PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia podaje jako Objawienie Boże. Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie zapisanych w Piśmie św., które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 2. Kim jest Bóg? Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi, czyli wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. Te trzy Osoby boskie nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 3. Co oznacza imię Boga Jahwe? Jahwe oznacza Jestem, który Jestem 4. Wymień kilka przymiotów Boga? Przymioty Boga np.: wieczny, niezmienny, wszechmocny, najmądrzejszy, wszystkowiedzący, wszędzie obecny, nieskończenie doskonały. 5. Co to jest Objawienie Boże? Objawienie są to sposoby ukazywania się Boga. Objawienie Boże obejmuje nie tylko prawdy wiary, ale także wydarzenia związane z działaniem Boga w historii Starego Testamentu i Nowego Testamentu, wydarzenia najpełniej ujawnione w Jezusie Chrystusie i przekazywane przez Kościół następnym pokoleniom. Objawienie Boga, realizuje się przez Odwieczne Słowo Boże.- Jezusa Chrystusa. W Chrystusie jest pełnia objawienia się Boga człowiekowi. 6. Kim jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 7. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi? Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. 8. Co nazywamy grzechem pierworodnym? Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo wobec Boga pierwszych ludzi, aby żyć i postępować nie według Jego woli. Z grzechem tym przychodzimy na świat. 9. Jaki jest plan Boga wobec Człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne. 10. Co to znaczy, że Pismo św. jest natchnione? Pismo Święte jest natchnione, ponieważ jego autorem jest Bóg i człowiek przez Niego natchniony Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma świętego? Pogłębia nasz kontakt z Bogiem i daje konkretne wskazania do życia. Pismo Święte jest listem Pana Boga do ludzi. Pismo święte nas poucza i uświęca (zbawia) 12. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? Stary Testament 46 ksiąg. Nowy Testament 27 ksiąg. 13. Co nazywamy grzechem śmiertelnym? Grzech ciężki, czyli śmiertelny popełnia ten, kto przekracza przykazania w ważnej rzeczy, zupełnie świadomie i dobrowolnie. 14. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech? Grzesząc odsuwamy się od Boga, a przez to pomniejszamy świętość innych ludzi - osłabiamy organizm, jakim jest Kościół. 15. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka? Grzech zrywa naszą więź z Panem Bogiem, przez co oddalamy się od Boga, oraz krzywdzimy siebie i bliźnich. 16. Jakie jest źródło grzechu? Źródłem grzech jest szatan. 17. Co to jest nałóg? Przyzwyczajenie się do zła i zależność od zła. 18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem? Ponieważ przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas zbawił, stał się naszą jedyną drogą do nieba. 19. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa? Ojcem jest Bóg Ojciec, Matką- Najświętsza Maryja Panna, ziemskim opiekunem św. Józef 20. Co to jest niebo? Stan wiecznej szczęśliwości przebywania z Bogiem i ludźmi, którzy czynili dobro. 21. Co to jest piekło? Jest to stan wiecznego nieszczęścia, bez możliwości osiągnięcia wspólnoty z Bogiem i ludźmi świętymi. 22. Co to jest czyściec? Jest to stan oczyszczenia duszy, która nie odeszła z tego świata w grzechu ciężkim. 23. Jaka jest różnica miedzy grzechem śmiertelnym i powszednim? Grzech śmiertelny, inaczej jest to grzech ciężki; grzech powszedni (lekki) popełniamy wówczas, gdy nie ma przynajmniej jednej z przyczyn, jak w grzechu śmiertelnym (nie ma świadomości grzechu lub dobrowolności czynu). 2

2 24. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Urodził się w Judei w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda. 25. Co oznacza w chrześcijaństwie ryba? Po grecku IHTYS (Ichtis). Pierwsze litery słów greckiej formuły Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel tworzą po grecku ten właśnie wyraz. 26. Wymień najważniejsze cuda Pana Jezusa? Np.: - przemienienie wody w wino, - rozmnożenie chleba, - uzdrowienie dziesięciu trędowatych, - uciszenie burzy na morzu - chodzenie po wodzie - wskrzeszenie Łazarza, zmartwychwstanie Pana Jezusa 27. Co to jest przypowieść i wymień najważniejsze przypowieści Pana Jezusa? Przypowieść jest to opowiadanie, oparte na sytuacji życiowej, mające na celu ukazanie głębszej prawdy religijnej i moralnej. Np.: - o robotnikach w winnicy,- o zagubionej owcy, - o synu marnotrawnym, - o miłosiernym samarytaninie, - o talentach 28. Co to jest Kościół katolicki i w jakim celu został założony? Jest to wspólnota ludzi ochrzczonych, którzy pod przewodnictwem Chrystusa dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów. Pan Jezus założył Kościół po to, aby ludzie do niego należeli i przez to mogli być zbawieni. 29. Kto założył Kościół? Kościół założył Jezus Chrystus. 30. Kto jest głową Kościoła? Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. 31. Dlaczego Kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko-katolickim? Katolicki, znaczy powszechny (gromadzi wszystkich ludzi), rzymski - bo kieruje nim biskup rzymski (czyli papież) 32. Jakie są zadania Kościoła? Kościół z woli Chrystusa ma być znakiem i narzędziem pojednania między sobą i z Bogiem oraz sakramentem zbawienia, czyli znakiem jedności ludzi z Bogiem i między sobą. 33. Co to jest Sobór Powszechny? Soborem Powszechnym nazywamy zebranie biskupów całego Kościoła pod przewodnictwem papieża, lub jego zastępcy. 34. Co to jest diecezja? Diecezja jest to jednostka administracyjna, składa się z dekanatów, a dekanaty z parafii (10 parafii) Z czego się składa hierarchia Kościoła? Lud Boży, diakon, kapłan (proboszcz, wikariusz),biskup (kardynał, papież) 36. Kim jest papież? Jest biskupem rzymskim. Nazywany jest widzialną głową Kościoła. 37. Jak nazywa się biskup diecezji toruńskiej? Biskup ordynariusz diecezji toruńskiej nazywa się: ks. biskup Andrzej Suski, biskupem pomocniczym jest ks. biskup Józef Szamocki. 38. W jakim celu Bóg stworzył człowieka? Aby człowiek poznał Boga, czcił go, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne. 39. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają? Rodzaje łaski: uczynkowa i uświęcająca. Łaska uczynkowa jest to pomoc do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia; uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi 40. W czym człowiek jest podobny do Boga? Człowiek ma duszę nieśmiertelną oraz wolną wolę, ponadto ma rozum i potrafi kochać. Człowiek jest podobny do Boga, gdyż Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo. 41. Czym jest życie ludzkie? Nieustannym wyborem pomiędzy dobrem i złem. 42. Co jest celem ludzkiego życia? Dążyć do świętości i żyć według planu Bożego i przez to osiągnąć szczęście wieczne. 43. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest to wzniesienie duszy (myśli i serca) do Boga oraz rozmowa z Bogiem, o którym wiemy, ze nas kocha. 44. Co to jest samowychowanie? Samowychowanie - kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru, poglądu na świat, zdolności, zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości (np. postaciami historycznymi, bohaterami literackimi, ludźmi wyróżniającymi się w środowisku społecznym). Dla katolika największym wzorcem jest Jezus Chrystus, ale także ludzie święci (kanonizowani przez Kościół). 45. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny? Człowiekiem odpowiedzialnym jest wtedy, gdy ponosi konsekwencje za swoje czyny. 46. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć znaczy uznać za prawdę to, co Bóg objawił, a Kościół Katolicki do wierzenia podaje. Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznajemy z objawienia Bożego, lecz jej zrozumieć nie możemy. 4

3 47. Dlaczego powinniśmy wierzyć? Wiara jest człowiekowi koniecznie potrzebna do zbawienia. Pan Jezus wyraźnie naucza: Kto uwierzy, i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 6,16). 48. Co daje wiara? Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga twarzą w twarz (1Kor 13,12), takim, jakim jest (U 3,2). Wiara jest więc już początkiem życia wiecznego. 49. Co to znaczy żyć według wiary? Oznacza: zachowywać na co dzień wszystkie przykazania, spełniać solidnie swoje obowiązki, często przystępować do sakramentów św. 50. Przez co pogłębiamy wiarę? - przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., - przez systematyczną katechizację? - przez czytanie Pisma św. i książek religijnych. 51. Co to znaczy bronić swojej wiary? Oznacza: umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć, nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę. 52. Dlaczego wiarę można nazwać miłowaniem Boga? Wiara jest początkiem naszej drogi ku Bogu, jej celem i uwieńczeniem jest miłość. Bóg sam jest miłością. Na tak wielką miłość możemy odpowiedzieć też tylko miłością. 53. Kto pomaga nam w wierze? Cnotę wiary daje nam Bóg wraz z łaską uświęcającą przy Chrzcie świętym. Gdy dojdziemy do używania rozumu, pomaga nam Bóg swą łaską byśmy naszą wiarę coraz lepiej ją poznawali, mocno i wytrwale wyznawali i żyli według zasad wiary. 54. Kto jest wzorem wiary? Dziewica Maryja pokazywała swoim życiem w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wiedząc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37). Przez całe Jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, Jej Syn, umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. 55. Co to jest sumienie? Sumienie jest to osąd naszego wnętrza (rozumu i serca), który nakazuje postępować zgodnie z przykazaniami Bożymi i prawem Bożym naturalnym Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów? Duch św. zstąpił na apostołów w 50 dniu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 57. Co to jest Sakrament Bierzmowania? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Słowo bierzmowanie pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas we wierze. 58. Jakich łask udziela s. bierzmowania? pomnaża łaskę uświęcającą wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, daje 7 darów Ducha Św. 59. Jakie są najważniejsze części obrzędów s. bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela biskup przeważnie w czasie Mszy św. Liturgia tego sakramentu jest następująca: - przedstawienie kandydatów biskupowi - przemówienie biskupa do kandydatów - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - modlitwa biskupa o dary Ducha Św. - udzielanie sakramentu bierzmowania kandydatów Biskup podchodzi do każdego kandydata. Krzyżmem św. namaszcza czoło kandydata i wypowiada następujące słowa podając imię kandydata: Bp - Przyjmij znamię daru Ducha św. Kand. - odpowiada Amen Bp - dodaje Pokój z tobą Kand. -odpowiada I z duchem twoim. W momencie namaszczenia świadek bierzmowania, kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. 60. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Biskupa. 61. Formuła na pamięć, z której każdy będzie pytany na egzaminie: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad 62. Co to jest duchowe znamię? Sakramenty: chrztu, bierzmowania i święceń wyciskają w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego można je przyjąć tylko raz w życiu. 63. Jakie są warunki przyjęcia bierzmowania? Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, dlatego wcześniej należy przystąpić do spowiedzi. Kandydat do bierzmowania powinien ponadto złożyć wyznanie wiary i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. 6

4 64. Kim jest Duch Święty? Duch Św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 64. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. W sakramentach dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem. 65. Co to jest Sakrament Chrztu i jak się go udziela? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła. Chrzci się w ten sposób, że polewa się trzykrotnie głowę dziecka i wypowiada się przy tym słowa {Imiona} ja ciebie chrzczę w imię Ojca Syna i Ducha Św Co to jest Najświętszy Sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 67. Co to jest Sakrament Pokuty i Pojednania? Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione. 68. Co to jest Sakrament Namaszczenie Chorych? Jest to sakrament, w którym ciężko chory lub człowiek będący w podeszłym wieku lub konający otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. 69. Co to jest Sakrament Małżeństwa? Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do podjęcia obowiązków małżeńskich i rodzinnych. 70. Co to jest Opatrzność Boża? Boża Opatrzność wyraża się z zrządzeniach, poprzez które Bóg w swojej mądrości i miłości prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. 71. Kim są Aniołowie? Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie chwalą Boga i które służą w wypełnianiu dzieła zbawienia wobec innych stworzeń. 72. Co to znaczy, że Maryja jest Matką Bożą? To znaczy, że jest Matką Syna Bożego, który poprzez Nią przyjął ludzka naturę, sam będąc Bogiem. 73. Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta? Maryja jest Niepokalanie Poczęta, to znaczy, że od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od skazy grzechu pierworodnego. Mówimy o Niej, że jest Niepokalana, gdyż nie popełniła żadnego grzechu podczas całego życia Co to jest odpust? Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, które wierni mogą uzyskać dla siebie lub dla dusz w czyśćcu. 75. O czym mówi pierwsze przykazanie dekalogu? Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko. 76. O czym mówi drugie przykazanie dekalogu? Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego i zabrania jego nadużywania. 77. W jaki sposób wypełniamy trzecie przykazanie Boże? Wypełniamy świętując niedzielę - dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół. Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy. 78. O czym mówi i do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże? W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym, których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra. Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc. Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia - w miarę możliwości -spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci. 79. O czym mówi piąte przykazanie dekalogu? Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do śmierci, gdyż osoba ludzka jest chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego. 80. O czym mówi szóste przykazanie Boże? Wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. Czystość to integracja płciowości w osobie, wewnętrzna jedność wymiaru cielesnego i duchowego człowieka. Niektóre grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, onanizm, współżycie poza - i przedmałżeńskie, pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne. 81. O czym mówi siódme przykazanie Boże? Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy ludzkiej. 82. O czym mówi ósme przykazanie dekalogu? Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy. 83. O czym mówi przykazanie dziewiąte dekalogu? Przestrzega przed pożądliwościami cielesnymi. 84. O czym mówi dziesiąte przykazanie Boże? Zabrania chciwości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi. 8

5 85. Wymień dary Ducha Świętego. Darów Ducha Świętego jest siedem: 1. Dar mądrości; 2. Dar rozumu; 3. Dar rady; 4. Dar męstwa; 5. Dar umiejętności; 6. Dar pobożności; 7. Dar bojaźni Bożej. 86. Co to jest sakrament pokuty i pojednania? Jest to sakrament, w którym od miłosiernego Boga otrzymujemy odpuszczenie grzechów i przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu. Jednocześnie dostępujemy pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadaliśmy ranę. 87. Co to jest rachunek sumienia? Jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy od ostatniej spowiedzi. 88. Co to jest żal za grzechy (skrucha)? Jest to ból duszy, odwrócenie się od popełnionych grzechów i mocne postanowienie poprawy. 89. Co to jest mocne postanowienie poprawy? To szczera wola unikania popełnionych grzechów w przyszłości 90. Co to jest spowiedź? Jest to wyznanie grzechów przed kapłanem w celu otrzymania rozgrzeszenia 91. Co to jest zadośćuczynienie? Najczęściej jest to odprawienie pokuty lub wypełnienie jakiegoś czynu w celu w celu wynagrodzenia krzywdy jaką zadaliśmy Bogu i bliźniemu poprzez swój grzech. 92. Jakie są duchowe skutki sakramentu pokuty i pojednania? Pojednanie z Bogiem i odzyskanie łaski uświęcającej, pojednanie z kościołem, darowanie kary wiecznej w przypadku grzechów ciężkich, częściowe przynajmniej darowanie kar doczesnych i spokój sumienia. 93. Czy indywidualna spowiedź przed kapłanem jest konieczna? Tak. Kto chce pojednać się z Bogiem i Kościołem musi wyznać przed kapłanem wszystkie swoje grzechy ciężkie i te powszednie, które pamięta. 94. Co to jest sakrament namaszczenia chorych? Sakrament ten udziela specjalnej łaski Bożej chrześcijaninowi, który znajduje się w niebezpiecznej sytuacji z powodu choroby lub starości. 95. W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych? Sakramentu namaszczenia chorych udziela tylko kapłan. Istotą sakramentu jest namaszczenie poświęconym olejem czoła i rąk chorego i towarzysząca modlitwa. 96. Jakie są skutki sakramentu namaszczenia Chorych? Zjednoczenie chorego z męką Chrystusa; umocnienie i ulga w cierpieniu; przebaczenie grzechów; powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 97. Jak często chory może przyjmować sakrament namaszczenia chorych? Wierny może przyjmować ten sakrament ilekroć zostaje dotknięty ciężką chorobą, gdy nastąpi jej nawrót lub nasilenie. 98. Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię? Podczas Ostatniej Wieczerzy, czy tej nocy, której był wydany. Jezus ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi Swojej. W niej, aż do swojego ponownego przyjścia utrwalił Ofiarę Krzyża, a Kościołowi powierzył sprawowanie pamiątki Swej Męki i Zmartwychwstania. 99. Jak jest określana Eucharystia? Eucharystia dziękczynienie składane Bogu. Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, Najświętsza Ofiara, Komunia Św, czyli zjednoczenie z Chrystusem, Msza Św. posłanie wiernych, aby pełnili wolę Bożą Co to jest najświętszy sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. W najświętszym sakramencie jest obecny żywy i prawdziwy Chrystus, dlatego Najświętszy Sakrament czcimy i adorujemy Co to jest Msza Św.? Jest to sakrament, w którym Pan Jezus ofiarowuje się za nas swemu Ojcu. Jest uobecnieniem Ofiary krzyżowej Chrystusa Co to jest przeistoczenie? Jest to przemienienie chleba w prawdziwe Ciało Chrystusa i wina w prawdziwą Krew Co sprawia w nas Komunia św.? Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, pomnaża łaskę uświęcającą, daje łaski uczynkowe i pomaga walczyć z grzechem Kiedy możemy przyjmować Komunie św.? Komunię św. możemy przyjmować będąc w stanie łaski uświęcającej, gdy pragniemy zjednoczyć się z Jezusem i zachowaliśmy post eucharystyczny Co to jest sumienie? Sumienie jest wrodzoną zdolnością, która pozwala odróżnić dobre czyny od złych Życiorys świętego, którego imię wybrałe(a)ś do bierzmowania. 10

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRÓJCA ŚWIĘTA 1. Skąd wiemy o istnieniu Boga? Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z obserwacji świata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Religia jest to łączność z Panem Bogiem. 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem; 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. TEZY DO EGZAMINU 2016 R. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na Apostołów i tych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2013 Zagadnienia katechizmowe: a) Dziesięć przykazań Bożych b) Pięć przykazań kościelnych c) Dwa

PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2013 Zagadnienia katechizmowe: a) Dziesięć przykazań Bożych b) Pięć przykazań kościelnych c) Dwa Odnowa w Duchu Świętym ANIMUS Parafia Rzymskokatolicka Świętej Rodziny 35 125 Rzeszów, ul. Solarza 14 tel. 17 856 84 72 PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 2013 Zagadnienia katechizmowe: a)

Bardziej szczegółowo

B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K

B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K B I E R Z M O W A N I E 2 0 1 4 - P O M O C N I K Zagadnienia katechizmowe: a) Dziesięć przykazań Bożych b) Pięć przykazań kościelnych c) Dwa przykazania miłości, d) Pięć warunków sakramentu pokuty e)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM Sakramenty Święte 1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo Dary Ducha Świętego 1. Mądrości 2. Rozumu 3. Rady 4. Męstwa 5. Umiejętności 6.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

PYTANIA DO BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność z Panem Bogiem. PYTANIA DO BIERZMOWANIA 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 3. Co to jest Pismo Święte?

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania.

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. ŁASKA BOŻA 1) Co to jest łaska Boża? - Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 2) Kto

Bardziej szczegółowo

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania) O OBJAWIENIU BOŻYM 1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 2. Co to jest Pismo

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1 PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny,

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? - Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? - Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie

Bardziej szczegółowo

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania.

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin gromadzą się w Niedzielę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM 1. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. 2. Co to jest Pismo św.? Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera się wszystko co, Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH Witajcie! Za nami pół roku intensywnych przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Bardzo dziękujemy Wam za sumienne wypełnianie notatników i przygotowywanie się do kartkówek. Staraliśmy się przez

Bardziej szczegółowo

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 2. Co to jest Pismo Święte? Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2016/2017

PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2016/2017 PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA 2016/2017 Część I Część II 1. Ojcze nasz. 2. Zdrowaś Maryjo. 3. Wierzę w Boga. 4. Pod Twoją obronę. 5. X Przykazań Bożych 6. Przykazania Kościelne 7. Główne prawdy

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:...

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... I. GŁÓWNE PRAWDY WIARY 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt

Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt Część I Modlitwa (Zadane zostanie 5 pytań, aby zaliczyć należy udzielić poprawnej odpowiedzi na conajmniej 4 pytania). Dzienniczek Kandydata do Bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30.

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30. Chrzest Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest

1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest 1. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. 2. Wymień sakramenty święte: Chrzest Bierzmowanie Najświętszy Sakrament Pokuta Namaszczenie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść

Bardziej szczegółowo

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania

Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy Sakramentu Bierzmowania Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie bowiem wkładali

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

PYTANIA DO BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność z Panem Bogiem. PYTANIA DO BIERZMOWANIA 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 3. Co to jest Pismo Święte?

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Wyznanie wiary. 5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże? Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary.

Wyznanie wiary. 5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże? Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary. 1 K a t e c h i z m b i e r z m o w a n y c h Wyznanie wiary 1. Czym jest wiara? Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga, który się objawia poprzez czyny i słowa. Ma

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA LITURGIA SŁOWA I czytanie (Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33) Zesłanie Ducha Świętego Lektor: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

KATECHIZM BIERZMOWANYCH KATECHIZM BIERZMOWANYCH 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. O OBJAWIENIU

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

W ramach przygotowania do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego

W ramach przygotowania do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego 1 W ramach przygotowania do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 1. Co to

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016

Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016 Mały Katechizm do Bierzmowania. Serock 2015/2016 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH I NIE TYLKO Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego

Bardziej szczegółowo

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PYTANIA DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1.Co to jest: niebo, piekło, czyściec? a) Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonałe oczyszczeni, żyją

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Plan Wynikowy Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE 1. Co to są sakramenty? Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi

Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi Kilka wskazówek przydatnych przy spowiedzi W okresie przedświątecznym składamy życzenia bliskim nam osobom. Między innymi życzymy radości. Sami też otrzymujemy takie życzenia. Czy wiemy, że radość prawdziwa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ według podręcznika Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodnego z programem nauczania W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 OGÓLNE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo