła modernizm, zreformował Kościół w sposób niezgodny z Bożą wolą i odwieczną tradycją, umocnił wpływy masońskie, a czego konsekwencją była laicyzacja i demoralizacja społeczeństwa, oziębłość w wierze i utrata wiary. Tu pojawiały się zarzuty, że Watykan o tym prawdziwym przesłaniu III tajemnicy wiedział, wiedzieli papieże (np. Jan Paweł II), lecz prawdę przed nami zataili w sposób świadomy, a przez to stali się winnymi świadomej apostazji. Z tego co zaobserwowałem, to widzę, że u niektórych osób wywołało zaniepokojenie. W rzeczywistości jest to zwykły paszkwil, do którego nawet nie warto zaglądać, żeby nie tracić czasu. Niestety, ale szczegółowa polemika znacznie przekroczyłaby ramy zwykłego artykułu, więc ograniczę się tylko do ogólników. Jak wspomniałem wyżej, nie ma żadnych podstaw twierdzić, że masoneria odniosła triumf nad kościołem, bo jak ostro i desperacko walczyła o zliberalizowanie nauk kościelnych, o których była mowa wyżej, to każdy pamięta. Mimo obecności odstępców w murach kościoła, którzy nie szczędzili swoich wysiłków w naciskaniu na papieża, aby zliberalizował te kwestie, to poniosła sromotną klęskę. Musiała więc zaatakować od innej strony - właśnie takimi książkami, które insynuują, że oni odnieśli sukces poprzez wywalczenie tych przemian (które w rzeczywistości były zwykłą i poprawną ewolucją w kościele i która de facto była od zawsze). W ten sposób usiłują podważyć autorytet papieży, oczernić Jana Pawła II, zbuntować wiernych wobec hierarchii Kościelnej, podważyć wiarygodność i świętość kościoła, tworzyć rozdwojenie, wzniecić bunt, zasiać panikę i strach. W tym miejscu należy również przypomnieć, że siostra Łucja z Fatimy do samego końca była życzliwie nastawiona i oddana Janowi Pawłowi II, wspierała go swoją ofiarą i modlitwą aż do samego końca (a szczególnie po zamachu na jego życie). I proszę nie mówić, że ona nie była świadoma co się tak na prawdę dzieje za murami Watykanu - mimo iż była zamknięta w klasztorze, to doskonale znała szczegóły dot. cudu różańcowego na Filipinach (czego wyraz dała w 1986 r. [ 11 ]), więc dziwne by było, gdyby absolutnie nic nie wiedziała o (jak to sugeruje ta książka) szatańskiej postawie papieża. W tym wszystkim zastanawia mnie jeszcze, dlaczego wiążą oni rozkład moralności wśród społeczeństwa z Soborem Watykańskim II? Na jakiej podstawie? Na takiej, że najpierw był sobór, a po soborze dostrzegli oni oziębienie wiary wśród wiernych? Jest to zwykły błąd logiczny Post hoc, ergo propter hoc. Okres przed Soborem Watykańskim II był najbardziej zbrodniczym czasem w dziejach świata - dwie wojny światowe, powstanie komunizmu i nazizmu. Ja raczej postępującą laicyzacje wiązałbym z działalnością masońską działającą po za murami Watykanu. Wystarczy spojrzeć, jakie wartości i model życia są promowane w mediach, jakimi filmami i programami jesteśmy karmieni, jak świat prześciga się w oferowaniu społeczeństwu wielkich atrakcji, które z jednej strony są ponętne i atrakcyjne, a z drugiej strony nie koniecznie zgodne z wartościami chrześcijańskimi. Wokół naszej wiary tworzy się atmosferę totalnego obciachu, zacofania, a promuje się postawy i światopoglądy oparte na rzekomym racjonalizmie, źle pojętej wolności i fałszywym obrazie nowoczesności. Więc na jakiej podstawie tradycjonaliści wiążą upadek wartości chrześcijańskich akurat z Soborem Watykańskim II - to dla mnie pozostanie zagadką. Sięgnijmy jednak pamięcią do pontyfikatu Jana Pawła II - mimo tych światowych atrakcji, jakie były na wyciągnięcie ręki, ten człowiek potrafił przyciągać do siebie młodzież, ludzi o różnych wyznaniach, a nawet ateistów. Wówczas czuło się, że chrześcijaństwo tętni życiem. A to, że to co obserwujemy teraz jest dalekie od ideału... Wystarczy tylko przypomnieć scenę z życia Jezusa - jak wjeżdżał do Jerozolimy, to wszyscy krzyczeli "hosanna", a tydzień później ci sami ludzie jednym chórem wrzeszczeli "ukrzyżuj go". PRZYPISY grudzień 2012, Grzegorz Żebrowski 1. PRZYPISY 12

13 2.marucha*wordpress*com/2012/11/03/jan-pawel-ii-a-ewolucja-czlowieka-ze-zwierzecia - proszę zastąpić gwiazdkę kropką i przekleić do przeglądarki internetowej - tym sposobem nie chcę przyczyniać się do pozycjonowania jego bloga. 3. Rozmowy o Biblii, Anna Świderkówna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str Spór Akomodacyjny:http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Sp%C3%B3r_akomodacyjny Świadectwo Cyryla Jerozolimskiego - "21. Pójdź dalej. Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen " 7. za wiki 8. Sobór Watykański II - obrona 9. Ekumenizm w ścisłym tego słowa znaczeniu odnosi się tylko do wyznań chrześcijańskich. W przypadku wyznań niechrześcijańskich możemy mówić co najwyżej o dialogu. W tym artykule chodzi mi jednak o szersze znaczenie tego słowa, który zawiera w sobie zarówno to pierwsze, jak i drugie. 10. LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS JPII dostępny na 11.Kalendarium z Życia siostry Łucji: Author: Grzegorz Żebrowski PRZYPISY 13

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Liturgia Trydencka dzisiaj

Liturgia Trydencka dzisiaj CONVERSI AD D OMINUM! Zwróćmy się ku Panu! Liturgia Trydencka dzisiaj Ks. Mateusz Szewczyk Co to jest liturgia? SACROSANCTUM CONCILIUM "Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. VIII Dział 2 Religia. Teologia. VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne. VIII Dział 2 Religia. Teologia. VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne Wiadomości ogólne VIII Dział 2 Religia. Teologia VIII.1 Dział 2 Religia. Teologia wiadomości ogólne Dział 2 Religia. Teologia obejmuje teologię, systematykę Kościołów chrześcijańskich i religii niechrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Początek autentycznej religii nie jest efektem naturalnej aktywności człowieka, ale dziełem samego Boga. Człowiek, który w sposób naturalny otwarty

Początek autentycznej religii nie jest efektem naturalnej aktywności człowieka, ale dziełem samego Boga. Człowiek, który w sposób naturalny otwarty Funkcjonuje powiedzenie: człowiek religijny, ale niewierzący. Oznacza to, że ktoś może funkcjonować we wspólnocie religijnej i spełniać praktyki religijne bez wiary w Boga. Warunkiem podstawowym jest szukanie

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH III Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -33-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014 NR 5 (111), ROK XV

PAŹDZIERNIK 2014 NR 5 (111), ROK XV Objawienia s. 6 w n u m e r z e : Lepanto s. 19 PAŹDZIERNIK 2014 NR 5 (111), ROK XV r ó ż a Trzymaj kciuki na... ń c u od redakcji Przygotuj się do Liturgii XXVI Niedziela Zwykła, 28 września: I czytanie:

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa

Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa Naturalne metody planowania rodziny- błogosławieństwo dla naszego małżeństwa autor: Amy i Pat Amy: Witam. Nazywam się Amy, a to jest mój mąż Patrick. Jesteśmy małżeństwem od 16 lat. Chcemy wam opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami.

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami. Kiedy nadchodzi adwent, a więc czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, Kościół celebruje wyjątkowe msze święte, odprawiane o wschodzie Słońca, które poświęcone są Matce Boskiej, a ich nazwa to właśnie

Bardziej szczegółowo