WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN POLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN POLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN)"

Transkrypt

1 HOSTELLING INTERNATIONAL WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW YOUTH HOSTELS IN OLAND (ACCORDING TO THE ROVINCES) VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN OLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN) Miêdzynarodowe Schronisko M³odzie owe TSM WIECHA w Ustroniu-Jaszowcu 20

2 LEGENDA SCHRONISKA STA E Liczba ³ó ek Lokalizacja ole namiotowe przy schronisku Telefon Sanitariaty (natryski umywalki) Fax Dostêpnoœæ dla osób niepe³nosprawnych oczta elektroniczna ( ) rzechowalnia sprzêtu turystycznego arking - samochody osobowe arking samochody osobowe i autokary Kuchnia samoobs³ugowa Sto³ówka Strona internetowa Godziny przyjmowania turystów Odleg³oœæ od dworca K Odleg³oœæ od przystanku autobusowego Odleg³oœæ od przystanku tramwajowego Kawiarnia Œwietlica Odleg³oœæ od lotniska Forma p³atnoœci LN gotówka CC karta kredytowa Tereny narciarskie K¹pielisko hir Rezerwacja w SM 21

3 KEY ERMANENT HOSTELS Number of beds Location Camp site available Telephone Washing facilities (showers, washrooms) Fax Handicapped access Equipment storage facilities Web page Car ark Bus and Car ark Self-service kitchen Check-in hours Distance from Railway station Distance from Bus stop Canteen Café Lounge Distance from Tram stop Distance from the airpoer Accepted forms of payment: LN cash CC credit card Skiing facilities Bathing facilities hir 22 Hihostels Reservation

4 LEGENDE JUGENDHERBERGER, GANZJÄHRIG Bettenanzahl Lage Zeltplatz an der Herberge Telefon Sanitäre Anlagen (Duschen, Waschbecken) Fax Behindertengerechte Ausstattung Aufbewahrung touristischer Geräte arkplatz für kws arkplatz für kws und Busse SB-Küche Kantine Website Empfangszeiten der Reisenden Entfernung zum Bahnhof Entfernung zur Bushaltestelle Entfernung zur Straßenbahnhaltestelle Cafeteria Aufenthaltsraum Entfernung zum Flughafen Zahlung LN bar CC Kreditkarten Skigebiete hir Badestelle Hihostels Buchung 23

5 LEGENDA SCHRONISKA SEZONOWE OBJAŒNIENIA SKRÓTÓW IYHF - schronisko zg³oszone do Informatora MFSM (Miêdzynarodowa Federacja Schronisk M³odzie owych) J - jezioro K - k¹pielisko Kan. - kanalizacja KS - kuchnia samoobs³ugowa L - las - liczba ³ó ek m, km - metry, kilometry MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa MA - Miejskie rzedsiêbiorstwo Autobusowe MK - Miejskie rzedsiêbiorstwo Komunikacyjne N - natryski Nt. - tereny narciarskie - parking N - pole namiotowe przy schronisku K - olskie Koleje añstwowe KS - olska Komunikacja Samochodowa R - restauracja S - œwietlica T - tramwaj tel. - numer telefonu Tr. - przechowalnia sprzêtu turystycznego wm. - w miejscu 1.VII-25.VIII - schronisko czynne od 1 lipca do 25 sierpnia 24 THE FOLLOWING ABBEREVATIONS ARE USED IYHF - hostels which are placed in handbook of I.Y.H.F. J - lake K - the swimming pool (upon air, under roof) Kan. - plumbing KS - self-service kitchen L - forest - number of beds m, km - metres, kilometres MA, MKS (MK) - bus No N - shower Nt. - skiing area - parking

6 K - nearest railway station, locality and distance KS - bus station (stop), locality and distance R - the nearest restaurant, distance S - common room T - tram tel. - telephone number Tr. - bicycle (skis) - store room wm. - in place 1.VII-25.VIII - hostel open only from 1 July to 25 August ERKLARUNG DER ABKÜRZUNGEN IYHF - Internationaler Jugendherbergsverband J - See K - Badestelle Kan. - Kanalisation KS - Selbstbedinungsküche L-Wald - Zahl der Schlapfplätze m, km - Meter, Kilometer MA, MKS (MK) - Städtische Verkehrsbetriebe N - Dusche Nt. - Skigelände - arking K - nächster, Bahnhof KS - nächster, Bushaltestelle R - Restaurant S - Klubraum T - Strassenbahn tel. - Rufnummer (Frensprecher) Tr. - Aufbewahrung wm. - Am Ort 1.VII-25.VIII - JH nur vom 1 Juli bis 25 August offen. 25

7 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE Oddzia³ TSM Legnica, ul. Jordana 17; HOSTELLING tel. (76) Oddzia³ TSM Wroc³aw, ul. Wyspa S³odowa 10; tel , fax (71) Oddzia³ TSM Wa³brzych, ul. Dmowskiego 20; tel. (74) Oddzia³ TSM Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10; tel. (75) Oddzia³ TSM Lubañ, ul. u ycka 1; tel. (75) Oddzia³ TSM Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a; tel ; Oddzia³ TSM Zgorzelec, ul. owstañców Œl¹skich 1 (MOS); Oddzia³ TSM Boles³awiec,ul. Miko³aja Brody 12 (S4) tel./fax (75) INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Bukowiec Skalnik, ul. Szkolna 2, Bukowiec (75) f (75) km MZK m Nr 3 LN; 47 5 km 8 km Jelenia Góra Bartek, ul. Bartka Zwyciêzcy 10, Jelenia Góra (0-75) (75) m KS 500 m, MZK nr 4, 6, 9, 10, 14, 15 LN m 5 km Jelenia Góra Wojtek, ul. Skowronków 15a, Jelenia Góra (75) , schronisko-wojtek.pl K 3 km nr 1, 12, 19 5 km LN Kamieñ k/œwieradowa Halny, Mirsk ,2 km 20 km Kierownik: Adam urowski Dyrektor: Adam op³awski (75) (75) km KS 0,6 km LN 54 6 km 5km Dyrektor: Magdalena Krausiewicz- ada Kierownik: Jan St¹por

8 Karpacz Liczyrzepa ul. Gimnazjalna 9, Karpacz Maciejowiec 13 Maciejówka, Lubomierz (75) (75) splubomierz.republika.pl 24h 5 km KS wm LN Micha³owice Z³oty Widok ul. Kolonijna 14, iechowice (75) (75) zlotywidok.zsem.pl , km MZK nr 15 LN Nowa Ruda TAU, ul. Górnicza Nowa Ruda (75) (75) (lato), (zima) 20 km wm LN Dyrektor: Ma³gorzata Bugajny 50 2 km 500 m K³odzko, ul. Nadrzeczna 5, K³odzko (74) (74) , km KS 500 m LN Kierownik: Monika Tondytko km 30 km Kuraszków Dworek ul. Turystyczna 2, Oborniki Œl¹skie (71) (71) kuraszkow.9com.pl km KS wm 25 km LN 50 3 km Dyrektor: Krystyna Baszniak Kroœnice, ul. Kwiatowa 8, Kroœnice (71) (71) h 3 km LN km Dyrektor: po Joanna Monastyrska Legnica, ul. Jordana Legnica (76) (76) , ,8 km KS 0,8 km 60 km LN 50 1km 31km 42 3 km 1 km Dyrektor: Jolanta Jucewicz Kierownik: Halina Kowaliszyn 46 6 km 100 m Dyrektor: Jadwiga Niedbalska (74)

9 58 (74) , ,5 km KS 0,5 km LN 46 2 km 10 km Starczów 43 Zacisze Kamieniec Z¹bkowicki 50 6km (74) (74) , km LN Szklarska orêba Wojtek ul. iastowska 1, Szklarska orêba (75) (75) km 2,5 km LN Œwidnica, ul. Kanonierska 3, Œwidnica (74) (74) km MZK nr 5,6 LN upki, Wleñ (75) (75) h 3 km KS 0,2 km LN Wroc³aw, ul. Ko³³¹taja 20 (M³odzie owy Dom Kultury), Wroc³aw (71) (71) m MZK nr N, 113, 145 Nr 2, 9, 17, 11, 5 (50 m) 10 km LN Wroc³aw, ul. Kie³czowska 43, Wroc³aw 50 1km 2 km 90 2 km 25 km m Kierownik: Iwona Szczêœniak Dyrektor: Arkadiusz Albrecht Dyrektor: Magdalena Krausiewicz- ada Dyrektor: Aldona Liszka (71) (71) km MZK nr N, km LN Wroc³aw NA WYSIE ul. Wyspa S³odowa 10, Wroc³aw (71) (99) (71) com.pl km KS 2 km, 28 7km Dyrektor: Tadeusz Jarosz Dyrektor: Jacek Marek Dyrektor: Ryszard Darczuk

10 MZK nr 128, C Nr 6, 8, 9, 11, km LN, CC 36 2 km Z³otoryja Zacisze ul. Kolejowa 2, Z³otoryja (76) (76) , m KS wm LN 45 1,3 km Dyrektor: Zbigniew asieka Dyrektor: Irena G³owacka Wroc³aw - Hostel DIZZY DAISY ( str. 75) Wroc³aw - Boogie Hostel ( str. 75) SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Jelenia Góra ul. Kiliñskiego 5/7 (Bursa nr 1); tel. (75) , ; fax (75) ; 50 (pok. 4, 5 osob.); N; S; Ks; wm; K (basen odkryty 1 km); Nt 5 km; jazda konna 6 km; OK 1 km; KS 0,3 km; boisko sportowe wm; teren rekreacyjny wm. 2. Wroc³aw , ul. Jemio³owa 46/48 (Bursa); tel. (71) , fax (71) ; 49; Kan; S; Ks; wm; K 2 km;tr;k 2 km; MK nr 125; Obiekty wspó³pracuj¹ce z Oddzia³em TSM w Wa³brzychu Lewin K³odzki , ul. Górska 1 Oœrodek nad Basenem ; tel. (74) , 50; i 7 pl;. zamek lewin i7pl; Obiekty wspó³pracuj¹ce z Oddzia³em TSM w Jeleniej Górze 1. Jelenia Góra Jagni¹tków Hotelik od dêbem , ul. Karkonoska 95, tel. (75) ; 30,.karkonosze.ig.pl/ poddebem. 2. Jelenia Góra Sobieszów (Bursa Szkolna nr 4), ul. azienkowska 1; tel. (75) ; fax (75) ; Wleñ , ul. Stachowicza 6 (Zespó³ Szkó³); tel. (75) ; fax (75) ; 30; hala sportowa wm. Obiekty wspó³pracuj¹ce z ZG TSM olanica Zdrój - Gospodarstwo omocnicze Turystyczna Chata - ul. ¹kowa 12a; tel./fax (74) , ; 60 (pok. 2- osob.), typu studio 2+2 z aneksem kuchennym, wc, ³azienk¹, a tak e z zapleczem rekreacyjnym (mini si³ownia, tenis sto³owy, sala ), ca³odzienne wy ywienie, mo liwoœæ organizacji szkoleñ, treningów sportowych (koszykówka, siatkówka); 29

11 Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w Jeleniej Górze Do uzgodnienia z Oddzia³em Trasy administrowane przez Oddzia³ we Wroc³awiu Do uzgodnienia z Oddzia³em Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w Wa³brzychu Do uzgodnienia z Oddzia³em 30

12 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-OMORSKIE Oddzia³ TSM W³oc³awek, ul. Mechaników 1; tel. (54) ; ; HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Bydgoszcz, ul. Sowiñskiego 5, Bydgoszcz (52) (52) m KS 3 km, MZK wm 10 km LN 700 m Dyrektor: Ma³gorzata Stachowicz Grudzi¹dz, ul. Hallera 37, Grudzi¹dz (56) (56) , km KS 2 km, MZK nr 3, 13, 16, 21 LN km Dyrektor: Tadeusz Osicki Toruñ, ul. Œw. Józefa 26, Toruñ (56) (56) km MZK nr 11 LN 60 4 km Dyrektor: Andrzej Skrzypczyk W³oc³awek Kujawiak, ul. Mechaników 1, W³oc³awek (54) (54) K G³. 3 km, W³. Zazamcze 500 m MZK nr 3, 4 LN 48 3km Dyrektor: Edward Makowski SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Mogilno , ul. i³sudskiego 18 (S Nr 3); tel. (52) ; 40 (pok. 4 i wieloosob.); Kan; S; Ks (ca³odzienne wy ywienie na zamówienie); Tr (rowery, plecaki); (strze ony) 650 m; R 250 m; Jez. Mogileñskie 400 m; K Wiecanowo 2 km; L 1,5 km; K i KS wm 2. Sêpólno Krajeñskie , ul. Hallera 29 (S Nr 2); tel. (52) , ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; Tr; wm; R 300 m; Jez. Sêpoleñskie wm; K 600 m; L 500 m; K 1,8 km; KS 1,2 km 31

13 3. Strzelno , ul. arkowa 10 (Specjalny Oœr. Szkolno-Wych); tel. (52) ; 25 (pok. 3,5,7-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R 400 m; Jez. ¹kie 3,5 km; K 400 m; L 2 km; jazda konna 13 km; K i KS 600 m 4. nin , ul. Sienkiewicza 1 (Int. LO); tel. (52) ; 32 (pok. 3,4 i 5-os.); Kan; N; S; Ks; R wm; wm; Jez. Ma³e i Du e niñskie; K wm; L wm; K i KS wm Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM we W³oc³awku Do uzgodnienia z Oddzia³em. Jesteœmy w Unii Europejskiej 32

14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Oddzia³ TSM Lublin, ul. 3 Maja 6; tel. (81) Oddzia³ TSM Bia³a odlaska, ul. ocztowa 2; tel. (83) Oddzia³ TSM Che³m, ul. Czarnieckiego 8; tel. (82) Oddzia³ TSM Zamoœæ, ul. Lwowska 19; tel. (84) SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Che³m, ul. Czarnieckiego 8, Che³m 49 HOSTELLING INTERNATIONAL (82) , ,5 km KS 800 m, MK wm LN 10 m Kierownik: Beata Sienicka u³awy, ul. W³ostowicka 27, u³awy (81) , (81) km MZK nr 1, 12 LN km 3km Dyrektor: Ewa Szpakowska Kazimierz Dln. od Wianuszkami ul. u³awska 80, Kazimierz Dolny (81) , (81) onet.pl.wianuszki.kazimierzdolny.pl km u³awy MZK nr km Warszawa LN km 10 km Dyrektor: Andrzej Koz³owski Kazimierz Dln. Stra nica ul. Senatorska 25, Kazimierz Dolny (81) (81) wianuszki.kazimierzdolny.pl km u³awy MZK nr km Warszawa LN Dyrektor: Andrzej Koz³owski km 10 km Lublin, ul. D³ugosza 6, Lublin (81) (81) ssm.lublin.pl km KS 4 km, MZK 13 LN 62 4km 3km Dyrektor: El bieta Furmanek Miêdzyrzec odlaski, ul. Czysta 25, Miêdzyrzec odlaski (83) (83) h 2,5 km KS LN 33

15 36 3km Szczebrzeszyn, ul. Ogrodowa 14, Szczebrzeszyn 100 (84) km KS wm LN Kierownik: Barbara Wiœnicka Zwierzyniec Ryœ ul. Browarna 1, Zwierzyniec (84) (84) , (84) km KS 200 m LN Kierownik: Barbara Magier 1km Kierownik: Ryszard Winnik Obiekt wspó³pracuj¹cy z Oddzia³em TSM w Bia³ej odlaskiej Bia³a odlaska , ul. odmiejska 36 (Bursa Szkolna); tel. (83) , fax (83) ; 310; K 3 km; KS 900 m; MZA 100 m. SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Czemierniki (S); tel. (83) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; L 2 km; K (rzeka Tyœmienica) wm; KS wm 2. Dorohusk , ul. Jana aw³a II 59; tel. (82) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; wm; R wm; K wm; Tr; K i KS wm 3. Dubienka , ul. 1 Maja 6 (LO); tel. (82) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; Ks; wm; KS wm 4. Gnojno Konstantynów (S); tel. (83) ; 25 ( pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R Serpelice 4 km; wm; K wm (rzeka Bug); L wm; K Sarnaki 20; KS wm 5. Górecko Stare Józefów (S); tel./fax (84) ; VII- VIII; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; rzeka Szum 50 m; L 50 m; K Krasnobród 4 km; KS wm 6. Józefów , ul. Broniewskiego 14 (LO); tel. (84) ; V-X; 35 (pok. 4, 5 i wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; L wm; K D³ugi K¹t 3 km; KS wm 7. Janów odlaski , lac artyzantów 6; tel ; tel./fax (83) ; 60; Kan; Ks; S; ; zsjp.eggs.pl 8. Kodeñ (S); ul. 1 Maja 27; tel. (83) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; Tr; R wm; K wm; L wm; K Terespol 20 km; KS wm 9. Komarówka odlaska (LO); ul. W. Batki 37; tel. (83) ; 35 (pok. 4,5,6-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; L wm; KS wm 34

16 10. Krasnobród , ul. Sanatoryjna 1 (S przy Sanatorium Rehab.); tel. (84) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; N; wm; KS wm 11. Liszna k/s³awatycz S³awatycze (S); tel ; V-X; 29 (pok. 4 i 11-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R 500 m; L 2 km; K wm (rzeka Bug); N; K 25 km; KS wm 12. Milanów , Zespó³ Szkó³ onadgimnazjalnych - Internat, tel. (83) , KS m. 13. Neple Terespol, ul. arkowa 22 (S); tel. (83) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; KS; R wm; K wm (rzeka Bug); L 500 m; K Terespol 10 km 14. Nowa Jedlanka Uœcimów (S); tel./fax (81) ; 30; Ks, N, S,, Kan, L 300 m; Jezioro 300 m; KS m 15. Sosnowica , ul. Wyzwolenia 5; tel. (89) ; 25; Ks; wm; Tr; K 20 km; KS 100 m. 16. Sawin (Zesp.Szk.odst.); tel. (82) ; 20 (pok. 3,5 i 12-os.); Kan; S; Ks; R 400 m; wm; L 500 m; N; K 20 km; KS wm; 17. Œwier e Dorohusk (S), tel. (82) , Susiec , ul. Tomaszowska 53 (S); tel ; 26 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R 2 km; K (basen otwarty) 1 km; rzeka Tanew 4 km; L 50 m; K 2 km; KS wm 19. Terespol n.bugiem , ul. Wojska olskiego 88 (Zsz Ogóln.); tel./fax (83) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R 300 m; K rzeka Bug 4 km; L 12 km; K i KS 300 m 20. Tomaszów Lubelski , ul. wirki i Wigury 1 (Zsz onadgim.); tel. (84) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; 350 m; R 350 m; L 1000 m; N; K Be³ ec 10 km; KS 2 km 21. Urszulin, ul. Szkolna 23 (Zesp. Szkó³); tel.(82) , Uœcimów (Zespó³ Szkó³); tel. (81) ; 14 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; Jez. Maœluchowskie 200 m; K Jez. Maœluchowskie; L 14 km; N; KS 200 m 23. W³odawa , ul. Modrzewskiego 24 (Int.ZSZ przy Hali Sportowej); tel. (82) , 52, K6km(Jez. Bia³e) 24. Wisznice (Int. LO); ul. Warszawska 44; tel. (83) ; 25 (pok. 5-os.); Kan; N; S; Ks; Tb; Tr (rowery); R 300 m; Jez. Bia³ka 30 km; rzeka Zielawa 100 m; L 500 m; K arczew 24 km; KS 200 m 25. Zamoœæ , ul. J.Zamoyskiego 4 (S Nr 4); tel./fax (84) ; kat. III; 50 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; R wm; K wm (basen otwarty OSiR, ul. Królowej Jadwigi); (strze ony) wm; K 2 km; KS 500 m, 26. Zawieprzyce Spiczyn (S); tel. (81) , (pryw. Dyr. Szko³y- /0-81/ ); 45 (pok. 5-os. i wieloosob.); Kan; S; Ks; Tb; Tr (rowery); R 800 m; rzeka Wieprz; L 1 km; N; jazda konna 3 km; K 22 km; KS wm; 35

17 27. Zwierzyniec (DDz. Nr 2), ul. artyzantów 3 B; tel. (84) ; 40 (pok. 5-os.); Kan; N; S; Ks (œniadania i kolacje na zamówienie); sala konferencyjna; Tb; Tr (rowery); wm; R 100 m; Jez. Stawy K¹pielowe "Echo" 2 km; K rzeka Wieprz 300 m; L wm; Nt 200 Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Zamoœciu Trasa 14-dniowa Roztoczañska - Lublin - Szczebrzeszyn Zwierzyniec - Górecko Stare - Józefów - Susiec - Krasnobród - Tomaszów Lub. - Zamoœæ Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Lublinie Trasa nr 1 7-dniowa Wy yna Lubelska i olesie Lubelskie - Lublin - Zawieprzyce - Nowa Jedlanka - Urszulin ( oleski ark Narodowy ) - W³odawa Trasa nr 2 7-dniowa (rowerowa) u³awy - Kazimierz Dolny - Lublin - Urszulin - W³odawa - Che³m Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Bia³ej odlaskiej Trasa nr 1 14-dniowa, kolarska - Bia³a odlaska - Miêdzyrzec odlaski - Komarówka odlaska - Radzyñ odlaski - Czemierniki - Wisznice - Romanów - Bia³ka - Liszna - Kodeñ - Terespol Trasa nr 2 10-dniowa - Bia³a odlaska - Neple - Terespol - Kodeñ - Liszna - Do³hobrody - W³odawa - Sosnowica - Bia³ka Trasa nr 3 10-dniowa - Bia³a odlaska, Miêdzyrzec odlaski - Komarówka odlaska - Radzyñ odlaski - Czemierniki - Bia³ka - W³odawa - Do³hobrody - Terespol 36

18 WOJEWÓDZTWO LUKIE SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Gorzów Wlkp., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 8, Gorzów Wlkp. (95) (95) km KS, MZK wm nr 126 nr 2 LN 86 Lubniewice, ul. Oœ. S³owiañskie 4, Lubniewice (95) ; (95) , KS wm 30 LN 2km Dyrektor: Stanis³aw Adamski Kierownik: Renata Kaczmarek HOSTELLING INTERNATIONAL rzytok 91, Zabór (68) (68) mos K 15 km KS wm 30 km LN Dyrektor: Gra yna ³oñska 48 8km Zielona Góra, ul. D³uga 13 /CKU/, Zielona Góra (68) (68) , km KS wm 10 km LN Dyrektor: Ma³gorzata Olech-Klonecka 150 m SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Bledzew , ul. Szkolna 9 (S); tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; L wm; KS wm 2. Dobiegniew , ul. oznañska 5, tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; L wm; KS wm 3. Goszczanowo Drezdenko (S); tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R wm; Jez. wm; L wm; KS wm 4. Gubin , ul. Obroñców okoju 20; tel. (68) ; 30; Kan; S; Ks; wm; R wm; L wm; KS wm (przejœcie graniczne) 5. agów Lubuski "Na Cyplu" , ul. 1 Lutego 2 ; tel. (68) , VI-IX; 78 (4,5-os i 6 domków 10-os.); S; Ks; wm; R 600 m; Jez. agowskie 15 m; L wm; N; jazda konna 1 km; KS 600 m; 37

19 6. Miêdzyrzecz , ul. ami¹tkowo 17; tel. (95) ; 25 (pok. 4,5 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R 300 m; Jez. 4 km; L 2 km; K i KS 250 m 7. szczew , ul. arkowa 1; tel. (95) (Urz¹d Gminy); 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; Jez. wm; K wm; KS wm 8. Rokitno (S); tel. (95) ; 25 (pok. wielosob.); Kan; S; Ks; wm; Jez. 2 km; L 100 km; N; KS 100 m 9. Sulêcin , ul. W. Witosa 30B; tel. (95) , tel./fax: (95) ; 80; S; Ks; N; Kan; 10. Œwiebodzin , ul. aków 3 (Int. ZSzZ); tel. (68) ; 80 (pok. 4 i 5-os.); Kan; N; S; Ks; Tr; wm; R wm; K wm; K wm; KS wm 38

20 WOJEWÓDZTWO ÓDZKIE Oddzia³ TSM ódÿ, ul. Zamenhofa 13; tel. (42) ;.ptsmlodz.free.ngo.pl Oddzia³ TSM iotrków Tryb., ul. D¹browskiego 13; tel. (44) Oddzia³ TSM Skierniewice, ul. Senatorska 12; tel. (46) w 347 HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E ódÿ, ul. Legionów 27, ódÿ (42) (42) yhlodz.pl 24h 5 km MK wm nr km CC 74 2 km ódÿ, ul. Zamenhofa 13 /filia/, ódÿ (42) yhlodz.pl 49 Nr 10, km. yhlodz.pl km MK wm nr 99 iotrków Tryb. Trybunalski ul. Grota Roweckiego 5, iotrków Trybunalski (44) (44) rzedbórz, ul. Mostowa 37 b /Bursa/, rzedbórz Radomsko, ul. iastowska 21 /Bursa/, Radomsko (44) LN, CC.trybunalskie.pl 24h 50m KS 50 m 147 km (Warszawa) LN, CC 2km.bursaradomsko.prv.pl Dyrektor: Iwona Marjañska-Kaczmarek Dyrektor: Iwona Marjañska-Kaczmarek Tomaszów Maz., ul. CK 10 /MOS/, Tomaszów Maz. (44) , KS 30 m LN Kierownik: Barbara Malenda 1 km KS 1 km, MK nr 4 LN Kierownik: Mieczys³aw Gaik 30 1km (44) , /MDK/ (44) mdk.tomaszow.com 44 3km Kierownik: Renata Miko³ajewska lub po uzgodnieniu 5 km KS 5 km, MK nr 1 LN 100 m Dyrektor: Tomasz Zdonek 39

21 Zduñska Wola Czekay, ul. Dolna Zduñska Wola (43) (43) h 2 km KS 1,5 km, MZK 1 km 90 LN Dyrektor: Maria Donat 300 m SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. G³uchów - Janis³awice (S); tel. (46) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R wm; K 2 km; L 1 km; K w¹skotorowa; KS wm 2. owicz , ul. Grunwaldzka 9 (S Nr 3); tel. (46) ; 26 (pok. 2-os. i wieloosob.); Kan; N S; Ks; R 2 km; K (basen kryty) 2,5 km; K i KS 3 km; MZK A 1,3; 3. Sobota , ul. Warszawska 22 (S); tel. (46) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; Ks; wm; R wm; L 500 m; jazda konna 2 km; K 10 km; KS 200 m Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w iotrkowie Tryb. Trasa nr 1 14-dniowa - rzez trzy arki Krajobrazowe (Spalski, Sulejowski, rzedborski) - Tomaszów Maz. - iotrków Tryb. - rzedbórz - Radomsko Trasa nr 2 10-dniowa - rzez rzedborski ark Krajobrazowy i Zag³êbie Be³chatowskie - rzedbórz - Radomsko - Be³chatów iotrków Tryb. Istnieje mo liwoœæ modyfikacji tras. Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w odzi Trasa nr 1 14 dniowa ódÿ - owicz - iotrków Tryb. - Tomaszów Maz. - Inow³ódz 40

22 WOJEWÓDZTWO MA OOLSKIE Oddzia³ TSM, Kraków, ul. Oleandry 4, tel./fax (12) ; HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Biecz, ul. arkowa 1, Biecz (13) (13) , m KS 300 m LN km 20 km Kierownik: Joanna Koz³owska Bobowa 1, Bobowa (18) , (18) m 100m KS LN 24 7 km 20 km Dyrektor: Barbara Wo³kowicz Brzesko, ul. iastowska 2, Brzesko (14) (14) km KS wm LN m Dyrektor: Jolanta Bach Ciê kowice, ul. Œw. Andrzeja 6, Ciê kowice (14) (14) schronisko. ciezkowice.com ,7 km KS wm LN km Kierownik: Jan Motyka Gorlice, ul. Wyszyñskiego 16, Gorlice (18) (18) km MK nr 13, 14 LN 40 Kraków, ul. Grochowa 21, Kraków (12) (12) km MZK nr km LN hir Dyrektor: Marta Jasiñska m Zakopane, ul. Krzeptówki 2, Zakopane, Filia SSM Kraków (18) (18) km rywatne busy LN 35 2km 3km 150 m 10 km Kierownik: Czes³aw Sikora Kierownik: Janusz Grandys 41

23 Kraków Oleandry, ul. Oleandry 4, Kraków (12) , (12) km MK nr 152, 179 Nr km LN Dyrektor: Krzysztof omorski m Ksi¹ Wielki ul. W. Witosa 10, Ksi¹ Wielki (41) (41) republika.pl K 10 km KS, Miechów, Jêdrzejów LN Dyrektor: Miros³awa Malmon 50 Lanckorona, ul. Kazimierza Wielkiego 1, Lanckorona (33) (33) lanckorona.pl km KS wm LN Dyrektor: Weronika Rz¹ca 100 5km 20 km azy, Jerzmanowice (12) (12) km KS 2 km LN Kierownik: Karol apisz 60 Nowy S¹cz, ul. Rejtana 18, Nowy S¹cz (18) (18) km KS 200 m LN Dyrektor: Irena asyk-biel 50 2km 10 km Ochotnica Górna oœ. Ustrzyk, Ochotnica Górna (18) (18) h KS wm LN Kierownik: Grzegorz Wójciak 30 Olkusz Jura, ul. Legionów olskich 3, Olkusz (32) , K wm KS wm LN Kierownik: Ewa ak- ebek 70 Rozdziele 194, egocina (14) (14) km Bochnia KS 100 m LN km Dyrektor: Jaros³aw Orze³ 3,5 km

24 Ska³a, ul. Ks.S.o³etka 30, Ska³a (12) (12) K Kraków KS 400 m LN Stryszawa od Ja³owcem Stryszawa 496, Stryszawa (33) (33) ; km KS 75 km LN Sucha Beskidzka, ul. Koœcielna 5 b, Sucha Beskidzka (33) (33) km KS wm LN 10 km 12 km 20 km Wola Kalinowska /S/, Wola Kalinowska (12) (12) km KS wm LN Kierownik: Bo ena Koc 54 Zakopane Szarotka, ul. Nowotarska 45 G, Zakopane (18) , (18) h 500 m LN hir Dyrektor: Krystyna D³ugopolska 60 1km Zawoja 991, Zawoja We³cza (33) (33) km 300 m km Sucha Beskidzka KS, bus LN 50 Kraków - Hostel ATLANTIS ( str. 75) 1km 3,5 km Kierownik: Maria Jakubek 6 km Dyrektor: Maria Laciak Kierownik: Iwona Krupiak Dyrektor: Jan Lach SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Banica Uœcie Gorlickie (S); tel. (18) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; Tr (rowery); R 14 km; Jez. Klimkówka 14 km; rzeka Bia³a 1 km; L 200 m; Nt 20 km; N; jazda konna 14 km; K Grybów 21 km; Krynica 20 km; KS wm; 2. Brzegi Jurgów-Brzegi, ul. Halna 58 (S); tel. (18) ; 32 (pok. 2,6 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks (œniadania i kolacje na zamówienie); wm; (strze ony) wm; R 3 km; K (basen 43

25 kryty) 3 km; rzeka 2 km; L 1 km; Nt 1 km; jazda konna 3 km; K Zakopane 17 km, oronin 10 km; KS 1 km, sp.brzegi.strefa.pl 3. D¹browa Tarnowska , ul. i³sudskiego 33 (Int. LO), tel. (14) , 40 (pok. 4-osob.), Kan, R 100 m, KS wm, boiska sportowe, hala sportowa 4. Dobra 364, ; tel./fax (18) ; 30; Kan; S; Ks; ; K; K 5. G³adyszów Uœcie Gorlickie /Szko³a/; tel. (18) ; 30; Kan; N; Ks; S; Tr; ; N; Nt 4 km; J 11 km; K 18 km; KS wm, 6. Gruszowiec Dobra (S); tel. (18) ; 22 (pok. wielooosob.); Kan; S; Ks; wm; R pod Œnie nic¹ 1 km; L wm; K 6 km; KS wm 7. Kasinka Ma³a "Lubogoszcz" ; tel. (18) , , fax (0-18) ; 24 (pok. Wieloosob.); IV-X; Kan; N; S; Ks (wy ywienie na zamówienie); wm; R 3 km; L wm; KS 3 km; 8. Kraków , ul. Szablowskiego 1C (Int. ZSzBud Nr 1); tel./fax (12) ; tel. (0-12) ; 150 (3,4,5-os.); IV- VI; IX- X; Kan; N; S; SAT; Ks ; sala konferencyjna; Tr; wm; boisko do gry w pi³kê rêczn¹ i no n¹; sala gimnastyczna pe³nowymiarowa; R 300 m; L 2,5 km; K Basen "Cracovia", "Wis³a" 1 km; KS, K l. Dworcowy, MK T 4; 12, Limanowa , ul. Zygmunta Augusta 8; Tel./fax (18) ; 50; Kan; N; Ks; S; Tr; ; N; Nt; KS 2 km 10. Lubomierz (S Nr 2); tel. (18) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; L wm; K Mszana Dolna 15 km; KS wm; Mszana Dolna , ul. Marka 2 (ZS); tel./fax (18) ; 30 (pok. 4 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; K wm; L wm; K i KS wm;.zspmszana.iap.pl 12. oznachowice Dolne 104, Wiœniowa (OS), tel. (12) ; 25 (pok. wieloosobowe), V IX; Kan; S; Ks; KS wm; 13. Tymbark , ul. Dworkowa 348 (Int Zesp. Szkó³), tel. (18) , fax (18) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; rzeka wm; Nt 10 km; K i KS 1 km;.zstymbark.xorg.pl 14. Zalesie Kamienica (S); tel. (18) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R Kamienica 7 km; L wm; K Limanowa 14 km; KS wm Obiekty wspó³pracuj¹ce z oddzia³em TSM w Krakowie 1. Wieliczka , ul. Alojzego Kosiby 31; (Dom ielgrzyma); tel. (12) , ; 50 (pok. 4,6 i 8-os.), wy ywienie na zamówienie 44

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD

Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD Autorzy tekstu: Maciej Aulak, Urszula Demidziuk, Dariusz Knebel, Tomasz Ko³odziej, Monika Kusina-Pyciñska,

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 24 sierpnia 2005 r. Monitor Polski Nr 51 1680 Poz. 708 i 709 708 OG OSZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o mo liwoêci uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Bardziej szczegółowo

1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek

1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek 1 Bank BGZ Ostrow Wielkopolski 63-400 Gimnazjalna 6 miejsce Bank BGZ 2 Bank BGZ Jaroslaw 37-500 Piekarska 5 miejsce Bank BGZ 3 Bank BGZ Szczecinek 78-400 Pl. Wolnosci 18 miejsce Bank BGZ 4 Bank BGZ Zagan

Bardziej szczegółowo

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie

miejsce funkcjonowania bankomatu miejscowość ulica, numer 1. BS Chrzanów Chrzanów ul. Aleje Henryka 22 Małopolskie Bankomaty. Bankomaty obsługują karty MasterCard, Maestro, Cirrus, PolCard, VISA Na mocy porozumienia bankomatowego, zawartego przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA AUTORYZOWANYCH SKLEPÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LOTERII LP NAZWA ULICA MIASTO KOD POCZTOWY SIECI HANDLOWE 1 CARREFOUR UL. 10 MARCA 2 BOLESŁAWIEC 59 700 2 CARREFOUR UL. FORDO]SKA 141 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela

Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz. LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon pon-pt sobota niedziela MEBLE bez VAT - CZERWIEC 2013 Czas trwania promocji : 2013-06-07 / 2013-06-11 Xxxxx - salon posiada ofertę dodatków wyposażenia wnętrz Godziny otwarcia salonu LP Nazwa salonu Miejscowość Ulica Telefon

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze

Promocja ważna od 25 listopada do 24 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów. 5,99 3,99 33% taniej 189,00 149,00. - porcelana w kolorze ZIMOWE obniżki cenowe Promocja ważna od listopada grudnia0 0 r. lub Promocja ważna od listopada dodogrudnia lub do dowyczerpania wyczerpaniazapasów. zapasów. 699, 9,- 9, 9,- 0 PROM OCJA do % na wybra ny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A numer czy rozpoczęły certyfikację -nowy model PL-LAB0002 certyfikowane BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej typ nazwa związane z CE sala kod miasto adres tel osoba kontaktowa imie tel BROst

Bardziej szczegółowo

Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011

Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011 Lista bankomatów bezprowizyjnych wg stanu na 26.06.2011 miescowość kod pocztowy adres, ulica właściciel Abramów 21-143 ul. 22 lipca 8a Bankomat BS Lubartów, Oddział w Abramowie Adamów 21-412 Plac Śniegockich

Bardziej szczegółowo

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,-

cenie! 999,- 290,- ceny promocja super! w super super super okazja 499,- 1269,- meble wszystkich pokoleń NOWOŚĆ 789,- promocja oferta promocyjna ważna od 23.07.2010 do 14.08.2010 r. www.brw.com.pl www.brw.com.pl www.brw.com.pl meble wszystkich pokoleń R058/01.07.10/BRW półka podświetlana diodami LED NOWOŚĆ cenie! w super

Bardziej szczegółowo

aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com.

aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com. Lista referencyjna aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com.pl, e-mail:biuro@aquatherm.com.pl aquatherm-polska Firma

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1

Mar ka. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Kod pocztowy. Arkusz1 Mar ka Kod pocztowy 5ASEC Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Bielsko Biała CH Auchan ul. Bohaterów Monte Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul. Leszczyńska 20 00-339 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022

1 ŁÓDŹ CH Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 numer miasto drogerii nazwa kod adres 1 ŁÓDŹ Saspol 90-423 Piotrkowska 95 2 POZNAŃ 61-832 Szkolna 5 3 BYDGOSZCZ 85-006 Gdańska 10 4 KRAKÓW 31-133 Dunajewskiego 1 5 WARSZAWA 00-022 Krucza 51 6 BYTOM 41-902

Bardziej szczegółowo

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83

ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83 NAZWA APTEKI MIASTO ULICA E-FARM.PL SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI RĄBIEŃ U. PAŃSKA 14 APTEKA PRZY POLOMARKECIE ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PIŁSUDSKIEGO 2/4 APTEKA MGR FARM. B. KUNIKOWSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: Miejsce przyjmowania zapisów na akcje spółki Berling S.A. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 1. Biuro Maklerskie ERSTE Securities Polska S.A. L.P. NAZWA POK/PPZ ADRES NR TELEFONU/FAKSU 1. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo