VI NIEDZIELA ZWYKŁA Nie bać się chorych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15.02.2015 VI NIEDZIELA ZWYKŁA Nie bać się chorych"

Transkrypt

1 08 lutego 2015 Nr 4 (310) Rok XVIII BIULETYN PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA I ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W GRUDZIĄDZU Chrystusowy Ordynans Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi Służyć z Maryją Jezusowi Chrystusowi, Wspólnocie Parafialnej, Kościołowi, Drugiemu Człowiekowi - to Boży Plan Akcji Katolickiej V NIEDZIELA ZWYKŁA Zdecydowane trwanie Na siłę nie można nikogo zainteresować uniwersalnymi wartościami: dobrem, prawdą i pięknem. Zdobywa się je najczęściej przykładem swego życia. Nic więc dziwnego, że istnieje jakiś nikły procent ludzi, którzy wprawdzie te wartości znają, ale mimo to wpadają w szpony złego ducha. To trudna kwestia zainteresowania się sprawami szatana, który będzie działał aż do paruzji. Zdecydowane trwanie przy Jezusie sprawia, że w Nim zwyciężymy naszego odwiecznego wroga diabła. Zdecydowane trwanie na modlitwie sprawi, że będziemy silni Chrystusową mocą. Po wyjściu z synagogi, w której Jezus uwolnił człowieka od wpływu złego ducha, Pan wraz z Jakubem i Janem przyszli do domu teściowej Szymona, która leżała w gorączce. Ją także Jezus uzdrowił. Wieczorem natomiast przed domem Szymona zgromadzili się wszyscy chorzy i opętani. Oni także zostali uzdrowieni i uwolnieni od wpływów złego ducha. Jezus uzdrawia i modli się do Ojca i to jest Jego zwycięstwo nad złym duchem. Jeżeli więc Jezus modlił się a nie na darmo się modlił, ponieważ przez modlitwę osiągnął to, o co prosił, a czego bez modlitwy może by nie otrzymał któż z nas będzie zaniedbywał modlitwę? Marek nas poucza: Jezus nad ranem wstał, wyszedł i udał się na miejsce samotne, i tam się modlił. Łukasz też dodaje: Gdy Jezus przebywał w pewnym miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: - Panie, naucz nas modlić się. ( ) Zawsze będzie wysłuchany ten, kto zawsze się modli. (Orygenes komentator Pisma Świętego z początków chrześcijaństwa)

2 VI NIEDZIELA ZWYKŁA Nie bać się chorych Jakie to szczęście, że nie są nam obcy ludzie, którzy mają problem ze zdrowiem. Uczymy się nie bać chorych, nie uciekamy przed nimi, coraz częściej pomagamy im żyć. Nie chodzi tylko o wyrównywanie chodników, podjazdy i wszelkie ułatwienia czy udogodnienia, ale przede wszystkim o przyjazny uśmiech, podanie dłoni po prostu o piękną codzienność. Za czasów Mojżesza chorych na trąd separowano. W tamtym świecie trąd był chorobą groźną i nieuleczalną. Nie dziwi wiec zakaz wzajemnego zbliżania się do siebie: zdrowych i zarażonych. Trędowaty z Ewangelii łamie prawo i zbliża się do Chrystusa. Na kolanach prosi Go o uzdrowienie z choroby. Jego pokora sprawia że Jezus również łamie zakaz, dotyka zarażonego i mówi; Chcę, bądź oczyszczony. XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO Drodzy bracia i siostry. W tym roku zapraszam was do medytacji słów z Księgi Hioba: Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15). [ ] Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są oczami niewidomego i stopami chromego. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus sam powiedział: Ja jestem pośród was jako ten, który służy. Z orędzia Ojca Świętego Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego W naszej wspólnocie parafialnej kapłani odwiedzają chorych w domach w pierwszą sobotę miesiąca ŚRODA POPIELCOWA Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Od Środy Popielcowej rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, aby przygotować się do Świętego Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wymownym znakiem rozpoczęcia liturgicznego okresu postu jest obrzęd posypania głów popiołem, w trakcie którego usłyszymy słowa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przeżywać właściwie Wielki Post oznacza nawrócić się do Boga przez modlitwę, post i jałmużnę. Strona 2

3 Pierwsza rocznica śmierci śp. Ks. kan. Janusza Majewskiego W najnowszym, XXII tomie Rocznika Grudziądzkiego, w dziale; Ludzie miasta i regionu, została przedstawiona sylwetka Ks. kan. Janusza Majewskiego. Autorem obszernego biogramu, pt. Ksiądz kanonik Janusz Majewski ( ) pierwszy proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Grudziądzu, jest Paweł Nastrożny, pracownik Działu Historycznego grudziądzkiego Muzeum. Przez wiele lat ministrant, a obecnie lektor w naszym kościele. W pierwszą rocznicę śmierci śp. Ks. kan. Janusza Majewskiego, 17 lutego (wtorek) oraz w Środę Popielcową lutego, zapraszamy na Msze Święte o godz.. w Jego intencji. Strona 3

4 W n a s z e j w s p ó l n o c i e p a r a f i a l n e j SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE 2014 ROK Z łaską Boga prawie miesiąc temu rozpoczęliśmy kolejny rok nowego Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, rok Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Zastanówmy się, ile dobra, ile zła, wniósł miniony rok w nasze życie osobiste, rodzinne, parafialne, życie naszej Ojczyzny i całego świata. Jak zapewne pamiętamy, obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Trzeba nam zatem ciągle wpatrywać się w swoje życie w oparciu o Słowo Boże, które czytamy w Kościele, także w oparciu o przeżywaną liturgię Kościoła i podejmować trud osobistego nawrócenia oraz budować komunię z Bogiem i miedzy sobą. Do największych wydarzeń ubiegłego roku należy zapewne niespodziewana i tragiczna śmierć mojego poprzednika, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, śp. Ks. kanonika Janusza Majewskiego. Jego pogrzeb zgromadził ogromną rzeszę wiernych, którzy w ten sposób podziękowali za Jego ofiarną duszpasterską pracę dla Kościoła i naszej wspólnoty parafialnej. Konsekwencją tej nagłej śmierci była nominacja nowego proboszcza, przez Ks. Biskupa, z dniem 1 marca 2014 r. Uroczyste objecie parafii nastąpiło 16 marca. W roku duszpasterskim przeżywaliśmy wspólnie, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ks. dr Piotr Malinowski. Do wspólnych przeżyć liturgicznych należy przeżywanie Triduum Paschalnego, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, uroczyste świętowanie odpustów parafialnych; ku czci Św. Stanisława - 8 maja i Św. Teresy - 1 października. Do stałych celebracji liturgicznych należy adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca i modlitwy w intencji powołań. W pierwsze piątki miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu i zawierzenie Sercu Jezusowemu oraz adoracja w pierwsze soboty miesiąca. Do stałych nabożeństw, licznie gromadzących wiernych, należy Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, w poniedziałki o godz , Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w środy w łączności z Mszą świętą wieczorną oraz nabożeństwa okresowe; majowe, Różaniec, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Podsumowując wydarzenia zbawcze ubiegłego roku: Chrztu udzielono 69 dzieciom; Sakramentu Bierzmowania udzielono 49 osobom; Sakrament małżeństwa przyjęły 22 pary; Na drogę do domu Ojca odprowadziliśmy 69 wiernych. Strona 4

5 Z inwestycji parafialnych dokonanych w ubiegłym roku należy wymienić: remont części domu parafialnego, w którym zmodernizowano ogrzewanie, częściowo wymieniono okna, drzwi, położono płytki, sprawiono nową kuchnie, wymalowano ściany w zakrystii i kaplicy pogrzebowej, również położono w tych pomieszczeniach płytki. Dzięki ofiarności wiernych sprawiono pomnik śp. Księdzu Januszowi. Pielgrzymi naszych parafialnych wypraw ofiarowali podest do monstrancji oraz naczynie na wodę święconą, a Żywy Różaniec i Margaretki trzy nowe ornaty. Dokupiono i zamontowano również sprzęt nagłaśniający do kościoła. W sumie dokonano inwestycji na kwotę ponad 90 0 zł. Zobowiązania parafii wobec Kurii Diecezjalnej, Seminarium, KUL-u i zbiórki charytatywne wyniosły 57 0 zł. Bieżące utrzymanie Kościoła i plebani zł (energia elektryczna, gaz, podatki, stałe opłaty, pensje). W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom wspierającym inwestycje w naszej parafii poprzez ofiary budowlne składane na comiesięcznej tacy, czy wpłacane na konto parafii oraz wszystkim, którzy przez cały rok ochotnie włączali się do pomocy przy pielęgnacji ogrodu i sprzątaniu kościoła. Z najbliższych planów duszpasterskich czekają nas rekolekcje wielkopostne i szkolne w Wielkim Poście, od 15 marca, Pierwsza Komunia Święta dzieci -1 maja, odpust ku czci świętego Stanisława, poza tym, normalne bieżące duszpasterstwo parafialne. Z planowanych inwestycji na 2015 rok - to sprawienie witraży do prezbiterium naszej świątyni, których koszt wyniesie 60 0 zł. Na ten cel zostały złożone już dodatkowe ofiary podczas kolędy w kwocie prawie 40 0 zł, za które serdecznie dziękuję. O ile nam pozwolą środki finansowe, tę inwestycję będziemy w miarę możliwości kontynuować w dalszej części naszej świątyni. Drodzy parafianie. Wszystkie nasze poczynania powierzamy Bożej Opatrzności z nadzieją, że będzie to dla nas czas błogosławiony i obfity w Bożą pomoc, orędownictwo Matki Bożej i opiekę naszych patronów, Świętego Stanisława i Świętej Teresy. Wasz proboszcz Waldemar Strona 5

6 Sakrament Chrztu Świętego W PARAFII ŚW. STANIS ŁAWA BISKUPA I MĘCZE NNIKA I ŚW. TERESY OD DZIECI ĄTKA JEZUS W GRUDZIĄDZU w roku 2015 udzielany będzie w następujących terminach: stycznia 17 maja 20 września 15 lutego 21 czerwca października 15 marca 19 lipca 15 listopada 05 kwietnia WIELKANOC 16 sierpnia 25 grudnia Zgłaszając dziecko do chrztu przynosimy: 1. Akt urodzenia dziecka 2. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (jeśli są spoza naszej Parafii), że spełniają warunki, by być rodzicami chrzestnymi. Strona 6

7 INTENCJE MSZALNE Chrystusowy Ordynans Poniedziałek 09 lutego Poniedziałek 16 lutego 8 +Stanisława Zielaskowskiego 8 +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 1. +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 2. +Wacława Dobiesa w 11.r.śm. ++z rodziny Dobies i Gołębiowskich Wtorek 10 lutego Strona 7 +Wojciecha Krzemińskiego (int. od sąsiadów) Wtorek 17 lutego 8 +Konrada Januszewskiego 8 +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 1. +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 2. +Czesława w 25.r.śm. ++rodziców z obojga stron ++z rodziny Środa 11 lutego 8 +Reginy Rutkowskiej (gregor.) O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Matek Różańcowych Czwartek 12 lutego +ks. kan. Janusza Majewskiego (int. od parafian) Środa lutego POPIELEC rodziców Joanny i Edwarda Szyming 30 +Jana Prabuckiego ++Teresy, Romana i 9 męża Jerzego Reginy Rutkowskiej (gregor.) +ks. kan. Janusza Majewskiego (int. od p. Teresy) Czwartek 19 lutego 8 +Reginy Ojdowskiej 8 +Zbigniewa Mazura +Reginy Rutkowskiej (gregor.) +Reginy Rutkowskiej (gregor.) Piątek 13 lutego O zadośćuczynienie za grzechy nasze i 8 całego świata 1. +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 2. +Barbary Górzewskiej Sobota 14 lutego Piątek 20 lutego 8 +Krystyny Maślickiej +Reginy Rutkowskiej (gregor.) Sobota 21 lutego 8 +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 8 +Reginy Rutkowskiej (gregor.) 10 W intencji chorych i osób starszych 1. ++Małgorzaty i Franciszka i brata +Zenona Jankowskich 2. +Genowefy Ciesielskiej w dn.ur. Niedziela 15 lutego Rodziców ++Heleny i Franciszka 30 7 Rembowskich, ++rodzeństwa i ++z rodziny 30 +Eugenii Mrozek (1.r.sm.) +Tadeusza 9 ++dziadków z obojga stron ++Błażeja (3.r.śm.) Anity (11.r. śm.) 11 Demby ++Heleny i Czesława Demby +Ryszarda Górskiego (w r.ur.) ++Klary i Henryka Górskich, rodziców ++Marianny i Jana Zawierucha, brata +Jana Zawierucha +Grzegorza Romanowskiego w 5.r.śm. Niedziela 22 lutego 30 +Stanisława Górskiego (int. od 7 sąsiadów) +Jana w 31.r.śm. +Aleksandra w 6.r.śm rodziców z obojga stron oraz rodzeństwa W intencji kapłanów, którzy posługują i 11 posługiwali w naszej parafii oraz o powołania z naszej wspólnoty parafialnej Mariusza Kabańskiego +Reginy Rutkowskiej (gregor.) +Reginy Rutkowskiej (gregor.)

8 OGŁOSZENIA STAŁE Msze św. w niedziele i święta: V 7, 9, 11, 12,, 30 V 17 (poniedziałek) - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, V 7, 9, 16, - w święta kościelne zniesione przez państwo. Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałek, środa godz , 30 w czwartek, piątek godz , w wtorki, soboty, niedziele - nieczynna. Biblioteka parafialna czynna: 30 & poniedziałki, środy w godz (oprócz świąt kościelnych i państwowych) V NIEDZIELA ZWYKŁA NMP z Lourdes - XXIII Światowy Dzień Chorego Chorych i osoby starsze zapraszamy na Mszę św. z okazji Dnia Chorego, w sobotę o godz Po Mszy św. podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy na spotkanie w sali parafialnej VI NIEDZIELA ZWYKŁA W niedzielę, poniedziałek i wtorek w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu (dawne czterdziestogodzinne nabożeństwo). W naszym kościele adoracja od godz. 16. do Msza św. (godz..) w pierwszą rocznicę śmierci śp. Ks. kan. Janusza Majewskiego Czas Wielkiego Postu Środa Popielcowa; Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 16.30, Pierwsza Droga Krzyżowa, godz dla dzieci i Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu, ul. Konstytucji 3 Maja 45, tel , Biuletyn redaguje zespół członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.. Zapraszamy do współredagowania biuletynu. Dziękujemy za dobrowolne ofiary przeznaczone na druk kolejnych numerów biuletynu. Strona 8

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ HANNOVER 4 (396) kwiecień 2015 Wielkanoc 2015 W Święta Wielkanocne wsłuchujemy się w słowa Jezusa, które kierował do uczniów idących do Emaus. W ich świetle

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4,4b Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4,4b Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nr 157 / 26 lutego 2012 ISSN 2080-0010 I Niedziela Wielkiego Postu PIERWSZE CZYTANIE Rdz 9,8-15 Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po

Bardziej szczegółowo

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35)

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35) 3/2015 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35) Niepotrzebna pamięć Grupa studentów dyskutowała na temat swoich rodziców. W pewnym momencie

Bardziej szczegółowo

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. LISTOPADOWA ZADUMA Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25-26). Miesiąc listopad,

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 24, 42a. 44 Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 24, 42a. 44 Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy Nr 141 / 6 listopada 2011 ISSN 2080-0010 XXXII niedziela zwykła PIERWSZE CZYTANIE Mdr 6,12-16 Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

Bardziej szczegółowo

Słowo Boże na marzec

Słowo Boże na marzec Słowo Boże na marzec 7 marca - TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Łk 13,1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie Żyjemy w Bożej rzeczywistości. Szczególnie dotykamy Boga w sakramentach świętych

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

Świętujemy. Przybyły do Koszalina 1 października. Koncertem zespołu Adalbertus. Śpiewaj ze św. Wojciechem

Świętujemy. Przybyły do Koszalina 1 października. Koncertem zespołu Adalbertus. Śpiewaj ze św. Wojciechem 4 października 2009 nr 40/914 I tekst Julia Markowska redaktor wydania Świętujemy 800-lecie reguły franciszkańskiej. Bracia mniejsi w najtrudniejszych powojennych czasach pomagali budować wspólną tożsamość

Bardziej szczegółowo

NASZ CZAS Str. 1/3/943. Oto Baranek Boży. Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw wyznaje. Jezusa, ale nie znał Jego samego.

NASZ CZAS Str. 1/3/943. Oto Baranek Boży. Świadectwo Jana zawiera pewien paradoks. Najpierw wyznaje. Jezusa, ale nie znał Jego samego. 15 Stycznia 2012r. NASZ CZAS Str. 1/3/943 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 1 zł Rok XIX * 15 Stycznia 2012 r. * Nr 3 (943) Oto Baranek Boży Gdy Jan Chrzciciel zobaczył przechodzącego

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ ISSN 1233 7552 PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU MAJ NR 2(151)2011 Drodzy Parafianie! Maryjny miesiąc maj, jak w każdym roku był naznaczony nabożeństwami, które licznie gromadziły parafian.

Bardziej szczegółowo

KONNO OBWIESZCZĄ ZMARTWYCHWSTANIE

KONNO OBWIESZCZĄ ZMARTWYCHWSTANIE 16 marca 2008 nr 11/836 OPOLSKI re dak tor wy da nia Tekst o misjach w Papui- -Nowej Gwinei (str. IV V) jest nie tylko relacją świadka. Co już samo w sobie byłoby warte przeczytania bo oglądamy życie i

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH Sierpień 2003 Nr 8 (80) Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! LITANIA LORETAŃSKA

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Polska Misja Katolicka. www.pmkdortmund.de. w DORTMUNDZIE. Program na rekolekcje wielkopostne. 22-29 marca. i okres Świąt Wielkanocnych.

Polska Misja Katolicka. www.pmkdortmund.de. w DORTMUNDZIE. Program na rekolekcje wielkopostne. 22-29 marca. i okres Świąt Wielkanocnych. Polska Misja Katolicka w DORTMUNDZIE www.pmkdortmund.de Program na rekolekcje wielkopostne 22-29 marca i okres Świąt Wielkanocnych. 2015 2 Drodzy Bracia i Siostry! Obecny czas w kościele katolickim wpisuje

Bardziej szczegółowo

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012

List jedności Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 2 2011/2012 Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat.

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 21 GRUDNIA 2014 nr 17 (929) Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. str. 34 fot. Robert Gierlicki Święta Bożego Narodzenia czy długi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA O NAWIEDZENIU OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ 2015-2016

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA O NAWIEDZENIU OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ 2015-2016 Biskup Płocki Piotr Libera z dniem 11 listopada 2014 r. zatwierdził Instrukcję duszpasterską o Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej 2015-2016. INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA O NAWIEDZENIU

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy

WiadomościKai 49 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641. Nowy biskup polowy WiadomościKai (975) niedziela 12 grudnia 2010 49 www.kai.pl ekai.pl BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ ISSN 1230-8641 Nowy biskup polowy FOT. P. Tumidajski/ fotokai WYDARZENIA 3 XI Dzień modlitwy

Bardziej szczegółowo