Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie Ł Y Y J C A W U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie Ł Y Y J C A W U"

Transkrypt

1 05/162/2014 PrzyjacieL Gazetka Parafii Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach Dębie! Ł Y Ż Ę I! C A Y J W U Z L E S L U L Z A JE

2 ŻYCZENIA Wesoły nam dziś dzień nastał, Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, Tego świata Odkupiciel. W ten szczególny dzień pragniemy życzyć Wam, drodzy Parafianie, aby Chrystus nieustannie wlewał w Wasze serca ogrom miłości i serdecznych uczuć do wszystkich, za których umarł i zmartwychwstał. Pan Życia niech wniesie w Waszą codzienność świąteczny blask wieczności, umacniając Swoim błogosławieństwem. Niech Zbawiciel, który pokonał śmierć i moce ciemności, rozświetli naszą codzienność i otworzy nam bramy życia wiecznego... niech mocą Ducha Świętego sprawi, abyśmy obchodząc tę wyjątkową uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni i mogli powstać do nowego życia. Z darem modlitwy: ks. Proboszcz Józef Majwald ks. Marek Lampa 2

3 1 m a j a obchodzimy święto Józefa Robotnika w tym dniu przypada trzecia rocznica beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. 3 m a j a święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski głównej patronki naszej Ojczyzny. 4 m a j a wspomnienie św. Floriana patrona hutników. 1 1 m a j a w naszej parafii Pierwsza Komunia Święta. 2 6 m a j a obchodzimy Dzień Matki pamiętajmy o naszych matkach w modlitwach m a j a pielgrzymka do Velehradu, Mariazell, Wiednia. CZAS, KTÓRY PRZED NAMI Śpiewem litanii loretańskiej oddajemy cześć Maryi jako Dziewicy, Matce, Królowej, Opiekunce i Orędowniczce. Do Niej uciekamy się w chwilach złych i groźnych. Jej polecamy opiekę nad całym życiem. Za p ra sza m y wszystki ch p a ra fi a n n a n a b oże ń stwa m a j o we co d z i e n n i e o g o d z. 1 7, 3 0 a w n i e d z i e l ę o 1 5, 3 0. PAP I E S KI E I N TE N CJ E AP O S TO LS TWA M O D LI TWY: O G Ó LN A: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju. M I S YJ N A: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom. 3

4 MAJ CZAS,INTENCJE KTÓRY ZANANAMI r. I Czwa rte k * Ś wi ę to Ś w. J óze fa Rze m i e śl n i ka 7.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu o uświęcenie duchowieństwa 8.00 I O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne II W intencji Heleny z okazji urodzin Adoracja Najświętszego Sakramentu Reginę i Józefa Majeranowskich, Jadwigę i Augustyna Majeranowskich, Jadwigę i Wilhelma Klyszcz r. I P i ąte k *Wsp om n i e n i e św. Ata n a ze g o * 8.00 W intencji żyjących i zmarłych czcicieli NSPJ i za ofiarodawców Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Grupę Krwi Chrystusa Leopolda Bulanda od Krystyny i Józefa Kiełbasa z rodziną r. I S ob ota * U roczystość N M P, Król owe j P ol ski 7.00 Za Parafian 9.00 Za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi od Róż Różańcowych Wolna Zajęta Nabożeństwo majowe Krystynę Durak m-c po śmierci od rodziny Waligórskich r. 3 N i e d zi e l a Wi e l ka n ocn a 7.00 Za Parafian Lidię Raszewską z okazji urodzin Kazimierza i Renatę Półtoraczyk Zajęta Nabożeństwo do NSPJ połączone z nabożeństwem majowym 4

5 r. P on i e d zi a łe k 8.00 I ++ Różę i Alojzego Sitek w kolejną rocznicę śmierci II + Martę w rocznicę śmierci, + Franciszka i Zygmunta Józefa Zabielskiego, Rozalię i Andrzeja Zabielskich, Mariannę i Franciszka Wicher, + Aleksandra Mańkowskiego i Beatę Kwiotek r. Wtore k * Ś wi ę to Ś w. Ap ostołów F i l i p a i J a ku b a * ks. Franciszka Hornik, ++ Martę i Leona, Ferdynanda i Leona i Irenę Dreszer Ludwika Świergula z okazji urodzin INTENCJE NAZA MAJNAMI CZAS, KTÓRY Jana Łyczak i + Krzysztofa r. Ś rod a 8.00 Zajęta Po Mszy św. nowenna do MBNP połączone z nowenną do MBNP Wspólna Msza św. za żywych r. Czwa rte k * U roczystość Ś w. S ta n i sła wa * 8.00 I ++ Martę i Karola Szkudlarek, + Helenę, Czesława Wójcik oraz ++ z rodziny Szkudlarek i Wyleżoł II + Bogusława Bury w kolejną rocznicę śmierci i ++ z rodziny Bury i Orliński Adoracja Najświętszego Sakramentu Zajęta 5

6 MAJ CZAS,INTENCJE KTÓRY ZANANAMI r. P i ąte k Jana Kondeja, Mariana i Jacka Wójcik, Romana Pakuła, Zdzisławę i Andrzeja Bujacz oraz Katarzynę Sęk I ++ Anielę i Bernarda Górskich, + Tadeusza Górskiego i Weronikę i Kazimierza Żychoń II + Stanisława Adamczyk w 26 rocznicę śmierci, urodzin i imienin r. S ob ota 8.00 I ++ Anielę, Władysława, ++ rodziców i rodzeństwo II + Jana Kik VIII rocznicę śmierci, ++ Zofię i Kazimierza Raczak, Cecylię i Ryszarda Raczak, ++ z rodziny Kik i Raczak Rzymski ślub Tomasz Piekarski i Natalia Koncewicz Annę i Wojciecha Dziuba r. 4 N i e d zi e l a Wi e l ka n ocn a Renatę Jurczyk IV rocznica śmierci 9.00 W int. Anny Przybylskiej z okazji 80 lat urodzin I Komunia św. dzieci Zajęta Nabożeństwo dzieci I Komunijnych połączone z nabożeństwem majowym Stanisława Wichary w VIII rocznicę śmierci,++erhada i Georga r. P on i e d zi a łe k Hildegardę i Pawła Cyrnal Gertrudę Kucharczyk i Anielę Smolarek r. Wtore k

7 r. Ś rod a * Ś wi ę to M a ci e j a Ap ostoła * Helenę i Jana Kaczmarek Po Mszy św. nowenna do MBNP połączone z nowenną do MBNP Leopolda Bulanda 2 miesiące po śm. od siostrzeńca Leopolda z żoną Agnieszką i dziećmi r. Czwa rte k Zofię Chruściel Adoracja Najświętszego Sakramentu I Zajęta II W intencji dzieci w I rocznicę Komunii św. INTENCJE NAZA MAJNAMI CZAS, KTÓRY Stefanię i Henryka Beychler i ++ z rodziny Koisar W intencji czcicieli MB Fatimskiej r. P i ąte k *Ś wi ę to Ś w. An d rze j a B ob ol i * 8.00 Zajęta Stanisława Błaszczyka 35 rocznicę śmierci, ++ Genowefę, Ryszarda i Stanisława r. S ob ota Mariannę i Tomasza Przebieracz ++ rodziców i córkę W intencji Elfrydy Poloczek z okazji 80 lat urodzin r. 5 N i e d zi e l a Wi e l ka n ocn a 7.00 Zajęta Zofię Wiaderny I rocznica śmierci, + Jana i Mieczysława Wiaderny, Anielę, Franciszka, Jana i Henryka Dziedzic. 7

8 MAJ CZAS,INTENCJE KTÓRY ZANANAMI Zajęta Stanisława Krupa w 28 r. śm., ++ rodziców z obu stron Nabożeństwo majowe Zajęta r. P on i e d zi a łe k Stefanię i Wincentego Grabala, Gerarda Gołosz, ++ z rodzin Grabala, Gołosz, Cembor, Sorek, Wróbel, Katerwe Zajęta r. Wtore k Ignacego i Feliksę Pawełek Zajęta r. Ś rod a *Wsp om n i e n i e św. J a n a N e p om u ce n a * Dawida Myślińskiego, Michała Martyniew, Mariannę i Marka oraz Stanisławę Murawską Po Mszy św. nowenna do MBNP połączone z nowenną do MBNP Zajęta r. Czwa rte k 8.00 Zajęta Adoracja Najświętszego Sakramentu Wiesławę, Anielę i Mariana Stachaczyk r. P i ąte k Anielę Wojtyczka od sąsiadów Leopolda Bulanda od Mariusza i Ewy z rodziną 8

9 r. 6 N i e d zi e l a Wi e l ka n ocn a 7.00 Za Parafian Kazimierza Musioł 2 miesiące po śmierci Rozalię i Waltera Broll w kolejne rocznice śmierci Chrzty i roczki Nabożeństwo majowe W Int. Agnieszki i Łukasza Steczkowskich w I rocznicę ślubu INTENCJE NAZA MAJNAMI CZAS, KTÓRY r. S ob ota * Wsp. N M P Wsp om ożyci e l ki Wi e rn ych 8.00 Zajęta I Zajęta II + Krystynę Durak od Krystyny i Fryderyka r P on i e d zi a łe k * Wsp om n i e n i e św. F i l i p a N e re u sza * 8.00 Dni Krzyżowe Dzień modlitw o urodzaje I Zajęta r Wtore k 8.00 I Dni Krzyżowe Dzień modlitw o urodzaje. II W int. Gabrieli z okazji urodzin oraz Wernera i Sary Zajęta r. Ś rod a 8.00 Dni Krzyżowe Dzień modlitw o urodzaje Po Mszy św. nowenna do MBNP połączone z nowenną do MBNP Wspólna Msza św. za zmarłych 9

10 NANAMI MAJ CZAS,INTENCJE KTÓRY ZA r. Czwa rte k * wsp. św. U rszu l i Le d óch owski e j * 8.00 Zajęta Adoracja Najświętszego Sakramentu I+ Tadeusza Kępa I rocznica śmierci II +Ludwika Potoczny w III rocznicę smierci r. P i ąte k 8.00 Zajęta Dorotę Zwolenik V rocznica śmierci, ++ z rodziny Elsner i Drzymała Po Mszy św. nowenna do św. O Pio r. S ob ota 8.00 Zajęta I + Leopolda Bulanda od Jana i Janiny Bulandów II + Krystynę Durak od lokatorów z ul. Ściegiennego 23

11 Zespół Charytatywny składa Pani Małgorzacie Booner serdeczne podziękowania za ofiarowane owoce do paczek dla dzieci. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Irenie Wieczorek za opiekę i pielęgnowanie Krzyża i terenu wokół niego. PODZIĘKOWANIA CZAS, KTÓRY ZA NAMI Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dobroczyńcom za paczki żywnościowe którymi obdarowaliśmy najbiedniejsze osoby naszej wspólnoty parafialnej. Zespół Charytatywny Składam serdeczne podziękowanie hutnikom za udział we Mszy św z okazji 70 rocznicy urodzin. Alfred Niewiadomski O D WI E D ZI N Y CH O RYCH PARAF I AN Z N AJ Ś WI Ę TS ZYM S AKRAM E N TE M : 9 maja (osiedle św. Ducha) 1 0 maja (pozostała część parafii) 11

12 12 HISTORII CZAS,TROCHĘ KTÓRY ZA NAMI

13 WIELKANOC CZAS, KTÓRY ZA NAMI Wielkanoc to rozmyślanie Długie cierpienie zakończone wielką radością Wielkanoc to rodzenie się na nowo każdego poranka Wielkanoc to wieczna młodość To przeświadczenie, że Bóg zabrał, by dać więcej Wielkanoc to Dobra Nowina oblewająca świat nadzieją Wielkanoc to wiosenna siła miłości radośnie odnawiająca serca Wielkanoc to gotowość odkrycia nowej Ziemi i nowego Nieba Wielkanoc to niegasnąca pewność, że Jezus Żywy wędruje z nami rozjaśniając aż do pełni nasze życie." Pino Pellegrino 13

14 PIELGRZYMKA DO LICHENIA CZAS, KTÓRY ZA NAMI 14 ZAP RO S ZE N E N A P I E LG RZYM KĘ D O LI CH E N I A Z M O D L I T WĄ O U Z D RO WI E N I E Nasza parafia zaprasza na całodniową pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu. Odbędzie się ona w dniu 23 sierpnia (sobota). Pielgrzymka będzie połączona z rekolekcjami, które wygłosi ksiądz John Bashobora z Ugandy. o. John Bashobora jest księdzem katolickim obdarzonym licznymi charyzmatami, czyli darami Bożymi. Są nimi: charyzmat modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie, charyzmat poznania, modlitwy w językach i wiele innych. Najważniejsze jednak, że mimo licznych darów charyzmatów jakie otrzymał od Boga, nadal jest osoba bardzo pokorną i nieustannie powtarzającą, że wszystkie cuda jakie Pan dokonuję przez jego posługę kapłana, są dziełem tylko i wyłącznie Pana Boga. W swoim nauczaniu często zwraca uwagę, aby rozmawiać z Jezusem twarzą w twarz

15 PIELGRZYMKA LICHENIA CZAS, KTÓRY ZADONAMI i powierzać Mu swoje sprawy. Czynić to należy przez częstą adorację Najświętszego Sakramentu. Sprawy organizacyjne: Na potrzeby Naszej parafii zamówiliśmy 1 00 wejściówek, które będą rozdzielane według kolejności zgłoszeń. Koszt biletu wstępu jest dowolnym datkiem, organizatorzy określają go jednak na kwotę 20 PLN/osobę. Jest możliwe zamówienie wejściówek z transportem własnym do Lichenia oraz transportem autokarowym spod kościoła. Transport autokarem do Lichenia i z powrotem to koszt ok. 50 PLN/osobę zakładając, że autokar będzie pełny. Na miejscu będzie możliwość zakupienia obiadu w przygotowanych punktach cateringowych. Zapisy rozpoczynamy ze sporym wyprzedzeniem, aby nie blokować wejściówek innym osobom, które będą chciały uczestniczyć w tym wydarzeniu spoza Naszej parafii, bowiem ilość wejściówek jest ograniczona. Zapisać się można na tę pielgrzymkę w kancelarii parafialnej oraz Naszej stronie internetowej: Wpłaty w wysokości ok. 20 PLN(dowolny datek) lub 70 PLN w przypadku wyjazdu autokarowego należy dokonać do końca maja w kancelarii parafialnej. Szczegóły dotyczące wyjazdu na stronie internetowej organizatora: oraz w kancelarii parafialnej. 15

16 PRZYJACIEL CZAS, NAJMŁODSZYCH KTÓRY ZA NAMI 16 Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea Po czterdziestu długich dniach postu nastał radosny czas Wielkanocy. Wszyscy bardzo się cieszymy, bo te święta przypadają w radosnym okresie wiosny budzącej do życia wszystkie rośliny. Dni są coraz dłuższe, jest coraz cieplej, bliżej do wakacji Ale gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wcale nie byłoby nam do śmiechu. Bo cóż by nas czekało po śmierci? NIC. Śmierć byłaby końcem wszystkiego. Ale Jezus nie dopuścił, by tak się stało. Umarł, a przede wszystkim zmartwychwstał w ten sposób otwierając nam furtkę do Nieba. Teraz już tylko od nas zależy, czy chcemy przez tę furtkę przejść. Czy mamy na tyle odwagi, by tak przeżyć swe życie, by być godnym Nieba. Bo tak naprawdę trzeba mieć odwagę, by przyznać się do Jezusa. By się Go nie wstydzić. Nie jest to łatwe, ale warto próbować. Nagroda jest wielka! Wielkanoc ma wiele symboli. Jajka, baranki, kurki Ale dziś trochę o symbolice pokarmów święconych w Wielką Sobotę: ch l e b - symbolizuje Ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność wę d l i n a - symbol zdrowia i płodności dla nas i rodziny sól - symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstraszającą zło j a j ko - symbol życia, Włóżmy go do koszyczka, by pamiętać o wciąż odradzającym się życiu. se r - jest symbolem związku człowieka z przyrodą ch rza n - symbolizuje siłę fizyczną, którą powinien nam zapewnić przez cały rok ciasto - symbol umiejętności i doskonałości

17 Życzę Wam radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych oraz wiele odwagi w drodze po Nagrodę! PRZYJACIEL CZAS, KTÓRYNAJMŁODSZYCH ZA NAMI Mam nadzieje, że wszystkie te pyszności znalazły się w Waszych wielkanocnych koszyczkach, a potem na świątecznych stołach. Sami widzicie niczego nie powinno zabraknąć. Monika 17

18 ŻYCIAZA PARAFII CZAS, ZKTÓRY NAMI Ch rzty: Łaskawiec Filip Franciszek Stąpor Patrick Janusz Mysiura Szymon Wojciech Makselon Jan Michał Sykuła Karolina Kinga O d e s zl i d o P a n a : Durak Krystyna Wojtyczka Aniela Połomski Norbert Dytko Walter Wieczorek Eleonora Biskup Teresa Małysz Wanda Służewski Józef KO M P L E KS O W E U S Ł U G I P O G RZ E B O WE ZAKŁAD P O G RZE B O WY Ka t o w i c e - D ą b u l. D Ę B O WA 2 8 te l. fa x t e l. ko m www. p og rze b ywa l cza k. p l Ka t o w i c e - D ą b u l. AG N I E S ZKI 9 te l t e l. ko m www. p oze g n a j. p l -zorza W A L C Z A K lat 75 lat 69 lat 72 lata 85 lat 66 lat 82 lata 79 lat ZO RZA D a n u ta Ś p i e wa k

19 Protokół przed zawarciem małżeństwa (przedślubny) spisujemy w godzinach otwarcia kancelarii po uprzednim uzgodnieniu z kapłanem Numer konta bankowego Parafii: INFORMACJE CZAS, KTÓRY ZA NAMI Ka n ce l a ri a p a ra fi a l n a czyn n a : poniedziałek i wtorek nieczynna środa i czwartek i piątek sobota nieczynna N r te l e fon u p a ra fi i : (32) Adres strony internetowej Parafii: www. fa ra -d a b. p l Adres pocztowy Parafii: Rzym skoka tol i cka P a ra fi a św. J a n a i P a wła M ę cze n n i ków u l. Ch orzowska Ka t o w i c e Adres d a rch i d i e ce zj a. ka towi ce. p l R e d a kc j a : ks. prob. Józef Majwald ks. Marek Lampa p. Elżbieta Gniłka p. Urszula Rzewiczok p. Monika Kolankiewicz p. Jadwiga Sosińska p. Katarzyna Kaczmarczyk 19

20

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35)

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35) 3/2015 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18, 35) Niepotrzebna pamięć Grupa studentów dyskutowała na temat swoich rodziców. W pewnym momencie

Bardziej szczegółowo

PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PARAFIA POLSKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ HANNOVER 4 (396) kwiecień 2015 Wielkanoc 2015 W Święta Wielkanocne wsłuchujemy się w słowa Jezusa, które kierował do uczniów idących do Emaus. W ich świetle

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. LISTOPADOWA ZADUMA Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25-26). Miesiąc listopad,

Bardziej szczegółowo

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej

R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y. Słowo duszpasterza. Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej R O D Z I N Ą B O Ż Ą J E S T E Ś M Y Przyznaję rację publicystom, którzy twierdzą, że w okresie dyktatury komunistycznej mieliśmy w kościołach o wiele więcej osób praktykujących, niż wierzących. Podstawą

Bardziej szczegółowo

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). OREM US ' " 7 '* Jako d o b r z y szafarze ró ż n orakiej lask i Bożej

Bardziej szczegółowo

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ

PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ ISSN 1233 7552 PISMO PARAFIAN KOŒCIO A MARYI KRÓLOWEJ w POZNANIU MAJ NR 2(151)2011 Drodzy Parafianie! Maryjny miesiąc maj, jak w każdym roku był naznaczony nabożeństwami, które licznie gromadziły parafian.

Bardziej szczegółowo

Nr 49/IX/2011 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł.

Nr 49/IX/2011 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł. 11.09.2011r. Ofiara dobrowolna Koszt wydruku 1zł. Tygodnik Parafialny W tym numerze: O dożynkach na Jasnej Górze - str. 1-3., O Dziecięcym Zespole Tanecznym str. 4., O pielgrzymce motocyklowej str. 5-6.,

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat.

Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 21 GRUDNIA 2014 nr 17 (929) Bożonarodzeniowe światełko z Dębnik rozbłysło na cały świat. str. 34 fot. Robert Gierlicki Święta Bożego Narodzenia czy długi

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI MATKO BOŻA TRĄBKOWSKA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI PISMO PARAFII SANKTUARIUM MARYJNEGO W TRĄBKACH WIELKICH Sierpień 2003 Nr 8 (80) Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! LITANIA LORETAŃSKA

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Poczet Papieży. Kronika parafialna. Ojciec Święty Jan Paweł II Kalendarium cz. IV. Rekordy pontyfikatu BŁ. JANA PAWŁA II INTENCJA DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Poczet Papieży. Kronika parafialna. Ojciec Święty Jan Paweł II Kalendarium cz. IV. Rekordy pontyfikatu BŁ. JANA PAWŁA II INTENCJA DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 1 PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BPA W SUBKOWACH NR 5 (128) MAJ 2011 Błogosławiony Jan Paweł II papieżu - Polaku módl się za nami 2 1. 2. Na zdjęciach.bazylika św. Piotra w Rzymie. rumna z relikwiami Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

IV ZJAZD PRENOWICJATU

IV ZJAZD PRENOWICJATU KRAKOWSKIEJ INSPEKTORII SALEZjaNÓW maj ROK XV 2015/151 Spis Treści: 2 Z życia Inspektorii 6 Ze świata salezjańskiego 10 Kielce 11 Korosteszów 12 Kraków - Łosiówka 14 Kraków - Różana 15 Kraków - Szkoła

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji

2014/2015. Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej. Warszawskiej. dla katechetów. Wydawnictwo Archidiecezji 2014/2015 Informator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dla katechetów Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY KURII

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

Polska Misja Katolicka. www.pmkdortmund.de. w DORTMUNDZIE. Program na rekolekcje wielkopostne. 22-29 marca. i okres Świąt Wielkanocnych.

Polska Misja Katolicka. www.pmkdortmund.de. w DORTMUNDZIE. Program na rekolekcje wielkopostne. 22-29 marca. i okres Świąt Wielkanocnych. Polska Misja Katolicka w DORTMUNDZIE www.pmkdortmund.de Program na rekolekcje wielkopostne 22-29 marca i okres Świąt Wielkanocnych. 2015 2 Drodzy Bracia i Siostry! Obecny czas w kościele katolickim wpisuje

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007)

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) Joanna Koładziejczak - Gostyń ORATORYJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W dniach 27-29 kwietnia 2007r. po raz kolejny na Świętej Górze odbyło się Oratoryjne Spotkanie Młodych. Hasło

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być...

NR 33 lipiec 2015. CENA: 5 zł KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ. Dzieckiem być... ZIEMIA NR 33 lipiec 2015 CENA: 5 zł Bratkowicka KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRATKOWICKIEJ Dzieckiem być... Klaudia i Maja dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

Bardziej szczegółowo

Przy Matce Bożej Szkaplerznej dziękujmy za Złotego Jubilata

Przy Matce Bożej Szkaplerznej dziękujmy za Złotego Jubilata Bp Ignacy Dec Przy Matce Bożej Szkaplerznej dziękujmy za Złotego Jubilata Rozwadów, 16 lipca 2013 r. Homilia podczas złotego jubileuszu księdza prałata Bogusława Wermińskiego, proboszcza parafii p.w. Świętych

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo