Regulamin Konkursu Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum. 1. Cel. 2. Ramy czasowe konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum. 1. Cel. 2. Ramy czasowe konkursu"

Transkrypt

1 1. Cel Bank Santander S.A. (zwany dalej "Bankiem") z siedzibą w Santander, Paseo de Pereda 9-12, and C. I. F. TO (firma założona zgodnie z obowiązującym prawem hiszpańskim) planuje przeprowadzić konkurs o charakterze międzynarodowym dla studentów uniwersyteckich. Konkurs ten (zwany dalej "Konkursem") organizowany jest pod nazwą "Santander Challenge Zaprojektuj Trofeum". Celem konkursu jest wybór projektu Trofeum, które zostanie wręczone trzem kierowcom, którzy staną na podium, jak również osobie reprezentującej zwycięski team kierowcy sklasyfikowanego na pierwszej pozycji w FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX (zwanego dalej "GP F1 Zjednoczonego Królestwa 2014") oraz w FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 ( "GP F1 Niemiec 2014"). 2. Ramy czasowe konkursu Konkurs organizowany jest od 7 kwietnia 2014 roku do 30 maja 2014 roku i podzielony jest na trzy fazy: Faza pierwsza: Od 00:00h (czasu środkowoeuropejskiego) 7 kwietnia 2014 roku do 00:00h (czasu środkowoeuropejskiego) 14 maja 2014 studenci uniwersyteccy, zarejestrowawszy się uprzednio na mogą zgłaszać swoje projekty. Dodatkowo, każdy użytkownik, bez względu na to czy zarejestrował się jako uczestnik Konkursu czy nie, jak również bez względu na to czy jest studentem czy nie, może głosować na projekty osób biorących udział w Konkursie. Po zamknięciu tej fazy Konkursu nie będzie możliwości zarejestrowania się, zgłoszenia swojego projektu ani też zagłosowania. Faza druga: Dziesięć (10) projektów, na które oddano największą liczbę głosów na dzień 15 maja 2014 zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu, a Bank dodatkowo wybierze dwa (2) projekty. Komitet oceniający składający się z osób wskazanych przez Bank wybierze trzy (3) projekty z dwunastu (12) zamieszczonych na krótkiej liście i prześle je do Formula 1 FOML jako projekty, które zajęły odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W sytuacji kiedy żaden z trzech (3) przesłanych FOML projektów nie spełni ich oczekiwań, pozostałe projekty z krótkiej listy tzn. dziewięć (9) pozostałych projektów, zostanie przesłanych do FOML. Gdy żaden z tych projektów nie zostanie zaakceptowany przez FOML Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty i anulowany. Faza trzecia: W dniu 20 maja 2014 dwanaście (12) zwycięskich projektów z krótkiej listy pojawi się na stronie wraz z informacją dotyczącą miejsca, które każdy z nich zajął i otrzymaną nagrodą. Dodatkowo Bank powiadomi zwycięzców indywidualnie drogą mailową na adres podany przez nich przy rejestracji. 3. Ramy geograficzne Konkursu. Konkurs jest organizowany w Internecie i ma wymiar międzynarodowy. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zamieszkujące legalnie terytorium Brazylii.

2 4. Język Konkursu. Językami konkursu są hiszpański i angielski ale w przypadku sporu wersja hiszpańska niniejszego regulaminu jest wersją obowiązującą. 5. Zasady rejestracji 5.1. Rejestracja: Zarejestrować mogą się osoby, które są studentami uniwersyteckimi i zamieszkują legalnie jakikolwiek kraj świata oraz studiują obecnie na jakiejkolwiek uczelni wyższej tzn. takiej która oferuje różnego rodzaju fakultety i nadaje tytuły akademickie (mogą to być college, instytuty, centra badawcze, szkoły wyższe zawodowe itp. o ile realizują program szkoły wyższej nawet w zakresie online). Aby się zarejestrować uczestnicy muszą wejść na i podać następujące dane osobowe w podanej formule: Imię i nazwisko, instytucja szkolnictwa wyższego, , numer telefonu, kraj, informacja czy rejestrujący się jest klientem Banku Santander lub innej instytucji finansowej w danym kraju, która to instytucja jest częścią Grupy Santander. Aby zakończyć pomyślnie rejestrację należy odpowiednio zaznaczyć czy rejestrujący się akceptuje regulamin i czy został zaproszony do Konkursu przez inną osobę biorącą w nim udział. System wygeneruje klucze i hasło, które zostaną przesłane mailowo w celu umożliwienia biorącym udział dostęp do prywatnej części znajdującej się na W części tej zamieszczać mogą swoje projekty (maksymalnie 3 dla jednego uczestnika), jak również dodatkowe wyjaśnienia i komentarze. Projekt musi być zapisany w formacie.jpg, a jego rozmiary mają wynosić 1000 X 1000 pikseli. Projekty muszą spełniać wymagania zamieszczone w tym dokumencie, jak również poniższą specyfikację: Wymiary zwycięskiego Trofeum Konkursu: - Trofeum dla kierowcy sklasyfikowanego na miejscu pierwszym i dla reprezentanta teamu kierowcy sklasyfikowanego na miejscu pierwszym: wysokość Trofeum centymetrów. - Trofeum dla kierowców sklasyfikowanych na miejscu drugim i trzecim: wysokość Trofeum centymetrów. Inne cechy charakterystyczne Trofeum, które muszą być wzięte pod uwagę przez projektanta, biorącego udział w Konkursie: - Trofeum powinno w sposób symboliczny odzwierciedlać wartości Banku tj. jego wymiar międzynarodowy i innowacyjność oraz być w jakiś sposób związane z F 1. - Projekt musi być oryginalny i być wytworem kreatywności osoby uczestniczącej. Z tego też powodu nie akceptujemy kopii (całości dzieł bądź ich części), które zostały wytworzone przez osoby trzecie. W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony, Bank zdyskwalifikuje taki projekt. - Projekty, które będą zawierały elementy będące artystyczną interpretacją elementów identyfikacyjnych banku (jego loga, koloru czerwonego, symbolu płomienia itp.) będą mile widziane. Uczestnicy mogą zasugerować jakiego typu materiał powinien być użyty przy przygotowaniu Trofeum, lecz Bank zastrzega sobie możliwość wykonania Trofeum z innego materiału niż

3 zasugerowany. Autorzy projektów, jeśli zostaną o to poproszeni, muszą udowodnić fakt bycia studentem, a Bank może sprawdzić rzetelność przedstawionego dowodu. Udział w Konkursie jest bezpłatny (za wyjątkiem kosztów związanych z dostępem do Internetu i kosztem użytkowania sprzętu komputerowego przez uczestników). Nie ma potrzeby nabycia żadnego produktu ani zamówienia żadnej usługi, jak też uiszczenia jakiejkolwiek opłaty Głosowanie: Podczas pierwszej fazy konkursu, każda osoba pełnoletnia zamieszkująca jakiejkolwiek kraj legalnie, bez względu na to czy jest zarejestrowana na i czy jest studentem uniwersyteckim czy nie, może głosować na projekty zamieszczone na stronie Głosowanie jest możliwe tylko przy pomocy przycisków umieszczonych w tym celu na stronie Konkursu. Przyciski te umieszczone są zarówno w okienkach wizualizacji gdzie umieszczone są wszystkie projekty (poprzez najechanie myszką na wizualizację projektu) jak również poprzez stronę URL dla każdego projektu. Gdy użytkownik kliknie na 'głosuj' pojawi się okienko przypominające, że można głosować na 1 projekt dziennie oraz prośba o potwierdzenie oddania głosu. Bank zastrzega sobie prawo, na zasadach całkowitej dyskrecjonalności, do wykluczenia z udziału w konkursie i co za tym idzie z ceremonii wręczenia nagród uczestnika, który w opinii Banku naruszył postanowienia regulaminu, brał udział w Konkursie w sposób nieprawidłowy lub/i z zamiarem oszukania, zmiany wyników Konkursu, manipulacji w trakcie rejestracji lub też w trakcie selekcji, nawet jeśli uczestnik ten zostałby ogłoszony laureatem Konkursu. Jakakolwiek próba przedsięwzięta przez któregokolwiek z uczestników Konkursu mająca na celu kwestionowanie Konkursu będzie uznana za naruszenie prawa cywilnego i karnego i w takim wypadku Bank zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania od takiego uczestnika lub też prawo do dochodzenia jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia dozwolonego przez przepisy prawne. 12 projektów z krótkiej listy powstałej w drugiej fazie Konkursu staje się własnością Banku, a uczestnicy Konkursu przekazują Bankowi prawo do dysponowania nimi w całości. Dzieła te mogą być modyfikowane, dystrybuowane, pokazywane publicznie przez Bank przez nieokreślony czas i w jakimkolwiek kraju bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla danego uczestnika Konkursu, za wyjątkiem wynagrodzenia do którego uczestnik ma prawo zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz z przepisami prawa własności intelektualnej. Jedynym wyjątkiem stosowania tych postanowień są przypadki naruszenia Organic Law 1/1982 z 5 maja wchodzącego w skład Civil Protection to the Honour, Personal and Family Privacy and Self-image. Uczestnicy, którzy swoimi projektami naruszyli prawo własności intelektualnej osób trzecich są za to odpowiedzialni i Bank nie jest stroną w przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego wszczętego przeciw Bankowi i nie ponosi żadnych kosztów (w co wchodzą koszty adwokackie, nawet gdyby uznane one zostały za niekonieczne), nie wypłaca żadnego odszkodowania oraz innego rodzaju zadośćuczynienia, które może wyniknąć z przytoczonych powyżej faktów.

4 7. Nagrody 7.1 Nagroda pierwsza: Główny laureat Konkursu (uczestnik, który złożył zwycięski projekt Trofeum, które będzie wyprodukowane i wręczone trzem kierowcom, którzy staną na podium, jak również reprezentantowi zwycięskiego teamu, którego kierowca sklasyfikowany został na pierwszej pozycji w GP F1 w Zjednoczonym Królestwie w 2014 i w GP F1 Niemiec w 2014) zostanie nagrodzony wycieczką dla dwóch osób podczas której weźmie udział w GP F1 Zjednoczonego Królestwa organizowanym od 4 do 6 lipca 2014 oraz otrzyma mini replikę zaprojektowanego przez siebie Trofeum Wycieczka dla dwóch osób na Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa w 2014: - Dwa (2) bilety uprzywilejowane na sobotę i dwa (2) bilety uprzywilejowane na niedzielę na GP F1 Zjednoczonego Królestwa w Dwa (2) bilety samolotowe tam i z powrotem w klasie turystycznej, z ubezpieczeniem. Podróż może odbywać się z przesiadkami. - Dwa (2) noclegi w hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, z możliwością dodatkowego noclegu, co jest zależne od terminu lotu powrotnego. - Transfer z i do hotelu w miejscu przylotu oraz na tor wyścigowy w sobotę i niedzielę. W przypadku gdy zwycięzca był klientem Banku lub podmiotu należącego do Grupy Santander (dalej zwanej Grupą Santander) przed 14 maja, dwa (2) uprzywilejowane bilety na sobotę i dwa (2) uprzywilejowane bilety na niedzielę będą zamienione na dwie (2) wejściówki na sobotę i na dwie (2) wejściówki na niedzielę na top level Formula One Paddock Club TM Zjednoczonego Królestwa GP F1 w W tym wypadku osoba towarzysząca zwycięzcy musi być powyżej 7 roku życia. Jeżeli w Konkursie wygra osoba, która jest klientem Banco Santander Rio S. A. w Argentynie, będzie traktowana identycznie jak inni klienci Grupy Santander. Nagroda główna nie obejmuje, w żadnym razie kosztów: - transferu z i na lotnisko w miejscu wylotu - dokumentów potrzebnych do udziału w imprezie. Nagrodzony i jego towarzysz muszą posiadać ważne dokumenty wymagane w podróży, np. paszport i wizę (jeśli to konieczne). Bank nie odpowiada za dokumenty niezbędne do odbycia podróży przez laureata. Laureat jest jedyną osobą odpowiedzialną za załatwienie wszelkich dokumentów potrzebnych do odbycia podróży (również wizy) Nagroda główna może być odebrana jedynie w terminie ustalonym przez Bank. Przeloty i hotele zostaną zapewnione na zasadzie ich dostępności w tym okresie. Bank może poprosić laureata i osobę towarzyszącą, aby złożyły one podpis potwierdzający ich akceptację nagrody przed jej odebraniem. Bank może również poprosić o udostępnienie informacji oraz dodatkowej dokumentacji potrzebnej do odebrania nagrody. Jeżeli laureatem jest klient Grupy Santander, Bank podejmie kroki w celu zweryfikowania czy zostały spełnione wszystkie wymagania Mini replika Trofeum.

5 Zwycięzca otrzyma mini replikę Trofeum (jego ostatecznej wersji), której inspiracją będzie projekt, który otrzymał pierwsza nagrodę Nagrody dla zwycięzców z drugiego i trzeciego miejsca. Zwycięzcy z drugiego i trzeciego miejsca otrzymają następujące nagrody: - Zwycięzca drugiego miejsca : jedną (1) replikę kasku w skal 1:1 jednego (1) z kierowców Scuderia Ferrari (Fernando Alonso lub Kimi Raikkonen) lub McLaren Mercedes (Jenson Button lub Kevin Magnussen), do wyboru przez laureata. W przypadku, gdy laureat był klientem Grupy Santander przed 14 maja 2014 kask ten będzie miał autograf odpowiedniego kierowcy. - Zwycięzca trzeciego miejsca: jedną (1) replikę butów i jedną (1) replikę rękawic noszonych przez jednego z kierowców Scuderia Ferrari (Fernando Alonso lub Kimi Raikkonen) lub of McLaren Mercedes (Jenson Button lub Kevin Magnussen), do wyboru przez laureata. W przypadku, gdy laureat był klientem Grupy Santander przed 14 maja 2014, buty będą miały autograf odpowiedniego kierowcy. Jeżeli w Konkursie wygra osoba, która jest klientem Banco Santander Rio S. A. w Argentynie, będzie traktowana identycznie jak inni klienci Grupy Santander Inne nagrody. Pozostali studenci laureaci konkursu tzn. dziewięć (9) lub dwanaście (12) osób, zostaną nagrodzeni materiałami promocyjnymi Ferrari-Santander w przypadku, gdy Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty i anulowany. Dodatkowo podczas pierwszej i drugiej fazy Konkursu, aby zachęcić studentów do udziału w Konkursie, Ferrari-Santander oferuje materiały promocyjne, dystrybuowane w następujące dwa sposoby: - co tydzień uczestnik, który zaprosi najwięcej 'przyjaciół', aby głosowali na jego projekt zostanie nagrodzony. Strona rejestracji będzie wyposażona w przycisk 'zaproszony przez'. Poprzez kliknięcie na 'zaproszony przez' wyświetli się lista uczestników oraz napis 'żaden'. 'Przyjaciel' powinien kliknąć na uczestnika przez którego został zaproszony. Uniemożliwiona zostanie próba głosowania na samego siebie. - osoby, które zarejestrują się jako 25, 50, 75, 100, 125 itd. zostaną nagrodzone. W tym celu na stronie Konkursu i w mediach społecznościowych związanymi z nimi będzie umieszczona informacja, że Konkurs zbliża się do momentu, w którym zostanie zarejestrowany projekt 25, 50, 75 itp. oraz że osoby, którym uda się zarejestrować jako 25, 50 itp. zostaną nagrodzone. Informacja o zajętym miejscu nie pojawi się, ale będzie zanotowana przez system Pozostałe postanowienia: Każdy z zarejestrowanych uczestników studentów, bez względu na liczbę przedstawionych do Konkursu projektów, może być nagrodzony jedynie jedną (1) z trzech (3) głównych nagród. Żadna z nagród Konkursu nie może być zmieniona ani zrekompensowana w inny sposób. Laureaci nie mogą sprzedać, zaoferować do sprzedaży lub wystawić na aukcję nagród konkursowych. Nie mogą też użyć ich w jakikolwiek inny sposób, w związku z innymi konkursami lub promocjami. Nagrody podlegają opodatkowaniu, wszystkim przepisom

6 podatkowym, które mają zastosowanie w kraju, którego mieszkańcem jest zwycięzca zgodnie z 11 niniejszego regulaminu. Bank w celu zawiadomienia uczestników Konkursu o wygraniu nagrody skontaktuje się z laureatami drogą mailową w ciągu 30 dni roboczych od zakończeniu Konkursu. W przypadku, gdy: - zwycięzcy nie zaakceptują swojej wygranej w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych, - gdyby Bank nie mógł się z nimi skontaktować podjąwszy 2 próby, - gdyby laureat nie zastosował się do postanowień niniejszego regulaminu lub gdyby zmarł, następuje przepadek tytułu laureata Konkursu i praw do ewentualnych nagród. W takim wypadku Bank może przeznaczyć nagrody na inne cele. Kiedy Bank skontaktuje się z laureatem, a laureat zaakceptuje nagrodę, Bank wskaże sposób, w jaki nagroda będzie odebrana, a laureat zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania reguł ustalonych przez Bank. W przypadku gdyby laureat nie mógł z jakichkolwiek powodów odebrać nagrody, nagroda nie może być przez niego przekazana lub darowana. W takim przypadku Bank przekaże nagrodę na inne cele. Bank prześle wszystkim nagrodzonym wygrane przez nich nagrody pocztą kurierską, nieodpłatnie, na adres podany przez zwycięzców w okresie do 6 miesięcy od momentu zawiadomienia. Postanowienie to nie dotyczy nagrody głównej, o której mowa w , która to nagroda będzie dostarczona przed Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa. Bank poniesie koszty związane z modyfikacją i produkcją zwycięskiego Trofeum. Bank zastrzega sobie prawo zastąpienia nagród Konkursu innymi nagrodami o podobnych cechach i o wartości równej wartości nagród, o których mowa tutaj. W przypadku otrzymania równej ilości głosów Komitet Oceniający wybrany przez Bank zadecyduje o zwycięzcy. Gdyby GP F1 Zjednoczonego Królestwa nie doszedł do skutku w dniach o których tu mowa, Bank w miarę możliwości zapewni udział w innych Grand Prix w podobnych terminach. 8. Ochrona danych osobowych/polityka prywatności Zgodnie z postanowieniami Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data (Prawo Ochrony Danych Osobowych) w Hiszpanii uczestnicy Konkursu są niniejszym poinformowani o tym, że ich dane osobowe, do których Bank ma dostęp w związku z organizowanym Konkursem, są przechowywane w odpowiednim dokumencie w Banku, do którego dostęp mają jedynie osoby, które zajmują się organizacją Konkursu. Uczestnicy są niniejszym poinformowani o ich prawie do odmowy podania możliwości dostępu do i zmiany lub wymazania ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Prawo to może być wyegzekwowane poprzez przesłanie listu na adres Customer Service, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid). 9. Użycie wizerunku Laureaci Konkursu wyrażają bezwzględną zgodę na bezpłatne, za wyjątkiem nagród otrzymanych zgodnie z niniejszymi postanowieniami regulaminu, użycie ich, w całości lub w części, imienia, nazwiska, głosu, wizerunku w reklamach i/lub innych działaniach Banku podjętych przez Bank. Zapis ten dotyczy jakiegokolwiek formatu, medium, systemu, procedury, które znane są obecnie lub będą

7 w użyciu w przyszłości. Laureaci wyrażają zgodę na podpisanie stosownych dokumentów i udzielenia zgody, o ile będzie to konieczne, w celu umożliwienia wykorzystania ich wizerunku, imienia i/lub głosu oraz zwalniają Bank i jego partnerów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wynikać z użycia ich wizerunku i/lub ich projektu dla celów wymienionych powyżej, jak również zrzekają się prawa do wszczęcia jakiegokolwiek działania przeciw Bankowi i/lub jego partnerom. Zapis ten ma zastosowanie całkowite i obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od momentu ogłoszenia rezultatów Konkursu. Okres ten będzie automatycznie przedłużany na kolejny rok, chyba że nastąpi rezygnacja z jego przedłużenia na miesiąc przed upływem tego okresu lub jego przedłużeń. 10. Opodatkowanie Nagrody Konkursu są przedmiotem opodatkowania zgodnie z hiszpańską ordynacją podatkową (między innymi mają zastosowanie Przepisy 35/2006 z 28 listopada o Podatku od Dochodów Osób Fizycznych i zmodyfikowane częściowo Przepisy o Podatku od Firm, od Dochodów Osób nie będących Rezydentami i od Ruchomości; Dekret Królewski nr 439/2007 z 30 marca, który akceptuje Przepisy wraz z późniejszymi zmianami; Królewski Dekret Legislacyjny nr 5/2004 z 5 marca, który akceptuje skonsolidowaną wersję tekstu Przepisów o Podatku Dochodowym od Osób nie będących Rezydentami a także Królewski Dekret 1776/2004 z 30 lipca, który wprowadza Przepisy o Podatku Dochodowym od Osób nie będących Rezydentami) bez uszczerbku dla postanowień traktatów i konwencji międzynarodowych, które mogą mieć zastosowanie. Powyższe postanowienie nakłada obowiązek na Bank Santander dokonania odpowiednich działań księgowych mających na celu wywiązanie się z obowiązku przestrzegania powyższych przepisów. Jakikolwiek obowiązek podatkowy wynikający z faktu odebrania nagrody w Konkursie spoczywa jedynie na laureacie, bez względu na obowiązującą jurysdykcję. Laureaci zobowiązani są do przestrzegania prawa podatkowego mającego do nich zastosowanie ze względu na ich miejsce zamieszkania. W konsekwencji laureaci poprzez zaakceptowanie regulaminu są świadomi podatkowych implikacji, które mogą powstać poprzez fakt zdobycia nagrody, a Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tej kwestii. 11. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Bank nie jest odpowiedzialny za organizację Grand Prix F1 Zjednoczonego Królestwa 2014 i Grand Prix F1 Niemiec w 2014 i z tego powodu zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby te wydarzenia nie doszły do skutku. Bank zrzeka się jakichkolwiek odpowiedzialności za sytuacje, które mogą mieć miejsce w wyniku podania błędnych lub niewystarczających danych przez uczestników lub niemożności dokonania z tego powodu ich identyfikacji. Bank zrzeka się również jakiejkolwiek odpowiedzialności za błąd przy doręczeniu nagród, o ile jest to spowodowane sytuacją będącą poza kontrolą Banku lub brakiem staranności ze strony laureata lub firmy kurierskiej. Bank nie jest odpowiedzialny za projekty złożone do Konkursu i traktuje te projekty jak projekty będące wytworem uczestników, za które oni ponoszą odpowiedzialność. Z tego też powodu Bank odmawia odpowiedzialności w tym zakresie, nawet w charakterze pomocy. Bank jest zwolniony z odpowiedzialności za błędy techniczne lub zniszczenie sprzętu, oprogramowania, serwera, za jakiekolwiek inne zniszczenia powstałe w wyniku czasowego braku dostępu do strony internetowej poprzez którą uczestnicy biorą udział w Konkursie, chyba że wynika

8 to z zaniedbania, błędu lub intencjonalnego działania lub zaniechania ze strony Banku. W przypadku, gdy strona Konkursu nie będzie funkcjonowała czasowo, Bank nie jest zobligowany do przedłużenia terminów. Terminy ustalone niniejszym regulaminem pozostaną w mocy, chyba że zadecydowane zostanie inaczej. Bank nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowe działanie Internetu, co może przeszkodzić w zakładanym przebiegu Konkursu, bo jest to sytuacja poza kontrolą Banku. Uczestnictwo w Konkursie, bez względu na użyty kanał czy platformę, zakłada akceptację regulaminu i reguł, które pojawiają się na i ich interpretacji Banku, w przypadku jakichkolwiek spraw wynikłych w trakcie Konkursu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji regulaminu, interpretacja Banku jest wiążąca. W wyjątkowych okolicznościach np. działania siły wyższej, stwierdzonego oszustwa i jakiegokolwiek innego powodu będącego poza kontrolą Banku, a które to powody mogą wpłynąć na ustalony przebieg Konkursu, Bank zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania reguł Konkursu w trakcie jego trwania, co obejmuje również zmiany terminów i faz Konkursu, a nawet możliwość anulowania części lub całości Konkursu bez poniesienia za to przez Bank odpowiedzialności. Wszelkie modyfikacje warunków Konkursu, jak też informacja o jego częściowym lub całkowitym zawieszeniu będzie umieszczona na i będzie obowiązywać od momentu jej publikacji. 12. Jurysdykcja i stosowane prawo. Zasady uczestnictwa podlegają interpretacji zgodnej z prawem obowiązującym w Hiszpanii i są z nim zgodne. Równocześnie w wypadku wszelkich sporów bądź wątpliwości, które mogą pojawić się w trakcie interpretacji tego dokumentu, strony oddają się pod jurysdykcję sądów i trybunałów Madrytu, jako stolicy państwa, i zrzekają się możliwości dochodzenia w sądach innej jurysdykcji. 13. Otrzymanie zasad Konkursu. Zasady Konkursu będą zdeponowane i opatrzone podpisami w obecności notariusza Boadilli del Monte (Madryt), pana Gonzalo Sauca Polanco oraz zamieszczone na Będą dostępne dla każdej osoby, która życzy sobie wglądu w nie. W przypadku gdy jakikolwiek zapis lub zapisy regulaminu zostaną uznane za nie mogące wejść w życie i ta część regulaminu pozostanie wyłączona z niego, pozostałe zapisy nie tracą mocy.

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT)

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) 1. Wejdź na naszą stronę internetową www.messichoosetobelieve.com. 2. Wyszukaj podstronę na temat Złotego Biletu Messiego.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo