Regulamin Konkursu Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum. 1. Cel. 2. Ramy czasowe konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum. 1. Cel. 2. Ramy czasowe konkursu"

Transkrypt

1 1. Cel Bank Santander S.A. (zwany dalej "Bankiem") z siedzibą w Santander, Paseo de Pereda 9-12, and C. I. F. TO (firma założona zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim) planuje przeprowadzić konkurs o charakterze międzynarodowym dla studentów uniwersyteckich. Konkurs ten (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest pod nazwą "Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum". Celem konkursu jest wybór projektu Trofeum, które zostanie wręczone trzem kierowcom, którzy staną na podium, jak również osobie reprezentującej zwycięski team kierowcy sklasyfikowanego na pierwszej pozycji w FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX (zwanego dalej "GP F1 Zjednoczonego Królestwa 2014") oraz w FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 ( "GP F1 Niemiec 2014"). 2. Ramy czasowe konkursu Konkurs organizowany jest od 7 kwietnia 2014 roku do 30 maja 2014 roku i podzielony jest na trzy fazy: Faza pierwsza: Od 00:00h (czasu środkowoeuropejskiego) 7 kwietnia 2014 roku do 00:00h (czasu środkowoeuropejskiego) 14 maja 2014 studenci uniwersyteccy, zarejestrowawszy się uprzednio na mogą zgłaszać swoje projekty. Dodatkowo, każdy użytkownik, bez względu na to czy zarejestrował się jako uczestnik Konkursu czy nie, jak również bez względu na to czy jest studentem czy nie, może głosować na projekty osób biorących udział w Konkursie. Po zamknięciu tej fazy Konkursu nie będzie możliwości zarejestrowania się, zgłoszenia swojego projektu ani też zagłosowania. Faza druga: Dziesięć (10) projektów, na które oddano największą liczbę głosów na dzień 15 maja 2014 zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu, a Bank dodatkowo wybierze dwa (2) projekty. Komitet oceniający składający się z osób wskazanych przez Bank wybierze trzy (3) projekty z dwunastu (12) zamieszczonych na krótkiej liście i prześle je do Formula 1 FOML jako projekty, które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W sytuacji kiedy żaden z trzech (3) przesłanych FOML projektów nie spełni ich oczekiwań, pozostałe projekty z krótkiej listy tzn. dziewięć (9) pozostałych projektów, zostanie przesłanych do FOML. Gdy żaden z tych projektów nie zostanie zaakceptowany przez FOML Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty i anulowany. Faza trzecia: W dniu 20 maja 2014 dwanaście (12) zwycięskich projektów z krótkiej listy pojawi się na stronie wraz z informacją dotyczącą miejsca, które każdy z nich zajął i otrzymaną nagrodą. Dodatkowo Bank powiadomi zwycięzców indywidualnie drogą mailową na adres podany przez nich przy rejestracji. 3. Ramy geograficzne Konkursu. Konkurs jest organizowany w Internecie i ma wymiar międzynarodowy. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zamieszkujące legalnie terytorium Brazylii.

2 4. Język Konkursu. Językami konkursu są hiszpański i angielski ale w przypadku sporu wersja hiszpańska niniejszego regulaminu jest wersją obowiązującą. 5. Zasady rejestracji 5.1. Rejestracja: Zarejestrować mogą się osoby, które są studentami uniwersyteckimi i zamieszkują legalnie jakikolwiek kraj świata oraz studiują obecnie na jakiejkolwiek uczelni wyższej tzn. takiej która oferuje różnego rodzaju fakultety i nadaje tytuły akademickie (mogą to być college, instytuty, centra badawcze, szkoły wyższe zawodowe itp. o ile realizują program szkoły wyższej nawet w zakresie online). Aby się zarejestrować uczestnicy muszą wejść na i podać następujące dane osobowe w podanej formule: Imię i nazwisko, instytucja szkolnictwa wyższego, , numer telefonu, kraj, informacja czy rejestrujący się jest klientem Banku Santander lub innej instytucji finansowej w danym kraju, która to instytucja jest częścią Grupy Santander. Aby zakończyć pomyślnie rejestrację należy odpowiednio zaznaczyć czy rejestrujący się akceptuje regulamin i czy został zaproszony do Konkursu przez inną osobę biorącą w nim udział. System wygeneruje klucze i hasło, które zostaną przesłane mailowo w celu umożliwienia biorącym udział dostęp do prywatnej części znajdującej się na W części tej zamieszczać mogą swoje projekty (maksymalnie 3 dla jednego uczestnika), jak również dodatkowe wyjaśnienia i komentarze. Projekt musi być zapisany w formacie.jpg, a jego rozmiary mają wynosić 1000 X 1000 pikseli. Projekty muszą spełniać wymagania zamieszczone w tym dokumencie, jak również poniższą specyfikację: Wymiary zwycięskiego Trofeum Konkursu: - Trofeum dla kierowcy sklasyfikowanego na miejscu pierwszym i dla reprezentanta teamu kierowcy sklasyfikowanego na miejscu pierwszym: wysokość Trofeum centymetrów. - Trofeum dla kierowców sklasyfikowanych na miejscu drugim i trzecim: wysokość Trofeum centymetrów. Inne cechy charakterystyczne Trofeum, które muszą być wzięte pod uwagę przez projektanta, biorącego udział w Konkursie: - Trofeum powinno w sposób symboliczny odzwierciedlać wartości Banku tj. jego wymiar międzynarodowy i innowacyjność oraz być w jakiś sposób związane z F 1. - Projekt musi być oryginalny i być wytworem kreatywności osoby uczestniczącej. Z tego też powodu nie akceptujemy kopii (całości dzieł bądź ich części), które zostały wytworzone przez osoby trzecie. W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, Bank zdyskwalifikuje taki projekt. - Projekty, które będą zawierały elementy będące artystyczną interpretacją elementów identyfikacyjnych banku (jego loga, koloru czerwonego, symbolu płomienia itp.) będą mile widziane. Uczestnicy mogą zasugerować jakiego typu materiał powinien być użyty przy przygotowaniu Trofeum, lecz Bank zastrzega sobie możliwość wykonania Trofeum z innego materiału niż

3 zasugerowany. Autorzy projektów, jeśli zostaną o to poproszeni, muszą udowodnić fakt bycia studentem, a Bank może sprawdzić rzetelność przedstawionego dowodu. Udział w Konkursie jest bezpłatny (za wyjątkiem kosztów związanych z dostępem do Internetu i kosztem użytkowania sprzętu komputerowego przez uczestników). Nie ma potrzeby nabycia żadnego produktu ani zamówienia żadnej usługi, jak też uiszczenia jakiejkolwiek opłaty Głosowanie: Podczas pierwszej fazy konkursu, każda osoba pełnoletnia zamieszkująca jakiejkolwiek kraj legalnie, bez względu na to czy jest zarejestrowana na i czy jest studentem uniwersyteckim czy nie, może głosować na projekty zamieszczone na stronie Głosowanie jest możliwe tylko przy pomocy przycisków umieszczonych w tym celu na stronie Konkursu. Przyciski te umieszczone są zarówno w okienkach wizualizacji gdzie umieszczone są wszystkie projekty (poprzez najechanie myszką na wizualizację projektu) jak również poprzez stronę URL dla każdego projektu. Gdy użytkownik kliknie na 'głosuj' pojawi się okienko przypominające, że można głosować na 1 projekt dziennie oraz prośba o potwierdzenie oddania głosu. Bank zastrzega sobie prawo, na zasadach całkowitej dyskrecjonalności, do wykluczenia z udziału w konkursie i co za tym idzie z ceremonii wręczenia nagród uczestnika, który w opinii Banku naruszył postanowienia regulaminu, brał udział w Konkursie w sposób nieprawidłowy lub/i z zamiarem oszukania, zmiany wyników Konkursu, manipulacji w trakcie rejestracji lub też w trakcie selekcji, nawet jeśli uczestnik ten zostałby ogłoszony laureatem Konkursu. Jakakolwiek próba przedsięwzięta przez któregokolwiek z uczestników Konkursu mająca na celu kwestionowanie Konkursu będzie uznana za naruszenie prawa cywilnego i karnego i w takim wypadku Bank zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania od takiego uczestnika lub też prawo do dochodzenia jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia dozwolonego przez przepisy prawne. 12 projektów z krótkiej listy powstałej w drugiej fazie Konkursu staje się własnością Banku, a uczestnicy Konkursu przekazują Bankowi prawo do dysponowania nimi w całości. Dzieła te mogą być modyfikowane, dystrybuowane, pokazywane publicznie przez Bank przez nieokreślony czas i w jakimkolwiek kraju bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla danego uczestnika Konkursu, za wyjątkiem wynagrodzenia do którego uczestnik ma prawo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz z przepisami prawa własności intelektualnej. Jedynym wyjątkiem stosowania tych postanowień są przypadki naruszenia Organic Law 1/1982 z 5 maja wchodzącego w skład Civil Protection to the Honour, Personal and Family Privacy and Self-image. Uczestnicy, którzy swoimi projektami naruszyli prawo własności intelektualnej osób trzecich są za to odpowiedzialni i Bank nie jest stroną w przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego wszczętego przeciw Bankowi i nie ponosi żadnych kosztów (w co wchodzą koszty adwokackie, nawet gdyby uznane one zostały za niekonieczne), nie wypłaca żadnego odszkodowania oraz innego rodzaju zadośćuczynienia, które może wyniknąć z przytoczonych powyżej faktów.

4 7. Nagrody 7.1 Nagroda pierwsza: Główny laureat Konkursu (uczestnik, który złożył zwycięski projekt Trofeum, które będzie wyprodukowane i wręczone trzem kierowcom, którzy staną na podium, jak również reprezentantowi zwycięskiego teamu, którego kierowca sklasyfikowany został na pierwszej pozycji w GP F1 w Zjednoczonym Królestwie w 2014 i w GP F1 Niemiec w 2014) zostanie nagrodzony wycieczką dla dwóch osób podczas której weźmie udział w GP F1 Zjednoczonego Królestwa organizowanym od 4 do 6 lipca 2014 oraz otrzyma mini replikę zaprojektowanego przez siebie Trofeum Wycieczka dla dwóch osób na Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa w 2014: - Dwa (2) bilety uprzywilejowane na sobotę i dwa (2) bilety uprzywilejowane na niedzielę na GP F1 Zjednoczonego Królestwa w Dwa (2) bilety samolotowe tam i z powrotem w klasie turystycznej, z ubezpieczeniem. Podróż może odbywać się z przesiadkami. - Dwa (2) noclegi w hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, z możliwością dodatkowego noclegu, co jest zależne od terminu lotu powrotnego. - Transfer z i do hotelu w miejscu przylotu oraz na tor wyścigowy w sobotę i niedzielę. W przypadku gdy zwycięzca był klientem Banku lub podmiotu należącego do Grupy Santander (dalej zwanej Grupą Santander) przed 14 maja, dwa (2) uprzywilejowane bilety na sobotę i dwa (2) uprzywilejowane bilety na niedzielę będą zamienione na dwie (2) wejściówki na sobotę i na dwie (2) wejściówki na niedzielę na top level Formula One Paddock Club TM Zjednoczonego Królestwa GP F1 w W tym wypadku osoba towarzysząca zwycięzcy musi być powyżej 7 roku życia. Jeżeli w Konkursie wygra osoba, która jest klientem Banco Santander Rio S. A. w Argentynie, będzie traktowana identycznie jak inni klienci Grupy Santander. Nagroda główna nie obejmuje, w żadnym razie kosztów: - transferu z i na lotnisko w miejscu wylotu - dokumentów potrzebnych do udziału w imprezie. Nagrodzony i jego towarzysz muszą posiadać ważne dokumenty wymagane w podróży, np. paszport i wizę (jeśli to konieczne). Bank nie odpowiada za dokumenty niezbędne do odbycia podróży przez laureata. Laureat jest jedyną osobą odpowiedzialną za załatwienie wszelkich dokumentów potrzebnych do odbycia podróży (również wizy) Nagroda główna może być odebrana jedynie w terminie ustalonym przez Bank. Przeloty i hotele zostaną zapewnione na zasadzie ich dostępności w tym okresie. Bank może poprosić laureata i osobę towarzyszącą, aby złożyły one podpis potwierdzający ich akceptację nagrody przed jej odebraniem. Bank może również poprosić o udostępnienie informacji oraz dodatkowej dokumentacji potrzebnej do odebrania nagrody. Jeżeli laureatem jest klient Grupy Santander, Bank podejmie kroki w celu zweryfikowania czy zostały spełnione wszystkie wymagania Mini replika Trofeum.

5 Zwycięzca otrzyma mini replikę Trofeum (jego ostatecznej wersji), której inspiracją będzie projekt, który otrzymał pierwsza nagrodę Nagrody dla zwycięzców z drugiego i trzeciego miejsca. Zwycięzcy z drugiego i trzeciego miejsca otrzymają następujące nagrody: - Zwycięzca drugiego miejsca : jedną (1) replikę kasku w skal 1:1 jednego (1) z kierowców Scuderia Ferrari (Fernando Alonso lub Kimi Raikkonen) lub McLaren Mercedes (Jenson Button lub Kevin Magnussen), do wyboru przez laureata. W przypadku, gdy laureat był klientem Grupy Santander przed 14 maja 2014 kask ten będzie miał autograf odpowiedniego kierowcy. - Zwycięzca trzeciego miejsca: jedną (1) replikę butów i jedną (1) replikę rękawic noszonych przez jednego z kierowców Scuderia Ferrari (Fernando Alonso lub Kimi Raikkonen) lub of McLaren Mercedes (Jenson Button lub Kevin Magnussen), do wyboru przez laureata. W przypadku, gdy laureat był klientem Grupy Santander przed 14 maja 2014, buty będą miały autograf odpowiedniego kierowcy. Jeżeli w Konkursie wygra osoba, która jest klientem Banco Santander Rio S. A. w Argentynie, będzie traktowana identycznie jak inni klienci Grupy Santander Inne nagrody. Pozostali studenci laureaci konkursu tzn. dziewięć (9) lub dwanaście (12) osób, zostaną nagrodzeni materiałami promocyjnymi Ferrari-Santander w przypadku, gdy Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty i anulowany. Dodatkowo podczas pierwszej i drugiej fazy Konkursu, aby zachęcić studentów do udziału w Konkursie, Ferrari-Santander oferuje materiały promocyjne, dystrybuowane w następujące dwa sposoby: - co tydzień uczestnik, który zaprosi najwięcej 'przyjaciół', aby głosowali na jego projekt zostanie nagrodzony. Strona rejestracji będzie wyposażona w przycisk 'zaproszony przez'. Poprzez kliknięcie na 'zaproszony przez' wyświetli się lista uczestników oraz napis 'żaden'. 'Przyjaciel' powinien kliknąć na uczestnika przez którego został zaproszony. Uniemożliwiona zostanie próba głosowania na samego siebie. - osoby, które zarejestrują się jako 25, 50, 75, 100, 125 itd. zostaną nagrodzone. W tym celu na stronie Konkursu i w mediach społecznościowych związanymi z nimi będzie umieszczona informacja, że Konkurs zbliża się do momentu, w którym zostanie zarejestrowany projekt 25, 50, 75 itp. oraz że osoby, którym uda się zarejestrować jako 25, 50 itp. zostaną nagrodzone. Informacja o zajętym miejscu nie pojawi się, ale będzie zanotowana przez system Pozostałe postanowienia: Każdy z zarejestrowanych uczestników studentów, bez względu na liczbę przedstawionych do Konkursu projektów, może być nagrodzony jedynie jedną (1) z trzech (3) głównych nagród. Żadna z nagród Konkursu nie może być zmieniona ani zrekompensowana w inny sposób. Laureaci nie mogą sprzedać, zaoferować do sprzedaży lub wystawić na aukcję nagród konkursowych. Nie mogą też użyć ich w jakikolwiek inny sposób, w związku z innymi konkursami lub promocjami. Nagrody podlegają opodatkowaniu, wszystkim przepisom

6 podatkowym, które mają zastosowanie w kraju, którego mieszkańcem jest zwycięzca zgodnie z 11 niniejszego regulaminu. Bank w celu zawiadomienia uczestników Konkursu o wygraniu nagrody skontaktuje się z laureatami drogą mailową w ciągu 30 dni roboczych od zakończeniu Konkursu. W przypadku, gdy: - zwycięzcy nie zaakceptują swojej wygranej w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych, - gdyby Bank nie mógł się z nimi skontaktować podjąwszy 2 próby, - gdyby laureat nie zastosował się do postanowień niniejszego regulaminu lub gdyby zmarł, następuje przepadek tytułu laureata Konkursu i praw do ewentualnych nagród. W takim wypadku Bank może przeznaczyć nagrody na inne cele. Kiedy Bank skontaktuje się z laureatem, a laureat zaakceptuje nagrodę, Bank wskaże sposób, w jaki nagroda będzie odebrana, a laureat zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania reguł ustalonych przez Bank. W przypadku gdyby laureat nie mógł z jakichkolwiek powodów odebrać nagrody, nagroda nie może być przez niego przekazana lub darowana. W takim przypadku Bank przekaże nagrodę na inne cele. Bank prześle wszystkim nagrodzonym wygrane przez nich nagrody pocztą kurierską, nieodpłatnie, na adres podany przez zwycięzców w okresie do 6 miesięcy od momentu zawiadomienia. Postanowienie to nie dotyczy nagrody głównej, o której mowa w , która to nagroda będzie dostarczona przed Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa. Bank poniesie koszty związane z modyfikacją i produkcją zwycięskiego Trofeum. Bank zastrzega sobie prawo zastąpienia nagród Konkursu innymi nagrodami o podobnych cechach i o wartości równej wartości nagród, o których mowa tutaj. W przypadku otrzymania równej ilości głosów Komitet Oceniający wybrany przez Bank zadecyduje o zwycięzcy. Gdyby GP F1 Zjednoczonego Królestwa nie doszedł do skutku w dniach o których tu mowa, Bank w miarę możliwości zapewni udział w innych Grand Prix w podobnych terminach. 8. Ochrona danych osobowych/polityka prywatności Zgodnie z postanowieniami Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data (Prawo Ochrony Danych Osobowych) w Hiszpanii uczestnicy Konkursu są niniejszym poinformowani o tym, że ich dane osobowe, do których Bank ma dostęp w związku z organizowanym Konkursem, są przechowywane w odpowiednim dokumencie w Banku, do którego dostęp mają jedynie osoby, które zajmują się organizacją Konkursu. Uczestnicy są niniejszym poinformowani o ich prawie do odmowy podania możliwości dostępu do i zmiany lub wymazania ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Prawo to może być wyegzekwowane poprzez przesłanie listu na adres Customer Service, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid). 9. Użycie wizerunku Laureaci Konkursu wyrażają bezwzględną zgodę na bezpłatne, za wyjątkiem nagród otrzymanych zgodnie z niniejszymi postanowieniami regulaminu, użycie ich, w całości lub w części, imienia, nazwiska, głosu, wizerunku w reklamach i/lub innych działaniach Banku podjętych przez Bank. Zapis ten dotyczy jakiegokolwiek formatu, medium, systemu, procedury, które znane są obecnie lub będą

7 w użyciu w przyszłości. Laureaci wyrażają zgodę na podpisanie stosownych dokumentów i udzielenia zgody, o ile będzie to konieczne, w celu umożliwienia wykorzystania ich wizerunku, imienia i/lub głosu oraz zwalniają Bank i jego partnerów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wynikać z użycia ich wizerunku i/lub ich projektu dla celów wymienionych powyżej, jak również zrzekają się prawa do wszczęcia jakiegokolwiek działania przeciw Bankowi i/lub jego partnerom. Zapis ten ma zastosowanie całkowite i obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od momentu ogłoszenia rezultatów Konkursu. Okres ten będzie automatycznie przedłużany na kolejny rok, chyba że nastąpi rezygnacja z jego przedłużenia na miesiąc przed upływem tego okresu lub jego przedłużeń. 10. Opodatkowanie Nagrody Konkursu są przedmiotem opodatkowania zgodnie z hiszpańską ordynacją podatkową (między innymi mają zastosowanie Przepisy 35/2006 z 28 listopada o Podatku od Dochodów Osób Fizycznych i zmodyfikowane częściowo Przepisy o Podatku od Firm, od Dochodów Osób nie będących Rezydentami i od Ruchomości; Dekret Królewski nr 439/2007 z 30 marca, który akceptuje Przepisy wraz z późniejszymi zmianami; Królewski Dekret Legislacyjny nr 5/2004 z 5 marca, który akceptuje skonsolidowaną wersję tekstu Przepisów o Podatku Dochodowym od Osób nie będących Rezydentami a także Królewski Dekret 1776/2004 z 30 lipca, który wprowadza Przepisy o Podatku Dochodowym od Osób nie będących Rezydentami) bez uszczerbku dla postanowień traktatów i konwencji międzynarodowych, które mogą mieć zastosowanie. Powyższe postanowienie nakłada obowiązek na Bank Santander dokonania odpowiednich działań księgowych mających na celu wywiązanie się z obowiązku przestrzegania powyższych przepisów. Jakikolwiek obowiązek podatkowy wynikający z faktu odebrania nagrody w Konkursie spoczywa jedynie na laureacie, bez względu na obowiązującą jurysdykcję. Laureaci zobowiązani są do przestrzegania prawa podatkowego mającego do nich zastosowanie ze względu na ich miejsce zamieszkania. W konsekwencji laureaci poprzez zaakceptowanie regulaminu są świadomi podatkowych implikacji, które mogą powstać poprzez fakt zdobycia nagrody, a Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii. 11. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bank nie jest odpowiedzialny za organizację Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa 2014 i Grand Prix F1 Niemiec w 2014 i z tego powodu zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby te wydarzenia nie doszły do skutku. Bank zrzeka się jakichkolwiek odpowiedzialności za sytuacje, które mogą mieć miejsce w wyniku podania błędnych lub niewystarczających danych przez uczestników lub niemożności dokonania z tego powodu ich identyfikacji. Bank zrzeka się również jakiejkolwiek odpowiedzialności za błąd przy doręczeniu nagród, o ile jest to spowodowane sytuacją będącą poza kontrolą Banku lub brakiem staranności ze strony laureata lub firmy kurierskiej. Bank nie jest odpowiedzialny za projekty złożone do Konkursu i traktuje te projekty jak projekty będące wytworem uczestników, za które oni ponoszą odpowiedzialność. Z tego też powodu Bank odmawia odpowiedzialności w tym zakresie, nawet w charakterze pomocy. Bank jest zwolniony z odpowiedzialności za błędy techniczne lub zniszczenie sprzętu, oprogramowania, serwera, za jakiekolwiek inne zniszczenia powstałe w wyniku czasowego braku dostępu do strony internetowej poprzez którą uczestnicy biorą udział w Konkursie, chyba że wynika

8 to z zaniedbania, błędu lub intencjonalnego działania lub zaniechania ze strony Banku. W przypadku, gdy strona Konkursu nie będzie funkcjonowała czasowo, Bank nie jest zobligowany do przedłużenia terminów. Terminy ustalone niniejszym regulaminem pozostaną w mocy, chyba że zadecydowane zostanie inaczej. Bank nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie Internetu, co może przeszkodzić w zakładanym przebiegu Konkursu, bo jest to sytuacja poza kontrolą Banku. Uczestnictwo w Konkursie, bez względu na użyty kanał czy platformę, zakłada akceptację regulaminu i reguł, które pojawiają się na i ich interpretacji Banku, w przypadku jakichkolwiek spraw wynikłych w trakcie Konkursu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji regulaminu, interpretacja Banku jest wiążąca. W wyjątkowych okolicznościach np. działania siły wyższej, stwierdzonego oszustwa i jakiegokolwiek innego powodu będącego poza kontrolą Banku, a które to powody mogą wpłynąć na ustalony przebieg Konkursu, Bank zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania reguł Konkursu w trakcie jego trwania, co obejmuje również zmiany terminów i faz Konkursu, a nawet możliwość anulowania części lub całości Konkursu bez poniesienia za to przez Bank odpowiedzialności. Wszelkie modyfikacje warunków Konkursu, jak też informacja o jego częściowym lub całkowitym zawieszeniu będzie umieszczona na i będzie obowiązywać od momentu jej publikacji. 12. Jurysdykcja i stosowane prawo. Zasady uczestnictwa podlegają interpretacji zgodnej z prawem obowiązującym w Hiszpanii i są z nim zgodne. Równocześnie w wypadku wszelkich sporów bądź wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie interpretacji tego dokumentu, strony oddają się pod jurysdykcję sądów i trybunałów Madrytu, jako stolicy państwa, i zrzekają się możliwości dochodzenia w sądach innej jurysdykcji. 13. Otrzymanie zasad Konkursu. Zasady Konkursu będą zdeponowane i opatrzone podpisami w obecności notariusza Boadilli del Monte (Madryt), pana Gonzalo Sauca Polanco oraz zamieszczone na Będą dostępne dla każdej osoby, która życzy sobie wglądu w nie. W przypadku gdy jakikolwiek zapis lub zapisy regulaminu zostaną uznane za nie mogące wejść w życie i ta część regulaminu pozostanie wyłączona z niego, pozostałe zapisy nie tracą mocy.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Banku Santander i spółki Universia.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Banku Santander i spółki Universia. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO FOTO TALENTY 2014 BANCO SANTANDER S.A., Dywizja Universidades (dalej zwany Banco Santander ), zarejestrowany pod numerem CIF A-39000013, z siedzibą w Santander, Paseo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej I. Organizator: Organizatorem konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej jest Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu

REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Postanowienia ogólne 1 1. Celem Konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do rozliczenia się z podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO REGULAMIN KONKURSU ETIUD I FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH FESTIWAL AKTORSTWA FILMOWEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs Etiud i Filmów Krótkometrażowych odbywa się w ramach pierwszego Festiwalu Aktorstwa Filmowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY "ŁódźBój"

REGULAMIN GRY ŁódźBój REGULAMIN GRY "ŁódźBój" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem gry miejskiej (dalej: Gra ) jest Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie z siedzibą w Łodzi, ul. Górska 6/4, 92-114 Łódź (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Ty wiesz o zdrowiu?

REGULAMIN KONKURSU Co Ty wiesz o zdrowiu? REGULAMIN KONKURSU Co Ty wiesz o zdrowiu? 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o., ul. Radziwiłłowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu. BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu. BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM Konkurs dla szkół podstawowych 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM dla szkół podstawowych (zwanego dalej Konkursem) jest FBSerwis

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem Gry TRANS-MISJA jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk) wydawca Kampanii społecznej Dawca.pl Bądź świadomym dawcą narządów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix

REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix REGULAMIN KONKURSU Hasło reklamowe dla Sandmix 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Sandmix Sp. z o.o., ul. Piaskowa 2, 46-080 Chróścice,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM

BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM REGULAMIN Konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu BĄDŹ EKOPOZNANIAKIEM (zwanego dalej Konkursem) jest FBSerwis z siedzibą przy ulicy Stawki 40, 01-040 Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej

Regulamin Konkrusu i Promocji Rabatowej Regulamin Konkursu i Promocji Rabatowej organizowanej przez MARTIN Przedsiębiorstwo Turystyczne Sp. Jawna z okazji otwarcia Galerii VIVO! Piła. I ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest MARTIN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa Konkursu] Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Wygraj rok darmowej zabawy w Kinderplanecie (zwany dalej Konkursem) 2.[Organizatorem Konkursu]

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Extremalne foto" 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Extremalne foto 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu 1. Postanowienia ogólne 1. Następującym terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: a) Organizator oznacza podmiot organizujący Konkurs, którym jest RAYO sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas

REGULAMIN KONKURSU. local heroes xmas REGULAMIN KONKURSU local heroes xmas I Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs LOCAL HEROES XMAS, zwany dalej Konkursem. 2. Konkurs przeprowadza LOCAL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wiki Lubi Zabytki 2013

Wiki Lubi Zabytki 2013 Regulamin konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki 2013 Zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska na spotkaniu w dniu 2 lipca 2013 Postanowienia ogólne 1 Organizatorem konkursu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 3. Projekt

REGULAMIN KONKURSU. 3. Projekt REGULAMIN KONKURSU 1. Cel oraz etapy konkursu 1.1. Konkurs "Glassberries Design Awards" jest sponsorowany przez firmę BA Vidro (zwaną dalej "BA") i ma na celu promowanie młodych projektantów tworzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach

Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek. organizowanego przez. Gminę Psary Urząd Gminy w Psarach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 050.25.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2016 roku Regulamin III edycji Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek organizowanego przez Gminę Psary Urząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Gry Miejskiej Spacer po Paryżu - Mistrz transportu oraz Spacer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA. 1 Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA. 1 Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY KALENDARZA NA ROK 2014 pod nazwą ZAPROJEKTUJ ZWIEFCE KALENDARZ I ZGARNIJ MACBOOKA 1 Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Biuro Poselskie Tadeusza Zwiefki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?"

Regulamin konkursu KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ? Regulamin konkursu "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?" 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?" 2. Organizatorem konkursu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Plac Uniwersytecki 9/13 50-137 Wrocław

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Plac Uniwersytecki 9/13 50-137 Wrocław Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Plac Uniwersytecki 9/13 50-137 Wrocław Regulamin Wewnętrznego Konkursu STUDENCI PROJEKTUJĄ Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Czekają na Was kalendarze Kraków Airport

Czekają na Was kalendarze Kraków Airport Czekają na Was kalendarze Kraków Airport Regulamin konkursu 1 Przepisy ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Czekają na Was kalendarze Kraków Airport (dalej: Konkurs ) jest Międzynarodowy Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW. Postanowienie Konkursu

REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW. Postanowienie Konkursu REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW Stowarzyszenie Nasiono w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs, wyłaniający zespół muzyczny, który zagra Koncert w ramach festiwalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media

Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media Regulamin konkursu #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji realizowanego w ramach projektu Junior Media 1. Postanowienia ogólne Konkurs będzie prowadzony pod nazwą #1 wyzwanie FOTO zadanie dla redakcji 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

1.1. Konkurs: Bridgestone BMW Safety Lap, zgodnie z opisem zawartym poniżej w punkcie 3.

1.1. Konkurs: Bridgestone BMW Safety Lap, zgodnie z opisem zawartym poniżej w punkcie 3. Konkurs Bridgestone BMW Safety Lap - Regulamin Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników Konkursu Bridgestone BMW Safety Lap. Swój udział w Konkursie można zgłosić na stronie https://www.facebook.com/bridgestone.polska.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Śniadanie podano do stołu

REGULAMIN KONKURSU Śniadanie podano do stołu REGULAMIN KONKURSU Śniadanie podano do stołu 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Hellada Helena Zych 25-553 Kielce, ul. Klonowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Go ART!

REGULAMIN KONKURSU Go ART! REGULAMIN KONKURSU Go ART! ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć REGULAMIN KONKURSU #DELIKATNANIEWRAZLIWA I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Organizator Konkursu Grupa Mooffka Sp. z o.o. S.K.A., ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice. 2. Fundator Nagród Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje

Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje Regulamin konkursu na opis wakacji Moje odpowiedzialne wakacje organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S

REGULAMIN KONKURSU NICNAC S REGULAMIN KONKURSU NICNAC S 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu NICNAC S (dalej: Konkurs ) jest OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 21A, 21-553 Kraków, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFIKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5 W ŁODZI I SZKOLNY PROJEKT COMENIUS

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFIKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5 W ŁODZI I SZKOLNY PROJEKT COMENIUS REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFIKI PROMUJĄCEJ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 5 W ŁODZI I SZKOLNY PROJEKT COMENIUS 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu Spełnij swoje marzenia w Tatrach (zwanego w dalszej części dokumentu jako Konkurs ) jest spółka Tatry

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce

REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce REGULAMIN KONKURSU Mikołaj Kopernik w Polsce Cel i zakres przedmiotowy konkursu 1 1. Organizatorem konkursu pt. Mikołaj Kopernik w Polsce, zwanego dalej konkursem jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA SYSTEMU SAD DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA SYSTEMU SAD DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA SYSTEMU SAD DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Resetowanie hasła...6 3. Zmiana hasła...4 1. Logowanie do systemu 1. Uruchamiamy dowolną

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo