PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia podaje jako Objawienie Boże. Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie zapisanych w Piśmie św., które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 2. Kim jest Bóg? Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi, czyli wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. Te trzy Osoby boskie nazywamy Trójcą Przenajświętszą. 3. Co oznacza imię Boga Jahwe? Jahwe oznacza Jestem, który Jestem 4. Wymień kilka przymiotów Boga? Przymioty Boga np.: wieczny, niezmienny, wszechmocny, najmądrzejszy, wszystkowiedzący, wszędzie obecny, nieskończenie doskonały. 5. Co to jest Objawienie Boże? Objawienie są to sposoby ukazywania się Boga. Objawienie Boże obejmuje nie tylko prawdy wiary, ale także wydarzenia związane z działaniem Boga w historii Starego Testamentu i Nowego Testamentu, wydarzenia najpełniej ujawnione w Jezusie Chrystusie i przekazywane przez Kościół następnym pokoleniom. Objawienie Boga, realizuje się przez Odwieczne Słowo Boże.- Jezusa Chrystusa. W Chrystusie jest pełnia objawienia się Boga człowiekowi. 6. Kim jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. 7. Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi? Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. 8. Co nazywamy grzechem pierworodnym? Grzech pierworodny to nieposłuszeństwo wobec Boga pierwszych ludzi, aby żyć i postępować nie według Jego woli. Z grzechem tym przychodzimy na świat. 9. Jaki jest plan Boga wobec Człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne. 10. Co to znaczy, że Pismo św. jest natchnione? Pismo Święte jest natchnione, ponieważ jego autorem jest Bóg i człowiek przez Niego natchniony Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma świętego? Pogłębia nasz kontakt z Bogiem i daje konkretne wskazania do życia. Pismo Święte jest listem Pana Boga do ludzi. Pismo święte nas poucza i uświęca (zbawia) 12. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.? Stary Testament 46 ksiąg. Nowy Testament 27 ksiąg. 13. Co nazywamy grzechem śmiertelnym? Grzech ciężki, czyli śmiertelny popełnia ten, kto przekracza przykazania w ważnej rzeczy, zupełnie świadomie i dobrowolnie. 14. Na czym polega rana zadana Kościołowi przez grzech? Grzesząc odsuwamy się od Boga, a przez to pomniejszamy świętość innych ludzi - osłabiamy organizm, jakim jest Kościół. 15. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka? Grzech zrywa naszą więź z Panem Bogiem, przez co oddalamy się od Boga, oraz krzywdzimy siebie i bliźnich. 16. Jakie jest źródło grzechu? Źródłem grzech jest szatan. 17. Co to jest nałóg? Przyzwyczajenie się do zła i zależność od zła. 18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem? Ponieważ przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas zbawił, stał się naszą jedyną drogą do nieba. 19. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa? Ojcem jest Bóg Ojciec, Matką- Najświętsza Maryja Panna, ziemskim opiekunem św. Józef 20. Co to jest niebo? Stan wiecznej szczęśliwości przebywania z Bogiem i ludźmi, którzy czynili dobro. 21. Co to jest piekło? Jest to stan wiecznego nieszczęścia, bez możliwości osiągnięcia wspólnoty z Bogiem i ludźmi świętymi. 22. Co to jest czyściec? Jest to stan oczyszczenia duszy, która nie odeszła z tego świata w grzechu ciężkim. 23. Jaka jest różnica miedzy grzechem śmiertelnym i powszednim? Grzech śmiertelny, inaczej jest to grzech ciężki; grzech powszedni (lekki) popełniamy wówczas, gdy nie ma przynajmniej jednej z przyczyn, jak w grzechu śmiertelnym (nie ma świadomości grzechu lub dobrowolności czynu). 2

2 24. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Urodził się w Judei w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda. 25. Co oznacza w chrześcijaństwie ryba? Po grecku IHTYS (Ichtis). Pierwsze litery słów greckiej formuły Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel tworzą po grecku ten właśnie wyraz. 26. Wymień najważniejsze cuda Pana Jezusa? Np.: - przemienienie wody w wino, - rozmnożenie chleba, - uzdrowienie dziesięciu trędowatych, - uciszenie burzy na morzu - chodzenie po wodzie - wskrzeszenie Łazarza, zmartwychwstanie Pana Jezusa 27. Co to jest przypowieść i wymień najważniejsze przypowieści Pana Jezusa? Przypowieść jest to opowiadanie, oparte na sytuacji życiowej, mające na celu ukazanie głębszej prawdy religijnej i moralnej. Np.: - o robotnikach w winnicy,- o zagubionej owcy, - o synu marnotrawnym, - o miłosiernym samarytaninie, - o talentach 28. Co to jest Kościół katolicki i w jakim celu został założony? Jest to wspólnota ludzi ochrzczonych, którzy pod przewodnictwem Chrystusa dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów. Pan Jezus założył Kościół po to, aby ludzie do niego należeli i przez to mogli być zbawieni. 29. Kto założył Kościół? Kościół założył Jezus Chrystus. 30. Kto jest głową Kościoła? Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. 31. Dlaczego Kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko-katolickim? Katolicki, znaczy powszechny (gromadzi wszystkich ludzi), rzymski - bo kieruje nim biskup rzymski (czyli papież) 32. Jakie są zadania Kościoła? Kościół z woli Chrystusa ma być znakiem i narzędziem pojednania między sobą i z Bogiem oraz sakramentem zbawienia, czyli znakiem jedności ludzi z Bogiem i między sobą. 33. Co to jest Sobór Powszechny? Soborem Powszechnym nazywamy zebranie biskupów całego Kościoła pod przewodnictwem papieża, lub jego zastępcy. 34. Co to jest diecezja? Diecezja jest to jednostka administracyjna, składa się z dekanatów, a dekanaty z parafii (10 parafii) Z czego się składa hierarchia Kościoła? Lud Boży, diakon, kapłan (proboszcz, wikariusz),biskup (kardynał, papież) 36. Kim jest papież? Jest biskupem rzymskim. Nazywany jest widzialną głową Kościoła. 37. Jak nazywa się biskup diecezji toruńskiej? Biskup ordynariusz diecezji toruńskiej nazywa się: ks. biskup Andrzej Suski, biskupem pomocniczym jest ks. biskup Józef Szamocki. 38. W jakim celu Bóg stworzył człowieka? Aby człowiek poznał Boga, czcił go, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne. 39. Jakie mamy rodzaje łaski i co one oznaczają? Rodzaje łaski: uczynkowa i uświęcająca. Łaska uczynkowa jest to pomoc do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia; uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi 40. W czym człowiek jest podobny do Boga? Człowiek ma duszę nieśmiertelną oraz wolną wolę, ponadto ma rozum i potrafi kochać. Człowiek jest podobny do Boga, gdyż Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo. 41. Czym jest życie ludzkie? Nieustannym wyborem pomiędzy dobrem i złem. 42. Co jest celem ludzkiego życia? Dążyć do świętości i żyć według planu Bożego i przez to osiągnąć szczęście wieczne. 43. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest to wzniesienie duszy (myśli i serca) do Boga oraz rozmowa z Bogiem, o którym wiemy, ze nas kocha. 44. Co to jest samowychowanie? Samowychowanie - kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru, poglądu na świat, zdolności, zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości (np. postaciami historycznymi, bohaterami literackimi, ludźmi wyróżniającymi się w środowisku społecznym). Dla katolika największym wzorcem jest Jezus Chrystus, ale także ludzie święci (kanonizowani przez Kościół). 45. Kiedy człowiek jest odpowiedzialny? Człowiekiem odpowiedzialnym jest wtedy, gdy ponosi konsekwencje za swoje czyny. 46. Co to znaczy wierzyć? Wierzyć znaczy uznać za prawdę to, co Bóg objawił, a Kościół Katolicki do wierzenia podaje. Tajemnica wiary jest to prawda, którą poznajemy z objawienia Bożego, lecz jej zrozumieć nie możemy. 4

3 47. Dlaczego powinniśmy wierzyć? Wiara jest człowiekowi koniecznie potrzebna do zbawienia. Pan Jezus wyraźnie naucza: Kto uwierzy, i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 6,16). 48. Co daje wiara? Wiara pozwala nam już w sposób uprzedzający doznawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem naszej ziemskiej wędrówki. Zobaczymy wtedy Boga twarzą w twarz (1Kor 13,12), takim, jakim jest (U 3,2). Wiara jest więc już początkiem życia wiecznego. 49. Co to znaczy żyć według wiary? Oznacza: zachowywać na co dzień wszystkie przykazania, spełniać solidnie swoje obowiązki, często przystępować do sakramentów św. 50. Przez co pogłębiamy wiarę? - przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., - przez systematyczną katechizację? - przez czytanie Pisma św. i książek religijnych. 51. Co to znaczy bronić swojej wiary? Oznacza: umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć, nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę. 52. Dlaczego wiarę można nazwać miłowaniem Boga? Wiara jest początkiem naszej drogi ku Bogu, jej celem i uwieńczeniem jest miłość. Bóg sam jest miłością. Na tak wielką miłość możemy odpowiedzieć też tylko miłością. 53. Kto pomaga nam w wierze? Cnotę wiary daje nam Bóg wraz z łaską uświęcającą przy Chrzcie świętym. Gdy dojdziemy do używania rozumu, pomaga nam Bóg swą łaską byśmy naszą wiarę coraz lepiej ją poznawali, mocno i wytrwale wyznawali i żyli według zasad wiary. 54. Kto jest wzorem wiary? Dziewica Maryja pokazywała swoim życiem w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wiedząc, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37). Przez całe Jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, Jej Syn, umierał na krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. 55. Co to jest sumienie? Sumienie jest to osąd naszego wnętrza (rozumu i serca), który nakazuje postępować zgodnie z przykazaniami Bożymi i prawem Bożym naturalnym Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów? Duch św. zstąpił na apostołów w 50 dniu po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 57. Co to jest Sakrament Bierzmowania? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Słowo bierzmowanie pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas we wierze. 58. Jakich łask udziela s. bierzmowania? pomnaża łaskę uświęcającą wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, daje 7 darów Ducha Św. 59. Jakie są najważniejsze części obrzędów s. bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela biskup przeważnie w czasie Mszy św. Liturgia tego sakramentu jest następująca: - przedstawienie kandydatów biskupowi - przemówienie biskupa do kandydatów - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - modlitwa biskupa o dary Ducha Św. - udzielanie sakramentu bierzmowania kandydatów Biskup podchodzi do każdego kandydata. Krzyżmem św. namaszcza czoło kandydata i wypowiada następujące słowa podając imię kandydata: Bp - Przyjmij znamię daru Ducha św. Kand. - odpowiada Amen Bp - dodaje Pokój z tobą Kand. -odpowiada I z duchem twoim. W momencie namaszczenia świadek bierzmowania, kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego. 60. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Biskupa. 61. Formuła na pamięć, z której każdy będzie pytany na egzaminie: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad 62. Co to jest duchowe znamię? Sakramenty: chrztu, bierzmowania i święceń wyciskają w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego można je przyjąć tylko raz w życiu. 63. Jakie są warunki przyjęcia bierzmowania? Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, dlatego wcześniej należy przystąpić do spowiedzi. Kandydat do bierzmowania powinien ponadto złożyć wyznanie wiary i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. 6

4 64. Kim jest Duch Święty? Duch Św. jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 64. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą. W sakramentach dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem. 65. Co to jest Sakrament Chrztu i jak się go udziela? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła. Chrzci się w ten sposób, że polewa się trzykrotnie głowę dziecka i wypowiada się przy tym słowa {Imiona} ja ciebie chrzczę w imię Ojca Syna i Ducha Św Co to jest Najświętszy Sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 67. Co to jest Sakrament Pokuty i Pojednania? Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione. 68. Co to jest Sakrament Namaszczenie Chorych? Jest to sakrament, w którym ciężko chory lub człowiek będący w podeszłym wieku lub konający otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. 69. Co to jest Sakrament Małżeństwa? Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do podjęcia obowiązków małżeńskich i rodzinnych. 70. Co to jest Opatrzność Boża? Boża Opatrzność wyraża się z zrządzeniach, poprzez które Bóg w swojej mądrości i miłości prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. 71. Kim są Aniołowie? Aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie chwalą Boga i które służą w wypełnianiu dzieła zbawienia wobec innych stworzeń. 72. Co to znaczy, że Maryja jest Matką Bożą? To znaczy, że jest Matką Syna Bożego, który poprzez Nią przyjął ludzka naturę, sam będąc Bogiem. 73. Co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta? Maryja jest Niepokalanie Poczęta, to znaczy, że od chwili poczęcia została całkowicie zachowana od skazy grzechu pierworodnego. Mówimy o Niej, że jest Niepokalana, gdyż nie popełniła żadnego grzechu podczas całego życia Co to jest odpust? Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, które wierni mogą uzyskać dla siebie lub dla dusz w czyśćcu. 75. O czym mówi pierwsze przykazanie dekalogu? Wzywa człowieka, by wierzył w Boga, w Nim pokładał nadzieję i kochał Go ponad wszystko. 76. O czym mówi drugie przykazanie dekalogu? Nakazuje szacunek wobec imienia Bożego i zabrania jego nadużywania. 77. W jaki sposób wypełniamy trzecie przykazanie Boże? Wypełniamy świętując niedzielę - dzień zmartwychwstania i święta nakazane przez Kościół. Świętujemy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy. 78. O czym mówi i do czego zobowiązuje czwarte przykazanie Boże? W tym przykazaniu Pan Bóg objawia, iż Jego wolą jest, abyśmy oddawali cześć rodzicom i tym, których On obdarzył autorytetem dla naszego dobra. Dzieci winny okazywać rodzicom szacunek, wdzięczność, sprawiedliwe posłuszeństwo i pomoc. Rodzice są pierwszymi osobami odpowiedzialnymi za wychowanie swych dzieci do wiary i do życia moralnego. Mają obowiązek zapewnienia - w miarę możliwości -spełnienia potrzeb materialnych i duchowych swoich dzieci. 79. O czym mówi piąte przykazanie dekalogu? Nakazuje szacunek dla ludzkiego życia. Życie jest święte od chwili poczęcia aż do śmierci, gdyż osoba ludzka jest chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żyjącego i świętego. 80. O czym mówi szóste przykazanie Boże? Wzywa do zachowania czystości każdego człowieka według stanu życia. Czystość to integracja płciowości w osobie, wewnętrzna jedność wymiaru cielesnego i duchowego człowieka. Niektóre grzechy przeciw temu przykazaniu to: rozwiązłość, onanizm, współżycie poza - i przedmałżeńskie, pornografia, prostytucja, gwałt, praktyki homoseksualne. 81. O czym mówi siódme przykazanie Boże? Nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości w zarządzaniu dobrami ziemskimi i owocami pracy ludzkiej. 82. O czym mówi ósme przykazanie dekalogu? Zabrania kłamstwa, czyli mówienia nieprawdy w celu oszukania bliźniego, który ma prawo do prawdy. 83. O czym mówi przykazanie dziewiąte dekalogu? Przestrzega przed pożądliwościami cielesnymi. 84. O czym mówi dziesiąte przykazanie Boże? Zabrania chciwości zrodzonej z nieograniczonego pragnienia bogactw i zawartej w nich potęgi. 8

5 85. Wymień dary Ducha Świętego. Darów Ducha Świętego jest siedem: 1. Dar mądrości; 2. Dar rozumu; 3. Dar rady; 4. Dar męstwa; 5. Dar umiejętności; 6. Dar pobożności; 7. Dar bojaźni Bożej. 86. Co to jest sakrament pokuty i pojednania? Jest to sakrament, w którym od miłosiernego Boga otrzymujemy odpuszczenie grzechów i przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu. Jednocześnie dostępujemy pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadaliśmy ranę. 87. Co to jest rachunek sumienia? Jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy od ostatniej spowiedzi. 88. Co to jest żal za grzechy (skrucha)? Jest to ból duszy, odwrócenie się od popełnionych grzechów i mocne postanowienie poprawy. 89. Co to jest mocne postanowienie poprawy? To szczera wola unikania popełnionych grzechów w przyszłości 90. Co to jest spowiedź? Jest to wyznanie grzechów przed kapłanem w celu otrzymania rozgrzeszenia 91. Co to jest zadośćuczynienie? Najczęściej jest to odprawienie pokuty lub wypełnienie jakiegoś czynu w celu w celu wynagrodzenia krzywdy jaką zadaliśmy Bogu i bliźniemu poprzez swój grzech. 92. Jakie są duchowe skutki sakramentu pokuty i pojednania? Pojednanie z Bogiem i odzyskanie łaski uświęcającej, pojednanie z kościołem, darowanie kary wiecznej w przypadku grzechów ciężkich, częściowe przynajmniej darowanie kar doczesnych i spokój sumienia. 93. Czy indywidualna spowiedź przed kapłanem jest konieczna? Tak. Kto chce pojednać się z Bogiem i Kościołem musi wyznać przed kapłanem wszystkie swoje grzechy ciężkie i te powszednie, które pamięta. 94. Co to jest sakrament namaszczenia chorych? Sakrament ten udziela specjalnej łaski Bożej chrześcijaninowi, który znajduje się w niebezpiecznej sytuacji z powodu choroby lub starości. 95. W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych? Sakramentu namaszczenia chorych udziela tylko kapłan. Istotą sakramentu jest namaszczenie poświęconym olejem czoła i rąk chorego i towarzysząca modlitwa. 96. Jakie są skutki sakramentu namaszczenia Chorych? Zjednoczenie chorego z męką Chrystusa; umocnienie i ulga w cierpieniu; przebaczenie grzechów; powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 97. Jak często chory może przyjmować sakrament namaszczenia chorych? Wierny może przyjmować ten sakrament ilekroć zostaje dotknięty ciężką chorobą, gdy nastąpi jej nawrót lub nasilenie. 98. Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię? Podczas Ostatniej Wieczerzy, czy tej nocy, której był wydany. Jezus ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi Swojej. W niej, aż do swojego ponownego przyjścia utrwalił Ofiarę Krzyża, a Kościołowi powierzył sprawowanie pamiątki Swej Męki i Zmartwychwstania. 99. Jak jest określana Eucharystia? Eucharystia dziękczynienie składane Bogu. Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Chrystusa, Najświętsza Ofiara, Komunia Św, czyli zjednoczenie z Chrystusem, Msza Św. posłanie wiernych, aby pełnili wolę Bożą Co to jest najświętszy sakrament? Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. W najświętszym sakramencie jest obecny żywy i prawdziwy Chrystus, dlatego Najświętszy Sakrament czcimy i adorujemy Co to jest Msza Św.? Jest to sakrament, w którym Pan Jezus ofiarowuje się za nas swemu Ojcu. Jest uobecnieniem Ofiary krzyżowej Chrystusa Co to jest przeistoczenie? Jest to przemienienie chleba w prawdziwe Ciało Chrystusa i wina w prawdziwą Krew Co sprawia w nas Komunia św.? Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, pomnaża łaskę uświęcającą, daje łaski uczynkowe i pomaga walczyć z grzechem Kiedy możemy przyjmować Komunie św.? Komunię św. możemy przyjmować będąc w stanie łaski uświęcającej, gdy pragniemy zjednoczyć się z Jezusem i zachowaliśmy post eucharystyczny Co to jest sumienie? Sumienie jest wrodzoną zdolnością, która pozwala odróżnić dobre czyny od złych Życiorys świętego, którego imię wybrałe(a)ś do bierzmowania. 10

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

"Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku

Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili. MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku "Nie traćcie czasu, czyńcie dobro i to wiele dobra, a nie będziecie nigdy żałowali, żeście je uczynili." MYŚLI KSIĘDZA BOSKO na każdy dzień roku STYCZEŃ... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa

uczeń potrafi stosować w życiu takie postawy, które czynią go przyjacielem Jezusa Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne: Treści nauczania wymagania szczegółowe: Wiedza Umiejętności Metody i techniki Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Spotkanie z

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ STYCZEŃ 1. Dzięki Łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [dobrych]

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Ubodzy w duchu

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Ubodzy w duchu OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW Ubodzy w duchu Przyjrzyjmy się kolejnym błogosławieństwom u św. Mateusza. Pierwsze błogosławieństwo dotyczy ubogich w duchu (hoj ptohoj to pneumati). Ptohoj oznacza nie tylko ubogiego,

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo