WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN POLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN POLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN)"

Transkrypt

1 HOSTELLING INTERNATIONAL WYKAZ SCHRONISK M ODZIE OWYCH WED UG WOJEWÓDZTW YOUTH HOSTELS IN OLAND (ACCORDING TO THE ROVINCES) VERZEICHNIS DER JUGENDHERBERGEN IN OLEN (NACH WOJEWODSCHAFTEN) Miêdzynarodowe Schronisko M³odzie owe TSM WIECHA w Ustroniu-Jaszowcu 20

2 LEGENDA SCHRONISKA STA E Liczba ³ó ek Lokalizacja ole namiotowe przy schronisku Telefon Sanitariaty (natryski umywalki) Fax Dostêpnoœæ dla osób niepe³nosprawnych oczta elektroniczna ( ) rzechowalnia sprzêtu turystycznego arking - samochody osobowe arking samochody osobowe i autokary Kuchnia samoobs³ugowa Sto³ówka Strona internetowa Godziny przyjmowania turystów Odleg³oœæ od dworca K Odleg³oœæ od przystanku autobusowego Odleg³oœæ od przystanku tramwajowego Kawiarnia Œwietlica Odleg³oœæ od lotniska Forma p³atnoœci LN gotówka CC karta kredytowa Tereny narciarskie K¹pielisko hir Rezerwacja w SM 21

3 KEY ERMANENT HOSTELS Number of beds Location Camp site available Telephone Washing facilities (showers, washrooms) Fax Handicapped access Equipment storage facilities Web page Car ark Bus and Car ark Self-service kitchen Check-in hours Distance from Railway station Distance from Bus stop Canteen Café Lounge Distance from Tram stop Distance from the airpoer Accepted forms of payment: LN cash CC credit card Skiing facilities Bathing facilities hir 22 Hihostels Reservation

4 LEGENDE JUGENDHERBERGER, GANZJÄHRIG Bettenanzahl Lage Zeltplatz an der Herberge Telefon Sanitäre Anlagen (Duschen, Waschbecken) Fax Behindertengerechte Ausstattung Aufbewahrung touristischer Geräte arkplatz für kws arkplatz für kws und Busse SB-Küche Kantine Website Empfangszeiten der Reisenden Entfernung zum Bahnhof Entfernung zur Bushaltestelle Entfernung zur Straßenbahnhaltestelle Cafeteria Aufenthaltsraum Entfernung zum Flughafen Zahlung LN bar CC Kreditkarten Skigebiete hir Badestelle Hihostels Buchung 23

5 LEGENDA SCHRONISKA SEZONOWE OBJAŒNIENIA SKRÓTÓW IYHF - schronisko zg³oszone do Informatora MFSM (Miêdzynarodowa Federacja Schronisk M³odzie owych) J - jezioro K - k¹pielisko Kan. - kanalizacja KS - kuchnia samoobs³ugowa L - las - liczba ³ó ek m, km - metry, kilometry MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa MA - Miejskie rzedsiêbiorstwo Autobusowe MK - Miejskie rzedsiêbiorstwo Komunikacyjne N - natryski Nt. - tereny narciarskie - parking N - pole namiotowe przy schronisku K - olskie Koleje añstwowe KS - olska Komunikacja Samochodowa R - restauracja S - œwietlica T - tramwaj tel. - numer telefonu Tr. - przechowalnia sprzêtu turystycznego wm. - w miejscu 1.VII-25.VIII - schronisko czynne od 1 lipca do 25 sierpnia 24 THE FOLLOWING ABBEREVATIONS ARE USED IYHF - hostels which are placed in handbook of I.Y.H.F. J - lake K - the swimming pool (upon air, under roof) Kan. - plumbing KS - self-service kitchen L - forest - number of beds m, km - metres, kilometres MA, MKS (MK) - bus No N - shower Nt. - skiing area - parking

6 K - nearest railway station, locality and distance KS - bus station (stop), locality and distance R - the nearest restaurant, distance S - common room T - tram tel. - telephone number Tr. - bicycle (skis) - store room wm. - in place 1.VII-25.VIII - hostel open only from 1 July to 25 August ERKLARUNG DER ABKÜRZUNGEN IYHF - Internationaler Jugendherbergsverband J - See K - Badestelle Kan. - Kanalisation KS - Selbstbedinungsküche L-Wald - Zahl der Schlapfplätze m, km - Meter, Kilometer MA, MKS (MK) - Städtische Verkehrsbetriebe N - Dusche Nt. - Skigelände - arking K - nächster, Bahnhof KS - nächster, Bushaltestelle R - Restaurant S - Klubraum T - Strassenbahn tel. - Rufnummer (Frensprecher) Tr. - Aufbewahrung wm. - Am Ort 1.VII-25.VIII - JH nur vom 1 Juli bis 25 August offen. 25

7 WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL SKIE Oddzia³ TSM Legnica, ul. Jordana 17; HOSTELLING tel. (76) Oddzia³ TSM Wroc³aw, ul. Wyspa S³odowa 10; tel , fax (71) Oddzia³ TSM Wa³brzych, ul. Dmowskiego 20; tel. (74) Oddzia³ TSM Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10; tel. (75) Oddzia³ TSM Lubañ, ul. u ycka 1; tel. (75) Oddzia³ TSM Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a; tel ; Oddzia³ TSM Zgorzelec, ul. owstañców Œl¹skich 1 (MOS); Oddzia³ TSM Boles³awiec,ul. Miko³aja Brody 12 (S4) tel./fax (75) INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Bukowiec Skalnik, ul. Szkolna 2, Bukowiec (75) f (75) km MZK m Nr 3 LN; 47 5 km 8 km Jelenia Góra Bartek, ul. Bartka Zwyciêzcy 10, Jelenia Góra (0-75) (75) m KS 500 m, MZK nr 4, 6, 9, 10, 14, 15 LN m 5 km Jelenia Góra Wojtek, ul. Skowronków 15a, Jelenia Góra (75) , schronisko-wojtek.pl K 3 km nr 1, 12, 19 5 km LN Kamieñ k/œwieradowa Halny, Mirsk ,2 km 20 km Kierownik: Adam urowski Dyrektor: Adam op³awski (75) (75) km KS 0,6 km LN 54 6 km 5km Dyrektor: Magdalena Krausiewicz- ada Kierownik: Jan St¹por

8 Karpacz Liczyrzepa ul. Gimnazjalna 9, Karpacz Maciejowiec 13 Maciejówka, Lubomierz (75) (75) splubomierz.republika.pl 24h 5 km KS wm LN Micha³owice Z³oty Widok ul. Kolonijna 14, iechowice (75) (75) zlotywidok.zsem.pl , km MZK nr 15 LN Nowa Ruda TAU, ul. Górnicza Nowa Ruda (75) (75) (lato), (zima) 20 km wm LN Dyrektor: Ma³gorzata Bugajny 50 2 km 500 m K³odzko, ul. Nadrzeczna 5, K³odzko (74) (74) , km KS 500 m LN Kierownik: Monika Tondytko km 30 km Kuraszków Dworek ul. Turystyczna 2, Oborniki Œl¹skie (71) (71) kuraszkow.9com.pl km KS wm 25 km LN 50 3 km Dyrektor: Krystyna Baszniak Kroœnice, ul. Kwiatowa 8, Kroœnice (71) (71) h 3 km LN km Dyrektor: po Joanna Monastyrska Legnica, ul. Jordana Legnica (76) (76) , ,8 km KS 0,8 km 60 km LN 50 1km 31km 42 3 km 1 km Dyrektor: Jolanta Jucewicz Kierownik: Halina Kowaliszyn 46 6 km 100 m Dyrektor: Jadwiga Niedbalska (74)

9 58 (74) , ,5 km KS 0,5 km LN 46 2 km 10 km Starczów 43 Zacisze Kamieniec Z¹bkowicki 50 6km (74) (74) , km LN Szklarska orêba Wojtek ul. iastowska 1, Szklarska orêba (75) (75) km 2,5 km LN Œwidnica, ul. Kanonierska 3, Œwidnica (74) (74) km MZK nr 5,6 LN upki, Wleñ (75) (75) h 3 km KS 0,2 km LN Wroc³aw, ul. Ko³³¹taja 20 (M³odzie owy Dom Kultury), Wroc³aw (71) (71) m MZK nr N, 113, 145 Nr 2, 9, 17, 11, 5 (50 m) 10 km LN Wroc³aw, ul. Kie³czowska 43, Wroc³aw 50 1km 2 km 90 2 km 25 km m Kierownik: Iwona Szczêœniak Dyrektor: Arkadiusz Albrecht Dyrektor: Magdalena Krausiewicz- ada Dyrektor: Aldona Liszka (71) (71) km MZK nr N, km LN Wroc³aw NA WYSIE ul. Wyspa S³odowa 10, Wroc³aw (71) (99) (71) com.pl km KS 2 km, 28 7km Dyrektor: Tadeusz Jarosz Dyrektor: Jacek Marek Dyrektor: Ryszard Darczuk

10 MZK nr 128, C Nr 6, 8, 9, 11, km LN, CC 36 2 km Z³otoryja Zacisze ul. Kolejowa 2, Z³otoryja (76) (76) , m KS wm LN 45 1,3 km Dyrektor: Zbigniew asieka Dyrektor: Irena G³owacka Wroc³aw - Hostel DIZZY DAISY ( str. 75) Wroc³aw - Boogie Hostel ( str. 75) SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Jelenia Góra ul. Kiliñskiego 5/7 (Bursa nr 1); tel. (75) , ; fax (75) ; 50 (pok. 4, 5 osob.); N; S; Ks; wm; K (basen odkryty 1 km); Nt 5 km; jazda konna 6 km; OK 1 km; KS 0,3 km; boisko sportowe wm; teren rekreacyjny wm. 2. Wroc³aw , ul. Jemio³owa 46/48 (Bursa); tel. (71) , fax (71) ; 49; Kan; S; Ks; wm; K 2 km;tr;k 2 km; MK nr 125; Obiekty wspó³pracuj¹ce z Oddzia³em TSM w Wa³brzychu Lewin K³odzki , ul. Górska 1 Oœrodek nad Basenem ; tel. (74) , 50; i 7 pl;. zamek lewin i7pl; Obiekty wspó³pracuj¹ce z Oddzia³em TSM w Jeleniej Górze 1. Jelenia Góra Jagni¹tków Hotelik od dêbem , ul. Karkonoska 95, tel. (75) ; 30,.karkonosze.ig.pl/ poddebem. 2. Jelenia Góra Sobieszów (Bursa Szkolna nr 4), ul. azienkowska 1; tel. (75) ; fax (75) ; Wleñ , ul. Stachowicza 6 (Zespó³ Szkó³); tel. (75) ; fax (75) ; 30; hala sportowa wm. Obiekty wspó³pracuj¹ce z ZG TSM olanica Zdrój - Gospodarstwo omocnicze Turystyczna Chata - ul. ¹kowa 12a; tel./fax (74) , ; 60 (pok. 2- osob.), typu studio 2+2 z aneksem kuchennym, wc, ³azienk¹, a tak e z zapleczem rekreacyjnym (mini si³ownia, tenis sto³owy, sala ), ca³odzienne wy ywienie, mo liwoœæ organizacji szkoleñ, treningów sportowych (koszykówka, siatkówka); 29

11 Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w Jeleniej Górze Do uzgodnienia z Oddzia³em Trasy administrowane przez Oddzia³ we Wroc³awiu Do uzgodnienia z Oddzia³em Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w Wa³brzychu Do uzgodnienia z Oddzia³em 30

12 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-OMORSKIE Oddzia³ TSM W³oc³awek, ul. Mechaników 1; tel. (54) ; ; HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Bydgoszcz, ul. Sowiñskiego 5, Bydgoszcz (52) (52) m KS 3 km, MZK wm 10 km LN 700 m Dyrektor: Ma³gorzata Stachowicz Grudzi¹dz, ul. Hallera 37, Grudzi¹dz (56) (56) , km KS 2 km, MZK nr 3, 13, 16, 21 LN km Dyrektor: Tadeusz Osicki Toruñ, ul. Œw. Józefa 26, Toruñ (56) (56) km MZK nr 11 LN 60 4 km Dyrektor: Andrzej Skrzypczyk W³oc³awek Kujawiak, ul. Mechaników 1, W³oc³awek (54) (54) K G³. 3 km, W³. Zazamcze 500 m MZK nr 3, 4 LN 48 3km Dyrektor: Edward Makowski SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Mogilno , ul. i³sudskiego 18 (S Nr 3); tel. (52) ; 40 (pok. 4 i wieloosob.); Kan; S; Ks (ca³odzienne wy ywienie na zamówienie); Tr (rowery, plecaki); (strze ony) 650 m; R 250 m; Jez. Mogileñskie 400 m; K Wiecanowo 2 km; L 1,5 km; K i KS wm 2. Sêpólno Krajeñskie , ul. Hallera 29 (S Nr 2); tel. (52) , ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; Tr; wm; R 300 m; Jez. Sêpoleñskie wm; K 600 m; L 500 m; K 1,8 km; KS 1,2 km 31

13 3. Strzelno , ul. arkowa 10 (Specjalny Oœr. Szkolno-Wych); tel. (52) ; 25 (pok. 3,5,7-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R 400 m; Jez. ¹kie 3,5 km; K 400 m; L 2 km; jazda konna 13 km; K i KS 600 m 4. nin , ul. Sienkiewicza 1 (Int. LO); tel. (52) ; 32 (pok. 3,4 i 5-os.); Kan; N; S; Ks; R wm; wm; Jez. Ma³e i Du e niñskie; K wm; L wm; K i KS wm Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM we W³oc³awku Do uzgodnienia z Oddzia³em. Jesteœmy w Unii Europejskiej 32

14 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Oddzia³ TSM Lublin, ul. 3 Maja 6; tel. (81) Oddzia³ TSM Bia³a odlaska, ul. ocztowa 2; tel. (83) Oddzia³ TSM Che³m, ul. Czarnieckiego 8; tel. (82) Oddzia³ TSM Zamoœæ, ul. Lwowska 19; tel. (84) SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Che³m, ul. Czarnieckiego 8, Che³m 49 HOSTELLING INTERNATIONAL (82) , ,5 km KS 800 m, MK wm LN 10 m Kierownik: Beata Sienicka u³awy, ul. W³ostowicka 27, u³awy (81) , (81) km MZK nr 1, 12 LN km 3km Dyrektor: Ewa Szpakowska Kazimierz Dln. od Wianuszkami ul. u³awska 80, Kazimierz Dolny (81) , (81) onet.pl.wianuszki.kazimierzdolny.pl km u³awy MZK nr km Warszawa LN km 10 km Dyrektor: Andrzej Koz³owski Kazimierz Dln. Stra nica ul. Senatorska 25, Kazimierz Dolny (81) (81) wianuszki.kazimierzdolny.pl km u³awy MZK nr km Warszawa LN Dyrektor: Andrzej Koz³owski km 10 km Lublin, ul. D³ugosza 6, Lublin (81) (81) ssm.lublin.pl km KS 4 km, MZK 13 LN 62 4km 3km Dyrektor: El bieta Furmanek Miêdzyrzec odlaski, ul. Czysta 25, Miêdzyrzec odlaski (83) (83) h 2,5 km KS LN 33

15 36 3km Szczebrzeszyn, ul. Ogrodowa 14, Szczebrzeszyn 100 (84) km KS wm LN Kierownik: Barbara Wiœnicka Zwierzyniec Ryœ ul. Browarna 1, Zwierzyniec (84) (84) , (84) km KS 200 m LN Kierownik: Barbara Magier 1km Kierownik: Ryszard Winnik Obiekt wspó³pracuj¹cy z Oddzia³em TSM w Bia³ej odlaskiej Bia³a odlaska , ul. odmiejska 36 (Bursa Szkolna); tel. (83) , fax (83) ; 310; K 3 km; KS 900 m; MZA 100 m. SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Czemierniki (S); tel. (83) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; L 2 km; K (rzeka Tyœmienica) wm; KS wm 2. Dorohusk , ul. Jana aw³a II 59; tel. (82) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; wm; R wm; K wm; Tr; K i KS wm 3. Dubienka , ul. 1 Maja 6 (LO); tel. (82) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; Ks; wm; KS wm 4. Gnojno Konstantynów (S); tel. (83) ; 25 ( pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R Serpelice 4 km; wm; K wm (rzeka Bug); L wm; K Sarnaki 20; KS wm 5. Górecko Stare Józefów (S); tel./fax (84) ; VII- VIII; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; rzeka Szum 50 m; L 50 m; K Krasnobród 4 km; KS wm 6. Józefów , ul. Broniewskiego 14 (LO); tel. (84) ; V-X; 35 (pok. 4, 5 i wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; L wm; K D³ugi K¹t 3 km; KS wm 7. Janów odlaski , lac artyzantów 6; tel ; tel./fax (83) ; 60; Kan; Ks; S; ; zsjp.eggs.pl 8. Kodeñ (S); ul. 1 Maja 27; tel. (83) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; Tr; R wm; K wm; L wm; K Terespol 20 km; KS wm 9. Komarówka odlaska (LO); ul. W. Batki 37; tel. (83) ; 35 (pok. 4,5,6-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; L wm; KS wm 34

16 10. Krasnobród , ul. Sanatoryjna 1 (S przy Sanatorium Rehab.); tel. (84) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; N; wm; KS wm 11. Liszna k/s³awatycz S³awatycze (S); tel ; V-X; 29 (pok. 4 i 11-os.); Kan; N; S; Ks; wm; R 500 m; L 2 km; K wm (rzeka Bug); N; K 25 km; KS wm 12. Milanów , Zespó³ Szkó³ onadgimnazjalnych - Internat, tel. (83) , KS m. 13. Neple Terespol, ul. arkowa 22 (S); tel. (83) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; KS; R wm; K wm (rzeka Bug); L 500 m; K Terespol 10 km 14. Nowa Jedlanka Uœcimów (S); tel./fax (81) ; 30; Ks, N, S,, Kan, L 300 m; Jezioro 300 m; KS m 15. Sosnowica , ul. Wyzwolenia 5; tel. (89) ; 25; Ks; wm; Tr; K 20 km; KS 100 m. 16. Sawin (Zesp.Szk.odst.); tel. (82) ; 20 (pok. 3,5 i 12-os.); Kan; S; Ks; R 400 m; wm; L 500 m; N; K 20 km; KS wm; 17. Œwier e Dorohusk (S), tel. (82) , Susiec , ul. Tomaszowska 53 (S); tel ; 26 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R 2 km; K (basen otwarty) 1 km; rzeka Tanew 4 km; L 50 m; K 2 km; KS wm 19. Terespol n.bugiem , ul. Wojska olskiego 88 (Zsz Ogóln.); tel./fax (83) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R 300 m; K rzeka Bug 4 km; L 12 km; K i KS 300 m 20. Tomaszów Lubelski , ul. wirki i Wigury 1 (Zsz onadgim.); tel. (84) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; 350 m; R 350 m; L 1000 m; N; K Be³ ec 10 km; KS 2 km 21. Urszulin, ul. Szkolna 23 (Zesp. Szkó³); tel.(82) , Uœcimów (Zespó³ Szkó³); tel. (81) ; 14 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; Jez. Maœluchowskie 200 m; K Jez. Maœluchowskie; L 14 km; N; KS 200 m 23. W³odawa , ul. Modrzewskiego 24 (Int.ZSZ przy Hali Sportowej); tel. (82) , 52, K6km(Jez. Bia³e) 24. Wisznice (Int. LO); ul. Warszawska 44; tel. (83) ; 25 (pok. 5-os.); Kan; N; S; Ks; Tb; Tr (rowery); R 300 m; Jez. Bia³ka 30 km; rzeka Zielawa 100 m; L 500 m; K arczew 24 km; KS 200 m 25. Zamoœæ , ul. J.Zamoyskiego 4 (S Nr 4); tel./fax (84) ; kat. III; 50 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; R wm; K wm (basen otwarty OSiR, ul. Królowej Jadwigi); (strze ony) wm; K 2 km; KS 500 m, 26. Zawieprzyce Spiczyn (S); tel. (81) , (pryw. Dyr. Szko³y- /0-81/ ); 45 (pok. 5-os. i wieloosob.); Kan; S; Ks; Tb; Tr (rowery); R 800 m; rzeka Wieprz; L 1 km; N; jazda konna 3 km; K 22 km; KS wm; 35

17 27. Zwierzyniec (DDz. Nr 2), ul. artyzantów 3 B; tel. (84) ; 40 (pok. 5-os.); Kan; N; S; Ks (œniadania i kolacje na zamówienie); sala konferencyjna; Tb; Tr (rowery); wm; R 100 m; Jez. Stawy K¹pielowe "Echo" 2 km; K rzeka Wieprz 300 m; L wm; Nt 200 Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Zamoœciu Trasa 14-dniowa Roztoczañska - Lublin - Szczebrzeszyn Zwierzyniec - Górecko Stare - Józefów - Susiec - Krasnobród - Tomaszów Lub. - Zamoœæ Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Lublinie Trasa nr 1 7-dniowa Wy yna Lubelska i olesie Lubelskie - Lublin - Zawieprzyce - Nowa Jedlanka - Urszulin ( oleski ark Narodowy ) - W³odawa Trasa nr 2 7-dniowa (rowerowa) u³awy - Kazimierz Dolny - Lublin - Urszulin - W³odawa - Che³m Trasy administrowane przez oddzia³ TSM w Bia³ej odlaskiej Trasa nr 1 14-dniowa, kolarska - Bia³a odlaska - Miêdzyrzec odlaski - Komarówka odlaska - Radzyñ odlaski - Czemierniki - Wisznice - Romanów - Bia³ka - Liszna - Kodeñ - Terespol Trasa nr 2 10-dniowa - Bia³a odlaska - Neple - Terespol - Kodeñ - Liszna - Do³hobrody - W³odawa - Sosnowica - Bia³ka Trasa nr 3 10-dniowa - Bia³a odlaska, Miêdzyrzec odlaski - Komarówka odlaska - Radzyñ odlaski - Czemierniki - Bia³ka - W³odawa - Do³hobrody - Terespol 36

18 WOJEWÓDZTWO LUKIE SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Gorzów Wlkp., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 8, Gorzów Wlkp. (95) (95) km KS, MZK wm nr 126 nr 2 LN 86 Lubniewice, ul. Oœ. S³owiañskie 4, Lubniewice (95) ; (95) , KS wm 30 LN 2km Dyrektor: Stanis³aw Adamski Kierownik: Renata Kaczmarek HOSTELLING INTERNATIONAL rzytok 91, Zabór (68) (68) mos K 15 km KS wm 30 km LN Dyrektor: Gra yna ³oñska 48 8km Zielona Góra, ul. D³uga 13 /CKU/, Zielona Góra (68) (68) , km KS wm 10 km LN Dyrektor: Ma³gorzata Olech-Klonecka 150 m SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Bledzew , ul. Szkolna 9 (S); tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; L wm; KS wm 2. Dobiegniew , ul. oznañska 5, tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; L wm; KS wm 3. Goszczanowo Drezdenko (S); tel. (95) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R wm; Jez. wm; L wm; KS wm 4. Gubin , ul. Obroñców okoju 20; tel. (68) ; 30; Kan; S; Ks; wm; R wm; L wm; KS wm (przejœcie graniczne) 5. agów Lubuski "Na Cyplu" , ul. 1 Lutego 2 ; tel. (68) , VI-IX; 78 (4,5-os i 6 domków 10-os.); S; Ks; wm; R 600 m; Jez. agowskie 15 m; L wm; N; jazda konna 1 km; KS 600 m; 37

19 6. Miêdzyrzecz , ul. ami¹tkowo 17; tel. (95) ; 25 (pok. 4,5 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R 300 m; Jez. 4 km; L 2 km; K i KS 250 m 7. szczew , ul. arkowa 1; tel. (95) (Urz¹d Gminy); 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; R wm; wm; Jez. wm; K wm; KS wm 8. Rokitno (S); tel. (95) ; 25 (pok. wielosob.); Kan; S; Ks; wm; Jez. 2 km; L 100 km; N; KS 100 m 9. Sulêcin , ul. W. Witosa 30B; tel. (95) , tel./fax: (95) ; 80; S; Ks; N; Kan; 10. Œwiebodzin , ul. aków 3 (Int. ZSzZ); tel. (68) ; 80 (pok. 4 i 5-os.); Kan; N; S; Ks; Tr; wm; R wm; K wm; K wm; KS wm 38

20 WOJEWÓDZTWO ÓDZKIE Oddzia³ TSM ódÿ, ul. Zamenhofa 13; tel. (42) ;.ptsmlodz.free.ngo.pl Oddzia³ TSM iotrków Tryb., ul. D¹browskiego 13; tel. (44) Oddzia³ TSM Skierniewice, ul. Senatorska 12; tel. (46) w 347 HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E ódÿ, ul. Legionów 27, ódÿ (42) (42) yhlodz.pl 24h 5 km MK wm nr km CC 74 2 km ódÿ, ul. Zamenhofa 13 /filia/, ódÿ (42) yhlodz.pl 49 Nr 10, km. yhlodz.pl km MK wm nr 99 iotrków Tryb. Trybunalski ul. Grota Roweckiego 5, iotrków Trybunalski (44) (44) rzedbórz, ul. Mostowa 37 b /Bursa/, rzedbórz Radomsko, ul. iastowska 21 /Bursa/, Radomsko (44) LN, CC.trybunalskie.pl 24h 50m KS 50 m 147 km (Warszawa) LN, CC 2km.bursaradomsko.prv.pl Dyrektor: Iwona Marjañska-Kaczmarek Dyrektor: Iwona Marjañska-Kaczmarek Tomaszów Maz., ul. CK 10 /MOS/, Tomaszów Maz. (44) , KS 30 m LN Kierownik: Barbara Malenda 1 km KS 1 km, MK nr 4 LN Kierownik: Mieczys³aw Gaik 30 1km (44) , /MDK/ (44) mdk.tomaszow.com 44 3km Kierownik: Renata Miko³ajewska lub po uzgodnieniu 5 km KS 5 km, MK nr 1 LN 100 m Dyrektor: Tomasz Zdonek 39

21 Zduñska Wola Czekay, ul. Dolna Zduñska Wola (43) (43) h 2 km KS 1,5 km, MZK 1 km 90 LN Dyrektor: Maria Donat 300 m SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. G³uchów - Janis³awice (S); tel. (46) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R wm; K 2 km; L 1 km; K w¹skotorowa; KS wm 2. owicz , ul. Grunwaldzka 9 (S Nr 3); tel. (46) ; 26 (pok. 2-os. i wieloosob.); Kan; N S; Ks; R 2 km; K (basen kryty) 2,5 km; K i KS 3 km; MZK A 1,3; 3. Sobota , ul. Warszawska 22 (S); tel. (46) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; Ks; wm; R wm; L 500 m; jazda konna 2 km; K 10 km; KS 200 m Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w iotrkowie Tryb. Trasa nr 1 14-dniowa - rzez trzy arki Krajobrazowe (Spalski, Sulejowski, rzedborski) - Tomaszów Maz. - iotrków Tryb. - rzedbórz - Radomsko Trasa nr 2 10-dniowa - rzez rzedborski ark Krajobrazowy i Zag³êbie Be³chatowskie - rzedbórz - Radomsko - Be³chatów iotrków Tryb. Istnieje mo liwoœæ modyfikacji tras. Trasy administrowane przez Oddzia³ TSM w odzi Trasa nr 1 14 dniowa ódÿ - owicz - iotrków Tryb. - Tomaszów Maz. - Inow³ódz 40

22 WOJEWÓDZTWO MA OOLSKIE Oddzia³ TSM, Kraków, ul. Oleandry 4, tel./fax (12) ; HOSTELLING INTERNATIONAL SCHRONISKA M ODZIE OWE STA E Biecz, ul. arkowa 1, Biecz (13) (13) , m KS 300 m LN km 20 km Kierownik: Joanna Koz³owska Bobowa 1, Bobowa (18) , (18) m 100m KS LN 24 7 km 20 km Dyrektor: Barbara Wo³kowicz Brzesko, ul. iastowska 2, Brzesko (14) (14) km KS wm LN m Dyrektor: Jolanta Bach Ciê kowice, ul. Œw. Andrzeja 6, Ciê kowice (14) (14) schronisko. ciezkowice.com ,7 km KS wm LN km Kierownik: Jan Motyka Gorlice, ul. Wyszyñskiego 16, Gorlice (18) (18) km MK nr 13, 14 LN 40 Kraków, ul. Grochowa 21, Kraków (12) (12) km MZK nr km LN hir Dyrektor: Marta Jasiñska m Zakopane, ul. Krzeptówki 2, Zakopane, Filia SSM Kraków (18) (18) km rywatne busy LN 35 2km 3km 150 m 10 km Kierownik: Czes³aw Sikora Kierownik: Janusz Grandys 41

23 Kraków Oleandry, ul. Oleandry 4, Kraków (12) , (12) km MK nr 152, 179 Nr km LN Dyrektor: Krzysztof omorski m Ksi¹ Wielki ul. W. Witosa 10, Ksi¹ Wielki (41) (41) republika.pl K 10 km KS, Miechów, Jêdrzejów LN Dyrektor: Miros³awa Malmon 50 Lanckorona, ul. Kazimierza Wielkiego 1, Lanckorona (33) (33) lanckorona.pl km KS wm LN Dyrektor: Weronika Rz¹ca 100 5km 20 km azy, Jerzmanowice (12) (12) km KS 2 km LN Kierownik: Karol apisz 60 Nowy S¹cz, ul. Rejtana 18, Nowy S¹cz (18) (18) km KS 200 m LN Dyrektor: Irena asyk-biel 50 2km 10 km Ochotnica Górna oœ. Ustrzyk, Ochotnica Górna (18) (18) h KS wm LN Kierownik: Grzegorz Wójciak 30 Olkusz Jura, ul. Legionów olskich 3, Olkusz (32) , K wm KS wm LN Kierownik: Ewa ak- ebek 70 Rozdziele 194, egocina (14) (14) km Bochnia KS 100 m LN km Dyrektor: Jaros³aw Orze³ 3,5 km

24 Ska³a, ul. Ks.S.o³etka 30, Ska³a (12) (12) K Kraków KS 400 m LN Stryszawa od Ja³owcem Stryszawa 496, Stryszawa (33) (33) ; km KS 75 km LN Sucha Beskidzka, ul. Koœcielna 5 b, Sucha Beskidzka (33) (33) km KS wm LN 10 km 12 km 20 km Wola Kalinowska /S/, Wola Kalinowska (12) (12) km KS wm LN Kierownik: Bo ena Koc 54 Zakopane Szarotka, ul. Nowotarska 45 G, Zakopane (18) , (18) h 500 m LN hir Dyrektor: Krystyna D³ugopolska 60 1km Zawoja 991, Zawoja We³cza (33) (33) km 300 m km Sucha Beskidzka KS, bus LN 50 Kraków - Hostel ATLANTIS ( str. 75) 1km 3,5 km Kierownik: Maria Jakubek 6 km Dyrektor: Maria Laciak Kierownik: Iwona Krupiak Dyrektor: Jan Lach SCHRONISKA M ODZIE OWE SEZONOWE 1. Banica Uœcie Gorlickie (S); tel. (18) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; Tr (rowery); R 14 km; Jez. Klimkówka 14 km; rzeka Bia³a 1 km; L 200 m; Nt 20 km; N; jazda konna 14 km; K Grybów 21 km; Krynica 20 km; KS wm; 2. Brzegi Jurgów-Brzegi, ul. Halna 58 (S); tel. (18) ; 32 (pok. 2,6 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks (œniadania i kolacje na zamówienie); wm; (strze ony) wm; R 3 km; K (basen 43

25 kryty) 3 km; rzeka 2 km; L 1 km; Nt 1 km; jazda konna 3 km; K Zakopane 17 km, oronin 10 km; KS 1 km, sp.brzegi.strefa.pl 3. D¹browa Tarnowska , ul. i³sudskiego 33 (Int. LO), tel. (14) , 40 (pok. 4-osob.), Kan, R 100 m, KS wm, boiska sportowe, hala sportowa 4. Dobra 364, ; tel./fax (18) ; 30; Kan; S; Ks; ; K; K 5. G³adyszów Uœcie Gorlickie /Szko³a/; tel. (18) ; 30; Kan; N; Ks; S; Tr; ; N; Nt 4 km; J 11 km; K 18 km; KS wm, 6. Gruszowiec Dobra (S); tel. (18) ; 22 (pok. wielooosob.); Kan; S; Ks; wm; R pod Œnie nic¹ 1 km; L wm; K 6 km; KS wm 7. Kasinka Ma³a "Lubogoszcz" ; tel. (18) , , fax (0-18) ; 24 (pok. Wieloosob.); IV-X; Kan; N; S; Ks (wy ywienie na zamówienie); wm; R 3 km; L wm; KS 3 km; 8. Kraków , ul. Szablowskiego 1C (Int. ZSzBud Nr 1); tel./fax (12) ; tel. (0-12) ; 150 (3,4,5-os.); IV- VI; IX- X; Kan; N; S; SAT; Ks ; sala konferencyjna; Tr; wm; boisko do gry w pi³kê rêczn¹ i no n¹; sala gimnastyczna pe³nowymiarowa; R 300 m; L 2,5 km; K Basen "Cracovia", "Wis³a" 1 km; KS, K l. Dworcowy, MK T 4; 12, Limanowa , ul. Zygmunta Augusta 8; Tel./fax (18) ; 50; Kan; N; Ks; S; Tr; ; N; Nt; KS 2 km 10. Lubomierz (S Nr 2); tel. (18) ; 30 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; L wm; K Mszana Dolna 15 km; KS wm; Mszana Dolna , ul. Marka 2 (ZS); tel./fax (18) ; 30 (pok. 4 i wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; R wm; K wm; L wm; K i KS wm;.zspmszana.iap.pl 12. oznachowice Dolne 104, Wiœniowa (OS), tel. (12) ; 25 (pok. wieloosobowe), V IX; Kan; S; Ks; KS wm; 13. Tymbark , ul. Dworkowa 348 (Int Zesp. Szkó³), tel. (18) , fax (18) ; 25 (pok. wieloosob.); Kan; N; S; Ks; wm; rzeka wm; Nt 10 km; K i KS 1 km;.zstymbark.xorg.pl 14. Zalesie Kamienica (S); tel. (18) ; 22 (pok. wieloosob.); Kan; S; Ks; wm; R Kamienica 7 km; L wm; K Limanowa 14 km; KS wm Obiekty wspó³pracuj¹ce z oddzia³em TSM w Krakowie 1. Wieliczka , ul. Alojzego Kosiby 31; (Dom ielgrzyma); tel. (12) , ; 50 (pok. 4,6 i 8-os.), wy ywienie na zamówienie 44

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. Baza tanich noclegów. w w w. p i e k ny ws c h o d. p l

ODKRYJ JAK TO BLISKO. Baza tanich noclegów. w w w. p i e k ny ws c h o d. p l ODKRYJ JAK TO BLISKO Baza tanich noclegów w w w. p i e k ny ws c h o d. p l DOMY TURYSTY: hotel@kazimi- - KAZIMIERZ DOLNY Hotel Spichlerz, Willa Murka, Dom Adwokata 24-120 Kazimierz Dolny ul. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Do Prospektu Emisyjnego Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Pl. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 Warszawa STRONA INTERNETOWA:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna

woj. mazowieckie Ośrodek Adres Telefon kontaktowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej-Konstancin - Jeziorna Specjalistyczne Poradnie Rodzinne na terenie Warszawy: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo ul. Pełczyńskiego 28 E 01-471 Warszawa tel. : 22 664 13 42, 22 664 08 49 Specjalistyczna Poradnia

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego.

Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. Konkurs tematyczny Bronią czy piórem? Postawy Polaków wobec zaborców w okresie Powstania Styczniowego. dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Patronat Honorowy: Rektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie.

Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Lista placówek, stan na dzień 01.09.2015, dostępność asortymentu jest zależna od lokalizacji i może ulec zmianie. Ruciane Nida ul. Gałczyńskiego 11 Pisz ul. Wołodyjowskiego Pisz ul. Olsztyńska 2 Pisz Piecki

Bardziej szczegółowo

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24

SZKO Y PODSTAWOWE. 6 449 SP nr 46 Wroc aw DolnoÊlàskie 2:40.24 SZKO Y PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewczàt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 ódê ódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów ódzki ódzkie 58.72 4 440 SP Drzewica ódzkie 59.33 5 435

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. SP Nr 17 - w Koszalinie, ul. Wańkowicza 11. 17.07. - 30.07.06r.

WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. SP Nr 17 - w Koszalinie, ul. Wańkowicza 11. 17.07. - 30.07.06r. WYKAZ ORGANIZATORÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO 2006 r. Załącznik nr 2 Lp. Organizator Miejsce wypoczynku Termin Liczba dzieci Forma Liczba dni Dofinansow anie 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul.

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul. Hotele Andromeda Minihotel Andrzejówka Gościniec Atena Pensjonat Hotel,,Janczes Hotelik Gołdap Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy OHP Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Zakątek Pensjonacik EGO u Chrystowskich

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57

(071) 345 78 94 (071) 345 81 57 Zał. Nr 2 MIASTO WROCŁAW Adres jednostki Policji Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50-355 Wrocław Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12 53-679 Wrocław Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48 50-249 Wrocław

Bardziej szczegółowo

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44,

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44, (gwiazdki) Nazwa ulica kod miejscowość/ HOTEL**** QUBUS Legnica Skarbowa 2 220 Legnica tel.: 76-866- 21-00, legnica@qubushotel.com www.qubushotel.com Hotel*** i Restauracja ARKADIA Gliwicka 6 220 Legnica

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca

V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Lp. Okręgowa Rada Adwokacka V Dzie ń Bezpłatnych Porad Adwokackich 4 czerwca Imi ę Nazwisko Ulica 1 Katowice Katarzyna Komoniewska Potockiego 2/2 2 Katowice Maciej Prowancki Potockiego 2/2 3 Katowice Tomasz

Bardziej szczegółowo

W zestawieniu uwzgldniono tylko egzaminy z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Autor dr Bogdan Stpie

W zestawieniu uwzgldniono tylko egzaminy z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Autor dr Bogdan Stpie W zestawieniu uwzgldniono tylko egzaminy z poziomu podstawowego i rozszerzonego Autor dr Bogdan Stpie Bogdan Stpie, IAR Kielce Wszelkie prawa zastrzeone. Zabrania si drukowania w całoci lub we fragmentach

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych

Ewidencja mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja mediatorów w sprawach Lp. Nazwisko i imię Rekomendowana/y przez: 1. Adamus Przemysław Krajowy Sąd Arbitrażowy 2. Ceglarek Natalia Krajowy Sąd Arbitrażowy 3. Czajkowska Halina 4. Czepik Aleksiej

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza!

Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! Wykaz jednostek edukacyjnych biorących udział w projekcie Praktyka czyni mistrza! 1. nazwa jednostki ulica miasto Przedszkole nr 1 Obrońców Chorzowa 14 Chorzów 2. Przedszkole nr 13 Sobieskiego 13 Chorzów

Bardziej szczegółowo

MIASTKO24.PL - Miastecki Portal Internetowy

MIASTKO24.PL - Miastecki Portal Internetowy INFORMATOR MIEJSKI Autor: Administrator Zmieniony 19.02.2014. SŁUŻBA ZDROWIA Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. ul. Wybickiego 30 tel. (59) 857 09 00 www.szpitalmiastko.pl Prywatna Praktyka Stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

W konkursie wzięły udział następujące placówki: Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie

W konkursie wzięły udział następujące placówki: Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie PROTOKÓŁ z przebiegu komisyjnego przeglądu prac nadesłanych na Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny pt. PIĘKNO UKRYTE W, który odbył się 06.12.2012r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie. W konkursie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Dodatkowe stacje zatrzymań: TLK Bałtyk rel. Gdynia Główna - Poznań Główny - Gdynia Główna na st. Poznań Garbary; TLK Cegielski

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA LISTA SKLEPÓW STOKROTKA L.P. MIASTO ULICA 1 Goworowo Rynek 4 2 Warszawa Pasłęcka 8d 3 Kraków ul. Komuny Paryskiej 1A 4 Wrocław ul. Krzemieniecka 125 5 Lublin Nałkowskich 230 6 Boguchwała ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE POZA WOJEWÓDZTWEM ZIMA 2013 WWSE.5551.1.2013. LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Ośrodek Wczasowy Wierna Bocheniec 55 b Gold Tour kolonia 2013.01.24 2013.02.02 100

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE

WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE WYKAZ INSTYTUCJI I OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH KARNYCH W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to!

Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! Laureatki II etapu konkursu Szarość? Nie piszę się na to! NAGODY I STOPINIA 223327 AGA B. OSTRÓW WIELKOPOLSKI 433723 AGNIESZKA K. JAWORZNO 442027 MALGORZATA K. GLIWICE 457063 JOANNA K. OPOLE 491652 JUSTYNA

Bardziej szczegółowo

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI

L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI L.p. MARKA ADRES PLACÓWKI 1 Carrefour Express Warszawa;00-867;ul. Jana Pawła II 27 2 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Rzeszowska 2 3 Carrefour Express Zurawica;37-710;ul. Bankowa 8 4 Carrefour Express

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi 11/01/2014 S8 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta Polska-: Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne 2014/S 008-009863 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w maju 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp.

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy w maju 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Dębowa 8, -00 Lidzbark Warmiński tel./fax 89 767 33 39, 89 767 35 66 email: sekretariat@puplidzbark.pl Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. TB ALCES Al. Jerozolimskie 44 pokój 1026 00-024 Warszawa tel. (22) 826 10 74 e-mail: warszawa@tbalces.com

WARSZAWA. TB ALCES Al. Jerozolimskie 44 pokój 1026 00-024 Warszawa tel. (22) 826 10 74 e-mail: warszawa@tbalces.com Bezpośrednia sprzedaż kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen ELITAR PARTNER odbywa się poprzez następujące podmioty: WARSZAWA TB ALCES ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt

Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI. Portrety zwierząt Protokół pracy jury WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MINIATURY PLASTYCZNEJ W ODCIENIACH BIELI Portrety zwierząt W dniu 27 kwietnia 2016r. jury w składzie: Jacek T. Marek- Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 06:00-17:40 grupy 7:30-15:00 w dni robocze 6:50-18:30 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 07:00-18:40 5:45-17:25 3 6 07:00-18:40; 19:00-06:40

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności.

Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Lista sklepów Tesco w Polsce biorących udział akcji: Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. Miasto Andrychów Aleksandrów Łódzki Białystok Białystok Bielsko-Biała Biskupiec Bochnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYDZYNIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP

FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP FINAŁ KRAJOWY ENERGA BASKET CUP GDAŃSK, 14-17.06.2016 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 PROGRAM POBYTU REPREZENTACJI WOJEWÓDZTW W GDAŃSKU 14.06.2016 (wtorek) Przyjazd reprezentacji szkolnych w miejsce zakwaterowań

Bardziej szczegółowo

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw.

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw. 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 894-24-60-763 REGON 932081008 ul.

Bardziej szczegółowo

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram

Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram Placówki Banku Pocztowego S.A. świadczące usługi MoneyGram 1 Placówka Banku Pocztowego Bartoszyce ul. 11 Listopada 3 2 Placówka Banku Pocztowego Bełchatów ul. Tadeusza Kościuszki 21 3 Placówka Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

PUCHARU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGONORDIC WALKING 2014 POLAŃCZYK, 2014-10-12 DYST ANS. Miejsce kat. M / K. Miejsce Open. Miejsce płeć M / K CZAS

PUCHARU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGONORDIC WALKING 2014 POLAŃCZYK, 2014-10-12 DYST ANS. Miejsce kat. M / K. Miejsce Open. Miejsce płeć M / K CZAS płeć CZAS km/h min/km 1 78 SKWIRUT JERZY M 1 1961 M 50-54 1 RYMANÓW NPSR 5 0:33:16 9,02 [km/h] 06:39 [min/km] 2 117 GRZĄDZIEŁ DARIUSZ M 2 1969 M 45-49 1 USTRZYKI DOLNE 5 0:33:36 8,93 [km/h] 06:43 [min/km]

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

Zygmunta Lucjana. Lucyn

Zygmunta Lucjana. Lucyn Zamieszkiwali w majàtku odziedziczonym po ojcu, Fortunacie Edwardzie Jaworowskim we wsi o nazwie dzisiejszej Warzyn Skóry dawniej Nu ynek lub Warzynek,. Liczy on 102 hektary ziemi ornej oraz 10 hektarów

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ patrol: 605 820 018

Nowy Targ patrol: 605 820 018 Woj. małopolskie Komenda Woj. PSR w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-13-18, fax. (012) 392-13- 19 Kom. Wojewódzki - Łukasz Strzelewicz, tel. (012) 392-13-20 patrol: 691 349 951

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/527/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska

Konkurs 2008 Skarby Ziemi Konkurs plastyczny NAGRODA LAUREAT SZKOŁA. I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska Konkurs 2008 "Skarby Ziemi" Konkurs plastyczny I nagroda Jakub Dembkowski SP nr 68 we Wrocławiu Beata Żarska II nagroda Malwina Machnicka SP nr 84 we Wrocławiu Beata Turska II nagroda Katarzyna Wyszyńska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

(stan na dzień 22 lipca 2015r.)

(stan na dzień 22 lipca 2015r.) MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU (stan na dzień 22 lipca 2015r.) Lp. Nazwisko i Imię 1. Adach Anna 2. Biedny Ryszard Miejsce przeprowadzania mediacji ul. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 termin trwania kursu od-do

ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 termin trwania kursu od-do HARMONOGRAM ÓW ( i STOPNIA) DOKSZTAŁCANIA UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH Lp. ZAWÓD kurs ZSZ W ROKU SZKOLNYM 0/0 termin trwania kursu od-do miejscowość w której będzie odbywał się kurs. FOTOGRAF 0 Termin

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu

Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Załącznik nr 1 Lp. Nazwisko i imiona Zgłaszający Uzasadnienie opinii Zespołu Wniosek Zespołu zgłoszenie nie zawiera wymaganej ilości 50 podpisów 1 Boczkowska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK MANDATÓW

ROZDZIELNIK MANDATÓW ROZDZIELNIK MANDATÓW Zał. 2 do uchwały ZG PTTK nr 34/XVIII/203 WEDŁUG WYKAZU KLUBÓW ŻEGLARSKICH Z DANYCH TKO NA DZIEŃ 3.2.202 ROK Lp.. 2. 3. 4. Nazwa oddziału PTTK/klubu PTTK w Głogowie Głogowski Klub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

Telefony kontaktowe 1. Roman Walczak 01/02. 6. Bożena Kosowicz 06/02 Gabinet lekarski ul. Sportowa 16B/5 Gorzów Wlkp.

Telefony kontaktowe 1. Roman Walczak 01/02. 6. Bożena Kosowicz 06/02 Gabinet lekarski ul. Sportowa 16B/5 Gorzów Wlkp. WYKAZ LEKARZY UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ I POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ WPISANYCH DO REJESTRU KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GORZOWIE WLKP. Lp. Imię nazwisko lekarza

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki)

BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) BUŁGARIA Złote Piaski (obóz młodzieżowy / studencki) Bielsko-Biała Zatoka Dworca PKS, vis a vis BP 04:30 21:30 60 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II, stacja Orlen 20:15 06:00 140 Częstochowa McDonald's, Al. Wojska

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek wykonujących badania dla kandydatów do szkół wyższych, studentów i doktorantów. bocheński. brzeski 14 663 51 41. dąbrowski 14 642 31 98

Wykaz placówek wykonujących badania dla kandydatów do szkół wyższych, studentów i doktorantów. bocheński. brzeski 14 663 51 41. dąbrowski 14 642 31 98 Załącznik do Komunikatu nr 1 Kanclerza PK z dnia 8 kwietnia 2015 r. Wykaz placówek wykonujących badania dla kandydatów do szkół wyższych, studentów i doktorantów L.p. Wykonawca Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo